Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 ηµοτικό Σχολείο Boroondara Park Ερωτήσεις που Γίνονται Συχνά περί Επικοινωνίας Το παρόν έγγραφο προορίζεται ως οδηγός για τους γονείς και τις οικογένειες του ηµοτικού Σχολείου Boroondara Park (BPPS) και έχει δηµιουργηθεί σε απάντηση στα αιτήµατα από την κοινότητα του BPPS. Οι Ερωτήσεις που Γίνονται Συχνά περί Επικοινωνίας περιλαµβάνουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που προσδιορίζονται από τους γονείς και το προσωπικό όπως συνήθως ερωτούντε. Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες προτάσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Παρακαλώ στείλτε µε οτιδήποτε προτάσεις στην Amanda Ralph στο ή καλέστε την Amanda στο (03) Ελπίζουµε ότι ο οδηγός θα είναι χρήσιµος σε σας και την οικογένειά σας. Η Επιτροπή Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Επικοινωνία Έχει το σχολείο κάποια ιστοσελίδα; Το BPPS έχει µια περιεκτική ιστοσελίδα που ενηµερώνεται τακτικά. Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες όπως τις ηµεροµηνίες κλειδιά, το πιό πρόσφατο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο, σχολικές πολιτικές και διαδικασίες, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για κάθε οµάδα ή µονάδα διδασκαλίας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη στο Η ιστοσελίδα βελτιώνεται συνεχώς και ενηµερώνεται. Αν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις για την ιστοσελίδα παρακαλώ ελάτε σε επαφή µε τον webmaster στο Μπορώ να στείλω στο σχολείο; Αν έχετε µια γενική ερώτηση ή απορία µπορείτε να στείλετε στο σχολείο στο Το σας θα παραληφθεί από τη σχολική ιοικητική οµάδα και θα διαβιβαστεί προς το κατάλληλο πρόσωπο για ενηµέρωση. Μπορώ να στείλω στο δάσκαλο του παιδιού µου; Προς το παρόν µπορείτε µόνο να στείλετε στο δάσκαλο του παιδιού σας µέσω της διεύθυνσης του γενικού σχολικού . Το σχολείο επενδύει σ ένα τοπικό σύστηµα server και τηλεφωνικό σύστηµα φωνητικού ταχυδροµείου, που σηµαίνει ότι κάποια στιγµή στο µέλλον θα σας δοθεί µια διεύθυνση φωνητικού ταχυδροµείου και για το δάσκαλο της τάξης σας.

2 2 Σχολικό Ενηµερωτικό ελτίο Πόσο συχνά εκδίδεται το ενηµερωτικό δελτίο; Το σχολικό ενηµερωτικό δελτίο εκδίδεται εβδοµαδιαία και διανέµεται κάθε Πέµπτη µέσω του πρωτότοκου παιδιού κάθε οικογένειας. Το ενηµερωτικό δελτίο αντιγράφεται επίσης στη σχολική ιστοσελίδα κάθε Πέµπτη απόγευµα. Τι γίνετε αν το παιδί µου απουσιάζει από το σχολείο την Πέµπτη; Αν το παιδί σας απουσιάζει ένα αντίγραφο του ενηµερωτικού δελτίου πρέπει να κρατηθεί για αυτό και θα τοποθετηθεί στη θήκη αρχείου του (που βρίσκεται στην τάξη για τις Οµάδες 1 και 2)) ή τους µπλε φακέλλους (Οµάδα 3 και 4). Εναλλακτικά µπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο από το Σχολικό Γραφείο ή να έχετε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο µέσω της σχολικής ιστοσελίδας στο Μπορεί οποιοσδήποτε να τοποθετήσει κάποια είδηση στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο; Οποιοσδήποτε που είναι µέλος της σχολικής κοινότητας µπορεί να τοποθετήσει κάποια είδηση στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο εντούτοις η οµάδα σχολικών ενηµερωτικών δελτίων έχει τον τελικό εκδοτικό λόγο ως προς το αν κάποια είδηση γίνεται αποδεκτή ή όχι για να συµπεριληφθεί. Ποια είναι η προθεσµία για την υποβολή κάποιας είδησης στο ενηµερωτικό δελτίο; Όλες οι ειδήσεις για το σχολικό ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να υποβληθούν στο Σχολικό Γραφείο µέχρι την Τρίτη 4µµ της εβδοµάδας στην οποία το ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται. Ιδανικά οι ειδήσεις πρέπει να σταλούν σαν στο γραµµένο σε Microsoft Word. Μπορώ να τοποθετήσω κάποια διαφήµιση στο ενηµερωτικό δελτίο; Οποιοσδήποτε που είναι µέλος της σχολικής κοινότητας ή κάποιος σχολικός υποστηρικτής/ χορηγός µπορεί να τοποθετήσει µια διαφήµιση στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο εντούτοις η οµάδα σχολικών ενηµερωτικών δελτίων έχει τον τελικό εκδοτικό λόγο ως προς το αν µια διαφήµιση γίνεται αποδεκτή ή όχι. Κοστίζει τίποτα η τοποθέτησει κάποιας διαφήµισης; Υπάρχει µια µικρή χρέωση πληρωτέα για την τοποθέτηση κάποιας διαφήµισης στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο. Το κόστος ποικίλλει ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος της διαφήµισης. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το κόστος της τοποθέτησης, παρακαλώ ελάτε σε επαφή µε το Σχολικό Γραφείο. Μπορώ να λάβω κάποιο αντίγραφο ηλεκτρονικό/ του ενηµερωτικού δελτίου; Το σχολικό ενηµερωτικό δελτίο δεν είναι διαθέσιµο µε τις παρούσες συνθήκες µέσω . Eντούτοις, το πιό πρόσφατο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο µπορεί να διαβαστεί στο

3 3 Ειδήσεις Οµάδας και Πίνακες ανακοινώσεων Πώς ξέρω τι συµβαίνει στη Μονάδα του παιδιού µου; Οι περισσότερες Οµάδες έχουν τα Ενηµερωτικά ελτία Οµάδας που διανέµονται σ όλους τους µαθητές. Το Ενηµερωτικό ελτίο Οµάδας περιέχει πληροφορίες και ειδήσεις για συγκεκριµένες δραστηριότητες και τα στοιχεία προγράµµατος σπουδών όπως εκδροµές/κατασκηνώσεις, χρονοδιάγραµµα εργασίας στο σπίτι, προγράµµατα και ηµεροµηνίες κλειδιά. Ένα αντίγραφο των Ειδήσεων Οµάδας είναι διαθέσιµο µέσω της σχολικής ιστοσελίδας και στην περίπτωση της Οµάδας 1, στον Πίνακα ανακοινώσεων Οµάδας 1. Πρέπει να ελέγξετε µε το δάσκαλο της τάξεων του παιδιού σας για πληροφορίες για το πόσο τακτικά δηµοσιεύεται το Ενηµερωτικό ελτίο Οµάδας. Επικοινωνώντας µε το δάσκαλo του παιδιού σας Τι πρέπει να κάνω αν θέλω να µιλήσω στο δάσκαλο του παιδιού µου; Αν επιθυµείτε να µιλήσετε επί µακρόν µε το δάσκαλο του παιδιού σας, πρέπει να κλείσετε ραντεβού συνάντησης µαζί του. Σκεφτείτε ότι ο δάσκαλος του παιδιού σας είναι αρµόδιος για πάνω από 20 µαθητές και έτσι πρέπει να προγραµµατίσει τις συναντήσεις για να εξασφαλίσει ότι εσείς και εκείνος είναι καλά προετοιµασµένος και να διαθέσει αρκετό χρόνο να συζητήσει τα ζητήµατά σας. Μαζί µπορείτε να κανονίσετε κάποια ώρα που να είναι κατάλληλη και για τους δύο. Για τους γονείς που εργάζονται πλήρες ωράριο, µπορεί συχνά να είναι δύσκολο να κανονιστεί κάποια κατάλληλη ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Σιγουρευτείτε ότι ενηµερώνεται σωστά για τη διαθεσιµότητα και το πρόγραµµά σας. Αν µια συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο δεν είναι δυνατή σε πρώτο στάδιο, µπορείτε να είστε σε θέση να προγραµµατίσετε µια τηλεφωνική συνοµιλία ή µια συνάντηση πριν ή µετά από τις ώρες µαθήµατος. Για να προγραµµατίσετε µια συνάντηση, ελάτε σε επαφή µε το Σχολικό Γραφείο, εξηγήστε το λόγο της κλήσης σας και αφήστε µήνυµα συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατός σας, το όνοµα του παιδιού σας, την Τάξη, το ονόµα του ασκάλου και τον κατάλληλο αριθµό τηλεφώνου και την ώρα που θέλετε να σας καλέσουν. Θα απαντήσουν την κλήση σας και θα επιβεβαιώσουν την ώρα που θα συµφωνηθεί αµοιβαία. εν είµαι ευχαριστηµένος από την απάντηση του δασκάλου, τι να κάνω; Αν δεν είστε ικανοποιηµένος µε την έκβαση της συνάντησής σας µε το δάσκαλο της τάξης του παιδιού σας, το επόµενο βήµα σας θα πρέπει να είναι να κλείσετε ραντεβού για να µιλήσετε µε τον Υποδιευθυντή. Μπορώ να στείλω στο δάσκαλο του παιδιού µου; Προς το παρόν µπορείτε µόνο να στείλετε στο δάσκαλο του παιδιού σας µέσω της διεύθυνσης του γενικού σχολικού . Το σχολείο επενδύει σ ένα τερµατικό server και φωνητικό ταχυδροµείο VoIP, που σηµαίνει ότι κάποια στιγµή στο µέλλον θα σας δοθεί µια διεύθυνση φωνητικού ταχυδροµείου ή/και για το δάσκαλο της τάξης σας.

4 Επικοινωνώντας µε το παιδί µου κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών 4 Πώς µπορώ να στείλω ένα επείγον µήνυµα στο παιδί µου; ικαιολογηµένα, υπάρχουν στιγµές που πρέπει να στείλετε κάποιο µήνυµα στο παιδί σας. Με 600 µαθητές στο σχολείο, τα µηνύµατα στο παιδί σας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και για τις επείγουσες καταστάσεις µόνο. Αν πρέπει να στείλετε κάποιο µήνυµα στο παιδί σας (π.χ. "η Γιαγιά θα έρθει να σε πάρει από το σχολείο σήµερα"), πρέπει να έρθετε σε επαφή µε το Σχολικό Γραφείο και να τους ενηµερώσετε για: Το όνοµα και την τάξη του παιδιού σας Το µήνυµα (παρακαλώ κρατήστε το σύντοµο και απλό) Και έναν αριθµό δικό σας σε περίπτωση που το σχολείο χρειαστεί να έρθει σε επαφή µαζί σας. Ηµερολόγια µαθητών και Τσάντες Αναγνωστών Τσάντες και βιβλία αναγνωστών (Οµάδες 1 και 2) Οι οµάδες 1 & 2 έχουν µια κόκκινη «τσάντα αναγνωστών», που χρησιµοποιήτε επίσης ως θήκη για τις ειδοποιήσεις, και ένα κίτρινο «βιβλίο αναγνωστών» στο οποίο οι γονείς καταγράφουν την εργασία ανάγνωσης του παιδιού τους στο σπίτι. Οι δάσκαλοι της οµάδας 1 ελέγχουν το ηµερολόγιο ανάγνωσης όταν τα παιδιά αλλάζουν τα επίπεδα ανάγνωσης ενώ οι δάσκαλοι της οµάδας 2 τα ελέγχουν τουλάχιστον εβδοµαδιαία. Οι δάσκαλοι της οµάδας 1 και 2 που επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε κάποιον συγκεκριµένο γονέα µπορούν να τους συναντήσουν στο διάλειµµα, να τους τηλεφωνήσουν ή να τους γράψουν κάποιο σηµείωµα. Η επικοινωνία από τους γονείς απευθύνεται στην παράγραφο /τηλεφωνική επαφή Ηµερολόγια µαθητών (Οµάδες 3 και 4) Στους µαθητές της Οµάδας 3 και 4 διανέµονται ηµερολόγια µαθητών για κάθε έτος. Τα ηµερολόγια χρησιµοποιούνται για την καταγραφή ανατεθείσας εργασίας στο σπίτι, ηµεροµηνίες κλειδιά και µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν από εσάς ή/και το δάσκαλο του παιδιού σας για να επικοινωνήσετε σύντοµα µηνύµατα ή σηµειώσεις. Σχολικές ανακοινώσεις Πώς διανέµονται οι σχολικές ανακοινώσεις; Οι σχολικές ανακοινώσεις διανέµονται στους µαθητές από το δάσκαλο της τάξης τους. Οι γενικές ανακοινώσεις περιορίζονται σε 1 αντίγραφο ανά οικογένεια και δίνονται στο πρωτότοκο παιδί της κάθε οικογένειας. Οι συγκεκριµένες ανακοινώσεις Οµάδας ή τάξης θα δοθούν σε κάθε µαθητή σ εκείνη την Οµάδα ή τάξη.

5 5 Το πρωτότοκο παιδί µου απουσίαζε από το σχολείο την ηµέρα την οποία οι ανακοινώσεις ειδοποιήσεις διανεµήθηκαν. Τι θα πρέπει να κάνω; Αν το παιδί σας απουσιάζει ένα αντίγραφο του ενηµερωτικού δελτίου θα κρατηθεί στην τάξη του για να το παραλάβει µε την επιστροφή του στο σχολείο. Η οικογένειά µας φαίνεται να µην λαµβάνει πολλές ανακοινώσεις. Τι θα πρέπει να κάνω; Ελάτε σε επαφή µε το δάσκαλο του παιδιού σας. Αν το πρόβληµα εµµένει, δείτε τον Υποδιευθυντή. Ελέγχοι µαθητών Πότε διανέµονται οι µαθητικοί ελέγχοι; Οι µαθητικοί ελέγχοι στέλνονται στο σπίτι δύο φορές το χρόνο. Ο έλεγχος εξαµήνου θα διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας του 2 ου τριµήνου και ο έλεγχος τέλους του χρόνου την τελευταία ή προτελευταία εβδοµάδα του σχολικού έτους. Τι γίνετε αν το παιδί µου δεν φέρει στο σπίτι τον έλεγχό του; Ελάτε σε επαφή µε το δάσκαλο του παιδιού σας ή το σχολικό γραφείο. Τι θα πρέπει να κάνω αν έχω ερωτήσεις για τον έλεγχο του παιδιού µου; Αν έχετε ερώτησεις σε σχέση µε τον µαθητικό έλεγχο του παιδιού σας θα πρέπει να κανονίσετε κάποιο ραντεβού να συναντηθείτε µε το σχετικό δάσκαλο για να συζητήσετε την ανησυχία ή την απορία σας. Αντιπρόσωποι τάξεων Πώς µπορώ να µένω ενήµερος για τα γεγονότα και τις δραστηριότητες της τάξης του παιδιού µου; Τα κοινωνικά γεγονότα ή οι δραστηριότητες συγκεκριµένα για την τάξη του, συντονίζονται από τους αντιπροσώπους της τάξης του (γονείς εθελοντές). Οι αντιπρόσωποι τάξεων είναι αρµόδιοι για το συντονισµό και την επικοινωνία µε τους γονείς των τάξεων για τα γεγονότα και τις δραστηριότητες όπως: Σχολικό πανηγύρη (συµπεριλαµβανοµένου την ανάθεση βάρδιας εργασίας του σχολικού πανηγυριού και των οµάδων εργασίας) Κοινωνικές συγκεντρώσεις όπως το πρωινό τσάι δασκάλων Πάρτυ τάξης για το τέλος του χρόνου Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες κοινωνικής ή σχολικής συλλογής χρηµάτων ειδικά για την τάξη του παιδιού σας Οι αντιπρόσωποι τάξεων είναι επίσης ένα καλό σηµείο επαφής για να δώσουν πληροφορίες στο σχολείο για τα σχολικά γεγονότα. Οι αντιπρόσωποι τάξεων ΕΝ είναι τα πρόσωπα για να πάτε αν έχετε ένα ιδιαίτερο ζήτηµα µε το δάσκαλο του παιδιού σας ή για ένα γεγονός που έχει συµβεί στην τάξη του παιδιού σας. Οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ζητήµατα σε σχέση µε το παιδί σας, το δάσκαλο ή την τάξη του πρέπει να απευθύνονται άµεσα είτε στο δάσκαλο είτε στον Υποδιευθυντή.

6 Κατανοµή τάξης για το νέο σχολικό έτος Τι συνεισφορά µπορώ να έχω στην τοποθέτηση τάξης του παιδιού µου κάθε χρόνο; 6 Όπως καθένας µπορεί να εκτιµήσει, η κατανοµή των τάξεων κάθε χρόνο είναι µια σύνθετη και δύσκολη δουλειά. Οι κατανοµές τάξεων γίνονται κατόπιν διαβουλεύσεων µε το δάσκαλο της τάξης του παιδιού σας, τους δασκάλους υποστήριξης (π.χ. σύµβουλοι καθοδήγησης και δασκάλους εξειδικευµένων µαθηµάτων) και τον Υποδιευθυντή µε προσοχή που δίνεται στον καλύτερο τρόπο διδασκαλίας και περιβάλλοντος για το παιδί σας. Όπως µε την κατανοµή των δασκάλων στις τάξεις, η επιλογή των συµµαθητών είναι µια σύνθετη δουλειά. Οι δάσκαλοι πρέπει να εξετάσουν µια σειρά παραγόντων συµπεριλαµβανοµένων της δυναµικής της τάξης και της ικανότητας και προσωπικότητας των µαθητών. Όπου είναι δυνατόν, η κατανοµή θα γίνει για να εξασφαλίσει ότι το παιδί σας έχει τουλάχιστον έναν συµµαθητή µε τον οποίο είναι φίλοι. Προς το τέλος του 4 ου Τριµήνου, το παιδί σας θα κληθεί να ορίσει 4 φίλους/συµµαθητές που θα επιθυµούσε να είναι στην ίδια τάξη το επόµενο έτος. Το αίτηµα του παιδιού σας θα εξεταστεί όταν θα γίνονται οι κατανοµές τάξεων. Κάθε χρόνο, οι γονείς µε συγκεκριµένες ανησυχίες ή ανάγκες καλούνται για να υποβάλουν τα αιτήµατά τους γραπτώς στον Υποδιευθυντή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό δεν είναι µια ευκαιρία να ζητηθεί κάποιος συγκεκριµένος δάσκαλος, αλλά µάλλον η ευκαιρία να συνεισφέρετε σε σχέση µε τις συναισθηµατικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού σας. Η πρόσκληση για τις υποβολές εκδίδονται στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο προς το τέλος του 4 ου Τριµήνου (κάποια στιγµή το Νοέµβριο). Μια προθεσµία υποβολής θα δηµοσιευθεί και όλα τα αιτήµατα πρέπει να υποβληθούν µέχρι την καθορισµένη προθεσµία. Πρώτες Βοήθειες Τι γίνετε αν το παιδί µου είναι άρρωστο ή τραυµατισµένο στο σχολείο; Το ηµοτικό Σχολείο Boroondara Park έχει έναν Υπάλληλο Πρώτων Βοηθειών, ο οποίος είναι αρµόδιος για τη βοήθεια του παιδιού σας αν αρρωστήσει ή τραυµατιστεί ενώ βρίσκετε στο σχολείο. Εκτός από τον Υπάλληλο Πρώτων Βοηθειών, το σχολείο έχει δασκάλους και µέλη του προσωπικού που εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες. Αν η ασθένεια ή ο τραυµατισµός του παιδιού σας απαιτήσει την ιατρική παροχή ή την επιστροφή του στο σπίτι, ο Υπάλληλος Πρώτων Βοηθειών θα έρθει σε επαφή µαζί σας ή µε το προτεινόµενο άτοµο έκτακτης ανάγκης. Είναι σηµαντικό να κρατάτε αναθεωρηµένες οποιεσδήποτε πληροφορίες επαφών, ιδιαίτερα κινητά και αριθµούς τηλεφώνου οικείας/εργασίας έτσι ώστε να µπορούν εύκολα να έρθουν σε επαφή µαζί σας.

7 Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί µου χρειάζετε να πάρει φάρµακα κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών; Αν το παιδί σας πρέπει να πάρει φάρµακα κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών (µε εξαίρεση τα σπρέυ άσθµατος) πρέπει να τα παραδώσετε στο Σχολικό Γραφείο (όχι στο δάσκαλο της τάξης) µε τις γραπτές οδηγίες, και µε του παιδιού σας το: Όνοµα και Τάξη Είδος φαρµάκου όση και Ώρα χορήγησης Αυτές οι οδηγίες πρέπει να χρονολογηθούν (συµπεριλαµβανοµένων των τρέχουσων ηµεροµηνιών αν είναι απαραίτητο) και να υπογραφούν από το γονέα του παιδιού ή/και τον κηδεµόνα. Μία µεζούρα µέτρησης θα πρέπει επίσης να δοθεί για τα υγρά φάρµακα. Παρακαλώ επίσης στείλτε µια σηµείωση στο δάσκαλο της τάξης, ειδικά αν πρέπει να υπενθυµιστεί στο παιδί σας για να πάρει το φάρµακό του κάποια συγκεκριµένη ώρα. Αν πρόκειται να απουσιάσει το παιδί σας από το σχολείο Ποιόν πρέπει να καλέσω αν πρόκειται να απουσιάσει το παιδί µου από το σχολείο; Αν το παιδί σας πρόκειται να απουσιάσει από το σχολείο λόγω κάποιας ασθένειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να ενηµερώσετε το σχολείο. Πρέπει να καλέσετε το σχολικό γραφείο, ιδανικά πριν από τις 9:30πµ, και ενηµερώστε τους το όνοµα του παιδιού σας, την τάξη, το δάσκαλο τάξεως και το λόγο για την απουσία του. Η ιοικητική οµάδα θα καταγράψει την απουσία στο σχολικό κατάλογο. Παρακαλώ στείλετε µια σηµείωση µε το παιδί σας όταν επιστρέψει στο σχολείο (που να απευθύνεται στο δάσκαλο της τάξης τους), επιβεβαιώνοντας την απουσία του (συµπεριλαµβανοµένου του χρονικού πλαισίου εκείνης της απουσίας). Αν το παιδί σας απουσιάζει λόγο κάποιας µολυσµατικής ασθένειας όπως ανεµοβλογιάς ή Ιλαράς θα ΠΡΕΠΕΙ να ενηµερώσετε το σχολείο αµέσως. Παίρνοντας το παιδί µου από το σχολείο κατά την ώρα µαθήµατος Τι πρέπει να κάνω αν χρειαστεί να πάρω το παιδί µου νωρίς για κάποιο ραντεβού; Αν πρέπει να πάρετε το παιδί σας νωρίς για οποιοδήποτε λόγο (παραδείγµατος χάριν για κάποιο οδοντιατρικό ραντεβού) πρέπει πρώτα να συµπληρώσετε ένα δελτίο άδειας απουσίας στο µπροστινό γραφείο προτού να πάρετε το παιδί σας. Η άδεια απουσίας θα εγκριθεί από το προσωπικό γραφείου και θα πρέπει να την παρουσιάσετε στο δάσκαλο του παιδιού σας όταν πάτε στην τάξη τους να το πάρετε. Ο εποπτεύων δάσκαλος θα ελέγξει την άδεια και θα την κρατήσει µε τα αρχεία απουσίας του, ως επαλήθευση ότι το παιδί σας έχει παρθεί από το κατάλληλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 7

8 8 Σύστηµα οικογενειών «Φιλαράκια» για τις νέες οικογένειες στο σχολείο Τι είναι το σύστηµα σχολικών οικογενειών «φιλαράκια»; Στις νέες οικογένειες του σχολείου (Οικογένειες από το προπαρασκευαστικό σχολείο και οικογένειες που έρχονται στο σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους) τους καθορίζεται κάποια οικογένεια «φιλαράκων» για να τις βοηθήσουν στο να τις καλοδεχτούνε στη σχολική κοινότητα και για να είναι ένα µέσο για την απάντηση σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που µπορεί να έχουν για το σχολείο από την πλευρά ενός γονέα. Το σύστηµα των οικογενειακών «φιλαράκων» είναι ένα δίκτυο υποστήριξης για τις οικογένειες. Το σύστηµα οικογενειακών φιλαράκων συντονίζεται από έναν εθελοντή γονέα. Αν θα επιθυµούσατε να καθοριστείτε µια οικογένεια φιλαράκων, ή εάν θα επιθυµούσατε να προσφερθείτε εθελοντικά να είστε οικογένεια φιλαράκων για τις νέες οικογένειες στο σχολείο, παρακαλώ ελάτε σε επαφή µε τη συντονίστρια εθελοντών: Karen Flower Τηλ: (03) Χαµένη ιδιοκτησία Το παιδί µου έχει χάσει κάτι στο σχολείο, τι πρέπει να κάνω; Αν το παιδί σας έχασε κάτι στο σχολείο πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να ελέγξετε το κιβώτιο χαµένης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο διάδροµο µπροστά από τη βιβλιοθήκη. Μπορείτε επίσης να ενηµερώσετε το δάσκαλο της τάξης του γιατί µπορεί να είχε αφήσει το χαµένο αντικείµενο στην τάξη του. Αν δεν µπορείτε ακόµα να βρείτε το χαµένο αντικείµενό σας, µπορείτε να βάλετε µια ειδοποίηση στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο. Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα εν έχω πεποίθηση στο να µιλώ Αγγλικά αλλά θέλω/πρέπει να µιλήσω στο δάσκαλο του παιδιού µου, τι θα πρέπει να κάνω; Υπάρχουν πολλοί γονείς και δάσκαλοι εντός της σχολικής κοινότητας που µιλούν άλλες γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά. Αν αισθάνεστε άνετα να µιλήσετε στο δάσκαλο του παιδιού σας µ έναν άλλο γονέα ή µέλος του παρόντος προσωπικού, τότε θα πρέπει να ζητήσετε από τον Υποδιευθυντή για να κανονίσει µε κάποιον για να σας βοηθήσει, είτε προσωπικά είτε µέσω τηλεφώνου. Αν δεν αισθάνεστε άνετοι µε κάποιο µέλος της σχολικής κοινότητας που βοηθά µε τη διερµηνεία, ή όταν κανένας κατάλληλος εθελοντής δεν µπορεί να βρεθεί, το σχολείο έχει πρόσβαση στην επαγγελµατική τηλεφωνική υπηρεσία διερµηνέων. Για να ζητήσετε αυτές τις υπηρεσίες, παρακαλώ µιλήστε στον Υποδιευθυντή.

9 Ένωση Γονέων και Φίλων (PFA) Τι είναι η Ένωση Γονέως και Φίλων; Ο στόχος της Ένωσης Γονέων και Φίλων είναι να παρέχει ένα χώρο δηµόσιας συζήτησης για όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας για να συζητήσει τα ζητήµατα, για να χτίσει µια αίσθηση της κοινότητας µέσα στο σχολείο, για να οργανώσει ή/και να υποστηρίξει τα σχολικά γεγονότα, για να υποστηρίξει το Σχολικό Συµβούλιο και για να µαζέψει τα κεφάλαια προς όφελος των µαθητών. Πώς µπορώ να γίνω µέλος της PFA; Η συνδροµή µέλους της Ένωσης Γονέων και Φίλων είναι αυτόµατη, µετά από την καταβολή της αµοιβής συνδροµής µέλους. Αυτήν την περίοδο το κόστος της συνδροµής µέλους είναι $1,00. Προκειµένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες λογιστικής, το κόστος της συνδροµής µέλους συµπεριλαµβάνεται µέσα στις Εθελοντικές Συνεισφορές BPPS. Πότε συναντιέται το PFA; Το PFA συναντιέται την πρώτη Τετάρτη βράδυ του κάθε µήνα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στο σχολικό γραφείο. Μπορεί οποιοσδήποτε να συµµετέχει στις συνεδριάσεις της PFA; Οποιοδήποτε µέλος της σχολικής κοινότητας είναι ευπρόσδεκτο και ενθαρρύνετε να συµµετάσχει στις συνεδριάσεις. Πώς µπορώ να υποβάλω κάποιο θέµα στην ηµερήσια διάταξη της PFA; Τα θέµατα µπορούν να τοποθετηθούν στην ηµερήσια διάταξη, αποστέλοντας τις πληροφορίες στον Πρόεδρο της PFA, µέσω του σχολικού γραφείου. Πώς θα µάθω για ειδήσεις και γεγονότα της PFA; Οι ειδήσεις και τα γεγονότα της PFA διαφηµίζονται µέσω του σχολικού Ενηµερωτικού ελτίου. 9 Σχολικό Συµβούλιο Τι είναι το σχολικό συµβούλιο; Όλα τα κυβερνητικά σχολεία στη Βικτώρια έχουν ένα Σχολικό Συµβούλιο. Είναι νόµιµοι διαµορφωµένοι οργανισµοί που τους δίνετε η εξουσία να θέσουν τις βασικές κατευθύνσεις ενός σχολείου στα πλαίσια των κεντρικών παρεχόµενων οδηγιών. Για να γίνει αυτό, ένα Σχολικό Συµβούλιο είναι σε θέση να επηρεάσει άµεσα την ποιότητα της εκπαίδευσης που το σχολείο παρέχει για τους µαθητές του. Τα Σχολικά Συµβούλια αποτελούνται από τους αντιπροσώπους Γονέων και ασκάλων. Οι νέοι Σχολικοί Σύµβουλοι εκλέγονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Πότε συνεδριάζει το σχολικό συµβούλιο; Το Σχολικό Συµβούλιο συνεδριάζει στο γραφείο προσωπικού του σχολείου στις 7:30 µµ τη δεύτερη Τετάρτη κάθε µήνα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονίας. Μπορεί οποιοσδήποτε να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Σχολικού Συµβουλίου; Όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας είναι ευπρόσδεκτα να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου ως παρατηρητές.

10 Πώς µπορώ να υποβάλω ένα θέµα ηµερήσιας διάταξης για το Σχολικό Συµβούλιο; Ελάτε σε επαφή µε κάποιον Σχολικό Σύµβουλο, ή γράψτε στον Πρόεδρο του Συµβουλίου ή στο ιευθυντή. Τα µέλη του Σχολικού Συµβουλίου αναγράφονται στο Σχολικό Κατάλογο. Αν δεν έχετε ένα αντίγραφο, ελάτε σε επαφή µε το σχολικό γραφείο και µπορούν να σας παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες επαφών. Πώς θα µάθω για τις ειδήσεις και τα ψηφίσµατα του Σχολικού Συµβουλίου; Μια περίληψη της επιχείρησης του Συµβουλίου θα εµφανίζεται στο σχολικό ενηµερωτικό δελτίο µια ηµέρα µετά από κάθε συνεδρίαση. Γιατί ο συνολικός αριθµός συνδροµητών Γονέων είναι τόσο σηµαντικός; Οι γονείς στα Σχολικά Συµβούλια παρέχουν σηµαντικές απόψεις και έχουν πολύτιµες δεξιότητες που µπορούν να βοηθήσουν να διαµορφώσουν την κατεύθυνση του σχολείου. Οι γονείς εκείνοι που παίρνουν ενεργό µέρος σε ένα Σχολικό Συµβούλιο βρίσκουν τη συµµετοχή τους ικανοποιητική και µπορούν επίσης να διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους αισθάνονται µια µεγαλύτερη αίσθηση ότι ανήκουν. Πώς µπορείτε να πάρετε µέρος; Ο προφανέστερος τρόπος είναι να βάλετε υποψηφιότητα για την εκλογή ως µέλος του Σχολικού Συµβουλίου Ή Ενθαρρύνετε κάποιο άλλο πρόσωπο να βάλει υποψηφιότητα εκλογής. Χρειάζοµαι ειδική εµπειρία για να είµαι στο σχολικό συµβούλιο; Όχι. Αυτό που χρειάζεστε είναι το ενδιαφέρον για το σχολείο του παιδιού σας και την επιθυµία να εργαστείτε σε συνεργασία µ άλλους για να βοηθήσετε να διαµορφώσετε το µέλλον του σχολείου. Τι πρέπει να κάνετε για να βάλετε υποψηφιότητα εκλογής; Αν αποφασίσετε να βάλετε υποψηφιότητα εκλογής, θα πρέπει να κανονίσετε µε κάποιον να σας προτείνει υποψήφιο και να σας υποστηρίξει στα έντυπα που είναι διαθέσιµα από το σχολικό γραφείο. Μόλις συµπληρωθεί το έντυπο πρότασεις, επιστρέψτε το στο ιευθυντή µέσα στο χρόνο που δηλώνεται στην ειδοποίηση της εκλογής. Αν υπάρχουν περισσότεροι προτεινόµενοι υποψήφιοι από υπάρχων κενές θέσεις στο συµβούλιο, θα διευθυνθεί µια ψήφος σε δύο εβδοµάδες αφότου έχει κλείσει η κλήση για τις προτάσεις υποψηφίων. 10

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Συμβουλών για Γονείς 1. Προετοιμασία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έντυπο Συμβουλών για Γονείς 1. Προετοιμασία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Έντυπο Συμβουλών για Γονείς 1. Προετοιμασία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Όταν επιλέγετε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο Find a School στο www.education.vic.gov.au/findaservice

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Σωματικές Αναπηρίες 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Υγείας Ασθενών από το Peninsula

Πληροφορίες Υγείας Ασθενών από το Peninsula Πληροφορίες Υγείας Ασθενών από το Peninsula Σχετικά µε την Υπηρεσία Υγείας Peninsula Η Υπηρεσία Υγείας Peninsula (Χερσόνησος) είναι ο σηµαντικότερος προµηθευτής περίθαλψης υγείας που εξυπηρετεί τη µητροπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Η Υπόσχεση των Χρυσών Τόξων «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής μας είναι το γεγονός πως είμαστε ηθικοί, αληθινοί και αξιόπιστοι». «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμες Πληροφορίες πριν από την 1η Συνεδρία:

Διαθέσιμες Πληροφορίες πριν από την 1η Συνεδρία: Διαθέσιμες Πληροφορίες πριν από την 1η Συνεδρία: Γεώργιος Κεσίσογλου, M.Sc., Όνομα: Διεύθυνση: Σταθερό ή Κινητό τηλ.: Τηλ. Εργασίας: Μπορώ να αφήσω μήνυμα σε αυτά τα τηλέφωνα; Email: Ημερομηνία Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τσέπης της WWOOF GREECE για την υποδοχή εθελοντών της WWOOF Να είστε WWOOF Οικοδεσπότης της WWOOF Greece, σηµαίνει ότι θα υποδέχεστε εντελώς άγνωστους στο σπίτι σας, οι οποίοι θα µοιράζονται τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Η ιδιοφυής επιχειρηµατική ιδέα Ι Πληροφορίες για την επιχείρηση σελ. 2 ΙΙ Πλεονεκτήµατα της απευθείας πώλησης σελ. 3 III Πως να στήσετε την επιχείρησή σας Η έναρξη σελ. 4 Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς Παρακαλώ αφήστε αυτές τις οδηγίες για τον επόμενο ασθενή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το Νοσοκομείο ευχαριστεί τους διαφημιστές που έκαναν εφικτή την πραγματοποίηση αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ The Workplace Learning Guide for Parents and Carers Ο οδηγός σας για προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας που παρέχονται σε μαθητές από κρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού

Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού HOUSEKEEPING Εκπαιδευτικό υλικό εγχειρίδιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της Έρευνας

1. Περιγραφή της Έρευνας 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που σκοπό έχει να συλλέξει πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα