Offline Web Applications

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Offline Web Applications"

Transcript

1 Παν.Πελοποννήσου,ΤμήμαΕ&ΤΤηλεπικοινωνιών Πτυχιακήεργασία: OfflineWeb Applications Δημιουργώντας εφαρμογές ιστού για λειτουργίαχωρίςσύνδεση ΝίκοςΔημητρακόπουλος Επιβλέποντεςκαθηγητές: ΚώσταςΒασιλάκης,ΑλέξανδροςΚαλόξυλος

2 Πτυχιακήεργασίαμεθέμα: OFFLINEWEBAPPLICATIONS Δημιουργώνταςεφαρμογέςιστούγιαλειτουργίαχωρίςσύνδεση. ΔημητρακόπουλοςΝίκος Α.Μ.: CreativeCommons:Attribution Noncommercial ShareAlike3.0Greece nc sa/3.0/gr/legalcode 1

3 1 Εισαγωγή Προσδιορισμόςτουπροβλήματος Ξεπερνώνταςτουςπεριορισμούςτωνφυλλομετρητώνκαιτων παρόντωνπροτύπωνιστού Οιπρώτεςπροσπάθειες Οιπρώτεςλειτουργικέςλύσεις DojoOfflineToolkit Γενικά Αποθηκευτικόςχώρος(μόνιμημνήμη) Αποθήκευσηδεδομένωντηςεφαρμογής Αποθήκευσηαρχείωντηςεφαρμογής Άλλεςβοηθητικέςλειτουργίες DojoxOfflineUI DojoxOfflineSync DojoxOffline(Networkstatusandchanges) DojoxCryptographyκαιDojoxSQLEncrypt/Decrypt ΣυνοψίζονταςτακύριαχαρακτηριστικάτουDojoOfflineToolkit GoogleGears Γενικά Database LocalServer Άλλαβοηθητικάεργαλεία WorkerPool Desktop Τομέλλον(HTML5) ΓενικέςπληροφορίεςγιατηνεπερχόμενηέκδοσητηςHTML Ανάλυσητωνεπιμέρουςκομματιών ApplicationCache Structuredclient sidestorage Name/valuepair Database Browserstate Πρόοδοςτηςπροδιαγραφήςκαιυπάρχουσαυποστήριξη Προσθέτονταςσεμίαεφαρμογήπελάτη εξυπηρετητήτηδυνατότητα λειτουργίαςχωρίςσύνδεση Γνώσησυνδεσιμότηταςκαιδιαφοροποίησηήμητηςεφαρμογής αναλόγωςμετηνκατάστασηλειτουργίας Γνώσησυνδεσιμότητας Διαφοροποίησηήμητηςεφαρμογήςαναλόγωςμετηνκατάσταση λειτουργίας(modality) Διακριτέςκαταστάσειςλειτουργίας Μηδιακριτέςκαταστάσειςλειτουργίας Υβριδικά

4 4.2 Χαρακτηριστικάκαιλειτουργικότητατηςεφαρμογήςκατάτηνεργασία χωρίςσύνδεση Επιλέγονταςκαιαποκλείονταςχαρακτηριστικάκαιλειτουργίες Επιλέγονταςτααπαραίτηταδεδομένα Συγχρονισμόςδεδομένων Γενικά Χειροκίνητοςσυγχρονισμός Αυτόματοςσυγχρονισμός Ασφάλεια,ιδιωτικότητακαιπροστασίατωντοπικώνδεδομένων Πολιτικήκοινήςπροέλευσης Κρυπτογράφηση Προνόμιαχρήσηςκαιιδιοκτησίααρχείων Διάλογοςεξουσιοδότησηςαπότονχρήστη Άλλεςχρήσιμεςπρακτικέςγιατηνδιασφάλισητωνδεδομένωντουχρήστη 37 5 Iris:Υλοποιώνταςμίαεφαρμογήιστούμεδυνατότηταλειτουργίας χωρίςσύνδεση Στόχοιτηςυλοποίησης Περιγραφήτωνβασικώνλειτουργιώντηςεφαρμογής Επιμέρουςσυνιστώσες Λεπτομέρειεςεξυπηρετητή Λεπτομέρειεςπελάτη Σενάριολειτουργίας Συμπεράσματα Τεχνικάοφέληκαιπροεκτάσεις Τεχνικάοφέλη/άλλεςπιθανέςχρήσεις Προεκτάσεις Προτυποποίηση Ανάπτυξηβιβλιοθηκώνκαιβοηθητικώνεργαλείων Ενσωμάτωσησεserver sideframeworks Χρησιμότητα&Συμπεράσματα Χρησιμότητα Συμπεράσματα ΠαράρτημαΑ:Επιπλέονπληροφορίες ΛεπτομέρειεςτουDojoOfflineSync DojoSyncActionLog/DojoSynconReplay Γενικά OfflineUserActions(εκτελούμενεςενέργειεςκατάτηνλειτουργίαχωρίς σύνδεση) Επανεκτέλεσητωναποθηκευμένωνενεργειών DojoonSyncevents Οσυγχρονισμόςπέρααπότοαρχείοαποθηκευμένωνενεργειών ΒασικάonSyncσυμβάντακαιχρησιμότητααυτών

5 SyncDownloading SyncFinished ΌλαταδιαθέσιμαonSyncσυμβάντα SQLInjection Μηδιαφυγήχαρακτήρωνσεσυμβολοσειρές Μησωστόςχειρισμόςτύπωνδεδομένων ΑποτρέπονταςτιςεπιθέσειςSQLInjection ΠαράρτημαΒ:ΕπιπλέοντεκμηρίωσητηςεφαρμογήςIris Τααρχείατηςεφαρμογής Προαπαιτούμεναγιατηνλειτουργίατηςεφαρμογής Οδηγίεςεγκατάστασηςκαιχρήσηςτηςεφαρμογής ΠαράρτημαΓ:Συντομογραφίες ΠαράρτημαΔ:Αναφορές ΠαράρτημαΕ:Επιπλέονβιβλιογραφία ΗγλώσσαπρογραμματισμούJavaScript ΗγλώσσαπρογραμματισμούRubyκαιτοπεριβάλλονRubyOnRails REST RepresentationalStateTransfer Τεχνικέςσυγχρονισμού Μηχανέςπεπερασμένωνκαταστάσεων

6 1 Εισαγωγή Οπαγκόσμιοςιστός(worldwideweb)απότηνγέννησήτουτο1990μέχρισήμεραέχει εξελιχθεί σε τεράστιο βαθμό. Θα μπορούσαμε να πούμε για την ακρίβεια ότι έχει μεταλλαχθείκαιμικρήσχέσηέχειμεαυτόπουήταν.σεαυτόβοήθησαντόσοηπρόοδος στηνεπεξεργαστικήισχύτωνπροσωπικώνυπολογιστώνόσοκαιηεξέλιξητωνδικτύων. Έτσι,τοinternetκαιάρα,μαζίμεαυτό,αυτόπουαποκαλούμε παγκόσμιοςιστός,από ένα μέσο ανταλλαγής επιστημονικών κυρίως πληροφοριών, εξελίχθηκε σε ένα χώρο επικοινωνίας και πληροφόρησης και ακόμα πιο πρόσφατα, σε αυτά προστέθηκε η έννοιατων«εφαρμογώνιστού»(webapplications). Όμως, τα παλαιά πλέον πρότυπα, που αποτελούν την βάση του web, καθώς και οι φυλομετρητές(browsers)θέτουνσοβαρούςπεριορισμούςστοτίμπορούννακάνουνοι εφαρμογές αυτές. Ένα από τα πιο δύσκολα ίσως προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, είναι η δυνατότητα λειτουργίας των εφαρμογών, έστω και με περιορισμούς, ακόμα και όταν δεν υπάρχει σύνδεση. Για παράδειγμα, να μπορεί κάποιος να δει τα μηνύματαηλεκτρονικούταχυδρομείουμέσααπόκάποιαεφαρμογήwebmailακόμακαι όταν δεν έχει σύνδεση στο internet δηλαδή ακριβώς όπως συμβαίνει και με τα συμβατικά προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εγκαθίστανται τοπικά. Η υπέρβαση αυτού του προβλήματος είναι απαραίτητη αν θέλουμε να μπορούμε να μιλάμε για εφαρμογές ιστού που θα μπορούν εν δυνάμει να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές,«τοπικές»εφαρμογές. Τοθέμααυτόείναιεπίκαιροκαιπολλοίοργανισμοίκαιεταιρίεςέχουνπροσπαθήσεινα το λύσουν με διαφορετικά αποτελέσματα ο καθένας. Στην μελέτη που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποιες από αυτές τις λύσεις, αναλύονται τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας τέτοιας εφαρμογής ανεξάρτητως τεχνολογίας και στο τέλος γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της demo εφαρμογής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της μελέτης ως απόδειξη ότι κάτι τέτοιο τελικά,είναιπρακτικάυλοποιήσιμο. 5

7 2 Προσδιορισμόςτουπροβλήματος Για να προσδιορίσουμε το πρόβλημα θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από παρατήρηση αντίστοιχων περιπτώσεων σε τομείς εκτός του web. Ας πάρουμε για παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο. Η βασική λειτουργία του είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης και λήψης κλήσεωνκαιαςδεχτούμεκαιηαποστολή/λήψημηνυμάτων.είναιπροφανές,ότιγιανα είναιδυνατόνναλειτουργήσουναυτάχρειάζεταιεπικοινωνίαμετοδίκτυοτουπαρόχου, δηλαδή συνδεσιμότητα. Έτσι, στην περιορισμένη αυτή περίπτωση που το κινητό δεν παρέχει κάποια επιπλέον λειτουργικότητα πέρα από τις κλήσεις και τα μηνύματα, βλέπουμε ότι η συσκευή είναι απλά μία«προέκταση» του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Όμως,ξέρουμεαπότηνκαθημερινήεπαφήμαςμαζίτου,ότιπρακτικά(καιόσοπερνάει ακόμα ο καιρός ακόμα περισσότερο) δεν είναι έτσι. Το κινητό, από ένας απλός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον χρήστη και στο δίκτυο, έχει εξελιχθεί σε μία σχεδόν αυτόνομησυσκευήπουέχεικαιτηνδυνατότηταγιακλήσειςκαιαποστολήμηνυμάτων. Πέραναυτών,ακόμακαιοιπιοαπλέςσυσκευέςέχουν«εφαρμογές»όπωςτηλεφωνικός κατάλογος, ιστορικό κλήσεων και διαχείριση μηνυμάτων που λειτουργούν τόσο με σύνδεση όσο και χωρίς και όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε όλο και περισσότερες δυνατότητες να προστίθενται και πρακτικά το κινητό να «αποδεσμεύεται» όλο και περισσότερο από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, διατηρώντας φυσικά τον βασικό του στόχο που δεν είναι άλλος από την επικοινωνία μέσω της χρήσης του τηλεπικοινωνιακούδικτύου. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό με τις εφαρμογές ιστού. Ας υποθέσουμε ότι ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος αντιστοιχεί με τον εξυπηρετητή (web server)τηςδικτυακήςεφαρμογής(ουσιαστικάτονπάροχοτηςδικτυακήςεφαρμογής), ησυσκευήμετονφυλλομετρητήκαιτοδίκτυοείναιπαρόμοιοκαιστιςδύοπεριπτώσεις. Αυτόπουκάνειτηδιαφοράανάμεσασταδύοαυτάπαραδείγματαείναιοιδυνατότητες της συσκευής που δεν υπάρχουν στον φυλλομετρητή. Πιο συγκεκριμένα είναι: α) η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων τοπικά και β) το απαραίτητο λογισμικό που απαιτείται ώστε να λειτουργήσει η συσκευή αυτόνομα. Φυσικά υπάρχουν πολλές απλουστεύσειςμέσαστονπαραλληλισμόαυτό,όπωςγιαπαράδειγματογεγονόςότιτο κινητό επικοινωνεί με έναν και μόνο τηλεπικοινωνιακό πάροχο (που είναι ο ίδιος που ελέγχει και το δίκτυο) ενώ ο φυλλομετρητής έχει άπειρες εν δυνάμει συνδέσεις με διαφορετικές σελίδες/εφαρμογές. Παρ όλες όμως τις διαφορές αυτές μπορούμε να κρατήσουμε τα συμπεράσματα που εξάγαμε και να τα τροποποιήσουμε κατάλληλα ώστεναταιριάζουνστιςδικέςμαςανάγκες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι αν θέλουμε μία εφαρμογή ιστού να μπορεί να λειτουργήσει έστω και εν μέρει αυτόνομα, δηλαδή χωρίς επικοινωνία με τον εξυπηρετητή,χρειαζόμαστεδύοκυρίωςπράγματαστονφυλλομετρητή: 1. Αποθήκευση του κώδικα και των διαφόρων απαιτούμενων αρχείων της εφαρμογής τοπικά ώστε να μπορεί να γίνει εκκίνηση της εφαρμογής χωρίς σύνδεση. 6

8 2. Τοπικήαποθήκευσητωνδεδομένωντηςεφαρμογής. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις, είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που χρειαζόμαστε και φυσικά από μόνες τους δεν αρκούν για την υλοποίηση της λειτουργικότητας που επιθυμούμεναεπιτύχουμε.αφούαυτάταδύοεπιτευχθούνχρειάζεταιναμελετηθείένα μεγάλοπλήθοςυποπροβλημάτων,τοοποίοαποτελείταιμεταξύάλλωναπό: Τονκαθορισμότωνδυνατώνκαταστάσεωντηςεφαρμογής. Τονπροσδιορισμότωνμεταβάσεωνμεταξύαυτώντωνκαταστάσεων. Τον σχεδιασμό και υλοποίηση των μεθόδων συγχρονισμού των δεδομένων μεταξύτηςεφαρμογήςπουεκτελείταιστονφυλλομετρητήκαιτουεξυπηρετητή (χρονολόγηση συγχρονισμός). Τηνπροστασίατωνευαίσθητωνκαιπροσωπικώνδεδομένωντουχρήστη. Πρακτικά,βλέπουμεότιτομετωπικό(front end)κομμάτιτηςεφαρμογής,δηλαδήαυτό πουεμφανίζεταιστονφυλλομετρητήκαιχρησιμοποιείκάποιαγλώσσασήμανσηςόπως ηhtmlκαι προαιρετικά φύλλαστυλ(css)καιjavascript,απόαπλήπροέκτασητου λογισμικού που εκτελείται αποκλειστικά στον εξυπηρετητή, αρχίζει να διαχωρίζεται εμφανώς και να αποκτά λειτουργικότητα και δική του υπόσταση. Από μία απλοποιημένη μορφή εφαρμογής πελάτη εξυπηρετητή, γίνεται μία σχεδόν κατανεμημένηεφαρμογήμεόλεςτιςαπαιτήσειςκαιδυσκολίεςπουαυτόφέρνει. 7

9 3 Ξεπερνώντας τους περιορισμούς των φυλλομετρητών και τωνπαρόντωνπροτύπωνιστού 3.1 Οιπρώτεςπροσπάθειες Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναιημόνιμηαποθήκευσητωνδεδομένωντηςεφαρμογήςαπότονφυλλομετρητή.οι πρώτες προσπάθειες που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ήταν αρκετά περιοριστικές και ελάχιστα λειτουργικές. Ανάμεσά τους ήταν η χρήση του χώρου που επιτρέπει ο φυλλομετρητής για τα cookies και η μνήμη cache. Είναι προφανές γιατί καμία από τις δύο αυτές προτάσεις δεν μπορούσε να έχει πρακτική εφαρμογή: και οι δύο αυτοί χώροι αποθήκευσης δεδομένων είναι προσωρινοί και πολλές φορές μη ελεγχόμενοι από τον χρήστη. Επιπλέον, το μέγεθος που επιτρέπεται για τα cookies είναι τουλάχιστον ανεπαρκές για οποιαδήποτε εφαρμογή (4 KB ανά cookie). Οι προτάσεις που ακολούθησαν ήταν αρκετά πιο λειτουργικές αλλά και πάλι μη πλήρεις. Η πρώτη ήταν η χρήση της τεχνολογίας Flash της εταιρίας Adobe, μέσω της οποίαςοιεφαρμογέςείχαντηνδυνατότηταμόνιμηςαποθήκευσηςδεδομένων[adobe 1]. Στα θετικά της εν λόγω λύσης ήταν η μεγάλη βάση χρηστών που είχαν εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό [ADOBE 2]. Όμως είχε και αυτή μερικά σημαντικάπροβλήματα.τοκυριότεροείναιότιδενείναι«ανοιχτή»ήπροτυποποιημένη τεχνολογία όπως η HTML και η JavaScript με αποτέλεσμα να μην έχει την πλήρη αποδοχήτωνπρογραμματιστών.στηνπραγματικότητα,ηδυνατότηταπουεισήγαγετο Adobe Flash υπήρχε για κάθε τεχνολογία η οποία για τη λειτουργία της έπρεπε να εγκαταστήσει κάποιο λογισμικό επέκτασης του φυλλομετρητή, όπως κάποιο plugin, ActiveX control κ.τ.λ., αλλά ακριβώς η έλλειψη προτυποποίησης και ο «κλειστός» χαρακτήρας των λύσεων δεν επέτρεψαν την καθολική υιοθέτησή τους. Σαν συνέχεια του Adobe Flash και της λύσης αυτής είναι το Adobe Air[ADOBE 3],[WIKIPEDIA 1] το οποίο παρέχει επιπλέον μηχανισμούς αποθήκευσης δεδομένων τοπικά, όπως χρησιμοποιώντας βάση δεδομένων και XML αρχεία. Το Adobe Air, σε αντίθεση με το Flash που είναι πρόσθετο λογισμικό για τους φυλλομετρητές, είναι ένα περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες ιστού (HTML, JavaScript, CSS) και Flash, εκτός όμως των πλαισίων του φυλλομετρητή, και γι αυτό δενλαμβάνεταιυπ'όψινσταπλαίσιατηςπαρούσαςμελέτης.αντίστοιχητεχνολογίατου AdobeAirμπορείναθεωρηθείκαιτοMozillaPrism[MOZ 1],[MOZ 2],[WIKIPEDIA 1],. Ηδεύτερη«μεταβατική»προσέγγισηπαρουσιάστηκεστηνέκδοση5τουφυλλομετρητή Microsoft Internet Explorer. Πιο συγκεκριμένα ο Internet Explorer παρέχει την δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός μόνιμου αποθηκευτικού χώρου μέσω του«userdata Behavior» [MCSFT 1]. Το userdata Behavior είναι ένα αντικείμενο το οποίο παρέχει μεθόδουςγιααποθήκευσηκαιανάγνωσηδεδομένωνμετηνμορφήκλειδιού/τιμής.ενώ σαν τεχνική μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική μέχρι ένα βαθμό, το προφανές 8

10 μειονέκτημα είναι ότι η προσέγγιση αυτή λειτουργεί μόνο στον συγκεκριμένο φυλλομετρητή,αφούωςτεχνολογίαδενείναιανοιχτήκαιέτσιδενυλοποιήθηκεποτέσε άλλους φυλλομετρητές. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατη η δημιουργίαμίαςεφαρμογήςευρείαςχρήσηςσεπραγματικέςσυνθήκες. Κάτι αντίστοιχο του userdata Behavior του Internet Explorer είναι το DOM Storage στον Mozilla Firefox [MOZ 3] και παρουσιάστηκε στην δεύτερη έκδοση του φυλλομετρητή αυτού. Η κυριότερη διαφορά με την υλοποίηση του Internet Explorer είναιότιτοdomstorageείναιβασισμένοστηνwhatwgπροδιαγραφήγιατηνhtml 5[WHATWG 3]τηνοποίακαιθαδούμεσεεπόμενηενότητα.Παρ ότικαιαυτήηλύση, όπως και το userdata Behavior, δεν μπορεί ως και σήμερα να θεωρηθεί λειτουργική, αφού υποστηρίζεται από έναν μόνο φυλλομετρητή, είναι σίγουρα θετικό το ότι βασίζεταισεέναανοιχτόπρότυπο,πουείναιηhtml5.αυτόσημαίνειότιπιθανότατα πολύ σύντομα θα υποστηριχτεί και από άλλους φυλλομετρητές και τότε θα είναι μία πλήρωςλειτουργικήλύση. 3.2 Οιπρώτεςλειτουργικέςλύσεις Κάπου εκεί άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες πραγματικά λειτουργικές λύσεις. Την αρχή την έκανε το Dojo Toolkit [DOJO 1] παρουσιάζοντας την πρώτη δοκιμαστική έκδοση του Dojo Offline [DOJO 2] και στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του Gears από την Google [GOOG 1] (που βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική έκδοση) το οποίοκαιτελικάενσωματώθηκεστηνπρώτησταθερήέκδοσητουdojooffline DojoOfflineToolkit Γενικά Το Dojo Toolkit είναι μία ανοιχτού κώδικα προγραμματιστική βιβλιοθήκη που επεκτείνει τη γλώσσα JavaScript με λειτουργικότητα που επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογώνιστού.τοdojotoolkitδίνεικύριαέμφασησεεργαλείασχετικάμετεχνικές AJAX, με την αλληλεπίδραση και την επεξεργασία του μοντέλου αντικειμένων(dom) του φυλλομετρητή καθώς και με θέματα πολυγλωσσικότητας και προσβασιμότητας. Πέραν των βασικών αυτών συνιστωσών, ένα τμήμα του Dojo Toolkit, το Dojox, αποτελείται από πειραματικές βιβλιοθήκες που μπορεί να έχουν να κάνουν από τρισδιάσταταγραφικάμέχρικαικρυπτογραφίαδεδομένων.σεαυτότοτμήμαξεκίνησε να υλοποιείται αρχικά η πρώτη έκδοση του Dojo Offline που ως σκοπό είχε να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη λύση που θα επέτρεπε στους προγραμματιστές να σχεδιάσουνκαιναυλοποιήσουνεφαρμογέςιστούοιοποίεςθαμπορούνναλειτουργούν και χωρίς σύνδεση. Παρ ότι οι λεπτομέρειες υλοποίησης έχουν περάσει από διάφορα στάδιαεξέλιξηςαπότιςπρώτεςεκδόσειςμέχρικαισήμερα,ηβασικήαρχιτεκτονικήτου εξακολουθεί να παραμένει η ίδια. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του και τελικά στην σημερινήτουμορφήέπαιξεηέλευσητουgooglegears,τοοποίοκαιθααναλυθείστην συνέχεια. Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες ημιτελείς λύσεις είναι ότι το Dojo Offline προσπάθησε να δώσει μία ολοκληρωμένη λύση που θα επέλυε όλα τα θεμελιώδηπροβλήματαταοποίασχετίζονταιμετηνανάπτυξηεφαρμογώνιστούικανών 9

11 να λειτουργήσουν χωρίς σύνδεση, και όχι μόνο με ένα ή μερικά εξ αυτών. Σε αυτό συνέβαλεκαθοριστικάηυπάρχουσαβάσηκώδικαπουπροϋπήρχεστοdojoκαθώςκαι η εμπειρία της ομάδας ανάπτυξής του σε JavaScript που είναι συμβατή με όλους τους φυλλομετρητές. Έτσι, στο Dojo Offline περιέχεται ένα πλήθος βοηθητικών βιβλιοθηκών σχετικά με τη γνώση συνδεσιμότητας από μέρους της εφαρμογής, γραφικά βοηθήματα (widgets), κρυπτογραφία καθώς και άλλων που βοηθάνε σημαντικάκατάτηνανάπτυξημιαςεφαρμογής.μίαακόμαμεγάληςσημασίαςδιαφορά, σε σχέση με τις προηγούμενες λύσεις, είναι ότι το Dojo Offline ήταν το πρώτο που πέραντηςαποθήκευσηςδεδομένωνπουπαρείχε,επέτρεπεκαιτηνμόνιμηαποθήκευση τωνπόρων,δηλαδήτωναπαραίτητωναρχείων,τηςεφαρμογής. Όπωςθαδούμεκαιστησυνέχεια,τοDojoOfflineλειτουργείκατάκύριολόγωωςμέταβιβλιοθήκη. Αυτό σημαίνει ότι στο παρασκήνιο χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τεχνολογία υποστηρίζεται από τον φυλλομετρητή που εκτελείται για την επίτευξη της επιθυμητής λειτουργικότητας. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να συμπεριληφθεί στα κύρια πλεονεκτήματάτου,αφού,θεωρητικάτουλάχιστον,τοκάνεισυμβατόμεόλουςσχεδόν τους φυλλομετρητές. Τέλος, το γεγονός ότι είναι γραμμένο σε ένα ανοιχτό πρότυπο όπωςηjavascriptκαιότιόλοτοapiτουείναιεπίσηςσεαυτήτηγλώσσα(ακόμακαιαν εσωτερικά μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες, κλειστές τεχνολογίες) του δίνουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα σε σχέση με λύσεις όπως το Adobe Flash ή άλλες τεχνολογίες πουανήκουναποκλειστικάσειδιωτικούςοργανισμούςκαιεξελίσσονταιαπόαυτούς. Τα κύρια κομμάτια του Dojo Offline και των υπόλοιπων εργαλείων του Dojo Toolkit, που είναι σχετικά με την δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών χωρίς σύνδεση, είναι τα εξής: DojoOffline o o o Files Sync UI DojoStorageκαιDojoSQL DojoCryptography Αποθηκευτικόςχώρος(μόνιμημνήμη) Αποθήκευσηδεδομένωντηςεφαρμογής Το Dojo Storage και το Dojo SQL είναι οι ενότητες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευσητωνδεδομένωντηςεφαρμογής.οικύριεςδιαφορέςμεταξύτωνδύοαυτών πακέτων είναι ο τρόπος που παρέχεται στους προγραμματιστές για εγγραφή και προσπέλαση των δεδομένων αλλά και ο τρόπος που το Dojo αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά. Χρησιμοποιώντας το Dojo Storage ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσειδεδομέναωςσυνδυασμόκλειδιού τιμήςχρησιμοποιώνταςσυσχετιστικούς πίνακες (associative arrays) [WIKIPEDIA 3], [WIKIPEDIA 4] που υποστηρίζει η 10

12 JavaScriptκαιείναιόμοιαμεπίνακεςκατακερματισμού(hashtables).ΤοDojoSQLαπό την άλλη δίνει την δυνατότητα προσπέλασης και εγγραφής δεδομένων χρησιμοποιώντας εντολές SQL. Και οι δύο αυτές ενότητες δεν είναι τίποτα άλλο από βοηθητικές βιβλιοθήκες που βασίζονται σε υπάρχουσες λύσεις και προσφέρουν στον προγραμματιστή έναν ενιαίο και πολύ πιο αφαιρετικό και αποδοτικό τρόπο χρησιμοποίησης των λύσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το Storage [DOJO 3], που η υλοποίησή του προηγήθηκε του SQL, υποστηρίζει στην έκδοση 1.1 τους εξής μηχανισμούςαποθήκευσης: AdobeAirDB AdobeAirEncryptedLocalStorage AdobeAirFileStorage AdobeFlashStorage GoogleGearsStorage Firefox2DOMStorage Είναισημαντικόναεπισημανθείότιοπρογραμματιστήςχρησιμοποιείένακαιμοναδικό APIγιατηνμόνιμηαποθήκευσηδεδομένωνμέσωτουDojoStorage.Ότανηεφαρμογή θαχρειαστείνααποκτήσειπρόσβασηστονχώροαποθήκευσηςτουdojostorageκατά τονχρόνοεκτέλεσήςτης,τοstorageείναιυπεύθυνοναδιαλέξειτονκατάλληλοτρόπο αποθήκευσης, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα,εάνοφυλλομετρητήςστονοποίονεκτελείταιηεφαρμογήείναιοfirefox, χρησιμοποιεί την εγγενή λύση που είδαμε προηγουμένως ότι παρέχεται από αυτόν, αλλιώςεάνοχρήστηςέχειεγκατεστημένοτοflashχρησιμοποιείαυτόκ.ο.κ.αυτόείναι κάτι αρκετά σημαντικό πουμπορούμε να το καταλάβουμεκαλύτερα αν σκεφτούμε το εξής:ανηδιείσδυσητουadobeflashείναιγιαπαράδειγμα60%τωνχρηστώνκαιτου Google Gears 10%, τότε χρησιμοποιώντας το Dojo Storage σαν «ομπρέλα» για την μόνιμη αποθήκευση δεδομένων στον φυλλομετρητή ενός χρήστη, μπορούμε να καλύψουμετο70%τωνχρηστών(υποθέτονταςότιοκάθεχρήστηςέχειεγκατεστημένη μόνο μία τεχνολογία) και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να γίνουν διαφορετικές υλοποιήσειςγιατηνκάθεπερίπτωση. ΠέραντουDojoStorageυπάρχειπλέον(απότηνέκδοση0.9καιύστερα)ηδυνατότητα χρησιμοποίησης μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων για την τοπική αποθήκευση δεδομένων μέσω του Dojox SQL. Το Dojox SQL χρησιμοποιεί στο παρασκήνιο το Google Gears ενώ μπορεί μελλοντικά να υποστηρίζει διαφορετικούς μηχανισμούς αποθήκευσης,όπωςγιαπαράδειγμαηhtml5,σεαντιστοιχίαμετοdojostorageκαι τους πολλαπλούς μηχανισμούς αποθήκευσης που υποστηρίζει. Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι αν η εφαρμογή καλέσει το Dojo Storage και αυτό αναγνωρίσει ότι υπάρχει εγκατεστημένο το Google Gears θα χρησιμοποιήσει τελικά αυτό μέσω του Dojo SQL χωρίςναείναιεμφανέςαυτόγιατονπρογραμματιστή. 11

13 Αποθήκευσηαρχείωντηςεφαρμογής Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το Dojo Offline δίνει την δυνατότητα να αποθηκευτούνκαιτααρχείατηςεφαρμογήςπέρααπόταδεδομένατης.αυτόσημαίνει ότι εφόσον έχουν αποθηκευτεί αυτά, η εφαρμογή μπορεί να φορτωθεί στον φυλλομετρητή όταν δεν υπάρχει σύνδεση, ακόμα και αν τα απαραίτητα αρχεία δεν υπάρχουν στη μνήμη cache. Το κομμάτι που είναι υπεύθυνο για αυτή την λειτουργία είναι το Dojo Offline Files [DOJO 4] και το οποίο έχει βοηθητικές συναρτήσεις για αυτοματοποίηση της διαδικασίας αυτής (δηλαδή να προσδιορίζονται αυτόματα τα αρχεία που πρέπει να αποθηκευτούν τοπικά) αλλά υποστηρίζει παράλληλα και χειροκίνητη αποθήκευση. Στις πρώτες εκδόσεις του Dojo Offline, αυτή η λειτουργία υποστηριζόταν από ένα plugin που έπρεπε να εγκατασταθεί στον φυλλομετρητή του χρήστη. Από την έκδοση 0.9 του Dojo Toolkit η λειτουργία αυτή παρέχεται στο παρασκήνιομέσωτουgooglegears Άλλεςβοηθητικέςλειτουργίες DojoxOfflineUI Τοκύριομέροςαυτούτουκομματιούείναιτοofflinewidget.Τοofflinewidgetείναιένα γραφικόκυρίωςβοήθημαπουωςσκοπόέχειναπροσφέρει,μεένανεύκολοτρόπο(για τον προγραμματιστή), ένα φιλικό γραφικό περιβάλλον στον τελικό χρήστη όσο αναφορά την λειτουργικότητα χωρίς σύνδεση της εφαρμογής. Ενημερώνει τον χρήστη για την κατάσταση της εφαρμογής (λειτουργία με ή χωρίς σύνδεση), εμφανίζει μηνύματασχετικάμετονσυγχρονισμότηςεφαρμογήςκαιεπιπλέονπροσφέρειοδηγίες σχετικά με το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή χωρίς σύνδεση. Φυσικά, οποιαδήποτεαπόαυτέςτιςλειτουργίες(ήκαιόλες)μπορείνααλλαχθείκατάβούληση ή και να καταργηθεί εξ ολοκλήρου. Σκοπός όμως αυτού του βοηθήματος είναι να παρέχει μία «βάση» με έτοιμες λύσεις ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά ο προγραμματιστήςναταυλοποιήσειαπότηναρχή[dojo 5] DojoxOfflineSync Ο συγχρονισμός δεδομένων μίας εφαρμογής είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια μίας εφαρμογήςκαιπολλέςφορέςηεπιλογήτηςμεθοδολογίαςπουτελικάθαακολουθηθεί σχεδιάζεταιαποκλειστικάμεβάσητησυγκεκριμένηεφαρμογή.όμως,υπάρχουνφορές όπουμίααπλή,γενικήμεθοδολογίαείναιπρακτικάχρήσιμηκαιαρκετήγιανακαλύψει τις ανάγκες. Με αυτό το σκεπτικό οι δημιουργοί του Dojo Offline σχεδιάσανε και υλοποιήσανε έναν απλό, εύχρηστο και τυποποιημένο τρόπο για τον συγχρονισμό των τοπικών δεδομένων με τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή όταν οι ανάγκες της εφαρμογήςπουυλοποιείταικαλύπτονταιαπόαυτόν. ΤοπρώτοπράγμαπουπρέπεινααναφερθείείναιότιτοDojoxOfflineSync[DOJO 6] δουλεύει σε συνεργασία με το Dojox Offline UI, που αναφέρθηκε προηγουμένως, εκτελώνταςέναμεγάλομέροςτηςδιαδικασίαςενημέρωσηςτουχρήστησχετικάμετην πρόοδο του συγχρονισμού. Έτσι, εάν γίνει χρήση του Dojox Offline UI (ακόμα και με τροποποιήσεις) και παράλληλα του Dojox Offline Sync, υπάρχει αυτομάτως και ένα γραφικόπεριβάλλονγιααυτήτηλειτουργία. 12

14 Με τη χρήση του Dojo Sync, έχουμε αυτόματο συγχρονισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο χρήστηςδενχρειάζεταινακάνεικάτιγιααυτό.τοdojosyncενεργοποιείταιαυτομάτως και ξεκινάει τον συγχρονισμό όταν η εφαρμογή εκκινήσει για πρώτη φορά και έχει επικοινωνία με τον εξυπηρετητή, καθώς επίσης και όταν είναι σε κατάσταση λειτουργίαςχωρίςσύνδεσηκαιτοdojoκαταλάβειότιησύνδεσηεπανήλθε. Ότανξεκινάειοσυγχρονισμός,τρίαπράγματασυμβαίνουνμετηνακόλουθησειρά: 1. Γίνεται λήψη των αρχείων της εφαρμογής (όπως αυτά ορίζονται στο Dojox OfflineFiles). 2. Γίνεται αποστολή των δεδομένων που έχουν αλλάξει τοπικά στην εφαρμογή, όσο αυτή λειτουργούσε χωρίς σύνδεση, στον κεντρικό, απομακρυσμένο εξυπηρετητή. 3. Γίνεται λήψη των καινούριων δεδομένων της εφαρμογής ώστε να είναι προσβάσιματοπικά. Ας δούμε πως παρουσιάζεται στον χρήστη αυτή η διαδικασία εάν χρησιμοποιηθεί το DojoOfflineUIπουαναφέρθηκεπροηγουμένως: Βήμα1:ΤοDojoSync κατεβάζειτααρχείατης εφαρμογής. Βήμα2:Γίνεται αποστολήτωννέων δεδομένωνστον εξυπηρετητή. Βήμα3:Γίνεταιλήψη τωννέωνδεδομένωναπό τονεξυπηρετητή. Βήμα4α:Επιτυχής ολοκλήρωσητου συγχρονισμού. Βήμα4β:Ανεπιτυχής προσπάθεια συγχρονισμού. 13

15 Ενημέρωσητουχρήστηγιατοπρόβλημαπουδημιουργήθηκεκατάτηνπροσπάθεια συγχρονισμού(οσύνδεσμος«details»τουβήματος4β). Και σε προγραμματιστικό επίπεδο, πέραν του γραφικού περιβάλλοντος για την ενημέρωση του χρήστη, το Dojo Sync αυτοματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας συγχρονισμού και παρέχει συγκεκριμένα σημεία που μπορεί ο προγραμματιστής να επέμβει ώστε να προσθέσει λειτουργικότητα ή να προσαρμόσει τηνυπάρχουσα. Πιο συγκεκριμένα το Dojo Sync υλοποιεί μία «ουρά» ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν κατά τη μετάβαση από κατάσταση λειτουργίας χωρίς σύνδεση σε κατάσταση λειτουργίας με σύνδεση. Έτσι αυτό που πρέπει να προσδιοριστεί κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι το πότε μία ενέργεια πρέπει να αποθηκευτεί στην «ουρά» με τις ενέργειες εν αναμονή καθώς και τις απαραίτητες συνοδευτικές λεπτομέρειες και δεδομένα αυτής. Φυσικά, πρέπει να προσδιοριστεί και το τι θα συμβαίνει όταν η ενέργεια αυτή πρέπει να εκτελεστεί (δηλαδή κατά τη διάρκεια του βήματος 2, που είναι η αποστολή των νέων δεδομένων στον κεντρικό εξυπηρετητή). Αυτές είναι οι ελάχιστες ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά του προγραμματιστή εάν επιθυμεί να υλοποιήσει κάποιας μορφή συγχρονισμό δεδομένων γιαμίαεφαρμογή.παράλληλα,υπάρχειδυνατότηταναχρησιμοποιηθούνκαιάλλεςπιο εξειδικευμένεςλειτουργίεςτουdojosyncήκαιακόμαναμηνχρησιμοποιηθείκαθόλου ηπαρεχόμενηυλοποίησηκαιναγίνειμίαδιαφορετικήπουθαείναιεξειδικευμένηγιατη συγκεκριμένη εφαρμογή (όπως για παράδειγμα στην εφαρμογή που υλοποιήθηκε στα πλαίσιατηςεργασίαςαυτήςγιαλόγουςεπίδειξης).περισσότερεςλεπτομέρειεςσχετικά μετοdojosyncμπορούνναβρεθούνστοπαράρτημα. 14

16 DojoxOffline(Networkstatusandchanges) ΣτοπαρασκήνιοτοDojoOfflineελέγχειδιαρκώςκατάπόσουπάρχεισύνδεσηήόχιμε τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή. Έτσι, εάν για κάποιο λόγο η επικοινωνία με τον εξυπηρετητήτηςεφαρμογήςχαθείήαποκατασταθεί,τοdojoofflineθατοαναγνωρίσει αυτό και θα ενημερώσει αυτόματα την τοπική εφαρμογή έτσι ώστε να εκτελεστούν οι κατάλληλεςενέργειεςπουαπαιτούνταιστηνεκάστοτεπερίπτωση.μεαυτόντοντρόπο μπορούν για παράδειγμα να ενεργοποιηθούν / απενεργοποιηθούν κάποια στοιχεία ελέγχου, να αλλάξει ο τρόπος αποθήκευσης νέων δεδομένων που παράγονται από τον χρήστη(τοπικήήαπομακρυσμένηαποθήκευση)κ.ο.κ.αυτήηενημέρωσηαπότοdojo Offline γίνεται με την πυροδότηση ενός συμβάντος(event firing), το οποίο μπορεί να οδηγεί στην εκτέλεση μίας συνάρτησης που θα υλοποιήσουμε εμείς και θα είναι υπεύθυνηγιατηνεκτέλεσητουκατάλληλουχειρισμού.κατάσύμβαση,τοdojoxoffline UI επίσης παρακολουθεί αυτά τα συμβάντα και διαχειρίζεται έτσι αυτόματα την ενημέρωση του χρήστη για τις αλλαγές στην κατάσταση της σύνδεσης. Φυσικά, αυτό μπορεί να παρακαμφθεί τελείως ή απλά να παραμετροποιηθεί η συμπεριφορά του DojoxOfflineUI. Πέραντωνσυμβάντωναυτώνπουενεργοποιούνταιαυτόματαυπάρχεικαιηδυνατότητα ναελέγξουμεοποιαδήποτεστιγμήτηνκατάστασητηςεφαρμογήςμέσωμίαςιδιότητας πουπαρέχειτοdojoxoffline.μεαυτόντοντρόπο,μπορούμεοποιαδήποτεστιγμήστον κώδικα της εφαρμογής μας να ελέγξουμε εάν υπάρχει σύνδεση ή όχι και να αποφασιστείβάσειαυτούτουτιπρέπειναγίνει.έτσιγιαπαράδειγμα,εάνηεφαρμογή έχεισύνδεσημπορείναγίνειαποστολήμίαςαίτησηςhttp[w3c 2]στονεξυπηρετητή αλλιώς να αποθηκευτεί τοπικά η ενέργεια αυτή στην ουρά με τις ενέργειες προς εκτέλεσηγιαότανηκατάστασητηςεφαρμογήςαλλάξει DojoxCryptographyκαιDojoxSQLEncrypt/Decrypt Ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει κατά τη δημιουργία εφαρμογών που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς σύνδεση είναι ότι οι εφαρμογές αυτές αποθηκεύουν δεδομένα τοπικά στον υπολογιστή που εκτελούνται. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματαανδενληφθούνυπ όψινθέματαόπωςηπροστασίατωνπροσωπικώνκαι ευαίσθητων δεδομένων. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν μέχρι ένα βαθμό κρυπτογραφώντας τα δεδομένα έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμα από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή άλλες εφαρμογές. Μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης του λειτουργικού συστήματος ή/και του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων μπορούνεπίσηςνααξιοποιηθούν. Το Dojo παρέχει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίτευξη αυτού, αναλόγως με τοανχρησιμοποιείταιτοdojoxstorageήτοdojoxsql.καιοιδύοείναιαρκετάαπλοί ώστε να μην προσθέτουν επιπλέον φόρτο στον προγραμματιστή. Στην πρώτη περίπτωση,δηλαδήόταναποθηκεύουμεδεδομένασετύπουςδεδομένωντηςjavascript χρησιμοποιώντας το Dojox Storage, υπάρχει το Dojox Encoding Crypto [DOJO 7], το οποίο στην έκδοση 1.1 του Dojo υποστηρίζει τον αλγόριθμο Blowfish [SCHNEIER 1], [WIKIPEDIA 5], και παρέχει δύο απλές συναρτήσεις, μία για την κρυπτογράφηση και μία για την αποκρυπτογράφηση. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται το Dojox SQL 15

17 παρέχεταιηδυνατότηταχρησιμοποίησηςδύοεπιπλέονεντολώνsql,τωνencrypt() καιdecrypt()[dojo 8],οιοποίεςαναλαμβάνουννακρυπτογραφήσουνταδεδομένα πριν αυτά αποθηκευτούν στην βάση (στην περίπτωση του ENCRYPT()) ή να αποκρυπτογραφήσουν τα δεδομένα αφού ανακτηθούν από αυτή(στην περίπτωση του DECRYPT()).ΗκρυπτογράφησηστοDojoxSQLγίνεταιχρησιμοποιώνταςμίαελεύθερη υλοποίησησεjavascript[mvtp]τουαλγορίθμουaes[iaik],[wikipedia 6]καικάνει χρήσηκλειδιούμήκους256bits ΣυνοψίζονταςτακύριαχαρακτηριστικάτουDojoOfflineToolkit Μόνιμηαποθήκευσηδεδομένωνστοντοπικόυπολογιστήμετηνχρησιμοποίηση είτεσυσχετιστικώνπινάκωνσεjavascriptείτεμίαςσχεσιακήςβάσηςδεδομένων. Μόνιμη αποθήκευση των απαιτούμενων αρχείων της εφαρμογής και παροχή βοηθητικώνεργαλείωνγιατηναυτοματοποίησητηςδιαδικασίαςαυτής. Δυνατότητακρυπτογράφησηςτωνδεδομένωντηςεφαρμογήςμεαπλότρόπο. Γραφικά βοηθήματα μεταξύ των οποίων και το Dojox Offline UI το οποίο συγκεντρώνει πολλές λειτουργίες που είναι χρήσιμες για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής, την πρόοδο του συγχρονισμού μεταξύ της τοπικής εφαρμογής και του απομακρυσμένου εξυπηρετητή καθώς και με οδηγίες για την λειτουργία της εφαρμογής χωρίς σύνδεση. Έναπεριβάλλονσυγχρονισμού,τοDojoxOfflineSync,τοοποίοαυτοματοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία, εάν αυτή η μεθοδολογία είναι επαρκής και χρηστικήγιατηνσυγκεκριμένηεφαρμογή. Αυτόματο έλεγχο σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της εφαρμογής, δηλαδή εάν υπάρχει σύνδεση με τον εξυπηρετητή ή όχι καθώς και παροχή εργαλείωνγιατονχειρισμότωναλλαγώνκατάστασης. Ενσωμάτωση με το υπόλοιπο Dojo Toolkit, το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλοαριθμόεργαλείωνκαιχρήσιμωνβοηθημάτωνγιαανάπτυξηεφαρμογών ιστού. 16

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου TRACER Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-72-942 Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου Ενότητα Εργασίας: Π1.1: State of the Art Αριθμός Παραδοτέου: 1.1 Συντονιστής: Π. Κατσαρός (Α.Π.Θ.) Συντελεστές: SENSE, AUTH, FORTH,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα