ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

Transcript

1 Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Επιµέλεια: Π. Κουµαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές,. Ψύλλος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής...13 Εισαγωγή στα Πρακτικά Εισαγωγή στα Πρακτικά από την Επιτροπή Έκδοσης των Πρακτικών...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κεντρικές Οµιλίες Όψεις της Έρευνας στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών. Ψύλλος...21 Ένα µοντέλο εκπαιδευτικής επανοικοδόµησης - Ένα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη στη διδακτική των φυσικών επιστηµών Duit R...30 Σχεδιάζοντας αναλυτικά προγράµµατα και αξιολογήσεις που εισάγουν και καλλιεργούν την επιχειρηµατολογία, την ερµηνεία και την κατασκευή µοντέλων DuschI R...35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Συµπόσια Συυπόσιο 1 : ιδακτική Μεθοδολονία Χηµείας Πρόλογος από τον ιοργανωτή: Τσαπαρλής Γ...55 Μακροχρόνια συγκριτική µελέτη της εποικοδοµητικής µεθόδου και της νοηµατικής παραληπτικής µεθόδου διδασκαλίας της γυµνασιακής χηµείας Ζαρωτιάδου Ε., Τσαπαρλής Γ...58 ιδασκαλία γυµνασιακής χηµείας µε µεθόδους που βασίζονται α) σε ψυχολογικές θεωρίες και β) στο µικροσκοπικό, το συµβολικό και το µικροσκοπικό επίπεδο της Χηµείας Γεωργιάδου Α., Τσαπαρλής Γ...65 Οι αναλογίες στη διδασκαλία της Χηµείας Σαραντόπουλος Π., Τσαπαρλής Γ...71 Η ιεραρχική µέθοδος διδασκαλίας της περιγραφικής χηµείας: Πειραµατική µελέτη και η στάση των µαθητών. Αγγελόπουλος Β., Τσαπαρλής Γ...79

3 6 1 Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής ΦΕ και Εφαρµογής NT στην Εκπαίδευση Η λύση προβληµάτων χηµείας στο λύκειο Κουσαθανά Μ., Τσαπαρλής Γ...86 Συυττόσιο 2 : Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα νια την πειραµατική διδασκαλία των φυσικών επιστηµών: Kλασικές και καινοτοµικές προσεγγίσεις Πρόλογος από τον ιοργανωτή: Ψύλλος...92 Μια διδακτική ακολουθία για την πειραµατική διδασκαλία εννοιολογικής γνώσης: εφαρµογή στα ρευστά και την πίεση. Καριώτογλου Π...95 Ανάπτυξη γνώσης περιεχοµένου και απόκτηση δεξιοτήτων χειρισµού γραφικών παραστάσεων: Η περίπτωση της Θερµότητας. Μττισδικιάν Γ, Ψύλλος Η επίδραση προσοµοιώσεων µικροσκοπικών αλληλεπιδράσεων στη διαµόρφωση νοητικών αναπαραστάσεων κατάλληλων για ποιοτικές ή/και ηµι-ποσοτικές εξηγήσεις στο στατικό ηλεκτρισµό. Μπάρµπας Α Μια µετρολογική και κατά Bayes προσέγγιση για την εισαγωγή πρωτοετών Φυσικών στην επεξεργασία µετρήσεων. Ευαγγελινός., Βαλασιάδης Ο Συµπόσιο 3 : ιδακτική βιολογίας Πρόλογος από την ιοργανώτρια: Ζόγκζα Β Αντιλήψεις των παιδιών της Γ και Στ' τάξης του δηµοτικού για την έννοια της ζωής. Εργαζακη Μ., Ζόγκζα Β Η έννοια «ζώο» σύµφωνα µε τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου. Παπαδοπούλου Π., Αθανασίου Κ Αντιλήψεις παιδιών ηλικίας 6-11 χρόνων για την κληρονοµικότητα. Ζόγκζα Β., Σαρµονικά Μ Θέµατα υγείας και η κοινή γνώµη Σαρµονικά Μ Κεφάλαιο 3: Αναπαραστάσεις και συλλογισµοί µαθητών Η σχέση των επιστηµολογικών απόψεων των φοιτητών µε τις πρακτικές τους στο διδακτικό εργαστήριο Τσελφές Β., Ευαγγελινός,, Ψύλλος...157

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 Αντιλήψεις των µαθητών του δηµοτικού σχολείου για την έννοια του χρόνου Πλακίτση Κ., Κόκκοτας Π Αριστοτέλης ή Νεύτωνας; συγκριτική έρευνα σε 4 ευρωπαϊκές χώρες σχετικά µε το φαινόµενο της κίνησης και της δύναµης, Αλιµήσης Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου καταγραφής των ιδεών των µαθητών/τριών Ε' και Στ' δηµοτικού για έννοιες και φαινόµενα θερµότητας Κατσανούλη Ι ιαισθητική γνώση των παιδιών για τη θερµότητα του εσωτερικού της γης. Επιπτώσεις στη διδασκαλία Ιωαννίδου Ι., Βοσνιάδου Σ Το φως ως αυτόνοµη οντότητα και ο σχηµατισµός των σκιών: εµπόδια - στόχοι στη σκέψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας Βουτσινά Χ., Χαραλαµττοττούλου Χ., Ραβάνης Κ Παιδικές αντιλήψεις για το φαινόµενο της διάλυσης ζάχαρης στο νερό Παπαγεωργίου Μ Φοιτητικές αντιλήψεις για τους µετασχηµατισµούς της ύλης κατά τη διαδικασία της απόσταξης Βαλανίδης Ν Εναλλακτικές απόψεις µαθητών γυµνασίου για την αναπνοή. Τάρταρης Χ., Στάµου Γ Αιτιακοί συλλογισµοί των µαθητών στα ηλεκτρικά κυκλώµατα που αφορούν προβλέψεις στο φως, το ρεύµα και την τάση: γνωστική και εξελικτική µελέτη. Κουτσιούµπα Μ., Κιοσέογλου Γ Το σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία: Οι απόψεις των µαθητών/ριών για τις πληροφορίες του δελτίου καιρού όπως παρουσιάζεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Σπυροπούλου., Ιακωβίδης Κ., Κωστόπουλος Ορισµένα γνωστικά αντικείµενα αντιστέκονται περισσότερο Κασσέτας Α Έρευνα για τις προαπαιτούµενες γνώσεις των µαθητών που εισέρχονται στο Λύκειο Ζώκος Κ., Λεοντάκης Μ Εφαρµογή σύγχρονων εξεταστικών µέσων για την αξιολόγηση της επίδοσης των παιδιών στο µάθηµα της Φυσικής ιδασκάλου Β., Σαράντης Β., Παπαλεξόπουλος Π., Πατάπης Σ

5 8 1 Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής ΦΕ και Εφαρµογής NT στην Εκπαίδευση Οι διαδικασίες που εφαρµόζουν τα παιδιά κατά την επίλυση πρακτικών προβληµάτων Κανάρη Ζ Το ερευνητικό 'παράδειγµα' της διδακτικής των φυσικών επιστηµών και οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση: η σκέψη των µαθητών για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Κουµούσης Κ., Σττηλιωτοττούλου Β Κεφάλαιο 4: Στάσεις των µαθητών προς τις Φυσικές Επιστήµες Ανίχνευση των στάσεων, των ενδιαφερόντων και των προτάσεων των µαθητών της Β' και Γ Γυµνασίου, στην εργαστηριακή άσκηση φυσικής στο 10ο Γυµνάσιο Ιλίου Τσιτοπούλου Ε., Παττασταµατίου Ν Ένα περιγραφικό µοντέλο για τη σχέση των γνωστικών δυσκολιών των µαθητών στη φυσική µε χαρακτηριστικά των µαθητών και της σχολικής τάξης Αλιµήσης Κρίση στο µάθηµα της Φυσικής; Η εξέλιξη της στάσης των µαθητών και η αποτελεσµατικότητα του µαθήµατος. Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και πρώτη ερευνητική προσέγγιση στην ελληνική πραγµατικότητα Σάββσς Σ., Καλκάνης Γ Καλοί µαθητές στη φυσική και τη χηµεία του δηµοτικού σχολείου. Τι τους κάνει καλούς; Γεωργούση Κ., Καµττουράκης Κ., Τσατταρλής Γ Κεφάλαιο 5: ιδακτικές Προτάσεις - Ερευνητικές Προσεγγίσεις Η προσοµοίωση/οπτικοποίηση των αποδεκτών σήµερα φυσικών µοντέλων του µικρόκοσµου Η/Υ, ως διδακτικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της κατανόησης εννοιών και φαινοµένων της κβαντικής φυσικής - Η περίπτωση των τροχιακών του ατόµου τον υδρογόνου Χατζηδάκη Π., Σταύρου., Καλκάνης Γ Οδηγός µελέτης: Μια πρόταση για τη µελέτη του µαθήµατος της φυσικής στο σπίτι, µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού Χαλκιά Κ., Παττατσίµττα Λ., ηµητριάδης Π., ενδρινός Κ., Καλκάνης Γ Η συµβολή των προσοµοιώσεων στη διδασκαλία της κινηµατικής Τζιµογιάννης Α., Μικρόπουλος Τ Η εικονική πραγµατικότητα στην υποστήριξη της διδασκαλίας Νικολού Ε., Μικρόπουλος Τ., Κατσίκης Α

6 ΠΡΟ Λ ΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 ιερεύνηση της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση Το πρόγραµµα LAKE Χαλκίδης, Α., Μικρόπουλος Τ., Κατσίκης Α Μοντέλα, κανόνες και συµπεριφορές: Μια διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν ένα πρόγραµµα µοντελοποίησης Μαραγκουδάκη Ε., Boohan R Πώς τα παιδιά µαθαίνουν για τις φυσικές, χηµικές και βιολογικές µεταβολές χρησιµοποιώντας µια γλώσσα αφηρηµένων εικόνων Στυλιανίδου Φ., Boohan R Εισαγωγή ενδιάµεσων γραφικών συµβολισµών σε δραστηριότητες επίλυσης προβληµάτων από µικρές οµάδες µαθητών στις αλλαγές καταστάσεων των τελείων αερίων Γοµάτος Α Το διάνυσµα στη Φυσική Αγγελίδης., Μίχας Π Άνωση: µια έννοια τόσο "εύκολη" και τόσο "δύσκολη" στην προσέγγιση της Χαλκιά Κ., Καλκάνης Γ Πτυχές της εννοιολογικής αλλαγής σε παιδιά της Ε' δηµοτικού: η έννοια της δύναµης της τριβής Τσαγλιώτης Ν Ο ρόλος της ιστορίας της επιστήµης στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Ραυτόπουλος Β Προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας της Φυσικής ΣέρογλουΦ., Κουµαράς Π Σύγχρονες τάσεις της άτυπης εκπαίδευσης: Μουσεία και κέντρα φυσικών επιστηµών Παττασωτηρίου Χ., Καριώτογλου Π Κεφάλαιο 6: ιδακτικές Προτάσεις - Αναπτυξιακές Προσεγγίσεις Πολυµορφικές ασκήσεις Φυσικής Μιχαηλίδης Π Σύγχρονος οδηγός ερωτήσεων. ηµιουργία και αξιοποίηση-αξιολόγηση µιας βάσης φωτήσεων (προβληµάτων) και Θεµάτων αξιολόγησης των µαθητών από τις Θεµατικές ενότητες δυνάµεις και παγκόσµια έλξη του διδακτικού βιβλίου-εγχειριδίου "Ερευνώ το φυσικό κόσµο" της Ε' τάξης του δηµοτικού σχολείου Καλκάνης Γ, Αρβανιτάκης Κ., Τσάκωνας Π., van Dijk P., ενδρινός Κ

7 10 1 Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής ΦΕ και Εφαρµογής NT στην Εκπαίδευση Εφαρµογή και αξιολόγηση διδασκαλίας ηλεκτρικών µετρήσεων µε διαδραστικά µέσα Κέκκερης Π, Μπακαλίδης Γ Πειράµατα επίδειξης φυσικής. Μια άλλη προσέγγιση στη διδασκαλία πειραµάτων Βιτωράτος Ε., Γεωργό Σ., Παπαδόπουλος Π., Σακκόπουλος Σ Μια προσπάθεια για τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ Θεωρίας και πράξης Φωτόπουλος Γ Οι αναλογίες ως διδακτικό εργαλείο για την επίλυση χυµικών υπολογιστικών προβληµάτων Σαραντόπουλος Π / δικτυακοί µικρόκοσµοι: Μια πρόκληση για τη διδασκαλία της φυσικής στο γυµνάσιο. απόντες Ν., Μαρνέλη Λ Χρήση περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας από µαθητές γυµνασίου στα πλαίσια προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Χαλκίδης, Α., Μικρόπουλος Τ., Κατσίκης Α., Κοντογεωργίου Α., Παλούκα Ε ιδάσκοντας φυσική και περί της φυσικής, µέσα από το σηµειωµατάριο του Millikan Σταθοπούλου Χ., Πατάπης Σ Κεφάλαιο 7: Νέα Μέσα και Υλικά Ανάπτυξη αναλυτικών µεθόδων χηµείας στην αίθουσα διδασκαλίας. Παπαγεωργίου Γ, Ξένος I Πειράµατα οπτικής µε υλικά καθηµερινής χρήσης και αυτοσχέδια συσκευή φωτεινών ακτινών. Παπασταµατίου Ν., Καραπαναγιώτης Β Αξιοποίηση καθηµερινών υλικών και αντικειµένων στη διαδικασία της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών. Καρούνιας., Χαντζόπουλος Χ Ένα εικονικό εργαστήριο για τη διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωµάτων ήµου Γ, Κεφάλας Π., Κεχρής Ε Ένα υπολογιστικό περιβάλλον διερεύνησης της µάθησης από εικονογραφηµένα κείµενα Βαζούρας Σ., Μεταξάκη-Κοσιονίδου Χ., Σεχπερίδου Σ., Μητρατζούλη Π Ο ρόλος των πολλαπλών αναπαραστάσεων και των δραστηριοτήτων στη σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού κινηµατικής απόντες Ν., Ραβάνης Κ

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11 Αξιοποίηση του διαδικτύου για την εισαγωγή της εκπαίδευσης από απόσταση στη σύγχρονη σχολική πραγµατικότητα. Το πρόγραµµα ΕΡΜΗΣ Αποστολάκης Ε., Σάββας Σ., Καλκάνης Γ Κεφάλαιο 8: Αναλυτικά προγράµµατα και Βιβλία Όταν ο ήχος έγινε κύµα. Μια επισκόπηση των ιδεών για την έννοια του ήχου στην επιστήµη και στους µαθητές Θεοδωρόπουλος Β., όσης Σ., Κανδεράκης Ν., Καρανίκας Γ., Κολιόπουλος., Φασουλόπουλος Γ Η χρήση του εποπτικού υλικού στα βιβλία Γεωγραφίας των σχολείων τηςα'/θµιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των βιβλίων Γεωγραφίας της Στ' τάξης από το 1969 έως σήµερα Κλωνάρη Α., Κωστόπουλος Η χαρτογραφική συνιστώσα στη διδακτική της γεωγραφίας. Μια κριτική ανάλυση των χαρτών του βιβλίου γεωγραφίας της Α' τάξης του γυµνασίου Νάκος Β., Φιλιππακοττούλου Β Η εικόνα στα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών: Ερωτήµατα και επισηµάνσεις στην επιλογή και χρήση τους Χαλκιά Κ., Θεοδωρίδης Μ., Ιµβριώτη., Καλκάνης Γ Το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα για τις φυσικές επιστήµες στην τάξη του νηπιαγωγείου: αποκλίσεις κατά την εφαρµογή του Καλλέρη-Βλάχου Μ Πρόταση για ένα ενοποιηµένο µάθηµα Φυσικής-Χηµείας στη Α' γυµνασίου Τσατταρλής Γ Αξιολόγηση της διδασκαλίας γνωστικών δεξιοτήτων στις φυσικές επιστήµες Κουφέττα-Μενοίκου Χ., Scaife J Συγκριτική παρουσίαση επιτυχίας στις γεν. Εξετάσεις 1995 µεταξύ των µαθητών του ίδιου σχολείου που διδάχθηκαν φυσική PSSC και αυτών που δεν τη διδάχθηκαν κατά τα σχολικά έτη και στις τάξεις Α' και Β' λυκείου Παπασταµατίου Ν

9 12 1 Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής ΦΕ και Εφαρµογής NT στην Εκπαίδευση Κεφάλαιο 9: Οι Εκπαιδευτικοί και οι πρακτικές τους Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αναφορικά µε τα φαινόµενα της σκιάς και παρασκιάς Κληρίδης Ε Καταγραφή των εφαρµοζοµένων διδακτικών πρακτικών στα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Βεζιρτζής Γ., Λυκίδης., Μπινιάρης Β., Πατεράκης Α., Πατσαδάκης Μ., Τσελφές Β., Χατζοπούλου Β Εξέλιξη των αντιλήψεων των µελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της φυσικής Σττύρτου Α Συνθετικά µοντέλα φυσικών φαινοµένων από δασκάλους της πρωτοβάθµιας εκπαίδευση ς Κόλλιας Β Εναλλακτικές µορφές επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στη διδακτική των φυσικών επιστηµών Γοµάτος Λ., Αλιµήσης

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρακτικά του Συνεδρίου Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;»

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» 9 10 Μαρτίου 2013 Θεσσαλονίκη Οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: Διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα της "Θερμότητας" στην Ε' τάξη Χρήστος Πράμας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνεδρίου 1

Πρόγραμμα Συνεδρίου 1 Πρόγραμμα Συνεδρίου 1 Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 15:00-17:00 Εγγραφές 17:00-17:30 Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί 17:30-18:00 Αίθουσα Α. Εισαγωγική Ομιλία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» Απόστολος αρόπουλος άσκαλος, Μ.ed. apdaro@pre.uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θέμα Εργασίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Πάτρα 2001 2 3 Περιεχόμενα Προλεγόμενα 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η μύηση των μικρών παιδιών στο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Πλιάσα, Νικόλας Φαχαντίδης, Πέτρος Καριώτογλου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σοφία Πλιάσα, Νικόλας Φαχαντίδης, Πέτρος Καριώτογλου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά ενός διαδραστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ 5 2015 ISSN: 2241-8393 2 Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα