1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...10 ii. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ...11 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ EXECUTIVE SUMMARY ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΔΕΙΚΤΏΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΌΤΗΤΑΣ (POL) POL01. Πληθυσμός αστικών κέντρων POL02. Μέγεθος αγοράς POL03. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο POL04. Πληθυσμός POL05. Ωφελούμενος πληθυσμός POL06. Δυνητική έλξη πόλεων POL07. Χρονοαπόσταση πόλεων POL08. Εγκατάσταση επιχειρήσεων POL09. Μετακινήσεις POL10. Αστική διάχυση POL11. Συμμετοχή μη ενεργού πληθυσμού POL12. Επίπεδο ανεργίας POL13. Μακροχρόνια ανεργία POL14. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παραγωγής POL15. Απασχολούμενοι ανά τομέα παραγωγής ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΔΕΙΚΤΏΝ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ (ΙΝΤ) INT01. Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών INT02. Επιβατικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς INT03. Εμπορευματικός Φόρτος σε Τερματικούς Σταθμούς INT04. Πυκνότητα Χερσαίου Δικτύου ανά Επιφάνεια INT05. Αριθμός τερματικών σταθμών INT06. Πυκνότητα Αυτοκινητοδρόμων και Φόρτος Τερματικών INT07. Αποδέσμευση των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Οικονομική Ανάπτυξη (Decoupling) ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΔΕΙΚΤΏΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ (CBC) CBC01. Επενδυτικές ροές CBC02. Εμπορικές ροές CBC03. Τουριστικές ροές CBC04. Μεταναστευτικές ροές CBC05. Ένταση Εδαφικής Συνεργασίας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ (POL00) Υπολογισμός τιμής τάξης - μεγέθους Υπολογισμός τιμής διασποράς ή θέσης Υπολογισμός τιμής διασύνδεσης ή σχέσεων Υπολογισμός τιμής δείκτη ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (INT00) ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (CBC00) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 3

2 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ Πολυκεντρικότητα - διάγνωση κατάστασης και πλαίσιο αξιολόγησης Διατροπικότητα των μεταφορών - διάγνωση κατάστασης και πλαίσιο αξιολόγησης Εδαφική συνεργασία - διάγνωση κατάστασης και πλαίσιο αξιολόγησης ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΔΕΊΚΤΗΣ ΒΑΘΜΟΎ ΣΥΝΟΧΉΣ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΕΠΙΔΡΆΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

3 Κατάλογος πινάκων α/α Πίνακας σελ. 1. Διοικητική κατάτμηση ζώνης επιδράσεων κατά NUTS Ζώνη συνοριακών περιοχών - NUTS Χωρινές ενότητες ανά συνοριακή γραμμή - NUTS2/ Ζώνη διαδρόμων - NUTS Χωρινές ενότητες ανά διάδρομο - NUTS2/ Δίκτυο οικισμών και πληθυσμιακή κατάταξη στη ζώνη επιδράσεων V Δίκτυο οικισμών και πληθυσμιακή κατάταξη στη ζώνη των συνοριακών περιοχών Δίκτυο οικισμών και πληθυσμιακή κατάταξη στη ζώνη των διαδρόμων 66 9α. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (εκ. ευρώ, NUTS 0/2/3, β. ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2005 (εκ. ευρώ, NUTS 0/2/3, α. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (εκ. ευρώ, NUTS 0/3, β. ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2005 (εκ. ευρώ, NUTS 0/3, α. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (εκ. ευρώ, NUTS 0/3, β. ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2005 (εκ. ευρώ, NUTS 0/3, α. Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ (τρέχουσες τιμές ευρώ, NUTS 0/2/3, α. Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ (σταθερές τιμές ευρώ 2005, NUTS 0/2/3, α. Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ (τρέχουσες τιμές ευρώ, NUTS 0/2/3, β. Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ (σταθερές τιμές ευρώ 2005, NUTS 0/2/3, α. Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ (τρέχουσες τιμές ευρώ, NUTS 0/2/3, β. Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ (σταθερές τιμές ευρώ 2005, NUTS 0/2/3, Πληθυσμός και μεταβολή (κατ. την 1 η Ιαν., NUTS 0/2/3, Πληθυσμός και μεταβολή (κατ. την 1 η Ιαν., NUTS 0/2/3, Πληθυσμός και μεταβολή (κατ. την 1 η Ιαν., NUTS 0/2/3, Ωφελούμενος πληθυσμός ανά αστικό κέντρο - έδρα NUTS3/2 σε περιοχή εξυπηρέτησης βάσει χρονοαπόστασης 45, 90 min και 3 ώρες Δυνητική έλξη (ελκτικότητα) πόλεων - εδρών NUTS3/2 ( Μέση χρονοαπόσταση αστικών κέντρων - έδρες NUTS3/2 με κίνηση επί του οδικού δικτύου (2011, ώρες) Ενεργές επιχειρήσεις (αριθμός, NUTS0/2/3, 2010) Σημαντικότερα ζεύγη Π-Π δια των ελληνικών συνόρων (έδρες NUTS3/2/0, 2009, %) Έκταση δομημένου χώρου (corine 2006) και μεταβολή μεταξύ corine 2000 και corine 2006 (NUTS3/2, τ.χλμ.) Συμμετοχή μη ενεργού πληθυσμού (NUTS 0/2, 2006 & 2011, %) Επίπεδο ανεργίας (NUTS 0/2, 2006 & 2011, %) Μακροχρόνια ανεργία (NUTS 0/2, 2006 & 2011, %) Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παραγωγής (NUTS 0/2, 2007 & 2011, %) Απασχολούμενοι ανά τομέα παραγωγής (NUTS 0/2, 2009 & 2011, %) Μητρώο πόλεων και τερματικών σταθμών α. Χρονοαπόσταση πόλεων και τερματικών σταθμών β. Χρονοαπόσταση πόλεων και τερματικών σταθμών «χωρίς» την Εγνατία Οδό & τους Κάθετους Άξονες Επιβατικός φόρτος και διαχρονική μεταβολή του στους κύριους αερολιμένες ανά Περιφέρεια Επιβατικός φόρτος και διαχρονική μεταβολή του στους κύριους θαλάσσιους λιμένες 188 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 5

4 ανά Περιφέρεια 33. Επιβατικό έργο οδικών και σιδηροδρομικών μετακινήσεων και ποσοστό σε διεθνείς μετακινήσεις Εμπορευματικός φόρτος και διαχρονική μεταβολή του στους κύριους θαλάσσιους και ποτάμιους λιμένες ανά Περιφέρεια Εμπορευματικός φόρτος εμπορευματικοκιβωτίων, διαχρονική μεταβολή του και ποσοστό επί του συνολικού φόρτου στους κύριους θαλάσσιους και ποτάμιους 196 λιμένες ανά Περιφέρεια 36. Εμπορευματικό έργο στο χερσαίο δίκτυο των χωρών της Ζώνης Επιδράσεων V Πυκνότητα δικτύου σιδηρόδρομων προς την έκταση Πυκνότητα δικτύου αυτοκινητόδρομων προς την έκταση Αριθμός τερματικών σταθμών για κάθε είδος μετακίνησης (επιβατική, εμπορευματική) και για κάθε κατηγορία σταθμού ανά Περιφέρεια Αριθμός τερματικών σταθμών για κάθε είδος μετακίνησης (επιβατική, εμπορευματική) και για κάθε κατηγορία σταθμού ανά Περιφέρεια Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις ανά χώρα: απόθεμα ΑΞΕ (εκ. ευρώ, χώρες Ζώνης Επιδράσεων V, 2004, 2008 & 2012) Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις ανά χώρα: ετήσια ροή ΑΞΕ (εκ. ευρώ, χώρες Ζώνης Επιδράσεων V, 2004, 2008 & 2012) Σημαντικοί επενδυτικοί εταίροι εντός Ζώνης Επιδράσεων V (απόθεμα ΑΞΕ επενδυτική τάση) Εμπορικό ισοζύγιο ανά χώρα (εκ. ευρώ*, 2004, 2008 & 2012) Ποσοστό εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V ως προς το σύνολο και κύριοι εμπορικοί εταίροι εντός Ζώνης (%, 2004, 2008 & 2012) Πίνακας αφίξεων μη κατοίκων ανά χώρα (άτομα και μεταβολή, χώρες Ζώνης Επιδράσεων V, 2004, 2008 & 2012) Ποσοστό αφίξεων από τις χώρες της Ζώνης Επιδράσεων V ως προς το σύνολο και κύριες τουριστικές αγορές εντός ζώνης (%, 2004, 2008 & 2012) Αλλοδαποί υπήκοοι στην κάθε χώρα ανά χώρα προέλευσης (άτομα και %, χώρες Ζώνης Επιδράσεων V, Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότερα μέτρα του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ» Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότερα μέτρα του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- ΠΓΔΜ» Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία» Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότερα μέτρα του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία» Αριθμός έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, Αλβανίας, ΠΓΔΜ και Ιταλίας (Puglia) αντίστοιχα στο πλαίσιο των Διμερών Διασυνοριακών 264 Προγραμμάτων 58. Επιλέξιμες περιφέρειες της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος ENPICBC MED Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος NPICBC MED Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «ENPICBC ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

5 MED» 61. Επιλέξιμες περιφέρειες (NUTS II) της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος BlackSea-CBC Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος BlackSea-CBC Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «BlackSea- 269 CBC» 64. Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος MED Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «MED» Άξονες Προτεραιότητας και περιοχές παρέμβασης του προγράμματος SEE Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «SEE» Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και Περιφερ. της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG IVC» Επιλέξιμες περιοχές της Ελλάδας, της Αλβανίας και της περιοχής της Ζώνης Επιδράσεων V της Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Αδριατική» Άξονες Προτεραιότητας και ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος «Αδριατική» Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών μελέτης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Adriatic IPA CBC» Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο του Προγράμματος «URBACT 280 ΙΙ» 73. Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών μελέτης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ESPON 2013» Συνθετικά αποτελέσματα έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών χωρών/περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V στο πλαίσιο των Πολυμερών Προγραμμάτων Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς πόλεις Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους επιβατικούς αερολιμένες Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους επιβατικούς θαλάσσιους λιμένες Δυνητική προσπελασιμότητα μέσω οδικού δικτύου πόλεων προς κύριους εμπορευματικούς θαλάσσιους λιμένες Βαθμός εδαφικής συνεργασίας (2004, 2008 & 2012) Σύνθετο μοντέλο εκτίμησης επιδράσεων για την εδαφική συνοχή στη ΝΑ Ευρώπη Κλίμακα ερμηνείας βαθμού συνοχής 348 Κατάλογος σχημάτων α/α Σχήμα σελ. Α. Ζώνη επιδράσεων V Ζώνη επιδράσεων V - NUTS Ζώνη επιδράσεων V - NUTS Ζώνη συνοριακών περιοχών - NUTS Ζώνη διαδρόμων - NUTS Πληθυσμός αστικών κέντρων στη ζώνη επιδράσεων V (2011, κατ.) Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων στη ζώνη επιδράσεων V ( , κατ.) Μέγεθος αγοράς στη ζώνη επιδράσεων V (ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, εκ. ευρώ, NUTS2, Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ (PPS σε τρέχουσες τιμές ευρώ, NUTS2, Πληθυσμός ζώνης επιδράσεων (κατ. την 1η Ιαν., NUTS2, Πληθυσμός ζώνης επιδράσεων (κατ. την 1η Ιαν., NUTS3, Ωφελούμενος πληθυσμός σε χρονοαπόσταση 45 min από τις έδρες των NUTS Ωφελούμενος πληθυσμός σε χρονοαπόσταση 90 min από τις έδρες των NUTS Ωφελούμενος πληθυσμός σε χρονοαπόσταση 3 h από τις σημαντικές αστικές 134 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 7

6 συγκεντρώσεις 14. Δυνητική έλξη (ελκτικότητα) πόλεων - εδρών NUTS3/2 ( Μέση χρονοαπόσταση αστικών κέντρων - έδρες NUTS3/2 με κίνηση επί του οδικού δικτύου (ώρες) Ενεργές επιχειρήσεις (αριθμός, NUTS3, 2010) Μεταβολή εκτάσεων σε αστικού - δομημένου χαρακτήρα μεταξύ corine 2000 και corine 2006 (NUTS3, τ.χλμ.) Κάλυψη αστικού - δομημένου χώρου (NUTS3, corine 2006, %) Συμμετοχή μη ενεργού πληθυσμού (NUTS2, 2011, %) Επίπεδο ανεργίας (NUTS2, 2011, %) Μακροχρόνια ανεργία (NUTS2, 2011, %) Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παραγωγής (NUTS2, 2011, %) Απασχολούμενοι ανά τομέα παραγωγής (NUTS2, 2011, %) Χρονο-αποστάσεις πόλεων και τερματικών σταθμών Πυκνότητα βασικών τερματικών σταθμών ανά έκταση (πλήθος τερματικών/ χλμ 2 ) Βασικοί τερματικοί σταθμοί στη ζώνη επιδράσεων V Βασικοί τερματικοί σταθμοί στη ζώνη διαδρόμων Χάρτης απεικόνισης πυκνότητας δικτύου αυτοκινητοδρόμων σε σχέση με το φόρτο των βασικών τερματικών σταθμών Διαχρονική εξέλιξη εμπορευματικού έργου οδικών μεταφορών και ΑΕΠ κατά κεφαλή στις χώρες-μέλη της Ζώνης Επιδράσεων V Δείκτης επενδυτικής εξάρτησης (%, 2012) Δείκτης εμπορικής εξάρτησης (%, 2012) Δείκτης τουριστικής εξάρτησης (%, 2012) Δείκτης μεταναστευτικής εξάρτησης (%, Κατανομή των έργων του προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» ανά άξονα Κατανομή των έργων του άξονα 1 του προγράμματος «Ελλάδα Κατανομή των έργων του άξονα 2 του προγράμματος «Ελλάδα Κατανομή των έργων του άξονα 3 του προγράμματος «Ελλάδα Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του προγράμματος «Ελλάδα Κατανομή των έργων του προγράμματος «Ελλάδα-Αλβανία» ανά άξονα Κατανομή των έργων του άξονα 1 του προγράμματος «Ελλάδα- Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο Κατανομή των έργων του άξονα 2 του προγράμματος «Ελλάδα- Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του προγράμματος «Ελλάδα- Αλβανία» ανά επιμέρους μέτρο / στόχο Κατανομή των έργων του προγράμματος «Ελλάδα-ΠΓΔΜ» ανά άξονα Κατανομή των έργων του άξονα 1 του προγράμματος «Ελλάδα- ΠΓΔΜ» ανά επιμέρους μέτρο Κατανομή των έργων του άξονα 2 του προγράμματος «Ελλάδα- ΠΓΔΜ» ανά επιμέρους μέτρο Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του προγράμματος «Ελλάδα- ΠΓΔΜ» ανά επιμέρους μέτρο / στόχο Κατανομή των έργων του προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία» ανά άξονα ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

7 48. Κατανομή των έργων του άξονα 1 του προγράμματος «Ελλάδα- Ιταλία» ανά επιμέρους στόχο Κατανομή των έργων του άξονα 2 του προγράμματος «Ελλάδα- Ιταλία» ανά επιμέρους στόχο Κατανομή των έργων του άξονα 3 του προγράμματος «Ελλάδα- Ιταλία» ανά επιμέρους στόχο Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του προγράμματος «Ελλάδα- Ιταλία» ανά επιμέρους μέτρο / στόχο Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του προγράμματος ENPICBC MED BlackSea-CBC στα οποία η Ελλάδα συνεργάζεται με εταίρους από τη Βουλγαρία και τις περιφέρειες της Τουρκίας που ανήκουν στη Ζώνη Επιδράσεων V 268 ανά άξονα 53. Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας ανά άξονα του προγράμματος MED Κατανομή των έργων συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και τις περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V της Σερβίας και 272 της Ιταλίας ανά περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος SEE 55. Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων συνεργασίας της Ελλάδας με την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και τις περιφέρειες της Ζώνης Επιδράσεων V 273 της Σερβίας και της Ιταλίας ανά άξονα του Προγράμματος SEE 56. Κατανομή των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και περιφερ. Ζώνης Επιδράσεων V της Ιταλίας ανά προτεραιότητα του Προγράμματος INTERREG 275 IVC 57. Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και περιφερ. Ζώνης Επιδράσεων V της Ιταλίας ανά 275 προτεραιότητα του Προγράμματος INTERREG IVC 58. Κατανομή των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V Σερβίας και Ιταλίας ανά στόχο του Προγράμματος «Αδριατική» Κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των έργων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, περιοχών Ζώνης Επιδράσεων V Σερβίας και Ιταλίας ανά άξονα 278 του Προγράμματος «Αδριατική» 60. Ένταση σχέσης των χωρών/περιοχών της Ζώνης Επιδράσεων V με την Ελλάδα βάσει προγραμμάτων συνεργασίας - συνθετική απεικόνιση Αριθμός έργων ανά θεματική κατηγορία στο σύνολο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Κατανομή αστικών κέντρων βάσει πληθυσμού και κατάταξης (γραμμική παλινδρόμηση και τάση) Κατανομή αστικών κέντρων βάσει ΑΕΠ και κατάταξης (γραμμική παλινδρόμηση και τάση) Καμπύλη Lorenz ωφελούμενου πληθυσμού σε χρονοαπόσταση 45min Καμπύλη Lorenz δυνητικής έλξης πόλεων Δυνητική προσπελασιμότητα βασικών πόλεων προς τους κύριους εμπορικούς λιμένες της ζώνης επιδράσεων Διαχρονική τάση βαθμού εδαφικής συνεργασίας και επιμέρους τιμών εξάρτησης (με 3 από τις 4 τιμές) Δείκτες πολυκεντρικότητας στην εκτίμηση των επιδράσεων Δείκτες διατροπικότητας στην εκτίμηση των επιδράσεων Δείκτες εδαφικής συνεργασίας στην εκτίμηση των επιδράσεων Βαθμός συνοχής ζώνης επιδράσεων V στην ευρεία χρονική τοποθέτηση Νομόγραμμα κλίμακας ερμηνείας βαθμού συνοχής 348 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ως κύρια στοιχεία ανάλυσης της χωροταξικής ένταξης της περιφέρειας εξετάζονται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της µελέτης), ο ρόλος της στο εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ.

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξώφυλλο σελ. 1 Περιεχόµενα σελ. 2 Ταυτότητα της Περιφέρειας Α.Μ. Θ. σελ. 4 Γενικά στοιχεία Νοµών Α.Μ.-Θ. σελ. 13 Ν. Έβρου σελ.

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα