Επίλυση προβλήματος με Access

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίλυση προβλήματος με Access"

Transcript

1 Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού του εγκεκριμένου έργου Εμπλουτισμός των Προγραμμάτων Σπουδών με την χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Πέραν των Δαπανών μελών ΔΕΠ η εφαρμογή θα προβλέπει και καταχώρηση αναζήτηση κατά την καταχώρηση Δαπανών μελών ΔΕΠ των αρχείων Μέλη ΔΕΠ και Δαπάνες. Συγκεκριμένα πρέπει να κατασκευαστούν τα εξής προγράμματα : 1. Μέλη ΔΕΠ 2. Δαπάνες 3. Δαπάνες μελών ΔΕΠ 4. Εκτύπωση ετικετών για τα μέλη ΔΕΠ 5. Μενού που θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω

2 Δ.2. Λογικός σχεδιασμός Δ.2.1. Μοντέλο αρχείων Η εφαρμογή που θα κατασκευάσουμε περιλαμβάνει τρεις λογικές οντότητες (υποψήφιοι πίνακες) που είναι : 1. Μέλη ΔΕΠ 2. Δαπάνες 3. Δαπάνες μελών ΔΕΠ Τα πρωτεύοντα και μοναδικά κλειδιά των πινάκων Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές) και Δαπάνες είναι Κωδικός Καθηγητή και Κωδικός Δαπάνης αντίστοιχα. Το πρωτεύον και μοναδικό κλειδί του πίνακα Δαπάνες μελών ΔΕΠ είναι το σύνθετο κλειδί που αποτελείται από τον Κωδικό Καθηγητή και τον Κωδικό Δαπάνης. Οι συσχετισμοί των τριών πινάκων φαίνονται στο κατωτέρω διάγραμμα : Οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων είναι ένα προς πολλά μεταξύ Μελών ΔΕΠ και Δαπανών μελών ΔΕΠ γιατί κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες δαπάνες κατά την υλοποίηση του έργου. Οι σχέσεις μεταξύ του πίνακα των Δαπανών και των Δαπανών μελών ΔΕΠ είναι ένα προς πολλά γιατί κάθε κατηγορία δαπάνης μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα ή περισσότερους καθηγητές. 248

3 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Δ.2.2. Μοντέλο διαδικασιών Το διάγραμμα ροής δεδομένων περιλαμβάνει τέσσερις διαδικασίες, τρεις διαχείρισης πινάκων με βάση εισόδους ή ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον (νέες λογικές εγγραφές, αλλαγές λογικών εγγραφών και διαγραφές λογικών εγγραφών) αναφορικά με τους τρεις πίνακες της εφαρμογής και μια διαδικασία εκτύπωσης ετικετών από τον πίνακα μελών ΔΕΠ. Παρατηρούμε ότι οι οντότητες δεν αλλάζουν κατάσταση μέσα από τη ροή διαδικασιών, αλλά κάθε διαδικασία έχει την ευθύνη της γέννησης (νέα λογική εγγραφή), επεξεργασίας (αλλαγή λογικής εγγραφής) και θανάτου (διαγραφή λογικής εγγραφής) του πίνακα τον οποίον επεξεργάζεται. Δ.3. Υλοποίηση με Access Δ.3.1. Κατασκευή των πινάκων Το εργαλείο του Office που κατ εξοχήν ενδείκνυται για την κατασκευή πινάκων και προγραμμάτων διαχείρισης πινάκων είναι η Microsoft Access. Η εκκίνηση της Access γίνεται είτε από το περιβάλλον εργασίας των windows είτε από την επιλογή Εκκίνηση (Start) Προγράμματα (Programs) Microsoft Access. 249

4 Με την πρώτη οθόνη επιλέγουμε αν θα ανοίξουμε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ή αν θα δημιουργήσουμε μια νέα (μόνοι μας ή με την βοήθεια του οδηγού σχεδιασμού wizard). Επιλέγουμε την δημιουργία μιας κενής βάσης δεδομένων (Blank Access database). Σαν επόμενο βήμα δίνουμε το όνομα της βάσης des1. 250

5 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Το περιβάλλον εργασίας της Access αποτελείται από διάφορα εργαλεία. Για τις ανάγκες επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος θα ασχοληθούμε κυρίως με Πίνακες (Tables), Ερωτήματα (Queries), Φόρμες καταχώρησης (Forms) και Εκθέσεις (Reports). Για την δημιουργία νέων αντικειμένων σε κάθε εργαλείο μπορούμε να επιλέξουμε την προβολή σχεδίασης (Design view) ή την χρήση ενός οδηγού (Wizard). Θα δημιουργήσουμε κατ αρχάς τον πίνακα των καθηγητών. Επιλέγουμε Πίνακες (Tables) - Δημιουργία πίνακα σε προβολή σχεδίασης (Create table in design view). 251

6 Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης των πεδίων του πίνακα. Καταχωρούμε το πρώτο πεδίο με το όνομα Κωδικός και επιλέγουμε τύπο δεδομένων (Data Type) κείμενο (Text). Υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά για τις ανάγκες του παραδείγματος θα χρησιμοποιήσουμε τους τύπους : Κείμενο (text) που επιτρέπει γράμματα και αριθμούς Νομισματική μονάδα (Currency) για την καταχώρηση αξιών Αντικείμενο OLE για την καταχώρηση πολυμέσων (στο παράδειγμά μας εικόνας) Καταχωρούμε το μήκος του πεδίου και την ένδειξη ότι το πεδίο Απαιτείται (Required Yes) και Με ευρετήριο (Indexed) Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα (Yes (No Duplicates)). Μετακινούμε τον δρομέα στην αρχή της γραμμής του πεδίου Κωδικός και αλλάζει σχήμα. Επιλέγουμε την γραμμή (κλικ) και κατόπιν το Πρωτεύον κλειδί στα εργαλεία (Primary key) ώστε να δείξουμε ότι το πεδίο Κωδικός είναι το πρωτεύον κλειδί του νέου πίνακα. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανιστεί το κλειδί στην αρχή της γραμμής του πεδίου Κωδικός. 252

7 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Καταχωρούμε τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Ειδικά για το πεδίο Μισθός επιλέγουμε τύπο δεδομένων Νομισματική μονάδα (Currency) και Μορφή (Format) - Ευρώ (Euro). Πεδίο Τύπος Μήκος Απαιτούμενο Κλειδί Επώνυμο Text 30 Yes Όνομα Text 20 Διεύθυνση Text 50 Πόλη Text 30 Μισθός Currency Εικόνα OLE Object Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται δεξιά : Κλείνουμε το παράθυρο καταχώρησης πινάκων και μας ρωτάει αν θέλουμε να το σώσουμε. Απαντώντας ναι, ζητάει όνομα πίνακα και δίνουμε Professors. Κατόπιν επιλέγουμε την δημιουργία ενός νέου πίνακα για να καταχωρήσουμε τις δαπάνες (Expenses). Τα πεδία του νέου πίνακα είναι : Πεδίο Τύπος Μήκος Απαιτούμενο Κλειδί Κωδικός Text 2 Yes Yes (No Dupl) Περιγραφή Text 30 Yes Ορίζουμε το πεδίο Κωδικός σαν το πρωτεύον κλειδί (Primary key) του πίνακα όπως και για τον πίνακα Professors. 253

8 Το αποτέλεσμα φαίνεται δεξιά: Κατά την έξοδο αποθηκεύουμε τον νέο πίνακα με το όνομα Expenses. Τέλος επιλέγουμε την δημιουργία ενός νέου πίνακα για την καταχώρηση των Δαπανών μελών ΔΕΠ (Transactions). Ειδικά για το πεδίο Ποσό επιλέγουμε τύπο δεδομένων Νομισματική μονάδα (Currency) και Μορφή (Format) - Ευρώ (Euro). Τα πεδία του νέου πίνακα είναι : Πεδίο Τύπος Μήκος Απαιτούμενο Κλειδί Καθηγητής Text 2 Yes Δαπάνη Text 2 Yes Ποσό Currency Yes Κατόπιν πρέπει να ορίσουμε το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή το πρωτεύον κλειδί αποτελείται από δύο πεδία, τον Καθηγητή και την Δαπάνη. Επιλέγουμε όπως και για τους άλλους δύο πίνακες την γραμμή του καθηγητή και κατόπιν με το <Shift> πατημένο την γραμμή της Δαπάνης ώστε να επιλεγούν και οι δύο γραμμές. Κατόπιν πατάμε το κουμπί Πρωτεύον κλειδί (Primary key) στα εργαλεία και δημιουργείται ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί αποτελούμενο από δύο πεδία (Καθηγητής και Δαπάνη). 254

9 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Όταν θα καταχωρούμε δαπάνες καθηγητών στον πίνακα που μόλις δημιουργήσαμε, δεν θα γνωρίζουμε εάν είναι υπαρκτός ο καθηγητής (στον πίνακα Professors) ή η δαπάνη (στον πίνακα Expenses). Η Access μας δίνει την δυνατότητα όταν καταχωρούμε μια εγγραφή στον νέο πίνακα να αναζητούνται οι αντίστοιχες λογικές εγγραφές στους άλλους δύο για τον καλύτερο έλεγχο των κλειδιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή Εμφάνιση (Lookup) στα πεδία. Για το πεδίο Καθηγητής επιλέγουμε Στοιχείο ελέγχου ως (Display Control) Πλαίσιο λίστας (List Box) (ώστε να εμφανίζεται κατάλογος επιλογής τιμών), Τύπος προέλευσης γραμμής (Row Source Type) Πίνακας / Ερώτημα (Table / Query) (δηλαδή η αναζήτηση γίνεται από πίνακα ή ερώτημα), Προέλευση γραμμής (Row Source) - Professors (επιλέγουμε τον πίνακα Professors από τον οποίο θα αναζητούνται οι καθηγητές), τέλος επιλέγουμε Πλήθος στηλών (Column Count) - 2 (ώστε να δείχνει και τα δύο πρώτα πεδία του αρχείου Professors που είναι κωδικός και επώνυμο ώστε να μην χρειάζεται να θυμόμαστε κωδικούς). Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για το πεδίο Δαπάνη με την διαφορά ότι αυτή την φορά επιλέγουμε τον πίνακα Expenses. Τέλος αποθηκεύουμε τον πίνακα με το όνομα Transactions. 255

10 Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός των τριών πινάκων και τα περιεχόμενα του εργαλείου πίνακες (Tables) άλλαξαν ώστε να περιλάβουν τους τρεις πίνακες. Δ.3.2. Συσχετισμοί των πινάκων Από τον πίνακα εργαλείων επιλέγουμε το κουμπί Σχέσεις (Relationships) ώστε να ορίσουμε τους συσχετισμούς των πινάκων. Εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής των πινάκων. Επιλέγουμε και τους τρεις πίνακες Expenses, Transactions και Professors. Όταν εμφανιστούν οι τρεις πίνακες στο διάγραμμα σύρουμε τον Κωδικό του αρχείου Expenses και τον αφήνουμε επάνω στο πεδίο Δαπάνη του πίνακα Transactions. Με τον τρόπο αυτό δείχνουμε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους δύο πίνακες, καθώς και ποια είναι τα κλειδιά της συσχέτισης. 256

11 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Το αποτέλεσμα είναι να φανεί η κατωτέρω οθόνη η οποία επιβεβαιώνει τον τρόπο συσχετισμού των δύο πινάκων. Μας δείχνει επίσης ότι ο συσχετισμός είναι ένα προς πολλά. Επιλέγουμε Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών (Enforce referential integrity) ώστε να μην επιτρέπονται αλλαγές σε τιμές που δεν θα είναι κοινές και στα δύο αρχεία, Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών (Cascade Update Related Fields) ώστε αν γίνει αλλαγή κωδικού στο αρχείο των τιμών Expenses αυτές οι αλλαγές να γίνουν και στο αρχείο των εγγραφών Transactions και Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών (Cascade Delete Related Records) ώστε αν διαγραφεί ένας κωδικός δαπάνης στον πίνακα Expenses να διαγραφούν και όλες οι λογικές εγγραφές με αυτό τον κωδικό δαπάνης από τον πίνακα Transactions. Με τον ίδιο τρόπο σύρουμε το πεδίο Κωδικός του πίνακα Professors και το αφήνουμε στο πεδίο Καθηγητής του πίνακα Transactions. Ολοκληρώνουμε τον συσχετισμό όπως και για τον προηγούμενο και το αποτέλεσμα γίνεται : 257

12 Δ.3.3. Δημιουργία προγραμμάτων καταχώρησης Επιλέγουμε το εργαλείο Φόρμες (Forms) και Δημιουργία φόρμας με τη χρήση οδηγού (Create form by using wizard). Ο οδηγός μας καθοδηγεί βήμα βήμα. Επιλέγουμε πρώτα πίνακα (ες) και πεδία. Επιλέγουμε τον πίνακα Professors και όλα τα πεδία του. 258

13 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Επιλέγουμε τον τρόπο εμφάνισης των πεδίων στην οθόνη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση Στήλης (Columnar). Επιλέγουμε το στυλ (style) της οθόνης. 259

14 Τέλος δίνουμε και μια ονομασία στην οθόνη, π.χ. Καθηγητές. Έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία της οθόνης. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία της οθόνης καταχώρησης. Στα πεδία καταχωρούμε τιμές. Μπορούμε να μετακινηθούμε στην επόμενη λογική εγγραφή, στην προηγούμενη, στην πρώτη, την τελευταία ή να δημιουργήσουμε μια καινούργια. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε εικόνα για το πεδίο εικόνας πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού επάνω στο πεδίο της εικόνας. 260

15 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Έχουμε πολλές επιλογές για τον τύπο εικόνας. Μπορούμε να επιλέξουμε Microsoft Clip Gallery ώστε να βάλουμε εικόνες Clip Art. Καταχωρούμε έναν αριθμό καθηγητών και κλείνουμε την φόρμα καταχώρησης. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούμε την φόρμα καταχώρησης δαπανών από τον πίνακα Expenses. Η μόνη διαφορά είναι ο τρόπος εμφάνισης δεν είναι Στήλη (Columnar) αλλά Πίνακας (Tabular). Την ονομάζουμε Δαπάνες και καταχωρούμε τις δαπάνες που ακολουθούν 261

16 Τέλος όπως ακριβώς για τον πίνακα των δαπανών δημιουργούμε μια φόρμα καταχώρησης για τον πίνακα Transactions. Το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε τιμές για τα πεδία Καθηγητής και Δαπάνη από τους αντίστοιχους πίνακες. Ο λόγος είναι η επιλογή Lookup που ορίσαμε κατά τον ορισμό των πεδίων Καθηγητής και Δαπάνη. Καταχωρούμε τιμές και για τον πίνακα αυτό και αποθηκεύουμε την φόρμα με το όνομα Εγγραφές. Δ.3.4. Εκτύπωση ετικετών Επιλέγουμε Εκθέσεις (Reports) και κατόπιν το κουμπί Δημιουργία (New). Εμφανίζεται η πρώτη επιλογή για να διαλέξουμε τον τύπο της εκτύπωσης. Επιλέγουμε τον Οδηγό ετικετών (Label wizard) και τον πίνακα τα πεδία του οποίου θα περιλάβουμε (Professors). 262

17 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Επιλέγουμε μια από τις έτοιμες διαστάσεις ετικετών (υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και δικών μας διαστάσεων). Επιλέγουμε γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων. 263

18 Τέλος επιλέγουμε ποια πεδία θα τυπωθούν και σε ποια γραμμή το κάθε ένα. Η επιλογή σε ποια γραμμή θα εμφανιστεί κάθε πεδίο γίνεται με το ποντίκι επάνω στην ετικέτα πριν επιλέξουμε πεδίο. Εάν επιθυμούμε μπορούμε να τυπώσουμε και δικούς μας χαρακτήρες, οι οποίοι όμως θα τυπωθούν σε όλες τις ετικέτες (π.χ. κενό μεταξύ επωνύμου και ονόματος) Κατόπιν μπορούμε να επιλέξουμε τρόπο ταξινόμησης των ετικετών. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει κατά ένα ή περισσότερα πεδία του πίνακα. Τέλος δίνουμε μια ονομασία στην έκθεση (report) έστω ετικέτες καθηγητών. 264

19 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Το αποτέλεσμα είναι η εκτύπωση των ετικετών στην οθόνη και εφ όσον υπάρχει το κατάλληλο χαρτί και εκτυπωτής και στον εκτυπωτή. Παρατηρούμε ότι οι ετικέτες είναι ταξινομημένες κατά πόλη. Δ.3.5. Μενού επιλογών Επιλέγουμε Φόρμες (Forms) και Δημιουργία φόρμας σε προβολή σχεδίασης (Create form in design view). Εμφανίζεται μια κενή φόρμα. Μεγιστοποιούμε το παράθυρο της φόρμας. Σύρουμε την δεξιά κάτω γωνία του πλαισίου ώστε να γεμίσει η φόρμα από το πλαίσιο. Θα προσθέσουμε και ένα πλαίσιο φωτογραφίας. Επιλέγουμε το εικονίδιο Πλαίσιο μη δεσμευμένου κειμένου (Unbound Object Frame) και ζωγραφίζουμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο όπου θα μπει η εικόνα. 265

20 Από τις επιλογές των εικόνων που εμφανίζονται επιλέγουμε Microsoft Clip Gallery ώστε να διαλέξουμε μια εικόνα Clip Art. Κατόπιν επιλέγουμε το Κουμπί εντολής (Command button) και σχεδιάζουμε ένα μικρό ορθογώνιο που θα εκτελεί μιαν εντολή. 266

21 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Μόλις σχεδιάσουμε το ορθογώνιο εμφανίζονται οι επιλογές για την εκτέλεση εντολών. Επιλέγουμε Λειτουργίες φορμών (Form Operations) Άνοιγμα φόρμας (Open Form). Επιλέγουμε την φόρμα των Καθηγητών. 267

22 Μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιους καθηγητές ή να εμφανίσουμε όλο τον πίνακα. Τέλος μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε το περιεχόμενο του κουμπιού που δημιουργούμε. Επιλέγουμε να περιέχει το κείμενο Καθηγητές. Ολοκληρώνουμε τις επιλογές και πατάμε Finish. 268

23 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Διαμορφώνουμε το μέγεθος του κουμπιού και τον τύπο και μέγεθος γραμμάτων. Δημιουργούμε και τα άλλα δύο κουμπιά για τις φόρμες Δαπανών και Εγγραφών με τον ίδιο τρόπο. Ολοκληρώνουμε με την δημιουργία ενός κουμπιού για την εκτύπωση των ετικετών. Η διαδικασία είναι η ίδια μόνο που αντί για Λειτουργίες φορμών (Form Operations) επιλέγουμε Λειτουργίες εκθέσεων (Report Operations) και Εκτύπωση έκθεσης (Print Report). Ονομάζουμε την τελευταία εκτύπωση Ετικέτες Καθηγητών και το αποτέλεσμα γίνεται κάπως έτσι. Αποθηκεύουμε την φόρμα με το όνομα Μενού. 269

24 Εάν επιλέξουμε το Μενού (δυο κλικ) το αποτέλεσμα θα είναι : Η επιλογή (κλικ) ενός από τα κουμπιά ενεργειών έχει σαν αποτέλεσμα να εκτελείται η αντίστοιχη ενέργεια. Το κλείσιμο κάθε παραθύρου έχει σαν αποτέλεσμα την επιστροφή στο Μενού. Μετά την ολοκλήρωση αποθηκεύουμε τη βάση δεδομένων. 270

25 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Δ.4. Άντληση δεδομένων από το Excel Πέραν της τοπικής επεξεργασίας των δεδομένων μιας βάσης δεδομένων Access, τα δεδομένα των πινάκων μπορούν να επεξεργασθούν και από το Excel. Δ.4.1. Δημιουργία μιας νέας προέλευσης δεδομένων Ανοίγουμε ένα νέο βιβλίο εργασίας Excel. Επιλέγουμε Δεδομένα (Data) Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get external data) Δημιουργία ερωτήματος σε βάση δεδομένων (New Database Query). Επιλέγουμε <Νέα προέλευση δεδομένων> (New Data Source). Ονομάζουμε τη νέα προέλευση δεδομένων Δαπάνες μελών ΔΕΠ και επιλέγουμε πρόγραμμα οδήγησης (driver) Microsoft Access Driver (*.mdb). Κατόπιν επιλέγουμε Σύνδεση (Connect) ώστε να διαλέξουμε βάση δεδομένων. 271

26 Επιλέγουμε Select και εμφανίζεται μια οθόνη αναζήτησης της βάσης δεδομένων. Επιλέγουμε τη βάση des1.mdb που είναι η βάση δεδομένων της Access που δημιουργήσαμε. Μετά την επιλογή βάσης δεδομένων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού της νέας προέλευσης δεδομένων με την ονομασία Δαπάνες μελών ΔΕΠ. 272

27 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Δ.4.2. Δημιουργία ερωτήματος (query) στη νέα προέλευση δεδομένων Κάθε φορά που θα επιλέξουμε από το Excel Δεδομένα (Data) Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get external data) Δημιουργία ερωτήματος σε βάση δεδομένων (New Database Query), ανάμεσα στις υπόλοιπες επιλογές θα υπάρχει και η προέλευση Δαπάνες μελών ΔΕΠ. Την επιλέγουμε και εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής πινάκων και πεδίων. Επιλέγουμε όλα τα πεδία του καθηγητή πλην της εικόνας. 273

28 Μπορούμε να δημιουργήσουμε φίλτρα για την επιλογή συγκεκριμένων λογικών εγγραφών από το σύνολο με βάση κριτήρια επιλογής σε οποιοδήποτε πεδίο του ερωτήματος. Επίσης μπορούμε να ταξινομήσουμε τις λογικές εγγραφές κατά οποιοδήποτε από τα πεδία του ερωτήματος. 274

29 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Μετά την ολοκλήρωση των διαφόρων επιλογών πρέπει να αποφασίσουμε αν το συγκεκριμένο ερώτημα είναι χρήσιμο και για μελλοντική χρήση ώστε να το αποθηκεύσουμε, ή είναι μιας χρήσης και απλώς θα μεταφερθούν τα δεδομένα στο Excel. Σημειωτέον ότι αποθηκεύοντας το ερώτημα δεν αποθηκεύονται τα δεδομένα αλλά η λογική. Την επόμενη φορά που θα το εκτελέσουμε, τα δεδομένα που θα αντλήσει θα είναι σύμφωνα με την τότε κατάσταση της βάσης δεδομένων. Επιλέγουμε να το αποθηκεύσουμε με την ονομασία Καθηγητές. 275

30 Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση των δεδομένων του πίνακα καθηγητές που επιλέξαμε σε ένα φύλλο εργασίας του Excel για περαιτέρω τοπική επεξεργασία. Κάθε επόμενη φορά που θα θέλουμε να εκτελέσουμε το ερώτημα επιλέγουμε Δεδομένα (Data) Λήψη εξωτερικών δεδομένων (Get external data) Εκτέλεση αποθηκευμένου ερωτήματος (Run Saved Query) και εμφανίζονται όλα τα αποθηκευμένα ερωτήματα. 276

31 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Δ.5. Άντληση δεδομένων από το Word Πέραν της τοπικής επεξεργασίας των δεδομένων μιας βάσης δεδομένων Access και της επεξεργασίας από το Excel, τα δεδομένα των πινάκων μπορούν να επεξεργασθούν και από το Word. Δ.5.1. Δημιουργία μιας νέας επιστολής μαζικής αποστολής Δημιουργούμε ένα νέο κείμενο word το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σαν πρότυπο για την επιστολή. Επιλέγουμε Εργαλεία (Tools) Συγχώνευση αλληλογραφίας (Mail Merge). Εμφανίζεται η οθόνη συγχώνευσης. Η οθόνη αποτελείται από τρία μέρη : 1. Το πρώτο αφορά το Κύριο έγγραφο (Main document) που είναι το πρότυπο κείμενο του word. 2. Το δεύτερο αφορά το Αρχείο προέλευσης δεδομένων (Data source) από το οποίο θα προέλθουν τα πεδία που θα ενσωματωθούν στο κείμενο για τη δημιουργία της προσωπικής επιστολής. 3. Το τρίτο ενεργοποιεί τη συγχώνευση των δύο πηγών (κείμενο και βάση δεδομένων). 277

32 Επιλέγουμε Δημιουργία (Create) Φόρμα επιστολών (Form letters) Ενεργό παράθυρο (Active Window). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποιείται η επιλογή Αρχείο προέλευσης δεδομένων (Data source). Επιλέγουμε Λήψη δεδομένων (Get Data) Άνοιγμα αρχείου προέλευσης δεδομένων (Open Data Source) MS Query. Εμφανίζεται η προέλευση δεδομένων που ήδη δημιουργήσαμε (Δαπάνες μελών ΔΕΠ), την οποία επιλέγουμε. 278

33 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Επιλέγουμε από τον πίνακα Professors το πεδίο Επώνυμο (Name). Δεν επιθυμούμε κριτήρια επιλογής και ταξινομούμε κατά Επώνυμο (Name). Επιλέγουμε να επιστρέψουν τα δεδομένα του ερωτήματος (query) που δημιουργήσαμε στο word. 279

34 Με την ολοκλήρωση το πρόγραμμα μας ενημερώνει ότι δεν έχουμε ορίσει πεδία συγχώνευσης μέσα στο κείμενο όπου θα μπουν οι λογικές εγγραφές του ερωτήματος. Επιλέγουμε Επεξεργασία κύριου εγγράφου (Edit Main Document). Με την επιστροφή στο κείμενο από την όλη διαδικασία παρατηρούμε ότι υπάρχει μια νέα επιλογή στα εργαλεία με ονομασία Εισαγωγή πεδίου συγχώνευσης (Insert Merge Field). Η λίστα της νέας επιλογής εμφανίζει όλα τα πεδία συγχώνευσης που επιλέξαμε στην όλη διαδικασία (στη συγκεκριμένη περίπτωση το πεδίο Name). Επιλέγουμε το πεδίο Name και εμφανίζεται στο σημείο του κειμένου όπου βρισκόμαστε. Το τελευταίο βήμα είναι η συγχώνευση του κειμένου με τα αποτελέσματα του ερωτήματος (query). Επιλέγουμε ξανά Εργαλεία (Tools) Συγχώνευση αλληλογραφίας (Mail Merge) Συγχώνευση (Merge) 280

35 Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων Εμφανίζεται ένα μενού επιλογών. Επιλέγουμε η συγχώνευση να γίνει σε ένα Νέο έγγραφο (New document) και να περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές προς συγχώνευση (All Records to be merged). Τέλος επιλέγουμε Συγχώνευση (Merge). Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου κειμένου με τρεις σελίδες, μια σελίδα για κάθε λογική εγγραφή από τον πίνακα Professors, ταξινομημένες κατά επώνυμο (name). 281

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας

Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας Δείχτες Επιτυχίας και Δείχτες Επάρκειας Γ Τάξη Θεματικές Περιοχές: 1. Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ

Εργαστηριακός Οδηγός. Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ Άδεια Χρήσης Creative Commons, Αναφορά Προέλευσης 3.0 Ελλάδα 2009-200, Βουρλάκος Μιχαήλ Εργαστηριακός Οδηγός για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ σε περιβάλλον Microsoft Access Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

(3) Να επιλέξουμε Microsoft Access. (2) Να σύρουμε το ποντίκι στην επιλογή All Programs. Δημιουργία Πινάκων στην ACCESS 1

(3) Να επιλέξουμε Microsoft Access. (2) Να σύρουμε το ποντίκι στην επιλογή All Programs. Δημιουργία Πινάκων στην ACCESS 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Δημιουργία Πίνακα στην ACCESS Για να δημιουργήσουμε ένα πίνακα σε Ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει πρώτα να τον σχεδιάσουμε. Η σχεδίαση ενός πίνακα αρχίζει με τον καθορισμό των πεδίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ACCESS

1 ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ACCESS 1 ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ACCESS 1. Εκκινήστε το πρόγραµµα Microsoft Access. 2. Επιλέξτε να δηµιουργήσετε µια κενή βάση. 3. ηµιουργήστε ένα φάκελο Access µέσα στο φάκελο «ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΧΜ» και αποθηκεύστε το αρχείο της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών

Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών Η βάση δεδομένων του Navision μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση δεδομένων και από άλλα εργαλεία εκτός Navision. Θα δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ. >> ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ SELECTED FIELDS (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΝΕΧΤ

4. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ. >> ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ SELECTED FIELDS (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΝΕΧΤ ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ 1. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ FORMS 2. ΙΠΛΟΠΑΤΗΣΤΕ CREATE FORM BY USING WIZARD ( ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ο ΗΓΟ) 3. ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS

Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS Αφού έχουμε δημιουργήσει των ή τους πίνακες μας, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να εισάγουμε ή να εξάγουμε δεδομένα. Τα εργαλεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΙΑΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ACCESS

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΙΑΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ACCESS Τ Ε.Ι, ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΙΑΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ACCESS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών

Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών Η βάση δεδομένων του Navision μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση δεδομένων και από άλλα εργαλεία εκτός Navision. Θα δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ / ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 www.epl001lab.weebly.com Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 Ενότητα 3 Εισαγωγή στο Microsoft Word Πως αρχίζουμε το Microsoft Word Για να αρχίσουμε το Word, πρέπει να κάνουμε double click στο εικονίδιο του

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer)

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Μιας Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) 2. Παρουσίαση Μιας Ιστοσελίδας 3. Διακοπή Και Ανανέωση Μιας Ιστοσελίδας (Stop and Refresh) 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 4 MS ACCESS 2003... 4 Κεφάλαιο 1 ο... 6 Βάσεις Δεδομένων... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Χαρακτηριστικά της Microsoft Access... 7 1.2.1 Εκκίνηση και βασικό παράθυρο... 9

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

10 η Εργαστηριακή Άσκηση

10 η Εργαστηριακή Άσκηση 10 η Εργαστηριακή Άσκηση MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Το πρόγραμμα PowerPoint της εταιρείας Microsoft χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και αυτό στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Συγχώνευση Αλληλογραφίας στο WORD

Μάθημα 3 Συγχώνευση Αλληλογραφίας στο WORD ΑΣΠΑΙΤΕ Μάθημα 3 Συγχώνευση Αλληλογραφίας στο WORD Ημερομηνία :..... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :... Η συγχώνευση αλληλογραφίας είναι μία πολύ χρήσιμη λειτουργία του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου WORD.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Βάσεις Δεδομένων. Ακαδημαϊκό Έτος Εργαστήριο 2. Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 2 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω μια συσχέτιση ένα προς πολλά στην ACCESS; Η απάντηση στο παραπάνω θέμα, θα δοθεί μέσα από ένα παράδειγμα μιας μικρής βάσης δεδομένων. Το μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά φύλλα Excel

Υπολογιστικά φύλλα Excel 10.1. Εκκίνηση Υπολογιστικά φύλλα Excel Η εκκίνηση του προγράμματος επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων (Excel) γίνεται είτε με την χρήση του κουμπιού Έναρξης (Start) Προγράμματα (Programs) Microsoft Excel,

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Report Generator Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Δημιουργίας Εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πεδία του Report Generator και την τροποποίηση της σχεδίασής

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ACCESS Καθηγητής Ν. Λορέντζος

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ACCESS Καθηγητής Ν. Λορέντζος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ACCESS 2013 Καθηγητής Ν. Λορέντζος Νοέμβριος 2016 2 ACCESS Λογισμικό με το οποίο επιτυγχάνεται η εύκολη διατύπωση ερωτήσεων σε μεγάλο όγκο πινακοποιημένων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1.1 Τι Σημαίνει Βάση Δεδομένων. 5 1.2 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων...5 1.3 Δυνατότητες των Βάσεων Δεδομένων 7 1.4 Κύριες Λειτουργίες μιας Βάσης Δεδομένων.7

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2

Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2 Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2 Αποθήκη... 6 Διαθεσιμότητα... 7 Προϊόντα με παραστατικά... 9 Πωλήσεις... 9 Έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης... 9 Τιμολόγιο... 11 Δελτίο αποστολής... 12 Αναφορές... 16

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε;

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Πρακτική Άσκηση 2 ΑΣΠΑΙΤΕ Α Ημερομηνία :. Τμήμα : Ονοματεπώνυμο :. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP Το Microsoft PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων σε μορφή διαφανειών (slides). Πώς ξεκιινάς το πρόγραμμα κουμπί Start. 2. Βάλε το δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Σελίδα 1

Εργαστηριακές Ασκήσεις Σελίδα 1 Άσκηση 3 η : Δημιουργία ΒΔ που αποτελείται από δυο πίνακες με υλοποίηση συσχέτισης τύπου «1 προς Ν» και σχεδίαση διάταξης φόρμας-υποφόρμας προβολής και καταχώρησης δεδομένων. 1. χεδίαση και δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Joomla 3.0

Οδηγός χρήσης Joomla 3.0 Οδηγός χρήσης Joomla 3.0 Περιεχόμενα 1. Γενικές λειτουργίες άρθρων 2. Δημιουργία νέου/επεξεργασία άρθρου 3. Δημιουργία κουμπιού 2013 1. Γενικές λειτουργίες άρθρων Συνδεόμαστε στο περιβάλλον διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI. Ακαδημαϊκό Έτος Διαφάνεια 1. Κάπαρης Αναστάσιος Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο 1 Διαφάνεια 1 Πώς να δημιουργήσω ένα νέο πίνακα στην ACCESS, όταν έχω την αντίστοιχη οντότητα; Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την οντότητα φοιτητής, με ιδιότητες (γνωρίσματα), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα: 11Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Δρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά:

Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά: Άσκηση Access 1. Να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο με το όνομα Hotel. Πατάμε το εικονίδιο Κενή βάση δεδομένων επάνω δεξιά: και μετά στα αριστερά εισάγουμε το όνομα του αρχείου και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Διαχείριση Πινάκων. Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών

Εγχειρίδιο Οδηγιών. BrainStorm. Διαχείριση Πινάκων. Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Διαχείριση Πινάκων Εισαγωγή, Μεταβολή, Διαγραφή Κατάταξη, Εντοπισμός Εγγραφών Στο κείμενο που ακολουθεί δίδονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο χειριστής δύναται : Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα