Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα"

Transcript

1 Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)" υπό το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (ΙΕΕ) Μάρτιος 2010 Αργυρώ Γιακουμή (ΚΑΠΕ), Μηνάς Ιατρίδης (ΚΑΠΕ) Με την υποστήριξη

2 Το έργο "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)" υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy for Europe IEE) (Αριθμός συμβολαίου του έργου IEE/07/692/SI ). Η ευθύνη των πληροφοριών της παρούσας έκθεσης βαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή δεν αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ, Μάρτιος 2010

3 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Περιεχόμενα 1 Περιγραφή των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Εισαγωγή Μέτρο στήριξης 1 Οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμού Δομή μέτρου Συνοδευτικά μέτρα Μέτρο 2 Επιδότηση παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας Δομή μέτρου Συνοδευτικά μέτρα Μέτρο 3 Υποχρεωτική χρήση Δομή μέτρου Συνοδευτικά μέτρα Ποιοτική ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων Μέτρο στήριξης 1 Οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμού Επίτευξη του στόχου Οικονομική αποδοτικότητα και διαχειριστικό κόστος Αποδοχή Αλληλεπίδραση με την αγορά Άλλα Μέτρο στήριξης 2 Επιδότηση παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας Επίτευξη του στόχου Οικονομική αποδοτικότητα και διαχειριστικό κόστος Αποδοχή Αλληλεπίδραση με την αγορά Άλλα Μέτρο τήριξης 3 Υποχρεωτική χρήση Επίτευξη του στόχου Οικονομική αποδοτικότητα και διαχειριστικό κόστος Αποδοχή Αλληλεπίδραση με την αγορά Άλλα Αλληλεπίδραση των προτεινόμενων μέτρων με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Μέτρο στήριξης 1 Οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμού Αλληλεπίδραση με μέτρα στήριξης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ Αλληλεπίδραση με μέτρα που απευθύνονται στον κτιριακό τομέα Αλληλεπίδραση με μέτρα σχετικά με τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Μέτρο στήριξης 2 Επιδότηση παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας Αλληλεπίδραση με μέτρα στήριξης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ Αλληλεπίδραση με μέτρα που απευθύνονται στον κτιριακό τομέα

4 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy Αλληλεπίδραση με μέτρα σχετικά με τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Μέτρο στήριξης 3 Υποχρεωτική χρήση Αλληλεπίδραση με μέτρα στήριξης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ Αλληλεπίδραση με μέτρα που απευθύνονται στον κτιριακό τομέα Αλληλεπίδραση με μέτρα σχετικά με τον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Βιβλιογραφία

5 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Το έργο RES-H Policy Το έργο RES-H Policy προετοιμάζει τις συμμετέχουσες χώρες για την εφαρμογή της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα σε ό,τι αφορά θέματα που σχετίζονται με τη θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ. Η κάθε χώρα μέσα από το έργο θα βοηθηθεί να προγραμματίσει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ανά τεχνολογία ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης για τα έτη 2020/2030. Επιπλέον θα εξετασθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην κάθε χώρα πάνω σε θέματα θέρμανσης/ ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα προταθούν μέτρα και δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι: Αυστρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η κάθε μία από αυτές τις χώρες διαφέρει από τις άλλες ως προς τη δομή της αγοράς θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την χρήση τους. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο θα εξετάσει τη δυνατότητα να συντονιστούν ή ακόμη και να εναρμονιστούν μεταξύ τους οι εθνικές πολιτικές προσεγγίσεις στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, προκειμένου να προκύψει ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο. Η παρούσα έκθεση Η συγκεκριμένη έκθεση στοχεύει στο να περιγράψει τη δομή των μέτρων στήριξης που επιλέχθηκαν ως τα καταλληλότερα για την προώθηση της θέρμανσης και ψύξης με χρήση ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η περιγραφή περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε μέτρου στήριξης και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο. Τέλος στην παρούσα έκθεση γίνεται και μία ποιοτική αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων στήριξης ως προς κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Επίσης εξετάζεται η αλληλεπίδραση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, τον κανονισμό των κτιρίων και το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων ρύπων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση που μπορεί να έχουν τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης με τη νομοθεσία που αφορά τον κτιριακό τομέα. Παρόμοιες εκθέσεις έχουν συνταχθεί και για τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Στο πλαίσιο του έργου θα συνταχθεί εν συνεχεία και μία έκθεση που θα δίνει μία ποσοτική ανάλυση ως προς την αποτελεσματικότητα και την οικονομική απόδοση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης (D13). 5

6 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy 1 Περιγραφή των επιλεγμένων μέτρων στήριξης 1.1 Εισαγωγή Παρακάτω περιγράφονται τα πολιτικά μέτρα που επιλέχθηκαν ως τα καταλληλότερα για να στηρίξουν την περαιτέρω διείσδυση της χρήσης ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης, προκειμένου η χώρα μας να μπορέσει να επιτύχει τον εθνικό στόχο που θέτει η νέα οδηγία 2009/28/ΕC για συγκεκριμένη συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το Τα προτεινόμενα μέτρα συνίστανται στα εξής: 1. Οικονομικά κίνητρα για αγορά/ εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στον οικιακό και τριτογενή τομέα 2. Επιδότηση παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας για έργα τηλεθέρμανσης 3. Υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ σε κτίρια (Use obligations) Τα οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμού επελέγησαν για να στηρίξουν τη διείσδυση των συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Στο παρελθόν έχει υπάρξει σχετικό οικονομικό μέτρο για την αγορά ηλιακών συλλεκτών στον οικιακό τομέα. Το μέτρο αυτό, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα αφορά στην επιστροφή χρημάτων μέσω φορολογίας όταν γίνεται αγορά θερμικού ηλιακού συστήματος. Επίσης υπήρχε μέχρι πρόσφατα οικονομική στήριξη, υπό τη μορφή επιδότησης (της τάξης του 30-40%) για την αγορά θερμικών ηλιακών συστημάτων στον τριτογενή τομέα και τη βιομηχανία μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΕ, ΕΠΑΝ) καθώς και μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Οικονομικά κίνητρα αυτής της μορφής ή παρόμοια καλό θα ήταν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται με την προϋπόθεση βέβαια να ενδυναμωθούν περισσότερο και να επεκταθούν ώστε να καλύψουν όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ. Η επιδότηση της παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας αφορά τη στήριξη έργων που σχετίζονται με την παραγωγή και κεντρική διάθεση (μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης) της θέρμανσης/ ψύξης που παράγεται με χρήση ΑΠΕ από κάποιον προμηθευτή/ παραγωγό προς καταναλωτές του οικιακού και τριτογενή τομέα καθώς και προς βιομηχανικούς καταναλωτές. Για παράδειγμα ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να είναι η τηλεθέρμανση από μονάδα συμπαραγωγής που κάνει χρήση βιομάζας, ή η τηλεθέρμανση από μία μονάδα που παράγει αποκλειστικά θερμότητα από ΑΠΕ. Ως τελευταίο μέτρο στήριξης επιλέχθηκε η υποχρεωτική χρήση συστημάτων παραγωγής θέρμανσης/ ψύξης με χρήση ΑΠΕ σε νέα κτίρια ή σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία γίνεται ανακαίνιση, εφόσον αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, σύμφωνα με τη διεξαγωγή οικονομοτεχνικής μελέτης. Η εφαρμογή ενός μέτρου που σχετίζεται με υποχρεωτική χρήση/ εγκατάσταση συγκεκριμένων τεχνολογιών δεν θα είναι κάτι εντελώς νέο για την Ελλάδα. Έχει προηγηθεί στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όπου σύμφωνα με το νόμο 3175/2003 (άρθρο 30) και τον κανονισμό εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΚΥΑ Δ3/Α/11346, ΦΕΚ 963/Β/ ) είναι υποχρεωτική η μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε 6

7 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης όλες τις οικοδομές που κατασκευάζονται από το 2004 και μετά, σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας στους οποίους υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου (οι περιοχές αυτές καθορίζονται στο Π.Δ 420/87 και συμπληρωματικά στο άρθρο 30 του νόμου 3175/2003). Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν επιβάλει τη χρήση του φυσικού αερίου στον καταναλωτή αλλά επιβάλει την ύπαρξη της απαραίτητης υποδομής για δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Επίσης στο νόμο 3661/2008 προβλέπεται ότι για τα νέα κτίρια άνω των 1.000m 2 πρέπει να εκπονείται μελέτη για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εναλλακτικού συστήματος παροχής ενέργειας όπως π.χ. αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερμότητας. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα της υποχρεωτικής χρήσης συγκεκριμένων τεχνολογιών (use obligation) στο μέλλον να εξεταστεί πιο ολοκληρωμένα έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα αποκλεισμού π.χ. των τεχνολογιών ΑΠΕ έναντι του φυσικού αερίου στα νέα κτίρια και επίσης οι υπάρχουσες υποχρεώσεις για εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για χρήση συστημάτων ΑΠΕ να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα και όχι μόνο τα κτίρια άνω των 1000m 2. Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται μια πιο αναλυτική περιγραφή των τριών προαναφερθέντων μέτρων όσον αφορά τη δομής τους. Επίσης για το κάθε ένα από αυτά τα μέτρα προτείνεται και μία σειρά από συνοδευτικά μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχή εφαρμογή τους. 1.2 Μέτρο στήριξης 1 Οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμού Δομή μέτρου Οικονομικά κίνητρα για αγορά εξοπλισμού συστημάτων παραγωγής θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ. Το μέτρο αυτό στοχεύει κυρίως στον οικιακό και τριτογενή τομέα, τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα υφιστάμενα. Αυτό το μέτρο στήριξης θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στη διείσδυση συστημάτων παραγωγής θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ (π.χ. καυστήρες βιομάζας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, θέρμανση χώρου με ηλιακούς συλλέκτες) σε νέα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα καθώς και σε υπάρχοντα κτίρια όταν πρόκειται να γίνει αντικατάσταση παλαιών συμβατικών συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης (π.χ. καυστήρας πετρελαίου, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας) με νέα συστήματα ΑΠΕ. Η στήριξη συστημάτων ΑΠΕ μέσω οικονομικών κινήτρων είναι ένα μέτρο που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην Ελλάδα με την μορφή φορολογικής ελάφρυνσης στον οικιακό τομέα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νόμο 2364/1995 το 75% της δαπάνης για αγορά ηλιακών θερμικών συστημάτων αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Τα τελευταία χρόνια με το νόμο 3522/2006 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 20% και το συνολικό οικονομικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 700. Επίσης το 7

8 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy κίνητρο αυτό πέρα από θερμικά ηλιακά συστήματα αφορά και τηλεθέρμανση, καυστήρες φυσικού αερίου, θερμομόνωση κτιρίων, συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης/ θέρμανσης με χρήση ΑΠΕ ή φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά στην πράξη χρησιμοποιείται κυρίως για ηλιακούς συλλέκτες και για λέβητες φυσικού αερίου. Από την άλλη στον τριτογενή τομέα και τη βιομηχανία δινόταν μέχρι πρόσφατα μία επιδότηση (της τάξης του 30-40%) για την εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συστημάτων. Τα χρήματα για αυτή την επιδότηση δίνονταν μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΕ, ΕΠΑΝ) καθώς και μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Θα μπορούσε μελλοντικά να δοθεί κάποιο ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο είτε με τη μορφή φορολογικής ελάφρυνσης, ή επιδότησης, ή μειωμένου ΦΠΑ ή επιδότησης επιτοκίου κτλ. το οποίο να καλύπτει όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ, και να έρθει να αντικαταστήσει ή να επεκτείνει τα υπάρχοντα οικονομικά κίνητρα (δηλαδή την υπάρχουσα φορολογική ελάφρυνση ή την επιδότηση που προαναφέρθηκαν). Το ποσοστό της επιδότησης ή γενικότερα το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα δοθεί, θα καθορίζεται και θα διαφοροποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως τεχνολογικά κριτήρια (π.χ. διαφοροποίηση ανάλογα με το είδος της τεχνολογίας, το μέγεθος της εγκατάστασης κ.α.) ή κοινωνικά κριτήρια (π.χ. εισόδημα). Θα μπορούσε για παράδειγμα να διαφέρει από τεχνολογία σε τεχνολογία, δίνοντας μεγαλύτερη επιδότηση σε τεχνολογίες που είναι ακόμη νέες και το κόστος τους είναι υψηλό (π.χ. ηλιακή ψύξη) ή σε τεχνολογίες που πιστεύεται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου. Προτείνεται η όχι κατ ανάγκη εφαρμογή ενός μόνο οικονομικού κινήτρου τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα, αλλά προκειμένου να καλυφθούν επιτυχώς και οι δύο τομείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ενός τύπου οικονομικά κίνητρα αν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Στον οικιακό τομέα π.χ. θα μπορούσε η υπάρχουσα φοροελάφρυνση να επεκτείνεται σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ και να προσαρμόζεται ώστε να παρέχει ισχυρότερο οικονομικό όφελος ανάλογα με την τεχνολογία. Εναλλακτικά θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κάποια επιδότηση ή μείωση ΦΠΑ ή χαμηλότοκο δάνειο. Στον τριτογενή τομέα παρόμοια κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν προκειμένου να στηριχθούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας (π.χ. σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων κτλ). Σε κάθε περίπτωση τα κίνητρα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και διάρκεια έχοντας πάντα υπόψη τη συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου και θα πρέπει να συνδυάζονται με μέτρα που αφορούν τη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. Σημαντικό, επίσης, είναι να τεθούν πρότυπα και προδιαγραφές για την επιλογή των τεχνολογιών που θα επιδοτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα δοθούν χρήματα μόνο σε τεχνολογίες που ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια. Όταν μιλάμε για οικονομικά κίνητρα υπάρχει πάντα το θέμα της ανεύρεσης των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση τους. Μία λύση θα ήταν να δοθούν πόροι από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ). Σε αυτή την περίπτωση όμως 8

9 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα μέτρο που χαρακτηρίζεται από διάρκεια. Και αυτό γιατί τα προγράμματα αυτής της μορφής έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων το οποίο κατανέμεται προς διάφορες δράσεις. Έτσι ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είναι δυνατό να προσφέρει μακροχρόνια χρηματοδότηση για την εφαρμογή ενός οικονομικού μέτρου, άλλα μόνο χρηματοδότηση μέχρι εξαντλήσεως του αρχικού διαθέσιμου ποσού. Εναλλακτικά θα μπορούσε η επιδότηση να δοθεί με τη μορφή μειωμένου ΦΠΑ όπως ισχύει στην περίπτωση του φυσικού αερίου. Δηλαδή ο απαραίτητος εξοπλισμός να έχει ΦΠΑ 9% αντί του 19% που ισχύει για τα υπόλοιπα προϊόντα. Επίσης η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέρθει από φόρο που θα τεθεί στα συμβατικά καύσιμα. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) της Ελλάδας αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για την περαιτέρω διείσδυση των θερμικών ηλιακών όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, η παροχή επιδοτήσεων ή η παροχή χαμηλότοκων δανείων. Συγκεκριμένα για τα θερμικά ηλιακά είχε προταθεί επιδότηση της τάξεως των 15 /MWh για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και 30 /MWh για θέρμανση/ ψύξη χώρων. Ο υπολογισμός της παραγόμενης ενέργειας από το ηλιακό σύστημα αναφέρεται σε χρονική περίοδο 15 ετών και στις δύο περιπτώσεις. Κάνοντας λοιπόν την παραδοχή ότι η απόδοση ενός ηλιακού συστήματος είναι περίπου 0,5MWh/m 2 στη διάρκεια ενός χρόνου, το συνολικό ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 0,5MWh/m 2 /έτος x 15 έτη x 15 /MWh = 112,5 /m 2, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% περίπου του συνολικού κόστους εγκατάστασης ενός ηλιακού συστήματος. Οι φορείς που θα εμπλέκονται στην εφαρμογή και εποπτεία των οικονομικών μέτρων θα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής καθώς και το Υπουργείο Οικονομία, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Προς την κατεύθυνση στήριξης της χρήσης ΑΠΕ στον οικιακό τομέα βρίσκεται και το νέο πρόγραμμα που προβλέπεται από τον νόμο 3734/2009 και το ΦΕΚ Β 1079/2009, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες κτιρίων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό απλοποιείται η διαδικασία της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες κτιρίων και επίσης δίνετε οικονομικό κίνητρο μέσω επιδότησης παραγόμενης κιλοβατώρας (feedin-tariff system) με τιμή πώλησης στα 0,55 /kwh. Προϋπόθεση για να επωφεληθεί κάποιος από την επιδότηση της παραγόμενης κιλοβατώρας από της εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε κτίριο είναι η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο εν λόγω κτίριο Συνοδευτικά μέτρα 1. Άρση νομοθετικών εμποδίων: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του εν ισχύ Προεδρικού Διατάγματος του 1993 (ΠΔ 103/1993/B-369) το οποίο απαγορεύει τη χρήση καυστήρων βιομάζας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό την πλειοψηφία του Ελληνικού πληθυσμού χωρίς την επιλογή να εγκαταστήσει στο κτίριο που διαμένει κάποιο κεντρικό σύστημα θέρμανσης που να κάνει χρήση βιομάζας. Ο περιορισμός αυτός είχε επιβληθεί παλαιότερα για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς 9

10 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy οι λέβητες βιομάζας εκείνης της εποχής δεν ικανοποιούσαν συγκεκριμένα κριτήρια εκπομπών, και η λειτουργία τους επιβάρυνε την ήδη κακή ποιότητα αέρα των δύο πόλεων. Σήμερα, με τη βελτίωση των καυστήρων βιομάζας, ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να τροποποιηθεί έτσι ώστε να αποκλείει μόνο καυστήρες βιομάζας που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εκπομπών και απόδοσης. 2. Καμπάνιες ενημέρωσης κοινού για τις διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ. Ο κόσμος γνωρίζει καλά τις εφαρμογές των θερμικών ηλιακών για παραγωγή ΖΝΧ αλλά όχι τόσο καλά τις υπόλοιπες τεχνολογίες όπως είναι τα συστήματα καύσης βιομάζας ή οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ή και η εφαρμογή ηλιακών θερμικών για θέρμανση/ ψύξη χώρων. 3. Δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ σε νέα κτίρια ή σε κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση (με την εκπόνηση προμελέτης σκοπιμότητας), ως εναλλακτική επιλογή στην μέχρι τώρα υποχρεωτική μελέτη και εγκατάσταση υποδομών φυσικού αερίου στα νέα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που υπάρχει ή θα υπάρξει σύντομα δίκτυο αερίου. 4. Πιστοποίηση εγκαταστατών ΑΠΕ. 5. Πιστοποίηση ποιότητας συστημάτων ΑΠΕ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. 6. Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού τόσο στο θεωρητικό μέρος όσο και στο κομμάτι της εγκατάστασης και συντήρησης έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία και να αποφευχθούν κακές εφαρμογές που θα δυσφημίσουν τις τεχνολογίες αυτές. 7. Αύξηση κονδυλίων για Έρευνα & Ανάπτυξη. 1.3 Μέτρο 2 Επιδότηση παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας Δομή μέτρου Το μέτρο αυτό στοχεύει κυρίως προς την προώθηση της τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης με χρήση ΑΠΕ, δηλαδή έργων που σχετίζονται με την παραγωγή και κεντρική διάθεση (μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης) της θέρμανσης/ ψύξης που παράγεται με χρήση ΑΠΕ από κάποιον προμηθευτή/ παραγωγό προς καταναλωτές του οικιακού και τριτογενή τομέα καθώς και προς βιομηχανικούς καταναλωτές. Όταν η θερμότητα προέρχεται από συμπαραγωγή σκοπός του μέτρου είναι να επιδοτήσει την κατασκευή του δικτύου τηλεθέρμανσης ενώ όταν η θερμότητα προέρχεται από εργοστάσιο που παράγει μόνο θερμότητα, να επιδοτήσει την όλη επένδυση. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των υπαρχόντων μέτρων και κινήτρων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα. H τηλεθέρμανση στην Ελλάδα καλύπτει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση χώρου (της τάξης του 0,2% για το έτος 2007) [πηγή: odyssee-mure] και η θερμική ενέργεια που διαχέεται στο δίκτυο προέρχεται από 10

11 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης θερμοηλεκτρικά εργοστάσια που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα. Μέχρι στιγμής η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεθέρμανσης, είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ Α.Ε), η οποία διαθέτει θερμική ενέργεια προς δίκτυα τηλεθέρμανσης σε πόλεις όπως η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο, η Φλώρινα και η Μεγαλόπολη, που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Η τηλεθέρμανση σε αυτές τις πόλεις έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες συνήθως αναλαμβάνουν να αγοράσουν τη θερμική ενέργεια από τη ΔΕΗ, δηλαδή συνάπτουν κάποια σύμβαση αγοράς της θερμικής ενέργειας από το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο σε κάποια συγκεκριμένη τιμή και εν συνεχεία αναλαμβάνουν να διαθέσουν αυτή την ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές. Έτσι οι δημοτικές επιχειρήσεις είναι αυτές που αναλαμβάνουν τη κατασκευή του δικτύου διανομής, των βοηθητικών συστημάτων (π.χ βοηθητικός λέβητας, αντλιοστάσια κτλ) καθώς επίσης αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν τελικούς καταναλωτές που θα συνδεθούν στο δίκτυο. Η τιμή πώλησης προς τους τελικούς καταναλωτές είναι περίπου 30% χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή πώλησης του πετρελαίου οπότε αυτό καθιστά την τηλεθέρμανση ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Στα μέχρι τώρα έργα τηλεθέρμανσης η κατασκευή του δικτύου επιδοτήθηκε από προγράμματα ανταγωνιστικότητας (π.χ. ΕΠΑΝ, ΕΣΠΑ) αλλά και από εθνικά κονδύλια. Σε αρκετές από τις πόλεις που προαναφέρθηκαν σχεδιάζεται η επέκταση των έργων τηλεθέρμανσης προκειμένου να καλύψουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης. Όμως και πάλι σε αυτές τις περιπτώσεις τα έργα τηλεθέρμανσης συνδυάζονται με εκμετάλλευση θερμότητας από ατμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα και όχι ΑΠΕ. Στις παραπάνω περιπτώσεις τηλεθέρμανσης, λοιπόν η μόνη οικονομική στήριξη που δόθηκε αφορούσε την ανάπτυξη του δικτύου, ενώ η παραγόμενη θερμότητα δεν έλαβε κάποια οικονομική στήριξη μιας και προέρχεται από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα. Μελλοντικά υπάρχει μόνο μία περίπτωση έργου, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη και αφορά την κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής που θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο βιομάζα για την παραγωγή ηλεκτρισμού και ταυτόχρονα σχεδιάζεται να αναπτυχθεί δίκτυο τηλεθέρμανσης για τη διάθεση της θερμικής ενέργειας σε κοντινή πόλη (Σέρρες). Το νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται εμμέσως με την τηλεθέρμανση, είναι η ύπαρξη επιδότησης παραγόμενης ηλεκτρικής κιλοβατώρας (feed-in tariff) από εργοστάσια συμπαραγωγής. Σύμφωνα δηλαδή με το παρόν πλαίσιο ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να πουλάει προς το δίκτυο την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει με εγγυημένη τιμή (73 /MWh στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και 84,6 /MWh στο μη διασυνδεδεμένο), εφόσον εξασφαλίζει ότι η αντίστοιχη θερμική ενέργεια που παράγεται αξιοποιείται (π.χ. μέσω ενός δικτύου τηλεθέρμανσης ή για κάλυψη ίδιων αναγκών). Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η θερμότητα αξιοποιείται μόνο για κάλυψη ίδιων αναγκών, μιας και η προαναφερθείσες τιμές σίγουρα δεν είναι αρκετές να αποπληρώσουν την κατασκευή ενός δικτύου τηλεθέρμανσης. Στην περίπτωση που μιλάμε για εργοστάσιο συμπαραγωγής που χρησιμοποιεί ΑΠΕ (π.χ. βιομάζα) τότε 11

12 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy σύμφωνα με τις νέες τιμές που δίνονται στο νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ (το τελικό κείμενο δεν έχει ακόμη ψηφιστεί) θα είναι πιο συμφέρον να εκμεταλλευθεί την επιδότηση παραγόμενης κιλοβατώρας που θα δίνεται για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, γιατί η επιδότηση αυτή είναι σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με την τιμή που δίνεται για συμπαραγωγή. Συγκεκριμένα η τιμή αυτή για ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα έχει ένα εύρος /MWh, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, ενώ για τη γεωθερμία η αντίστοιχη τιμή είναι /MWh, ανάλογα πάλι από το μέγεθος της εγκατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση η πώληση της θερμικής ενέργειας δεν είναι προαπαιτούμενο για τη λήψη της επιδότησης (όπως είναι στην περίπτωση της συμπαραγωγής) αλλά θα νοείται σαν ένα επιπλέον έσοδο. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν είναι δυνατόν ένα έργο να παίρνει και τις δύο επιδοτήσεις παραγόμενης κιλοβατώρας, π.χ. και την επιδότηση για ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα και την επιδότηση για συμπαραγωγή. Καλό θα είναι να εξετασθεί σε ποιες περιπτώσεις το υπάρχον πλαίσιο είναι αρκετό για τη στήριξη της τηλεθέρμανσης και σε ποιες θα πρέπει να υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα. > Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο επιδοτείται από το υπάρχον feed-in tariff είτε 1) ως εργοστάσιο συμπαραγωγής είτε 2) ως εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις αν μιλάμε για θερμική ενέργεια που διατίθεται σε δίκτυο τηλεθέρμανσης και όχι για θερμική ενέργεια που καταναλώνεται για ίδιες ανάγκες, θα πρέπει να δοθεί κάποιο επιπλέον οικονομικό κίνητρο όπως για παράδειγμα η προτεινόμενη επιδότηση θερμικής κιλοβατώρας. Η επιδότηση αυτή θα πρέπει να δοθεί προς αυτόν που θα επωμισθεί την κατασκευή του δικτύου, μιας και η κατασκευή του εργοστασίου έχει επιδοτηθεί ήδη από το feed-in tariff του ηλεκτρισμού. Δηλαδή αν την κατασκευή του δικτύου και όλων των υποδομών την αναλάβει κάποιος ενδιάμεσος φορέας όπως π.χ. μία δημοτική επιχείρηση, τότε η επιδότηση της θερμικής κιλοβατώρας θα πρέπει να δοθεί προς αυτόν το φορέα προκειμένου η υλοποίηση του έργου να είναι βιώσιμη. Η επιδότηση της θερμικής κιλοβατώρας προτείνεται ως ένα εναλλακτικό οικονομικό κίνητρο σε σχέση με την επιδότηση κεφαλαίου που δινόταν μέχρι πρόσφατα στις περισσότερες περιπτώσεις για την κατασκευή του δικτύου. > Εργοστάσιο/ εγκατάσταση που παράγει μόνο θερμότητα (από ΑΠΕ) με σκοπό να τη διαθέσει σε δίκτυο τηλεθέρμανσης. Η επένδυση αυτή μπορεί να αφορά ένα μεγάλο έργο π.χ. τηλεθέρμανση σε επίπεδο πόλης ή και ένα μικρότερο έργο π.χ. τηλεθέρμανση σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ή οικισμού. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο μέτρο στήριξης, οπότε κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός στήριξης, όπως είναι για παράδειγμα η επιδότηση της παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας. Δηλαδή κατά αντιστοιχία με το feed-in-tariff που ισχύει στον ηλεκτρισμό να υπάρχει μία σταθερή και εγγυημένη τιμή την οποία θα λαμβάνει ο παραγωγός θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ για κάθε θερμική κιλοβατώρα που παράγει. Η τιμή αυτή θα ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 12

13 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης (π.χ. δεκαετία, εικοσαετία) και ενδεχομένως να διαφοροποιείται αναλόγως με την τεχνολογία ΑΠΕ ή αναλόγως με το μέγεθος της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η διεξαγωγή τεχνοοικονομικής μελέτης προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα πρέπει να είναι η τιμή της επιδότησης της θερμικής κιλοβατώρας (tariff bonus system) ή ποια η αναπροσαρμογή της υπάρχουσας τιμής στην περίπτωση που έχουμε συμπαραγωγή. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με την έκδοση πιστοποιητικών προέλευσης για τη θερμότητα (GO) και το αρμόδιο υπουργείο για την εφαρμογή αυτού του μέτρου θα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στην περίπτωση που έχουμε συμπαραγωγή πιθανόν να εμπλέκονται και άλλοι φορείς όπως η ΡΑΕ και το ΚΑΠΕ. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα είναι η έλλειψη υποδομών δικτύου. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στην Ελλάδα πέρα από συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο τηλεθέρμανσης. Κρίνεται απαραίτητο να διευθετηθεί το θέμα της ανάπτυξης του δικτύου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξει εθνικός σχεδιασμός, όπου θα λαμβάνει υπόψη θέματα όπως π.χ. τη διαθεσιμότητα βιομάζας ή γεωθερμικών πεδίων στις διάφορες περιοχές της χώρας καθώς και την ύπαρξη φορτίων ζήτησης. Ένα επιπλέον στοιχείο που θα πρέπει να εξετάζεται είναι η δυνατότητα του δικτύου να καλύπτει και ψυκτικές ανάγκες, ιδιαίτερα στις πιο νότιες περιοχές της χώρας όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η ανάγκη για ψύξη γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Ειδικότερα όταν μιλάμε για την ανάπτυξη δικτύου τηλεθέρμανσης/ τηλεψύξης σε επίπεδο πόλης, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η ανάπτυξη του δικτύου μπορεί να εντάσσεται στον γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής. Για μικρότερης κλίμακας έργα που αφορούν τοπικές μονάδες παραγωγής θερμότητας/ ψύξης από ΑΠΕ (π.χ. μέσω γεωθερμικών αντλιών θερμότητας) σε επίπεδο οικισμού ή οικοδομικού τετραγώνου τα πράγματα είναι πιο απλοποιημένα όσον αφορά το σχεδιασμό του έργου, και σε αυτή την περίπτωση ο σχεδιασμός του δικτύου μπορεί να γίνεται μόνο από τον επενδυτή, ο οποίος αναλαμβάνει και την κατασκευή του έργου Συνοδευτικά μέτρα 1. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η κατασκευή του δικτύου τηλεθέρμανσης είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να διευθετηθεί πρώτα από όλα σε πολιτικό επίπεδο. Πού μπορεί να αναπτυχθεί δίκτυο τηλεθέρμανσης; Ποιος θα επιβαρυνθεί με αυτό το κόστος; Στην περίπτωση που θα δίνεται επιδότηση θερμικής κιλοβατώρας, η τιμή της επιδότησης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποπληρώνει και το κόστος κατασκευής του δικτύου πέραν από το κόστος κατασκευής της μονάδας; Ίσως για τα μεγάλης κλίμακας έργα (π.χ. σε επίπεδο πόλης) όπου ο σχεδιασμός του έργου εμπίπτει στο γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και η κατασκευή του δικτύου θεωρείται ως έργο υποδομής, μέρος του κόστους κατασκευής του δικτύου θα 13

14 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy μπορούσε να γίνεται από εθνικούς πόρους και η επιδότηση της παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας να αφορά μόνο την δημιουργία του εργοστασίου που θα παράγει τη θερμότητα. Σε αυτή την περίπτωση το ύψος της επιδότησης θερμικής κιλοβατώρας θα πρέπει να προσαρμοστεί αντιστοίχως. 2. Σημαντικό είναι να συνδυαστεί με μέτρα που να στοχεύουν και στη μεριά της ζήτησης. Δηλαδή είναι απαραίτητο να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τα οφέλη π.χ. της τηλεθέρμανσης έτσι ώστε ως τελικοί καταναλωτές να επιλέξουν αυτήν την τεχνολογία έναντι κάποιας άλλης που χρησιμοποιεί συμβατικά καύσιμα. Στην Ελλάδα η τηλεθέρμανση δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στους τελικούς καταναλωτές, καθώς στην πράξη υπάρχουν μόνο λίγα παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών και επομένως δεν υπάρχει μεγάλη σχετική εμπειρία. Χρήσιμο θα ήταν επίσης αν η εκστρατείες ενημέρωσης γίνονταν σε τοπικό επίπεδο και απευθύνονταν με αυτό τον τρόπο σε κατοίκους περιοχών όπου η εφαρμογή κάποιου δικτύου τηλεθέρμανσης θα ήταν εφικτή. Π.χ. σε κάποια μικρότερα ή μεγαλύτερα αστικά κέντρα που από τη μία υπάρχει ζήτηση για κάλυψη θερμικών/ ψυκτικών φορτίων λόγω του πληθυσμού και από την άλλη βρίσκονται κοντά σε περιοχές που υπάρχει διαθέσιμη βιομάζα (αγροτικά, δασικά, κτηνοτροφικά υπολείμματα) ή γεωθερμικά πεδία. 3. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με ένα μέτρο για υποχρεωτική χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών αναγκών των κτιρίων. Οι τελικοί καταναλωτές ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ΑΠΕ, θα μπορούσαν να διαλέξουν τη σύνδεση τους με το δίκτυο τηλεθέρμανσης (εφ οσον αυτό υπάρχει) προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση χρήσης ΑΠΕ. 4. Αύξηση κονδυλίων για Έρευνα & Ανάπτυξη 1.4 Μέτρο 3 Υποχρεωτική χρήση Δομή μέτρου Το τρίτο μέτρο στήριξης που προτείνεται είναι η υποχρέωση χρήσης ΑΠΕ και γίνεται αντιληπτό με δύο τρόπους: 1. Υποχρέωση χρήσης ΑΠΕ για την κάλυψη μέρους των θερμικών/ ψυκτικών αναγκών ενός κτιρίου του οικιακού ή τριτογενή τομέα, εφόσον αυτό κρίνεται οικονομικά και τεχνικά εφικτό. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε αρχικά να απευθύνεται σε κτίρια του δημόσιου τομέα καθώς και σε νέα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα και εν συνεχεία σε υφιστάμενα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση. Ένα τέτοιου είδους μέτρο κρίνεται σκόπιμο να ενσωματωθεί στον κανονισμό κτιρίων. 2. Υποχρέωση χρήσης ΑΠΕ ως προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση κάποιου οικονομικού κινήτρου. Για παράδειγμα η χρήση θερμικών ηλιακών για την παραγωγή ΖΝΧ θα μπορούσε να αποτελεί προϋπόθεση για να λάβει κάποιος οικονομική στήριξη στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος στήριξης μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Μια τέτοιου είδους υποχρέωση χρήσης ΑΠΕ δεν κρίνεται αναγκαίο να ενσωματωθεί στον κανονισμό κτιρίων. Η υποχρέωση αυτή 14

15 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης θα αφορά μόνο τα κτίρια που επιθυμούν να ενταχθούν στο εκάστοτε πρόγραμμα στήριξης. Το υπάρχον πλαίσιο που σχετίζεται με υποχρεωτική χρήση/ εγκατάσταση στην Ελλάδα συνίσταται στα ακόλουθα: Σήμερα σύμφωνα με το νόμο 3175/2003 (άρθρο 30) και τον κανονισμό εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΚΥΑ Δ3/Α/11346, ΦΕΚ 963/Β/ ) είναι υποχρεωτική η μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλες τις οικοδομές που κατασκευάζονται από το 2004 και μετά, σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας στους οποίους υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου (οι περιοχές αυτές καθορίζονται στο Π.Δ 420/87 και συμπληρωματικά στο άρθρο 30 του νόμου 3175/2003). Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν επιβάλει τη χρήση του φυσικού αερίου στον καταναλωτή αλλά επιβάλει την ύπαρξη της απαραίτητης υποδομής για δυνατότητα σύνδεσης με το φυσικό αέριο. Επίσης σύμφωνα με το νόμο 3661/2008 προβλέπεται ότι για τα νέα κτίρια άνω των 1.000m 2 πρέπει να εκπονείται μελέτη για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εναλλακτικού συστήματος παροχής ενέργειας όπως π.χ. αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερμότητας. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν το θέμα της υποχρεωτικής χρήσης/ εγκατάστασης συγκεκριμένων τεχνολογιών (use obligation) στο μέλλον να εξεταστεί πιο ολοκληρωμένα έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα αποκλεισμού π.χ. των τεχνολογιών ΑΠΕ έναντι του φυσικού αερίου στα νέα κτίρια και επίσης οι υπάρχουσες υποχρεώσεις για εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για χρήση συστημάτων ΑΠΕ να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα και όχι μόνο τα κτίρια άνω των 1.000m 2. Αυτή η νέα υποχρεωτική χρήση ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη θα μπορούσε αρχικά να καλύπτει μόνο ένα ποσοστό των συνολικών θερμικών και ψυκτικών αναγκών ενός κτιρίου, βάσει των αποτελεσμάτων της προμελέτης που θα εκπονείται. Συγκεκριμένα στην περίπτωση των νέων κτιρίων στα οποία είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση υποδομών φυσικού αέριου, θα μπορούσε να δίνεται σαν εναλλακτική επιλογή η χρήση συστημάτων ΑΠΕ για παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης. Έτσι ένα νέο κτίριο θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την υποχρεωτική εγκατάσταση υποδομών φυσικού αερίου εφόσον είναι εφικτή η εγκατάσταση κάποιου συστήματος ΑΠΕ (εδώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα να καλύπτεται με τις ΑΠΕ ένα ποσοστό μόνο των θερμικών/ ψυκτικών αναγκών). Όπως και στην περίπτωση του φυσικού αερίου θα πρέπει να πραγματοποιείται ένας επιτόπιος έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το σύστημα θέρμανσης/ ψύξης με χρήση ΑΠΕ έχει όντως εγκατασταθεί. Επίσης καλό θα είναι να γίνεται διαχωρισμός του ποσοστού χρήσης ΑΠΕ με βάση τις εξής κατηγορίες: 1) θέρμανση χώρων, 2) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και 3) 15

16 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy ψύξη χώρων. Δηλαδή το ποσοστό κάλυψης των θερμικών/ ψυκτικών αναγκών από ΑΠΕ θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάμεσα στις παραπάνω τρεις κατηγορίας καθώς επίσης να διαφοροποιείται και με βάση κάποια άλλα κριτήρια όπως το είδος του κτιρίου, τη γεωγραφική ζώνη που ανήκει κ.α. Το μέτρο αυτό δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει μονομιάς μία αυστηρή υποχρέωση π.χ. για χρήση ΑΠΕ 100%, η οποία θα ήταν και ανέφικτο να επιτευχθεί στην πράξη. Αντιθέτως θα προσπαθήσει να εφαρμόσει σταδιακά αυτή την υποχρέωση χρήσης ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη, ξεκινώντας από ένα πρώτο στάδιο με μία υποχρέωση η οποία θα μπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί, όπως για παράδειγμα η κάλυψη από ΑΠΕ ποσοστού x% των αναγκών για παραγωγή ΖΝΧ. Η υποχρέωση αυτή θα μπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί από τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα οποία είναι μία σχετικά φτηνή τεχνολογία, αρκετά διαδεδομένη στη χώρα μας, οι κλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα ευνοούν τη χρήση τέτοιων συστημάτων, υπάρχει ήδη μία φοροελάφρυνση για τα συστήματα αυτά και τέλος υπάρχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία. Κάτι αντίστοιχο έχει προταθεί στο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ), όπου ένα από τα μέτρα που είχαν περιγραφεί περιλάμβανε την υποχρέωση χρήσης για κάλυψη των αναγκών παραγωγής ΖΝΧ. Συγκεκριμένα προβλεπόταν: Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε κτίρια του τριτογενή τομέα που είναι μεγαλύτερα από 1000 m 2, για την παραγωγή ΖΝΧ. Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε νέα κτίρια του οικιακού τομέα, για την παραγωγή ΖΝΧ. Η υποχρέωση αυτή θα μπορούσε να γίνει πιο γενική αναφορικά με το ποια τεχνολογία ΑΠΕ θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του ΖΝΧ. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να υποδεικνύονται τα θερμικά ηλιακά ως η μόνη τεχνολογία για την κάλυψη των αναγκών ΖΝΧ με ΑΠΕ. Η υποχρέωση θα αφορά την κάλυψη μέρους των αναγκών παραγωγής ΖΝΧ από ΑΠΕ, αλλά η επιλογή της τεχνολογίας θα είναι θέμα του τελικού καταναλωτή. Η υποχρεωτική χρήση ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη μπορεί να θεωρηθεί και με ένα διαφορετικό σκεπτικό όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου. Δηλαδή ως προαπαιτούμενο για τη λήψη κάποιου άλλου μέτρου στήριξης π.χ. κάποιο μέτρο στήριξης που αφορά δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αποδοτικότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ήδη ένα παράδειγμα στην Ελλάδα (όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο). Αυτό το παράδειγμα αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει επιδότηση παραγόμενης ηλεκτρικής κιλοβατώρας για το την ενέργεια που θα παράγει (feed-in-tariff). Προαπαιτούμενο όμως για τη λήψη αυτής της επιδότησης είναι να καλύπτει της ανάγκες του κτιρίου όπου θα εγκατασταθούν τα Φ/Β από θερμικό ηλιακό σύστημα. 16

17 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Συνοδευτικά μέτρα 1. Είναι απαραίτητο οι υποχρεώσεις χρήσης να συνδυαστούν με οικονομικά μέτρα που να ενισχύουν την αγορά συστημάτων ΑΠΕ καθώς και μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας. 2. Καμπάνιες ενημέρωσης κοινού για τις διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ. Ο κόσμος γνωρίζει καλά τις εφαρμογές των θερμικών ηλιακών για παραγωγή ΖΝΧ αλλά όχι τόσο καλά τις υπόλοιπες τεχνολογίες όπως είναι οι καυστήρες βιομάζας ή οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ή και η εφαρμογή ηλιακών θερμικών για θέρμανση/ ψύξη χώρων. 3. Πιστοποίηση εγκαταστατών ΑΠΕ. 4. Πιστοποίηση ποιότητας συστημάτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. 5. Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού τόσο στο θεωρητικό μέρος όσο και στο κομμάτι της εγκατάστασης και συντήρησης έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία και να αποφευχθούν κακές εφαρμογές που θα δυσφημίσουν τις τεχνολογίες αυτές. 6. Αύξηση κονδυλίων για Έρευνα & Ανάπτυξη. 17

18 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy 2 Ποιοτική ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων 2.1 Μέτρο στήριξης 1 Οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμού Επίτευξη του στόχου Για την επίτευξη του στόχου για τις ΑΠΕ το έτος 2020 είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων και η συνεισφορά των μεμονωμένων συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας του οικιακού και τριτογενή τομέα. Έτσι κρίνεται απαραίτητο να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες κτιρίων να εγκαταστήσουν στα κτίρια τους συστήματα ΑΠΕ. Το κόστος όμως αυτών των συστημάτων σε σχέση με τα συστήματα που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα είναι ένα από τα βασικότερα εμπόδια για την περαιτέρω διείσδυση των συστημάτων ΑΠΕ, επομένως ένα μέτρο που θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμού ΑΠΕ φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτό το εμπόδιο. Βέβαια επειδή ο οικονομικός παράγοντας δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, προτείνεται παράλληλα και μία σειρά από συνοδευτικά μέτρα Οικονομική αποδοτικότητα και διαχειριστικό κόστος Καθιέρωση σταθερών και αξιόπιστων συνθηκών Τα οικονομικά κίνητρα για την αγορά συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ΑΠΕ ως μέτρο στήριξης μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρουν σταθερές και αξιόπιστες επενδυτικές συνθήκες υπό την έννοια ότι ο ιδιοκτήτης κτιρίου γνωρίζει για τον τύπο και το ύψος της οικονομικής στήριξης και μπορεί να προγραμματίσει κατά πόσο θέλει να το διεκδικήσει ή όχι. Το ρίσκο που δημιουργείται στον καταναλωτή, αν ξαφνικά το οικονομικό κίνητρο αλλάξει είναι στην πραγματικότητα αμελητέο. Σίγουρα όμως ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό το μέτρο να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και μακροχρόνια ισχύ, γιατί πέρα από τα προφανή οφέλη για τον καταναλωτή, επιτρέπει και την ανάπτυξη της αγοράς συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. εγκαταστάτες ΑΠΕ, κατασκευαστές, τεχνικοί κτλ) Δυνατότητα στήριξης όλων των δυνατών τεχνολογιών ΑΠΕ Τα οικονομικά μέτρα στήριξης έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης/ ψύξης ΑΠΕ και μπορούν επίσης να διασφαλίσουν ότι η κάθε τεχνολογία μπορεί να επιδοτηθεί σε διαφορετικό ποσοστό βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων όπως για παράδειγμα τεχνολογικά κριτήρια, ωριμότητα της κάθε τεχνολογίας, κοινωνικά κριτήρια κ.α. 18

19 RES-H Policy Περιγραφή/ Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Μακροχρόνια προοπτική συνεισφοράς στην αύξηση της αποδοτικότητας Τα οικονομικά μέτρα στήριξης θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε αύξηση της αποδοτικότητας σε βάθος χρόνου, αν συνδυαστούν με κατάλληλες απαιτήσεις και κριτήρια έτσι ώστε να επιδοτούν κάθε φορά μόνο τις πιο αποδοτικές τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν το μέτρο στήριξης να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και ταυτόχρονα να οδηγεί την εγχώρια αγορά συστημάτων/ τεχνολογιών ΑΠΕ να υιοθετεί τις πρωτοποριακές τάσεις Αποφυγή να δοθούν παραπάνω κίνητρα από όσα πραγματικά χρειάζονται Δεν υπάρχουν διαθέσιμες στατιστικές μελέτες που να αποτυπώνουν τη θέληση των τελικών καταναλωτών να πληρώσουν για την απόκτηση ενός συστήματος θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ. Ο βαθμός διείσδυσης των συστημάτων θέρμανσης/ ψύξη ς από ΑΠΕ είναι υψηλός μόνο στην περίπτωση των ηλιακών θερμικών συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, για τα οποία υπάρχει ήδη διαθέσιμη μία φοροελάφρυνση και το κόστος τους θεωρείται σχετικά χαμηλό σε σχέση με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ. Τα οικονομικά μέτρα στήριξης θα μπορούσαν να αποφύγουν, σε ένα βαθμό, το να δοθούν περισσότερα κίνητρα από όσα πραγματικά χρειάζονται θέτοντας μία σειρά από κριτήρια. Για παράδειγμα το να μπουν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, όπως είναι ένα μέγιστο ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα πάνω από το οποίο δεν θα δίνεται το οικονομικό κίνητρο ή θα δίνεται με άλλη μορφή (π.χ. στα πιο χαμηλά εισοδήματα θα δίνεται κάποια επιδότηση ενώ στους υπόλοιπους θα δίνονται χαμηλότοκα δάνεια) Διαχειριστικό κόστος Μεταξύ των προτεινόμενων οικονομικών κινήτρων οι επιδοτήσεις, οι φοροελαφρύνσεις και η μείωση του ΦΠΑ έχουν μικρότερο διαχειριστικό κόστος σε σχέση με τα χαμηλότοκα δάνεια. Στην Ελλάδα υπάρχει πρότερη εμπειρία στην εφαρμογή οικονομικών κινήτρων, θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι αν τεθούν κριτήρια που διαφοροποιούν το ύψος ή ακόμη και τον τύπο του οικονομικού κινήτρου, αυτό θα κάνει τις διαδικασίες πιο πολύπλοκες και ενδεχομένως θα αυξηθεί το διαχειριστικό κόστος Δυνατότητα εκμετάλλευσης υπαρχόντων μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για άλλα σχετικά μέτρα (π.χ. φόρους ενέργειας) Υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης υπαρχόντων μηχανισμών, σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, μέχρι ενός σημείου βεβαίως. Η εφαρμογή οικονομικών μέτρων δεν θα είναι κάτι εντελώς νέο για τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, καθώς μερικά από τα προτεινόμενα μέτρα (π.χ. φοροελάφρυνση και μειωμένος ΦΠΑ) εφαρμόζονται ήδη σε κάποιες περιπτώσεις. Η διαφορά είναι ότι τα μέτρα που 19

20 Περιγραφή/Ποιοτική ανάλυση των επιλεγμένων μέτρων στήριξης RES-H Policy προτείνονται εδώ ίσως είναι λίγο πιο περίπλοκα καθώς προσπαθούν να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών και διαφοροποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων Κίνητρα για αποδοτική χρήση των συστημάτων Τα οικονομικά κίνητρα δεν παρέχουν συνήθως εξασφάλιση για αποδοτική λειτουργία του συστήματος που επιδοτείται καθ όλη τη διάρκεια ζωής και λειτουργίας του, αλλά μπορούν να εγγυηθούν μόνο κάποια ελάχιστα κριτήρια αποδοτικότητας ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ίδιου του συστήματος. Για συγκεκριμένες τεχνολογίες, ειδικά σε εκείνες που αναφέρονται σε θέρμανση χώρων από ΑΠΕ (π.χ. γεωθερμικές αντλίες θερμότητας) τα οικονομικά κίνητρα θα πρέπει να δίνονται μόνο εφόσον η όλη εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί σωστά και λειτουργεί αποδοτικά. Η ύπαρξη πιστοποιημένων εγκαταστατών και συστημάτων θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά μέτρα θα συνεισφέρουν στην αποδοτική λειτουργία των συστημάτων μπορούν να συνδυαστούν με οικονομικά μέτρα για ενεργειακή αποδοτικότητα (π.χ. θερμομόνωση κτιρίων). Τέλος με το να τεθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές/ υποχρεώσεις ως προς τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ΑΠΕ θα βοηθούσε να έχουν τα συστήματα αποδοτική λειτουργία καθ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Υποχρεώσεις συντήρησης υπάρχουν ήδη για την περίπτωση των καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου Αποδοχή Δημόσιος τομέας (αρχές, πολιτικοί) Στην Ελλάδα υπάρχει πρότερη εμπειρία με οικονομικά κίνητρα. Ο βασικότερος λόγος η εκάστοτε κυβέρνηση να μην υιοθετήσει οικονομικά κίνητρα ως μέτρα στήριξης είναι η έλλειψη κονδυλίων. Συνήθως τα οικονομικά κίνητρα που δίνονται π.χ. για τη στήριξη τεχνολογιών ΑΠΕ ή για μέτρα εξοικονόμησης συνοδεύονται από κάποια κοινωνικά κριτήρια, όπως π.χ. το προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα. Οι τελικοί καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα συνήθως δεν δικαιούνται να λάβουν την οικονομική στήριξη Ιδιοκτήτες κτιρίων και ένοικοι (επενδυτές μικρής κλίμακας) Τα οικονομικά κίνητρα για την αγορά συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ΑΠΕ απευθύνονται κυρίως σε ιδιοκτήτες κτιρίων. Αν τα οικονομικά κίνητρα δίνονται μέσω μίας απλής διαδικασίας χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία, σίγουρα αυτό θα είναι πιο δελεαστικό για τους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση κτιρίων που ενοικιάζονται τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, καθώς θα πρέπει να υπάρξει και η συμφωνία του ιδιοκτήτη προτού γίνει οποιαδήποτε επέμβαση στο κτίριο και αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει καθυστερήσεις ή ακόμη και έλλειψη συμφωνίας. 20

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Παραδοτέο D8.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D7.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D11 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Αργυρώ Γιακουμή Φυσικός MSc Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός MSc EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής ΚΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Παραδοτέο D14 του έργου RESH Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ

Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ 4 η Διεθνής Έκθεση ECOTEC, ECOFORUM Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ Ημερίδα με τίτλο: «Παραγωγή θερμότητας & ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σκλήκας Χωρεμιώτης Κών/νος Αλέξανδρος Α.Μ.: 439 Α.Μ.: 459 ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ «Στρέψου στον ήλιο και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως γίνεται.; Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα