ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Ν.3669/2008 ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 28799/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στις Αχαρνές Αττικής και στο ημοτικό Κατάστημα την 1 η Μαρτίου 2012 και ώρα π.μ. (μετά την υπ. Αριθμ. Πρωτ / , έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής), η κατά το άρθρο 21.3 του Ν. 3669/2008 Επταμελής Επιτροπή ιαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ αριθμ. 81/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ήμου Αχαρνών και αποτελείται από τους: 1) Νικόλαο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2) Γεώργιο ΧΡΗΣΤΟΥ υπάλληλο του ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 3) Ειρήνη ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΟΥ, υπάλληλος ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 4) Αναστάσιο ΑΜΑΣΚΟ, υπάλληλο ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 5) Κωνσταντίνο ΚΑΤΣΙΛΑ, εκπρόσωπος της ΤΕ ΚΝΑ, ως μέλος, 6) Αθανάσιο ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ, εκπρόσωπος της ΤΕΕ, ως μέλος, 7) Θεόφιλο ΙΩΑΝΝΙ Η, Αναπληρωτή εκπρόσωπο ΠΕ ΜΗΕ Ε, ως μέλος. Συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση των εταιρειών που συνεχίζουν στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: Την υπ αριθμ. 308/ απόφαση ημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προμελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, Την υπ αριθμ. 17α/45/3/ΦΝ 440/ Απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε για έγκριση δημοπράτησης με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη-κατασκευή την υπ αριθμ. 308/ απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανόμενης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Την υπ αριθμ. 161/ Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής με κωδικό και με προϋπολογισμό ,00 με Φ.Π.Α και αναθεώρηση Την υπ αριθμ. πρωτ. 5125/ προέγκριση δημοπράτησης του εν λόγω έργου από την ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, Την υπ αριθμ. 749/ απόφαση της ημαρχιακής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ε- γκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου, Το γεγονός ότι προσήλθαν και κατέθεσαν την προσφορά τους σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης οι κάτωθι ενδιαφερόμενες εταιρείες : 1. Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε. 2. ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 3. ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ Α.Τ.Ε. 4. Κ. ΠΑTI ΗΣ Α.Τ.Ε. 1

2 5. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., 6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΙΧΕΛΗΣ Κ. - ΚΡΗTIΚΟΣ Θ. 7. ΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε. 8. V.R.N. S.A. το υπ. αριθμόν 72202/ Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ιαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχουσών εταιρειών, που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους για ενημέρωση κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής. το υπ αριθ / Πρακτικό ΙΙΑ της Επιτροπής ιαγωνισμού, που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους για ενημέρωση κατόπιν του υπ. αριθμ. πρωτ / Εγγράφου του Προέδρου της Επιτροπής. Τις υποβληθείσες ενστάσεις που κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ήμου οι συμμετέχουσες εταιρείες στον ιαγωνισμό: 1. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 2. ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ ΑΤΕ (76748/ ) 3. Κ. ΠΑΤΙ ΗΣ ΑΤΕ (76776/ ) 4. ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ (77050/ ) 5. V.R.N. S.A. (77117/ ) 6. ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ (84788/ ) 7. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (84886/ ) 8. ΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ (85222/ ) 9. V.R.N. S.A. (85297/ ) Το Πρακτικό - Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των υποβληθεισών εντάσεων των διαγωνιζομένων κατά του ΙΙ και ΙΙΑ Πρακτικού της Επιτροπής, Την υπ. αριθμ. 44/2012 απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου του ήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το οποίο απερρίφθησαν όλες οι υποβληθείσες ενστάσεις, προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των τριών (3) διαγωνιζομένων εταιρειών που απέμειναν και έχουν γίνει τελικά δεκτές για την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 1. ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 2. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 3. VRN SA Προέβηκε σε συνεχείς μυστικές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των τριών (3) διαγωνιζομένων εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των όρων διακήρυξης, τον Κανονισμό Μελετών, τα αναγραφόμενα στα λοιπά τεύχη και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τα αναγραφόμενα στις απαντήσεις της υπηρεσίας στα σχετικά ερωτήματα των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας παρακάτω τις ουσιαστικότερες για κάθε προσφορά παρατηρήσεις της. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι καταγεγραμμένες, στο παρόν πρακτικό παρατηρήσεις για κάθε προσφορά αποτελούν ορισμένες από τις επισημάνσεις της, είναι κατά τη γνώμη της οι ουσιαστικότερες - και όχι περιοριστικές- επισημάνσεις της, χωρίς φυσικά να εξαντλούνται με αυτές το σύνολο των παρατηρήσεων για κάθε προσφορά, οι οποίες όμως αξιολογήθηκαν όλες και ελήφθησαν υπόψη κατά την βαθμολόγηση των προσφορών. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ομόφωνα κατέληξε στα κάτωθι: 2

3 4.4 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήρια - βαθμολογία Η αξιολόγηση θα γίνει από την Ε με κριτήριο την αρτιότητα των μελετών που θα πρέπει να πληρούν τις αρχές της τεχνικής και της επιστήμης και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη της δημοπρασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του πίνακα του άρθρου αυτού. Αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης οι προσφορές που θα πάρουν: Α) Γενικό βαθμό μικρότερο από το 70% της μέγιστης οριζόμενης βαθμολογίας Β) Επί μέρους βαθμολογία μικρότερη της στην αντίστοιχη στήλη ελάχιστης οριζόμενης επί μέρους αποδεκτής βαθμολογίας σε κάθε κριτήριο Τα κριτήρια βαθμολογία για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 3

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο. 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους 9,60 Η προσφορά όσο αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και των απαιτήσεων ασφαλείας κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων του βρεφονηπιακού σταθμού την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. Παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα όπως: Στην κάτοψη του υπογείου ο χώρος πλυντηρίου στεγνωτηρίου δεν έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό. Ο χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ στον όροφο έχει μελετηθεί χωρίς φυσικό φωτισμό και αερισμό 3,20 Η προσφορά όσο αφορά την Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο κρίνεται ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους απαιτούμενων λειτουργιών οι οποίες συναρτώνται με τις επιμέρους χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου του βρεφονηπιακού σταθμού. 5,50 Η προσφορά όσο αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για : την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος Παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα όπως: Ο ισόγειος αύλειος χώρος είναι δυσλειτουργικός, επιμερισμένος σε υποπεριοχές με διαστάσεις που δεν ικανοποιούν προϋποθέσεις ασφαλούς ομαδικού παιχνιδιού. 4

5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 1.4 Αισθητική των κτιρίων, μορφολογία, προσαρμογή στο περιβάλλον. 1.5 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, ποιότητα, καταλληλότητα προτεινομένων υλικών. Α- νταπόκριση στα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού. 11,00 Η προσφορά όσο αφορά την αισθητική των κτιρίων, την μορφολογία, και την προσαρμογή στο περιβάλλον διακρίνεται για: την διάσπαση της γραμμικής ανάπτυξης των λειτουργιών του κτιρίου με την δημιουργία επιμέρους καθαρών όγκων. Το κτίριο εμφανίζει μια μορφολογική μονοτονία, χωρίς ιδιαίτερη ογκοπλαστική επεξεργασία, ενώ η χρωματική και μορφολογική του αντιμετώπιση δεν προβάλλει την ιδιαίτερη λειτουργία του ως χώρου για παιδιά. 10,00 Η προσφορά όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, την ποιότητα, και την καταλληλότητα των προτεινομένων υλικών κρίνεται σχετικά ικανοποιητική, αφού για το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως για τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο προσδιορίζονται με σαφήνεια και μονοσήμαντα, σε συνδυασμό με τον πίνακα ποιοτικών στοιχείων που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Σημειώνεται ότι με την προσφορά δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα δείγμα. Η θερμομόνωση του κελύφους είναι πλημμελής, μια και παρουσιάζονται σημαντικές θερμογέφυρες στο κέλυφος, ενώ η παθητική βιοκλιματική αντιμετώπιση δεν κρίνεται ικανοποιητική. Θετική κρίνεται η χρήση φυτεμένου δώματος 5

6 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 1.6 Αρτιότητα και σαφήνεια Αρχιτεκτονικής μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων. 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης, επιλογή φορέα, Στατική λύση. 2,10 Η προσφορά όσο αφορά την αρτιότητα και σαφήνεια της Αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την ποιότητα παρουσίασης δεν κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται ελλείψεις απαιτούμενων σχεδίων στην μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας (σχέδια όψεων), επανάληψη ίδιων σχεδίων, ως διαφορετικά, στα σχέδια λεπτομερειών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες που εμφανίζουν θερμογέφυρες και ασυνέπεια σχεδιασμού για την ίδια κατασκευή σε διαφορετικά σχέδια της μελέτης. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω προσφορά παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα στα παρεχόμενα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής μελέτης, ελλείψεις στους υπολογισμούς φυσικού φωτισμού και αερισμού στις κατόψεις, αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών και υπολογισμούς του εμβαδού και του όγκου των κτισμάτων. Τα υψόμετρα στο τοπογραφικό δεν είναι ενταγμένα στο κρατικό δίκτυο εν έχει συμπεριληφθεί σχέδιο κλιμακοστασίων (κατόψεις, κατακόρυφη τομή). Οι προσκομισθείσες λεπτομέρειες παρουσιάζουν ικανοποιητικό μέρος των εργασιών αλλά όχι το σύνολο αυτών. 41,40 7,70 Η προσφορά κρίνεται ικανοποιητική για την επιλογή του στατικού φορέα, ως προς την πληρότητα παρουσιάζονται οι παρακάτω ελλείψεις: Λείπουν λεπτομέρειες οπλισμού των υποστυλωμάτων σε κάποιες στάθμες, καθώς και σχέδια τομών σε κλίμακα 1/20. Η τεχνική περιγραφή είναι αναλυτική και προσδιορίζεται με σαφήνεια για τις προβλεπόμενες κατασκευές. Παρουσιάζονται ορισμένες ελλείψεις σε σχέδια, όπως πχ η εξάρτηση του σκάμματος από σύστημα συντεταγμένων, για την άμεση εφαρμογή του 6

7 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 2.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 8,00 Η επιλογή του φορέα κρίνεται ικανοποιητική. Η επιλογή της στατικής λύσης είναι επίσης ικανοποιητική και διακρίνεται για την πληρότητα σε ικανοποιητικό βαθμό σε ότι αφορά τις προτάσεις για την θεμελίωση του κτιρίου. 2.3 Εναρμόνιση της Στατικής μελέτης με λοιπές μελέτες. 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ, κ.λ.π.) σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, λεπτομερή σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. 3. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα μελετών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και ανταπόκριση στις τεχνικές προδιαγραφές 20,70 5,50 Η προσφορά διακρίνεται για την αρτιότητα και την πληρότητα της σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές, τα προσκομισθέντα σχέδια και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων της προσφερόμενης εγκατάστασης σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό. Προσκομίστηκαν στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο των προτεινόμενων υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προσκομίσθηκαν επίσης σχέδια για όλες τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λεπτομερή, πλήρη και με τα οποία δίδονται πληροφορίες και στοιχεία με σαφήνεια σε ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν για το σύνολο της προσφερόμενης Η/Μ εγκατάστασης. Η λειτουργικότητα ορισμένων από τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, όπως π.χ. η εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης- αερισμού διότι: δεν εξαερίζεται ο χώρος του Πλυντηρίου Στεγνωτηρίου δεν υπάρχει ανανέωση του αέρα στο χώρο της κουζίνας δεν υπάρχει δίκτυο απαγωγής από τους χώρους υγιεινής δεν προβλέπεται τοποθέτηση διαχωριστήρα ελαφρών υγρών (πετρελαιοσυλλέκτη) στο χώρο 7

8 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 3.2 Πληρότητα, ποιότητα, σαφήνεια και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους Aν και υπάρχει κατακόρυφο άνοιγμα όδευσης των Η/Μ εγκαταστάσεων δεν χρησιμοποιείται για όλες τις εγκαταστάσεις καλωδίων και σωληνώσεων. Στην εγκατάσταση αερίου διότι δεν έχει τοποθετηθεί ανίχνευση διαρροής αερίου. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση στις παροχές των πινάκων προσφέρονται βιδωτές ασφάλειες, το οποίο θα παρουσιάσει λειτουργικά προβλήματα συντήρησης διότι θα πρέπει να υπάρχει αριθμός ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης, Στην εγκατάσταση αποχέτευσης οι σωλήνες περνούν από δωμάτια κύριας χρήσης χωρίς ηχομονωτική προστασία Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης παρουσιάζει ελλείψεις διότι προσφέρεται μικρή επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών, ενώ δεν προσφέρεται σύστημα BMS. Οι υπολογισμοί φωτοτεχνίας παρουσιάζονται ελλιπείς διότι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις αποστάσεων από επίπεδο εργασίας, σωστών συντελεστών συντήρησης κλπ. Η εγκατάσταση άρδευσης παρουσιάζεται ελλιπής και μη κατανοητή διότι δεν παρουσιάζονται οι περιοχές άρδευσης. 6,10 Η προσφορά διακρίνεται για την πληρότητα, ποιότητα, σαφήνεια και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, την καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησης αυτών, σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, αφού σε αυτήν προσδιορίζεται το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως των βασικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Με την προσφορά έχουν προσκομιστεί στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί. Η ποιότητα και η αξιοπιστία για τον προσφερόμενο Η/Μ εξοπλισμό που προσκομίστηκαν στοιχεία, κρίνεται ικανοποιητική ως προς τον κατασκευαστή. 8

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 3.3 Εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες 4,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κ.λ.π.) σε ικανοποιητικό βαθμό, α- φού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι πλήρως προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με τον φορέα κατασκευής (στατική μελέτη) και τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές λύσεις. 3.4 Σαφήνεια Η/Μ μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων 4,70 Η προσφορά διακρίνεται για την σαφήνειά της και είναι πλήρης και άρτια εξεταζόμενη σε στάδιο Οριστικής μελέτης, με τις εξής παρατηρήσεις: Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης παρουσιάζει συγκεκριμένες ελλείψεις διότι δεν έχουν υπολογισθεί μειωτικοί συντελεστές σκίασης, δεν γίνεται τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισμού του κτιρίου δεν έχει γίνει υπολογισμός της επιφάνειας των παθητικών ηλιακών συστημάτων κλπ, ενώ δεν δίνονται πληροφορίες και σχέδια για τον σκιασμό του οικοπέδου, τον σκιασμό από μακρινά εμπόδια κλπ, καθώς επίσης και σχέδια κατόψεων όπου να απεικονίζονται οι θερμικές ζώνες του κτιρίου, τα είδη των δομικών στοιχείων, τα όρια των θερμαινόμενων χώρων κλπ Οι παρεχόμενες λεπτομέρειες δεν καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων. Η παρουσίαση των Η/Μ μελετών κρίνεται ικανοποιητική. 20,30 ΣΥΝΟΛΟ 82,40 9

10 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 9,00 Η προσφορά όσο αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και των απαιτήσεων ασφαλείας κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων του βρεφονηπιακού σταθμού την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. Τηρούνται τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων που προβλέπονται από το κτιριολογικό πρόγραμμα Παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα όπως: Στην κάτοψη του υπογείου ο χώρος της αποθήκης τροφίμων δεν έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό. Ο χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ στο ισόγειο παρουσιάζει προβλήματα πρόσβασης λόγω μη ικανοποιητικού πλάτους του προθαλάμου. Στον Α όροφο οι χώροι και τα αποδυτήρια προσωπικού έχουν μια μόνο έξοδο διαφυγής. Παρουσιάζεται δυσλειτουργική η πρόσβαση στον χώρο του ύ- πνου, μέσω της αίθουσας απασχόλησης 10

11 1.2 Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο. 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους 1.4 Αισθητική των κτιρίων, μορφολογία, προσαρμογή στο περιβάλλον. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 3,00 Η προσφορά όσο αφορά την Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους απαιτούμενων λειτουργιών οι οποίες συναρτώνται με τις επιμέρους χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου του βρεφονηπιακού σταθμού. Σημειώνεται όμως ότι λόγω της αύξησης της επιφάνειας του ισογείου, έχει μικρύνει ο περιβάλλων χώρος, που είναι διαθέσιμος για το υπαίθριο παιχνίδι των νηπίων. 5,00 Η προσφορά όσο αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους κρίνεται ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για : την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος Λόγω της έλλειψης φυτοτεχνικής μελέτης είναι δυσχερής η σύγκριση των προσφερόμενων φυτών με τις λοιπές εταιρείες 10,00 Η προσφορά όσο αφορά την αισθητική των κτιρίων, την μορφολογία, και την προσαρμογή στο περιβάλλον διακρίνεται για: την διάσπαση της γραμμικής ανάπτυξης των λειτουργιών του κτιρίου με την δημιουργία επιμέρους καθαρών όγκων. Επισημαίνεται ότι η μορφολογική και χρωματική αντιμετώπιση δεν αναδεικνύει ιδιαίτερα την λειτουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού. 11

12 1.5 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, ποιότητα, καταλληλότητα προτεινομένων υλικών. Α- νταπόκριση στα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 9,00 Η προσφορά όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, την ποιότητα, και την καταλληλότητα των προτεινομένων υλικών κρίνεται σχετικά ικανοποιητική, αφού για το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως για τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο προσδιορίζονται με σαφήνεια και μονοσήμαντα, σε συνδυασμό με τον πίνακα ποιοτικών στοιχείων που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Σημειώνεται ότι με την προσφορά δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα δείγμα. Η θερμομόνωση του κελύφους είναι πλημμελής, μια και παρουσιάζονται σημαντικές θερμογέφυρες στο κέλυφος, ενώ η παθητική βιοκλιματική αντιμετώπιση δεν κρίνεται ικανοποιητική. 12

13 1.6 Αρτιότητα και σαφήνεια Αρχιτεκτονικής μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων. 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης, επιλογή φορέα, Στατική λύση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 2,10 Η προσφορά όσο αφορά την αρτιότητα και σαφήνεια της Αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την ποιότητα παρουσίασης δεν κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται ελλείψεις απαιτούμενων σχεδίων στην μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας (σχέδια όψεων), ελλιπή αριθμό κατασκευαστικών λεπτομερειών που δεν καλύπτουν την κατανόηση κατασκευής του έργου, κατασκευαστικές λεπτομέρειες που εμφανίζουν θερμογέφυρες. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω προσφορά παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα και στα παρεχόμενα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής μελέτης, Ελλείψεις στους υπολογισμούς φυσικού φωτισμού και αερισμού στις κατόψεις, αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών και υπολογισμούς του εμβαδού και του όγκου των κτισμάτων. εν έχει συμπεριληφθεί σχέδιο κλιμακοστασίων (κατόψεις, κατακόρυφη τομή). Η τεχνική έκθεση παρουσιάζεται ελλειπής εν υπάρχει ουσιαστικά φυτοτεχνική μελέτη, παρά μόνο ένα σχέδιο φύτευσης με καθορισμό μόνο των περιοχών φύτευσης και θέσεων των δέντρων σε επίπεδο προμελέτης. 38,10 7,10 Η προσφορά κρίνεται σχετικά ικανοποιητική για την επιλογή του στατικού φορέα, ως προς την πληρότητα παρουσιάζονται οι παρακάτω ελλείψεις: Λείπουν στατικοί υπολογισμοί έργων περιβάλλοντος χώρου, τομές σε κλίμακα 1/20. Η τεχνική περιγραφή είναι αναλυτική και προσδιορίζεται με σαφήνεια για τις προβλεπόμενες κατασκευές. Λείπει όμως η περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της μελέτης. εν αναφέρεται η τήρηση του κανονισμού πυρασφάλειας ως προς την επικάλυψη των οπλισμών. 13

14 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 2.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 8,00 Η επιλογή του φορέα κρίνεται ικανοποιητική. Η επιλογή της στατικής λύσης είναι επίσης ικανοποιητική και διακρίνεται για την πληρότητα ικανοποιητικό βαθμό σε ότι αφορά τις προτάσεις για την θεμελίωση του κτιρίου. 2.3 Εναρμόνιση της Στατικής μελέτης με λοιπές μελέτες. 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ, κ.λ.π.) σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, λεπτομερή σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. 3. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα μελετών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και ανταπόκριση στις τεχνικές προδιαγραφές 20,10 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την αρτιότητα και την πληρότητα της σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές, τα προσκομισθέντα σχέδια και των πάσης φύσεως ε- γκαταστάσεων της προσφερόμενης εγκατάστασης σε ικανοποιητικό βαθμό. Προσκομίστηκαν στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο των προτεινόμενων υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προσκομίσθηκαν επίσης σχέδια για όλες τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λεπτομερή, πλήρη και με τα οποία δίδονται πληροφορίες και στοιχεία με σαφήνεια σε ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν για το σύνολο της προσφερόμενης Η/Μ εγκατάστασης. -Η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές διότι το προσφερόμενο Η/Ζ δεν τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο αλλά στον χώρο του λεβητοστασίου Η λειτουργικότητα ορισμένων από τις προσφερόμενες εγκαταστά- 14

15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ σεις δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, όπως π.χ. η εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης- αερισμού διότι: εν υπάρχει έστω πρόβλεψη ψύξης των χώρων του κτιρίου Η εγκατάσταση απαγωγής αερισμού του χώρου στάθμευσης είναι κοινή με αυτή των υπόλοιπων χώρων του υπογείου εν εφαρμόζεται ισοζύγιο αερισμού μεταξύ προθαλάμων και WC εν προβλέπεται εξαερισμός των επικίνδυνων χώρων εν καλύπτεται με πυρανιχνευτές ο χώρος ΙΣ2 και ο χώρος αποδυτηρίων προσωπικού. Επίσης δεν καλύπτεται με καταιονητήρες το κλιμακοστάσιο. Η εγκατάσταση Αλεξικεραύνου παρουσιάζεται ελλιπής διότι: εν εφαρμόζεται ισοδυναμική προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού εν γειώνονται τα μηχανήματα που τοποθετούνται στους ορόφους εν τοποθετείται ακίδα FRANKLIN Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης παρουσιάζεται ελλιπής διότι προσφέρεται μικρή επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών, ενώ δεν προσφέρεται σύστημα BMS, σύστημα αντιστάθμισης ισχύος και σύστημα α- ντιστάθμισης στα δίκτυα θέρμανσης. Η εγκατάσταση άρδευσης παρουσιάζεται ελλιπής διότι αφορά μόνο στο πρωτεύον δίκτυο. 15

16 3.2 Πληρότητα, ποιότητα, σαφήνεια και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 5,70 Η προσφορά διακρίνεται για την πληρότητα, ποιότητα, σαφήνεια και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, την καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησης αυτών, σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό, αφού σε αυτήν προσδιορίζεται το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως των βασικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Η τεχνική περιγραφή για την προτεινόμενη εγκατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα αναλυτική και δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό ορισμένες από τις προσφερόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις, όπως π.χ. για την εγκατάσταση άρδευσης, αποχέτευσης, ασθενών ρευμάτων κ.λ.π. Με την προσφορά έχουν προσκομιστεί στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί και δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για ορισμένα υλικά, συσκευές και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν όπως π.χ. για την εγκατάσταση άρδευσης, για το σύστημα ασφαλείας, το σύστημα καμερών και κουδουνιού κ.λ.π. Η ποιότητα και η αξιοπιστία για τον προσφερόμενο Η/Μ εξοπλισμό που προσκομίστηκαν στοιχεία, κρίνεται ικανοποιητική ως προς τον κατασκευαστή. 3.3 Εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες 3,50 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κ.λ.π.) σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι σχετικά προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με τον φορέα κατασκευής (στατική μελέτη) και τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές λύσεις, με την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση της εγκατάστασης θεμελιακής γείωσης με την θεμελίωση του κτιρίου, διότι η ταινία θεμελιακής γείωσης τοποθετείται εκτός θεμελίων. 16

17 3.4 Σαφήνεια Η/Μ μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 4,10 Η προσφορά διακρίνεται για την σαφήνειά της σε ικανοποιητικό βαθμό και είναι πλήρης και άρτια εξεταζόμενη σε στάδιο Οριστικής μελέτης για όλες τις μελέτες, με τις εξής παρατηρήσεις: εν προσκομίστηκε φύλλο ανάλυσης ηλεκτρικών φορτίων για την εκλογή της παροχής Οι υπολογισμοί για ορισμένες εγκαταστάσεις όπως π.χ. για μέρος της εγκατάστασης των ισχυρών ρευμάτων (δεν προσκομίσθηκαν υπολογισμοί βραχυκυκλωμάτων), για μέρος της εγκατάστασης αποχέτευσης (δεν προσκομίστηκαν υπολογισμοί για τα αντλιοστάσια ομβρίων και ακαθάρτων). Τα σχέδια Η/Μ περιβάλλοντος χώρου παρουσιάζονται ελλιπή. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης παρουσιάζει συγκεκριμένες ελλείψεις διότι δεν δίνονται πληροφορίες και σχέδια για τον σκιασμό του οικοπέδου, τον σκιασμό από μακρινά εμπόδια κλπ, καθώς επίσης και σχέδια κατόψεων όπου να απεικονίζονται οι θερμικές ζώνες του κτιρίου, τα είδη των δομικών στοιχείων, τα όρια των θερμαινόμενων χώρων κλπ Η παρουσίαση των Η/Μ μελετών κρίνεται ικανοποιητική. 18,30 ΣΥΝΟΛΟ 76,50 17

18 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ V.R.N. S.A. 10,30 Η προσφορά όσο αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και των απαιτήσεων ασφαλείας κρίνεται πολύ ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων του βρεφονηπιακού σταθμού την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. Τηρούνται τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων που προβλέπονται από το κτιριολογικό πρόγραμμα Έχουν εντοπιστεί με την προσφορά προβλήματα της προμελέτης και έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Η μελέτη παρουσιάζει πολύ καλή αρχιτεκτονική ποιότητα των εσωτερικών χώρων (έμμεσος φυσικός φωτισμός και φυσικός δροσισμός των χώρων κίνησης). Παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα όπως: Το γραφείο πολλαπλών χρήσεων αναπτύσσεται στον Α όροφο του κτιρίου. Η δεύτερη έξοδος κινδύνου μέσω του χώρου ύπνου νηπίων δεν κρίνεται ικανοποιητική. 3,50 Η προσφορά όσο αφορά την Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους απαιτούμενων λειτουργιών οι οποίες συναρτώνται με τις επιμέρους χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου του βρεφονηπιακού σταθμού. 18

19 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους 1.4 Αισθητική των κτιρίων, μορφολογία, προσαρμογή στο περιβάλλον. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ V.R.N. S.A. 6,10 Η προσφορά όσο αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για : την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με βιοκλιματικά κριτήρια. ιαμορφώνονται ευχάριστοι υπαίθριοι χώροι για τα παιδιά, με ικανοποιητικές διαστάσεις ενώ η δυνατότητα υπαίθριου παιχνιδιού κρίνεται ικανοποιητική. 12,00 Η προσφορά όσο αφορά την αισθητική των κτιρίων, την μορφολογία, και την προσαρμογή στο περιβάλλον διακρίνεται για: την διάσπαση της γραμμικής ανάπτυξης των λειτουργιών του κτιρίου με την δημιουργία επιμέρους καθαρών όγκων. Το κτίριο έχει μορφή ανάλογη της λειτουργίας του, με ενδιαφέρουσα ογκοπλαστική επεξεργασία ενώ η μορφολογική και χρωματική αντιμετώπιση αναδεικνύει με ιδιαίτερη επιτυχία την λειτουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού. Σημειώνεται ότι οι βιοκλιματικές εφαρμογές (φυτευμένα δώματα, διαφώτιστοι θόλοι, αιολικές καμινάδες, αεριζόμενες προσόψεις) ενσωματώνονται επιτυχώς στην όλη μορφολογική επεξεργασία του κτιρίου. 19

20 1.5 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, ποιότητα, καταλληλότητα προτεινομένων υλικών. Ανταπόκριση στα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού 1.6 Αρτιότητα και σαφήνεια Αρχιτεκτονικής μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων. 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ V.R.N. S.A. 12,50 Η προσφορά όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, την ποιότητα, και την καταλληλότητα των προτεινομένων υλικών κρίνεται πολύ ικανοποιητική, αφού για το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως για τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο προσδιορίζονται με σαφήνεια και μονοσήμαντα, σε συνδυασμό με τον πίνακα ποιοτικών στοιχείων που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Σημειώνεται ότι με την προσφορά έχουν προσκομιστεί στοιχεία υλικών (πίνακας ποιοτικών στοιχείων, τεχνικά φυλλάδια, κ.λ.π.). Η τεχνική περιγραφή είναι πλήρης και καλύπτει ικανοποιητικά κάθε προτεινόμενη εργασία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η ανταπόκριση της μελέτης στα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής μια και χρησιμοποιείται πλήθος παθητικών συστημάτων βιοκλιματικού σχεδιασμού, εσωτερικοί ανεμιστήρες, φυτεμένα δώματα, διαφώτιστοι θόλοι, αιολικές καμινάδες, αεριζόμενες προσόψεις κλπ. 2,60 Η προσφορά όσο αφορά την αρτιότητα και σαφήνεια της Αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την ποιότητα παρουσίασης κρίνεται πολύ ικανοποιητική, αφού με αυτήν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (σχέδια, περιγραφές, Λεπτομέρειες κ.λ.π.) ως όφειλε, σύμφωνα με την διακήρυξη και τα Λοιπά συμβατικά τεύχη. Η Αρχιτεκτονική μελέτη είναι πλήρης και άρτια παρουσιασμένη. Ο βαθμός επεξεργασίας και η πυκνότητα της πληροφορίας στα γενικά σχέδια υπερβαίνει το επίπεδο της Οριστικής μελέτης Σημειώνεται ότι προσκομίστηκαν σχέδια με μεγάλη πληρότητα και σαφήνεια των προτεινόμενων κατασκευών. Οι οικοδομικές λεπτομέρειες είναι ικανοποιητικές με μικρά σφάλματα στα υλικά 47,00 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Ν.3669/2008 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-0ΨΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-0ΨΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Ελέγχεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης»

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 492 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού για τον διαγωνισμό «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Έργο: «Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας Οικοδομικές & Η/Μ εγκαταστάσεις» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών Κτιριολογικό Πρόγραµµα 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.Π.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις" Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-3ΥΝ Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» Άρθρο 1 Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: "117ο διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αθήνας, με τη μέθοδο της

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 104546/ ΤΥ 6942 (21-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μαρκόπουλο: Αρ. Πρωτ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.- Ηλίας Βουγιουκλής οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αριθ.Απόφ:93/2014

ΑΠΟΝΤΕΣ 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος 2.- Ηλίας Βουγιουκλής οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αριθ.Απόφ:93/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 15ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς : Κοινοποίηση : ήµο Λαππαίων. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς : Κοινοποίηση : ήµο Λαππαίων. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας στο κτίριο του Ευκλείδη

Καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας στο κτίριο του Ευκλείδη Καταγραφή προβλημάτων στο κτίριο του Ευκλείδη Ερευνητική εργασία της Α τάξης του 6 ου εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Τμήμα 1 ο Το κτίριο του Ευκλείδη Εκτίμηση κινδύνου Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Περιγραφή Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης 21 Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα