Τρίτη 3 Μαρτίου Αθήνα. Μέρος Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. Αθήνα. Μέρος Α"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου μ.μ μ.μ. Αθήνα Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ Μέρος Α Οργάνωση: Οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Ηλεκτρολόγων της Περιφέρειας Αττικής Εισηγητής: Σταύρος Πάγκαλος, σχ. σύμβουλος ΠΕ12.05

2 Ν 3982 (ΦΕΚ143/τ.Α /143/ ) περί αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων, κλπ. Σε ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες αναφέρεται; Σε αυτές που ασκούνται σε α) Ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνουν την υλοποίηση μελέτης, την κατασκευή, τη συντήρηση, την επισκευή, την επιτήρηση της λειτουργίας και το χειρισμό του εξοπλισμού. Πεδίο εφαρμογής: Βιομηχανίες βιοτεχνίες, ορυχεία, εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και Φ.Α., εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων, μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμός, εγκαταστάσεις ύδρευσης, εγκαταστάσεις απορριμμάτων και επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συντήρησης, κατάψυξης ευπαθών και επικίνδυνων προϊόντων, κ.ά. καθώς και την β) εκτέλεση ειδικών εργασιών: συγκολλήσεις, χειρισμό μηχανημάτων έργων, γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών, καύση πυροτεχνημάτων.

3 Ν 3982 (ΦΕΚ143/τ.Α /143/ ) περί αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων, κλπ. Τι ακριβώς ρυθμίζει; Τα επαγγελματικά προσόντα και τις προϋποθέσεις για την άσκηση των προηγουμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων τον τύπο, τα προαπαιτούμενα και τις διαδικασίες χορήγησης Αδειών και Βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος για κάθε δραστηριότητα. τις διαδικασίες εξετάσεων όπου απαιτούνται. Οι εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Κράτους από τριμελείς εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από εκπροσώπους των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας, του ΕΟΠΠΕΠ και της οικείας επαγγελματικής Ομοσπονδίας, είτε από αδειοδοτημένους φορείς που εγκρίνονται και ελέγχονται από τον ΕΟΠΠΕΠ (μητρώο αδειοδοτημένων φορέων )

4 Π.Δ. 108 (ΦΕΚ/τ.Α /141/ ) Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγ. προσόντων για την εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλπ. Τι ρυθμίζει και καθορίζει; τα θέματα που αφορούν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών του Ηλεκτρολόγου, κατά ειδικότητα, ομάδα και βαθμίδα, τις επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούν να ασκούνται από τον κάτοχο κάθε επαγγελματικής άδειας Ηλεκτρολόγου, τις αντικειμενικά διαπιστούμενες προϋποθέσεις (τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προϋπηρεσία, κλπ.) και την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευσή τους για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του Ηλεκτρολόγου καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

5 Π.Δ. 108 (ΦΕΚ/τ.Α /141/ ) Σε ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες αναφέρεται; Σε αυτές που αφορούν υλοποίηση, επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Διακρίνονται σε τρείς Ειδικότητες: Α Ε ι δ ι κ ό τ η τ α Αναφέρεται σε επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με εγκαταστάσεις & δίκτυα παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλ. ενέργειας, κατοικίες, εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, δημόσια κτίρια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εργοτάξια, τροχόσπιτα, μαρίνες, ορυχεία, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, κ. ά. Γ Ε ι δ ι κ ό τ η τ α Αναφέρεται σε δραστηριότητες σχετικές με φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές, καθώς και σε αυτές που αφορούν στο χειρισμό μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών. Δ Ε ι δ ι κ ό τ η τ α Αναφέρεται σε δραστηριότητες που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών μέσων μεταφοράς.

6 Α Ειδικότητα: Οι επαγγ. άδειες διακρίνονται σε 5 Ομάδες με βάση την τάση και την ισχύ: Ομάδες Τάση φάσης - γης Ισχύς φωτισμού Ή Ισχύς κίνησης Ισχύς για Π.Μ.Μ.Δ.Η.Ε. Φ/B Συστήματα μικρής κλίμακας < 1000 V Ισχύς του Φ/Β μέχρι 10 kw 1 η Ομάδα < 1000 V < 130 kw < 150 kw < 150 kw 2 η Ομάδα > 1000 V < 130 kw < 150 kw > 150 kw & < 200 kw 3 η Ομάδα > 1000 V > 130 kw & < 200 kw > 150 kw & < 200 kw > 250 kw 4 η Ομάδα > 1000 V > 200 kw > 200 kw > 600 kw

7 Α Ειδικότητα Διακρίνονται 7 βαθμίδες επαγγελματικών Αδειών: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας Εγκαταστάτης Φ/Β Συστημάτων Μικρής Κλίμακας μέχρι 10 kw Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 1 ης Ομάδας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 2 ης Ομάδας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 3 ης Ομάδας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 4 ης Ομάδας

8 Τεχνίτης ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας Το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου υλοποιεί τη μελέτη (όπου απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: ΕΠΑΛ Ηλ. Εγκαταστάσεων, ΕΠΑΣ Τεχν. Ηλ. Εργασιών, ΙΕΚ Τεχνικός Ε.Η.Ε., ΤΕΛ Εσ. Ηλ. Εγκαταστάσεων, ΤΕΕ Α Κύκλου Ηλ. Εγκαταστάσεων Κτιρίων, ΤΕΕ Β Κύκλου Εγκ. Κτιρίων & Βιομηχ. χώρων, ΕΠΛ πτυχίο Ηλεκτρολόγου (έτος εξειδίκευσης). (δεν περιλαμβάνεται το πτυχίο ΙΕΚ Τεχν. Αυτοματισμού) Προϋπηρεσία: Χωρίς προϋπηρεσία Διαδικασία χορήγησης άδειας: Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας. Χωρίς εξετάσεις.

9 Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας Το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπό την εποπτεία Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου υλοποιεί τη μελέτη (όπου απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: ΕΠΑΛ Ηλ. Εγκαταστάσεων, ΕΠΑΣ Τεχν. Ηλ. Εργασιών, ΙΕΚ Τεχνικός Ε.Η.Ε., ΤΕΛ Εσ. Ηλ. Εγκαταστάσεων, ΤΕΕ Α Κύκλου Ηλ. Εγκαταστάσεων Κτιρίων, ΤΕΕ Β Κύκλου Εγκ. Κτιρίων & Βιομηχ. χώρων, ΕΠΛ πτυχίο Ηλεκτρολόγου (έτος εξειδίκευσης). (δεν περιλαμβάνεται το πτυχίο ΙΕΚ Τεχν. Αυτοματισμού) Προϋπηρεσία: 1 έως 2, 5 έτη ως Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος, ανάλογα με τον αρχικό τίτλο σπουδών. Διαδικασία χορήγησης άδειας: Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας. Χωρίς εξετάσεις.

10 Εγκαταστάτης Φ/Β Συστημάτων Μικρής Κλίμακας μέχρι 10 kw Το φυσικό πρόσωπο το οποίο για τα Φ/Β συστήματα μέχρι 10 kw υλοποιεί τη μελέτη, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί το Φ/Β. Εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης για το Φ/Β μικρής ισχύος. Προαπαιτούμενες Άδειες: Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας, ή Πιστοποιητικό παρακολούθησης κατάρτισης σε Φ/Β σύμφωνα με το Ν.4062/2012 Προϋπηρεσία: 1 έτος σε Φ/Β για τον Αδειούχο Αρχιτεχνίτη Χωρίς προϋπηρεσία για τον κάτοχο Πιστοποιητικού του Ν.4062/2012 Διαδικασία χορήγησης άδειας: Εξετάσεις

11 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 1 ης Ομάδας Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 2 ης Ομάδας υλοποιεί τη μελέτη (όπου απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης καθώς και την Υ.Δ.Ε. Προαπαιτούμενες Άδειες: Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας. Προϋπηρεσία: 3 έτη ως Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας (εκ των οποίων 1 έτος σε κατασκευή) Διαδικασία χορήγησης άδειας: Εξετάσεις

12 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 2 ης Ομάδας Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 2 ης Ομάδας υλοποιεί τη μελέτη (όπου απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης καθώς και την Υ.Δ.Ε. Προαπαιτούμενες Άδειες: Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας. Προϋπηρεσία: 2 έτη ως Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας (εκ των οποίων 8 μήνες σε κατασκευή) Διαδικασία χορήγησης άδειας: Εξετάσεις

13 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 3 ης Ομάδας Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 3 ης Ομάδας υλοποιεί τη μελέτη (όπου απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. (Τα όρια της ομάδας προσαυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν επισκευή και συντήρηση). Εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης καθώς και την Υ.Δ.Ε. Προαπαιτούμενοι τίτλοι: Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής, κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγου (Δεν περιλαμβάνεται το πτυχίο ΤΕΙ Αυτοματισμού) Προϋπηρεσία: Χωρίς προϋπηρεσία Διαδικασία χορήγησης άδειας: Βεβαίωση Αναγγελίας. Χωρίς Εξετάσεις

14 Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 4 ης Ομάδας Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εντός των ορίων της 2 ης Ομάδας υλοποιεί τη μελέτη (όπου απαιτείται), κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Εκδίδει την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης καθώς και την Υ.Δ.Ε. Προαπαιτούμενες Άδειες: Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Ν.6422/1934 Άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας 3 ης Ομάδας Προϋπηρεσία: Χωρίς προϋπηρεσία για τους Διπλ. Μηχανικούς 2 έτη ως Εγκαταστάτης Α Ειδικότητας 3 ης Ομάδας Διαδικασία χορήγησης άδειας: Βεβαίωση Αναγγελίας Χωρίς Εξετάσεις

15 Γ Ειδικότητα (συνοπτικά) (Φωτοβόλοι σωλήνες και επιγραφές) Βαθμίδες: Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Απαιτούμενα πτυχία: τα πτυχία που απαιτούνται για τον Ηλεκτρολόγο Α Ειδικότητας ΙΕΚ τεχν. Ανελκυστήρων ΙΕΚ τεχν. Αυτοματισμού Διαδικασία χορήγησης αδειών: Βεβαίωση Αναγγελίας για άδεια Τεχνίτη Εξετάσεις για άδεια Εγκαταστάτη

16 Δ Ειδικότητα (συνοπτικά) (Ανελκυστήρες και λοιπά μηχανήματα ανύψωσης και μεταφοράς) Βαθμίδες: Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Δ Ειδικότητας Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Δ Ειδικότητας Συντηρητής Ηλεκτρολόγος Δ Ειδικότητας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1 ης Ομάδας Δ Ειδικότητας Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2 ης Ομάδας Δ Ειδικότητας Απαιτούμενα πτυχία: Τα πτυχία που απαιτούνται για τον Ηλεκτρολόγο Α Ειδικότητας ΙΕΚ τεχν. Ανελκυστήρων ΙΕΚ τεχν. Αυτοματισμού Διαδικασία χορήγησης αδειών: Βεβαίωση Αναγγελίας για άδεια Τεχνίτη και Αρχιτεχνίτη Εξετάσεις για άδεια Συντηρητή Εξετάσεις για άδεια Εγκαταστάτη 1 ης Ομάδας Εξετάσεις για άδεια Εγκαταστάτη 2 ης Ομάδας

17 Υ.Α /661/ΦΓ (ΦΕΚ/τ.Β /2190/ ) Τι ρυθμίζει; Διαδικασίες Εξετάσεων για όπου προβλέπονται εξετάσεις στο ΠΔ 108/2013 για τις ηλεκτρολογικές Άδειες καθώς και τον τύπο των χορηγουμένων Αδειών Ειδικότερα καθορίζει τα εξής: Σύσταση εξεταστικών επιτροπών Προσόντα επιμόρφωση των μελών των Εξ. Επιτροπών. Οργάνωση των εξετάσεων Διαδικασία εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους Εξεταστέα ύλη (ερωτήσεις) θεωρητικού μέρους για την Α, Γ, και Δ Ειδικότητα Εξεταστέα ύλη (πρακτικές δοκιμασίες) πρακτικού μέρους για την Α, Γ, και Δ Ειδικότητα

18 Ενδεικτικά: Οι ερωτήσεις για το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων της Α Ειδικότητας Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Υ.Α. υπάρχει τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής οι οποίες ταξινομούνται σε 15 Ενότητες. (κάθε Ενότητα κατά περίπτωση - μπορεί να υποδιαιρείται σε ερωτήσεις χαμηλής, μεσαίας και υψηλής δυσκολία). (560 σελίδες) Η εξέταση στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει απαντήσεις σε 140 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επιμερισμένες σε ενότητες. Επιτυχών θεωρείται αυτός που έχει σωστές το 75% των απαντήσεων Η εξέταση στο πρακτικό μέρος περιλαμβάνει την εκτέλεση 6 πρακτικών ασκήσεων

19 Ενότητες (σε παρένθεση ο συνολικός αριθμός ερωτήσεων κάθε Ενότητας) Α.1. Γενικά θέματα εξετάσεων (87) Α.2. Ειδικά Θέματα: Γειώσεις και Αλεξικέραυνα (49) Α.3. Ειδικά Θέματα: Μονωμένοι αγωγοί, Καλώδια και Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (24) Α.4. Ειδικά Θέματα: Διακόπτες και Μέσα Ζεύξης (77) Α.5. Ειδικά Θέματα: Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (101) Α.6. Ειδικά Θέματα: Εγκαταστάσεις Κίνησης (44) Α.7. Ειδικά Θέματα Υποσταθμών Μέσης Τάσης: Γειώσεις Μετασχηματιστές Υλικά & Διατάξεις (101) Α.8. Ειδικά Θέματα: Γεννήτριες - Η/Ζ Εναλλακτήρες Ανεμογεννήτριες (34) Α.9. Ειδικά Θέματα: Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (64) Α.10. Ειδικά Θέματα: Αντιστάθμιση - Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος (16) Α.11. Ειδικά Θέματα: Ηλεκτρονικές Διατάξεις (69) Α.12. Θέματα Ασφάλειας Εργασίας (12) Α.13. Θέματα γνώσης τεχνικής ορολογίας αγγλικής γλώσσας (45) Α.14. Θέματα γνώσης οικονομικών θεμάτων (17) Α.15. Θέματα γνώσης χειρισμού Η/Υ (36)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματι κών προσόντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δρα στηριότητα του χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργοστάσιο ς της Ελληνικής Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΛΑΤΥ 07-08-2012 ΕΡΓ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1768 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Έχοντας υπόψη : 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αναφορά προς τον Υπ.Ε.Π.&Θ. για την κατάσταση στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σημείωμα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα