Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα"

Transcript

1 Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D7.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)" υπό το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (ΙΕΕ) Δεκέμβριος 2009 Αργυρώ Γιακουμή, ΚΑΠΕ, Ελλάδα Μηνάς Ιατρίδης, ΚΑΠΕ, Ελλάδα Με την υποστήριξη

2

3 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Το έργο "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)" υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy for Europe IEE) (Αριθμός συμβολαίου του έργου IEE/07/692/SI ). Η ευθύνη των πληροφοριών της παρούσας έκθεσης βαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή δεν αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ, Δεκέμβριος

4 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Περιεχόμενα 1 Διαβούλευση σχετικά με τους προτεινόμενους στόχους ανά τεχνολογικό τομέα, για τη θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ Σκοπός Ερωτηματολόγιο Απαντήσεις Αποτελέσματα Ποσοτικά αποτελέσματα Ποιοτικά αποτελέσματα Θερμικά ηλιακά Γεωθερμία Βιομάζα Γενικά σχόλια Σύνοψη Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο

5 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Γραφήματα Γράφημα 1 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Συμμετοχή της Θέρμανσης/ Ψύξης στο συνολικό στόχο των ΑΠΕ...9 Γράφημα 2 Γράφημα 3 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από ηλιακή ενέργεια...10 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από Γεωθερμία...10 Γράφημα 4 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση από Βιομάζα σε μεμονωμένα συστήματα κτιρίων...11 Γράφημα 5 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση από Βιομάζα μέσω τηλεθέρμανσης...11 Γράφημα 6 Γράφημα 7 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση από Βιομάζα - Βιομηχανία...12 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση από Βιομάζα - Συνολικά...12 Γράφημα 8 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ - οικιακός & τριτογενής τομέας...13 Γράφημα 9 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ - Βιομηχανία...13 Γράφημα 10 Αποτελέσματα Διαβούλευσης - Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ - Συνολικά

6 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Εισαγωγή Το έργο RES-H policy Το έργο RES-H Policy προετοιμάζει τις συμμετέχουσες χώρες για την εφαρμογή της επερχόμενης οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα σε ό,τι αφορά θέματα που σχετίζονται με τη θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ. Η κάθε χώρα μέσα από το έργο θα βοηθηθεί να προγραμματίσει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ανά τεχνολογία ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης για τα έτη 2020/2030. Επιπλέον θα εξετασθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην κάθε χώρα πάνω σε θέματα θέρμανσης/ ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα προταθούν μέτρα και δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι: Αυστρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η κάθε μία από αυτές τις χώρες διαφέρει από τις άλλες ως προς τη δομή της αγοράς θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την χρήση τους. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο θα εξετάσει τη δυνατότητα να συντονιστούν ή ακόμη και να εναρμονιστούν μεταξύ τους οι εθνικές πολιτικές προσεγγίσεις στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, προκειμένου να προκύψει ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο. Σκοπός της έκθεσης Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου RES-H Policy είναι να βοηθήσει τις συμμετέχουσες χώρες να θέσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ανά τεχνολογία στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030, όπως θα απαιτεί η νέα οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Για το σκοπό αυτό προτάθηκαν στόχοι που υπολογίστηκαν με τη βοήθεια συγκεκριμένων μεθοδολογιών και υπολογιστικών μοντέλων (top-down και bottom-up approach) και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία τέθηκαν σε διαβούλευση. Στην παρούσα έκθεση καταγράφονται τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης. 6

7 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets 1 Διαβούλευση σχετικά με τους προτεινόμενους στόχους ανά τεχνολογικό τομέα, για τη θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ 1.1 Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας διαβούλευσης ήταν να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά τους ενδεικτικούς στόχους στον τομέα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ Τα αποτελέσματα συνοψίστηκαν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε σε διάφορους οργανισμούς/ φορείς /πρόσωπα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ προκειμένου να αποκομιστούν σχετικά σχόλια. 1.2 Το ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο συνοψίζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από το έργο σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των ενδεικτικών στόχων στον τομέα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ Το κείμενο αυτό τέθηκε σε διαβούλευση στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν οργανισμοί/ φορείς /πρόσωπα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ προκειμένου να το σχολιάσουν. Στο ερωτηματολόγιο δίνονται οι στόχοι ανά τεχνολογικό τομέα, δηλαδή για την ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερμία και τη βιομάζα καθώς επίσης και ανά τομέα κατανάλωσης, δηλαδή οικιακό και τριτογενή τομέας και βιομηχανία. Οι στόχοι τέθηκαν με τη βοήθεια υπολογιστικών μοντέλων (Green-x, INVERT tool, RESolve-H/C) όπου έγινε προσπάθεια εκτίμησης του ποσοστού που θα κατέχουν οι διάφορες τεχνολογίες παραγωγής θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020 /2030. Επίσης για τον καθορισμό των στόχων λήφθηκαν υπόψη και αποτελέσματα από υπάρχοντα μοντέλα και μελέτες. Το πλήρες κείμενο του ερωτηματολογίου παρατίθεται στο παράτημα αυτής της έκθεσης. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτά επηρεάστηκαν ως ένα βαθμό από το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο δίνει ένα συγκεκριμένο εύρος για τους στόχους και με τον τρόπο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι κατευθύνει τις απαντήσεις. Πάντως είναι γεγονός ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει ανταπόκριση από τους παραλήπτες του ερωτηματολογίου αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές για τους στόχους. 1.3 Απαντήσεις Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 70 παραλήπτες. Μεταξύ αυτών και σε μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, καθώς επίσης και σε συνδέσμους, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εταιρείες που ασχολούνται με τις ΑΠΕ. 7

8 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε το Νοέμβριο του 2009 και οι περισσότερες απαντήσεις είχαν συλλεχθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν 14 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Βέβαια δεν είχαν απαντηθεί σε κάθε ερωτηματολόγιο όλες οι ερωτήσεις, καθώς μερικά άτομα δήλωσαν ότι δεν είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις για να απαντήσουν για τον κάθε τεχνολογικό τομέα. Από τις 14 απαντήσεις το 22% προερχόταν από εταιρείες που ασχολούνται με συστήματα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, 11% από κυβερνητικούς φορείς, 11% από τη βιομηχανία, 45% από ερευνητικά κέντρα και 11% από πανεπιστήμια. Κάνοντας αποτίμηση της διαδικασίας διαβούλευσης δύο είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν: Πρώτον κατά πόσο τα άτομα/ φορείς στα οποία στάλθηκε το ερωτηματολόγιο αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δεύτερον κατά πόσο ο αριθμός των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν είναι αρκετός προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, πιστεύουμε ότι το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους πιο σημαντικούς παράγοντες της αγοράς των ΑΠΕ καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τόσο από επιστήμονες, ερευνητές και εμπειρογνώμονες όσο και από συνδέσμους, οργανώσεις και τον εμπορικό κόσμο. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα είναι γεγονός ότι ο αριθμός των απαντήσεων δεν ήταν μεγάλος παρόλαυτά κρίνεται ικανοποιητικός. 8

9 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets 2 Αποτελέσματα 2.1 Ποσοτικά αποτελέσματα Τα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνουν τα αποτελέσματα από τη διαβούλευση για τους ενδεικτικούς στόχους της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. Συμμετοχή της Θέρμανσης/ Ψύξης από ΑΠΕ στο συνολικό στόχο των ΑΠΕ 60% Ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας ένα μερίδιο συμμετοχής της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ κατά 48% στο σύνολο του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ είναι... 50% ποσοστό απαντήσεων 40% 30% 20% 10% 0% πολύ χαμηλό λίγο χαμηλό σχεδόν σωστό λίγο υψηλό πολύ υψηλό ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 1 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Συμμετοχή της Θέρμανσης/ Ψύξης στο συνολικό στόχο των ΑΠΕ 9

10 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Θέρμανση/ Ψύξη από Ηλιακή ενέργεια 2020: 20-26PJ 2030: 33-39PJ 40% ποσοστό απαντήσεων 30% 20% 10% % κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο άνω άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 2 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη από Ηλιακή Ενέργεια Θέρμανση/ Ψύξη από Γεωθερμία 2020: 9-12PJ 2030: 6-20PJ 35% 30% ποσοστό απαντήσεων 25% 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 3 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη από Γεωθερμία 10

11 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Θέρμανση από Βιομάζα - Μεμονωμένα συστήματα σε κτίρια 2020: 35-45PJ 2030: 42-57PJ 35% ποσοστό απαντήσεων 30% 25% 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 4 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση από Βιομάζα σε μεμονωμένα συστήματα σε κτίρια Θέρμανση από Βιομάζα μέσω τηλεθέρμανσης 2020: 1-3PJ 2030: 4-5PJ 45% 40% 35% ποσοστό απαντήσεων 30% 25% 20% 15% % 5% 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 5 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση από Βιομάζα μέσω τηλεθέρμανσης 11

12 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Βιομάζα - Βιομηχανία 2020: 16-23PJ 2030: 15-19PJ 35% 30% ποσοστό απαντήσεων 25% 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 6 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Βιομάζα στη Βιομηχανία Θέρμανση από Βιομάζα συνολικά 2020: 51-68PJ 2030: 57-76PJ 35% 30% 25% ποσοτό απαντήσεων 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 7 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση από Βιομάζα συνολικά 12

13 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ οικιακός & τριτιγενής τομέας 2020: 55-75PJ 2030: PJ 45% 40% ποσοστό απαντήσεων 35% 30% 25% 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 8 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ στον οικιακό & τριτογενή τομέα Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ - Βιομηχανία 2020: 18-34PJ 2030: 19-34PJ 30% 25% ποσοστό απαντήσεων 20% 15% 10% % 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 9 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη στη Βιομηχανία 13

14 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ- Συνολικά 2020: PJ 2030: PJ 45% 40% 35% ποσοστό απαντήσεων 30% 25% 20% 15% % 5% 0% κατώτερος του στο κάτω άκρο στο μέσο στο ανώτερο άκρο μεγαλύτερος του ΔΞ/ΔΑ Γράφημα 10 Αποτελέσματα Διαβούλευσης Θέρμανση/ Ψύξη από ΑΠΕ συνολικά 2.2 Ποιοτικά αποτελέσματα Πέραν τον ποσοτικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης, αρκετοί από τους συμμετέχοντες έδωσαν και κάποια ποιοτικά σχόλια. Τα σχόλια αυτά έχουν ταξινομηθεί ανά τεχνολογικό τομέα και συνοψίζονται παρακάτω Θερμικά ηλιακά Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος των θερμικών ηλιακών εφαρμογών αφορούν στην παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Αν στο μέλλον καταφέρουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη διείσδυση θερμικών ηλιακών συστημάτων για τη θέρμανση χώρων, τότε είναι δυνατό ο στόχος για τα θερμικά ηλιακά να είναι μεγαλύτερος του ορίου που δίνεται στο ερωτηματολόγιο. Υπάρχει μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό στον τομέα της ηλιακής ψύξης στην Ελλάδα. Ένα σύστημα ηλιακής ψύξης μπορεί να καλύψει περίπου το 70-80% των ψυκτικών αναγκών ενός κτιρίου, και ένα ηλιακό σύστημα για θέρμανση χώρου μπορεί να καλύψει περισσότερο από το 50% των θερμικών αναγκών. Σχετικά με τη χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων στη βιομηχανία καταγράφηκαν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι οι βιομηχανικές εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων μπορούν να αυξηθούν κατά πολύ, φτάνοντας το 2020 το 40% 14

15 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets όλων των ηλιακών συστημάτων που θα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, ενώ άλλοι εξέφρασαν την άποψη για μια πιο συντηρητική ανάπτυξη των ηλιακών συστημάτων στη βιομηχανία, με το αντίστοιχο ποσοστό να κυμαίνεται γύρω στο 10% Γεωθερμία Υπάρχει μεγάλο πλήθος μη καταγεγραμμένων συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και συστημάτων που κάνουν απευθείας χρήση γεωθερμίας στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ορθή αποτύπωση της παρούσας κατάστασης. Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 80%) των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και των συστημάτων που κάνουν απευθείας χρήση της γεωθερμικής ενέργειας το 2020 θα αντιστοιχεί στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Υπάρχει ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών που αφορούν στην εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Βιομάζα Η χρήση βιομάζας έχει πλεονεκτήματα που δεν συνδέονται μόνο με ενεργειακά θέματα αλλά και με περιβαλλοντικά. Θα πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στη διαχείριση των αγροτικών κτηνοτροφικών υπολειμμάτων (π.χ. απαγόρευση ανοιχτής καύσης βιομάζας, ή πρόστιμα για την ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών κτηνοτροφικών υπολειμμάτων) και ταυτοχρόνως να δοθούν κίνητρα στους αγρότες/ κτηνοτρόφους να συλλέγουν αυτά τα υπολείμματα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται σαν βιομάζα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να στηθεί ο κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου. Να αρθούν τα νομοθετικά εμπόδια, που απαγορεύουν τη χρήση καυστήρων βιομάζας στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας Γενικά Σχόλια Η επίτευξη του στόχου για τις ΑΠΕ θα πραγματοποιηθεί μόνο αν έχουμε και ταυτόχρονη βελτίωση της ενεργειακή αποδοτικότητας. Ανάγκη δημιουργίας μητρώου εγκαταστατών συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ΑΠΕ. 15

16 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy 3 Σύνοψη Συνοψίζοντας τα σχόλια και τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: Σχετικά με το μερίδιο του 48% για τη θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στο σύνολο του στόχου για τις ΑΠΕ υπήρξε σχεδόν ομοφωνία ότι το μερίδιο αυτό είναι σχεδόν σωστό. Για τους ακόλουθους τομείς υπήρξε πάνω κάτω ομοφωνία των συμμετεχόντων στα εξής: Για την τηλεθέρμανση από βιομάζα ότι ο στόχος θα πρέπει να βρίσκεται στο κάτω άκρο του προτεινόμενου. Για το σύνολο της βιομάζας ότι ο στόχος θα πρέπει να βρίσκεται προς το μέσο και άνω άκρο του προτεινόμενου. Για το σύνολο της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ ότι ο στόχος πρέπει να βρίσκεται στο μέσο του προτεινόμενου. Για τους υπόλοιπους τομείς οι απαντήσεις κάλυπταν όλο το εύρος των στόχων και δεν υπήρχε κάποια σαφείς τάση των απαντήσεων και επίσης συχνή ήταν η απάντηση δεν ξέρω/ δεν απαντώ. 16

17 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets 4 Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο του έργου RES-H-Policy για την επίτευξη του στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ, που θέτει η νέα οδηγία 2009/28/ΕΚ Το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκoύ προγράμματος Intelligent Energy for Europe (IEE) συμμετέχει στο έργο με τίτλο: Policy development for improving Renewable Energy Sources-Heating/Cooling penetration in European Member States - RES-H Policy. Πέραν της Ελλάδας στο έργο συμμετέχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο RES-H Policy αποσκοπεί να βοηθήσει τις συμμετέχουσες χώρες στην προετοιμασία για την εφαρμογή της νέας οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (2009/28/EC), εστιάζοντας σε θέματα που σχετίζονται με θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ. Η κάθε συμμετέχουσα χώρα μέσα από το έργο θα βοηθηθεί να θέσει εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ανά τεχνολογία στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Συγκεκριμένα για την διαδικασία προσδιορισμού των στόχων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα υπολογιστικά μοντέλα και μεθοδολογίες: Προσέγγιση top down με τη βοήθεια του μοντέλου Green-X (συνεργασία με το ίδρυμα Fraunhofer ISI της Γερμανίας). Προσέγγιση bottom up για τον κτιριακό τομέα (οικιακό και τριτογενή) με τη βοήθεια του INVERT tool (συνεργασία με το Energy Economics Group - Vienna University of Technology). Προσέγγιση bottom up για τη βιομηχανία με τη βοήθεια υπολογιστικού εργαλείου (RESolve-H/C) που έχει αναπτύξει το ECN - Energy Research Centre of the Netherlands. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από υπάρχοντα μοντέλα όπως είναι το MARKAL, το οποίο χρησιμοποιείται από το ΚΑΠΕ καθώς και το PRIMES. Πέραν του προσδιορισμού των στόχων, το έργο εξετάζει επίσης το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην κάθε χώρα πάνω σε θέματα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ και προσπαθεί να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων θα επιχειρηθεί να αναλυθεί ποσοτικά και ποιοτικά και το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης θα είναι να γίνουν συγκεκριμένες πολιτικές συστάσεις ανά χώρα και ανά τεχνολογικό τομέα, ώστε να επιτευχθεί μέσω ενός 17

18 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης, η αύξηση της διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη στις εθνικές αγορές των χωρών που συμμετέχουν στο έργο. Σκοπός ερωτηματολογίου Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να γνωστοποιήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τα πρώτα αποτελέσματα του έργου RES-H Policy σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των ενδεικτικών στόχων ανά τεχνολογία, στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020 και 2030 και να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση γύρω από τους προτεινόμενους στόχους καθώς και τον τρόπο που αυτοί θα επιτευχθούν. Έτσι, στο κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου δίνεται ένα προτεινόμενο εύρος για τους στόχους, όπως αυτό προέκυψε μέσω μιας διαδικασίας εκτίμησης δυναμικού και ανάλυσης σεναρίων τόσο από μοντέλα που έχουν τρέξει στο παρελθόν για τη χώρα μας όσο και από τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του παρόντος έργου (top down και bottom up προσέγγιση). Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι καταγεγραμμένα στην αναφορά Target setting for RES-H/C in Greece. Επίσης, ζητείται να σχολιαστούν τα προτεινόμενα πολιτικά μέτρα στήριξης για την επίτευξη των στόχων για θέρμανση / ψύξη από ΑΠΕ. Οι προτεινόμενες τιμές στο ερωτηματολόγιο είναι ενδεικτικές και δίνουν το έναυσμα για την ανάπτυξη περαιτέρω συζήτησης. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα καταγραφούν και θα αποτελέσουν τη βάση για την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ. Οι προσωπικές απαντήσεις που θα δοθούν δεν θα θεωρηθούν σε καμία περίπτωση ως επίσημες θέσεις του οργανισμού στον οποίο ανήκετε. Επιπλέον για την ανάλυση των απαντήσεων και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του έργου θα τηρηθεί ανωνυμία. Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και στείλτε το είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: Προς: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής 19 ο χλμ Λ. Μαραθώνος 19009, Πικέρμι Αττικής Υπ όψη: Αργυρώ Γιακουμή Τηλ: Fax:

19 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Ποσοστό συμμετοχής της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στο συνολικό στόχο διείσδυσης των ΑΠΕ Σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, τίθεται συνολικός δεσμευτικός στόχος 20% ως μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας έως το έτος 2020 και υποχρεωτικός ελάχιστος στόχος 10% ως μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας του τομέα των μεταφορών έως το Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της οδηγίας τίθενται για την κάθε χώρα εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι που ευθυγραμμίζονται με το συνολικό στόχο του 20% για την ΕΕ. Για την Ελλάδα ο δεσμευτικός εθνικός στόχος για το έτος 2020 είναι 18% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. Με δεδομένο ότι η τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 1.084PJ 1 έως PJ, για την επίτευξη του στόχου 18% μιλάμε για μία ποσότητα ΑΠΕ που κυμαίνεται από 191PJ έως 214PJ περίπου. Στην παρούσα κατάσταση (έτος αναφοράς 2007) υπολογίζεται ότι η συνολική ποσότητα των ΑΠΕ είναι περίπου 78PJ εκ των οποίων η ποσότητα που αντιστοιχεί σε θέρμανση από ΑΠΕ είναι περίπου 50PJ. Η οδηγία 2009/28/ΕΚ θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο καλύπτει όλες τις δυνατές χρήσεις των ανανεώσιμων πηγών στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη, μεταφορές. Η επίτευξη του στόχου μοιράζεται επομένως μεταξύ των τριών παραπάνω τομέων. Κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ένα μερίδιο της τάξης του 48% για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ, στο σύνολο του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ (δηλαδή ένα εύρος μεταξύ 92PJ- 103PJ, η επίτευξη του οποίου θα απαιτούσε διπλασιασμό της θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ για τη χρονική περίοδο ) ότι είναι: Πολύ χαμηλό (Παρακαλώ υποδείξτε την σωστή κατά τη γνώμη σας τιμή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.) Λίγο χαμηλό (Παρακαλώ υποδείξτε την σωστή κατά τη γνώμη σας τιμή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.) Σχεδόν σωστό. Λίγο υψηλό (Παρακαλώ υποδείξτε την σωστή κατά τη γνώμη σας τιμή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.) Πολύ υψηλό (Παρακαλώ υποδείξτε την σωστή κατά τη γνώμη σας τιμή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.) Δεν ξέρω / δεν απαντώ 1 PRIMES model, business as usual scenario 2 MARKAL model, scenario 1 19

20 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ ανά τεχνολογία: Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται για τα ηλιακά θερμικά ένα εύρος στόχων για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Παρακαλώ δώστε την άποψή για τους προτεινόμενους στόχους. Θέρμανση/ Ψύξη από Ηλιακή ενέργεια Στόχος παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη (PJ) 6, Οικιακός & Τριτογενής τομέας (PJ) 6, Βιομηχανία (PJ) Αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007: 3 έως 4 φορές Κατά τη γνώμη σας, ο στόχος θα έπρεπε να είναι; 5 έως 6 φορές Κατώτερος από το εύρος που δίνεται Στο κάτω άκρο Στο μέσο Στο ανώτερο άκρο Μεγαλύτερος από το εύρος που δίνεται Δεν ξέρω /δεν απαντώ Η ενέργεια αυτή κατανέμεται μεταξύ των παρακάτω κατηγοριών σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά: Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 100% 90% 87% Βιομηχανικές εφαρμογές 0% 10% 13% Συμφωνείτε με αυτά τα ποσοστά συμμετοχής; Ναι Όχι Ναι Όχι Αν όχι, παρακαλώ προσδιορίστε ποια θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σας τα ποσοστά αυτά: Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης % % Βιομηχανικές εφαρμογές % % Άλλα σχόλια: 3 Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο

21 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ ανά τεχνολογία: Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται για τις αντλίες θερμότητας ένα εύρος στόχων για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Παρακαλώ δώστε την άποψή για τους προτεινόμενους στόχους. Θέρμανση/ Ψύξη από Γεωθερμία Στόχος παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη (PJ) 0, Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με COP> 4 (PJ) 0,2 2 5 Αντλίες θερμότητας με COP>3 (PJ) 6,8 17 Γεωθερμία (αγροτικός τομέας, βιομηχανία, τηλεθέρμανση) είτε με απευθείας γεωθερμία είτε με συμπαραγωγική γεωθερμία (PJ) 0,4 7, Αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007: 14 έως 20 φορές Κατά τη γνώμη σας, ο στόχος θα έπρεπε να είναι; 26 έως 32 φορές Κατώτερος από το εύρος που δίνεται Στο κάτω άκρο Στο μέσο Στο ανώτερο άκρο Μεγαλύτερος από το εύρος που δίνεται Δεν ξέρω /δεν απαντώ Η ενέργεια αυτή κατανέμεται μεταξύ των παρακάτω κατηγοριών σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά: Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τη βοήθεια αντλιών θερμότητας 46% ~ 40% ~57% Αγροτικός τομέας & Βιομηχανικές εφαρμογές 54% ~ 60% ~43% Συμφωνείτε με αυτά τα ποσοστά συμμετοχής; Ναι Όχι Ναι Όχι Αν όχι, παρακαλώ προσδιορίστε ποια θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη σας τα ποσοστά αυτά: Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης % % Αγροτικός τομέας & Βιομηχανικές εφαρμογές % % Άλλα σχόλια: 4 Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο 2007, οικιακός και αγροτικός τομέας 5 European Geothermal Energy Council EGEC, ΚΑΠΕ, Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας,

22 Stakeholder consultation on RES-H/C targets RES-H Policy Θέρμανση από ΑΠΕ ανά τεχνολογία: Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται για τη βιομάζα ένα εύρος στόχων για θέρμανση από ΑΠΕ για τα έτη 2020/2030. Παρακαλώ δώστε την άποψή για τους προτεινόμενους στόχους. Θέρμανση από Βιομάζα Μεμονωμένα συστήματα σε κτίρια Μέσω τηλεθέρμανσης Βιομηχανία Θέρμανση από Βιομάζα συνολικά Στόχος παραγόμενης ,1-3 4,2-5 9, ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη (PJ) Αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007: 1,1 έως 1,5 φορές 1,3 έως 1,8 φορές 1,6 έως 2,3 φορές 1,6 έως 2 φορές 1,2 έως 1,6 φορές Κατά τη γνώμη σας, ο στόχος θα έπρεπε να είναι; Κατώτερος από το εύρος που δίνεται Στο κάτω άκρο Στο μέσο Στο ανώτερο άκρο Μεγαλύτερος από το εύρος που δίνεται ΔΞ/ΔΑ 1,4 έως 1,8 φορές Παρακαλώ κάντε μία εκτίμηση του ποσοστού συμμετοχής για κάθε τύπο καυσίμου (κτίρια): Καυσόξυλα 98,8% 8 % % Pellets 0,6% 8 % % Άλλο 0,6% 8 % % Άλλα σχόλια: 7 Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο Εκτίμηση 22

23 RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ ανά τομέα: Ο στόχος για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ θα κατανεμηθεί ανάμεσα στον οικιακό τομέα, τον τριτογενή και τη βιομηχανία. Στον παρακάτω πίνακα προτείνεται ένα ενδεικτικό εύρος για τους στόχους ανά τομέα. Παρακαλώ δώστε την άποψή για τους προτεινόμενους στόχους.: Οικιακός τομέας & Τριτογενής τομέας Βιομηχανία Συνολικά Στόχος παραγόμενης , ενέργειας από ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη (PJ) Αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007: 1,5 έως 2,2 φορές 2 έως 3 φορές Ποσοστό θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στη συνολική ζήτηση θερμότητας: 13,7% 18%-25% 10 27%-36% 10 Κατώτερος από το εύρος που δίνεται Στο κάτω άκρο Στο μέσο Στο ανώτερο άκρο Μεγαλύτερος από το εύρος που δίνεται Δεν ξέρω /δεν απαντώ Παρακαλώ δώστε τα επιχειρήματά σας: 9 Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο Σύμφωνα με εκτίμηση για την τελική ζήτηση θερμότητας το 2020 και το 2030 από PRIMES model. 23

24

25 Annex RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Μέτρα στήριξης για τη διείσδυση τεχνολογιών που παρέχουν θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που θέτει η νέα οδηγία, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι που αφορά τη θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ, ποιοι από τους παρακάτω τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να στηριχθούν με επιπλέον πολιτικά μέτρα; Μεμονωμένα συστήματα για παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στον οικιακό και τριτογενή τομέα (π.χ. ηλιακά θερμικά, αντλίες θερμότητας, συστήματα θέρμανσης με βιομάζας κτλ.). Ανάπτυξη δικτύου τηλεθέρμανσης/ τηλεψύξης με ενέργεια που θα προέρχεται από ΑΠΕ (π.χ. από εργοστάσιο συμπαραγωγής που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη βιομάζα ή γεωθερμία, ή από απευθείας χρήσεις ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας). Βιομηχανικές εφαρμογές για παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ. Άλλο: Για καθένα από τους τομείς που επιλέξατε ότι χρειάζονται περαιτέρω στήριξη, ποια θεωρείτε ότι είναι τα καταλληλότερα μέτρα στήριξης; Μεμονωμένα συστήματα στον οικιακό τομέα: Θερμικά Ηλιακά Γεωθερμικές αντλίες Καυστήρες Βιομάζας θερμότητας Οικονομικά μέτρα: Οικονομικά μέτρα: Οικονομικά μέτρα: Επιδότηση αγοράς εξοπλισμού Μείωση Φ.Π.Α. Ευνοϊκά δάνεια χαμηλών επιτοκίων Φορολογικά κίνητρα Άλλο: Επιδότηση αγοράς εξοπλισμού Μείωση Φ.Π.Α. Ευνοϊκά δάνεια χαμηλών επιτοκίων Φορολογικά κίνητρα Άλλο: Επιδότηση αγοράς εξοπλισμού Μείωση Φ.Π.Α. Ευνοϊκά δάνεια χαμηλών επιτοκίων Φορολογικά κίνητρα Άλλο: Άλλου τύπου μέτρα: Άλλου τύπου μέτρα: Άλλου τύπου μέτρα: Υποχρεωτική χρήση Εκστρατείες ενημέρωσης Υποχρεωτική χρήση Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού Εκπαίδευση εγκαταστατών Πιστοποίηση συστημάτων Άλλο: του κοινού Εκπαίδευση εγκαταστατών Πιστοποίηση συστημάτων Άλλο: Σχόλια: Σχόλια: Σχόλια: Υποχρεωτική χρήση Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού Εκπαίδευση εγκαταστατών Πιστοποίηση συστημάτων Άρση θεσμικών εμποδίων Άλλο: 25

26 A European Standard Annex 2 for the Tracking of Electricity E-TRACK Δίκτυο τηλεθέρμανσης Επιδότηση για την ανάπτυξη του δικτύου Επιδότηση παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας (bonus system) Επιδότηση επενδύσεων στη μεριά της παραγωγής (π.χ. για τη δημιουργία μονάδας καύσης βιομάζας) Οικονομικά κίνητρα για αξιοποίηση συμπαραγωγικής θερμότητας Ενημέρωση κοινού Υποχρεωτική χρήση Άλλο: Βιομηχανικές εφαρμογές Οικονομικά κίνητρα για την αγορά εξοπλισμών Υποχρεωτική κάλυψη ποσοστού της παραγωγής από ΑΠΕ Άλλο: 26

27 Annex RES-H Policy Stakeholder consultation on RES-H/C targets Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες: o Τύπος οργανισμού/ φορέα Κρατικός οργανισμός Σύνδεσμος Ερευνητικό κέντρο Βιομηχανία Άλλο: o Κύριος τεχνολογικός τομέας δραστηριοποίησης: Βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θερμικά ηλιακά Όλα o Κύριος τομέας ενδιαφερόντων: Ενεργειακή πολιτική Ενεργειακή οικονομία Κοινωνικό-οικονομικές προεκτάσεις Τεχνολογία Άλλο: Κρίνεται σκόπιμο για πιθανές διευκρινήσεις επί των απαντήσεων να συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο: Τηλέφωνο: Διεύθυνση: 27

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D11 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Παραδοτέο D8.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Παραδοτέο D14 του έργου RESH Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ

Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ 4 η Διεθνής Έκθεση ECOTEC, ECOFORUM Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ Ημερίδα με τίτλο: «Παραγωγή θερμότητας & ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 Πρόλογος: Παρουσίαση εκπαιδευτικής ημερίδας REGEOCITIES: Θεωρητικό Υπόβαθρο Οι εμπλεκόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Synthesis report on stakeholder consultation on RES-H/C targets in Greece

Synthesis report on stakeholder consultation on RES-H/C targets in Greece Synthesis report on stakeholder consultation on RES-H/C targets in Greece D7.1 of WP3 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Synthesis report on stakeholder consultation on qualitative assesment of selected support options in Greece

Synthesis report on stakeholder consultation on qualitative assesment of selected support options in Greece Synthesis report on stakeholder consultation on qualitative assesment of selected support options in Greece D11 of WP4 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

SEPEMO-Build project

SEPEMO-Build project SEPEMO-Build project SEasonal PErformance factor and MOnitoring for heat pump systems in the building sector Εποχιακός συντελεστής απόδοσης και μετρήσεις συστημάτων αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015. Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής Δ-ΑΠΕ ΜΑΙΟΣ 2012

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015. Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής Δ-ΑΠΕ ΜΑΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΡΓΑ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015 2015 Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων

Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων Έργο: RURENER Αριθμός Συμβολαίου: EIE/07/547/SI2.499065 Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων Μεθοδολογία και πλαίσιο των μελετών περίπτωσης Υπο-έργο 2.1.2 Σιούλας Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της αποδοτικότητας δύο επιλεγμένων μέτρων στήριξης για την Ελλάδα

Εκτίμηση της αποδοτικότητας δύο επιλεγμένων μέτρων στήριξης για την Ελλάδα Εκτίμηση της αποδοτικότητας δύο επιλεγμένων μέτρων στήριξης για την Ελλάδα Παραδοτέο D13 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of consultation workshop on the proposed 2020/2030 RES-H/C targets in Greece

Documentation of consultation workshop on the proposed 2020/2030 RES-H/C targets in Greece Documentation of consultation workshop on the proposed 2020/2030 RES-H/C targets in Greece D8.1 of WP3 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός στόχων στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Προσδιορισμός στόχων στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Προσδιορισμός στόχων στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D6 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: Policy development for improving

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι Στόχοι του έργου Η αύξηση της χρήσης στερεής βιομάζας για τηλεθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Έργα ΕΙΕ σχετικά με τη ανάλυση ενεργειακών συστημάτων και τη μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών στοιχείων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Ενημερωτική Ημερίδα ΥΠΑΝ Αθήνα,, 22 Ιουνίου 2007 Δρ Γιώργος Γιαννακίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ημερίδες REGEOCITIES : Αβαθής Γεωθερμία και Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σ. Καρύτσας ΚΑΠΕ Σκοπός ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Αργυρώ Γιακουμή Φυσικός MSc Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός MSc EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής ΚΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ EURONET 50/50 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενεργειακοί έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Περιεχόμενα Σελίδα Στόχοι κυβερνητικής πολιτικής 2 Συμβολή ΑΠΕ στο ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σ. Καρύτσας

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (DATAMINE)

Σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (DATAMINE) Σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (DATAMINE) Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας για την παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ που διοργανώθηκε στην Ελλάδα

Πρακτικά Ημερίδας για την παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ που διοργανώθηκε στην Ελλάδα Πρακτικά Ημερίδας για την παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ που διοργανώθηκε στην Ελλάδα Παραδοτέο D19 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of consultation workshop on the effectiveness and economic efficiency of selected support options

Documentation of consultation workshop on the effectiveness and economic efficiency of selected support options Documentation of consultation workshop on the effectiveness and economic efficiency of selected support options D14 of WP4 from the RESH Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ASTECH Advance Sustainable Energy Technology for Cooling and Heating Applications

ASTECH Advance Sustainable Energy Technology for Cooling and Heating Applications ASTECH Advance Sustainable Energy Technology for Cooling and Heating Applications Ιωάννης Σαντζακλής Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΠΕ Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2008 ASTECH Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το 6ο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων

Παρουσίαση έργου SELINA Νομοθεσία Ευρωπαϊκά Παραδείγματα μέτρων Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 Ημερίδα : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών» Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ως µέλος του δικτύου ΟΠΕΤ (Οργανισµός για την Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παραδοτέο D3 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σχετικά µε τη διαδικασία χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου στην Ελλάδα

Έρευνα σχετικά µε τη διαδικασία χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο ΙΕE BiogasIN Έρευνα σχετικά µε τη διαδικασία χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου στην Ελλάδα Ερωτηµατολόγιο για Επενδυτές Ερωτηµατολόγιο Q3 D.5.3., WP 5 εκέµβριος 2010 Το Έργο BiogasIN Το έργο BiogasIN

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Η οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΕ 2020 Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 30 Νοεμβρίου 2012, 1 η Εκπαιδευτική επίσκεψη: Κτίριο γραφείων της εταιρείας R.C.TECH Το έργο AIDA Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Γιακουμή Αργυρώ, Φυσικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN

IEE Project BiogasIN IEE Project BiogasIN Σύνοψη των εκδηλώσεων ενίσχυσης ικανοτήτων για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε θέματα βιοαερίου στην Ελλάδα D.5.7.4 WP5 Σιούλας Κωνσταντίνος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Εµπόδια στην χρηµατοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Ημερίδα έργου ProEE, 5 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα