ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT A.E.»... 1 επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ», και δ.τ. «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑ ΡΟΧΟΣ Α.Ε.»... 2 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩ ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 3 Ανακοίνωση διαγραφής από Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AUTO HOUSE A.E.»... 4 επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙ ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΥΔΙΑ»... 5 επωνυμία «SANITA ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SANITA ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε»... 6 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΕΒΕ»... 7 Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ»... 8 επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΟ ΚΟΜΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε»... 9 επωνυμία «ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΒΕΤΕ» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕ ΦΑΛΑΙΩΝ» και δ.τ. «ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ Α.Ε» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ» και δ.τ. «DEL MONTE» τρώο στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τρώο στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Ανακοίνωση κ αταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μία «NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 2/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 31/10/2014 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων και το από 31/10/2014 πρακτικό του

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAΙΡEIA» διακριτικό τίτλο «NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με διετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Giovanni antasia του Giuseppe, Α.Φ.Μ της ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οδός Vicolo Private Agostoni αριθμός 2, Cemusco sul Naviglio, Ιταλία, Α.Δ.Τ. AU / Δήμος του Cemusco sul Naviglio της Ιταλίας, Πρόεδρος 2. Σπυρίδων Ζαβιτσάνος του Ανδρέα, Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Ψυχικού, οδός Δαβάκη & Τρεμπεσίνας αριθ μός 15, Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. Σ095396/ Α.Τ. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος 3. Βασιλική Γρηγοριάδου του Γεωργίου, Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Γλυφάδας, οδός Διαμαντοπούλου αριθμός 25, Βούλα, Α.Δ.Τ. ΑΒ347312/ Α.Τ. Βούλας, Μέλος 4 Elena Camurati του Alberto, Α.Φ.Μ της ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Via Alberto da Giussano 24, Milano Ιταλία, με Αριθμό Διαβατηρίου Β εκδοθέν από τη Ιταλική Δημοκρατία, Μέλος Β) Απονομή αρμοδιοτήτων και κατανομή εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας 1 Για την έγκυρη και νόμιμη ανάληψη υποχρεώσεων, την έγκυρη εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι τρίτων εν γένει και ειδικώς, αλλά όχι περιορι στικώς, ενώπιον των δημόσιων αρχών, νομαρχιακών, δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών, των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπι κής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσι ών, ενώπιον των δικαστηρίων και όλων των δικαστικών αρχών και υπηρεσιών, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη παράγραφο 2 και 3, αρκεί μόνη η υπο γραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Προέδρου Giovanni antasia, Α.Φ.Μ της ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οδός Vicolo Private Agostoni αριθμός 2, Cemusco sul Naviglio, Ιταλία, Α.Δ.Τ. AU / Δήμος του Cemusco sul Naviglio της Ιταλίας, ή μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνου, κα τοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Δαβάκη αριθ. 15 & Τρεμπεσίνας, κατόχου του Α.Δ.Τ. υπ αριθμ. Σ με ΑΦΜ , ενεργώντας ο καθένας χωριστά. 2 Προκειμένου για την έκδοση, αποδοχή και οπισθο γράφηση αξιόγραφων, είσπραξη χρημάτων και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών μέχρι του ποσού των ευρώ έξι χιλιάδων ( 6.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύε ται εγκύρως είτε με μόνη την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνου, ενερ γώντας ατομικά, είτε με την από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία των εξής δύο προσώπων: (α) της Παναγιώτας Παντελοπούλου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Κλεισούρας αριθ. 100, ΤΚ , κατόχου του ΑΔΤ υπ αριθμ ΑΒ , με ΑΦΜ και (β) της Φρειδερίκης Καραντζά, κατοίκου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Μακρυγιάννη, αριθ. 23, ΤΚ , κατόχου του ΑΔΤ υπ αριθμ. ΑΖ , με ΑΦΜ Περαιτέρω ειδικά στην περίπτωση που πρόκειται για έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση αξιόγραφων, εί σπραξη χρημάτων και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών άνω του ποσού των ευρώ έξι χιλιάδων ( 6.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται εγκύρως με την από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία (α) του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβου λίου Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνου και (β) μίας εκ των δύο ως άνω αναφερόμενων στην παράγραφο 2, ήτοι της Πανα γιώτας Παντελοπούλου ή της Φρειδερίκης Καραντζά. 4 Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ο Πρό εδρος Giovanni antasia και/ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Σπυρίδων Ζαβιτσάνος και/ή το μέλος Βασιλική Γρηγο ριάδου εξουσιοδοτούνται, ο καθένας ενεργώντας χω ριστά, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των Πρα κτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή επικυρωμένα αντίγραφα των Πρακτικών των Γε νικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.27289/14/ ). Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) μία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟ ΣΕΩΝ», και δ.τ. «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 05/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 02/12/2014 πρακτικό της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «DΙGEA ΨΗΦΙΑ ΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, από το οποίο προκύπτει ότι: Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μελέτησε τα σχετικά έγ γραφα που τέθηκαν υπόψη της, ομοφώνως και παμψηφεί τροποποιώντας την προγενέστερη απόφασή της κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της (1ο θέμα): (α) εγκρίνει την έκδοση από την Εταιρεία κοινού έγ χαρτου ομολογιακού δανείου, κατά την έννοια του άρ θρου 6 του ν. 3156/2003, ύψους κατά κεφάλαιο μέχρι ευρώ (το «Ομολογιακό Δάνειο»), με την εγ γύηση (η «Εγγύηση») των έξι (6) μετόχων της Εταιρείας (πλην του Alter) έως ποσοστού ίσου με το σημερινό πο σοστό συμμετοχής εκάστου μετόχου στο Μετοχικό Κε φάλαιο της Εταιρείας, και προσαυξημένου για τον κάθε μέτοχο με το 1/6 του ποσοστού συμμετοχής του Alter στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας («Εγγυητές»). Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενεργήσει ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών, ενώ το

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτη ση των ομολογιών στις Τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (οι «Τράπεζες»), έκαστη των οποίων θα καλύψει ομολογίες ύψους ίσου με το 50% της ονομαστικής αξίας του συνόλου των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου. Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, καθοριζόμενο ως το άθροισμα α) του εκάστοτε 3μηνί αιου Euribor και β) ετησίου περιθωρίου, το οποίο αρχικά θα ανέλθει σε 6,5% ενώ δύναται να μειώνεται ανάλογα με τον δείκτη Net Debt/EBITDA (Δ) ως εξής: 0,50% όταν Δ<6 και περαιτέρω 0,50%, όταν Δ<3. Η διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου θα είναι 1 θετής, ενώ σκοπός του θα αποτελέσει η κά λυψη επενδυτικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια χορήγησης ψηφιακού σήματος (DTT), καθώς και την αποπληρωμή ποσών από τις ενδιάμεσες χρη ματοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί από την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», ύψους 1.999,6 χιλ. και από την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ύψους 1.999,6 χιλ.). Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου θα γίνει σε σαράντα ισόποσες τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις (η πρώτη θα καταβληθεί στις ). Το Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί στο πλαίσιο προ γράμματος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3156/2003, το οποίο κατά τα λοιπά αναμένεται να περιλάβει συ νήθεις όρους, όπως οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, γεγονότα και διαδικασία καταγγελίας, δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, υποχρεώσεις (αρνητικές και θετικές) κτλ. Σημειώνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων που θα αναλάβει η Εταιρεία θα είναι και να μην προτείνει στους μετόχους της τη διανομή μερίσματος που να υπερβαίνει το ελάχιστο μέρισμα που προβλέπεται από το νόμο καθ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου. Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου θα εξασφα λίζεται από τα εξής εξασφαλιστικά δικαιώματα (από κοινού τα «Εξασφαλιστικά Δικαιώματα»): 1. Εκχώρηση αιτία ενεχύρου των εσόδων του Εκδότη από συμβάσεις με πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό ο Εκδότης θα εκχωρεί υποχρεωτικά: i. To 50% των εσόδων από τους σταθμούς πανελλή νιας εμβέλειας MEGA, STAR, ΣΚΑΙ, ΑΝΤ1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ALPHA και Ε. ii. To 50% των εσόδων από τους νέους σταθμούς πανελλή νιας εμβέλειας που θα εντάσσονται στο δίκτυο του Εκδότη. Το συνολικό ελάχιστο ποσό των ανωτέρω εσόδων (100%) καθορίζεται σύμφωνα με το υποβληθέν Επι χειρηματικό Σχέδιο, ήτοι 01/06/2014 έως 31/12/2014: και 2015 έως τη λήξη του δανείου σε ετήσια βάση. Οι συμβάσεις της Εταιρείας με τους σταθμούς πα νελλήνιας εμβέλειας θα προβλέπουν ότι η Εταιρεία θα τιμολογεί τους σταθμούς αυτούς σύμφωνα με τις προ βλέψεις της Άδειας Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής που έλαβε η Εταιρεία από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ώστε να διασφαλίζονται τα ανωτέρω έσοδα. iii. To 100% των εσόδων από τους περιφερειακούς σταθμούς που υφίστανται και που θα εντάσσονται στο δίκτυο του Εκδότη, (θα αναφέρεται ως θετική υποχρέω ση και θα παρασχεθεί ευχέρεια σταδιακής υλοποίησης μέχρι ) Το συνολικό ελάχιστο ποσό των ανωτέρω εσόδων (iii) καθορίζεται σύμφωνα με το υποβληθέν Επιχειρηματικό Σχέδιο, ήτοι 01/06/2014 έως 31/12/2014: , και σε ετήσια βάση από το 2015 έως τη λήξη του δανείου σε (Τα παραπάνω έσοδα θα αποδεσμεύονται από την ενεχυρίαση κάθε φορά που δεν θα υφίστανται ληξιπρόθεσμα ποσά ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός καταγ γελίας, και εφόσον έχει παρακρατηθεί η επόμενη δόση) 2. Ενεχυρίαση τραπεζικού λ/σμού του Εκδότη, στον οποίο θα πιστώνονται τα παραπάνω ποσά σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση και θα τηρείται στον Διαχειριστή του Δανείου. 3. Σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών του Εκδότη (δεν θα περιλαμβάνεται το εκάστοτε ποσοστό συμμε τοχής του ALTER). (β) Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να καθορίσει, με απόφαση του, κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της πα ραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3156/2003, τους ειδι κότερους όρους του Ομολογιακού Δανείου, εκτός των προαναφερθέντων, και να προβεί σε όλες τις απαιτού μενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς πε ριορισμό της υπογραφής του Προγράμματος του Ομο λογιακού Δανείου και των συμβάσεων για την παραχώ ρηση και σύσταση των Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, της σύναψης κάθε σύμβασης ή της εκπλήρωσης κάθε διατύπωσης ή της έκδοσης κάθε εγγράφου το οποίο απαιτείται ή ενδείκνυται για την έκδοση, εξασφάλιση, πληρωμή ή προπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π /14 τρις 05/12/2014). Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 5/8/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΚΑΚ το από 1/7/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: και έδρα τους Αγίους Θεοδώρους από τα οποία προκύπτει η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: 1. Γεώργιο Βακόντιο του Διογένη, κάτοικο Θρακομακε δόνων (οδός Κομοτηνής αριθμ. 50), κάτοχο του ΑΔΤ.: ΑΚ / Τ.Α. ΑΧΑΡΝΩΝ (έτος γέννησης ), με Α.Φ.Μ: και Δ.Ο.Υ: Αχαρνών, Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2. Αναστασία Καντανάκη του Νικολάου, κάτοικο Λου τρακίου (οδός Γραμμές Παπανικολάου ΤΚ 20300), κάτο χο του ΑΔΤ: Χ / , Α.Τ. Κορυδαλλού (έτος γέννησης ), με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 3. Γεώργιο Ζαβερδινό του Αναστασίου, κάτοικο Ν. Ερυ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) θραίας, (Λεωφ. Θησέως, αριθ. 41), κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΒ / , Α.Τ. Μάνδρας (έτος γέννησης ), με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος του Δ.Σ. 4. Γεώργιο Μαργαρίτη του Ηλία, κάτοικο Λουτρακί ου (οδός Γραμμές Παπανικολάου ΤΚ 20300), κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΑ / , Α.Τ. Κορυδαλλού (έτος γέννησης ), με Α.Φ.Μ: και Δ.Ο.Υ.: Κο ρίνθου, Μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/6/2017. Την Εκπροσώπηση της εταιρίας το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητες του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται πα ρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δη μοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα: Η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας εκχωρείται στα μέλη του Δ.Σ. που αναφέρονται παρακάτω, πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανα φέρονται σε αυτή την απόφαση, αφορά δε αποκλειστικά τις ακόλουθες πράξεις: Α/ Γενικές εταιρικές δραστηριότητες. Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές ενδεικτικά ανα φέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία. Α. 1. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και πρώτων υλών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις Εταιρείας με πελάτες και προμηθευτές της, Α.2. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων, Α.3. Αγορά και πώληση κινητών, Α.4. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πι νάκων κ.λ.π. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπη ρεσίες, Δ.Ο.Υ, Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και δι εκπεραίωση όλων των υποθέσεων της εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες, Α.5. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, Α.6. Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986. Β/ Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς ορ γανισμούς. Β. 1. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων, Β.2. Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Β.3. Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης, Β.4. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους, Β.5. Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της εταιρείας με κάθε τρίτο, Β.6. Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή απο δείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων, Β.7. Σε οποιαδήποτε Τράπεζα κατάθεση και ανάληψη οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την εταιρεία, Β.8. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών, Β.9. Κατάθεση και ανάληψη χρεογράφων, κατάθεση αξιόγραφων, Β. 10. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων, Για όλες τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω (υπό Α.), η εταιρεία εκπροσωπείται πάντοτε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Βακό ντιο, με την υπογραφή του να τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, η εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από την Αντι πρόεδρο Αναστασία Καντανάκη και το Μέλος Γεώργιο Ζαβερδινό, με τις υπογραφές τους να τίθενται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία. Για όλες τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω (υπό Β.), η εταιρεία εκπροσωπείται πάντοτε από κοινού από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Βα κόντιο και το μέλος Γεώργιο Μαργαρίτη, ή από την Αντιπρόεδρο Αναστασία Καντανάκη και το μέλος Γε ώργιο Ζαβερδινό, ή από τον Πρόεδρο και Δ.Σ. Γεώργιο Βακόντιο και την Αντιπρόεδρο Αναστασία Καντανάκη, ή από το μέλος Γεώργιο Μαργαρίτη και το μέλος Γεώργιο Ζαβερδινό, με τις υπογραφές τους να τίθενται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία. Γ/. Θέματα προσωπικού. Γ.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, ανεξαρ τήτων υπηρεσιών και εντολής, Γ.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων προσλήψεων, απολύσε ων, εργαζομένων, καταστάσεων βεβαιώσεων κ.λ.π. και εκπροσώπηση της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά. Για τις πράξεις που αναφέρονται παραπάνω (υπό Γ), η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύ νοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Βακόντιο, με την υπογραφή του να τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντε τμημένη εταιρική επωνυμία εκτός αν με απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δοθεί ειδική εντολή και εξουσιοδότηση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο να υπογράψει κάποια συγκεκριμένη πράξη ή σύμβαση. Για κάθε πράξη που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω, η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας παραμένει στο Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά, εκτός αν με απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δοθεί ειδική εντολή και εξουσιοδότηση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο να υπογράψει κάποια συγκεκριμένη πράξη ή σύμβαση. Ειδικά σημειώνεται ότι, η εταιρεία εκπροσωπείται πάντοτε από κοινού από τον Πρόεδρο και Διευθύνο ντα Σύμβουλο, Γεώργιο Βακόντιο και το μέλος Γεώργιο Μαργαρίτη, όπως ακριβώς και εις την περίπτωση υπό Β., με τις υπογραφές τους να τίθενται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία για τις πα ρακάτω πράξεις: Αγοραπωλησία ακινήτων. Παροχή εγγυήσεων προς τρίτους. Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υπο θήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της εταιρείας. Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της εταιρείας. Κατάρτιση και υπογραφή διοικητικών συμφωνιών. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου. Κάθε είδους επιδοτήσεις. Αποκλειστικά αρμόδιος υπεύθυνος για την εκπροσώ πηση της εταιρείας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών και για την διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, καθώς και για την υπογραφή κάθε είδους τελωνειακού εγγράφου που αφορά την εταιρεία είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Βακόντιος. Για την διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, εντολών προς νομικούς συμβούλους για την διενέργεια τέτοιων πράξεων, παράσταση και εκπροσώ πηση της εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε Διοικητικής, Φορολογικής, Πολιτικής ή Ποινικής Αρχής και ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και Αρχών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος και Διευθύ νων Σύμβουλος, Γεώργιος Βακόντιος. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιασδήποτε βαθμού δικαστικής ή εξωδικαστικής αρχής, υπηρεσίας, ή οργανισμού σχετικά με τα πάσης φύσεως ανακύπτοντα θέματα υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από τον Τεχνικό Ασφα λείας της εταιρείας, Γεώργιο Πέτρου (εταιρία «Γενική Ε.Ξ.Υ.Π.Π. Προστασία Α.Ε.» Δοϊράνης 181 & Φειδίου 18 Καλλιθέα Αττικής). Το Δ.Σ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τρεχου σών λειτουργιών της εταιρείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του, το Δ.Σ. αναθέτει και εξουσιοδοτεί: τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Βακόντιο, ή τον Γεώργιο Ζαβερδινό, ή την Αναστασία Καντανάκη, ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας να εκδίδουν και να θε ωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. για κάθε νόμιμη χρήση. Σχετικό έγγραφο ελέγχου το με αριθμ. Πρωτ. 3881/ 28/7/2014 της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας). Κόρινθος, 5 Αυγούστου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης και Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ (4) Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΧΑΡΑ ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «AUTO HOUSE A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Την 16/12/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 31/12/2000 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. AUTO HOUSE A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ: και (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /53/Β/98/022) και με το οποίο εγκρίθηκαν τα κάτωθι: 1. Ισολογισμός χρήσης 19/11/98 31/12/1999 Εναρξης Εκ καθάρισης. 2. Ισολογισμός λήξης Εκκαθάρισης της 31/12/2000 κα θώς επίσης και οι σχετικές εκθέσεις των εκκαθαριστών και αποφάσισε την οριστική λύση της εταιρίας. Την ίδια ημερομηνία (31/12/2000) η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρία διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/ /12/2014). Καβάλα, 16 Δεκεμβρίου 2014 Η Διευθύντρια ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (5) μία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΥΔΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Την 17/12/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γε νικό Εμπορικό Μητρώο το από 15/12/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΥΔΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύ ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους ,00 σύμφωνα με την από 12/12/2014 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/ /12/2014). Καβάλα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Η Διευθύντρια ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (6) μία «SANITA ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SANITA ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε». Την 10η/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η του Επι μελητηρίου Λάρισας το υπ αριθμ 1/ πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SANITA ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SANITA ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε» με αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ / , από τα οποία προκύπτει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία με θητεία εώς την τακτική Γενική Συνέ λευση που θα συνέλθει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, μετά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου της 31/12/2014, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Κωνσταντίνο Σαργιώτη, του Αποστόλου και της Ευ τυχίας, έμπορο, ο οποίος γεννήθηκε στα Τρίκαλα την 8ην Αυγούστου 1967, κάτοικο Εκάλης Αττικής επί της οδών Θάλειας και Αγράμπελης αριθμός 4, κάτοχο της υπ αριθμ. ΑΙ / αστυνομικής ταυτότη τος, η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Ερυθραίας (ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς), έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Αριστέα Τάσιου, του Δημητρίου και της Σοφίας, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας την 29ην Μαίου 1977, κάτοικο Λαρίσης επί της οδού Παπακυριαζή αριθμός 31 33, κάτοχο της υπ αριθμ. ΑΕ / αστυνομικής ταυτότητος εκδοθείσης υπό του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού (ΑΦΜ Α ΔΟΥ Λαρίσης), ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Απόστολος Σαργιώτης, του Σωτηρίου και της Ελέ νης, συνταξιούχος, ο οποίος γεννήθηκε στην Λυγαριά Τρικάλων το έτος 1937, κάτοικος Δροσιάς Αττικής επί της οδού Μετσόβου αριθμός 6, κάτοχος της υπ αριθμ. Δ / αστυνομικής ταυτότητος εκδοθείσης υπό του Τμήματος Ασφαλείας Τρικάλων (ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. Φιλαδέλφειας), ως Μέλος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας παμ ψηφεί και ομόφωνα αναθέτει την άσκηση, των αρμο διοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του, χωρίς να αποκλείονται και οποιεσδήποτε άλλες, των οποίων η άσκηση δεν απαγορεύεται από τον νόμο, ή το καταστατικό, στους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντες Συμβούλους Κωνσταντίνο Σαργιώτη, του Αποστόλου και της Ευτυ χίας και Αριστέα Τάσιου του Δημητρίου και της Σοφίας αντιστοίχως. Ειδικότερα ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Αποστόλου Σαργιώτης και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αριστέα Δημητρίου Τάσιου, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν την εταιρία και το Δ.Σ. και εξουσιοδοτούνται να: Υπο γράφουν κάθε φύσεως συμβάσεις δανεισμού, εγγυητι κές επιστολές τραπεζών, ανοίγουν για λογαριασμό της εταιρίας πιστώσεις ή λογαριασμούς κάθε φύσεως με τις Τράπεζες και Οικονομικούς Οργανισμούς με οποιουσ δήποτε όρους και συμφωνίες, εισπράττουν το προϊόν των δανείων, χορηγήσεων, πιστώσεων, λογαριασμών εν γένει, προεξοφλήσεων συναλλαγματικών, επιταγών κλπ. Να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζι κές επιταγές. Να εισπράττουν και εξοφλούν τους κάθε φύσεως λογαριασμούς της εταιρίας με τις τράπεζες και άλλους οικονομικούς και πιστωτικούς οργανισμούς. Να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρίας, κάθε σχετικό έγγραφο, απόδειξη, δικαιολογητικό, επιταγή, σύμβαση κλπ, που θα απαιτηθεί ή θα ζητηθεί από τις με την εταιρία συναλλασσόμενες τράπεζες, οικονομικούς και πιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Να προβαίνουν στην εισαγωγή εξαγωγή, αγορά και πώληση εμπο ρευμάτων, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και τιμές, σε κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή ή πωλητή. Να εισπράττουν από τους πελάτες την αξία των πωλουμέ νων εμπορευμάτων, καθώς και αξιόγραφα ή χρηματικά ποσά για την τακτοποίηση των λογαριασμών αυτών. Να εισπράττουν την αξία οποιασδήποτε συναλλαγματικής, γραμματίου, επιταγής, ή άλλου αξιόγραφου για λογα ριασμό της εταιρίας. Να εκδίδουν στο όνομα των πε λατών για λογαριασμό της εταιρίας, συναλλαγματικές, τιμολόγια, Δελτία Λιανικής πώλησης, Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγ γραφο, βεβαίωση, πιστοποιητικό, δικαιολογητικό κλπ, το οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης εμπορευμάτων. Να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστικών, Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.) και Διοικητικών Αρχών και να παρίστανται ενώπιον των δημοσίων, δη μοτικών, κοινοτικών και λοιπών αρχών και Υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου φυσικού, ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συναλλασσόμενο με την εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας και την προ ώθηση των εργασιών της, προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρίας και του Δ.Σ. κάθε έγγραφο, σύμβαση, συμβιβασμό διοι κητικής επιλύσεως της διαφοράς μεταξύ της εταιρίας και των αρμοδίων οικονομικών εφοριών, τελωνείων και δημοσίων ταμείων, αποδείξεις, δικαιολογητικά και άλλα σχετικά έγγραφα, που θέλουν να ζητηθούν από τις πιο πάνω αρχές, υπηρεσίες, τρίτους κλπ, προς διευθέτηση κάθε φύσεως υποθέσεων, εκκρεμοτήτων, λογαριασμών και λοιπών συναλλαγών της εταιρίας. Να παρίστανται ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου και να προβαίνουν στις εκάστοτε αναγκαίες δικαστικές ενέργειες. Παρέ χεται δε σ αυτούς η ευχέρεια και το δικαίωμα να διο ρίζουν για την άσκηση όλων των παραπάνω ενεργειών ή και μόνον μερικών από αυτών και τρίτα πρόσωπα, ή υπαλλήλους της εταιρίας καθώς και δικηγόρους. Οι πιο πάνω εξουσιοδοτημένοι θα δεσμεύουν σύμφωνα με τα παραπάνω την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Λάρισα, 10 Δεκεμβρίου 2014 (7) μία «ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΕΒΕ». Την 17η/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό λητηρίου Λάρισας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΕΒΕ» με ΑΡΜΑΕ 51664/31/Β/02/15 και αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ / , ήτοι: 1) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/01/2012 έως 31/12/2012 και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Το υπ αριθμ 11/ πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως ΔΣ, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο ποποίησή τους. Λάρισα, 17 Δεκεμβρίου 2014

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (8) Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Την 16η/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό λητηρίου Λάρισας το από 30/06/2014 Πρακτικό τακτι κής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ / , με το οποίο εγκρίθηκε η έκθεση εκκαθαριστών, αποφασίστηκε το πέρας της εκκαθάρισης, εγκρίθηκε ο ισολογισμός εκκαθάρισης και η οριστική διαγραφή της εταιρείας από τα Μητρώα ανωνύμων εταιρειών. Λάρισα, 16 Δεκεμβρίου 2014 (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε». Την 11η/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό λητηρίου Λάρισας από πρακτικό του Διοι κητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙ ΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε» με ΑΡΜΑΕ 54712/31/Β/03/19 και αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ / , περί πιστοποίησης της καταβολής αύ ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης 5,00 ευρώ συνολικού ποσού ,00 ευρώ λόγου 1) Αναπροσαρμογής Παγίων βάση νόμου 2065/92 με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας ποσού 6.133,18 ευρώ 2) Κεφαλαιοποίησης μερισμάτων ποσού ,00 ευρώ 3) Καταβολή μετρητών 5.666,82 ευρώ. Λάρισα, 11 Δεκεμβρίου 2014 (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΒΑΣ ΑΒΕΤΕ». Την 4η/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό λητηρίου Λάρισας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΒΕΤΕ» με ΑΡΜΑΕ 30268/31/Β/93/29 και αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ / , ήτοι: 1) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/01/2013 έως 31/12/2013 και η έκθεση διαχείρισης Διοι κητικού Συμβουλίου. 2) Το υπ αριθμ 28/ πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως ΔΣ, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Λάρισα, 4 Δεκεμβρίου 2014 (11) μία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗ ΤΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και δ.τ. «ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ Α.Ε». Την 18η/12/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό λητηρίου Λάρισας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΜΙΝΑΡΑ ΤΑ Α.Ε» με ΑΡΜΑΕ 59645/31/Β/05/22 και αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ / , ήτοι: 1) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/01/2013 έως 31/12/2013 και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Το υπ αριθμ 8/ πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως ΔΣ, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Λάρισα, 18 Δεκεμβρίου 2014 (12) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ» και δ.τ. «DEL MONTE». Την 1η/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό λητηρίου Λάρισας το υπ αριθμ 486/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) την επωνυμία «DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «DEL MONTE» με ΑΡΜΑΕ 10261/31/Β/86/29 και αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ / , με το οποίο πι στοποιείται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,60 τα οποία κατεβλήθησαν στον ειδικό λογαρια σμό κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τον άνω ειδικό νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας. Λάρισα, 1 Δεκεμβρίου 2014 (13) στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την 28/11/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΙΤΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ. και αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 01/01/ /12/2012 χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί ως Ελεγκτές για τη χρήση Τακτικοί: Αρχοντάκης Χαράλαμπος του Νικολάου, κάτοικος Χανίων, Σόλωνος 21, με Αρ.Αδείας , πτυχι ούχο ΑΒΣΘ. Ρημαντωνάκης Εμμανουήλ, Λογιστής Α τάξης, με αριθ. αδείας Αναπληρωματικοί: Λαδάκης Εμμανουήλ του Πέτρου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ με αρ.αδ Κυπραίος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, οικονομολόγος ΑΒΣΠ με AM Χανιά, 18 Δεκεμβρίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ (14) στοιχείων της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Την 03/12/2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 10/07/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ. και αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 01/01/ /12/2012 χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί ως Ελεγκτές για τη χρήση Τακτικοί: ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Αναπληρωματικοί: ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ. Χανιά, 18 Δεκεμβρίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX