Άσκηση 2.1 Να σχεδιαστεί το διάγραµµα ροής πρωτοβάθµιας εξίσωσης της µορφής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 2.1 Να σχεδιαστεί το διάγραµµα ροής πρωτοβάθµιας εξίσωσης της µορφής:"

Transcript

1 Άσκηση 2.1 Να σχεδιαστεί το διάγραµµα ροής πρωτοβάθµιας εξίσωσης της µορφής: y = bx+ c Αρχή εµφάνισε " ώσε τιµές στα b,cι διάβασε b,c b=0 c=0 x=-c/b εµφάνισε A ΥΝΑΤΗ εµφάνισε AOPIΣΤΗ εµφάνισε Λύση x=:,x Τέλος Private Sub cmdenter_click() a = InputBox("Dose ton A: ") b = InputBox("Dose ton B: ") If a = 0 Then If b = 0 Then Print "AORISTH" Else: Print "ADYNATH" Else x = -b / a Print "YPARXEI LYSE x= :"; x Private Sub cmdexit_click()

2 Άσκηση 2.2 Να σχεδιαστεί το διάγραµµα ροής δευτεροβάθµιας εξίσωσης της µορφής: 2 y = ax + bx+ c Αρχή εµφάνισε " ώσε τιµές στα α, b, c διάβασε α,b, c α=0 NAI b=0 OXI =b 2 4αc NAI c=0 OXI x=-c/b εµφάνισε AOPIΣΤΗ εµφάνισε A ΥΝΑΤΗ εµφάνισε x=:,x >0 =0 Χ 1,2 =(β )/2α εµφάνισε A ΥΝΑΤΗ Χ 1,2 =β/2α εµφάνισε x 1,2 :,x 1,2 εµφάνισε x 1,2 :,x 1,2 Τέλος

3 Άσκηση 2.3 Να σχεδιαστεί το διάγραµµα ροής αλγορίθµου που να διαβάζει τρεις αριθµούς a, b, c από το πληκτρολόγιο, να συγκρίνει τους τρεις αριθµούς a, b, c, και να τυπώνει το µεγαλύτερό τους. Αρχή εµφάνισε " ώσε τιµές στα α,b,cι ιάβασε a,b,c a>b OXI a>c NAI OXI b>c NAI εµφάνισε c µεγαλύτερος εµφάνισε a µεγαλύτερος εµφάνισε b µεγαλύτερος εµφάνισε c µεγαλύτερος Τέλος

4 Άσκηση 2.4 Ένα κατάστηµα πώλησης σκαφών αναψυχής κάνει έκπτωση στην τιµή πώλησης κάθε σκάφους ανάλογα µε το µήκος του σκάφους και τον αριθµό των δόσεων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Μήκος (Μέτρα) Αριθµός όσεων Έκπτωση (%) > Να δώσετε ένα αλγόριθµο ο οποίος να διαβάζει την αρχική τιµή του σκάφους, το µήκος του και τον αριθµό δόσεων και να υπολογίζει το συνολικό κόστος του αγοραστή. Program ΣΚΑΦΟΣ Variables Double Αρχ_Τιµή, Μήκος, Έκπτωση, Κόστος Integer όσεις Begin Print ώστε την Αρχική Τιµή του σκάφους Input Αρχ_Τιµή Print ώστε το µήκος του σκάφους Input Μήκος Print ώστε τον Αριθµό των όσεων του σκάφους Input όσεις Έκπτωση 0 if Μήκος>=2 ΚΑΙ Μήκος<=8 then if όσεις=0 then Έκπτωση=0,10 else if όσεις=1 then Έκπτωση=0,08 else Έκπτωση=0,06 else if όσεις=0 then Έκπτωση=0,12 else if όσεις=1 then Έκπτωση=0,10 else Έκπτωση=0,08 Κόστος Αρχ_Τιµή-Αρχ_Τιµή*Έκπτωση

5 Print Κόστος Σκάφους:,Κόστος Program

6 Άσκηση 2.5 To κυλικείο του ΤΕΙ εφάρµοσε στους πελάτες του την έξής τιµολογιακή πολιτική: Ρωτάει τους πελάτες εάν είναι φοιτητές. Εάν η απάντηση είναι «όχι» τους πουλά το προϊόν χωρίς έκπτωση. Εάν η απάντηση είναι «ναι» τότε εάν η αξία των αγορών είναι µικρότερη ή ίση των τριών ευρώ κάνει έκπτωση 5% στην πραγµατική αξία των προϊόντων. Εάν η απάντηση είναι «ναι» τότε εάν η αξία των αγορών είναι µεγαλύτερη των τριών ευρώ κάνει έκπτωση 10% στην πραγµατική αξία των προϊόντων. Να γραφεί αλγόριθµος που να ρωτάει ποια είναι η πραγµατική αξία των αγαθών που αγοράζει ο πελάτης, εάν ο πελάτης είναι φοιτητής ή όχι και ανάλογα µε την απάντηση να υπολογίζει και να τυπώνει το ποσό που οφείλει ο πελάτης. Program ΚΥΛΙΚΕΙΟ Variables Double Αξία_Αγορών, Έκπτωση, Οφειλή Char Απάντηση Begin Print ώστε την Αξία Αγορών Input Αξία_Αγορών Print Είσαι φοιτητής; Input Απάντηση if Απάντηση= ο Εκπτωση=0 else if Αξία_Αγορών<=3 then Έκπτωση=0,05 else Έκπτωση=0,10 Οφειλή Αξία_Αγορών*(1-Έκπτωση) Print Ποσό που οφείλει ο πελάτης:,οφειλή program Private Sub cmd_enter_click() a = InputBox("Dose axia agorwn: ") b = InputBox("Eisai foitetes (N/O): ") If b = "Ο" Then Print "Poso pleromes: "; a Else If (a <= 3) Then Print "Poso pleromes: "; a * 0.95 Else: Print " Poso pleromes: "; a * 0.9 Private Sub cmd_exit_click()

7 Private Sub cmd_enter_click() a = InputBox("Dose axia agorwn: ") b = InputBox("Eisai foitetes (N/O): ") Select Case b Case "O" Print "Poso pleromes: "; a Case "N" If (a <= 3) Then Print "Poso pleromes: "; a * 0.95 Else: Print " Poso pleromes: "; a * 0.9 Select Private Sub cmd_exit_click()

8 Άσκηση 2.6 Οι τόκοι που δίνει ένα κεφάλαιο ανατοκιζόµενο για ένα έτος, µε ετήσιο σταθερό επιτόκιο Ε% είναι: Τ = Κ x E% / 100 Να φτιαχτεί πρόγραµµα που να εισαγάγει εξωτερικά από το πληκτρολόγιο το αρχικό κεφάλαιο, το επιτόκιο και το πόσες φορές θέλουµε να πολλαπλασιαστεί το αρχικό κεφάλαιο και να υπολογίζει και να τυπώνει τα χρόνια που απαιτούνται για τον πολλαπλασιασµό του κεφαλαίου. Private Sub cmd_enter_click() A_K = InputBox("Dose to Arxiko kefalaio: ") e = InputBox("Dose to stathero epitokio(%): ") pol = InputBox("Dose to pollaplasio tou kefalaiou: ") xr = 0 k = 0 N_K = Val(A_K) Do While (N_K < pol * A_K) xr = xr + 1 tokoi = A_K * e / 100 N_K = N_K + tokoi Loop Print "Apaitountai "; xr; " xronia gia ton "; pol; "plasiasmo tou kefalaiou" Private Sub cmd_exit_click()

9 Άσκηση 2.7 Αν τα x 1, x 2, x 3... x N είναι πραγµατικοί αριθµοί, να υπολογιστούν και να τυπωθούν οι παραστάσεις: α) S 1 = x 1 + x 2 + x x N β) S 2 = x x x x N 2 γ) S 3 = x 1 - x 2 + x ± x N Τόσο το πλήθος N, όσο και οι πραγµατικοί αριθµοί x i να εισάγονται εξωτερικά από το πληκτρολόγιο. Private Sub cmd_enter_click() n = InputBox("Dose to plethos ton oron: ") s1 = 0 s2 = 0 s3 = 0 j = 1 For i = 1 To n Step 1 s1 = s1 + i s2 = s2 + i ^ 2 s3 = s3 + j * i j = -j Next i Print "s1= "; s1; " s2= "; s2; " s3="; s3 Private Sub cmd_exit_click()