Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα"

Transcript

1 Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D7.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)" υπό το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (ΙΕΕ) Δεκέμβριος 2009 Αργυρώ Γιακουμή, ΚΑΠΕ, Ελλάδα Μηνάς Ιατρίδης, ΚΑΠΕ, Ελλάδα Με την υποστήριξη

2

3 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Το έργο "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)" υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy for Europe IEE) (Αριθμός συμβολαίου του έργου IEE/07/692/SI ). Η ευθύνη των πληροφοριών της παρούσας έκθεσης βαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή δεν αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ, Δεκέμβριος

4 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Περιεχόμενα 1 Διαβούλευση σχετικά με τους προτεινόμενους στόχους ανά τεχνολογικό τομέα, για τη θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ Σκοπός Ερωτηματολόγιο Απαντήσεις Αποτελέσματα Ποσοτικά αποτελέσματα Ποιοτικά αποτελέσματα Θερμικά ηλιακά Γεωθερμία Βιομάζα Γενικά σχόλια Σύνοψη Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο

5 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Γραφήματα Γράφημα 1 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Συμμετοχή της Θέρμανσης/ Ψύξης στο συνολικό στόχο των ΑΠΕ...9 Γράφημα 2 Γράφημα 3 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από ηλιακή ενέργεια...10 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από Γεωθερμία...10 Γράφημα 4 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση από Βιομάζα σε μεμονωμένα συστήματα κτιρίων...11 Γράφημα 5 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση από Βιομάζα μέσω τηλεθέρμανσης...11 Γράφημα 6 Γράφημα 7 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση από Βιομάζα - Βιομηχανία...12 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση από Βιομάζα - Συνολικά...12 Γράφημα 8 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ - οικιακός & τριτογενής τομέας...13 Γράφημα 9 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ - Βιομηχανία...13 Γράφημα 10 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ - Συνολικά

6 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Εισαγωγή Το έργο RES-H policy Το έργο RES-H Policy προετοιμάζει τις συμμετέχουσες χώρες για την εφαρμογή της επερχόμενης οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα σε ό,τι αφορά θέματα που σχετίζονται με τη θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ. Η κάθε χώρα μέσα από το έργο θα βοηθηθεί να προγραμματίσει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ανά τεχνολογία ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης για τα έτη 2020/2030. Επιπλέον θα εξετασθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην κάθε χώρα πάνω σε θέματα θέρμανσης/ ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα προταθούν μέτρα και δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι: Αυστρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η κάθε μία από αυτές τις χώρες διαφέρει από τις άλλες ως προς τη δομή της αγοράς θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την χρήση τους. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο θα εξετάσει τη δυνατότητα να συντονιστούν ή ακόμη και να εναρμονιστούν μεταξύ τους οι εθνικές πολιτικές προσεγγίσεις στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, προκειμένου να προκύψει ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο. Σκοπός της έκθεσης Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου RES-H Policy είναι να βοηθήσει τις συμμετέχουσες χώρες να θέσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ανά τεχνολογία στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030, όπως θα απαιτεί η νέα οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Για το σκοπό αυτό προτάθηκαν στόχοι που υπολογίστηκαν με τη βοήθεια συγκεκριμένων μεθοδολογιών και υπολογιστικών μοντέλων (top-down και bottom-up approach) και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία τέθηκαν σε διαβούλευση. Στην παρούσα έκθεση καταγράφονται τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης. 6

7 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets 1 Διαβούλευση σχετικά με τους προτεινόμενους στόχους ανά τεχνολογικό τομέα, για τη θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ 1.1 Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας διαβούλευσης ήταν να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά τους ενδεικτικούς στόχους στον τομέα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ Τα αποτελέσματα συνοψίστηκαν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε σε διάφορους οργανισμούς/ φορείς /πρόσωπα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ προκειμένου να αποκομιστούν σχετικά σχόλια. 1.2 Το ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο συνοψίζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από το έργο σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των ενδεικτικών στόχων στον τομέα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ Το κείμενο αυτό τέθηκε σε διαβούλευση στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν οργανισμοί/ φορείς /πρόσωπα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ προκειμένου να το σχολιάσουν. Στο ερωτηματολόγιο δίνονται οι στόχοι ανά τεχνολογικό τομέα, δηλαδή για την ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερμία και τη βιομάζα καθώς επίσης και ανά τομέα κατανάλωσης, δηλαδή οικιακό και τριτογενή τομέας και βιομηχανία. Οι στόχοι τέθηκαν με τη βοήθεια υπολογιστικών μοντέλων (Green-x, INVERT tool, RESolve-H/C) όπου έγινε προσπάθεια εκτίμησης του ποσοστού που θα κατέχουν οι διάφορες τεχνολογίες παραγωγής θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020 /2030. Επίσης για τον καθορισμό των στόχων λήφθηκαν υπόψη και αποτελέσματα από υπάρχοντα μοντέλα και μελέτες. Το πλήρες κείμενο του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο παράτημα αυτής της έκθεσης. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτά επηρεάστηκαν ως ένα βαθμό από το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο δίνει ένα συγκεκριμένο εύρος για τους στόχους και με τον τρόπο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι κατευθύνει τις απαντήσεις. Πάντως είναι γεγονός ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει ανταπόκριση από τους παραλήπτες του ερωτηματολογίου αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές για τους στόχους. 1.3 Απαντήσεις Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 70 παραλήπτες. Μεταξύ αυτών και σε μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, καθώς επίσης και σε συνδέσμους, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εταιρείες που ασχολούνται με τις ΑΠΕ. 7

8 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε το Νοέμβριο του 2009 και οι περισσότερες απαντήσεις είχαν συλλεχθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν 14 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Βέβαια δεν είχαν απαντηθεί σε κάθε ερωτηματολόγιο όλες οι ερωτήσεις, καθώς μερικά άτομα δήλωσαν ότι δεν είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις για να απαντήσουν για τον κάθε τεχνολογικό τομέα. Από τις 14 απαντήσεις το 22% προερχόταν από εταιρείες που ασχολούνται με συστήματα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, 11% από κυβερνητικούς φορείς, 11% από τη βιομηχανία, 45% από ερευνητικά κέντρα και 11% από πανεπιστήμια. Κάνοντας αποτίμηση της διαδικασίας διαβούλευσης δύο είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν: Πρώτον κατά πόσο τα άτομα/ φορείς στα οποία στάλθηκε το ερωτηματολόγιο αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δεύτερον κατά πόσο ο αριθμός των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν είναι αρκετός προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, πιστεύουμε ότι το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους πιο σημαντικούς παράγοντες της αγοράς των ΑΠΕ καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τόσο από επιστήμονες, ερευνητές και εμπειρογνώμονες όσο και από συνδέσμους, οργανώσεις και τον εμπορικό κόσμο. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα είναι γεγονός ότι ο αριθμός των απαντήσεων δεν ήταν μεγάλος παρόλαυτά κρίνεται ικανοποιητικός. 8

9 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets 2 Αποτελέσματα 2.1 Ποσοτικά αποτελέσματα Τα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνουν τα αποτελέσματα από τη διαβούλευση για τους ενδεικτικούς στόχους της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. Συμμετοχή της Θέρμανσης/ Ψύξης από ΑΠΕ στο συνολικό στόχο των ΑΠΕ 60% Ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας ένα μερίδιο συμμετοχής της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ κατά 48% στο σύνολο του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ είναι... 50% ποσοστό απαντήσεων 40% 30% 20% 10% 0% πολύ χαμηλό λίγο χαμηλό σχεδόν σωστό λίγο υψηλό πολύ υψηλό ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 1 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Συμμετοχή της Θέρμανσης/ Ψύξης στο συνολικό στόχο των ΑΠΕ 9

10 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Θέρμανση/ Ψύξη από Ηλιακή ενέργεια 2020: 20-26PJ 2030: 33-39PJ 40% ποσοστό απαντήσεων 30% 20% 10% % κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο άνω άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 2 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη από Ηλιακή Ενέργεια Θέρμανση/ Ψύξη από Γεωθερμία 2020: 9-12PJ 2030: 6-20PJ 35% 30% ποσοστό απαντήσεων 25% 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 3 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη από Γεωθερμία 10

11 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Θέρμανση από Βιομάζα - Μεμονωμένα συστήματα σε κτίρια 2020: 35-45PJ 2030: 42-57PJ 35% ποσοστό απαντήσεων 30% 25% 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 4 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση από Βιομάζα σε μεμονωμένα συστήματα σε κτίρια Θέρμανση από Βιομάζα μέσω τηλεθέρμανσης 2020: 1-3PJ 2030: 4-5PJ 45% 40% 35% ποσοστό απαντήσεων 30% 25% 20% 15% % 5% 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 5 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση από Βιομάζα μέσω τηλεθέρμανσης 11

12 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Βιομάζα - Βιομηχανία 2020: 16-23PJ 2030: 15-19PJ 35% 30% ποσοστό απαντήσεων 25% 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 6 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Βιομάζα στη Βιομηχανία Θέρμανση από Βιομάζα συνολικά 2020: 51-68PJ 2030: 57-76PJ 35% 30% 25% ποσοτό απαντήσεων 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 7 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση από Βιομάζα συνολικά 12

13 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ οικιακός & τριτιγενής τομέας 2020: 55-75PJ 2030: PJ 45% 40% ποσοστό απαντήσεων 35% 30% 25% 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 8 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ στον οικιακό & τριτογενή τομέα Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ - Βιομηχανία 2020: 18-34PJ 2030: 19-34PJ 30% 25% ποσοστό απαντήσεων 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 9 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη στη Βιομηχανία 13

14 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ- Συνολικά 2020: PJ 2030: PJ 45% 40% 35% ποσοστό απαντήσεων 30% 25% 20% 15% % 5% 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 10 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ συνολικά 2.2 Ποιοτικά αποτελέσματα Πέραν τον ποσοτικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης, αρκετοί από τους συμμετέχοντες έδωσαν και κάποια ποιοτικά σχόλια. Τα σχόλια αυτά έχουν ταξινομηθεί ανά τεχνολογικό τομέα και συνοψίζονται παρακάτω Θερμικά ηλιακά Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος των θερμικών ηλιακών εφαρμογών αφορούν στην παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Αν στο μέλλον καταφέρουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη διείσδυση θερμικών ηλιακών συστημάτων για τη θέρμανση χώρων, τότε είναι δυνατό ο στόχος για τα θερμικά ηλιακά να είναι μεγαλύτερος του ορίου που δίνεται στο ερωτηματολόγιο. Υπάρχει μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό στον τομέα της ηλιακής ψύξης στην Ελλάδα. Ένα σύστημα ηλιακής ψύξης μπορεί να καλύψει περίπου το 70-80% των ψυκτικών αναγκών ενός κτιρίου, και ένα ηλιακό σύστημα για θέρμανση χώρου μπορεί να καλύψει περισσότερο από το 50% των θερμικών αναγκών. Σχετικά με τη χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων στη βιομηχανία καταγράφηκαν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι οι βιομηχανικές εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων μπορούν να αυξηθούν κατά πολύ, φτάνοντας το 2020 το 40% 14

15 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets όλων των ηλιακών συστημάτων που θα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, ενώ άλλοι εξέφρασαν την άποψη για μια πιο συντηρητική ανάπτυξη των ηλιακών συστημάτων στη βιομηχανία, με το αντίστοιχο ποσοστό να κυμαίνεται γύρω στο 10% Γεωθερμία Υπάρχει μεγάλο πλήθος μη καταγεγραμμένων συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και συστημάτων που κάνουν απευθείας χρήση γεωθερμίας στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ορθή αποτύπωση της παρούσας κατάστασης. Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 80%) των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και των συστημάτων που κάνουν απευθείας χρήση της γεωθερμικής ενέργειας το 2020 θα αντιστοιχεί στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Υπάρχει ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών που αφορούν στην εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Βιομάζα Η χρήση βιομάζας έχει πλεονεκτήματα που δεν συνδέονται μόνο με ενεργειακά θέματα αλλά και με περιβαλλοντικά. Θα πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στη διαχείριση των αγροτικών κτηνοτροφικών υπολειμμάτων (π.χ. απαγόρευση ανοιχτής καύσης βιομάζας, ή πρόστιμα για την ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών κτηνοτροφικών υπολειμμάτων) και ταυτοχρόνως να δοθούν κίνητρα στους αγρότες/ κτηνοτρόφους να συλλέγουν αυτά τα υπολείμματα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται σαν βιομάζα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να στηθεί ο κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου. Να αρθούν τα νομοθετικά εμπόδια, που απαγορεύουν τη χρήση καυστήρων βιομάζας στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας Γενικά Σχόλια Η επίτευξη του στόχου για τις ΑΠΕ θα πραγματοποιηθεί μόνο αν έχουμε και ταυτόχρονη βελτίωση της ενεργειακή αποδοτικότητας. Ανάγκη δημιουργίας μητρώου εγκαταστατών συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ΑΠΕ. 15

16 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy 3 Σύνοψη Συνοψίζοντας τα σχόλια και τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: Σχετικά με το μερίδιο του 48% για τη θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στο σύνολο του στόχου για τις ΑΠΕ υπήρξε σχεδόν ομοφωνία ότι το μερίδιο αυτό είναι σχεδόν σωστό. Για τους ακόλουθους τομείς υπήρξε πάνω κάτω ομοφωνία των συμμετεχόντων στα εξής: Για την τηλεθέρμανση από βιομάζα ότι ο στόχος θα πρέπει να βρίσκεται στο κάτω άκρο του προτεινόμενου. Για το σύνολο της βιομάζας ότι ο στόχος θα πρέπει να βρίσκεται προς το μέσο και άνω άκρο του προτεινόμενου. Για το σύνολο της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ ότι ο στόχος πρέπει να βρίσκεται στο μέσο του προτεινόμενου. Για τους υπόλοιπους τομείς οι απαντήσεις κάλυπταν όλο το εύρος των στόχων και δεν υπήρχε κάποια σαφείς τάση των απαντήσεων και επίσης συχνή ήταν η απάντηση δεν ξέρω/ δεν απαντώ. 16

17 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets 4 Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο του έργου RES-H-Policy για την επίτευξη του στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ, που θέτει η νέα οδηγία 2009/28/ΕΚ Το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκoύ προγράμματος Intelligent Energy for Europe (IEE) συμμετέχει στο έργο με τίτλο: Policy development for improving Renewable Energy Sources-Heating/Cooling penetration in European Member States - RES-H Policy. Πέραν της Ελλάδας στο έργο συμμετέχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο RES-H Policy αποσκοπεί να βοηθήσει τις συμμετέχουσες χώρες στην προετοιμασία για την εφαρμογή της νέας οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (2009/28/EC), εστιάζοντας σε θέματα που σχετίζονται με θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ. Η κάθε συμμετέχουσα χώρα μέσα από το έργο θα βοηθηθεί να θέσει εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ανά τεχνολογία στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Συγκεκριμένα για την διαδικασία προσδιορισμού των στόχων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα υπολογιστικά μοντέλα και μεθοδολογίες: Προσέγγιση top down με τη βοήθεια του μοντέλου Green-X (συνεργασία με το ίδρυμα Fraunhofer ISI της Γερμανίας). Προσέγγιση bottom up για τον κτιριακό τομέα (οικιακό και τριτογενή) με τη βοήθεια του INVERT tool (συνεργασία με το Energy Economics Group - Vienna University of Technology). Προσέγγιση bottom up για τη βιομηχανία με τη βοήθεια υπολογιστικού εργαλείου (RESolve-H/C) που έχει αναπτύξει το ECN - Energy Research Centre of the Netherlands. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από υπάρχοντα μοντέλα όπως είναι το MARKAL, το οποίο χρησιμοποιείται από το ΚΑΠΕ καθώς και το PRIMES. Πέραν του προσδιορισμού των στόχων, το έργο εξετάζει επίσης το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην κάθε χώρα πάνω σε θέματα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ και προσπαθεί να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων θα επιχειρηθεί να αναλυθεί ποσοτικά και ποιοτικά και το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης θα είναι να γίνουν συγκεκριμένες πολιτικές συστάσεις ανά χώρα και ανά τεχνολογικό τομέα, ώστε να επιτευχθεί μέσω ενός 17

18 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης, η αύξηση της διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη στις εθνικές αγορές των χωρών που συμμετέχουν στο έργο. Σκοπός ερωτηματολογίου Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να γνωστοποιήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τα πρώτα αποτελέσματα του έργου RES-H Policy σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των ενδεικτικών στόχων ανά τεχνολογία, στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020 και 2030 και να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση γύρω από τους προτεινόμενους στόχους καθώς και τον τρόπο που αυτοί θα επιτευχθούν. Έτσι, στο κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου δίνεται ένα προτεινόμενο εύρος για τους στόχους, όπως αυτό προέκυψε μέσω μιας διαδικασίας εκτίμησης δυναμικού και ανάλυσης σεναρίων τόσο από μοντέλα που έχουν τρέξει στο παρελθόν για τη χώρα μας όσο και από τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του παρόντος έργου (top down και bottom up προσέγγιση). Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι καταγεγραμμένα στην αναφορά Target setting for RES-H/C in Greece. Επίσης, ζητείται να σχολιαστούν τα προτεινόμενα πολιτικά μέτρα στήριξης για την επίτευξη των στόχων για θέρμανση / ψύξη από ΑΠΕ. Οι προτεινόμενες τιμές στο ερωτηματολόγιο είναι ενδεικτικές και δίνουν το έναυσμα για την ανάπτυξη περαιτέρω συζήτησης. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα καταγραφούν και θα αποτελέσουν τη βάση για την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ. Οι προσωπικές απαντήσεις που θα δοθούν δεν θα θεωρηθούν σε καμία περίπτωση ως επίσημες θέσεις του οργανισμού στον οποίο ανήκετε. Επιπλέον για την ανάλυση των απαντήσεων και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του έργου θα τηρηθεί ανωνυμία. Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και στείλτε το είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: Προς: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής 19 ο χλμ Λ. Μαραθώνος 19009, Πικέρμι Αττικής Υπ όψη: Αργυρώ Γιακουμή Τηλ: Fax:

19 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Ποσοστό συμμετοχής της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στο συνολικό στόχο διείσδυσης των ΑΠΕ Σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, τίθεται συνολικός δεσμευτικός στόχος 20% ως μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας έως το έτος 2020 και υποχρεωτικός ελάχιστος στόχος 10% ως μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας του τομέα των μεταφορών έως το Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της οδηγίας τίθενται για την κάθε χώρα εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι που ευθυγραμμίζονται με το συνολικό στόχο του 20% για την ΕΕ. Για την Ελλάδα ο δεσμευτικός εθνικός στόχος για το έτος 2020 είναι 18% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. Με δεδομένο ότι η τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 1.084PJ 1 έως PJ, για την επίτευξη του στόχου 18% μιλάμε για μία ποσότητα ΑΠΕ που κυμαίνεται από 191PJ έως 214PJ περίπου. Στην παρούσα κατάσταση (έτος αναφοράς 2007) υπολογίζεται ότι η συνολική ποσότητα των ΑΠΕ είναι περίπου 78PJ εκ των οποίων η ποσότητα που αντιστοιχεί σε θέρμανση από ΑΠΕ είναι περίπου 50PJ. Η οδηγία 2009/28/ΕΚ θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο καλύπτει όλες τις δυνατές χρήσεις των ανανεώσιμων πηγών στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη, μεταφορές. Η επίτευξη του στόχου μοιράζεται επομένως μεταξύ των τριών παραπάνω τομέων. Κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ένα μερίδιο της τάξης του 48% για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ, στο σύνολο του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ (δηλαδή ένα εύρος μεταξύ 92PJ- 103PJ, η επίτευξη του οποίου θα απαιτούσε διπλασιασμό της θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ για τη χρονική περίοδο ) ότι είναι: Πολύ χαμηλό (Παρακαλώ υποδείξτε την σωστή κατά τη γνώμη σας τιμή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.) Λίγο χαμηλό (Παρακαλώ υποδείξτε την σωστή κατά τη γνώμη σας τιμή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.) Σχεδόν σωστό. Λίγο υψηλό (Παρακαλώ υποδείξτε την σωστή κατά τη γνώμη σας τιμή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.) Πολύ υψηλό (Παρακαλώ υποδείξτε την σωστή κατά τη γνώμη σας τιμή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.) Δεν ξέρω / δεν απαντώ 1 PRIMES model, business as usual scenario 2 MARKAL model, scenario 1 19

20 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ ανά τεχνολογία: Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται για τα ηλιακά θερμικά ένα εύρος στόχων για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Παρακαλώ δώστε την άποψή για τους προτεινόμενους στόχους. Θέρμανση/ Ψύξη από Ηλιακή ενέργεια Στόχος παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη (PJ) 6, Οικιακός & Τριτογενής τομέας (PJ) 6, Βιομηχανία (PJ) Αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007: 3 έως 4 φορές Κατά τη γνώμη σας, ο στόχος θα έπρεπε να είναι; 5 έως 6 φορές Κατώτερος από το εύρος που δίνεται Στο κάτω άκρο Στο μέσο Στο ανώτερο άκρο Μεγαλύτερος από το εύρος που δίνεται Δεν ξέρω /δεν απαντώ Η ενέργεια αυτή κατανέμεται μεταξύ των παρακάτω κατηγοριών σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά: Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 100% 90% 87% Βιομηχανικές εφαρμογές 0% 10% 13% Συμφωνείτε με αυτά τα ποσοστά συμμετοχής; Ναι Όχι Ναι Όχι Αν όχι, παρακαλώ προσδιορίστε ποια θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σας τα ποσοστά αυτά: Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης % % Βιομηχανικές εφαρμογές % % Άλλα σχόλια: 3 Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο

21 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ ανά τεχνολογία: Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται για τις αντλίες θερμότητας ένα εύρος στόχων για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Παρακαλώ δώστε την άποψή για τους προτεινόμενους στόχους. Θέρμανση/ Ψύξη από Γεωθερμία Στόχος παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη (PJ) 0, Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με COP> 4 (PJ) 0,2 2 5 Αντλίες θερμότητας με COP>3 (PJ) 6,8 17 Γεωθερμία (αγροτικός τομέας, βιομηχανία, τηλεθέρμανση) είτε με απευθείας γεωθερμία είτε με συμπαραγωγική γεωθερμία (PJ) 0,4 7, Αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007: 14 έως 20 φορές Κατά τη γνώμη σας, ο στόχος θα έπρεπε να είναι; 26 έως 32 φορές Κατώτερος από το εύρος που δίνεται Στο κάτω άκρο Στο μέσο Στο ανώτερο άκρο Μεγαλύτερος από το εύρος που δίνεται Δεν ξέρω /δεν απαντώ Η ενέργεια αυτή κατανέμεται μεταξύ των παρακάτω κατηγοριών σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά: Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τη βοήθεια αντλιών θερμότητας 46% ~ 40% ~57% Αγροτικός τομέας & Βιομηχανικές εφαρμογές 54% ~ 60% ~43% Συμφωνείτε με αυτά τα ποσοστά συμμετοχής; Ναι Όχι Ναι Όχι Αν όχι, παρακαλώ προσδιορίστε ποια θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σας τα ποσοστά αυτά: Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης % % Αγροτικός τομέας & Βιομηχανικές εφαρμογές % % Άλλα σχόλια: 4 Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο 2007, οικιακός και αγροτικός τομέας 5 European Geothermal Energy Council EGEC, ΚΑΠΕ, Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας,

22 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Θέρμανση από ΑΠΕ ανά τεχνολογία: Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται για τη βιομάζα ένα εύρος στόχων για θέρμανση από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Παρακαλώ δώστε την άποψή για τους προτεινόμενους στόχους. Θέρμανση από Βιομάζα Μεμονωμένα συστήματα σε κτίρια Μέσω τηλεθέρμανσης Βιομηχανία Θέρμανση από Βιομάζα συνολικά Στόχος παραγόμενης ,1-3 4,2-5 9, ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη (PJ) Αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007: 1,1 έως 1,5 φορές 1,3 έως 1,8 φορές 1,6 έως 2,3 φορές 1,6 έως 2 φορές 1,2 έως 1,6 φορές Κατά τη γνώμη σας, ο στόχος θα έπρεπε να είναι; Κατώτερος από το εύρος που δίνεται Στο κάτω άκρο Στο μέσο Στο ανώτερο άκρο Μεγαλύτερος από το εύρος που δίνεται ΔΞ/ΔΑ 1,4 έως 1,8 φορές Παρακαλώ κάντε μία εκτίμηση του ποσοστού συμμετοχής για κάθε τύπο καυσίμου (κτίρια): Καυσόξυλα 98,8% 8 % % Pellets 0,6% 8 % % Άλλο 0,6% 8 % % Άλλα σχόλια: 7 Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο Εκτίμηση 22

23 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ ανά τομέα: Ο στόχος για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ θα κατανεμηθεί ανάμεσα στον οικιακό τομέα, τον τριτογενή και τη βιομηχανία. Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται ένα ενδεικτικό εύρος για τους στόχους ανά τομέα. Παρακαλώ δώστε την άποψή για τους προτεινόμενους στόχους.: Οικιακός τομέας & Τριτογενής τομέας Βιομηχανία Συνολικά Στόχος παραγόμενης , ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη (PJ) Αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007: 1,5 έως 2,2 φορές 2 έως 3 φορές Ποσοστό θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στη συνολική ζήτηση θερμότητας: 13,7% 18%-25% 10 27%-36% 10 Κατώτερος από το εύρος που δίνεται Στο κάτω άκρο Στο μέσο Στο ανώτερο άκρο Μεγαλύτερος από το εύρος που δίνεται Δεν ξέρω /δεν απαντώ Παρακαλώ δώστε τα επιχειρήματά σας: 9 Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο Σύμφωνα με εκτίμηση για την τελική ζήτηση θερμότητας το 2020 και το 2030 από PRIMES model. 23

24

25 Annex RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Μέτρα στήριξης για τη διείσδυση τεχνολογιών που παρέχουν θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που θέτει η νέα οδηγία, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι που αφορά τη θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ, ποιοι από τους παρακάτω τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να στηριχθούν με επιπλέον πολιτικά μέτρα; Μεμονωμένα συστήματα για παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στον οικιακό και τριτογενή τομέα (π.χ. ηλιακά θερμικά, αντλίες θερμότητας, συστήματα θέρμανσης με βιομάζας κτλ.). Ανάπτυξη δικτύου τηλεθέρμανσης/ τηλεψύξης με ενέργεια που θα προέρχεται από ΑΠΕ (π.χ. από εργοστάσιο συμπαραγωγής που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη βιομάζα ή γεωθερμία, ή από απευθείας χρήσεις ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας). Βιομηχανικές εφαρμογές για παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ. Άλλο: Για καθένα από τους τομείς που επιλέξατε ότι χρειάζονται περαιτέρω στήριξη, ποια θεωρείτε ότι είναι τα καταλληλότερα μέτρα στήριξης; Μεμονωμένα συστήματα στον οικιακό τομέα: Θερμικά Ηλιακά Γεωθερμικές αντλίες Καυστήρες Βιομάζας θερμότητας Οικονομικά μέτρα: Οικονομικά μέτρα: Οικονομικά μέτρα: Επιδότηση αγοράς εξοπλισμού Μείωση Φ.Π.Α. Ευνοϊκά δάνεια χαμηλών επιτοκίων Φορολογικά κίνητρα Άλλο: Επιδότηση αγοράς εξοπλισμού Μείωση Φ.Π.Α. Ευνοϊκά δάνεια χαμηλών επιτοκίων Φορολογικά κίνητρα Άλλο: Επιδότηση αγοράς εξοπλισμού Μείωση Φ.Π.Α. Ευνοϊκά δάνεια χαμηλών επιτοκίων Φορολογικά κίνητρα Άλλο: Άλλου τύπου μέτρα: Άλλου τύπου μέτρα: Άλλου τύπου μέτρα: Υποχρεωτική χρήση Εκστρατείες ενημέρωσης Υποχρεωτική χρήση Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού Εκπαίδευση εγκαταστατών Πιστοποίηση συστημάτων Άλλο: του κοινού Εκπαίδευση εγκαταστατών Πιστοποίηση συστημάτων Άλλο: Σχόλια: Σχόλια: Σχόλια: Υποχρεωτική χρήση Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού Εκπαίδευση εγκαταστατών Πιστοποίηση συστημάτων Άρση θεσμικών εμποδίων Άλλο: 25

26 A European Standard Annex 2 for the Tracking of Electricity E-TRACK Δίκτυο τηλεθέρμανσης Επιδότηση για την ανάπτυξη του δικτύου Επιδότηση παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας (bonus system) Επιδότηση επενδύσεων στη μεριά της παραγωγής (π.χ. για τη δημιουργία μονάδας καύσης βιομάζας) Οικονομικά κίνητρα για αξιοποίηση συμπαραγωγικής θερμότητας Ενημέρωση κοινού Υποχρεωτική χρήση Άλλο: Βιομηχανικές εφαρμογές Οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμών Υποχρεωτική κάλυψη ποσοστού της παραγωγής από ΑΠΕ Άλλο: 26

27 Annex RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες: o Τύπος οργανισμού/ φορέα Κρατικός οργανισμός Σύνδεσμος Ερευνητικό κέντρο Βιομηχανία Άλλο: o Κύριος τεχνολογικός τομέας δραστηριοποίησης: Βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θερμικά ηλιακά Όλα o Κύριος τομέας ενδιαφερόντων: Ενεργειακή πολιτική Ενεργειακή οικονομία Κοινωνικό-οικονομικές προεκτάσεις Τεχνολογία Άλλο: Κρίνεται σκόπιμο για πιθανές διευκρινήσεις επί των απαντήσεων να συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: Διεύθυνση: 27

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Παραδοτέο D14 του έργου RESH Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παραδοτέο D3 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the national conference

Documentation of the national conference Documentation of the national conference in Greece D19 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the national conference

Documentation of the national conference Documentation of the national conference in Greece D19 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of consultation workshop on the effectiveness and economic efficiency of selected support options

Documentation of consultation workshop on the effectiveness and economic efficiency of selected support options Documentation of consultation workshop on the effectiveness and economic efficiency of selected support options D14 of WP4 from the RESH Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης της Ελλάδας 1 η Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ EH Τ ΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2007 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου 1.2 Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα