ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

2 Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος της ειδικότητας Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/ Internet έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα υποστήριξης και διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στα υπερδίκτυα Intranet/ Ιnternet. Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, ο διπλωματούχος μπορεί να εργασθεί στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην: α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες, β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα με τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, τη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια, γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών). δ) δημιουργία - συντήρηση ιστοσελίδων και ιστοτόπων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων - τηλεκπαίδευσης, και παρουσίαση στοιχείων στο Διαδίκτυο εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια. Επαγγελματικά Καθήκοντα Τα Επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου είναι : Διαχείριση και επιμέρους ανάπτυξη εφαρμογών (π.χ. δημιουργία ιστοσελίδων, εφαρμογών πολυμέσων, επεξεργασία στοιχείων με ενημέρωση βάσεων δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων σε Web) στο Internet Εγκατάσταση υλικού και λογισμικού δικτύων Η/Υ με έμφαση στα δίκτυα Intranet/ Internet Υποστήριξη διαχείριση επικοινωνιακών υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπληροφορικής δικτύων Η/Υ Συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα Intranet/ Internet Πρόγραμμα Κατάρτισης Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης Για την ειδικότητα του Τεχνικού διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/ Internet, υπάρχουν δύο μαθήματα βασικής 2

3 επαγγελματικής κατάρτισης: Αγγλικά (τα οποία διδάσκονται σε όλα τα εξάμηνα) και Τεχνική επικοινωνίας Επιχειρηματικότητα (το οποίο διδάσκεται στο Γ εξάμηνο). Τα μαθήματα εξειδίκευσης Για την ειδικότητα του Τεχνικού διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/ Internet, υπάρχουν 17 μαθήματα εξειδίκευσης, τα ακόλουθα ανά εξάμηνο εφαρμογής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων 3. Δίκτυα Υπολογιστών Ι 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (διαχείριση και υποστήριξη back office λογισμικού office automation) 5. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6. Σχεδίαση εφαρμογών Β ΕΞΑΜΗΝΟ 7. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ TCP/IP 8. Το Λειτουργικό Σύστημα Windows NT 9. Οι υπηρεσίες του Internet και η Επιχειρηματική του αξία 10. Βάσεις δεδομένων Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 11. Προγραμματιστικά Εργαλεία Ι για το Διαδίκτυο 12. Το Λειτουργικό Σύστημα Linux 13. Εφαρμογές ανάπτυξης δικτυακών υποδομών με τη χρήση του TCP/IP Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 14. Ανάπτυξη πολυμέσων στο Internet 15. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 16. Προγραμματιστικά Εργαλεία ΙΙ για το Διαδίκτυο 17. Ασφάλεια δεδομένων/ επικοινωνιών 3

4 Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών Ι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (διαχείριση και υποστήριξη back office 6 6 λογισμικού office automation) 5. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Σχεδίαση εφαρμογών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ TCP/IP Το Λειτουργικό Σύστημα Windows NT Οι υπηρεσίες του Internet και η Επιχειρηματική του 6 6 αξία 10. Βάσεις δεδομένων Προγραμματιστικά 11. Εργαλεία Ι για το 6 6 Διαδίκτυο 12. Το Λειτουργικό Σύστημα Linux Εφαρμογές ανάπτυξης δικτυακών υποδομών με τη χρήση του 5 5 TCP/IP 14. Τεχνική επικοινωνίας - Επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη πολυμέσων στο Internet Ηλεκτρονικό Εμπόριο Προγραμματιστικά Εργαλεία ΙΙ για το Διαδίκτυο 18. Ασφάλεια δεδομένων / επικοινωνιών Αγγλικά Σ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4

5 Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet θα είναι σε θέση: να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές της ψηφιακής τεχνολογίας, να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες εφαρμογών της και να κατανοεί τις επιδράσεις της στους τομείς εφαρμογής της. να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. να γνωρίζει τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, την δομή και τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και ιδιαίτερα των προσωπικών υπολογιστών και να μπορεί να διακρίνει και να αξιολογεί τις δυνατότητες οποιουδήποτε υπολογιστικού συστήματος και να προτείνει την καταλληλότερη -κατά περίπτωση- λύση να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της ανάλυσης και της σύνθεσης ενός προβλήματος, τους κωδικοποιημένους τρόπους παρουσίασης μιας λύσης και τις βασικές αλγοριθμικές δομές, καθώς και να σχεδιάζει αλγόριθμους χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες δομές δεδομένων. να μπορεί να συνδέει και να εγκαθιστά συστήματα προσωπικού υπολογιστή και να αντιμετωπίζει πιθανά τεχνικά προβλήματα κατά την εκκίνηση ενός τέτοιου συστήματος. να κατανοεί τις βασικές αρχές που διέπουν τα Δίκτυα Υπολογιστών και ειδικότερα τα Δίκτυα πρωτοκόλλου TCP/ IP μαζί με τα αντίστοιχα επίπεδα Δικτύου, Μεταφοράς, και Εφαρμογών. να κατανοεί τις βασικές λειτουργίες και εντολές των Λειτουργικών Συστημάτων WINDOWS NT και UNIX (LINUX). να κατανοεί τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ανάπτυξη του Internet έτσι ώστε σαν στέλεχος κάποιας επιχείρησης να είναι ικανός να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για την ορθή εκμετάλλευσή του. να γνωρίζει τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και τις αρχές που τις διέπουν, να διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης τους και να κατανοεί τη σημασία του σωστού σχεδιασμού στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, με στόχο να μπορεί να αναπτύσσει μικρού και μεσαίου μεγέθους αντίστοιχες εφαρμογές. να γνωρίζει τα εργαλεία και τις τεχνικές για ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο ώστε να είναι ικανός να τα αξιοποιεί επαρκώς αναλόγως των αναγκών που θα έχει να αντιμετωπίσει. να εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, τη δομή και την τεχνολογία των πολυμέσων, τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και την τεχνοτροπία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών για το διαδίκτυο να αποκτήσει τόσο τεχνική όσο και θεωρητική γνώση στα θέματα που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την ασφάλεια συστημάτων για να μπορεί να αναπτύσσει, να τροποποιεί και κυρίως να διαχειρίζεται τέτοιες εφαρμογές. 5

6 Τα αναλυτικά προγράμματα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές έννοιες και αρχές της ψηφιακής τεχνολογίας, να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες εφαρμογών της και να κατανοεί τις επιδράσεις της στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και την αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης στο νέο περιβάλλον. ENOTHTA 1: Αναπαράσταση και κωδικοποίηση πληροφορίας Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να μπορεί να διακρίνει τους τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας και να κατανοεί την σημασία της ψηφιοποίησης της πληροφορίας και της αντίστοιχης κατά περίπτωση- κωδικοποίησης. ταξινόμηση ειδών πληροφορίας o αναλογική πληροφορία o ψηφιακή πληροφορία (βασικές έννοιες ψηφιοποίησης) παράσταση αριθμών (αρνητικοί/ θετικοί, ακέραιοι/ πραγματικοί, παράσταση ως προς ένα, ως προς δύο, σταθερής, κινητής υποδιαστολής κλπ.) παράσταση χαρακτήρων (ASCII, EBCDIC, unicode κ.λπ.) ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές έννοιες λογικών κυκλωμάτων και στοιχεία λογικής σχεδίασης Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες Στόχοι: Οι καταρτιζόμενοι να μπορούν : να κατανοούν τις βασικές έννοιες και τους κανόνες των λογικών κυκλωμάτων και τους τρόπους βελτιστοποίησης λογικών συναρτήσεων. να γνωρίζουν τα κυριότερα συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα. Λογικά κυκλώματα o Άλγεβρα boole, βασικοί ορισμοί, αξιώματα, θεωρήματα o Λογικές συναρτήσεις (μέθοδοι απλοποίησης λογικών συναρτήσεων, τεχνική ελαχιστοποίησης quine-mccuskey κλπ.) Συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα o ημιαθροιστής (half adder) o πλήρης αθροιστής (full adder) o προγραμματιζόμενος λογικός πίνακας (PLA) 6

7 o o παλμοκύκλωμα δύπο καταστάσεων (flip-flop) κύκλωμα μεταφοράς (transfer circuit) κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μικροεπεξεργαστές Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει τις βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών διατάξεων, και να μπορεί να περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των μικροεπεξεργαστών. βασικές έννοιες ηλεκτρονικών διατάξεων / εισαγωγή στους μικροεπεξεργαστές τεχνικά χαρακτηριστικά μικροεπεξεργαστών - δομή και οργάνωση (βασικά μέρη και χαρακτηριστικά των μικροεπεξεργαστών) τρόπος λειτουργίας - πως συνδέονται και λειτουργούν τα βασικά μέρη ενός μικροεπεξεργαστή. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να γνωρίζει τα πεδία εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας και να περιγράφει τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε αυτά. βασικές έννοιες αρχείων δεδομένων μετάδοση ψηφιακών δεδομένων ασφάλεια δεδομένων εφαρμογές στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες ψηφιακή εικόνα ψηφιακός ήχος animation βίντεο εφαρμογές πολυμέσων αναφορές σε σχετικά εργαλεία (λογισμικό συστήματος / εφαρμογών) ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην σύγχρονη κοινωνία Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Στόχοι: Να αντιλαμβάνεται τις τεράστιες συνέπειες της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και να κατανοεί την μεταβλητότητα των νέων συνθηκών στο πεδίο της εργασίας και την ανάγκη της προσαρμοστικότητας και της διαρκούς ενημέρωσης στις εξελίξεις. Επιδράσεις στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό πολιτισμικό πεδίο. Επιδράσεις στους τομείς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης. Νέα επαγγέλματα, νέες υπηρεσίες, νέες μορφές εργασίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 7

8 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (2Θ + 1Ε) (Θ:28 + Ε:14) Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές έννοιες της ανάλυσης και της σύνθεσης ενός προβλήματος, τους κωδικοποιημένους τρόπους παρουσίασης μιας λύσης και τις βασικές αλγοριθμικές δομές. Επίσης να εξοικειωθεί στο σωστό σχεδιασμό αλγορίθμων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες δομές δεδομένων με βασικότερο στόχο την εισαγωγή του καταρτιζόμενου στον αλγοριθμικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων με τον οποίο άλλωστε πρέπει να είναι εξοικειωμένος όποιος ασχολείται επαγγελματικά σε οποιονδήποτε κλάδο της πληροφορικής. Θα πρέπει ως εποπτικό μέσο μεταξύ άλλων να χρησιμοποιείται και μια γλώσσα προγραμματισμού με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω αλγοριθμικών εννοιών από τους καταρτιζόμενους και όχι το να γίνουν προγραμματιστές. ENOTHTA 1: Ανάλυση Σύνθεση προβλήματος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (2 θεωρία) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει την έννοια του προβλήματος και να αναπτύξει αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες ώστε να μπορεί να αποκωδικοποιεί και να λύνει απλά προβλήματα. Περιεχόμενα : Η έννοια πρόβλημα Ανάλυση και σύνθεση προβλήματος Καθορισμός απαιτήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές έννοιες αλγορίθμων Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (2 θεωρία) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να μπορεί : να γνωρίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν αλγόριθμο να κατανοεί έννοιες όπως σταθερά, μεταβλητή, τύπος δεδομένων, εντολή να χρησιμοποιεί με άνεση τους γνωστούς τρόπους παρουσίασης ενός αλγόριθμου να γνωρίζει τις βασικές έννοιες των λογικών διαγραμμάτων. Περιεχόμενα : αλγόριθμοι: βασικές έννοιες χαρακτηριστικά τρόποι παρουσίασης αλγορίθμου o ελεύθερο κείμενο o φυσική γλώσσα o έννοιες σταθερών/ μεταβλητών βασικοί τύποι o έννοιες εντολών ανάγνωσης, εμφάνισης, εκχώρησης o ψευδοκώδικας αρχική προσέγγιση διαγράμματα ροής ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βασικές αλγοριθμικές δομές 8

9 Διάρκεια: 12 διδακτικές ώρες (8 θεωρία + 4 εργαστήριο) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να εξοικειωθεί με τις βασικές αλγοριθμικές δομές της διαδοχής, της επανάληψης και της επιλογής και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την/τις κατάλληλη/ες κατά περίπτωση. Περιεχόμενα : Διαδοχή Επιλογή o απλή επιλογή o πεπερασμένη επιλογή o πολλαπλή επιλογή o φωλιασμένη επιλογή Επανάληψη o κατά συνθήκη επανάληψη o πεπερασμένη επανάληψη ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σχεδίαση αλγορίθμων Διάρκεια: 9 διδακτικές ώρες (6 θεωρία + 3 εργαστήριο) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει σωστούς αλγορίθμους υπό τη μορφή διαγραμμάτων ροής και ψευδοκώδικα και να τους κωδικοποιεί με τη βοήθεια ενός προγραμματιστικού εργαλείου (προτείνεται η Pascal). Περιεχόμενα : Συνδυασμός βασικών αλγοριθμικών δομών Λογικές πράξεις /συνθήκες Υποαλγόριθμοι: διαδικασίες /συναρτήσεις Γλώσσες προγραμματισμού / Υλοποίηση απλών αλγορίθμων ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πίνακες εγγραφές Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) Στόχοι: Να εξοικειωθεί με τη δομή του πίνακα και των διαφόρων τεχνικών αναζήτησης στοιχείου, ταξινόμησης πίνακα. Επίσης, να γνωρίζει την έννοια της εγγραφής και να είναι σε θέση να συνδυάζει αυτές τις γνώσεις με τις γνώσεις που απέκτησε για τους πίνακες, ώστε να χρησιμοποιεί τους πίνακες εγγραφών για να αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα. Θα πρέπει να επισημανθεί πως και σε αυτή την ενότητα είναι αναγκαία η χρήση ενός προγραμματιστικού εργαλείου. Περιεχόμενα : πίνακας: απλός, δυσδιάστατος, ν-διάστατος o αναζήτηση στοιχείων πίνακα o σειριακή αναζήτηση o δυαδική αναζήτηση o ταξινόμηση στοιχείων πίνακα o με επιλογή (selection sort) o φυσαλίδας(bubblesort) o shellsort o γρήγορη ταξινόμηση εγγραφή πίνακες εγγραφών 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Δυναμικές δομές δεδομένων Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοεί τις βασικές έννοιες των δυναμικών δομών όπως: δείκτης, χρήση δείκτη σε εγγραφές, λίστες με ιδιαίτερη έμφαση στις δυναμικές λίστες ουρές, δένδρα, γραφήματα κλπ. Επίσης, να εξοικειωθεί με την τεχνική της αναδρομής. Είναι επιθυμητό και σε αυτήν την ενότητα να γίνει χρήση προγραμματιστικού εργαλείου με σκοπό την εμβάθυνση στις προαναφερθείσες έννοιες. Περιεχόμενα : δείκτες βασικές έννοιες δείκτες σε εγγραφές λίστες στοίβα ουρές δένδρα γραφήματα αναδρομή ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Τεχνικές σχεδίασης Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες (2 θεωρία + 1 εργαστήριο) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίζει τις διάφορες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων και να επιλέγει κατά περίπτωση την ενδεδειγμένη. Τέλος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε στις προηγούμενες ενότητες, ώστε να μπορεί να επιλύει ανάλογα προβλήματα. Περιεχόμενα : κλασσική ανάπτυξη δομημένη ανάπτυξη o βασικές αρχές: αφαίρεση, διαίρεση, τυπικότητα, ιεράρχηση o τμηματοποίηση o ιεραρχική σχεδίαση αντικειμενοστραφής σχεδίαση ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (2 εργαστήριο) 4. ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 56/εξάμηνο, 4/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους καταρτιζόμενους των βασικών αρχών που διέπουν τα Δίκτυα Υπολογιστών και ειδικότερα τα Δίκτυα πρωτοκόλλου TCP/IP. Η διδακτέα ύλη καλύπτει τόσο το γενικό υπόβαθρο σχετικά με τα Δίκτυα Η/Υ (Πρότυπα Αναφοράς OSI & TCP/IP) όσο και την απόκτηση των βασικών τηλεπικοινωνιακών γνώσεων για τη λειτουργία Δικτύων Η/Υ. Η διδασκαλία και το εγχειρίδιο πρέπει να μην επικεντρωθούν σε τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να χαθεί από τους καταρτιζόμενους η ουσία της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Κύριος στόχος είναι η πλήρης κατανόηση των 10

11 βασικών αρχών και εννοιών που διέπουν τα σύγχρονα Δίκτυα των Η/Υ. Προτείνεται η εκτεταμένη χρήση σχημάτων και παραδειγμάτων που να δείχνουν τις διαφοροποιήσεις στα διάφορα επίπεδα ενός Προτύπου Αναφοράς Δικτύων. Επίσης είναι σημαντικό να τονίζονται οι διαφορές μεταξύ δύο εννοιών που είναι παρεμφερείς (π.χ. διαφορές μεταξύ Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (PSTN) και Ψηφιακού Τηλεφωνικού Δικτύου (ISDN) ή διαφορές μεταξύ ενός Δικτύου Ethernet και ενός Δικτύου PPP). ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει την αναγκαιότητα της «Δικτύωσης» στη σύγχρονη κοινωνία και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή. Επίσης είναι σκόπιμη η εις βάθος κατανόηση από τον καταρτιζόμενο των διαφόρων κατηγοριών Δικτύων Η/Υ, ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθείται και τέλος η κατανόηση θεμελιωδών εννοιών όπως, επίπεδο Δικτύου, η έννοια του Πρωτοκόλλου και της Αρχιτεκτονικής Δικτύου. 1. Χρήση Δικτύων Υπολογιστών στην σημερινή εποχή, αναγκαιότητα, πλεονεκτήματα, Κοινωνικές Προεκτάσεις. 2. Ταξινόμηση Δικτύων a. Ανάλογα με την Τοπολογία τους, Δίκτυα Αστέρα (Star), Δίκτυα Αρτηρίας (Bus) b. Ανάλογα με την Τεχνολογία Μετάδοσης των Δεδομένων, Δίκτυα Εκπομπής (Broadcast Networks) Δίκτυα Σημείου σε Σημείου (Pointto-Point Networks). c. Ανάλογα με την Κλίμακα τους, Τοπικά Δίκτυα (Local Area Networks LAN), Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks WAN). 3. Λογισμικό Δικτύων a. Η έννοια του επιπέδου (layer) σε ένα Δίκτυο. b. Η έννοια του πρωτοκόλλου. c. Η έννοια της Αρχιτεκτονικής Δικτύου. d. Κατεύθυνση Μετάδοσης Δεδομένων σε ένα Δίκτυο, Απλή (Simplex), Ημίδιπλη (Half-Duplex), Πλήρης Διπλή (Full-Duplex). e. Connection Oriented Service, Connectionless Service. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πρότυπα Αναφοράς Δικτύων Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει τη δομή και την λειτουργία των δύο πιο σημαντικών Πρότυπων Αναφοράς Δικτύων, το Πρότυπο OSI και το Πρότυπο TCP/IP. Επίσης είναι σημαντική η εις βάθος κατανόηση από τον καταρτιζόμενο των διαφορετικών φιλοσοφιών που διέπουν τις δύο αυτές διαφορετικές προσεγγίσεις στα Πρότυπα Αναφοράς Δικτύων Η/Υ. 1. Το Πρότυπο Αναφοράς OSI (Open Systems Interconnection), Συνοπτική Περιγραφή της λειτουργίας κάθε επιπέδου. 2. Το Πρότυπο Αναφοράς TCP/IP, Συνοπτική Περιγραφή της λειτουργίας κάθε επιπέδου. 3. Αξιολόγηση και σύγκριση των Προτύπων Αναφοράς OSI & TCP/IP. 11

12 4. Υιοθέτηση του Πρότυπου Αναφοράς TCP/IP σε αυτό το εγχειρίδιο και λόγοι για τους οποίους ακολουθήθηκε η προσέγγιση αυτή και όχι το Πρότυπο Αναφοράς OSI. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επίπεδο Διασύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer) Διάρκεια: 38 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει πολύ καλά το υλικό των Δικτύων καθώς και τις αρχές και τη λειτουργία της Τηλεφωνίας (αναλογικής και ψηφιακής),τα Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής Δεδομένων και τέλος τα Πρωτόκολο Σημείου σε Σημείο (ppp) και τα Πρωτόκολλα Τοπικού Δικτύου (Ethernet). 1. Μέσα Μετάδοσης Δεδομένων a. Καλώδια Συσεστραμμένου Ζεύγους (Twisted Pair Unshielded Twisted Pair CAT5). b. Ομοαξονικά Καλώδια Βασικής Ζώνης (Baseband Coaxial Cable). c. Ομοαξονικά Καλώδια Ευρείας Ζώνης (Broadband Coaxial Cable). d. Οπτικές Ίνες. 2. Ασύρματη Μετάδοση (Wireless Transmission), Radio Microwave Infrared & Millimeter Lightwave Transmission. 3. Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (Public Switched Telephone Network PSTN). a. Αρχιτεκτονική και Λειτουργία του PSTN. b. Modems, Πρωτόκολλα V90, V34bis. c. Μισθωμένες Γραμμές και Baseband Modems, Σύγχρονη / Ασύγχρονη Μετάδοση. 4. Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Δίκτυο Μεταγωγής ISDN (Integrated Switched Digital Network). a. Αρχιτεκτονική ISDN b. Υπηρεσίες ISDN. c. Αξιολόγηση και σύγκριση του ISDN με το PSTN 5. Δίκτυα Μεταγωγής Δεδομένων (Packet Switched Networks). a. Δίκτυα X25. b. Δίκτυα Frame Relay. c. Δίκτυα ATM. 6. Πρωτόκολλο Σημείου σε Σημείο (Point-to-Point Protocol PPP). a. Αναγκαιότητα και λόγοι ύπαρξης του ppp (μέσω του ppp οποιοσδήποτε Η/Υ σε ένα σπίτι μπορεί να γίνει host στο Διαδίκτυο, ενώ παλιά κάθε Η/Υ χρησιμοποιούνταν σαν ένα απλό τερματικό). b. Αρχιτεκτονική του ppp (LCP, NCP). c. Μέθοδοι authentication του ppp (Chap, Pap). d. Ευρεία Χρήση του ppp σε WAN δίκτυα. e. Multilink ppp. 7. Πρωτόκολλα Τοπικού Δικτύου a. Ethernet, Fast Ethernet, CSMA/CD (Carrier Sense Multipe Access with Collission Detection), MAC Address, ΙΕΕΕ Standard b. Token Bus, Token Ring c. FDDI ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 12

13 5. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BACK OFFICE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OFFICE AUTOMATION) ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 84/εξάμηνο, 6/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Κύριος στόχος είναι η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τη χρήση αυτών των εφαρμογών. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές έννοιες αυτοματισμού γραφείου Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να κατανοήσει τα διαφορετικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την υποστήριξη του γραφείου του. 1. Η έννοια του γραφείου 2. Η έννοια της πληροφορίας 3. Το τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης 4. Διαφορετικά εργαλεία αυτοματισμού γραφείου ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επεξεργασία κειμένου Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίσει τα διαφορετικά εργαλεία επεξεργασίας κειμένου και να αποκτήσει πρακτική εμπειρία χρήσης τους. 1. Επεξεργαστής Κειμένου- Εισαγωγή a. Η βασική οθόνη του επεξεργαστή κειμένου b. Η επίκληση βοήθειας 2. Δημιουργία και Διαμόρφωση του κειμένου a. Σύνταξη κειμένου, διόρθωση, αποθήκευση και ανάκληση b. Διαμορφώσεις χαρακτήρων, παραγράφων, πλαισίων c. Μοντέλα(styles) και πρότυπα(templates) 3. Διαμόρφωση του εγγράφου a. Στήλες, ενότητες, σημειώσεις, περιγράμματα, γλωσσάρια, αριθμοί σελίδων κλπ b. Διαμόρφωση της εμφάνισης και εκτυπώσεις 4. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες, σύμβολα, αρχεία, κλπ) 5. Οι πίνακες Εισαγωγή & Διαχείριση 6. Βοηθητικά προγράμματα a. Ορθογραφία, γραμματική, συλλαβισμός, συνώνυμα, ταξινομήσεις, αυτόματη αρίθμηση παραγράφων, κλπ b. Συγχώνευση εγγράφων, συγχώνευση αλληλογραφίας c. Τα προγράμματα MS DRAW και MS GRAPH d. Ειδικές λειτουργίες e. Καταχωρίσεις ειδικών πεδίων και συμβόλων, πίνακες περιεχομένων και ευρετηρίων f. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος του επεξεργαστή κειμένου 7. Εισαγωγή στις μακροεντολές a. Δημιουργία 13

14 b. Τρόποι εκτέλεσής τους c. Αρχεία ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επεξεργασία λογιστικών φύλλων Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίσει τα διαφορετικά εργαλεία επεξεργασίας λογιστικών φύλλων και να αποκτήσει πρακτική εμπειρία χρήσης τους. 1. Εισαγωγή στα φύλλα εργασίας a. Περιγραφή της βασικής οθόνης b. Βασικές έννοιες(στήλες, γραμμές, κελιά, διευθύνσεις, περιοχές) c. Τύποι δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων 2. Διαχείριση των δεδομένων και μορφοποίηση a. Μετακινήσεις, αντιγραφές, διαγραφές, παρεμβολές b. Γραμματοσειρές, στοίχιση, περιθώρια, κλπ 3. Εκτυπώσεις διαχείριση αρχείων a. Διαμόρφωση σελίδας, παράμετροι b. Διαχείριση αρχείων (αποθήκευση, ανάκτηση, διαγραφή, συμβατότητα με συνηθισμένους τύπους αρχείων). 4. Διαγράμματα a. Δημιουργία b. Τύποι διαγραμμάτων, διόρθωση και μορφοποίηση, εκτύπωση. 5. Βάσεις Δεδομένων a. Δημιουργία (ορισμός πεδίων κλπ). b. Εισαγωγή δεδομένων c. Αναζήτηση, τροποποίηση, διαγραφή, ταξινόμηση d. Ερωτήσεις 6. Μακροεντολές a. Δημιουργία b. Τρόποι εκτέλεσής τους c. Αρχεία 7. Σύνδεση φύλλων και διαχείριση πολλαπλών φύλλων 8. Συνεργασία με διάφορες εφαρμογές. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επεξεργασία παρουσιάσεων Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίσει τα διαφορετικά εργαλεία επεξεργασίας παρουσιάσεων και να αποκτήσει πρακτική εμπειρία χρήσης τους. 1. Εισαγωγή στα εργαλεία παρουσιάσεων a. Περιγραφή των βασικών οθονών b. Τύποι δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων 2. Διαμόρφωση παρουσίασης διαφάνειες κλπ. 3. Χρήση γραφικών, σχεδίων, ειδικών εφέ κλπ. 4. Εισαγωγή αντικειμένων (εικόνες, σύμβολα, αρχεία, κλπ) 5. Διασύνδεση με αρχεία διαμορφούμενα σε άλλους επεξεργαστές 6. Παρουσίαση στο διαδίκτυο ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Άλλες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου 14

15 Διάρκεια: 15 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίσει τη λειτουργία και διαχείριση και άλλων εφαρμογών που σχετίζονται με τον αυτοματισμό γραφείου. 1. Εργαλεία διαχείρισης 2. Calendar 3. Εργαλεία διαχείρισης εγγράφων 4. Επικοινωνία διαφορετικών εφαρμογών a. Δυναμική σύνδεση / ενσωμάτωση εφαρμογών b. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών (π.χ. OLE) c. Δυνατότητες σύγχρονων επικοινωνιών εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόοδος Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 6. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (2Θ+1Ε) (Θ:28 + Ε:14) Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο καταρτιζόμενος με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, την δομή και τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και ιδιαίτερα των προσωπικών υπολογιστών. Επίσης να μπορεί να διακρίνει και να αξιολογεί τις δυνατότητες οποιουδήποτε υπολογιστικού συστήματος και να προτείνει την καταλληλότερη -κατά περίπτωση- λύση. Τέλος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσει προκειμένου να μπορεί να συνδέει και να εγκαθιστά συστήματα προσωπικού υπολογιστή και να αντιμετωπίζει πιθανά τεχνικά προβλήματα κατά την εκκίνηση ενός τέτοιου συστήματος. ENOTHTA 1: Βασικές έννοιες υπολογιστών προσωπικοί υπολογιστές Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες (4 θεωρία) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση: να διακρίνει το υλικό από το λογισμικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος να γνωρίζει και να περιγράφει περιληπτικά τα βασικά μέρη και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του. να είναι σε θέση να αναφέρει τις βασικές κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων. να κατανοεί τη δομή και τη λειτουργία των προσωπικών υπολογιστών Περιεχόμενα : Έννοιες o οργάνωση o λειτουργία o τύποι υπολογιστών Αρχιτεκτονική προσωπικών υπολογιστών o δομή o λειτουργία /ιδιαιτερότητες προσωπικών υπολογιστών 15

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας κύρια μνήμη Διάρκεια: 9 διδακτικές ώρες (6 θεωρία + 3 εργαστήριο) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση: να περιγράφει τη δομή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρησιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας των συστατικών στοιχείων ενός επεξεργαστή. να γνωρίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά, τις βασικές παραμέτρους και τους τρόπους οργάνωσης και προσπέλασης της μνήμης. επεξεργαστής - βασικές έννοιες - αριθμητική & λογική μονάδα μονάδα ελέγχου - θύρες - διάδρομοι - ελεγκτές περιφερειακών συσκευών / σύνδεση περιφερειακών μονάδων (κανάλια DMA,διακοπές) - BIOS - Μητρική πλακέτα - Τροφοδοτικό κύρια μνήμη - φυσικά χαρακτηριστικά (καταχωρητές κλπ.) - παράμετροι (χωρητικότητα, χρόνοι κλπ.) - είδη μνήμης (RAM,ROM,Cache, Διεμπλεκόμενες μνήμες κλπ.) ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Περιφερειακές Μονάδες Διάρκεια: 9 διδακτικές ώρες (6 θεωρία + 3 εργαστήριο) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να διακρίνει τις βασικές περιφερειακές μονάδες ενός υπολογιστικού συστήματος, τη χρησιμότητα και τις δυνατότητες της καθεμιάς από αυτές. πληκτρολόγιο οθόνη ποντίκι εκτυπωτής(κρουστικοί dot matrix, θερμικοί, ψεκασμού Laser, LED, κλπ.) προσαρμογέας / επιταχυντής γραφικών, Οδηγός DVD κλπ. συσκευή βίντεο, κάρτα βίντεο, βιντεοκάμερα μικρόφωνο, ψηφιακό κασετόφωνο, φωτογραφική μηχανή, κάρτα ήχου scanner Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Βοηθητική μνήμη Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων οργανώσεων βοηθητικής μνήμης. 16

17 Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους διαφόρους τύπους των μονάδων δίσκων (τύποι οδηγών κλπ.). Μονάδες μαγνητικών ταινιών Μονάδες μαγνητικών δίσκων Κινητής κεφαλής Σταθερής κεφαλής Μονάδες CD-ROM, DVD και σχετικές πληροφορίες (τύποι οδηγών ATAPI, SCSI, αναφορά στους CD recorders κλπ.) Zip-drive κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σύνδεση εγκατάσταση εκκίνηση συστήματος προσωπικού υπολογιστή Διάρκεια: 12 διδακτικές ώρες (8 θεωρία + 4 εργαστήριο) Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να μπορεί : να γνωρίζει και να περιγράφει τα βήματα σύνδεσης και εγκατάστασης ενός προσωπικού υπολογιστή. να περιγράφει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτούνται κατά την εκκίνηση ενός προσωπικού υπολογιστή Σύνδεση και εγκατάσταση μονάδων προσωπικού υπολογιστή o μητρικής πλακέτας o επεξεργαστή o κύρια μνήμη (RAM) o περιφερειακές μονάδες (Ι/Ο,drives κλπ.) o ρύθμιση BIOS o συμπλήρωση φύλλων σύνδεσης / εγκατάστασης υλικού. Εκκίνηση υπολογιστή o εντοπισμός τεχνικών χαρακτηριστικών προσωπικού υπολογιστή / δυνατοτήτων o εκτέλεση διαγνωστικών (Diagnostics) προγραμμάτων o συμπλήρωση φύλλου ορθής λειτουργίας o παρουσίαση (demonstration) στον πελάτη. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (2 εργαστήριο) 7. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Γενικός σκοπός είναι να κατανοήσει ο καταρτιζόμενος όλες τις γνώσεις που θα του επιτρέπουν να αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη απλή εφαρμογή σύμφωνα με μια μεθοδολογία. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 17

18 Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίζει να: κατανοεί την ύπαρξη και τη σημασία των σταδίων ανάπτυξης εφαρμογών: Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος, Ολοκλήρωση κατανοεί ότι μια εφαρμογή αναπτύσσεται με τη χρήση εργαλείων όπως: Γλώσσα προγραμματισμού, ΣΔΒΔ, Λογιστικό Φύλλο διακρίνει τα στάδια της Ανάπτυξης Εφαρμογών. διακρίνει τα εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών. Στάδια ανάπτυξης εφαρμογής Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Έλεγχος Ολοκλήρωση Συνέχεια μεταξύ των σταδίων ανάπτυξης. Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών Γλώσσα προγραμματισμού ΣΔΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Διάρκεια: 22 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να: κατανοεί τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογής με τη χρήση ενός ή δύο συσχετιζόμενων αρχείων. κατανοεί τις έννοιες του κύριου (master) αρχείου και του αρχείου κινήσεων (transaction/detail). αναγνωρίζει τις λειτουργίες: Εισαγωγή, Ενημέρωση, Διαγραφή, Αναζήτηση εγγραφών σε αρχείο, Ταξινόμηση αρχείου, Σύγκριση ομοειδών αρχείων Δομή ενός αρχείου δεδομένων και λειτουργίες σε αυτό. Συσχετίσεις αρχείων δεδομένων Τεκμηρίωση εφαρμογής Διεπαφή εφαρμογής Κωδικοποίηση διαδικασιών ή μικρών προγραμμάτων που θα κάνουν: o δημιουργία αρχείου o εισαγωγή εγγραφής o αναζήτηση εγγραφής o διόρθωση εγγραφής o διαγραφή εγγραφής o ενημέρωση αρχείου o εκτυπώσεις Τροποποίηση ενός αλγόριθμου ενημέρωσης για παραλλαγές εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε περιβάλλον ΣΔΒΔ Διάρκεια: 14 διδακτικές ώρες Στόχοι: Ο καταρτιζόμενος πρέπει να: περιγράφει και εφαρμόζει τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. 18

19 αναγνωρίζει τις λειτουργίες Εισαγωγής, Ενημέρωσης, Διαγραφής, Αναζήτησης δεδομένων. αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα μιας Βάσης Δεδομένων μπορούν να προσπελαστούν και να επεξεργαστούν και με τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού. αναγνωρίζει τους βασικούς πίνακες, τους πίνακες κινήσεων και τους πίνακες συσχετίσεων. κατανοεί ότι σε μια φόρμα μπορούν να εμφανίζονται τα δεδομένα ενός πίνακα και στην ίδια φόρμα, ως υποφόρμα, τα δεδομένα του συσχετιζόμενου αρχείου κινήσεών του. αναπτύσσει απλές εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων. σχεδιάζει φιλική διεπαφή ανθρώπου-εφαρμογής με τη χρήση ομοιόμορφων φορμών. Στάδια ανάπτυξης εφαρμογής με τη χρήση ΣΔΒΔ. Δόμηση πινάκων μιας ΒΔ Συσχετίσεις πινάκων Ανάπτυξη απλών εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων, περνώντας από τα στάδια: o ορισμός πινάκων o σχεδιασμός ερωτημάτων, φορμών, αναφορών Χρησιμοποίηση μίας γλώσσας προγραμματισμού για να μεταχειριστεί τα αντικείμενα της εφαρμογής που αναπτύσσει. Σχεδιασμός φιλικής διεπαφής ανθρώπου-εφαρμογής με τη χρήση ομοιόμορφων φορμών Διαχείριση της ΒΔ (εισαγωγή, αναζήτηση, μεταβολή, εκτυπώσεις κλπ). Παραδείγματα εφαρμογών μέσα από το σχολικό περιβάλλον (μαθητολόγιο, απουσίες, μαθήματα, βαθμοί τριμήνων). Αναφορά στην εφαρμογή προμηθευτών προϊόντα και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις: o Ποιοι προμηθευτές προμηθεύουν το προϊόν Χ; o Ο προμηθευτής Υ ποια προϊόντα προμηθεύει; o Όπου θα φανεί η αναγκαιότητα των πινάκων συσχετίσεων. Τεκμηρίωση εφαρμογής Συντήρηση εφαρμογής Συντήρηση εφαρμογών που αφορά στις ενέργειες όπως : o Διόρθωση λειτουργιών o Προσθήκη λειτουργιών o Βελτίωση τρόπου διεπαφής ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πρόοδος Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 19

20 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές έννοιες και αρχές της ψηφιακής τεχνολογίας, να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες εφαρμογών της και να κατανοεί τις επιδράσεις της στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και την αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης στο νέο περιβάλλον. 1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. (20ω) Ms OFFICE (χρηση και λειτουργια) MS WORD MS EXCEL MS ACCESS 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET (8ω) Εισαγωγή στο Internet ( dns, url, host) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ( , FTP, WWW, TELNET Κ.Α.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (WWW) 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ TCP/IP ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 84/εξάμηνο, 6/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των Επιπέδων Δικτύου, Μεταφοράς, και Εφαρμογών του πρότυπου αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Αρχικά γίνεται μία επισκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν τα Επίπεδα Δικτύου, Μεταφοράς και Εφαρμογών στο πρότυπο αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Μετά εισάγονται οι βασικές έννοιες και οι αρχές των επιπέδων Δικτύου και Μεταφοράς, ενώ κατά τη διδασκαλία του Επιπέδου Εφαρμογών γίνεται αναφορά στις κύριες υπηρεσίες του Διαδικτύου. Η διδασκαλία και το εγχειρίδιο πρέπει να μην είναι επικεντρωμένες σε τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες αλλά στις βασικές αρχές που διέπουν τα Επίπεδα Δικτύου Μεταφοράς και Εφαρμογών στο Πρότυπο Αναφοράς Δικτύων TCP/IP. Προτείνεται η εκτεταμένη χρήση σχημάτων και παραδειγμάτων ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές από τους καταρτιζόμενους θεμελιώδεις έννοιες του Διαδικτύου όπως τι είναι η IP διεύθυνση, η Μάσκα Δικτύου ή το DNS. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών TCP/IP Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες 20

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2500 9 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29086 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότη τας «Τεχνικός Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 11 ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ... 11 ΣΗΜΕΡΑ... 11 1.1 Ιστορική αναδρομή... 13 1.1.1 Υπολογιστικές μηχανές στην αρχαιότητα... 13 1.1.2 17ο έως τον 19ο... 14 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 1: Διαδικαστικά Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Παρουσίαση της δομής και των περιεχομένων του μαθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED στελέχη πωλήσεων η/υ ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους Α.1 Βασικές έννοιες της τεχνολογίας της πληροφορικής Α.1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές και την πληροφορική Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Πρόγραμμα Οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (Είσοδος, Επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Σκοπός των παρακάτω είναι να σας εφιστήσουν την προσοχή σε σημεία της ύλης που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και σε κάποιες περιπτώσεις ένα ποσοστό απομνημόνευσης. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα