Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos 1

2 Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων 5ηενότητα: Επεµβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς του κτηρίου HM Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕργαστήριοΕνεργειακώνκαι Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. ΜιχάληςΓρ. Βραχόπουλος Συν-Συγραφείς: δρμαρ. Κούκου, υδρχρ. Ζιούτης, υδρμιχ. Μέντζος Συνδιοργανωτές: KEKAPEL 2

3 Περιεχόµενα Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3

4 Η/Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις - συστήµατα. Τα ηλεκτροµηχανολογικά (Η/Μ) συµβατικά συστήµατα που εγκαθίστανται σε κτήριο, πρέπει να καλύπτουν όλες τις ενεργειακές ανάγκες του. Τα Η/Μ συστήµατα που συνήθως είναι απαραίτητα είναι τα εξής: Συστήµατα θέρµανσης ή και ψύξης ή και αερισµού χώρων, Συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) στο κτήριο. Συστήµατα τεχνητού φωτισµού ή/και αξιοποίησης του φυσικού φωτισµού, Συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερµικής ενέργειας, Συµβατικά Ηλεκτρολο- µηχανολογικά Συστήµατα 4

5 Ο µελετητής οφείλει να σχεδιάζει αυτές τις εγκαταστάσεις µε βασικό στόχο τη βέλτιστη λειτουργία τους και τον περιορισµό των καταναλώσεων ενέργειας στο ελάχιστο, λαµβάνοντας υπόψη: τη χρήση του κτηρίου: κατοικία, γραφείο, εµπορικό κατάστηµα κ.ά., το προφίλ λειτουργίας: ωράριο, χρήστες, εσωτερικές συνθήκες κ.ά., τους χώρους του κτηρίου µε διαφορετικές εσωτερικές συνθήκες, προφίλ λειτουργίας και απαιτήσεις για θέρµανση, ψύξη και αερισµό (θερµικές ζώνες), τη θέση του κτηρίου: κλιµατικά δεδοµένα, προσανατολισµός, ηλιασµός, τη δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε παράλληλη λειτουργία και στήριξη των συµβατικών συστηµάτων, τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού φωτισµού, τα διαθέσιµα συστήµατα µε υψηλό βαθµό ενεργειακής απόδοσης, τις διαθέσιµες διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου για τη ενεργειακά ορθολογική χρήση των Η/Μ συστηµάτων, την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κάθε συστήµατος. Γενικές Αρχές για Θέρµανση, Ψύξη, Κλιµατισµό, Αερισµό των Κτηρίων 5

6 Η/Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις - συστήµατα. Οι άνθρωποι περνούν σήµερα σηµαντικό µέρος του χρόνου τους µέσα στα κτήρια, ποσοστό που ανέρχεται µέχρι και στο 90% για τους κατοίκους. Ο χρόνος αυτός κατανέµεται κυρίως µεταξύ των χώρων κατοικίας και εργασίας. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το «εσώκλιµα» του κτηρίου είναι: (α) η θερµοκρασία του αέρα και των επιφανειών του, (β) η σχετική υγρασία, (γ) η ταχύτητα του αέρα, (δ) η συγκέντρωση σωµατιδίων και ρύπων στον αέρα, (ε) το επίπεδο φωτισµού, και (στ) το επίπεδο θορύβου. Η ρύθµιση των τεσσάρων πρώτων παραγόντων είναι αντικείµενο των συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, αερισµού και κλιµατισµού των κτηρίων ενώ των τελευταίων δύο των συστηµάτων φωτισµού και ηχοµόνωσης- ηχοπροστασίας αντίστοιχα. Γενικές Αρχές για Θέρµανση, Ψύξη, Κλιµατισµό, Αερισµό των Κτηρίων 6

7 Η/Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις - συστήµατα. Σηµαντικό στοιχείο είναι και η οµοιόµορφη κατανοµή της θερµοκρασίας σε ένα χώρο. Γενικά δεν επιτρέπεται να εµφανίζονται θερµοκρασιακές διαφορές µεγαλύτερες από 4 C, ανάµεσα στα διάφορα σηµεία του χώρου, και θερµοκρασιακές διαφορές µεγαλύτερες από 3 C ανάµεσα στο δάπεδο και σε ύψος 1,8m από το δάπεδο (ζώνη κατοίκησης). Γενικές Αρχές για Θέρµανση, Ψύξη, Κλιµατισµό, Αερισµό των Κτηρίων Είναι σηµαντικό να αποφεύγονται καταστάσεις που εµποδίζουν την εξάτµιση από το ανθρώπινο σώµα, δηλαδή υψηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε υψηλήυγρασία, διότιτότεπροκαλείταιδυσφορίακαιπνιγηρότητα. Ότανη θερµοκρασίατουαέρα είναι 20 C το κατώτερο όριο σχετικής υγρασίας είναι 30% (σχηµατισµός σκόνης, δηµιουργία στατικού ηλεκτρισµού, ξήρανση των βλεννογόνων) και το ανώτερο 70% (συµπύκνωση υδρατµών, σχηµατισµός µούχλας, δηµιουργία δυσάρεστων οσµών). Γενικά τα συνιστώµενα επίπεδα σχετικής υγρασίας σε χώρους παραµονής και εργασίας είναι 40-60% κατά το θέρος και 30-50% το χειµώνα. 7

8 Η/Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις - συστήµατα. Η επιτρεπτή ταχύτητα του αέρα για θερµοκρασίες C και για καθιστική εργασία είναι περίπου 0,15 έως 0,25 m/s. Σε χώρους µε µεγάλη πυκνότητα όπου οι άνθρωποι κινούνται συνεχώς (π.χ. εµπορικά καταστήµατα) επιτρέπεται µεγαλύτερη ταχύτητα τουαέρα. Υπερβολικά χαµηλές ταχύτητες του αέρα, µικρότερες από 0,08 m/s, πρέπει να αποφεύγονται, διότι προκαλούν την αίσθηση στάσιµου αέρα που είναι το ίδιο ενοχλητική. Η ιδανική ταχύτητα του αέρα για την άνεση των ανθρώπων είναι περίπου 0,13 m/s, Η λειτουργία κάθε συστήµατος αλλά και η επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος βασίζεται σε µία σειρά διεργασιών που είναι: Η θέρµανση και ύγρανση Η ψύξη και αφύγρανση. Ο αερισµός - Ο εξαερισµός. Ο καθαρισµός. 8

9 9

10 Επεµβάσεις αναβάθµισης Η/Μ εγκαταστάσεων 10

11 Λέβητας.. στάσιο 11

12 Επεµβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης, αερισµού Αντικατάσταση του παλαιού λέβητα Τακτική συντήρηση και έλεγχος των µονάδων κεντρικής θέρµανσης. Αντικατάσταση παλαιών ή προβληµατικών συστηµάτων ψύξης. Εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας! Χρήση συστηµάτων αξιοποίησης Α.Π.Ε.: λ.χ. γεωθερµίας όπου υπάρχει διαθέσιµη επιφάνεια εδάφους ή Κανονικής γεωθερµίας µέσω ανοικτών ή κλειστών συστηµάτων. υνατότηταεφαρµογήςκατακόρυφουήοριζόντιουεναλλάκτη) ή/και των υπόγειων υδάτινων ρευµάτων νερού και υφάλµυρου νερού ή/και θαλασσινού νερού. Τακτική συντήρηση και έλεγχος µονάδων ψύξης. Τακτική συντήρηση και αναβάθµιση δικτύου διανοµής. Ηµεροµηνία Τοποθέτηση διεξαγωγής σεµιναρίου ή αναβάθµιση ΤΕΙ των ΣΤΕΡΕΑΣ διατάξεων ΕΛΛΑ ΑΣ Σεµινάρια αυτόµατου Ενεργειακών Επιθεωρητών ελέγχου 12 Κτηρίων

13 Αντικατάσταση του παλαιού λέβητα Αντικατάσταση του παλαιού λέβητα µε νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης (πετρελαίου ή φυσικού αερίου µε πιστοποίηση), µονοβάθµιο ή πολυβάθµιο για την αποδοτική λειτουργία σε µερικά ή/και ολικά φορτία. Τι γίνεται αν το κτήριο ανακαινίζεται? Απαιτείται επαναδιαστασιολόγηση του συστήµατος θέρµανσης. Η εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται εξαρτάται από: την κατάσταση του υφιστάµενου λέβητα και τη βελτίωση του βαθµού απόδοσης, ανάλογα µε την τεχνολογία του νέου λέβητα καιµπορείναείναιτηςτάξηςτου 5-15%, καιπλέον. 13

14 Αποδόσεις Λεβήτων 14

15 Σύγκριση αποδόσεων 15

16 Εγκαταστάσεις θέρµανσης- Σώµατα Τερµατικές µονάδες Αποστολή των συστηµάτων θέρµανσης είναι να προσφέρουν τις απαιτούµενες ποσότητες θερµικής ενέργειας οι οποίες θα καλύψουν αντίστοιχα τις θερµικές ανάγκες των κτηρίων και θα εξασφαλίσουν τις επιθυµητές συνθήκες «θερµικήςάνεσης». Τα συστήµατα θέρµανσης του κτηρίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (α) τα τοπικά και (β) τακεντρικά. Τα κυριότερα συστήµατα τοπικής θέρµανσης αποτελούν οι ποικίλου τύπου θερµάστρες (σόµπες), πετρελαίου, υγραερίου, φυσικού αερίου, και βιοµάζας, οι ανοικτές εστίες καύσης (τζάκια), τα ηλεκτρικά συστήµατα θερµοσυσσώρευσης, οι ηλεκτρικοί θερµοποµποί και τα ηλεκτρικά αερόθερµα. Η χρήση των συστηµάτων τοπικής θέρµανσης περιορίζεται σήµερα κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας καθώς τις τελευταίες δεκαετίες εκτοπίστηκαν από τα κεντρικά εξαιτίας του υψηλότερου βαθµού απόδοσης, της ευκολίας και της καθαρότητας που παρουσιάζουν. 16

17 Υποσυστήµατα Εκποµπής (τερµατικές µονάδες) Το υποσύστηµα εκποµπής σε µία εγκατάσταση θέρµανσης/ψύξης περιλαµβάνει τις τερµατικές συσκευές (µονάδες) οι οποίες αποδίδουν στους χώρους των κτηρίων µε κατάλληλο τρόπο τα απαιτούµενα ποσά. Η λειτουργία των τερµατικών µονάδων βασίζεται στους µηχανισµούς µετάδοσης της θερµότητας και ειδικότερα στο φαινόµενο της συναγωγής και της ακτινοβολίας. Οι δύο αυτοί µηχανισµοί συνυπάρχουν σε όλους τους τύπους τερµατικών µονάδων και ανάλογα µε το ποσοστό συνεισφοράς τους στο συνολικό φαινόµενο οι τερµατικές µονάδες κατατάσσονταισε: (α) µονάδεςσυναγωγής (convectors) και (β) µονάδεςακτινοβολίας (radiators). Χαρακτηριστικό των µονάδων συναγωγής είναι η κατάλληλη διαµόρφωση της επιφάνειας συναλλαγής της θερµότητας, η ύπαρξη οδηγητικών ελασµάτων ή πτερυγίων, καθώς και η ύπαρξη ανεµιστήρα όπως πχ. στις µονάδες ανεµιστήρα-στοιχείου (fan-coil). 17

18 Υποσυστήµατα Εκποµπής (τερµατικές µονάδες) Οιτερµατικέςµονάδεςθέρµανσης κατασκευάζονταικυρίωςαπό χάλυβα. Υπάρχουν όµως και µονάδες κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο ή από κράµαταχαλκούκαιαλουµινίου. Ανάλογα µε την τελική διαµόρφωση οι τερµατικές µονάδες διακρίνονται σε: χυτοσιδηρές µονάδες στοιχείων. χαλύβδινες µονάδες στοιχείων. επίπεδες µονάδες τύπου Panel. σωληνωτές µονάδες λουτρού. άβακες ή επίπεδες µονάδες. µονάδες τύπου Runtal. µονάδες ανεµιστήρα-στοιχείου (fan-coil). ενδοδαπέδια, ενδοτοίχιασυστήµατα. συστήµατα ψυχόµενης οροφής. 18

19 Υποσυστήµατα Εκποµπής (τερµατικές µονάδες)

20 Υποσυστήµατα Εκποµπής (τερµατικές µονάδες)

21 Συστήµατα διανοµής Στις εγκαταστάσεις θέρµανσης όπου χρησιµοποιείται ως φορέας µετάδοσης θερµότητας ο αέρας, το ψυκτικό ρευστό, το θερµό νερό, ή ο ατµός, τα δίκτυα διανοµής από πλευράς κατασκευής περιλαµβάνουν δυο ανεξάρτητους κλάδους, τον κλάδο προσαγωγής του φορέα θερµότητας στους θερµαινόµενουςχώρους και αντίστοιχα τον κλάδο απαγωγής. Τέσσερις διαφορετικές κατασκευαστικές διαµορφώσεις συνήθως χρησιµοποιούνται: το µονοσωλήνιο σύστηµα. το δισωλήνιο σύστηµα. το τρισωλήνιο σύστηµα. το τετρασωλήνιο σύστηµα. 21

22 Υποσυστήµατα ιανοµής Σε ειδικές εφαρµογές του τριτογενή τοµέα που αφορούν κυρίως βιοµηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και εκτεταµένα κτηριακά συγκροτήµατα µε κεντρικό σύστηµα παραγωγής θερµότητας όπως νοσοκοµεία, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, κ.α., δύναται να χρησιµοποιηθούν ως φορείς θερµότητας το υπέρθερµο νερό και ο ατµός (από λέβητες, συστήµατα Σ.Η.Θ. κ.ά.). Η τυπική διάταξη ενός δικτύου διανοµής περιλαµβάνει: 1.Οριζόντιο τµήµα εντός του µηχανοστασίου, το οποίο ξεκινά από το σύστηµα παραγωγής θερµότητας/ψύχους (συσκευή ή το κεντρικό δοχείο αποθήκευσης του φορέα θερµότητας/ψύξης), 2.Κατακόρυφο τµήµα που έπεται του οριζοντίου και εκτείνεται από το µηχανοστάσιο µέχρι το επίπεδο διανοµής της θερµότητας/ψύχους, και 3.Οριζόντιο τµήµα που οδηγεί το φορέα θερµότητας από το κατακόρυφο τµήµα στις τερµατικές µονάδες.

23 23

24 Κατακόρυφο διάγραµµα ισωλήνιου συστήµατος Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ7 Κ8 Κ9 3 ος όροφος 2 ος όροφος 1 ος όροφος Ισόγειο Επιστροφή Υπόγειο Συλλέκτης Παροχής Καυστήρας οχείο διαστολής Λέβητας Κυκλοφορητής 24

25 Αξονοµετρικό δισωλήνιου συστήµατος 25

26 Υποσυστήµατα ιανοµής Τουλικόκατασκευήςτωνδικτύωνδιανοµήςεπιλέγεταιµεβάσητοφορέαθερµότητας. 1.Για δίκτυα θερµού/ψυχρού νερού χρησιµοποιούνται χαλυβδοσωλήνες, σκληροί ή εύκαµπτοι σωλήνες χαλκού και πλαστικοί σωλήνες απόπολυπροπυλένιο (ΡΡ) απόπολυαιθυλένιο (ΡΕ). 2.Οι κεντρικές γραµµές αυτών των δικτύων κατασκευάζονται από ευθυγράµµους χαλυβδοσωλήνες ή σωλήνες χαλκού µεγάλων διαµέτρων ή σωλήνες πολυπροπυλενίου (PP), 3. Στις µικρότερες διαµέτρους των τερµατικών δικτύωνσυνηθίζεταικαιηχρήσηεύκαµπτωνσωλήνων.

27 Υποσυστήµατα ιανοµής 1. Στα δίκτυα υπέρθερµου νερού και ατµού κατασκευάζονται αποκλειστικά από χαλυβδοσωλήνες. 2. Τα δίκτυα διανοµής θερµού/ψυχρού αέρα, δίκτυα αεραγωγών, κατασκευάζονται κυρίως από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο (λαµαρίνα), κυκλικοί ή ορθογωνικοί. 3. Για µικρές διατοµές σε τερµατικές µονάδες χρησιµοποιούνται και εύκαµπτοι αγωγοί αλουµινίου. 4. Τέλος, στα ψυκτικά δίκτυα χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ο χαλκός.

28 Τακτική συντήρηση και έλεγχος των µονάδων κεντρικής θέρµανσης Καθαρισµός καυστήρα, λέβητα, καµινάδας, δεξαµενής καυσίµου Ρύθµιση καύσης, ανάλυση καυσαερίων Μόνωση καπναγωγού και καπνοδόχου Έλεγχος και ρύθµιση λειτουργίας συστήµατος, κ.ά. Η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του 3-10%, ανάλογα µε την παλαιότητα του λέβητα και τις εργασίες αναβάθµισης. Μονάδες µεγάλης θερµικής ισχύος: κάθε 6 µήνες Μονάδες µικρής θερµικής ισχύος, καθώς και σ' αυτές που λειτουργούν µόνο κατά τη χειµερινή περίοδο: µία φορά το χρόνο 28

29 Μονώσεις Εγκατάστασης 29

30 Υδραυλική Εξισορρόπηση

31 Υδραυλική Εξισορρόπηση

32 Τοποθέτηση ή αναβάθµιση των διατάξεων αυτόµατου ελέγχου Χρονοδιακόπτες Θερµοστάτες Θερµοστατικοί ιακόπτες 32

33 Τοποθέτηση ή αναβάθµιση των διατάξεων αυτόµατου ελέγχου Θερµοστάτες Θερµοστατικοί ιακόπτες Οι θερµοστάτες είναι διακόπτες οι οποίοι ενεργοποιούνται από αισθητήριο θερµοκρασίας και µε βάση τη λειτουργία τους είναι µηχανικοί-ηλεκτροµηχανικοί ή ηλεκτρονικοί (ή αλλιώς ψηφιακοί). Οι µηχανικοί θερµοστάτες λειτουργούν µε τη διαστολή που υφίσταται ένα διµεταλλικό έλασµα ήέναυγρό, µετηναύξησητηςθερµοκρασίαςτουκαιηακρίβειατουςείναιτηςτάξηςτου 1 ο C. Οι ηλεκτρονικοί θερµοστάτες παρουσιάζουν µεγαλύτερη ακρίβεια από τους µηχανικούς αφού βασίζουν τη λειτουργία τους στη µεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης κάποιον υλικών (thermistors) ανάλογα µε τη θερµοκρασία τους, και µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ακρίβεια τηςτάξηςτου 0,1 0,3 ο C. 33

34 Συστήµατα αντιστάθµισης εξωτερικής θερµοκρασίας Η θερµοκρασία του νερού ρυθµίζεται ανάλογα µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος χρησιµοποιώντας σύστηµα ανάµιξης µε επίδραση στη θερµοκρασία λειτουργίας του θερµοστάτη του καυστήρα. Το σύστηµα ανάµιξης επιτρέπει την λειτουργία του λέβητα χωρίς κίνδυνο διάβρωσης (από υγροποίηση ατµών θειικού οξέως) πρέπει όµως να είναι τέτοιο ώστε να µην προκαλεί συχνές διακοπές της λειτουργίας του καυστήρα και επανεκκινήσεις. 34

35 Συστήµατα αντιστάθµισης µε έλεγχο κυκλώµατος µέσω τρίοδης και θερµό νερό χρήσης 35

36 Συνδυασµένα συστήµατα - εξαµενή αδράνειας Πρόκειται για δεξαµενή µε µεγάλη χωρητικότητα και πολύ καλή θερµοµόνωση, η οποία αποθηκεύει θερµότητα κατά την διάρκεια λειτουργίας του καυστήρα Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε κάποια ΑΠΕ (ηλιακοί συλλέκτες, γεωθερµία ) 36

37 Αντικατάσταση των παλαιών ή προβληµατικών συστηµάτων ψύξης (θερινού κλιµατισµού) Αντικατάσταση µε νέα υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης συστήµατα, µονοβάθµια ή πολυβάθµια για την αποδοτική λειτουργία σε µερικά ή/και ολικά φορτία. Οι κεντρικές µονάδες ψύξης µπορούν να σχεδιαστούν έτσι, ώστε να λειτουργούν µε ταυτόχρονη αξιοποίηση της θερµικής ενέργειας του συµπυκνωτή για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Τι γίνεται αν το κτήριο ανακαινίζεται? Απαιτείται επαναδιαστασιολόγηση του συστήµατος ψύξης. Η εξοικονόµηση µπορεί να υπερβεί και το 75%, ανάλογα µε την παλαιότητα των µονάδων. 37

38 Ψύξη Θερινός Κλιµατισµός Αντλία Θερµότητας Αρχή 38

39 Αντικατάσταση των παλαιών ή προβληµατικών συστηµάτων ψύξης Τοπικές αντλίες θερµότητας: προτείνεται η χρήση συστηµάτων µε δείκτη ενεργειακής απόδοσης eer > 3 (ενεργειακήςκλάσηςα). Τα συστήµατα µε ενσωµατωµένο ρυθµιστή στροφών (inverter), προτείνονται µόνο σε περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας των συστηµάτων γιαψύξηκαι όχι για συστήµατα που λειτουργούν περιστασιακά, όπως στις κατοικίες σε περιπτώσεις καύσωνα 39

40 Αντλία Θερµότητας - Ψυκτης 40

41 Κεντρικό δίκτυο 41

42 Αεραγωγοί Εξοικονόµηση 42

43 Κλιµατιστικές Μονάδες Εξοικονόµηση 43

44 Τακτική συντήρηση και έλεγχος του συστήµατος παραγωγής ψύξης Έλεγχος της πίεσης και θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Καθαρισµός των µονάδων και ιδιαίτερα των πύργων ψύξης Απολύµανση συστηµάτων Ρύθµιση και έλεγχος της λειτουργίας τους, κ.τ.λ. 44

45 45

46 Τακτική συντήρηση και αναβάθµιση του δικτύου διανοµής και των τερµατικών µονάδων Αντικατάσταση θερµοµόνωσης σωλήνων Περιορισµός των διαρροών δικτύου διανοµής Εξαέρωση δικτύου Έλεγχος και ρύθµιση λειτουργίας αντλιών ή κυκλοφορητών Έλεγχος διαρροών και θερµικής απόδοσης σωµάτων καλοριφέρ Έλεγχος διαρροών και απόδοσης άλλων τερµατικών µονάδων θέρµανσης / ψύξης (µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου, ενδοδαπέδιο σύστηµα, κ.τ.λ.) Ρύθµιση λειτουργίας κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων (µονάδες διαχείρισηςνωπούαέρα), κ.τ.λ. γιατονπεριορισµότωνθερµικών / ψυκτικών απωλειών κατά τη διανοµή και απόδοση (εκποµπή) του θερµικού / ψυκτικού φορτίου στους χώρους. 46

47 Μονάδες 47

48 Τοποθέτηση ή αναβάθµιση των διατάξεων αυτόµατου ελέγχου Η θέση των θερµοστατών πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και να είναι µακριά από τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας, π.χ. σώµατα καλοριφέρ ή στόµια προσαγωγής κλιµατιζόµενουαέρα. Επιλογή κατάλληλης θερµοκρασίας θέρµανση / ψύξης χώρων. 48

49 Ανάκτηση θερµότητας µέσω εναλλακτών Ιδιαίτερα αποδοτική για µεγάλα κτηριακά συγκροτήµατα και για κτήρια µεγάλης επιφάνειας για την παραγωγή ΖΝΧ. Η αξιοποίηση εξαρτάται από: τη διαθέσιµη παροχή και τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του απορριπτόµενου µέσου και της επιθυµητής τιµής του Ζ.Ν.Χ. 49

50 Χρήση ΣΗΘ Κυρίως στα κτήρια του τριτογενούς τοµέα µε µεγάλα θερµικά φορτία. Συνήθως η χρήση συστηµάτων συµπαραγωγής απαιτεί την ύπαρξη διπλάσιων φορτίων θέρµανσης σε σχέση µε τα ηλεκτρικά φορτία. Ο κινητήρας της Σ.Η.Θ. παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η παραγόµενη θερµική ενέργεια από το σύστηµα ψύξης και τα απορριπτόµενα καυσαέρια, ανακτάται µέσω διατάξεων εναλλακτών και αξιοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τη θέρµανση χώρων ή την παραγωγή ψύξης µέσω συστηµάτων απορρόφησης ή προσρόφησης (κατά κάποιους τριπαραγωγή). 50

51 Χρήση Φυσικού Αερίου Ηχρήσηφυσικούαερίου, ωςπηγήςθερµότητας, ανκαιδεν συγκαταλέγεται στις ανανεώσιµες πηγές, µπορεί να συµβάλειστηµείωσητωνεκποµπών CO 2 τηςεγκατάστασης θέρµανσης. Ειδικά ο επιτοίχιος λέβητας συµπυκνώσεως προφέρει, πέρα από τον αποκεντρωµένο έλεγχο (αυτονοµία σε κάθε διαµέρισµα πολυκατοικίας), έως και 35% µείωση στις εκποµπές CO 2 σεσχέσηµετολέβηταπετρελαίου. 51

52 Παραγωγή Ζ.Ν.Χ. 52

53 Βασικοί τρόποι εξοικονόµησης στην παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Κάλυψη των φορτίων για ζεστό νερό χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) από µονάδα λέβητα - καυστήρα (π.χ. πετρελαίου, φυσικού αερίου, κ.ά.). Κατά τη θερινή περίοδο, προτείνεται οι µονάδες να είναι ξεχωριστές από τις µονάδες θέρµανσης χώρων, ώστε να µη χρησιµοποιείται µια µονάδας µεγάλης θερµικής ισχύος για την κάλυψη µικρού θερµικού φορτίου. Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κοινοί λέβητες πολυβάθµιοι. Ο θερµαντήρας συνίσταται να εγκαθίσταται σε εσωτερικούς χώρους θερµαινόµενους ή µη θερµαινόµενους και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση της µόνωσής του. 53

54 Βασικοί τρόποι εξοικονόµησης στην παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Χρήση ταχυθερµαντήρα (αντί θερµάντηρα) Επιλογή χαµηλών θερµοκρασιών αποθήκευσης του Ζ.Ν.Χ. Μονώσεις των σωληνώσεων διανοµής Z.N.X. Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Η απαιτούµενη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. σε κτήρια κατοικιών, είναι περίπου 1 m 2 ανά άτοµο. Σε κτήρια πολυκατοικιών, προτείνεται η χρήση κεντρικής κοινόχρηστηςπαροχήςζ.ν.χ. απότουςηλιακούςσυλλέκτες, για καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιµης ηλιακής ενέργειας λόγω του ετεροχρονισµού χρήσης. 54

55 Βασικοί τρόποι εξοικονόµησης στην παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Ηλιακός θερµοσίφωνας σε συνδυασµό µε ταχυθερµαντήρα. Ο ταχυθερµαντήρας λειτουργεί τότε ως µεταθερµαντής του ζεστού νερού από τον ηλιακό θερµοσίφωνα. Απαραίτητη η χρήση θερµοστατικής βαλβίδας, η οποία δεν επιτρέπει τηνείσοδοπολύζεστούνερού (π.χ. άνωτων 50 C) µέσα από τον λέβητα / ταχυθερµαντήρα. Χρήση αντλίας θερµότητας για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Η χρήση αντλίας θερµότητας (αντλία νερού) για την παραγωγή του Ζ.Ν.Χ. µπορεί να είναι έως και 4 φορές οικονοµικότερη και λιγότερο επιβαρυντική για το περιβάλλον σε σχέση µε τον απλό ηλεκτρικό θερµοσίφωνα Χρήση γεωθερµικής αντλίας θερµότητας για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. Π.χ χρήση της απορριπτόµενης θερµότητας από τον ψυκτικό κύκλο για τη θέρµανση του Ζ.Ν.Χ. 55

56 Θερµικά ηλιακά 56

57 Εγκατάσταση συστηµάτων Α.Π.Ε. 57

58 Ηλιακή ενέργεια - Ηλιακοί συλλέκτες Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ., τη θέρµανση χώρων ή την ψύξη χώρων, εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χώρος µε δυνατότητα ηλιασµού (στο δώµα, τη στέγη ή στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου). Ιδιαίτερα αποδοτική σε κτήρια του τριτογενούς τοµέα µε υψηλές απαιτήσεις σε ζεστό νερό χρήσης, όπως ξενοδοχεία και νοσοκοµεία, καθώς και σε κτήρια κατοικιών. Στην περίπτωση εγκατάστασης παραγωγής θερµικής ενέργειας για τη θέρµανση χώρων, η απαιτούµενη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών είναι περίπου 1 m 2 ανά 550 έως 650 kcal/h θερµικήςισχύος, προκειµένου να καλυφθεί µέρος του θερµικού φορτίου και να είναι βιώσιµη. Στην περίπτωση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών για τη θέρµανση χώρων, θα πρέπει να προβλέπεται και ο συνδυασµός µε κάποιο σύστηµα ηλιακής ψύξης, προκειµένου να αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια κατά τους θερινούς µήνες. 58

59 ηλιακή ψύξη ή/και θέρµανση Πολύ αποδοτική µε τη χρήση αντλιών θερµότητας απορρόφησης / προσρόφησης Το βασικό µειονέκτηµα τους είναι ο «χαµηλός» βαθµός απόδοσης (eer = 0,6 έως 0,8 και 1,1 σε διβάθµιες). Απαίτηση για εγκατάσταση µεγάλης επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών, κάτι που προϋποθέτει και µεγάλης έκτασης διαθέσιµο περιβάλλοντα χώρο. Η απαιτούµενη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών εκτιµάται περίπου 4 έως 5 m 2 /kwc ανά εγκατεστηµένη ψυκτική ισχύ, ανάλογα µε τη χρήση του κτηρίου. Το κόστος ανά εγκατεστηµένη ψυκτική ισχύ kwc διαφοροποιείται σηµαντικά, ανάλογα µε τη συνολική ψυκτική ισχύ και τις µονάδες εφεδρείας και εκτιµάται περίπου στα 130 /kwc για ψυκτική ισχύ µεγαλύτερη των 500 kwc, ενώ για µικρή ψυκτική ισχύ, περίπου 50 ή 100 kwc, ανέρχεται στα 500 ή 900 /kwc αντίστοιχα. 59

60 Ηλιακή ενέργεια - Ηλιακοί συλλέκτες Κεντρικό σύστηµα Τοπικές Μονάδες ΘΝΧ 60

61 εγκατάσταση φωτοβολταϊκών Συνιστάται κυρίως σε κτήρια που είναι αποµακρυσµένα και µη διασυνδεδεµένα µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Για την εγκατάσταση απαιτείται να υπάρχει αρκετά διαθέσιµος ελεύθερος χώρος µε δυνατότητα ηλιασµού Για ετήσια χρήση και σταθερή κλίση Φ/Β και βαθµό απόδοσης 11%- 17%, στην Ελλάδα η ετήσια παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια ανά µονάδα επιφάνειας ανέρχεται στις 140 έως 270 kwh/m 2 /έτος αντίστοιχα, ή ανά µονάδα ισχύος των ανέρχεται στις 1200 έως 1500 kwh/kw/έτος αντίστοιχα. Για ετήσια χρήση των Φ/Β η βέλτιστη κλίση είναι ο γεωγραφικά πλάτη από 35,0 ο έως 41,0 ο. για Η ενέργεια που παράγεται από Φ/Β συστήµατα προς πώληση δεν λαµβάνεται υπόψη στην τελική ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. 61

62 Ηλιακή ενέργεια - Φωτοβολταϊκά Τι απαιτείται για µία µέση κατοικία? Μιαµέσηκατοικία που δεν είναι διασυνδεδεµένη µε το ηλεκτρικό δίκτυο, για να καλύψει τις βασικές ανάγκες της για φωτισµό, ψυγεία, ηλεκτρικές συσκευές µικρής ισχύος, όπως τηλεόραση, ή µεγάλης ισχύος, όπως πλυντήρια, απαιτεί εγκατάσταση Φ/Β συνολικής ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 4 kw. Τα θερµικά φορτία για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. και µαγειρέµατος θα καλύπτονται από άλλη πηγή (π.χ. υγραέριο). Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια εκτιµάται περίπου στις kwhετησίως. 62

63 Φ/Β εγκαταστάσεις σε κτήρια 63

64 Χρήση συστηµάτων αξιοποίησης της γεωθερµίας Προτείνεται όταν : Υπάρχει γεωθερµικό πεδίο µε διαθέσιµη θερµότητα και κανονικής γεωθερµίας: υπάρχει διαθέσιµη επιφάνεια εδάφους ή δυνατότητα εφαρµογής κατακόρυφου ή οριζόντιου εναλλάκτη) ή/και των υπόγειων υδάτινων ρευµάτων νερού και υφάλµυρου νερού ή/και θαλασσινού νερού Η αξιοποίηση υδάτινων ρευµάτων µπορεί να συνδυαστεί µε συστήµατα ύδρευσης και άρδευσης ή/και συστήµατα αφαλάτωσης. 64

65 γεωθερµικά συστήµατα. Η διαθεσιµότητα της γεωθερµικής ενέργειας (γεωθερµικές πηγές χαµηλής και µέσης ενθαλπίας) σε κοντινή απόσταση από τις κτηριακές εγκαταστάσεις αποτελεί επίσης µια ιδανική πηγή θερµότητας για την παραγωγή θερµού νερού. Η εκµετάλλευσή της εξαρτάται κυρίως από το θερµοκρασιακό επίπεδο του γεωθερµικού προϊόντος (ρευστού) και την ποσότητά του. 65

66 γεωθερµικές αντλίες θερµότητας. Οι Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας αντλούν θερµότητα µέσω ανοικτών ή κλειστών δικτύων (κατακόρυφων ή οριζόντιων εναλλακτών) και παράγουν θερµό/ψυχρό νερό/αέρα. Καλύπτουν τις ανάγκες θέρµανσης και κλιµατισµού ψύξης του κτηρίου Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης eer και ο συντελεστής επίδοσης cop στα συστήµατα κανονικής γεωθερµίας υπερβαίνει το 4,5. Για γεωθερµικά ρευστά θερµοκρασίας µικρότερης από την επιθυµητή θερµοκρασία του θερµού νερού η αξιοποίησή τους επιτυγχάνεται έµµεσα µε τη χρήση αντλιών θερµότητας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το γεωθερµικό προϊόν θερµαίνει απευθείας το νερό µε τη βοήθεια εναλλάκτη. 66

67 Εγκατάσταση 1 ου Γεωθερµικού Εναλλάκτη στην Ελλάδα - Κατοικία στο Κορωπί, 1991 Εισαγωγή εναλλάκτη στη γεώτρηση Ομάδα εργασίας: Ιωαν. Παπαγεωργάκης, Ομ. Καθ ΕΜΠ Μιχ Γρ Βραχόπουλος, Καθ ΤΕΙ Χαλκίδας Κάµψη σωλήνων για τοποθέτησή τους στην τάφρο 67

68 Κανονική Γεωθερµική ενέργεια Η εξοικονόµηση ενέργειας από τη χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας σε σχέση µε τις αντλίες θερµότητας αέρα -νερούήαέρα - αέρα, µπορεί να είναι της τάξης του 45% έως 90% γιατηνπερίοδοθέρµανσης, ενώγια τη περίοδο ψύξης εκτιµάται στο 30% έως και 55%. 68

69 Εγκατάσταση Γεωθερµικού Εναλλάκτη και συστήµατος T o (t) h o Fan Coil Unit q o (t) I(t ) T o ( t) T in, water(t) L T out, water(t) Heat Pump Boiler Vertical Earth Heat Exchanger (VEHΕ) q geo 69

70 βιοµάζα Εφαρµόζεται κυρίως σε κτήρια κατοικιών αγροτικών περιοχών, στις οποίες η βιοµάζα είναι πιο εύκολα διαθέσιµη. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν λέβητες στερεάς βιοµάζας που χρησιµοποιούν ως καύσιµο τυποποιηµένη (επεξεργασµένη) βιοµάζα (συσσωµατώµατα και θρύµµατα), µε πολύ υψηλή απόδοση θερµικής ενέργειας. Το µειονέκτηµα µια τέτοιας εγκατάστασης είναι η απαίτηση µεγάλου χώρου αποθήκευσης της βιοµάζας. 70

71 λέβητες στερεάς βιοµάζας 71

72 βιοµάζα Η εγκατάσταση ανοικτών εστιών καύσης, ενεργειακών ή µη, προκειµένου να καλυφθούν τα θερµικά φορτία για τη θέρµανση χώρων το χειµώνα, είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος αξιοποίησης της διαθέσιµης βιοµάζας. Η χρήση εναλλακτών θερµότητας µέσα σε µια εστία καύσης προκειµένου να µεταφερθεί θερµό νερό στις τερµατικές µονάδες (π.χ. σώµατα καλοριφέρ) µπορεί να καλύψει τις ανάγκες θέρµανσης όλων των χώρων µια κατοικίας. 72

73 Εγκαταστάσεις φωτισµού 73

74 Επεµβάσεις Αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού είναι αποτελεσµατική ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας, στους οποίους τα απαιτούµενα επίπεδα φωτισµού είναι πολύ υψηλά Αντικατάσταση των υφιστάµενων φωτιστικών µε νέα υψηλής απόδοσης και µείωση του αρχικού αριθµού τους. Αντικατάσταση των παλαιών λαµπτήρων πυρακτώσεως µε λαµπτήρες υψηλής φωτιστικής ικανότητας (απόδοσης) και χαµηλής ισχύος, όπως λαµπτήρες φθορισµού. Εγκατάσταση φωτιστικών µε ανακλαστικές επιφάνειες που ενισχύουν τη φωτιστική ικανότητα (απόδοση) των λαµπτήρων. 74

75 Οροφής 75

76 Επεµβάσεις Χρήση διατάξεων αυτόµατου ελέγχου (π.χ. λουξόµετρων) για τον έλεγχο των επιπέδων φωτισµού και της λειτουργίας του τεχνητού φωτισµού ενός χώρου. Τι γίνεται στη ριζική ανακαίνιση? Η επιλογή του συστήµατος φωτισµού θα πρέπει να γίνεταιέτσι, ώστε: ο φωτισµός να χρησιµοποιείται µόνον όταν είναι απαραίτητος (µέσω διατάξεων ελέγχου) η φωτιστική απόδοση των λαµπτήρων (και των φωτιστικών) να είναι υψηλή και ο αριθµός των λαµπτήρων να µην είναι µεγαλύτερο από τον απαιτούµενο, ανάλογα µε τα απαιτούµενα επίπεδα φωτισµού 76

77 BMS 77

78 78

79 αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα φωτισµού, να αποφεύγεται η πρόκληση θάµβωσης. Η κατανοµή είναι σηµαντικό πρόβληµα στην περίπτωση του φυσικού φωτισµού λόγω των εξαιρετικά αυξηµένων επιπέδων φωτισµού κοντά στα εξωτερικά ανοίγµατα και της µη γραµµικής µείωσης των επιπέδων φωτισµού µε το βάθος του χώρου. Ο τεχνητός φωτισµός στους µεγάλους χώρους (αίθουσες) πρέπει να γίνεται κατά ζώνες, ανάλογα µε τη γεωµετρία και τα επίπεδα φυσικού φωτισµού κάθε χώρου. Οι εσωτερικές περσίδες ή κουρτίνες θα πρέπει να είναι ανοιχτού χρώµατος για την αποφυγή περιορισµού του φυσικού φωτισµού. Η αλλαγή υαλοπινάκων θα πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε να συµβάλλει στην αύξηση του φυσικού φωτισµού. 79

80 Αναβάθµιση του συστήµατος φωτισµού. Η χρήση απαρχαιωµένης και συµβατικής τεχνολογίας λαµπτήρων οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το σύστηµα φωτισµού. Το πρόβληµα αυτό εντείνεται µε το φαινόµενο της υπερδιαστασιολόγησης του συστήµατος φωτισµού που οφείλεται σε ανεπαρκείς µελέτες ή ακόµη και στην παντελή έλλειψη αυτών. Προτείνεται η αντικατάσταση των παλαιών λαµπτήρων πυρακτώσεως µε λαµπτήρες υψηλής φωτιστικής ικανότητας (απόδοσης) και χαµηλής ισχύος, όπως λαµπτήρες φθορισµού. Αυτοί οι λαµπτήρες ενδείκνυνται ιδιαίτερα σε χώρους µε συνεχή φωτισµό, όπως σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους γραφείων κ.α. Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία (χαµηλή απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας) είναι ενεργειακά αποδοτικότερα από τα µαγνητικά (υψηλή απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αντίστασης). Η εγκατάσταση φωτιστικών µε ανακλαστικές επιφάνειες που ενισχύουν τη φωτιστική ικανότητα (απόδοση) των λαµπτήρων, συµβάλλει στον περιορισµό της απαιτούµενης ηλεκτρικής ισχύος για φωτισµό και κατά συνέπεια στην εξοικονόµηση ενέργειας 80

81 χρήση διατάξεων αυτόµατου ελέγχου Ο έλεγχος των επιπέδων φωτισµού και της λειτουργίας του τεχνητού φωτισµού ενός χώρου συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας. Οι αισθητήρες παρουσίας περιορίζουν επίσης σηµαντικά τη χρήση των συστηµάτων φωτισµού. Η χρήση αυτόνοµων αισθητήρων φωτισµού, οι οποίοι τοποθετούνται ξεχωριστά σε κάθε φωτιστικό σώµα, ελαχιστοποιούν το κόστος αυτοµατισµών και την παρέµβαση στο συνολικό σύστηµα φωτισµού σε υφιστάµενα κτήρια. Η θέση εγκατάστασης των αισθητήρων ελέγχου πρέπει να επιλέγεται µε προσοχή και κυρίως από τις θέσεις εργασίας ανά χώρο. 81

82 82

83 Βιβλιογραφία 1. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / Τ.Ο.Τ.Ε.Ε / Αρχιτεκτονική κτηρίων 6. Θερµική Συµπεριφορά κτηρίων, Σηµειώσεις ΕΜΠ, Χ. Τζιβανίδης 7. Ειδική προσέγγιση στις κεντρικές Θερµάσνεις, Μιχ. Γρ. Βραχόπουλος, 2003, Εκδ. Σταµούλη 8. Κλιµατισµός Αερισµός Θέρµανση- Σχεδιασµός και Ανάλυση, Parcker, McQuiston (Επιµ. Μιχ. Γρ Βραχόπουλος), 2002, Εκδ ΙΩΝ 83

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμία Εφαρμ ογές εγκαταστάσεων στην πράξη Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμ ική Εγκατάσταση Θέρμ ανσης - Ψύξης Σκοπ ός της εγκατάστασης είναι π αραγωγή ενέργειας για ψύξη και θέρμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση Ημερίδα για τα καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης Θεσσαλονίκη 21.01.2014 Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αναγκαία και επιβαλλόμενη η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι νέες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και την οικονομική ύφεση οδηγεί ιδιοκτήτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Energy Generation. Παραγωγή ενέργειας

Energy Generation. Παραγωγή ενέργειας SURECON Compact Tailored Knowledge for the Construction Sector/Advisers to Building Owners Energy Generation Παραγωγή ενέργειας στο πλαίσιο της " NaSaBau " έργο Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Excel Energy Solutions

Excel Energy Solutions Excel Energy Solutions Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στόχος της εταιρείας Ecxel Energy Solutions Πετροπούλου Κ.- Μελισής Αθ. Ο.Ε. είναι: η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα: προϊόντα, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Η ροή της θερμότητας από τον κλιματιζόμενο χώρο στο περιβάλλον Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση Γιάννης Λαδόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ MSc Renewable Energy

Διαβάστε περισσότερα