Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας"

Transcript

1 ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012

2 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για προσαρμογή της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας σε επίπεδο Σχολής με βάση τις εξελίξεις που θα προκύψουν μετά την ψήφιση του Ν. 4009/11. Εκπονήθηκε από την επιτροπή για την προετοιμασία προτάσεων σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών ως βασικών ακαδημαϊκών μονάδων που συστήθηκε μετά από πρόταση του Δ/ντη της Σχολής και τη 6814/ απόφαση του προέδρου του ΤΕΙ/Λ και η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη Ε.Π. της Σχολής: Παντελή Υψηλάντη, Γεώργιο Μπλάνα Ευστάθιο Βελισσαρίου Κλεάνθη Συρακούλη Σωτήρη Νικολόπουλο Στη συγκεκριμένη πρόταση εξετάζεται και προτείνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Λάρισας τόσο σε ότι αφορά στην ακαδημαϊκή οργάνωση των σπουδών και τα οφέλη που θα προκύψουν για τους σπουδαστές όσο και τη διοικητική / οικονομική διάσταση δεδομένων των περιορισμών σε ανθρώπινους πόρους αλλά και χρηματοδότηση. Η πρόταση που παρουσιάζεται στο σχέδιο συζητήθηκε σε επίπεδο Σχολής σε δύο συνεδριάσεις, ενσωματώνει τις παρατηρήσεις που έγιναν και περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα άμεσων και μεσοπρόθεσμων ενεργειών που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη της σχολής στο πλαίσιο λειτουργία του ΤΕΙ Λάρισας. Η πρόταση αποτελεί μία από τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να προταθούν από το ΤΕΙ Λάρισας στο ΥΠΔΜ&Θ, και εφ όσον υιοθετηθεί το μοντέλο της ανεξάρτητης λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εναλλακτικά η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας με παρόμοια δομή όπως αυτή που περιγράφεται στην πρόταση θα μπορούσε να συνενωθεί με το αυτοτελές τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας για τη δημιουργία μιας ενιαίας σχολής Οικονομίας-Διοίκησης η οποία θα περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών θεωρητικής (π.χ. Οικονομία) όσο και εφαρμοσμένης κατεύθυνσης (π.χ. Λογιστικής, Διοίκησης). Αν και η περίπτωση της συγχώνευσης δεν έχει συζητηθεί σε επίπεδο Σχολής είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή τα οφέλη είναι πολλαπλά και για τα δύο ιδρύματα. Θα δημιουργηθεί μία ισχυρή σχολή στελεχωμένη με 50 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και μεγάλο αριθμό ΕΔΙΠ, που θα μπορεί να υποστηρίξει 3-4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που είναι ήδη εγκεκριμένα στο Π.Θ. και Τ.Ε.Ι./Λ. 2

3 και θα σταθεί ανταγωνιστικά στις άλλες αντίστοιχες σχολές στην Ελλάδα και την Ε.Ε. προσελκύοντας περισσότερους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητικές δραστηριότητες. Δεδομένου δε ότι οι όποιες ενέργειες της πολιτείας για κατάτμηση, συγχώνευση, ίδρυση, κατάργηση σχολών και ιδρυμάτων απαιτούν την γνώμη του ιδρύματος (όχι απαραίτητα σύμφωνη) η παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων είναι απαραίτητη για το στάδιο της διαβούλευσης με το Υπουργείο. Στο πνεύμα αυτό, η πρόταση, έστω και σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, κατατίθεται και στη διοίκηση του ιδρύματος. 1. Παραδοχές: i. Δεν θα υπάρξουν, από ότι διαφαίνεται έως τώρα, νέες προσλήψεις μελών Ε.Π. για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Επομένως ο αριθμός μελών Ε.Π. της σχολής που σήμερα ανέρχεται σε 41 (5 καθηγητές, 7 Αναπληρωτές Καθηγητές, 10 Επίκουροι Καθηγητές και 19 Καθ. Εφαρμογών, εκ των οποίων 1 με διδακτορικό), θα βαίνει συνεχώς μειούμενος δεδομένου ότι μέσα στην επόμενη πενταετία 17 περίπου μέλη Ε.Π. θα έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. ii. iii. Ο νέος νόμος, από την έκδοση του οργανισμού και μετά, προβλέπει προσλήψεις μόνο εντεταλμένων διδασκαλίας με τριετείς συμβάσεις (+2 παράταση). Ο αριθμός των προσλήψεων θα είναι μειωμένος κατά πολύ (φέτος μπορεί να πέσει έως και στο 35% της περυσινής χρονιάς). Οι περισσότεροι συνεργάτες θα πρέπει προσλαμβάνονται με σχεδόν πλήρες ωράριο, θα καλύπτουν αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων με αυτό των μονίμων μελών Ε.Π. σε κάθε εξάμηνο και θα έχουν πραγματική πλήρη απασχόληση και ενεργό συμμετοχή σε όλες τις επιστημονικές και διοικητικές δραστηριότητες του τμήματος και όχι μόνο το διδακτικό έργο. Ο αριθμός των καθηγητών εφαρμογών δεν θα επαρκεί για την κάλυψη όλων των εργαστηριακών μαθημάτων στη σημερινή τους έκταση και μορφή. iv. Οι σχολές αποτελούν τη βασική ακαδημαϊκή μονάδα. Οι σχολές θα περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών, η επιλογή του προγράμματος σπουδών από τους φοιτητές θα γίνεται στην εισαγωγή τους, αλλά οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα των σπουδαστών να αλλάζουν πρόγραμμα σπουδών. Επίσης μπορεί να υπάρχει Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών για όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής. Σχετικές διατάξεις για τα προγράμματα σπουδών: Γενικό / Ειδικά Προγράμματα Άρθρο 2.δ) (ορισμοί) «Γενικό πρόγραμμα σπουδών»: το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου έτους μιας σχολής, εφόσον ακολουθείται από ειδικά προγράμματα σπουδών. Άρθρο 9.10.ζ (αρμοδιότητες κοσμητείας) «Τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς τον πρύτανη και τη Σύγκλητο για την έγκριση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων των γενικών και ειδικών, όπου υπάρχουν, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Άρθρο 9.10.θ (αρμοδιότητες κοσμητείας) 3

4 «την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπ όψη..» Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών Άρθρο 33 παρ.13 «Για την απονομή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.» Διδασκαλία Μαθημάτων σε Ξένη Γλώσσα, Ενίσχυση κινητικότητας ERSMUS & Διεθνοποίησης Άρθρο 63 παρ.2.α.γγ (κριτήρια πρόσθετης χρηματοδότησης) «Διεθνοποίηση, όπως αριθμός αλλοδαπών φοιτητών, ο αριθμός φοιτητών που προσελκύονται στο ίδρυμα μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αριθμός συμφωνιών συνεργασίας.» v. Επίσης εισάγεται ο θεσμός μίας ή περισσοτέρων σχολών μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο ιδρύματος για Π.Μ.Σ. Προφανώς αν μία σχολή οργανώνει και προσφέρει μία σειρά Π.Μ.Σ. δικαιολογείται η ύπαρξη αντίστοιχης σχολής ΠΜΣ στον Οργανισμό του ιδρύματος. Στη ΣΔΟ λειτουργούν σήμερα τρία (3) εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ένα αυτόνομο και δύο σε δι-ιδρυματική συνεργασία και επομένως είναι λογικό στο ίδρυμα να λειτουργήσει Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διοίκησης. vi. Σε ότι αφορά τη ζήτηση, πιθανότατα θα υπάρξει μείωση υποψηφίων για τα αντικείμενα της ΣΔΟ κυρίως στα περιφερειακά ιδρύματα λόγω των οικονομικών συνθηκών αφ ενός αλλά και μείωσης (σε βαθμό εξαφάνισης) των ευκαιριών εύρεσης θέσης εργασίας στο δημόσιο τομέα, κάτι που αποτέλεσε το κίνητρο σπουδών για το μεγαλύτερο μέρος των ελλήνων φοιτητών ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας και προσωπικών ενδιαφερόντων (βλέπε βάσεις σε σχολές αστυνομίας, στρατιωτικές κ.λπ.). 2. Βασικές Αρχές Οργάνωσης του Εκπαιδευτικού Έργου Η Σχολή θα ξεκινήσει με βάση τα τέσσερα προγράμματα σπουδών που υφίστανται σήμερα. (Η έγκαιρη διαμόρφωση ενός σχεδίου οργάνωσης και λειτουργίας της σχολής μπορεί να προλάβει ανεπιθύμητες εξελίξεις). Διάρθρωση Προγραμμάτων Σπουδών Κάθε πρόγραμμα σπουδών της σχολής θα διαμορφώνεται από μαθήματα μίας κοινής λίστας όλων των μαθημάτων που θα υποστηρίζει η σχολή. Τα μαθήματα της κοινής λίστας κατηγοριοποιούνται σε Γενικά και Ειδικά. Γενικά είναι τα μαθήματα που παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές στα δύο πρώτα (ή και περισσότερα αν είναι εφικτό) εξάμηνα, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου Π.Σ. που παρακολουθούν. Κάθε πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει τα α) τα Γενικά μαθήματα, β) τα Ειδικά του Π.Σ. και γ) τα Επιλογής. 4

5 Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη διάρθρωση των μαθημάτων στα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Σ #1 Π.Σ.#2 Π.Σ.#3 Π.Σ. #4 Γενικά (συνολικά ν) ν Γενικά ν Γενικά ν Γενικά ν Γενικά ΓΜ 1 ΓΜ 2 ΓΜ 3 ΓΜ ν Ειδικά (συνολικά κ) ρ Ειδικά ρ Ειδικά ρ Ειδικά Ε.Μ. 1 ρ Ειδικά Ε.Μ. 2 Ε.Μ. 3 Ε.Μ. 4 Ε.Μ. 5 Ε.Μ. 6 Ε.Μ. κ Επιλογής / Υποχρεωτικά που επιλέγει κάθε φοιτητής Σύνολο μαθημάτων κάθε Π.Σ. για τη λήψη πτυχίου Σύνολο προσφερόμενων μαθημάτων στη Σχολή λ Επιλογής Από τα (κ-ρ) Ειδικά λ Επιλογής Από τα (κ-ρ) Ειδικά λ Επιλογής Από τα (κ-ρ) Ειδικά λ Επιλογής Από τα (κ-ρ) Ειδικά ν + ρ + λ ν + ρ + λ ν + ρ + λ ν + ρ + λ ν + κ ν + κ ν + κ ν + κ Περιορισμοί ( ρ + λ < κ ) ( ρ + λ < κ ) ( ρ + λ < κ ) ( ρ + λ < κ ) Διευκρινήσεις: a) Τα Γενικά θα περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών της Σχολής b) Ένα Ειδικό Μάθημα μπορεί να περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα Ειδικά του προγράμματος σπουδών περισσοτέρων του ενός τμήματος, ή μπορεί και να μην περιλαμβάνεται σε κανένα πρόγραμμα σπουδών ως απαιτούμενο. Σε αυτή την περίπτωση ανάλογα με τη ζήτηση του μαθήματος ως επιλογής / υποχρεωτικό μπορεί να προσφέρεται ή όχι. 5

6 c) Κάθε μάθημα θα προσφέρεται σε ένα από τα 2 εξάμηνα. Κανένα μάθημα δεν θα προσφέρεται και στα 2 εξάμηνα. d) παρόμοιου περιεχομένου που διδάσκονται σε περισσότερα του ενός τμήματα θα τυποποιηθούν με ενιαίο περιεχόμενο, ώρες και τρόπο διδασκαλίας e) Νέα μαθήματα θα εισάγονται σε επίπεδο σχολής f) Οι σπουδαστές επιλέγουν ως επιλογής / υποχρεωτικά οποιοδήποτε ειδικό μάθημα δεν διδάσκεται ως απαιτούμενο του Π.Σ. που παρακολουθούν g) Σύμφωνα με το Ν.4009/11 το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει μαθήματα εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας, τα οποία θα είναι κοινά για όλα τα προγράμματα σπουδών, η παρακολούθηση των οποίων θα είναι υποχρεωτικής για όσους φοιτητές δεν έχουν πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, και τα οποία θα είναι πέραν του κανονικού προγράμματος σπουδών (το τελευταίο δεν διευκρινίζεται, πιθανόν θα προσδιορισθεί στον οργανισμό). h) Η δομή του προγράμματος σπουδών θα είναι προσαρμοσμένη ώστε τα 2 πρώτα έτη να περιλαμβάνουν μαθήματα με βάση τα οποία θα μπορεί να δοθεί σε όσους φοιτητές συμπληρώνουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες αλλά δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους για οποιοδήποτε λόγο πιστοποιητικό κατάρτισης. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη διάρθρωση μπορεί να απεικονισθεί όπως στο σχήμα που ακολουθεί: Οργάνωση Σπουδών σε τρεις κύκλους σπουδών Ο παραπάνω τρόπος διάρθρωσης των Προγραμμάτων Σπουδών διευκολύνει την περίπτωση συγχώνευσης τμημάτων άλλων ιδρυμάτων στη νέα σχολή. Η οργάνωση των σπουδών σε κύκλους αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης, ο οποίος έχει υιοθετηθεί από μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων και Σχολών του εξωτερικού καθώς επιτυγχάνει δύο βασικούς στόχους: 6

7 Την βέλτιστη χρήση των πόρων του ιδρύματος Ευελιξία στην οργάνωση των σπουδών έτσι ώστε να προσαρμόζονται με εύκολο τρόπο στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και των φοιτητών Όμως το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους έτσι ώστε να παρακολουθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προγράμματα σπουδών της αρεσκείας τους. Εισαγωγικά Διοίκησης και Οικονομίας 1 ος κύκλος σπουδών Στόχος του 1 ου κύκλου σπουδών είναι η δημιουργία ενός κοινού γνωσιολογικού υπόβαθρου για όλους τους φοιτητές της Σχολής. Η αναγκαιότητα αυτού του 1 ου κύκλου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές δεν παρακολουθούν συναφή μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο λύκειο, με άμεση συνέπεια, οι καθηγητές του 1 ου έτους να απευθύνονται σε φοιτητές με διαφορετικό επίπεδο γνώσεων. Κατά τον 1 ο κύκλο σπουδών διδάσκονται σε όλους τους φοιτητές της Σχολής κοινά εισαγωγικά μαθήματα. Η από κοινού διδασκαλία αυτών των μαθημάτων θα βασίζεται στις παρακάτω αρχές: Διδασκαλία του μαθήματος με βάση το ίδιο περίγραμμα μαθήματος ανεξάρτητα από σε πιο πρόγραμμα έχει εισαχθεί ο φοιτητής. Διδασκαλία του μαθήματος από ομάδα διδασκόντων Τυποποίηση του περιεχομένου του μαθήματος αλλά και της παρεχόμενης ποιότητας Κοινή εξέταση του μαθήματος Η διάρκεια του 1 ου κύκλου είναι ένα έτος. 2 ος κύκλος σπουδών Στόχος του 2 ου κύκλου σπουδών είναι να αναπτύξει τις γνώσεις των φοιτητών σε ειδικότερα θέματα οικονομίας ή διοίκησης. Ο 2 ος κύκλος σπουδών απαρτίζεται από δύο ομάδες μαθημάτων. Την ομάδα μαθημάτων διοίκησης και την ομάδα μαθημάτων οικονομίας. Προϋπόθεση για την εγγραφή στο 2 ο κύκλου σπουδών είναι η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων του 1 ου κύκλου σπουδών, ενώ οι φοιτητές που επιθυμούν αλλαγή προγράμματος σπουδών επιλέγονται με βάση την επίδοση στον 1 ο κύκλο σπουδών. Επιπλέον κάθε φοιτητής της ομάδας μαθημάτων διοίκησης υποχρεούται να παρακολουθεί ένα αριθμό μαθημάτων από την ομάδα μαθημάτων οικονομίας και αντίστροφα. Όπως και στον 1 ο κύκλο μαθημάτων και όπου είναι εφικτό και ειδικά στα μαθήματα με μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών γίνεται: Διδασκαλία του μαθήματος από ομάδα διδασκόντων Τυποποίηση του περιεχομένου του μαθήματος αλλά και της παρεχόμενης ποιότητας Κοινή εξέταση του μαθήματος Η διάρκεια του 2 ου κύκλου είναι ένα έτος. 7

8 3 ος κύκλος σπουδών O 3 ος κύκλος σπουδών έχει δύο βασικούς στόχους: a) Την εξειδίκευση των γνώσεων φοιτητών σε ένα συγκεκριμένο χώρο γνωστικό αντικείμενο, b) Την παροχή πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών στον συγκεκριμένο χώρο. Προϋπόθεση για την εγγραφή στον 3 ο κύκλο σπουδών είναι η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων του 2 ου κύκλου σπουδών, ενώ οι φοιτητές που επιθυμούν αλλαγή προγράμματος σπουδών επιλέγονται με βάση την επίδοση στον 1 ο και 2 ο κύκλο σπουδών. Η διάρκεια του 3 ου κύκλου σπουδών είναι δύο έτη που αποτελούνται από ένα και μισό έτη (τρία εξάμηνα) διδασκαλίας τα οποία ακολουθούνται από εκπόνηση πρακτικής και πτυχιακής εργασίας (διάρκεια ένα εξάμηνο) συναφούς με τον 3 ο κύκλου σπουδών. Στην παρούσα φάση θα παρέχονται τέσσερα προγράμματα σπουδών, όπως αυτά προκύπτουν από τα υπάρχοντα τμήματα της Σχολής ΣΔΟ. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχονται τα παρακάτω προγράμματα σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Λογιστική Στο άμεσο μέλλον και μετά από τη σύσταση και λειτουργία της νέας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και με βάση: έρευνα αγοράς διαθέσιμους πόρους ζήτηση της Σχολής από μαθητές. τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών θα μπορούσαν να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν, με βάση την παραπάνω προτεινόμενη οργάνωση, με ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια και πόρους, ώστε οι Σχολή να παρέχει μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων, πιο εξειδικευμένων και συνεπώς πιο ελκυστικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω προγράμματα σπουδών: Marketing Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Εφοδιαστική Τέλος αποτελεί στόχο της Σχολής η παροχή, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, Προγραμμάτων Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα. Η Σχολή παρέχει ήδη πέντε μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα τα οποία παρακολουθούν είτε οι φοιτητές της Σχολής είτε οι φοιτητές Erasmus. H παροχή μαθημάτων στην Αγγλική θα επιτρέψει την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών ώστε να ανταγωνιστούν άλλους αποφοίτους σε διεθνές επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα να προσελκύσει και φοιτητές από το εξωτερικό. 8

9 Κατάλογος Μαθημάτων Σχολής Ο καθορισμός των μαθημάτων κάθε κατηγορίας θα προκύψει από την επεξεργασία των μαθημάτων που προσφέρει κάθε πρόγραμμα σπουδών (λαμβανομένου υπ όψη του σημείου d, παραπάνω). Ο ο αριθμός των γενικών ειδικών και επιλογής / υποχρεωτικών μαθημάτων θα είναι ο ίδιος για όλα τα προγράμματα σπουδών της σχολής. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που θα προσφέρει η Σχολή θα είναι σημαντικά μικρότερος του σημερινού αριθμού των 172 συνολικά μαθημάτων στα τέσσερα τμήματα. Σε μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής όλων των μαθημάτων που προσφέρονται από τη Σχολή (πίνακας 1), προκύπτει ότι: i. Τριάντα δύο (32) μαθήματα προσφέρονται σε περισσότερα από ένα τμήματα της σχολής (10 και στα τέσσερα τμήματα, 8 σε τρία τμήματα, και 14 σε δύο τμήματα). ii. iii. Μοναδικά μαθήματα που διδάσκονται μόνον σε ένα τμήμα είναι 10 για το τμήμα Διοίκησης, 17 για το τμήμα Λογιστικής, 14 για το τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων και 29 για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Επομένως ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που απαιτείται να υποστηριχθεί είναι 102 (αριθμός που μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο με μερική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών π.χ. μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά). iv. Σύμφωνα με τα παραπάνω η μέση αναλογία αντικειμένων που θα υποστηρίζονται / συντονίζονται (μέρος της διδασκαλίας μπορεί να γίνεται και από συνεργάτες) είναι περίπου 2,5 με τα σημερινά δεδομένα v. Τα μαθήματα της Σχολής μπορούν να ομαδοποιηθούν σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία όπως ενδεικτικά αναφέρονται στον πίνακα 2. 9

10 Πίνακας 1. Συνολική Εικόνα Μαθημάτων που προσφέρονται στα τμήματα της Σ.Δ.Ο. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (όχι απαραίτητα με το ίδιο περιεχόμενο, ούτε με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, πιθανόν σε κάποια το περιεχόμενο να διαφέρει ή να έχουν διαφορετικό προσανατολισμό) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ11 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο135 [202] - ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π16Θ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 184Θ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Π133Θ [103Θ] - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 143Θ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο12 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο136 [101] - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο13 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ο134 [104] - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 142Θ - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο14 - ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Π15 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π131 [105] - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ο22 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο23 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ο234 [204] - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ο24 - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Π25Θ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π132Θ [201Θ] - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 242Θ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Π31Θ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δ236Θ [615Θ] - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ξ32 - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Δ436 [405] - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι Ο33Θ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ο334 [4O3] - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο34 - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο231 [205] - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡ. & ΕΡΓΑΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ Π35Θ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Π36Θ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 385Θ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π333Θ [203Θ] - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜ. Ο42 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

11 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ξ44 - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Δ534 [504] - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΓΓΛΙΚΑ- ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Π45 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι Ο43 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Π435Θ [503Θ] - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ο47 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ Ο536 [326] - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ54 - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ο336 [102] - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δ51 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο235 [302] - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο53 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Π56Θ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Π531Θ [602Θ] - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ62 - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ632 [625] - ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Π64Θ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 284Θ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Π433Θ [402Θ] - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ61 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο432Θ [404] - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ63Θ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ66 - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Δ65 - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ Δ331 [106] - ΑΡΧΕΣ ΔΔΕ Π637 [501] - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ. Ο74 - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Δ71 - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π332 [304] - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ73 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ533 [401] - ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο434 [303] - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ειδική Περίπτωση Δ72Θ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Δ733 [701] - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 744Θ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π26Θ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Π233Θ [216Θ] - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ21 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΧΡΗΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Π232 [305] - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΣΤΑΤΙΣΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η/Υ Π35Θ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ335Θ [301Θ] - ΧΠΕ Ι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Δ41 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Φ.Π.Α) Δ431Θ - ΧΠΕ ΙΙ 244Θ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ -CATERING Δ46 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δ532 [624] - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & 342Θ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ52 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ Ο535 [601] - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Π55Θ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ Π631 [703] - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 344Θ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - Ι Δ65 - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Δ633 [603] - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ76 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Δ635 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 442Θ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ι Δ75 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ731 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Δ732 [702] - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 444Θ - ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ Π734Θ [715Θ] - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 445Θ - ΜΠΑΡ-ΠΟΤΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ERP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π735 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΙΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Π737Θ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 542Θ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΕΜΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 543Θ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ -TICKETING ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ

13 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 641Ε - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (CRS- GDS) ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛ. ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

14 5. Οικονομικά 4. Πληροφορική και Πληροφ. Συστήματα 3. Ποσοτικές Μέθοδοι 2. Νομικά 1. Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων Πίνακας 3. Ενδεικτική Ομαδοποίηση Μαθημάτων σε Γνωστικά Πεδία 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΕ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕ / ΔΔΕ 4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 6 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 7 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ ΔΕ 8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 9 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 11 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕ / ΔΔΕ 12 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕ 13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓ 16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΔΕ 1 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕ / ΛΟΓ 2 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕ / ΛΟΓ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΕ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι ΔΕ / ΔΔΕ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕ / ΔΔΕ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕ 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΛΟΓ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΔΔΕ 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΣΤΑΤΙΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η/Υ ΔΔΕ / ΤΕ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ERP ΔΔΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ ΔΕ / ΛΟΓ 3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕ / ΛΟΓ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΔΕ 14

15 8. Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Μονάδων 7. Διοίκηση Έργων 6. Λογιστικές Πίνακας 3. Ενδεικτική Ομαδοποίηση Μαθημάτων σε Γνωστικά Πεδία 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓ 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕ / ΛΟΓ 5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕ / ΛΟΓ 6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 7 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕ / ΛΟΓ / TE 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓ / ΔΔΕ 9 ΧΡΗΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΓ 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓ 11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Φ.Π.Α) ΛΟΓ 12 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓ 13 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΛΟΓ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΛΟΓ 15 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓ 16 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΛΟΓ 17 ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓ 18 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΛΟΓ 19 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΟΓ 20 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓ 21 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓ 22 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΔΕ / ΔΕ 2 ΧΠΕ Ι ΔΔΕ 3 ΧΠΕ ΙΙ ΔΔΕ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - Ι ΔΔΕ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΔΕ 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΔΕ 7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΔΕ 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΙΙ ΔΔΕ 9 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΔΕ 10 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΔΕ / ΔΕ 11 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΔΕ 12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΔΕ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕ 2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΕ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -CATERING ΤΕ 4 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕ 5 ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ ΤΕ 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΕ 15

16 Πίνακας 3. Ενδεικτική Ομαδοποίηση Μαθημάτων σε Γνωστικά Πεδία Αγγλικά 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ι ΤΕ 8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΕ 9 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕ 10 ΜΠΑΡ-ΠΟΤΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕ 11 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΤΕ 12 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΤΕ 13 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΕΜΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΕ 14 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ -TICKETING ΤΕ 15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΙ ΤΕ 16 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΤΕ 17 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ) ΤΕ 18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕ 19 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (CRS-GDS) ΤΕ 20 ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΤΕ 21 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕ 22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕ 23 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕ 24 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕ 25 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕ 26 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΕ 27 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕ 20 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 21 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΕ / ΔΔΕ / TE Διδάσκοντες Τα υφιστάμενα μέλη Ε.Π. καλύπτουν επαρκώς τα γνωστικά αντικείμενα των 102 διαφορετικών μαθημάτων της Σχολής. Ο πίνακας 4 που ακολουθεί παρουσιάζει την αντιστοίχιση διδασκόντων με τα μαθήματα όπου καταδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης / υποστήριξης από τα Μέλη Ε.Π. της σχολής των μαθημάτων του καταλόγου. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η μέση αναλογία αντικειμένων που θα υποστηρίζονται / συντονίζονται (μέρος της διδασκαλίας μπορεί να γίνεται και από συνεργάτες) είναι περίπου 2,5 ανά μέλος Ε.Π. με τα σημερινά δεδομένα 16

17 4. Πληροφορική και Πληροφ. Συστήματα 8. Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Μονάδων 7. Διοίκηση Έργων 6. Λογιστικές 5. Οικονομικά 2. Νομικά 3. Ποσοτικές Μέθοδοι 1. Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων Πίνακας 4. Κάλυψη Γνωστικών Αντικειμένων από Μέλη Ε.Π. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΣΥΝΟΛΟ Αγγλι-κά ανά γνωστικό πεδίο 1η 2η 1η 2η 1η 2η 1η 2η 1η 2η 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ η Επιλογή 2η Επιλογή 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΣΤΑΤΙΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ERP ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Φ.Π.Α) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΠΕ Ι ΧΠΕ ΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΟΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ -CATERING ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΠΑΡ-ΠΟΤΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΕΜΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ -TICKETING ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (CRS-GDS) ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΟΝΤ. & ΔΙΑΧ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣ. ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

18 Εργαστηριακά Δεδομένου του περιορισμού στις προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού τόσο σε αριθμό, όσο και στα απαιτούμενα προσόντα, θα υπάρξει πρόβλημα κάλυψης των αναγκών σε διδασκαλία εργαστηρίων όπως υφίστανται και λειτουργούν σήμερα. Επομένως είναι αναγκαία η αναθεώρηση των υφιστάμενων εργαστηριακών μαθημάτων. Δεδομένου ότι επιθυμούμε τον προσανατολισμό προς την εφαρμογή και λαμβάνοντας υπ όψη ότι η κατοχή βασικών ικανοτήτων εφαρμογής και χρήσης μεθοδολογιών και εργαλείων αποτελεί πλεονέκτημα για έναν πτυχιούχο στην αναζήτηση της πρώτης του εργασίας μετά την αποφοίτηση, θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων που θα διαθέτουμε (τόσο σε υποδομές αλλά κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό) Πιθανά σημεία αναθεώρησης Εισαγωγικά μαθήματα πληροφορικής όπου διδάσκονται (Word, Excel, Χρήση διαδικτύου) να γίνονται προαιρετικά με τη μορφή σεμιναρίων και όχι ως μαθήματα των Π.Σ. Η πλειονότητα των φοιτητών είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές εφαρμογές Τ.Π.. Με τα σημερινά δεδομένα σε επίπεδο σχολής 287 ώρες εβδομαδιαίως (ισοδύναμο 20 μελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης) αναλώνονται σε παρόμοια μαθήματα (Χ.Ε , Εισαγωγή στην Πληροφορική, Σύγχρονο Λογισμικό). που εστιάζονται κυρίως σε εφαρμογή μεθοδολογιών, και το εργαστήριο τμήμα αφορά στην εξοικείωση των φοιτητών στην επίλυση προβλημάτων μέσω κατάλληλου λογισμικού θα μπορούσαν να εστιαστούν περισσότερο στην κατανόηση των μεθοδολογιών μέσω φροντιστηριακής διδασκαλίας και μέρος του μαθήματος να απαιτεί χρήση της εφαρμογών λογισμικού (ενδεικτικά: μαθήματα όπως Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Λογιστικές Εφαρμογές κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας του μαθήματος μπορεί να περιλαμβάνει και μέρος χρήσης λογισμικού σε εργαστήρια. Π.χ. Μάθημα με 4 ώ διδασκαλίας (4x13=52 ώρες ανά εξάμηνο μπορεί να περιλαμβάνει 44 ώρες Θεωρίας/Α.Π. και 8 ώρες Εργαστηριακής Άσκησης. Ο συνολικός φόρτος εργασίας των μελών Ε.Π. μπορεί να μετρείται σε ώρες ανά εξάμηνο π.χ. Αναπληρωτής 12x13=156 ω / εξάμηνο) Σε μαθήματα προγραμματισμού ή και άλλα που διεξάγονται εργαστηριακά, ο ρόλος του εργαστηρίου είναι για τους φοιτητές να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν στην πράξη με την υποστήριξη ενός διδάσκοντος και όχι να εκτελούν οδηγίες που θα εκφωνεί ο διδάσκων και οι φοιτητές απλά εκτελούν τον χειρισμό του πληκτρολογίου. Γενικά στόχος πρέπει να είναι η τόνωση της αυτενέργειας, ενεργού συμμετοχής, αναζήτησης πληροφοριών, κατανόησης των μηχανισμών επεξεργασίας των δεδομένων και όχι στην εκτέλεση απλών χειρισμών στον Η/Υ. 18

19 3. Σχέδιο Δράσης Η πρόταση για τη λειτουργία της Σχολής καταλήγει σε ένα συνολικό πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που θα προσφέρει η σχολή λαμβάνοντας υπ όψη τις υποδομές και τη στελέχωση της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα δημιουργηθούν άμεσα συγκεκριμένες ομάδες εργασίας οι οποίες θα επεξεργασθούν υλοποιήσιμες και συγκεκριμένες προτάσεις στους παρακάτω τομείς. I. Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 1. Προσαρμογή κοινών μαθημάτων σε ενιαίο τίτλο περιεχόμενο. a. Κατανομή Μαθημάτων σε Γενικά, Ειδικά, Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά 2. Καθορισμός των μαθημάτων που θα προσφέρονται στην Αγγλική για φοιτητές ERASMUS και όποιον άλλον φοιτητή της ΣΔΟ επιθυμεί να τα παρακολουθήσει. 3. Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών σύμφωνα με το γενικές αρχές διάρθρωσης των Π.Σ. που θα αποφασίσουμε λαμβάνοντας υπ όψη : a. Η διάρθρωση των Π.Σ. να επιτρέπει την απονομή ενδιάμεσων τίτλων / πιστοποιητικών σπουδών για σπουδαστές που δεν ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις του πτυχίου b. Αντιστοίχιση όλων των παλαιών Π.Σ. στο νέο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν δυσκολίες στην εισαγωγή της νέας δομής. 4. Επανεξέταση λειτουργίας Εργαστηριακών Μαθημάτων και Ασκήσεων Πράξης 5. Επανεξέταση Σεμιναρίου Τελειοφοίτων / Διπλωματικής Εργασίας. (Με το νέο νόμο καταργούνται τα άρθρα του Ν.1404 που καθορίζουν ως υποχρεωτική την πτυχιακή εργασία. Υπάρχουν πολλές επιλογές: π.χ. α) Η πτυχιακή να είναι προαιρετική (αντί πτυχιακής ο σπουδαστής επιλέγει μαθήματα 20 πιστωτικών μονάδων, β) η πτυχιακή να είναι μάθημα το οποίο το δηλώνει ο σπουδαστής στην αρχή του εξαμήνου κ.λπ. όπως διατυπώθηκε η πρόταση που εγκρίθηκε από τη συνέλευση του ΤΕΙ και στάλθηκε στο Υπουργείο, γ) να συγχωνευθεί το σεμινάριο τελειοφοίτων με την πτυχιακή και να γίνεται με μεγαλύτερη εμπλοκή του διδάσκοντος επιβλέποντος σε ομάδες των 12 ατόμων με 8 (ενδεικτικά) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως από τις οποίες οι 4 θα είναι στην τάξη και οι 4 θα αντιστοιχούν στην επίβλεψη του διδάσκοντος εκτός των ωρών διδασκαλίας. Η εξέταση θα πραγματοποιείται στις εξεταστικές περιόδους, 6. Οργάνωση της Πρακτικής σε επίπεδο σχολής II. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 1. Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για πόσα και ποια μεταπτυχιακά θα οργανωθούν σε επίπεδο Σχολής άμεσα, καθώς και για τα μελλοντικά δεδομένου ότι ο αριθμός που θα μας εγκριθεί θα είναι περιορισμένος. Το διδακτικό έργο στα μεταπτυχιακά θα αποτελεί μέρος του συνολικού διδακτικού έργου. 2. Πρόταση Οργάνωσης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με Έρευνα (Master by research) 19

20 III. Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 1. Οργάνωση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης τα οποία θα προσφέρονται σε τακτική βάση (π.χ. ετησίως). Η στρατηγική αυτή υλοποιείται εδώ και χρόνια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2. Οργάνωση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης με σπουδές από απόσταση. 20

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές)...5 1.1 Στελέχωση του Ιδρύματος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014)

Αλεξάνδρειο Τ. Ε. Ι. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα σπουδών (Σεπτέμβριος 2014) Α' ΕΞΑΜ. ΚΑΤΗΓ. ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 810101 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Υ 3 1 8 5 4 8 5 2 810201 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 3 1 10 6 4 10 6 3 810301 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Υ 3 1 12 7 4 12 7 4 810401 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ Α ΕΞΑΗΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΗΑΤΟΣ ΓΥ Υ 101 ικροοικονομική 2 2 4 8 5 ΓΥ Υ 102 Διοικητική των Επιχειρήσεων 2 2 4 8 5 ΕΥ Υ 103 Εισαγωγή στη Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜ. ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ 01/09/2014 09.00-10.30 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ) Δ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2015-16) Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ

ΕΠΑΛ_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2015-16) Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ Πίνακας αντιστοιχίας των διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. στον τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Α και Β ανάθεση. Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CODE Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜΘ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ 1 140101 EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 3 1011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 2 140102 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 3 1012 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 3 140103 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 4 1 1013 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 4 140104 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2015-2016- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 2 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.OIK.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Δ.Μ. ECTS [700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι Γρ. Κόρδας 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ/Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗ 5/30.06.2011

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ/Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗ 5/30.06.2011 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ/Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗ 5/30.06.2011 Συνήλθε σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 30.06.2011 και ώρα 09.00 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2 (ΕΡΓ. ΤΜΗΜΑ 1) ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΠ- TMHMA 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 (ΕΡΓ.- ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Master in science στην Περιφερειακή Ανάπτυξη,Δ1 Διατριβή: "Πόλη και ανάπτυξη, χωροταξική προσέγγιση"

: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Master in science στην Περιφερειακή Ανάπτυξη,Δ1 Διατριβή: Πόλη και ανάπτυξη, χωροταξική προσέγγιση 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Έτος και τόπος γέννησης Διεύθυνση Τηλέφωνα Οικογενειακή κατάσταση email : Ανδρέας Αναστασάκης του Μύρωνα : 1956, Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου Κρήτης : Παπά Γιάννη Σκουλά

Διαβάστε περισσότερα