Η ιδασκαλία της Έννοιας της Εξέλιξης στο Λύκειο: από το Μύθο στην Επιστήµη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιδασκαλία της Έννοιας της Εξέλιξης στο Λύκειο: από το Μύθο στην Επιστήµη"

Transcript

1 Η ιδασκαλία της Έννοιας της Εξέλιξης στο Λύκειο: από το Μύθο στην Επιστήµη Καλαθάκη Μαρία, Μ.ed., Ph.D., Σχολική Σύµβουλος Παντελάκη Ελευθερία, Καθηγήτρια Ε Περίληψη: Από τους πρώτους που παραµέρισαν τους µύθους και προσπάθησαν να δώσουν επιστηµονική εξήγηση για τον κόσµο και τα φαινόµενά του ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, πολλοί από τους οποίους προσέγγισαν την ιδέα της εξέλιξης ήδη από τον 6 ο π.χ. αιώνα. Η πρώτη, όµως, θεµελιωµένη παρουσίαση της θεωρίας της εξέλιξης έγινε τον 19ο αιώνα από τον Κάρολο αρβίνο. Η Εξέλιξη, ως διδακτικό αντικείµενο, το οποίο εξετάζεται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, διδάσκεται στη Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ τάξης Γενικού Λυκείου. Οι απόψεις των σοφιστών για την προέλευση και εξέλιξη των ζώων και του ανθρώπου εµπεριέχονται στον Φιλοσοφικό Λόγο της Γ τάξης Θεωρητικής Κατεύθυνσης στην ενότητα 2 «Μύθος του Προµηθέα», στο διάλογο Σωκράτη- Πρωταγόρα περί του διδακτού της αρετής. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε ο τρόπος οικοδόµησης της έννοιας της Εξέλιξης στο Λύκειο, µέσα από τη διδασκαλία των παραπάνω µαθηµάτων. Στόχος ήταν να αναδειχτεί ο τρόπος µε τον οποίο οι µαθητές Λυκείου γνωρίζονται µε πρόσωπα, έννοιες, δοξασίες, θεωρίες και απόψεις που σχετίζονται µε την προέλευση, εξέλιξη και θέση του ανθρώπου ως προς το Θεό, τους άλλους οργανισµούς και µε µια πιθανολογική και τελεολογική προσέγγιση, την ανάγκη της εξέλιξης, µέσα από τη σύγχρονη Επιστήµη. Λέξεις-κλειδιά: Εξέλιξη, Μύθος προµηθέα, ιδασκαλία Εξέλιξης Εισαγωγή Ερχόµαστε από µια άβυσσο, καταλήγουµε σε µια άλλη άβυσσο, το µεταξύ τους διάστηµα το λέµε ζωή (Ν. Καζαντζάκης) Η επιστήµη και η φιλοσοφία αποτελούν δύο δραστηριότητες του ανθρώπινου νου, µε διαφορετικό η καθεµιά προσανατολισµό, και διαφορετικές πληροφορίες να επεξεργάζονται. Σε αντίθεση µε τους επιστήµονες που επιχειρούν να αποδείξουν τι υφίσταται στην πραγµατικότητα, οι φιλόσοφοι προσπαθούν να µας δείξουν τι θα µπορούσε να ισχύει στην πραγµατικότητα (Πελεγρίνης, 2006). Ο αριθµός των ειδών που ζουν σήµερα στον πλανήτη µας είναι 2 εκατοµµύρια για τα ζώα και υπερβαίνει τις 400 χιλιάδες για τα φυτά. Οι αριθµοί αυτοί δεν είναι απόλυτοι, διότι συνεχώς περιγράφονται νέα είδη και εξαφανίζονται άλλα γνωστά, αλλά παρατίθενται ενδεικτικά (Χριστόπουλος & Μπαστιάς, 1989). Σύµφωνα µε τις σύγχρονες απόψεις της Βιολογίας, τα νέα είδη δηµιουργούνται από τα προϋπάρχοντα µε τη διαδικασία της εξέλιξης (ειδογένεση). Από τους πρώτους που παραµέρισαν τους µύθους και προσπάθησαν να δώσουν επιστηµονική εξήγηση για τον κόσµο και τα φαινόµενά του ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, πολλοί από τους οποίους προσέγγισαν την ιδέα της εξέλιξης ήδη από τον 6 ο π.χ. αιώνα. Ο Ηράκλειτος (6ος π.χ. αιώνας) υπήρξε από τους πρώτους φιλοσόφους που διακήρυξαν την αιώνια κίνηση και µεταβολή των όντων καθώς και την αέναη ανανέωση και εξέλιξή τους (Αδαµαντιάδου κά, 2003-Σχολικό Βιβλίο). Οι πρώτες αναφορές στην εξέλιξη εµφανίζονται στο έργο του Αριστοτέλη (4ος αι. π.χ), όπου υποστηρίζεται ότι οι οργανισµοί µπορούν να δηµιουργηθούν αυτόµατα και αβιογενετικά από ανόργανα και νεκρά υλικά. Η πρώτη, όµως, θεµελιωµένη παρουσίαση της θεωρίας της εξέλιξης έγινε τον 19ο αιώνα από τον Κάρολο αρβίνο. Το 1859 δηµοσίευσε το βιβλίο του «Η Γέννηση των Ειδών µε τη Φυσική Επιλογή» όπου παρέθετε όλες τις παρατηρήσεις, δικές του και άλλων, οι οποίες συνηγορούσαν στην ύπαρξη της εξέλιξης και διατύπωσε µάλιστα και τον µηχανισµό επιτέλεσής της. ISSN

2 Η Εξέλιξη, ως διδακτικό αντικείµενο, το οποίο εξετάζεται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, διδασκόταν στη Γ τάξη του Λυκείου, ως κεφάλαιο της διδακτέας ύλης, από το 1984 ως το 1999 στη Βιολογία 2 ης έσµης (Αργύρης κά, 1991), και από το 2010 διδάσκεται στη Βιολογία Γενικής Παιδείας (Αδαµαντιάδου κά, 2003). Από το 2000, οι απόψεις των σοφιστών για την προέλευση και εξέλιξη των ζώων και του ανθρώπου εµπεριέχονται στον Φιλοσοφικό Λόγο της Γ τάξης Θεωρητικής Κατεύθυνσης στην ενότητα 2 «Μύθος του Προµηθέα», στο διάλογο Σωκράτη- Πρωταγόρα περί του διδακτού της αρετής (Κοπιδάκης κά, 2009). Στις απόψεις του Πρωταγόρα ( πχ), του αρχαιότερου και πιο ονοµαστού από τους σοφιστές, εντοπίζονται οι έννοιες της ποικιλοµορφίας και της µεταβολής. ιακήρυσσε πως «όλων των πραγµάτων µέτρο εστίν ο άνθρωπος», δηλαδή η αλήθεια του κάθε πράγµατος εξαρτάται από το πώς ο καθένας το αντιλαµβάνεται, επειδή οι άνθρωποι διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την ιδιοσυγκρασία, την καταγωγή, την παιδεία, τις συνθήκες διαβίωσης κλπ (Κούµα, 1987). Σε αντιδιαστολή, οι ιδέες κατά τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα, σε αντίθεση προς τα γήινα, διαρκώς µεταβαλλόµενα αισθητά πράγµατα είναι άυλες οντότητες, αναλλοίωτες και αιώνια σταθερές στις συνεχώς µεταβαλλόµενες στο χρόνο και χώρο συνθήκες-απατηλές εικόνες των αισθήσεών µας, είναι η αληθινή πραγµατικότητα, τα όντως όντα (Πελεγρίνης, 2006). Μεθοδολογία Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε ο τρόπος οικοδόµησης της έννοιας της Εξέλιξης στο Λύκειο µέσα από τη διδασκαλία ορισµένων µαθηµάτων. Σκοπός της έρευνας ήταν να συνδυαστούν, σε µια διεπιστηµονική προσέγγιση, όλες εκείνες οι πληροφορίες και γνώσεις που παρέχονται στους µαθητές του Λυκείου αναφορικά µε την έννοια της εξέλιξης της ζωής, ώστε να αποσαφηνιστεί η έκταση και πληρότητα της διδασκαλίας και να αναδειχτούν τυχόν ελλείψεις. Η µελέτη αυτή αποτελεί µια βιβλιογραφική έρευνα µικρής κλίµακας, µε έµφαση στα σχολικά βιβλία του Ενιαίου και Γενικού Λυκείου µέσα από τα οποία διδάσκεται η έννοια της Εξέλιξης, τα τελευταία τριάντα χρόνια στα Λύκεια. Στοχεύει στην ανίχνευση στοιχείων που αφορούν την προέλευση, τη γένεση, την εξέλιξη των οργανισµών, µε έµφαση στην εξέλιξη του ανθρώπου και τους παράγοντες που καθόρισαν την εξελικτική πορεία της ζωής πάνω στη Γη. Σε καµία περίπτωση δε φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τις περιόδους και το φιλοσοφικό, επιστηµονικό έργο στο οποίο αναφέρεται. Εστιάζει, κυρίως, στην ανάδειξη του τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές Λυκείου γνωρίζονται µε πρόσωπα, έννοιες, δοξασίες, θεωρίες και απόψεις που σχετίζονται µε την Εξέλιξη, αναφορικά µε τη θέση του ανθρώπου ως προς το Θεό, τους άλλους οργανισµούς και σε µια πιθανολογική και τελεολογική προσέγγιση, την ανάγκη της εξέλιξης, µέσα από τη σύγχρονη Επιστήµη. Παρακάτω συνδυάζονται αναφορές από τα σχολικά βιβλία της Βιολογίας και Αρχαιοελληνικής Γραµµατείας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου και Θρησκευτικών της Β τάξης, τα οποία εξετάστηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς µε τους διδάσκοντες καθηγητές καθώς και µε σύγχρονες επιστηµονικές απόψεις της Μοριακής Βιολογίας. Τα τµήµατα αυτά της διδακτέας ύλης περιέχουν τις γνώσεις που προσφέρονται στους µαθητές Λυκείου, σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών και τις προτάσεις διδασκαλίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και του ΥΠΕΠΘ. Αποτελέσµατα και Συζήτηση Πριν εξακόσια πενήντα εκατοµµύρια χρόνια, σε έναν πλανήτη που ήταν ήδη τεσσάρων δισεκατοµµυρίων ετών, µια υπερήπειρος κατακερµατιζόταν σε κοµµάτια µισοβυθισµένα σε βαθιές θάλασσες, τα οποία, µε το πέρασµα εκατοντάδων ISSN

3 εκατοµµυρίων ετών, ενώθηκαν και ξαναχώρισαν, µετακινήθηκαν και σχηµάτισαν τις ηπείρους. Καυτό µάγµα από το εσωτερικό της Γης απλώνεται στο βυθό της θάλασσας ως βασάλτη. Ο παλιός φλοιός βυθίζεται σε ωκεάνιες τάφρους και λιώνει στον θερµό µανδύα που ανεβαίνει από κάτω (National Geographic Maps, 1998). Η χριστιανική διδασκαλία για τη δηµιουργία του κόσµου παρουσιάζεται αναλυτικά, όχι επιστηµονικά, χωρίς να είναι αντιεπιστηµονική, στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης ( ρίτσας κά, 2011-Σχολικό Βιβλίο). Η δηµιουργία του κόσµου, κατά τη διήγηση της Αγίας Γραφής, έγινε διαδοχικά σε έξι ηµέρες, οι οποίες είναι φάσεις που αντιστοιχούν σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Στη Γένεση, «Εν αρχή» (προηγουµένως δεν υπήρχε χρόνος, ο χρόνος αρχίζει µε τη δηµιουργία του κόσµου) εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και τη την γην, η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύµα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος» και η «ακατασκεύαστος» γη άρχισε βαθµιαία να αποκτά σχήµα και µορφή. Η ζωή εµφανίστηκε πρώτα στις θάλασσες και από κει βγαίνουν τα ερπετά στην ξηρά και τα πτηνά στον αέρα, έπειτα δηµιουργούνται τα θηλαστικά και τέλος ο άνθρωπος. «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά πετόµενα επί της γης κατά το στερέωµα του ουρανού. Και εγένετο ούτως» ( ρίτσας κά, 2011). Κατά τον µύθο του Πρωταγόρα, οι θεοί έπλασαν στο εσωτερικό της γης τα ζώα από γη και φωτιά και από όσα µπορούν να αναµειχθούν µε αυτά («τύπουσιν αυτά θεοί γης ένδον εκ γης και πυρός µείξαντες» (Πλάτων, 2004; Κοπιδάκης κά, 2009-Σχολικό Βιβλίο). Ο Πρωταγόρας αξιοποιεί στο µύθο αρχέγοντες αντιλήψεις για τη Γη Μητέρα και για τον αυτοχθονισµό-«ην γάρ ποτέ χρόνος» (Σπανάκου, 2000). Κοινό σηµείο όλων των σύγχρονων επιστηµονικών υποθέσεων για το ξεκίνηµα της ζωής είναι η ανάδυση ενός µακροµορίου µε την ιδιότητα της αυτο-αναπαραγωγής. Σήµερα έχουµε ισχυρούς λόγους να θεωρούµε ότι το µόριο αυτό ήταν RNA, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το βασικό σηµείο είναι ότι το µόριο αυτό, όποιο και αν ήταν, είχε την χηµική ιδιότητα να παράγει αντίγραφά του, όχι αναγκαστικά πιστά αντίγραφα αλλά πάντως αντίγραφα (Ζούρος, 2008). Σύµφωνα µε το µύθο, οι θεοί όταν έπλασαν στο εσωτερικό της γης τα ζώα, πριν τα φέρουν στο φως, έδωσαν εντολή στον Προµηθέα και στον Επιµηθέα να µοιράσουν στο καθένα διάφορες ιδιότητες για την επιβίωση τους «κοσµήσαι τε και νείµαι δυνάµεις». Τους ανέθεσαν να τα εξοπλίσουν µε τα απαραίτητα εφόδια για την άµυνα, την προστασία από τις καιρικές συνθήκες, την εξεύρεση τροφής και τη διαιώνιση του των ειδών. Ο Επιµηθέας και ο Προµηθέας συµφώνησαν να αναλάβει ο πρώτος το έργο της διανοµής και ο δεύτερος την επιθεώρηση. Ο Επιµηθέας, όµως ανάλωσε τα εφόδια ασυλλόγιστα («έλαθεν αυτόν καταναλώσας τας δυνάµεις εις τα άλογα») στα υπόλοιπα ζώα και δεν έµεινε τίποτα για τον άνθρωπο («λοιπόν δη ακόσµητον έτι αυτώ ην το ανθρώπων γένος»). Έτσι έµεινε ο άνθρωπος γυµνός, ανυπόδητος, άστρωτος και άοπλος, το πιο απροστάτευτο από τα ζώα. Την άποψη αυτή, βέβαια, επικρίνει ο Αριστοτέλης, που υποστηρίζει (στο περὶ ζῴων µορίων) ότι η δηµιουργία του ανθρώπου ήταν τέλεια και «όσοι λένε ότι είναι ανυπόδητος, γυµνός, χωρίς οπλισµό για να αµυνθεί, λαθεύουν» (Σπανάκου, 2000). Σύµφωνα µε τα σχολικά βιβλία της Βιολογίας, η εξελικτική πορεία προς τον άνθρωπο καλύπτει µια χρονική περίοδο περίπου 38 εκατοµµυρίων χρόνων. Άρχισε στην Αφρική, πριν από 1,6 εκατοµµύρια χρόνια, από τον Παραπίθηκο, ο οποίος εξελικτικά, µέσα από τις µορφές του ρυοπίθηκα, Ραµαπίθηκα, Αυστραλοπίθηκα, κατέληξε στα είδη του γένους Homo και στη σύγχρονη µορφή Homo sapiens (Αργύρης κά, 1991-Σχολικό Βιβλίο). Σ αυτήν την περίοδο, διαµορφώθηκαν βαθµιαία τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου που είναι η όρθια στάση, η δίποδη βάδιση, ο αυξηµένος όγκος εγκεφάλου, η δυνατότητα έλλογης επικοινωνίας, η ISSN

4 κριτική ικανότητα, η ερευνητικότητα, η κοινωνικότητα, η ηθική, το δίκαιο, η θρησκεία, η τέχνη, η κατασκευή και χρήση εργαλείων και όπλων. Αυτή η µικρή (στο γεωλογικό χρόνο) ιστορία του ανθρώπινου είδους εξηγεί γιατί οι άνθρωποι µεταξύ τους έχουν σήµερα µικρές γενετικές διαφορές, ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούν (Χριστόπουλος & Μπαστιάς, 1989). Η Βιολογία, όπως και κάθε άλλη επιστήµη, βασίζεται πάνω σε µερικές θεµελιώδεις γενικεύσεις, πάνω δηλαδή σε µερικές αρχές που ισχύουν σε όλη την έκταση των αντικειµένων που µελετά. Τη µία από αυτές είναι η κυτταρική θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι όλα τα έµβια όντα αποτελούνται από κύτταρα και από προϊόντα κυττάρων. Η άλλη γενίκευση είναι η θεωρία της εξέλιξης, η θεωρία δηλαδή που υποστηρίζει ότι όλα τα έµβια όντα είναι προϊόν εξέλιξης που υπέστησαν προγενέστεροι οργανισµοί (στο Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας). Χωρίς αυτή τη θεωρία η Βιολογία θα έµοιαζε περισσότερο µε µια στείρα περιγραφή φυτικών και ζωικών οργανισµών από την οποία θα έλειπε ο µίτος που τους συνδέει µεταξύ τους. Χωρίς τη θεωρία της Εξέλιξης, κατά τον Θεοδόσιο Ντοµπζάνσκυ εξελικτικού επιστήµονα του 20ού αιώνα, δε θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε πώς ένα άθροισµα από χηµικά συστατικά και κύτταρα, όπως ο άνθρωπος, έγινε ικανό: «να είναι ζωντανό, να αισθάνεται χαρά και πόνο, να ξεχωρίζει την οµορφιά από την ασχήµια και να διακρίνει το καλό από το κακό...» (Σπανάκου, 2000) Η Αµερικανική Ένωση Βιολόγων (BSCS) θεωρεί πως η διδασκαλία των ΦΕ ως διερεύνηση θα πρέπει να περιλαµβάνει µία δίκαιη και σωστή αντιµετώπιση των αµφιβολιών και των ατελειών της επιστήµης καθώς και την υπόδειξη της πιθανότητας πως µέσα από την πρόοδο της έρευνας είναι δυνατόν να αλλάζει η γνώση. Η Εξέλιξη ως θεµατική περιοχή της Βιολογίας προσφέρεται στη διδασκαλία για να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός. Το ανθρώπινο είδος εξαπλώθηκε στον πλανήτη ξεκινώντας την πορεία του από τη νότια Αφρική. Πριν από χρόνια εποίκησε την Αµερικάνικη ήπειρο από την Ασία, µέσω του Βερίγγειου πορθµού, αν και το αίνιγµα των πρώτων Αµερικάνων δεν έχει λυθεί ακόµη (National Geographic Maps, 2000). Συνεχίζοντας ο µύθος, επειδή οι άνθρωποι κινδύνευαν να αφανιστούν από τα θηρία έτσι όπως ζούσαν διασκορπισµένοι, άρχισαν να συγκεντρώνονται, αλλά αδικούσαν ο ένας τον άλλο επειδή δεν είχαν ακόµα την πολιτική τέχνη και αλληλοεξοντώνονταν («ηδίκουν αλλήλους..ώστε πάλιν σκεδαννύµενοι διεφθείροντο»). Τότε ο ίας ανησυχώντας για το µέλλον τους («δείσας περί τω γένει ηµών µη απόλοιτο παν») στέλνει µε τον Ερµή την αιδώ και τη δίκη για την οργάνωση και την εύρυθµη λειτουργία των κοινωνιών (Κοπιδάκης κά, 2009-Σχολικό Βιβλίο). Ο Πρωταγόρας, βέβαια, υιοθέτησε τον αγνωστικισµό και στον τοµέα της ηθικής, καθώς, όπως δεν υπάρχει αντικειµενική γνώση, έτσι δεν υπάρχει και απόλυτη έννοια δικαιοσύνης και ηθικότητας. ίκαιο και ηθικό είναι αυτό που αποδέχεται κάθε φορά η κοινωνία ως σύνολο. Προκάλεσε το κοινό αίσθηµα όταν τόλµησε να υποστηρίξει: «Για τους θεούς δεν µπορώ να γνωρίζω τίποτε, ούτε ότι υπάρχουν, ούτε ότι δεν υπάρχουν, ούτε τι είδους µορφή έχουν. Πολλά είναι αυτά που µας εµποδίζουν να γνωρίζουµε-τόσο το άδηλο του ζητήµατος όσο και η συντοµία της ανθρώπινης ζωής». Το 1859 δηµοσίευσε το βιβλίο του «Η Γέννηση των Ειδών µε τη Φυσική Επιλογή» όπου παρέθετε όλες τις παρατηρήσεις που είχε µαζέψει µέχρι τότε αυτός και άλλοι Βιολόγοι, οι οποίες πείθανε ότι υπάρχει εξέλιξη στα είδη, διατυπώνοντας και τον µηχανισµό επιτέλεσής της. Τα βασικά σηµεία της εξελικτικής διαδικασίας των ειδών κατά τον αρβίνο είναι η µεταβλητότητα των οργανισµών, η δύναµη της Φυσικής Επιλογής, η κληρονοµική ιδιότητα. Σύµφωνα µε τον αρβίνο, τα είδη, αντίθετα προς τη γενική σχεδόν πεποίθηση της εποχής του, δε µένουν σταθερά και αµετάβλητα ISSN

5 (Λινναίος 18 ος αι.) αλλά µεταβάλλονται στη διάρκεια µεγάλων χρονικών περιόδων, δίνοντας νέα είδη (Κριµπά & Καλλοπίση, 1988). Είκοσι χρόνια αργότερα, στα 1879, καθώς ο αρβίνος έγραφε την αυτοβιογραφία του, έλαβε ένα γράµµα όπου τον ρωτούσαν αν πιστεύει στο Θεό, και αν ο θεϊσµός είναι συµβατός µε την εξέλιξη. Απάντησε ότι ένας άνθρωπος µπορεί να είναι ένθερµος Θεϊστής και παράλληλα εξελικτιστής και πως δεν υπήρξε ποτέ Άθεος µε την έννοια της άρνησης της ύπαρξης του Θεού. Σύµφωνα µε τη χριστιανική θρησκεία, ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο σε ένα κήπο (τον Παράδεισο) που τον διασχίζουν οι Τίγρης, Εφράτης,, Γηών (Νείλος) και Φισών (Γάγγης), ποταµοί οι οποίοι, γεωγραφικά, δεν έχουν σχέση µεταξύ τους. Συνεπώς, πρόκειται για κήπο που δεν εντοπίζεται σε κάποιο περιορισµένο τόπο αλλά είναι όλη η γη, η οποία γίνεται κήπος µε την αγάπη του θεού ( ρίτσας κά, 2011). Στο βιβλίο του ο Κάρολος αρβίνος Η Καταγωγή του Ανθρώπου, υποστήριξε πως ο άνθρωπος και ο πίθηκος έχουν κοινό πρόγονο και όχι όπως πιστεύεται λανθασµένα, ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο (Αδαµαντιάδου κά, 2003). Το αρχικό µακροµόριο µπορεί να εξισωθεί µε το «γονίδιο», το οποίο έχει τις ιδιότητες της αναπαραγωγής, της µεταλλαγής και (σαν πληθυσµός γονιδίων) της επιλογής. Σήµερα τα γονίδια απαντούν σε οµάδες, τις οποίες θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε χρωµοσώµατα, τα χρωµοσώµατα απαντούν σε κύτταρα, τα κύτταρα σε οργανισµούς, οι οργανισµοί σε κοινωνίες, οι κοινωνίες σε είδη, τα είδη σε οικοσυστήµατα, για να φθάσουµε στη βιόσφαιρα (Ζούρος, 2008). Οι πληροφορίες που συνδυάστηκαν παραπάνω, παρέχονται στους µαθητές του Λυκείου µέσω των σχολικών βιβλίων που αναφέρθηκαν, αναφορικά µε την προέλευση και εξέλιξη της ζωής και ιδίως του ανθρώπου, σύµφωνα µε το ΑΠΣ του Γενικού Λυκείου και τις υποδείξεις διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων της Βιολογίας, των Θρησκευτικών και της Αρχαιοελληνικής Γραµµατείας του παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Προσφέρουν διαφορετικές οπτικές για το συζητούµενο θέµα, συγκλίνουν µέσα από διαφορετικούς δρόµους πως ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι οργανισµοί, είναι προϊόντα µακροχρόνιας εξελικτικής πορείας, καθώς µαρτυρούν τα απολιθώµατα που έχουν βρεθεί και η έρευνα της Βιολογικής Επιστήµης αποκαλύπτει συνεχώς. Η µελέτη των απολιθωµάτων επιτρέπει την ανασύσταση της µορφής των προγονικών µορφών των σηµερινών µορφών ζωής στον πλανήτη µας, οδηγώντας και ως ένα βαθµό στην ανασύσταση της εικόνας που έχουµε για τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του παρελθόντος. Το ανθρώπινο είδος είναι το µόνο που ικανό να κατασκευάζει και να χρησιµοποιεί εργαλεία, να µιλά, να γράφει, να δηµιουργεί πολιτισµό (Αδαµαντιάδου, 2003). Πριν από περίπου χρόνια εµφανίστηκε η σηµερινή µορφή ανθρώπου Homo sapiens sapiens, διαδεχόµενος τον Homo sapiens neanderthalensis. Ο Αριστοτέλης είχε µια τελεολογική αντίληψη για τον κόσµο, σύµφωνα µε την οποία, κάθε γεγονός υπαγορεύεται από ένα τέλος (σκοπό). Εισήγαγε τον όρο «εντελέχεια» που σηµαίνει τη µετάβαση της άµορφης ύλης από τη δυνατότητα στην πραγµατικότητα (Πελεγρίνης, 2006). Στο µύθο του Πρωταγόρα η εἱµαρµένη, στοιχείο του µύθου που προσδιορίζει χρονικά την εξέλιξη, αναφέρεται δύο φορές: «χρόνος ειµαρµένος» (2 η ενότητα) και «ειµαρµένη ηµέρα» (3η ενότητα). Εκφράζει το πλήρωµα του χρόνου, το πέρασµα από µία εποχή σε άλλη, από µια µορφή ζωής σε άλλη, το οποίο δε γίνεται ούτε στιγµιαία, ούτε και αυτόµατα, γίνεται, όµως, κάτω από την πίεση της ανάγκης για επιβίωση, για καλυτέρευση της ζωής (Σπανάκου, 2000). Είναι αναπόφευκτο ότι κάποια στιγµή θα προκύψει κάποιο λάθος στην αντιγραφή του αρχικού µακροµορίου από το οποίο ξεκίνησε η ζωή. Τα λάθη αυτά τα ονοµάζουµε µεταλλαγές. Η µεταλλαγή µας οδηγεί τώρα σε ένα πληθυσµό µορίων που ISSN

6 µοιάζουν αλλά δεν είναι πανοµοιότυπα και που το καθένα τους έχει την ικανότητα της αναπαραγωγής. Αυτή η διαφοροποίηση των πιθανοτήτων αντιπροσώπευσης στο χρόνο την ονοµάζουµε επιλογή. Με δεδοµένη την µεταλλαγή, η επιλογή είναι µια βεβαιότητα. Χαριτολογώντας θα µπορούσαµε να πούµε πως το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής είναι η άνισο-λάθο-αύτο-ανά-παραγωγή (Ζούρος, 2008). Βιβλιογραφικές παραποµπές Αδαµαντιάδου Σµ., Γεωργάτου Μ., Παπιτζάκης Χ., Λάκκα Λ., Νοταράς., Φλωρεντιν Ν., Χατζηγεωργίου Γ., Χατζηκωντή Ο. (2003). Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου, ΟΕ Β, Αθήνα Αργύρης κά (1991) Βιολογία Γ τάξης Λυκείου, Σχολικό Βιβλίο, ΟΕ Β Βικιπαιδεία. Αγνωστικισµός, διαθέσιµο ρίτσας, Μόσχου, Παπαλεξανδροπούλου Στυλ. (2011) Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα, Σχολικό Βιβλίο Β τάξης Γενικού Λυκείου, ΟΕ Β, Αθήνα Ζούρος Ε. (2008) Αιτιοκρατία, πιθανοκρατία και τελεολογία στην Εξέλιξη, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή και Τίτλο Βιολογικές και Φυσικές Επιστήµες στην Εκπαίδευση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Παιδοψυχολογία, Μεθοδολογία της Έρευνας που οργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής Αθήνα Απριλίου 2008 Κοπιδάκης Μ, Πατρικίου Ε, Λυπουρλής, Μωραΐτου. (2009). Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος, Σχολικό Βιβλίο Γ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, ΟΕ Β, Αθήνα Κούµα Γ. (1987) Πλάτωνος Πρωταγόρας, Σχολικό Βιβλίο Γ τάξης Λυκείου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου, Γ. Συκάρης Γραφικές Τέχνες ΑΕΒΕ, Λευκωσία National Geographic Maps. (1998). Φυσική Υδρόγειος-Χάρτης Χιλιετίας, ένθετο στο National Geographic, Ελληνικό τεύχος Απριλίου 1999 National Geographic Maps. (2000). Οι Απαρχές του Ανθρώπου-Οι Πρώτοι Κάτοικοι της Αµερικής, ένθετο στο Ελληνικό τεύχος εκεµβρίου Πελεγρίνης Θ. (2006). Αρχές Φιλοσοφίας, Σχολικό Βιβλίο Β τάξης Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης, ΟΕ Β, Αθήνα Πλάτων (2004). Πρωταγόρας, Μετάφραση Χριστοδούλου Ι.Σ. & Πλευρά Ε., Εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη Σπανάκου Ζ (2000). Αξιολόγηση Μαθητών Γ Λυκείου στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία. Φιλοσοφικός Λόγος,(τ.Ά), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα Χριστόπουλος Γ. & Μπαστιάς Ι. (1989). Γενική Βιολογία, Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 12, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα ISSN

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης

H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης H εμφάνιση της ζωής O Ήλιος και οι πλανήτες σχηματίστηκαν πριν από ~4,6 δις χρ. H εμφάνιση της ζωής Για να κατανοήσουμε την προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτή εκδήλωση είναι και γίγνεσθαι 06.11.1999 57 åßíáé êáé ãßãíåóèáé

ανοικτή εκδήλωση είναι και γίγνεσθαι 06.11.1999 57 åßíáé êáé ãßãíåóèáé ανοικτή εκδήλωση είναι και γίγνεσθαι 06.11.1999 57 åßíáé êáé ãßãíåóèáé Τα κείμενα τη 9η ανοικτή εκδηλώσεω είχαν τυπωθεί σε ανεξάρτητο τεύχο. Η σύνταξη του Πυθαγόρα τα παραθέτει για να γίνουν κτήμα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

FIRST RESPONSE Panagiotis Pefanis. Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης. Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ

FIRST RESPONSE Panagiotis Pefanis. Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης. Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ Ξεκινώντας θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως µπήκα τώρα στο τέλος στην συζήτηση και ως εκ τούτου είχα το προνόµιο να έχω στη διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού.

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. - Μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (Η καταχώρηση των περιλήψεων έγινε με αλφαβητική σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεμινάριο βιολογίας Ε.Κ.Φ.Ε. (22 & 23 / 02 / 10)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεμινάριο βιολογίας Ε.Κ.Φ.Ε. (22 & 23 / 02 / 10) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεμινάριο βιολογίας Ε.Κ.Φ.Ε. (22 & 23 / 02 / 10) Επιμέλεια ppt: Π. Πάλλα 1 Σπηλαιογραφία Βίσωνα από το σπήλαιο Αλταμίρας 15000-12000 π.χ. 7 ΕΞΕΛΙΞΗ Επιμέλεια ppt: Π. Πάλλα 2 Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τ.1 ο Joan Mirό : The Lark s Wing, Encircled With Golden Blue, Rejoins the Heart of the Poppy Sleeping on a Diamond Studded Meadow. Λύκειο Εκϖαιδευτηρίου Το Παγκρήτιον Άγιος Ιωάννης 71409 Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

PISA. ιεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

PISA. ιεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών PISA Programme for International Student Assessment Κατανόηση κειμένου Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες ΑΘΗΝΑ 2007 Για τα κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΚΑΣ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ διάλογος-συνέντευξη γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ* Πυθαγόρας, Ευφυής Σχεδιασμός και Μη Γραμμικά Μαθηματικά. Clono

Διαβάστε περισσότερα