ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ποικιλομορφία και ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών ταξινομώντας τους ζωντανούς οργανισμούς του πλανήτη μας.. Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων για οικοδόμηση γνώσης. Η παιδαγωγική προσέγγιση που αξιοποιείται στην ενότητα αυτή βασίζεται στη θεωρία του οικοδομισμού και στην κοινωνικο-κεντρική άποψη για τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ως αφόρμηση ένα πρόβλημα αποστολή, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο της διερεύνησης. Στη συνέχεια, παρατίθεται μία ακολουθία δραστηριοτήτων, η οποία σκοπό έχει να στηρίξει τον/τη μαθητή/τρια στην προσπάθειά του/της να διερευνήσει και να απαντήσει στο αρχικό ερώτημα της αποστολής, να αναπτύξει δεξιότητες διερεύνησης, συλλογιστικές δεξιότητες και να αποκτήσει εμπειρίες. Κάθε δραστηριότητα επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή του/της μαθητή/τριας στη μαθησιακή διαδικασία, την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/τριών, την αναδόμηση των ιδεών, την εφαρμογή των νέων ιδεών και την ανασκόπησή τους. Μέσα από τη συνεργατική μάθηση που προτείνεται, οι μαθητές/τριες, δυνητικά, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και προωθείται η καλλιέργεια των ιδιοτήτων του δημοκρατικού πολίτη. Οι παρεμβάσεις του/της εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό, περιορίζονται σε εισαγωγικές οδηγίες, σε παροτρύνσεις για παραγωγικό διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για προβληματισμό, σε εξαιρετικά σύντομη ανατροφοδότηση, σε εντοπισμό πιθανών εναλλακτικών ιδεών και καθοδήγηση για εννοιολογική αλλαγή και κατανόηση, καθώς και συντονισμό συζητήσεων στην ολομέλεια της τάξης. Οργάνωση τάξης: Εργασία σε ομάδες (Συνεργατική μάθηση) Συνολική χρονική διάρκεια: 6,5 διδακτικές περίοδοι Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για δραστηριότητες και εισαγωγικό μέρος : 5,5 διδακτικές περίοδοι Προτεινόμενος χρόνος για αξιολόγηση εργασιών για το σπίτι: 1 διδακτική περίοδος Σχετικοί Στόχοι Αναλυτικού Προγράμματος: Α Α.1.6., Α.1.7., Α.1.8., Α.1.9., Α.1.10.,

2 Β. Μαθησιακές Επιδιώξεις της Διδακτικής Ενότητας (α) Εννοιολογική κατανόηση: Κατανόηση των ακόλουθων εννοιών: Βιοποικιλότητα, ταξινόμηση, ταξινομία, ταξινομική επιστήμη, Βασίλεια - Ζώα, Πρώτιστα, Μύκητες, Μονήρη, Φυτά-, Συνομοταξίες, Σπονδυλωτά, Ασπόνδυλα, Ομοταξίες Σπονδυλωτών και Ασπονδύλων, Είδος. (β) Επιστημολογική επάρκεια: Κατανόηση της ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης. Κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη της γνώσης. (γ) Δεξιότητες: Συλλογιστικές δεξιότητες (Προώθηση της ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, δεξιοτήτων ταξινόμησης και επιχειρηματολογίας), Επιστημονικές και πρακτικές δεξιότητες (Προώθηση ανάπτυξης δεξιότητων παρατήρησης και συλλογής δεδομένων), δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. (δ) Στάσεις, Αξίες και Συμπεριφορές: Ανάπτυξη θετικής στάσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προώθηση της δημοκρατικότητας και του αντιρατσισμού. (ε) Εμπειρίες: Προτείνονται δραστηριότητες επέκτασης με την παρακολούθηση σχετικού οπτικοακουστικού υλικού για την ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών ή/και επίσκεψη σε μουσεία (εικονικά ή φυσικά). Φυσικής Ιστορίας. Γ. Γενικοί Στόχοι της Διδακτικής Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: Να αναγνωρίζουν και να διερευνούν την ποικιλομορφία που παρουσιάζουν οι ζωντανοί οργανισμοί στην Κύπρο. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ταξινόμησης των ζωντανών οργανισμών. Να θέτουν κριτήρια ταξινόμησης και να αναγνωρίζουν τη σημασία των κριτηρίων στην ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών. Να ανακαλύπτουν πώς με την αξιοποίηση επιστημονικών κριτηρίων μπορεί να γίνει η ταξινόμηση (ομαδοποίηση) των ζωντανών οργανισμών που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, αλλά και σε ολόκληρον τον πλανήτη μας. Να περιγράφουν τα κοινά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών που ανήκουν στα πέντε (5) Βασίλεια (Μονήρη, Πρώτιστα, Μύκητες, Φυτά, Ζώα), και να κατατάσσουν διάφορους οργανισμούς στο ανάλογο Βασίλειο. Να κατανοούν τον τρόπο επιστημονικής ταξινόμησης των οργανισμών του Βασιλείου των Ζώων.

3 Να ανακαλύπτουν το βασικό κριτήριο ταξινόμησης όλων των ζωικών οργανισμών σε δύο συνομοταξίες Σπονδυλωτά, Ασπόνδυλα- και να αναφέρουν παραδείγματα από την Κύπρο. Να μπορούν να ταξινομούν τους οργανισμούς της Συνομοταξίας των Σπονδυλωτών σε ομοταξίες, με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (κριτήρια). Να κατανοούν ότι η Συνομοταξία των Ασπόνδυλων είναι η μεγαλύτερη Συνομοταξία του Βασιλείου των Ζώων και χωρίζεται σε οκτώ (8) Ομοταξίες. Να ταξινομούν ζωικούς οργανισμούς της Κύπρου στην κατάλληλη Συνομοταξία και στην κατάλληλη Ομοταξία. Να κατανοούν ότι το Είδος είναι η θεμελιώδης μονάδα της ταξινόμησης. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ταξινόμησης των οργανισμών για την Επιστήμη της Βιολογίας. Δ. Ειδικοί Στόχοι της Διδακτικής Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: Να ονομάζουν την τεράστια ποικιλία των οργανισμών, που κατοικεί στην Κύπρο και σ ολόκληρη τη Γη, ως βιοποικιλότητα. Να ονομάζουν τη διαδικασία που ακολουθείται για την κατηγοριοποίηση των ζωντανών οργανισμών ως ταξινόμηση. Να ονομάζουν τον κλάδο της Βιολογίας που ασχολείται με τη διαδικασία της ταξινόμησης ως Ταξινομία ή Ταξινομική Επιστήμη. Να θέτουν κριτήρια με βάση τα οποία να ταξινομούν μια ομάδα ζωντανών οργανισμών. Να εφαρμόζουν με τη σειρά συγκεκριμένα κριτήρια για να ταξινομούν τους ζωντανούς οργανισμούς σε πέντε ομάδες. Να εφαρμόζουν με τη σειρά κριτήρια για να ταξινομούν τους ζωντανούς οργανισμούς σε ομάδες συμπληρώνοντας εννοιολογικά διαγράμματα. Να γνωρίζουν τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά των πέντε (5) Βασιλείων των ζωντανών οργανισμών (Μονήρη, Πρώτιστα, Μύκητες, Φυτά, Ζώα) Να αντιστοιχούν εικόνες ζωντανών οργανισμών με τα πέντε (5) Βασίλεια. Να προτείνουν τρόπους προστασίας της βιοποικιλότητας. Να ταξινομούν τους ζωντανούς οργανισμούς στα πέντε (5) Βασίλεια (ονομαστικά). Να κατασκευάζουν και να ερμηνεύουν ραβδοειδή διαγράμματα.

4 Να αναγνωρίζουν τη σημασία των κριτηρίων στην ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών. Να εντοπίζουν την παρουσία ή την απουσία της σπονδυλικής στήλης ως βασική δομική διαφορά ανάμεσα στους ζωικούς οργανισμούς. Να χρησιμοποιούν την παρουσία ή την απουσία της σπονδυλικής στήλης ως κριτήριο για την ταξινόμηση των ζωικών οργανισμών σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. Να ονομάζουν τους ζωικούς οργανισμούς που έχουν σπονδυλική στήλη ως σπονδυλωτά. Να ονομάζουν τους ζωικούς οργανισμούς που δεν έχουν σπονδυλική στήλη ως ασπόνδυλα. Να ταξινομούν σπονδυλωτά στις βασικές τους ομάδες (Ψάρια, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά). Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των πέντε (5) βασικών ομάδων των σπονδυλωτών (Ψάρια, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά). Να θέτουν κριτήρια για την ταξινόμηση των σπονδυλωτών στις βασικές τους ομάδες (Ψάρια, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά). Να γνωρίζουν τις πέντε (5) βασικές ομάδες των σπονδυλωτών (Ψάρια, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά). Να προσδιορίζουν ως κύριο κοινό χαρακτηριστικό των ασπονδύλων την απουσία σπονδυλικής στήλης. Να γνωρίζουν τις οκτώ (8) κύριες ομάδες των ασπονδύλων (Σπόγγοι, Κνιδόζωα, Πλατυέλμινθες, Δακτυλιοσκώληκες, Νηματώδεις σκώληκες, Εχινόδερμα, Μαλάκια, Αρθρόποδα). Να γνωρίζουν το βασικό κοινό χαρακτηριστικό των οκτώ (8) κύριων ομάδων των ασπονδύλων (Σπόγγοι, Κνιδόζωα, Πλατυέλμινθες, Δακτυλιοσκώληκες, Νηματώδεις σκώληκες, Εχινόδερμα, Μαλάκια, Αρθρόποδα). Να ταξινομούν ασπόνδυλα στις οκτώ (8) κύριες ομάδες τους (Σπόγγοι, Κνιδόζωα, Πλατυέλμινθες, Δακτυλιοσκώληκες, Νηματώδεις σκώληκες, Εχινόδερμα, Μαλάκια, Αρθρόποδα). Να κατανοούν ότι καθώς μεταβαίνουμε σε χαμηλότερο ταξινομικό επίπεδο (Βασίλειο, Συνομοταξία, Ομοταξία, Τάξη, Υποτάξη, Οικογένεια, Γένος, Είδος) τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των οργανισμών είναι περισσότερα. Να ονομάζουν το σύνολο των οργανισμών που μπορούν και ζευγαρώνουν ελεύθερα και παράγουν γόνιμους απογόνους ως Είδος. Να γνωρίζουν το κοινό χαρακτηριστικό που διαθέτουν οι οργανισμοί που εντάσσονται στο ίδιο Είδος, το οποίο δεν μοιράζονται οργανισμοί που εντάσσονται σε ανώτερες βαθμίδες (ζευγαρώνουν ελεύθερα και δίνουν γόνιμους απογόνους). Να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τη δυωνυμική ονοματολογία, που καθιέρωσε ο Λινναίος, το επιστημονικό όνομα ενός Είδους περιγράφεται με δύο λέξεις στα λατινικά.

5 Να επιχειρηματολογούν για τη σημασία της ταξινόμησης των οργανισμών στην Επιστήμη της Βιολογίας. Ε. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για το θέμα της ταξινόμησης των οργανισμών Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας αυτής, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένοι μαθητές μπορεί να έχουν τις ακόλουθες εναλλακτικές ιδέες, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία: Ταξινομούν έμβια όντα εστιάζοντας περισσότερο σε πιο εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά ή το φυσικό περιβάλλον των οργανισμών, παρά σε θεμελιώδεις δομικές, μορφολογικές ή λειτουργικές διαφορές. Θεωρούν ότι υπάρχουν μόνον δύο Βασίλεια: Τα ζώα και τα φυτά Θεωρούν τις μέδουσες και τους αστερίες ως ψάρια. Θεωρούν τις χελώνες ως αμφίβια Θεωρούν τους πιγκουίνους αμφίβια Θεωρούν ότι ο άνθρωπος δεν ανήκει στο Βασίλειο των Ζώων Στ. Απαραίτητες Προαπαιτούμενες Γνώσεις Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Τα φυτά, τα ζώα, οι μικροοργανισμοί και τα μανιτάρια είναι ζωντανοί οργανισμοί Στον πλανήτη Γη υπάρχει μια τεράστια ποικιλία ζωντανών οργανισμών Οι οργανισμοί ζευγαρώνουν επιλεκτικά και παράγουν απογόνους.

6 Ζ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της Ενότητας 2 Το εισαγωγικό ένθετο της ενότητας αυτής, καθώς και οι εικόνες που το συνοδεύουν, αποσκοπούν στο να εισάξουν τους/τις μαθητές/τριες στο πρόβλημα το οποίο καλούνται να επιλύσουν, στο πλαίσιο αυτής της ενότητας. Προτείνεται όπως το ένθετο διαβαστεί από τον/την εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης, και σχολιασθεί σε συντομία. Η Αποστολή στοχεύει στο να ενημερώσει τους/τις μαθητές/τριες για τους βασικούς στόχους και δραστηριότητες της ενότητας. Προτείνεται όπως η αποστολή διαβαστεί, επίσης, από τον/την εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης, και δοθούν οι απαραίτητες επεξηγήσεις στους μαθητές για το περιεχόμενο και την πορεία δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν, πριν αρχίσει η ομαδική εργασία. Ανάλογα με το γνωσιολογικό και μεταγνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποφασίσει για το ποιες, ακριβώς, επεξηγήσεις θα χρειασθεί να δώσει στους/στις μαθητές/τριες της τάξης. Η Δραστηριότητα 2.1.αναφέρεται στον πρώτο γενικό διδακτικό/ μαθησιακό στόχο, δηλαδή οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν και να διερευνούν την ποικιλομορφία που παρουσιάζουν οι ζωντανοί οργανισμοί στην Κύπρο. Προτείνεται όπως οι φωτογραφίες με τις διάφορες περιοχές της Κύπρου (Αλυκή της Λάρνακας, Τρόοδος, Αγία Τριάδα Καρπασίας, Λαική Γειτονιά Λευκωσίας, Ακάμας) προβληθούν, σε μεγέθυνση με τον βιντεοπροβολέα, ούτως ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να τις αναγνωρίσουν πιο εύκολα. Στη Δραστηριότητα 2.1.1, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να ανταλλάξουν απόψεις για τους οργανισμούς που γνωρίζουν που ζουν στις διάφορες περιοχές της Κύπρου και να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους για να θυμηθούν τα ονόματα των διαφόρων οργανισμών που, πιθανώς, γνωρίζουν. Επίσης, θα ήταν καλό να παροτρύνει τους/τις μαθητές/τριες να σκεφτούν με τι τρέφεται ο κάθε οργανισμός και από ποιους τρώγεται, ούτως ώστε να μπορέσουν να βρούν ακόμη περισσότερους οργανισμούς.

7 Στη Δραστηριότητα 2.1.2, προτείνεται όπως, οι μαθητές/τριες, με βάση τους οργανισμούς που θα γράψουν στον πίνακα της Δραστηριότητας 2.1.1, ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισθούν για το κατά πόσο υπάρχουν άλλοι οργανισμοί στην Κύπρο που δεν τους έχουν καταγράψει και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους, καταγράφοντας διάφορα επιχειρήματα. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να προβληματισθούν οι μαθητές/τριες για τη μεγάλη ποικιλία οργανισμών που υπάρχουν στην Κύπρο, να προωθηθεί η ανάπτυξη της δεξιότητας επιχειρηματολογίας των μαθητών/τριών και να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους με τη χρήση δεδομένων. Στη Δραστηριότητα 2.1.3, οι μαθητές/τριες, αναμένεται να καταλήξουν στην έννοια της Βιοποικιλότητας. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες να ετυμολογήσουν την έννοια αυτή για να τους βοηθήσει να την κατανοήσουν καλύτερα και να τη θυμούνται. Η Δραστηριότητα 2.2.αναφέρεται στον δεύτερο γενικό στόχο της ενότητας, δηλαδή οι μαθητές/τριες να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ταξινόμησης των ζωντανών οργανισμών, αλλά και της ταξινόμησης γενικότερα. Προτείνεται, όπως το ένθετο της δραστηριότητας διαβαστεί στην ολομέλεια της τάξης, και στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες, στο πλαίσιο της ομάδας, συζητήσουν τα διάφορα παραδείγματα ταξινόμησης που δίνονται στο ένθετο. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να σχολιάσει τα διάφορα παραδείγματα και να εισάξει μέσα από τον διάλογο με τους/τις μαθητές/τριες την έννοια του κριτηρίου. Στην τελευταία πρόταση της Δραστηριότητας 2.2, οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν τις έννοιες Ταξινόμηση, Ταξινομία, Ταξινομική Επιστήμη. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να προβάλει σε διαφάνεια, ή να γράψει στον πίνακα τις έννοιες αυτές και να διευκρινήσει τυχόν απορίες που θα προκύψουν.

8 Στη Δραστηριότητα 2.3.1, προτείνεται, όπως ο/η εκπαιδευτικός συντονίσει μια σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για να προταθούν και αποφασιστούν από τις διάφορες ομάδες εργασίας των μαθητών/τριών δεκαπέντε (15) κοινοί οργανισμοί από το σύνολο των οργανισμών που θα έχει ήδη καταγράψει η κάθε ομάδα στον πίνακα της Δραστηριότητας Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταγράψει στον πίνακα ή σε διαφάνεια τους δεκαπέντε (15) κοινούς οργανισμούς που θα αποφασιστούν στην ολομέλεια της τάξης, και στη συνέχεια να ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες να τους καταγράψουν στον πίνακα της Δραστηριότητας Επίσης, στον ίδιο πίνακα θα πρέπει να καταγραφούν και οι πέντε (5) οργανισμοί (Γαϊδούρι, Κοκκινομανίταρο, Βακτήρια σταφυλόκοκκου, Πλατάνι και Αμοιβάδα) που εντόπισε ο Βιολόγος της Αποστολής της Ενότητας αυτής. Συνολικά, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γράψουν στο πίνακα της Δραστηριότητας είκοσι (20) οργανισμούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες δραστηριότητες για την ταξινόμηση των οργανισμών της Κύπρου. Στη Δραστηριότητα 2.3.2, οι μαθητές/τριες καλούνται να συνεργαστούν στην ομάδα τους για να κατατάξουν τους είκοσι (20) οργανισμούς της Κύπρου που θα καταγράψουν στον πίνακα της Δραστηριότητας σε ομάδες, με βάση κάποια κριτήρια τα οποία οι ίδιοι θα επιλέξουν. Είναι σημαντικό, όπως ο/η εκπαιδευτικός παρακολουθεί τις συζητήσεις στις ομάδες εργασίας και υποβάλλει αναστοχαστικά ερωτήματα με βάση τα προτεινόμενα από τους/τις μαθητές/τριες κριτήρια, ούτως ώστε να τους/τις καθοδηγήσει να κατανοήσουν ότι τα κριτήρια για την ταξινόμηση των οργανισμών μπορεί να είναι δομικά, μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ή ακόμη και ειδικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ζωντανών οργανισμών. Με την ολοκλήρωση της εργασίας των ομάδων, ακολουθεί ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης.

9 Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει τον αριθμό των ομάδων ζωντανών οργανισμών που θα ανακοινωθούν. Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα ήταν χρήσιμο να γίνει προσπάθεια να ανακοινωθούν ομάδες ζωντανών οργανισμών οι οποίες θα δημιουργηθούν με βάση διαφορετικά κριτήρια (δομικά, μορφολογικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών). Η Δραστηριότητα 2.4 στοχεύει στο να ανακαλύψουν οι μαθητές/μαθήτριες στο πώς με την αξιοποίηση επιστημονικών κριτηρίων μπορεί να γίνει η ταξινόμηση (ομαδοποίηση) των ζωντανών οργανισμών που εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, αλλά και σε ολόκληρον τον πλανήτη μας. Το ένθετο της Δραστηριότητας 2.4.1, προτείνεται όπως διαβαστεί στην ολομέλεια της τάξης, και στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός δώσει τυχόν διευκρινήσεις που θα απαιτηθούν. Ακολούθως, οι μαθητές/τριες, στο πλαίσιο της ομάδας τους, θα πρέπει να συζητήσουν τα διάφορα κριτήρια ταξινόμησης των ζωντανών οργανισμών που δίνονται στη Δραστηριότητα 2.4.1, και ακολουθώντας τα βήματα της Δραστηριότητας (α), να προσπαθήσουν να ταξινομήσουν στο Εννοιολογικό Διάγραμμα, που υπάρχει στη σελίδα 43 του βιβλίου δραστηριοτήτων του μαθητή/τριας, τους είκοσι (20) ζωντανούς οργανισμούς που θα έχουν ήδη καταγράψει στον πίνακα της Δραστηριότητας Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να στηρίξει την ομαδική εργασία των μαθητών με την υποβολή αναστοχαστικών ερωτήσεων, αλλά και πιθανών διευκρινήσεων που θα προκύψουν μέσα από τις συζητήσεις των μαθητών/τριών στις ομάδες εργασίας.

10 Κατά τη συμπλήρωση του Εννοιολογικού Διαγράμματος για την επιστημονική ταξινόμηση των οργανισμών, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι κάθε μια από τις πέντε ομάδες οργανισμών που θα δημιουργήσουν οι μαθητές/τριες αποτελεί μια μεγάλη ταξινομική ομάδα οργανισμών που ονομάζεται Βασίλειο. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα ονόματα των 5 βασιλείων δεν θα πρέπει να συμπληρωθούν σε αυτό το στάδιο της δραστηριότητας, αλλά θα ακολουθήσει η Δραστηριότητα (β) για τον σκοπό αυτό. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να συμπληρώσει το Εννοιολογικό Διάγραμμα και να το παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης μετά την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Στη Δραστηριότητα (β), προτείνεται όπως διαβαστούν στην ολομέλεια της τάξης οι ορισμοί που δίνονται για τα διάφορα Βασίλεια των ζωντανών οργανισμών και να δοθούν τυχόν διευκρινήσεις σε ερωτήματα ή απορίες των μαθητών/τριών που, πιθανώς, θα προκύψουν. Στη συνέχεια, να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να επιστρέψουν στο Εννοιολογικό Διάγραμμα της σελίδας 43 που αφορά στην επιστημονική ταξινόμηση των οργανισμών και να συμπληρώσουν τα ονόματα των πέντε Βασιλείων σύμφωνα με την ταξινόμηση των είκοσι (20) ζωντανών οργανισμών που έχουν ήδη κάνει. Στη Δραστηριότητα 2.4.3, οι μαθητές/τριες θα ήταν χρήσιμο να δουλέψουν πρώτα ατομικά και μετά ομαδικά και να αντιστοιχίσουν τις εικόνες του πίνακα της δραστηριότητας αυτής με τα αντίστοιχα Βασίλεια των ζωντανών οργανισμών.με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτής, να γίνει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης, παρουσιάζοντας το συμπληρωμένο εννοιολογικό διάγραμμα των ζωντανών οργανισμών, καθώς και τις αντιστοιχίσεις της Δραστηριότητας

11 Στην Άσκηση 1, οι μαθητές/τριες καλούνται να προβληματισθούν για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της έννοιας της κιβωτού και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η συσχέτιση αυτή στοχεύει στο να αναστοχαστούν οι μαθητές/τριες γύρω από την ανάγκη του ανθρώπου για την προστασία της βιοποικιλότητας μέσα από πέρασμα των αιώνων, με τη χρήση διάφορων τρόπων. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να προτείνουν οι ίδιοι τρεις τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία των ζωντανών οργανισμών του πλανήτη μας. Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους/τις μαθητές/τριες για το θέμα της προστασίας της βιοποικιλότητας. Θα ήταν χρήσιμο, να προσεγγιστεί διαθεματικά το ζήτημα και να συζητηθούν τρόποι δράσης για αντιμετώπιση του προβλήματος της μείωσης της βιοποικιλότητας, σήμερα, στον πλανήτη μας. Στην Άσκηση 2 α, οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν το εννοιολογικό διάγραμμα που αφορά στα πέντε βασίλεια των ζωντανών οργανισμών για να τα επαναλάβουν και να τα εμπεδώσουν. Στην Άσκηση 2 β, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να τοποθετήσουν μια σειρά από διάφορους ζωντανούς οργανισμούς στα πέντε (5) Βασίλεια. Τους περισσότερους από τους ζωντανούς οργανισμούς που καλούνται να τοποθετήσουν στον πίνακα, τους θα τους έχουν ήδη μελετήσει και ταξινομήσει σε προηγούμενες δραστηριότητες της ενότητας αυτής. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να παραπέμψει τους/τις μαθητές/τριες σε προηγούμενες δραστηριότητες, σε περίπτωση που κάποιος οργανισμός τους είναι άγνωστος. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης αναφορικά με τα πέντε Βασίλεια των ζωντανών οργανισμών, αλλά παράλληλα να προωθηθεί η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ταξινόμησης και αντιστοίχισης.

12 Στην Άσκηση 2γ, οι μαθητές/τριες καλούνται, αρχικά, να αναγνωρίσουν τον οργανισμό που αποικονίζεται στην καθεμιά από τις εικόνες του πίνακα και, στη συνέχεια, να γράψουν δίπλα από την κάθε εικόνα το Βασίλειο στο οποίο αντιστοιχεί. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της δεξιότητας ταξινόμησης των ζωντανών οργανισμών. Η Άσκηση 3 αποτελεί μια προαιρετική εργασία, την οποία οι μαθητές/τριες μπορούν να διεκπεραιώσουν. Με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα στην Ενότητα 2: Ποικιλομορφία και ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών, καλούνται να μελετήσουν τις οδηγίες που τους παρέχονται στην άσκηση αυτή και να ταξινομήσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα που φαίνονται στο μέρος 3α της άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη τους τρεις κύριους τύπους δακτυλικών αποτυπωμάτων που, επίσης, τους δίνονται (Θηλιά, Καμάρα, Σπείρα). Σκοπός της άσκησης αυτής είναι να εξασκηθούν οι μαθητές/ τριες στη χρήση κριτηρίων και ταξινόμηση δεδομένων, σε κάποιο άγνωστο μέχρι τώρα για αυτούς συγκείμενο.

13 Στο μέρος 3β της άσκησης, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να κολλήσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα που θα κόψουν, σύμφωνα με τις οδηγίες του μέρους 3α, ούτως ώστε να τα ταξινομήσουν σε ομάδες με βάση το κριτήριο που θα επιλέξουν. Επιπλέον, θα πρέπει να ονομάσουν τις ομάδες που θα δημιουργήσουν και πάλι σύμφωνα με το κριτήριο που θα επιλέξουν. Η άσκηση αυτή, πέραν του ότι προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων ταξινόμησης και κριτικής σκέψης, προωθεί και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της αξιοποίησης αποκτηθείσων γνώσεων σε νέο συγκείμενο. Στο μέρος 3γ της άσκησης, οι μαθητές/τριες καλούνται να κατασκευάσουν ραβδοειδές διάγραμμα στο οποίο θα φαίνεται ο αριθμός των δακτυλικών αποτυπωμάτων κάθε ομάδας, που θα δημιουργήσουν στο μέρος 3β. Στην άσκηση αυτή, οι μαθητές/τριες θα εξασκηθούν αφενός στην κατασκευή διαγραμμάτων, αλλά και στην παρουσίαση δεδομένων με τη βοήθεια διαγραμμάτων, καθώς και στην ανάλυση και ερμηνεία διαγραμμάτων. Στο μέρος 3δ της άσκησης, οι μαθητές/τριες καλούνται να αναστοχαστούν και να προβληματισθούν για τις διαφορές και ομοιότητες που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αυτές οι πρώτες σκέψεις των μαθητών για το ζήτημα της διαφορετικότητας των ανθρώπων, θα αξιοποιηθούν στην Άσκηση 4, όπου οι μαθητές/τριες θα κληθούν να τοποθετηθούν όσον αφορά στο σημαντικό θέμα του ρατσισμού. Στο μέρος 3δ, θα ήταν καλό να ακουσθούν όσες περισσότερες απόψεις από τους/τις μαθητές/τριες, ούτως ώστε να αναστοχαστούν περισσότερο γύρω από τις απόψεις και ιδέες των άλλων, αλλά και των δικών τους.

14 Στην άσκηση 4, προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευτικός μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών για το ζήτημα του ρατσισμού και των διαφόρων κριτηρίων που οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν και σήμερα για την ανάπτυξη ρατσιστικών συμπεριφορών, προσεγγίσει το ζήτημα διαθεματικά, ενθαρρύνει τους μαθητές να αναφέρουν παραδείγματα ρατσιστικών συμπεριφορών με βάση ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα, αλλά και με βάση τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικού για το ζήτημα του ρατσισμού, δυνητικά, βοηθά στην προώθηση της κατανόησης του φαινομένου του ρατσισμού, και στην αντιμετώπιση πιθανών παρανοήσεων για το ζήτημα αυτό. Ο αναστοχασμός γύρω από τις διάφορες προσεγγίσεις και εναλλακτικές αντιλήψεις που υπάρχουν, αποτελεί σημαντικό βήμα για ένα βαθύτερο προβληματισμό για τα αίτια και τα αποτελέσματα των εκάστοτε ρατσιστικών συμπεριφορών των ανθρώπων. Στη συνέχεια, όσον αφορά στο μέρος 4γ της άσκησης, αναμένεται ότι η επιστημονική και κοινωνική προσέγγιση του θέματος του ρατσισμού, θα βοηθήσει τους μαθητές/τριες να αναστοχαστούν βαθύτερα για το θέμα αυτό, και και με βάση το απόσπασμα από το βιβλίο του Γ. Τσιάκαλου (2004) «Αντικατοπτρισμοί της ανθρώπινης κοινωνίας». Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, να αντιληφθούν ότι, συνήθως, οι «διαφορές» που αποτελούν αφορμή για ρατσιστικές συμπεριφορές είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση οικονομικών, πολιτικών και άλλων συμφερόντων. Σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι το χρώμα του δέρματος, το ύψος, το βάρος και διάφορα άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά., καθώς και η καταγωγή, η θρησκεία και άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αποτελούν κριτήρια για ρατσιστικές συμπεριφορές.

15 Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 2.5, οι μαθητές/τριες, με τη βοήθεια υποστηρικτικών ερωτήσεων και σχετικών εικόνων, καλούνται να οικοδομήσουν οι ίδιοι/ίδιες κριτήρια για την Ταξινόμηση των Οργανισμών του Βασιλείου των Ζώων. Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στο να ανακαλύψουν οι μαθητές/τριες το βασικό κριτήριο ταξινόμησης όλων των ζωικών οργανισμών σε δύο Συνομοταξίες Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα. Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση 2.5.1, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι να διατυπώσουν τις αρχικές τους ιδέες για το πώς μπορούν να ταξινομήσουν σε μικρότερες ομάδες τους οργανισμούς, οι οποίοι ανήκουν στο Βασίλειο των Ζώων. Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει τους μαθητές να μελετήσουν ξανά τον πίνακα της Δραστηριότητας και να εντοπίσουν σε αυτόν τους οργανισμούς που ανήκουν στο Βασίλειο των Ζώων. Στη συνέχεια, να αφεθούν να προβληματισθούν και να γράψουν κριτήρια με τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να ταξινομήσουν τους ζωικούς οργανισμούς που έχουν εντοπίσει. Στην ερώτηση 2.5.2, οι μαθητές /τριες, αναμένεται να παρατηρήσουν, προσεκτικά τις δύο ακτινογραφίες που τους δίνονται και να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η βασική δομική διαφορά που υπάρχει μεταξύ ενός γάτου καια ενός χταποδιού είναι η σπονδυλική στήλη. Στο τέλος της Ερώτησης θα πρέπει να ακολουθήσει ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης και να δοθούν από τον/την εκπαιδευτικό τυχόν διευκρινήσεις για άλλα κριτήρια ή άλλες απαντήσεις που θα προταθούν από τους/τις μαθητές/τριες. Στη Δραστηριότητα 2.5.3, οι μαθητές/τριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν ως κριτήριο την ύπαρξη ή όχι σπονδυλικής στήλης σε ένα ζωικό οργανισμό για να ομαδοποιήσουν τα διάφορα ζώα που εικονίζονται στην

16 Εικόνα 1 της σελίδας 54 του Βιβλίου Δραστηριότητων, σε δύο Ομάδες. Επίσης, καλούνται να δώσουν ένα όνομα στην κάθε ομάδα οργανισμών με βάση το κριτήριο ταξινόμησης που θα χρησιμοποιήσουν. Το κάθε όνομα που θα δώσουν στην κάθε ομάδα οργανισμών, μπορεί να γίνει αποδεκτό, με την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να αιτιολογήσουν την άποψή τους, δίνοντας λογικά αποδεκτά επιχειρήματα. Είναι σημαντικό να τονισθεί από τον/την εκπαιδευτικό, η βοήθεια που μπορεί να παρέχει η Εικόνα 2 της σελίδας 55 του Βιβλίου Δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση της εργασίας Θα ήταν, επίσης, χρήσιμο να γίνει και μια πολύ σύντομη αναφορά για τη σημασία των ακτινογραφιών στην καθημερινή μας ζωή και για τον ρόλο τους στην επιστήμη, γενικότερα. Στο τέλος της Δραστηριότητας 2.5.3, οι μαθητές/τριες, αναμένεται να καταλήξουν στη διατύπωση των δύο Συνομοταξιών του Βασιλείου των Ζώων: Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα. Στο σημείο αυτό, η αναφορά στον ρόλο του α στερητικού για την ονομασία των δύο συνομοταξιών θα βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν και να θυμούνται καλύτερα τη σχετική ορολογία, αλλά και να κατανοήσουν περισσότερο τον ρόλο της γλώσσας στην ανάπτυξη των Φυσικών Επιστημών, και ιδιαίτερα της Βιολογίας. Με την ολοκήρωση της Δραστηριότητας 2.5.3, θα ήταν χρήσιμο να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην ολομέλεια της τάξης, και ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο που θα υπάρχει να ακουσθούν όσον γίνεται περισσότερες απόψεις από τους/τις μαθητές/τριες. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να στηρίζει την ομαδική εργασία των μαθητών, διατυπώνοντας υποστηρικτικά/ αναστοχαστικά ερωτήματα στις ομάδες. Στην περίπτωση, που προκύπτουν σε μια ομάδα κάποια ερωτήματα/απορίες που ο/η εκπαιδευτικός θεωρεί ότι μπορεί να αφορούν την ολομέλεια της τάξης, θα ήταν χρήσιμο να διατυπώνονται και στην ολομέλεια για προβληματισμό.

17 Στη Δραστηριότητα 2.5.4, οι μαθητές/τριες με βάση τα όσα θα έχουν μάθει στις Δραστηριότητες 2.5.1, 2.5.2, καλούνται να ταξινομήσουν σε Συνομοταξίες όσους από τους είκοσι (20) οργανισμούς της Κύπρου (Δραστηριότητα ) ανήκουν στο Βασίλειο των Ζώων, να τους καταγράψουν στους δύο Πίνακες, που υπάρχουν, και να ονομάσουν τις δύο Συνομοταξίες. Η άσκηση αυτή είναι για επανάληψη και εμπέδωση των όσων οι μαθητές/τριες θα έχουν μελετήσει μέχρι τώρα για την ταξινόμηση, αλλά και για να μπορέσουν να συνεχίσουν την αποστολή τους που είναι να βοηθήσουν τον Βιολόγο της Αποστολής να ομαδοποιήσει είκοσι (20) ζωντανούς οργανισμούς που θα εντοπίσει σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Στο σημείο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να κάνει ξανά τη σύνδεση με την αρχική αποστολή της ενότητας. Το ένθετο που αφορά στον Κάρολο Λινναίο, θα ήταν χρήσιμο να διαβαστεί στην ολομέλεια της τάξης και να διευκρινισθεί ότι πριν την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα γίνει ξανά αναφορά στον σημαντικό αυτό επιστήμονα και στη σημασία της ταξινόμησης για την Επιστήμη της Βιολογίας. Στις Δραστηριότητες 2.61, 2.6.2, 2.6.3, οι μαθητές/τριες θα εργαστούν με ανάλογο τρόπο όπως και στη Δραστηριότητα 2.5 για να ταξινομήσουν τους οργανισμούς της συνομοταξίας των σπονδυλωτών σε μικρότερες ομάδες (ομοταξίες). Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαφόρων ομάδων σπονδυλωτών που δίνονται στη Δραστηριότητα μπορούν να διαβαστούν στην ολομέλεια της τάξης και να δοθούν τυχόν διευκρινήσεις που θα προκύψουν από τους/τις μαθητές/τριες. Με την ολοκλήρωση της Δραστηριότητας 2.6.3, οι μαθητές/τριες, αναμένεται να είναι σε θέση να ανακοινώσουν τις πέντες ομάδες (ομοταξίες) σπονδυλωτών: Ψάρια, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά.

18 Στη Δραστηριότητα 2.6.4, οι μαθητές/τριες καλούνται με βάση τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ομάδων Σπονδυλωτών της Δραστηριότητας που θα έχουν ήδη μελετήσει, να ονομάσουν ξανά τις πέντε (5) Ομάδες (Ομοταξίες) των σπονδυλωτών και να καταγράψουν μέχρι τρία (3) κριτήρια (1ο, 2ο και 3ο), για κάθε ομάδα, τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να ταξινομήσουν τα Σπονδυλωτά σε κάθε μια από τις πέντε (5) Ομοταξίες. Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο να προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη της δεξιότητας οικοδόμησης κριτηρίων ταξινόμησης. Στην άσκηση 2.6.5, οι μαθητές/τριες με βάση τα συμπεράσματά τους από τις Δραστηριότητες μέχρι 2.6.4, καλούνται να συμπληρώσουν το Εννοιολογικό Διάγραμμα της σελίδας 58, γράφοντας τις πέντε (5) Ομοταξίες των Σπονδυλωτών. Με την ολοκλήρωση της Δραστηριότητας 2.6 θα πρέπει να ακολουθήσει Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να συμπληρώσει το Εννοιολογικό Διάγραμμα της Δραστηριότητας και να το παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης. Η Δραστηριότητα 2.7 αφορά στην Ταξινόμηση της Συνομοταξίας των Ασπόνδυλων. Στη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές θα πρέπει, απλά, να διαπιστώσουν ότι για να γίνει η Ταξινόμηση της Συνομοταξίας των Ασπόνδυλων απαιτούνται συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία προκύπτουν μέσα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους. Δεδομένου ότι τα Ασπόνδυλα παρουσιάζουν πολλά και πολύπλοκα χαρακτηριστικά και αποτελούν τη μεγαλύτερη Συνομοταξία του Βασιλείου των Ζώων, δεν υπάρχει ικανοποιητικός διδακτικός χρόνος για διερευνητική εργασία. Για τον λόγο αυτό, δίνεται ένα ένθετο στους/στις μαθητές/τριες που αφορά στις οκτώ (8) μεγάλες Ομοταξίες των Ασπόνδυλων (Σπόγγοι, Κνιδόζωα, Πλατυέλμινθες, Δακτυλιοσκώληκες, Νηματώδεις σκώληκες, Εχινόδερμα, Μαλάκια, Αρθρόποδα). Προτείνεται όπως το ένθετο διαβαστεί στην ολομέλεια της τάξης και διευκρινησθούν από τον/την εκπαιδευτικόν τυχόν απορίες που θα προκύψουν.

19 Στη Δραστηριότητα 2.8, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα εννοιολογικό διάγραμα, ταξινομώντας τους ζωικούς οργανισμούς της Κύπρου που θα έχουν καταγράψει στον Πίνακα της Δραστηριότητας Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να υπενθυμίσει στους/στις μαθητές/τριες την αρχική τους αποστολή και να τους επαναλάβει ότι θα έχουν ήδη ταξινομήσει τους είκοσι (20) ζωντανούς οργανισμούς της Κύπρου, που είχαν εντοπίσει από κοινού όλες οι ομάδες εργασίας, στα πέντε (5) Βασίλεια, ότι θα έχουν ήδη ταξινομήσει όσους από αυτούς τους είκοσι (20) οργανισμούς ανήκουν στο Βασίλειο των Ζώων σε δύο Συνομοταξίες, και τώρα καλούνται να συνεχίσουν την ταξινόμηση ως ακολούθως: (α) Να συμπληρώσουν στις διακεκομμένες γραμμές τα κατάλληλα ονόματα Βασιλείων και Συνομοταξιών, και (β) Να καταγράψουν τους οργανισμούς που είχαν εντοπίσει και ανήκουν στο Βασίλειο των Ζώων, στα κατάλληλα τελευταία ορθογώνια, έτσι ώστε οι οργανισμοί να ταξινομηθούν στην κατάλληλη Συνομοταξία και στην κατάλληλη Ομοταξία. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να συμληρώσει το Εννοιολογικό Διάγραμμα της Δραστηριότητας 2.8, και να το παρουσιάσει στην ολομέλια της τάξης μετά την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας των μαθητών/τριών. Στις Δραστηριότητες και προτείνεται όπως διαβαστεί και σχολιασθεί πολύ σύντομα στην ολομέλεια της τάξης το ένθετο που υπάρχει και αφορά στην έννοια του Είδους. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν σημαντικό να τονίσει ότι η Ταξινομική Ομάδα που ονομάζεται Είδος μπορεί να οριστεί σαν το σύνολο των οργανισμών που μπορούν και ζευγαρώνουν ελεύθερα και να παράγουν γόνιμους απογόνους. Ο ορισμός αυτός αναφέρεται από τη «Δεσποινίς Βιολογία» στο τέλος της Άσκησης

20 Στη Δραστηριότητα 2.9.3, προτείνεται όπως οι μαθητές/τριες παρακολουθήσουν ένα πολύ σύντομο οπτικοακουστικό υλικό για την Ταξινόμηση των Οργανισμών, το συζητήσουν στην ομάδα τους και γράψουν επιχειρήματα που να υποστηρίζουν τη μεγάλη σημασία της ταξινόμησης για τη Επιστήμη της Βιολογίας. Θα ήταν χρήσιμο, όπως οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του οπτικοακουστικού υλικού, πάρουν κάποιες σημειώσεις, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες για να απαντήσουν το σχετικό ερώτημα. Προτείνεται, επίσης, όπως ο/η εκπαιδευτικός κάνει αναφορά στην ολομέλεια της τάξης για τη δυωνυμική ονοματολογία, και δώσει το παράδειγμα της οικιακής γάτας (felis catus). Θα ήταν καλό να τονίσει ότι σύμφωνα με τη δυωνυμική ονοματολογία, που καθιέρωσε ο Λινναίος, το επιστημονικό όνομα ενός είδους περιγράφεται με δύο λέξεις στα λατινικά. Στη συνέχεια, προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευτικός ρωτήσει τους μαθητές/τριες αν γνωρίζουν το επιστημονικό όνομα του ανθρώπινου είδους (homo sapiens), και να το γράψει στον πίνακα για να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας τους. Στην Άσκηση 1α, οι μαθητές/τριες καλούνται να κατατάξουν τον κάθε οργανισμό, που εικονίζεται στην καθεμιά εικόνα της άσκησης αυτής, στην αντίστοιχη Ομοταξία Σπονδυλωτών. Στη συνέχεια, στην Άσκηση 1β, πρέπει να καταγράψουν τα κριτήρια ταξινόμησης που θα χρησιμοποιήσουν για την κατάταξη των διαφόρων ζωντανών οργανισμών σε Ομοταξίες. Στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στο να ταξινομούν σπονδυλωτά στις βασικές τους ομάδες (Ψάρια, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά), να επαναλάβουν και να αφομοιώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των πέντε (5) βασικών ομάδων των σπονδυλωτών και να εξασκηθούν στο να θέτουν κριτήρια για την ταξινόμηση των σπονδυλωτών στις βασικές τους ομάδες.

21 Στην Άσκηση 2α, οι μαθητές/τριες καλούνται να κατατάξουν τον κάθε οργανισμό, που εικονίζεται στην καθεμιά εικόνα της άσκησης αυτής, στην αντίστοιχη Ομοταξία Ασπόνδυλων. Στη συνέχεια, στην Άσκηση 2β, πρέπει να καταγράψουν τα κριτήρια ταξινόμησης που θα χρησιμοποιήσουν για την κατάταξη των διαφόρων ζωντανών οργανισμών σε Ομοταξίες. Στόχος της άσκησης αυτής είναι να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στο να αναγνωρίζουν οργανισμούς που αντιστοιχούν σε κάποια από τις οκτώ (8) κύριες ομάδες των ασπονδύλων (Σπόγγοι, Κνιδόζωα, Πλατυέλμινθες, Δακτυλιοσκώληκες, Νηματώδεις σκώληκες, Εχινόδερμα, Μαλάκια, Αρθρόποδα), και να εξασκηθούν στο να ταξινομούν ασπόνδυλα στις διάφορες ομοταξίες τους, καθώς και στο να θέτουν κριτήρια για την ταξινόμησή τους. Οι ασκήσεις 1γ,1δ, 1ε, 1στ αποτελούν προαιρετικές εργασίες για το σπίτι. Ο/η εκπαιδευτικός, ανάλογα με τα δεδομένα της τάξης που διαθέτει, προτείνεται όπως αναθέσει κάποιες από τις εργασίες αυτές στους/στις μαθητές/τριες ή σε κάθε μια ομάδα μαθητών μια συγκεριμένη άσκηση, ούτως ώστε να γίνει καταμερισμός των συγκεκριμένων ασκήσεων. Οι εργασίες που αφορούν τις ασκήσεις αυτές θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούν στην πινακίδα του Εργαστηρίου Βιολογίας ή/και να αξιοποιηθούν για το περιοδικό του σχολείου, ή αλλές σχετικές ενδοσχολικές δραστηριότητες. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στη λατινική γλώσσα και στη σημασία της για τις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και την Επιστήμη γενικότερα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Η Βιολογία και οι άλλες επιστήμες Ζώντας στην εποχή της Βιολογίας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος Προγραμματισμός Διδακτέας Ύλης Βιολογίας Α Γυμνασίου 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραστηριότητες Βασικές Έννοιες Δ/κές Π/δοι Γνωριμία Εισαγωγικές σελίδες Γνωριμία με το βιβλίο μου 1 1 Ενότητα 1: Η Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τροφικές Σχέσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τροφικές Σχέσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τροφικές Σχέσεις Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Μελετώντας τις Τροφικές Σχέσεις μεταξύ των Ζωντανών Οργανισμών Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Φωτοσύνθεση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Φωτοσύνθεση ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Φωτοσύνθεση Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Φωτοσύνθεση Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων για οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Διαγώνισμα στη Βιολογία Α τάξης. Όνομα :... Τμήμα :...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Διαγώνισμα στη Βιολογία Α τάξης. Όνομα :... Τμήμα :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Διαγώνισμα στη Βιολογία Α τάξης Ημερομηνία : Όνομα :... Τμήμα :... Καθηγήτρια : Υπογραφή κηδεμόνα : Βαθμός :. Α 1.O Αντρέας διαβάζει για να περάσει στο Πανεπιστήμιο. Θέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα:

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα: Εισαγωγική Ενότητα Στην παρούσα ενότητα τα παιδιά επαναφέρουν έννοιες από τη Γ τάξη και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με την προσωπική τους ιστορία. Καθώς οργανώνουμε την ενότητα, προσπαθούμε στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 2: Συνοπτικό πλαίσιο καθημερινής ζωής Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούμε τη μέρα μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού;

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού και ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ζάγγουλος, Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Νικόλαος Ζάγγουλος, Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Νικόλαος Ζάγγουλος, Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Νικόλαος Ζάγγουλος, Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παρουσιάζεται σε συντομία στους μαθητές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Συζήτηση μέσω του διαδικτύου

EDUS265 Συζήτηση μέσω του διαδικτύου EDUS265 Συζήτηση μέσω του διαδικτύου Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org - www.unic.ac.cy 1 Ανασκόπηση Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και ο ρόλος της

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ανάλυση θεωρίας

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ανάλυση θεωρίας Κεφάλαιο Εξέλιξη 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάλυση θεωρίας Πολλές από τις επιστημονικές απόψεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές, διότι αντιβαίνουν την αντίληψη που οι άνθρωποι διαμορφώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ: Δεν επιτρέπεται η χρήση του διορθωτικού υγρού. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εννέα (9) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Δεν επιτρέπεται η χρήση του διορθωτικού υγρού. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εννέα (9) σελίδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΛΟΓΡ:... ΥΠΟΓΡ:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 /06/ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΧΡΟΝΟΣ: 1 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.

ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295379. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): «Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια» (β τεύχος, σ.

Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): «Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια» (β τεύχος, σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2014-2015) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος. Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών. Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών.

Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος. Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών. Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών. Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών Διαφοροποίηση: Χαρισματικοί μαθητές: Θέματα που προωθούν τη δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Ανακαλύπτοντας το Αναπνευστικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ( )- ΦΑΣΗ Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ( )- ΦΑΣΗ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (2013-2014)- ΦΑΣΗ Γ Παρατήρηση Οπτικογραφημένης Διδασκαλίας Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΦΥΣΙΚΗ της Α Γυμνασίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΦΥΣΙΚΗ της Α Γυμνασίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΦΥΣΙΚΗ της Α Γυμνασίου ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΔΙΤΣΙΟΥ 9 & 10 Οκτωβρίου 2013 ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ να βοηθάει τους μαθητές να ανακαλύπτουν την πληροφορία να συνθέτουν την πληροφορία να αναμοχλεύουν την πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΌΛΑ ΤΑ ΕΜΒΙΑ ΟΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΑΡΒΙΝΟΣ

ΌΛΑ ΤΑ ΕΜΒΙΑ ΟΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΑΡΒΙΝΟΣ EΞΕΛΙΞΗ ΌΛΑ ΤΑ ΕΜΒΙΑ ΟΝΤΑ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΑΡΒΙΝΟΣ και πριν από αυτόν οι αρχαίοι Έλληνες (Ηράκλειτος, Θαλής ο Μιλήσιος, Αναξίμανδρος, Ξενοφάνης, Εμπεδοκλής,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης»

«Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης» «Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης» Τάξη : Α Τμήμα : Α 1 Σχολική Μονάδα : 1 ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθιών Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Πατέλη Ολυμπία Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Αξίες Ζωής. 1.3 Αξίες ζωής Να ορίζουν το δικό τους αξιακό σύστημα και να αντιλαμβάνονται τη σημασία του

1.3 Αξίες Ζωής. 1.3 Αξίες ζωής Να ορίζουν το δικό τους αξιακό σύστημα και να αντιλαμβάνονται τη σημασία του 1.3 Αξίες Ζωής 1.3 Αξίες ζωής 1.3.1 Να ορίζουν το δικό τους αξιακό σύστημα και να αντιλαμβάνονται τη σημασία του 1.3.1 - Έννοια αξιών ζωής - Ατομικό αξιακό σύστημα - Κατηγορίες αξιών - Ατομική ιεράρχηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενική Περιγραφή. A1. Σκοπός

Α. Γενική Περιγραφή. A1. Σκοπός 1 Α. Γενική Περιγραφή Η Συνθετική Δημιουργική Εργασία (Σ.Δ.Ε.) εκπονείται εναλλακτικά αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του δεύτερου τετραμήνου στα μαθήματα της ομάδας Β και ελέγχει την ικανότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΣΕΝΑΡΙΩΝ Αναμορφωμένο απόσπασμα από το «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού & τα Προγράμματα Σπουδών του Νέου Ελληνικού Σχολείου: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Θεωρία & Πράξη» (Kalantzis,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.

Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. Σκοπός Μορφή Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. 1 η ΔΩ: Προπαρασκευή 2 η ΔΩ: Σύνθεση εκπονείται εναλλακτικά αντί της

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;»

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» «Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Δημητρίου Χρήστος Όππας Δημήτριος Αγγελοχώρι, 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Είναι σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 8: Οργάνωση των ομάδων κατά τη Νεολιθική Εποχή

Διδακτική πρόταση 8: Οργάνωση των ομάδων κατά τη Νεολιθική Εποχή Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 8: Οργάνωση των ομάδων κατά τη Νεολιθική Εποχή Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Νεολιθικής Εποχής; Ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις; Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο (άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016) για το σχολικό έτος

Θέμα: Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο (άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016) για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Καινοτομικές/Μαθητοκετρικές» Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις, Μέρος Β : 1. Παίξιμο Ρόλων 2. Ιστοεξερεύνηση 3. Καταιγισμός Ιδεών /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ευαγγελία Λιάνου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους

Εργαλείο αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Τι είναι/ περιλαμβάνει ένα περιβάλλον μάθησης;? Χώρος? Εκπαιδευτικά Υλικά? Σχέσεις- Αλληλεπιδράσεις? Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα