Χωροταξίας & Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ / εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε"

Transcript

1 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/ Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: Fax: Ηµεροµηνία : Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµόσιων Έργων Αµαλιάδος Αθήνα ιευθυντή ΕΑΡΘ Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµόσιων Έργων Αµαλιάδος Αθήνα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ / εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε Αξιότιµοι κύριοι, Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχατε µε τη συνεργάτιδά µου κα Κουφάκη αναφορικά µε τη συµφωνία της µε αριθ. πρωτ / εγκυκλίου, η οποία φέρεται να εκδόθηκε προκειµένου να διευκολύνει την εφαρµογή του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θα θέλαµε να αναφέρουµε τα εξής: Ι. Ο νέος νόµος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στις δηµοσιεύτηκε, ο ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α 13) περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο εν λόγω νόµος υιοθέτησε ορισµένες εκ των προτάσεων που ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διατυπώσει µε την Ειδική Έκθεση για τους σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, η οποία εκδόθηκε το έτος Ο νέος νόµος, µεταξύ άλλων, επιβάλλει: (1) Την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν από την χορήγηση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ

2 2 (2) Τη µείωση των ορίων έκθεσης του πληθυσµού σε ποσοστό 70% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (3) Την περαιτέρω µείωση των ορίων έκθεσης σε ποσοστό 60% των τιµών που καθορίζονται µε την ως άνω ΚΥΑ σε περίπτωση που υπάρχουν κεραίες σε περίµετρο 300 µέτρων από µέρη συνάθροισης ευπαθών οµάδων πληθυσµού (4) Την απαγόρευση της τοποθέτησης κεραιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων. Με τα δεδοµένα αυτά ο νοµοθέτης αναγνωρίζει το πρόβληµα που πιθανολογείται από την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και φέρεται να λαµβάνει µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης και της προφύλαξης, αφενός, επιβάλλοντας την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν από την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας και, αφετέρου, µειώνοντας τα όρια της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας. Το γεγονός δε ότι οι νέες ρυθµίσεις απαγορεύουν την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κτίρια που στεγάζονται βρεφονηπιακοί σταθµοί, σχολεία, νοσοκοµεία και γηροκοµεία σε συνδυασµό µε την περαιτέρω µείωση της ακτινοβολίας των κεραιών που βρίσκονται σε περίµετρο 300 µέτρων από τα ίδια κτίρια, αποδεικνύει ότι ο νοµοθέτης αναγνωρίζει ότι οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού χρήζουν περαιτέρω προστασίας από τις εν λόγω εγκαταστάσεις, όπως σχετικά είχε επισηµάνει και ο Συνήγορος του Πολίτη. ΙΙ. Ειδικές Παρατηρήσεις επί του νέου νόµου. 1. Ως προς τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των νέων σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας Σύµφωνα µε την παρ. 17 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 «η περιβαλλοντική αδειοδότηση προηγείται της χορήγησης άδειας εγκατάστασης κατασκευών κεραιών Η Περιβαλλοντική Μελέτη κατατίθεται στην οικεία Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας, η οποία αποφαίνεται περί της υποβληθείσης Μελέτης, µετά τη σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ». Η παρ. 18 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός έξι µηνών από της δηµοσίευσης του παρόντος, καθορίζεται το περιεχόµενο και εξειδικεύεται η ως άνω διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις εγκαταστάσεις κεραιών σταθµών στην ξηρά. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, οι αρµόδιες αρχές υποχρεούνται να εκδίδουν τις σχετικές εγκρίσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις και το περιεχόµενο των ΜΠΕ, ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου.» Η ρύθµιση της παρ. 17 φαίνεται να περιορίζει το περιεχόµενο της Περιβαλλοντικής Μελέτης που κατατίθεται πλέον στη Γενική Γραµµατεία της Περιφέρειας µόνον στα θέµατα προστασίας του πληθυσµού από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και µάλιστα δυνάµει της ΚΥΑ 53571/3839/2000, η οποία έχει κριθεί ελλιπής από το Συµβούλιο της Επικρατείας, χωρίς να λαµβάνει καµία µέριµνα για το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, τουλάχιστον µέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, που θα πρέπει, σύµφωνα µε την παρ. 18 του ίδιου άρθρου να εκδοθεί σε διάστηµα έξι µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου. Η δε αρµόδια ιεύθυνση

3 3 Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, η οποία είχε µέχρι σήµερα δυνάµει της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Γ104/2003 την αρµοδιότητα έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τους κοµβικούς σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, 2 η υποκατηγορία της 10 ης οµάδας, δεσµεύεται από τη σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση που η αρµόδια ιεύθυνση Περιβάλλοντος διαφωνήσει µε τη γνωµάτευση της ΕΕΑΕ, θα πρέπει να αρνηθεί την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Προκειµένου όµως αυτό να είναι εφικτό θα πρέπει η αρµόδια ιεύθυνση να διαθέτει το απαραίτητο προς τούτο επιστηµονικό δυναµικό µε τη σχετική τεχνογνωσία. Το γεγονός δε ότι µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί καµία έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, που κατά κανόνα υποβάλλονται οι περισσότερες αιτήσεις, αποδεικνύει, εκ των πραγµάτων, τη δυσκολία εφαρµογής της σχετικής διάταξης. Περαιτέρω, καθίσταται προβληµατική η υποκατάσταση της διαδικασίας της προηγούµενης εκτίµησης των επιπτώσεων ενός σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο περιβάλλον σύµφωνα µε τον ν. 3010/2002 και των κατ εξουσιοδότηση εκδοθεισών ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/ και ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Γ104/2003 από τη γνωµάτευση της ΕΕΑΕ, η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο της ΚΥΑ 53571/3839/2000 καθώς πρόκειται για διακριτές διαδικασίες, όπως έχει σχετικά επισηµάνει και η Ολοµέλεια του Ανώτατου ιοικητικού ικαστηρίου. Πράγµατι, η διαδικασία προηγούµενης εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον εξετάζει, µεταξύ άλλων, τη θέση, το σχεδιασµό και το µέγεθος της εγκατάστασης, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις για τη χωροθέτηση και τον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ παράλληλα αξιολογεί τις βασικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ επέκταση στη δηµόσια υγεία. Κατά την έννοια αυτή, η διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, µε την οποία επιδιώκεται η εκ των προτέρων εκτίµηση των επιπτώσεων στο φυσικό, οικιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι πλήρης και ολοκληρωµένη. Αντίθετα, η διαδικασία ελέγχου της λήψης µέτρων προφύλαξης του κοινού, όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 53571/3839/2000, περιορίζεται στον έλεγχο από την ΕΕΑΕ της µελέτης ραδιοεκποµπών του σταθµού βάσης που υποβάλλει η ιδιοκτήτρια εταιρεία και που θα πρέπει, σύµφωνα µε τους θεωρητικούς υπολογισµούς, να µην υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης που καθορίζονται µε την εν λόγω ΚΥΑ, µειωµένα σε ποσοστό 60% ή 70%. Η γνωµάτευση που εκδίδεται τελικά από την ΕΕΑΕ τίθεται υπό την αίρεση της επακριβούς τήρησης όλων των τεχνικών προδιαγραφών που δηλώνονται στη µελέτη, της πραγµατοποίησης της όλης εγκατάστασης µε βάση τα σχέδια που υποβάλλονται στην ίδια υπηρεσία και τη µέριµνα της ιδιοκτήτριας εταιρείας να αποκλείσει τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στον πυλώνα ή στον ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων ή στο δώµα του ακινήτου επί του οποίου µια κεραία κινητής τηλεφωνίας συνήθως εγκαθίσταται. Με τα δεδοµένα αυτά αµφισβητείται, κατά συνέπεια, αν πρόκειται για αµιγώς περιβαλλοντική αδειοδότηση η διαδικασία που θεσπίζεται µε την παρ. 17 του άρθρου 31 τουλάχιστον µέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει το περιεχόµενο των ΜΠΕ. 2. Ως προς τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ήδη εγκατεστηµένων σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας

4 4 Σύµφωνα µε την παρ. 19 του άρθρου 31 «για τους προϋφιστάµενους της ισχύος του ν. 3431/2006 σταθµούς, οι οποίοι στερούνται έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή Περιβαλλοντικής Μελέτης ή Έκθεσης, κατά περίπτωση, στην Αρχή, που είναι η αρµόδια για την έκδοση της σχετικής έγκρισης, εντός δώδεκα µηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Για τους σταθµούς αυτούς, διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες πολεοδοµικές εγκρίσεις» Όπως προκύπτει από το γράµµα της συγκεκριµένης διάταξης µόνον οι σταθµοί, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί µε άδεια της αρµόδιας Πολεοδοµικής Αρχής - και προφανώς µε άδεια κατασκευής από την ΕΕΤΤ, η οποία άλλωστε αποτελεί και το νόµιµο έρεισµα της έγκρισης δοµικών κατασκευών εµπίπτουν στη διαδικασία της ευνοϊκής ρύθµισης για την εκ των υστέρων περιβαλλοντική αδειοδότηση. Περαιτέρω, αντίθετα µε την παρ. 17 που ορίζει πλέον ως το µόνο αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για νέους σταθµούς την οικεία Περιφέρεια, για τους προϋφιστάµενους σταθµούς εξακολουθεί να υφίσταται η διάκριση των αρµοδιοτήτων µεταξύ της Περιφέρειας, που είναι αρµόδια για κοµβικούς σταθµούς για τους οποίους υποβάλλεται περιβαλλοντική µελέτη και της Νοµαρχίας, που είναι αρµόδια για τους λοιπούς σταθµούς για τους οποίους υποβάλλεται περιβαλλοντική έκθεση. Κατ αρχήν, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σκοπός της έκδοσης του ν. 3010/2002, ο οποίος τροποποίησε το ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος υπήρξε η συµµόρφωση του εθνικού νοµοθέτη µε τις κοινοτικές οδηγίες 97/11/ΕΚ για την εκτίµηση ορισµένων έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και 96/61/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Κατ εξουσιοδότηση του ν. 3010/2002, εκδόθηκαν οι ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/ και ΗΠ 11014/703/Γ104/2003 σχετικά µε την κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων αντίστοιχα. Στο άρθρο 1 των εν λόγω ΚΥΑ ως σκοπός αναφέρεται η εφαρµογή των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 και 2 αντίστοιχα του Ν. 3010/2002, ώστε στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσµατική η πρόληψη και η αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθµισης του περιβάλλοντος µε την ορθολογικότερη κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Υπό το φως των ανωτέρω διατάξεων, οι ρυθµίσεις του νέου νόµου σχετικά µε την εκ των υστέρων λήψη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αναιρούν το σκοπό τόσο του κοινοτικού όσο και του εθνικού νοµοθέτη και αντιβαίνουν σε πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ολ ΣτΕ 1264/2005, ΕΑ ΣτΕ 571/2003, 486/2005, 760/2005, 855/2005 Ολ ΣτΕ 3375/2000, 37/1993, 2755/94, 2537/96, 2498/1992) µε αποτέλεσµα την πιθανή ακύρωση των εγκρίσεων που θα χορηγηθούν σε χρόνο µεταγενέστερο της εγκατάστασης των σταθµών. Σύµφωνα µε την παρ. 20 «για τους προϋφιστάµενους της ισχύος του παρόντος σταθµούς, οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή στην ΕΕΑΕ µελέτης ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας, σύµφωνα µε τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, κατά τις παραγράφους 9 και 10 και αδειοδότηση από την ΕΕΤΤ εντός δώδεκα µηνών από την έναρξη ισχύος

5 5 του παρόντος. Η ως άνω προθεσµία δύναται να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους σταθµούς αυτούς διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες περιβαλλοντικές και πολεοδοµικές εγκρίσεις». Σύµφωνα δε µε την παρ. 11 του άρθρου 69 «µέχρι τη λήξη της προθεσµίας των παρ. 19 και 20 του άρθρου 31 του παρόντος, όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές και νόµιµες». Κατά συνέπεια, µόνο για τους υφιστάµενους σταθµούς που διαθέτουν όλες τις άδειες και εγκρίσεις δίδεται προθεσµία δώδεκα µηνών, που µπορεί να παρατείνεται, προκειµένου να συµµορφωθούν µε τα νέα όρια που θεσπίζονται µε τον ίδιο νόµο κατόπιν έκδοσης της σχετικής γνωµάτευσης από την ΕΕΑΕ. Στην προκειµένη περίπτωση τίθεται, ωστόσο, εύλογα το ζήτηµα της τήρησης της ορθής χρονικής αλληλουχίας των αδειών για τους σταθµούς αυτούς που διαθέτουν τις σχετικές άδειες. Υπενθυµίζεται ότι η ΕΕΤΤ, κατά παράβαση του ν. 3010/2002, των κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/ και ΗΠ 11014/703/Γ104/2003 σχετικά µε την κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων αντίστοιχα καθώς και της πάγιας νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, µόλις µετά τον Οκτώβριο του έτους 2005 απαιτεί πλέον ως απαραίτητο δικαιολογητικό την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας και για την τροποποίηση αυτής. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο εν λόγω Κανονισµός Αδειών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β 1471) φέρεται να συµµορφώνεται µε την απόφαση 1264/2005 της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε όµως τους σταθµούς που είχαν εγκατασταθεί υπό το προηγούµενο καθεστώς του ν. 1650/1986 και της ΚΥΑ 69269/5387/1990, που τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2002 αν και ήδη από το ίδιο έτος οι σταθµοί βάσης κινητής τηλεφωνίας είχαν υπαχθεί σε συγκεκριµένη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. Κατά συνέπεια, µέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2005 οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων που είχαν εκδοθεί είχαν στηριχθεί, µεταξύ άλλων, στην άδεια κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ που αποτελούσε, έστω και λανθασµένα αφού είχε εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο της έγκρισης, το νόµιµο έρεισµα αυτής. εν είναι γνωστό στο Συνήγορο του Πολίτη αν στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, δηλ. µεταξύ Νοεµβρίου 2005 και Φεβρουαρίου 2006 που δηµοσιεύθηκε ο ν. 3431/2006 εκδόθηκαν εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων από τις ιευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών και των Νοµαρχιών, πριν από την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ. Από τις διατάξεις του ν. 3431/2006 προκύπτει, κατά συνέπεια, ότι δηµιουργούνται σταθµοί βάσης κινητής τηλεφωνίας τριών ταχυτήτων: α) σταθµοί βάσης που εγκαθίστανται µετά την ισχύ του ν. 3431/2006 και πρέπει να τηρούν τη διαδικασία της προηγούµενης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην οποία ενσωµατώνεται και η γνωµάτευση της ΕΕΑΕ που θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα νέα µειωµένα όρια ακτινοβολίας, όπως ορίζονται στην παρ. 9 και 10 του άρθρου 31, β) σταθµοί βάσης που είχαν εγκατασταθεί πριν από την ισχύ του ν. 3431/2006, διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας και έγκριση δοµικών κατασκευών και θα πρέπει εντός χρονικού διαστήµατος 12 µηνών από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί σχετικά µε το περιεχόµενο των ΜΠΕ, να λάβουν έγκριση περιβαλλοντικών

6 6 όρων, στην οποία θα ενσωµατωθεί η γνωµάτευση της ΕΕΑΕ µε τα νέα µειωµένα όρια ακτινοβολίας, γ) σταθµοί βάσης που είχαν εγκατασταθεί πριν από την ισχύ του ν. 3431/2006, διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια κατασκευής κεραίας και έγκριση δοµικών κατασκευών και θα πρέπει εντός χρονικού διαστήµατος 12 µηνών, από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί σχετικά µε το περιεχόµενο των ΜΠΕ, να λάβουν γνωµάτευση από την ΕΕΑΕ µε τα νέα µειωµένα όρια ακτινοβολίας. ιευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από το γράµµα του νόµου, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των σχετικών ευνοϊκών ρυθµίσεων για τους υπό (β) σταθµούς είναι να έχουν εγκατασταθεί διαθέτοντας έγκριση δοµικών κατασκευών από την αρµόδια Πολεοδοµική αρχή και για τους υπό (γ) σταθµούς να έχουν εγκατασταθεί διαθέτοντας έγκριση περιβαλλοντικών όρων και έγκριση δοµικών κατασκευών. Σε καµία άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να τύχουν εφαρµογής οι ευνοϊκές ρυθµίσεις του νόµου για τους προϋφιστάµενους της ισχύος του ν. 3431/2006 σταθµούς, δηλ. για όσους έχουν εγκατασταθεί χωρίς άδεια κατασκευής από την ΕΕΤΤ και χωρίς άδεια έγκρισης δοµικών κατασκευών από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή. 3. Ως προς τις πολεοδοµικές παραβάσεις επί κτιρίων που τοποθετούνται σταθµοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Η παρ. 12 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 ορίζει ότι: «Πολεοδοµικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη υφίσταται κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νοµιµότητα της άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι το κτίριο ή το δώµα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία δεν στερείται πολεοδοµικής άδειας». Από το γράµµα της διάταξης αυτής προκύπτει ότι η ευνοϊκή ρύθµιση περί διαχωρισµού µεταξύ της νοµιµότητας του κτιρίου και της νοµιµότητας µιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται επ αυτού, καταλαµβάνει µόνον τις ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Κατά συνέπεια, για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που εγκαθίστανται µετά την ισχύ του ν. 3431/2006 ( ) ή διαπιστώνεται από την αρµόδια υπηρεσία σε χρόνο µεταγενέστερο της ισχύος του νόµου ότι µια κεραία έχει εγκατασταθεί σε κτίριο µε αυθαίρετες κατασκευές, εξακολουθεί να εφαρµόζεται ο πολεοδοµικός κανόνας, σύµφωνα µε τον οποίο οποιεσδήποτε κατασκευές ή εργασίες που πραγµατοποιούνται σε ένα κτίριο καθ υπέρβαση της οικοδοµικής άδειας θίγουν και τη νοµιµότητα του σταθµού βάσης που βρίσκεται επ αυτού. Η παρ. 16 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 ορίζει ότι : «Οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστηµένων κεραιών, υποχρεούνται, εντός δύο µηνών από της υποβολής τους να αποφανθούν αιτιολογηµένα επί της νοµιµότητας και καταλληλότητας αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του ανωτέρω διαστήµατος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδοµική έγκριση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ανάκλησης της απάντησης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών, ο κύριος της εγκατάστασης δικαιούται να προσφύγει στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ο οποίος κρίνει επί της ουσιαστικής και τυπικής νοµιµότητας των πράξεων της αρµόδιας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούµενη έγκριση εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου. Αν ανακληθεί η απάντηση, µέχρι να

7 7 εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α )». Η ρύθµιση της παρ. 16 αφορά τους εγκατεστηµένους σταθµούς χωρίς έγκριση δοµικών κατασκευών και τη διαδικασία πολεοδοµικής νοµιµοποίησής τους προβλέποντας µάλιστα ότι σε περίπτωση που η αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία δεν αποφανθεί εντός διαστήµατος δύο µηνών επί αιτήσεως νοµιµοποίησης, η αίτηση θεωρείται εγκριθείσα. Ωστόσο η δυνατότητα της σιωπηρής έγκρισης που παρέχει ο νοµοθέτης εν προκειµένω δεν προβλέπεται σε καµία άλλη πολεοδοµική διάταξη για τις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών ενώ καθίσταται ιδιαιτέρως προβληµατική καθώς ενδέχεται να νοµιµοποιούνται αυθαίρετες εγκαταστάσεις, που µπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη στατικότητα ή την ασφάλεια ενός κτιρίου, το οποίο δεν θα ελέγχεται αν έχει ανεγερθεί νοµίµως. Προβλέπεται επίσης µε την ίδια διάταξη η δυνατότητα στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας να νοµιµοποιήσει ο ίδιος την αυθαίρετα εγκατεστηµένη κεραία ή να απορρίψει την αίτηση νοµιµοποίησης µέσα από την καθιέρωση διαδικασίας ειδικής προσφυγής. Η εν λόγω ειδική προσφυγή ασκείται σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ανάκλησης της απάντησης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών από την Πολεοδοµική Υπηρεσία. Σύµφωνα δε µε την παρ 13 του ίδιου άρθρου: «Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, σύµφωνα µε την παρ. 2 Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 και κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α )» Μέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε που να καθορίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της έγκρισης δοµικών κατασκευών για τους σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και υπό το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς. Οι αρµόδιες Πολεοδοµικές Αρχές προβαίνουν στην έκδοση των σχετικών εγκρίσεων µε βάση εγκυκλίους των ετών 1993 και 1994 (34/330066/1993 & 12690/ ) της ιεύθυνσης ΟΚΚ του ΥΠΕΧΩ Ε. Περαιτέρω, καθίσταται πλέον περιττή η διατήρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 Η του άρθρου 1 του ν.2801/2000 που προβλέπει ότι: «Με την ίδια απόφαση (δηλ. του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε) µπορούν να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας έκδοσης των πολεοδοµικών εγκρίσεων και να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση από τον οικείο Νοµάρχη των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών αποτελεί προϋπόθεση της πολεοδοµικής έγκρισης» αφού το ζήτηµα της τήρησης της προηγούµενης εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον έχει ήδη επιλυθεί νοµοθετικά και νοµολογιακά. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αρµόδια ιεύθυνση ΟΚΚ του ΥΠΕΧΩ Ε θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η νοµιµοποίηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί χωρίς την απαραίτητη προς τούτο έγκριση δοµικών κατασκευών από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία στο πλαίσιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του ΓΟΚ. (αρ. πρωτ 56898/ ) Περαιτέρω, η ίδια

8 8 ιεύθυνση θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή ούτε η αναθεώρηση ήδη χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις (αρ. πρωτ. 3149/ ). Την ίδια θέση έχουν άλλωστε υιοθετήσει οι αρµόδιες υπηρεσίες Πολεοδοµίας της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. 3654/ΠΕ/ΦΑ/ , αρ. πρωτ / ) και της Νοµαρχίας Αθηνών (αρ. πρωτ /608/99/ , αρ. πρωτ / ), µε αποτέλεσµα οι αρµόδιες Πολεοδοµικές Αρχές να µην έχουν προβεί σε νοµιµοποιήσεις αυθαίρετων κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που θα έπρεπε να καθαιρούνται υποχρεωτικά και να αποµακρύνονται µετά την τήρηση και την ολοκλήρωση της σχετικής περί αυθαιρέτων διαδικασία (αρ. πρωτ / της /νση ιοικητικής Υποστήριξης Νοµαρχίας Αθηνών). Περαιτέρω, ως προς τις αυθαίρετα τοποθετηµένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχει κριθεί από τα ιοικητικά ικαστήρια ότι η έλλειψη έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων εµποδίζει την αρµόδια πολεοδοµική αρχή να εφαρµόσει τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του ΓΟΚ περί ελέγχου της δυνατότητας νοµιµοποιήσεως αυθαίρετων κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 2831/2000 ( EφΑΘ 1410/2003, 2307/2003). Προσθέτως, κρίθηκε ότι η παράλειψη τήρησης της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν από την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από την ΕΕΤΤ εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το ικαστήριο ( ΕφΠειρ 1563/2005) στις περιπτώσεις που προσβάλλεται απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων Αυθαιρέτων στην οποία ενσωµατώνεται η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κεραίας. Η παράλειψη τήρηση της εν λόγω διαδικασίας πριν την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή την ΕΕΤΤ εµποδίζει την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία να προχωρήσει σε νοµιµοποίηση της αυθαίρετης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, ακόµη κι αν δεν παραβιάζονται ουσιαστικές πολεοδοµικές διατάξεις ( ΕφΘεσ 2361/2005, EφΠΕιρ 1562/2005, 1563/2005, 3/2006,900, 901, 902/2006 (αντ. ΕφΑθ 1480/2006). Επισηµαίνεται, πάντως ότι η παρ. 16 του άρθρου 31 ερµηνευόµενη υπό την απαίτηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας που θεσπίζεται µε τις παρ. 17, 18, 19 και 20 του ίδιου άρθρου και σε συνδυασµό µε τα νοµολογιακά δεδοµένα δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί. Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της ευνοϊκής ρύθµισης της παρ. 19 που αφορά την εκ των υστέρων τήρηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί ο σταθµός βάσης κινητής τηλεφωνίας να έχει εγκατασταθεί µε έγκριση δοµικών κατασκευών ενώ για την εφαρµογή της παρ. 20 απαιτείται ο σταθµός να έχει εγκατασταθεί µε όλες τις απαραίτητες άδειες. Κατά συνέπεια, οι ευνοϊκές ρυθµίσεις των παραγράφων αυτών δεν καταλαµβάνουν τις αυθαίρετα πολεοδοµικά τοποθετηµένες κεραίες, όπως έχει ήδη κριθεί από τα ιοικητικά ικαστήρια. ( ΕφΠειρ 45/2006, ΕφΠειρ65/2006 κά) Με αυτή τη συλλογιστική ακόµη κι αν παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων νοµιµοποίησης των αυθαίρετα εγκαταστηµένων κεραιών δεν θα είναι σε καµία περίπτωση δυνατή η εκ των υστέρων λήψη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις ίδιες κεραίες που καθίστανται για το λόγο αυτό µη νόµιµες.

9 9 Κατά συνέπεια, τίθεται εν αµφιβόλω η πρακτική χρησιµότητα της παρ. 16 του άρθρου 31 καθώς έρχεται σε αντίθεση µε άλλες διατάξεις του ίδιου άρθρου. 4. Ως προς την πιστοποίηση της συµµόρφωσης των σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας µε τα νέα όρια της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας του ν. 3431/2006 Σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 «από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ µελέτη, που να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιµοι από το γενικό πληθυσµό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ αριθµ /3839/ κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών». Σύµφωνα δε µε την παρ. 10 του ίδιου άρθρου «σε περίπτωση κατασκευής κεραίας σε απόσταση µέχρι 300 µέτρων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ αριθµ /3839/ κοινής υπουργικής απόφασης» Οι νέες διατάξεις για τα µειωµένα όρια αφορούν άµεσα µόνον τους νέους σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, δηλ. αυτούς που εγκαθίστανται µετά την ισχύ του ν. 3431/2006. Αντίθετα, για τους προϋφιστάµενους της ισχύος του νόµου σταθµούς δίδεται προθεσµία 12 µηνών για όσους δεν διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία µπορεί να παραταθεί για απεριόριστο χρονικό διάστηµα και προθεσµία 12 µηνών για όσους διαθέτουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα παράτασής της. Στην πρώτη περίπτωση η διαδικασία γνωµάτευσης της ΕΕΑΕ ενσωµατώνεται στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενώ στη δεύτερη η γνωµάτευση της ΕΕΑΕ επί της νέας µελέτης ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών επικυρώνεται µε νέα άδεια (ή τροποποίηση της αρχικής) από την ΕΕΤΤ. Με τα δεδοµένα αυτά, η δηµιουργία σταθµών βάσης τριών ταχυτήτων καθίσταται και για το λόγο αυτό προβληµατική, όπως ήδη αναπτύχθηκε ανωτέρω, καθώς δεν εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας για ολόκληρο τον πληθυσµό από την εκπεµπόµενη ακτινοβολία καθώς αυτό (το επίπεδο) θα εξαρτάται από το χρόνο εγκατάστασης ενός σταθµού και από το εάν διαθέτει ή όχι έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατά τη δηµοσίευση του ν. 3431/2006. Σε συνδυασµό δε µε την παράλειψη του νέου νόµου να επιβάλει την καταγραφή των υφιστάµενων σταθµών το αποτέλεσµα θα είναι η δηµιουργία περαιτέρω σύγχυσης του κοινού καθώς και των αρµοδίων υπηρεσιών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι αντιδράσεις του κοινού στη λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας φέρονται, κατά την αιτιολογική έκθεση του νόµου να «προδίδουν τεχνοφοβία και οφείλονται σε έλλειψη έγκαιρης, έγκυρης και πλήρους ενηµέρωσης του κοινού, καθώς και άγνοια, αλλιώς παραγνώριση των όσων συµβαίνουν στο εξωτερικό». Ωστόσο οι διατάξεις του νέου νόµου, όπως αναφέρθηκε, δεν φαίνεται να µπορούν να θεραπεύσουν τη φερόµενη ως ελλιπή ενηµέρωση ή άγνοια ή παραγνώριση αλλά αντίθετα ενδυναµώνουν τη σύγχυση και την ανασφάλεια δικαίου.

10 10 Υπενθυµίζεται ότι δυνάµει της νέας ΚΥΑ ΗΠ 11764/653/2006 (Β 327) που µετέφερε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, ο εθνικός νοµοθέτης αποσκοπεί αφενός στην κατοχύρωση του δικαιώµατος πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και, αφετέρου, στη διασφάλιση ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες διατίθενται σταδιακά και διαδίδονται στο κοινό, προκειµένου να επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή συστηµατική διάθεση και διάδοσή τους. Ως «περιβαλλοντική πληροφορία» δε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ίδιας ΚΥΑ, αναφέρεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος όπως ο αέρας και η ατµόσφαιρα και παράγοντες όπως οι ουσίες, οι ακτινοβολίες κλπ. Αµφισβητείται ωστόσο αν οι αρµόδιες υπηρεσίες της ιοικήσεως θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στην ως άνω υποχρέωση καθώς η παράλειψη καταγραφής όλων των σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας καθιστά κατ ουσίαν αδύνατη την παροχή σχετικών πληροφοριών στο ενδιαφερόµενο κοινό ιδιαίτερα αναφορικά µε την κατάταξη του κάθε σταθµού στις κατηγορίες του νέου νόµου. 5. Ως προς την απαγόρευση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, σχολεία, νοσοκοµεία κλπ Σύµφωνα µε την παρ. 21 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 «δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων. Υφιστάµενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων αποµακρύνονται εντός διαστήµατος έξι µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου». εδοµένου ότι απαγορεύεται πλέον ρητά η εγκατάσταση κατασκευής κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που συναθροίζονται ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού καθίσταται εντονότατη η παράλειψη, αφενός, της άµεσης καταγραφής των ήδη εγκατεστηµένων κεραιών και, αφετέρου, της άµεσης µείωσης της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας µέχρι την οριστική τους αποµάκρυνση. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τη µε αριθ /ΣΤ1/06 (ΦΕΚ Β 1150) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίστηκαν τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και των χώρων µετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης απαραίτητη προϋπόθεση για την καταλληλότητα ενός χώρου στέγασης σχολικής µονάδας αποτελεί πλέον να βρίσκεται σε απόσταση 500 µέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ώστε «να αποτρέπονται οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση» µε αυτές. Σε πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές, η απόσταση µπορεί να µειωθεί στα 200 µέτρα, κατ ελάχιστον. Αξιοσηµείωτο, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης δεν γνώριζαν, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας, το ΥΠΕΧΩ Ε και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Η εν λόγω απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακλήθηκε, όπως πληροφορηθήκαµε από τον τύπο στις αρχές του µηνός Νοεµβρίου,

11 11 χωρίς να είναι γνωστή ακόµη η αιτιολογία της ανάκλησής της. Συζητείται, ωστόσο, η έκδοση νέας απόφασης της Υπουργού, που θα συµπεριλαµβάνει εκ νέου στα κριτήρια στέγασης και καταλληλότητας των σχολικών συγκροτηµάτων συγκεκριµένες αποστάσεις από κεραίες κινητής τηλεφωνίας. ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί της µε αριθ / εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε Στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 εκδόθηκε η µε αριθ, / εγκύκλιος ενώ βρίσκεται υπό επεξεργασία, όπως µας πληροφορήσετε, η Υπουργική Απόφαση που αναφέρει το ίδιο άρθρο σχετικά µε το περιεχόµενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ωστόσο, η εν λόγω εγκύκλιος που απευθύνεται σε όλες τις ιευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών και Νοµαρχιών της χώρας έρχεται σε αντίθεση µε ορισµένες διατάξεις του άρθρου 31, ιδιαίτερα αναφορικά µε τις ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις, καθορίζει θέµατα πολεοδοµικού περιεχοµένου, τα οποία, κατά την εκτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος αλλά της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ΥΠΕΧΩ Ε και δίδει οδηγίες, οι οποίες αφίστανται του ν. 3431/2006. Συγκεκριµένα: 1. Στο υπό σηµείο (α) της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρεται: «εν απαιτείται η υποβολή δήλωσης σχετικά µε την ενδεχόµενη ύπαρξη βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων σε ακτίνα 300 µ. από την εγκατάσταση της κεραίας, εάν από την ΕΕΑΕ βεβαιούται ότι η έκθεση του κοινού στην ηλεκτροµαγνητική ακτνοβολία δεν υπερβαίνει το 60% των οριακών τιµών». Είναι προφανές ότι µετά την έκδοση της µε αριθ /ΣΤ1/06 (ΦΕΚ Β 1150) απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για το χρονικό διάστηµα που αυτή ήταν σε ισχύ (Αύγουστος Νοέµβριος 2006) ήταν απαραίτητο να προσκοµίζεται βεβαίωση από τον οικείο ήµο και όχι απλώς δήλωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας ότι σε απόσταση 500 µέτρων από την εγκατάσταση της κεραίας δεν υπάρχει βρεφονηπιακός σταθµός, νηπιαγωγείο ή σχολείο. Περαιτέρω, δεδοµένου ότι επίκειται η έκδοση νεότερης απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην οποία θα συµεριληφθεί εκ νέου ως κριτήριο καταλληλότητας στέγασης των σχολικών κτιρίων συγκεκριµένη απόσταση από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία των δύο Υπουργείων, προκειµένου να αποφευχθεί η έκδοση πράξεων (και συγκεκριµένα εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων) που θα καθίστανται ενδεχοµένως ακυρώσιµες εξαιτίας της έλλειψης αυτής. 2. Στο υπό σηµείο (δ) της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρεται: «εν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ιδιοκτητών ή ενοίκων κτιρίων καθώς και η προσκόµιση του κανονισµού και του µισθωτηρίου συµβολαίου. Τυχόν παραβίαση από τον εκµισθωτή του χώρου εγκατάστασης της κεραίας ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων ή του κανονισµού θεωρείται αστική διαφορά και επιλύεται δικαστικώς. εν νοείται επίσης έλεγχος της νοµιµότητας του κτιρίου ή άλλων πολεοδοµικής φύσης θεµάτων από τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες». Κατ αρχήν, θα θέλαµε να παρατηρήσουµε

12 12 ότι είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι δίδεται οδηγία πολεοδοµικού περιεχοµένου από τη Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος, όπως άλλωστε και η ίδια εγκύκλιος αναφέρει ότι «δεν νοείται έλεγχος πολεοδοµικής φύσης θεµάτων από περιβαλλοντικές υπηρεσίες». Περαιτέρω, επί της ουσίας, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι ταράτσες των πολυκατοικιών αποτελούν κοινόχρηστους χώρους. Κατά συνέπεια, χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση η παρέκκλιση από τον κανόνα που εφαρµόζεται από όλες τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες της χώρας, σύµφωνα µε τον οποία απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των συνιδιοκτητών ή των ενοίκων και η προσκόµιση του καταστατικού της πολυκατοικίας, στην περίπτωση που ζητείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας ή αναθεώρηση αυτής, αν οι επεµβάσεις που θα γίνουν επί του κτιρίου στο οποίο υπάρχει συνιδιοκτησία καταλαµβάνουν κοινόχρηστο χώρο. 3. Στο υπό σηµείο (ζ) της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρεται: «Η υποβολή του σχεδιαζόµενου δικτύου σταθµών σε επίπεδο νοµού δεν προσφέρει αξιοποιήσιµα συµπεράσµατα στην περιβαλλοντική αξιολόγηση µιας κεραίας. Τυχόν ύπαρξη άλλων κεραιών σε απόσταση 50 µέτρων ελέγχεται από την ΕΕΑΕ όπου αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Εάν τίθεται θέµα αισθητικής του τοπίου θα πρέπει να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις ή θέσεις». Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο να γνωρίζει η αδειοδοτούσα αρχή το σχεδιαζόµενο δίκτυο σταθµών σε επίπεδο νοµού ή ακόµη σε επίπεδο ήµου καθώς και την αθροιστική ακτινοβολία που εκπέµπεται σε µια συγκεκριµένη περιοχή από τις ήδη εγκατεστηµένες κεραίες, προκειµένου να είναι γνωστή η τελική επιβάρυνσή της. Άλλωστε η επιβάρυνση µιας περιοχής, δεν είναι δυνατόν να εξαντλείται στον έλεγχο από την ΕΕΑΕ της ύπαρξης ή µη άλλης κεραίας σε απόσταση 50 µέτρων. Προσθέτως, δεδοµένου ότι οι σταθµοί βάσης κινητής τηλεφωνίας και ακόµη περισσότεροι οι κοµβικοί σταθµοί βάσης προσβάλλουν, κατά κανόνα, την αισθητική του τοπίου, θεωρείται απαραίτητο στοιχείο της ΜΠΕ ή της Περιβαλλοντικής Έκθεσης η εξέταση εναλλακτικών λύσεων ή θέσεων. Ο έλεγχος όµως αυτός είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µόνον στην περίπτωση που είναι γνωστό, αφενός το σχεδιαζόµενο δίκτυο σταθµών και, αφετέρου, το ήδη υπάρχον δίκτυο σε µια περιοχή. 4. Στο υπό σηµείο (η) της εγκυκλίου αναφέρεται : «Απόψεις Νοµαρχιακών ή ηµοτικών Συµβουλίων µπορούν να λαµβάνονται υπόψη εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του ν. 2801/2000» Η συγκεκριµένη αναφορά θεωρείται ότι εκ περισσού γίνεται καθώς, κατ ουσίαν, αφορά την αιτιολογία της πράξης που εκδίδει η οικεία ιεύθυνση Περιβάλλοντος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες απόψεις θα µπορούσαν να αντιβαίνουν στο ν. 2801/2000 και οι οποίες δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την αδειοδοτούσα αρχή. 5. Για τους προϋφιστάµενους σταθµούς η εγκύκλιος αναφέρει ότι αρµόδια υπηρεσία να χορηγήσει τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων είναι η ιεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρεται ανωτέρω, από το γράµµα του νόµου προκύπτει ότι εξακολουθεί να υφίσταται η διάκριση των αρµοδιοτήτων µεταξύ της Περιφέρειας, που είναι αρµόδια για κοµβικούς σταθµούς για τους οποίους υποβάλλεται περιβαλλοντική µελέτη και της Νοµαρχίας, που είναι αρµόδια για τους λοιπούς σταθµούς για τους οποίους υποβάλλεται περιβαλλοντική έκθεση. Περαιτέρω, παράλειψη της εγκυκλίου αποτελεί η µη επεξήγηση του όρου «κοµβικός σταθµός βάσης κινητής τηλεφωνίας», προκειµένου να είναι γνωστή τόσο στις ιδιοκτήτριες εταιρείες όσο

13 13 και στις αρµόδιες υπηρεσίες, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για κάθε εγκατάσταση ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότησή της. 6. εδοµένου ότι ο χρόνος εγκατάστασης µιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας είναι κρίσιµος για την εφαρµογή των ευνοϊκών ρυθµίσεων του ν. 3431/2006, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ικανό αποδεικτικό στοιχείο µόνο η προσκόµιση της άδειας κατασκευής, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο καθώς η έκδοσή της δεν συνάδει απαραίτητα µε το χρόνο εγκατάστασης της κεραίας. Επιπροσθέτως, δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο θεωρείται ως αποδεικτικό στοιχείο εγκατάστασης κεραίας το αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου στις περιπτώσεις που µια κεραία δεν διαθέτει καν άδεια κατασκευής. Υπενθυµίζεται ότι ο νόµος 3431/2006, όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, παρέχει τη δυνατότητα περιβαλλοντικής νοµιµοποίησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και όχι νοµιµοποίησης της εγκατάστασης των κεραιών που τοποθετήθηκαν χωρίς να διαθέτουν άδεια κατασκευής από την ΕΕΤΤ. 7. Η εγκύκλιος αναφέρει επίσης ότι «οι ανωτέρω ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή ανεξάρτητα εάν έχει χορηγηθεί πολεοδοµική έγκριση. Σε περίπτωση που ο προϋφιστάµενος σταθµός δεν διαθέτει άδεια από την ΕΕΤΤ επιβάλλεται η άµεση διακοπή της λειτουργίας του µέχρι την προσκόµιση της σύµφωνης γνώµης της ΕΕΑΕ». Από καµία όµως διάταξη του ν. 3431/2006 δεν προκύπτει η συγκεκριµένη θέση που περιλαµβάνεται στην εγκύκλιο, µε αποτέλεσµα να µην υφίσταται νόµιµο έρεισµα προς τούτο. Αντίθετα, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για να τύχουν εφαρµογής οι ευνοϊκές διατάξεις της παρ. 19 και 20 του άρθρου 31 του ίδιου νόµου για τους προϋφιστάµενους της ισχύος του ν. 3431/2006 σταθµούς, είναι να έχουν εγκατασταθεί µε άδεια της ΕΕΤΤ και άδεια της αρµόδιας Πολεοδοµικής Αρχής. Το αυτό επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη νοµολογία των ιοικητικών ικαστηρίων ( ΕφΠειρ 45/2006, 65/2006). Αξιότιµοι κύριοι, Μετά την έκδοση του νόµου 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να δέχεται µεγάλο αριθµό αναφορών πολιτών που, κατά κύριο λόγο, εκφράζουν την ανησυχία τους ως προς το αν οι νέες ρυθµίσεις είναι ικανές να προστατεύσουν κατά αποτελεσµατικό τρόπο το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τις εν λόγω εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αρχής της προφύλαξης. Με τα δεδοµένα αυτά ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι είναι καθοριστικής σηµασίας η άµεση και έγκαιρη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ιοικήσεως, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του νέου νοµικού καθεστώτος. Ωστόσο, η εφαρµογή της εν λόγω εγκυκλίου ενδέχεται να οδηγήσει, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, στη δηµιουργία νεότερων προβληµάτων και στην έκδοση πράξεων της ιοίκησης δυνάµενων να ακυρωθούν ενώπιον των αρµοδίων ιοικητικών ικαστηρίων. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείσθε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας να τοποθετηθείτε, το συντοµότερο δυνατό επί των ανωτέρω θεµάτων που άπτονται της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άρθρου 31 του νόµου 3431/2006 για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από τους σταθµούς βάσης

14 κινητής τηλεφωνίας. Εν αναμονή των απαντήσεών σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Με τιμή ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Γραφείο Υφυπουργού κ. Καλογιάννη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµόσιωνέργων Αµαλιάδος Αθήνα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γραφείο Υφυπουργού κ. Καλού Μητροπόλεως 15 Αθήνα Γενικό ιευθυντή Πολεοδομίας Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµόσιωνέργων Αµαλιάδος Αθήνα Γενικό ιευθυντή ηµόσιας Υγείας Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους Αθήνα Γενικό ιευθυντή Επικοινωνιών Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Γραφείο Προέδρου Λεωφ. Κηφισιάς Μαρούσι Χρύσα Χατζή Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1718/2012. Βασικές σκέψεις

ΣτΕ 1718/2012. Βασικές σκέψεις ΣτΕ 1718/2012 H λειτουργία των επίδικων σταθμών χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαγορεύεται, ενώ προβλέπεται και η θέσπιση ειδικών κανόνων για το περιεχόμενο των ΜΠΕ που αφορούν σε αυτούς καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Κεραίες: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12/ 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.4256/9999 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ σχ.: 8605/10,8486/10,6876/10,6889/10,6 309/10,5119/10,5450/10,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-2-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 10/12/2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/03/170/ΦΝ439.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-5-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε.

ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε. ΠΕΚΑΠ: Επιστολή προς Υπουργό για οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην Π.Ε. Η ΠΕΚΑΠ έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας για την οργανική οριστική τοποθέτηση των μεταταχθέντων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 27 Ν. 1577/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 2831/00 και ισχύει

ΘΕΜΑ : Εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 27 Ν. 1577/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 2831/00 και ισχύει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ Ο. Κ. Κ. ΑΘΗΝΑ Κ.ΣΧΟΠ ΣΥΝΕ ΡΙΑ: ΠΡΑΞΗ: Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ : Εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 27 Ν. 1577/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα