NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2"

Transcript

1 ΜΑΪΟΣ 2001

2 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

3 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο ωρίµανσης για τη ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. και στη διάρκεια της οποίας δηµιουργήθηκε ένας όµιλος νέων και ιδιαίτερα ελπιδοφόρων εταιριών. Οι ρυθµοί ανάπτυξης για το 2000 ήταν σταθερά ανοδικοί, µε τον κύκλο εργασιών της εταιρίας να φτάνει τα 6 δις και τις αθροιστικές πωλήσεις και των πέντε εταιριών του οµίλου να αγγίζουν τα 10 δις. Σε αυτούς τους δώδεκα µήνες η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά video games και software, ενώ παράλληλα αναρριχήθηκε και τοποθετήθηκε ανάµεσα στις πιο σηµαντικές εταιρίες διανοµής προϊόντων πληροφορικής της χώρας µας. Η διορατικότητα, η στρατηγική, το κύρος και το άριστα οργανωµένο δίκτυο διανοµής της ΝΤΙΟΝΙΚ, οδήγησαν στη δηµιουργία νέων business units µε αντικείµενο ευρέως καταναλωτικά προϊόντα από το χώρο της πληροφορικής, της κινητής τηλεφωνίας, του αυτοµατισµού γραφείου και των χαρτικών-αναλωσίµων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην περαιτέρω αξιοποίηση των καναλιών διάθεσης της εταιρίας. Η εξαγορά και η ίδρυση νέων εταιριών διεύρυναν το πεδίο δράσης της εταιρίας, που µε την επίτευξη συνεργιών µετατρέπεται µε σταθερά βήµατα σε έναν µεγάλο και ευέλικτο όµιλο εταιριών. Η διοίκηση, ακολουθώντας πιστά τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό της εταιρίας, συνεχίζει να εφαρµόζει επιτυχηµένα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα καθώς και να εισάγει καινοτόµες και ριζοσπαστικές - για την Ελληνική αγορά ιδέες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εµπειρία των στελεχών του οµίλου. Με σεβασµό και πίστη στις δεσµεύσεις µας, σας καλούµε να συνεχίσετε να βαδίζετε µαζί µε τη σταθερή αξία του οµίλου εταιριών ΝΤΙΟΝΙΚ στην πορεία προς την κατάκτηση της κορυφής. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

4 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικές Πληροφορίες Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Ίδια κεφάλαια-λογιστική αξία µετοχής Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή αντικειµένου εργασιών Προϊόντα ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Πελάτες Προώθηση Προϊόντων Προµηθευτές Πάγια περιουσιακά στοιχεία- Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Εµπορικά Σήµατα ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία µερισµάτων ΙΟΙΚΗΣΗ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των µελών του.σ. και των κυρίων Μετόχων στο.σ. άλλων εταιριών Ανθρώπινο δυναµικό Οργανόγραµµα Επενδύσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ανάλυση κύκλου εργασιών Αποτελέσµατα χρήσεων Πίνακας ιάθεσης Κερδών Ισολογισµοί χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες χρήσεων Πίνακας ταµειακών ροών Ενοποιηµένες Λογιστικές καταστάσεις Ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης Ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµού χρήσης Πίνακας ενοποιηµένων ταµειακών ροών Προορισµός χρήσης νέων κεφαλαίων Πολιτική µερισµάτων ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Θυγατρικές εταιρίες- Όµιλος ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε TELECLUB A.E ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT A.E ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε Συγγενείς εταιρίες ATCOM A.E Εταιρίες που συµµετέχουν στην Εταιρία ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρίες που έχουν ενιαία διεύθυνση ή κοινή ιοίκηση µε την Εταιρία Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/ και τα µέλη του.σ. της Εταιρίας Θυγατρικές των Θυγατρικών ή Συγγενών Εταιριών ιεταιρικές Συναλλαγές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

6 NTIONIK A.E. 8.1 Γενικά Γενικά στοιχεία κλάδου ιεθνής αγορά Ελληνική Αγορά Θέση της εταιρίας στον κλάδο - ανταγωνισµός ραστηριότητα της ΝΤΙΟΝΙΚ και των ανταγωνιστών της Νοµοθετικό Πλαίσιο Πνευµατικών ικαιωµάτων ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μακροχρόνιοι στόχοι Επενδυτική πολιτική ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οικονοµικές καταστάσεις εταιρίας Ισολογισµός χρήσης Προσάρτηµα χρήσης Έκθεση διαχείρισης.σ. χρήσης Ταµειακές ροές χρήσης Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εταιρίας Ενοποιηµένος ισολογισµός χρήσης Ενοποιηµένο προσάρτηµα χρήσης Ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης.σ. χρήσης Ενοποιηµένες ταµειακές ροές χρήσης Οικονοµικές καταστάσεις θυγατρικών εταιριών χρήσης ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε Ισολογισµός χρήσης Προσάρτηµα χρήσης TELECLUB A.E Ισολογισµός χρήσης Προσάρτηµα χρήσης NTIONIK OFFICE DEPOT A.E Ισολογισµός χρήσης Προσάρτηµα χρήσης ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ A.E Ισολογισµός χρήσης ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

7 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.» και «POWER SYSTEMS» (εφεξής η «Εταιρία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ.16 της απόφασης 5/2034/ της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται στο Π.. 348/1985. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι οι κύριοι Γεώργιος Αλβανός, Πρόεδρος του.σ. της Εταιρίας και Θωµάς Ρούµπας, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, Αριστοτέλους 95, Αχαρναί, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του παρόντος ελτίου, και µαζί µε του συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Η χρήση 2000 (όπως και 1999) ελέγχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. ηµήτριο Ντζανάτο Α.Μ. ΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton. Η Εταιρία (όπως και οι θυγατρικές της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε και TELECLUB A.E.) έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1999, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Η θυγατρική εταιρία ΑΦΟΙ ηµητρόπουλοι έχει ζητήσει από τις 30/11/2000 την διενέργεια φορολογικού ελέγχου από την αρµόδια.ο.υ. ενώ η επίσης θυγατρική ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT A.E. στις 31/12/2000 έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση και δεν έχει ελεγθεί φορολογικά. Τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική καθώς και για την ενοποιηµένη χρήση παρατίθενται στο παράρτηµα κάτω από τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις. 7 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

8 NTIONIK A.E. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 (µετατροπή από Ε.Π.Ε ) µε αριθµό ΦΕΚ 5374/ και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί µέχρι το 2045 µε δυνατότητα παράτασης. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο ήµο Αχαρνών Αττικής και συγκεκριµένα στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95, Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στα µητρώα ανωνύµων εταιριών µε αριθµό 34192/01/Β95/493. Η πλήρης επωνυµία της Εταιρίας είναι ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ και µε διακριτικό τίτλο «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.» (ΦΕΚ 189/ ). Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύµφωνα µε την από 06/06/1999 Γ.Σ. (ΦΕΚ 7787/ ) και ισχύει µέχρι σήµερα, σκοπός της Εταιρίας είναι: (1) Η δηµιουργία, προσαρµογή, συντήρηση και εµπορία λογισµικού (software) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (2) Η εµπορία Η/Υ (αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση και διανοµή) χωρίς περιορισµό είδους µεγέθους καθώς και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού µηχανικού ανταλλακτικού ή εξαρτήµατός τους ή περιφερειακού µηχανήµατος και συσκευής, όπως επίσης και αντίστοιχου υλικού και λογισµικού που έχει σχέση µε την τεχνολογία της πληροφορικής (πληροφορική συστήµατα επικοινωνιών και µέσων ενηµέρωσης συστήµατα προσοµοίωσης και video games καθώς και συστήµατα υπερβατικής πραγµατικότητας virtual reality µε τα αναλώσιµά τους). (3) Η πώληση αναλωσίµων Η/Υ, µαγνητικών µέσων και συσκευών πληροφορικής, video games και συστηµάτων επικοινωνιών ή µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται αναλώσιµα εκτυπωτών (µελανοταινίες inkjet cartridges, toners, χαρτί κλπ) µαγνητικά µέσα εγγραφής (δισκέτες CD-ROM, CD-R, CD-I, οπτικοί δίσκοι WORM και WMRM, µαγνητικές ταινίες και cartridges όλων των διαστάσεων κλπ) και αναπαραγωγής πληροφοριών (κασέτες, videodisks κλπ), µέσα παρουσίασης (διαφάνειες, slides video walls κλπ) και ειδικά αναλώσιµα όπως φίλτρα οθονών, καθαριστικά όλων των ανωτέρω και τέλος RAM, ROM DRAM Microchips κλπ. (4) Η παροχή υπηρεσιών, η επί κέρδει για εγγραφή πληροφοριών και στοιχείων επί των ανωτέρω αναφεροµένων ή άλλων παρεµφερών µέσων και η σύνταξη µελετών για θέµατα που αφορούν οργάνωση Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων ή Οργανισµών και ειδικότερα για θέµατα που έχουν σχέση µε µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων ή ανάληψη έργων υλοποίησης µελετών όπως οι παραπάνω, στον τοµέα του software. Η ανάπτυξη εφαρµογών µηχανογραφικής επεξεργασίας πληροφοριών τόσο στον τοµέα APPLICATION SOFTWARE όσο και στον τοµέα του OPERATIONAL SOFTWARE. (5) Η ανάληψη έργου παρακολούθησης και συντήρησης µηχανογραφικών κυκλωµάτων ή µηχανογραφικών κέντρων στον τοµέα του SOFTWARE. (6) Η µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων για λογαριασµό τρίτων µε ιδιόκτητο εκχωρηµένο ή µισθωµένο σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή. (7) Η εκπαίδευση ατόµων ή οµάδας σε θέµατα Μηχανογράφησης, Επικοινωνιών, Οργάνωσης και γενικά συστηµάτων επεξεργασίας και µεταβίβασης πληροφοριών. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία µπορεί : α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

9 (8) Η επισκευή συντήρηση και επισκευή παντός είδους ηλεκτρικού ηλεκτρονικού µηχανήµατος και εξαρτηµάτων αυτών και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης επί τεχνικών θεµάτων. (9) Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεως εµπορευµάτων τρίτων και η παροχή λογιστικής υποστήριξης προς τρίτους. Πέραν της τροποποίησης του άρθρου 3 µε την προσθήκη του σκοπού (9) όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν έχει επέλθει άλλη τροποποίηση του καταστατικού της κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. 2.2 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας από την σύστασή της µέχρι την παρούσα αύξηση παρουσιάζει την παρακάτω εξέλιξη: Με την ίδρυση της Εταιρίας ( ), από µετατροπή ΕΠΕ, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και τη συµπλήρωση σηµαντικού µέρους του κεφαλαίου σε µετρητά, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία και κατατέθηκε στο σύνολό του µε καταβολή µετρητών (ΦΕΚ 1140/ ). Με την από απόφαση του Σ της Εταιρίας*, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των δρχ. µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία και τιµής έκδοσης δρχ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής τιµής και τιµής έκδοσης ποσού δρχ. µεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 1877/9.5.96) Με την από απόφαση του Σ της Εταιρίας*, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των δρχ. µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία και τιµής έκδοσης δρχ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής τιµής και τιµής έκδοσης ποσού δρχ. µεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 8219/ ). (*) Σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920, Αρ. 13, παρ. 1 το.σ. δύναται να αποφασίζει, αν κάτι τέτοιο ορίζεται από το καταστατικό, αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρίας στο Άρθρο 5, παρ.2 προβλέπει τη δυνατότητα που δίνει ο νόµος. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά το ποσό των µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία και τιµής έκδοσης δρχ. Η αύξηση αυτή δεν καλύφθηκε πλήρως και το συγκεντρωθέν ποσό εκ δρχ αφορούσε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία και τιµής έκδοσης δρχ. και δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δρχ από την διαφορά µεταξύ ονοµαστικής τιµής και τιµής έκδοσης.. Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών, διατέθηκαν σε τιµή µεγαλύτερη κατά 300 δρχ., ήτοι δρχ. ανά µετοχή και το ποσό των δρχ. που προέκυψε, µεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Λόγω του ότι στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης δεν υπήρχε η πρόβλεψη περί µερικής καταβολής κεφαλαίου σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920 Άρθρο 13α παρ. 1, η απόφαση αυτή ανακλήθηκε µε απόφαση της εποµένης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το συγκεντρωθέν ποσό των δρχ., παρακρατήθηκε ως προκαταβολή για µελλοντική αύξηση κεφαλαίου µε αντίστοιχη πίστωση του λογαριασµού προκαταβολές µετόχων. 9 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

10 NTIONIK A.E. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, ανακλήθηκε η απόφαση της προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης και αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά το συγκεντρωθέν ποσό της προηγούµενης αύξησης. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής τιµής και τιµής έκδοσης ποσού δρχ. µεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 8221/ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικώς κατά το ποσό των µε την έκδοση κοινών ονοµαστικών µετοχών ως εξής: 1) δρχ. µε Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών υπέρ το άρτιο και δωρεάν διανοµή κοινών ονοµαστικών µετοχών µε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 2 παλαιές και 2) δρχ. µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία. και τιµής έκδοσης δρχ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής τιµής και τιµής έκδοσης συνολικού ποσού δρχ. µεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 277/ ). Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών, διατέθηκαν σε νέους µετόχους σε τιµή µεγαλύτερη κατά 500 δρχ., ήτοι δρχ. ανά µετοχή και το ποσό των δρχ. που προέκυψε, µεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η µετατροπή όλων των µετοχών από ονοµαστικές σε ανώνυµες. Στην ίδια Γενική Συνέλευση, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικώς κατά το ποσό των µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 500 σε 200 δραχµές µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία. Η αύξηση αυτή πραγµατοποιήθηκε ως εξής: 1) δρχ. µε Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών υπέρ το άρτιο και έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών και 2) δρχ. µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία. και τιµής έκδοσης 350 δρχ. Η διαφορά µεταξύ ονοµαστικής τιµής και τιµής έκδοσης ποσού δρχ. µεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Ειδικό Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία. Το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ / Εγκριτική Απόφαση Νοµάρχη Αθηνών και έχει σταλεί προς δηµοσίευση στο ΦΕΚ µε το υπ αριθµ. 6478/98 ΤΑΠΕΤ. Με τις από και αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των δρχ. µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία και µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης. Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ορίστηκε από τους αναδόχους και το.σ. της Εταιρία, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, σε δρχ. η κάθε µία. Από τις νέες µετοχές της ανωτέρω έκδοσης οι διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό µε ηµόσια Εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες διατέθηκαν µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο προσωπικό και λοιπούς συνεργάτες της εταιρίας κατά την κρίση του.σ.. Η διαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο δρχ πήγε σε πίστωση του λογαριασµού Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά το πέρας της ανωτέρω αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της α) αποφασίστηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 200 σε 100 δραχµές µε ταυτόχρονη έκδοση για το λόγο αυτό µετοχών και β) αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά δραχµές από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δραχµών η κάθε µία. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε δραχµές διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 100 δραχµών η κάθε µία. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

11 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών και µε τιµή διάθεσης δρχ ανά νέα µετοχή. Από τις παραπάνω νέες µετοχές, οι θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση σε υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρίας µε ταυτόχρονη παραίτηση των παλαιών µετόχων και οι υπόλοιπες νέες µετοχές θα διατεθούν µε δικαίωµα προτίµησης στους µετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 6 παλαιές. Τέλος, µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας α) αποφασίσθηκε η ανάκληση της προηγούµενης αύξησης και β) αποφασίσθηκε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά δρχ µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών και µε τιµή διάθεσης δρχ ανά νέα µετοχή. Από τις παραπάνω νέες µετοχές, οι διετέθησαν µε ιδιωτική τοποθέτηση σε υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρίας µε ταυτόχρονη παραίτηση των παλαιών µετόχων και οι υπόλοιπες νέες µετοχές διετέθησαν µε δικαίωµα προτίµησης στους µετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 6 παλαιές. Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Ηµεροµηνία Γεν. Συνέλευσης Αρ. ΦΕΚ / Ηµεροµηνία Ποσό αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Τιµή ιάθεσης Μετρητά Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Αριθ. Μετοχών Ονοµ. Αξία Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδρυση 1140/ / / / / * 9921/ Μεταβολή ονοµαστικής αξίας από δρχ. 500 σε δρχ / / ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ /03/ / Μεταβολή ονοµαστικής αξίας από δρχ. 200 σε δρχ /03/ / /07/ /10/2000 Ανάκληση της παραπάνω απόφασης για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου /10/2000** ΑΥΞΗΣΗ I. Οι µετοχές κατά την Γ.Σ. των µετόχων της µετατράπηκαν σε κοινές ανώνυµες. II. Με τη λήξη της εξεταζόµενης χρήσης η τελευταία αύξηση κεφαλαίου (20/10/2000) τελούσε υπό την έγκριση του ιοικητικού συµβουλίου του ΧΑΑ. Η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώθηκε στις 20/3/ Μέτοχοι Επειδή οι µετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυµες, η Εταιρία είναι σε θέση να γνωρίζει τους βασικούς µετόχους της καθώς και το ακριβές ποσοστό που αυτοί κατέχουν µόνο κατά τις Γενικές Συνελεύσεις όταν οι µέτοχοι για να συµµετάσχουν είναι υποχρεωµένοι να δεσµεύσουν τις µετοχές τους. Βέβαια και στις περιπτώσεις αυτές, δεν µπορεί να αποκλεισθεί το γεγονός, βασικός µέτοχος της Εταιρίας να µην δεσµεύσει τις µετοχές του ή µέρος αυτών µε αποτέλεσµα η Εταιρία να µην είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις µεταβολές των ποσοστών των βασικών της µετόχων παρά µόνο για αυτές που λαµβάνει γνώση κατά τις εκάστοτε Έκτακτες η Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Το Μετοχολόγιο της Εταιρίας, µε βάση τους µετόχους που δέσµευσαν τις µετοχές τους κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/10/2000, είχε ως εξής: 11 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

12 NTIONIK A.E. ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 3% (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤO % ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ,55% ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ ,76% ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε ,81% ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ,16% ΑΛΝΤΕΜΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε ,63% ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΑΤΣΟΥ ,60% ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ,40% ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ,26% Επενδυτικό κοινό ,80% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Σηµειώνεται όλοι οι παραπάνω βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας- µε ποσοστό µεγαλύτερο του 5%- δήλωσαν στη Γ.Σ. ότι θα συµµετάσχουν πλήρως στην παρούσα αύξηση και επίσης ότι θα διατηρήσουν τα ποσοστά τους στα παρόντα περίπου επίπεδα για διάστηµα έξι µηνών µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας οι σηµαντικότερες αλλαγές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 3%- που επήλθαν στην µετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν οι παρακάτω: (1) Μέχρι την εισαγωγή της εταιρίας δεν είχαν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές ποσοστού. (2) Η µεταβολή των ποσοστών συµµετοχής λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µέσω ηµόσιας Εγγραφής για την είσοδο της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Η µεταβολή αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε , ,8 Θωµάς Ι. Ρούµπας , ,9 Βασίλειος Χάλαρης , ,6 Λάµπρος Λ. Περικλέους , ,9 Γεώργιος Κ. Αλβανός , ,4 Αθανάσιος Πετσόπουλος , ,7 Λοιποί ιδιώτες επενδυτές (33 φυσικά και νοµικά πρόσωπα) , ,1 Επενδυτικό κοινό* ,6 ΣΥΝΟΛΟ , (3) Αυτές που αργότερα έγιναν γνωστές αφορούν τη µείωση του ποσοστού της ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. από 17,8% σε 13,55%, του κ. Ρούµπα από 13,9% σε 9,76%, του κ. Χάλαρη από 12,6% σε 6,16%. (4)Τέλος, υπάρχουν γνωστοποιήσεις ποσοστών που υπερέβησαν το 5%. Στις 19/7/2000 η κα Βαρβάρα Τσάτσου ενηµέρωσε πως κατείχε µετοχές της Εταιρίας, στις 2/10/2000 η εταιρία ΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΤΕ ως ο βασικός µέτοχος της ΚΛΩΝΑΤΕΞ πως ο όµιλος κατείχε µετοχές, στις 5/10/2000 η εταιρία ΟΥ ΟΣ ως µέλος της ΚΛΩΝΑΤΕΞ πως κατείχε µετοχές και συνολικά ο όµιλος Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπήρχε καµία προηγούµενη γνώση για ποσοστό των συγκεκριµένων µετόχων. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

13 2.4 Ίδια κεφάλαια-λογιστική αξία µετοχής ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. Στον πίνακα της επόµενης σελίδας παρουσιάζεται το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας µε στοιχεία της καθώς και η λογιστική αξία της µετοχής της πριν και µετά την υπό εξέταση από το.σ του Χ.Α.Α. αύξηση. Πριν την Παρούσα Αύξηση (ποσά σε δρχ) Παρούσα Αύξηση (ποσά σε ρχ) Μετά την Παρούσα Αύξηση (ποσά σε ρχ) (ποσά σε ) Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική αξία Μετοχής ,29 Μετοχικό Κεφάλαιο ,80 ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο ,56 Λοιπά Αποθεµατικά ,34 Ποσά προορισµένα για αύξηση µετ. κεφαλαίου ,00 Αποτελέσµατα εις νέον ,10 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,81 Λογιστική αξία Μετοχής 261,97 299,41 0,88 Σηµειώνεται ότι η υπό εξέταση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αντιστοιχεί σχεδόν στο 100% των υφιστάµενων Ιδίων Κεφαλαίων της (αν εξαιρέσουµε το ποσά που προορίζονται για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και θα συµψηφισθούν µε την παρούσα αύξηση ). 2.5 Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής Η µετοχή της Εταιρίας εισήχθη προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.Α. την Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της τελευταίας συνεδρίασης και τον όγκο συναλλαγών για το διάστηµα 1/2000-3/2001, σε σχέση µε την πορεία του δείκτη της παράλληλης αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (τεµάχια ανά µήνα ) ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 31/1/ ,28 18, ,04 29/2/ ,41 12, ,82 31/3/ ,88 8, ,46 27/4/ ,35 7, ,37 31/5/ ,92 10, ,15 30/6/ ,52 11, ,01 31/7/ ,13 13, ,23 31/8/ ,11 12, ,05 29/9/ ,66 13, ,36 31/10/ ,71 11, ,12 30/11/ ,12 11, ,53 29/12/2000 9,17 9, ,72 31/1/2001 4,16 4, ,88 28/2/2001 3,86 3, ,16 30/3/2001 4,24 4, ,42 13 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

14 NTIONIK A.E. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τιµή της µετοχής (µαύρη γραµµή), ο λόγος τιµής µετοχής /τιµή Γενικού είκτη (κόκκινη γραµµή) και ο ηµερήσιος όγκος συναλλαγών για το διάστηµα 12/1999-5/ x100 x Dec 2000 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2001 Feb Mar Apr May Jun ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

15 3. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. 3.1 Σύντοµο Ιστορικό Η ΝΤΙΟΝΙΚ ιδρύθηκε σαν Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης το 1986 από τον κ. Λεύκιο Περικλέους και την κα Νίκη Κάβουρα µε σκοπό αυτή να λειτουργήσει σαν φορέας στην εξυπηρέτηση των επενδύσεων των ιδίων στην Ελλάδα. Το 1994 η Εταιρία εξαγοράστηκε από τους κ.κ. Λάµπρο Περικλέους, Βασίλη Χάλαρη και Ηλία Κυριακάκη. Οι ανωτέρω επιχειρηµατίες διαβλέποντας τις θετικές προοπτικές και τις δυνατότητες ανάπτυξης και δυναµικής του ευρύτερου χώρου της πληροφορικής, διαφοροποίησαν την ως τότε δραστηριότητα της Εταιρίας και άρχισαν να επεκτείνονται σταδιακά σ αυτό το χώρο. Το Σεπτέµβριο του 1995, και ενώ η Εταιρία είχε αρχίσει ήδη να πραγµατοποιεί αλµατώδη πρόοδο των εργασιών της, µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία µε αύξηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της από 5 εκατ. δρχ. σε 100 εκατ. δρχ.. Το ίδιο διάστηµα, το µετοχικό σχήµα πήρε τη σηµερινή µορφή του µε την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αλλά και ιδιωτών επενδυτών η πλειοψηφία των οποίων είναι µέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Χ.Α (Πανελλήνιου Συνδέσµου Επενδυτών Χρηµατιστηρίου Αθηνών). Το 1996 η Εταιρία διαβλέποντας την επερχόµενη έκρηξη της αγοράς στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών των λογισµικών προγραµµάτων και πολυµέσων (multimedia), µετεγκαταστάθηκε, επενδύοντας ταυτόχρονα σε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. Οι επενδύσεις αυτές συντέλεσαν στο να γίνει η ΝΤΙΟΝΙΚ A.E. ο σηµαντικότερος διανοµέας ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών µέσων επιµόρφωσης στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων έχοντας συνάψει εµπορικές συµφωνίες µε µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής τέτοιων προϊόντων στο χώρο. Το 1998 στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης νέων επικερδών δραστηριοτήτων, η Εταιρία αποφάσισε να επεκταθεί σε προϊόντα τα οποία θα της επιτρέψουν αφ ενός µεν να εκµεταλλευθεί στο µέγιστο τα υπάρχοντα κανάλια διανοµής και να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, αφ ετέρου δε να διαφοροποιήσει το επιχειρηµατικό ρίσκο που περιέχεται σε µονοσήµαντες δραστηριότητες, γεγονός που παρατηρείται στον ανταγωνισµό. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία δροµολόγησε την είσοδό της στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, των παραδοσιακών παιχνιδιών, (µέσω της θυγατρικής της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ A.E. DREAMLAND ). Το 1999 θεωρείται ορόσηµο για την περαιτέρω πορεία της Εταιρίας καθώς µετά από ηµόσια Εγγραφή, οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Με τα κεφάλαια που άντλησε από το επενδυτικό κοινό η Εταιρία µετεγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο και ενίσχυσε τα κεφάλαια κίνησης της ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω στο χώρο τον οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα για την Εταιρία ήταν ο µηχανογραφικός εκσυγχρονισµός της προκειµένου να µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία την αναµενόµενη αύξηση του κύκλου εργασιών της στις επόµενες χρήσεις, καθώς και η συµµετοχή της στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της TELECLUB A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής πώλησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας µέσω αλυσίδας καταστηµάτων. Τέλος το 2000 η συµµετοχή της Εταιρίας σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών ΟFFICE DEPOT A.E. και ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., στην ίδρυση της εταιρίας ATCOM Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 34% καθώς και η αγορά παγίων και επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρίας ΕΥΡΩΓΡΑΦΗ Α.Ε., κινήθηκαν µέσα στα παραπάνω αναφερόµενα πλαίσια της στρατηγικής της Εταιρίας, δηλαδή της εισόδου της σε νέες δραστηριότητες µε σκοπό την επίτευξη των µέγιστων συνεργιών. 15 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

16 NTIONIK A.E. Πάντα µε στόχο την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών η εταιρία εφάρµοσε από το 1999 Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, ενώ τον Ιούνιο του 2000 πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9002 του TUV AUSTRIA. 3.2 Περιγραφή αντικειµένου εργασιών Η ΝΤΙΟΝΙΚ δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής µε επικέντρωση στη συναρµολόγηση και εµπορία Η/Υ, το ηλεκτρονικό παιχνίδι, και τα πολυµέσα (multimedia). Η εταιρία κατασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Κεντρικές Μονάδες Επεξεργαστών CPUs) και servers, µε το όνοµα LEXUS MULTIMEDIA. O συνδυασµός των διαφόρων συστατικών (components), τα οποία προµηθεύεται από την Ελληνική και ξένη αγορά, δηµιουργεί σύνολα τα οποία διατηρούν υψηλή και διαχρονική λειτουργικότητα και εύκολη δυνατότητα αναβάθµισης σε πολύ προσιτή τιµή. Παράλληλα µε την κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εταιρία εµπορεύεται όλα τα είδη hardware για Η/Υ, τροφοδοτώντας καταστήµατα λιανικής, αλλά και εταιρίες συναρµολόγησης P/C στις πλέον ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς. Αξιοποιώντας σε µέγιστο βαθµό την ευελιξία των καναλιών διάθεσης των προϊόντων της, η εταιρία προχώρησε στη δηµιουργία και νέων επιχειρηµατικών µονάδων µε αντικείµενο τις τηλεπικοινωνίες, τα είδη και µηχανές γραφείου καθώς και τα είδη χαρτοπωλείου. Επισηµαίνεται ότι οι πωλήσεις της Εταιρίας πραγµατοποιούνται µόνον χονδρικώς προς διάφορες κατηγορίες καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Στα πλαίσια της επίτευξης στρατηγικών συνεργασιών η Εταιρία έχει αναπτύξει µόνιµες συνεργασίες µε την Εταιρία Sony για λογαριασµό της οποίας λειτουργεί ως υποδιανοµέας της πλατφόρµας Sony PlayStation (PS1 και PS2) και για τα υπόλοιπα λογισµικά προϊόντα της Sony (software), καθώς επίσης και µε άλλες κορυφαίες εταιρίες του χώρου τα προϊόντα των οποίων εµπορεύεται ή/και διανέµει. Ενδεικτικά αναφέρονται εταιρίες που θεωρούνται κορυφαίες αυτή την στιγµή στο χώρο της παραγωγής λογισµικών προγραµµάτων και παιχνιδιών ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης σε παγκόσµιο επίπεδο και οι οποίες είναι οι: EIDOS, KONAMI, MICROSOFT, NOVALOGIC, CODEMASTERS, ACTIVISION. Το αποτέλεσµα των ανωτέρω συνεργασιών είναι το γεγονός ότι η Εταιρία βρίσκεται σήµερα στη θέση να διακινεί µία τεράστια γκάµα λογισµικών τίτλων που φτάνει τις Το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς αυτής είναι η παρατηρούµενη τα τελευταία χρόνια έκρηξη της ζήτησης για ηλεκτρονικά προγράµµατα (ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης) η οποία οδηγεί σε υπερπροσφορά νέων τίτλων πολλοί από τους οποίους λόγω του περιορισµένου χρόνου ζωής τους και της µεγάλης προσφοράς νέων και πιο εξελιγµένων µορφών, ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στα πλαίσια των συνεχώς αναπτυσσοµένων και διευρυνόµενων δραστηριοτήτων της, η Εταιρία έχει συνάψει συµφωνίες συνεργασίας µε τις εταιρίες NIKKO (Εταιρία παραγωγής τηλεκατευθυνόµενων παιχνιδιών), TOMY ( Γερµανική εταιρία κατασκευής παιχνιδιών και ειδών για παιδιά προσχολικής ηλικίας ), MAISTO (Εταιρία κατασκευής µοντέλων σε κλίµακα), καθώς και τις εταιρίες LITEON ( PC components ), SOLTEK ( PC components ), HEWLETT PACKARD ( Ups ), TENEX, ROYAL ( OLIVETTI OFFICE USA ), STOREX, GLOBAL, SHRED-ET, PAVO και ΟLYMPIA που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αξεσουάρ, αναλώσιµων και µηχανών γραφείου. Eπίσης στις νέες συµφωνίες της εταιρίας συµπεριλαµβάνονται αυτές µε τη Hey Presto ( µουσικά CD ) και KENLEX ( HI-FI ). Λόγω του αυξανόµενου τζίρου από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες, η Εταιρία έχει ήδη αναθέσει στις θυγατρικές Εταιρίες ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., TELECLUB A.E. και NTIONIK OFFICE DEPOT A.E. τη διαχείριση και διακίνηση πολλών από τα παραπάνω προϊόντα. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

17 3.3 Προϊόντα ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. Τα προϊόντα που εµπορεύεται η/ και διανέµει η Εταιρία, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Λογισµικά Προγράµµατα (Software). Πρόκειται για ηλεκτρονικά προγράµµατα και παιχνίδια επιµόρφωσης και ψυχαγωγίας διαφόρων εξειδικευµένων κατασκευαστών ( EIDOS, KONAMI, INFOGRAMES, MICROSOFT, NOVALOGIC, CODEMASTERS, ACTIVISION ) που απευθύνονται για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC CD ROM) και πλατφόρµες παιχνιδιών ( SEGA, Nintendo, PlayStation ). Η/Υ, υλικά συναρµολόγησης. Πρόκειται για κεντρικές µονάδες Η/Υ µε την επωνυµία LEXUS multimedia που συναρµολογούνται από την εταιρία και διατίθενται στο εµπόριο. Η εταιρία επίσης εµπορεύεται και διανέµει υλικά συναρµολόγησης για Η/Υ, ενώ το 2000 ξεκίνησε την κατασκευή και πώληση Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΜIS) βασισµένων σε client-server αρχιτεκτονική σε περιβάλλον NT, Windows 2000, και SQL server, Oracle. Πλατφόρµες Παιχνιδιών (Game Consoles ). Πρόκειται για τις βάσεις των παιχνιδιών (Hardware) που υποδέχονται και υποστηρίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια υπό τη µορφή κασετών (Cartridges) ή CD. Οι 3 κονσόλες τις οποίες εµπορεύεται η Εταιρία είναι το Sony PlayStation (PS1 και PS2), Nintendo και SEGA. Από τις 3 ανωτέρω φίρµες το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά πωλήσεις της Sony PlayStation, και Multimedia (Η/Υ) και σε µικρότερο ποσοστό της Nintendo και της SEGA. ιάφορα Αξεσουάρ και Περιφερειακά (Accessories & Peripherals). Πρόκειται για ηλεκτρονικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε κονσόλες µε σκοπό να κάνουν ευκολότερη και λειτουργικότερη τη χρήση τους (mouses, joysticks, κάρτες ήχου και γραφικών κλπ). Τηλεπικοινωνίες Η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και εµπορεύεται συσκευές, είδη, και αξεσουάρ. Από τα τέλη του 2000 η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την εταιρία Cleartone η οποία κατασκευάζει συσκευές συµβατές µε την τεχνολογία τηλεπικοινωνιών ΤΕΤRA. Eίδη, αναλώσιµα και αξεσουάρ γραφείου. Πρόκειται για τα προϊόντα αυτά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του σύγχρονου γραφείου και επιχείρησης. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα µεγάλο αριθµό καταξιωµένων στη ιεθνή αλλά και Ελληνική αγορά εταιριών όπως Citizen, Royal ( Olivetti USA ), Shred-et, Pavo, Olympia, Trueful Electronics, DSB κ.λ.π. Είδη χαρτοπωλείου. Με την απορρόφηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρίας ΕΥΡΩΓΡΑΦΗ Α.Ε., η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. εισήλθε στον ιδιαίτερα προσοδοφόρο επιχειρηµατικό κλάδο των ειδών χαρτοπωλείου. Αποκτήθηκαν σηµαντικές αντιπροσωπείες εταιριών µε µεγάλη παράδοση και απήχηση στο αγοραστικό κοινό όπως ΕΤΙΡΟΙΝΤ ( εττικετογράφοι ), KELLY S ( p/c accessories και αναλώσιµα ), MAS ( είδη γραφείου ), SUNSHAME (σφραγίδες). Παραδοσιακά Παιχνίδια. Η εταιρία εισάγει προϊόντα που ανήκουν στον ευρύτερα γνωστό χώρο του παραδοσιακού παιχνιδιού. Προοδευτικά, η ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. παραχωρεί την εκµετάλλευση της συγκεκριµένης δραστηριότητας στη θυγατρική της ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.4 ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Πελάτες Η ΝΤΙΟΝΙΚ A.E. απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ειδών πληροφορικής και γραφείου, ηλεκτρονικών ειδών και υψηλής τεχνολογίας, παιχνιδιών αλλά και βιβλιοχαρτοπωλείου. Η προώθηση των πωλήσεων πραγµατοποιείται κατά 98% µε τρόπο άµεσο (µέσω των πωλητών της Εταιρίας), και κατά 2% µε τρόπο έµµεσο (µέσω επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν υπέρ-χονδρική). Η Εταιρία διαθέτει ευρεία πελατειακή βάση η οποία περιλαµβάνει επιχειρήσεις, που καλύπτουν πολλαπλά τµήµατα της αγοράς, επιτυγχάνοντας µε τον τρόπο αυτό ευρεία διασπορά και 17 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

18 NTIONIK A.E. ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την πελατειακή εξάρτηση. Κατά τη διάρκεια του 2000 κανένας πελάτης δεν αντιπροσώπευε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του κύκλου εργασιών. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η αυξανόµενη διασπορά των πωλήσεων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρήσεων, κάτι που επιβεβαιώνει την επιδιωκόµενη ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την πελατειακή εξάρτηση. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΠΕΛΑΤΩΝ 1999* 2000* 5 Μεγαλύτεροι πελάτες % Κύκλου Εργασιών 24% 22% 10 Μεγαλύτεροι πελάτες % Κύκλου Εργασιών 30% 29% * εξαιρούνται οι πωλήσεις προς τις εταιρίες του Οµίλου Προώθηση Προϊόντων Το τµήµα προώθησης των πωλήσεων αποτελείται από πωλητές και υποστηρικτές πωλήσεων (Customer Support) που είναι κατανεµηµένοι στο κατάστηµα Αθηνών στο υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης και στο γραφείο Κρήτης. Οι πωλητές της Εταιρίας εφαρµόζουν τακτικό πρόγραµµα επισκέψεων ανά 20 ηµέρες στις επιχειρήσεις που είναι πελάτες της Εταιρίας. Υποστηρικτικά των επισκέψεων αυτών, λειτουργεί το τµήµα υποστήριξης πωλήσεων εφαρµόζοντας τηλεφωνικά είτε ενεργητική (κλήση προς τον πελάτη µε σκοπό την λήψη παραγγελίας) είτε παθητική (ο πελάτης καλεί την Εταιρία προκειµένου να δώσει παραγγελία) πώληση, ενώ παράλληλα ενηµερώνει µέσω και fax τους πελάτες/ επιχειρήσεις για όλα τα τελευταία προϊόντα και εξελίξεις που συντελούνται στην αγορά. Σε ένα µεγάλο βαθµό, η επιτυχία των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής και παιχνιδιών επιµόρφωσης και ψυχαγωγίας εξαρτάται αφ ενός µεν από την έγκαιρη και αποτελεσµατική διάθεση των προϊόντων τους, αφ ετέρου δε από την όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη διείσδυσή τους σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Στόχος της ΝΤΙΟΝΙΚ όσον αφορά την διανοµή των προϊόντων της είναι η παράδοση στα σηµεία πώλησης, εκτός του γεωγραφικού χώρου των νησιών, την ίδια ηµέρα και στα νησιά σε ώρες. Με σκοπό να ικανοποιήσει τους ανωτέρω χρόνους η Εταιρία πραγµατοποιεί 3 ηµερήσιες αποστολές από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και επαρχία µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών έγκαιρης παράδοσης. Για ακόµη µεγαλύτερη µείωση χρόνου παράδοσης και κόστους, η εταιρία πραγµατοποιεί από τα τέλη του 2000, ανά τρεις ηµέρες δροµολόγια στον άξονα Αθηνών Θεσ/νίκης µε ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα Προµηθευτές Όπως προαναφέρθηκε η ΝΤΙΟΝΙΚ A.E. εµπορεύεται ή/και διανέµει τα προϊόντα των γνωστότερων οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού παιχνιδιού έχοντας συνάψει αντίστοιχες εµπορικές συµφωνίες µαζί τους. Η ΝΤΙΟΝΙΚ A.E. δεν έχει εξάρτηση από συγκεκριµένους προµηθευτές, καθώς διατηρεί περισσότερους από 250 προµηθευτές. Οι προµηθευτές µε τους οποίους έχει συνάψει συµφωνία διανοµής κατά σειρά παλαιότητας της έναρξης της συνεργασίας περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

19 Προµηθευτής Έναρξη Συνεργασίας Sony Hellas SA 1995 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. Maisto 1998 Αυτοκίνητα σε κλίµακα (Mοντέλα) Ετήσια Αυτόµατη Nikko 1998 Τηλεκατευθυνόµενα αυτοκίνητα Ετήσια Αυτόµατη Αctivision 1999 Αξεσουάρ για κονσόλες, CDROM Ετήσια Αυτόµατη Infogrames 2000 Αξεσουάρ για κονσόλες, CDROM Ετήσια Αυτόµατη Οlympia 2000 Αυτοµατισµός Γραφείου Ετήσια Αυτόµατη Tennex 2000 Προµηθευτης Ειδών Γραφείου Ετήσια Αυτόµατη Royal 2000 Αυτοµατισµός Γραφείου Ετήσια Αυτόµατη Hey Presto 2000 Mουσικά CD Ετήσια Αυτόµατη Kenlex 2000 HI-FI Ετήσια Αυτόµατη Storex 2000 Προµηθευτης Ειδών Γραφείου Ετήσια Αυτόµατη Hewlett Packard (ups) 2000 P/C components Ετήσια Αυτόµατη Trueful Electronics 2000 UPS Ετήσια Αυτόµατη Shred-et 2000 Αυτοµατισµός Γραφείου Ετήσια Αυτόµατη DSB 2000 Μηχανές Βιβλιοδεσίας Ετήσια Αυτόµατη Pavo 2000 Μηχανές Βιβλιοδεσίας Ετήσια Αυτόµατη Citizen 2000 Aριθµοµηχανές, θερµόµετρα, πιεσόµετρα Ετήσια Αυτόµατη Liteon 2000 P/C components Ετήσια Αυτόµατη Cleartone 2000 Κύρια Προϊόντα Κονσόλες Sony playstation, αξεσουάρ & λογισµικά Συσκευές τηλεπικοινωνιών τεχνολογίας TETRA ιάρκεια Σύµβασης Ετήσια Ετήσια Τρόπος Ανανέωσης Αυτόµατη EIDOS Interactive PLC 1996 Λογισµικά για κονσόλες, CDROM Ετήσια Αυτόµατη Konami GmbH 1996 Λογισµικά για κονσόλες Ετήσια Αυτόµατη Codemasters Ltd 1997 Λογισµικά για κονσόλες, CDROM Ετήσια Αυτόµατη MadCatz 1997 Αξεσουάρ για κονσόλες, CDROM Ετήσια Αυτόµατη Nugen 1998 Αξεσουάρ για κονσόλες, CDROM Ετήσια Αυτόµατη Europress 1998 Λογισµικά για κονσόλες, CDROM Ετήσια Αυτόµατη Nyko 1998 Αξεσουάρ για κονσόλες, CDROM Ετήσια Αυτόµατη Αυτόµατη Soltek 2000 P/C components Ετήσια Αυτόµατη Παράλληλα η Εταιρία, µε σκοπό την άµεση ανταπόκριση στη ζήτηση της αγοράς η οποία αυξάνεται µε πολύ έντονους ρυθµούς, πραγµατοποιεί παράλληλες αγορές και από εναλλακτικές εγχώριες προµηθευτικές πηγές επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο ευρεία διασπορά και ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από αυτές. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να προµηθεύεται τα προϊόντα της είτε απευθείας από τους παραγωγούς είτε από τους τυχόν αντιπροσώπους όπου και όταν αυτό είναι εφικτό και συµφέρον για την ίδια. Eναλλακτικοί προµηθευτές της εταιρίας από την εγχώρια αγορά είναι οι εταιρίες ALTEC, INFO-QUEST, OKTABIT, INTERSYS, IDEAL και INFOGRAMES. 3.5 Πάγια περιουσιακά στοιχεία- Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Η Εταιρία έχει στην κατοχή της τα εξής ακίνητα: 1. Οικόπεδο συνολικής έκτασης τ.µ. στην οδό Αριστοτέλους 95 στο δήµο Αχαρνών του νοµού Αττικής µε αξία κτήσης δρχ Τριώροφο κτίριο και υπόγειο επί του ανωτέρω οικοπέδου συνολικού εµβαδού τ.µ. και αξία κτήσης µετά από προσθήκες και βελτιώσεις δρχ Οι Ενοικιαζόµενοι χώροι της Εταιρίας περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα : 19 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000

20 NTIONIK A.E. Τοποθεσία Οδός Χρήση Μηνιαίο Μίσθωµα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 ο χλµ. Παλαιάς Συµµαχικής οδού Ωραιοκάστρου- ιαβατών Λήξη Μίσθωσης Γραφεία & Αποθήκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν.Εγνατία & Θ.Νάτσινα 16 Κατ/µα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν.Εγνατία & Θ.Νάτσινα 16 Κατ/µα ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γιαννίκου 8 Γραφείο Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων κατά την τελευταία τριετία: Κατηγορία παγίου ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ: Αξία Κτήσεως Προσθήκες Μειώσεις Συνολική Αξία Κτήσεως Συσσωρ/νες Αποσβ. µ/ Αποσβέσεις Σύνολο συσ/νων Αποσβ. Αναπόσβεστη Αξία την Γήπεδα-Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα-Λοιπός Εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ασφαλιστήρια της Εταιρίας: Aσφαλιστική Εταιρία Αριθ. Ασφ/ρίου Είδος Ασφ/ρίου Περιγραφή ακινήτου Ποσό ασφαλιζόµενου κινδύνου (σε δρχ.) Ποσό ασφ/ρου (σε δρχ.) Λήξη ασφ/ρίου ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΑΧΑΡΝΑΙ /11/2001 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΑΧΑΡΝΑΙ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΑΧΑΡΝΑΙ /11/2001 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΠ ΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΑΧΑΡΝΑΙ ιι /11/2001 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΑΧΑΡΝΑΙ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΑΧΑΡΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ Επί των παραπάνω ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται βάρη ή άλλες εµπράγµατες εξασφαλίσεις υπέρ τρίτων. Τέλος, η Εταιρία δεν έχει παράσχει καµία εγγύηση υπέρ τρίτων. 3.6 Εµπορικά Σήµατα Τα µοναδικά κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Εταιρίας, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Σηµάτων είναι το NEXUS MULTIMEDIA και το NEXIA. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα