ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007"

Transcript

1 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ANTI HBV ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ HBV Σιούρδα Πηνελόπη 1, Σιώχου Ασημούλα 2, Λικάρτσης Χριστόδουλος 3, Ιωαννίδου Μελπομένη 4, Ιωαννίδης Ιωάννης 5 1. Εργαστηριακός Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. 2. Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης. 3. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης. 4. Εργαστηριακός Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης. 5. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί ο επιπολασμός τού ιού τής ΗΒ στους πρωτοετείς σπουδαστές των τμημάτων: Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκομίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικά τα άτομα αυτά θα ασκήσουν ένα επάγγελμα το οποίο συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έρευνα αφορά σε 502 σπουδαστές που εξετάστηκαν εθελοντικά και ανώνυμα. Στα δείγματα προσδιορίστηκαν οι δείκτες ΗBs Ag, Anti HBs, Anti HBc, με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA και με τη χρήση του Ανοσολογικού Ορμονολογικού αναλυτή και των αντίστοιχων αντιδραστηρίων. Τα κριτήρια οροθετικότητας ήταν αυτά που περιγράφονταν από τον κατασκευαστή τής κάθε διαγνωστικής δοκιμασίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ελέγχθηκαν συνολικά 502 σπουδαστές και βρέθηκαν 4 οροθετικοί με ΗBs Ag. H επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων έγινε με το ΗΒs Ag Confirmation, το οποίο έδειξε ότι τελικά θετικό ως προς το ΗBs Ag ήταν ένα άτομο, δηλαδή ποσοστό 0,2 %. Στα 502 δείγματα που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκαν αναφορικά με τα anti HBs Total I οι παρακάτω τίτλοι αντισωμάτων: Σε 175 δείγματα τίτλος >500 MIU/ML, σε 152 δείγματα τίτλος 0 10 MIU/ML, σε 97 δείγματα τίτλος MIU/ML, και σε 78 δείγματα τίτλος MIU/ML. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα παραπάνω δεδομένα είναι φανερό ότι ο επιπολασμός τού HΒV, αν και δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, δε δικαιολογεί εφησυχασμό, ιδιαίτερα όσον αφορά στα άτομα τα οποία θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου αναφορικά με τον HΒV. Είναι αναμφίβολα vima-asklipiou.gr Σελίδα 1

2 αναγκαίο οι επαγγελματίες υγείας να είναι εμβολιασμένοι κατά της ηπατίτιδας Β, ώστε, αφού επιτευχθεί καθολικός εμβολιασμός τού υγειονομικού προσωπικού, να αυξηθούν οι ελπίδες εξάλειψης του κινδύνου μόλυνσης του προσωπικού επαγγελμάτων υγείας με ηπατίτιδα Β, ο οποίος παραμένει ακόμη υψηλός. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΗBs Ag, Anti HBs, Anti HBc,, πρωτοετείς φοιτητές. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Σιούρδα Πηνελόπη Μυτιλήνης 15, Εύοσμος, 56224, Θεσσαλονίκη. Τηλ: , ANTI HBV PREVALENCE IN FIRST YEAR STUDENTS, THAT WILL PRACTISE PROFESSIONS OF HIGH RISK OF INFECTION WITH THE HBV. Siourda Penelope 1, Siochou Assimoula 2, Likartsis Christodoulos 3, Ioannidou Melpomeni 4, Ioannidis Ioannis 5 1. Laboratory Fellow, A.T.E.I. Thessaloniki 2. Scientific Fellow, A.T.E.I. Thessaloniki 3. Technician of Medical Laboratories, A.T.E.I. Thessaloniki. 4. Laboratory Fellow, A.T.E.I. Thessaloniki. 5. Professor, Faculty of Medical Laboratories, A.T.E.I. Thessaloniki ABSTRACT Aim: We have studied the prevalence of Hepatitis B Virus on the first year students of the Paramedical Schools (Medical Lab Department, Nursing Department, Baby Nursing Department and Obstetrics Department of the Health and Foresight Professions School of Technological Educational School of Thessaloniki). Materials and Methods: The sample consists of 502 students of the Paramedical Schools. They were taken serum sample for quantitative determination of HbsAg, Anti HBs, Anti HBc. The samples were checked with immunological analyser that uses ELISA method by the manufacturer s criteria. vima-asklipiou.gr Σελίδα 2

3 Results: 502 serum samples were checked and 4 samples were found HbsAg positive. A Confirmation Assay used on these samples and showed that truly HbsAg positive was only one sample (percentage ~0,2%). Quantitative determination of Anti HBs showed: 175 serum samples had antibody titer >500 MIU/mL, 97 serum samples had antibody titer MIU/mL, 78 serum samples had antibody titer MIU/mL and 152 serum samples had antibody titer 0 10 MIU/mL. Conclusions: The prevalence of Hepatitis B on our sample is low. However anyone must be careful with Hepatitis B, specially the students of Paramedical Schools and other professionals of high risk professions. Vaccination of high risk groups against HB virus would help to decrease the danger from Hepatitis B. KEYS WORDS: ΗBs Ag, Anti HBs, Anti HBc, first year students CORRESPONDING AUTHOR Siourda Penelope Mitilinis 15, Evosmos 56224,Thessaloniki. Τel: , ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ αθημερινά, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που έρχεται σε επαφή με και το είδος της επαφής. Οι λοιμώξεις αυτές μεταδίδονται στο υγειονομικό προσωπικό βιολογικά υγρά μολυσμένα από τους ιούς κυρίως από μικροτραυματισμούς, ενώ της ηπατίτιδας Β, C και τον ιό του εξαιρετικά σπάνια οφείλονται στην επαφή συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, διατρέχει τον κίνδυνο να βιολογικών υγρών με βλεννογόνους. Ο συνηθέστερος τρόπος μόλυνσης είναι η μολυνθεί και να νοσήσει. Η ανάπτυξη επαφή κατά τη διαδικασία λοίμωξης εξαρτάται από το είδος και τη λοιμογόνο ικανότητα των διαφόρων ιών, τη μικροεπεμβάσεων, ο τραυματισμός κατά την προσπάθεια κάλυψης της βελόνης με το συγκέντρωσή του ιού στο βιολογικό υγρό κάλυμμά της. Είναι γνωστό ότι η vima-asklipiou.gr Σελίδα 3

4 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 6 ος, Τεύχο ς 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007 παρεντερική μετάδοση αποτελεί τον πιο σημαντικό τρόπο μετάδοσης των παραπάνω ιών. Επίσης, η έκθεση σε μολυσμένο αίμα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα μόλυνσης για τους εργαζομένους στο χώρο υγείας. Η λοίμωξη από τον ιό τής ηπατίτιδας Β (HBV) συνιστά ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 350 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι μολυσμένοι από τον HΒV 1. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2000 καταγράφηκαν 5,2 εκατομμύρια περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας Β, ενώ το 2005 το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας, μάς πληροφορεί C opyright 2007 εκατομμύριο θανάτους ετησίως 2. Ο ΗΚΚ βρίσκεται στην 6η θέση των κακοηθειών παγκοσμίως, ενώ το 50% των περιπτώσεων σχετίζεται με τον ιό της ηπατίτιδας Β 3. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία ανάμεσα στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για τον κίνδυνο της έκθεσής τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, σε αίμα ή και βιολογικά υγρά μολυσμένα, από τους ιούς της ηπατίτιδας, και συγκεκριμένα από τον ιό Β. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί ο επιπολασμός τού ιού τής ΗΒ στους πρωτοετείς σπουδαστές των τμημάτων: Ιατρικών Εργαστηρίων, για τη συχνότητα των «φορέων» στη χώρα Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, μας, που ανέρχεται στο 3% περίπου, ενώ είναι αυξημένη μεταξύ των οικονομικών μεταναστών (συνολικά υπολογίζεται σε άτομα). Οι πάσχοντες από χρόνια ηπατίτιδα Β παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης, ηπατικής ανεπάρκειας και ηπατοκυτταρικού καρκίνου Βρεφονηπιοκομίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αυτά μελλοντικά θα ασκήσουν ένα επάγγελμα το οποίο συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. (ΗΚΚ), επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για 1 vima-asklipiou.gr Σελίδα 4

5 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ δείγματος, 2) Ειδική πρόσδεση Η έρευνα αφορά σε 502 σπουδαστές που εξετάστηκαν εθελοντικά και ανώνυμα. Στα δείγματα προσδιορίστηκαν οι δείκτες ΗBs Ag, Anti HBs, Anti HBc, με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA και με τη χρήση του Ανοσολογικού Ορμονολογικού Αναλυτή και των αντίστοιχων αντιδραστηρίων. Η αρχή τής ανάλυσης συνδυάζει μια ανοσοενζυμική μέθοδο sandwich με μια τελική ανίχνευση φθορισμού (ELFA). Ο Υποδοχέας Στερεάς Φάσης (SPR) χρησιμεύει ως στερεά φάση καθώς και ως ρύγχος αναρρόφησης για την ανάλυση. Τα αντιδραστήρια για την ανάλυση είναι έτοιμα προς χρήση και προδιανεμημένα στις σφραγισμένες ταινίες αντιδραστηρίων. Τα πέντε στάδια αντίδρασης εκτελούνται αυτόματα από το όργανο. Το υλικό τής αντίδρασης αναρροφάται και εκροφάται από τον SPR αρκετές φορές. Κάθε στάδιο ακολουθείται από έναν κύκλο έκπλυσης, κατά τον οποίο απομακρύνονται μη συνδεδεμένα αντισωμάτων/αντιγόνων του δείγματος στα αντιγόνα/αντισώματα με τα οποία είναι επικαλυμμένο το εσωτερικό του SPR, 3) Σχηματισμό συμπλέγματος που περιέχει συνδεδεμένα αντισώματα/αντιγόνα με κατεργασία με βιοτίνη, 4) Πρόσδεση της βιοτίνης στο σύμπλοκο στρεπταβιδίνηςαλκαλικής φωσφατάσης και 5) Ανίχνευση: η αλκαλική φωσφατάση καταλύει την υδρόλυση του υποστρώματος (φωσφορική 4 Mεθυλ ουμπελιφερύλη) σε ένα φθορίζον προϊόν (4 Mεθυλ ουμπελιφερόνη), ο φθορισμός του οποίου μετράται στα 450 nm. Η ένταση του φθορισμού είναι ανάλογη της ποσότητας του αντισώματος/αντιγόνου στο δείγμα. Στο τέλος της ανάλυσης, τα αποτελέσματα υπολογίζονται αυτόματα από το όργανο σε σχέση με την καμπύλη βαθμονόμησης που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη, και κατόπιν εκτυπώνονται. Τα κριτήρια οροθετικότητας ήταν αυτά που περιγράφονταν από τον κατασκευαστή τής κάθε διαγνωστικής δοκιμασίας. συστατικά. Ειδικότερα, έχουμε: 1) Αραίωση vima-asklipiou.gr Σελίδα 5

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ότι τελικά θετικό ως προς το ΗBsAg ήταν 1 Από τους συνολικά 502 πρωτοετείς σπουδαστές στους οποίους έγινε προσδιορισμός των παραπάνω δεικτών, άτομο, δηλαδή ποσοστό 0,2%. Δεικτες HB διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: Αnti HBs προσδιορίστηκαν σε 152 εξεταζομένους (30,27%) με τίτλο anti HBs 0 10 MΙU/ΜL, σε 78 σπουδαστές (15,55%) με τίτλο των αντίστοιχων αντισωμάτων MΙU/ΜL 97 εξεταζόμενοι (19,32%) εμφάνισαν τίτλο MΙU/ΜL, ενώ ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 30,3% 2,0% 0,8% 0,2% Anti HBs Anti HBc HBsAg HBsAg Conf Εικόνα 1 σπουδαστές (34,86%) παρουσίασαν τίτλο anti HBs >500 MΙU/ΜL. Anti HBc ανιχνεύθηκαν σε 10 εξεταζομένους (2%). Στους 6 (60%) από τους εξεταζομένους αυτούς ανιχνεύθηκαν συγχρόνως και anti ΗΒs με τίτλο >10 έως και 500 μονάδες ανά ml, ενώ στους 4 (40%) ο τίτλος των anti ΗΒs ήταν >500 μονάδες ανά ml. Αντιγόνο έναντι του ΗΒ (ΗBs Ag) ανιχνεύθηκε σε 4 σπουδαστές (0,8%). Έγινε επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με το ΗΒsAg Confirmation της ίδιας παρασκευάστριας εταιρείας, το οποίο έδειξε ΑΝΑΛΥΣΗ Η μόλυνση με τον ιό τής ηπατίτιδας Β οδηγεί συνήθως σε μια ήπια, ανικτερική και κλινικά δυσδιάκριτη λοίμωξη. Περίπου το 70% των ασθενών με οξεία ηπατίτιδα Β παρουσιάζει υποκλινική ή ανικτερική λοίμωξη, ενώ το 30% περίπου αναπτύσσει ικτερική ηπατίτιδα. Σε ποσοστό μικρότερο του 1%, αναπτύσσεται οξεία ηπατική ανεπάρκεια εξαιτίας έντονης ανοσιακής απάντησης. Η χρονιότητα καθορίζεται από την παρουσία τού HΒsAg στον ορό για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες. Πολλοί παράγοντες σχετίζονται με την εξέλιξη της χρόνιας vima-asklipiou.gr Σελίδα 6

7 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ λοίμωξης. Μερικοί αφορούν στον ξενιστή (ηλικία, φύλο, ανοσιακή επάρκεια, γενετικοί παράγοντες, συνοδά νοσήματα, έξειςαλκοόλ), και άλλοι τον ίδιο τον ιό Copyright 2007 συγκέντρωσης των anti HBs που βρέθηκε στον ορό τους. Όσον αφορά στους 175 σπουδαστές (34,86%) που παρουσίασαν τίτλο anti HBs (πολλαπλασιασμός, μεταλλαγές >500 MΙU/ΜL, φαίνεται είχαν αναπτύξει γονιδιώματος) 4. Η ηλικία και το φύλο υψηλό δείκτη anti HBs αντισωμάτων είτε συνιστούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάπτωση σε χρονιότητα. Έτσι, ενώ αδυναμία κάθαρσης του ιού παρατηρείται στο 5% περίπου των ενηλίκων, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 90% στα νεογνά. Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: Από τους 502 σπουδαστές προσδιορίστηκαν Αnti HBs στους 152 (30,27) με τίτλο 0 10 MΙU/ΜL. Σ αυτή την περίπτωση, δεν υπήρχαν anti HBs, συστήθηκε σ αυτούς εμβολιασ μός. Στους 175 σπουδαστές (34,86%) που εμφάνισαν τίτλο των αντίστοιχων μέσω φυσικής ανοσίας είτε μετά από επιτυχημένο εμβολιασμό τους. Ο δείκτης Anti HBc, εκτός της αξίας που έχει για την αξιολόγηση της έκθεσης κάποιου ατόμου στην ηπατίτιδα Β, θεωρείται από πολλούς ερευνητές και δείκτης υψηλού κινδύνου αιματογενών μολύνσεων, ο οποίος παραμένει ανιχνεύσιμος σχεδόν καθ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου που έχει έρθει σε επαφή με τον ιό της ηπατίτιδας Β. Εν τούτοις μπορεί να μας αποκαλύψει τμήματα του πληθυσμού που είναι πολύ πιθανόν να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να έχουν εκτεθεί σε αιματογενείς μολυσματικούς παράγοντες είτε αυτοί είναι αντισωμάτων MΙU/ΜL, προτάθηκε γνωστοί είτε άγνωστοι. επανέλεγχος του δείκτη anti HBs σε χρονικό διάστημα ευθέως ανάλογο της Το επιφανειακό αντιγόνο τού ΗΒ ανιχνεύθηκε σ ένα άτομο, το οποίο και vima-asklipiou.gr Σελίδα 7

8 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ παραπέμφθηκε για παρακολούθηση από ειδικό γιατρό. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί σε πληθυσμό παρόμοιων ηλικιών (φοιτητών ιατρικής, οδοντιατρικής, παραϊατρικών σπουδών) 5,6 της χώρας μας, ενώ τα αποτελέσματα, εάν συγκριθούν με Copyright 2007 Η συνεχής έκθεση των σπουδαστών Νοσηλευτών, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Μαιών σε ασθενείς, αίμα, βιολογικά υγρά κ.λπ. κατά την εκπαίδευσή τους, αλλά και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, τους θέτεις σε κίνδυνο να μολυνθούν από τον HBV, εάν δεν προστατευτούν με εμβολιασμό. έρευνες άλλων χωρών 7,8 και παρόμοιων Είναι αναμφίβολα αναγκαίο οι πληθυσμών, επιβεβαιώνουν τον επιδημιολογικό χάρτη τού ιού της ηπατίτιδας Β. Σύμφωνα με αυτόν, ο επιπολασμός τού ιού είναι υψηλός με ποσοστό >8% στην Κίνα, τη Ν.Α. Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Αφρική, τις περιοχές του Αμαζονίου και την Αλάσκα, ενώ είναι μέσος με ποσοστό 2 7% στην Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Ινδία, τις περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, την κεντρική και Νότια Ευρώπη, όπου εντασσόμαστε και εμείς. Είναι χαμηλές στις περιοχές εκείνες όπου ο επιπολασμός τού HΒsAg είναι >2, όπως στη Β. Αμερική, τη Δ. Ευρώπη και την Αυστραλία. 9 επαγγελματίες υγείας να είναι εμβολιασμένοι κατά της ηπατίτιδας Β, ώστε, αφού επιτευχθεί καθολικός εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού, να αυξηθούν οι ελπίδες εξάλειψης του κινδύνου μόλυνσης του προσωπικού επαγγελμάτων υγείας με ηπατίτιδας Β, ο οποίος παραμένει ακόμη υψηλός. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Lai CL, Ratziu V, Yuen MF, Poynard T. Viral hepatitis B. Lancet 2003;362(9401): Beasley RP. Hepatitis B virus. The major etiology of hepatocellular carcinoma. Cancer 1988; 961(10): vima-asklipiou.gr Σελίδα 8

9 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3. Parkin DM. Global cancer statistics in the year Lancet Oncol 2001; 2(9): Fattovich G, Brollo L, Giustina G, Noventa F, Pontisso P, Alberti A et al. Natural history and prognostic factors for chronic hepatitis type B. Gut 1991; 32( 3): Copyright 2007 medical school.ann Trop Med Parasitol 2002 Sep; 96(6): Margolis HS, Alter MJ, Hadler SC. Hepatitis B: evolving epidemiology and implications for control. Semin Liver Dis 1991; 11(2): Ντούτσος Ι., Δαρδαβέσης Θ., Ντούτσου Κ., Δελίδου Κ., Πηγαδάς Α., Συμεωνίδης Ν. Επιπολασμός της ηπατίτιδας Β σε φοιτητές Οδοντιατρικού τμήματος. Στοματολογία 1998, 55(1): Ε. Καμπούρ Νιφλή, Β. Κρικέλης, Α Φ. Νιφλή, Α. Βόντας, Ε. Τσαρτσαρά, Ε. Παπαδημητρίου. Λήψη δεικτών HBV σπουδαστών της Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας και εμβολιασμός ευπαθών κατά το έτος Υγειονομική Υπηρεσία Τ.Ε.Ι Λάρισας. 7. Pido B., Kagimu M, Prevalence of hepatitis B virus (HBV) infection among Makerere University medical students. Afr Health Sci Jun;5(2): Wiwanitkit V, How medical students in their pre clinical year perceive their own hepatitis B virus status: the results of a study in a Thai vima-asklipiou.gr Σελίδα 9

Χρονία ηπατίτιδα B. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο

Χρονία ηπατίτιδα B. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Χρονία ηπατίτιδα B ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, Β Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Περίληψη: Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάρτιος 2012 Αρ. 13 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ιογενείς ηπατίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙ Α Β Η ηπατίτιδα Β προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β και αποτελεί σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Σε όλο τον κόσµο υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2 δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη 120 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΑΜΠΑ Οι αναισθησιολόγοι ως γιατροί της πρώτης γραμμής είναι παρόντες τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικοί και Χημικοί Παράγοντες Επικινδυνότητας Τεχνιτών Περιποίησης Νυχιών

Βιολογικοί και Χημικοί Παράγοντες Επικινδυνότητας Τεχνιτών Περιποίησης Νυχιών ΕΚΔΟΣΗ Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Iατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης EDITION Laboratory of Hygiene and Environmental Protection Medical School Democritus University of

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας 1 2 3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Νοσηλευτικής Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΠΥΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας Ιακωβίδου Ε 1, Μανιού Μ 2, Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στατιστική Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων για τη Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Γνώσεις και στάσεις των φοιτητριών και των μητέρων τους για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων Τσίπρα Ευαγγελία 1, Νάζου Ελένη 1, Καρκαλούσος Πέτρος 2 1. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων 2. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α

Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α Τόμος 18, Supplement 1, Νοέμβριος 2010 Volume 18, Supplement 1, November 2010 Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α AIDS H e l l e n i c A r c h i v e s 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ AIDS 2010 Αθήνα 26-28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α ν α σ κ ό π η σ η Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Ν. Μαλισιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ACHAIKI IATRIKI ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 VOLUME 28 ISSUE 2 OCTOBER 2009

ACHAIKI IATRIKI ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 VOLUME 28 ISSUE 2 OCTOBER 2009 ACHAIKI IATRIKI ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 VOLUME 28 ISSUE 2 OCTOBER 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΙΕΔΕΠ) PUBLICATION OF THE MEDICAL SOCIETY OF WESTERN GREECE AND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Αφροδίσια νοσήματα και AIDS. Πώς τα αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Αύγουστος 2011 Αρ. 06/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή Λαβδανίτη Μαρία 1, Αβραμίκα Μαρία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση γνώσεων των χρηστών υπηρεσιών υγείας ως προς τον ιό των ανθρώπινων θηλωµάτων και το εµβόλιο κατά του ιού.

ιερεύνηση γνώσεων των χρηστών υπηρεσιών υγείας ως προς τον ιό των ανθρώπινων θηλωµάτων και το εµβόλιο κατά του ιού. Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 4, 184-189 ιερεύνηση γνώσεων των χρηστών υπηρεσιών υγείας ως προς τον ιό των ανθρώπινων θηλωµάτων και το εµβόλιο κατά του ιού. Νοταρά Β 1, Σουλτάτου Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ ΕΡΕΥΝΑ Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ Τζιάλλας Βασίλειος 1, Ρούτση Χριστίνα 2, Μαρβάκη Χριστίνα 3, Πολυκανδριώτη Μαρία 4, Τζιάλλας Δημήτριος 5, Τσαλκάνης Άγγελος 6 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος Γνώσεις και τάσεις των φοιτητριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus), τους τρόπους μετάδοσης, τις μορφές πρόληψης και τον εμβολιασμό. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α ν α σ κ ό π η σ η Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α. Χατζηγιάννη Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα σακχάρου αίματος των νοσηλευτών,νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας.

Επίπεδα σακχάρου αίματος των νοσηλευτών,νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» Τίτλος Επίπεδα σακχάρου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2012 Αρ. 11/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα