Οδηγός χρήστη R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήστη R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transcript

1 Οδηγός χρήστη R306

2 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson R306. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν online αποθηκευτικό χώρο και ειδικές προσφορές στην ιστοσελίδα Για υποστήριξη προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύµβολα οδηγιών Σ' αυτό τον Οδηγό χρήστη εµφανίζονται τα παρακάτω σύµβολα οδηγιών: > Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για µετακίνηση και επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης στο κέντρο. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά. Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά. Σηµείωση Συµβουλή Προειδοποίηση Υποδηλώνει ότι µια υπηρεσία ή λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο ή από τη συνδροµή. Μπορεί να µην είναι διαθέσιµα όλα τα µενού ή όλες οι λειτουργίες στο τηλέφωνό σας. Συµβουλευθείτε το λειτουργό του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες. 2

3 Προετοιµασία του τηλεφώνου Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την µπαταρία 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα µπαταρίας. 2 Περάστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της, µε τους ακροδέκτες στραµµένους προς τα κάτω. 3 Τοποθετήστε την µπαταρία µε την πλευρά της επιγραφής προς τα πάνω και τους ακροδέκτες να βλέπουν ο ένας τον άλλο. 4 Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα µπαταρίας. Μην ασκείτε δύναµη όταν τοποθετείτε το κάλυµµα µπαταρίας. Σύρετε το κάλυµµα της µπαταρίας προσεκτικά στο τηλέφωνο και κλείστε το. 3

4 Για να φορτίσετε την µπαταρία 1 Η µπαταρία του τηλεφώνου έχει κάποια φόρτιση όταν αγοράζετε το τηλέφωνο. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Χρειάζονται περίπου 2,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της µπαταρίας. Πιέστε ένα πλήκτρο για να φωτιστεί η οθόνη. 2 Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή, σηκώστε το βύσµα του προς τα πάνω. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία για περισσότερο ή και για λιγότερο από 2,5 ώρες. Η διακεκοµµένη φόρτιση δεν προκαλεί ζηµιά στην µπαταρία. 4

5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο 1 Πιέστε παρατεταµένα. 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN σας εάν σάς ζητηθεί. Για να διορθώσετε τυχόν λάθη πληκτρολόγησης, πιέστε. 3 Επιλέξτε ΟΚ. 4 Επιλέξτε µια γλώσσα. 5 Εισάγετε την ώρα και την ηµεροµηνία και επιλέξτε Αποθήκ.. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο Πιέστε παρατεταµένα. Κατάσταση αναµονής Αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και πληκτρολογήσετε τον PIN σας, στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το όνοµα του λειτουργού του δικτύου σας. Αυτό ονοµάζεται κατάσταση αναµονής. Τώρα µπορείτε να πραγµατοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις. 5

6 SIM και PIN Κάρτα SIM Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module, Μονάδα Ταυτότητας Συνδροµητή), την οποία σας παρέχει ο λειτουργός του δικτύου σας, περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συνδροµή σας. Απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές στην κάρτα SIM σας πριν την αφαιρέσετε από το τηλέφωνό σας. Οι επαφές µπορούν επίσης να αποθηκευτούν στη µνήµη του τηλεφώνου. είτε Επαφές στη σελίδα 14. Κωδικός PIN Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του τηλεφώνου σας, µπορεί να χρειαστείτε έναν PIN (Personal Identification Number, Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης). Ο κωδικός PIN σάς παρέχεται από το λειτουργό του δικτύου σας. Κάθε ψηφίο του PIN εµφανίζεται στην οθόνη µε τη µορφή αστερίσκου (*) εκτός από την περίπτωση που ο PIN αρχίζει µε ψηφία ίδια µε αυτά ενός αριθµού έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα 112 ή 911. Μπορείτε να καλείτε αριθµούς έκτακτης ανάγκης χωρίς να πληκτρολογήσετε κωδικό PIN. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασµένα τον PIN σας τρεις φορές διαδοχικά, στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα PIN µπλ/µένο. Για ξεµπλοκάρ., εισάγετε τον PUK που σας παρέχει ο λειτουργός σας. Για να ξεµπλοκάρετε τον PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK (Personal Unblocking Key, Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώµατος). 6

7 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου Ακουστικό Οθόνη Πλήκτρo επιλογής Πλήκτρο κλήσης Πλήκτρο συντοµεύσεων Κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης Πλήκτρο συντόµευσης ραδιοφώνου Πλήκτρo επιλογής Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, Πλήκτρο τερµατισµού Πλήκτρο C (διαγραφής) Πλήκτρο σιωπηλής λειτουργίας 7

8 Πλήκτρα µετάβασης στον επόµενο & προηγούµενο σταθµό Πλήκτρα προρυθµισµένων ραδιοφωνικών σταθµών Στερεοφωνικά Ηχεία Κάµερα Πλήκτρα έντασης ήχου Πλήκτρο λειτουργίας βελτίωσης ήχου Υποδοχή σύνδεσης φορτιστή, handsfree και καλωδίου USB 8

9 Γενική επισκόπηση των µενού Organizer ιαχείρ. αρχείων, Κανονικό, Ηµερολόγιο, Εργασίες, Σηµειώσεις, Αντίστρ.µέτρησ., Χρονόµετρο, Αριθµοµηχανή Internet Ψυχαγωγία Κάµερα Μηνύµατα Παιχνίδια, TrackID, Ηχογράφηση Νέο µήνυµα, Εισερχόµενα, Πρόχειρα, Εξερχόµενα, Σταλµένα, Αποθ. µηνύµ., Κλήσ. τηλεφ/τή, Πρότυπα, Ρυθµίσεις Ραδιόφωνο Κλήσεις* Όλες Απαντηµένες Εξερχόµενες Αναπάντητες Επαφές Εγώ, Νέα επαφή Ρυθµίσεις* Γενικές Ήχοι & Οθόνη Κλήσεις Συνδεσιµότητα ειδοπ/σεις Ορισµένα από τα µενού και τα εικονίδια αυτού του εντύπου µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το λειτουργό του δικτύου, το ίδιο το δίκτυο ή τη συνδροµή. * Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο πλοήγησης για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες των υποµενού. 9

10 Εικονίδια οθόνης Τα παρακάτω εικονίδια µπορεί να εµφανιστούν στην οθόνη. Εικονίδιο Περιγραφή Εικονίδιο µπαταρίας. Ένα εντελώς πράσινο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η µπαταρία του τηλεφώνου είναι πλήρως φορτισµένη Έχετε µια αναπάντητη κλήση Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη Το τηλέφωνο είναι ρυθµισµένο σε σιωπηλή λειτουργία Έχετε λάβει ένα νέο µήνυµα SMS Έχετε λάβει ένα νέο µήνυµα MMS Το handsfree είναι συνδεδεµένο Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιηµένο Κλήση σε εξέλιξη Το µεγάφωνο είναι ενεργοποιηµένο Το ραδιόφωνο είναι σε λειτουργία Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη Μέτρια κάλυψη δικτύου. Πέντε γραµµές υποδηλώνουν ότι το τηλέφωνο λαµβάνει πλήρες σήµα 10

11 Συντοµεύσεις Τα κύρια µενού εµφανίζονται ως εικονίδια. Ορισµένα υποµενού περιλαµβάνουν καρτέλες. Για να χρησιµοποιήσετε τις συντοµεύσεις του πλήκτρου πλοήγησης Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. Πιέστε για να γράψετε ένα νέο µήνυµα. Πιέστε για να βγάλετε µια φωτογραφία. Πιέστε για να ανοίξετε το µενού Επαφές. Πιέστε για Προσθ., ιαγρ., Μετακίνηση ή χρήση µιας συντόµευσης. Για να αλλάξετε µια συντόµευση στην κατάσταση αναµονής, µεταβείτε στο Μενού > Ρυθµίσεις > Γενικές > Συντοµεύσεις. Η συντόµευση ραδιοφώνου δεν µπορεί να αλλάξει. Για να πλοηγηθείτε στα µενού 1 Από την κατάσταση αναµονής, πιέστε για να επιλέξετε Μενού. 2 Πιέστε,,, για να µετακινηθείτε µέσα στο µενού. Για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες Μεταβείτε σε µια καρτέλα πιέζοντας ή. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναµονής Πιέστε. Για να διαγράψετε στοιχεία Πιέστε. Για να ρυθµίσετε το τηλέφωνο σε σιωπηλή λειτουργία Πιέστε παρατεταµένα. 11

12 Κλήση Πρέπει να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να είστε εντός της εµβέλειας ενός δικτύου. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση 1 Από την κατάσταση αναµονής πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθµό τηλεφώνου. 2 Πιέστε. Για να τερµατίσετε µια κλήση Πιέστε. Για να απαντήσετε µια κλήση Πιέστε. Για να απορρίψετε µια κλήση Πιέστε. Για να αλλάξετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου, πιέστε τα πλήκτρα έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης κατά τη λήψη µιας κλήσης Πιέστε ή ένα από τα πλήκτρα έντασης ήχου για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης χωρίς να απαντήσετε στην κλήση. Για να ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο (ανοικτή συνοµιλία) κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Πιέστε Μεγ.ναι. Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στην ακοή σας. 12

13 Για να πραγµατοποιήσετε διεθνείς κλήσεις 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε παρατεταµένα µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη το σύµβολο +. 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (χωρίς µηδέν µπροστά) και τον αριθµό τηλεφώνου. 3 Πιέστε. Για να δείτε µια αναπάντητη κλήση Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανιστεί το µήνυµα Aναπάντητες κλήσεις:, επιλέξτε Ναι για να δείτε τους αριθµούς από τους οποίους λάβατε τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε έναν από αυτούς τους αριθµούς, µεταβείτε σ' αυτόν και πιέστε. Λίστα κλήσεων Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες κλήσεις. Για να καλέσετε έναν αριθµό από τη λίστα κλήσεων 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε στο όνοµα ή τον αριθµό και πιέστε. Για να διαγράψετε το περιεχόµενο της λίστας κλήσεων 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε στην καρτέλα Όλες και επιλέξτε Επιλογ. > ιαγραφή όλων. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση έκτακτης ανάγκης Από την κατάσταση αναµονής πληκτρολογήστε 112 (το διεθνή αριθµό έκτακτης ανάγκης) και πιέστε. 13

14 Επαφές Οι επαφές µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές από τη µνήµη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM ή από την κάρτα SIM στη µνήµη του τηλεφώνου. είτε Εισαγωγή κειµένου στη σελίδα 29. Για να προσθέσετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε στην επιλογή Νέα επαφή και επιλέξτε Προσθ.. 3 Επιλέξτε Προσθ. για να εισάγετε το όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 4 Μεταβείτε στην επιλογή Νέος αριθµός: και επιλέξτε Προσθ.. 5 Πληκτρολογήστε τον αριθµό και επιλέξτε ΟΚ. 6 Μεταβείτε στον τύπο αριθµού και επιλέξτε Επιλ.. 7 Μετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες και επιλέξτε πεδία για να προσθέσετε πληροφορίες. Μπορείτε να εισάγετε το σύµβολο + και τον κωδικό χώρας σε όλους τους αριθµούς του ευρετηρίου σας. Έτσι, θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στη χώρα σας αλλά και στο εξωτερικό. είτε Για να πραγµατοποιήσετε διεθνείς κλήσεις στη σελίδα 13. Για να καλέσετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε στην επαφή ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος της επαφής. 3 Πιέστε. 14

15 Για να επεξεργαστείτε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε. 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε Επιλογές > Επεξ. επαφής. 3 Μετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες, επεξεργαστείτε τις πληροφορίες και επιλέξτε Αποθήκ.. Για να διαγράψετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε. 2 Μεταβείτε στην επαφή και πιέστε. Για να αντιγράψετε όλες τις επαφές στην κάρτα SIM 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε. 2 Μεταβείτε στην επιλογή Νέα επαφή και επιλέξτε Επιλογές > Προηγµένες > Αντιγ/φή στη SIM > Αντιγραφή όλων. Για να επεξεργαστείτε ή να δείτε τον προσωπικό αριθµό τηλεφώνου σας 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε. 2 Μεταβείτε στην επιλογή Νέα επαφή και επιλέξτε Επιλογές > Ειδικοί αριθµοί > Οι αριθµοί µου. 3 Επιλέξτε Το κινητό µου για να επεξεργαστείτε ή να δείτε τον προσωπικό σας αριθµό. 4 Επιλέξτε Αποθήκ.. 15

16 Ραδιόφωνο Το τηλέφωνό σας διαθέτει ραδιόφωνο και το handsfree λειτουργεί ως κεραία. Για να ακούσετε ραδιόφωνο 1 Συνδέστε το handsfree στο τηλέφωνο. 2 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε. Για να ενεργοποιήσετε τα στερεοφωνικά ηχεία Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογ. > Ενερ. µεγαφών.. Μη χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ως ραδιόφωνο σε µέρη όπου απαγορεύεται. Λειτουργία βελτίωσης ήχου Με τη λειτουργία βελτίωσης ήχου παράγονται ηχητικά εφέ κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου από τα στερεοφωνικά ηχεία. Για να χρησιµοποιήσετε το εφέ "Συναυλία" 1 Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, πιέστε παρατεταµένα. 2 Για να απενεργοποιήσετε το εφέ Συναυλία και να µεταβείτε στο Κανονικό εφέ, πιέστε ξανά. Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο 1 Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογ. > Ενερ. µεγαφών.. 2 Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Ενίσχ. έντασης, πιέστε παρατεταµένα ενώ για να µεταβείτε στο εφέ Συναυλία, πιέστε ξανά. 3 Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή Ενίσχ. έντασης και να µεταβείτε στο Κανονικό εφέ, πιέστε ξανά. 16

17 Για µετάβαση στα AM Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογές > Ενεργοπ/ση ΑΜ. Όταν ακούτε ραδιόφωνο στα AM ή τα FM, πρέπει να χρησιµοποιείτε το handsfree που περιλαµβάνεται στο κιτ του τηλεφώνου. Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, πιέστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τα πλήκτρα έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Να ρυθµίζετε προσεκτικά την ένταση του ήχου όταν χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα έντασης προκειµένου να αποφεύγετε επικίνδυνα επίπεδα ήχου που µπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας. Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθµών Για αυτόµατη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθµών Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, πιέστε. Για χειροκίνητη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθµών Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, πιέστε ή. Για εναλλαγή µεταξύ των προρυθµισµένων ραδιοφωνικών σταθµών Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, πιέστε ή. Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθµών Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι και 20 προρυθµισµένους σταθµούς. Για να αποθηκεύσετε ένα ραδιοφωνικό σταθµό στη λίστα σταθµών 1 Όταν βρείτε ένα ραδιοφωνικό σταθµό, επιλέξτε Επιλογές > Σταθµοί > Αποθήκ.. 2 Επιλέξτε Εισαγ.. 17

18 Για να επιλέξετε αποθηκευµένους ραδιοφωνικούς σταθµούς 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Επιλέξτε Επιλογ. > Σταθµοί > Λίστα σταθµών. 3 Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθµό. Για να αποθηκεύσετε ένα ραδιοφωνικό σταθµό σε ένα πλήκτρο προρυθµισµένου σταθµού 1 Όταν βρείτε ένα ραδιοφωνικό σταθµό, επιλέξτε Επιλογές > Ρυθµίσεις > Ως πλ. ραδιοφ. > Εισαγ.. 2 Επιλέξτε ένα πλήκτρο ραδιοφωνικού σταθµού στη λίστα > Προσθ.. 3 Επιλέξτε Προσθ. για να προσθέσετε το σταθµό στη λίστα σταθµών. Για να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που είναι αποθηκευµένος σε ένα πλήκτρο προρυθµισµένου σταθµού Πιέστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα προρυθµισµένων ραδιοφωνικών σταθµών, ή. Πιέστε ή για εναλλαγή µεταξύ των προρυθµισµένων ραδιοφωνικών σταθµών. Πιέστε παρατεταµένα οποιοδήποτε πλήκτρο προρυθµισµένου σταθµού για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο όταν είναι ελαχιστοποιηµένο Από την κατάσταση αναµονής πιέστε και επιλέξτε. Για να κάνετε ραδιοφωνική εγγραφή 1 Ενώ παίζει το ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογ. > Εγγ/φή ραδιοφ. για να ξεκινήσει η εγγραφή. 2 Επιλέξτε Αποθήκ. για να αποθηκεύσετε την εγγραφή. 3 Θα βρείτε τη ραδιοφωνική εγγραφή στο µενού Επιλογ. > Ραδιοφ.εγγ/φές. 18

19 Επιλέξτε Επιλογ. > Ρυθµίσεις > Ποιότ. εγγ/φής και επιλέξτε µεταξύ των επιλογών Κανονικ. ποιότ. ή Υψηλ. ποιότητ.. Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις χώρες. Όπου είναι διαθέσιµη, µπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτή την υπηρεσία µόνο για αναπαραγωγή σε µια πιο βολική για εσάς χρονική στιγµή. Για να κάνετε αναπαραγωγή µιας ραδιοφωνικής εγγραφής Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Μουσική > Ραδιοφ.εγγ/φές > Άνοιγµ.. Για να ορίσετε το ραδιόφωνο ως ήχο ξυπνητηριού 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > Κανονικό. 2 Μεταβείτε σε ένα ξυπνητήρι και επιλέξτε Επεξερ.. 3 Μεταβείτε στην καρτέλα. 4 Μεταβείτε στην επιλογή Ήχος ξυπνητηρ.: > Επεξερ.. 5 Επιλέξτε Ραδιόφωνο. 6 Επιλέξτε Αποθήκ.. Όταν επιλέγετε το ραδιόφωνο ως ήχο ξυπνητηριού, θα πρέπει να έχετε το handsfree συνδεδεµένο στο τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο θα ηχήσει ως ήχος ξυπνητηριού µέσω του µεγαφώνου. Για να ελαχιστοποιήσετε την προβολή ραδιοφώνου 1 Επιλέξτε Επιλογ. > Ελαχιστοποίηση. 2 Για να επαναφέρετε την προβολή ραδιοφώνου στην οθόνη, από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 19

20 Μηνύµατα Μηνύµατα SMS Θα πρέπει να έχετε έναν αριθµό κέντρου υπηρεσιών, ο οποίος σάς παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας και είναι αποθηκευµένος στην κάρτα SIM. Ίσως να χρειάζεται να εισάγετε εσείς ο ίδιος τον αριθµό. Για να ορίσετε τον αριθµό του κέντρου υπηρεσιών 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις > SMS > Κέντρ. υπηρεσ.. Εάν ο αριθµός είναι αποθηκευµένος στην κάρτα SIM, εµφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. 2 Εάν δεν εµφανίζεται κανένας αριθµός, πληκτρολογήστε τον αριθµό κέντρου υπηρεσιών µαζί µε το διεθνές πρόθεµα + και τον κωδικό χώρας. 3 Επιλέξτε Αποθήκ.. είτε Εισαγωγή κειµένου στη σελίδα 29. Για να γράψετε και να στείλετε ένα SMS 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε. 2 Επιλέξτε SMS. Γράψτε το µήνυµα και επιλέξτε Συνέχ.. 3 Επιλέξτε έναν παραλήπτη χρησιµοποιώντας µια από τις επιλογές Εισαγ. αρ. τηλεφ. ή Αναζ. σε Επαφές και επιλέξτε Αποστ.. Για να δείτε ένα SMS που λάβατε 1 Στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα Λήφθηκε SMS. Επιλέξτε Ναι. 2 Μεταβείτε στο µη αναγνωσµένο µήνυµα και επιλέξτε Προβολ. 20

21 Μηνύµατα MMS Τα MMS µπορεί να περιέχουν κείµενο, φωτογραφίες, διαφάνειες (slides), ηχογραφήσεις και συνηµµένα. Πρέπει να ορίσετε ένα προφίλ MMS και τη διεύθυνση του διακοµιστή µηνυµάτων σας. Εάν δεν έχει καθοριστεί προφίλ MMS ή διακοµιστής µηνυµάτων στο τηλέφωνό σας, µπορείτε να λάβετε αυτόµατα όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις από το λειτουργό του δικτύου σας ή από την ιστοσελίδα Για να δηµιουργήσετε και να στείλετε ένα MMS 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Επιλέξτε MMS. 3 Εισάγετε κείµενο. Για να προσθέσετε αντικείµενα στο µήνυµα, πιέστε, µετακινηθείτε και επιλέξτε ένα αντικείµενο. 4 Εισάγετε κείµενο. Για να προσθέσετε αντικείµενα στο µήνυµα, πιέστε Συνέχ.. 5 Επιλέξτε έναν παραλήπτη (χρησιµοποιώντας µια από τις επιλογές ιεύθυνση , Εισαγ. αρ. τηλεφ. ή Αναζ. σε Επαφές) και επιλέξτε Αποστ.. Τόσο το τηλέφωνο αποστολής όσο και το τηλέφωνο λήψης θα πρέπει να διαθέτουν συνδροµή που να υποστηρίζει MMS. 21

22 Κάµερα Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες και να γράψετε video clip για προβολή, αποθήκευση και αποστολή φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες που βγάζετε µε την κάµερα αποθηκεύονται στο φάκελο Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπ. κάµερας. Το φορµά τους είναι JPEG. Οι φωτογραφίες που κατεβάζετε χρησιµοποιώντας τα MMS, το Internet ή την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες. Για να ενεργοποιήσετε την κάµερα και να βγάλετε µια φωτογραφία 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε. 2 Μεταβείτε στο εικονίδιο. 3 Επιλέξτε Φωτογρ για να βγάλετε µια φωτογραφία. 4 Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόµατα στο µενού Άλµπ. κάµερας. Το zoom είναι διαθέσιµο µόνο στον τρόπο λήψης VGA. Για να διαγράψετε µια αποθηκευµένη φωτογραφία 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπ. κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µια φωτογραφία και πιέστε. 22

23 Για να στείλετε µια αποθηκευµένη φωτογραφία της κάµερας µε MMS 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπ. κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µια φωτογραφία και επιλέξτε Επιλογ. > Αποστολή > Με MMS. 3 Επιλέξτε Συνέχ.. 4 Επιλέξτε έναν παραλήπτη χρησιµοποιώντας µια από τις επιλογές ιεύθυνση , Εισαγ. αρ. τηλεφ. ή Αναζ. σε Επαφές και επιλέξτε Αποστ.. είτε Για να στείλετε µια φωτογραφία της κάµερας µε Bluetooth στη σελίδα 28. Για να γράψετε ένα video clip 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε και µεταβείτε στην επιλογή. 2 Πιέστε Εγγραφ. για να ξεκινήσει η εγγραφή. Για να διακόψετε την εγγραφή Πιέστε ιακ. για να γίνει αυτόµατη αποθήκευση του video clip. Για να δείτε video clip 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Videos. 2 Επιλέξτε ένα video clip για Αναπαρ. 23

24 Άλλες λειτουργίες TrackID Το TrackID είναι µια δωρεάν υπηρεσία αναγνώρισης µουσικής. Κάντε αναζήτηση για τίτλους τραγουδιών, καλλιτέχνες και τίτλους άλµπουµ. Πρέπει να έχετε τις απαραίτητες ρυθµίσεις εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Internet στη σελίδα 25. Για πληροφορίες χρέωσης, συµβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας. Για να αναζητήσετε πληροφορίες για ένα τραγούδι Όταν ακούτε ένα τραγούδι που παίζεται από ένα µεγάφωνο, από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ψυχαγωγία > TrackID. Για να εγγράψετε έναν ήχο Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ψυχαγωγία > Ηχογράφηση. Για να ακούσετε µια ηχογράφηση 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων. 2 Μεταβείτε στην επιλογή Μουσική και επιλέξτε Άνοιγµ.. 3 Μεταβείτε σε µια ηχογράφηση και επιλέξτε Αναπαρ. 24

25 Internet Θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. Εάν στο τηλέφωνό σας δεν υπάρχουν ρυθµίσεις εγκατεστηµένες, µπορείτε: Να τις λάβετε µε SMS από το λειτουργό του δικτύου σας. Να χρησιµοποιήσετε έναν υπολογιστή για να µεταβείτε στην ιστοσελίδα και να ζητήσετε να σταλεί στο τηλέφωνό σας ένα SMS µε τις ρυθµίσεις. Για να επιλέξετε ένα προφίλ Internet Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Ρυθµίσ. Internet > Σύνδεση µε:. Επιλέξτε ένα προφίλ. Για να ξεκινήσετε την περιήγηση 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Internet. 2 Επιλέξτε Επιλογές > Μετάβαση. 3 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 25

26 ιαχείριση αρχείων Χρησιµοποιήστε τη ιαχείριση αρχείων για το χειρισµό των αρχείων που έχετε αποθηκευµένα στη µνήµη του τηλεφώνου. Για να δείτε πληροφορίες σχετικά µε αρχεία 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων. 2 Βρείτε ένα αρχείο και επιλέξτε Επιλογές > Πληροφορίες. Για να µετακινήσετε ένα αρχείο που περιέχεται στη ιαχείριση αρχείων 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων. 2 Βρείτε ένα αρχείο και επιλέξτε Επιλογές > ιαχ. αρχείου > Μετακίνηση. 3 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Για να διαγράψετε ένα αρχείο από τη ιαχείριση αρχείων 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων. 2 Βρείτε το αρχείο και πιέστε. Για να δείτε την κατάσταση µνήµης των φακέλων σας Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Επιλογ. > Κατάστ. µνήµης. 26

27 Ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth Η ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρµατη σύνδεση του τηλεφώνου σας µε άλλες Bluetooth συσκευές, για παράδειγµα, µε ένα Bluetooth ακουστικό. Μπορείτε: Να συνδεθείτε µε περισσότερες από µια συσκευές ταυτόχρονα. Να κάνετε ανταλλαγή αντικειµένων. Η συνιστώµενη µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο Bluetooth συσκευών είναι 10 m (33 ft.), χωρίς ενδιάµεση παρεµβολή στερεών αντικειµένων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ενεργό. Παρακαλούµε ελέγξτε εάν οι τοπικοί νόµοι ή κανονισµοί απαγορεύουν τη χρήση της ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth. Εάν απαγορεύεται, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιηµένη. Για εµφάνιση ή απόκρυψη του τηλεφώνου σας Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ανιχνεύσιµο > Ναι ή Όχι. Εάν ενεργοποιήσετε την απόκρυψη, οι άλλες συσκευές δε θα είναι σε θέση να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας χρησιµοποιώντας την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth. 27

28 Για να αντιστοιχίσετε µια συσκευή µε το τηλέφωνό σας 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Οι Συσκευές µου > Νέα συσκευή για να ξεκινήσει η αναζήτηση για διαθέσιµες συσκευές. 2 Επιλέξτε µια συσκευή από τη λίστα. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό εάν σας ζητηθεί. Για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας µε ένα Bluetooth handsfree 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Handsfree. 2 Επιλέξτε Ναι εάν προσθέτετε ένα Bluetooth handsfree για πρώτη φορά ή επιλέξτε Handsfree > Τα handsfree µου > Nέο handsfree εάν κάνετε αντιστοίχηση µε ένα άλλο Bluetooth handsfree. Βεβαιωθείτε ότι το handsfree σας είναι έτοιµο για αντιστοίχηση. Για να λάβετε ένα αντικείµενο 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ανιχνεύσιµο > Ναι. 2 Όταν λάβετε ένα αντικείµενο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για να στείλετε µια φωτογραφία της κάµερας µε Bluetooth 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπ. κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µια φωτογραφία και επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή > Με Bluetooth. 28

29 Εισαγωγή κειµένου Υπάρχουν δύο µέθοδοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να εισάγετε κείµενο: η µέθοδος εισαγωγής κειµένου µε πολλαπλή πίεση πλήκτρων (multitap) και η προγνωστική µέθοδος εισαγωγής κειµένου. Όταν χρησιµοποιείτε την προγνωστική µέθοδο εισαγωγής κειµένου, πιέζετε κάθε πλήκτρο µόνο µια φορά. Συνεχίστε να γράφετε µια λέξη ακόµα κι αν φαίνεται ότι είναι λάθος. Το τηλέφωνο χρησιµοποιεί το ενσωµατωµένο λεξικό του για να αναγνωρίσει τη λέξη µόλις εισαχθούν όλα τα γράµµατα. Για να εισάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο εισαγωγής κειµένου µε πολλαπλή πίεση πλήκτρων Πιέστε µέχρι να εµφανιστεί το γράµµα που θέλετε. Πιέστε για να προσθέσετε κενό διάστηµα. Πιέστε για να εισάγετε σηµεία στίξης. Για να εισάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας την προγνωστική µέθοδο εισαγωγής κειµένου Για παράδειγµα, εάν θέλετε να γράψετε τη λέξη Land, πιέστε,,,. Εάν η λέξη ή το σηµείο στίξης που εµφανίζεται στην οθόνη είναι αυτό που θέλετε, πιέστε για να το αποδεχτείτε και να προσθέσετε κενό διάστηµα. Για να αποδεχτείτε µια λέξη χωρίς να προσθέσετε κενό διάστηµα, πιέστε. Εάν η λέξη ή το σηµείο στίξης που εµφανίζεται δεν είναι αυτό που θέλετε, πιέστε επανειληµµένα ή για να εµφανιστούν εναλλακτικές λέξεις. Για να προσθέσετε µια λέξη στο λεξικό 1 Ενώ γράφετε το µήνυµα, επιλέξτε Επιλογ. > Ορθογραφία. 2 Γράψτε τη λέξη χρησιµοποιώντας τη µέθοδο εισαγωγής κειµένου µε πολλαπλή πίεση πλήκτρων και επιλέξτε Εισαγ.. 29

30 Πώς θα χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα Για να αλλάξετε µέθοδο εισαγωγής, πιέστε παρατεταµένα. Για εναλλαγή µεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων, πιέστε. Για να αλλάξετε γλώσσα γραφής, πιέστε παρατεταµένα. Για να διαγράψετε χαρακτήρες, πιέστε. Για να διαγράψετε µια ολόκληρη λέξη, πιέστε παρατεταµένα. Για να εισάγετε αριθµούς, πιέστε παρατεταµένα. Ξυπνητήρια Ως ήχο ξυπνητηριού µπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ήχους του τηλεφώνου σας ή το ραδιόφωνο. Το ξυπνητήρι ηχεί ακόµα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο. Για να ρυθµίσετε το ξυπνητήρι 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > Κανονικό. 2 Μεταβείτε σε ένα ξυπνητήρι και επιλέξτε Επεξερ.. 3 Μεταβείτε στην επιλογή Ώρα: και επιλέξτε Επεξερ.. 4 Εισάγετε την ώρα και επιλέξτε ΟΚ > Αποθήκ.. Για να ορίσετε τον ήχο του ξυπνητηριού 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > Ξυπνητήρια. 2 Μεταβείτε σε ένα ξυπνητήρι και επιλέξτε Επεξερ.. 3 Μεταβείτε στην καρτέλα. 4 Μεταβείτε στην επιλογή Ήχος ξυπνητηρ.: και επιλέξτε Επεξερ.. 5 Βρείτε και επιλέξτε έναν ήχο ξυπνητηριού. Επιλέξτε Αποθήκ.. 30

31 Για να σιγήσετε το ξυπνητήρι Όταν ηχήσει το ξυπνητήρι, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Εάν θέλετε το ξυπνητήρι να ηχήσει ξανά αργότερα, επιλέξτε Αναβολ.. Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι Όταν ηχήσει το ξυπνητήρι, επιλέξτε Απενεργοπ/ση. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τους διεθνείς αριθµούς έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα, 112 και 911. Αυτοί οι αριθµοί µπορούν συνήθως να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα, µε ή χωρίς κάρτα SIM, µε την προϋπόθεση ότι βρίσκεστε εντός της εµβέλειας ενός δικτύου GSM. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση έκτακτης ανάγκης Από την κατάσταση αναµονής πληκτρολογήστε 112 (το διεθνή αριθµό έκτακτης ανάγκης) και πιέστε. Για να εµφανίσετε τους αριθµούς έκτακτης ανάγκης που ισχύουν στην περιοχή σας Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. Μεταβείτε στην επιλογή Νέα επαφή > Επιλογές > Ειδικοί αριθµοί > Αριθµοί SOS. 31

32 Ήχοι κλήσης και θέµατα Τα θέµατα χρησιµοποιούνται για να αλλάξουν την εµφάνιση της οθόνης. Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Ήχοι & ειδοπ/σεις > Ήχος κλήσης και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης. Για να ρυθµίσετε τη δόνηση Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Ήχοι & ειδοπ/σεις > όνηση και επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Για να επιλέξετε έναν ήχο πλήκτρων Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Ήχοι & ειδοπ/σεις > Ήχος πλήκτρων και επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Για να επιλέξετε ένα θέµα Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Οθόνη > Θέµατα και επιλέξτε ένα θέµα. Για να χρησιµοποιήσετε ως wallpaper µια φωτογραφία που έχετε βγάλει µε την κάµερα 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπ. κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µια φωτογραφία και επιλέξτε Επιλογές > Χρήση ως > Φόντο. Για να χρησιµοποιήσετε µια αποθηκευµένη ραδιοφωνική εγγραφή ως ήχο κλήσης Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Organizer > ιαχείρ. αρχείων > Μουσική > Ραδιοφ.εγγ/φές. 32

33 Κλειδώµατα Κλείδωµα κάρτας SIM Το κλείδωµα της κάρτας SIM προστατεύει τη συνδροµή σας αλλά όχι το τηλέφωνό σας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. Εάν αλλάξετε κάρτα SIM, το τηλέφωνο λειτουργεί και µε την καινούργια κάρτα SIM. Οι περισσότερες κάρτες SIM είναι κλειδωµένες κατά την αγορά τους. Εάν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωµα της κάρτας SIM, κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN (Personal Identity Number, Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης). Εάν πληκτρολογήσετε λανθασµένα τον PIN σας τρεις φορές στη σειρά, η κάρτα SIM µπλοκάρεται. Αυτό υποδηλώνεται µε το µήνυµα PIN µπλ/ µένο. Για ξεµπλοκάρ., εισάγετε τον PUK που σας παρέχει ο λειτουργός σας. Για να ξεµπλοκάρετε τον PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PUK (Personal Unblocking Key, Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώµατος). Τους κωδικούς ΡΙΝ και PUK σάς τους παρέχει ο λειτουργός του δικτύου σας. Εάν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εµφανιστεί το µήνυµα Λάθος PIN Προσπάθειες που απέµειναν: όταν αλλάζετε τον PIN σας, αυτό σηµαίνει ότι έχετε πληκτρολογήσει λανθασµένα το νέο PIN ή PIN2. Για να ξεµπλοκάρετε την κάρτα SIM σας 1 Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εµφανιστεί το µήνυµα PIN µπλ/µένο. Για ξεµπλοκάρ., εισάγετε τον PUK που σας παρέχει ο λειτουργός σας, πληκτρολογήστε τον PUK σας και επιλέξτε ΟΚ. 2 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο PIN για επιβεβαίωση και επιλέξτε ΟΚ. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα της κάρτας SIM 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Προστασία > Ενεργοποίηση. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN σας και επιλέξτε ΟΚ. 33

34 Για να αλλάξετε τον PIN σας 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Aλλαγή PIN. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 4 Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο PIN για επιβεβαίωση και επιλέξτε ΟΚ. Για να αλλάξετε τον PIN2 σας 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Αλλαγή PIN2. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN2 σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN2 και επιλέξτε ΟΚ. 4 Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο PIN2 για επιβεβαίωση και επιλέξτε ΟΚ. Κλείδωµα τηλεφώνου Το κλείδωµα τηλεφώνου προστατεύει το τηλέφωνο από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση στην περίπτωση που αυτό κλαπεί και αλλαχθεί η κάρτα SIM. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου (η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 0000) µε οποιονδήποτε τετραψήφιο προσωπικό κωδικό. Εάν το κλείδωµα τηλεφώνου είναι ρυθµισµένο σε Αυτόµατο, δε χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου παρά µόνο όταν τοποθετηθεί στο τηλέφωνο µια άλλη κάρτα SIM. 34

35 Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Προστασία > Ενεργοποίηση. 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου και επιλέξτε ΟΚ. Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Aλλαγή κωδικού. 2 Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό και επιλέξτε ΟΚ. 4 Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό για επιβεβαίωση και επιλέξτε ΟΚ. Εάν τυχόν ξεχάσετε το νέο κωδικό σας, θα πρέπει να παραδώσετε το τηλέφωνό σας στον τοπικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Sony Ericsson. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Προστασία > Μη ενεργό. 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου και επιλέξτε ΟΚ. 35

36 Αντιµετώπιση προβληµάτων Για κάποια από τα προβλήµατα χρειάζεται να καλέσετε τον παροχέα υπηρεσιών σας, αλλά τα περισσότερα προβλήµατα που συναντάτε µπορείτε να τα διορθώσετε µόνος σας. Αφαιρέστε την κάρτα SIM πριν παραδώσετε το τηλέφωνό σας για επισκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Χωρητικότητα µνήµης και ταχύτητα απόκρισης τηλεφώνου Εάν δεν έχετε επανεκκινήσει το τηλέφωνό σας για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, ίσως αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε τη χωρητικότητα της µνήµης και την ταχύτητα απόκρισης. Μπορείτε να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο για να βελτιωθεί η χωρητικότητα της µνήµης του. 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε το κάλυµµα µπαταρίας. 2 Αφαιρέστε την µπαταρία του τηλεφώνου και κατόπιν τοποθετήστε την ξανά στη θέση της. 3 Τοποθετήστε το κάλυµµα µπαταρίας στη θέση του και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Ολική επαναφορά ρυθµίσεων Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε το τηλέφωνό σας, όπως τρεµόπαιγµα ή πάγωµα της οθόνης και προβλήµατα στην πλοήγηση, τότε θα πρέπει να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου σας. Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Επαναφ. ρυθµίσ. > Επαναφ. ρυθµίσ. και επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Η επιλογή Επαναφ. ρυθµίσ. επαναφέρει όλες τις ρυθµίσεις του τηλεφώνου στις αρχικές (εργοστασιακές) τιµές τους. Η επιλογή ιαγραφή όλων θα διαγράψει όλα τα δεδοµένα χρήστη όπως επαφές, µηνύµατα, φωτογραφίες και ήχους στο τηλέφωνό σας. 36

37 εν µπορώ να ενεργοποιήσω το τηλέφωνο, τί πρέπει να κάνω; οκιµάστε να φορτίσετε το τηλέφωνο µέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση. Συνδέστε το φορτιστή (βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο τροφοδοσίας του φορτιστή είναι στραµµένο προς τα πάνω) και φορτίστε το τηλέφωνο για 2,5 ώρες. Το εικονίδιο µπαταρίας στην οθόνη µπορεί να µην εµφανιστεί µέχρι να συµπληρωθούν 30 λεπτά φόρτισης του τηλεφώνου. Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώµατος του τηλεφώνου µου; Μια λειτουργία κλειδώµατος τηλεφώνου προστατεύει το τηλέφωνό σας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση. Εάν στο τηλέφωνό σας τοποθετηθεί άλλη κάρτα SIM, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώµατος του τηλεφώνου. Η εργοστασιακή ρύθµιση του κωδικού κλειδώµατος τηλεφώνου είναι Τι σηµαίνουν τα παρακάτω µηνύµατα σφαλµάτων; PIN µπλοκ/µένο Πληκτρολογήσατε λανθασµένο κωδικό PIN τρεις φορές στη σειρά. Η κάρτας σας SIM είναι τώρα κλειδωµένη. Ξεκλειδώστε την κάρτα σας SIM µε τον κωδικό PUK σας, ο οποίος παρέχεται µαζί µε τον κωδικό PIN σας από το λειτουργό του δικτύου σας. 1 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK σας και επιλέξτε ΟΚ. 2 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο PIN για επιβεβαίωση και επιλέξτε ΟΚ. Εισάγετε SIM Η κάρτα SIM σας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή ίσως έχει υποστεί ζηµιά ή είναι λερωµένη. οκιµάστε να κάνετε τα εξής: Αφαιρέστε την κάρτα SIM και τοποθετήστε την σωστά. Καθαρίστε τους ακροδέκτες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου µε ένα µαλακό βουρτσάκι, πανί ή µπατονέτα. Ελέγξτε µήπως η κάρτα SIM έχει κάποια ζηµιά. Επικοινωνήστε µε το λειτουργό του δικτύου σας για να προµηθευτείτε µια νέα κάρτα SIM. 37

38 Declaration of conformity for R306 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAB BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, March 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS Πληρούµε τις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 38

39 However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sony Ericsson R306 GSM 900/1800/1900 Αυτός ο Οδηγός χρήστη εκδίδεται από την Sony Ericsson Mobile Communications AB ή από τις κατά τόπους προσκείµενες σε αυτήν εταιρείες χωρίς καµία εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σ' αυτό τον Οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχόντων στοιχείων, ή βελτιώσεων προγραµµάτων και/ή εξοπλισµού, µπορούν να γίνουν από την Sony Ericsson Mobile Communications AB οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς καµία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωµατώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Oδηγού χρήστη. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Αριθµός έκδοσης: Παρακαλούµε σηµειώστε: Ορισµένες από τις υπηρεσίες που περιγράφονται σ' αυτό τον Oδηγό χρήστη δεν υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα. Αυτό ισχύει και για τον GSM ιεθνή Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112. Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουρος εάν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια συγκεκριµένη 39

40 υπηρεσία ή όχι, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το λειτουργό του δικτύου σας ή τον παροχέα υπηρεσιών σας. Παρακαλούµε διαβάστε το κεφάλαιο Σηµαντικές πληροφορίες πριν χρησιµοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Όλες οι εικόνες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την παρουσίαση του τηλεφώνου και ίσως να µην απεικονίζουν µε ακρίβεια το τηλέφωνο όπως είναι στην πράξη. Το κινητό σας τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα λήψης (download), αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχοµένου, π.χ. ήχους κλήσης. Η χρήση τέτοιου περιεχοµένου µπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου όλως ενδεικτικά του περιορισµού που απορρέει από την ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright). Εσείς, και όχι η Sony Ericsson, είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόσθετο περιεχόµενο που κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή προωθείτε από αυτό. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχοµένου, παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony Ericsson δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καµία περίπτωση, η Sony Ericsson δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για µη ενδεδειγµένη χρήση εκ µέρους σας πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου που παρέχεται από τρίτους. Η ονοµασία Sony είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Sony Corporation. Η ονοµασία Ericsson είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Η Τεχνολογία Προγνωστικής Εισαγωγής Κειµένου χρησιµοποιείται κατόπιν αδείας από την Zi Corporation. Το λεκτικό σήµα και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σηµάτων από τη Sony Ericsson υπόκειται στη χορήγηση άδειας. Το χαρακτηριστικό λογότυπο της Sony Ericsson, καθώς και η ονοµασία TrackID, είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Ericsson Mobile Communications AB. Η µουσική του TrackID παρέχεται µε τη δύναµη της Gracenote Mobile. Το παρόν προϊόν προστατεύεται από ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανοµή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του πλαισίου του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται χωρίς σχετική άδεια από τη Microsoft. Η ονοµασία Java και όλα τα εµπορικά σήµατα και λογότυπα µε βάση το Java είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. 40

41 1. Περιορισµοί: Το λογισµικό αποτελεί εµπιστευτική πληροφορία της Sun, η οποία προστατεύεται µε copyright, και ο τίτλος ιδιοκτησίας όλων των αντιτύπων διατηρείται από τη Sun και/ ή τους κατόχους αδείας της. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει, να αποµεταγλωττίσει, να αποσυναρµολογήσει, να αποκρυπτογραφήσει, να εξάγει ή να αναστρέψει τη λειτουργία του Λογισµικού µε οποιοδήποτε τρόπο. εν επιτρέπεται η εκµίσθωση, η µεταβίβαση ή η αδειοδότηση τρίτων, µέρους ή ολόκληρου του Λογισµικού. 2. Κανονισµοί Εξαγωγών: Το Λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών δεδοµένων, υπόκειται στους νόµους ελέγχου εξαγωγών των Η.Π.Α., καθώς και στη ιοικητική Πράξη περί Εξαγωγών των Η.Π.Α. και στις σχετικές διατάξεις, και είναι πιθανό να υπόκειται και σε διατάξεις εξαγωγών ή εισαγωγών που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες. Ο πελάτης αποδέχεται ότι συµµορφώνεται αυστηρά µε όλες τις διατάξεις αυτού του είδους και αναγνωρίζει ότι η απόκτηση αδείας για εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του Λογισµικού αποτελεί δική του ευθύνη. Απαγορεύεται η λήψη (downloading), ή η εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Λογισµικού (i) στις χώρες -ή σε πολίτες ή µόνιµους κατοίκους αυτών- Κούβα, Ιράκ, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Λιβύη, Σουδάν, Συρία (αυτός ο κατάλογος χωρών µπορεί να αναθεωρείται από καιρό σε καιρό) ή σε οποιαδήποτε χώρα, στην οποία έχει επιβληθεί εµπορικός αποκλεισµός από τις Η.Π.Α., ή (ii) σε οποιαδήποτε χώρα που περιλαµβάνεται στον κατάλογο των Ειδικά Καθορισµένων Χωρών (Specially Designated Nations list) του Υπουργείου Οικονοµικών των Η.Π.Α. ή στον Πίνακα Απαγόρευσης Παραγγελιών (Table of Denial Orders) του Υπουργείου Εµπορίου των Η.Π.Α. Περιορισµένα ικαιώµατα: Η χρήση, η αντιγραφή ή η αποκάλυψη του Λογισµικού από την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών υπόκειται στις διατάξεις που εκτίθενται στα ικαιώµατα των Άρθρων περί Τεχνικών εδοµένων και Λογισµικών Υπολογιστή (Technical Data and Computer Software Clauses) των DFARS (c) (1) (ii) και FAR (c) (2), ανάλογα µε την περίπτωση. Όλες οι άλλες εµπορικές ονοµασίες και copyrights είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. ικαιώµατα τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν, θεωρείται ότι διατηρούνται. 41

42 Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden Printed in Country

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό Οδηγός χρήστη Μονοφωνικό ακουστικό Περιεχόμενα Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...5 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη R300 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson R300. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11 VH110 Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Γενική επισκόπηση ακουστικού...5 Εισαγωγή...6 Φόρτιση...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...8 Αντιστοίχιση του ακουστικού...9 Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα τηλέφωνο...9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH50 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Οδηγός χρήστη Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Προδιαγραφές...3 Χρήση της θήκης τροφοδοσίας...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές πληροφορίες...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Keyboard BKB10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση του πληκτρολογίου...4 Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου...5 Ρύθμιση του πληκτρολογίου...6 Υποστήριξη στο web...7

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Κλήσεις...6 Ακρόαση μουσικής...7 Τεχνολογία πολλαπλών σημείων...7 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Οδηγός χρήστη Σημαντικές πληροφορίες Παρακαλούμε να διαβάσετε το φυλλάδιο με τις Σημαντικές πληροφορίες, προτού χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη S312 Ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson S312. Για επιπλέον περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. SmartTags

Οδηγός χρήστη. SmartTags Οδηγός χρήστη SmartTags Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...3 Χρήση ετικετών SmartTags...4 Νομικές πληροφορίες...5 2 Εισαγωγή Τι είναι οι ετικέτες SmartTags; Οι ετικέτες SmartTags χρησιμοποιούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη W302 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson W302. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Κατάσταση μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Οδηγός χρήστη W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Οδηγός χρήστη W395 Ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson W395. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR24 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση...3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch...4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών...5 Αλληλεπίδραση με το

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Συσκευή Smart

Οδηγός χρήστη. Συσκευή Smart Οδηγός χρήστη Συσκευή Smart Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Συσκευή Smart Bluetooth...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά στοιχεία...6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K660i. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 35. Κλήσεις... 19. Απεικόνιση... 43

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K660i. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 35. Κλήσεις... 19. Απεικόνιση... 43 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 10 Γενική επισκόπηση µενού... 12 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες...4 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Ξεκινώντας...6 Κατάσταση αναμονής...7 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 7 Συναρμολόγηση...7 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...8 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας...9 Φόρτιση της μπαταρίας...10 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 11 Γενική επισκόπηση των μενού...13 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Mono Bluetooth Headset MBH20

Οδηγός χρήστη. Mono Bluetooth Headset MBH20 Οδηγός χρήστη Mono Bluetooth Headset MBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Φόρτιση της συσκευής...4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...4

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W380i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Περιεχόµενα Ξεκινώντας...................... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, κεντρικό µενού, κλήσεις. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας...... 11 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, εικονίδια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR42

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR42 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR42 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση... 3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch... 3 Φόρτιση... 4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών... 5 Αλληλεπίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson W880i. Περιεχόµενα. Ψυχαγωγία... 69. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Συνδεσιµότητα... 81. Άλλες λειτουργίες...

Sony Ericsson W880i. Περιεχόµενα. Ψυχαγωγία... 69. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Συνδεσιµότητα... 81. Άλλες λειτουργίες... Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου, εισαγωγή γραµµάτων, µενού επιλογών, διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Συναρμολόγηση...3 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...4 Βοήθεια...4 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Εικονίδια οθόνης...7 Γενική επισκόπηση μενού...8 Πλοήγηση...9

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Sony Ericsson K750i Ξεκινώντας...................... 4 Συναρµολόγηση του τηλεφώνου, κάρτα SIM, µπαταρία, πραγµατοποίηση κλήσης. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας....... 9 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson W910i. Ξεκινώντας... 5. Μηνύµατα... 32. Κλήσεις... 17. Απεικόνιση... 41

Περιεχόµενα. Sony Ericsson W910i. Ξεκινώντας... 5. Μηνύµατα... 32. Κλήσεις... 17. Απεικόνιση... 41 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση... 5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 5 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 7 Φόρτιση της µπαταρίας... 7 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 8 Γενική επισκόπηση µενού... 10 Πλοήγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K530i. Ξεκινώντας... 5. Συνδεσιµότητα... 83. Κλήση... 26. Άλλες λειτουργίες... 97. Μηνύµατα... 46

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K530i. Ξεκινώντας... 5. Συνδεσιµότητα... 83. Κλήση... 26. Άλλες λειτουργίες... 97. Μηνύµατα... 46 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου, κλήσεις, πλοήγηση, γλώσσα τηλεφώνου, εισαγωγή γραµµάτων, πλήκτρα, µενού. Κλήση... 26 Κλήσεις, video-κλήσεις, επαφές, λίστα κλήσεων, ταχεία κλήση,

Διαβάστε περισσότερα

Για θέματα υποστήριξης προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για θέματα υποστήριξης προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sony Ericsson W890i. Ένα λεπτό και στιλάτο τηλέφωνο που έχει όλα όσα χρειάζεστε για να απολαμβάνετε τη μουσική σας όπου κι αν πάτε. Για επιπλέον περιεχόμενο για το τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16 Περιεχόµενα Sony Ericsson V640i Vodafone Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 8 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 9 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Ξεκινώντας...................... 5 Συναρµολόγηση του τηλεφώνου, κάρτα SIM, µπαταρία, πραγµατοποίηση κλήσης. Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας...... 10 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, χρήση των µενού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Επισκόπηση τηλεφώνου...4 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...5 Βοήθεια...6 Φόρτιση της μπαταρίας...6 Μεγιστοποίηση επιδόσεων μπαταρίας...7 Εικονίδια οθόνης...8 Επισκόπηση μενού...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson G502. Ξεκινώντας Μηνύµατα Κλήσεις Απεικόνιση... 44

Περιεχόµενα. Sony Ericsson G502. Ξεκινώντας Μηνύµατα Κλήσεις Απεικόνιση... 44 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 7 Συναρµολόγηση... 7 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 8 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 9 Φόρτιση της µπαταρίας... 9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 11 Γενική επισκόπηση των µενού...

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson W610i. Περιεχόµενα. Σύνδεση... 75. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Άλλες λειτουργίες... 89. Αναφορά προβληµάτων...

Sony Ericsson W610i. Περιεχόµενα. Σύνδεση... 75. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12. Άλλες λειτουργίες... 89. Αναφορά προβληµάτων... Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, Flight mode, κλήσεις, µενού επιλογών, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 Περιεχόµενα Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας................ 7 Κλήσεις................................. 23 Μηνύµατα............................... 34 Απεικόνιση............................... 42 Ψυχαγωγία..............................

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson W580i. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν online

Διαβάστε περισσότερα

Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη

Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη Smart Wireless Headset pro Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Επισκόπηση εικονιδίων...5 Βασικά στοιχεία...7 Φόρτιση της μπαταρίας...7 Κάρτα μνήμης...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K550i. Σύνδεση... 81. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14. Άλλες λειτουργίες... 95. Αναφορά προβληµάτων..

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K550i. Σύνδεση... 81. Ξεκινώντας... 5. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14. Άλλες λειτουργίες... 95. Αναφορά προβληµάτων.. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, Flight mode, κλήσεις, µενού επιλογών, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 14 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i

Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i Περιεχόµενα Sony Ericsson K810i Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου, µενού, πλοήγηση, εισαγωγή γραµµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. www.sonyericsson.com/support. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Περιεχόµενα. www.sonyericsson.com/support. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 4 Γνωριµία µε το τηλέφωνό σας... 14 Κλήσεις... 24 Μηνύµατα... 28 Λειτουργίες απεικόνισης... 31 Ψυχαγωγία... 34 Σύνδεση... 37 Σηµαντικές πληροφορίες... 39 Ευρετήριο... 49 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson K800i. Περιεχόµενα. Συνδεσιµότητα... 80. Ξεκινώντας... 5. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10. Άλλες λειτουργίες... 95

Sony Ericsson K800i. Περιεχόµενα. Συνδεσιµότητα... 80. Ξεκινώντας... 5. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10. Άλλες λειτουργίες... 95 Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, κλήσεις. Γνωρίστε το τηλέφωνο... 10 Γενική επισκόπηση του τηλεφώνου, εικονίδια, µενού, εισαγωγή γραµµάτων, µενού δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...15 Επαφές...17 Ταχεία κλήση...20 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...20

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...15 Επαφές...17 Ταχεία κλήση...20 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...20 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...4 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...5 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...6 Βοήθεια...7 Φόρτιση της μπαταρίας...7 Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας...8 Εικονίδια οθόνης...9 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K610i. Ψυχαγωγία... 66 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης, παιχνίδια.

Περιεχόµενα. Sony Ericsson K610i. Ψυχαγωγία... 66 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης, παιχνίδια. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, λειτουργία πτήσης, κλήσεις, µενού δραστηριοτήτων, λογισµικό PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Sony Ericsson Z610i. Ψυχαγωγία... 64 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης και µελωδίες, παιχνίδια.

Περιεχόµενα. Sony Ericsson Z610i. Ψυχαγωγία... 64 Music και Video player, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, ήχοι κλήσης και µελωδίες, παιχνίδια. Περιεχόµενα Ξεκινώντας... 5 Συναρµολόγηση, κάρτα SIM, µπαταρία, ενεργοποίηση, βοήθεια, flight mode, κλήσεις, µενού δραστηριοτήτων, PC Suite, κάµερα, blog. Γνωριµία µε το τηλέφωνο... 12 Πλήκτρα, µενού,

Διαβάστε περισσότερα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson K850i. Απαθανατίστε και µοιραστείτε στιγµιότυπα ποιότητας. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun.

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Yendo with Walkman Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Οδηγός έναρξης...6 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7 Γνωριμία με το τηλέφωνο...9 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson T700. Επικοινωνήστε µε στιλ. είξτε ποιος είστε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support.

Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/support. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson C702. Απολαύστε ψηφιακή φωτογραφία ανάλυσης 3.2 megapixel, όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun.

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλέφωνο Sony Ericsson W902 Walkman phone. Αξιοποιήστε στο έπακρο την κινητή µουσική και απεικόνιση. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Vivaz Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Πρόσθετη βοήθεια...5 Ξεκινώντας...6 Συναρμολόγηση...6 Βοήθεια στο τηλέφωνο...9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...10 Γενική επισκόπηση μενού*...11 Πλοήγηση...12 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...15 Άλλες λειτουργίες κλήσης...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...15 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...15 Άλλες λειτουργίες κλήσης...17 Περιεχόμενα Πρόσθετη βοήθεια...4 Ξεκινώντας...5 Συναρμολόγηση...5 Βοήθεια...6 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...7 Γενική επισκόπηση μενού*...8 Πλοήγηση...9 Φόρτιση της μπαταρίας...12 Μνήμη...12 Χρήση άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID.

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 1 2 9 4 3 5 6 7 8 Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 6.3 Επιλέξτε µια εικόνα. Κάντε κλικ στο "Wallpaper"

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης GT-E2152 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση αυτού του εγχειριδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun.

Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun. Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Sony Ericsson G900. Για πρόσθετο περιεχόµενο τηλεφώνου, µεταβείτε στη διεύθυνση www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν χώρο αποθήκευσης online

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. SmartWatch MN2

Οδηγός χρήστη. SmartWatch MN2 Οδηγός χρήστη SmartWatch MN2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...4 Ρύθμιση...4 Εγκατάσταση της εφαρμογής Smart Connect...4 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία PTT. Τεύχος 1

Υπηρεσία PTT. Τεύχος 1 Υπηρεσία PTT Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός CHEVROLET MYLINK Συνοπτικός οδηγός Το Chevrolet MyLink είναι ένα σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που ενισχύει την οδηγική σας εμπειρία. Λειτουργεί με απλή συνδεσιμότητα, ένα smartphone και μια υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson Cedar Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Ξεκινώντας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...7 Βοήθεια...9 Φόρτιση του τηλεφώνου...10 Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας...10

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας SΙΜ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας SΙΜ Γρήγορο Οδηγό 4G ομή Ε 1 2 3 4 5 6 7 Γ χ σ ε η Γ α Ε 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Συρτάρι υποδοχή SIM 2 Πίσω Κάμερα 3 Πίσω Φλα 4 Μπροστά Φλα 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πλήκτρα αυξομείωση ένταση ήχου 8

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Ανάλογα µε το εγκατεστηµένο λογισµικό ή την υπηρεσία παροχής σας, µέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας. * Ανάλογα µε τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα

Διαβάστε περισσότερα