Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., για την << Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας>> Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Παπαδόπουλου Γρηγορίου, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ) και την αριθμ / (ΦΕΚ 647/ τ. β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 Σύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1) Ζαχαριάδης 2) Γρηγορίου 3) Παπαδόπουλος 4) Μλεκάνης 5) Ετόγλου 6) Κιοσσές 7) Μπέσσας 8) Χαρίσκος 9) Μυστακίδης 10) Ρεμόντης 11) Σιδερά 12) Χρυσοχοΐδης 13) Φουτσιτζής 14) Ιορδανίδης 15) Καλαϊτσίδης Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος 16) Χατζηγιάννης 17) Μαμσάκος 18) Δάντζερας 19) Παπαεμμανουήλ 20) Χαραλαμπίδης 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Κάργας Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Παπαθεοδώρου Ανέστης, 2) Νικολαΐδης Φώτιος, 3) Γκάνης Σταύρος, 4) Νικήτας Αλέξανδρος, 5) Χλιάρα Παναγιώτα, 6)Μαργαρίτης Θωμάς, 7) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 8) Ευμοιρίδης Κων/νος και 9) Μήτρου Γεώργιος. Ο κ. Δήμαρχος, απουσίαζε από την συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Παρών στη συνεδρίαση, ήταν και ο Γ.Γ. Δ. Δράμας. Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κιοσσές Χρήστος και 2) Φουτσιτζής Χρήστος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση, κατά την συζήτηση επί της πρότασης του κου Προέδρου, περί χαρακτηρισμού ως εκτάκτου ή μη, του θέματος της κατανομής πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2015, για το οποίο μετά από ονομαστική ψηφοφορία, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ως έκτακτο προς συζήτηση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ετόγλου Ιωάννης, 2) Χαρίσκος Νικόλαος, 3) Ρεμόντης Θεμιστοκλής και 4) Ιορδανίδης Παγκράτιος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση, πριν από την ψηφοφορία του 1 ου εκτάκτου θέματος.

2 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Ξηροποτάμου: Δεμίσης Γεώργιος ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Δράμας: Κουγιουμτζόγλου Σκουλίδου Δέσποινα 2) Χωριστής: Κουνδουράς Ανέστης ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Καλλιφύτου: Διαμαντίδης Κων/νος 2) Καλού Αγρού: Κρανάς Νικόλαος 3) Κουδουνίων: Ηλιάδης Χαράλαμπος 4) Μαυροβάτου: Ιωαννίδου Μαρία 5) Μικροχωρίου: Φωτόπουλος Φώτιος 6) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης 7) Μυλοποτάμου: Παρασκευόπουλος Ιωάννης 8) Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ(ουδείς) ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος 2) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος 3) Σκαλωτής : Καλαντίδης Ιωάννης

3 Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την << Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας>>, και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: «ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Έγγραφο ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. προς τον Δήμο Δράμας με αρ. πρ. 3166/ β) Σχέδιο Σύμβασης Λαμβάνοντας υπόψη : α) το έγγραφο ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. προς τον Δήμο Δράμας με αρ. πρ. 3166/ από το οποίο προκύπτει η κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης προώθησης του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., β) το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. που συντάχθηκε από τη δεύτερη, γ) την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και δ) την αδυναμία του Δήμου Δράμας να καλύψει τις ανάγκες σε κινητό εξοπλισμό (απορριμματοφόρα οχήματα, ρυμουλκά συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων πρέσες-, ανατρεπόμενο φορτηγό κ.α.), κρίνεται επιβεβλημένη η παραχώρηση από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. στον Δήμο Δράμας του παρακάτω κινητού εξοπλισμού : 1) Τρία (3) ρυμουλκά συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (τράκτορες) και τρεις (3) ημιρυμουλκούμενους συρμούς μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (πρέσες). 2) Ένα (1) όχημα συλλογής-μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. 3) Έναν (1) συρμό hook-lift που περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με σύστημα γάντζου συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m 3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m 3. 4) Δύο (2) απορριμματοδέκτες ανοικτού τύπου 35m 3 5) Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό. 6) Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα των 16m 3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα). 7) Εκατόν είκοσι τρεις (123) πλαστικοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης των 1.100l Το οικονομικό αντικείμενο του σχεδίου της σύμβασης ανέρχεται σε ,50 (με ΦΠΑ 23%) μέρος του οποίου θα πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και μέρος στον προϋπολογισμό του έτους Οι πόροι θα προέρχονται από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου. Για τον σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε το σχέδιο της σύμβασης και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με : 1. Την έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 2. Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης

4 3. Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Δράμας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης» Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έκρινε ομόφωνα αναγκαία και εξαιρετικά επείγουσα τη λήψη της παρούσας απόφασης, προς αποφυγή προβλημάτων στη λειτουργία του Δήμου. Έλαβε γνώση του εγγράφου της υπηρεσίας και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης,, μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την << Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας>>. Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτή ακολουθεί: Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΔΡΑΜΑΣ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Α. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5 ΑΡΘΡΟ 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Σήμερα την ημέρα.. οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής "Συμβαλλόμενοι": 1. Ο Δήμος Δράμας, Π.Ε. Δράμας (οδός Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου, ΤΚ 66100) με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Δράμας, νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Κυριάκο Χαρακίδη, δυνάμει της υπ αριθμ.../2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού. 2. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής (Ν. Πλαστήρα 6 Κομοτηνή) με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, και νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Πετρίδη, δυνάμει της υπ αριθμ. 69/ ειδικής απόφασης του Δ.Σ. αυτής. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ρυθμίσεις και προβλέψεις: Του άρθρου 225 παρ. 1 α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ. Α 114/ ) όπως συμπληρώθηκε με τον N. 3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ). Της παρ. 3 στοιχ. β άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ. Α 42/ ) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3613/07. Της ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/ ): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων

6 και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Της Κ.Υ.Α /2727/03 (ΦΕΚ1909.Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». Της Κ.Υ.Α /3508 (ΦΕΚ 1572.Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». Του άρθρου 12 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει. Του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.», όπως ισχύει. Της με αριθμ. πρωτ. Οικ /1278/ Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του άρθρου 3 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/ ). Του Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή τη Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.». Του άρθρου 21, παρ. 18 και του άρθρου 46. παρ. 5 του Ν. 2218/94 όπως ισχύουν. Της με αριθ. πρωτ /32/ Εγκυκλίου του Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων. Του διαχειριστικού σχεδίου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε

7 επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», όπως αυτό εγκρίθηκε κατόπιν της αριθ. πρωτ. 9424/ Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Της υπ αριθμ. Ε (2004) 5616/ Απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικής με τη χορήγηση οικονομικής συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στην λληνική Δημοκρατία (αριθμός CCI: 2004 GR 16C PE 012) και ιδιαίτερα του ειδικού όρου αυτής. του από Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΑΜΘ (ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με τις υπ αριθμ. 4292/ και 9424/ αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Της από σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας, της ΔΙ.Α.A.ΜΑ.Θ. A.A.E. και της Ε.Ε.Α.Α. A.E. για την οργάνωση και λειτουργία συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001, Της υπ αριθμ. 69/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης. (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) Των από 4/1/2012 και 21/10/2013 Συμβάσεων Χρησιδανείου μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Της υπ αριθμ.../ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας. της υπ αριθμ../.. απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

8 ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 του Ν. 2939/ «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» ο Δήμος Δράμας, υπέγραψε την από σύμβαση με την δεύτερη συμβαλλόμενη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α.), εξαετούς διάρκειας, για την οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001, της Κ.Υ.Α / 2727/2003 όπως και άλλων συναφών νόμων και διαταγμάτων. Η οργάνωση του ανωτέρω συστήματος αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή από τον Δήμο Δράμας κατά τους ειδικότερους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω σύμβαση, χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές (προμηθευτές-κατασκευαστές συσκευασιών, συσκευαστές-εισαγωγείς συσκευασιών, διακινητές), από τον τελικό καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από την ροή των αποβλήτων και στην διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Τα απόβλητα συσκευασίας σύμφωνα με ρητό όρο της σύμβασης θα συλλέγονται από το Δήμο Δράμας με ίδια μέσα και δαπάνες και θα μεταφέρονται με ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής στο ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Δράμας που έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στην αγροτική περιοχή του Αγροκτήματος Ταξιάρχης Τιμόθεος του Δήμου Δράμας, κατόπιν παραχώρησής της σ αυτήν άνευ ανταλλάγματος από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει του από 04/01/2012 ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου για τον σκοπό αυτό. Περαιτέρω, τα συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας που θα

9 εκφορτώνονται στο ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Δράμας θα οδηγούνται σε περαιτέρω επεξεργασία (διαλογή, ταξινόμηση, συμπίεση κλπ) με φροντίδα και μέριμνα της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ώστε να παράγονται διαφορετικά είδη δευτερογενών υλικών, τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση αξιοποίηση και θα επιστρέφονται προς τον σκοπό αυτό στις επιχειρήσεις του κλάδου του κάθε υλικού, οι οποίες θα προβαίνουν στην αξιοποίηση ανακύκλωση των ανακτωμένων υλικών, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγματική αξιοποίησή τους, ή σε άλλες επιχειρήσεις ικανές να αξιοποιήσουν τα υλικά αυτά. Το ανωτέρω περιγραφόμενο Έργο είναι σύμφωνο με την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9424/9 / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επιτυγχάνει τους δεσμευτικούς στόχους ανακύκλωσης υλικών που θέτει το ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 29407/2002, ΚΥΑ 50910/2003, Οδηγία ΕΕ/99/31, ΕΕ/2008/98) με σχετικά χαμηλό κόστος για το δημότη στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή αξιοποιήσιμων υλικών. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» συστήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που επικυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/ ), με σκοπούς επιχειρηματικής δράσης κατά το καταστατικό της, την ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., την εφαρμογή της μεθόδου της Υγειονομικής Ταφής των απορριμμάτων και την οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους, τον σχεδιασμό των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, την ευθύνη της λειτουργίας

10 των Περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων (λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α., Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων - Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Κ.Δ.Α.Υ., κ.ά.), τον σχεδιασμό της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτών κ.λ.π.), την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων Χ.Υ.Τ.Α. και την παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των όποιων Χ.Α.Δ.Α. στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την παροχή υπηρεσιών προς κάθε τρίτο σε σχέση µε τομείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και την συμμετοχή σε εταιρίες ή φορείς, οποιαδήποτε μορφής που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς, την εξεύρεση, εξασφάλιση και απορρόφηση Εθνικών, Τοπικών και Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη και προώθηση του σκοπού της εταιρίας κ.α., με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχοντας τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς και προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/ ) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.)» και συναφών νομικών ρυθμίσεων και διαταγμάτων, η εταιρία «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» λειτουργεί ήδη από το Μάιο του 2009 (ΦΕΚ 3273/ ), ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., συνεργαζόμενη με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και την τοπική Αυτοδιοίκηση για τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που

11 καθορίζονται για την οργάνωση και εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) και το Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αναλαμβάνοντας την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) και κάθε άλλης συναφούς με αυτές. Διαθέτει δε τεχνικά μέσα αλλά και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και με ιδιαίτερα σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων διαχείρισης και ανακύκλωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων. Επειδή η διαχείριση και λειτουργία του ανωτέρω περιγραφομένου συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων συσκευασίας είναι έργο ειδικής φύσεως, για το οποίο απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, πέραν του υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού του Δήμου Δράμας, το οποίο θα αναλάβει την επίβλεψη και τον σχεδιασμό δράσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή του και την εν γένει διαχείρισή του. Επειδή περαιτέρω, υφίσταται επείγουσα και άμεση ανάγκη στον Δήμο Δράμας σε, επιπλέον των υπαρχόντων, τεχνικά μέσα (οχήματα μεταφοράς απορριμματοδεκτών, απορριμματοδέκτες ανοικτού τύπου, ανατρεπόμενα φορτηγά κλπ) τα οποία οφείλει να διαθέσει ο Δήμος Δράμας, ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις του εκ της ανωτέρω συμβάσεως. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού και προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα τεχνικών μέσων και διαθέσιμου εξειδικευμένου προσωπικού του συμβαλλόμενου Δήμου Δράμας, συνάπτεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε., η οποία συμβάλλεται, στα πλαίσια της ανωτέρω λειτουργίας της, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) της ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με αυτόν, για την επίτευξη του κοινού σκοπού της ορθολογικής και περιβαλλοντικά ενδεικνυόμενης διαχείρισης των απορριμμάτων του ανωτέρω Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με τους όρους του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜΘ και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διαχείρισης των ανακυκλώσιμων προϊόντων.

12 Ειδικότερα: ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας». Σκοπός της σύμβασης είναι η λειτουργική αναβάθμιση και η βελτίωση της διαχείρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί ο Δήμος Δράμας δυνάμει της από σύμβασης με τη δεύτερη συμβαλλόμενη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α.), για την οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Δράμας, με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και με αναμενόμενο αποτέλεσμα την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Δράμας. Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα, ως αναπόσπαστο τμήμα της, Τεχνική Περιγραφή - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ώστε να υλοποιηθεί το αντικείμενό της με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που ακολουθούν στα επόμενα: ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) αναλαμβάνει: α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, ήτοι α) τρία (3) ρυμουλκά συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων

13 (τράκτορες) και τρεις (3) ημιρυμουλκούμενους συρμούς μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (πρέσες) β) Ένα (1) όχημα συλλογής-μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γ) έναν (1) συρμό hook- lift που περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με σύστημα γάντζου συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m 3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m 3, δ) δύο (2) απορριμματοδέκτες ανοικτού τύπου 35m 3, ε) ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό, στ) τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα των 16m 3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα) και ζ) εκατόν είκοσι τρεις (123) πλαστικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης των 1.100l, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. β. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συμβάσεως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει την επιστημονική καθοδήγηση, επίβλεψη και παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον Δήμο Δράμας στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί αυτός δυνάμει της ανωτέρω από σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των ενεργειών του αντισυμβαλλόμενου Δήμου για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας συμβάσεως. Ειδικότερα και ενδεικτικά το επιστημονικό προσωπικό που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. θα αναλάβει την παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τον αντισυμβαλλόμενο Δήμο σε τεχνικά θέματα που αφορούν τις δράσεις και ενέργειές του με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του, τη σύνταξη συγκεκριμένων προτάσεων εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την καλή λειτουργία του συστήματος και την εφαρμογή των απαραίτητων βελτιωτικών ενεργειών ως προς την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη λειτουργία του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανόνες και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να καταγραφούν, όπως και την εν γένει διαρκή ενημέρωση του Δήμου για θέματα που άπτονται των ανωτέρω δραστηριοτήτων του κ.α.

14 γ. Να συνεργαστεί με τον Δήμο Δράμας για τη βέλτιστη υλοποίηση του ανωτέρω έργου και να ενημερώνει τακτικώς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για την πρόοδο του Έργου. δ. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. Ο Δήμος Δράμας αναλαμβάνει: α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συμβάσεως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς και χειριστές, φύλακες, μηχανικούς) το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία των τεχνικών μέσων που θα διατεθούν από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. καθώς και τη φύλαξη και συντήρησή τους. Επίσης, αναλαμβάνει από την υπογραφή της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκέσει, την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας ή βλάβης υποστεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της, από υπαιτιότητά του και για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρησή του. β. Την οικονομική υποστήριξη και καταβολή των αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσης συμβάσεως, διαθέτοντας τα ποσά που αναφέρονται και αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης μεριμνώντας για την απορρόφηση των πιστώσεων σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και τις προβλέψεις του ανωτέρω άρθρου. γ. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. δ. Να διευκολύνει παρέχοντας όπου απαιτείται, κατά τις σχετικές εισηγήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, την αναγκαία

15 υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το συνολικό κόστος υλοποίησης της παρούσας εκτιμάται στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών ( ,70 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το αντικείμενο της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του συμβαλλόμενου στην παρούσα Δήμου Δράμας σύμφωνα με την ανάλυση που αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Οι πόροι θα προέρχονται από τα σχετικά ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Δράμας. Στο συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις για όλα τα έξοδα λειτουργίας της σύμβασης, οι νόμιμες κρατήσεις, φορολογήσεις, λοιπές δαπάνες και κάθε άλλη απρόβλεπτη δαπάνη. Σε καμία περίπτωση το ποσό που θα εκταμιευτεί δε θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο. Το πρόγραμμα πληρωμών του έργου του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Συμβάσεως εξειδικεύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συμβάσεως. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης καταβάλλεται στην ΔΙΑΑΜΑΘ ως προκαταβολή 50 % το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (82.351,85 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Τα χρήματα καταβάλλονται από τον συμβαλλόμενο Δήμο Δράμας σύμφωνα με τον επιμερισμό που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τμηματικά, μετά την παράδοσή κάθε επιμέρους έργου/ενέργειας (όπου αυτό απαιτείται) και τον αντίστοιχο έλεγχο, την παραλαβή και αποδοχή από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία θα συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση. Για κάθε πληρωμή η ΔΙΑΑΜΑΘ παραδίδει στα συμβαλλόμενα μέρη Τιμολόγια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή.

16 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της παρούσης και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκτιμώντας τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της συμβάσεως, εφόσον την παράταση αυτή προσυπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν τη διοίκηση και το συντονισμό όλων των εργασιών για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων σε τριμελή κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τα εξής οριζόμενα από τον καθένα από τους συμβαλλόμενους πρόσωπα: 1. Τον.., Δημοτικό Σύμβουλο ως εκπρόσωπο του Δήμου Δράμας με τον.., Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωτή του. 2. Τον Γεώργιο Πετρίδη του Αποστόλου, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, ως εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), με τον Αναστάσιο Πεταλά του Βασιλείου, Προϊστάμενο Δ/νσης ΟΣΔΑ, ως αναπληρωτή του. 3. Τον, Δημοτικό Σύμβουλο, υποδεικνυόμενο από τον Δήμο Δράμας με τον., Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωτή του. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και παραλαβή του αντικειμένου της, η αιτιολογημένη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την

17 ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της και η οικονομική διαχείριση της συμβάσεως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Η ειδοποίηση των μελών της Επιτροπής γίνεται με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται σε αυτά τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την τασσόμενη μέρα συνεδρίασής της. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και οι αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα την αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. Τόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στο Δήμο Κομοτηνής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται με απόφασή της να συγκροτήσει ειδική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο οφείλουν να διαθέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά τις στο άρθρο 3 της παρούσης υποχρεώσεις τους, στην οποία Επιτροπή αναθέτει τις ειδικές εργασίες της κατάρτισης των τευχών των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου και την εν γένει παρακολούθηση του παραδοτέου έργου. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται να αναφέρεται διαρκώς, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να την ενημερώνει άμεσα για κάθε τι που αφορά στην πρόοδο της εκτέλεσης του έργου, να συνεργάζεται με αυτήν για κάθε θέμα που αφορά στο έργο της και να υποβάλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, σε αυτήν έκθεση για το έργο που

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας ΑΝΑΡΤΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣ 09/11-06-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΣ ΤΟΥ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 248/2014 ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της 8ης τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 85-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα