ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Ν.3669/2008 ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 28799/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στις Αχαρνές Αττικής και στο ημοτικό Κατάστημα την 1 η Μαρτίου 2012 και ώρα π.μ. (μετά την υπ. Αριθμ. Πρωτ / , έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής), η κατά το άρθρο 21.3 του Ν. 3669/2008 Επταμελής Επιτροπή ιαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ αριθμ. 81/ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ήμου Αχαρνών και αποτελείται από τους: 1) Νικόλαο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2) Γεώργιο ΧΡΗΣΤΟΥ υπάλληλο του ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 3) Ειρήνη ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΟΥ, υπάλληλος ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 4) Αναστάσιο ΑΜΑΣΚΟ, υπάλληλο ήμου Αχαρνών, ως μέλος, 5) Κωνσταντίνο ΚΑΤΣΙΛΑ, εκπρόσωπος της ΤΕ ΚΝΑ, ως μέλος, 6) Αθανάσιο ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ, εκπρόσωπος της ΤΕΕ, ως μέλος, 7) Θεόφιλο ΙΩΑΝΝΙ Η, Αναπληρωτή εκπρόσωπο ΠΕ ΜΗΕ Ε, ως μέλος. Συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση των εταιρειών που συνεχίζουν στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: Την υπ αριθμ. 308/ απόφαση ημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προμελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, Την υπ αριθμ. 17α/45/3/ΦΝ 440/ Απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε για έγκριση δημοπράτησης με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη-κατασκευή την υπ αριθμ. 308/ απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανόμενης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Την υπ αριθμ. 161/ Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής με κωδικό και με προϋπολογισμό ,00 με Φ.Π.Α και αναθεώρηση Την υπ αριθμ. πρωτ. 5125/ προέγκριση δημοπράτησης του εν λόγω έργου από την ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, Την υπ αριθμ. 749/ απόφαση της ημαρχιακής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ε- γκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου, Το γεγονός ότι προσήλθαν και κατέθεσαν την προσφορά τους σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης οι κάτωθι ενδιαφερόμενες εταιρείες : 1. Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε. 2. ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 3. ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ Α.Τ.Ε. 4. Κ. ΠΑTI ΗΣ Α.Τ.Ε. 1

2 5. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., 6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΙΧΕΛΗΣ Κ. - ΚΡΗTIΚΟΣ Θ. 7. ΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε. 8. V.R.N. S.A. το υπ. αριθμόν 72202/ Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής ιαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχουσών εταιρειών, που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους για ενημέρωση κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής. το υπ αριθ / Πρακτικό ΙΙΑ της Επιτροπής ιαγωνισμού, που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους για ενημέρωση κατόπιν του υπ. αριθμ. πρωτ / Εγγράφου του Προέδρου της Επιτροπής. Τις υποβληθείσες ενστάσεις που κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ήμου οι συμμετέχουσες εταιρείες στον ιαγωνισμό: 1. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ / ) 2. ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ ΑΤΕ (76748/ ) 3. Κ. ΠΑΤΙ ΗΣ ΑΤΕ (76776/ ) 4. ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ (77050/ ) 5. V.R.N. S.A. (77117/ ) 6. ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ (84788/ ) 7. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (84886/ ) 8. ΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ (85222/ ) 9. V.R.N. S.A. (85297/ ) Το Πρακτικό - Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί των υποβληθεισών εντάσεων των διαγωνιζομένων κατά του ΙΙ και ΙΙΑ Πρακτικού της Επιτροπής, Την υπ. αριθμ. 44/2012 απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου του ήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το οποίο απερρίφθησαν όλες οι υποβληθείσες ενστάσεις, προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των τριών (3) διαγωνιζομένων εταιρειών που απέμειναν και έχουν γίνει τελικά δεκτές για την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 1. ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 2. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 3. VRN SA Προέβηκε σε συνεχείς μυστικές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των τριών (3) διαγωνιζομένων εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των όρων διακήρυξης, τον Κανονισμό Μελετών, τα αναγραφόμενα στα λοιπά τεύχη και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τα αναγραφόμενα στις απαντήσεις της υπηρεσίας στα σχετικά ερωτήματα των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας παρακάτω τις ουσιαστικότερες για κάθε προσφορά παρατηρήσεις της. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι καταγεγραμμένες, στο παρόν πρακτικό παρατηρήσεις για κάθε προσφορά αποτελούν ορισμένες από τις επισημάνσεις της, είναι κατά τη γνώμη της οι ουσιαστικότερες - και όχι περιοριστικές- επισημάνσεις της, χωρίς φυσικά να εξαντλούνται με αυτές το σύνολο των παρατηρήσεων για κάθε προσφορά, οι οποίες όμως αξιολογήθηκαν όλες και ελήφθησαν υπόψη κατά την βαθμολόγηση των προσφορών. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ομόφωνα κατέληξε στα κάτωθι: 2

3 4.4 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήρια - βαθμολογία Η αξιολόγηση θα γίνει από την Ε με κριτήριο την αρτιότητα των μελετών που θα πρέπει να πληρούν τις αρχές της τεχνικής και της επιστήμης και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη της δημοπρασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του πίνακα του άρθρου αυτού. Αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης οι προσφορές που θα πάρουν: Α) Γενικό βαθμό μικρότερο από το 70% της μέγιστης οριζόμενης βαθμολογίας Β) Επί μέρους βαθμολογία μικρότερη της στην αντίστοιχη στήλη ελάχιστης οριζόμενης επί μέρους αποδεκτής βαθμολογίας σε κάθε κριτήριο Τα κριτήρια βαθμολογία για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 3

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο. 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους 9,60 Η προσφορά όσο αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και των απαιτήσεων ασφαλείας κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων του βρεφονηπιακού σταθμού την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. Παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα όπως: Στην κάτοψη του υπογείου ο χώρος πλυντηρίου στεγνωτηρίου δεν έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό. Ο χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ στον όροφο έχει μελετηθεί χωρίς φυσικό φωτισμό και αερισμό 3,20 Η προσφορά όσο αφορά την Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο κρίνεται ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους απαιτούμενων λειτουργιών οι οποίες συναρτώνται με τις επιμέρους χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου του βρεφονηπιακού σταθμού. 5,50 Η προσφορά όσο αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για : την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος Παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα όπως: Ο ισόγειος αύλειος χώρος είναι δυσλειτουργικός, επιμερισμένος σε υποπεριοχές με διαστάσεις που δεν ικανοποιούν προϋποθέσεις ασφαλούς ομαδικού παιχνιδιού. 4

5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 1.4 Αισθητική των κτιρίων, μορφολογία, προσαρμογή στο περιβάλλον. 1.5 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, ποιότητα, καταλληλότητα προτεινομένων υλικών. Α- νταπόκριση στα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού. 11,00 Η προσφορά όσο αφορά την αισθητική των κτιρίων, την μορφολογία, και την προσαρμογή στο περιβάλλον διακρίνεται για: την διάσπαση της γραμμικής ανάπτυξης των λειτουργιών του κτιρίου με την δημιουργία επιμέρους καθαρών όγκων. Το κτίριο εμφανίζει μια μορφολογική μονοτονία, χωρίς ιδιαίτερη ογκοπλαστική επεξεργασία, ενώ η χρωματική και μορφολογική του αντιμετώπιση δεν προβάλλει την ιδιαίτερη λειτουργία του ως χώρου για παιδιά. 10,00 Η προσφορά όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, την ποιότητα, και την καταλληλότητα των προτεινομένων υλικών κρίνεται σχετικά ικανοποιητική, αφού για το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως για τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο προσδιορίζονται με σαφήνεια και μονοσήμαντα, σε συνδυασμό με τον πίνακα ποιοτικών στοιχείων που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Σημειώνεται ότι με την προσφορά δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα δείγμα. Η θερμομόνωση του κελύφους είναι πλημμελής, μια και παρουσιάζονται σημαντικές θερμογέφυρες στο κέλυφος, ενώ η παθητική βιοκλιματική αντιμετώπιση δεν κρίνεται ικανοποιητική. Θετική κρίνεται η χρήση φυτεμένου δώματος 5

6 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 1.6 Αρτιότητα και σαφήνεια Αρχιτεκτονικής μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων. 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης, επιλογή φορέα, Στατική λύση. 2,10 Η προσφορά όσο αφορά την αρτιότητα και σαφήνεια της Αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την ποιότητα παρουσίασης δεν κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται ελλείψεις απαιτούμενων σχεδίων στην μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας (σχέδια όψεων), επανάληψη ίδιων σχεδίων, ως διαφορετικά, στα σχέδια λεπτομερειών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες που εμφανίζουν θερμογέφυρες και ασυνέπεια σχεδιασμού για την ίδια κατασκευή σε διαφορετικά σχέδια της μελέτης. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω προσφορά παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα στα παρεχόμενα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής μελέτης, ελλείψεις στους υπολογισμούς φυσικού φωτισμού και αερισμού στις κατόψεις, αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών και υπολογισμούς του εμβαδού και του όγκου των κτισμάτων. Τα υψόμετρα στο τοπογραφικό δεν είναι ενταγμένα στο κρατικό δίκτυο εν έχει συμπεριληφθεί σχέδιο κλιμακοστασίων (κατόψεις, κατακόρυφη τομή). Οι προσκομισθείσες λεπτομέρειες παρουσιάζουν ικανοποιητικό μέρος των εργασιών αλλά όχι το σύνολο αυτών. 41,40 7,70 Η προσφορά κρίνεται ικανοποιητική για την επιλογή του στατικού φορέα, ως προς την πληρότητα παρουσιάζονται οι παρακάτω ελλείψεις: Λείπουν λεπτομέρειες οπλισμού των υποστυλωμάτων σε κάποιες στάθμες, καθώς και σχέδια τομών σε κλίμακα 1/20. Η τεχνική περιγραφή είναι αναλυτική και προσδιορίζεται με σαφήνεια για τις προβλεπόμενες κατασκευές. Παρουσιάζονται ορισμένες ελλείψεις σε σχέδια, όπως πχ η εξάρτηση του σκάμματος από σύστημα συντεταγμένων, για την άμεση εφαρμογή του 6

7 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 2.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 8,00 Η επιλογή του φορέα κρίνεται ικανοποιητική. Η επιλογή της στατικής λύσης είναι επίσης ικανοποιητική και διακρίνεται για την πληρότητα σε ικανοποιητικό βαθμό σε ότι αφορά τις προτάσεις για την θεμελίωση του κτιρίου. 2.3 Εναρμόνιση της Στατικής μελέτης με λοιπές μελέτες. 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ, κ.λ.π.) σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, λεπτομερή σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. 3. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα μελετών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και ανταπόκριση στις τεχνικές προδιαγραφές 20,70 5,50 Η προσφορά διακρίνεται για την αρτιότητα και την πληρότητα της σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές, τα προσκομισθέντα σχέδια και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων της προσφερόμενης εγκατάστασης σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό. Προσκομίστηκαν στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο των προτεινόμενων υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προσκομίσθηκαν επίσης σχέδια για όλες τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λεπτομερή, πλήρη και με τα οποία δίδονται πληροφορίες και στοιχεία με σαφήνεια σε ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν για το σύνολο της προσφερόμενης Η/Μ εγκατάστασης. Η λειτουργικότητα ορισμένων από τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, όπως π.χ. η εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης- αερισμού διότι: δεν εξαερίζεται ο χώρος του Πλυντηρίου Στεγνωτηρίου δεν υπάρχει ανανέωση του αέρα στο χώρο της κουζίνας δεν υπάρχει δίκτυο απαγωγής από τους χώρους υγιεινής δεν προβλέπεται τοποθέτηση διαχωριστήρα ελαφρών υγρών (πετρελαιοσυλλέκτη) στο χώρο 7

8 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 3.2 Πληρότητα, ποιότητα, σαφήνεια και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους Aν και υπάρχει κατακόρυφο άνοιγμα όδευσης των Η/Μ εγκαταστάσεων δεν χρησιμοποιείται για όλες τις εγκαταστάσεις καλωδίων και σωληνώσεων. Στην εγκατάσταση αερίου διότι δεν έχει τοποθετηθεί ανίχνευση διαρροής αερίου. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση στις παροχές των πινάκων προσφέρονται βιδωτές ασφάλειες, το οποίο θα παρουσιάσει λειτουργικά προβλήματα συντήρησης διότι θα πρέπει να υπάρχει αριθμός ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης, Στην εγκατάσταση αποχέτευσης οι σωλήνες περνούν από δωμάτια κύριας χρήσης χωρίς ηχομονωτική προστασία Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης παρουσιάζει ελλείψεις διότι προσφέρεται μικρή επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών, ενώ δεν προσφέρεται σύστημα BMS. Οι υπολογισμοί φωτοτεχνίας παρουσιάζονται ελλιπείς διότι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις αποστάσεων από επίπεδο εργασίας, σωστών συντελεστών συντήρησης κλπ. Η εγκατάσταση άρδευσης παρουσιάζεται ελλιπής και μη κατανοητή διότι δεν παρουσιάζονται οι περιοχές άρδευσης. 6,10 Η προσφορά διακρίνεται για την πληρότητα, ποιότητα, σαφήνεια και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, την καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησης αυτών, σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, αφού σε αυτήν προσδιορίζεται το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως των βασικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Με την προσφορά έχουν προσκομιστεί στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί. Η ποιότητα και η αξιοπιστία για τον προσφερόμενο Η/Μ εξοπλισμό που προσκομίστηκαν στοιχεία, κρίνεται ικανοποιητική ως προς τον κατασκευαστή. 8

9 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Π.Ε. 3.3 Εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες 4,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κ.λ.π.) σε ικανοποιητικό βαθμό, α- φού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι πλήρως προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με τον φορέα κατασκευής (στατική μελέτη) και τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές λύσεις. 3.4 Σαφήνεια Η/Μ μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων 4,70 Η προσφορά διακρίνεται για την σαφήνειά της και είναι πλήρης και άρτια εξεταζόμενη σε στάδιο Οριστικής μελέτης, με τις εξής παρατηρήσεις: Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης παρουσιάζει συγκεκριμένες ελλείψεις διότι δεν έχουν υπολογισθεί μειωτικοί συντελεστές σκίασης, δεν γίνεται τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολισμού του κτιρίου δεν έχει γίνει υπολογισμός της επιφάνειας των παθητικών ηλιακών συστημάτων κλπ, ενώ δεν δίνονται πληροφορίες και σχέδια για τον σκιασμό του οικοπέδου, τον σκιασμό από μακρινά εμπόδια κλπ, καθώς επίσης και σχέδια κατόψεων όπου να απεικονίζονται οι θερμικές ζώνες του κτιρίου, τα είδη των δομικών στοιχείων, τα όρια των θερμαινόμενων χώρων κλπ Οι παρεχόμενες λεπτομέρειες δεν καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων. Η παρουσίαση των Η/Μ μελετών κρίνεται ικανοποιητική. 20,30 ΣΥΝΟΛΟ 82,40 9

10 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 9,00 Η προσφορά όσο αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και των απαιτήσεων ασφαλείας κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων του βρεφονηπιακού σταθμού την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. Τηρούνται τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων που προβλέπονται από το κτιριολογικό πρόγραμμα Παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα όπως: Στην κάτοψη του υπογείου ο χώρος της αποθήκης τροφίμων δεν έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό. Ο χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ στο ισόγειο παρουσιάζει προβλήματα πρόσβασης λόγω μη ικανοποιητικού πλάτους του προθαλάμου. Στον Α όροφο οι χώροι και τα αποδυτήρια προσωπικού έχουν μια μόνο έξοδο διαφυγής. Παρουσιάζεται δυσλειτουργική η πρόσβαση στον χώρο του ύ- πνου, μέσω της αίθουσας απασχόλησης 10

11 1.2 Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο. 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους 1.4 Αισθητική των κτιρίων, μορφολογία, προσαρμογή στο περιβάλλον. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 3,00 Η προσφορά όσο αφορά την Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους απαιτούμενων λειτουργιών οι οποίες συναρτώνται με τις επιμέρους χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου του βρεφονηπιακού σταθμού. Σημειώνεται όμως ότι λόγω της αύξησης της επιφάνειας του ισογείου, έχει μικρύνει ο περιβάλλων χώρος, που είναι διαθέσιμος για το υπαίθριο παιχνίδι των νηπίων. 5,00 Η προσφορά όσο αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους κρίνεται ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για : την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος Λόγω της έλλειψης φυτοτεχνικής μελέτης είναι δυσχερής η σύγκριση των προσφερόμενων φυτών με τις λοιπές εταιρείες 10,00 Η προσφορά όσο αφορά την αισθητική των κτιρίων, την μορφολογία, και την προσαρμογή στο περιβάλλον διακρίνεται για: την διάσπαση της γραμμικής ανάπτυξης των λειτουργιών του κτιρίου με την δημιουργία επιμέρους καθαρών όγκων. Επισημαίνεται ότι η μορφολογική και χρωματική αντιμετώπιση δεν αναδεικνύει ιδιαίτερα την λειτουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού. 11

12 1.5 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, ποιότητα, καταλληλότητα προτεινομένων υλικών. Α- νταπόκριση στα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 9,00 Η προσφορά όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, την ποιότητα, και την καταλληλότητα των προτεινομένων υλικών κρίνεται σχετικά ικανοποιητική, αφού για το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως για τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο προσδιορίζονται με σαφήνεια και μονοσήμαντα, σε συνδυασμό με τον πίνακα ποιοτικών στοιχείων που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Σημειώνεται ότι με την προσφορά δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα δείγμα. Η θερμομόνωση του κελύφους είναι πλημμελής, μια και παρουσιάζονται σημαντικές θερμογέφυρες στο κέλυφος, ενώ η παθητική βιοκλιματική αντιμετώπιση δεν κρίνεται ικανοποιητική. 12

13 1.6 Αρτιότητα και σαφήνεια Αρχιτεκτονικής μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων. 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 Αρτιότητα, πληρότητα και ορθότητα στατικής μελέτης, επιλογή φορέα, Στατική λύση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 2,10 Η προσφορά όσο αφορά την αρτιότητα και σαφήνεια της Αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την ποιότητα παρουσίασης δεν κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Παρουσιάζονται ελλείψεις απαιτούμενων σχεδίων στην μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας (σχέδια όψεων), ελλιπή αριθμό κατασκευαστικών λεπτομερειών που δεν καλύπτουν την κατανόηση κατασκευής του έργου, κατασκευαστικές λεπτομέρειες που εμφανίζουν θερμογέφυρες. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω προσφορά παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα και στα παρεχόμενα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής μελέτης, Ελλείψεις στους υπολογισμούς φυσικού φωτισμού και αερισμού στις κατόψεις, αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών και υπολογισμούς του εμβαδού και του όγκου των κτισμάτων. εν έχει συμπεριληφθεί σχέδιο κλιμακοστασίων (κατόψεις, κατακόρυφη τομή). Η τεχνική έκθεση παρουσιάζεται ελλειπής εν υπάρχει ουσιαστικά φυτοτεχνική μελέτη, παρά μόνο ένα σχέδιο φύτευσης με καθορισμό μόνο των περιοχών φύτευσης και θέσεων των δέντρων σε επίπεδο προμελέτης. 38,10 7,10 Η προσφορά κρίνεται σχετικά ικανοποιητική για την επιλογή του στατικού φορέα, ως προς την πληρότητα παρουσιάζονται οι παρακάτω ελλείψεις: Λείπουν στατικοί υπολογισμοί έργων περιβάλλοντος χώρου, τομές σε κλίμακα 1/20. Η τεχνική περιγραφή είναι αναλυτική και προσδιορίζεται με σαφήνεια για τις προβλεπόμενες κατασκευές. Λείπει όμως η περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της μελέτης. εν αναφέρεται η τήρηση του κανονισμού πυρασφάλειας ως προς την επικάλυψη των οπλισμών. 13

14 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 2.2 Επιλογή του φορέα και επιλογή στατικής λύσης 8,00 Η επιλογή του φορέα κρίνεται ικανοποιητική. Η επιλογή της στατικής λύσης είναι επίσης ικανοποιητική και διακρίνεται για την πληρότητα ικανοποιητικό βαθμό σε ότι αφορά τις προτάσεις για την θεμελίωση του κτιρίου. 2.3 Εναρμόνιση της Στατικής μελέτης με λοιπές μελέτες. 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση της Στατικής Μελέτης με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, Η/Μ, κ.λ.π.) σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, λεπτομερή σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.) προκύπτει, ότι ο στατικός φορέας είναι πλήρως προσαρμοσμένος και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προτεινόμενες Η/Μ λύσεις. 3. Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ 3.1 Αρτιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα μελετών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και ανταπόκριση στις τεχνικές προδιαγραφές 20,10 5,00 Η προσφορά διακρίνεται για την αρτιότητα και την πληρότητα της σε ότι αφορά την τεχνική περιγραφή, τους υπολογισμούς, τις προδιαγραφές, τα προσκομισθέντα σχέδια και των πάσης φύσεως ε- γκαταστάσεων της προσφερόμενης εγκατάστασης σε ικανοποιητικό βαθμό. Προσκομίστηκαν στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο των προτεινόμενων υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προσκομίσθηκαν επίσης σχέδια για όλες τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λεπτομερή, πλήρη και με τα οποία δίδονται πληροφορίες και στοιχεία με σαφήνεια σε ικανοποιητικό βαθμό σχεδόν για το σύνολο της προσφερόμενης Η/Μ εγκατάστασης. -Η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές διότι το προσφερόμενο Η/Ζ δεν τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο αλλά στον χώρο του λεβητοστασίου Η λειτουργικότητα ορισμένων από τις προσφερόμενες εγκαταστά- 14

15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ σεις δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, όπως π.χ. η εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης- αερισμού διότι: εν υπάρχει έστω πρόβλεψη ψύξης των χώρων του κτιρίου Η εγκατάσταση απαγωγής αερισμού του χώρου στάθμευσης είναι κοινή με αυτή των υπόλοιπων χώρων του υπογείου εν εφαρμόζεται ισοζύγιο αερισμού μεταξύ προθαλάμων και WC εν προβλέπεται εξαερισμός των επικίνδυνων χώρων εν καλύπτεται με πυρανιχνευτές ο χώρος ΙΣ2 και ο χώρος αποδυτηρίων προσωπικού. Επίσης δεν καλύπτεται με καταιονητήρες το κλιμακοστάσιο. Η εγκατάσταση Αλεξικεραύνου παρουσιάζεται ελλιπής διότι: εν εφαρμόζεται ισοδυναμική προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού εν γειώνονται τα μηχανήματα που τοποθετούνται στους ορόφους εν τοποθετείται ακίδα FRANKLIN Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης παρουσιάζεται ελλιπής διότι προσφέρεται μικρή επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών, ενώ δεν προσφέρεται σύστημα BMS, σύστημα αντιστάθμισης ισχύος και σύστημα α- ντιστάθμισης στα δίκτυα θέρμανσης. Η εγκατάσταση άρδευσης παρουσιάζεται ελλιπής διότι αφορά μόνο στο πρωτεύον δίκτυο. 15

16 3.2 Πληρότητα, ποιότητα, σαφήνεια και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής. Ποιότητα και χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησής τους ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 5,70 Η προσφορά διακρίνεται για την πληρότητα, ποιότητα, σαφήνεια και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τους τρόπους κατασκευής, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων υλικών, την καταλληλότητα και σκοπιμότητα χρησιμοποίησης αυτών, σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό, αφού σε αυτήν προσδιορίζεται το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως των βασικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Η τεχνική περιγραφή για την προτεινόμενη εγκατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα αναλυτική και δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό ορισμένες από τις προσφερόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις, όπως π.χ. για την εγκατάσταση άρδευσης, αποχέτευσης, ασθενών ρευμάτων κ.λ.π. Με την προσφορά έχουν προσκομιστεί στοιχεία (πίνακες, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.) σχεδόν για το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί και δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για ορισμένα υλικά, συσκευές και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν όπως π.χ. για την εγκατάσταση άρδευσης, για το σύστημα ασφαλείας, το σύστημα καμερών και κουδουνιού κ.λ.π. Η ποιότητα και η αξιοπιστία για τον προσφερόμενο Η/Μ εξοπλισμό που προσκομίστηκαν στοιχεία, κρίνεται ικανοποιητική ως προς τον κατασκευαστή. 3.3 Εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες 3,50 Η προσφορά διακρίνεται για την εναρμόνιση των Η/Μ μελετών με τις λοιπές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κ.λ.π.) σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού από τα στοιχεία που δίδονται με αυτήν (περιγραφές, σχέδια, διαστάσεις, προδιαγραφές κ.λ.π.), προκύπτει ότι οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι σχετικά προσαρμοσμένες και σε συμφωνία με τις προτεινόμενες λοιπές κατασκευές και ιδιαίτερα με τον φορέα κατασκευής (στατική μελέτη) και τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές λύσεις, με την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση της εγκατάστασης θεμελιακής γείωσης με την θεμελίωση του κτιρίου, διότι η ταινία θεμελιακής γείωσης τοποθετείται εκτός θεμελίων. 16

17 3.4 Σαφήνεια Η/Μ μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 4,10 Η προσφορά διακρίνεται για την σαφήνειά της σε ικανοποιητικό βαθμό και είναι πλήρης και άρτια εξεταζόμενη σε στάδιο Οριστικής μελέτης για όλες τις μελέτες, με τις εξής παρατηρήσεις: εν προσκομίστηκε φύλλο ανάλυσης ηλεκτρικών φορτίων για την εκλογή της παροχής Οι υπολογισμοί για ορισμένες εγκαταστάσεις όπως π.χ. για μέρος της εγκατάστασης των ισχυρών ρευμάτων (δεν προσκομίσθηκαν υπολογισμοί βραχυκυκλωμάτων), για μέρος της εγκατάστασης αποχέτευσης (δεν προσκομίστηκαν υπολογισμοί για τα αντλιοστάσια ομβρίων και ακαθάρτων). Τα σχέδια Η/Μ περιβάλλοντος χώρου παρουσιάζονται ελλιπή. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης παρουσιάζει συγκεκριμένες ελλείψεις διότι δεν δίνονται πληροφορίες και σχέδια για τον σκιασμό του οικοπέδου, τον σκιασμό από μακρινά εμπόδια κλπ, καθώς επίσης και σχέδια κατόψεων όπου να απεικονίζονται οι θερμικές ζώνες του κτιρίου, τα είδη των δομικών στοιχείων, τα όρια των θερμαινόμενων χώρων κλπ Η παρουσίαση των Η/Μ μελετών κρίνεται ικανοποιητική. 18,30 ΣΥΝΟΛΟ 76,50 17

18 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1.1 Ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και πρόληψης ατυχημάτων 1.2 Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ V.R.N. S.A. 10,30 Η προσφορά όσο αφορά την ανταπόκριση της προτεινόμενης λύσης στις Τεχνικές προδιαγραφές κτιριολογικού σχεδιασμού και των απαιτήσεων ασφαλείας κρίνεται πολύ ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων του βρεφονηπιακού σταθμού την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. Τηρούνται τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων που προβλέπονται από το κτιριολογικό πρόγραμμα Έχουν εντοπιστεί με την προσφορά προβλήματα της προμελέτης και έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Η μελέτη παρουσιάζει πολύ καλή αρχιτεκτονική ποιότητα των εσωτερικών χώρων (έμμεσος φυσικός φωτισμός και φυσικός δροσισμός των χώρων κίνησης). Παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα όπως: Το γραφείο πολλαπλών χρήσεων αναπτύσσεται στον Α όροφο του κτιρίου. Η δεύτερη έξοδος κινδύνου μέσω του χώρου ύπνου νηπίων δεν κρίνεται ικανοποιητική. 3,50 Η προσφορά όσο αφορά την Λειτουργικότητα του κτιρίου σε σχέση με το οικόπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για: την σαφή οργάνωση και χωροθέτηση των επιμέρους απαιτούμενων λειτουργιών οι οποίες συναρτώνται με τις επιμέρους χρήσεις του περιβάλλοντα χώρου του βρεφονηπιακού σταθμού. 18

19 1.3 Αξιοποίηση οικοπέδου και λειτουργικότητα περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους 1.4 Αισθητική των κτιρίων, μορφολογία, προσαρμογή στο περιβάλλον. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ V.R.N. S.A. 6,10 Η προσφορά όσο αφορά την αξιοποίηση του οικοπέδου και την λειτουργικότητα του περιβάλλοντα χώρου σε σχέση με τη μορφολογία του εδάφους κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Η προσφορά μεταξύ των άλλων διακρίνεται για : την επάρκεια των απαιτούμενων χώρων και επιφανειών σε σχέση με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με βιοκλιματικά κριτήρια. ιαμορφώνονται ευχάριστοι υπαίθριοι χώροι για τα παιδιά, με ικανοποιητικές διαστάσεις ενώ η δυνατότητα υπαίθριου παιχνιδιού κρίνεται ικανοποιητική. 12,00 Η προσφορά όσο αφορά την αισθητική των κτιρίων, την μορφολογία, και την προσαρμογή στο περιβάλλον διακρίνεται για: την διάσπαση της γραμμικής ανάπτυξης των λειτουργιών του κτιρίου με την δημιουργία επιμέρους καθαρών όγκων. Το κτίριο έχει μορφή ανάλογη της λειτουργίας του, με ενδιαφέρουσα ογκοπλαστική επεξεργασία ενώ η μορφολογική και χρωματική αντιμετώπιση αναδεικνύει με ιδιαίτερη επιτυχία την λειτουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού. Σημειώνεται ότι οι βιοκλιματικές εφαρμογές (φυτευμένα δώματα, διαφώτιστοι θόλοι, αιολικές καμινάδες, αεριζόμενες προσόψεις) ενσωματώνονται επιτυχώς στην όλη μορφολογική επεξεργασία του κτιρίου. 19

20 1.5 Πληρότητα και ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, ποιότητα, καταλληλότητα προτεινομένων υλικών. Ανταπόκριση στα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού 1.6 Αρτιότητα και σαφήνεια Αρχιτεκτονικής μελέτης, ποιότητα παρουσίασης και παρεχόμενων στοιχείων. 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ V.R.N. S.A. 12,50 Η προσφορά όσο αφορά την πληρότητα και την ορθότητα της τεχνικής περιγραφής στα προτεινόμενα υλικά και τρόπους κατασκευής, την ποιότητα, και την καταλληλότητα των προτεινομένων υλικών κρίνεται πολύ ικανοποιητική, αφού για το μεγαλύτερο μέρος και ιδίως για τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο προσδιορίζονται με σαφήνεια και μονοσήμαντα, σε συνδυασμό με τον πίνακα ποιοτικών στοιχείων που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Σημειώνεται ότι με την προσφορά έχουν προσκομιστεί στοιχεία υλικών (πίνακας ποιοτικών στοιχείων, τεχνικά φυλλάδια, κ.λ.π.). Η τεχνική περιγραφή είναι πλήρης και καλύπτει ικανοποιητικά κάθε προτεινόμενη εργασία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η ανταπόκριση της μελέτης στα κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής μια και χρησιμοποιείται πλήθος παθητικών συστημάτων βιοκλιματικού σχεδιασμού, εσωτερικοί ανεμιστήρες, φυτεμένα δώματα, διαφώτιστοι θόλοι, αιολικές καμινάδες, αεριζόμενες προσόψεις κλπ. 2,60 Η προσφορά όσο αφορά την αρτιότητα και σαφήνεια της Αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την ποιότητα παρουσίασης κρίνεται πολύ ικανοποιητική, αφού με αυτήν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (σχέδια, περιγραφές, Λεπτομέρειες κ.λ.π.) ως όφειλε, σύμφωνα με την διακήρυξη και τα Λοιπά συμβατικά τεύχη. Η Αρχιτεκτονική μελέτη είναι πλήρης και άρτια παρουσιασμένη. Ο βαθμός επεξεργασίας και η πυκνότητα της πληροφορίας στα γενικά σχέδια υπερβαίνει το επίπεδο της Οριστικής μελέτης Σημειώνεται ότι προσκομίστηκαν σχέδια με μεγάλη πληρότητα και σαφήνεια των προτεινόμενων κατασκευών. Οι οικοδομικές λεπτομέρειες είναι ικανοποιητικές με μικρά σφάλματα στα υλικά 47,00 20

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 2013-2014 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την πρόσκληση του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ για την συγκρότηση επιτροπής εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα