Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., για την << Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας>> Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Παπαδόπουλου Γρηγορίου, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ) και την αριθμ / (ΦΕΚ 647/ τ. β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 Σύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1) Ζαχαριάδης 2) Γρηγορίου 3) Παπαδόπουλος 4) Μλεκάνης 5) Ετόγλου 6) Κιοσσές 7) Μπέσσας 8) Χαρίσκος 9) Μυστακίδης 10) Ρεμόντης 11) Σιδερά 12) Χρυσοχοΐδης 13) Φουτσιτζής 14) Ιορδανίδης 15) Καλαϊτσίδης Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος 16) Χατζηγιάννης 17) Μαμσάκος 18) Δάντζερας 19) Παπαεμμανουήλ 20) Χαραλαμπίδης 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Κάργας Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Παπαθεοδώρου Ανέστης, 2) Νικολαΐδης Φώτιος, 3) Γκάνης Σταύρος, 4) Νικήτας Αλέξανδρος, 5) Χλιάρα Παναγιώτα, 6)Μαργαρίτης Θωμάς, 7) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 8) Ευμοιρίδης Κων/νος και 9) Μήτρου Γεώργιος. Ο κ. Δήμαρχος, απουσίαζε από την συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Παρών στη συνεδρίαση, ήταν και ο Γ.Γ. Δ. Δράμας. Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κιοσσές Χρήστος και 2) Φουτσιτζής Χρήστος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση, κατά την συζήτηση επί της πρότασης του κου Προέδρου, περί χαρακτηρισμού ως εκτάκτου ή μη, του θέματος της κατανομής πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2015, για το οποίο μετά από ονομαστική ψηφοφορία, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ως έκτακτο προς συζήτηση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ετόγλου Ιωάννης, 2) Χαρίσκος Νικόλαος, 3) Ρεμόντης Θεμιστοκλής και 4) Ιορδανίδης Παγκράτιος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση, πριν από την ψηφοφορία του 1 ου εκτάκτου θέματος.

2 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Ξηροποτάμου: Δεμίσης Γεώργιος ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Δράμας: Κουγιουμτζόγλου Σκουλίδου Δέσποινα 2) Χωριστής: Κουνδουράς Ανέστης ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Καλλιφύτου: Διαμαντίδης Κων/νος 2) Καλού Αγρού: Κρανάς Νικόλαος 3) Κουδουνίων: Ηλιάδης Χαράλαμπος 4) Μαυροβάτου: Ιωαννίδου Μαρία 5) Μικροχωρίου: Φωτόπουλος Φώτιος 6) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης 7) Μυλοποτάμου: Παρασκευόπουλος Ιωάννης 8) Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ(ουδείς) ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος 2) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος 3) Σκαλωτής : Καλαντίδης Ιωάννης

3 Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την << Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας>>, και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: «ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Έγγραφο ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. προς τον Δήμο Δράμας με αρ. πρ. 3166/ β) Σχέδιο Σύμβασης Λαμβάνοντας υπόψη : α) το έγγραφο ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. προς τον Δήμο Δράμας με αρ. πρ. 3166/ από το οποίο προκύπτει η κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης προώθησης του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., β) το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. που συντάχθηκε από τη δεύτερη, γ) την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και δ) την αδυναμία του Δήμου Δράμας να καλύψει τις ανάγκες σε κινητό εξοπλισμό (απορριμματοφόρα οχήματα, ρυμουλκά συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων πρέσες-, ανατρεπόμενο φορτηγό κ.α.), κρίνεται επιβεβλημένη η παραχώρηση από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. στον Δήμο Δράμας του παρακάτω κινητού εξοπλισμού : 1) Τρία (3) ρυμουλκά συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (τράκτορες) και τρεις (3) ημιρυμουλκούμενους συρμούς μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (πρέσες). 2) Ένα (1) όχημα συλλογής-μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. 3) Έναν (1) συρμό hook-lift που περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με σύστημα γάντζου συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m 3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m 3. 4) Δύο (2) απορριμματοδέκτες ανοικτού τύπου 35m 3 5) Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό. 6) Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα των 16m 3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα). 7) Εκατόν είκοσι τρεις (123) πλαστικοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης των 1.100l Το οικονομικό αντικείμενο του σχεδίου της σύμβασης ανέρχεται σε ,50 (με ΦΠΑ 23%) μέρος του οποίου θα πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και μέρος στον προϋπολογισμό του έτους Οι πόροι θα προέρχονται από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου. Για τον σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε το σχέδιο της σύμβασης και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με : 1. Την έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 2. Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης

4 3. Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Δράμας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έκρινε ομόφωνα αναγκαία και εξαιρετικά επείγουσα τη λήψη της παρούσας απόφασης, προς αποφυγή προβλημάτων στη λειτουργία του Δήμου. Έλαβε γνώση του εγγράφου της υπηρεσίας και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης,, μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την << Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας>>. Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτή ακολουθεί: Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΡΑΜΑΣ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Α. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5 ΑΡΘΡΟ 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Σήμερα την ημέρα.. οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής "Συμβαλλόμενοι": 1. Ο Δήμος Δράμας, Π.Ε. Δράμας (οδός Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου, ΤΚ 66100) με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Δράμας, νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Κυριάκο Χαρακίδη, δυνάμει της υπ αριθμ.../2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού. 2. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής (Ν. Πλαστήρα 6 Κομοτηνή) με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, και νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Πετρίδη, δυνάμει της υπ αριθμ. 69/ ειδικής απόφασης του Δ.Σ. αυτής. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ρυθμίσεις και προβλέψεις: Του άρθρου 225 παρ. 1 α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ. Α 114/ ) όπως συμπληρώθηκε με τον N. 3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ). Της παρ. 3 στοιχ. β άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ. Α 42/ ) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3613/07. Της ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/ ): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων

6 και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Της Κ.Υ.Α /2727/03 (ΦΕΚ1909.Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». Της Κ.Υ.Α /3508 (ΦΕΚ 1572.Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». Του άρθρου 12 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει. Του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.», όπως ισχύει. Της με αριθμ. πρωτ. Οικ /1278/ Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του άρθρου 3 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/ ). Του Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή τη Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.». Του άρθρου 21, παρ. 18 και του άρθρου 46. παρ. 5 του Ν. 2218/94 όπως ισχύουν. Της με αριθ. πρωτ /32/ Εγκυκλίου του Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων. Του διαχειριστικού σχεδίου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε

7 επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», όπως αυτό εγκρίθηκε κατόπιν της αριθ. πρωτ. 9424/ Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Της υπ αριθμ. Ε (2004) 5616/ Απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικής με τη χορήγηση οικονομικής συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στην λληνική Δημοκρατία (αριθμός CCI: 2004 GR 16C PE 012) και ιδιαίτερα του ειδικού όρου αυτής. του από Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΑΜΘ (ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με τις υπ αριθμ. 4292/ και 9424/ αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Της από σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας, της ΔΙ.Α.A.ΜΑ.Θ. A.A.E. και της Ε.Ε.Α.Α. A.E. για την οργάνωση και λειτουργία συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001, Της υπ αριθμ. 69/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης. (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) Των από 4/1/2012 και 21/10/2013 Συμβάσεων Χρησιδανείου μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Της υπ αριθμ.../ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας. της υπ αριθμ../.. απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

8 ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 του Ν. 2939/ «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» ο Δήμος Δράμας, υπέγραψε την από σύμβαση με την δεύτερη συμβαλλόμενη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α.), εξαετούς διάρκειας, για την οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001, της Κ.Υ.Α / 2727/2003 όπως και άλλων συναφών νόμων και διαταγμάτων. Η οργάνωση του ανωτέρω συστήματος αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή από τον Δήμο Δράμας κατά τους ειδικότερους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω σύμβαση, χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές (προμηθευτές-κατασκευαστές συσκευασιών, συσκευαστές-εισαγωγείς συσκευασιών, διακινητές), από τον τελικό καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από την ροή των αποβλήτων και στην διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Τα απόβλητα συσκευασίας σύμφωνα με ρητό όρο της σύμβασης θα συλλέγονται από το Δήμο Δράμας με ίδια μέσα και δαπάνες και θα μεταφέρονται με ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής στο ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Δράμας που έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην αγροτική περιοχή του Αγροκτήματος Ταξιάρχης Τιμόθεος του Δήμου Δράμας, κατόπιν παραχώρησής της σ αυτήν άνευ ανταλλάγματος από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει του από 04/01/2012 ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου για τον σκοπό αυτό. Περαιτέρω, τα συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας που θα

9 εκφορτώνονται στο ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Δράμας θα οδηγούνται σε περαιτέρω επεξεργασία (διαλογή, ταξινόμηση, συμπίεση κλπ) με φροντίδα και μέριμνα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ώστε να παράγονται διαφορετικά είδη δευτερογενών υλικών, τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση αξιοποίηση και θα επιστρέφονται προς τον σκοπό αυτό στις επιχειρήσεις του κλάδου του κάθε υλικού, οι οποίες θα προβαίνουν στην αξιοποίηση ανακύκλωση των ανακτωμένων υλικών, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγματική αξιοποίησή τους, ή σε άλλες επιχειρήσεις ικανές να αξιοποιήσουν τα υλικά αυτά. Το ανωτέρω περιγραφόμενο Έργο είναι σύμφωνο με την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9424/9 / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επιτυγχάνει τους δεσμευτικούς στόχους ανακύκλωσης υλικών που θέτει το ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 29407/2002, ΚΥΑ 50910/2003, Οδηγία ΕΕ/99/31, ΕΕ/2008/98) με σχετικά χαμηλό κόστος για το δημότη στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή αξιοποιήσιμων υλικών. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» συστήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που επικυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/ ), με σκοπούς επιχειρηματικής δράσης κατά το καταστατικό της, την ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., την εφαρμογή της μεθόδου της Υγειονομικής Ταφής των απορριμμάτων και την οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους, τον σχεδιασμό των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, την ευθύνη της λειτουργίας

10 των Περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων (λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α., Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων - Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Κ.Δ.Α.Υ., κ.ά.), τον σχεδιασμό της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτών κ.λ.π.), την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων Χ.Υ.Τ.Α. και την παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των όποιων Χ.Α.Δ.Α. στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την παροχή υπηρεσιών προς κάθε τρίτο σε σχέση µε τομείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και την συμμετοχή σε εταιρίες ή φορείς, οποιαδήποτε μορφής που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς, την εξεύρεση, εξασφάλιση και απορρόφηση Εθνικών, Τοπικών και Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη και προώθηση του σκοπού της εταιρίας κ.α., με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχοντας τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς και προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/ ) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.)» και συναφών νομικών ρυθμίσεων και διαταγμάτων, η εταιρία «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» λειτουργεί ήδη από το Μάιο του 2009 (ΦΕΚ 3273/ ), ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., συνεργαζόμενη με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και την τοπική Αυτοδιοίκηση για τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που

11 καθορίζονται για την οργάνωση και εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) και το Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αναλαμβάνοντας την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) και κάθε άλλης συναφούς με αυτές. Διαθέτει δε τεχνικά μέσα αλλά και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και με ιδιαίτερα σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων διαχείρισης και ανακύκλωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων. Επειδή η διαχείριση και λειτουργία του ανωτέρω περιγραφομένου συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων συσκευασίας είναι έργο ειδικής φύσεως, για το οποίο απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, πέραν του υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού του Δήμου Δράμας, το οποίο θα αναλάβει την επίβλεψη και τον σχεδιασμό δράσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή του και την εν γένει διαχείρισή του. Επειδή περαιτέρω, υφίσταται επείγουσα και άμεση ανάγκη στον Δήμο Δράμας σε, επιπλέον των υπαρχόντων, τεχνικά μέσα (οχήματα μεταφοράς απορριμματοδεκτών, απορριμματοδέκτες ανοικτού τύπου, ανατρεπόμενα φορτηγά κλπ) τα οποία οφείλει να διαθέσει ο Δήμος Δράμας, ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις του εκ της ανωτέρω συμβάσεως. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού και προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα τεχνικών μέσων και διαθέσιμου εξειδικευμένου προσωπικού του συμβαλλόμενου Δήμου Δράμας, συνάπτεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε., η οποία συμβάλλεται, στα πλαίσια της ανωτέρω λειτουργίας της, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) της ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με αυτόν, για την επίτευξη του κοινού σκοπού της ορθολογικής και περιβαλλοντικά ενδεικνυόμενης διαχείρισης των απορριμμάτων του ανωτέρω Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με τους όρους του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜΘ και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διαχείρισης των ανακυκλώσιμων προϊόντων.

12 Ειδικότερα: ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας». Σκοπός της σύμβασης είναι η λειτουργική αναβάθμιση και η βελτίωση της διαχείρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί ο Δήμος Δράμας δυνάμει της από σύμβασης με τη δεύτερη συμβαλλόμενη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α.), για την οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Δράμας, με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και με αναμενόμενο αποτέλεσμα την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Δράμας. Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα, ως αναπόσπαστο τμήμα της, Τεχνική Περιγραφή - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ώστε να υλοποιηθεί το αντικείμενό της με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που ακολουθούν στα επόμενα: ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) αναλαμβάνει: α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, ήτοι α) τρία (3) ρυμουλκά συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων

13 (τράκτορες) και τρεις (3) ημιρυμουλκούμενους συρμούς μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (πρέσες) β) Ένα (1) όχημα συλλογής-μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γ) έναν (1) συρμό hook- lift που περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με σύστημα γάντζου συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m 3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m 3, δ) δύο (2) απορριμματοδέκτες ανοικτού τύπου 35m 3, ε) ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό, στ) τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα των 16m 3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα) και ζ) εκατόν είκοσι τρεις (123) πλαστικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης των 1.100l, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. β. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συμβάσεως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει την επιστημονική καθοδήγηση, επίβλεψη και παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον Δήμο Δράμας στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί αυτός δυνάμει της ανωτέρω από σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των ενεργειών του αντισυμβαλλόμενου Δήμου για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας συμβάσεως. Ειδικότερα και ενδεικτικά το επιστημονικό προσωπικό που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. θα αναλάβει την παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τον αντισυμβαλλόμενο Δήμο σε τεχνικά θέματα που αφορούν τις δράσεις και ενέργειές του με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του, τη σύνταξη συγκεκριμένων προτάσεων εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την καλή λειτουργία του συστήματος και την εφαρμογή των απαραίτητων βελτιωτικών ενεργειών ως προς την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη λειτουργία του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανόνες και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να καταγραφούν, όπως και την εν γένει διαρκή ενημέρωση του Δήμου για θέματα που άπτονται των ανωτέρω δραστηριοτήτων του κ.α.

14 γ. Να συνεργαστεί με τον Δήμο Δράμας για τη βέλτιστη υλοποίηση του ανωτέρω έργου και να ενημερώνει τακτικώς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για την πρόοδο του Έργου. δ. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. Ο Δήμος Δράμας αναλαμβάνει: α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συμβάσεως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς και χειριστές, φύλακες, μηχανικούς) το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία των τεχνικών μέσων που θα διατεθούν από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. καθώς και τη φύλαξη και συντήρησή τους. Επίσης, αναλαμβάνει από την υπογραφή της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκέσει, την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας ή βλάβης υποστεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της, από υπαιτιότητά του και για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρησή του. β. Την οικονομική υποστήριξη και καταβολή των αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσης συμβάσεως, διαθέτοντας τα ποσά που αναφέρονται και αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης μεριμνώντας για την απορρόφηση των πιστώσεων σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και τις προβλέψεις του ανωτέρω άρθρου. γ. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. δ. Να διευκολύνει παρέχοντας όπου απαιτείται, κατά τις σχετικές εισηγήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, την αναγκαία

15 υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το συνολικό κόστος υλοποίησης της παρούσας εκτιμάται στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών ( ,70 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το αντικείμενο της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του συμβαλλόμενου στην παρούσα Δήμου Δράμας σύμφωνα με την ανάλυση που αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Οι πόροι θα προέρχονται από τα σχετικά ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Δράμας. Στο συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις για όλα τα έξοδα λειτουργίας της σύμβασης, οι νόμιμες κρατήσεις, φορολογήσεις, λοιπές δαπάνες και κάθε άλλη απρόβλεπτη δαπάνη. Σε καμία περίπτωση το ποσό που θα εκταμιευτεί δε θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο. Το πρόγραμμα πληρωμών του έργου του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Συμβάσεως εξειδικεύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συμβάσεως. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης καταβάλλεται στην ΔΙΑΑΜΑΘ ως προκαταβολή 50 % το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (82.351,85 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Τα χρήματα καταβάλλονται από τον συμβαλλόμενο Δήμο Δράμας σύμφωνα με τον επιμερισμό που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τμηματικά, μετά την παράδοσή κάθε επιμέρους έργου/ενέργειας (όπου αυτό απαιτείται) και τον αντίστοιχο έλεγχο, την παραλαβή και αποδοχή από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία θα συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση. Για κάθε πληρωμή η ΔΙΑΑΜΑΘ παραδίδει στα συμβαλλόμενα μέρη Τιμολόγια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή.

16 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της παρούσης και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκτιμώντας τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της συμβάσεως, εφόσον την παράταση αυτή προσυπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν τη διοίκηση και το συντονισμό όλων των εργασιών για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων σε τριμελή κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τα εξής οριζόμενα από τον καθένα από τους συμβαλλόμενους πρόσωπα: 1. Τον.., Δημοτικό Σύμβουλο ως εκπρόσωπο του Δήμου Δράμας με τον.., Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωτή του. 2. Τον Γεώργιο Πετρίδη του Αποστόλου, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, ως εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), με τον Αναστάσιο Πεταλά του Βασιλείου, Προϊστάμενο Δ/νσης ΟΣΔΑ, ως αναπληρωτή του. 3. Τον, Δημοτικό Σύμβουλο, υποδεικνυόμενο από τον Δήμο Δράμας με τον., Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωτή του. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και παραλαβή του αντικειμένου της, η αιτιολογημένη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την

17 ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της και η οικονομική διαχείριση της συμβάσεως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Η ειδοποίηση των μελών της Επιτροπής γίνεται με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται σε αυτά τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την τασσόμενη μέρα συνεδρίασής της. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και οι αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα την αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. Τόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στο Δήμο Κομοτηνής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται με απόφασή της να συγκροτήσει ειδική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο οφείλουν να διαθέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά τις στο άρθρο 3 της παρούσης υποχρεώσεις τους, στην οποία Επιτροπή αναθέτει τις ειδικές εργασίες της κατάρτισης των τευχών των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου και την εν γένει παρακολούθηση του παραδοτέου έργου. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται να αναφέρεται διαρκώς, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να την ενημερώνει άμεσα για κάθε τι που αφορά στην πρόοδο της εκτέλεσης του έργου, να συνεργάζεται με αυτήν για κάθε θέμα που αφορά στο έργο της και να υποβάλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, σε αυτήν έκθεση για το έργο που

18 επιτελέστηκε. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα ακολουθεί τον κατά την κρίση της προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεση του έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης δικαιούται όμως να παρέχει για τον σκοπό αυτό οδηγίες, στις οποίες αυτή υποχρεούται να συμμορφώνεται. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους από τον υπαίτιο. Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και δε συνεπάγονται ευθύνες τους, εάν οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο, χωρίς αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού καταστάσεως. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και που δε θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κομοτηνής. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού από τον ένα φορέα στον άλλον, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Η παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί μόνον στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και θα ζητηθεί από τον συμβαλλόμενο που είναι υπεύθυνος για το προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η εργασιακή του σχέση.

19 ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μελών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την προγραμματική σύμβαση, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δε μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής, υπογράφεται ως εξής: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Δήμο Δράμας Για την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) Κυριάκος Χαρακίδης Δήμαρχος Δράμας Γεώργιος Πετρίδης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βάσει των άρθρων της προγραμματικής Σύμβασης, ο Δήμος Δράμας θα μεταφέρει τα απόβλητα συσκευασίας (ανακυκλώσιμα υλικά) που συλλέγει μέσω του συστήματος των μπλε κάδων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων/Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ/ΚΔΑΥ) Δράμας. Στο ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Δράμας θα γίνεται η διαλογή των χρήσιμων υλικών από τους μπλε κάδους, η συμπίεση των υλικών και η αποστολή των υλικών προς βιομηχανίες ανακύκλωσης καθώς και η πλήρωση των συρμών μεταφόρτωσης - μεταφοράς απορριμμάτων με το υπόλειμμα της διαδικασίας διαλογής. Η χρήση του ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Δράμας θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας μέσω της αποτροπής ταφής υλικών σε χώρους ταφής και κατά συνέπεια την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης το ανατρεπόμενο φορτηγό, τα οχήματα συλλογής-μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και τα απορριμματοφόρα οχήματα των 16m 3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα) θα διευκολύνουν τη μηχανική αποκομιδή των μπλε κάδων από τον Δήμο Δράμας, ενώ ο συρμός hook-lift με τα open-top container και τους συρμούς μεταφόρτωσης-μεταφοράς θα διευκολύνουν επιπλέον τη διαχείριση επιμέρους υλικών που δεν δεματοποιούνται π.χ. γυαλί, μέταλλα/scrap κλπ καθώς και του υπολείμματος ανακύκλωσης από το ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Δράμας. Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας και Α.Σ.Α. Με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία από το Κ.Δ.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης, που λειτουργεί από το 2010, εκτιμώνται οι ετήσιες ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που συλλέγονται μέσω του συστήματος του μπλε κάδου στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Κ.Δ.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης προκύπτει ότι για το έτος 2013 η ετήσια ποσότητα συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας με το σύστημα του μπλε κάδου ανήλθε σε τόνους. Με βάση αυτήν την τιμή και τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό του ΚΔΑΥ Αλεξ/πολης (Δήμοι Αλεξ/πολης, Κομοτηνής, Σαμοθράκης), το 2013, ίσο με προκύπτει μοναδιαίος ετήσιος ρυθμός συλλογής αποβλήτων συσκευασίας ίσος με 35kg/κάτοικο/έτος. Με βάση αυτόν τον ρυθμό και πληθυσμό του Δήμου Δράμας ίσο με εκτιμάται για το έτος 2014 συλλογή τόνων αποβλήτων συσκευασίας από τον Δήμο Δράμας. Βάσει πραγματικά καταγεγραμμένων στοιχείων ποσοτήτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΣΑ στην Περιφέρεια της ΑΜΘ η εκτίμηση της ετήσιας ποσότητας ΑΣΑ του Δήμου Δράμας γίνεται με ρυθμό παραγωγής ΑΣΑ 0,36t/κάτοικο/έτος και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/30-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 264/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 198/2012 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 198/2012 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7/2-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 198/2012 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δράμας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΣΗΙ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΣΗΙ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/5-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 561/2012 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας, (ΤΑΠ),

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21/26-11-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 587/2013 ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δράμας με ρόλο συντονιστή εταίρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ9Μ-ΨΝΝ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ9Μ-ΨΝΝ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18/29-10-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 529/2013 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας ΑΝΑΡΤΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣ 09/11-06-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΣ ΤΟΥ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 248/2014 ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της 8ης τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

16) Καλαϊτσίδης 17) Παπαδόπουλος 18) Χαραλαμπίδης 19) Ηλιόπουλος 20) Καλφόπουλος

16) Καλαϊτσίδης 17) Παπαδόπουλος 18) Χαραλαμπίδης 19) Ηλιόπουλος 20) Καλφόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18 ης /22-07-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 394/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΩ9Μ-ΥΚΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΒΩ9Μ-ΥΚΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/5-3-2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΩ9Μ-ΥΚΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 97/2012 ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον ΟΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16) Καλαϊτσίδης 17) Παπαδόπουλος 18) Χαραλαμπίδης 19) Ηλιόπουλος 20) Καλφόπουλος

16) Καλαϊτσίδης 17) Παπαδόπουλος 18) Χαραλαμπίδης 19) Ηλιόπουλος 20) Καλφόπουλος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18 ης /22-07-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 335/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996»

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΜΩ9Μ-ΧΣΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΜΩ9Μ-ΧΣΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6/20-4-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 195/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 26599/20-4-12

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Γεώργιος Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Γεώργιος Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21/17-11-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 535/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας εκλογών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 3/2011 τακτικής συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Αριθ.Απόφ. 40/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του ήμου Παρανεστίου με τον ήμο ράμας και τον ήμο

Διαβάστε περισσότερα

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.ΠΙΕΡΙΑΣ

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.ΠΙΕΡΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.ΠΙΕΡΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα.. ημέρα στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αντιμετώπισης των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17/11/2015 σε τμήματα του οδικού δικτύου της νήσου Λευκάδας με την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α Φάσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 457/2015 ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ 14. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

8. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ 14. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 213/2014 Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης /2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων»

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων» Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας : Τηλ. Fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη Βούλα 2331350615 2331350590 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩ9Μ-ΔΜ1. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩ9Μ-ΔΜ1. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14/07-08-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 371/2012 ΘΕΜΑ: Kίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων βάσει των Κανονισμών της Ε.Ε. 543/11, 1308/13,1031/14 και 1369/15, όπως και των εφαρμοστικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Καραβόμυλου Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος»

«Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος» Αρ. πρωτ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας- Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης (,..) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Του Δήμου Ιθάκης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. "Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου» Σήμερα την../../20 ημέρα.. στη Ζάκυνθο, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/27-10- 2011 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/27-10- 2011 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/27-10- 2011 Από το πρακτικό 16/27-10-2011 της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 27Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Αρ. απόφ. 620/2012 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Δράμας, οικ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Αρ. απόφ. 620/2012 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Δράμας, οικ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/28-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αρ. απόφ. 620/2012 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 242/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό της 14 ης /2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η 1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η για τη δράση «Δημιουργία Κέντρου αξιοποίησης των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων, στο παλαιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Κοιλιωμένου Ζακύνθου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/28-07-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/28-07-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/28-07-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 301/2014 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 630/2011 Κανονιστικής ΑΔΣ, σχετικής με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 24/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 24/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 24/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 7978 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ Στο Ρέθυμνο σήμερα στις 24 Μαΐου του έτους 2013 οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Σήμερα την /./ 20 ημέρα. Στη Ζάκυνθο, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 1. Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμ. 11ης/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 9ης του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμ. 11ης/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 9ης του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 9/4/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 85 Πρακτικό της με αριθμ. 11ης/9.4.2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σαριανής,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Μ. Λ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/29.07.2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 541/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ανάκληση της υπ αριθμόν 454/2014 Απόφασης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΗ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Μεταξύ, 14SYMV001858398 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 2014-02-07 Συνολικού ποσού 13.628,83 (με το Φ.Π.Α.) 1. Του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ που εδρεύει στη οδό Χατζηδημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08 ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08 ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08 ης /13-06-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 272/2016 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ όσον αφορά τον κ.α. που βαρύνει η δαπάνη Ωραιόκαστρο 13.7/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1433/23-5-2012 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΕ6-5ΣΨ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 22 ας /5 Σεπτεμβρίου 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 581/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ

Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ Ικαρία, 15 Μαΐου 2013 Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ Κύριε Δήμαρχε / Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά ακούγονται για το θέμα της ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/ Κ.Α. : 20-6277.001: Μεταφορά γυάλινων ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/29-03-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων γυάλινων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ Α.Ε. Για την υλοποίηση προγράμματος «Ποιοτικός Έλεγχος των πόσιμων Νερών της Λήμνου» Στη Μυτιλήνη σήμερα την 28 η Μαρτίου 2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής

ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/21-6-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 863/2011

Αριθ. Αποφάσεως 863/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 456ΜΩΕ6-2 Ν ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 863/2011 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Τσαλουχίδης Γεώργιος, µετά την υπ αριθ. 11/2012 Α Σ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Τσαλουχίδης Γεώργιος, µετά την υπ αριθ. 11/2012 Α Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΟΝΝΩΕ6-Ι04 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 1ης /16 Ιανουαρίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 18/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /15.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 105

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /15.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 105 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Λευκάδος. Στη Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.5/04-04-2016 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 113/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 10 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 13-5-2013 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 8 1 2014 Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/ 11

Βέροια, 8 1 2014 Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /15.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 98

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /15.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά 04 12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 33423 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-32 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 374 Περίληψη Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για τη διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των Φιλαρμονικών των τέως Δήμων Αλυκών, Αρκαδίων και Λαγανά, που σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1431/23-5-2012 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη Λιβαδειά 09-03- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5559 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08 ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08 ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08 ης /13-06-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 270/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης τήρησης διαδικασιών κατάρτισης του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15] 15 Νοεμβρίου -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15] 15 Νοεμβρίου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15] 15 Νοεμβρίου -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 15 α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/27-08-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2012 Θέμα:«Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:. /. -. - 2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 193/2010 ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5708/11.1.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:1435/23-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα