ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ Σάββας Γεννάρης Κτηνιατρικός Λειτουργός Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 1

2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.. 852/2004 του ευρωπαīκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.. 853/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ /96 του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ /2001 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2001 για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ /2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ.. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ.. 854/2004 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ /2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ /2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ /2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.. 333/2007 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2007, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου,, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης3 και βενζο[a] [a]πυρενίου στα τρόφιμα Οδηγία 95/2/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1995 για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 2

3 ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Τα αλιεύματα αποτελούν τροφή με υψηλή θρεπτική αξία (πρωτεΐνες, λίπος, βιταμίνες Α και D). Πηγή σιδήρου, σεληνίου, ιωδίου και ασβεστίου. Πηγή πολυακόρεστων λιπαρών οξέων ω-3. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι χρειαζόμαστε περίπου γραμμάρια ψάρι εβδομαδιαίως. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 3

4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Παθογόνοι μικροοργανισμοί ιοί(norovirus Norovirus)και βακτήρια(v. Παράσιτα (Anisakis spp.) V. parahaemolyticus). Ισταμίνη(Scombroid food poisoning) Κατάλοιπα και προσμίξεις Φυτοφάρμακα/ αντιμικροβιακές ουσίες/ ραδιενέργεια/ βαρέα μέταλλα (μόλυβδος,κάδμιο, υδράργυρος)/ διοξίνες και παρόμοια με διοξίνες PCBs, βενζο[a] [a]πυρένιο Δηλητηριώδη αλιευτικά προϊόντα και βιοτοξίνες 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 4 ).

5 Δίκτυα (κυκλικά, συρόμενα, παρασυρόμενα και στατικά) ΜΕΘΟΔΟΙΕΘΟΔΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣΛΙΕΙΑΣ Αγκίστρια (παραγάδι, συρτή ) Παγίδες (καλάθια, κλουβιά-σκαρκές σκαρκές) Δίκτυα-αποχές αποχές (υδατοκαλλιέργεια) Αλιευτικές πρακτικές που τραυματίζουν και ταλαιπωρούν τα αλιεύματα ευνοούν περισσότερο την διείσδυση των διαφόρων μικροοργανισμών στη σάρκα τους. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 5

6 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η νωπότητα και η εκτίμησης του υπολειπόμενου χρόνου ζωής των αλιευμάτων εκτιμάται κυρίως οπτικώς, χρησιμοποιούνται επίσης όταν είναι αναγκαίο οι αισθήσεις της αφής και της όσφρησης με την συνεκτίμηση των διαφόρων χαρακτηριστικών. Βάση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας [Παράρτημα Ι Κανονισμός (ΕΚ) αριθ /96] τα αλιεύματα κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: Εξαιρετικό, κατηγορία Α, Β και απαράδεκτο. Στην κατηγορία εξαιρετικό κατατάσσονται τα νωπά αλιεύματα αμέσως μετά της αλίευση τους ενώ αλιεύματα που κατατάσσονται στην κατηγορία απαράδεκτο θεωρούνται ακατάλληλα για κατανάλωση ή περαιτέρω επεξεργασία. Quality Index Method (QIM) (Internet Explorer) 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 6

7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΛΕΓΧΟΣ -Μικροβιολογικές μέθοδοι -Μικρή η περιορισμένη η σημασία της ολικής μικροβιακής χλωρίδας. -Specific Spoilage Organisms (SSO) Shewanella putrefaciens, Photobacterium phosphoreum, Brochothrix thermosphacta, Lactic acid bacteria. -Χημικές/Βιοχημικές και άλλες μέθοδοι -Αλλαγές οφειλόμενες στην μικροβιακή δραστηριότητα, αυτολυτικά ένζυμα και σε χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα (Κ- και Κi- τιμή, Ολικό Πτητικό Άζωτο TVB-N, Άζωτο τριμεθυλαμίνης TMA-N, βιογενείς αμίνες, πτητικές ουσίες, μέτρηση διηλεκτρικής ιδιότητας). -Έλεγχος ψυκτικής αλυσίδας από στιγμή σύλληψης/συλλογή συλλογή μέχρι την λιανική διάθεση (μοντέλα ανάπτυξης μικροοργανισμών). 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 7

8 ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ Γενική εμφάνιση: Λαμπερή με μεταλλική λάμψη και ανταύγεια ίριδας. Χρώματα ζωντανά και ωραία, χαρακτηριστικά του είδους. Πλήρης ή μερική κατάσταση νεκρικής ακαμψίας. Επιφάνεια σώματος: Λαμπερή και υγρή, απουσία οποιασδήποτε έκκρισης, ελαφρό στρώμα καθαρής και άοσμης βλέννης. Οσμή: (διαπιστώνεται καλύτερα στην κοιλιακή κοιλότητα και στα βράγχια): Τα νωπά ψάρια έχουν ιδιάζουσα, ελαφρά ευχάριστη οσμή, χαρακτηριστική των φυκιών της θάλασσας ή λάσπης του γλυκού νερού ανάλογα με την προέλευση τους. Σώμα: Στο στάδιο της νεκρικής ακαμψίας (10 λεπτά ως λίγες ώρες) το σώμα είναι δύσκαμπτο, η σάρκα συμπαγής και δεν διατηρεί τα αποτυπώματα των δακτύλων μετά πίεση. Τα φρεσκοαλιευμένα ψάρια πριν την έναρξη νεκρικής ακαμψίας δεν έχουν ανθεκτική και ελαστική σάρκα. Η νεκρική ακαμψία αρχίζει λεπτά της ώρας μετά την σύλληψη των ψαριών και διαρκεί 15 έως 17 ώρες ανάλογα με την υγιεινή κατάσταση, το είδος των ψαριών, το στρες, τη θερμοκρασία κ.α. Κατά τη διάρκεια της νεκρικής ακαμψίας η σάρκα των ψαριών είναι συμπαγής ενώ μετά τη λύση της γίνεται μαλακή και όταν συμπιέζεται μεταξύ δακτύλων υποχωρεί. Δέρμα: Μεταλλικού χρώματος, τεταμένο, γυαλιστερό και υγρό. Καλά προσκολλημένο στον υποκείμενο ιστό, χωρίς πτυχές ή ρήξεις, με χρώματα ανάλογα με το είδος του ψαριού. Κοιλιακή χώρα: Η κοιλιά είναι κυλινδρική ή ελαφρά πιεσμένη πλευρικά με λέπια γυαλιστερά, λευκωπά ή αργυρόχροα. Δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλοίωση σε ότι αφορά το χρωματισμό και τη συνεκτικότητα και δεν παρουσιάζει τυμπανισμό, ρωγμές ή κηλίδες. Η έδρα είναι καλώς κλειστή και δεν παρουσιάζεται έξοδος κοπράνων. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 8

9 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 9

10 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 10

11 Λέπια και πτερύγια: Προσκολλημένα ισχυρά στο υποκείμενο δέρμα, υγρά και γυαλιστερά, δύσκολη η απόσπαση τους. Τα πτερύγια επίσης είναι καλώς προσκολλημένα στο σώμα. Όταν ανοιχθούν (εκταθούν) επανέρχονται αμέσως στη θέση τους. Μάτια: Ζωντανά λαμπερά. Καταλαμβάνουν ολόκληρο τον οφθαλμικό κόγχο Έντονα κυρτά ή προεξέχοντα. Ο κερατοειδής χιτώνας κυρτός, διαυγής και η κόρη διευρυμένη και μελανή. Η ίριδα είναι χρυσίζουσα και χωρίς οποιεσδήποτε κηλίδες. Βραγχιοκαλύμματα: Καλώς προσκολλημένα στο κεφάλι και χωρίς κηλίδες, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επιφάνεια. Παντελής απουσία αιματώματος στο ελεύθερο άνοιγμα. Βράγχια: Χρώμα ζωηρό κόκκινο, ρόδινο ή σκοτεινό ερυθρό. Υγρά και λαμπερά με ευχάριστη θαλασσινή οσμή και απουσία βλέννης. Σπλάγχνα/ Περιτόναιο: Σπλάγχνα λεία, καθαρά λαμπερού χρώματος, ακέραια και άοσμα ή με ελαφρά οσμή (του ψαριού). Περιτόναιο καλά προσκολλημένο στα κοιλιακά τοιχώματα και λαμπερό. Σάρκα: Λευκή ή ελαφρά ροδαλή, ελαστική χωρίς άλλο χρώμα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Ανθεκτική στην πίεση με τα δάχτυλα. Η σπονδυλική στήλη αποχωρίζεται δύσκολα από τους γύρω μυς. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 11

12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ Οσμή: Έντονη, δυσάρεστη, συχνά αμμωνιακή. Εξωτερική όψη: Επιφάνεια του σώματος γλοιώδης. Το ψάρι τοποθετούμενο στην παλάμη γλιστράει. Δερματική βλέννη θολή. Επιφάνεια: Αποχρωματισμένη. Όψη ξεθωριασμένη και θαμπή. Σώμα: Το σώμα γενικά χαρακτηρίζεται από πλαδαρότητα και λυγίζει όταν το ψάρι κρατηθεί με τα δάχτυλα σε οριζόντια θέση. Δέρμα: Ρυτιδώνεται, αφυδατώνεται και σχίζεται εύκολα, κυρίως στην κοιλιά. Χρώμα όχι λαμπερό. Κοιλιακή χώρα: Κοιλιά συχνά διογκωμένη από αέρια τοιχώματα έντονα πλαδαρά που εύκολα σχίζονται. Έδρα ανοιχτή και συνήθως λερωμένη από εκκρίματα. Λέπια και πτερύγια: Λέπια και πτερύγια χαλαρωμένα που εύκολα αποσπώνται. Πτερύγια γλοιώδη. Μάτια: Ζαρωμένα ή βυθισμένα μέσα στις οφθαλμικές κόγχες, χρώματος λευκοφαίου- γκρίζου. Ο κερατοειδής είναι θολός. Βραγχιοκαλύμματα: Χαλαρά με καστανωπές κηλίδες, κυρίως στην εσωτερική επιφάνεια. Βράγχια: Φαιά ή μολυβδόχροα. Σκεπάζονται με παχιά αδιαφανή βλέννη. Αναδίδουν δυσάρεστη οσμή, συνήθως αμμωνιακή. Σπλάγχνα: Σκοτεινού χρώματος, δύσοσμα, συχνά σχισμένα. Περιτόναιο(στα εκσπλαχνισμένα ψάρια): Κηλιδωτό αποσπάται εύκολα από τη σάρκα. Σάρκα: Μαλακή, εύθρυπτη ή πολτώδης. Η πίεση με τα δάχτυλα αφήνει αποτυπώματα. Χωρίζει εύκολα από τη σπονδυλική στήλη. Κατά μήκος της η σάρκα έχει χρώμα ερυθροκαστανό. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 12

13 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 13

14 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 14

15 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 15

16 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 16

17 ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ (χταπόδι, καλαμάρια, σουπιές κ.ά.).) Επιφάνεια σώματος: Έφυγρη, με ζωηρούς και στιλπνούς χρωματισμούς. Πλοκάμια-βεντούζες βεντούζες: Ανθεκτικά στην έλξη. Σάρκα: Συμπαγής, ελαστική, με όψη μαρμάρου. Μάτια: Γυαλιστερά, ζωηρά, χωρίς κηλίδες. Οσμή: Ευχάριστη, διαπιστούμενη τόσο εξωτερικά όσο και στην μανδυακή κοιλότητα. Αλλοίωση Σάρκα ξηρή, θολή και κάκοσμη. Συχνό γνώρισμα αλλοίωσης στα κεφαλόποδα είναι το ροζ- κίτρινο χρώμα που παίρνει η επιφάνεια της σάρκας τους. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 17

18 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 18

19 ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ (γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια) Κέλυφος: Γυαλιστερό και υγρό. Βολβός του οφθαλμού: Πλήρης, μελανός και στιλπνός. Κοιλιά: Ελαφρώς τεταμένη συμπαγής και έφυγρη. Σάρκα: Λευκή λευκοκίτρινη, συμπαγής και με ευχάριστη οσμή. Άρθρα: Στερεά, προσκολλημένα στο σώμα και δύσκαμπτα. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 19

20 Θωρακοκοιλιακή μεμβράνη (συνδέει το κεφάλι με το υπόλοιπο μέρος του σώματος): Ισχυρά τεταμένη, ανθεκτική, διαφανής, που δεν αφήνει να πέσει χαμηλά το κοιλιακό τμήμα του σώματος. Κεφαλικό τμήμα (κεφαλοθώρακας): Ανοιχτόχρωμο, όχι με μαύρες κηλίδες ή μελανιασμένο. Κοιλία: Ελαφρώς τεταμένη συμπαγής και έφυγρη. Ανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, στις κεραίες και στα άκρα όταν είναι αυτά είναι ακόμη ζωντανά. Αλλοίωση Οι φρέσκιες γαρίδες γλιστρούν εύκολα μέσα στο χέρι και πέφτουν χωριστά όταν μεταφέρονται από ένα δοχείο σε άλλο ενώ οι αλλοιωμένες δίνουν την αίσθηση ζέστης όταν βυθίσουμε το χέρι μας στο δοχείο που περιέχονται. Τα αλλοιωμένα μαλακόστρακα έχουν κέλυφος ξηρό και γλοιώδες, τα άκρα τους αποσπούνται εύκολα, τα ματιά τους είναι βυθισμένα και η σάρκα τους είναι μαλακή με κίτρινες ή μελανές κηλίδες. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 20

21 ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ (μύδια, στρείδια, κτένια) Εφόσον τα οστρακοειδή πωλούνται με το κέλυφος, πρέπει να είναι ζωντανά. Αυτό διαπιστώνεται παρατηρώντας τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: Κελύφη: -Κλειστά που δύσκολα χωρίζουν μεταξύ τους απαλλαγμένα από ακαθαρσίες. -Αντιδρούν δεόντως την επίκρουση. Εάν το κέλυφος παραμείνει λίγο ανοικτό και συμπιεστεί με τα δάχτυλα τότε κλείνει ερμητικά. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 21

22 Περιεχόμενο/ Ενδοθυρικό υγρό: Υγρό, καθαρό, άοσμο και φυσιολογικής ποσότητας. Σάρκα: Γερά προσκολλημένη στο κέλυφος και υγρή με το φυσιολογικό για το είδος χρώμα. Για να επιβεβαιωθεί ότι το οστρακοειδές ζει μπορεί να παρακεντηθεί ο μανδύας του με καρφίδα οπότε η σάρκα συμπτύσσεται. Καρδία: Πάλλεται κυρίως στα μύδια, όταν αφαιρεθεί προσεκτικά τμήμα του αντίστοιχου κελύφους. Αλλοίωση Τα αλλοιωμένα ή νεκρά δίθυρα έχουν κέλυφος ανοικτό ή αυτό ανοίγει με λίγη προσπάθεια και είναι ξηρό. Η σάρκα είναι μαλακή με μελανές ή κίτρινες κηλίδες και δύσοσμη. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 22

23 Συγκάλυψη των χαρακτηριστικών υποβαθμισμένων ή αλλοιωμένων αλιευτικών προϊόντων Συχνό πλύσιμο-βρέξιμο με άφθονο νερό, για την εξάλειψη της κακοσμίας και της αφυδάτωσης σε συνδυασμό με τεχνητό φωτισμό. Συγκάλυψη της κακοσμίας με πλύση ή προσθήκη οσμηρών θαλάσσιων φυκιών. Χρησιμοποίηση πρόσθετων στο νερό με τα οποία καταβρέχονται τα αλιευτικά προϊόντα και τα οποία προσδίνουν γυαλάδα στα μάτια των ψαριών, διατηρούν κόκκινα τα βράγχια και γενικώς προσδίδουν πλασματικά καλή εμφάνιση σε αυτά. Τοποθέτηση των ψαριών σε ψυγείο σε χαμηλή θερμοκρασία για να γίνουν και πάλι σφιχτά και δύσκαμπτα οπότε να προσομοιάζουν με το στάδιο της νεκρικής ακαμψίας. Ανακάτεμα νωπών ψαριών με μπαγιάτικα. Απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων σε θαλασσινό νερό. Αφαίρεση των αλλοιωμένων και χαλαρών λεπιών όπως και χρωματισμός των αποχρωματισμένων βραγχίων. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 23

24 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Η κατάψυξη είναι μια απλή, γρήγορη και υγιεινή μέθοδος συντήρησης για πολύ χρόνο χωρίς τη χρήση συντηρητικών. Ταχεία κατάψυξη Γίνεται το συντομότερο μετά το ψάρεμα, με την βοήθεια του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού σε θερμοκρασία τουλάχιστον -36 C (τούνελ κατάψυξης με την χρήση ψυχρού ρεύματος αέρα ή άλλου κρυογόνου μέσου όπως αζώτου ή διοξειδίου του άνθρακα). Στη συνέχεια τα προϊόντα συντηρούνται στην θερμοκρασία των -18 C. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 24

25 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Να υπάρχει καλό προστατευτικό εξωτερικό στρώμα πάγου (λεπτό και ομοιόμορφο). Υπερβολική ποσότητα πάγου ή παγοκρυστάλλων γύρω από το κατεψυγμένο προϊόν αποτελεί ένδειξη ότι αποθηκεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αποψύχθηκε και επανακαταψύχθηκε. Το δέρμα είναι στιλπνό και με έντονο ζωηρό χρώμα. Η σύσταση της σάρκας είναι χυμώδης και μαλακή (έλεγχος μετά από απόψυξη). Τα μάτια είναι λευκά (θόλωση κρυσταλλοειδούς φακού), προεξέχοντα και όχι βαθουλωμένα. Τα βράγχια είναι σκούρου κόκκινου ή καστανού-καφέ καφέ χρώματος. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 25

26 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 26

27 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 27

28 ΠΑΓΟΣΑΓΟΣ Σημασία -Nα ανανεώνεται με την απαιτούμενη συχνότητα. -Nα καλύπτει ικανοποιητικά τα αλιευτικά προϊόντα. -Tυχόν νερό προερχόμενο από την τήξη του να μην παραμένει σε επαφή με τα αλιευτικά Προϊόντα. Ποιότητα -Κατάλληλος (Από πόσιμο ή καθαρό θαλάσσιο νερό). -Θρυμματισμένος και επαρκής σε ποσότητα (2 μέρη αλιευμάτων - 1 μέρος πάγου). -Σωστά αποθηκευμένος και συντηρημένος Ρόλος -Επιβράδυνση πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών (θερμικό σοκ) και ενζυμικών διεργασιών(παραγωγή ισταμίνης). Δυνατή η προσθήκη αλατιού - 2% 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 28

29 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Συσκευασία υπό μειωμένο οξυγόνο (reduced oxygen packaging - ROP) -Συσκευασία υπό κενό -Τροποποιημένη ατμόσφαιρα(μείγμα μείγμα O 2, CO 2 και N 2 ) ΟΔΗΓΙΑ 95/2/ΕΚ -CO(;) [συγκάλυψη αλλοιώσεων και παραγωγής ισταμίνης(0,3% 0,3%-0,5% 0,5% στο κρέας EC 2001)] -Sous vide -Ψήσιμο -Ψύξη (Cook-chill) Υπερψύξη - Superchilling(-2/ 2/-1 C) Θειώδη E πλην Ε225 (νωπά, κατεψυγμένα ή μαγειρευμένα καρκινοειδή και κεφαλόποδα) 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 29

30 ΟΡΘΟΙΡΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Αποφυγή σύνθλιψης και τραυματισμού της σάρκας. Αποθήκευση ασυσκεύαστων αλιευμάτων σε πάγο και συσκευασμένων με θερμοκρασίες παραπλήσιες με το σημείο τήξης του πάγου( C). ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη. Σωστή αποθήκευση στις κατάλληλες θερμοκρασίες C. Σύντομες διακυμάνσεις προς τα πάνω κατά την μεταφορά όχι περισσότερο από 3 C. Ορθή και ταχεία μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι και τοποθέτηση τους στο ψυγείο. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 30

31 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κριτήρια φρεσκότητας ανάλογα με τον τύπο του αλιεύματος. Σημασία της προσθήκης πάγου. Τεχνικές διατήρησης. Ορθοί χειρισμοί και διατήρηση στις σωστές θερμοκρασίες κατά σύλληψη/συλλογή συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και αγορά. 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 31

32 BE CLEAN, GENTLE AND COOL AND IF YOU CAN NOT BE COOL BE FAST 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 32

33 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ερωτήσεις 8/12/2009 Συνέδριο ΣΥΕΚ 33

Ενηµερώνει τους Καταναλωτές για τα Κατεψυγµένα Τρόφιµα

Ενηµερώνει τους Καταναλωτές για τα Κατεψυγµένα Τρόφιµα o Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων Ενηµερώνει τους Καταναλωτές για τα Κατεψυγµένα Τρόφιµα Πόσο ενημερωμένοι είστε για τα κατεψυγμένα τρόφιμα; Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση κατεψυγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1996R2406 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 24 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρέατος ;

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρέατος ; Ερωτήσεις πιστοποίησης «Τροφογνωσίας» Εισηγητής Χ. Κακαρούγκας Ομάδα Εργασίας: Τμήμα Ι.Ε.Κ. ΤΜΤ Α 2013 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρέατος ; Ο σωστός τρόπος θανάτωσης. Ο θάνατος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006 Με την ευγενή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κειμένων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των Τροφίμων Αθήνα 2004 1 Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Κεφάλαιο 2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 7 2.1 Από πού προκαλούνται οι τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία παρασκευής και υγιεινή ιδιοπαραγόμενων τροφίμων φυτικής προέλευσης

Τεχνολογία παρασκευής και υγιεινή ιδιοπαραγόμενων τροφίμων φυτικής προέλευσης Τεχνολογία παρασκευής και υγιεινή ιδιοπαραγόμενων τροφίμων φυτικής προέλευσης Θεοφάνης Γεωργόπουλος Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων MSc Kαθηγητής Εφαρμογών, f.georgopoulos@teilar.gr Τμήμα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, ΤΕΥΧΟΣ Β, 8-10-2012) Συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα σχετικές Εγκυκλίους 1) Υ1γ/Γ.Π/οικ.110147 2) Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 3) Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Σώματος Ι. -Η μπλούζα μας πρέπει να είναι άνετη: ώστε να κινούμαστε εύκολα Φοράμε λίγα ρούχα, μια και το δωμάτιο είναι ζεστό.

Αισθητική Σώματος Ι. -Η μπλούζα μας πρέπει να είναι άνετη: ώστε να κινούμαστε εύκολα Φοράμε λίγα ρούχα, μια και το δωμάτιο είναι ζεστό. Υποχρεώσεις του Αισθητικού Πριν αρχίσουμε τη μάλαξη ελέγχουμε τα χέρια μας. * Πρέπει να είναι: - Kαθαρά -Zεστά -Tα νύχια κοντά. - Φροντίζουμε να έχουμε τα μαλλιά μας μαζεμένα, ώστε να μην πέφτουν στο πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Δρ Γεώργιος Σαμούρης Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 6272

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Οικοσυστήματα

Παράκτια Οικοσυστήματα Παράκτια Οικοσυστήματα Χερσαία παράκτια οικοσυστήματα Αμμώδεις ακτές και αμμόλοφοι (θίνες) Βραχώδεις ακτές Παράκτια δάση και θαμνώνες Υγροτοπικά οικοσυστήματα Εκβολές και δέλτα ποταμών Λιμνοθάλασσες Έλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΠΡΙΛΗΣ 2008 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής»

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Πλαίσιο αναφοράς...4 1.2 Σκοπιμότητα...5

Διαβάστε περισσότερα