Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα. 1.1 Στατική Μελέτη για το δώμα Κ.Α Ακουστικη Μελέτη για το δώμα Κ.Α Ακουστικη Μελέτη Data Center Κ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα. 1.1 Στατική Μελέτη για το δώμα Κ.Α. 1. 1.2 Ακουστικη Μελέτη για το δώμα Κ.Α. 1. 1.3 Ακουστικη Μελέτη Data Center Κ.Α."

Transcript

1 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1. Μελέτες 1.1 Στατική Μελέτη για το δώμα 1.2 Ακουστικη Μελέτη για το δώμα 1.3 Ακουστικη Μελέτη Data Center 2. Οικοδομικά Εργασίες ενίσχυσης της στατικής αντοχής στο χώρο του Data Center και στο δώμα που περιλαμβάνει : A. Προμήθεια μεταλλικών κοιλοδοκών για την κατανομή του φορτίου Β. Μεταφορά υλικών στο χώρο του έργου Γ. Ανέγερση (με ανυψωτικά μέσα) στην τελική στάθμη εφαρμογής Δ. Συναρμολόγηση σκελετού στη στάθμη εφαρμογής Εργασίες ηχομόνωσης δώματος που περιλαμβάνει : Α. Προμήθεια ηχοφραγμάτων ακουστικής μελέτης Β. Προμήθεια σκελετού για στερέωση των ηχοπετασμάτων Γ. Μεταφορά υλικών στο χώρο του έργου Δ. Ανέγερση (με ανυψωτικά μέσα) στην τελική στάθμη εφαρμογής Ε. Συναρμολόγηση σκελετού στη στάθμη εφαρμογής ΣΤ. Στερέωση ηχοπετασμάτων στο χαλύβδινο σκελετό K.A. 1 K.A. 1

2 2.3 Εργασίες αποξηλώσεων σε ισόγειο: 1. Υφιστάμενων χωρισμάτων γυψοσανίδας 2. υφιστάμενων θυρών 3. υφιστάμενου φωτισμού 4. υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων 5. υφιστάμενων σχαρών και καλωδιώσεων 6. υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού 7. υφιστάμενων σωληνώσεων 8. υφιστάμενων αεραγωγών K.A Προμήθεια και τοποθέτηση τοιχοποιίας Μ Χρωματισμός τοιχοποιίας Μ Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοπατώματος, τοποθετημένο σε τελικό ύψος 40 cm (με σοβατεπί), με αντοχή F60 Μ Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχης (F90) θύρας δίφυλλης, διαστάσεων 1,70mx2,40m, με - ηχομονωτική δυνατότητα 42dB - μπάρα πανικού - μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων - μηχανισμό στερέωσης σε ανοιχτή θέση ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχης (F90) θύρας μονόφυλλης, διαστάσεων 0,95mx2,40m, με: - ηχομονωτική δυνατότητα 42dB - μπάρα πανικού ΤΕΜ 1 - μηχανισμό στερέωσης σε ανοιχτή θέση 2.9 Προμήθεια, τοποθέτηση και πιστοποίηση πυροφραγών 2.10 Κατασκευή ράμπας με αντιολισθητική επένδυση 2.11 Τσιμεντένια βάση έδρασης Η/Ζ 2.12 Τσιμεντένια βάση έδρασης ψυκτών 2.13 Μεταλλικές βάσεις έδρασης UPS 2.14 Εργασίες κλεισίματος των υφιστάμενων παραθύρων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 2.15 Κατασκευή φρεατίου 60x60x100 επί του πεζοδρομίου για την εισαγωγή δύο σωλήνων Φ150 (πάροχοι) 2.16 Εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν : A.Προμήθεια κάδων για απόρριψη μπάζων B.Καθαρισμός χώρων Data Center Γ. Σήμανση των χώρων με μεταλλικές πινακίδες 3. UPS

3 Προμήθεια και εγκατάσταση αρθρωτού (modular) UPS, με τριφασική είσοδο και έξοδο 400V, με αρχικό φορτίο προμήθειας 90kW με δυνατότητα επέκτασης στα 160kW, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια. Συμπεριλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την θέση σε λειτουργία. Προμήθεια και εγκατάσταση αρθρωτού (modular) ερμάριου μπαταριών για αυτονομία 15' σε φορτίο 90kW, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια. Συμπεριλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την θέση σε λειτουργία. Προμήθεια και εγκατάσταση αρθρωτού (modular) πίνακα διανομής ισχύος στα ικριώματα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια. Συμπεριλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την θέση σε λειτουργία και την σύνδεση των παροχικών καλωδίων σε αυτά. Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικά στο Data center κατάλληλο κουμπί έκτακτης ανάγκης ολικής διακοπής της ηλεκτροδότησης του Data center (Emergency Power Off) TEM 2 TEM 2 TEM 2 TEM 1 4. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 4.1 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ονομαστικής ισχύος 400kVA/320 kw continuous rating, τριφασικής παροχής 400/230V, 50 Hz στις 1500 στροφές/λεπτό και συντελεστή ισχύος 0.8. TEM Προμήθεια και τοποθέτηση αντικραδασμικής στήριξης, αποτελούμενης από 8 αντικραδασμικά ελατήρια με σπειροειδές ελατήριο για την απορρόφηση των χαμηλόσυχνων δονήσεων και visco-mass για την απόσβεση των ταλαντώσεων TEM Εργασίες μεταφοράς, εγκατάστασης και σύνδεσης του Η/Ζ TEM 2 5. Ηλεκτρολογικά 5.1 Προμήθεια, εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή 1000kVA, βάσει τεχνικών 5.2 Προμήθεια και εγκατάσταση καλώδιου 3x4x(ΝΗΧΗ 1x185)+2x(ΝΗΧΗ 1x185)+2x1x185Cu για τη διασύνδεση του νέου Μ/Σ 'Α' με το ΓΠΧΤ, βάσει σχεδίων και τεχνικών M Προμήθεια και εγκατάσταση καλώδιου 3x2x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x150Cu για τη διασύνδεση του νέου ΓΠΧΤ με το υπάρχων ΓΠΧΤ, βάσει σχεδίων και τεχνικών M Προμήθεια και εγκατάσταση καλώδιου 3x2x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x150Cu για τη διασύνδεση του Η/Ζ 'Α' με τον Γ.Π.Α. - 'Α', βάσει σχεδίων και τεχνικών M Προμήθεια και εγκατάσταση καλώδιου 3x2x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x150Cu για τη διασύνδεση του Η/Ζ 'Β' με τον Γ.Π.Α. - 'Β', βάσει σχεδίων και τεχνικών M Προμήθεια και εγκατάσταση καλώδιου 3x2x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x150Cu για την τροφοδοσία ΔΕΗ του Γ.Π.Α. - 'Α', βάσει σχεδίων και τεχνικών M Προμήθεια και εγκατάσταση καλώδιου 3x2x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x150Cu για την τροφοδοσία ΔΕΗ του Γ.Π.Α. - 'Β', βάσει σχεδίων και τεχνικών M Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης 4x2(ΝΗΧΗ 1x70)+1x70Cu από Γ.Π.Α. - 'Α' προς UPS Α (main & static by-pass), βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης 4x2(ΝΗΧΗ 1x70)+1x70Cu από Γ.Π.Α. - 'B' προς UPS B (main & static by-pass), βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ 75

4 5.10 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης 3x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x70+1x70Cu από Γ.Π.Α. - 'Α' προς Πίνακα ΠΚΑ 'Α'-02, βάσει σχεδίων και τεχνικών 5.11 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης 3x(ΝΗΧΗ 1x150)+1x70+1x70Cu από Γ.Π.Α. - 'Β' προς Πίνακα ΠΚΑ 'Β'-02, βάσει σχεδίων και τεχνικών 5.12 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης ΝΗΧΗ 5x10 από Γ.Π.Α. - 'Α' και Γ.Π.Α. - 'B' προς Πίνακα ΠΑ 'ΑΒ'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών 5.13 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYΥ 5x10 από ΠΚΑ 'Α'-02 και ΠΚΑ 'Β'-02 προς τον Πίνακα ΠΑ 'ΑΒ'-02, βάσει σχεδίων και τεχνικών 5.14 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης ΝΗΧΗ 3x50+1x25+1x25Cu από Γ.Π.Α. - 'A' προς Πίνακα ΠΚΑ 'A'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών 5.15 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης ΝΗΧΗ 3x50+1x25+1x25Cu από Γ.Π.Α. - 'A' προς Πίνακα ΠΚΑ 'Β'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ 110 Μ 110 Μ 50 Μ 35 Μ 40 Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης ΝΗΧΗ 5x10 από την έξοδο του UPS A προς Πίνακα ΠU 'ΑΒ'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης ΝΗΧΗ 5x10 από την έξοδο του UPS Β προς Πίνακα ΠU 'ΑΒ'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης ΝΗΧΗ 3x6 από τον Πίνακα ΠU 'ΑΒ' προς τον Πίνακα ΠU 'ΑΒ' - 02, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης ΝΗΧΗ 3x10 από τον Πίνακα ΠU 'ΑΒ' προς τον Πίνακα ΠU 'ΑΒ' - 03, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης H05VV-W 3G 1.5 για φωτισμό, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης H05VV-W 3G 2.5 για ρευματοδότες, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης H05VV-W 5G 2.5 για ρευματοδότες, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYM 3x2.5 για split units, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYM 3x2.5 για εναλλάκτη, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYΥ 5x2.5 για αντλία πετρελαίου, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYΥ 4x2.5 για ανεμιστήρα αποκαπνισμού, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYΥ 3x2.5 για αντλία γλυκόλης, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYM 3x1.5 για κάμερες, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYM 3x1.5 για σύστημα access control, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYM 3x1.5 για σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης NYM 3x2.5 για σύστημα BMS και controllers, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ 50 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης H05VV-W 5G 2,5 από ΠΚΑ-'A' προς κλιματιστικές μονάδες CCU-C, βάσει σχεδίων και τεχνικών 5.32 Μ 105 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης H05VV-W 5G 2,5 από ΠΚΑ-'B' προς κλιματιστικές μονάδες CCU-C, βάσει σχεδίων και τεχνικών 5.33 Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης H05VV-W 5G 6 από ΠΚΑ-'A' προς κλιματιστικές μονάδες CCU-H, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ 55

5 5.35 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης H05VV-W 5G 6 από ΠΚΑ-'B' προς κλιματιστικές μονάδες CCU-H, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου H07 RN-F 5x2,5mm2 για τροφοδοσία κυκλοφορητών δευτερεύοντος, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου H07 RN-F 3x10mm2 για τροφοδοσία των PDU των rack, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση αρσενικού φις 32A,1P βιομηχανικού τύπου για τροφοδοσία ικριωμάτων, βάσει σχεδίων και τεχνικών TEM Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση νέου Πίνακα ΓΠΧΤ κτιρίου, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα Γ.Π.Α. - 'Α', βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα Γ.Π.Α. - 'B', βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠΚΑ. 'A'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠΚΑ. 'Β'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠΚΑ. 'Α'-02, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠΚΑ. 'Β'-02, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠΑ. 'ΑΒ'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠΑ. 'ΑΒ'-02, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠU. 'AB'-01, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠU. 'AB' - 02, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση Πίνακα ΠU. 'AB' - 03, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού 2x TL5-28W, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επίτοιχου τύπου "χελώνα", στεγανό, με λαμπτήρα φθορισμού 13W, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με βραχίονα στηριζόμενο επί τοίχου, στεγανό, με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70W, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδεύσεων διαφυγής, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση μπουτόν ελέγχου φωτισμού ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων εξόδου κινδύνου, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότη schuko 16A, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότη schuko 16A (στεγανού τύπου), βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότη 3ph, 16A (στεγανού τύπου), βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότη schuko 16A (από UPS), βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση διακόπτη φωτισμού απλού, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση διακόπτη φωτισμού διπλού, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού γείωσης γαλβανισμένου εν θερμώ Φ10, βάσει σχεδίων και τεχνικών. Περιλαμβάνει υλικά στήριξης και σύνδεσης. Μ Προμήθεια και εγκατάσταση χαλκού 16mm2 για δημιουργία κάνναβου γείωσης, βάσει σχεδίων και τεχνικών. Περιλαμβάνει υλικά στήριξης και σύνδεσης. Μ Προμήθεια και εγκατάσταση χαλκού 16mm2 για διασύνδεση ικριωμάτων σε μπάρες γείωσης δαπέδου, βάσει σχεδίων και τεχνικών. Περιλαμβάνει υλικά στήριξης και σύνδεσης. Μ 75

6 5.66 Προμήθεια και εγκατάσταση χαλκού 10mm2 για διασύνδεση εξοπλισμού σε μπάρες γείωσης δαπέδου ή σε μπάρα ισοδυναμικής γείωσης, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση συνδέσμου για σύνδεση χαλκού σε post, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση κως για διασυνδέσεις γειώσεων, βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού (περικόχλια, ροδέλλες κ.λ.π.) για διασυνδέσεις γειώσεων, βάσει σχεδίων και τεχνικών K.A Προμήθεια και εγκατάσταση μπάρας ισοδυναμικής γείωσης 20 οπών 6mm (δαπέδου), βάσει σχεδίων και τεχνικών ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση cable ladder 400mm2 x60mm2, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση cable ladder 300mm2 x60mm2, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση cable ladder 200mm2 x60mm2, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση cable ladder 100mm2 x60mm2, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα τύπου KOUVIDI Φ32, βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικού καναλιού 100x50 (τύπου Legrand), βάσει σχεδίων και τεχνικών Μ Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων στήριξης (βύσματα, ντίζες, κ.τ.λ.), βάσει σχεδίων και τεχνικών Κ.Α Προμήθεια και εγκατάσταση δεματικών τύπου velcro για δέσιμο του συνόλου των ισχυρών καλωδιώσεων, βάσει σχεδίων και τεχνικών Κ.Α Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εξαρτημάτων (συνδέσμων, γωνιών, ταυ) cable ladder, βάσει σχεδίων και τεχνικών Κ.Α 1 6. Κλιματισμός 6.1 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας σε σειρά (τύπου InRow), με πλάτος 60cm και ονομαστική ισχύ 42kKW σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. TEM Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας σε σειρά (τύπου InRow), με δυνατότητα ελέγχους της σχετικής υγρασίας, με πλάτος 60cm και ονομαστική ισχύ 42kKW σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. TEM Αερόψυκτος ψύκτης με λειτουργία free-cooling και συμπιεστές τύπου inverter, ψυκτικής ισχύος >90kW σε συνθήκες: Εξωτερικές θερμοκρασίες 45 C θέρος και -10 C χειμώνας Προσαγωγή νερού 10.0 C και επιστροφή νερού 16.6 C ΤΕΜ 3 Με δύο (2) ενσωματωμένες αντλίες πρωτεύοντος για εφεδρική λειτουργία Με δυνατότητα διπλής παροχής ισχύος από δύο διαφορετικούς πίνακες και ενσωματωμένο αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη 6.4 Σύστημα εγκλωβισμού θερμού διαδρόμου (Hot aisle Containment) ΤΕΜ Σύστημα απομόνωσης του θερμού διαδρόμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια. Συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 6.6 Εναλλάκτης αέρα - αέρα ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση εναλλάκτης αέρα- αέρα παροχής αέρα 600 m3/h ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση υγραντήρα 25Kg/h με αισθητήριο υγρασίας ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδος split ΤΕΜ 2

7 7. Μηχανολογικά 7.1 Προμήθεια και εγκατάσταση χαλύβδινης σωλήνας κλιματισμού, βάσει σχεδίου, διαμέτρου Φ80, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης και μόνωσης M Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνας κλιματισμού, βάσει σχεδίου, διαμέτρου 1', τύπου PEX-AL-PEX, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης και μόνωσης M Προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης, βάσει σχεδίου, διαμέτρου Φ28, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης M Προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης, βάσει σχεδίου, διαμέτρου Φ35, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης M Προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικής σωλήνας ύδρευσης, βάσει σχεδίου, διαμέτρου και τύπου PP32, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης M Προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικής σωλήνας ύδρευσης, βάσει σχεδίου, διαμέτρου και τύπου PP25, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης M Προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικής σωλήνας ύδρευσης, βάσει σχεδίου, διαμέτρου και τύπου upvc Φ35, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης M Προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικής σωλήνας ύδρευσης, βάσει σχεδίου, διαμέτρου και τύπου upvc Φ75, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης M Προμήθεια και εγκατάσταση σχάρας δαπέδου, βάσει σχεδίου, διαστάσεων 200x200 ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση ψυχροστασίου, βάσει σχεδίου και Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών, βάσει σχεδίου και Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αεραγωγών προσαγωγής απαγωγής από Data Center 7.13 Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αεραγωγών αποκαπνισμού 7.14 Προμήθεια και εγκατάσταση στομίων αέρα ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση διαφραγμάτων φωτιάς με ηλεκτροκινητήρα (Fire Dampers), σύμφωνα με διαστάσεις σχεδίου ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού ανεμιστήρα προσαγωγής 1900m3/h ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού ανεμιστήρα απαγωγής 1900m3/h ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού ανεμιστήρα αποκαπνισμού 7000m3/h - 350Pa C ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση διαφραγμάτων καπνού με ηλεκτροκινητήρα (Smoke Dampers C), σύμφωνα με διαστάσεις σχεδίου ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση χειροκίνητων διαφραγμάτων φωτιάς (Fire Dampers), σύμφωνα με διαστάσεις σχεδίου ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση στομίων αέρα ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου Lt με παρελκόμενα (βάννες, ένδειξη στάθμης, κ.ο.κ), δίκτυο πλήρωσης και εξαερισμού με τους αντίστοιχους κρουνούς και τάπες έως το πλησιέστερο εξωτερικό πεζοδρόμιο. K.A Ικριώματα 8.1 Προμήθεια και εγκατάσταση ικριώματος 42U 600mm x 1200mm (ΠxΒ) ΤΕΜ Προμήθεια και εγκατάσταση ικριώματος 42U 750mm x 1200 mm (ΠxΒ) ΤΕΜ 2

8 Τριφασικά Rack PDU, με δυνατότητα μέτρησης της κατανάλωσης, κάθετης εγκατάστασης, με ισχύ εξόδου 11kW, 230V και είσοδο 3ph, 16Α, 400V, βάσει Μονοφασικά Rack PDU, με δυνατότητα μέτρησης της κατανάλωσης, κάθετης εγκατάστασης, με είσοδο 16A ή 32Α, 230V, και φις IEC309, βάσει Μονάδα rack-mount, αυτόματης μεταγωγής παροχής ισχύος (Automatic Transfer Switch), με ύψος 1U, με είσοδο 230V, IEC-320 C20 και συνδέσεις εξόδου: 8xC13 και τουλάχιστον ένα C19, βάσει ΤΕΜ 2 ΤΕΜ 38 ΤΕΜ 5 9. Πυρανίχνευση/Πυρόσβεση Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης εντός των χώρων των Η/Ζ αποτελούμενο από τον κεντρικό πίνακα εντός στεγανού ερμαρίου, το πλήθος το ανιχνυετών, τα κομβία, τις σειρήνες και συσκεύες ειδοποίησης, τις καλωδιώσεις, τα κανάλια και τις σχάρες όπου απαιτούνται βάσει των σχεδίων και των. Σύστημα κατάσβεσης µε Aerosol 2 X 0,5 kgr, για την υπαίθρια ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Πλήρως εγκατεστημένο. Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης εντός του Computer Room αποτελούμενο από τον κεντρικό πίνακα εντός στεγανού ερμαρίου, το πλήθος το ανιχνυετών, τα κομβία, τις σειρήνες και συσκεύες ειδοποίησης, τις καλωδιώσεις, τις σωληνώσεις, τα κανάλια και τις σχάρες όπου απαιτούνται βάσει των σχεδίων και των. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης καπνού VESDA. Συμπεριλαμβάνει την κεντρική μονάδα, τις σωήνώσεις, τα τροφοδοτικά και ότι χρειαστεί για την πλήρη λειτουργική παράδοση. 9.5 Προμήθεια και εγκατάσταση φιαλών NOVEC 180Lt, με 542kgr αέριο, συμπεριλαμβανωμένων των μικρουλικών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 9.6 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης εντός του χώρου των πεδίων αποτελούμενο από τον κεντρικό πίνακα εντός στεγανού ερμαρίου, το πλήθος το ανιχνυετών, τα κομβία, τις σειρήνες και συσκεύες ειδοποίησης, τις καλωδιώσεις, τις σωληνώσεις, τα κανάλια και τις σχάρες όπου απαιτούνται βάσει των σχεδίων και των. 9.7 Προμήθεια και εγκατάσταση φιαλών NOVEC 52Lt, με 40kgr αέριο, συμπεριλαμβανωμένων των μικρουλικών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 9.8 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης εντός του χώρου του Γενικού Πεδίου Χαμηλής Τάσης και Μετασχηματιστή αποτελούμενο από τον κεντρικό πίνακα εντός στεγανού ερμαρίου, το πλήθος το ανιχνυετών, τα κομβία, τις σειρήνες και συσκεύες ειδοποίησης, τις καλωδιώσεις, τις σωληνώσεις, τα κανάλια και τις σχάρες όπου απαιτούνται βάσει των σχεδίων και των. 9.9 Προμήθεια και εγκατάσταση 3 φιαλών CO2 45Lt, συμπεριλαμβανωμένων των μικρουλικών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 9.10 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης εντός του χώρου της ΔΕΗ αποτελούμενο από τον κεντρικό πίνακα εντός στεγανού ερμαρίου, το πλήθος το ανιχνυετών, τα κομβία, τις σειρήνες και συσκεύες ειδοποίησης, τις καλωδιώσεις, τις σωληνώσεις, τα κανάλια και τις σχάρες όπου απαιτούνται βάσει των σχεδίων και των Προμήθεια και εγκατάσταση 2 φιαλών CO2 45Lt, συμπεριλαμβανωμένων των μικρουλικών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 10. Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης

9 10.1 Προμήθεια και εγκατάσταση καρταναγνώστη τύπου proximity εμβελείας 10 εκ., βάσει τεχνικών και σχεδίου TEM Προμήθεια και εγκατάσταση καρταναγνώστη τύπου proximity εμβελείας 1,5 μ., βάσει τεχνικών και σχεδίου TEM Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής επαφής επιτήρησης του ανοίγματος της θύρας, βάσει τεχνικών και σχεδίου TEM Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής επαφής επιτήρησης του ανοίγματος της γκαραζόπορτας, βάσει τεχνικών και σχεδίου TEM Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομαγνήτη μανδαλωσης θύρας, με δύναμη συγκράτησης 250 Kgr., βάσει τεχνικών και σχεδίου TEM Προμήθεια και εγκατάσταση κομβιου εξόδου υαλόφρακτο, ανάγκγης, εσωτερικά της ελεγχόμενης θύρας, επενεργον απευθείας στον ηλεκτρομαγνήτη μανδαλωσης της θύρας, βάσει τεχνικών και σχεδίου TEM Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικού ελεγκτή θύρας, ελέγχων την είσοδο και έξοδο της θύρας, βάσει τεχνικών και σχεδίου TEM Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος παρακολούθησης των καρτών και των προσβάσεων και γενικότερα της λειτουργίας της ελεγχόμενης πρόσβασης, βάσει τεχνικών. TEM Προμήθεια και εγκατάσταση server, βάσει τεχνικών. TEM Προμήθεια και εγκατάσταση PC & Οθόνη 32" για την παρακολούθηση του ενιαίου συστήματος, βάσει τεχνικών TEM Προμήθεια καρτών προσωπικού κατάλληλες για τους δυο τύπους καρταναγνωστών, βάσει τεχνικών K.A Τοπικές Καλωδιώσεις ανά θύρα UTP 4'' cat 5 μ Καλωδιώσεις Επικοινωνίας των Ελεγκτών θυρών LiYCY μ Καλωδιώσεις τροφοδοσίας του εξοπλισμού των θυρών NYL 3x1,5mm2 μ 300 Προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος ενιαίας παρακολούθησης των συστημάτων ασφαλείας (Πυρανιχνευση, Πυροσβεση, CCTV, ACCESS CONTROL) στις οθόνες των χειριστών, με τουλάχιστον 2 άδειες εργασίας. K.A Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης 11.1 Προμήθεια και εγκατάσταση κάμερας, έγχρωμης, σταθερή εσωτερικού χώρου τύπου DOME, με φακό ρυθμιζόμενης εστιακής απόστασης, 700 TVL, μετά παρελκομένων (BNC, PSU), βάσει. TEM Προμήθεια και εγκατάσταση κάμερας, έγχρωμης, σταθερή εξωτερικού χώρου, με φακό ρυθμιζόμενης εστιακής απόστασης, 700 TVL, μετά παρελκομένων (BNC, PSU), βάσει. TEM Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής καταγραφής εικόνας, IP ready, ψηφιακής εγγραφής 16 καμερών, ικανότητας εγγραφής 15 ημερών όλων των καμερών με ταχύτητα εγγραφής 25 frames / sec με κίνηση στην σκηνή και 6 frames / sec σε σκηνή χωρίς κίνηση, μετά παρελκομένων, συμβατή με τις άλλες συσκευές των συστημάτων ασφαλείας, ώστε να συνεργαστεί και να ολοκληρωθεί στο ενιαίο σύστημα κάτω από το πρόγραμμα ολοκλήρωσης, TEM 1 βάσει Πρόγραμμα (Software) παρακολούθησης των καταγραφών και γενικότερα της λειτουργίας του συστήματος CCTV, εγκαθιστά επικοινωνία του client με των ψηφιακό καταγραφέα, με τουλάχιστον 2 άδειες εργασίας, βάσει. TEM Προμήθεια και εγκατάσταση οθόνης LCD 19 Συνδέεται τοπικά με την συσκευή καταγραφής TEM Καλωδιώσεις σήματος video RG59 (μ) m Καλωδιώσεις τροφοδοσίας NYL 3x1,5 (μ) m Προγραμματισμός και παράδοση

10 12. Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης 12.1 Καρταναγνώστης τύπου proximity εμβελείας 10 εκ. Πλήρως εγκατεστημένος TEM Καρταναγνώστης τύπου proximity εμβελείας 1,5 μ. Πλήρως εγκατεστημένος TEM Μαγνητική Επαφή επιτήρησης του ανοίγματος της θύρας. TEM Μαγνητική Επαφή επιτήρησης του ανοίγματος της γκαραζόπορτας. TEM Ηλεκτρομαγνήτης μανδαλωσης θύρας, με δύναμη συγκράτησης 250 Kgr. Πλήρως εγκατεστημένος TEM Κομβιο εξόδου υαλόφρακτο, ΑΝΑΓΚΗΣ, εσωτερικά της ελεγχόμενης θύρας, επενεργον απευθείας στον ηλεκτρομαγνήτη μανδαλωσης της θύρας. Πλήρως εγκατεστημένο TEM Τοπικός ελεγκτής θύρας, ελέγχων την είσοδο και έξοδο της θύρας διασυνδεοντας τα 1,2,3,4, του συστήματος ελέγχου πρόσβασης, με μνήμη γεγονότων, σύνδεση στον SERVER μέσω IP. Αναλαμβάνει και την μετάδοση των σημάτων Πυρανίχνευσης - Πυρόσβεσης συνδεόμενος με τις αντίστοιχες εξόδους των πλησιέστερων προς αυτόν πινάκων Πυρανίχνευσης - Πυρόσβεσης. Πλήρως εγκατεστημένος TEM Πρόγραμμα ( Software ) παρακολούθησης των καρτών και των προσβάσεων και γενικότερα της λειτουργίας της ελεγχόμενης πρόσβασης, εγκαθιστά επικοινωνία του κεντρικού server με τους ελεγκτές θυρών, διατηρεί ιστορικό της όλης δραστηριότητας, και επικοινωνεί με όλα τα υπόλοιπα συστήματα, μέσω του κεντρικού προγράμματος ολοκλήρωσης, με σκοπό την συνλλειτουργια και την συνολική απεικόνιση των TEM 1 συστημάτων (Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση, CCTV, ACCESS CONTROL) στις οθόνες των χειριστών, με τουλάχιστον 2 άδειες εργασίας. Πλήρως εγκατεστημένο 12.9 Server συστήματος TEM Σταθμός Ελεγχου ( PC & Οθόνη 32'' ) παρακολούθησης του ενιαίου συστήματος TEM Κάρτες προσωπικού κατάλληλες για τους δυο τύπους καρταναγνωστών 1, 1α. TEM Τοπικές Καλωδιώσεις στα Στοιχεία (1,2,3,4,5,6, ) της θύρας UTP 4'' cat 5 m Καλωδιώσεις Επικοινωνίας των Ελεγκτών θυρών LiYCY m Καλωδιώσεις τροφοδοσίας του εξοπλισμού των θυρών NYL 3x1,5mm2 m Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης 13.1 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης κίνησης αποτελούμενο από κεντρική μονάδα, το πληκτρολόγιο και τρεις ανιχνευτές κινήσης διπλής τεχνολογίας (βάσει σχεδίου). Περιλαμβάνει τις εργασίες εγκατάστασης και τις καλωδίωσεις. 14. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου 14.1 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής των περιβαλλοντικών συνθηκών στο Data Center, αποτελούμενο από την κεντρική μονάδα, τις περιφερειακές μονάδες, τους αισθητήρες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια.

11 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της υποδομής του Data Center και των επιμέρους καταναλώσεων για την ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης. Το σύστημα θα αποτελείται από την κεντρική μονάδα, τις περιφερειακές μονάδες, τα όργανα μέτρησης και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια. Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους και έτοιμου προς λειτουργία "Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου" (BMS) για την παρακολούθηση (monitoring), έλεγχο και καταγραφή των κρίσιμων H/M εγκαταστάσεων. Τα απαιτούμενα σημεία ελέγχου αναφέρονται στην: «Αναλυτική Λίστα Σημείων Ελέγχου Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου (BMS) που επισυνάπτεται στο «Παράτημα Α» του παρόντος τεύχους. Προμήθεια και εγκασταση Η/Υ για την δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης (MS-1), αποτελούμενο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κατάλληλο λογισμικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή Εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιώσεων και τον προγραμματισμό. Κ.Α Δομημένη Καλωδίωση Εγκατάσταση δύο γραμμών με καλώδιο UTP, Cat6A, 4 ζευγών μεταξύ του Data Center και του κατανεμητή του 1ου ορόφου. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες. (Καλώδια, patch panel, jacks, εργασίες τερματισμού και μετρήσεων, πιστοποίηση, σήμανση) Εγκατάσταση δύο γραμμών με καλώδιο 8 οπτικών ινών, 50/125μm, OM3, τερματισμένο σε LC connectors, μεταξύ του Data Center και του κατανεμητή του 1ου ορόφου. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες. (Καλώδια, patch panel, pigtails, εργασίες τερματισμού και μετρήσεων, πιστοποίηση, σήμανση) 16. Διαχείρηση Έργου / Δοκιμές και Διαδικασία Παράδοσης / Εκπαίδευση 16.1 Διαχείριση - Επίβλεψη Έργου 16.2 Testing and Commissioning 16.3 Διενέργεια δύο 6ώρων σεμιναρίων για την εκπαίδευση του προσωπικού στα εγκατεστημένα συστήματα 17. Συντήρηση Υπηρεσία προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης για διάστημα 48 μηνών (στους οποίους περιλαμβάνεται η αρχική δωδεκάμηνη εγγύηση) με ανταλλακτικά UPS - κλιματιστικές μονάδες Inrow - ψύκτες - ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη - συστήματα ασφαλείας Κ.Α. 4

12 18. Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Παρακολούθησης (24x7) 18.1 Υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης εξοπλισμού (Monitoring) 24 x 7 για 48 μήνες ΣΗΜ : Στην υπηρεσία δεν περιλαμβάνονται οι τηλεπικοινωνιακές γραμμές διασύνδεσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A0112-021\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤMHMA ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13

1.1.1  1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1 Προδιαγραφή Συστήµατος Κλιµατισµού Νέων Γραφείων Νοµαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιµατισµό ( ψύξη - θέρµανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3 1.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 1.3.1 Γενικά 3 1.3.2 Υδρευση 3 1.3.3 Κρύο και

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2014 1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ακίνητο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ www.apostolosbobolas.gr 1 Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία «apostolos bobolas Α.Ε.» Ο επιχειρηματικός οργανισμός apostolos bobolas δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα