Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 ηµοτικό Σχολείο Boroondara Park Ερωτήσεις που Γίνονται Συχνά περί Επικοινωνίας Το παρόν έγγραφο προορίζεται ως οδηγός για τους γονείς και τις οικογένειες του ηµοτικού Σχολείου Boroondara Park (BPPS) και έχει δηµιουργηθεί σε απάντηση στα αιτήµατα από την κοινότητα του BPPS. Οι Ερωτήσεις που Γίνονται Συχνά περί Επικοινωνίας περιλαµβάνουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που προσδιορίζονται από τους γονείς και το προσωπικό όπως συνήθως ερωτούντε. Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες προτάσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Παρακαλώ στείλτε µε οτιδήποτε προτάσεις στην Amanda Ralph στο ή καλέστε την Amanda στο (03) Ελπίζουµε ότι ο οδηγός θα είναι χρήσιµος σε σας και την οικογένειά σας. Η Επιτροπή Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Επικοινωνία Έχει το σχολείο κάποια ιστοσελίδα; Το BPPS έχει µια περιεκτική ιστοσελίδα που ενηµερώνεται τακτικά. Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες όπως τις ηµεροµηνίες κλειδιά, το πιό πρόσφατο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο, σχολικές πολιτικές και διαδικασίες, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για κάθε οµάδα ή µονάδα διδασκαλίας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη στο Η ιστοσελίδα βελτιώνεται συνεχώς και ενηµερώνεται. Αν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις για την ιστοσελίδα παρακαλώ ελάτε σε επαφή µε τον webmaster στο Μπορώ να στείλω στο σχολείο; Αν έχετε µια γενική ερώτηση ή απορία µπορείτε να στείλετε στο σχολείο στο Το σας θα παραληφθεί από τη σχολική ιοικητική οµάδα και θα διαβιβαστεί προς το κατάλληλο πρόσωπο για ενηµέρωση. Μπορώ να στείλω στο δάσκαλο του παιδιού µου; Προς το παρόν µπορείτε µόνο να στείλετε στο δάσκαλο του παιδιού σας µέσω της διεύθυνσης του γενικού σχολικού . Το σχολείο επενδύει σ ένα τοπικό σύστηµα server και τηλεφωνικό σύστηµα φωνητικού ταχυδροµείου, που σηµαίνει ότι κάποια στιγµή στο µέλλον θα σας δοθεί µια διεύθυνση φωνητικού ταχυδροµείου και για το δάσκαλο της τάξης σας.

2 2 Σχολικό Ενηµερωτικό ελτίο Πόσο συχνά εκδίδεται το ενηµερωτικό δελτίο; Το σχολικό ενηµερωτικό δελτίο εκδίδεται εβδοµαδιαία και διανέµεται κάθε Πέµπτη µέσω του πρωτότοκου παιδιού κάθε οικογένειας. Το ενηµερωτικό δελτίο αντιγράφεται επίσης στη σχολική ιστοσελίδα κάθε Πέµπτη απόγευµα. Τι γίνετε αν το παιδί µου απουσιάζει από το σχολείο την Πέµπτη; Αν το παιδί σας απουσιάζει ένα αντίγραφο του ενηµερωτικού δελτίου πρέπει να κρατηθεί για αυτό και θα τοποθετηθεί στη θήκη αρχείου του (που βρίσκεται στην τάξη για τις Οµάδες 1 και 2)) ή τους µπλε φακέλλους (Οµάδα 3 και 4). Εναλλακτικά µπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο από το Σχολικό Γραφείο ή να έχετε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο µέσω της σχολικής ιστοσελίδας στο Μπορεί οποιοσδήποτε να τοποθετήσει κάποια είδηση στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο; Οποιοσδήποτε που είναι µέλος της σχολικής κοινότητας µπορεί να τοποθετήσει κάποια είδηση στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο εντούτοις η οµάδα σχολικών ενηµερωτικών δελτίων έχει τον τελικό εκδοτικό λόγο ως προς το αν κάποια είδηση γίνεται αποδεκτή ή όχι για να συµπεριληφθεί. Ποια είναι η προθεσµία για την υποβολή κάποιας είδησης στο ενηµερωτικό δελτίο; Όλες οι ειδήσεις για το σχολικό ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να υποβληθούν στο Σχολικό Γραφείο µέχρι την Τρίτη 4µµ της εβδοµάδας στην οποία το ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται. Ιδανικά οι ειδήσεις πρέπει να σταλούν σαν στο γραµµένο σε Microsoft Word. Μπορώ να τοποθετήσω κάποια διαφήµιση στο ενηµερωτικό δελτίο; Οποιοσδήποτε που είναι µέλος της σχολικής κοινότητας ή κάποιος σχολικός υποστηρικτής/ χορηγός µπορεί να τοποθετήσει µια διαφήµιση στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο εντούτοις η οµάδα σχολικών ενηµερωτικών δελτίων έχει τον τελικό εκδοτικό λόγο ως προς το αν µια διαφήµιση γίνεται αποδεκτή ή όχι. Κοστίζει τίποτα η τοποθέτησει κάποιας διαφήµισης; Υπάρχει µια µικρή χρέωση πληρωτέα για την τοποθέτηση κάποιας διαφήµισης στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο. Το κόστος ποικίλλει ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος της διαφήµισης. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το κόστος της τοποθέτησης, παρακαλώ ελάτε σε επαφή µε το Σχολικό Γραφείο. Μπορώ να λάβω κάποιο αντίγραφο ηλεκτρονικό/ του ενηµερωτικού δελτίου; Το σχολικό ενηµερωτικό δελτίο δεν είναι διαθέσιµο µε τις παρούσες συνθήκες µέσω . Eντούτοις, το πιό πρόσφατο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο µπορεί να διαβαστεί στο

3 3 Ειδήσεις Οµάδας και Πίνακες ανακοινώσεων Πώς ξέρω τι συµβαίνει στη Μονάδα του παιδιού µου; Οι περισσότερες Οµάδες έχουν τα Ενηµερωτικά ελτία Οµάδας που διανέµονται σ όλους τους µαθητές. Το Ενηµερωτικό ελτίο Οµάδας περιέχει πληροφορίες και ειδήσεις για συγκεκριµένες δραστηριότητες και τα στοιχεία προγράµµατος σπουδών όπως εκδροµές/κατασκηνώσεις, χρονοδιάγραµµα εργασίας στο σπίτι, προγράµµατα και ηµεροµηνίες κλειδιά. Ένα αντίγραφο των Ειδήσεων Οµάδας είναι διαθέσιµο µέσω της σχολικής ιστοσελίδας και στην περίπτωση της Οµάδας 1, στον Πίνακα ανακοινώσεων Οµάδας 1. Πρέπει να ελέγξετε µε το δάσκαλο της τάξεων του παιδιού σας για πληροφορίες για το πόσο τακτικά δηµοσιεύεται το Ενηµερωτικό ελτίο Οµάδας. Επικοινωνώντας µε το δάσκαλo του παιδιού σας Τι πρέπει να κάνω αν θέλω να µιλήσω στο δάσκαλο του παιδιού µου; Αν επιθυµείτε να µιλήσετε επί µακρόν µε το δάσκαλο του παιδιού σας, πρέπει να κλείσετε ραντεβού συνάντησης µαζί του. Σκεφτείτε ότι ο δάσκαλος του παιδιού σας είναι αρµόδιος για πάνω από 20 µαθητές και έτσι πρέπει να προγραµµατίσει τις συναντήσεις για να εξασφαλίσει ότι εσείς και εκείνος είναι καλά προετοιµασµένος και να διαθέσει αρκετό χρόνο να συζητήσει τα ζητήµατά σας. Μαζί µπορείτε να κανονίσετε κάποια ώρα που να είναι κατάλληλη και για τους δύο. Για τους γονείς που εργάζονται πλήρες ωράριο, µπορεί συχνά να είναι δύσκολο να κανονιστεί κάποια κατάλληλη ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Σιγουρευτείτε ότι ενηµερώνεται σωστά για τη διαθεσιµότητα και το πρόγραµµά σας. Αν µια συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο δεν είναι δυνατή σε πρώτο στάδιο, µπορείτε να είστε σε θέση να προγραµµατίσετε µια τηλεφωνική συνοµιλία ή µια συνάντηση πριν ή µετά από τις ώρες µαθήµατος. Για να προγραµµατίσετε µια συνάντηση, ελάτε σε επαφή µε το Σχολικό Γραφείο, εξηγήστε το λόγο της κλήσης σας και αφήστε µήνυµα συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατός σας, το όνοµα του παιδιού σας, την Τάξη, το ονόµα του ασκάλου και τον κατάλληλο αριθµό τηλεφώνου και την ώρα που θέλετε να σας καλέσουν. Θα απαντήσουν την κλήση σας και θα επιβεβαιώσουν την ώρα που θα συµφωνηθεί αµοιβαία. εν είµαι ευχαριστηµένος από την απάντηση του δασκάλου, τι να κάνω; Αν δεν είστε ικανοποιηµένος µε την έκβαση της συνάντησής σας µε το δάσκαλο της τάξης του παιδιού σας, το επόµενο βήµα σας θα πρέπει να είναι να κλείσετε ραντεβού για να µιλήσετε µε τον Υποδιευθυντή. Μπορώ να στείλω στο δάσκαλο του παιδιού µου; Προς το παρόν µπορείτε µόνο να στείλετε στο δάσκαλο του παιδιού σας µέσω της διεύθυνσης του γενικού σχολικού . Το σχολείο επενδύει σ ένα τερµατικό server και φωνητικό ταχυδροµείο VoIP, που σηµαίνει ότι κάποια στιγµή στο µέλλον θα σας δοθεί µια διεύθυνση φωνητικού ταχυδροµείου ή/και για το δάσκαλο της τάξης σας.

4 Επικοινωνώντας µε το παιδί µου κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών 4 Πώς µπορώ να στείλω ένα επείγον µήνυµα στο παιδί µου; ικαιολογηµένα, υπάρχουν στιγµές που πρέπει να στείλετε κάποιο µήνυµα στο παιδί σας. Με 600 µαθητές στο σχολείο, τα µηνύµατα στο παιδί σας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και για τις επείγουσες καταστάσεις µόνο. Αν πρέπει να στείλετε κάποιο µήνυµα στο παιδί σας (π.χ. "η Γιαγιά θα έρθει να σε πάρει από το σχολείο σήµερα"), πρέπει να έρθετε σε επαφή µε το Σχολικό Γραφείο και να τους ενηµερώσετε για: Το όνοµα και την τάξη του παιδιού σας Το µήνυµα (παρακαλώ κρατήστε το σύντοµο και απλό) Και έναν αριθµό δικό σας σε περίπτωση που το σχολείο χρειαστεί να έρθει σε επαφή µαζί σας. Ηµερολόγια µαθητών και Τσάντες Αναγνωστών Τσάντες και βιβλία αναγνωστών (Οµάδες 1 και 2) Οι οµάδες 1 & 2 έχουν µια κόκκινη «τσάντα αναγνωστών», που χρησιµοποιήτε επίσης ως θήκη για τις ειδοποιήσεις, και ένα κίτρινο «βιβλίο αναγνωστών» στο οποίο οι γονείς καταγράφουν την εργασία ανάγνωσης του παιδιού τους στο σπίτι. Οι δάσκαλοι της οµάδας 1 ελέγχουν το ηµερολόγιο ανάγνωσης όταν τα παιδιά αλλάζουν τα επίπεδα ανάγνωσης ενώ οι δάσκαλοι της οµάδας 2 τα ελέγχουν τουλάχιστον εβδοµαδιαία. Οι δάσκαλοι της οµάδας 1 και 2 που επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε κάποιον συγκεκριµένο γονέα µπορούν να τους συναντήσουν στο διάλειµµα, να τους τηλεφωνήσουν ή να τους γράψουν κάποιο σηµείωµα. Η επικοινωνία από τους γονείς απευθύνεται στην παράγραφο /τηλεφωνική επαφή Ηµερολόγια µαθητών (Οµάδες 3 και 4) Στους µαθητές της Οµάδας 3 και 4 διανέµονται ηµερολόγια µαθητών για κάθε έτος. Τα ηµερολόγια χρησιµοποιούνται για την καταγραφή ανατεθείσας εργασίας στο σπίτι, ηµεροµηνίες κλειδιά και µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν από εσάς ή/και το δάσκαλο του παιδιού σας για να επικοινωνήσετε σύντοµα µηνύµατα ή σηµειώσεις. Σχολικές ανακοινώσεις Πώς διανέµονται οι σχολικές ανακοινώσεις; Οι σχολικές ανακοινώσεις διανέµονται στους µαθητές από το δάσκαλο της τάξης τους. Οι γενικές ανακοινώσεις περιορίζονται σε 1 αντίγραφο ανά οικογένεια και δίνονται στο πρωτότοκο παιδί της κάθε οικογένειας. Οι συγκεκριµένες ανακοινώσεις Οµάδας ή τάξης θα δοθούν σε κάθε µαθητή σ εκείνη την Οµάδα ή τάξη.

5 5 Το πρωτότοκο παιδί µου απουσίαζε από το σχολείο την ηµέρα την οποία οι ανακοινώσεις ειδοποιήσεις διανεµήθηκαν. Τι θα πρέπει να κάνω; Αν το παιδί σας απουσιάζει ένα αντίγραφο του ενηµερωτικού δελτίου θα κρατηθεί στην τάξη του για να το παραλάβει µε την επιστροφή του στο σχολείο. Η οικογένειά µας φαίνεται να µην λαµβάνει πολλές ανακοινώσεις. Τι θα πρέπει να κάνω; Ελάτε σε επαφή µε το δάσκαλο του παιδιού σας. Αν το πρόβληµα εµµένει, δείτε τον Υποδιευθυντή. Ελέγχοι µαθητών Πότε διανέµονται οι µαθητικοί ελέγχοι; Οι µαθητικοί ελέγχοι στέλνονται στο σπίτι δύο φορές το χρόνο. Ο έλεγχος εξαµήνου θα διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας του 2 ου τριµήνου και ο έλεγχος τέλους του χρόνου την τελευταία ή προτελευταία εβδοµάδα του σχολικού έτους. Τι γίνετε αν το παιδί µου δεν φέρει στο σπίτι τον έλεγχό του; Ελάτε σε επαφή µε το δάσκαλο του παιδιού σας ή το σχολικό γραφείο. Τι θα πρέπει να κάνω αν έχω ερωτήσεις για τον έλεγχο του παιδιού µου; Αν έχετε ερώτησεις σε σχέση µε τον µαθητικό έλεγχο του παιδιού σας θα πρέπει να κανονίσετε κάποιο ραντεβού να συναντηθείτε µε το σχετικό δάσκαλο για να συζητήσετε την ανησυχία ή την απορία σας. Αντιπρόσωποι τάξεων Πώς µπορώ να µένω ενήµερος για τα γεγονότα και τις δραστηριότητες της τάξης του παιδιού µου; Τα κοινωνικά γεγονότα ή οι δραστηριότητες συγκεκριµένα για την τάξη του, συντονίζονται από τους αντιπροσώπους της τάξης του (γονείς εθελοντές). Οι αντιπρόσωποι τάξεων είναι αρµόδιοι για το συντονισµό και την επικοινωνία µε τους γονείς των τάξεων για τα γεγονότα και τις δραστηριότητες όπως: Σχολικό πανηγύρη (συµπεριλαµβανοµένου την ανάθεση βάρδιας εργασίας του σχολικού πανηγυριού και των οµάδων εργασίας) Κοινωνικές συγκεντρώσεις όπως το πρωινό τσάι δασκάλων Πάρτυ τάξης για το τέλος του χρόνου Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες κοινωνικής ή σχολικής συλλογής χρηµάτων ειδικά για την τάξη του παιδιού σας Οι αντιπρόσωποι τάξεων είναι επίσης ένα καλό σηµείο επαφής για να δώσουν πληροφορίες στο σχολείο για τα σχολικά γεγονότα. Οι αντιπρόσωποι τάξεων ΕΝ είναι τα πρόσωπα για να πάτε αν έχετε ένα ιδιαίτερο ζήτηµα µε το δάσκαλο του παιδιού σας ή για ένα γεγονός που έχει συµβεί στην τάξη του παιδιού σας. Οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ζητήµατα σε σχέση µε το παιδί σας, το δάσκαλο ή την τάξη του πρέπει να απευθύνονται άµεσα είτε στο δάσκαλο είτε στον Υποδιευθυντή.

6 Κατανοµή τάξης για το νέο σχολικό έτος Τι συνεισφορά µπορώ να έχω στην τοποθέτηση τάξης του παιδιού µου κάθε χρόνο; 6 Όπως καθένας µπορεί να εκτιµήσει, η κατανοµή των τάξεων κάθε χρόνο είναι µια σύνθετη και δύσκολη δουλειά. Οι κατανοµές τάξεων γίνονται κατόπιν διαβουλεύσεων µε το δάσκαλο της τάξης του παιδιού σας, τους δασκάλους υποστήριξης (π.χ. σύµβουλοι καθοδήγησης και δασκάλους εξειδικευµένων µαθηµάτων) και τον Υποδιευθυντή µε προσοχή που δίνεται στον καλύτερο τρόπο διδασκαλίας και περιβάλλοντος για το παιδί σας. Όπως µε την κατανοµή των δασκάλων στις τάξεις, η επιλογή των συµµαθητών είναι µια σύνθετη δουλειά. Οι δάσκαλοι πρέπει να εξετάσουν µια σειρά παραγόντων συµπεριλαµβανοµένων της δυναµικής της τάξης και της ικανότητας και προσωπικότητας των µαθητών. Όπου είναι δυνατόν, η κατανοµή θα γίνει για να εξασφαλίσει ότι το παιδί σας έχει τουλάχιστον έναν συµµαθητή µε τον οποίο είναι φίλοι. Προς το τέλος του 4 ου Τριµήνου, το παιδί σας θα κληθεί να ορίσει 4 φίλους/συµµαθητές που θα επιθυµούσε να είναι στην ίδια τάξη το επόµενο έτος. Το αίτηµα του παιδιού σας θα εξεταστεί όταν θα γίνονται οι κατανοµές τάξεων. Κάθε χρόνο, οι γονείς µε συγκεκριµένες ανησυχίες ή ανάγκες καλούνται για να υποβάλουν τα αιτήµατά τους γραπτώς στον Υποδιευθυντή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό δεν είναι µια ευκαιρία να ζητηθεί κάποιος συγκεκριµένος δάσκαλος, αλλά µάλλον η ευκαιρία να συνεισφέρετε σε σχέση µε τις συναισθηµατικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού σας. Η πρόσκληση για τις υποβολές εκδίδονται στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο προς το τέλος του 4 ου Τριµήνου (κάποια στιγµή το Νοέµβριο). Μια προθεσµία υποβολής θα δηµοσιευθεί και όλα τα αιτήµατα πρέπει να υποβληθούν µέχρι την καθορισµένη προθεσµία. Πρώτες Βοήθειες Τι γίνετε αν το παιδί µου είναι άρρωστο ή τραυµατισµένο στο σχολείο; Το ηµοτικό Σχολείο Boroondara Park έχει έναν Υπάλληλο Πρώτων Βοηθειών, ο οποίος είναι αρµόδιος για τη βοήθεια του παιδιού σας αν αρρωστήσει ή τραυµατιστεί ενώ βρίσκετε στο σχολείο. Εκτός από τον Υπάλληλο Πρώτων Βοηθειών, το σχολείο έχει δασκάλους και µέλη του προσωπικού που εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες. Αν η ασθένεια ή ο τραυµατισµός του παιδιού σας απαιτήσει την ιατρική παροχή ή την επιστροφή του στο σπίτι, ο Υπάλληλος Πρώτων Βοηθειών θα έρθει σε επαφή µαζί σας ή µε το προτεινόµενο άτοµο έκτακτης ανάγκης. Είναι σηµαντικό να κρατάτε αναθεωρηµένες οποιεσδήποτε πληροφορίες επαφών, ιδιαίτερα κινητά και αριθµούς τηλεφώνου οικείας/εργασίας έτσι ώστε να µπορούν εύκολα να έρθουν σε επαφή µαζί σας.

7 Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί µου χρειάζετε να πάρει φάρµακα κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών; Αν το παιδί σας πρέπει να πάρει φάρµακα κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών (µε εξαίρεση τα σπρέυ άσθµατος) πρέπει να τα παραδώσετε στο Σχολικό Γραφείο (όχι στο δάσκαλο της τάξης) µε τις γραπτές οδηγίες, και µε του παιδιού σας το: Όνοµα και Τάξη Είδος φαρµάκου όση και Ώρα χορήγησης Αυτές οι οδηγίες πρέπει να χρονολογηθούν (συµπεριλαµβανοµένων των τρέχουσων ηµεροµηνιών αν είναι απαραίτητο) και να υπογραφούν από το γονέα του παιδιού ή/και τον κηδεµόνα. Μία µεζούρα µέτρησης θα πρέπει επίσης να δοθεί για τα υγρά φάρµακα. Παρακαλώ επίσης στείλτε µια σηµείωση στο δάσκαλο της τάξης, ειδικά αν πρέπει να υπενθυµιστεί στο παιδί σας για να πάρει το φάρµακό του κάποια συγκεκριµένη ώρα. Αν πρόκειται να απουσιάσει το παιδί σας από το σχολείο Ποιόν πρέπει να καλέσω αν πρόκειται να απουσιάσει το παιδί µου από το σχολείο; Αν το παιδί σας πρόκειται να απουσιάσει από το σχολείο λόγω κάποιας ασθένειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να ενηµερώσετε το σχολείο. Πρέπει να καλέσετε το σχολικό γραφείο, ιδανικά πριν από τις 9:30πµ, και ενηµερώστε τους το όνοµα του παιδιού σας, την τάξη, το δάσκαλο τάξεως και το λόγο για την απουσία του. Η ιοικητική οµάδα θα καταγράψει την απουσία στο σχολικό κατάλογο. Παρακαλώ στείλετε µια σηµείωση µε το παιδί σας όταν επιστρέψει στο σχολείο (που να απευθύνεται στο δάσκαλο της τάξης τους), επιβεβαιώνοντας την απουσία του (συµπεριλαµβανοµένου του χρονικού πλαισίου εκείνης της απουσίας). Αν το παιδί σας απουσιάζει λόγο κάποιας µολυσµατικής ασθένειας όπως ανεµοβλογιάς ή Ιλαράς θα ΠΡΕΠΕΙ να ενηµερώσετε το σχολείο αµέσως. Παίρνοντας το παιδί µου από το σχολείο κατά την ώρα µαθήµατος Τι πρέπει να κάνω αν χρειαστεί να πάρω το παιδί µου νωρίς για κάποιο ραντεβού; Αν πρέπει να πάρετε το παιδί σας νωρίς για οποιοδήποτε λόγο (παραδείγµατος χάριν για κάποιο οδοντιατρικό ραντεβού) πρέπει πρώτα να συµπληρώσετε ένα δελτίο άδειας απουσίας στο µπροστινό γραφείο προτού να πάρετε το παιδί σας. Η άδεια απουσίας θα εγκριθεί από το προσωπικό γραφείου και θα πρέπει να την παρουσιάσετε στο δάσκαλο του παιδιού σας όταν πάτε στην τάξη τους να το πάρετε. Ο εποπτεύων δάσκαλος θα ελέγξει την άδεια και θα την κρατήσει µε τα αρχεία απουσίας του, ως επαλήθευση ότι το παιδί σας έχει παρθεί από το κατάλληλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 7

8 8 Σύστηµα οικογενειών «Φιλαράκια» για τις νέες οικογένειες στο σχολείο Τι είναι το σύστηµα σχολικών οικογενειών «φιλαράκια»; Στις νέες οικογένειες του σχολείου (Οικογένειες από το προπαρασκευαστικό σχολείο και οικογένειες που έρχονται στο σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους) τους καθορίζεται κάποια οικογένεια «φιλαράκων» για να τις βοηθήσουν στο να τις καλοδεχτούνε στη σχολική κοινότητα και για να είναι ένα µέσο για την απάντηση σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που µπορεί να έχουν για το σχολείο από την πλευρά ενός γονέα. Το σύστηµα των οικογενειακών «φιλαράκων» είναι ένα δίκτυο υποστήριξης για τις οικογένειες. Το σύστηµα οικογενειακών φιλαράκων συντονίζεται από έναν εθελοντή γονέα. Αν θα επιθυµούσατε να καθοριστείτε µια οικογένεια φιλαράκων, ή εάν θα επιθυµούσατε να προσφερθείτε εθελοντικά να είστε οικογένεια φιλαράκων για τις νέες οικογένειες στο σχολείο, παρακαλώ ελάτε σε επαφή µε τη συντονίστρια εθελοντών: Karen Flower Τηλ: (03) Χαµένη ιδιοκτησία Το παιδί µου έχει χάσει κάτι στο σχολείο, τι πρέπει να κάνω; Αν το παιδί σας έχασε κάτι στο σχολείο πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να ελέγξετε το κιβώτιο χαµένης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο διάδροµο µπροστά από τη βιβλιοθήκη. Μπορείτε επίσης να ενηµερώσετε το δάσκαλο της τάξης του γιατί µπορεί να είχε αφήσει το χαµένο αντικείµενο στην τάξη του. Αν δεν µπορείτε ακόµα να βρείτε το χαµένο αντικείµενό σας, µπορείτε να βάλετε µια ειδοποίηση στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο. Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα εν έχω πεποίθηση στο να µιλώ Αγγλικά αλλά θέλω/πρέπει να µιλήσω στο δάσκαλο του παιδιού µου, τι θα πρέπει να κάνω; Υπάρχουν πολλοί γονείς και δάσκαλοι εντός της σχολικής κοινότητας που µιλούν άλλες γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά. Αν αισθάνεστε άνετα να µιλήσετε στο δάσκαλο του παιδιού σας µ έναν άλλο γονέα ή µέλος του παρόντος προσωπικού, τότε θα πρέπει να ζητήσετε από τον Υποδιευθυντή για να κανονίσει µε κάποιον για να σας βοηθήσει, είτε προσωπικά είτε µέσω τηλεφώνου. Αν δεν αισθάνεστε άνετοι µε κάποιο µέλος της σχολικής κοινότητας που βοηθά µε τη διερµηνεία, ή όταν κανένας κατάλληλος εθελοντής δεν µπορεί να βρεθεί, το σχολείο έχει πρόσβαση στην επαγγελµατική τηλεφωνική υπηρεσία διερµηνέων. Για να ζητήσετε αυτές τις υπηρεσίες, παρακαλώ µιλήστε στον Υποδιευθυντή.

9 Ένωση Γονέων και Φίλων (PFA) Τι είναι η Ένωση Γονέως και Φίλων; Ο στόχος της Ένωσης Γονέων και Φίλων είναι να παρέχει ένα χώρο δηµόσιας συζήτησης για όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας για να συζητήσει τα ζητήµατα, για να χτίσει µια αίσθηση της κοινότητας µέσα στο σχολείο, για να οργανώσει ή/και να υποστηρίξει τα σχολικά γεγονότα, για να υποστηρίξει το Σχολικό Συµβούλιο και για να µαζέψει τα κεφάλαια προς όφελος των µαθητών. Πώς µπορώ να γίνω µέλος της PFA; Η συνδροµή µέλους της Ένωσης Γονέων και Φίλων είναι αυτόµατη, µετά από την καταβολή της αµοιβής συνδροµής µέλους. Αυτήν την περίοδο το κόστος της συνδροµής µέλους είναι $1,00. Προκειµένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες λογιστικής, το κόστος της συνδροµής µέλους συµπεριλαµβάνεται µέσα στις Εθελοντικές Συνεισφορές BPPS. Πότε συναντιέται το PFA; Το PFA συναντιέται την πρώτη Τετάρτη βράδυ του κάθε µήνα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στο σχολικό γραφείο. Μπορεί οποιοσδήποτε να συµµετέχει στις συνεδριάσεις της PFA; Οποιοδήποτε µέλος της σχολικής κοινότητας είναι ευπρόσδεκτο και ενθαρρύνετε να συµµετάσχει στις συνεδριάσεις. Πώς µπορώ να υποβάλω κάποιο θέµα στην ηµερήσια διάταξη της PFA; Τα θέµατα µπορούν να τοποθετηθούν στην ηµερήσια διάταξη, αποστέλοντας τις πληροφορίες στον Πρόεδρο της PFA, µέσω του σχολικού γραφείου. Πώς θα µάθω για ειδήσεις και γεγονότα της PFA; Οι ειδήσεις και τα γεγονότα της PFA διαφηµίζονται µέσω του σχολικού Ενηµερωτικού ελτίου. 9 Σχολικό Συµβούλιο Τι είναι το σχολικό συµβούλιο; Όλα τα κυβερνητικά σχολεία στη Βικτώρια έχουν ένα Σχολικό Συµβούλιο. Είναι νόµιµοι διαµορφωµένοι οργανισµοί που τους δίνετε η εξουσία να θέσουν τις βασικές κατευθύνσεις ενός σχολείου στα πλαίσια των κεντρικών παρεχόµενων οδηγιών. Για να γίνει αυτό, ένα Σχολικό Συµβούλιο είναι σε θέση να επηρεάσει άµεσα την ποιότητα της εκπαίδευσης που το σχολείο παρέχει για τους µαθητές του. Τα Σχολικά Συµβούλια αποτελούνται από τους αντιπροσώπους Γονέων και ασκάλων. Οι νέοι Σχολικοί Σύµβουλοι εκλέγονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Πότε συνεδριάζει το σχολικό συµβούλιο; Το Σχολικό Συµβούλιο συνεδριάζει στο γραφείο προσωπικού του σχολείου στις 7:30 µµ τη δεύτερη Τετάρτη κάθε µήνα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονίας. Μπορεί οποιοσδήποτε να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Σχολικού Συµβουλίου; Όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας είναι ευπρόσδεκτα να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου ως παρατηρητές.

10 Πώς µπορώ να υποβάλω ένα θέµα ηµερήσιας διάταξης για το Σχολικό Συµβούλιο; Ελάτε σε επαφή µε κάποιον Σχολικό Σύµβουλο, ή γράψτε στον Πρόεδρο του Συµβουλίου ή στο ιευθυντή. Τα µέλη του Σχολικού Συµβουλίου αναγράφονται στο Σχολικό Κατάλογο. Αν δεν έχετε ένα αντίγραφο, ελάτε σε επαφή µε το σχολικό γραφείο και µπορούν να σας παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες επαφών. Πώς θα µάθω για τις ειδήσεις και τα ψηφίσµατα του Σχολικού Συµβουλίου; Μια περίληψη της επιχείρησης του Συµβουλίου θα εµφανίζεται στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο µια ηµέρα µετά από κάθε συνεδρίαση. Γιατί ο συνολικός αριθµός συνδροµητών Γονέων είναι τόσο σηµαντικός; Οι γονείς στα Σχολικά Συµβούλια παρέχουν σηµαντικές απόψεις και έχουν πολύτιµες δεξιότητες που µπορούν να βοηθήσουν να διαµορφώσουν την κατεύθυνση του σχολείου. Οι γονείς εκείνοι που παίρνουν ενεργό µέρος σε ένα Σχολικό Συµβούλιο βρίσκουν τη συµµετοχή τους ικανοποιητική και µπορούν επίσης να διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους αισθάνονται µια µεγαλύτερη αίσθηση ότι ανήκουν. Πώς µπορείτε να πάρετε µέρος; Ο προφανέστερος τρόπος είναι να βάλετε υποψηφιότητα για την εκλογή ως µέλος του Σχολικού Συµβουλίου Ή Ενθαρρύνετε κάποιο άλλο πρόσωπο να βάλει υποψηφιότητα εκλογής. Χρειάζοµαι ειδική εµπειρία για να είµαι στο σχολικό συµβούλιο; Όχι. Αυτό που χρειάζεστε είναι το ενδιαφέρον για το σχολείο του παιδιού σας και την επιθυµία να εργαστείτε σε συνεργασία µ άλλους για να βοηθήσετε να διαµορφώσετε το µέλλον του σχολείου. Τι πρέπει να κάνετε για να βάλετε υποψηφιότητα εκλογής; Αν αποφασίσετε να βάλετε υποψηφιότητα εκλογής, θα πρέπει να κανονίσετε µε κάποιον να σας προτείνει υποψήφιο και να σας υποστηρίξει στα έντυπα που είναι διαθέσιµα από το σχολικό γραφείο. Μόλις συµπληρωθεί το έντυπο πρότασεις, επιστρέψτε το στο ιευθυντή µέσα στο χρόνο που δηλώνεται στην ειδοποίηση της εκλογής. Αν υπάρχουν περισσότεροι προτεινόµενοι υποψήφιοι από υπάρχων κενές θέσεις στο συµβούλιο, θα διευθυνθεί µια ψήφος σε δύο εβδοµάδες αφότου έχει κλείσει η κλήση για τις προτάσεις υποψηφίων. 10

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Τι θα βρείτε σε αυτό το φυλλάδιο Επιστροφή στο σχολείο Σωματική άσκηση και παιχνίδι Πάρτι και γιορτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Η.Π.Α. Δρ ΖΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΤΙ ΔΕΝΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1.Δεν είναι θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 25η Μαρτίου Στις 25 Μαρτίου εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου καθώς και την Επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. Τέτοια ημέρα, πριν από 2006 χρόνια, η Παναγία έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Σχετικά με τον οδηγό αυτό Αυτός ο οδηγός δίνει απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές με την ομοσπονδιακή διαδικασία εκλογών και σας πληροφορεί για το τι θα συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος.

Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος. Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος. ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ξεκινούν από την 1 η Ιουνίου έως την 10 η του ίδιου μήνα. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Principles of Customer Service Επίπεδο 3

Principles of Customer Service Επίπεδο 3 Principles of Customer Service Επίπεδο 3 8992-13-013 Δείγμα Εξέτασης 1 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η Χρηματοδοτιση του εργου Εγινε απο το Υπουργειο Υγειας και Μακροχρονης Φροντιδας του Ονταριο. www.oha.com 1. Συμμετεχετε στην φροντιδα της υγειονομικης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ;

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ; Η νυχτερινή ενούρηση συμβαίνει όταν ένα άτομο πρέπει να ξυπνάει τη νύχτα για να ουρήσει. Αν αυτό συμβεί περισσότερο από δύο φορές τη νύχτα, μπορεί να είναι πρόβλημα. Η νυκτερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε

Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε Σίδνεϊ ας ετοιμαστούμε Πως να ετοιμαστείτε για έκτακτη ανάγκη στον Δήμο του Σίδνεϊ. Σημαντικές πληροφορίες για δημότες, εργαζομένους και επισκέπτες. www.getreadysydney.com.au 1 Δημιουργήστε προσωπικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου 1. Η εικόνα που είχατε σχηματίσει για το Εκπαιδευτήριο πριν συνεργαστείτε με αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς ζώντες δότες οργάνων σχετικά µε τη διαδικασία Ανεξάρτητης Αξιολόγησης της Human Tissue Authority

Οδηγίες προς ζώντες δότες οργάνων σχετικά µε τη διαδικασία Ανεξάρτητης Αξιολόγησης της Human Tissue Authority Οδηγίες προς ζώντες δότες οργάνων σχετικά µε τη διαδικασία Ανεξάρτητης Αξιολόγησης της Human Tissue Σεπτέµβριος 2012 Σε ποιον απευθύνονται αυτές οι οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται σε άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN

Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN Το δικό σας Κιτ Σύνδεσης με το NBN Ήρθε η ώρα για να συνδέσετε το τηλέφωνο σταθερής τηλεφωνίας και το ιντερνέτ με το Εθνικό Δίκτυο Ευρείας Ζώνης (National Broadband Network). Το Εθνικό σας Δίκτυο Ευρείας

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η μηχανογράφηση στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού της Γ τάξης στην Πλατφόρμα, (ηλεκτρονική βάση δεδομένων),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( )

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.. 60/06, Π.. 50/08) α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Διαβάστε περισσότερα

Office Procedures Επίπεδο 2

Office Procedures Επίπεδο 2 Office Procedures Επίπεδο 2 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. 8993-12-012 (PR-OP 12) 51131 Όνομα υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-ΣΙΛ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΞ49-ΣΙΛ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.&ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Α Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής αίτησης για την υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας μέσω του portal της DAAD

Οδηγίες υποβολής αίτησης για την υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας μέσω του portal της DAAD Οδηγίες υποβολής αίτησης για την υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας μέσω του portal της DAAD Τα 6 βασικά βήματα: 1) Συνδεθείτε με την βάση δεδομένων των υποτροφιών της DAAD 2) Κάντε εγγραφή και εισέλθετε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του μαθήματος HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διδάσκουσα Χ.Ντελοπούλου,hadelop@econ.uoa.gr Το μάθημα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένα μ ά θ η μ α δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν a πευθύνεται σ ε ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Το σχολείο είναι χώρος Αγωγής Μάθησης Δημιουργίας Πολιτισμού Ελευθερίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2013-2014 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας Bundesagentur für Arbeit ΚΑΙΝΟΎΡΙΟΙ ΔΡΌΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ Βρείτε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Lino it Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Το «Lino» είναι µια νέα διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (απινιδωτής δημόσιας πρόσβασης) Αναβάθμιση λογισμικού

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (απινιδωτής δημόσιας πρόσβασης) Αναβάθμιση λογισμικού ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (απινιδωτής δημόσιας πρόσβασης) Αναβάθμιση λογισμικού Αγαπητοί ιδιοκτήτες του samaritan PAD 500P, Ο σκοπός της παρούσας επιστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ. Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ. Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ xikriz Bengali Επισκευές Greek Reparações Portuguese Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή 4 απλά βήματα για να «μιλήσετε» με την επιχείρηση αποτελεσματικά Υποστήριξη και επικοινωνία: κλειδί της ικανοποίησης του Καταναλωτή Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή Σημείο εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΑΣ Aredrk hr rk UrKr xbi r Bengali Πληρωμή του ενοικίου σας Greek Pagamento da renda Portuguese Bixinta kiradaada Somali Pago de su alquiler

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; Με την επιστημονική συνεργασία της Αιματολογικής Μονάδας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κάρτα Dental Card

Τι είναι η κάρτα Dental Card Τι είναι η κάρτα Dental Card Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν την αρχή του υγιούς ανταγωνισμού, η οποία σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union Οδηγίες εγγραφής υποψηφίων μέσω του συστήματος ORFEAS ORFEAS Hellenic American Union Είσοδος στο σύστημα ORFEAS Για την είσοδο στο σύστημα εγγραφών ORFEAS (orfeas.hau.gr), επιλέξτε τη χώρα, τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτική συνεισφορά από το Δήμο Stonnington για δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Αθήνα 2014 Copyright 2014 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα www.sep.org.gr Φωτογραφίες : Φωτογραφικό Αρχείο Σ.Ε.Π. Δημιουργικό : Σ. Πολυζώης Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016

Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016 Οδηγί ες γία τους γονεί ς Διδακτική περίοδος 2015-2016 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στην εφαρμογή και διαπιστευτήρια... 2 2. Χρήση της εφαρμογής... 3 2.1 Βαθμολογίες μαθητή... 3 2.2 Απουσίες... 4 2.3 Ραντεβού...

Διαβάστε περισσότερα

Οντάριο και Τρίτη Ηλικία: Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Οντάριο και Τρίτη Ηλικία: Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Οντάριο και Τρίτη Ηλικία: Οδηγίες προετοιμασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Στο Οντάριο, οι κάτοικοί του έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους έκτακτες ανάγκες, είτε πρόκειται για θύελλες παγωμένου χιονιού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του

Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014. α) Στις 21 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους 2013-2014. β) Οι πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: Πρακτική Εκπαίδευση Στόχων:

Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: Πρακτική Εκπαίδευση Στόχων: Ανοιχτή MLM Online Εκπαίδευση µε θέµα: Πρακτική Εκπαίδευση Στόχων: Το µυστικό για την επιτυχία δεν είναι να βάζουµε στόχους αλλά να πετυχαίνουµε στόχους Στόχοι Συγκεκριµένα πώς να βάζουµε τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014

15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 15-04-14 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Α. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Β. Γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Όταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι ν αποκτήσετε αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί

Διαβάστε περισσότερα