ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)"

Transcript

1 Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για την επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων και την επίλυση διαθεματικών προβλημάτων. Γενικοί Στόχοι Οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν το αναλυτικό πρόγραμμα θα: εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις βασικές έννοιες και αρχές του οπτικού προγραμματισμού με συμβάντα γνωρίσουν το συντακτικό και θα κατανοήσουν τη σημασιολογία του δομημένου προγραμματισμού, όπως η ανάθεση, η επιλογή, η επανάληψη ασκηθούν στη σχεδίαση και υλοποίηση ευανάγνωστων, τεκμηριωμένων και αποδοτικών προγραμμάτων ελέγχουν την ορθότητα των προγραμμάτων και την καταλληλότητά τους σε σχέση με το πρόβλημα και το χρήστη αναπτύξουν κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες για την επίλυση διαθεματικών προβλημάτων με υπολογιστές. εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις βασικές έννοιες και αρχές της αλγοριθμικής μεθοδολογίας Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακαθίσουν στην εξέταση Visual Basic Programming (LEVEL 1) που οργανώνει το Cyprus Computer Society (www.ccs.org.cy ) & ECDL Κύπρου (www.ecdl.com.cy ) VB-onPC-Syllabus Σελίδα 1 από 11

2 1. Βασικές Έννοιες 1.1 Βασικές έννοιες Ορίζει τις έννοιες: κωδικοποίηση, πρόγραμμα, αναγνωριστικά δεσμευμένες λέξεις Χρησιμοποιεί αναγνωριστικά και δεσμευμένες λέξεις για τη δημιουργία 2. Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2.1 Γενικά Καλεί και εκτελεί το περιβάλλον εργασίας Γνωρίζει τα συστατικά του περιβάλλοντος εργασίας Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμές εργαλείων Σχεδίασης Φόρμας Εργαλειοθήκη Γνωρίζει τα παράθυρα του περιβάλλοντος εργασίας Ιδιοτήτων Έργου ιδιοτήτων Εμφάνισης φόρμας Κώδικα Άμεσης εκτέλεσης εντολών Παρακολούθησης Τοπικών μεταβλητών Επισκόπησης Έξοδος από το περιβάλλον εργασίας Title bar Menu bar Toolbars Form Designer Toolbox Project Explorer window Properties window Form layout Code window Immediate window Debug Locals window Watch window Object window VB-onPC-Syllabus Σελίδα 2 από 11

3 3. Διεπαφή 3.1 Δημιουργία διεπαφής Σχεδιάζει φόρμες για διεπαφή με τον χρήστη Δημιουργεί φόρμες και να ορίζει το όνομα, το τίτλο, το όνομα, και τις διαστάσεις, πλαίσιο (borderstyle) και το υπόβαθρο(background) Ρυθμίζει τα πλήκτρα γραμμής τίτλου Minbutton, Maxbutton Εκτελεί και τερματίζει ένα πρόγραμμα Run, Start Τοποθετεί να ρυθμίζει και να διαχειρίζεται σε φόρμα αντικείμενα ελέγχου Ετικέτα Πλαίσια κειμένου Πλήκτρο διαταγής Πλήκτρο επιλογής Λίστα Συνδυασμένη λίστα Χρονόμετρο Γεωμετρικό σχήμα Γραμμής Πλαίσιο εικόνας Πλήκτρο σημείωσης Εικόνα Label TextBox CommandButton OptionButton ListBox ComboBox Timer Shape Line PictureBox Check Box Image Ορίζει τις διαστάσεις, χρωματισμούς, μεγέθη και είδη γραμματοσειράς σε αντικείμενα. VB-onPC-Syllabus Σελίδα 3 από 11

4 4. Συμβάντα 4.1 Κωδικοποίηση συμβάντων Περιγράφει τη φιλοσοφία του οδηγούμενου από συμβάντα προγραμματισμού Ενεργοποιεί διαδικασίες με συνήθη συμβάντα Click, doubleclick, mousemove, keypress, keydown, keyup Δημιουργεί διαδικασίες που να εμφανίζουν και απομακρύνουν φόρμες φόρμα.show, φόρμα.hide Load Unload Δημιουργεί διαδικασίες που να εμφανίζουν πλαίσια λίστας και πλαίσια πτυσσόμενης λίστας Δημιουργεί διαδικασίες που να τερματίζει την εκτέλεση End 5. Δομή διαδικασίας 5.1 Γενική Δομή 6. Βασικοί Τύποι Δεδομένων 6.1 Βασικοί τύποι δεδομένων Δημιουργεί διαδικασίες που να εκχωρούν τιμές σε ετικέτες Ονομα_ετικέτας.Caption = τιμή Ορίζει τη γενική μορφή διαδικασίας: δηλωτικό τμήμα, εκτελέσιμο τμήμα (Δήλωση μεταβλητών στην αρχή της προγραμματιστικής μονάδας μιας φόρμας. ) Ορίζει ονόματα μεταβλητών και σταθερές Ορίζει τους βασικούς τύπους δεδομένων: ακέραιος αριθμός, πραγματικός αριθμός, ένας χαρακτήρας, ακολουθία χαρακτήρων, λογικός Private sub αντ_συμβάν Dim μεταβλητή AS τύπος (integer, Currency, String) Const μεταβλητή=σταθερά εντολές End sub. Integer, Single, Currency, Char, String, Boolean,. VB-onPC-Syllabus Σελίδα 4 από 11

5 6.1.2 Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των βασικών τύπων δεδομένων (ακέραιος αριθμός, πραγματικός αριθμός, ένας χαρακτήρας, ακολουθία χαρακτήρων, λογικός) Χρησιμοποιεί τους βασικούς τύπους δεδομένων (ακέραιος αριθμός, πραγματικός αριθμός, ακολουθία χαρακτήρων, λογικός) για τη δημιουργία διαδικασίας 7. Διαδοχική Δομή 7.1 Είσοδος / Έξοδος Ορίζει τις εντολές εισόδου δεδομένων σε ένα πρόγραμμα και τις εντολές εξόδου πληροφοριών Χρησιμοποιεί τις εντολές εισόδου δεδομένων σε διαδικασία από πλαίσιο κειμένου(textbox) και τις εντολές εξόδου πληροφοριών σε ετικέτα(label) για τη δημιουργία InputBox print MessageBox 7.2 Εντολή εκχώρησης Χρησιμοποιεί την εντολή εκχώρησης τιμών για τη δημιουργία = 7.3 Εκφράσεις και προτεραιότητα πράξεων Ορίζει τις αριθμητικές εκφράσεις και την προτεραιότητά τους Χρησιμοποιεί αριθμητικές εκφράσεις για τη δημιουργία ^,mod,\,/,*,-,+ Not, And, Or Ορίζει τις λογικές εκφράσεις και την προτεραιότητά τους Χρησιμοποιεί λογικές εκφράσεις για τη δημιουργία Ορίζει την έννοια εκφράσεις χαρακτήρων VB-onPC-Syllabus Σελίδα 5 από 11

6 7.3.6 Χρησιμοποιεί εκφράσεις χαρακτήρων για τη δημιουργία 7.4 Ενσωματωμένες συναρτήσεις Ορίζει την έννοια ενσωματωμένη συνάρτηση Χρησιμοποιεί ενσωματωμένες συναρτήσεις για τη δημιουργία ABS, ATN, COS, EXP, FIX, INT, LOG, RND, SGN, SIN, SQR, TAN 8. Δομή Διακλάδωσης 8.1 Βασικές έννοιες Χρησιμοποιεί αριθμητικούς τελεστές (>, >=, <, <=, =, <>) ή/και λογικούς τελεστές (NOT, AND, OR) για τη δημιουργία συνθήκης σε πρόγραμμα. >, >=, <, <=, =, <> NOT, AND, OR 8.2 Απλή μορφή δομής διακλάδωσης Ορίζει την έννοια απλή μορφή δομής διακλάδωσης Γράφει απλή μορφή δομής διακλάδωσης χρησιμοποιώντας απλή συνθήκη Αναγνωρίζει την απλή μορφή της δομής διακλάδωσης που δίνεται σε πρόγραμμα Διορθώνει λογικά ή/και συντακτικά σφάλματα σε πρόγραμμα που περιέχει την απλή μορφή της δομής διακλάδωσης Γράφει πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την απλή μορφή της δομής διακλάδωσης για την επίλυση προβλήματος. IF-THEN IF-THEN-ELSE με ένα αριθμητικό τελεστή από τα >, >=, <, <=, =, <> ή ένα λογικό τελεστή από τους NOT, AND, OR 8.3 Σύνθετη μορφή δομής διακλάδωσης Ορίζει την έννοια σύνθετη μορφή δομής διακλάδωσης. Γράφει σύνθετη μορφή δομής διακλάδωσης χρησιμοποιώντας σύνθετη συνθήκη. IF-THEN, IF-THEN-ELSE με περισσότερους από ένα αριθμητικούς τελεστές >, >=, <, <=, =, <> ή/και λογικούς τελεστές NOT, AND, OR VB-onPC-Syllabus Σελίδα 6 από 11

7 8.3.3 Αναγνωρίζει τη σύνθετη μορφή της δομής διακλάδωσης που δίνεται σε πρόγραμμα Διακρίνει τις διαφορές της απλής μορφής από τη σύνθετη μορφή της δομής διακλάδωσης που δίνονται σε πρόγραμμα Επιλέγει την αποτελεσματικότερη μορφή δομής διακλάδωσης (απλή ή σύνθετη) για την επίλυση προβλήματος Διορθώνει λογικά ή/και συντακτικά σφάλματα σε πρόγραμμα που περιέχει τη σύνθετη μορφή της δομής διακλάδωσης Γράφει πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τη σύνθετη μορφή της δομής διακλάδωσης για την επίλυση προβλήματος. 8.4 Ένθετη μορφή δομής διακλάδωσης Ορίζει την έννοια ένθετη μορφή δομής διακλάδωσης Γράφει ένθετη μορφή δομής διακλάδωσης χρησιμοποιώντας απλή ή σύνθετη συνθήκη Αναγνωρίζει την ένθετη μορφή της δομής διακλάδωσης που δίνεται σε πρόγραμμα Διακρίνει τις διαφορές των μορφών της δομής διακλάδωσης (απλή, σύνθετη, ένθετη) που δίνονται σε πρόγραμμα Επιλέγει την αποτελεσματικότερη μορφή δομής διακλάδωσης (απλή, σύνθετη, ή ένθετη) για την επίλυση προβλήματος. IF-THEN- ELSE- END IF IF-THEN END IF με ένα ή περισσότερους αριθμητικούς τελεστές >, >=, <, <=, =, <> ή/και λογικούς τελεστές NOT, AND, OR VB-onPC-Syllabus Σελίδα 7 από 11

8 8.4.6 Διορθώνει λογικά ή/και συντακτικά σφάλματα σε πρόγραμμα που περιέχει την ένθετη μορφή της δομής διακλάδωσης Γράφει πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την ένθετη μορφή της δομής διακλάδωσης για την επίλυση προβλήματος. 8.5 Περιπτωσιακή δομή Ορίζει την έννοια περιπτωσιακή δομή Γράφει περιπτωσιακή δομή Αναγνωρίζει την περιπτωσιακή δομή που δίνεται σε πρόγραμμα Διακρίνει τις διαφορές της ένθετης δομής διακλάδωσης από την περιπτωσιακή δομή που δίνονται σε πρόγραμμα Επιλέγει την αποτελεσματικότερη μορφή της δομής διακλάδωσης (ένθετη ή περιπτωσιακή δομή) για την επίλυση προβλήματος Διορθώνει λογικά ή/και συντακτικά σφάλματα σε πρόγραμμα που περιέχει περιπτωσιακή δομή Γράφει πρόγραμμα χρησιμοποιώντας περιπτωσιακή δομή για την επίλυση προβλήματος. SELECT CASE 9. Επαναληπτική Δομή 9.1 Βασικές έννοιες Ορίζει τις έννοιες επανάληψη, βρόγχος, σώμα της δομής, βρόγχος με γνωστό αριθμό επαναλήψεων, μεταβλητή ελέγχου (μετρητής), αρχική / τελική τιμή μεταβλητής ελέγχου, αύξηση/μείωση μεταβλητής ελέγχου, βρόγχος με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων, δείκτης τέλους δεδομένων. VB-onPC-Syllabus Σελίδα 8 από 11

9 9.2 Βρόγχος με γνωστό αριθμό επαναλήψεων 9.3 Βρόγχος με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων Αναγνωρίζει τη μορφή επαναληπτικής δομής με γνωστό αριθμό επαναλήψεων που δίνεται σε πρόγραμμα Διορθώνει λογικά ή/και συντακτικά σφάλματα σε πρόγραμμα που περιέχει μορφή επαναληπτικής δομής με γνωστό αριθμό επαναλήψεων Γράφει πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μορφή επαναληπτικής δομής με γνωστό αριθμό επαναλήψεων ς για την επίλυση προβλήματος Αναγνωρίζει τις μορφές επαναληπτικής δομής με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων που δίνονται σε πρόγραμμα Διακρίνει τις διαφορές των μορφών επαναληπτικής δομής με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων που δίνονται σε πρόγραμμα Επιλέγει την αποτελεσματικότερη επαναληπτικής δομή με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων για την επίλυση προβλήματος Μετατρέπει μια μορφή επαναληπτικής δομής με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων που δίνεται σε πρόγραμμα σε άλλη, όπου είναι δυνατό). ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ BHMA (FOR NEXT) ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (DO WHILE LOOP ) ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (DO LOOP WHILE) Do Loop Until Do Until..Loop Διακρίνει τις διαφορές των μορφών επαναληπτικής δομής (με γνωστό ή άγνωστο αριθμό επαναλήψεων) που δίνονται σε VB-onPC-Syllabus Σελίδα 9 από 11

10 λογικό διάγραμμα Επιλέγει την αποτελεσματικότερη μορφή επαναληπτικής δομής (με γνωστό ή άγνωστο αριθμό επαναλήψεων) για την επίλυση προβλήματος Μετατρέπει μια μορφή επαναληπτικής δομής σε άλλη (με γνωστό ή άγνωστο αριθμό επαναλήψεων, όπου είναι δυνατό) Διορθώνει λογικά ή/και συντακτικά σφάλματα σε πρόγραμμα που περιέχει επαναληπτική δομή με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων Γράφει πρόγραμμα χρησιμοποιώντας επαναληπτική δομή με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων για την επίλυση προβλήματος. 10. Πίνακες 10.1 Βασικές έννοιες 10.2 Μονοδιάστατος πίνακας Ορίζει τις έννοιες μονοδιάστατος πίνακας, δεδομένα βαθμωτού τύπου, γραμμή, στήλη, κυψελίδα, δείκτης, μέγεθος πίνακα, στοιχεία πίνακα,, παράλληλοι πίνακες Ορίζει τις έννοιες πίνακας δύο διαστάσεων, τετραγωνικός πίνακας, κύρια διαγώνιος και δευτερεύουσα διαγώνιος τετραγωνικού πίνακα, παράλληλοι πίνακες Αναγνωρίζει μονοδιάστατο πίνακα που δίνεται σε πρόγραμμα. Dim Onoma_Pinaka(μέγεθος) As τύπος Ο τύπος μπορεί να είναι τύπου Integer, Currency, String, Διορθώνει λογικά ή/και συντακτικά σφάλματα σε πρόγραμμα που περιέχει μονοδιάστατο πίνακα. VB-onPC-Syllabus Σελίδα 10 από 11

11 Γράφει πρόγραμμα χρησιμοποιώντας μονοδιάστατο πίνακα για την επίλυση προβλήματος: Εισάγει, επεξεργάζεται (άθροισμα, μέσο όρο, μέγιστη/ ελάχιστη τιμή) και εκτυπώνει τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα. Χρησιμοποιεί παράλληλους μονοδιάστατους πίνακες για την επίλυση προβλήματος 11. Σφάλματα στον Προγραμματισμό 11.1 Βασικές Έννοιες Δημιουργεί κατάλληλα Δοκιμαστικά Δεδομένα (Test Data) Διακρίνει και διορθώνει τα είδη σφαλμάτων- Αποσφαλμάτωση (Debugging) Συντακτικά (Syntax) Σημασιολογικά (Semantic) Σφάλματα κατά το χρόνο Μεταγλώττισης (Compiletime errors) Λογικά (Logical) Σφάλματα κατά το χρόνο Εκτέλεσης (Run-time errors) VB-onPC-Syllabus Σελίδα 11 από 11

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός σε App Inventor

Προγραμματισμός σε App Inventor Προγραμματισμός σε App Inventor Α μέρος 1η έκδοση Ιανουάριος 2014 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα