Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας"

Transcript

1 ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012

2 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για προσαρμογή της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας σε επίπεδο Σχολής με βάση τις εξελίξεις που θα προκύψουν μετά την ψήφιση του Ν. 4009/11. Εκπονήθηκε από την επιτροπή για την προετοιμασία προτάσεων σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών ως βασικών ακαδημαϊκών μονάδων που συστήθηκε μετά από πρόταση του Δ/ντη της Σχολής και τη 6814/ απόφαση του προέδρου του ΤΕΙ/Λ και η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη Ε.Π. της Σχολής: Παντελή Υψηλάντη, Γεώργιο Μπλάνα Ευστάθιο Βελισσαρίου Κλεάνθη Συρακούλη Σωτήρη Νικολόπουλο Στη συγκεκριμένη πρόταση εξετάζεται και προτείνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Λάρισας τόσο σε ότι αφορά στην ακαδημαϊκή οργάνωση των σπουδών και τα οφέλη που θα προκύψουν για τους σπουδαστές όσο και τη διοικητική / οικονομική διάσταση δεδομένων των περιορισμών σε ανθρώπινους πόρους αλλά και χρηματοδότηση. Η πρόταση που παρουσιάζεται στο σχέδιο συζητήθηκε σε επίπεδο Σχολής σε δύο συνεδριάσεις, ενσωματώνει τις παρατηρήσεις που έγιναν και περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα άμεσων και μεσοπρόθεσμων ενεργειών που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη της σχολής στο πλαίσιο λειτουργία του ΤΕΙ Λάρισας. Η πρόταση αποτελεί μία από τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να προταθούν από το ΤΕΙ Λάρισας στο ΥΠΔΜ&Θ, και εφ όσον υιοθετηθεί το μοντέλο της ανεξάρτητης λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εναλλακτικά η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας με παρόμοια δομή όπως αυτή που περιγράφεται στην πρόταση θα μπορούσε να συνενωθεί με το αυτοτελές τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας για τη δημιουργία μιας ενιαίας σχολής Οικονομίας-Διοίκησης η οποία θα περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών θεωρητικής (π.χ. Οικονομία) όσο και εφαρμοσμένης κατεύθυνσης (π.χ. Λογιστικής, Διοίκησης). Αν και η περίπτωση της συγχώνευσης δεν έχει συζητηθεί σε επίπεδο Σχολής είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή τα οφέλη είναι πολλαπλά και για τα δύο ιδρύματα. Θα δημιουργηθεί μία ισχυρή σχολή στελεχωμένη με 50 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και μεγάλο αριθμό ΕΔΙΠ, που θα μπορεί να υποστηρίξει 3-4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που είναι ήδη εγκεκριμένα στο Π.Θ. και Τ.Ε.Ι./Λ. 2

3 και θα σταθεί ανταγωνιστικά στις άλλες αντίστοιχες σχολές στην Ελλάδα και την Ε.Ε. προσελκύοντας περισσότερους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητικές δραστηριότητες. Δεδομένου δε ότι οι όποιες ενέργειες της πολιτείας για κατάτμηση, συγχώνευση, ίδρυση, κατάργηση σχολών και ιδρυμάτων απαιτούν την γνώμη του ιδρύματος (όχι απαραίτητα σύμφωνη) η παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων είναι απαραίτητη για το στάδιο της διαβούλευσης με το Υπουργείο. Στο πνεύμα αυτό, η πρόταση, έστω και σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, κατατίθεται και στη διοίκηση του ιδρύματος. 1. Παραδοχές: i. Δεν θα υπάρξουν, από ότι διαφαίνεται έως τώρα, νέες προσλήψεις μελών Ε.Π. για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Επομένως ο αριθμός μελών Ε.Π. της σχολής που σήμερα ανέρχεται σε 41 (5 καθηγητές, 7 Αναπληρωτές Καθηγητές, 10 Επίκουροι Καθηγητές και 19 Καθ. Εφαρμογών, εκ των οποίων 1 με διδακτορικό), θα βαίνει συνεχώς μειούμενος δεδομένου ότι μέσα στην επόμενη πενταετία 17 περίπου μέλη Ε.Π. θα έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. ii. iii. Ο νέος νόμος, από την έκδοση του οργανισμού και μετά, προβλέπει προσλήψεις μόνο εντεταλμένων διδασκαλίας με τριετείς συμβάσεις (+2 παράταση). Ο αριθμός των προσλήψεων θα είναι μειωμένος κατά πολύ (φέτος μπορεί να πέσει έως και στο 35% της περυσινής χρονιάς). Οι περισσότεροι συνεργάτες θα πρέπει προσλαμβάνονται με σχεδόν πλήρες ωράριο, θα καλύπτουν αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων με αυτό των μονίμων μελών Ε.Π. σε κάθε εξάμηνο και θα έχουν πραγματική πλήρη απασχόληση και ενεργό συμμετοχή σε όλες τις επιστημονικές και διοικητικές δραστηριότητες του τμήματος και όχι μόνο το διδακτικό έργο. Ο αριθμός των καθηγητών εφαρμογών δεν θα επαρκεί για την κάλυψη όλων των εργαστηριακών μαθημάτων στη σημερινή τους έκταση και μορφή. iv. Οι σχολές αποτελούν τη βασική ακαδημαϊκή μονάδα. Οι σχολές θα περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών, η επιλογή του προγράμματος σπουδών από τους φοιτητές θα γίνεται στην εισαγωγή τους, αλλά οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα των σπουδαστών να αλλάζουν πρόγραμμα σπουδών. Επίσης μπορεί να υπάρχει Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών για όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής. Σχετικές διατάξεις για τα προγράμματα σπουδών: Γενικό / Ειδικά Προγράμματα Άρθρο 2.δ) (ορισμοί) «Γενικό πρόγραμμα σπουδών»: το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου έτους μιας σχολής, εφόσον ακολουθείται από ειδικά προγράμματα σπουδών. Άρθρο 9.10.ζ (αρμοδιότητες κοσμητείας) «Τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς τον πρύτανη και τη Σύγκλητο για την έγκριση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, περιλαμβανομένων των γενικών και ειδικών, όπου υπάρχουν, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Άρθρο 9.10.θ (αρμοδιότητες κοσμητείας) 3

4 «την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπ όψη..» Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών Άρθρο 33 παρ.13 «Για την απονομή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.» Διδασκαλία Μαθημάτων σε Ξένη Γλώσσα, Ενίσχυση κινητικότητας ERSMUS & Διεθνοποίησης Άρθρο 63 παρ.2.α.γγ (κριτήρια πρόσθετης χρηματοδότησης) «Διεθνοποίηση, όπως αριθμός αλλοδαπών φοιτητών, ο αριθμός φοιτητών που προσελκύονται στο ίδρυμα μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αριθμός συμφωνιών συνεργασίας.» v. Επίσης εισάγεται ο θεσμός μίας ή περισσοτέρων σχολών μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο ιδρύματος για Π.Μ.Σ. Προφανώς αν μία σχολή οργανώνει και προσφέρει μία σειρά Π.Μ.Σ. δικαιολογείται η ύπαρξη αντίστοιχης σχολής ΠΜΣ στον Οργανισμό του ιδρύματος. Στη ΣΔΟ λειτουργούν σήμερα τρία (3) εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ένα αυτόνομο και δύο σε δι-ιδρυματική συνεργασία και επομένως είναι λογικό στο ίδρυμα να λειτουργήσει Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διοίκησης. vi. Σε ότι αφορά τη ζήτηση, πιθανότατα θα υπάρξει μείωση υποψηφίων για τα αντικείμενα της ΣΔΟ κυρίως στα περιφερειακά ιδρύματα λόγω των οικονομικών συνθηκών αφ ενός αλλά και μείωσης (σε βαθμό εξαφάνισης) των ευκαιριών εύρεσης θέσης εργασίας στο δημόσιο τομέα, κάτι που αποτέλεσε το κίνητρο σπουδών για το μεγαλύτερο μέρος των ελλήνων φοιτητών ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας και προσωπικών ενδιαφερόντων (βλέπε βάσεις σε σχολές αστυνομίας, στρατιωτικές κ.λπ.). 2. Βασικές Αρχές Οργάνωσης του Εκπαιδευτικού Έργου Η Σχολή θα ξεκινήσει με βάση τα τέσσερα προγράμματα σπουδών που υφίστανται σήμερα. (Η έγκαιρη διαμόρφωση ενός σχεδίου οργάνωσης και λειτουργίας της σχολής μπορεί να προλάβει ανεπιθύμητες εξελίξεις). Διάρθρωση Προγραμμάτων Σπουδών Κάθε πρόγραμμα σπουδών της σχολής θα διαμορφώνεται από μαθήματα μίας κοινής λίστας όλων των μαθημάτων που θα υποστηρίζει η σχολή. Τα μαθήματα της κοινής λίστας κατηγοριοποιούνται σε Γενικά και Ειδικά. Γενικά είναι τα μαθήματα που παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές στα δύο πρώτα (ή και περισσότερα αν είναι εφικτό) εξάμηνα, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου Π.Σ. που παρακολουθούν. Κάθε πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει τα α) τα Γενικά μαθήματα, β) τα Ειδικά του Π.Σ. και γ) τα Επιλογής. 4

5 Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη διάρθρωση των μαθημάτων στα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Σ #1 Π.Σ.#2 Π.Σ.#3 Π.Σ. #4 Γενικά (συνολικά ν) ν Γενικά ν Γενικά ν Γενικά ν Γενικά ΓΜ 1 ΓΜ 2 ΓΜ 3 ΓΜ ν Ειδικά (συνολικά κ) ρ Ειδικά ρ Ειδικά ρ Ειδικά Ε.Μ. 1 ρ Ειδικά Ε.Μ. 2 Ε.Μ. 3 Ε.Μ. 4 Ε.Μ. 5 Ε.Μ. 6 Ε.Μ. κ Επιλογής / Υποχρεωτικά που επιλέγει κάθε φοιτητής Σύνολο μαθημάτων κάθε Π.Σ. για τη λήψη πτυχίου Σύνολο προσφερόμενων μαθημάτων στη Σχολή λ Επιλογής Από τα (κ-ρ) Ειδικά λ Επιλογής Από τα (κ-ρ) Ειδικά λ Επιλογής Από τα (κ-ρ) Ειδικά λ Επιλογής Από τα (κ-ρ) Ειδικά ν + ρ + λ ν + ρ + λ ν + ρ + λ ν + ρ + λ ν + κ ν + κ ν + κ ν + κ Περιορισμοί ( ρ + λ < κ ) ( ρ + λ < κ ) ( ρ + λ < κ ) ( ρ + λ < κ ) Διευκρινήσεις: a) Τα Γενικά θα περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών της Σχολής b) Ένα Ειδικό Μάθημα μπορεί να περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα Ειδικά του προγράμματος σπουδών περισσοτέρων του ενός τμήματος, ή μπορεί και να μην περιλαμβάνεται σε κανένα πρόγραμμα σπουδών ως απαιτούμενο. Σε αυτή την περίπτωση ανάλογα με τη ζήτηση του μαθήματος ως επιλογής / υποχρεωτικό μπορεί να προσφέρεται ή όχι. 5

6 c) Κάθε μάθημα θα προσφέρεται σε ένα από τα 2 εξάμηνα. Κανένα μάθημα δεν θα προσφέρεται και στα 2 εξάμηνα. d) παρόμοιου περιεχομένου που διδάσκονται σε περισσότερα του ενός τμήματα θα τυποποιηθούν με ενιαίο περιεχόμενο, ώρες και τρόπο διδασκαλίας e) Νέα μαθήματα θα εισάγονται σε επίπεδο σχολής f) Οι σπουδαστές επιλέγουν ως επιλογής / υποχρεωτικά οποιοδήποτε ειδικό μάθημα δεν διδάσκεται ως απαιτούμενο του Π.Σ. που παρακολουθούν g) Σύμφωνα με το Ν.4009/11 το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει μαθήματα εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας, τα οποία θα είναι κοινά για όλα τα προγράμματα σπουδών, η παρακολούθηση των οποίων θα είναι υποχρεωτικής για όσους φοιτητές δεν έχουν πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, και τα οποία θα είναι πέραν του κανονικού προγράμματος σπουδών (το τελευταίο δεν διευκρινίζεται, πιθανόν θα προσδιορισθεί στον οργανισμό). h) Η δομή του προγράμματος σπουδών θα είναι προσαρμοσμένη ώστε τα 2 πρώτα έτη να περιλαμβάνουν μαθήματα με βάση τα οποία θα μπορεί να δοθεί σε όσους φοιτητές συμπληρώνουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες αλλά δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους για οποιοδήποτε λόγο πιστοποιητικό κατάρτισης. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη διάρθρωση μπορεί να απεικονισθεί όπως στο σχήμα που ακολουθεί: Οργάνωση Σπουδών σε τρεις κύκλους σπουδών Ο παραπάνω τρόπος διάρθρωσης των Προγραμμάτων Σπουδών διευκολύνει την περίπτωση συγχώνευσης τμημάτων άλλων ιδρυμάτων στη νέα σχολή. Η οργάνωση των σπουδών σε κύκλους αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο οργάνωσης, ο οποίος έχει υιοθετηθεί από μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων και Σχολών του εξωτερικού καθώς επιτυγχάνει δύο βασικούς στόχους: 6

7 Την βέλτιστη χρήση των πόρων του ιδρύματος Ευελιξία στην οργάνωση των σπουδών έτσι ώστε να προσαρμόζονται με εύκολο τρόπο στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και των φοιτητών Όμως το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους έτσι ώστε να παρακολουθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προγράμματα σπουδών της αρεσκείας τους. Εισαγωγικά Διοίκησης και Οικονομίας 1 ος κύκλος σπουδών Στόχος του 1 ου κύκλου σπουδών είναι η δημιουργία ενός κοινού γνωσιολογικού υπόβαθρου για όλους τους φοιτητές της Σχολής. Η αναγκαιότητα αυτού του 1 ου κύκλου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές δεν παρακολουθούν συναφή μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο λύκειο, με άμεση συνέπεια, οι καθηγητές του 1 ου έτους να απευθύνονται σε φοιτητές με διαφορετικό επίπεδο γνώσεων. Κατά τον 1 ο κύκλο σπουδών διδάσκονται σε όλους τους φοιτητές της Σχολής κοινά εισαγωγικά μαθήματα. Η από κοινού διδασκαλία αυτών των μαθημάτων θα βασίζεται στις παρακάτω αρχές: Διδασκαλία του μαθήματος με βάση το ίδιο περίγραμμα μαθήματος ανεξάρτητα από σε πιο πρόγραμμα έχει εισαχθεί ο φοιτητής. Διδασκαλία του μαθήματος από ομάδα διδασκόντων Τυποποίηση του περιεχομένου του μαθήματος αλλά και της παρεχόμενης ποιότητας Κοινή εξέταση του μαθήματος Η διάρκεια του 1 ου κύκλου είναι ένα έτος. 2 ος κύκλος σπουδών Στόχος του 2 ου κύκλου σπουδών είναι να αναπτύξει τις γνώσεις των φοιτητών σε ειδικότερα θέματα οικονομίας ή διοίκησης. Ο 2 ος κύκλος σπουδών απαρτίζεται από δύο ομάδες μαθημάτων. Την ομάδα μαθημάτων διοίκησης και την ομάδα μαθημάτων οικονομίας. Προϋπόθεση για την εγγραφή στο 2 ο κύκλου σπουδών είναι η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων του 1 ου κύκλου σπουδών, ενώ οι φοιτητές που επιθυμούν αλλαγή προγράμματος σπουδών επιλέγονται με βάση την επίδοση στον 1 ο κύκλο σπουδών. Επιπλέον κάθε φοιτητής της ομάδας μαθημάτων διοίκησης υποχρεούται να παρακολουθεί ένα αριθμό μαθημάτων από την ομάδα μαθημάτων οικονομίας και αντίστροφα. Όπως και στον 1 ο κύκλο μαθημάτων και όπου είναι εφικτό και ειδικά στα μαθήματα με μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών γίνεται: Διδασκαλία του μαθήματος από ομάδα διδασκόντων Τυποποίηση του περιεχομένου του μαθήματος αλλά και της παρεχόμενης ποιότητας Κοινή εξέταση του μαθήματος Η διάρκεια του 2 ου κύκλου είναι ένα έτος. 7

8 3 ος κύκλος σπουδών O 3 ος κύκλος σπουδών έχει δύο βασικούς στόχους: a) Την εξειδίκευση των γνώσεων φοιτητών σε ένα συγκεκριμένο χώρο γνωστικό αντικείμενο, b) Την παροχή πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών στον συγκεκριμένο χώρο. Προϋπόθεση για την εγγραφή στον 3 ο κύκλο σπουδών είναι η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων του 2 ου κύκλου σπουδών, ενώ οι φοιτητές που επιθυμούν αλλαγή προγράμματος σπουδών επιλέγονται με βάση την επίδοση στον 1 ο και 2 ο κύκλο σπουδών. Η διάρκεια του 3 ου κύκλου σπουδών είναι δύο έτη που αποτελούνται από ένα και μισό έτη (τρία εξάμηνα) διδασκαλίας τα οποία ακολουθούνται από εκπόνηση πρακτικής και πτυχιακής εργασίας (διάρκεια ένα εξάμηνο) συναφούς με τον 3 ο κύκλου σπουδών. Στην παρούσα φάση θα παρέχονται τέσσερα προγράμματα σπουδών, όπως αυτά προκύπτουν από τα υπάρχοντα τμήματα της Σχολής ΣΔΟ. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχονται τα παρακάτω προγράμματα σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Λογιστική Στο άμεσο μέλλον και μετά από τη σύσταση και λειτουργία της νέας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και με βάση: έρευνα αγοράς διαθέσιμους πόρους ζήτηση της Σχολής από μαθητές. τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών θα μπορούσαν να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν, με βάση την παραπάνω προτεινόμενη οργάνωση, με ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια και πόρους, ώστε οι Σχολή να παρέχει μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων, πιο εξειδικευμένων και συνεπώς πιο ελκυστικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω προγράμματα σπουδών: Marketing Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Εφοδιαστική Τέλος αποτελεί στόχο της Σχολής η παροχή, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, Προγραμμάτων Σπουδών στην Αγγλική γλώσσα. Η Σχολή παρέχει ήδη πέντε μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα τα οποία παρακολουθούν είτε οι φοιτητές της Σχολής είτε οι φοιτητές Erasmus. H παροχή μαθημάτων στην Αγγλική θα επιτρέψει την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών ώστε να ανταγωνιστούν άλλους αποφοίτους σε διεθνές επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα να προσελκύσει και φοιτητές από το εξωτερικό. 8

9 Κατάλογος Μαθημάτων Σχολής Ο καθορισμός των μαθημάτων κάθε κατηγορίας θα προκύψει από την επεξεργασία των μαθημάτων που προσφέρει κάθε πρόγραμμα σπουδών (λαμβανομένου υπ όψη του σημείου d, παραπάνω). Ο ο αριθμός των γενικών ειδικών και επιλογής / υποχρεωτικών μαθημάτων θα είναι ο ίδιος για όλα τα προγράμματα σπουδών της σχολής. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που θα προσφέρει η Σχολή θα είναι σημαντικά μικρότερος του σημερινού αριθμού των 172 συνολικά μαθημάτων στα τέσσερα τμήματα. Σε μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής όλων των μαθημάτων που προσφέρονται από τη Σχολή (πίνακας 1), προκύπτει ότι: i. Τριάντα δύο (32) μαθήματα προσφέρονται σε περισσότερα από ένα τμήματα της σχολής (10 και στα τέσσερα τμήματα, 8 σε τρία τμήματα, και 14 σε δύο τμήματα). ii. iii. Μοναδικά μαθήματα που διδάσκονται μόνον σε ένα τμήμα είναι 10 για το τμήμα Διοίκησης, 17 για το τμήμα Λογιστικής, 14 για το τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων και 29 για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Επομένως ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που απαιτείται να υποστηριχθεί είναι 102 (αριθμός που μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο με μερική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών π.χ. μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά). iv. Σύμφωνα με τα παραπάνω η μέση αναλογία αντικειμένων που θα υποστηρίζονται / συντονίζονται (μέρος της διδασκαλίας μπορεί να γίνεται και από συνεργάτες) είναι περίπου 2,5 με τα σημερινά δεδομένα v. Τα μαθήματα της Σχολής μπορούν να ομαδοποιηθούν σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία όπως ενδεικτικά αναφέρονται στον πίνακα 2. 9

10 Πίνακας 1. Συνολική Εικόνα Μαθημάτων που προσφέρονται στα τμήματα της Σ.Δ.Ο. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (όχι απαραίτητα με το ίδιο περιεχόμενο, ούτε με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, πιθανόν σε κάποια το περιεχόμενο να διαφέρει ή να έχουν διαφορετικό προσανατολισμό) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ11 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο135 [202] - ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π16Θ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 184Θ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Π133Θ [103Θ] - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 143Θ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο12 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο136 [101] - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο13 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ο134 [104] - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 142Θ - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο14 - ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Π15 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π131 [105] - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ο22 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο23 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ο234 [204] - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ο24 - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Π25Θ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π132Θ [201Θ] - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 242Θ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Π31Θ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δ236Θ [615Θ] - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ξ32 - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Δ436 [405] - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι Ο33Θ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ο334 [4O3] - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο34 - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο231 [205] - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡ. & ΕΡΓΑΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ Π35Θ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Π36Θ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 385Θ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π333Θ [203Θ] - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜ. Ο42 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

11 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ξ44 - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Δ534 [504] - ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΓΓΛΙΚΑ- ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Π45 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι Ο43 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Π435Θ [503Θ] - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ο47 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ Ο536 [326] - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ54 - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ο336 [102] - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δ51 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο235 [302] - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο53 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Π56Θ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Π531Θ [602Θ] - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ62 - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ632 [625] - ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Π64Θ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 284Θ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Π433Θ [402Θ] - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ61 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο432Θ [404] - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ63Θ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ66 - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Δ65 - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ Δ331 [106] - ΑΡΧΕΣ ΔΔΕ Π637 [501] - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ. Ο74 - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Δ71 - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Π332 [304] - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ73 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ533 [401] - ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο434 [303] - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ειδική Περίπτωση Δ72Θ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Δ733 [701] - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 744Θ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π26Θ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Π233Θ [216Θ] - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ21 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΧΡΗΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Π232 [305] - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΣΤΑΤΙΣΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η/Υ Π35Θ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ335Θ [301Θ] - ΧΠΕ Ι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Δ41 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Φ.Π.Α) Δ431Θ - ΧΠΕ ΙΙ 244Θ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ -CATERING Δ46 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δ532 [624] - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & 342Θ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ52 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ Ο535 [601] - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Π55Θ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ Π631 [703] - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 344Θ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - Ι Δ65 - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Δ633 [603] - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ76 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Δ635 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 442Θ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ι Δ75 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ731 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Δ732 [702] - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 444Θ - ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ Π734Θ [715Θ] - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 445Θ - ΜΠΑΡ-ΠΟΤΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ERP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π735 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΙΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Π737Θ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 542Θ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΕΜΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 543Θ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ -TICKETING ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ

13 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 641Ε - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (CRS- GDS) ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛ. ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

14 5. Οικονομικά 4. Πληροφορική και Πληροφ. Συστήματα 3. Ποσοτικές Μέθοδοι 2. Νομικά 1. Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων Πίνακας 3. Ενδεικτική Ομαδοποίηση Μαθημάτων σε Γνωστικά Πεδία 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΕ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕ / ΔΔΕ 4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 6 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 7 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ ΔΕ 8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 9 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 11 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕ / ΔΔΕ 12 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕ 13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓ 16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΔΕ 1 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕ / ΛΟΓ 2 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕ / ΛΟΓ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΕ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι ΔΕ / ΔΔΕ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕ / ΔΔΕ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕ 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΛΟΓ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΔΔΕ 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΣΤΑΤΙΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η/Υ ΔΔΕ / ΤΕ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ERP ΔΔΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ ΔΕ / ΛΟΓ 3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕ / ΛΟΓ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΔΕ 14

15 8. Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Μονάδων 7. Διοίκηση Έργων 6. Λογιστικές Πίνακας 3. Ενδεικτική Ομαδοποίηση Μαθημάτων σε Γνωστικά Πεδία 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓ 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕ / ΛΟΓ 5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕ / ΛΟΓ 6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ 7 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕ / ΛΟΓ / TE 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓ / ΔΔΕ 9 ΧΡΗΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΓ 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓ 11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Φ.Π.Α) ΛΟΓ 12 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓ 13 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΛΟΓ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΛΟΓ 15 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓ 16 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΛΟΓ 17 ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓ 18 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΛΟΓ 19 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΟΓ 20 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓ 21 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓ 22 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΔΕ / ΔΕ 2 ΧΠΕ Ι ΔΔΕ 3 ΧΠΕ ΙΙ ΔΔΕ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - Ι ΔΔΕ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΔΕ 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΔΕ 7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΔΕ 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΙΙ ΔΔΕ 9 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΔΕ 10 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΔΕ / ΔΕ 11 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΔΕ 12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΔΕ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕ 2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΕ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -CATERING ΤΕ 4 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕ 5 ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ ΤΕ 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΕ 15

16 Πίνακας 3. Ενδεικτική Ομαδοποίηση Μαθημάτων σε Γνωστικά Πεδία Αγγλικά 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ι ΤΕ 8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΕ 9 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕ 10 ΜΠΑΡ-ΠΟΤΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕ 11 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΤΕ 12 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΤΕ 13 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΕΜΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΕ 14 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ -TICKETING ΤΕ 15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΙ ΤΕ 16 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΤΕ 17 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ) ΤΕ 18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕ 19 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (CRS-GDS) ΤΕ 20 ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΤΕ 21 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕ 22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕ 23 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕ 24 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕ 25 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕ 26 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΕ 27 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕ 20 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΕ / ΛΟΓ / ΔΔΕ / TE 21 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΕ / ΔΔΕ / TE Διδάσκοντες Τα υφιστάμενα μέλη Ε.Π. καλύπτουν επαρκώς τα γνωστικά αντικείμενα των 102 διαφορετικών μαθημάτων της Σχολής. Ο πίνακας 4 που ακολουθεί παρουσιάζει την αντιστοίχιση διδασκόντων με τα μαθήματα όπου καταδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης / υποστήριξης από τα Μέλη Ε.Π. της σχολής των μαθημάτων του καταλόγου. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η μέση αναλογία αντικειμένων που θα υποστηρίζονται / συντονίζονται (μέρος της διδασκαλίας μπορεί να γίνεται και από συνεργάτες) είναι περίπου 2,5 ανά μέλος Ε.Π. με τα σημερινά δεδομένα 16

17 4. Πληροφορική και Πληροφ. Συστήματα 8. Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Μονάδων 7. Διοίκηση Έργων 6. Λογιστικές 5. Οικονομικά 2. Νομικά 3. Ποσοτικές Μέθοδοι 1. Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων Πίνακας 4. Κάλυψη Γνωστικών Αντικειμένων από Μέλη Ε.Π. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΣΥΝΟΛΟ Αγγλι-κά ανά γνωστικό πεδίο 1η 2η 1η 2η 1η 2η 1η 2η 1η 2η 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ η Επιλογή 2η Επιλογή 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΣΤΑΤΙΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ERP ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Φ.Π.Α) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΠΕ Ι ΧΠΕ ΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΟΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ -CATERING ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΠΑΡ-ΠΟΤΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ ) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΕΜΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ -TICKETING ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (CRS-GDS) ΞΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΟΝΤ. & ΔΙΑΧ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣ. ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές)...5 1.1 Στελέχωση του Ιδρύματος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Μ. 64 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα