ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»"

Transcript

1 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ Η/Μ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : EΤΠΑ ΠΡΟΕΚΤ. ΑΜΟΙΒΗ :45.922,10 (πλέον ΦΠΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Γενικά-Τοπικές Συνθήκες Περιγραφή υφισταµένων κτηρίων Κολυµβητήριο Κατερίνης ηµαρχείο Κατερίνης ιαθέσιµα στοιχεία-προηγούµενες µελέτες ηµαρχείο Κατερίνης Ιδιοκτησιακό καθεστώς Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας έργου Προτεινόµενες Επεµβάσεις Κολυµβητήριο Κατερίνης ηµαρχείο Κατερίνης Περιγραφή αντικειµένου της µελέτης ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Εφαρµογής Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Εφαρµογής Παράδοση Μελετών Χρονοδιάγραµµα Μελετών ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κατηγορίες µελετών Μετρικά στοιχεία έργου Υπολογισµός Αµοιβών Μελετών Κολυµβητήριο Κατερίνης ηµαρχείο Κατερίνης Τάξη Πτυχίων Μελετητών ανά κατηγορία µελέτης Προεκτίµηση δαπάνης κατασκευής του έργου... 2

3 1. ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ 1.1. Γενικά - Τοπικές Συνθήκες Η µελέτη του έργου αυτού αφορά σε επεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων του Κολυµβητηρίου και του ηµαρχείου του ήµου Κατερίνης. Οι επεµβάσεις εξειδικεύονται σε αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού και εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακής παρακολούθησης. Σεισµικότητα Η περιοχή ανήκει στην ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι και το µαθηµατικό µοντέλο δίδεται παρακάτω: Logy = 0,266 * logt + 1,424 (Κατηγορία I) όπου: γ = σεισµική επικινδυνότητα Τ = µέση περίοδος επανάληψης σεισµικής δόνησης Η µέγιστη πιθανότητα να συµβεί καταστροφή κατά τον χρόνο ζωής µιας τεχνικής κατασκευής είναι Τ = 60 χρόνια. Ως µέγιστη τιµή της εδαφικής κίνησης που δεν πρέπει να προκαλέσει κατάρρευση της τεχνικής κατασκευής είναι αυτή µε µέση περίοδο επανάληψης Τ=1000 χρόνια. Γενικά οι σεισµοί στην Ελλάδα προκαλούν βλάβες στις τεχνικές κατασκευές όταν η µακροσεισµική ένταση I >VI, όπως επίσης και η µέγιστη εδαφική επιτάχυνση να είναι µεγαλύτερη της τιµής γ>78 cm/sec2 ή γ>0,08 * g σε συσχετισµό µε την µέγιστη εδαφική ταχύτητα να είναι µεγαλύτερη της τιµής υ>6 cm/sec. Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Ε.Α.Κ.) όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση 17α/141/3/ΦΝ 275 της 15/ /ΦΕΚ 2184 Β' του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ..Ε. που αποτελεί αναθεώρηση του ισχύοντος Νέου Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (Ν.Ε.Α.Κ.) όπως αυτός τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 613/ / ΤΕΥΧΟΣ Β' και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534/ /ΤΕΥΧΟΣ Β' η εξωτερική στατική δύναµη F µιας τεχνικής κατασκευής δίδεται από την σχέση: F = ε m g Όπου: F = τέµνουσα δύναµη βάσης ε = σεισµικός συντελεστής σχεδιασµού ή συντελεστής σεισµικής επιβάρυνσης g = επιτάχυνση βαρύτητας m = µάζα τεχνικής κατασκευής Ο σεισµικός συντελεστής σχεδιασµού (ε) είναι ανάλογος προς ορισµένους παράγοντες, αντίστοιχους µε την σεισµική επικινδυνότητα, την σπουδαιότητα της τεχνικής κατασκευής, την συµπεριφορά και ιδιοπερίοδο, τον τόπο θεµελίωσης, το είδος του εδάφους, κλπ (ε=α*γ1*ς*0*θ). 3

4 Στον επόµενο πίνακα αναγράφεται η σεισµική επιτάχυνση εδάφους A=a*g όπου g = επιτάχυνση βαρύτητας Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας I II III Σεισµική εδαφική επιτάχυνση (%*g) Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την µέγιστη συµβατική οριζόντια ενεργό εδαφική επιτάχυνση, σε ποσοστό της επιτάχυνσης βαρύτητας (g). Στις µελέτες σεισµικής επικινδυνότητας όταν οι σεισµικές δονήσεις µε διαφορετικά µεγέθη και υποκεντρικές αποστάσεις επηρεάζουν έναν συγκεκριµένο τόπο, θεωρείται ότι η µέγιστη επιτάχυνση ταυτίζεται µε την µέγιστη µέση ενεργό επιτάχυνση. Η µέγιστη σεισµική επιτάχυνση καθορίζει τους εδαφικούς σχηµατισµούς που βρίσκονται στο µητρικό πέτρωµα και στην τεχνική κατασκευή. Ο συντελεστής σπουδαιότητας (γ1) για τις τεχνικές κατασκευές λαµβάνεται ως γ1 = 1,30. Ο συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς (q) µε τις µέγιστες τιµές λαµβάνονται ανάλογα µε το οπλισµένο σύστηµα, τοιχοποιίες, χάλυβες κλπ. Ο συντελεστής αυτός εισάγει την µείωση των σεισµικών φορτίων που οφείλονται στην µετελαστική συµπεριφορά του πραγµατικού συστήµατος, σε σχέση µε εκείνα που προκύπτουν υπολογιστικά σε απεριόριστα ελαστικά συστήµατα (Α.Τσελέντης «Σύγχρονη Σεισµολογία» 1997). Ο συντελεστής περιόδου (C) εκφράζει την επίδραση της ιδιοπεριόδου (Τ) προς την σεισµική δύναµη σχεδιασµού (τέµνουσα βάσης) και ιδιαίτερα για τεχνικές κατασκευές µε µεγάλη χρονική διάρκεια ιδιοπεριόδου. Ο συντελεστής εδάφους (θ) εξαρτάται από το είδος του εδαφικού στρώµατος για θεµελίωση, την δυσκαµψία της τεχνικής κατασκευής, το βάθος (Κατηγορία εδάφους Β). Ο συντελεστής θεµελίωσης είναι 0,9. Ο συντελεστής ενίσχυσης (β0) του ελαστικού φάσµατος απόκρισης για έδαφος κατηγορίας Β είναι β0 = 2,5 και χαρακτηριστικές περιόδους φάσµατοςτ1= 0,15 sec και Τ2 = 0,6 sec Κλιµατολογικά Γενικά Οι µέσες ισοβαρείς στην περιοχή της µελέτης κατά την ψυχρή περίοδο, (Ιανουάριος) είναι 1018,6mb, κατά την θερµή περίοδο (Ιούλιος) είναι 1012,1 mb, ενώ οι µέσες ετήσιες ισοβαρείς είναι 1015,2mb.Οι επικρατούντες άνεµοι στην περιοχή της µελέτης είναι οι βόρειοι - βόρειο δυτικοί. Οι νηµεµίες κυµαίνονται σε ποσοστό περίπου 40%. Προς την πεδιάδα της Κατερίνης εµφανίζονται τα φαινόµενα των καταβατικών ανέµων από τους ορεινούς όγκους του Βερµίου των Πιερίων και του Ολύµπου. Η κίνηση αυτή των ανέµων 4

5 από τους ορεινούς όγκους προς τον Θερµαϊκό Κόλπο που έχει σχετικά ψηλότερη θερµοκρασία, δηµιουργεί ισχυρούς καταβατικούς ανέµους µε πνοή µεγαλύτερη των 8Β. Οι άνεµοι αυτοί προκαλούν καταστροφές στην περιοχή δράσης τους. Στην περιοχή αυτή εµφανίζεται ο Κολινδρινός άνεµος που φυσά από το όρος Βέρµιο και φτάνει λίγο πριν την Κατερίνη Επειδή οι κορυφές των ορέων έχουν υψόµετρο πάνω από 2000 µέτρα οι καταβατικοί άνεµοι κατά τη διάρκεια του χειµώνα είναι ψυχροί ενώ κατά την διάρκεια του καλοκαιριού σχετικά δροσεροί, γειτνιάζοντας και δροσίζοντας αρκετά θερµή και ξηρή πεδιάδα της Κατερίνης. Γενικά στην κοιλάδα του Ποταµού Αξιού πνέει ο άνεµος Βαρδάρης που θεωρείται σφοδρός-ξηρός άνεµος µε κατεύθυνση βόρεια - βορειοδυτική. Η µέση ταχύτητα του φθάνει τα 10µ./δλ., αλλά πολλές φορές ξεπερνά τους θυελλώδεις ανέµους (25µ/δλ).Μετρήσεις στην περιοχή του Μετεωρολογικού Σταθµού του ΑΠ.Θ. έδειξαν µέγιστη ταχύτητα του ανέµου 40µ/δλ (ή 138 ή 145χλµ/ω). Η συνήθης πνοή του διαρκεί µέχρι δύο συνεχείς ηµέρες, σπάνια φθάνει τις τρεις ή τέσσερις συνεχείς ηµέρες. Εµφανίζει µία µέση συχνότητα πνοής περίπου 40 ηµέρες τον χρόνο. Ο Βαρδάρης έχει το καλό χαρακτηριστικό να διαλύει την νέφωση και την ρύπανση που υπάρχει και να καθαρίζει την ατµόσφαιρα. Αυτό οφείλεται επειδή είναι ξηρός άνεµος. Ο Βαρδάρης επιδρά στην ηλιοφάνεια ενός τόπου, λόγω του νεφοδιαλυτικού χαρακτήρα του. Επειδή ο Βαρδάρης είναι άνεµος ξηρός δηµιουργεί σηµαντικά έντονη εξάτµιση στις περιοχές όπου φυσά. Οι ταχύτητες του ξεπερνούν πολλές φορές τα όρια της θύελλας και εµποδίζουν τις δενδροκαλλιέργειες µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται αρκετές καταστροφές στις φυτείες. Η µέση διεύθυνση του ανέµου οφείλεται σε αιτία όπως το ανάγλυφο, η γεωµορφολογία και η γενική διάταξη των ισοβαρών σε µία περιοχή, ενώ η ταχύτητα του ανέµου οφείλεται σε αίτια δυναµικά όπως η διαφορά ατµοσφαιρικών πιέσεων, η διαφορά θερµοκρασιών που δηµιουργεί κινήσεις αερίων µαζών (των ψυχρών προς τις θερµές). Τα θαλάσσια ρεύµατα στην περιοχή των ακτών της Πιερίας εµφανίζονται µε κινήσεις προς τα νοτιοανατολικά (αντίθετες προς την φορά των δεικτών του ωρολογίου). Τα ρεύµατα αυτά επηρεάζουν την θερµοκρασία και την ποσότητα της υγρασίας γύρω από τις ακτές. Η θερµοκρασία των ρευµάτων αυτής της περιοχής είναι χαµηλότερη από εκείνη των ρευµάτων του Ιονίου Πελάγους. Αυτό το ρεύµα προέρχεται από τα στενά του Ελλησπόντου και από πιο µακριά από την Μαύρη Θάλασσα. Η θερµοκρασία του ρεύµατος γίνεται αισθητή κυρίως κατά την ψυχρή περίοδο του χειµώνα στις περιοχές όπου γειτνιάζει αυτό προς τις ακτές. Το αναφερόµενο ρεύµα θεωρείται ως επιφανειακό. Η παροχή του κυµαίνεται σε µ3/δλ περίπου. Η µέγιστη θερµοκρασία των ελληνικών θαλασσών παρουσιάζεται τον Αύγουστο - Σεπτέµβριο µε C το καλοκαίρι και η ελάχιστη τον Φεβρουάριο - Μάρτιο µε C τον χειµώνα. Οι ισόθερµες της περιοχής της µελέτης κατά την ψυχρή περίοδο (Ιανουάριος) κυµαίνονται 5

6 γύρω στους 5.80C, της θερµής περιόδου (Ιούλιος) είναι γύρω στους 26,7 C ενώ οι µέσες ετήσιες ισόθερµες είναι 16,5 C. Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος (Ε.Θ.Ε.) είναι σχετικά µεγαλύτερο στις βόρειες περιοχές της Ελλάδας από ότι στις νότιες και υπολογίζεται µε τιµή µεγαλύτερη από 20 C. Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή αυτή δεν είναι σηµαντικές. Το ετήσιο βροχοµετρικό ύψος κυµαίνεται περίπου από χλστ. (από στατιστική ανάλυση παρόµοιων µελετών). Υπάρχουν µεγάλες χρονικές περίοδοι αρκετής ξηρασίας ιδιαίτερα κατά το καλοκαίρι. Στις περιοχές του Αιγαίου Πελάγους οι βροχοπτώσεις είναι αυξηµένες από τις περιοχές του Ιονίου Πελάγους. Στην περιοχή επίδρασης του ανέµου βαρδάρη ελαττώνονται σηµαντικά τα υδροαποβλήµατα λόγω της νεφοδιάλυσης, εµφανίζοντας λιγότερες βροχοπτώσεις. Κατά τον Η. Μαριολόπουλο η περιοχή της µελέτης κατατάσσεται στο βροχοµετρικό σύστηµα Β και παρουσιάζει διπλή κύµανση της βροχόπτωσης. Κατά τον χειµώνα εµφανίζεται το κύριο µέγιστο, ενώ το δευτερεύον µέγιστο σηµειώνεται κατά τον Μάιο - Ιούνιο. Ένα πρωτεύον ελάχιστο παρατηρείται κατά τον Ιούλιο -Αύγουστο (βροχοµετρικό ύψος <30χλστ.) ενώ ένα δευτερεύον ελάχιστο εµφανίζεται µεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου. Το χιόνι επιδρά στην διαµόρφωση του κλίµατος της περιοχής επειδή έχει σηµαντική ανακλαστική ιδιότητα (στα µήκη κύµατος του ορατού φάσµατος). Το γεγονός αυτό δηµιουργεί ανάκλαση ποσοστών ηλιακής ακτινοβολίας που καταλήγει στο έδαφος µε αποτέλεσµα εµποδίζεται να µεγαλώνει η θερµοκρασία του αέρα στις περιοχές που είναι σκεπασµένες από χιόνι. Το χιόνι ανακλά σηµαντικές ποσότητες θερµικής ακτινοβολίας (µε µεγάλα µήκη κύµατος) στις µεγάλης διάρκειας ξάστερες νύχτες του χειµώνα. Η θερµική αυτή ακτινοβολία δηµιουργεί ελάττωση της θερµοκρασίας των εδαφικών σχηµατισµών. Γενικά για να λιώσει ένα στρώµα χιονιού σηµαντικού πάχους χρειάζεται να καταναλωθούν µεγάλες ποσότητες θερµικής ενέργειας και εµφανίζεται το φαινόµενο της όψιµης άνοιξης. Οι βασικοί άνεµοι που φέρουν χιόνι έχουν βορειοανατολική κατεύθυνση µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται λιγότερες µέρες χιονιού στο Ιόνιο Πέλαγος από το Αιγαίο Πέλαγος. Το πάχος του χιονιού στις πεδινές εκτάσεις ξεπερνά πολλές φορές το πάχος των 0,20µ. Κατά τον ερευνητή de Martonne αναφέρεται ότι στην κοιλάδα οι βροχερότεροι µήνες είναι ο Νοέµβριος και εκέµβριος µε αισθητή την ξηρασία να αρχίζει από τον Μάϊο µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου. Αυτό οφείλεται στις υψηλές θερµοκρασίες των ανέµων κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Στην διάρκεια του χειµώνα επικρατούν οι βόρειοι άνεµοι και χιονοπτώσεις. Κατά τον ερευνητή Kendrew η περιοχή της µελέτης αναφέρεται ως 4η υποδιαίρεση για την βόρεια περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι ψυχροί χειµώνες µε ψυχρούς βόρειους - βορειοδυτικούς ανέµους µε την δηµιουργία αντικυκλωνικών συστηµάτων που επιδρούν στην Βαλκανική Χερσόνησο. Οι θερµοκρασίες κατά την διάρκεια του χειµώνα 6

7 κατεβαίνουν κάτω από τους 0 C, µε σηµαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις. Κατά τον Η. Μαριολόπουλο η περιοχή της µελέτης χαρακτηρίζεται ως κλιµατικός τύπος µεταβατικός µεσογειακός - µεσοευρωπαϊκός. Τα βροχοµετρικό ύψη δεν είναι σηµαντικά, ενώ η ξηρή περίοδος ταυτίζεται µε την θερµή. Επίσης η διάρκεια των βροχών είναι δυνατόν να κρατά αρκετά µε διαδοχή των ηµερών την µία ως συνέχεια της άλλης και µε περιορισµό της ηλιοφάνειας σχετικά µε τις νότιες περιοχές της Χώρας. Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος (ΕΘΕ) είναι>20χ και εµφανίζονται θερµοκρασίες <-25 C (σε αρκετές περιπτώσεις). Η κλιµατική κατάταξη κατά τον Grovcynski, η οποία βασίζεται στο ετήσιο θερµοµετρικό εύρος (ΕΘΕ) αναφέρεται ως ηµίυγρος τύπος µε ετήσιο βροχοµετρικό ύψος από χλστ. Το κλίµα χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιο µεταβατικό µε τιµές ΕΘΕ να κυµαίνονται µεταξύ10 C και 25 C. Κατά τον Koppen ο κλιµατικός τύπος της περιοχής χαρακτηρίζεται ως Csa, δηλαδή Μεσογειακός τύπος κλίµατος ή Μεσόθερµος τύπος κλίµατος µε ξηρό και θερµό καλοκαίρι. Η θερµοκρασία του ψυχρότερου µήνα (Ιανουαρίου) είναι από -2 C µέχρι +1.8 C, ενώ η θερµοκρασία του θερµότερου µήνα είναι >+10 C. Γενικά η θερµοκρασία του θερµότερου µήνα Ιουλίου - Αυγούστου είναι +22 C.Tα βροχοµετρικά ύψη κατά την διάρκεια του θερµού διµήνου Ιουλίου - Αυγούστου είναι <30 χλστ. Ενώ συγχρόνως η πιο βροχερή περίοδος συµπίπτει µε την ψυχρή περίοδο. Εποµένως το κλίµα καθορίζεται ως «s» το δεύτερο γράµµα της κατάταξης λαµβανόµενο από την λέξη summer που δηλώνει την ξηρότητα της εποχής. Το «α» είναι το τρίτο γράµµα και συµβολίζει τα ελληνικά κλίµατα των περιοχών που έχουν υψόµετρο <1000µ.. To «C» είναι το πρώτο γράµµα του κλιµατικού τύπου. Εποµένως το κλίµα της περιοχής θεωρείται µε παρατεταµένη την θερµή και ξηρή περίοδο µε ελάχιστες βροχοπτώσεις στην περίοδο αυτή. Κλιµατολογικά κατά ΚΕΝΑΚ Σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ, η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιµατικές ζώνες µε βάση τις βαθµοηµέρες θέρµανσης. Στον Πίνακα 1.2 της ΤΟΤΕΕ-2 προσδιορίζονται οι νοµοί που υπάγονται στις τέσσερις κλιµατικές ζώνες (από τη θερµότερη στην ψυχρότερη). Ο Νοµός Πιερίας ανήκει στην κλιµατική ζώνη Γ, ενώ τα έργα της παρούσας διακήρυξης δεν βρίσκονται σε περιοχές που βρίσκονται σε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων, και συνεπώς δεν εντάσσονται στην επόµενη ψυχρότερη κλιµατική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν σύµφωνα µε τα παραπάνω. 7

8 Οι συνθήκες σχεδιασµού που δίνονται στην ΤΟΤΕΕ-2, αφορούν συγκεκριµένες πόλεις. Για περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν µετρήσεις όπως η Κατερίνη, και δεν περιλαµβάνονται στους σχετικούς πίνακες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από την πλησιέστερη πόλη µε την οποία η περιοχή ενδιαφέροντος δεν παρουσιάζει µεγάλη υψοµετρική διαφορά, δηλαδή µέχρι 200 m (όπως η Θεσσαλονίκη). Αυτό ισχύει για το σύνολο κλιµατικών δεδοµένων. Για περιοχές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από µια συγκεκριµένη πόλη των πινάκων 2.1 και 2.2, αλλά παρουσιάζουν µεγάλη υψοµετρική διαφορά πάνω από 200 (m), τότε για τις συνθήκες σχεδιασµού θα πρέπει να λαµβάνεται η θερµοκρασία που προκύπτει από την εµπειρική εξίσωση 2.1. Η εµπειρική αυτή εξίσωση αφορά τη µέση ατµοσφαιρική θερµοβαθµίδα, βάσει της οποίας η πτώση της θερµοκρασίας για κάθε 1000 (m) υψόµετρο είναι περίπου 6,5 Ο C). Οι συνθήκες σχεδιασµού και τα δεδοµένα για την διαστασιολόγηση των επιµέρους συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού καθορίζονται στην αντίστοιχη ενότητα της ΤΟΤΕΕ- 2. Τα συστήµατα θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού, πρέπει να διαστασιολογούνται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ακραίες εποχιακές συνθήκες θερµοκρασίας (ελάχιστες, µέγιστες) της περιοχής της Κατερίνης. Ως µέγιστες (θερινή περίοδος) και ελάχιστες (χειµερινή περίοδος) συνθήκες σχεδιασµού θεωρούνται αυτές που η υπέρβασή τους (εµφάνιση υψηλότερων ή χαµηλότερων τιµών αντίστοιχα για θέρος / χειµώνα) δεν ξεπερνά σε ποσοστό το 1%, 2%, ή 5% του συνόλου των µετρήσεων 8

9 όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2005. Οι συνθήκες σχεδιασµού χειµώνα εφαρµόζονται για την διαστασιολόγηση των συστηµάτων θέρµανσης και είναι συνήθως για 1%. Για λόγους ορθής διαχείρισης της ενέργειας για την θέρµανση χώρων, είναι προτιµότερο τα συστήµατα θέρµανσης, ιδιαίτερα τα µεγάλης ισχύος, να επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση και κατά την λειτουργία τους σε µερικά φορτία. Ειδικότερα για κτίρια που λειτουργούν πρωινές ώρες και οι εξωτερικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, η λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης στα µερικά φορτία θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Οι συνθήκες σχεδιασµού για την χειµερινή περίοδο, όπως εκτιµήθηκαν βάσει των µετρήσεων της ΕΜΥ για την περίοδο σε συγκεκριµένες περιοχές, περιλαµβάνονται στην ΤΟΤΕΕ-2. Για περιοχές που δεν αναφέρονται στον σχετικό πίνακα της ΤΟΤΕΕ-2, όπως η πόλη της Κατερίνης, για τον καθορισµό των συνθηκών σχεδιασµού του χειµώνα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µέσες ελάχιστες µηνιαίες θερµοκρασίες και οι µέσες απολύτως ελάχιστες µηνιαίες θερµοκρασίες της εκάστοτε περιοχής. Οι συνθήκες σχεδιασµού για την θερινή περίοδο εφαρµόζονται για την διαστασιολόγηση των συστηµάτων ψύξης ή/και κλιµατισµού και αντιπροσωπεύουν συνήθως το 1% των ωρών της θερινής περιόδου. Για λόγους ορθής διαχείρισης της ενέργειας για την ψύξη ή/και κλιµατισµό χώρων, είναι προτιµότερο τα συστήµατα ψύξης ή/και κλιµατισµού, ιδιαίτερα τα µεγάλης ισχύος, να επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν την βέλτιστη δυνατή απόδοση και κατά την λειτουργία τους σε µερικά φορτία. Ειδικότερα για κτίρια που λειτουργούν όλο το 24ωρο και σε περιοχές όπου οι εξωτερικές συνθήκες παρουσιάζουν διακύµανση κατά την διάρκεια της ηµέρας, η λειτουργία των συστηµάτων ψύξης στα µερικά φορτία θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Ως θερµοκρασία σχεδιασµού θέρους 1% για την πόλη της Κατερίνης που δεν αναφέρεται στο σχετικό πίνακα της ΤΟΤΕΕ-2, λαµβάνεται η µέση τιµή µεταξύ της µέσης µέγιστης και µέσης απολύτως µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας. Για τον υπολογισµό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε οποιαδήποτε κεκλιµένη ή/και περιστρεφόµενη επιφάνεια, είναι απαραίτητη η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο. Στην Ελλάδα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) καταγράφει εδώ και πολλά χρόνια τις ώρες ηλιοφάνειας ανά ηµέρα (hr/day), αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις την ολική ηλιακή ακτινοβολία (kwh/m 2 ) για διάφορες περιοχές της χώρας µας. Οι θέσεις των µετεωρολογικών σταθµών επιλέγονται ώστε οι µετρήσεις να είναι αξιόπιστες και να µην επηρεάζονται από φυσικά εµπόδια ή τοπικά φαινόµενα που να αλλοιώνουν το αποτέλεσµα. Στον Πίνακα 4.1 της ΤΟΤΕΕ-2 δίνονται µέσες τιµές για την µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο για διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Οι τιµές αυτές υπολογίστηκαν από την επεξεργασία µετρήσεων της µέσης µηνιαίας ηλιοφάνειας (hr/mo) µε χρονική διάρκεια πάνω από 30 έτη για τις περισσότερες περιοχές, οι οποίες παραχωρήθηκαν από την ΕΜΥ. 9

10 Για όποιες περιοχές δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας, όπως η πόλη της Κατερίνης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από την πλησιέστερη περιοχή στην οποία παρατηρείται παρόµοια µορφολογία εδάφους (ορεινοί όγκοι, κ.α.) και παρόµοιος προσανατολισµός, όπως η πόλη της Θεσσαλονίκης Περιγραφή υφισταµένων κτηρίων Κολυµβητήριο Κατερίνης αρ. 118/1978. Το υπό µελέτη κτίριο βρίσκεται στην Κατερίνη, και έχει κτιστεί το Η αρχική άδεια εκδόθηκε µε την Πρόκειται για ένα κτίριο ισόγειο, ορθογωνικής κάτοψης, σχεδιασµένο κατά τον άξονα βορρά νότο συνολικής επιφάνειας 3800µ 2. Εικόνα 1. Εσωτερικό του κυρίου χώρου του κολυµβητηρίου Εικόνα 2. Εσωτερικό του κυρίου χώρου του κολυµβητηρίου Εικόνα 3. Εσωτερικό του κολυµβητηρίου: αποδυτηρία-wc Εικόνα 4. Βοηθητικός χώρος του κολυµβητηρίου κλειστό γήπεδο 10

11 Εικόνα 5. Νοτιοανατολική όψη Εικόνα 6. Βορειοανατολική όψη Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από µια ζώνη ύψους 2.1µ από πολυκαρβονικά φύλλα και το υπόλοιπο κέλυφος από πανέλα πολυουρεθάνης. Το κέλυφος του κτιρίου διαθέτει µονούς υαλοπίνακες στην οροφή. Το Κολυµβητήριο ήταν υπαίθριο µέχρι το 1992 όταν προστέθηκε στέγη για µετατροπή του ανοικτού κολυµβητηρίου σε κλειστό ηµαρχείο Κατερίνης Το υπό µελέτη κτίριο βρίσκεται στην Πλατεία ηµαρχείου. Το κτήριο που κατασκευάστηκε το 1980 µε την υπ αριθµ. 1017/1980 και τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 835/1986. Πρόκειται για ένα κτίριο τριών ορόφων, ορθογωνικής κάτοψης, σχεδιασµένο κατά τον άξονα ανατολή δύση. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 2850 m 2 µε εµβαδό θερµαινόµενων χώρων m 2. Χαρακτηριστικό των όψεων του κτιρίου αποτελούν τα κατακόρυφα και οριζόντια δοµικά στοιχεία που προβάλλουν και σκιάζουν µια µικρή επιφάνεια των ανοιγµάτων. Εικόνα 7. Εικόνα 8. Βόρεια όψη 11

12 Εικόνα 3. Εσωτερικό αίθριο Εικόνα 4. Οι όροφοι εµφανίζουν οµοιότητα στη δοµή. Επίσης κατακόρυφη οπτική επικοινωνία των τριών ορόφων εξασφαλίζεται µέσω τριών αιθρίων. Τα αίθρια χωρίζονται από τους εσωτερικούς χώρους µε υαλοστάσια (µη ανοιγόµενα) ιαθέσιµα στοιχεία - προηγούµενες µελέτες Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι: Ενεργειακή µελέτη - ηµαρχείο Κατερίνης. Ενεργειακή µελέτη - Κολυµβητήριο Κατερίνης (στο πλαίσιο υποβολής Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης, που εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») ηµαρχείο Κατερίνης Οι παρακάτω µελέτες είναι διαθέσιµες για µελέτη στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Κατερίνης, Πλατεία ηµαρχείου, 2 ος όροφος: Αρχιτεκτονική µελέτη Στατική µελέτη Κατά την φάση των µελετών θα πρέπει να γίνει έλεγχος από τους µελετητές των δεδοµένων των προϋπαρχόντων µελετών για την ταυτοποίησή τους µε την υπάρχουσα κατάσταση Ιδιοκτησιακό καθεστώς Το ηµαρχείο ανήκει στην ιδιοκτησία του ήµου Κατερίνης, στο όνοµα του οποίου έχουν εκδοθεί και οι σχετικές οικοδοµικές άδειες ενώ το Κολυµβητήριο ανήκει στον Οργανισµό Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Πρόνοιας ήµου Κατερίνης Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας Έργου Με το προτεινόµενο έργο επιτυγχάνεται: 12

13 Μείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις Στήριξη και ανάδειξη του υποδειγµατικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας. Επιπλέον µε το προτεινόµενο έργο: Εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον Προωθείται η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά την προετοιµασία σχεδίων και προγραµµάτων µε σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη Προτεινόµενες Επεµβάσεις Οι προτεινόµενες επεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων προέκυψαν από προµελέτες που εκπόνησε το Πανεπιστήµιο Αθηνών / Τµήµα Φυσικής / Τοµέας Εφαρµογών το έτος 2009, στις οποίες χρησιµοποιήθηκε µεθοδολογία διάφορη από αυτή που θεσµοθετήθηκε αργότερα µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης. Συνοπτικά οι επεµβάσεις που προτείνονται ανά κτήριο είναι: Κολυµβητήριο Κατερίνης Αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων προσόψεων και οροφής από πανέλα πολυουρεθάνης µε ενισχυµένη θερµοµόνωση. Ανοίγµατα οροφής από διπλούς υαλοπίνακες µε χαµηλό συντελεστή εκποµπής. Αύξηση της θερµοµόνωσης των πανέλων πολυουρεθάνης (προσόψεων και οροφής). ηµιουργία σκιασµένων ανοιγµάτων στην βορειοανατολική και νοτιοδυτική πρόσοψη του κτιρίου για ενίσχυση του φυσικού αερισµού και φωτισµού του κτιρίου. Ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων Αντικατάσταση των λεβήτων από αντίστοιχους νέας τεχνολογίας οι οποίοι θα µπορούν να λειτουργήσουν και µε φυσικό αέριο όταν η περιοχή συνδεθεί µε δίκτυο "οικιακής" χρήσης. ιατήρηση και συντήρηση των αξονικών αερόθερµων οροφής και του δικτύου σωληνώσεων. Αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού 13

14 Αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων παλαιάς τεχνολογίας από νέα µε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης και ηλεκτρονικά ballasts. Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακή παρακολούθηση Ενεργειακή ιαχείριση (BEMS) ηµαρχείο Κατερίνης Αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους Αντικατάσταση των ήδη διπλών υαλοστασίων µε διπλά υαλοστάσια χαµηλού συντελεστή εκποµπής (low e). Αντικατάσταση όλων των ξύλινων πανέλων στο ισόγειο και των τυφλών πανέλων στους ορόφους από θερµοµονωτικά πανέλα αλουµινίου. Προσθήκη εξωτερικής θερµοµόνωσης στο ισόγειο. Ανοίγµατα στην οροφή του αίθριου και των ανοιγµάτων µεταξύ των ορόφων και του αίθριου. Αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού Αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων παλαιάς τεχνολογίας από νέα µε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης και ηλεκτρονικά ballast. Προσβασιµότητα ατόµων µε αναπηρία Στη µελέτη (και συνεπώς στην εργολαβία των κτιρίων) θα πρέπει υποχρεωτικώς να υπάρχουν επεµβάσεις για ΑΜΕΑ. Οι επεµβάσεις θα προκύψουν µετά από τον επιτόπιο έλεγχο και καταγραφή των υφισταµένων παρεµβάσεων από τον µελετητή, ώστε στη µελέτη να συµπεριληφθούν νέες παρεµβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι παρεµβάσεις, για τις οποίες ο µελετητής οφείλει να ελέγξει την πιθανή ύπαρξη τους αλλά και τη δυνατότητα υλοποίησης τους βάσει των χαρακτηριστικών των κτιρίων. ιασφάλιση της οριζόντιας προσβασιµότητας µε ράµπες. ιευκόλυνση της κατακόρυφης προσβασιµότητας (ανελκυστήρας, κλιµακοστάσιο κ.λ.π.). Προσβάσιµοι χώροι υγιεινής. Σήµανση σε προσβάσιµες µορφές (λ.χ. έντονο κοντράστ µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση). 14

15 Κατάλληλα µέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών Περιγραφή αντικειµένου της µελέτης Αντικείµενο της µελέτης καταρχήν είναι η εξειδίκευση των επεµβάσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στα δύο δηµοτικά κτήρια, του Κολυµβητηρίου και του ηµαρχείου, ώστε να αναβαθµιστούν ενεργειακά, µε αφετηρία τις προτεινόµενες επεµβάσεις που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο του παρόντος και που προέκυψαν από τις ενεργειακές προµελέτες που παρατίθενται συνηµµένες στα Παραρτήµατα. εδοµένου ότι οι µελέτες και το έργο θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» θα πρέπει µε αυτά να εκπληρώνονται οι είκτες µε τους οποίους τα έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα, όπως το % εξοικονόµησης ενέργειας και το % ρύπων. Οι ανάδοχοι θα πρέπει να µελετήσουν και να τεκµηριώσουν το σύνολο ή µέρος του συνόλου των προτεινοµένων επεµβάσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει πλήρης συµµόρφωση µε τον βασικό είκτη του Προγράµµατος που είναι η µείωση των ρύπων CO 2. Επιπρόσθετα θα πρέπει οι ανάδοχοι µελετητές να φροντίσουν ώστε οι επεµβάσεις αφού κοστολογηθούν µε τις διαδικασίες των δηµοσίων έργων να βρίσκονται εντός των οικονοµικών ορίων ( ,00 ) που έχουν θέσει οι παραπάνω ενεργειακές µελέτες, συµπεριλαµβανοµένων του ΦΠΑ, των Γενικών Εξόδων και του Εργολαβικού Οφέλους που ισχύουν κατά τον χρόνο παράδοσης της µελέτης, καθώς το ποσό αυτό έχει οριστικοποιηθεί κατά την έγκριση της ένταξης χρηµατοδότησης στο ΕΣΠΑ. Αντικείµενο επίσης της µελέτης είναι η απαιτούµενη πλήρης τεκµηρίωση και κοστολόγηση των επεµβάσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των µελετών σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής µετά των συνοδευτικών τευχών (αναλυτικό τιµολόγιο, προϋπολογισµός, προµετρήσεις, κλπ.). 15

16 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.1. Μελέτη Εφαρµογής Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής Η αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει αναλυτικές προµετρήσεις µε προµετρητικά σχέδια όπου απαιτούνται και Τεύχη ηµοπράτησης. Εφόσον απαιτείται η δηµιουργία νέων άρθρων κατά τη σύνταξη του Αναλυτικού Τιµολογίου, αυτή θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση αιτιολόγησης της δηµιουργίας των νέων άρθρων µε τεκµηρίωση της τιµής του άρθρου µέσω προσφορών από το εµπόριο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι παραδοτέα, τα οποία µπορούν να εµπλουτιστούν µε ότι άλλο κρίνει σκόπιµο η Υπηρεσία. Παραδοτέα Αποτύπωση Υφιστάµενης κατάστασης. Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων των κτηρίων (συµπεριλαµβανοµένων των ηµιορόφων, υπογείων και του δωµάτων) σε κλίµακα 1:50. ύο τουλάχιστον τοµές του κάθε κτηρίου κάθετες µεταξύ τους σε κλίµακα 1:50 Όλες οι όψεις των κτηρίων σε κλίµακα 1:50 Σχέδια λεπτοµερειών για την πλήρη τεκµηρίωση κάθε παρέµβασης Τεχνική έκθεση αρχιτεκτονικής µελέτης που θα αναλύει το πρόγραµµα του έργου Αναλυτική Προµέτρηση Τιµολόγιο Αναλυτικός Προϋπολογισµός Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Εφαρµογής Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι παραδοτέα, τα οποία µπορούν να εµπλουτιστούν µε ότι άλλο κρίνει σκόπιµο η Υπηρεσία. Ύδρευση Θέρµανση Κλιµατισµός - Αερισµός Ηλεκτρικά - ισχυρά BMS Αναλυτική Προµέτρηση Τιµολόγιο Αναλυτικός Προϋπολογισµός 16

17 Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούµενα σχέδια των παραπάνω µελετών Οι προδιαγραφές των µελετών προβλέπονται από το Π 696/1974 «Περί Αµοιβών», ΦΕΚ 301/Α/74 (και πιο συγκεκριµένα στα άρθρα 220 έως 260) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από το Π 515/ Παράδοση Μελετών Η µελέτη εφαρµογής θα παραδοθεί σε έντυπη µορφή ενυπόγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή σε CD, τα µεν σχέδια σε µορφή.dwg και.pdf τα δε κείµενα σε µορφή.doc.xls και.pdf Χρονοδιάγραµµα Μελετών Η µελέτη εφαρµογής (µετά των τευχών δηµοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ ) θα παραδοθεί σε 33 εργάσιµες ηµέρες. Σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες η ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγξει τις µελέτες και εφόσον θεωρηθεί ότι είναι πλήρης θα εκδώσει τη Βεβαίωση παραλαβής. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαβιβάσει τις παρατηρήσεις της στον µελετητή ο οποίος θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που θα καθορισθεί από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία, να προσκοµίσει εκ νέου για επανέλεγχο. Όταν κριθεί από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία η πληρότητα της µελέτης θα εκδώσει τη Βεβαίωση παραλαβής και θα σταλεί προς παραλαβή στο.σ. του ήµου Κατερίνης προκειµένου να γίνει η παραλαβή εντός 10 ηµερών. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε 33 εργάσιµες ηµέρες. 17

18 3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 3.1. Κατηγορίες µελετών Όπως προαναφέρθηκε οι µελέτες που πρόκειται να συνταχθούν είναι οι παρακάτω και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες µελετών σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του άρθρου 2 του Ν.3316/2005: Α/Α Μελέτη Κατηγορία µελέτης 1. Αρχιτεκτονική µελέτη Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (6) Ύδρευση Θέρµανση Κλιµατισµός - Αερισµός Ηλεκτρικά - ισχυρά BMS Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες (9) 3.2. Μετρικά στοιχεία έργου Όπως προαναφέρθηκε στην περιγραφή των υπαρχόντων κτηρίων το εµβαδόν της επιφάνειας των δύο κτηρίων είναι το παρακάτω. όµηση Υπόγειο Σύνολο Κολυµβητήριο Κατερίνης 3.800, ,00 ηµαρχείο Κατερίνης 2.850, ,00 18

19 3.3. Υπολογισµός Αµοιβών Μελετών Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω µετρικά στοιχεία του έργου υπολογίζονται οι παρακάτω αµοιβές µελετών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών ΜΕΟ/α/ο/1257/ , όπως τροποποιήθηκε µε το ΜΕΟ/α/ο/2361/ και το ΜΕΟ/α/ο/2229/ και το 15γ/οικ/3676: Κολυµβητήριο Κατερίνης Αρχιτεκτονική Μελέτη εδοµένου ότι οι επεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε την εφαρµογή των γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4β. Συνεπώς για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών και για χρόνο 26 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή υπολογίζεται: Α1= 300 * 1,259 * 26 =9.820,20 Για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών, για χρόνο 7 ηµερών απασχόλησης. Συνεπώς αµοιβή αποτύπωσης σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4: Α2 = 300 * 1,259 * 7= 2.643,90 Η αµοιβή για τα Τεύχη ηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Α3 = 8% * Α1 = 785,62 19

20 Αµοιβές σύνταξης τευχών δηµοπράτησης [Άρθρο ΓΕΝ.7 ] ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Περιγραφή Ποσοστό Αµοιβή Τεχνική περιγραφή 10,00 Τεχνικές προδιαγραφές 30,00 Ανάλυση τιµών 25,00 Τιµολόγιο µελέτης 13,00 Τιµολόγιο προσφοράς 1,00 Συγγραφή υποχρεώσεων 8,00 Προϋπολογισµό µελέτης 5,00 Προϋπολογισµό προσφοράς 1,00 ιακήρυξη δηµοπρασίας 7,00 100,00 785,62 Η/Μ Μελέτη εδοµένου ότι οι επεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε την εφαρµογή των γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4. Συνεπώς για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών και για χρόνο 18 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή υπολογίζεται: Α1= 300 * 1,259 * 18 =6.798,60 Για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών, για χρόνο 5 ηµερών απασχόλησης. Συνεπώς αµοιβή αποτύπωσης σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4: Α2 = 300 * 1,259 * 5= 1.888,50 Η αµοιβή για τα Τεύχη ηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών. Α3 = 8% * Α1 = 543,89 Η αµοιβή για το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφαλείας Υγείας θα υπολογιστεί µε βάση τις διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ-6 του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών (όπου Α1 το άθροισµα από Αρχιτεκτονική και ΗΜ µελέτη): Α4 = (Α1) * ( A1 175*1.259 )/100) * 1,259 = 480,34 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 10 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 185/ 2013 Θέμα: Καθορισμός των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 5. ΑΝΕΜΟΙ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 5. ΑΝΕΜΟΙ Αέριες μάζες κινούνται από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές χαμηλότερης

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων. Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Συνεργασίας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Υαλοπίνακες 1. Περιγραφή κατηγοριών υαλοπινάκων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» Συνολικά, επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης»

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Ερώτηση 1.: Στην ενότητα 15.2.1 «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» ιευκρίνηση-επισήµανση 1: Επισηµαίνεται ότι µε την αναφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που 5 Νέφη - Υετός 6.3 Βροχή Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που ξεπερνά την άνωση, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α ΙΗΜΕΡΙ Α: Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής πολιτικής Π. Χατζηνικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα