ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 1 από 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 1 από 6"

Transcript

1 Εσωτερικός Κανονισμός Δικτύου Σαρωνικού (Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε από τη Γενική του Συνέλευση) Άρθρο 1: Εισαγωγή. Το Δίκτυο Σαρωνικού είναι μια Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (άρθρα Α.Κ.) με τη μορφή Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, με έδρα το Δήμο Σαρωνικού Αττικής και αόριστη διάρκεια. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός σκοπό έχει να καθορίσει τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Δικτύου Σαρωνικού (στο εξής «Δίκτυο»), την οργάνωση και λειτουργία των Ομάδων Εργασίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτού. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπόκεινται όλα τα μέλη. Άρθρο 2: Αρχές. Βασικές αρχές του Δικτύου Σαρωνικού είναι να προωθεί την εθελοντική προσφορά, σε όλους τους τομείς και επίπεδα δραστηριότητας, αλλά και την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, στηριζόμενο στις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, των δημοκρατικών διαδικασιών, της διαφάνειας, της ανιδιοτελούς εθελοντικής προσφοράς, της αδέσμευτης σκέψης, της καλόπιστης κριτικής, της ευαισθησίας, του αλληλοσεβασμού, της συντροφικότητας, της κόσμιας συμπεριφοράς και της φιλίας. Άρθρο 3: Σκοποί του Δικτύου Σαρωνικού. Οι σκοποί του Δικτύου Σαρωνικού εξυπηρετούν τον εθελοντισμό, την κοινωνία, τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την επιστήμη και σε καμία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικοί. Το Δίκτυο δεν θα ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Οι σκοποί του Δικτύου Σαρωνικού είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Η συμβολή στην πολιτιστική, κοινωνική, πνευματική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά και η έρευνα, μελέτη, επικοινωνία, πρόληψη και παρέμβαση πάνω σε θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, την προστασία του πολίτη, την ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, της φιλοζωίας και του πνεύματος αλληλεγγύης. Ειδικότερα, είναι (ενδεικτικά): o Η ανάπτυξη της ιδέας του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες. o Η εφαρμογή στην πράξη, της αμοιβαιότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. o Η προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο, ακόμα και σε περιπτώσεις κρίσεων, εκτάκτων και εθνικών αναγκών όπως επί σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες κ.α.), πυρκαγιών, μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων, αλλά και η οργάνωση και συμμετοχή σε προληπτικές δράσεις για όλα τα προηγούμενα. o Η φροντίδα και προστασία των ζώων συντροφιάς (αδέσποτων και δεσποζόμενων) και η διάδοση της φιλοζωίας ως τρόπου ζωής. o Η προστασία των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. o Η διάδοση και υποστήριξη της Ανακύκλωσης, της Αειφόρου Ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). o Η ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. o Η προστασία της ανθρώπινης ζωής κι αξιοπρέπειας. Καταπολέμηση των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των κοινωνικά μειονεκτούντων στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό. Η με κάθε πρόσφορο μέσο, ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων. o Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη στήριξή της. o Η ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου του τόπου και η ανάπτυξη και προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας o Η ανάπτυξη και προώθηση της επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής γνώσης, όλων των μορφών και όλων των επιπέδων. o Η ανάπτυξη-υποστήριξη-διάδοση όλων των ειδών & μορφών τέχνης και πολιτισμού. o Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. o Η επικοινωνία και διάδοση της φυσικής άσκησης, της υγιεινής ζωής και διατροφής. o Η ανάπτυξη και η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, όπως για παράδειγμα, σε θέματα προστασίας δασών και θαλασσών. Η προστασία, διατήρηση και επέκταση των δασικών εκτάσεων σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία Το Δίκτυο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να τροποποιήσει τους σκοπούς του, να προσθέσει νέους, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του. ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 1 από 6

2 Το Δίκτυο απαγορεύεται ρητώς να επιδιώκει οιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο κομματικό-πολιτικό σκοπό. Άρθρο 4: Μέσα. Το Δίκτυο Σαρωνικού για να εκπληρώσει τους σκοπούς του χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): Λειτουργία γραφείων για τη διευκόλυνση του έργου του. Δημιουργία εθελοντικών ομάδων από εταίρους και μέλη, με διάφορα αντικείμενα, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον «Εσωτερικό Κανονισμό». Οργάνωση ή και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδρομές και δράσεις σχετικές με τους σκοπούς του Δικτύου Σαρωνικού. Ανάπτυξη δράσεων και θεσμών κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης. Δημιουργία κέντρων ηθικής και υλικής αρωγής (όπως «Κοινωνικού Παντοπωλείου», κ.ά.). Έκδοση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή ενημερωτικών ή και άλλων εκδόσεων (μελετών, πονημάτων, βιβλίων, Newsletter, εφημερίδας, κτλ), που θα διανέμονται δωρεάν και που θα έχουν στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Δημιουργία ιστοσελίδας, forum, blog, κτλ, στο διαδίκτυο. Ανάπτυξη δράσεων για τη διάδοση και τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας Δημιουργία τράπεζας αίματος. Δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετοχή, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με δήμους, Περιφέρειες, Κρατικές Υπηρεσίες, άλλους φορείς, Μ.Κ.Ο, Αρχαιολογική Υπηρεσία, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, εθελοντές κτλ. για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συνεργασία σε δράσεις, υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων, κτλ. Δημιουργία «Τράπεζας Χρόνου» (Εθελοντική ανταλλαγή υπηρεσιών). Οργάνωση ή/και συμμετοχή σε δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ενδεικτικά: Δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί παραλιών-δασών-βυθών, κτλ, πυροπροστασία, κ.ά. Ανάπτυξη δράσεων και θεσμών για την προστασία των ζώων συντροφιάς (δεσποζόμενων & αδέσποτων), όπως για παράδειγμα η δημιουργία κινητής μονάδας φροντίδας αδέσποτων, η ίδρυση χώρου φιλοξενίας αδέσποτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εντατικοποίηση των στειρώσεων, κτλ. Αγορά, ενοικίαση (με κάθε νόμιμο τρόπο), συσκευών ή μηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλωσης, εκδόσεων, εφημερίδων και οιουδήποτε άλλου κινητού ή ακινήτου στοιχείου ή περιουσίας κρίνεται απαραίτητο από το Διαχειριστή ή τη ΓΣ. Ανάπτυξη δράσεων ή/και θεσμών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα, η δωρεάν καταχώριση ανακοινώσεων, παρουσιάσεων, ενημερωτικών μηνυμάτων, κτλ, επιχειρήσεωνεπαγγελματιών στις εκδόσεις (ηλεκτρονικές/έντυπες) του Δικτύου Σαρωνικού, η προκήρυξη διαγωνισμών για την ανάδειξη του καλύτερου επαγγελματία ανά αντικείμενο, ανά περιοχή, η έκδοση επαγγελματικών καταλόγων (με δωρεάν διανομή τους), κ.ά. Για την επίτευξη των στόχων του το Δίκτυο μπορεί να αναζητά την ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξης που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών Κοινοτικών Προγραμμάτων, κτλ. Το Δίκτυο Σαρωνικού μπορεί να συνεργάζεται ή να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Το Δίκτυο Σαρωνικού μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων φορέων (μη κερδοσκοπική εταιρεία, σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση, κτλ), εφόσον, με την ίδρυσή τους ή με τη συμμετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του. Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική. Με απόφαση του Διαχειριστή ή της ΓΣ, είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου Σαρωνικού. Όλοι οι συμμετέχοντες (Εταίροι, Μέλη, Φίλοι) στις δραστηριότητες του Δικτύου, συμμετέχουν πάντα με δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διαχειριστής ή άλλο όργανο του Δικτύου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διαχειριστής ή άλλο όργανο του Δικτύου, σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκληθεί είτε από λανθασμένη ενέργεια μέλους/εταίρου/φίλου σε τρίτο πρόσωπο είτε από τρίτο πρόσωπο προς μέλος/εταίρο/φίλο του Δικτύου. Άρθρο 5: Διάκριση Μελών. Εταίροι. Οι Εταίροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είναι τα μέλη που έχουν εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο και έχουν αντίστοιχες ψήφους στη Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Για να μπορέσει ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 2 από 6

3 κάποιος να συμμετάσχει στο εταιρικό κεφάλαιο, δηλαδή να γίνει Εταίρος, απαιτείται να συμπληρώσει τρία (3) συνεχή έτη ενεργού συμμετοχής ως Τακτικό Μέλος και στη συνέχεια να υποβάλλει τη σχετική αίτησή του προς το Διαχειριστή, η οποία θα συζητηθεί και θα ληφθεί η σχετική απόφαση στην επόμενη ΓΣ. Υπάρχει η δυνατότητα σε ειδικές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, να αποφασίσει τη μείωση του απαιτούμενου διαστήματος της τριετίας. H ΓΣ αποφασίζει και το ποσό της εισφοράς και συμμετοχής επί του Εταιρικού Κεφαλαίου καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί ή τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει ή τις απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί ο νεοεισερχόμενος εταίρος. Δόκιμα Μέλη. Για την επίτευξη των σκοπών του Δικτύου Σαρωνικού είναι δυνατή, η εγγραφή ως Δόκιμων Μελών, φυσικών ή και νομικών προσώπων, οργανισμών, ινστιτούτων, εταιρειών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Εγγραφή Δόκιμου Μέλους στο αντίστοιχο μητρώο, γίνεται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου (υπάρχει σχετικό έντυπο με κωδικό Ε10) προς το Διαχειριστή. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και μετά από αίτηση του αιτούντος, η Γ.Σ. στην πρώτη μετά την αίτηση σύνοδό της (τακτική ή έκτακτη), αποφασίζει οριστικά επί του θέματος. Τα Δόκιμα μέλη το αργότερο με τη συμπλήρωση ενός έτους από την εγγραφή τους, θα πρέπει να αποφασίσουν αν επιθυμούν να γίνουν Τακτικά Μέλη ή να αποχωρήσουν από το Δίκτυο. Εάν, για οιονδήποτε λόγο, δεν επιθυμούν να γίνουν Τακτικά Μέλη και επειδή δεν μπορούν να παραμείνουν πέραν του έτους ως Δόκιμα, διαγράφονται αυτομάτως από το Μητρώο Μελών του Δικτύου Σαρωνικού. Τακτικά Μέλη μπορούν να εγγραφούν φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, οργανισμοί, ινστιτούτα, εταιρείες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης (Έντυπο Ε10), προς το Διαχειριστή. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν συνδρομή, που ανέρχεται στο ποσόν των δύο (2) ευρώ μηνιαίως. Η συνδρομή, για μείωση της γραφειοκρατίας, καταβάλλεται ανά έτος και πάντοτε προκαταβολικά. Παρέχεται έκπτωση 50% στη συνδρομή (ήτοι 1 ευρώ μηνιαίως) για το 2 ο ή το 3 ο, κοκ, μέλος της ίδιας οικογένειας. Επίτιμα Μέλη. Μετά από απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Δίκτυο, ανακηρύσσονται Επίτιμα Μέλη. Αρωγά Μέλη. Αρωγά Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δια των εκπροσώπων τους) που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση των στόχων του Δικτύου. Τα Αρωγά μέλη εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους (Έντυπο Ε20). Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. Το Δίκτυο Σαρωνικού είναι ένας φορέας ανεξάρτητος (από κόμματα, αυτοδιοικητικές δομές, παρατάξεις και κάθε είδους «κατεστημένα»), μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, που δε διαθέτει αμειβόμενα στελέχη. Λειτουργεί συμμετοχικά και σε αυτό το πλαίσιο βασική επιδίωξη του Δικτύου είναι να ενεργοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Τα μέλη του Δικτύου παίρνουν μέρος σε όλες τις δράσεις του, εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του, προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί προς αυτήν την κατεύθυνση, εκτελούν με προθυμία & συνέπεια τις εργασίες που έχουν αναλάβει, δείχνουν πνεύμα συναδελφικότητας, μετέχουν στις συνεδριάσεις των ομάδων/επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν και αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Δικτύου Σαρωνικού Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέλη έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά τους και συνοψίζονται στα εξής: Έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δράσεις του Δικτύου, ανεξάρτητα από την Ομάδα Εργασίας στην οποία ανήκουν. Έχουν προτεραιότητα στην ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο. Έχουν πρόσβαση σε ειδικούς «χώρους» της ιστοσελίδας του Δικτύου, που απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη. Μπορούν να προβάλλουν άρθρα τους στην ιστοσελίδα/blog του Δικτύου. Μπορούν να εκλέγονται ως Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας. Μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Δικτύου, καταθέτοντας ιδέες για δράσεις, μελέτες, εκδόσεις, συγκεντρώσεις, κτλ. Μπορούν να ανήκουν σε οποιονδήποτε πολιτικό σχηματισμό, σύλλογο, φορέα, αυτοδιοικητική παράταξη, κτλ, οφείλουν όμως να ενεργούν και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες & ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 3 από 6

4 τις αρχές του Δικτύου, όταν συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Δικτύου, αλλά και να μην αντιστρατεύονται τους σκοπούς και την ομαλή λειτουργία του Δικτύου, με τη γενικότερη συμπεριφορά τους. Τα Τακτικά μέλη εφοδιάζονται με κάρτα μέλους. Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να καταστούν Εταίροι με αίτηση για συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο (βλ. σχετικά τελευταία παράγραφο του παρόντος άρθρου). Όλα τα μέλη οφείλουν να εργάζονται για την επίτευξη των σκοπών του Δικτύου και να ενεργούν σύμφωνα με τις Αρχές του. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας. Ως μέλη ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, στοιχεία, συζητήσεις και εσωτερικά ζητήματα, που δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους. Οφείλουν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, διοργανώσεις, συγκεντρώσεις, κτλ, του Δικτύου, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Οφείλουν να παρίστανται στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις των Ομάδων στις οποίες συμμετέχουν. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης πρέπει να ειδοποιούν εγκαίρως το Συντονιστή της Ομάδας για την απουσία τους. Οφείλουν να διατηρούν και να προασπίζουν την ενότητα των μελών. Ενέργειες στρεφόμενες άμεσα ή έμμεσα κατά της συνοχής του Δικτύου, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πειθαρχικού ελέγχου των μελών. Όλοι οι συμμετέχοντες (Εταίροι, Μέλη, Φίλοι) στις δραστηριότητες του Δικτύου, συμμετέχουν πάντα με δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διαχειριστής ή άλλο όργανο του Δικτύου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διαχειριστής ή άλλο όργανο του Δικτύου, σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκληθεί είτε από λανθασμένη ενέργεια μέλους/εταίρου/φίλου σε τρίτο πρόσωπο είτε από τρίτο πρόσωπο προς μέλος/εταίρο/φίλο του Δικτύου. Για να καταστεί Εταίρος ένα Τακτικό Μέλος, πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή στο Δίκτυο επί τουλάχιστον μία συνεχόμενη τριετία. Απαιτείται γραπτή αίτησή του προς το Διαχειριστή και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται έκτακτα μετά από κλήση και εισήγηση του Διαχειριστή. Υπάρχει η δυνατότητα σε ειδικές ή έκτακτες περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, να αποφασίσει τη μείωση του απαιτούμενου διαστήματος της τριετίας. Άρθρο 7: Πειθαρχικός Έλεγχος Μελών. Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από τη Γενική Συνέλευση και συνίσταται : α. Στην επίπληξη. β. Στην προσωρινή αποβολή από το Δίκτυο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους. γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Δίκτυο. ΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διαχειριστή ή με εντολή της Γενικής Συνέλευσης. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να κινηθεί και σε περίπτωση που το ζητήσει το 1/3 των Τακτικών Μελών του Δικτύου. ΙΙΙ. Εναντίον της απόφασης για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. ΙV. Οι αποφάσεις της ΓΣ που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. V. Περαιτέρω, η ιδιότητα του μέλους παύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Με έγγραφη παραίτηση του μέλους. β. Με διαγραφή του μέλους για ανάρμοστη συμπεριφορά ή ασυγχώρητη αδιαφορία καθώς και αν η δραστηριότητά του είναι αντίθετη προς τους σκοπούς του Δικτύου ή εάν εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Δικτύου ή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση διαγραφής πρέπει να είναι σαφώς αιτιολογημένη. Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται μέχρι την οριστική επικύρωσή της με απόφαση της Γ.Σ. Εν συνεχεία η κατά τα άνω απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ενδιαφερόμενο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της, με κάθε πρόσφορο μέσον (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, προφορικά, κτλ). Άρθρο 8: Ασυμβίβαστο Δεν μπορεί να εγγραφεί εταίρος ή μέλος του Δικτύου Σαρωνικού, όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 4 από 6

5 πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε εταίρου/μέλους του Δικτύου Σαρωνικού για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητά του. Δε γίνονται δεκτοί ως εταίροι/μέλη και, εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και η δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς του Δικτύου Σαρωνικού. Άρθρο 9: Ομάδες Εργασίας Συντονιστής Ομάδα Συντονιστών. Ο Διαχειριστής του Δικτύου συγκροτεί Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.) για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Κάθε Τακτικό μέλος του Δικτύου μπορεί να γίνει μέλος μίας ή περισσότερων ομάδων και μπορεί να προτείνει στο Διαχειριστή τη συγκρότηση κι άλλων ομάδων. Κάθε Ο.Ε. έχει συγκεκριμένο αντικείμενο δράσης και μπορεί να έχει τοπικό ή υπερτοπικό χαρακτήρα. Μπορεί να έχει δικό της λογότυπο και blog. Κάθε Ο.Ε. εκλέγει με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, ένα Συντονιστή και έναν Αναπληρωτή, με ετήσια θητεία και δικαίωμα επανεκλογής. Ένα (τακτικό) μέλος μπορεί να είναι Συντονιστής και Αναπληρωτής σε περισσότερες από μία Ο.Ε. Ο Συντονιστής: Είναι άτομο με όραμα για το Δίκτυο και την Ομάδα του, που θέλει και μπορεί να το υποστηρίζει και να το διασφαλίζει με τις επιλογές και με τη δράση του, να γνωρίζει το αντικείμενο της Ομάδας του, να έχει οργανωτικές ικανότητες, να παίρνει πρωτοβουλίες, να μπορεί να εμπνέει και να κινητοποιεί τα μέλη της Ομάδας του και να έχει γνώσεις της νέας τεχνολογίας (υπολογιστές). Σε συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας του, αναλαμβάνει την εκπόνηση και το σχεδιασμό των δράσεων, με κατάλληλη τεκμηρίωση και οικονομικό προϋπολογισμό. Οι δράσεις για να υλοποιηθούν, πρέπει να εγκριθούν από το Διαχειριστή. Φροντίζει για την τακτική ενημέρωση του Διαχειριστή, με τον οποίο συνεργάζεται στενά, για το πρόγραμμα δράσεων της Ομάδας του, τον οικονομικό προϋπολογισμό τους, τον τρόπο εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίησή τους, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των δράσεων, κτλ. Προβαίνει σε καταμερισμό αρμοδιοτήτων και συντονισμό των μελών της Ομάδας του. Φροντίζει για την καθιέρωση διαδικασίας για την αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση όλων των δράσεων της Ομάδας του, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, για μελλοντικές δράσεις. Αποστέλλει άρθρα για τον ιστότοπο/εφημερίδα του Δικτύου με τις δράσεις της Ομάδας του (πρόγραμμα δράσεων, ανακοίνωση-πρόσκληση δράσης, δελτίο τύπου για δράση που πραγματοποιήθηκε, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της Ομάδας, κτλ). Φροντίζει, μαζί με όλα τα μέλη της Ο.Ε., για την εξεύρεση κάθε είδους πόρων, για την κάλυψη των αναγκών της Ομάδας του. Είναι ο υπεύθυνος διαχειριστής του blog της Ομάδας του, εκτός κι αν έχει αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή σε άλλο μέλος της Ομάδας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή. Υπογράφει με το Διαχειριστή όλη την εξερχόμενη αλληλογραφία που αφορά την Ομάδα του. Συμμετέχει στις τακτικές συνεδριάσεις της ομάδας «Συντονιστών-Αναπληρωτών» όπου συζητούνται όλα τα θέματα που απασχολούν το Δίκτυο, όπως θέματα στρατηγικής, οικονομικών, ανάπτυξης, προγραμματισμού δράσεων, συνεργασιών, κτλ. Ο Αναπληρωτής αναπληρώνει προσωρινά το Συντονιστή στα καθήκοντά του, όταν ο πρώτος δεν μπορεί να τα εκτελέσει. Η Γ.Σ. ή ο Διαχειριστής αποφασίζουν τη συγκρότηση, διάλυση, συγχώνευση ή μετατροπή Ο.Ε. ανάλογα με τις ανάγκες του Δικτύου. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές Ο.Ε. του Δικτύου Σαρωνικού: Ομάδα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας & Έκφρασης, με την ονομασία «Περίτεχνος Σαρωνικού» Ομάδα για τα Αδέσποτα, με την ονομασία «Προστασία Αδέσποτων Σαρωνικού Π.Α.Σ.» Ομάδα για το Βιβλίο και τη Γλώσσα, με την ονομασία «Βιβλιοκίνηση Σαρωνικού» Ομάδα για τη Θάλασσα, με την ονομασία «Υδρόβιος Σαρωνικού» Ομάδα για τα Προβλήματα της Καθημερινότητας, με την ονομασία «Δράση Σαρωνικού» Ομάδα Κοινωνικής Προσφοράς, με την ονομασία «Αλληλεγγύη Σαρωνικού» Ομάδα για το Περιβάλλον και την Προστασία του Ομάδα για τις Βιοκαλλιέργειες και την Κομποστοποίηση Ομάδα Ανάδειξης Μνημείων και Πολιτιστικής κληρονομιάς Ομάδα για την Ασφάλεια στις Γειτονιές ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 5 από 6

6 Ομάδα για τον Κινηματογράφο και το Θέατρο Ομάδα για τη διάδοση της Πληροφορικής Ομάδα για τον Αθλητισμό & για πινγκ-πονγκ, σκάκι, μπιλιάρδο Ομάδα Μουσικής Ομάδα για την Υγεία, την Υγιεινή Διαβίωση και Διατροφή Ομάδα Εκδρομών και Ταξιδιών Ομάδα Φιλοσοφικής Αναζήτησης, κ.ά. Ομάδα Συντονιστών Όλοι οι Συντονιστές (με τους Αναπληρωτές τους) συγκροτούν ομάδα υπό την καθοδήγηση του Διαχειριστή, η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, εμπειριών, αλλά και προγραμματισμό δράσεων και γενικά συζήτηση επί όλων των θεμάτων που αφορούν το Δίκτυο. Άρθρο 10: Αιτήματα μελών. Ο Διαχειριστής οφείλει να απαντά εγγράφως το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από 15 μέρες, σε κάθε έγγραφο ερώτημα μέλους του Δικτύου. Άρθρο 11: Αμφίδρομη ενημέρωση. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τα μέλη του Δικτύου, ανάλογα με τη σοβαρότητα των θεμάτων, είτε με ανακοινώσεις είτε με μέιλ είτε με συγκεντρώσεις είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Αντίστοιχα, τα μέλη του Δικτύου μεταφέρουν κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη, για να είναι δυνατή: Η λήψη ορθών αποφάσεων, Η εκπλήρωση των στόχων του Δικτύου και Η διατήρηση της ενότητας και του κλίματος συνεργασίας & αμοιβαιότητας στους κόλπους του Δικτύου. Άρθρο 12: Διαχείριση Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση του Δικτύου ανήκει στο Διαχειριστή, ο οποίος εκλέγεται από τη ΓΣ, με 5ετή θητεία. Ο Διαχειριστής έχει στενή και τακτική συνεργασία με όλους τους Συντονιστές & τους Αναπληρωτές, με τους οποίους συζητά θέματα στρατηγικής, δράσεων, οικονομικών και ό,τι άλλο απασχολεί το Δίκτυο. Άρθρο 13: Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των εξής θεμάτων: Τροποποίηση του καταστατικού. Είσοδο νέου εταίρου και αποχώρηση παλαιού εταίρου. Έγκριση πεπραγμένων, του ισολογισμού και του προϋπολογισμού. Μεταβολή του σκοπού του Δικτύου. Λύση του Δικτύου. Επί όσων θεμάτων αφορούν τη διοίκηση, ανάπτυξη, στρατηγική, χρηματοδότηση και εν γένει λειτουργία του Δικτύου, τα οποία ο Διαχειριστής παραπέμπει σε αυτή για λήψη απόφασης. Εκλογή Διαχειριστή. Μεταβολή της έδρας, συγχώνευση ή μετατροπή της νομικής μορφής του Δικτύου. Αποδοχή δωρεών ή κληροδοσιών. Κάθε διαφωνία των Εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων. Αναπροσαρμογή του Εταιρικού Κεφαλαίου, καθώς και κάθε σχετικό με το Κεφάλαιο ζήτημα. Αναπροσαρμογή του ύψους της συνδρομής των Τακτικών Μελών, που σήμερα ανέρχεται στο ποσόν των δύο (2) ευρώ μηνιαίως. Άρθρο 14: Επανένταξη αποχωρήσαντος μέλους/εταίρου Μέλος ή Εταίρος που αποχώρησε από το Δίκτυο, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τη ΓΣ την επανένταξή του, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση της αίτησής του (ακόμα και αν αιτείται να επανέλθει ως δόκιμο μέλος), μόνο αφού παρέλθουν πέντε (5) έτη, από την ημερομηνία αποχώρησής του. Άρθρο 15: Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιείται, όποτε κριθεί αναγκαίο από τη ΓΣ του Δικτύου. Ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη Γ.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 6 από 6

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση... Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό Κίνημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού που επιδιώκει την ζωντανή και ανοιχτή σχέση με τον πολίτη και την κοινωνία. Προωθεί με την δράση του τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ιδρύεται Εταιρία µε την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης» με αντικείμενο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα