ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 0 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f ( x) = x =, για κάθε x R. Α.. Α.. Α.4. ( ) x ÔÑÉÐÔÕ Ï f ( x) = x είναι (7 µονάδες) Να ορίσετε το σταθµισµένο αριθµητικό µέσο ή σταθµικό µέσο για τις τιµές x, x,..., x ν ενός συνόλου δεδοµένων που έχουν διαφορετική βαρύτητα και η οποία εκφράζεται µε τους λεγόµενους συντελεστές βαρύτητας w w,..., w Πότε µια συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού Α λέγεται συνεχής;, ν. (4 µονάδες) (4 µονάδες) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α) Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιµες στο Α και g ( x) 0 για f ( x) g( x) f ( x) g ( x) f( x) κάθε x A τότε ισχύει ότι: =, για κάθε x A g( x) ( g( x) ) β) Ο συντελεστής µεταβλητότητας CV παριστάνει ένα µέτρο απόλυτης διασποράς και όχι ένα µέτρο σχετικής διασποράς. γ) Η διάµεσος δ ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων είναι πάντα µία από τις παρατηρήσεις. Í. ÓÌÕÑÍÇ δ) Το ενδεχόµενο «ιαφορά του Β από το Α» πραγµατοποιείται όταν πραγµατοποιείται το Α αλλά όχι το Β. ε) ύο συµπληρωµατικά ενδεχόµενα είναι ασυµβίβαστα. (Χ5 µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 4

2 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓ(ε) ΘΕΜΑ Β Ο χρόνος αναµονής σε mn των µαθητών ενός σχολείου στη στάση του λεωφορείου έχει οµαδοποιηθεί σε 5 κλάσεις ίσου πλάτους. Το εύρος είναι R = 0 mn, η κεντρική τιµή της τρίτης κλάσης είναι 0 mn, µαθητές περιµένουν λιγότερο από 4 mn, 0 µαθητές λιγότερο από mn, το 84 % περιµένουν χρόνο λιγότερο από 6 mn, N = 50 και F = 0,. 5 Β.. Β.. Β.. Να αποδείξετε ότι το πλάτος c της κάθε κλάσης είναι 4 και να µεταφέρετε στο τετράδιο σας σωστά συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα χρόνος σε mn [...,...) [...,...) [...,...) [...,...) [...,...) Σύνολο x ν ÔÑÉÐÔÕ Ï N Í. ÓÌÕÑÍÇ f F % F (8 µονάδες) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή, τη διασπορά και τη διάµεσο του χρόνου αναµονής των µαθητών του δείγµατος (7 µονάδες) Θεωρούµε ότι όλοι οι χρόνοι των µαθητών είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι σε κάθε µία από τις παραπάνω κλάσεις. Επιλέγουµε έναν µαθητή στην τύχη και θεωρούµε τα ενδεχόµενα: A: ο χρόνος αναµονής του µαθητή είναι µικρότερος από 0 mn B: ο χρόνος αναµονής του µαθητή είναι τουλάχιστον 8 mn και λιγότερος από 7 mn α) Να βρείτε τις πιθανότητες P (A) και P (B) β) Να βρείτε τις πιθανότητες P( A B), ( A B) P, P( ( A B) A). (5 µονάδες) (5 µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 4

3 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓ(ε) ΘΕΜΑ Γ Θεωρούµε µια µεταβλητή X η οποία µετράει σε mmhg τη συστολική πίεση ενός δείγµατος Α ν ατόµων µιας πόλης και η οποία ακολουθεί περίπου την κανονική 5x 5 κατανοµή. ίνεται ότι η διάµεσος δ της κατανοµής είναι δ = lm σε x x + 4 mmhg και ότι το 84 % του δείγµατος έχει συστολική πίεση µεγαλύτερη από 5 mmhg. Γ.. Να βρείτε τη µέση τιµή x A, την τυπική απόκλιση s A του δείγµατος Α και να εξετάσετε αν το δείγµα Α είναι οµοιογενές. (8 µονάδες) Γ.. Έστω ότι για το δείγµα Α ισχύει ότι x A= 0 mmhg και s A = 5mmHg. Ένα δεύτερο δείγµα Β, επίσης ν ατόµων, παρουσιάζει συστολική πίεση y = x +0 mmhg, για κάθε =,,..., ν, όπου x η συστολική πίεση των ατόµων του δείγµατος Α. α) Να βρείτε τη µέση τιµή y B, την τυπική απόκλιση s B και να συγκρίνετε ως προς την οµοιογένεια τα δύο δείγµατα. (7 µονάδες) ΘΕΜΑ β) Αν επιπλέον το πλήθος των ατόµων του δείγµατος Α, των οποίων η x A+ s, x A+ s, είναι 540, συστολική πίεση παίρνει τιµές στο διάστηµα ( ). να βρείτε το µέγεθος ν του δείγµατος Α. (5 µονάδες). Να βρείτε πόσα συνολικά άτοµα και από τα δύο δείγµατα έχουν συστολική πίεση κάτω από 5 mmhg. (5 µονάδες) ίνεται η συνάρτηση ε ) : y= x+ β ÔÑÉÐÔÕ Ï ( στο σηµείο (, f ()).. α) Να δείξετε ότι α = β=. f ( x) =, x R, µε a > 0, και η εφαπτοµένη ax + Α της γραφικής της παράστασης. Í. ÓÌÕÑÍÇ β) Να µελετήσετε την f ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα. A A (5 µονάδες) (5 µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 4

4 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓ(ε).. Θεωρούµε τα ενδεχόµενα Α, Β, Γ, ενός δειγµατικού χώρου Ω, που οι πιθανότητες των ενδεχοµένων του δίνονται από τις τεταγµένες y, σηµείων ( x, y) της εφαπτοµένης (ε ). α) Για τις τετµηµένες x των παραπάνω σηµείων ( x, y), να αποδείξετε ότι 0 x. ( µονάδες) 4 7 β) Έστω τα σηµεία K, y, M, y, N, y της εφαπτοµένης (ε ). Αν οι πιθανότητες των ενδεχοµένων ( A B), A B και A είναι διαφορετικές ανά δύο και στοιχεία του συνόλου y, y, }, τότε:. Να αποδείξετε ότι { y P ( A) =, P( A B) = και 0 5. Να αποδείξετε ότι f( P( A B') ) > f( P( A B') ). Αν P ( Γ) = να αποδείξετε ότι 0 Σας ευχόµαστε Επιτυχία. Σήµερα και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις P ( Β Γ) 5 ÔÑÉÐÔÕ Ï P ( A B) = 5 (5 µονάδες) (4 µονάδες) (4 µονάδες) Í. ÓÌÕÑÍÇ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 4 ΑΠΟ 4

5 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) ( 9 µονάδες) Α. Πότε λέµε ότι µια συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το Α παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x A ; ( µονάδες) Α. Τι µας δίνουν τα µέτρα θέσης και τί τα µέτρα διασποράς ή µεταβλητότητας µιας κατανοµής ενός συνόλου δεδοµένων; ( µονάδες) Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α) Η αθροιστική συχνότητα N µιας τιµής x εκφράζει το πλήθος των παρατηρήσεων που είναι µικρότερες της τιµής x. β) Αν f ( x) < 0 για κάθε x R τότε η συνάρτηση f(x) δεν παρουσιάζει ακρότατα. γ) Σε µια κανονική κατανοµή το 0,% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκεται εκτός του διαστήµατος ( x s, x+ s). δ) Αν η διάµεσος ν παρατηρήσεων είναι ίση µε µία από αυτές τότε είναι βέβαιο ότι το πλήθος ν των παρατηρήσεων είναι περιττός αριθµός. ε) Αν Α,Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω τότε οι εκφράσεις «εν πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα τα ενδεχόµενα Α και Β» και «Πραγµατοποιείται µόνο ένα από τα ενδεχόµενα Α και Β» είναι ισοδύναµες. (Χ5 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 0 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 4

6 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓ(ε) ΘΕΜΑ Β Εξετάζουµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα συνταξιούχων ως προς το ποσό της µηνιαίας συνολικής σύνταξης που λαµβάνουν σε εκατοντάδες ευρώ. Για την κατανοµή τους έχουν δηµιουργηθεί 5 ισοπλατείς κλάσεις και γνωρίζουµε ότι: το εµβαδόν του πολυγώνου συχνοτήτων v είναι 50. το µέσο της άνω βάσης του ορθογωνίου του ιστογράµµατος σχετικών συχνοτήτων f %, που αντιστοιχεί στη η κλάση είναι το σηµείο Α(0,α). Το εύρος των παρατηρήσεων είναι 0. Η συχνότητα f % είναι τριπλάσια της f % και δεκαπλάσια της f 4 %, ενώ η f % είναι διπλάσια της f % και πενταπλάσια της f 5 %. Β. Να δείξετε ότι α=0 και να συµπληρωθεί ο πίνακας κατανοµής όλων των συχνοτήτων. (8 µονάδες) Β. Να υπολογιστεί η µέση τιµή, καθώς και η διάµεσος των συντάξεων. Τί είδους ασυµµετρία έχει η κατανοµή; (6 µονάδες) Β. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει µείωση των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 00 ευρώ, βρείτε το ποσοστό των θιγόµενων συνταξιούχων καθώς και να εκτιµήσετε το πλήθος τους αν γνωρίζουµε ότι ο συνολικός αριθµός συνταξιούχων της χώρας είναι (5 µονάδες) Β4. Αν δοθεί επίδοµα στους έχοντες συνολικό ετήσιο εισόδηµα (από συντάξεις µηνών) µικρότερο ή ίσο των ευρώ τότε:. Επιλέγοντας τυχαία από το δείγµα έναν συνταξιούχο, να βρεθεί η πιθανότητα να λάβει το επίδοµα. ( µονάδες). Αν το επίδοµα δοθεί από τα χρήµατα, που θα εξοικονοµήσουν τα ταµεία αφαιρώντας 00 ευρώ από κάθε συνταξιούχο της ης κλάσης, 00 ευρώ από κάθε συνταξιούχο της 4 ης και 400 ευρώ από καθέναν της 5 ης κλάσης και τα οποία µοιραστούν εξίσου στους δικαιούχους, τότε να βρεθεί το ποσό που αναµένεται να λάβει ανά µήνα ο κάθε δικαιούχος. ÈÅÌÁÔÁ 0 ( µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 4

7 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓ(ε) ΘΕΜΑ Γ x 6 ίνονται οι συναρτήσεις f ( x) = και x 4 Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω. g( x) P(Β) ln x x x 6 Γ. Να βρείτε τα πεδία ορισµού των συναρτήσεων f(x) και g(x). = + + και τα Α, (4 µονάδες) Γ. Αν η πιθανότητα Ρ(A) του ενδεχοµένου A του δειγµατικού χώρου Ω είναι ίση µε το lm f ( x) και η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της g(x) στο x 0 =4 x 4 σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία 4 π, τότε να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(A) και Ρ( Β ). Γ. Αν P(A) = και P(Β)= και Ρ( Α Β),, τότε: α) Να δείξτε ότι Ρ( Α Β ) =. 5 ΘΕΜΑ (8 µονάδες) (5 µονάδες) β) Να βρείτε την πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί το Α ή να µην πραγµατοποιηθεί το Β. (4 µονάδες) γ) Να βρείτε την πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί µόνο ένα από τα ενδεχόµενα Α και Β. (4 µονάδες) 4 ίνεται η συνάρτηση f ( x) = x + x +, x R. Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα. ÈÅÌÁÔÁ 0 (6 µονάδες). Έστω Ω ο δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης, που αποτελείται από ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα και Α,Β δύο ενδεχόµενα για τα οποία ισχύει: ( ) f P( Β ) = Ρ( Α ), όπου f(x) η προηγούµενη συνάρτηση.. Να αποδείξετε ότι το Α είναι βέβαιο ενδεχόµενο και το Β είναι αδύνατο ενδεχόµενο. (7 µονάδες) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 4

8 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓ(ε). ίνεται ο παρακάτω πίνακας απόλυτων συχνοτήτων ν και τα ενδεχόµενα Γ, του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω, διαφορετικά των Α και Β µε Γ και Γ. x ν P(Γ) 4Ρ( ) 4Ρ(Γ)+4Ρ( ) 4 Ρ(Α) Σύνολα α) Να αποδείξετε ότι ν = και ν = και να συµπληρωθεί ο πίνακας. β) Να υπολογιστεί η διάµεσος των παρατηρήσεων. γ) Να υπολογιστούν οι πιθανότητες: Ρ( Γ ), Ρ(Γ ). (6 µονάδες) ( µονάδες) ( µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 0 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 4 ΑΠΟ 4

9 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Για δύο συµπληρωµατικά ενδεχόµενα Α και A ενός δειγµατικού χώρου Ω να P A = P A. αποδειχθεί ότι : ( ) ( ) Μονάδες 8 Α. Αν x, x,,x κ είναι οι τιµές µιας µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους ν, κ ν µε αντίστοιχες συχνότητες ν, ν,,ν κ και α όπου =,,,κ το αντίστοιχο τόξο ενός κυκλικού τµήµατος στο κυκλικό διάγραµµα συχνοτήτων τότε :. Να αναφέρετε για ποιά δεδοµένα χρησιµοποιείται το κυκλικό διάγραµµα.. Με τι ισούται το τόξο α ; Μονάδες 4 Α. Πότε λέµε ότι µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο x 0 του πεδίου ορισµού της. Μονάδες Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Αν για µια συνάρτηση f ισχύουν f ( x0) = 0 για x 0 ( α, β), ( ) στο ( α,x 0 ) και f ( x) < 0 στο ( 0 ) διάστηµα ( ) x= x µέγιστο. α,β για 0 f x > 0 x,β, τότε η f παρουσιάζει στο Μονάδες ÈÅÌÁÔÁ 0 β. Η παράγωγος της συνάρτησης f στο x0 του πεδίου ορισµού της εκφράζει το ρυθµό µεταβολής του y= f( x) ως προς το x, όταν x= x0. Μονάδες γ. Στην κανονική κατανοµή το 95% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστηµα ( x s, x+ s), όπου x είναι η µέση τιµή των παρατηρήσεων και s η τυπική τους απόκλιση. Μονάδες Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

10 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 N δ. Σε ένα δείγµα µεγέθους ν ο λόγος F είναι ίσος µε ν. Μονάδες ΘΕΜΑ Β ε. Για οποιαδήποτε ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω, όταν P A P B τότε A B. ( ) ( ) Μονάδες ίνεται η συνάρτηση f( x) = x κx + 4, x R και κ R. Αν f ( ) f ( ) τότε : Β. Να αποδείξετε ότι κ=. Β. Nα µελετήσετε την f ως προς την µονοτονία και τα ακρότατα της. Β. Να βρείτε το όριο ( ) =, Μονάδες 7 f + h 4 L= lm και την εξίσωση της εφαπτοµένης h 0 h,f. ( ) της συνάρτησης f στο σηµείο ( ) Μονάδες 7 Β4. Να βρείτε το σηµείο της γραφικής παράστασης της f, στην τετµηµένη του οποίου ο ρυθµός µεταβολής του y=f(x) ως προς x, έχει την ελάχιστη τιµή. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Γ ÈÅÌÁÔÁ 0 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

11 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Στο παραπάνω σχήµα δίνεται το ιστόγραµµα συχνοτήτων σε ευρώ ( ) και το πολύγωνο συχνοτήτων της ηµερήσιας αµοιβής 40 εργαζοµένων µιας επιχείρησης. Τα δεδοµένα έχουν οµαδοποιηθεί σε 4 κλάσεις ίσου πλάτους. Η τετµηµένη του σηµείου Α είναι 5, του σηµείου Β είναι 55 και η µέση ηµερήσια αµοιβή των εργαζοµένων είναι x= 6. Γ. Να δείξετε ότι το πλάτος των κλάσεων είναι c =0 και να γράψετε τις κλάσεις. Μονάδες 5 Γ. Να δείξετε ότι οι συχνότητες ν, ν της δεύτερης και της τρίτης κλάσης αντίστοιχα είναι ν = 6, ν = 8. Γ. Να κάνετε τον πίνακα κατανοµής συχνοτήτων, σχετικών συχνοτήτων, σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων της ηµερήσιας αµοιβής των εργαζοµένων της επιχείρησης, το πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων και να εκτιµήσετε τη διάµεσο. Μονάδες 9 Γ4. Έστω Ω ο δειγµατικός χώρος των εργαζοµένων της επιχείρησης και Α, Β δύο P A 0,5 P B 0,65. ΘΕΜΑ ενδεχόµενα του Ω τέτοια ώστε ( ) και ( ) Να αποδείξετε ότι: ( ) ( ) P A B + P B A 0,55 P A B ( ) Μονάδες 5 Έστω X µια ποσοτική µεταβλητή ως προς την οποία εξετάζουµε ένα δείγµα µεγέθους ν και x, x,,x ν οι παρατηρήσεις που έχουν µέση τιµή x, τυπική απόκλιση s, συντελεστή µεταβλητότητας CV = 5% και διάµεσο δ. 50 Θεωρούµε τη συνάρτηση f( x) = 4x ( x + s) x + +s, x R. Αν η f στο CV σηµείο µε τετµηµένη x 0 = έχει εφαπτόµενη παράλληλη στον άξονα x x τότε : ÈÅÌÁÔÁ 0. Να δείξετε ότι x= 4, s= και να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τα ακρότατα. Μονάδες 7. Να βρείτε τον µικρότερο θετικό αριθµό c κατά τον οποίο πρέπει να αυξηθούν οι τιµές των παρατηρήσεων ώστε το δείγµα να είναι οµοιογενές. Μονάδες 5 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

12 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 4. Υποθέτουµε ότι η παραπάνω κατανοµή είναι κανονική ή περίπου κανονική. Θεωρούµε δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω µε πιθανότητες s Ρ( Α ) = και Ρ( Β ) =. x δ 5s = να βρείτε τις πιθανότητες: 9 P A B P A B P A B.. Αν P( A B) P( A B). ( ), ( ) και ( ) Μονάδες 9 Αν το πλήθος των παρατηρήσεων x, µε x είναι 5 τότε να βρείτε το µέγεθος του δείγµατος. Μονάδες 4 ÈÅÌÁÔÁ 0 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 4

13 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ο A. Αν ( x) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ f και ( x) συνάρτηση F ( x) = f ( x) + g( x) ισχύει F ( x) = f ( x) + g ( x) g παραγωγίσιµες συναρτήσεις, να δείξετε ότι για την. Μονάδες 9 B. α. Να διατυπώσετε τον αξιωµατικό ορισµό της πιθανότητας για ένα ενδεχόµενο Α ενός δειγµατικού χώρου Ω µε πεπερασµένο πλήθος στοιχείων. Μονάδες β. Τι εκφράζει η αθροιστική συχνότητα Ν της τιµής x µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ; Μονάδες Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Μια συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το Α, λέµε ότι παρουσιάζει τοπικό µέγιστο στο x A όταν f ( x) f ( x ) για κάθε x σε µια περιοχή του x. Μονάδες β. Το τόξο α ενός κυκλικού τµήµατος στο κυκλικό διάγραµµα συχνοτήτων είναι ίσο µε α = 60 ν. Μονάδες γ. Αν Α, Β είναι ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου τότε το ενδεχόµενο να µην πραγµατοποιηθεί κανένα από τα δύο είναι ( B) A. Μονάδες ÈÅÌÁÔÁ 00 f ( x) f x g x + f x g x δ. Ισχύει: g( x) = ( g( x) ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μονάδες ε. Το εύρος σε οµαδοποιηµένα δεδοµένα µπορεί να διαφέρει από τα αντίστοιχα δεδοµένα πριν αυτά οµαδοποιηθούν. Μονάδες Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

14 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 ΘΕΜΑ ο ίνεται η συνάρτηση f ( x) ln( x + ) + x+ + 5 = α, όπου α µια σταθερά µε α 5. Α. Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f ( x) Β. Να βρείτε: α. την f ( x). x + β. το ( ) lm f x x x x. Μονάδες Μονάδες 5 Μονάδες 5 Γ. Να δείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτοµένης (ε) της γραφικής παράστασης της f ( x) που είναι παράλληλη στην ευθεία y= x είναι y = x+ α Να βρείτε την τιµή του α αν η διάµεσος των τεταγµένων των σηµείων της ευθείας (ε) τα οποία έχουν τετµηµένες 0,, 9, 0 είναι 50. ΘΕΜΑ ο Το παρακάτω ιστόγραµµα συχνοτήτων δείχνει τις βαθµολογίες των µαθητών της Γ Λυκείου ενός σχολείου, σε ένα διαγώνισµα. Μέσα στα ορθογώνια που έχουν βάση ίση µε τη µονάδα δίνονται τα εµβαδά τριών από αυτά. v E = 4 E E = 8 E 4 E 5 = 8 ÈÅÌÁÔÁ Βαθµοί Αν N4= 6ν και το εµβαδόν του χωρίου που ορίζεται από το πολύγωνο συχνοτήτων και τον οριζόντιο άξονα είναι 50, τότε: Α. Να βρείτε το πλήθος των µαθητών. Μονάδες Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

15 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Β. Να κατασκευάσετε τον πίνακα κατανοµής συχνοτήτων, αθροιστικών συχνοτήτων και αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. Μονάδες 0 Γ. Αν επιλέξουµε τυχαία ένα µαθητή της Γ Λυκείου του σχολείου να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχοµένων. α. Ο βαθµός του γραπτού να είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 0 και µικρότερος του 7. ΘΕΜΑ 4 ο β. Ο βαθµός του γραπτού να είναι κάτω από 0 ή τουλάχιστον 6. Έστω {,,6, κ, λ, µ } Ω= ο δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης και το Α = κ, λ, µ, ώστε να ισχύουν: P ( A) = και P( ) P ( ) ( ) ( λ) = = P 6= P κ =. ενδεχόµενο { } P ( ) Α. Να βρείτε τις πιθανότητες των απλών ενδεχοµένων του Ω. Μονάδες 5 Β. Να βρείτε τα κ, λ, µ αν η συνάρτηση f ( x) x x + 0x + 00 = λ έχει εφαπτοµένη στο σηµείο A(,f ( ) ) µε συντελεστή 48 ενώ τα κ και µ είναι οι θέσεις των τοπικών ακροτάτων της µε κ µικρότερο του µ. Μονάδες 4 x =. x 5 Να βρείτε το πεδίο ορισµού της g(x) και στη συνέχεια τα στοιχεία του ενδεχοµένου Β όταν: B = { x Ω και x }. Μονάδες 4 Γ. ίνεται η συνάρτηση g( x). Σε ένα δείγµα 60 παρατηρήσεων που ακολουθούν κανονική κατανοµή οι 4 από αυτές είναι µεγαλύτερες από το 0 ενώ το εύρος R των παρατηρήσεων ÈÅÌÁÔÁ 00 είναι ίσο µε τα 4 της µέσης τιµής x. Να βρείτε το ενδεχόµενο Γ = {c Ω ώστε ο c προστιθέµενος σε όλες τις παρατηρήσεις να γίνεται το δείγµα οµοιογενές}. Μονάδες 4 Ε. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων A Γ, Β Γ, Α Γ, Β Α. Μονάδες 8 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

16 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Αν Α,Β είναι δύο ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω, να δείξετε ότι Ρ Α Β = Ρ Α Ρ ΑI Β. ( ) ( ) ( ) Μονάδες 9 Β. α. Πότε µια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα του πεδίου ορισµού της; Μονάδες β. Τι ονοµάζεται δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης ; Μονάδες Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α. Για κάθε x>0 ισχύει ( x ) x =. x Μονάδες β. Όταν ένα δείγµα τιµών ακολουθεί ασύµµετρη κατανοµή µε θετική ασυµµετρία τότε ισχύει δ>x. Μονάδες γ. Η µέση τιµή που βρίσκουµε σε οµαδοποιηµένα δεδοµένα είναι πάντα ίδια µε αυτήν που είχαµε πριν την οµαδοποίηση. Μονάδες ÈÅÌÁÔÁ 009 δ. Μία συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα του πεδίου ορισµού της λέγεται γνησίως φθίνουσα όταν για οποιαδήποτε σηµεία x, x µε x x f x > f x. < ισχύει ( ) ( ) Μονάδες ε. Έστω Α,Β δύο ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω. Aν P( A) P( B) τότε κατ ανάγκη ισχύει A B. Μονάδες Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

17 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 ΘΕΜΑ ο Την 9 η Μαρτίου στις 4 π.µ. οι θερµοκρασίες 0 πόλεων σε βαθµούς Κελσίου, οµαδοποιήθηκαν σε 4 κλάσεις ίσου πλάτους και δίνονται στον παρακάτω πίνακα : v Κλάσεις σε βαθµούς o C [0,) [,4) 4 [4,6) 6 [6,8) 8 α) Να βρεθεί η µέση θερµοκρασία των πόλέων σε βαθµούς o C. β) Να κατασκευαστεί το ιστόγραµµα και το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων % και να εκτιµηθεί η διάµεσος της θερµοκρασίας. Μονάδες 7 γ) Να υπολογίσετε την διακύµανση και να εξετάσετε αν το δείγµα είναι οµοιογενές δ) Να βρεθεί τα ποσοστό των πόλεων µε θερµοκρασία από έως και 7 βαθµούς o C. ίνεται ΘΕΜΑ ο s = x ν - k ν = k = x ν ν Έστω δειγµατικός χώρος Ω µε ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα όπου Ω={,,,4,,5} και η συνάρτηση f(x)=x κx+9, κ Ω για κάθε x R. Επιλέγουµε τα παρακάτω ενδεχόµενα: Α={ κ Ω / κ πολλαπλάσιο του } Β={ κ Ω / η f δεν έχει πραγµατικές ρίζες } ÈÅÌÁÔÁ 009 Γ={ κ Ω / το όριο lm x κ x κx x κ 6 κ } Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

18 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 α) Να βρεθούν τα ενδεχόµενα Α, Β, Γ. β) Να βρεθούν οι πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Γ). γ) Να δείξετε ότι P( B) = και P( A B) 5 I =. 5 δ) Να υπολογιστούν οι πιθανότητες P( AU B), P( AU B ), P( B A ) ΘΕΜΑ 4 ο. Μονάδες 7 ίνονται τα ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω που αποτελείται από ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα και η συνάρτηση ( ) ( U ) ( ) + ( ) ( ) ( ) P( B) P A B P B A = + R P A P B P A + f x x, x για την οποία είναι γνωστό ότι η εφαπτοµένη της γραφικής της παράστασης στο K, f είναι παράλληλη στην ευθεία y=x+. ( ) σηµείο ( ) α) Να αποδείξετε ότι τα ενδεχόµενα Α και Β είναι ασυµβίβαστα. β) Αν P( A B) Μονάδες 7 U = και η γραφική παράσταση C f της συνάρτησης f διέρχεται από 4 το σηµείο Λ 0, να υπολογιστούν Ρ(Α) και Ρ(Β). = να υπολογίσετε τα ακρότατα της συνάρτησης 4 g x = 6f x x γ) Αν P( A) = και P( B) ( ) ( ) ÈÅÌÁÔÁ 009 ( ) δ) Αν (ε) η εφαπτοµένη της C f στο σηµείο K, f ( ) και M ( x y) M ( x y ) M ( x y ) x, x,..., x,,,,..., 0 0, 0 0 σηµεία της (ε) που οι τετµηµένες 0 59 έχουν µέση τιµή και τυπική απόκλιση S x = να βρεθεί ο συντελεστής 6 µεταβολής των τεταγµένων τους. Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

19 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 Θέµα ο Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Τι ονοµάζεται εύρος ή κύµανση R ενός δείγµατος παρατηρήσεων και τι µειονέκτηµα παρουσιάζει; Μονάδες Α. Έστω Ω ={ω, ω, ω ν } ο δειγµατικός χώρος µε πεπερασµένο πλήθος στοιχείων. Να δώσετε τον αξιωµατικό ορισµό της πιθανότητας του απλού ενδεχοµένου {ω }. Μονάδες 4 Α. Αν η f(x) = x παραγωγίσιµη συνάρτηση, να δείξετε ότι η παράγωγός της είναι f (x) = x. Μονάδες 8 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. α. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε σηµείο x 0 του πεδίου ορισµού f(x0+ h) + f(x 0 ) της τότε ισχύει f (x 0) = lm. h 0 h Μονάδες β. O συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτοµένης της καµπύλης που είναι η γραφική παράσταση µιας συνάρτησης f στο σηµείο (x 0, f (x 0 )) θα είναι f (x 0 ) δηλαδή ο ρυθµός µεταβολής της f (x) ως προς x όταν x = x 0. Μονάδες γ. Αν η πραγµατοποίηση ενός ενδεχοµένου Α συνεπάγεται την πραγµατοποίηση του ενδεχοµένου Β τότε Α Β. Μονάδες ÈÅÌÁÔÁ 008 δ. Πάντοτε ένα µεγαλύτερο δείγµα δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα από ένα µικρότερο δείγµα. Μονάδες ε. Ο δειγµατικός χώρος κάθε πειράµατος τύχης αποτελείται από ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα. Μονάδες Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

20 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 Θέµα ο ίνεται συνάρτηση f(x)= x 4 x +. α. Να βρείτε το πεδίο ορισµού της f. β. Να βρείτε το σηµείο Μ(x, f(x)) στο οποίο η γραφική παράσταση της f τέµνει τον x x. Μονάδες 5 γ. Να δείξετε ότι lm f ( x) =6 x δ. Έστω x, =,,,4 οι τιµές µιας µεταβλητής x, ενός δείγµατος µεγέθους ν=40. Αν κ= lm f ( x) να συµπληρωθεί ο πίνακας: x Θέµα ο X v f N F 4 κ 4 0, Σύνολο Μονάδες 8 «Σε µια εταιρία εργάζονται συνολικά 00 υπάλληλοι στο διοικητικό ή στο τεχνικό τµήµα. Από αυτούς οι 60 είναι άνδρες, 40 άτοµα εργάζονται στο διοικητικό τµήµα ενώ 0 γυναίκες εργάζονται στο τεχνικό τµήµα. Η µέση ηλικία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών είναι 40 χρόνια.» α. Επιλέγουµε τυχαία ένα άτοµο που εργάζεται στην εταιρεία. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων: Α: «Το άτοµο είναι άνδρας που εργάζεται στο τεχνικό τµήµα» Β: «Το άτοµο είναι άνδρας ή εργάζεται στο διοικητικό τµήµα» ÈÅÌÁÔÁ 008 Μονάδες 7 β. Κάποιοι υπάλληλοι αποχώρησαν από την εταιρεία η οποία κάλυψε το κενό τους προσλαµβάνοντας για κάθε άτοµο που αποχώρησε, ένα νεότερο κατά 4 χρόνια. Αν η νέα µέση ηλικία των υπαλλήλων της εταιρείας είναι 9,6 χρόνια, να βρείτε πόσοι υπάλληλοι αποχώρησαν. Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

21 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 γ. Αν είναι γνωστό ότι η κατανοµή των 00 αρχικών ηλικιών είναι περίπου κανονική και το,5% των υπαλλήλων έχει ηλικία το πολύ 6 χρόνια, να βρείτε πόσοι υπάλληλοι της εταιρείας έχουν ηλικία µικρότερη από χρόνια. δ. Αν ισχύει 00 κ κ vx vx = = ( ) = µετά την πρόσληψη των νεότερων ατόµων και η κατανοµή των ηλικιών εξακολουθεί να είναι κανονική, να βρείτε κατά προσέγγιση το εύρος της κατανοµής των ηλικιών των υπαλλήλων της εταιρείας. ίνεται S Θέµα 4 ο ( v x ) [ ]. v κ = v x v κ «Έστω πείραµα τύχης µε δειγµατικό χώρο Ω = {,,,4,5,6,7} και m η ελάχιστη τιµή της µέσης τιµής των αριθµών x, 5e x, x+4, -7x, (x R). Επιλέγουµε τυχαίο κ Ω και σχηµατίζουµε τη συνάρτηση g(x)=mx -κ x+ (x R)» Α. Να δείξετε ότι m=. Μονάδες 9 Β. Θεωρούµε το ενδεχόµενο Ε={ κ Ω / «η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g στο σηµείο της Α(, g()) δεν είναι παράλληλη στον άξονα x x}. Nα βρεθεί η πιθανότητα του ενδεχοµένου E. Μονάδες 8 Γ. Αν Α,Β ενδεχόµενα του δειγµατικού χώρου Ω µε Α Β, Α Β, να δειχτεί ότι P( A B) P( A) h( x) = x + x + x + 008, x R είναι γνησίως αύξουσα στο R. Μονάδες 8 ÈÅÌÁÔÁ 008 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

22 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ ο Α.Τι λέγεται δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης; Μονάδες. Πώς ορίζεται η διάµεσος ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων; (ν θετικός ακέραιος) Μονάδες 4 B. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη, να αποδείξετε ότι: ( ) cf (x) ' = cf (x), c IR Μονάδες 8 Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ), γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη (Σ) ή (Λ) δίπλα στον αριθµό της ερώτησης.. Αν Α είναι το πεδίο ορισµού µιας συνάρτησης f και υπάρχει x0 το οποίο ισχύει x x0 o A για lm f (x) f (x ) τότε η f δεν είναι συνεχής στο Α. Μονάδες. Ένα τοπικό ελάχιστο µιας συνάρτησης µπορεί να είναι µεγαλύτερο από ένα τοπικό της µέγιστο. Μονάδες. Η διάµεσος της κανονικής κατανοµής συµπίπτει µε τη µέση τιµή της. Μονάδες ÈÅÌÁÔÁ O συντελεστής µεταβολής (CV) είναι µέτρο σχετικής διασποράς. Μονάδες 5. Η διακύµανση εκφράζεται µε τις µονάδες µε τις οποίες εκφράζονται οι παρατηρήσεις. Μονάδες Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

23 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 ΘΕΜΑ ο ίνεται η συνάρτηση f (x) = x + lnx α. Να βρείτε το πεδίο ορισµού της. β. Να υπολογίσετε την παράγωγό της. γ. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση δεν έχει ακρότατα. δ. Να υπολογίσετε το όριο: xf (x) x lm x Μονάδες 5 Μονάδες 5 Μονάδες 7 Μονάδες 8 ΘΕΜΑ ο Ο χρόνος εργασίας 80 υπαλλήλων µιας εταιρείας, που εργάζονται από 5 εως 0 χρόνια, έχει ταξινοµηθεί σε 5 ισοπλατείς κλάσεις. Είναι γνωστό ότι το ύψος του ορθογωνίου του ιστογράµµατος συχνοτήτων που αντιστοιχεί στην τέταρτη κλάση είναι 0, η συχνότητα της δεύτερης κλάσης είναι τετραπλάσια από τη συχνότητα της τρίτης κλάσης, η σχετική συχνότητα της πρώτης κλάσης είναι 0% και ο αριθµός των υπαλλήλων που εργάζονται τουλάχιστον 5 χρόνια είναι 40. α. Να παραστήσετε τα παραπάνω δεδοµένα σε έναν πίνακα συχνοτήτων (απολύτων, σχετικών, αθροιστικών και αθροιστικών σχετικών). Μονάδες 8 β. Να κατασκευάσετε το ιστόγραµµα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων και το αντίστοιχο πολύγωνο. ÈÅÌÁÔÁ 007 Μονάδες 8 γ. Να υπολογίσετε το ποσοστό των υπαλλήλων που εργάζονται λιγότερο από χρόνια. Μονάδες 4 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

24 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 δ. Πόσα το πολύ χρόνια πρέπει να εργάζεται ένας υπάλληλος, ώστε να είναι µεταξύ των 60 υπαλλήλων µε τα λιγότερα χρόνια εργασίας; Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 4 ο Για τα ενδεχόµενα Α, Β ενός δειγµατικού χώρου Ω, που αποτελείται από ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα, είναι Ν(Α) Ν(Β) = 5 Ν(Ω) Έστω R το εύρος του δείγµατος των παρατηρήσεων: Α. Να αποδείξετε ότι: α. 0 < R β. R = P(A B) + P(Α Β ) Ρ(Α), Ρ(Β), Ρ(Α Β), Ρ(Α Β) Μονάδες 4 Μονάδες 7 5P(A)x 5P(B), αν x Β. Αν η συνάρτηση f (x) = x είναι συνεχής 5P(A B)+, αν x = στο IR να αποδείξετε ότι: α. Ρ(Β) = Ρ(Α Β) + 5 β. R = γ. Ρ(Α Β) = και Ρ(Α Β) = 0 ÈÅÌÁÔÁ 007 Μονάδες 7 Μονάδες 4 Μονάδες Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

25 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ ο Α. Αν x, x,, x κ οι τιµές µιας µεταβλητής X που αφορά τα άτοµα ενός δείγµατος µεγέθους ν όπου κ, ν µη µηδενικοί φυσικοί αριθµοί µε κ ν ) Τι ονοµάζεται σχετική συχνότητα f της τιµής x, =,,,κ ) είξτε ότι 0 f για =,,,κ ) είξτε ότι f + f + + f κ = (9 ΜΟΝΑ ΕΣ) Β. Έστω Α, Β δύο ασυµβίβαστα ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω. Να αποδείξετε ότι P ( A B) = P( A) + P( B) (8 ΜΟΝΑ ΕΣ) Γ. Να γράψετε στην τελευταία στήλη το γράµµα της σωστής απάντησης Α Β Γ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αν Ρ(Α)=0. τότε το Ρ(Α ) ισούται µε Αν Ρ(Α)=0., Ρ(Β)=0.4, Ρ(Α Β)=0. τότε το Ρ(Α Β) ισούται µε Αν Ρ(Α)=0.8, Ρ(Α Β)=0. Το Ρ(Α - Β) ισούται µε τότε Το Ρ(Α Β ) ισούται µε Αν Ρ(Α)=0. και Ρ(Β)=0.6 Ρ(Α Β) = Ποια από τις διπλανές σχέσεις Ρ(Α Β)= ΕΝ µπορεί να ισχύει Ρ(Α - Β)= ΘΕΜΑ ο ίνεται η συνάρτηση f ( x) = λ x 6x + µ. (8 ΜΟΝΑ ΕΣ) x + x Αν lm = και το µέγιστο της συνάρτησης f είναι 9 : x x λ ) είξτε ότι λ = (7 ΜΟΝΑ ΕΣ) ) είξτε ότι µ = 5 (6 ΜΟΝΑ ΕΣ) ) Βρείτε τα σηµεία της γραφικής παράστασης της f όπου η εφαπτοµένη (ε) είναι παράλληλη στον x x (6 ΜΟΝΑ ΕΣ) v) Να βρείτε για ποια τιµή του x ο ρυθµός µεταβολής της f γίνεται ελάχιστος. (6 ΜΟΝΑ ΕΣ) ÈÅÌÁÔÁ 006 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

26 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 006 ΘΕΜΑ ο Μελετήσαµε ένα δείγµα Ι.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας ως προς τον αριθµό των επιβατών συµπεριλαµβανοµένου και του οδηγού. Μερικά από τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα Α. Αριθµός επιβατών x Αριθµός αυτοκινήτων f f % N F F % ν ΣΥΝΟΛΑ ) Να µεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συµπληρώσετε. (4 ΜΟΝΑ ΕΣ) ) Να υπολογίσετε την µέση τιµή και τη διάµεσο του δείγµατος ( ΜΟΝΑ ΕΣ) ) Να εξετάσετε αν το δείγµα είναι οµοιογενές (4 ΜΟΝΑ ΕΣ) Β. Επιλέγουµε τυχαία ένα αυτοκίνητο. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων: Α: το αυτοκίνητο έχει το πολύ δύο επιβάτες ( ΜΟΝΑ ΕΣ) Β: το αυτοκίνητο έχει τουλάχιστον τέσσερις επιβάτες ( ΜΟΝΑ ΕΣ) Γ. Επιλέγουµε στην τύχη έναν επιβάτη. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων: Γ: ο επιβάτης έχει τρεις συνεπιβάτες (4 ΜΟΝΑ ΕΣ) : ο επιβάτης δεν έχει συνεπιβάτες (4 ΜΟΝΑ ΕΣ) ΘΕΜΑ 4 ο Σ ένα χωριό υπάρχουν ν άνθρωποι που ο καθένας είναι x, x,, x ν ετών. Α. Αν το δείγµα x, x,, x ν των ηλικιών τους έχει συντελεστή µεταβολής 0% και µετά από 5 χρόνια γίνεται για πρώτη φορά οµοιογενές, ) Βρείτε τη µέση τιµή και την τυπική απόκλιση των ηλικιών τους ) Βρείτε τη µέση τιµή του δείγµατος x, x,..., xv ) Αν ο µικρότερος σε ηλικία είναι 0 ετών, βρείτε προσεγγιστικά τη µεγαλύτερη ηλικία, αν υποθέσουµε ότι η κατανοµή των ηλικιών είναι κανονική. (9 ΜΟΝΑ ΕΣ) Β. Στο παραπάνω χωριό υπάρχουν µόνο καφενεία, το Α και το Β. Αν το 0% των κατοίκων πηγαίνει στο Α καφενείο και το 60% δεν πηγαίνει στο Β ενώ το 50% πηγαίνει σε ένα τουλάχιστον από τα δύο καφενεία, να βρείτε: ) Τι ποσοστό των κατοίκων πηγαίνει και στα δύο καφενεία ) ÈÅÌÁÔÁ 006 Απ αυτούς που πηγαίνουν µόνο στο ένα καφενείο ποιοι είναι οι περισσότεροι, αυτοί που πηγαίνουν µόνο στο Α ή αυτοί που πηγαίνουν µόνο στο Β. (8 ΜΟΝΑ ΕΣ) Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

27 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 006 Γ. Το κάθε ένα από τα ν άτοµα αγοράζει ένα λαχνό. Οι λαχνοί είναι αριθµηµένοι από το έως το ν και έχουν ίδια πιθανότητα κλήρωσης. Αν η πιθανότητα να κληρωθεί περιττός αριθµός είναι κατά 0,8% µεγαλύτερη από το να κληρωθεί άρτιος να βρείτε πόσα άτοµα έχει το χωριό. (8 ΜΟΝΑ ΕΣ) ÈÅÌÁÔÁ 006 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

28 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 005 ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Α. ) Να δώσετε τον ορισµό της συνέχειας µιας συνάρτησης f στο πεδίο ) ορισµού της Α. Μονάδες Πότε µια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα του πεδίου ορισµού της; Μονάδες Β. Να γράψετε και να αποδείξετε τις ιδιότητες που ισχύουν για την σχετική συχνότητα f της τιµής x, =,,,κ του δείγµατος µεγέθους ν κ, των τιµών µιας µεταβλητής Χ. Μονάδες 0 Γ. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ) καθεµία από τις επόµενες προτάσεις.. Το κυκλικό διάγραµµα χρησιµοποιείται για τη γραφική παράσταση µόνο ποιοτικών δεδοµένων. Μονάδες. Αν για τις αθροιστικές συχνότητες Ν, =,,,4,5 ενός δείγµατος τιµών x, x, x, x 4, x 5 της µεταβλητής Χ, ισχύει ÈÅÌÁÔÁ 005 N = 4 +, τότε το µέγεθος του δείγµατος είναι ν=0. Μονάδες. Σε οµαδοποιηµένα δεδοµένα, το εύρος ισούται µε την διαφορά της κεντρικής τιµής της πρώτης κλάσης από την κεντρική τιµή της τελευταίας κλάσης. Μονάδες 4. Σε κανονική κατανοµή ισχύει: x= δ, όπου x είναι η µέση τιµή και δ η διάµεσος της. Μονάδες 5. Αν για τις πιθανότητες P(A), P(B) δύο ενδεχοµένων Α, Β ενός δειγµατικού χώρου Ω είναι P(A) P(B) τότε ισχύει πάντα A B. Μονάδες Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

29 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 005 ΘΕΜΑ ο Έστω t, t,, t 00 ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής Τ µε µέση τιµή t, τυπική απόκλιση s 0 και η συνάρτηση F µε τύπο ( )( ) t s x 4, αν x 0 και x 4 F( x) = x, 4 s, αν x = 4 η οποία είναι συνεχής στο διάστηµα Α = [ 0, + ). α) Να αποδείξετε ότι για x 4 ο τύπος της συνάρτησης F είναι ( ) ( )( ) F x = t s x +. Μονάδες 7 β) Να εξετάσετε αν είναι οµοιογενές το δείγµα των τιµών t, t,, t 00 της µεταβλητής Τ. Μονάδες 0 γ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης (ε) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g µε τύπο g( x) ( ) F x = στο σηµείο της t s ΘΕΜΑ ο A,g 4 4. Μονάδες 8 Ο κυβισµός των κινητήρων Χ, σε κυβικά εκατοστά (κ.εκ.), ενός δείγµατος αυτοκινήτων, ακολουθεί κανονική κατανοµή. Στο παραπάνω δείγµα βρέθηκαν 00 αυτοκίνητα µε κυβισµό µικρότερο από.400κ.εκ. και.60 αυτοκίνητα µε κυβισµό µικρότερο από.000κ.εκ. α) Να βρείτε τη µέση τιµή x, την τυπική απόκλιση s και να εκτιµήσετε το εύρος R του κυβισµού των κινητήρων των αυτοκινήτων του δείγµατος. Μονάδες β) Επιλέγουµε τυχαία ένα αυτοκίνητο από το δείγµα. Να βρείτε την πιθανότητα να ÈÅÌÁÔÁ 005 έχει κινητήρα µε κυβισµό µικρότερο από.00κ.εκ. ή µεγαλύτερο από.000κ.εκ. Μονάδες 7 γ) Αν, µετά από επισκευή, ο κυβισµός κάθε κινητήρα αυξηθεί κατά 6%, να βρείτε την µέση τιµή και την διασπορά των νέων τιµών του, και να εκτιµήσετε το εύρος τους. Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

30 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 005 ΘΕΜΑ 4 ο ίνονται τα ενδεχόµενα Κ, Λ ενός δειγµατικού χώρου Ω µε πιθανότητες P(K), Ρ(Λ) αντίστοιχα, όπου Ρ(Κ) 0. α) Η συνάρτηση f ( x) = x P( Λ) x P( K) +, x ΙR έχει στο σηµείο x o ΙR µέγιστο το P( K) Να αποδείξετε ότι: 5. ) x o = Ρ(Κ)+Ρ(Λ) ) Ρ(Λ) = Ρ(Κ) Μονάδες 4 β) Έστω, επιπλέον, ότι οι παρατηρήσεις: P( ), P(K), P(Λ), Ρ(Κ Λ), Ρ(Ω), Ρ(Κ), Ρ( ), Ρ(Κ), Ρ(Κ Λ), Ρ(Κ Λ) έχουν διάµεσο δ 4 = και P ( K Λ) ( Λ Κ) =. ) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων: Κ, Λ, Κ Λ, Κ Λ. ) Μονάδες Να κάνετε το διάγραµµα συχνοτήτων καθώς και το αντίστοιχο πολύγωνο συχνοτήτων της κατανοµής των παραπάνω παρατηρήσεων. Μονάδες ÈÅÌÁÔÁ 005 Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

31 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 004 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Ο Α. ί ν ε τ α ι η σ υ ν ά ρ τ η σ η F( x ) = f ( x ) + g ( x ). Α ν ο ι σ υ ν α ρ τ ή σ ε ι ς f, g ε ί ν α ι π α ρ α γ ω γ ί σ ι µ ε ς, ν α α π ο δ ε ί ξ ε τ ε ό τ ι : F ( x ) = f ( x ) + g ( x). Μ Ο Ν Α Ε Σ 8 Β. Ρ ί χ ν ο υ µ ε έ ν α ζ ά ρ ι µ ι α φ ο ρ ά κ α ι η έ ν δ ε ι ξ ή τ ο υ ε ί ν α ι ο α ρ ι θ µ ό ς 4. Έ σ τ ω τ α ε ν δ ε χ ό µ ε ν α Α = {,, 5 } κ α ι Β = {, 4, 6 } Ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ε τ ε σ α ν Σ ω σ τ ή ( Σ ) ή Λ ά θ ο ς ( Λ ) κ α θ ε µ ι ά α π ό τ ι ς ε π ό µ ε ν ε ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς έ ω ς 4 :. Π ρ α γµ α το ποι ή θ η κε το ενδ ε χόµε νο Α Β.. Π ρ α γµ α το ποι ή θ η κε του λ ά χ ι στον έν α απ ό τ α Α κ α ι Β.. Π ρ α γµ α το ποι ή θ η κε το αν τ ί θε το ε νδ εχόµ ενο του Β. 4. Π ρ α γµ α το ποι ή θ η κε το ενδ ε χόµε νο Α Β. Μ Ο Ν Α Ε Σ 4 Γ. Ο ι π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς t, t, t,, t ν έ χ ο υ ν µ έ σ η τ ι µ ή x = 4, ε ύ ρ ο ς R = 0 κ α ι τ υ π ι κ ή α π ό κ λ ι σ η s =. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε τ η µ έ σ η τ ι µ ή, τ ο ε ύ ρ ο ς κ α ι τ η ν τ υ π ι κ ή α π ό κ λ ι σ η τ ω ν π α ρ α τ η ρ ή σ ε ω ν t, t, t,, t ν ( ν ΙΝ * ) Μ Ο Ν Α Ε Σ 6. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε τ ο υ ς κ α ν ό ν ε ς, π ο υ δ ί ν ο υ ν τ ι ς π α ρ α γ ώ γ ο υ ς τ ω ν π α ρ α κ ά τ ω σ υ ν α ρ τ ή σ ε ω ν : f ( x) cf ( x ) µ ε c π ρ α γ µ α τ ι κ ή σ τ α θ ε ρ ά, f ( x) g ( x ), µ ε g( x) 0, f ( g ( x ) ). g x ( ) ÈÅÌÁÔÁ 004 Μ Ο Ν Α Ε Σ 7

32 Θ Ε Μ Α ο Έ ν α κ ο υ τ ί π ε ρ ι έ χ ε ι µ ί α κ ό κ κ ι ν η σ φ α ί ρ α Κ κ α ι τ ρ ε ι ς µ α ύ ρ ε ς τ ι ς Μ, Μ κ α ι Μ. Α φ α ι ρ ο ύ µ ε τ υ χ α ί ω ς µ ι α σ φ α ί ρ α α π ό τ ο κ ο υ τ ί, τ η ν κ α τ α γ ρ ά φ ο υ µ ε κ α ι σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α α φ α ι ρ ο ύ µ ε τ υ χ α ί ω ς µ ι α δ ε ύ τ ε ρ η σ φ α ί ρ α κ α ι τ η ν κ α τ α γ ρ ά φ ο υ µ ε ε π ί σ η ς. α. Ν α βρ ε ί τ ε το δε ι γ µα τ ι κό χώ ρο Ω του π ε ι ρ άµ α τος. Μ Ο Ν Α Ε Σ 9 β. Ν α π α ρ α σ τ ή σ ε τ ε µ ε α ν α γ ρ α φ ή τ α ε ν δ ε χ ό µ ε ν α, π ο υ π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι α π ό τ η ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η ι δ ι ό τ η τ α : Α : Κ α ι ο ι δ ύ ο σ φ α ί ρ ε ς ε ί ν α ι µ α ύ ρ ε ς Β : Μ ό ν ο µ ί α σ φ α ί ρ α ε ί ν α ι µ α ύ ρ η Γ Κ α µ ί α σφ α ί ρ α δ εν ε ίν α ι µ αύ ρη Μ Ο Ν Α Ε Σ 7 γ. Ν α υπο λογ ί σ ε τε τ ι ς π ι θα νότ η τε ς των Α, Β κα ι Γ. Μ Ο Ν Α Ε Σ 4 δ. Ν α σ χ ε δ ι ά σ ε τ ε τ ο σ η µ ε ι ό γ ρ α µ µ α, π ο υ π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ω ν µ α ύ ρ ω ν σ φ α ι ρώ ν, που π ερ ι έ χουν τ α α π λ ά ε νδ εχ όµ εν α του Ω. Μ Ο Ν Α Ε Σ 5 Θ Ε Μ Α ο Έ σ τ ω ο δ ε ι γ µ α τ ι κ ό ς χ ώ ρ ο ς Ω κ α ι έ ν α µ η κ ε ν ό ε ν δ ε χ ό µ ε ν ό τ ο υ Α. ( Α ) Α. Ν α β ρ ε ί τ ε τ α α κ ρ ό τ α τ α τ η ς σ υ ν ά ρ τ η σ η ς f ( x ) = x x +, x IR. ΜΟΝΑ ΕΣ 0 B. Θ εω ρούµ ε τ ι ς π αρ α τ ηρ ή σε ι ς: P( A ), P ( A ), P( ), P (Ω ). α. Ν α υ πο λογ ί σε τ ε τ ην µ έ σ η τ ι µ ή τους κ α ι τ ην δ ι ά µε σό τους. ΜΟΝΑ ΕΣ 6 β. Ν α δ ε ί ξ ε τ ε, ό τ ι η δ ι α κ ύ µ α ν σ ή τ ο υ ς ε ί ν α ι : s = P (A) - P(A)+ 4 ΜΟΝΑ ΕΣ 5 γ. Ν α δ ε ί ξ ε τε, ότ ι : CV κ α ι η ι σότ η τα ισ χ ύε ι, ό τα ν P( A) = P ( A ). ΜΟΝΑ ΕΣ 4 ÈÅÌÁÔÁ 004

33 Θ Ε Μ Α 4 ο Τ α ψ υ γ ε ί α µ ι α ς ε τ α ι ρ ε ί α ς σ υ ν τ ή ρ η σ η ς τ ρ ο φ ί µ ω ν ε ί ν α ι κ α τ α ν ε µ η µ έ ν α σ ε τ έ σ σ ε ρ ι ς κ λ ά σ ε ι ς, σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ η ν θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ί α Χ ( σ ε ο C ), π ο υ ε π ι κ ρ α τ ε ί σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τ ο υ ς, ό π ω ς φ α ί ν ε τ α ι σ τ η π ρ ώ τ η σ τ ή λ η τ ο υ ε π ό µ ε ν ο υ π ί ν α κ α. Κλάσεις [, ) [ 4, ) Κεντρικές τιµές x Συχνότητες ν Σχετικές συχνότητες f % [, 0 ) [0, ) [, 4 ) ΣΥΝΟΛΟ: Σ ε σ χ έ σ η µ ε τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ω ν ψ υ γ ε ί ω ν τ η ς π ρ ώ τ η ς κ λ ά σ η ς, η δ ε ύ τ ε ρ η κ λ ά σ η έ χ ε ι τ ρ ι π λ ά σ ι ο α ρ ι θ µ ό κ α ι η τ έ τ α ρ τ η π ε ν τ α π λ ά σ ι ο α ρ ι θ µ ό ψ υ γ ε ί ω ν. Α. Ν α α π ο δ ε ί ξ ε τ ε, ό τ ι η µ έ σ η θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ί α τ ω ν ψ υ γ ε ί ω ν ε ί ν α ι ΜΟΝΑ ΕΣ 6 B. Έ σ τ ω, ό τ ι η τ ρ ί τ η κ λ ά σ η έ χ ε ι ί δ ι ο α ρ ι θ µ ό ψ υ γ ε ί ω ν µ ε τ η ν π ρ ώ τ η κ λ ά σ η. α. Ν α σ υ µ π λ η ρ ώ σ ε τ ε τ η ν σ τ ή λ η µ ε τ ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς σ υ χ ν ό τ η τ ε ς f % τ ο υ π α ρ α π ά ν ω π ί ν α κ α κ α ι ν α κ α τ α σ κ ε υ ά σ ε τ ε τ ο π ο λ ύ γ ω ν ο α θ ρ ο ι σ τ ι κ ώ ν σ χ ε τ ι κώ ν σ υ χνοτ ή τ ων. ΜΟΝΑ ΕΣ 9 β. Ν α υπο λογ ί σ ε τε τ ην δ ι άµ εσο θε ρ µοκ ρ α σ ί α δ. ΜΟΝΑ ΕΣ 5 γ Α π ό τ ο π ο λ ύ γ ω ν ο α θ ρ ο ι σ τ ι κ ώ ν σ χ ε τ ι κ ώ ν σ υ χ ν ο τ ή τ ω ν, ν α ε κ τ ι µ ή σ ε τ ε τ ο π οσοσ τό τω ν ψυ γ ε ίω ν µ ε θε ρµο κρ α σ ί α µε γ α λύ τ ερ η α πό 0,5 ο C. ΜΟΝΑ ΕΣ 5 o C ÈÅÌÁÔÁ 004 x =

34 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 00 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑ Ο Α. Αν Α, Β δύο ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω, δείξτε ότι ισχύει: P(A B)=P(A)+P(B)-P(A B). Β. Έστω ότι έχουµε την κατανοµή συχνοτήτων ενός δείγµατος µεγέθους n. Αν X,, K Xkοι τιµές της (ποσοτικής) µεταβλητής, µε συχνότητες n, n,..., n k και σχετικές συχνότητες f, f,..., f k αντίστοιχα και X ο αριθµητικός µέσος των τιµών του δείγµατος, δείξτε ότι X k = = X f (7 µονάδες) (4µονάδες) Γ. Απαντήστε (χωρίς απόδειξη - αιτιολόγηση) στις επόµενες ερωτήσεις.. Σε ένα δείγµα µεγέθους n, παρατηρήθηκε ότι για κάθε τιµή της µεταβλητής x, η απόλυτη συχνότητα n ισούται µε την (αντίστοιχη) εκατοστιαία σχετική συχνότητα f %, δηλαδή ισχύει n= f% για κάθε =,,, Ποιο είναι το µέγεθος n του δείγµατος; ( µονάδες). Τις τελευταίες 7 ηµέρες, οι θερµοκρασίες σε ένα χωριό της Νορβηγίας ήταν, -, -, 0,,, βαθµούς αντίστοιχα. Τι έχετε να παρατηρήσετε για το συντελεστή µεταβλητότητας της θερµοκρασίας αυτού του επταηµέρου; ( µονάδες). Έστω x,, K xn οι τιµές ενός δείγµατος, x η µέση τιµή τους και s η τυπική τους απόκλιση. Αν κάθε µία από τις πιο πάνω τιµές πολλαπλασιαστεί µε τον αριθµό α και σε κάθε γινόµενο προστεθεί ο αριθµός b, γράψτε τη µέση τιµή x' και την τυπική απόκλιση s ' των νέων τιµών ax+ b, ax+ b,..., axn+ b ( µονάδες) 4. Έστω ότι έχουµε ένα δείγµα µεγέθους n και συµβολίζουµε µε n τις συχνότητες και f τις αντίστοιχες σχετικές συχνότητες των τιµών x της µεταβλητής. Αν συµβολίσουµε µε a το αντίστοιχο τόξο ενός κυκλικού τµήµατος στο κυκλικό διάγραµµα συχνοτήτων του δείγµατος, γράψτε µε τι ισούται το a. ( µονάδες). Ένας µαθητής της Γ Λυκείου, διεκδικεί την εισαγωγή του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τους εξής βαθµούς:. Γενικός βαθµός πρόσβασης: 6. ο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας: 5. ο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας: 7 Υπολογίστε τη µέση επίδοση του συγκεκριµένου µαθητή. (Υπενθυµίζεται ότι ο γενικός βαθµός πρόσβασης έχει συντελεστή βαρύτητας 8, το ο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας έχει συντελεστή βαρύτητας, και το ο 0,7). ( µονάδες) Ε. Ένα φορτηγό κινείται ευθύγραµµα πάνω στην Εθνική οδό, µεταφέροντας εµπορεύµατα από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα. Καθώς πλησιάζει προς τη Λάρισα, η θέση του πάνω στην Εθνική οδό συναρτήσει του χρόνου t, δίνεται από τη συνάρτηση x( t) = t t t. Βρείτε την ταχύτητα και την επιτάχυνση του φορτηγού. Η ταχύτητά του αυξάνεται ή ελαττώνεται; (4 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 00

35 ΖΗΤΗΜΑ Ο Στον επόµενο πίνακα συχνοτήτων, φαίνεται η κλιµάκωση των βαθµών πρόσβασης του συνόλου των µαθητών της Γ Λυκείου, που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο το έτος 00, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Κλάσεις [ - ) Σχετική Συχνότητα % f Αν είναι γνωστό ότι το πλήθος των µαθητών που πήραν βαθµό πρόσβασης µεγαλύτερο ή ίσο του 6 και µικρότερο του 8, ήταν τετραπλάσιο αυτών που πήραν βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 4 και µικρότερο του 6, να συµπληρώσετε τον πίνακα µε τις δύο σχετικές συχνότητες που λείπουν. (5 µονάδες). Είναι γνωστό, ότι 5587 µαθητές, πήραν βαθµό πρόσβασης µεγαλύτερο ή ίσο του 0. Να βρείτε το συνολικό πλήθος των υποψηφίων. (4 µονάδες). Να υπολογίσετε πόσοι υποψήφιοι είχαν βαθµό πρόσβασης µεγαλύτερο ή ίσο του και µικρότερο του. (4 µονάδες) 4. Επιλέγουµε τυχαία ένα µαθητή. Η πιθανότητα αυτός να είναι υποψήφιος της θεωρητικής κατεύθυνσης είναι 0,4 ενώ η πιθανότητα να είναι υποψήφιος της θετικής, είναι µισή από την πιθανότητα να είναι υποψήφιος της τεχνολογικής. Βρείτε την πιθανότητα του ενδεχοµένου «ο µαθητής προέρχεται, είτε από τη θεωρητική, είτε από την τεχνολογική κατεύθυνση», καθώς και το πλήθος των µαθητών της θετικής κατεύθυνσης (στρογγυλοποιείστε την απάντησή σας στον πλησιέστερο ακέραιο). ( µονάδες) ΖΗΤΗΜΑ ο Ρίχνουµε ένα αµερόληπτο νόµισµα δύο φορές και θεωρούµε το ενδεχόµενο Α: «να φέρουµε τουλάχιστον µία φορά κεφάλι».. Βρείτε την πιθανότητα να συµβεί το ενδεχόµενο Α. (8 µονάδες). ίνεται ο πιο κάτω πίνακας συχνοτήτων: Τιµές µεταβλητής y ( ) Απόλυτες συχνότητες x P A ( ') x P A xp(ω) n ÈÅÌÁÔÁ 00 Όπου Ω και P(A) ο δειγµατικός χώρος και η πιθανότητα αντίστοιχα του ου ερωτήµατος και x R 0,. α. Υπολογίστε (ως συνάρτηση του x ) τη µέση τιµή y της µεταβλητής y (4 µονάδες) β. Βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f ( x) = y ( µονάδες)

36 ΖΗΤΗΜΑ 4 Ο ίνεται η συνάρτηση f ( x) = ( P( A)) x [7 P( A) ] x xln x + P( B), µε x> 0 και P( A), P( B ), οι πιθανότητες των ενδεχοµένων Α, Β αντίστοιχα, ενός δειγµατικού χώρου Ω.. Βρείτε την f '( x ) (4 µονάδες). Βρείτε την P(A), αν είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της f έχει, για χ=, εφαπτοµένη παράλληλη στον άξονα χ χ. (6 µονάδες) 55. Αν P( A ) = και f () =, δείξτε ότι P( B ) = και ότι τα ενδεχόµενα Α, Β δεν είναι 6 4 ασυµβίβαστα. (7 µονάδες) 4. είξτε ότι P( A B) (8 µονάδες) ÈÅÌÁÔÁ 00

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Μλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ένα σηµείο Α(χ, ψ) ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν f(ψ)=χ. 2. Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα A,

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ ( ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ ( ) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ ο Α.Τι λέγεται δειγµατικός χώρος ενός πειράµατος τύχης; Μονάδες. Πώς ορίζεται η διάµεσος ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων; (ν θετικός ακέραιος) Μονάδες 4 B. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t, t,..., t ν οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους ν, που έχουν µέση τιµή x. Σχηµατίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι (f() + g ()) f () + g (),. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραµα µε ισοπίθανα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

P(A ) = 1 P(A). Μονάδες 7

P(A ) = 1 P(A). Μονάδες 7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Αν οι συναρτήσεις f,g

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 31.

4 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 31. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ η ΕΚΑ Α. Οι µηνιαίες αποδοχές, σε, ν υπαλλήλων είναι x, x,, x ν και αυτές αποτελούν οµοιογενές δείγµα µε µέση τιµή 000. Αν το 8% έχει µισθό Α, το 6% Β και οι υπόλοιποι Γ : Να βρείτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΘΕΜΑ Ο Έστω η συνάρτηση f( ) =, 0 ) Να αποδείξετε ότι f ( ). f( ) =. ) Να υπολογίσετε το όριο lm f ( )+ 4. ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A A. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι f g f g,. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 0 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω t,t,...,t ν οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν ΘΕΜΑ 1o ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 η εκάδα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 η εκάδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ η εκάδα. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι 50 µαθητές της τρίτης τάξης ενός λυκείου ρωτήθηκαν σχετικά µε τον αριθµό των βιβλίων που διάβασαν την περίοδο των διακοπών τους. Τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Ε_3.Μλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ισχύει: Ρ(Α )=-Ρ(Α) Μονάδες 7 Α. Να ορίσετε το μέτρο διασποράς εύρος ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 96) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. f (x) s lim e. t,i 1,2,3,...

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 96) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. f (x) s lim e. t,i 1,2,3,... Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β ΕΜΕ (Τεύχος 96) Άσκηση ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έστω οι παρατηρήσεις δυο δειγμάτων αντίστοιχα των μεταβλητών Χ και Ψ Δίνεται ότι η μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής; Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο 1 : ιαφορικός Λογισµός 1. α. Tι ονοµάζεται συνάρτηση από το σύνολο Α στο σύνολο Β; β. Tι ονοµάζεται πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής; 2. Έστω µια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x)

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι ( f (x) + g(x) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o A. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει ότι Ρ(Α»Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β) Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1o A. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και Β ισχύει ότι Ρ(Α»Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β) Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_3.ΜλΑ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A.. Α.. Α.3. ΘΕΜΑ Β Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Nα χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακλουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο R, να αποδείξετε ότι (f() + g() )=f ()+g (), R Μονάδες 7 Α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

(f (x) g(x)) = f (x) g(x)+f (x) g (x) (μονάδες 2)

(f (x) g(x)) = f (x) g(x)+f (x) g (x) (μονάδες 2) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ () ΘΕΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688. Ε. ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688. Ε. ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 1 ο Αχαρνών 97 Αγ Νικόλαος 086596 ο Αγγ Σικελιανού Περισσός 078688 Ε ΛΙΑΤΣΟΣ Μαθηµατικός 7 t t 5 Ο πληθυσµός µιας κοινωνίας βακτηριδίων δίνεται από τον τύπο P(t) = e e σε δεκάδες µικρόβια και t 0 Α Να αποδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ÈÅÌÅËÉÏ

Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ÈÅÌÅËÉÏ Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικης Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Α.1. Α.2. Β.1. Β.2. Β.3. Α.1. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει ότι: Ρ (Α Β) = Ρ (Α)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2000-2015

Θέματα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2000-2015 Θέματα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 000-015 Περιεχόμενα Θέματα Επαναληπτικών 015.................................................. 3 Θέματα 015............................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) 5 1 1 1η σειρά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) ΘΕΜΑ 1 Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1,x,...,x κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής X, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3 Ασκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ.Π. ΚΕΦ 1,2,3 Δίνεται η συνάρτηση α. Να εξετάσετε την f ως προς τα ακρότατα. β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C f στο (1,f(1)). γ. Αν το α παίρνει τιμές που προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

(f(x)+g(x)) =f (x)+g (x), x R

(f(x)+g(x)) =f (x)+g (x), x R ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις, g είναι παραγωγίσιµες στο IR, να αποδείξετε ότι (()+g()) ()+g (), R Μονάδες 7 Α.

Διαβάστε περισσότερα

x, όπου c σταθερός πραγματικός αριθμός. Μονάδες 10

x, όπου c σταθερός πραγματικός αριθμός. Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει (f(g(x))) =f (g(x)) g (x) Μονάδες 2 ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ και. Έστω Α, Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε Ρ(Α) = 8

2 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ και. Έστω Α, Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε Ρ(Α) = 8 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ η ΕΚΑ Α. Έστω Α, Β ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε Ρ(Α) = 8 5 και Ρ(Β) = Ρ(Α ). Αν τα Α, Β είναι ασυµβίβαστα, να εξετάσετε αν είναι ασυµβίβαστα και τα Α, Β 5 i είξτε ότι Ρ(Α Β)=

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός.

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός. Συνάρτηση: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ λέγεται µια διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου Β. Γνησίως αύξουσα: σε ένα διάστηµα του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

δεδομένων με συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας)

δεδομένων με συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ-1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΕΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΕΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΕΣ 1 1) Δίνεται ο διπλανός πίνακας 43 παρατηρήσεων της μεταβλητής Χ και οι αντίστοιχες συχνότητές τους ν i. Αν 116 η μέση τιμή των παρατηρήσεων είναι x =, η διάμε- 43 σος είναι δ=3 και ισχύει κ>10, να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Α Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) x είναι f (x) Β Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α.1. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; (ΓΕΛ 2005) 2. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή ονομάζεται διακριτή και πότε συνεχής; (ΓΕΛ 2005,2014) 3. Τι ονοµάζεται απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν και είναι δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου να αποδείξετε ότι για τις πιθανότητές τους ισχύει: ( ) 1 ( ).

ΘΕΜΑ Α Α1. Αν και είναι δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου να αποδείξετε ότι για τις πιθανότητές τους ισχύει: ( ) 1 ( ). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ() ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μαθηµατικών & Στ. Στατ/κής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Μαθηµατικών & Στ. Στατ/κής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Μαθηµατικών & Στ. Στατ/κής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Α.α) ίνεται η συνάρτηση F() f() + g(). Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες, να αποδείξετε ότι: F () f () + g

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ o ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο ΙR. και c πραγµατική σταθερά. Να αποδείξετε ότι (c f(x)) =c f (x), x ΙR. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο R και c σταθερός πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

A. Να δείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ενός δειγματικού χώρου, ισχύει

A. Να δείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α ενός δειγματικού χώρου, ισχύει ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΘΕΜΑ 1ο Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1, x 2,..., x κ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 5 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 5 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 0 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς o ΘΕΜΑ Π α ν ε λ λ α δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ α σ ε ι ς ( 0 ) A. Aν οι συναρτησεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Θεωρία. Έστω η ορισµένη στο διάστηµα D συνάρτηση f. Α1 Να αναφέρετε πότε λέµε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο D

Αξιολόγηση. Θεωρία. Έστω η ορισµένη στο διάστηµα D συνάρτηση f. Α1 Να αναφέρετε πότε λέµε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο D ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βασίλης Γατσινάρης ωρεάν υποστηρικτικό υλικό 1 Περί συναρτήσεων Έστω η ορισµένη στο διάστηµα D συνάρτηση f Α1 Να αναφέρετε πότε λέµε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο D Α Να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Στήλη ΙΙ Παράγωγος f (x) 1. -ημx. 2. x ρ-1 3. συνx 4. 1 Γ. x ρ, x > 0 και ρ ρητός. Β. x, x > ρ x ρ-1. Δ. ημx. Ε. συνx. 8.

ΘΕΜΑ 1ο. Στήλη ΙΙ Παράγωγος f (x) 1. -ημx. 2. x ρ-1 3. συνx 4. 1 Γ. x ρ, x > 0 και ρ ρητός. Β. x, x > ρ x ρ-1. Δ. ημx. Ε. συνx. 8. ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 20 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

(f(x) + g(x)) = f (x) + g (x).

(f(x) + g(x)) = f (x) + g (x). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 000 0 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞETΑΣΕΙΣ 000 ΘΕΜΑ ο Α. α) Δίνεται η συνάρτηση F() = f()+g(). Αν οι συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες, να αποδείξετε ότι F () f () g (). Μονάδες 8 β) Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Ο : Α. Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω να αποδειχθεί ότι: Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2002 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2002 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Έστω η συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής στο διάστημα [α,β] με f(α) f(β). Να αποδείξετε ότι για κάθε αριθμό η μεταξύ των f(α) και

Διαβάστε περισσότερα

c f(x) = c f (x), για κάθε x R

c f(x) = c f (x), για κάθε x R ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών www.othisi.gr 2 Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 00 ΘΕΜΑ ο Α Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) x είναι f (x) Β Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 21. (1)

3 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 21. (1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 η ΕΚΑ Α. Το 50% των κατοίκων µιας πόλης διαβάζουν την εφηµερίδα (α), ενώ το 30% των κατοίκων διαβάζουν την εφηµερίδα (α) και δε διαβάζουν την εφηµερίδα (β). Ποια είναι η πιθανότητα ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Α.1. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 MAΪΟΥ 0 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C Επιμέλεια: Κ Μυλωνάκης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Τι ονομάζεται πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α; Έστω Α ένα υποσύνολο του R Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους;

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α Πότε λέμε ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο σημείο 0 του πεδίου ορισμού της; Α Αν οι συναρτήσεις και g είναι παραγωγίσιμες στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ λυκείου γ ε ν ι κ ή ς π α ι δ ε ί α ς

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ λυκείου γ ε ν ι κ ή ς π α ι δ ε ί α ς Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 1 6 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ λυκείου γ ε ν ι κ ή ς π α ι δ ε ί α ς Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Μαθηματικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Τετάρτη, 0 Μα ου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f,g είναι παραγωγίσιμες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 04/ 01/ 2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 949422 www.syghrono.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17

15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17 ΜΕΡΟΣ 1 0 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ 1. Σε ένα Λύκειο θέλουµε να εξετάσουµε την επίδοση 10 µαθητών στο µάθηµα της Στατιστικής στο τέλος του β τετραµήνου. Πήραµε τις ακόλουθες βαθµολογίες: 15,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 20 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. ΘΕΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 000) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. Τιμές Μεταβλητής Συχνότητα σχετική Σχετική Αθροιστική f % f N 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f()= είναι f ()=, για κάθε R Μονάδες 7 Α. Έστω μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 4 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 4 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 0 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς Π α ν ε λ λ α δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ α σ ε ι ς ( 0 ) o ΘΕΜΑ A. Aν n

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συάρτησης f ( ), για κάθε R. Α.. Α.. (

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (τεύχος 56)

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (τεύχος 56) ΓΕΝΙΚEΣ AΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κώστας Βακαλόπουλος, Κώστας Παπαϊωάννου, Θανάσης Χριστόπουλος Άσκηση ( λ) λ λ 5 Δίνεται η συνάρτηση F(x) x λx. α) Να βρεθεί η F (x). Ν(Β) Άρα: Β = {5}, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα (I): Οµάδα (II): Οµάδα (III):

Οµάδα (I): Οµάδα (II): Οµάδα (III): I Α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ), δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση ίνονται τρείς οµάδες τιµών Οµάδα (I): 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω μια συνάρτηση ff που έχει πεδίο ορισμού το ΔΔ. 1. Πότε η ffλέγεται συνεχής στο xx 0 ΔΔ ; 2. Πότε η ff λέγεται συνεχής; (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑŸΙΚ Ν ΕΞΕΤΑΣΕ Ν (2001 2012) & ΘΕΜΑΤ Ν ΠΡΟΣΟΜΕΙ ΣΗΣ Ο.Ε.Φ.Ε (2003 2012) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑŸΙΚ Ν ΕΞΕΤΑΣΕ Ν (2001 2012) & ΘΕΜΑΤ Ν ΠΡΟΣΟΜΕΙ ΣΗΣ Ο.Ε.Φ.Ε (2003 2012) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑŸΙΚ Ν ΕΞΕΤΑΣΕ Ν (00 0) & ΘΕΜΑΤ Ν ΠΡΟΣΟΜΕΙ ΣΗΣ Ο.Ε.Φ.Ε (003 0) Επιμέλεια Συρραφή Θεμάτων Ζαχαριάδης Λάζαρος - Μαθηματικός ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1η σειρά)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1η σειρά) 3 1 0 011 ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1η σειρά) ΘΕΜΑ 1 Α. Έστω η συνάρτηση F()=f()+g(). Aν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες, να αποδείξετε ότι F

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f είναι f, για κάθε. Μονάδες 7 Α. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ () Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων που δίνει την κατανοµή συχνοτήτων 0 οικογενειών ως προς τον αριθµό των παιδιών τους, να βρεθεί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. .. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; 4. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

,,, και τα ενδεχόμενα

,,, και τα ενδεχόμενα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) 0 ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f(x)=x είναι f( x=, ) για κάθε x Α. Έστω μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 Πέµπτη, Ιουνίου 00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α.. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει ότι P(A B) P(A)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. A. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο ΙR. και c πραγματική σταθερά. Να αποδείξετε ότι (c f(x)) =c f (x), x ΙR.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. A. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο ΙR. και c πραγματική σταθερά. Να αποδείξετε ότι (c f(x)) =c f (x), x ΙR. ΘΕΜΑ 1o ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Σ Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ. οι τιμές μιας μεταβλητής Χ ενός δείγματος πλήθους ν με k.

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Σ Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ. οι τιμές μιας μεταβλητής Χ ενός δείγματος πλήθους ν με k. Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Σ Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΘΕΜΑ Α A Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση () είναι παραγωγίσιμη στο R με () Α Έστω k οι τιμές μιας μεταβλητής Χ ενός δείγματος πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2016 ΘΕΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ: ASK4MATH WWW.ASKISIOLOGIO.GR Έκδοση 2η IE Τις λύσεις των θεμάτων επιμελήθηκαν τα μέλη της ask4math 1. Ανδριοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 2 β. αν Α Β τότε Ρ(Β)... Ρ(Α). Μονάδες 2 Β.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

Μονάδες 2 β. αν Α Β τότε Ρ(Β)... Ρ(Α). Μονάδες 2 Β.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση

2010-2011. 4 o Γενικό Λύκειο Χανίων Γ τάξη. Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις για λύση 00-0 4 o Γενιό Λύειο Χανίων Γ τάξη Μαθηματιά Γενιής Παιδείας γ Ασήσεις για λύση Επιμέλεια: Μ. Ι. Παπαγρηγοράης http://users.sch.gr/mipapagr 4 ο Γενιό Λύειο Χανίων 00 0 ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικός Περιηγητής σχ. έτος

Μαθηματικός Περιηγητής σχ. έτος =================================================================== ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα