ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2005 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εφαρμόζονται από την και στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες από τις οποίες προκύπτει μια ουσιαστική ενημέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου το 2005, καθώς και οι προοπτικές και οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση Αθήνα, Μάρτιος 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.2. Νέες Επενδύσεις 1.3. Διεθνής δραστηριότητα 1.4. Συγκυρίες της αγοράς παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.1. Μετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ΔΠΧΠ 2.2. Αποτελέσματα χρήσης Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 2.4. Πορεία μετοχής συμμετοχή σε κλαδικούς δείκτες - μέρισμα 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ /13

3 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Η εταιρεία κατά το 2005 ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία εισαγωγής της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω Δημόσιας Εγγραφής, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 15 Απριλίου Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών ορίστηκε την 10 η Μαΐου Η Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου αφορούσε έκδοση (ΚΟ) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια μετά από τα έξοδα εισαγωγής ανήλθαν σε 12,550,000 ευρώ. Από τα αντληθέντα κεφάλαια το 25% (ποσό ίσο με 3,063 χιλ. περίπου) διατέθηκε μέσα στο 2005 ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να διατεθούν μέσα στο 2006 κυρίως σε επενδύσεις μονάδων παραγωγής, και στην αγορά οικοπέδου και ανέγερση νέων αποθηκών και γραφείων στην ευρύτερη περιοχή Αττικής. 1.2 Νέες Επενδύσεις Η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της σχέδιο κατά το 2005 που αφορούσε αφενός μεν επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, αφετέρου δε επενδύσεις σε θυγατρικές της με σκοπό την επέκταση στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανήλθε σε 4,390 χιλ. σε επίπεδο μητρικής, ενώ το ποσό των 229 χιλ. επενδύθηκε σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τη Θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε 2,218 χιλ. περίπου εκ των οποίων οι 1,573 χιλ. αφορούσαν χρήματα που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την εισαγωγής της στο Χ.Α.. Το σύνολο των επενδύσεων αφορούσε τα παρακάτω: Επενδύσεις σε μεγάλα έργα - αγορές αγορά μηχανής τεγίδων, εξόφληση του λογισμικού SAP, αγορά πακεταδόρου για το σχιστικό FIMI της Θεσσαλονίκης, 3/13

4 Επενδύσεις σε τρεχούμενο εξοπλισμό αναβάθμιση της κεφαλής του σχιστικού FIMI, αγορά εκτυλικτικού για την ισιώτρια ΑUXMET, αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στις διάφορες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Οι επενδύσεις σε συμμετοχές ανήλθαν σε 2,172 χιλ. περίπου εκ των οποίων οι 1,490 χιλ. αφορούσαν την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών σε Βουλγαρία και Ρουμανία με χρήματα που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την εισαγωγής της στο Χ.Α. Το υπόλοιπο ποσό των 669 χιλ. αφορούσε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της ΣΙΔΜΑ στη θυγατρική της Πανέλκο κατά 16% (συνολικό ποσοστό συμμετοχής 78%). 1.3 Διεθνής Δραστηριότητα Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας εκτός Ελλάδας, η ΣΙΔΜΑ ΑΕ προχώρησε μέσα στο 2005 στην ίδρυση δύο θυγατρικών με έδρα τη Ρουμανία και Βουλγαρία. Οι επενδύσεις στις χώρες αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". Η ΣΙΔΜΑ έχει επενδύσει κατά 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Sid-Pac steel and construction products SRL» με έδρα τη Ρουμανία και κατά 75% στο μετοχικό κεφάλαιο της «SID-PAC BULGARIA S.A» με έδρα τη Βουλγαρία. Το υπόλοιπο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο των παραπάνω θυγατρικών ανήκει στην Packer Plada Ltd. Η Packer Plada Ltd ιδρύθηκε το 1934 και δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και μεταποίησης χάλυβα. Κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της στο Ισραήλ και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Τελ-Αβίβ από το Το μετοχικό κεφάλαιο της Sid-Pac steel and construction products SRL ανέρχεται σε 950 χιλ. ενώ αυτό της SID-PAC Bulgaria SA σε 1,361 χιλ. περίπου. Τα ποσά αυτά έχουν χρηματοδοτήσει μέρος της επένδυσης για τη δημιουργία σύγχρονων Κέντρων Επεξεργασίας και Διανομής Χάλυβα (Steel Service Centers). Συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία η SID- PAC Bulgaria αγόρασε οικόπεδο έκτασης τετραγωνικών μέτρων στην παλιά Βιομηχανική περιοχή της Σόφιας. Το οικόπεδο περιλαμβάνει 4/13

5 αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας τετραγωνικών μέτρων περίπου, στους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης και προβλέπεται να ξεκινήσουν εργασίες για την επέκταση των εγκαταστάσεων. Στη Ρουμανία, η εταιρεία προχώρησε σε αγορά οικοπέδου έκτασης τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στη Βιομηχανική περιφέρεια του Βουκουρεστίου. Οι εργασίες για την κατασκευή Ολοκληρωμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης και Επεξεργασίας Χάλυβα αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του Η Sid-Pac steel and construction products SRL ξεκίνησε ήδη την εμπορική της δραστηριότητα μέσα στο 2005 και έκλεισε τη χρήση με κύκλο εργασιών 2,4 εκατομμύρια. 1.4 Συγκυρίες της αγοράς παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία παρουσιάζει μία κυκλικότητα με περιόδους έξαρσης στις τιμές και στη ζήτηση και αντίστοιχες περιόδους ύφεσης. Πιο συγκεκριμένα οι τιμές των προϊόντων του κλάδου επηρεάζονται κυρίως από την κατάσταση στη διεθνή αγορά του χάλυβα και τον εγχώριο ανταγωνισμό. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρίας επηρεάζεται (θετικά ή αρνητικά) από τυχόν αυξομειώσεις στις τιμές του χάλυβα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεταβολές στις τιμές πώλησης των προϊόντων δεν δύναται να είναι απόλυτα συγχρονισμένες με τις μεταβολές τιμών και αγορών του χάλυβα, και με τις μεταβολές τιμών των αποθεμάτων της εταιρίας. Ειδικότερα, οι τιμές πώλησης επηρεάζονται σχεδόν άμεσα από την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Ωστόσο, από την παραγγελία των αποθεμάτων χάλυβα (οπότε και κλείνεται η τιμή αγοράς) έως την παραλαβή των εμπορευμάτων μεσολαβεί κάποιο διάστημα. Για το λόγο αυτό, οι τιμές αγοράς που καταχωρούνται στα βιβλία την ώρα της παραλαβής ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορά σε σχέση με τις τιμές που επικρατούν στη διεθνή αγορά. Επιπλέον, η τιμή κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής. Έτσι ενώ οι τιμές αγοράς και πώλησης ακολουθούν την ίδια πορεία, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν συμπίπτει με το ρυθμό μεταβολής της τιμής κτήσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιμών και τη μείωσή του στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. 5/13

6 Η παραπάνω εισαγωγή εξηγεί πώς η πτώση των τιμών κατά το 2005, σε σχέση με αυτές του 2004, επηρέασε τα αποτελέσματα της εταιρείας. Συγκεκριμένα: 1. Μετά το εξαιρετικό 2004 και ένα καλό πρώτο δίμηνο το 2005 ξεκίνησε μία απρόβλεπτη απότομη πτώση των τιμών στην διεθνή αγορά, που διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 2. Η εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα συνέχιζε να παραλαμβάνει υλικά σε υψηλές τιμές και να μειώνει με γρήγορους ρυθμούς τις τιμές πώλησης, περιορίζοντας σταδιακά το μικτό της κέρδος. 3. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν σημαντικά τα κέρδη της εταιρείας ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2005 σε σχέση με το αντίστοιχο του Παρά όλα τα παραπάνω, τα αποτελέσματα του 2005, χωρίς τα έκτακτα έξοδα που αφορούν την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, 900 χιλ. περίπου, και του προστίμου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνολικού ύψους 290 χιλ., υπερτερούν του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας, εξαιρουμένου του /13

7 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.1 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΠΧΠ Το 2005 αποτέλεσε την πρώτη οικονομική χρήση εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ο Όμιλος προέβει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ΔΠΧΠ, ενώ η εικόνα που προέκυψε τόσο για την εταιρεία όσο και για τον Όμιλο ήταν εμφανώς βελτιωμένη. Πιο συγκεκριμένα, η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ολοκλήρωσε το 2004 μέσω της «Αθηναϊκής Οικονομικής» την αποτίμηση των παγίων στοιχείων τόσο της Θυγατρικής της Πανέλκο όσο και της μητρικής Εταιρείας θεωρώντας ως ιστορικό κόστος την εύλογη αξία τους (fair value) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1 που αφορούσε την πρώτη μετάβαση. Σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτίμησης, προέκυψαν σημαντικές υπεραξίες τόσο στα ακίνητα όσο και στο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό της εταιρείας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας οδήγησε στην σημαντική αύξηση της λογιστικής αξίας της μετοχής του ομίλου από 3,7 ευρώ ανά μετοχή το 2004 σε 5,0 ευρώ ανά μετοχή το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης έχουν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ Δ (%) Κύκλος Εργασιών , ,77-7,0% Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) , ,69-52,1% Κέρδη προ φόρων , ,91-71,4% Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους , ,62-75,9% Περιθώριο EBITDA 7,5% 14,5% -48,5% Καθαρό περιθώριο κέρδους 3,5% 11,5% -69,3% 7/13

8 ΕΤΑΙΡΙΑ Δ (%) Κύκλος Εργασιών , ,08-10,1% Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) , ,33-60,5% Κέρδη προ φόρων , ,50-76,0% Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους , ,06-79,4% Περιθώριο EBITDA 6,5% 14,8% -56,1% Καθαρό περιθώριο κέρδους 3,3% 12,3% -73,3% Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων καθίσταται σαφής η επίδραση της κυκλικότητας της αγοράς του χάλυβα στα αποτελέσματα της εταιρείας. Παρά όμως το γεγονός ότι τo 2005 κινήθηκε πτωτικά όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το αποτέλεσμα προ φόρων και προ εκτάκτων εξόδων (έξοδα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και πρόστιμο Ε.Κ. - 1,2 εκ. περίπου) ανέρχεται σε 5.6 εκ. σε επίπεδο ομίλου και 4.7 εκ. σε μητρικό επίπεδο, αποτέλεσμα που όπως αναφέραμε παραπάνω υπερτερεί του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας, εξαιρουμένου φυσικά του 2004 που ήταν χρονιά ρεκόρ για τις εταιρείες του χάλυβα παγκοσμίως. Οι κύριοι λόγοι της μείωσης του κύκλου εργασιών είναι οι παρακάτω: 1. Η μείωση των τιμών σε σχέση με το Η υπεραποθεματοποίηση των πελατών στα τέλη του 2004 λόγω της φαινομενικής έλλειψης υλικών στη διεθνή αγορά 3. Η απότομη πτώση των τιμών στην διεθνή αγορά τον Μάρτιο του 2005 δημιούργησε μεγάλη ανασφάλεια στην πελατεία. Η κατανάλωση μειώθηκε και χρειάστηκε περίπου ένα εξάμηνο για να επανέλθει στους ρυθμούς του Η μεταολυμπιακή περίοδο βρήκε τις Τεχνικές Εταιρείες με προβλήματα ρευστότητας και έλλειψη μεγάλων έργων. 5. Η έλλειψη ρευστότητας, σε μεγάλο ποσοστό της πελατείας, αύξησε αναγκαστικά τις μέρες πίστωσης στην αγορά. Συγχρόνως οι ασφαλιστικές εταιρείες μείωσαν σταδιακά σε πολλές περιπτώσεις τα πιστωτικά όρια μεγάλου αριθμού 8/13

9 πελατών μας. Ακολουθώντας ανάλογη πολιτική, η εταιρεία περιόρισε τις πωλήσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες. 2.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους από την εταιρεία είναι οι παρακάτω: Κίνδυνος 1. Πιστωτικός Κίνδυνος (Κίνδυνος επισφάλειας πελατών) 2. Επιτοκιακός κίνδυνος (επιδρά στο κόστος χρηματοδότησης) 3. Κίνδυνος ρευστότητας Προβλέψεις της εταιρείας Η μητρική εταιρεία ακολουθεί την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, μέσω ασφαλιστικών εταιρειών. Περίπου το 75% με 80% των απαιτήσεων της είναι ασφαλισμένο και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον έχει ιδρύσει τμήμα πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια πίστωσης. Η εταιρεία έχει υλοποιήσει, με διάφορες τράπεζες, συναλλαγές διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου με αποτέλεσμα η τρέχουσα αύξηση των επιτοκίων, εφόσον παραμείνει μέσα στα προβλεπόμενα πλαίσια, δεν επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης της εταιρείας. Συγκεκριμένα το 40% του μακροπρόθεσμου δανεισμού της είναι σε σταθερό επιτόκιο ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από συγκεκριμένες συνθήκες προστασίας που θεωρείται απίθανο να ακυρωθούν στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Η εταιρεία μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών εξασφαλίζει τα αναγκαία πιστωτικά όρια χρηματοδότησης. Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. leasing, κ.α.) Η εταιρεία με διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών περιορίζει τους κινδύνους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει πάνω από 2,700 ενεργούς πελάτες και ότι κανείς από αυτούς δεν κατέχει ποσοστό πάνω από 2% στον κύκλο εργασιών της. 9/13

10 4. Συναλλαγματικός κίνδυνος Δεν υφίσταται. 5. Αυξομείωση τιμών πρώτων υλών Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν συμπίπτει με το ρυθμό μεταβολής της τιμής κτήσης τους με αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στην περίπτωση ανοδικών τιμών και τη μείωσή του στην περίπτωση πτωτικών τάσεων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία εφαρμόζει σταθερή πολιτική αποθεμάτων ενώ μέσω της πολύχρονης συνεργασίας της με τους προμηθευτές της φροντίζει να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών της. 2.4 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΜΕΡΙΣΜΑ I. Η πορεία της μετοχής το 2005 είχε μια πτωτική τάση και στο τέλος της χρήσης έκλεισε στην τιμή των 3,00 ευρώ. Από το Μάιο του 2005, η μετοχή της εταιρείας συμμετείχε στους δείκτες FTSE/ASE 140 καθώς και Small Cap 80. II. Η μετοχή της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. της 24ης Νοεμβρίου 2005 για την υιοθέτηση του νέου μοντέλου κλαδικής κατάταξης FTSE Dow Jones Industry Classification Benchmark (ICB) με ημερομηνία έναρξης την 2/1/2006, κατατάσσεται στον κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας «Χάλυβας» (Steel), και περιλαμβάνεται στον κατάλογο στάθμισης του αντίστοιχου κλαδικού δείκτη, μαζί με τις ακόλουθες 8 εταιρείες: 1. ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 2. Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 3. ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 4. ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 5. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 6. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 7. Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν.ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 8. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 10/13

11 III. Το Δ.Σ. της ΣΙΜΔΑ λαμβάνοντας υπ όψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2005, την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2006, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1,200,000 που αντιστοιχεί σε ποσό 0,12 ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση της τάξης του 3,9%, με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με βασικό σκοπό τη συνεχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου και το 2006, οι βασικοί άξονες στρατηγικής είναι οι εξής: Βιομηχανοποίηση της εταιρείας: Τα τελευταία χρόνια η ΣΙΔΜΑ στρέφεται όλο και περισσότερο στο μεταποιητικό και βιομηχανικό κλάδο. Η εταιρεία, επενδύει σημαντικά ποσά για τη συμπλήρωση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της και τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών της εγκαταστάσεων. Ειδικότερα κατά την τελευταία τριετία έχει επενδύσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια σε πάγιο εξοπλισμό. Η στροφή αυτή έχει ως άμεσα αποτελέσματα τα εξής: Μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά έχοντας πλέον τη δυνατότητα πώλησης υλικών στους τελικούς καταναλωτές και κατασκευαστές Μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην προμήθεια των πρώτων υλών Μικρότερο όγκο αποθεμάτων Καλύτερα περιθώρια μικτού κέρδους Αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας: Στρατηγικός στόχος της ΣΙΔΜΑ είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της και η αύξηση του όγκου παραγωγής σε συνδυασμό με την παραγωγή νέων προϊόντων, τα οποία δεν είναι σε θέση να παράγει σήμερα. Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου επέκτασης εξετάζονται και αξιολογούνται προοπτικές συγκεκριμένων υποκλάδων της ευρύτερης μεταλλουργίας και οι συνέργιες που μπορούν να δημιουργηθούν για την εταιρεία από νέες συνεργασίες και εξαγορές. Η συμμετοχή της 11/13

12 από το 2001 στην εταιρεία «ΠΑΝΕΛΚΟ», στην οποία η ΣΙΔΜΑ κατέχει το 78%, εντάσσεται ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Η ΠΑΝΕΛΚΟ δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής και κατασκευής μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων και διαθέτει τη μεγαλύτερη γραμμή συνεχούς έγχυσης πολυουρεθάνης στην Ελλάδα. Με τη συμμετοχή της στην ΠΑΝΕΛΚΟ, η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει στις κατασκευαστικές εταιρείες διευρυμένη σειρά προϊόντων και ολοκληρωμένες λύσεις, καθώς προμηθεύει τα απαιτούμενα υλικά τόσο για το μεταλλικό σκελετό βιομηχανικών κτιρίων όσο και για την επικάλυψή τους. Επέκταση εκτός Ελλάδας: Σκοπός της εταιρείας είναι η διατήρηση της ανοδικής πορείας των τελευταίων ετών μέσω επενδυτικών κινήσεων που θα της επιτρέψουν τη μερική απεξάρτηση από τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Η εταιρεία στην επόμενη πενταετία στοχεύει σε μια δυναμική παρουσία στα Βαλκάνια, παρόμοια με αυτή που κατέχει στον Ελληνικό χώρο, επωφελούμενη από τους αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης των γειτονικών μας χωρών. Συγκεκριμένα στοχεύει σε περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, μέσω της εκμετάλλευσης των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις χώρες της Βαλκανικής. Σήμερα είναι γεγονός η δημιουργία θυγατρικών εταιριών σε Ρουμανία και Βουλγαρία με στρατηγικούς συνεργάτες. Στόχος της είναι να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επεξεργασίας στην εν λόγω περιοχή. Η παραπάνω προσπάθεια ενισχύεται και από την σημαντική παρουσία του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στα γειτονικά αυτά κράτη. Από την επέκταση των δραστηριοτήτων και την είσοδο της σε νέες αγορές προσβλέπει σε αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς και της κερδοφορίας της. Διαρκής βελτίωση της υφιστάμενων διαδικασιών: Η διαρκής επισκόπηση των υφιστάμενων διαδικασιών έχει σαν στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας, την συνεχή και αυξανόμενη διάχυση της ενημέρωσης πληροφόρησης σε όλες τις βαθμίδες της εταιρείας και τέλος την περαιτέρω μείωση του κόστους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και αναβάθμιση των μηχανογραφικών της υποδομών με την εισαγωγή του συστήματος επιχειρηματικής πληροφόρησης SAP καθώς και η αναβάθμιση του εταιρικού δικτυακού της τόπου (www.sidma.gr) έτσι ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τον τρόπο λειτουργία της. 12/13

13 4. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 Για το πρώτο εξάμηνο του 2006 οι εκτιμήσεις στην αγορά του Χάλυβα είναι θετικές. Ειδικότερα η ζήτηση χάλυβα τόσο στην παγκόσμια όσο και στην ελληνική αγορά άρχισε πάλι να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ύστερα από ένα υποτονικό Ανοδική τάση παρουσιάζει επίσης η ζήτηση για προϊόντα του κλάδου και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, οι οποίες εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Άπω Ανατολή εξακολουθεί να απορροφά ένα μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής επηρεάζοντας άμεσα τις διεθνείς εξελίξεις. Γενικότερα, η διεθνής αγορά παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης μετά την πτώση του Η ζήτηση σε αρκετές χώρες ευνοεί την αύξηση των τιμών και τα χαλυβουργεία ανεβάζουν σταθερά τις τιμές των προϊόντων τους. Σε αυτό συνηγορούν επίσης οι αυξήσεις των μεταλλευμάτων, του σκράπ και για ορισμένα από τα προϊόντα μας η τιμή του ψευδαργύρου. Η Ελληνική αγορά εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από έλλειψη ρευστότητας και σημαντικών έργων. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την αύξηση των τιμών με ρυθμούς ιδίους με αυτούς που αυξάνονται στο εξωτερικό. Πάντως προβλέπεται μια εξισσορόπηση μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου. 13/13

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 3 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...6 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...8 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη... 8 1.2 Στοιχεία Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000.

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης - Τμήμα Λογιστικής - Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Γιαννούλης Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Μποζδελεκίδης Φώτιος ΑΜ: 8859 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος:...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα