Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών"

Transcript

1 Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών Διδακτική Ενότητα 3: Μεθοδολογίες και Υλικά του σχεδίου Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας

2 FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία. Το FoodSafety Cheese είναι ένα έργο μεταφοράς καινοτομίας στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leonardo da Vinci (κύκλος 2010) και αναπτύχθηκε με σκοπό να αξιοποιηθούν τα ευρήματα από την διδακτική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε κατά το έργο Seguralimentaria, και να εξειδικευθούν τα αποτελέσματα για τις βιομηχανίες παραγωγής και γάλακτος και τυριού. Επίσης το έργο στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), ειδικά σε ομάδες με χαμηλά επίπεδα χρήσης αυτών των τεχνολογιών. Το συγκεκριμένο τεστ, ανταποκρίνεται στην Ασφάλεια Τροφίμων για τα Τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών έχει σχεδιαστεί ως μέρος του έργου FoodSafety Cheese, που είναι μέρος του κοινοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Leonardo da Vinci της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής και κύριος εταίρος του έργου: BETELGEUX, S.L. Paseo Germanías, Gandía Spain FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE CC.OO. Pza. Cristino Martos, Madrid. España Εμπλεκόμενοι Εταίροι στο έργο: Ecole d Ingenieurs de Purpan 5, voie du TOEC BP TOULOUSE Cedex 3 MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND LIVESTOCK General Directorate of Food and Control Eskisehir Street 9Km Lodumlu -Ankara TURKEY

3 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΓΙΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Λάρισα Ελλάδα. Association of Private Farming of the CR Dělnická Prague 7 CZECH REPUBLIC Συνεργαζόμενοι φορείς του έργου: ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES GRANADA C/ Sevilla, 5-BAJO. CP GRANADA Spanish Food Safety and Nutrition Agency Ιστοσελίδα του έργου: Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

4 Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών INDEX Εισαγωγή. Διδακτική ενότητα 1: Εκπαίδευση στην ασφάλεια τροφίμων. Το περιεχόμενο της ασφάλειας τροφίμων. Γιατί είναι απαραίτητη η εκπαίδευση στην ασφάλεια τροφίμων. Βασικές γνώσεις που πρέπει να χουν οι εργαζόμενοι τυριού. Η εκπαίδευση για τους εργαζόμενους σε προϊόντα τυριού. Διδακτική Ενότητα 2: Ασφάλεια τροφίμων Τυριών, βασική σειρά μαθημάτων. Διδακτικοί στόχοι της βασικής σειράς μαθημάτων στην ασφάλεια τροφίμων - τυριών. Βασικά περιεχόμενα της σειράς μαθημάτων στην ασφάλεια τροφίμων - τυριών. Διδακτική Ενότητα 3: Μεθοδολογίες και Υλικά του σχεδίου Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας. Υλικά που δημιουργήθηκαν από το σχέδιο Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας. Προσωπική Εκμάθηση. --Δραστηριότητες της βασικής σειράς μαθημάτων ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας. On-line εκπαίδευση. Διδακτική Ενότητα 4: Αξιολόγηση. Το σύστημα αξιολόγησης. -- Τι είναι αξιολόγηση; -- Προς τι η αξιολόγηση; Οι λειτουργίες της αξιολόγησης. -- Τι αξιολογούμε; -- Πότε αξιολογούμε; --Πώς αξιολογούμε; --Εργαλεία αξιολόγησης. Αξιολόγηση των σπουδαστών στο βασικό μάθημα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ. Βιβλιογραφία και Αναφορές. 4

5 Διδακτική Ενότητα 3: Μεθοδολογίες και Υλικά του σχεδίου Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας Υλικά που δημιουργήθηκαν από το σχέδιο Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας. Προσωπική Εκμάθηση. - Δραστηριότητες της βασικής σειράς μαθημάτων ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας. On-line εκπαίδευση. Υλικά που δημιουργήθηκαν από το σχέδιο Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας. Έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών για το σχέδιο Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας, που προορίζεται να διευκολύνει τη διδασκαλία της βασικής σειράς μαθημάτων ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας από τον εκπαιδευτή. Τα υλικά της βασικής σειράς μαθημάτων ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας έχουν δημιουργηθεί θεωρώντας την εκμάθηση ως σημαντική, δηλαδή, ο αρχάριος θα συνδέσει το νέο υλικό εκμάθησης με προγενέστερη γνώση. Αυτό σημαίνει ότι η νέα εκμάθηση θα λάβει υπόψη την προγενέστερη γνώση που έχει ένας σπουδαστής, και η περαιτέρω εκπαίδευση θα είναι συνέχεια από εκείνο το σημείο. Σε αυτήν την διδακτική μονάδα τα υλικά και οι οδηγίες θα περιγραφούν και θα διευκρινιστούν. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τα εκπαιδευτικά υλικά που δημιουργήθηκαν. Ένα όνομα αρχείου δίνεται για το καθένα: 5

6 Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών Ονόματα των Εκπαιδευτικών υλικών για τη βασική σειρά μαθημάτων της ασφάλειας τροφίμων τυροκομίας Βασική σειρά μαθημάτων ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας Όνομα Αρχείου FSCBC_TX Κείμενο σπουδαστών. FSCBC_P Αυτοματοποιημένη παρουσίαση για την προσωπική διδασκαλία- Βασική σειρά μαθημάτων ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας. Παιχνίδι αλυσίδας τυριών. FSCBC_O Βασική on-line σειρά μαθημάτων ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας The * will be replaced in each case by the language code for the file: English = en; Check= cr, French = fr; Greek = gr; Turkish = tk and Spanish = sp. For example: the following files exist for the student texts for the Food Safety Cheese Basic Course: FSCBC TX en.pdf; FSCBC TX cr.pdf; FSCBC TX fr.pdf; FSCBC TX gr.pdf ; FSCBC TX tk.pdf y FSCBC TX sp.pdf. Προσωπική Εκμάθηση Στην παραδοσιακή τάξη ο εκπαιδευτής συνοδεύει τους σπουδαστές ουσιαστικά σε ολόκληρη τη σειρά μαθημάτων και ο όγκος της διαδικασίας εκμάθησης από τους σπουδαστές πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για την προσωπική εκμάθηση, οι εκπαιδευτές πρέπει να υιοθετήσουν μια συμμετοχική και εμπειρική μεθοδολογία. Αυτό ενθαρρύνει τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή και του σπουδαστή, εκτός από το γεγονός ότι οι σχέσεις που καθιερώνονται μεταξύ των συμμετεχόντων δεν είναι μεμονωμένες αλλά μάλλον σχέσεις ομάδας. Αυτά που περιγράφονται παρακάτω είναι εκπαιδευτικά υλικά και πηγές που δημιουργήθηκαν από το σχέδιο Ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας για την προσωπική εκμάθηση και διδασκαλία. Όλα τους λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών και των διδακτικών στόχων. Κείμενα σπουδαστών. Το κείμενο της βασικής σειράς μαθημάτων ασφάλεια τροφίμων τυροκομίας θα παρουσιαστεί υπό μορφή αρχείων pdf και θα περιλάβει φωτογραφίες και σχέδια. Περιλαμβάνουν επίσης κουτιά με πρόσθετες πληροφορίες, ειδικά στοιχεία ενδιαφέροντος, κ.λπ... Αυτά τα έγγραφα θα τυπωθούν 6

7 Μεθοδολογίες και Υλικά του σχεδίου Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας - Διδακτική Ενότητα 3 από τον εκπαιδευτή, κατά προτίμηση έγχρωμα, και θα διανεμηθούν στους σπουδαστές. Ο εκπαιδευτής θα αποφασίσει εάν θα διανεμηθούν τα υλικά στην αρχή ή το τέλος της σειράς μαθημάτων. Στην περίπτωση των παραδοσιακών σειρών μαθημάτων στην τάξη, ένα από τα μειονεκτήματα της παράδοσης του κειμένου στην αρχή της σειράς μαθημάτων είναι ότι οι σπουδαστές, παρά το άκουσμα των εξηγήσεων των εκπαιδευτών, μπορούν να διαβάζουν το κείμενο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αφ ετέρου, εάν οι σπουδαστές έχουν διαβάσει κάθε διδακτική μονάδα πριν από την εξήγηση των εκπαιδευτών, είναι δυνατό να ερευνηθεί βαθύτερα το περιεχόμενο. Μια μέθοδος που θα μπορούσε να λειτουργήσει είναι η παράδοση των σελίδων για μία ενότητα τη φορά διαδοχικά και τα πρώτα δεκαπέντε ή είκοσι λεπτά του μαθήματος να καταναλώνονται ώστε να τα διαβάζουν οι σπουδαστές. Καθένας τρόπος, είναι μια καλή ιδέα για τους σπουδαστές να κρατήσουν το κείμενο στο τέλος της σειράς μαθημάτων έτσι ώστε μπορούν να το ξανακοιτάξουν στο μέλλον. ΒΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ _ Αυτοματοποιημένη παρουσίαση. Η «αυτοματοποιημένη παρουσίαση για παραδοσιακές προσωπικές εκπαιδεύσεις» προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποστήριξη του εκπαιδευτή. Η παρουσίαση είναι υπό τη μορφή ενός εκτελέσιμου αρχείου που δεν απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να προβληθεί. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των υπολογιστών είναι επεξεργαστής Pentium 4 και 1 Gb RAM. Η προσωπική έκδοση της βασικής σειράς μαθημάτων ασφάλειας τροφίμων τυροκομίας διαιρείται σε δέκα διδακτικές μονάδες και περιλαμβάνει επίσης το παιχνίδι της τυροκομικής αλυσίδας. Σε όλη την παρουσίαση υπάρχουν τμήματα video και κινούμενα σχέδια για να βοηθήσουν τους σπουδαστές να καταλάβουν τις έννοιες, καθώς επίσης και μερικές ένθετες οθόνες που περιλαμβάνουν παραδείγματα για περισσότερες πληροφορίες σε βάθος. Στο τέλος κάθε διδακτικής μονάδας υπάρχει μια οθόνη υπενθυμίζοντας στους σπουδαστές τις σημαντικότερες έννοιες. Η παρουσίαση ελέγχεται με ένα ποντίκι, με οδηγίες όπως εμφανίζονται. Το παιχνίδι της τυροκομικής αλυσίδας εμφανίζεται επίσης στην οθόνη και οι εκπαιδευτές έχουν πρόσβαση στις διδακτικές μονάδες από τις κύριες επιλογές (μενού). Τα κουμπιά για την έξοδο και 7

8 Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών για την κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω εμφανίζονται επίσης στην οθόνη. Η χρήση αυτού του υλικού πολυμέσων προσφέρει μερικά πλεονεκτήματα διδασκαλίας: Η γραφική φύση του: οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κινούμενα σχέδια, οι σειρές των video, κ.λπ. τραβούν γρήγορα την προσοχή του σπουδαστή, με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συνηθισμένη απόσπαση της προσοχής που μπορεί να εμφανιστεί όταν δεν συνοδεύεται η διάλεξη των εκπαιδευτών από το πρόσθετο υλικό. Διευκολύνει την εργασία του εκπαιδευτή, δεδομένου ότι η παρουσίαση χρησιμεύει ως το χειρόγραφο για την εξήγησή του, που ελαχιστοποιεί την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι γραπτές σημειώσεις ως ενίσχυση. Η διαλογική φύση της παρουσίασης επιτρέπει στον εκπαιδευτή να καλύψει τις εκπαιδευτικές ενότητες με τον δικό του τρόπο. Κατά την παράδοση μιας παρουσίασης... Θυμηθείτε ότι η εργασία του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να μάθει και να θυμηθεί. Αυτό είναι μια σκληρή εργασία. Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πλήρως δεσμευμένος με την εργασία. Οι εκπαιδευόμενοι γρήγορα αίσθανονται εάν ένας εκπαιδευτής είναι θετικός για αυτό που κάνει. Ο εκπαιδευτής πρέπει να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους και να υποκινήσει την επιθυμία τους να μάθουν τις νέες ιδέες και τις δεξιότητες. Πώς είναι αυτό που γίνεται μέσω της παράδοσης; Ο προσωπικοί τρόπος και το ύφος που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτές είναι σημαντικοί και η μέθοδος διδασκαλίας πρέπει να είναι ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Η καλή παράδοση απαιτεί εξάσκηση! Η επιρροή της συμπεριφοράς μέσω του τρόπου σας: Ενθουσιασμός σχετικά με την κατάρτιση, μέσω της χρήσης της φωνής (διαμόρφωση), της γλώσσας του σώματος (χειρονομίες) και της οπτικής επαφής. Να είστε βέβαιος και θετικός (αυτό προέρχεται από τον προγραμματισμό και την προετοιμασία του μαθήματος και από την καλή γνώση αυτού που κάνετε). Να είστε σταθερός. Να είστε ενεργητικός και ζωηρός - μην μείνετε κολλημένος σε ένα σημείο, να κινείστε γύρω από τους εκπαιδευόμενους (αλλά μην το παρακάνετε). Εισάγετε το χιούμορ, εάν μπορείτε να το κάνετε τόσο αποτελεσματικά (το αναγκασμένο χιούμορ μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό, και το πάρα πολύ χιούμορ μπορεί να είναι καταστρεπτικό). Να είστε ευχάριστος, χαλαρός, και συμπονετικός στους εκπαιδευόμενους, μην τους μιλήσετε ποτέ υποτιμητικά. Ενσωματώστε τους εκπαιδευόμενους στη διαδικασία κατάρτισης και κερδίστε την εμπιστοσύνη τους. Επιθυμητές ιδιότητες της ομιλίας: Καθαρός. Ευχάριστος. Ρευστός. Ποικίλος. Συντονισμένος με τις χειρονομίες. Θέστε ένα παράδειγμα: Δώστε μια αίσθηση σπουδαιότητας του θέματος. Πάρτε το θέμα σοβαρά. Αποφύγετε: Την απόσπαση από ιδιομορφίες. Να μην δίνοντας τον καλύτερό σας εαυτό σε κάθε παρουσίαση. 8

9 Μεθοδολογίες και Υλικά του σχεδίου Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας - Διδακτική Ενότητα 3 Σε διάφορα σημεία στην παρουσίαση παρέχονται διάφορες διευθύνσεις στον ιστοχώρου του Διαδικτύου. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πηγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσει τις πληροφορίες της σειράς μαθημάτων και να καταστήσει τις περιόδους άσκησης πιο ευχάριστες, ενώ συγχρόνως υποκινεί και προωθεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και των πληροφοριών από τους σπουδαστές. Δραστηριότητες για τους σπουδαστές της ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ. Ασκήσεις Μερικοί από τους τύπους ασκήσεων που ο εκπαιδευτής θα θελήσει να κάνει κατά τη διάρκεια της ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ σε προσωπική διδασκαλία προτείνονται παρακάτω: Δοκιμή αυτοδιάγνωσης: Ο εκπαιδευτής μπορεί να υποβάλει τους σπουδαστές σε μια σειρά σύντομων και απλών ερωτήσεων που επιτρέπουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και χειρισμού τροφίμων στον εργασιακό χώρο. Ο σπουδαστής πρέπει να απαντήσει με ναι ή όχι στις ερωτήσεις και να καθορίσει γιατί δεν χρησιμοποιεί τις ορθές πρακτικές κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και να αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες των ενεργειών του/της στην ασφάλεια τροφίμων. Παραδείγματος χάριν, μερικές από τις ερωτήσεις μπορεί να είναι οι ακόλουθες:»» Πλένετε τα χέρια σας προτού να αρχίσετε την εργασία σας;»» Χρησιμοποιείτε κατάλληλα τον ιματισμό και τα εξαρτήματα? Αφομοίωση των εννοιών: Αυτό επιτρέπει στον εκπαιδευτή να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης από τους σπουδαστές των εννοιών που μαθαίνουν. Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια και στο τέλος της συνόδου ή του κεφαλαίου και θα βοηθήσουν στο να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο οι πληροφορίες έχουν αφομοιωθεί και ότι οι αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί έχουν απαντηθεί. Παραδείγματος χάριν, εάν ο στόχος για τον σπουδαστή είναι να γίνει κατανοητή τι είναι η τροφική αλυσίδα και πώς συμμετέχει σε αυτήν, ο σπουδαστής καλείται να σκιαγραφήσει την τροφική αλυσίδα για τον τομέα όπου εργάζεται και τοποθετεί τον εαυτό του/της σε αυτήν. Μόλις προσδιοριστεί η θέση που καταλαμβάνεται από 9

10 Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών το σπουδαστή, μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους ή τις ευθύνες του εργαζομένου που καταλαμβάνει εκείνο τον κρίκο στην τροφική αλυσίδα. Εάν η έννοια που συζητείται είναι η ανιχνευσιμότητα, η άσκηση μπορεί να αποτελείται από το σχεδιασμό μιας ετικέτας. Ανάλυση κατάστασης: Ο εκπαιδευτής μπορεί να πάρει φωτογραφίες ή οπτικό υλικό των πραγματικών καταστάσεων σε έναν εργασιακό χώρο παρόμοιο με αυτόν του σπουδαστή, ζητώντας τους να προσδιορίσουν τι γίνεται με λανθασμένο τρόπο ή πώς ένα λάθος μπορεί να διορθωθεί. Παραδείγματος χάριν, μια φωτογραφία ενός χειριστή τροφίμων ή οπτικού υλικού της διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης. Διάφορα παραδείγματα δραστηριοτήτων παρατίθενται κατωτέρω: Σήμανση Τροφίμων. Δραστηριότητες Για να καταλάβουν την έννοια της ανιχνευσιμότητας και τη σημασία της, οι σπουδαστές πρέπει να επιλέξουν μια ετικέτα τροφίμων, κατά προτίμηση ενός χαρτοκιβωτίου τυριών ή γάλακτος, και να ανακτήσουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Τρόφιμο. Όνομα και εμπορικό σήμα. Ημερομηνία λήξης ή καλύτερα πριν από. Μορφή παρουσίασης και συντήρησης. Προέλευση, κατασκευή και ημερομηνία παραγωγής. Κατάλογος συστατικών, διάκριση μεταξύ φυσικών υλικών και πρόσθετων. Θρεπτική ικανότητα. Κατόπιν, οι σπουδαστές πρέπει να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα της παρουσίασης ή της συντήρησής του. Τι άλλα είδη τροφίμων μπορεί να αφορά αυτή η τεχνική παρουσίασης ή συντήρησης; Εάν κάποιος είχε ένα πρόβλημα με τα τρόφιμα και το ανέφερε στις αρχές, πώς θα ήξεραν για ποιο αντικείμενο μιλάτε; Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΨΥΞΗΣ. Δραστηριότητες Για να κάνει τους σπουδαστές να καταλάβουν τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι παραγωγοί και οι χειριστές του γάλακτος ή του τυριού και για να τους κάνει να καταλάβουν την ευθύνη όλων των πρακτόρων κατά μήκος της αλυσίδας των τυριών, ο εκπαιδευτής μπορεί να εισαγάγει μια πραγματική περίπτωση στην οποία ο σπουδαστής είναι εξεταζόμενος καταναλωτής των τροφίμων. 10

11 Μεθοδολογίες και Υλικά του σχεδίου Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας - Διδακτική Ενότητα 3 Οι μικροοργανισμοί αναπαράγονται εύκολα και γρήγορα εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους για την αύξηση και την αναπαραγωγή, όπως οι επαρκείς θρεπτικές ουσίες, η υγρασία, η οξύτητα, το επίπεδο οξυγόνου και η θερμοκρασία. Αναπαράγονται εύκολα στα τρόφιμα και είναι η αιτία ενός πολύ υψηλού ποσοστού των ασθενειών που προέρχονται από τα τρόφιμα. Αν και οι περισσότεροι μικροοργανισμοί είναι μη επιβλαβείς, ακόμα και ευεργετικοί δεδομένου ότι είναι απαραίτητοι για να παραγάγουν κάποια τρόφιμα, όπως το τυρί, παθογόνοι μικροοργανισμοί όπως το βακτήριο brucella, οι σαλμονέλες ή η λιστέρια μπορούν να είναι επίσης παρούσες και μπορούν να μολύνουν τους καταναλωτές που τις τρώνε. a. Φανταστείτε μια πολύ καυτή θερινή ημέρα που εμείς προμηθευόμαστε ένα τρόφιμο στην υπεραγορά. Αγοράσαμε τρόφιμο που φυσικά περιέχει 100 βακτηρίδια ανά κ.ε. (cm3) (συμβολική αξία αναφοράς, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός βακτηριδίων που βρίσκεται στα μολυσμένα τρόφιμα είναι υψηλότερος). b. Στο δρόμο για το σπίτι, το τρόφιμο περνά 1 ώρα στη θερμοκρασία310c. c. Όταν φθάνουμε σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να επαναψύξουμε το τρόφιμο στους -18 C. d. 24 ώρες αργότερα, ο ψυκτήρας παθαίνει βλάβη και το εν λόγω τρόφιμο ξοδεύει μία 1 ώρα και 30 λεπτά στους 32 C. e. Μόλις ο ψυκτήρας διορθωθεί επανεισάγουμε το τρόφιμο. f. 12 ώρες αργότερα, παίρνουμε το τρόφιμο και το ξεπαγώνουμε στη θερμοκρασία δωματίου, περίπου στους 270C, για 3 ώρες, μέχρι να το καταναλώσουμε. 1.- Παραστείστε γραφικά τον αυξανόμενο αριθμό βακτηριδίων ανά κ.ε. του τροφίμου κατά τη διάρκεια του χρόνου. (Για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, δεν θα εξετάσουμε τους χρόνους ή τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες για τους οποίους το τρόφιμο πηγαίνει από παγωμένο σε ξεπαγωμένο και το αντίστροφο). Τα τρόφιμά μας περιέχουν είδη μικροοργανισμών που έχουν την ακόλουθη συμπεριφορά σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία: - Σε λιγότερο από 7 C δεν πολλαπλασιάζονται. - Μεταξύ 7 C και 2 8 C πολλαπλασιάζονται κάθε 3 ώρες. - Μεταξύ 29 C και 42 C πολλαπλασιάζονται κάθε 30 λεπτά. - Μεταξύ 41 C και 55 C πολλαπλασιάζονται κάθε 5 ώρες. - Πάνω από 55 C πεθαίνουν. 2.- Προσδιορίστε ποια λάθη έχουμε κάνει στο χειρισμό αυτών των τροφίμων και τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ώστε να μην επιβαρύνουν την υγεία μας. 11

12 Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Δραστηριότητες Δεδομένου ότι η βασική σειρά μαθημάτων ασφάλειας τροφίμων τυροκομίας είναι μια συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων, η ιδέα της πρακτικής περίπτωσης είναι να παρουσιαστεί η κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας της υγείας πιο κοντά στην πραγματικότητα των σπουδαστών στην κάθε τους ημερήσια εργασία. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι έννοιες που εξηγούνται στις δέκα μονάδες διδασκαλίας της βασικής σειράς μαθημάτων ασφάλειας τροφίμων τυροκομίας έχουν μια πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή εργασία των ανθρώπων που χειρίζονται ή παράγουν το τυρί. Οι σπουδαστές κατά ομάδες πρέπει να προετοιμάσουν ένα πρακτικό παράδειγμα, μετά από τις συμβουλές και τις οδηγίες του εκπαιδευτή. Το πρακτικό παράδειγμα πρέπει να κτιστεί ως εξής: Περιγραφή της τυροκομικής αλυσίδας για ποικίλα τυριών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων της διαδικασίας από την παραγωγή των πρώτων υλών στον τελικό καταναλωτή. Περιγραφή των πιθανών κινδύνων που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των τυριών κατά μήκος όλης της τροφικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα μέτρα και πρακτικές στον εργασιακό χώρο που καθιστούν πιθανό να αποβάλουν, να αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους κινδύνους, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που εξαρτώνται άμεσα από την εργασία των σπουδαστών. Αυτό διευκολύνει τη χρήση της γλώσσας που μαθαίνεται από τους σπουδαστές σε όλη τη βασική σειρά μαθημάτων ασφάλειας τροφίμων τυροκομίας και τους ενθαρρύνει να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα για τις πιο κατάλληλες πρακτικές πρόληψης κινδύνου. Μόλις ολοκληρωθεί (το πρακτικό παράδειγμα) θα είναι και συζητήσιμο και θα υποστεί κριτική από το υπόλοιπο των συμμετεχόντων στη σειρά των μαθημάτων. Το παιχνίδι της τυροκομικής αλυσίδας. Η παραδοσιακή έκδοση για την διδσαχή στην τάξη ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ (CBSA PR.exe) περιλαμβάνει το παιχνίδι της τυροκομικής αλυσίδων. Καταρχήν, η ομάδα διαιρείται σε δύο ομάδες που πρέπει να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικών με τις διαφορετικές συνδέσεις στην τροφική αλυσίδα. Οι οδηγίες των εκπαιδευτών περιλαμβάνουν μια λεπτομερή εξήγηση του παιχνιδιού και όλων των ερωτήσεων και των σωστών απαντήσεων, συμπληρωματικά με το σκοράρισμα για κάθε ομάδα για κάθε σωστή ή λανθασμένη απάντηση: Καταρτιση On-line. Η έκδοση σε on-line μάθηση της ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει στους σπουδαστές να ολοκληρώσουν τη σειρά μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως μάθησης με τη χρησιμοποίηση ενός προσωπικού υπολογιστή 12

13 Μεθοδολογίες και Υλικά του σχεδίου Ασφάλεια Τροφίμων Τυροκομίας - Διδακτική Ενότητα 3 με σύνδεση με το Διαδίκτυο. Αυτός ο τύπος κατάρτισης ενσωματώνει, τουλάχιστον εικονικά, και τις μεθόδους της προσωπικής και της από απόσταση μάθησης με την εξασφάλιση σε πραγματικό χρόνο (online) της επαφής μεταξύ του εκπαιδευτή και των σπουδαστών και ακόμη και μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα εκμάθησης (εικονική τάξη). Επίσης εγγυάται ότι η διαδικασία εκμάθησης του σπουδαστή καταγράφεται που επιτρέπει στον εκπαιδευτή να εξακριβώσει τα χαρακτηριστικά, τα δυνατά σημεία και τις δυσκολίες των σπουδαστών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της από απόσταση μάθησης. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της από απόσταση μάθησης είναι το γεγονός ότι με την αφαίρεση των περιορισμών του χρόνου και του χώρου η βασική σειρά μαθημάτων ασφάλειας τροφίμων τυροκομίας μπορεί να φθάσει σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για τη σειρά μαθημάτων, με την ενσωμάτωση της διαδικασίας εκμάθησης σε άλλες δραστηριότητες. Διευκολύνει τη χρήση του χρόνου μάθησης που προσαρμόζεται περισσότερο στη ζωή του σπουδαστή, ιδιαίτερα σε σπουδαστές με μεγάλες εργάσιμες ημέρες. Επιτρέπει επίσης σε κάθε πρόσωπο για να μάθει στο ρυθμό του, όπως έχουμε δει ανωτέρω, οι ενήλικοι μαθαίνουν όταν θεωρούν ότι οι νέες πληροφορίες είναι σημαντικές γι αυτούς. Ως εκ τούτου, κάθε πρόσωπο έχει τον τρόπο του. Σε γενικές γραμμές, η εξ αποστάσεως μάθηση φαίνεται να είναι πιο εύκαμπτη προσφέροντας περισσότερα εργαλεία και πόρους μάθησης στους σπουδαστές, οι οποίοι μπορούν να είναι διαφορετικοί και πιο εμπλουτισμένοι, παραδείγματος χάριν οι οπτικοαουστικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στη βασική σειρά μαθημάτων ασφάλειας τροφίμων τυροκομίας. Η εργασία των εκπαιδευτών υποστηρίζεται έντονα από τις νέες δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν τον έλεγχο κάθε σπουδαστή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθεωρήσει τη διαδικασία εκμάθησης ενός σπουδαστή τόσο συχνά ανάλογα με τις ανάγκες, βαθμιαία, εξακριβώνοντας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το σπουδαστή και τα συστηματικά λάθη που αποτρέπουν το σπουδαστή από την πρόοδο. Διευκολύνει τη συνεχή αξιολόγηση που μπορεί να μελετηθεί στην επόμενη μονάδα διδασκαλίας, με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερη η προσωποποιήση της μάθησης. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε στα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου εκμάθησης αλλά υπάρχουν επίσης και μειονεκτήματα. Πρέπει να τα εξετάσουμε προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς η από απόσταση μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα. Το σημαντικότερο μειονέκτημα η κίνδυνος είναι η απομόνωση. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, όλη η μάθηση είναι μια διαδικασία διαπροσωπικής επικοινωνίας και αυτή η επικοινωνία είναι όχι μόνο λεκτική αλλά και βασισμένη στις χειρονομίες: τόνος της φωνής, έκφραση του προσώπου, κ.λπ., οι οποίες ασκούν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του κινήτρου. 13

14 Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Μάθημα Εκπαιδευτών Ο σπουδαστής πρέπει να αποφασίσει να πάει να εργαστεί και, ακόμα δυσκολότερο, να παρακινηθεί από τον/ην ίδιο/α. Δεν υπάρχει επίσης καμία ομάδα υποστήριξης που παράγει ενίσχυση και δυναμική υποστήριξη, αν και μπορεί περιστασιακά να παράγει απογοήτευση και αποδραστηριοποίηση επίσης. Αυτή η απομόνωση διακόπτεται συνήθως με απευθείας συνδέσεις πραγματικού χρόνου: χρήση μιας πλατφόρμας, σύνδεση με το Διαδίκτυο και οι σωστές εφαρμογές. Αυτή η έκδοση της βασικής σειράς μαθημάτων ασφάλειας τροφίμων τυροκομίας είναι δομημένη με τον ίδιο τρόπο όπως η έκδοση προσωπικής μάθησης, αλλά δεν περιλαμβάνει το παιχνίδι των τροφικών αλυσίδων. Καθεμία από τις οθόνες σε αυτήν την έκδοση περιέχει πιο εκτενές κείμενο από την έκδοση της προσωπικής μάθησης, που διευκολύνει τους σπουδαστές να κατανοήσουν τις έννοιες, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση από τους εκπαιδευτές. Οι σπουδαστές έχουν επίσης την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ιστοχώρους που εμφανίζονται καθ όλη την παρουσίαση προκειμένου να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα. Κάθε διδακτική μονάδα διανθίζεται με ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης που είναι προορισμένες να βοηθήσουν τον σπουδαστή να αξιολογήσει τη γνώση που έχει αποκτήσει. Οι ασκήσεις αυτές επιδεικνύονται διαδοχικά στις διδακτικές μονάδες έτσι ώστε οι σπουδαστές να περάσουν αναγκαστικά από όλες τις οθόνες. Οι σπουδαστές θα λάβουν, μέσω της πλατφόρμας, το κείμενο των 10 διδακτικών μονάδων. Είναι σημαντικό να σιγουρευτούμε ότι ο σπουδαστής έχει όλα τα απαραίτητα υλικά και να ξέρει πώς χρησιμοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να υπάρξουν πολλοί διαφορετικοί τύποι. Οποιοιδήποτε αμφιβολία του σπουδαστή πρέπει να απαντηθεί αμέσως και πρέπει να θυμάστε ότι η επικοινωνία με το σπουδαστή είναι η μόνη πηγή κινήτρου του/ της. Κατ αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτής πρέπει να διαδραματίσει έναν διπλό ρόλο: Αυτόν του δασκάλου (κάποιος που προγραμματίζει τις δραστηριότητες μάθησης) και αυτόν του παιδαγωγού (κάποιος που έχει το νου του στις ανάγκες του σπουδαστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκμάθησης). Ο ρόλος του δασκάλου δεν πρέπει να επιβληθεί, αφού οι πράξεις της καθοδήγησης, της υποστήριξης και της δραστηριοποίησης είναι σημαντικές. Εκτός από online κατάρτιση, οι μικτές μεθοδολογίες υιοθετούνται όλο και περισσότερο δεδομένου ότι αυτές οι μεθοδολογίες διανθίζουν τη σειρά μαθημάτων της μάθηση από απόσταση με την πραγματική συμμετοχή σε τάξεις και μπορούν να εισαγάγουν: Την δυναμική ότι ανήκεις σε μια ομάδα, την άμεση διευκρίνιση των αμφιβολιών, την εξέταση και την κατανόηση των κοινών δυσκολιών, ξανασκέφτεται τις πτυχές της καθοδήγησης των σπουδαστών που φαίνονται να είναι ανεπαρκείς και για να παρακινήσουν το σπουδαστή και να ενισχύσουν τα κανάλια επικοινωνίας του/της με τον εκπαιδευτή. 14

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 4: Κέντρα παραγωγής γάλακτος FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία. Το FoodSafety

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 2: Το τυρί. Τροφική αλυσίδα και ανιχνευσιμότητα FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 9: Το σύστημα HACCP και συστήματα διαχείρισης στην Ασφάλεια των Τροφίμων FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 6: Η βιομηχανία της τυροκομίας FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία. Το FoodSafety

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 1: Ασφάλεια Τροφίμων FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία. Το FoodSafety Cheese

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 7: Κανόνες Υγιεινής στη Παραγωγή Τυριού FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 8: Κίνδυνοι τροφίμων FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία. Το FoodSafety Cheese

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 5: Τα χαρακτηριστικά του Τυριού FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία. Το FoodSafety

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ (ROLE DEBATES) Σκοπός Ο στόχος αυτού του εργαλείου αντανάκλασης είναι να υποκινηθεί η κατανόηση των προοπτικών των διαφορετικών συμμετόχων. Πιο συγκεκριμένα βοηθά τους εκπαιδευτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα

Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Λογισμικό: Το σπίτι και το σχολείο μου Κατηγορία αναπηρίας: Βαριά Νοητική Αναπηρία Μάθημα: Γλώσσα Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Καστανιώτης Προσβασιμότητα: Τα προγράμματα του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+

Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+ EUROPEAN PROGRAMME LLP - Leonardo da Vinci - Transfer for Innovation Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+ Αριθμός προγράμματος: 2009-1-GR1-LEO 05-01858 www.e50plus.eu ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη).

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη). ΑΣΚΗΣΗ 1 Στην άσκηση αυτή ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή στα παιδιά σχετικά με το πόσο απαραίτητη είναι η ισορροπημένη διατροφή στον οργανισμό μας. Προτείνεται να υπάρξει μια σύντομη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access δωρεάν Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access

1. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access δωρεάν Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access 1 Περιεχόμενα 1. Τα Προγράμματα... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό»

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Σχεδι@ζω για όλους «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα