ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, 2000"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΥΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1976 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, 2000 Περιοχή Διπλωματικής: Δυναμική Ελαστική Ανάλυση και Στατική Ελαστοπλαστική ανάλυση διδιάστατων πλαισίων με φαινόμενα β τάξης (επιβλέπων διπλ/κης: Κ. Σπηλιόπουλος, Επίκουρος καθηγητής) Imperial College of Science Technology and Medicine, London, United Kingdom Τίτλος Σπουδών: MSc Κατασκευές από σκυρόδεμα, 2001 Θέμα Διπλωματικής: Ανάλυση προεντεταμένων κατασκευών από σκυρόδεμα λαμβάνοντας υπόψη φαινόμενα που εξελίσσονται στον χρόνο (ερπυσμό, χαλάρωση) υπό αλλαγές υπερστατικής μορφής. (επιβλέπων διπλ/κης: Professor George L. England) Τίτλος Σπουδών: Θέμα Διπλωματικής: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δομοστατικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Κατασκευών, 2002 Στατική ανελαστική ανάλυση φορέων Ω. Σ. με χρήση τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων (επιβλέπων διπλ/κης: Κ. Σπηλιόπουλος, Επίκουρος καθηγητής) Τίτλος Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, 2006 Θέμα Διατριβής: Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα με χρήση τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων διανεμημένης ρηγμάτωσης (επιβλέπων διατ/βής: Κ. Σπηλιόπουλος, Επίκουρος καθηγητής) Ξένη Γλώσσα: Γνώσεις πληροφορικής: ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Εταιρεία: Αρμοδιότητες: Αγγλικά Άριστα Γαλλικά Μέτρια Γλώσσα Mathcad v.14: Ανάπτυξη εφαρμογών, Προγράμματα Ανάλυσης Κατασκευών : SOFiSTiK, ETABS, SAP, XTRACT - επίπεδο: άριστο STRUDL, Nastran - επίπεδο: βασικές γνώσεις Εμπορικά Προγράμματα Ανάλυσης Κατασκευών : SPACE, FESPA - επίπεδο: πολύ καλό Εταίρος ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ Υπ. Ποιοτικού Ελέγχου / Συνεργασιών Εξωτερικού 2009 σήμερα ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Εταιρεία: ΙΣΤΡΙΑ Γενική Μελετών ΕΠΕ Αρμοδιότητες: Εξωτερικός Συνεργάτης Χρονική διάρκεια: έως 03/2006

2 ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 12/2011 4/2012 Ελεγκτής στην ομάδα στατικής μελέτης στην Μελέτη: «ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (εφαρμογή εξωτερικών μεταλλικών πλαισίων και σεισμικών συνδέσμων, και περισφίγξεις με ΙΟΠ) 11/2011 3/2012 Ελεγκτής στην ομάδα στατικής μελέτης στην Μελέτη: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ» - ΚΟΡΙΝΘΟΣ (εφαρμογή αναρτήρων-καλωδίων και σταδιακή δόμηση γέφυρας) 6/2011 9/2011 Ελεγκτής στην ομάδα στατικής μελέτης στην Μελέτη: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3 ΔΙΩΡΟΦΩΝ, 1 ΜΟΝΩΡΟΦΟΥ & 2 ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ» - ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ (κτήρια μεταλλικά και εκ σκυροδέματος με βαθειά θεμελίωση - πασσάλους) 3/2011 6/2011 Task leader στη στατική μελέτη τεχνικών έργων του Φράγματος CHONTAL Ecuador (τεχνικά έργα εξ οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος σε περιοχή πολύ υψηλής σεισμικότητας) 12/2010 3/2011 Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης της Μελέτη Ενίσχυσης & την Προσθήκη (μεταλλικού) ορόφου στα κτήρια 22 α και 28 του «ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 4/ /2010 Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης της ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ για την Oριστική στατική μελέτη για την προστασία των μεσοβάθρων στον Εύηνο ποταμό στη θέση Παραδείσι Τρίκορφου - ελεγκτής 5/2008 9/2008 Ανάδοχος Μελετητής στατικών μελετών τεχνικών έργων σχετιζόμενα με το Φράγμα της Τριανταφυλλιάς στην Φλώρινα. 8/2006 9/2006 Ανάδοχος Μελετητής στατικών μελετών τεχνικών έργων σχετιζόμενα με το Φράγμα του Αγ. Μηνά στην Χίο. 07/2006 σήμερα Συνεργασία με το τμήμα μελετών του ομίλου Archirodon NV (http://www.archirodon.net). Εκπόνηση μελετών για τεχνικά έργα της εταιρείας στην Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στα κυριότερα έργα/δραστηριότητες συμμετοχή σε όλες τις φάσεις εκπόνησης συμπεριλαμβανομένου αρχικό σχεδιασμό, ανάλυση διαστασιολόγηση, σύνταξη τεχνικής έκθεσης, τεύχους υπολογισμών και σχεδίων: Μελέτη συστήματος δεξαμενής υπερχειλιστή Ω.Σ. (Qatofin Project, Qatar) Μελέτη προκατασκευασμένου υπερχειλιστή Ω.Σ. (Jeddah Plant IV, Jeddah, Saudi Arabia). Μελέτη έργων ενίσχυσης δεξαμενής Ω.Σ. (Jeddah Plant IV, Jeddah, Saudi Arabia).

3 7/2004-3/2006 Προμελέτη διαφόρων κατασκευών Ω.Σ. (κτιριακά, βάσεις σιλό κλπ.) (Qatar Petrochemical Company) Προμελέτη αμφιέρειστων προεντεταμένων γεφυρών ανοίγματος 20m (Saudi Railways Organizations, Saudi Arabia). Προμελέτη γέφυρας πλάτους 30m και μήκους 1km αποτελούμενη από ανεξάρτητα συνεχή ανοίγματα 3x27m (Khalifa Ports, Dubai, Emirates). Προμελέτη παράκτιας θαλάσσιας κατασκευής πλεύρισης πλοίων εδραζόμενης επί πασσάλων μήκους 200m (Qatalum Project, Qatar). Ανάλυση και διαστασιολόγηση τυπικής προεντεταμένης συνεχούς γέφυρας τεσσάρων ανοιγμάτων για τις γέφυρες μήκους ~3km του έργου Khalifa Ports (Dubai, Emirates). Έλεγχος μελετών τρίτων (Projects: Ruwais Platforms (Emirates), QGX (Qatar), KGL (Damietta Port, Egypt), EAgrium, Damietta Port, Egypt) Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση κρηπιδότοιχου αποτελούμενου από σύστημα διαφραγματικών τοίχων συνδεόμενων με δοκούς εδραζόμενες επί πασσάλων (Damietta Port, Egypt). Προμελέτη προενταταμένων συνεχών γεφυρών δύο ανοιγμάτων (Saudi Railway Jeddah). Προμελέτη θαλάσσιας πλατφόρμας πρόσδεσης, Rabigh, Saudi Arabia. Προμελέτη αντλιοστασίου Ω.Σ., Ruwais train 4 project, Abu Dhabi, UAE. Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση κρηπιδότοιχου ελέυθερου ύψους 20m αποτελούμενου από σύστημα διαφραγματικών τοίχων και πασσάλων συνδεόμενων με προενεταμένες δοκούς, Boubyan Port, Kuwait. Ανάλυση και διαστασιολόγηση προεντεταμένης γέφυρας τυπικού ανοίγματος 40m και συνολικού μήκους 200m για το έργο Ruwais Sulphur handling terminal, Abu Dhabi, UAE. Στατική Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας τυπικού πλαισίου Ωπλ. Σκυροδέματος σε προεντεταμένη γέφυρα στην περιοχή Al Taweelah, Abu Dhabi, Emirates. Εκπόνηση στατικών μελετών Δημ. Έργων (Ανάλυση διαστασιολόγηση, σύνταξη τευχών υπολογισμών, τεχνικής έκθεσης, τεύχους προμέτρησης προϋπολογισμού και κατασκευαστικών σχεδίων) για τις κοινοπραξίες (α) BUNG gbm, (β) BUNG - Υδροσύστημα (γ) ΙΣΤΡΙΑ Γενική Μελετών ΕΠΕ (www.istria.gr). Σημαντικότερες αυτών: 1. Cut & Cover Καθαρονερίου (800 μ μήκος περίπου) που θα κατασκευαστεί στην ΧΘ περίπου της Νέας

4 9/ /2002 Σιδ/κής Γραμμής Αθήνα Πάτρα, (ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ). 2. Τελική επένδυση αριστερού κλάδου σηράγγων Σ1 & Σ2 στην Βέρροια (μήκος ~1.5 km), ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. 3. Κατασκευές αντιστήριξης (συνολικού μήκους ~1.5 km) σε διάφορα τμήματα της Νέας Σιδ/κής Γραμμής Αθήνα Πάτρα, (ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ). συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Αρχιμήδης συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Πρωταγόρας 1/2003 6/ / /2006 συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 2/2000-7/2000 Μελέτες και επιβλέψεις αποκατάστασης και ενίσχυσης σεισμόπληκτων κατασκευών. 12/1999 2/2000 Εκπαιδευτική συμμετοχή στο έργο αποτίμησης και προσδιορισμού των βλαβών του σεισμού της 7/9/1999 στα κτίρια της περιοχής των Άνω Λιοσίων για λογαριασμό του Δήμου. ΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Μέλος Επιστημονικών Φορέων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Συλλόγου Πολ. Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος (ΕΤΣ) Ελληνικού Τμ. Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 2009 Lykidis G, Ch. and Spiliopoulos, K.V., Displacement controlled nonlinear analysis of cyclically loaded RC structures, submitted to peer reviewed international journal for publication, Lykidis G, Ch. and Spiliopoulos, K.V., 3D Solid Finite Element Analysis of Cyclically Loaded RC Structures Allowing Embedded Reinforcement Slippage, J. Struct. Engng, ASCE, 2008, vol. 134(4) Spiliopoulos, K.V. and Lykidis G, Ch., Finite Element Analysis of RC Frame Joints under Cyclic Loading, COMPDYN 2007, Rethymno Crete, Greece Spiliopoulos, K.V. and Lykidis G, Ch., An Efficient Three Dimensional Solid Finite Element Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Structures, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2006, vol. 35, p Lykidis G, Ch. and Spiliopoulos, K.V., Α 3d solid finite element for reinforced concrete analysis allowing slippage of reinforcement, European Conference on Computational Mechanics ECCM 2006, Lisbon, Portugal Λυκίδης, Γ. & England, G. L., «Η επιρροή της αλλαγής της υπερστατικότητας σε φορείς που υπόκεινται σε φαινόμενα που εξαρτώνται από τον χρόνο.», 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ 2004 Spiliopoulos, K.V. and Lykidis G. Ch., European Congress on Computational; Methods in Applied Sciences and Engineering (ECOMAS 2004), Three dimensional finite element analysis of Reinforced Concrete under dynamic loading, Jyvaskyla, July 2004, Finland

5 Spiliopoulos, K.V. and Lykidis G, Ch., WCCM VI, Towards a Robust Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Structures, Beijing, 5-10 Sept. 2004, China Σπηλιόπουλος, Κ. & Λυκίδης, Γ., «Καταστατικά Προσωμοιώματα Ω.Σ. για πεπερασμένα στοιχεία με θεώρηση διανεμημένης ρωγμής», 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Κως Spiliopoulos, K.V and Lykidis,G. Ch., On the efficiency of the Large Displacement Elastoplastic Analysis of Plane Frames, 4 th GRACM Congress on Computational Mechanics, Patras, Greece, 2002

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανός Θ. Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc, PhD in Earthquake Engineering Imperial College, University of London Σεπτέµβριος 2009 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου

ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου Σχολή Ικάρων Τοµέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής οµικών Κατασκευών-Εργα Υποδοµών ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου Ε.Ε. Ι.Π.-II Τµήµα Αεροπορικών Επιστηµών Τοµέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής οµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : KAKAΛΕΤΣΗΣ Όνοµα : ΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνοµα πατρός : ΙΩΑΝΝΗΣ Επάγγελµα : Καθηγητής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείµενο: «Σεισµική Συµπεριφορά και Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γεννήσεως: 25 Φεβρουαρίου 1965 Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Χ. Τσιάτα Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Imperial College, Diploma of Imperial College, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π. Δεκέμβριος, 2010 Είμαι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1/6 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, MSc.Eng., Ph.D. Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Δουκίσσης Πλακεντίας 8, Χαλάνδρι, Αττική Τηλ.: 210 6199891 (γραφείο), 697

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόµενα I. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα... 4 II. Σπουδές... 6 III. Επιστηµονικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

We Make Things Work Together

We Make Things Work Together We Make Things Work Together Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες μηχανικούς, σχεδιαστές, διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες που συνδυάζουν τις τεχνικές τους γνώσεις με τις τοπικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου

Βιογραφικό Σηµείωµα. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Προσωπικά στοιχεία Όνοµα : Γεώργιος Επώνυµο : Παναγόπουλος Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Ελισάβετ Ηµεροµηνία γέννησης : 15 Αυγούστου 1976 Τόπος γέννησης Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ B. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο: Προφυλλίδης Όνομα: Θέση: Βασίλειος Καθηγητής Πανεπιστημίου - Συγκοινωνιολόγος Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Μέλος FIB-RILEM) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΦΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ 21 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 2 16 ο Συνέδριο Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος Ο παραπάνω τίτλος προσδιορίζει τον Επαγγελματία Μηχανικό που ασχολείται με τον Σχεδιασμό, τη Μελέτη, την Κατασκευή (και τον Προγραμματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26500. Τηλ.: 2610-996518 Fax.: 2610-996572 Email: adimas@upatras.gr Website: http://www.hydraulics.civil.upatras.gr/el/humanresources/dep/

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Μεταξάς Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αγγελακάκη Άγγελου Επάγγελμα: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καίτη Νάνου - Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού Λέκτορας ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Προσωπικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΡΑΛΕΜΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΣ, MSc, PhD ΚΙΝ.: 6972827921 Email: n.karalemas@gmail.com,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΡΑΛΕΜΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΣ, MSc, PhD ΚΙΝ.: 6972827921 Email: n.karalemas@gmail.com, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΡΑΛΕΜΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΣ, MSc, PhD ΚΙΝ.: 6972827921 Email: n.karalemas@gmail.com, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Διονύσιος Όνομα Μητρός: Αικατερίνη Ημ/νία Γέννησης: 29 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Μ Η Χ Α Ν Ι ΚΟ Ι Α. Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δημ. Ράλλη 45, 15124 Μαρούσι Αττική W:\Studies\z_ParousiasiEtaireias\1_GREEK\zzz_Hydractis_Greek_2011-07.odt Τηλ. 210 6142864,

Διαβάστε περισσότερα