ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σελίδα 1 από 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σελίδα 1 από 6"

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 65/2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΟΥ: ΠΡ/ΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τιμή ς ( ) ( ) Μερική Ολική 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Εκσκαφή Ακατάλληλων Εδαφών Π.Τ.Ε.Ο. Α-1 ΟΔΟ-1110 m Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Π.Τ.Ε.Ο. Α-2 3 για μεταφορά σε απόσταση > 20 Km α Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.1 ΟΔΟ-1123Α m για μεταφορά σε απόσταση έως 15 Km β Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.2 ΟΔΟ-1123Α m για μεταφορά σε απόσταση έως 10 Km γ Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.3 ΟΔΟ-1123Α m για μεταφορά σε απόσταση έως 3 Km δ Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.4 ΟΔΟ-1123Α m με πλευρική απόθεση ε Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.5 ΟΔΟ-1123Α m Όρυξη σε έδαφος βραχώδες Π.Τ.Ε.Ο. Α-3 8 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών α Π.Τ.Ε.Ο. Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α m Πρόσθετη αποζημίωση πλάγιων μεταφορών Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ.2163 m Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ.2171 m Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ.2180 m 3. Km Π.Τ.Υ.Ε Π.Τ.Υ.Ε Για βάθος ορύγματος έως 4,00m και μεταφορά σε απόσταση έως 1χλμ α Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ m Για βάθος ορύγματος έως 4,00m και μεταφορά σε απόσταση άνω των 20χλμ β Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ m ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 14 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα Π.Τ.Ε.Ο. A-10 ΟΙΚ-6448 m Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων Π.Τ.Ε.Ο. A-12 ΟΙΚ-2227 m Αποξήλωση και μεταφορά στάσεων λεωφορείου Π.Τ.Ε.Ο. Ν A ΟΙΚ-6448 τεμ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Π.Τ.Ο.Ε Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2226 m Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Π.Τ.Ο.Ε Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2236 m Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2275 m Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2275 Kg Αποξήλωση και Επανατοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων ΕΛΤΑ Π.Τ.Ε.Ο. Ν A ΟΙΚ-6448 τεμ Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ 6054 στρ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 24 Προμήθεια δανείων Π.Τ.Ε.Ο. A Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε 1 έως Ε Π.Τ.Ε.Ο. A-18.1 ΟΔΟ-1510 m Κατασκευή Επιχωμάτων Π.Τ.Ε.Ο. A-20 ΟΔΟ-1530 m Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2162 m Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ 6067 m Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο Π.Τ.Υ.Ε Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm α Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ 6068 m Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ m Σελίδα 1 από 6

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) Τιμή ς ( ) ( ) Μερική Ολική ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ 31 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές Π.Τ.Ε.Π. Α6 ΠΡΣ 1620 m Προμήθεια φυτικής γης Π.Τ.Ε.Π. Δ8 ΠΡΣ 1620 m Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Π.Τ.Υ.Ε Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg α Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ 6157 m ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ 1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 34 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων, πλάτους έως 3,00μ Π.Τ.Ε.Ο. Β-1 ΟΔΟ-2151 m Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων Π.Τ.Ε.Ο. Β-4 35 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 1.2.2α Π.Τ.Ε.Ο. Β-4.2 ΥΔΡ 6068 m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων Π.Τ.Ο.Ε σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2122 m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων Π.Τ.Ο.Ε σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2124 m Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω Π.Τ.Ε.Ο. Β-2 ΥΔΡ-6087 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Π.Τ.Ε.Ο. Β-29 Σκυρόδεμα Κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) Π.Τ.Ε.Ο. Β Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ α Π.Τ.Ε.Ο. Β ΟΔΟ-2531 m C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ β Π.Τ.Ε.Ο. Β ΟΔΟ-2531 m Σκυρόδεμα Κατηγορίας C16/ Π.Τ.Ε.Ο. Β C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης α Π.Τ.Ε.Ο. Β ΟΔΟ-2532 m Σκυρόδεμα Κατηγορίας C20/ Π.Τ.Ε.Ο. Β Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ α Π.Τ.Ε.Ο. Β ΟΔΟ-2551 m Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Π.Τ.Ο.Ε Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-3214 m ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 45 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 3816 m Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 3821 m Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 3841 m Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 3816 m ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣιδηροΙ οπλισοί Π.Τ.Ε.Ο. Β Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων α Π.Τ.Ε.Ο. Β-30.2 ΟΔΟ-2612 Kg Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων β Π.Τ.Ε.Ο. Β-30.3 ΥΔΡ-7018 Kg Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Π.Τ.Ο.Ε Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500c (S500c) Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-3873 Kg δομικά πλέγματα S500s Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-3873 Kg ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 54 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Π.Τ.Ε.Ο. Β-51 ΟΔΟ-2921 m Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β-52.1 ΟΔΟ-2922 m Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β-52.2 ΟΔΟ-2922 m Πλακόστρωση με πλάκες πεζοδρομίου για άτομα με προβλήματα όρασης Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β-52.3 ΟΔΟ-2922 m Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες Λακκώματος Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7312 m Επιστρώσεις με κυβόλιθους 10x10x6εκ. από πέτρα Λακκώματος Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7312 m Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες Ελευθερουπόλεως Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7312 m Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 7416 m Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο α Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7494 m Ταινίες επιστρώσεων από πλάκα Ελευθερούπολης β Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-7494 m Επιστρώσεις στηθαίων με με σχιστόπλακα Πηλίου πάχους 5 cm και πλάτους άνω των 30 cm Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-7526 m Επενδύσεις βαθμίδων με πέτρα Λακκώματος α Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7541 m Σελίδα 2 από 6

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) Τιμή ς ( ) ( ) Μερική Ολική Επενδύσεις βαθμίδων με απόλυτα ορθογωνική πλάκα Ελευθερούπολης β Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7541 m Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από τσιμέντο,10x20x6 cm και 10x10x6 cm Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7452 m ΣΩΛΗΝΕΣ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό Π.Τ.Υ.Ε Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α ΙΙ, (Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 110) Π.Τ.Υ.Ε Ονομαστικής διαμέτρου D400m α Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ m Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς Π.Τ.Υ.Ε. Ν Για σωλήνες PVC/51, D εσωτ.=355 mm Π.Τ.Υ.Ε. Ν ΥΔΡ m ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων Π.Τ.Ε.Ο. Β Διάτρητοι σωλήνες στραγγηστηρίων Φ0,20μ α Π.Τ.Ε.Ο. Β-61.1 ΟΔΟ-2861 m Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Π.Τ.Ε.Ο. Β-62 ΟΔΟ-2815 m Γεωυφάσματα Π.Τ.Ε.Ο. Β Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων Π.Τ.Ε.Ο. Β-64.1 ΟΙΚ-7914 m ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ 74 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.) Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β ΟΔΟ 2548 τεμ Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή D=0,60) (Π.Κ.Ε.) Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β ΟΔΟ 2548 τεμ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Σελίδα 3 από 6

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) Τιμή ς ( ) ( ) Μερική Ολική ΟΜΑΔΑ 1.3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Υπόβαση Οδοστρωσίας Π.Τ.Ε.Ο. Γ-1 76 Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) Π.Τ.Ε.Ο. Γ-1.1 ΟΔΟ-3121.Β m Υπόβαση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150) με μεταφορά από απόσταση >40 km Π.Τ.Ε.Ο. Γ ΟΔΟ-3111.Β m με μεταφορά από απόσταση έως 15 km Π.Τ.Ε.Ο. Γ ΟΔΟ-3111.Β m με μεταφορά από απόσταση έως 10 km Π.Τ.Ε.Ο. Γ ΟΔΟ-3111.Β m Βάση οδοστρωσίας Π.Τ.Ε.Ο. Γ-2 80 Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155) Π.Τ.Ε.Ο. Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m Βάση πάχους 50mm με υγρό οικολογικό σταθεροποιητή (ΠΤΠΟ155) Π.Τ.Ε.Ο. Ν Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ 1.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 82 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος Π.Τ.Ε.Ο. Δ-1 ΟΙΚ-2269.Α m Εκσκαφή-Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος Π.Τ.Ε.Ο. Δ-2 83 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 εκ Π.Τ.Ε.Ο. Δ-2.1 ΟΔΟ-1132 m Ασφαλτική Προεπάλειψη Π.Τ.Ε.Ο. Δ-3 ΟΔΟ-4110 m Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Π.Τ.Ε.Ο. Δ-4 ΟΔΟ-4120 m Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265) ΟΔΟ Δ-8 86 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ-4521.Β m Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Π.Τ.Υ.Ε ΟΔΟ 4521Β m ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ 1.5 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ Κιγκλιδώματα Π.Τ.Ε.Ο. Ε-4 88 Σιδηρά κιγκλιδώματα α Π.Τ.Ε.Ο. Ε-4.2 ΟΔΟ 2652 Kg Περίφραξη μέσου ύψους Π.Τ.Ε.Ο. Ε-5 89 Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 μ α Π.Τ.Ε.Ο. Ε-5.2 ΥΔΡ 6812 m ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Πινακίδα πληροφόρησης Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ε-8 ΟΙΚ 6541 τεμ Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα απο μεμβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ Π.Τ.Ε.Ο. Ε ΟΙΚ 6541 m Πινακίδες ρυθμιστικές και ενδειξης επικινδυνων θεσεων υψηλής αντανακλαστικότητας Π.Τ.Ε.Ο. Ε-9 91 Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης Π.Τ.Ε.Ο. Ε-9.3 ΟΙΚ τεμ Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους απλής όψης Π.Τ.Ε.Ο. Ε-9.4 ΟΙΚ τεμ Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Π.Τ.Ε.Ο. Ε-10.2 ΟΔΟ-2653 τεμ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Διαγράμμιση οδοστρώματος Π.Τ.Ε.Ο. Ε Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας Π.Τ.Ε.Ο. Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 m ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ 1.6 ΛΟΙΠΑ (π.χ. Κτίρια, ενόργανη παρακολούθηση επιχωμάτων, κλπ εφόσον υπάρχουν) 95 Κατασκευή κρήνης με φυσικό στενάρι Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-4306 τεμ Κατασκευή βρύσης από σκυρόδεμα, με επένδυση από Πέτρα προέλευσης Λακώματος Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-7578 τεμ Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-4307 m Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Π.Τ.Ο.Ε Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-4502 m Ξύλινη περίφραξη Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5101 m Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς Π.Τ.Ο.Ε Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-5266 m Σανίδωμα στέγης Π.Τ.Ο.Ε Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-5282 m Κατασκευή ξύλινου καθίσματος Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5341 τεμ Κατασκευή ξύλινου καθίσματος με πλάτη Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5341 τεμ Κατασκευή γωνιακού ξύλινου καθίσματος γύρω από τις ταχυδρ. θυρίδες της πλατείας Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5341 τεμ Κατασκευή ξύλινης επικάλυψης καθιστικού Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5601 m Καλαθάκια απορριμμάτων Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ τεμ Μεταλλικές σχάρες δέντρων Π.Τ.Ε.Π. Ν-Β49 ΥΔΡ 6752 Kg Σελίδα 4 από 6

5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) Τιμή ς ( ) ( ) Μερική Ολική 110 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-6122 Kg Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-6123 Kg Μεταλλικές κατασκευές γαλβανισμένες εν θερμώ Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-6123 Kg Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-6428 m Αρμολογήματα - Επιχρίσματα Π.Τ.Ο.Ε. 71 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7101 m Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών β Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7102 m Στεγανοποίηση επιφανειών με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο υλικό Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-7122 m Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7211 m Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7725 m Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7735 m Υδροαμμοβολή καθαρισμού λιθοδομής Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-7740 m Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώμα αλκυδικών ή ακρυλικών ρυτινών, βάσεως νερού ή διαλύτου Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7755 m Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7771 m νερού η διαλύτου. 123 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7912 m Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίου επίσκεψης ή υδροσυλλογης Π.Τ.Ε.Υ.Ε. Ν ΥΔΡ-6732 τεμ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.6. ΟΜΑΔΑ 2.1 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 125 Προβολέας εξωτερικού φωτισμού, σε ιστό 0,5m Ισχύος 100 W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 103 τεμ Εξαγωγή και απομάκρυνση παλιού ή κατεστραφέντος σιδηροιστού με φωτιστικό σώμα έως 6m ΑΤΗΕ Ν9405 ΗΛΜ 100 τεμ Ιστός Υπαίθριου Φωτισμού - Ιστός ύψους 3,00 m Π.Τ.Ε.Ο. N-Z ΗΛΜ 101 τεμ Σελίδα 5 από 6

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) Τιμή ς ( ) ( ) Μερική Ολική 128 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών - Ιστός ύψους 5,00 m Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ζ ΗΛΜ 101 τεμ Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na - Υψηλής πίεσης - Ισχύος 150 W Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ζ ΗΛΜ 103 τεμ Φωτιστικό σώμα υπαίθριου φωτισμου και λαμπτήρα Na - Υψηλής πίεσης - Ισχύος 100 W Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ζ ΗΛΜ 103 τεμ Πίλαρ ηλεκτροδότησης 5 έως 7 αναχωρήσεων Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ζ ΗΛΜ 52 τεμ Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 12 τεμ Σύνδεση παροχής Ύδρευσης και μεταφορά υφιστάμενης υδροληψίας άρδευσης ΑΤΗΕ Ν.8312 ΗΛΜ 14 κ.α Αποξήλωση φωτιστικού σώματος (ΦΟΠ ΔΕΗ) και του βραχίονα ανάρτησης του Ν ΗΛΜ 60 τεμ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 Atm Φ Π.Τ.Ε.Ο. Β-58,3 ΥΔΡ m ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Π.Τ.Ε.Ο. Ν Β-59.1 ΗΛΜ 5 m Ιστός ηλεκτροφωτισμού ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 101 τεμ Βραχίονας φωτιστικού σώματος ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 101 τεμ Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100 W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-103 τεμ Προβολέας στεγανός, με λαμπτήρα αλογόνου ισχύος 150 W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-103 τεμ Καλώδιο J1VV-R (ΝΥΥ) διατομής 4 x 6 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-47 m Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 25 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-47 m Πλάκα γείωσης χαλκού 500 x 500 x 3 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-45 τεμ Φρεάτιο δικτύου σωληνώσεων φωτισμού 40 x 40 x 70 cm ΑΤΗΕ Ν %ΟΔΟ %ΥΔΡ-6751 τεμ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: = ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: = Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% = Αθροισμα 1 = Απρόβλεπτα 15% = Αθροισμα 2 = ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ = ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ = Αναθεώρηση = Αθροισμα 3 = Φ.Π.Α. 23% = ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΗ 15 / 05 / 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Για το μέρος που αναλογεί στον καθένα ΘΕΡΜΗ 15 / 05/ 2012 ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΘΕΡΜΗ 15 / 05 /2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ Τ.Κ. Ε. και Υ. Χ Παπά Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός Χρυσαφίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Καραγιαννίδου Καλλιόπη Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Σελίδα 6 από 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 65/2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΟΥ: ΠΡ/ΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Αγ.Αντωνιος ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 1. ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Εκσκαφή Ακατάλληλων Εδαφών Π.Τ.Ε.Ο. Α-1 ΟΔΟ-1110 m Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Π.Τ.Ε.Ο. Α-2 3 για μεταφορά σε απόσταση > 20 Km α Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.1 ΟΔΟ-1123Α m για μεταφορά σε απόσταση έως 15 Km β Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.2 ΟΔΟ-1123Α m για μεταφορά σε απόσταση έως 10 Km γ Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.3 ΟΔΟ-1123Α m για μεταφορά σε απόσταση έως 3 Km δ Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.4 ΟΔΟ-1123Α m με πλευρική απόθεση ε Π.Τ.Ε.Ο. Α-2.5 ΟΔΟ-1123Α m Όρυξη σε έδαφος βραχώδες Π.Τ.Ε.Ο. Α-3 8 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών α Π.Τ.Ε.Ο. Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α m Πρόσθετη αποζημίωση πλάγιων μεταφορών Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ.2163 m Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ.2171 m Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ.2180 m 3. Km Π.Τ.Υ.Ε Π.Τ.Υ.Ε Για βάθος ορύγματος έως 4,00m και μεταφορά σε απόσταση έως 1χλμ α Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ m Για βάθος ορύγματος έως 4,00m και μεταφορά σε απόσταση άνω των 20χλμ β Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ m ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 14 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα Π.Τ.Ε.Ο. A-10 ΟΙΚ-6448 m Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων Π.Τ.Ε.Ο. A-12 ΟΙΚ-2227 m Αποξήλωση και μεταφορά στάσεων λεωφορείου Π.Τ.Ε.Ο. Ν A ΟΙΚ-6448 τεμ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Π.Τ.Ο.Ε Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2226 m Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Π.Τ.Ο.Ε Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2236 m Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2275 m Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2275 Kg Αποξήλωση και Επανατοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων ΕΛΤΑ Π.Τ.Ε.Ο. Ν A ΟΙΚ-6448 τεμ Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ 6054 στρ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 24 Προμήθεια δανείων Π.Τ.Ε.Ο. A-18 Σελίδα 1 από 6

8 ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Αγ.Αντωνιος ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 25 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε 1 έως Ε Π.Τ.Ε.Ο. A-18.1 ΟΔΟ-1510 m Κατασκευή Επιχωμάτων Π.Τ.Ε.Ο. A-20 ΟΔΟ-1530 m Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2162 m Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ 6067 m Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο Π.Τ.Υ.Ε Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm α Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ 6068 m Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ m ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ 31 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές Π.Τ.Ε.Π. Α6 ΠΡΣ 1620 m Προμήθεια φυτικής γης Π.Τ.Ε.Π. Δ8 ΠΡΣ 1620 m Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Π.Τ.Υ.Ε Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg α Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ 6157 m ΟΜΑΔΑ 1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 34 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων, πλάτους έως 3,00μ Π.Τ.Ε.Ο. Β-1 ΟΔΟ-2151 m Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων Π.Τ.Ε.Ο. Β-4 35 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 1.2.2α Π.Τ.Ε.Ο. Β-4.2 ΥΔΡ 6068 m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων Π.Τ.Ο.Ε σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2122 m Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων Π.Τ.Ο.Ε σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-2124 m Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω Π.Τ.Ε.Ο. Β-2 ΥΔΡ-6087 m ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Π.Τ.Ε.Ο. Β-29 Σκυρόδεμα Κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) Π.Τ.Ε.Ο. Β Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ α Π.Τ.Ε.Ο. Β ΟΔΟ-2531 m C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ β Π.Τ.Ε.Ο. Β ΟΔΟ-2531 m Σκυρόδεμα Κατηγορίας C16/ Π.Τ.Ε.Ο. Β C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης α Π.Τ.Ε.Ο. Β ΟΔΟ-2532 m Σκυρόδεμα Κατηγορίας C20/ Π.Τ.Ε.Ο. Β Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ α Π.Τ.Ε.Ο. Β ΟΔΟ-2551 m Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Π.Τ.Ο.Ε Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-3214 m ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 45 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 3816 m Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 3821 m Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 3841 m Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 3816 m ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣιδηροΙ οπλισοί Π.Τ.Ε.Ο. Β Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων α Π.Τ.Ε.Ο. Β-30.2 ΟΔΟ-2612 Kg Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων β Π.Τ.Ε.Ο. Β-30.3 ΥΔΡ-7018 Kg Σελίδα 2 από 6

9 ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Αγ.Αντωνιος ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 51 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Π.Τ.Ο.Ε Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500c (S500c) Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-3873 Kg δομικά πλέγματα S500s Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-3873 Kg ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Π.Τ.Ο.Ε Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Π.Τ.Ε.Ο. Β-51 ΟΔΟ-2921 m Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β-52.1 ΟΔΟ-2922 m Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β-52.2 ΟΔΟ-2922 m Πλακόστρωση με πλάκες πεζοδρομίου για άτομα με προβλήματα όρασης Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β-52.3 ΟΔΟ-2922 m Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες Λακκώματος Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7312 m Επιστρώσεις με κυβόλιθους 10x10x6εκ. από πέτρα Λακκώματος Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7312 m Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες Ελευθερουπόλεως Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7312 m Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ 7416 m Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο α Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7494 m Ταινίες επιστρώσεων από πλάκα Ελευθερούπολης β Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-7494 m Επιστρώσεις στηθαίων με σχιστόπλακα Πηλίου πάχους 5 cm και πλάτους άνω των 20 cm Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-7526 m Επενδύσεις βαθμίδων με πέτρα Λακκώματος α Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7541 m Επενδύσεις βαθμίδων με απόλυτα ορθογωνική πλάκα Ελευθερούπολης β Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7541 m Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από τσιμέντο,10x20x6 cm και 10x10x6 cm Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ 7452 m ΣΩΛΗΝΕΣ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό Π.Τ.Υ.Ε Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α ΙΙ, (Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 110) Π.Τ.Υ.Ε Ονομαστικής διαμέτρου D400m α Π.Τ.Υ.Ε ΥΔΡ m Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς Π.Τ.Υ.Ε. Ν Για σωλήνες PVC/51, D εσωτ.=355 mm Π.Τ.Υ.Ε. Ν ΥΔΡ m ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων Π.Τ.Ε.Ο. Β Διάτρητοι σωλήνες στραγγηστηρίων Φ0,20μ α Π.Τ.Ε.Ο. Β-61.1 ΟΔΟ-2861 m Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Π.Τ.Ε.Ο. Β-62 ΟΔΟ-2815 m Γεωυφάσματα Π.Τ.Ε.Ο. Β Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων Π.Τ.Ε.Ο. Β-64.1 ΟΙΚ-7914 m ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Π.Τ.Ο.Ε Φρεάτιο υδροσυλλογής Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β ΟΔΟ 2548 τεμ Φρεάτια αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου (D=0,40 ή D=0, Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Β ΟΔΟ 2548 τεμ 2.00 ΟΜΑΔΑ 1.3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Υπόβαση Οδοστρωσίας Π.Τ.Ε.Ο. Γ-1 76 Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) Π.Τ.Ε.Ο. Γ-1.1 ΟΔΟ-3121.Β m Υπόβαση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150) με μεταφορά από απόσταση >40 km Π.Τ.Ε.Ο. Γ ΟΔΟ-3111.Β m με μεταφορά από απόσταση έως 15 km Π.Τ.Ε.Ο. Γ ΟΔΟ-3111.Β m με μεταφορά από απόσταση έως 10 km Π.Τ.Ε.Ο. Γ ΟΔΟ-3111.Β m Βάση οδοστρωσίας Π.Τ.Ε.Ο. Γ-2 80 Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155) Π.Τ.Ε.Ο. Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m Βάση πάχους 50mm με υγρό οικολογικό σταθεροποιητή (ΠΤΠΟ155) Π.Τ.Ε.Ο. Ν Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m ΟΜΑΔΑ 1.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 82 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος Π.Τ.Ε.Ο. Δ-1 ΟΙΚ-2269.Α m Εκσκαφή-Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος Π.Τ.Ε.Ο. Δ-2 Σελίδα 3 από 6

10 ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Αγ.Αντωνιος ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 83 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 εκ Π.Τ.Ε.Ο. Δ-2.1 ΟΔΟ-1132 m Ασφαλτική Προεπάλειψη Π.Τ.Ε.Ο. Δ-3 ΟΔΟ-4110 m Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Π.Τ.Ε.Ο. Δ-4 ΟΔΟ-4120 m Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265) ΟΔΟ Δ-8 86 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ-4521.Β m Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Π.Τ.Υ.Ε ΟΔΟ 4521Β m ΟΜΑΔΑ 1.5 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ Κιγκλιδώματα Π.Τ.Ε.Ο. Ε-4 88 Σιδηρά κιγκλιδώματα α Π.Τ.Ε.Ο. Ε-4.2 ΟΔΟ 2652 Kg Περίφραξη μέσου ύψους Π.Τ.Ε.Ο. Ε-5 89 Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 μ α Π.Τ.Ε.Ο. Ε-5.2 ΥΔΡ 6812 m ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Πινακίδα πληροφόρησης Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ε-8 ΟΙΚ 6541 τεμ Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα απο μεμβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ Π.Τ.Ε.Ο. Ε ΟΙΚ 6541 m Πινακίδες ρυθμιστικές και ενδειξης επικινδυνων θεσεων υψηλής αντανακλαστικότητας Π.Τ.Ε.Ο. Ε-9 91 Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης Π.Τ.Ε.Ο. Ε-9.3 ΟΙΚ τεμ Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους απλής όψης Π.Τ.Ε.Ο. Ε-9.4 ΟΙΚ τεμ Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Π.Τ.Ε.Ο. Ε-10.2 ΟΔΟ-2653 τεμ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Διαγράμμιση οδοστρώματος Π.Τ.Ε.Ο. Ε Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας Π.Τ.Ε.Ο. Ε-17.2 ΟΙΚ-7788 m ΟΜΑΔΑ 1.6 ΛΟΙΠΑ (π.χ. Κτίρια, ενόργανη παρακολούθηση επιχωμάτων, κλπ εφόσον υπάρχουν) 95 Κατασκευή κρήνης με φυσικό στενάρι Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-4306 τεμ Κατασκευή βρύσης από σκυρόδεμα, με επένδυση από Πέτρα προέλευσης Λακώματος Ν-1 ΟΙΚ-7463 τεμ Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-4307 m Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Π.Τ.Ο.Ε Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-4502 m Ξύλινη περίφραξη Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5101 m Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς Π.Τ.Ο.Ε Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-5266 m Σανίδωμα στέγης Π.Τ.Ο.Ε Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-5282 m Κατασκευή ξύλινου καθίσματος Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5341 τεμ Κατασκευή ξύλινου καθίσματος με πλάτη Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5341 τεμ Κατασκευή γωνιακού ξύλινου καθίσματος γύρω από τις ταχυδρ. θυρίδες της πλατείας Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5341 τεμ Κατασκευή ξύλινης επικάλυψης καθιστικού Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-5601 m Καλαθάκια απορριμμάτων Π.Τ.Ο.Ε. Ν τεμ Μεταλλικές σχάρες δέντρων Π.Τ.Ε.Π. Ν-Β1 ΥΔΡ 6752 Kg Κατασκευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-6122 Kg Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-6123 Kg Σελίδα 4 από 6

11 ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Αγ.Αντωνιος ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 112 Μεταλλικές κατασκευές γαλβανισμένες εν θερμώ Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-6123 Kg Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-6428 m Αρμολογήματα - Επιχρίσματα Π.Τ.Ο.Ε. 71 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών α Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7101 m Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών β Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7102 m Στεγανοποίηση επιφανειών με τσιμεντοειδές επαλειφόμενο υλικό Π.Τ.Ο.Ε. Ν ΟΙΚ-7122 m Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7211 m Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7725 m Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7755 m Υδροαμμοβολή καθαρισμού λιθοδομής Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7740 m Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώμα αλκυδικών ή ακρυλικών ρυτινών, βάσεως νερού ή διαλύτου Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7755 m Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7771 m Π.Τ.Ο.Ε ΟΙΚ-7912 m Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίου επίσκεψης ή υδροσυλλογης Π.Τ.Ε.Υ.Ε. Ν ΥΔΡ-6732 τεμ ΟΜΑΔΑ 2.1 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 125 Προβολέας εξωτερικού φωτισμού, σε ιστό 0,5m Ισχύος 100 W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 103 τεμ Εξαγωγή και απομάκρυνση παλιού ή κατεστραφέντος σιδηροιστού με φωτιστικό σώμα έως 6m ΑΤΗΕ Ν9405 ΗΛΜ 100 τεμ Ιστός Υπαίθριου Φωτισμού - Ιστός ύψους 3,00 m Π.Τ.Ε.Ο. N-Z ΗΛΜ 101 τεμ Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών - Ιστός ύψους 5,00 m Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ζ ΗΛΜ 101 τεμ Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na - Υψηλής πίεσης - Ισχύος 150 W Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ζ ΗΛΜ 103 τεμ Φωτιστικό σώμα υπαίθριου φωτισμου και λαμπτήρα Na - Υψηλής πίεσης - Ισχύος 100 W Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ζ ΗΛΜ 103 τεμ Πίλαρ ηλεκτροδότησης 5 έως 7 αναχωρήσεων Π.Τ.Ε.Ο. Ν-Ζ ΗΛΜ 52 τεμ Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 12 τεμ Σύνδεση παροχής Ύδρευσης και μεταφορά υφιστάμενης υδροληψίας άρδευσης ΑΤΗΕ Ν.8312 ΗΛΜ 14 κ.α Αποξήλωση φωτιστικού σώματος (ΦΟΠ ΔΕΗ) και του βραχίονα ανάρτησης του Ν ΗΛΜ 60 τεμ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 Atm Φ Π.Τ.Ε.Ο. Β-58,3 ΥΔΡ m Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου DN 50 για την διέλευση καλωδίων ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 m Ιστός ηλεκτροφωτισμού ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 101 τεμ Βραχίονας φωτιστικού σώματος ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 101 τεμ Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100 W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-103 τεμ Προβολέας στεγανός, με λαμπτήρα αλογόνου ισχύος 150 W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-103 τεμ Καλώδιο J1VV-R (ΝΥΥ) διατομής 4 x 6 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-47 m Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 25 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-47 m Πλάκα γείωσης χαλκού 500 x 500 x 3 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ-45 τεμ Σελίδα 5 από 6

12 ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Αγ.Αντωνιος ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 144 Φρεάτιο δικτύου σωληνώσεων φωτισμού 40 x 40 x 60 cm ΑΤΗΕ Ν %ΟΔΟ %ΥΔΡ-6751 τεμ ΘΕΡΜΗ / / 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Σελίδα 6 από 6

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2012 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες...

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές Προμετρήσεις

Αναλυτικές Προμετρήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: "Νέο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 300 μαθητών στην περιοχή Λειβαδά της δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καράτουλας, Ν. Ηλέιας Έργο: Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Ποσότητα ΟΔΟ-1123Α m 3 3.900 8,80 34.320,00 2 ΟΔΟ-1212 m 3 50 9,63 481,50 3 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Αριθμός Μελέτης : 62/2014 Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Θέση: Οδός Σωτήρος, οδός 54 & οδό Κεφαλληνίας Ο.Τ. Γ391-392, Π.Ε. 5η Δημοτ. Ενότ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα