Ανάπτυξη της θεωρίας του νου έως και την προσχολική ηλικία και οι θετικές επιπτώσεις της στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη της θεωρίας του νου έως και την προσχολική ηλικία και οι θετικές επιπτώσεις της στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών"

Transcript

1 Ανάπτυξη της θεωρίας του νου έως και την προσχολική ηλικία και οι θετικές επιπτώσεις της στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Κοντοδημόπουλος Νικόλαος

2 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή Εξελικτικά ορόσημα της θεωρίας του νου Ηλικία 0-12 μηνών Ηλικία 1-2 ετών Ηλικία 2-3 ετών Ηλικία 3-5 ετών Θετικές επιπτώσεις της θεωρίας του νου στην κοινωνική ανάπτυξη Σύνοψη...8 Βιβλιογραφικές αναφορές...10 Λέξεις-κλειδιά: θεωρία του νου, λανθασμένη πεποίθηση, κοινωνική αλληλεπίδραση, νοητικές καταστάσεις, μετά-αναπαράσταση

3 3 1. Εισαγωγή Η θεωρία του νου είναι ένας όρος που υιοθέτησαν πρώτοι οι Premack και Woodruff to 1978 (όπ. αναφ. Μακρής 2002, σελ.378) και από τότε έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως κι έχει ερευνηθεί από πολλούς. Αν και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες του όρου, άλλες ευρύτερες κι άλλες στενότερες, όλες συγκλίνουν σε ορισμένα κοινά. Με τη θεωρία του νου εννοούμε την ικανότητα διάκρισης μεταξύ των στοιχείων της εξωτερικής πραγματικότητας και του συνόλου των νοητικών καταστάσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο νου και, ταυτόχρονα την κατανόηση ότι οι νοητικές αυτές καταστάσεις προκαλούν τη συμπεριφορά (Johnson, 1988, Leslie, 1988, Wellman, 1985b, όπ. αναφ. Μακρής 2002, σελ.378). Με μια ευρύτερη έννοια, ο όρος αναφέρεται στην κοινωνική κατανόηση του παιδιού όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τις συζητήσεις για τις σκέψεις, τις προθέσεις και τις επιθυμίες των ανθρώπων (Jenkins & Astington, 2000, σελ.204). Στόχος των σχετικών ερευνών ήταν η εξέταση του χρόνου και του τρόπου εμφάνισης της θεωρίας, από τις πιο πρώιμες μορφές της ως την πλήρη κατάκτησή της από τα παιδιά, την ενδιάμεση εξέλιξή της και το πως επηρεάζει τον τρόπο που ενεργούν και συναλλάσσονται με τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν αρκετές απόψεις ερευνητών, συχνά διαφορετικές μεταξύ τους, αναφορικά με το χρόνο και την ποιότητα εμφάνισης της θεωρίας του νου, ακόμα και με το πως αναπτύσσεται στα παιδιά. Όμως, σε γενικές γραμμές, μπορεί να επισημανθεί πως η θεωρία του νου αποκτάται σταδιακά από τα 2 ως τα 5 έτη (Jenkins & Astington, 2000, σελ.216). Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας θα επιχειρηθεί μία συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης της θεωρίας του νου σε συνάρτηση με την ηλικία, ενώ στο δεύτερο τμήμα θα παρουσιαστεί πως η θεωρία του νου επηρεάζει με θετικό τρόπο τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών. 2. Εξελικτικά ορόσημα της θεωρίας του νου 2.1. Ηλικία 0 12 μηνών Από την ηλικία των 10 μηνών τα βρέφη αναλύουν τις ενέργειες σύμφωνα με τις προθέσεις του δρώντος (Baldwin, Βaird, Saylor & Clark, 2001, σελ.713), ενώ οι πρώιμες από κοινού οπτικές εμπειρίες των βρεφών αποτελούν μια ένδειξη της αντίληψης πως οι πράξεις τους είναι σκόπιμες κάτι που συνιστά τη βάση για κοινωνική επικοινωνιακή ανάπτυξη (Hughes & Leekam, 2004, σελ.593) και κατ επέκταση, τον προπομπό της θεωρίας του νου. Η ικανότητα των

4 4 παιδιών, μικρότερων του ενός έτους, να ακολουθούν το χέρι ή το βλέμμα κάποιου προς ένα αντικείμενο ή η προσπάθειά τους να κάνουν κάποιον να κοιτάξει κάτι, δείχνοντάς το με το χέρι, αποτελούν ενδείξεις πως γνωρίζουν ότι η κατεύθυνση ματιών, κεφαλιού και σώματος σημαίνουν γνώση του ατόμου για τα αντικείμενα (Baron-Cohen & Ring, 1994, Butterworth, 1994, Gopnik, Slaughter & Meltzoff, 1994, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ ). Ένα ακόμα στοιχείο ένδειξης της θεωρίας του νου στην ηλικία των 9-10 μηνών είναι η κοινωνική αναφορά, η ικανότητα δηλαδή του βρέφους να καθορίζει τη δράση του σε απειλητικές ή άγνωστες καταστάσεις σύμφωνα με τις συναισθηματικές αντιδράσεις κάποιου που εμπιστεύεται (Baldwin & Moses, 1994, Moses, Baldwin, Rosicky & Tidball, 2001, όπ. αναφ. Hughes & Leekam, 2004, σελ.593) Ηλικία 1 2 ετών Η πρώτη ένδειξη παρουσίας της θεωρίας του νου εντοπίζεται στους 18 μήνες όταν εμφανίζεται η δυνατότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τις προθέσεις των γύρω τους (Meltzoff, 1998, όπ. αναφ. Νόβα-Καλτσούνη, 2008, σελ.170 ). Έως την ηλικία των δύο ετών, τα νήπια έχουν κατακτήσει, σε κάποιο βαθμό, τη διάκριση ανάμεσα στις εσωτερικές καταστάσεις και την εξωτερική πραγματικότητα, γεγονός που συμπεραίνεται από τη διάκριση ανάμεσα στην επιθυμία και την κατάκτηση του επιθυμητού στόχου (Wellman, 1990, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ.381). Τώρα πλέον, τα νήπια μπορούν να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου σύμφωνα με τις επιθυμίες του και όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες του ίδιου του νηπίου. Ταυτόχρονα, οι επιθυμίες έχουν γίνει διακριτές από τα συναισθήματα, αλλά και από τα αντικείμενα. Όμως, δεν μπορούν ακόμα να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά με βάση τις πεποιθήσεις (Wellman & Bartch, 1988, 1994, 1995, όπ. αναφ. Μακρής 2002, σελ.381) κι αυτό επιβεβαιώνεται από την κυριαρχία της λέξης θέλω, η οποία περιγράφει επιθυμίες, στο λεξιλόγιο των δίχρονων (Bretherton & Beeghley, 1982, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ.381 ). Ο Leslie (1994, σελ ) δίνει μεγάλη σημασία στο παιχνίδι προσποίησης, το οποίο εμφανίζεται σ αυτή την ηλικία, θεωρώντας το ως την απαρχή της θεωρίας του νου, καθώς μέσα από αυτό τα παιδιά κατανοούν τη διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό και το νοητό. Όμως, αυτό δεν επαρκεί για την κατάκτηση της θεωρίας του νου, αφού απαιτείται και η μετάαναπαράσταση, δηλαδή η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάποιος άλλος αναπαριστά την πραγματικότητα, καθώς και η κατανόηση ότι αυτό ερμηνεύει τις πράξεις του (Leslie, 1994, σελ.216). Η κατάκτηση της μετά-αναπαράστασης χρειάζεται δύο έτη μετά το παιχνίδι προσποίησης για να επιτευχθεί (Leslie, 1988, 1994, Perner, 1988, 1991, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ.382).

5 Ηλικία 2 3 ετών Αρκετές διαφορετικές απόψεις των ερευνητών καταγράφονται όσον αφορά τα επιτεύγματα της συγκεκριμένης περιόδου σχετικά με τη θεωρία του νου. Από τη μια μεριά, οι Wellman (1985β, 1988, 1990) και Mitchell (1994, 1996, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ ) υποστηρίζουν πως η θεωρία του νου εμφανίζεται στην ηλικία των 3 ετών, επειδή τα νήπια διακρίνουν τον πραγματικό και τον νοητό κόσμο, π.χ. αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική εικόνα ενός σπιτιού και στην αναπαράστασή του στο νου ή ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, και συνάμα ερμηνεύουν τις συμπεριφορές (τις δικές τους και των άλλων) με τη βοήθεια των νοητικών καταστάσεων. Επιπλέον, οι Wellman και Bartch (1994, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ.386) θεωρούν την κατανόηση της αιτιώδους φύσης των νοητικών καταστάσεων ως απόδειξη κατάκτησης της θεωρίας του νου. Τέλος, οι Lewis & Osborne (1990, σελ ) ισχυρίστηκαν ότι και τα τρίχρονα νήπια μπορούν να τα καταφέρουν στα έργα ψευδούς πεποίθησης, αν απλοποιηθούν λίγο οι ερωτήσεις που τίθενται, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχουν κατακτήσει τη θεωρία του νου στο επίπεδο των τετράχρονων. Αντίστοιχη άποψη εξέφρασαν οι Pratt και Bryant (1988, σελ.981) υποστηρίζοντας πως τα αποτελέσματα είναι πιο επιτυχή για τα τρίχρονα νήπια αν τους τεθεί μία και μόνο απλή ερώτηση. Τα έργα ψευδούς πεποίθησης επινοήθηκαν από τους Wimmer και Perner (1983, σελ.106) για να διερευνήσουν την ύπαρξη της θεωρίας του νου και το χρόνο εμφάνισής της. Δημιούργησαν ιστορίες για να ελέγξουν ότι το νήπιο μπορεί να αναγνωρίσει πως κάποιος πιθανόν να αναπαριστά την πραγματικότητα με λάθος τρόπο κι έτσι μπορεί να ερμηνεύσει τις ενέργειες των άλλων και να έχει συγκεκριμένες προσδοκίες για το πως θα πράξουν. Από τη άλλη πλευρά, οι Flavell, Miller & Miller (1993, όπ. αναφ. Cole & Cole, 2001, σελ.127) συμφωνώντας με τον Piaget θεωρούν ότι τα παιδιά των 3 ετών δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον τρόπο που τα αντικείμενα φαίνονται, από τον τρόπο που αυτά είναι, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην ηλικία των 2,5 ετών φοβούνται όταν κάποιος φορέσει μια τρομακτική αποκριάτικη μάσκα, καθώς κι από τα πειράματα της Rheta De Vries (1969, όπ. αναφ.

6 6 Cole & Cole, 2001, σελ.127) με τον γάτο της, τον οποίο όταν τον μεταμόρφωνε σε άλλο ζώο, φορώντας του μία μάσκα, τα τρίχρονα νήπια έπεφταν σε πλάνη, θεωρώντας ότι πράγματι είχε μεταμορφωθεί σε άλλο ζώο, τη στιγμή που τα παιδιά των 6 ετών αντιλαμβάνονταν πλήρως τι είχε συμβεί, ενώ τα παιδιά ηλικίας 4 με 5 ετών βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση αφού μπερδεύονταν μερικώς. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και στα πειράματα του Flavell, όταν έδειχναν σε νήπια αντικείμενα που έμοιαζαν με κάτι άλλο, π.χ. μια πέτρα που έμοιαζε με αβγό (Flavell, Flavell & Green, 1983 Flavell, Green & Flavell, 1986, όπ. αναφ. Cole & Cole, 2001, σελ.128). Οι Gopnik & Graf (1988, σελ.1370) υποστηρίζουν ότι τα τρίχρονα νήπια αντιμετωπίζουν αντιληπτικούς περιορισμούς και δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι διαφορετικές πηγές πληροφόρησης μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές πεποιθήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί στα νήπια αυτής της ηλικίας δεν είναι ανεπτυγμένες οι απαραίτητες αντιληπτικές και επαγωγικές διαδικασίες. Ακόμα κι αν κατορθώσουν να προσδιορίσουν τις πηγές των πεποιθήσεων σωστά, δυσκολεύονται να αποθηκεύσουν αυτή την πληροφορία στη μνήμη τους. Βέβαια, όλα αυτά βελτιώνονται με το πέρασμα του χρόνου και φτάνουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο στην ηλικία των 5. Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται και από τις έρευνες των Wimmer, Hogrege & Sodian (1988, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ.385) Ηλικία 3-5 ετών Η ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τη νοητική κατάσταση των ανθρώπων με τους οποίους συναλλάσσονται αναπτύσσεται σε αυτή την περίοδο (Astington, 1993 Hirschfeld & Gelman, 1994, όπ. αναφ. Cole & Cole, 2001, σελ.126). Επίσης, μετά τα 4 καταλαβαίνουν τη λανθασμένη πεποίθηση, τόσο των άλλων όσο και τη δική τους, ενώ μπορούν να ερμηνεύουν συμπεριφορές βάση των πεποιθήσεων (Μακρής, 2002, σελ.384). Όπως προαναφέρθηκε, οι Gopnik & Graf (1988, σελ.1370) υποστηρίζουν πως στην ηλικία των 5 τα παιδιά κατανοούν πως διαφορετικές πηγές πληροφόρησης οδηγούν σε διαφορετικές πεποιθήσεις και έχουν αποκτήσει την ικανότητα να θυμούνται τις πηγές των πεποιθήσεών τους. Στα πειράματα εξάλλου των De Vries και Flavell στα 4 με 5 έτη τα παιδιά επιτύγχαναν καλύτερα αποτελέσματα (Cole & Cole, 2001, σελ ), ενώ και στα δύο κλασσικά έργα λανθασμένης πεποίθησης τα αποτελέσματα είναι επιτυχή μετά την ηλικία των τεσσάρων ετών (Μακρής, 2002, σελ ). Όλα αυτά συγκλίνουν στην άποψη των Leslie (1994, σελ.227, 236) και Perner (1988, 1991, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ.379) ότι τα παιδιά κατακτούν τη θεωρία του νου στα 4 με 4,5 έτη, όταν δηλαδή μπορούν να καταλάβουν ότι οι πεποιθήσεις ενός ατόμου, είτε είναι σωστές, είτε λάθος, καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Καταλαβαίνουν δηλαδή, όχι μόνο ότι οι αναπαραστάσεις

7 7 της πραγματικότητας είναι διαφορετικές από την ίδια την πραγματικότητα, αλλά και την αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο οι άλλοι βλέπουν την πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που ονομάζεται μετά-αναπαράσταση (Gopnik, 1993 Perner, 1991, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ.384). 3. Θετικές επιπτώσεις της θεωρίας του νου στην κοινωνική ανάπτυξη Οι Jenkins & Astington (2000, σελ ) υποστηρίζουν ότι η θεωρία του νου επιδρά στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών, αφού η ικανότητα να αναπαριστά πολλαπλές πεποιθήσεις, του ίδιου και των άλλων ταυτοχρόνως, ακόμα κι αν πρόκειται για αντιτιθέμενες πεποιθήσεις, προάγει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την ικανότητα της συνεργασίας. Ο χρόνος έναρξης της επικοινωνίας που στηρίζεται έστω και σε πρόδρομες ικανότητες της θεωρίας του νου δεν είναι ξεκάθαρος. Ο Baron-Cohen (1994, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ. 389) ισχυρίζεται ότι τα βρέφη 9-12 μηνών κατανοούν το ενδιαφέρον των άλλων για εξωτερικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας απλές, βασικές νοητικές καταστάσεις. Οι Baldwin και Moses (1994, όπ. αναφ. Μακρής, 2002, σελ. 389) θεωρούν ότι τα βρέφη, από 18 μηνών, έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι δύο διαφορετικά άτομα εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές της πραγματικότητας και για να επικοινωνήσουν καθένας οφείλει να γνωρίζει πως την αντιλαμβάνεται ο άλλος. Με αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Hobson (1994, σελ.74, 79-80, 84) εκτιμώντας πως αυτή η ικανότητα παρέχει τη δυνατότητα για το παιχνίδι προσποίησης. Έως την ηλικία των 4 ετών, η πλειοψηφία των νηπίων έχει αρκετά εξελιγμένη κατανόηση τόσο των νοητικών καταστάσεων αλλά και των συναισθημάτων, γεγονός που προάγει τις κοινωνικές τους συναλλαγές (Hughes & Leekam, 2004, σελ.594) αφού αποκτούν ενσυναίσθηση (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner, & Chapman, 1992, όπ. αναφ. Hughes & Leekam, 2004, σελ.594) και θετικές σχέσεις με τους συνομήλικούς τους (Dunn & Cutting, 1999, όπ. αναφ. Hughes & Leekam, 2004, σελ.594). Επιπλέον, μπορούν να αποδώσουν λανθασμένες πεποιθήσεις στους εαυτούς τους και στους άλλους, οδηγούμενοι έτσι σε πιο εξελιγμένους τύπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όχι πάντα θετικούς, όπως φάρσες, αστεία, κι εξαπάτηση. Η ανάπτυξη της θεωρίας του νου συνδέεται όχι μόνο με το πως τα παιδιά αλληλεπιδρούν, αλλά και με ποιους αφού η προτίμηση τους μετατοπίζεται από τους κηδεμόνες στους συνομήλικους, όπως αδέρφια, φίλους κλπ. ( Hughes & Leekam, 2004, σελ.595). Μετά τα 4 έτη, καθώς η θεωρία του νου έχει αναπτυχθεί, υπάρχει αυξημένη κοινωνική αρμονία, επειδή τα παιδιά έχουν αποκτήσει μεγαλύτερες ικανότητες να διαχειριστούν συγκρούσεις

8 8 και να αποφύγουν δύσκολες καταστάσεις. Επιπρόσθετα, έχουν πλέον τη δυνατότητα είτε να αποκρύπτουν, είτε να διασαφηνίζουν τα κίνητρά τους, κατά το δοκούν, ώστε να κατευθύνουν τις κοινωνικές καταστάσεις όπως επιθυμούν (Hughes & Leekam, 2004, σελ.595). Τη σημασία της θεωρίας του νου στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αποδεικνύουν και οι έρευνες σε παιδιά με αυτισμό, χαρακτηριστικό των οποίων είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη επικοινωνία. Συνήθως δεν έχουν επιτυχείς συνδιαλλαγές με τους γύρω τους, είτε γιατί δεν μπορούν να παίξουν παιχνίδι προσποίησης, είτε γιατί δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις νοερές αναπαραστάσεις των άλλων (Μακρής, 2002). Στην πολύπλοκη αυτή σχέση ανάμεσα στη θεωρία του νου και τις κοινωνικές σχέσεις η γλώσσα διαδραματίζει σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο κατευθυνόμενη μάλιστα και προς τις δύο πλευρές. Αφενός μεν, τα παιδιά μέσω της γλώσσας επικοινωνούν ανάγκες, επιθυμίες, συναισθήματα, ιδέες, προσπαθούν να επηρεάσουν τους άλλους και να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς, άρα οι κοινωνικές σχέσεις αναπτύσσουν την κατανόηση του νου, αφετέρου δε, η θεωρία του νου είναι σημαντική για την απόκτηση της ίδιας της γλώσσας, η οποία αποτελεί το εργαλείο για να καταστεί κοινωνικά σκόπιμη η κατανόηση του νου (Hughes & Leekam, 2004, σελ.609). 5. Σύνοψη Επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν οι βασικότεροι σταθμοί στην ανάπτυξη της θεωρίας του νου ως το τέλος της προσχολικής ηλικίας και οι θετικές επιπτώσεις της στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, παρ ότι είναι δύσκολο στην περιορισμένη έκταση μιας τέτοιας εργασίας να εξεταστεί ενδελεχώς ένα τόσο πολύπλευρο θέμα πάνω στο οποίο έχουν γίνει πολλές έρευνες. Εντοπίστηκαν πρώιμες μορφές της θεωρίας ως την ηλικία των δύο, σε δεξιότητες όπως η από κοινού εστίαση της προσοχής βρέφους και κηδεμόνα, η κοινωνική αναφορά και το παιχνίδι προσποίησης. Για την ηλικία των τριών ετών παρατέθηκαν διαφορετικές απόψεις. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σε κάποιο βαθμό έχει κατακτηθεί η θεωρία του νου αφού τα νήπια μπορούν να διακρίνουν τις νοητικές από τις πραγματικές καταστάσεις καθώς και τις αιτιώδεις σχέσεις αυτών. Άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίες αντιληπτικές και επαγωγικές διαδικασίες για να κατανοήσουν ότι συγκεκριμένες πληροφορίες οδηγούν σε συγκεκριμένες πεποιθήσεις. Μετά τα τέσσερα έτη, τα νήπια έχουν κατακτήσει τη θεωρία του νου, αφού επιτυγχάνουν στα τεστ λανθασμένης πεποίθησης, αντιλαμβάνονται τις πεποιθήσεις των άλλων και ότι αυτές αποτελούν αιτία για τη δράση των ανθρώπων. Η κατάκτηση της θεωρίας του νου επηρεάζει αντίστοιχα και τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών, συχνά, αλλά όχι πάντοτε, με θετικό

9 9 τρόπο. Βελτιώνει το επίπεδο επικοινωνίας τους, αποκτούν ενσυναίσθηση, διαχειρίζονται συνήθως καλύτερα τις περιστάσεις και τις διάφορες καταστάσεις αλληλεπίδρασης με τους γύρω τους. Επίσης, αρχίζουν να προτιμούν την συναναστροφή με συνομήλικους έναντι των κηδεμόνων τους, τους οποίους προτιμούσαν στη βρεφική τους ηλικία.

10 10 Βιβλιογραφικές αναφορές Baldwin, D., Baird, J., Saylor, M., & Clark, A., (2001). Infants parse dynamic action. Child development, 72, Cole, M., & Cole, C., (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών (μτφ.: Μ. Σολμάν). Αθήνα: τυπωθήτω Γιώργος Δάρδανος. Gopnik, A., & Graf, P., (1988). Knowing how you know: young children s ability to identify and remember the sources of their beliefs. Society for research in child development, 59, Hobson, R. P., (1994). Perceiving attitudes, conceiving minds. In C. Lewis, & P. Mitchell (Eds.), Children s early understanding of mind: origins and development, σ Hillsdale, NJ: Erlbaum. Hughes, C., & Leekam, S., (2004). What are the links between theory of mind and social relations? Review, reflections and new directions for studies of typical and atypical development. Social development, 13, Jenkins, J., & Astington, J., (2000). Theory of mind and social behavior: casual models tested in a longitudinal study. Merill-Palmer Quarterly, 46, Leslie, A., (1994). Pretending and believing: issues in the theory of ToMM. Cognition, 50, Lewis, C., & Osborne, A., (1990). Three-year-olds problems with false belief: conceptual deficit or linguistic artifact?. Child development, 61, Μακρής, Ν., (2002). Θεωρία του νου: προπομποί, αναπτυξιακά ορόσημα και επικοινωνιακές προεκτάσεις. Ψυχολογία, 9, Νόβα-Καλτσούνη, Χ., (2008). Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

11 11 Pratt, C., & Bryant, P., (1990). Young children understand that looking leads to knowing (so long as they are looking into a single barrel).child development, 61, Wimmer, H., & Perner, J., (1983). Beliefs about beliefs: representation in constraining function of wrong beliefs in young children s understanding of conception. Cognition, 13,

(, 250014) ( Theory2of2mind) , [7 ], 4-5. Perner (false belief), , 3 4 [11-12 ] Leekam 2-5, 3 ( ) , ; ( ) 4-5 ) 20 80, (, ), Wimmer Perner,3-4 4-5

(, 250014) ( Theory2of2mind) , [7 ], 4-5. Perner (false belief), , 3 4 [11-12 ] Leekam 2-5, 3 ( ) , ; ( ) 4-5 ) 20 80, (, ), Wimmer Perner,3-4 4-5 :100124918 (2002) 0120011205 :B84411 :A 3 6 3 3 (, 250014) :, 3 233 3-6, :3, 4,5 4-5 : ; ; ; 1 ( Theory2of2mind) [1 ] Premack Woodrull [2 ] Wimmer Perner (false belief) [3 ],, ( ) ;,,, ( ) 20 80, [4-6

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίας του Νου και Αυτισμός: Ανασκόπηση Θεωρητικών Προσεγγίσεων και Κλινικών Εφαρμογών

Θεωρίας του Νου και Αυτισμός: Ανασκόπηση Θεωρητικών Προσεγγίσεων και Κλινικών Εφαρμογών Θεωρίας του Νου και Αυτισμός: Ανασκόπηση Θεωρητικών Προσεγγίσεων και Κλινικών Εφαρμογών Α. Γενά & Ε. Τσιρέμπολου Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών Θεωρία του Νου «ανάγνωση το νου»: κατανόηση των επιθυμιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 10: Εννοιολογική Ανάπτυξη Καθολικών Εννοιών

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 10: Εννοιολογική Ανάπτυξη Καθολικών Εννοιών Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 10: Εννοιολογική Ανάπτυξη Καθολικών Εννοιών Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Η ανάπτυξη της θεωρίας του νου και η ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Αντιπαράθεση φύσης ανατροφής η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την γέννηση από την

Διαβάστε περισσότερα

Η ενημερότητα των παιδιών για τις ιδιότητες του ανθρώπινου και μη ανθρώπινου νου και η σχέση της με τον εκτελεστικό έλεγχο

Η ενημερότητα των παιδιών για τις ιδιότητες του ανθρώπινου και μη ανθρώπινου νου και η σχέση της με τον εκτελεστικό έλεγχο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ενημερότητα των παιδιών για τις ιδιότητες του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στην αναπτυξιακή Ψυχολογία

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στην αναπτυξιακή Ψυχολογία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 1: Εισαγωγή στην αναπτυξιακή Ψυχολογία Θέματα Διάλεξης Το πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας Η δια βίου προσέγγιση στην ανάπτυξη Σημαντικά θέματα στην αναπτυξιακή ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του νου/κοινωνική νόηση και κωφά παιδιά. Δρ Κίκα Χατζηκακού

Θεωρία του νου/κοινωνική νόηση και κωφά παιδιά. Δρ Κίκα Χατζηκακού Θεωρία του νου/κοινωνική νόηση και κωφά παιδιά Δρ Κίκα Χατζηκακού Ορισμός-Σημασία «Η μεταγνωστική ικανότητα να σκέφτεται κάποιος για τις νοητικές καταστάσεις, όπως είναι η μνήμη, οι πεποιθήσεις, οι επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική ανάπτυξη Piaget

Γνωστική ανάπτυξη Piaget Γνωστική ανάπτυξη Piaget ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ 2016-17 Κ. Παπαδοπούλου & Λ. Αναγνωστάκη Jean Piaget (1869-1980) Τα παιδιά προοδεύουν διαμέσου μίας σειράς σταδίων γνωστικής ανάπτυξης που καθένα αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί πως η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

Εξελικτική Ψυχολογία

Εξελικτική Ψυχολογία Εξελικτική Ψυχολογία Ενότητα 4: Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της βρεφικής ηλικίας Ι Ασημίνα Ράλλη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Βρεφική Ηλικία Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. Θεματική Ενότητα 10: Διαστάσεις του εαυτού: Αυτο-αντίληψη, Αυτο-εκτίμηση

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. Θεματική Ενότητα 10: Διαστάσεις του εαυτού: Αυτο-αντίληψη, Αυτο-εκτίμηση ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Θεματική Ενότητα 10: Διαστάσεις του εαυτού: Αυτο-αντίληψη, Αυτο-εκτίμηση Θεματική Ενότητα 10 Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της αυτο-αντίληψης, της αυτο-εκτίμησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης Θεωρίες Μάθησης Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης Κάθε εκπαιδευτικός (εκούσια ή ακούσια) υιοθετεί μια θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Αντιπαράθεση φύσης ανατροφής η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την γέννηση από την

Διαβάστε περισσότερα

Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων Η δραματοθεραπεία στην εκπαίδευση ενηλίκων Στη δραματοθεραπεία εκδραματίζονται σκηνές και γεγονότα της ζωής στην προσωπική παράσταση του καθενός, με την ασφάλεια που προσφέρουν οι μορφές τέχνης που χρησιμοποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 7: Ανάπτυξη Αντίληψης

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 7: Ανάπτυξη Αντίληψης Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 7: Ανάπτυξη Αντίληψης Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος μεταγνώση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη γνώση μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, θυμόμαστε, σκεφτόμαστε και ενεργούμε, με

Ο όρος μεταγνώση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη γνώση μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, θυμόμαστε, σκεφτόμαστε και ενεργούμε, με 8 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Μεταγνώση και μεταγνωστικές διεργασίες Μεταγνώση (1) Cogito ergo sum (Descartes, 1628) Ο όρος μεταγνώση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη γνώση μας για τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα. Πώς θα µπορούσε η προσέγγιση των εθνικών επετείων να αποτελέσει δηµιουργική διαδικασία µάθησης και να ενεργοποιήσει διαδικασίες σκέψης;

Ερωτήµατα. Πώς θα µπορούσε η προσέγγιση των εθνικών επετείων να αποτελέσει δηµιουργική διαδικασία µάθησης και να ενεργοποιήσει διαδικασίες σκέψης; ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Παραδοχές Εκπαίδευση ως μηχανισμός εθνικής διαπαιδαγώγησης. Καλλιέργεια εθνικής συνείδησης. Αίσθηση ομοιότητας στο εσωτερικό και διαφοράς στο εξωτερικό Αξιολόγηση ιεράρχηση εθνικών ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα 3: Τοπολογικές και προβολικές σχέσεις στο χώρο Δημήτρης Χασάπης Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Βασικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου.

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου. ΑΥΤΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης σύμφωνα με το ICD-10 το σύστημα της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων είναι μια διαταραχή που περιλαμβάνει δυσκολίες στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. σύμβολα αριθμών. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. σύμβολα αριθμών. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σύμβολα αριθμών επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 αναπαραστάσεις των αριθμών Εμπράγματες Υλικά αντικείμενα ($$$) Εικονικές (***) Λεκτικές (τρία) Συμβολικές, (3, τρία) Διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Γαλανάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ε. Γαλανάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εγωκεντρισμός ή επικέντρωση O Jean Piaget σε οικογενειακές στιγμές Είναι φυσιολογικό αναπτυξιακό φαινόμενο. Είναι η αποτυχία (δυσκολία) διαφοροποίησης υποκειμένου αντικειμένου. Η πηγή του είναι η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Διαβάστε προσεκτικά την λίστα που ακολουθεί. Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται θεωρείτε ότι θα συνέβαλαν περισσότερο στην προώθηση του γραμματισμού των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 2: Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του J. Piaget Μέρος Ι Θέματα διάλεξης Νοημοσύνη Ανάπτυξη Μάθηση Οι κύριοι παράγοντες που ορίζουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι

Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι Ενότητα 4: Θεωρίες διδασκαλίας μάθησης στη διδακτική των Φ.Ε. Σπύρος Κόλλας (Βασισμένο στις σημειώσεις του Βασίλη Τσελφέ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 3: Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του J. Piaget Μέρος ΙI

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 3: Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του J. Piaget Μέρος ΙI Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 3: Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του J. Piaget Μέρος ΙI Θέματα διάλεξης Το στάδιο ανάπτυξης της συγκεκριμένης λογικής σκέψης Tο στάδιο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί ως αναγνώστης: Τα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης και η σημασία της στην ευρύτερη καλλιέργεια του παιδιού

Το παιδί ως αναγνώστης: Τα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης και η σημασία της στην ευρύτερη καλλιέργεια του παιδιού Το παιδί ως αναγνώστης: Τα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης και η σημασία της στην ευρύτερη καλλιέργεια του παιδιού Διεπιστημονικό Συνέδριο: InfoKid 2017 Κέρκυρα Σπυροπούλου Χριστίνα Μαργαρίτα, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EΠEAEK Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ - Αυτεπιστασία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ειρήνη Δερμιτζάκη -Μάριος Γούδας Διάλεξη 9: To παιχνίδι ως αναπτυξιακή διαδικασία ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στο ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

εισήγηση 8η Είδη Έρευνας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (#Ν151)

εισήγηση 8η Είδη Έρευνας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (#Ν151) εισήγηση 8η Είδη Έρευνας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (#Ν151) Βασική (ή Καθαρή) και Εφαρμοσμένη 1 Η Βασική ή Καθαρή έρευνα δεν στοχεύει σε οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη και δεν καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγκριση των δύο σχεδίων της Σάρας, 2 χρονών και 4 μηνών, που έγιναν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, φανερώνει ξεκάθαρα τη δυσφορία που νιώθει η

Η σύγκριση των δύο σχεδίων της Σάρας, 2 χρονών και 4 μηνών, που έγιναν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, φανερώνει ξεκάθαρα τη δυσφορία που νιώθει η Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης και συμβουλευτικής για τους γονείς, να γίνει βοηθός και στήριγμά τους στο δύσκολο έργο της ανατροφής του παιδιού τους. Όσοι από

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 11: Πρώτη Παιδική Ηλικία: Γνωστική Ανάπτυξη

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 11: Πρώτη Παιδική Ηλικία: Γνωστική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 11: Πρώτη Παιδική Ηλικία: Γνωστική Ανάπτυξη Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ. Αθανασιάδης Στάθης φυσικοθεραπευτής NDT

ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ. Αθανασιάδης Στάθης φυσικοθεραπευτής NDT ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ Αθανασιάδης Στάθης φυσικοθεραπευτής NDT ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ «κοιτάζουμε με τα μάτια αλλά βλέπουμε με τον εγκέφαλο» 90% των πληροφοριών που φθάνουν στον εγκέφαλο περνούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ψυχολογία. Alfred Adler. Εισηγήτρια: Παπαχριστοδούλου Ελένη Υπ. Διδάκτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ.

Ατομική Ψυχολογία. Alfred Adler. Εισηγήτρια: Παπαχριστοδούλου Ελένη Υπ. Διδάκτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Ατομική Ψυχολογία Alfred Adler Εισηγήτρια: Παπαχριστοδούλου Ελένη Υπ. Διδάκτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μαλικιώση- Λοΐζου Ατομική Ψυχολογία Τονίζει τη μοναδικότητα της προσωπικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 9: Θεωρίες Εννοιολογικής Ανάπτυξης

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 9: Θεωρίες Εννοιολογικής Ανάπτυξης Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 9: Θεωρίες Εννοιολογικής Ανάπτυξης Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 4: Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Η φύση και η ανάπτυξη. της Θεωρίας των Παιδιών. για το Νου

Η φύση και η ανάπτυξη. της Θεωρίας των Παιδιών. για το Νου Η φύση και η ανάπτυξη της Θεωρίας των Παιδιών για το Νου Βασικά ερωτήµατα Εννοιολογικός προσδιορισµός Πότε αρχίζει να αναπτύσσεται και πώς εκδηλώνεται στην παιδική ηλικία; Ατοµικές διαφορές στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 5: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: III

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 5: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 5: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: III Θεματική Ενότητα 5: Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στην ψυχολογική προσέγγιση της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Θεωρία του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Θεωρία του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Παπαλεοντίου Λουκά Ελεονώρα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Κύρου Θωμά Νίκη Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Προηγούμενες έρευνες στη Θεωρία του Νου Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ: ΑΥΤΟ- ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΑΥΤΟ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ονοματεπώνυμο του παιδιού Ημερομηνία σύνταξης της παιδαγωγικής έκθεσης Ημερομηνία γέννησης του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Δράση και Διακεκριμένη Επίδοση Σελίδα.1

Δράση και Διακεκριμένη Επίδοση Σελίδα.1 Δράση και Διακεκριμένη Επίδοση Σελίδα.1 (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο) Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. Η δράση που έχει σχέση με τη διακεκριμένη επίδοση, την προοπτική και την αειφορία προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΕ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γενικά: Αρχικά για γραφιακή χρήση Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ Κάθε ζωντανό πλάσμα που έχει ζήσει και ζει στον πλανήτη είναι το αποτέλεσμα της σεξουαλικότητας. Όπως και τα υπόλοιπα θηλαστικά, έτσι και

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 1: Εισαγωγή στην γνωστική ανάπτυξη

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 1: Εισαγωγή στην γνωστική ανάπτυξη Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 1: Εισαγωγή στην γνωστική ανάπτυξη Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Ορισμός της σκέψης των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Οι μαθηματικές έννοιες και γενικότερα οι μαθηματικές διαδικασίες είναι αφηρημένες και, αρκετές φορές, ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Λογικοθυμική προσέγγιση (Rational-Emotive Therapy) Αναπτύχθηκε από τον Albert Ellis τη δεκαετία του 1950. Πεποίθηση πως οι συναισθηματικές δυσκολίες οφείλονται σε λανθασμένες

Διαβάστε περισσότερα

Από τη μεγάλη γκάμα των δεξιοτήτων ζωής που μπορεί κανείς να αναπτύξει παρακάτω παρουσιάζονται τρεις βασικοί άξονες.

Από τη μεγάλη γκάμα των δεξιοτήτων ζωής που μπορεί κανείς να αναπτύξει παρακάτω παρουσιάζονται τρεις βασικοί άξονες. Δεξιότητες ζωής είναι οι ικανότητες οι οποίες συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και γεμάτη ικανοποίηση ζωή. Οι δεξιότητες ζωής αποτελούν το σύνολο των στάσεων και συμπεριφορών που προσφέρουν στους

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 5: H ανάπτυξη της ηθικότητας και της προκοινωνικής συμπεριφοράς Θέματα Διάλεξης Οι κανόνες συμπεριφοράς Η σκέψη για τους ηθικούς κανόνες Η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει το άτομο σε

Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει το άτομο σε Υπέροχα παιδιά Μέσα σε μια εύθραυστη φυσαλλίδα Πάνω από το ουράνιο τόξο Haiku Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει το άτομο σε 1 / 5 γνωστικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Ανάπτυξη. της Θεωρίας των παιδιών. για το Νου

Φύση και Ανάπτυξη. της Θεωρίας των παιδιών. για το Νου Φύση και Ανάπτυξη της Θεωρίας των παιδιών για το Νου Νατάσσα Κυριακοπούλου Ανάπτυξη Παιδιού ΙΙ Εργαστήριο Σκελετός παρουσίασης Εννοιολογικός προσδιορισμός Πότε αρχίζει να αναπτύσσεται και πώς εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Το αντικείμενο του συγγράμματός μας... 13 Οι στόχοι και το κοινό μας... 14 Οργάνωση του βιβλίου... 15 Άλλα χαρακτηριστικά του βιβλίου... 16 Ευχαριστίες... 18 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία

Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ένα απλό πρόβλημα Η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σειρά: Ενημερωτικά Έντυπα για την Νηπιοσχολική Αγωγή ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ (γέννηση-3χρόνων) Ο Γιάννης (20μηνών) δίνει στην νηπιαγωγό (Μαρία) το σφουγγαράκι που

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS Εκπαιδευτικό υλικό βιωματικών δραστηριοτήτων και Θεατρικού Παιχνιδιού για την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων καθώς και για την καλλιέργεια ενταξιακής κουλτούρας στα σχολικά πλαίσια Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Στη θεωρία του L.S. Vygotsky ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ. Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ

Στη θεωρία του L.S. Vygotsky ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ. Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ Στη θεωρία του L.S. Vygotsky ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ Βασική βιβλιογραφία Vygotsky, L.S. (1978/1997) Νους στην Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg. Vygotsky, L.S. (1934/1987) Σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 8: Βρεφική ηλικία: Γνωστική Ανάπτυξη

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 8: Βρεφική ηλικία: Γνωστική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 8: Βρεφική ηλικία: Γνωστική Ανάπτυξη Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των γνωστικών

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας Νοημοσύνη Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας S Αμφισβήτηση S Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου, (1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα τεστ νοημοσύνης) S Τρόπος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory

Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory Πακλατζόγλου Σοφία Μουράτογλου Νικόλαος Καρολίδου Σωτηρία Παζάρσκη Γεωργία Γιολάντα ΠΕΣΥΠ 3 Απριλίου 2017 Θεσσαλονίκη Η μάθηση είναι διαδικασία πρόσκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης

Αλλαγές Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης Η εγκυμοσύνη αποτελεί μια φυσιολογική αναπτυξιακή κρίση που περιλαμβάνει σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές και επηρεάζει όλες τις εγκύους ανεξάρτητα από την ψυχολογική τους υγεία. Όπως κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο συμμετοχικής παρατήρησης για το σύνδρομο Asperger

Ημερολόγιο συμμετοχικής παρατήρησης για το σύνδρομο Asperger Ημερολόγιο συμμετοχικής παρατήρησης για το σύνδρομο Asperger Εισαγωγή-Ιστορικό παιδιού Κωσταρή Αντωνία Ο μαθητής που παρακολούθησα φοιτά στην Ε τάξη δημοτικού σχολείου γενικής αγωγής. Σύμφωνα με το ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Τι είναι Νοημοσύνη; Η ικανότητα του ατόμου να αφομοιώνει νέες πληροφορίες, να επωφελείται από τις εμπειρίες του και να προσαρμόζεται ρμ σε νέες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για την Ανάπτυξη

Θεωρίες για την Ανάπτυξη Θεωρίες για την Ανάπτυξη Πολιτισμική προσέγγιση (Vygotsky) Βιο-οικολογική προσέγγιση Bronfenbrenner ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι 2015-16 Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Vygotsky, L.S. (1978/1997)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι Η Γνωστική προσέγγιση. Η θεωρία του Jean Piaget. Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ-ΤΕΑΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι Η Γνωστική προσέγγιση. Η θεωρία του Jean Piaget. Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ-ΤΕΑΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι Η Γνωστική προσέγγιση Η θεωρία του Jean Piaget Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ-ΤΕΑΠΗ Η γνωστική προσέγγιση στην ανάπτυξη «Όταν οι γονείς του τρίχρονου Γιώργου τον ρωτούν γιατί βρέχει,

Διαβάστε περισσότερα

Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον?

Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον? Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον? Ενα σύνθετο σύστημα αλληλεπίδρασης! (Γεωργαλής,Εμπεδοκλή 2015) Βασικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η παρακίνηση των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιπτώσεις του Τραύματος στην Ανάπτυξη του Παιδιού

Οι Επιπτώσεις του Τραύματος στην Ανάπτυξη του Παιδιού Οι Επιπτώσεις του Τραύματος στην Ανάπτυξη του Παιδιού Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε άτομα που εμπλέκονται στην φροντίδα των παιδιών και σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής Priya Patel and Panos Vostanis Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση και Συναισθηματική Ενδυνάμωση. Δρ Μαρία Ηρακλέους

Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση και Συναισθηματική Ενδυνάμωση. Δρ Μαρία Ηρακλέους Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση και Συναισθηματική Ενδυνάμωση Δρ Μαρία Ηρακλέους Μια φορά και ένα καιρό μια καμηλοπάρδαλη!!! Το ταξίδι στο Αναλυτικό μπορεί είναι να είναι προκλητικό, δύσκολο,

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα