ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / / / / /19.11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 66500/1.10.2010-82205/3.12.2010-14660/25.2.2011-47558/4.7.2012-81867/19.11."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Χολαργός, 19 Απριλίου αριθ. πρωτ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / / / / / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 1316/83 «οργάνωση ή χρηµατοδότηση συνεδρίων ή σεµιναρίων και οποιουδήποτε αντιστοίχου µέσου ενηµέρωσης πάνω σε θέµατα αρµοδιότητας του ΕΟΦ από φαρµακευτικές βιοµηχανίες ή επιχειρήσεις ή µέσω οποιασδήποτε διαφηµιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, µπορεί να επιτρέπεται µετά από προηγούµενη έγκριση του ΕΟΦ». Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, ο ΕΟΦ αποφάσισε την εφαρµογή νέας εγκυκλίου. Η νέα εγκύκλιος αποσκοπεί: α) Στην άσκηση της αρµοδιότητας του ΕΟΦ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. β) Στην τήρηση των κανόνων δεοντολογίας µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας και των εταιρειών προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ. γ) Στη συγκράτηση της φαρµακευτικής δαπάνης και της λοιπής δαπάνης προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ. δ) Στη διαπίστωση του επιστηµονικού χαρακτήρα των εγκρινόµενων εκδηλώσεων και στον έλεγχο της χρηστής κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους. Η χρηµατοδότηση εκδηλώσεων ενηµέρωσης ασθενών και γενικότερα των πολιτών σε θέµατα που σχετίζονται µε την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση επιµέρους νόσων ή νοσολογικών κατηγοριών που διοργανώνονται από τις ενώσεις των ασθενών, δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί επιστηµονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων και άρα δεν απαιτείται η έγκριση του ΕΟΦ. Εκδηλώσεις ενηµέρωσης ασθενών από φαρµακευτικές εταιρείες, δεν επιτρέπονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 1

2 II. ΟΡΙΣΜΟΙ Α. Συνέδρια Επιστηµονικού περιεχοµένου (Τύπου Α) Ως επιστηµονικού περιεχοµένου νοούνται τα συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, οι οποίες οργανώνονται από κρατικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται: τα Πανεπιστήµια, τα κρατικά Νοσοκοµεία (κλινικές, εργαστήρια, Κ.Υ, φορείς και µονάδες υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης), επιστηµονικά σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και µη κερδοσκοπικά επιστηµονικά ιδρύµατα, ΝΠ ή ΝΠΙ, σύλλογοι υγειονοµικών επιστηµόνων, επιστηµονικές ενώσεις κάθε νοµικής µορφής, συµπεριλαµβανοµένων και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. ιεξάγονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κατά το σύνολο του προγράµµατός τους έχουν αποκλειστικά επιστηµονικό περιεχόµενο (ιατρικό/οδοντιατρικό/φαρµακευτικό /νοσηλευτικό /δηµόσιας υγείας υπηρεσιών υγείας). Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται και όλες οι αντίστοιχες εκδηλώσεις που οργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από φορείς της αλλοδαπής και επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ. Β. Εκδηλώσεις Επιστηµονικής Ενηµέρωσης (Τύπου Β) Ως συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις µε σκοπό την επιστηµονική ενηµέρωση νοούνται, όσα οργανώνονται από φαρµακευτικές επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ, σε συνεργασία µε τους δικαιούχους της κατηγορίας τύπου Α, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής κάθε ενδιαφερόµενου επιστήµονα, διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το σύνολο του προγράµµατός τους έχουν αποκλειστικά επιστηµονικό περιεχόµενο θεµάτων αρµοδιότητας ΕΟΦ. Γ. Εκδηλώσεις Επιστηµονικής Ενηµέρωσης Φαρµακευτικών ή άλλων προϊόντων (Τύπου Γ ) Ως συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση επί φαρµακευτικών προϊόντων ή άλλων προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ στο πλαίσιο της προώθησης τους, νοούνται όσες εκδηλώσεις οργανώνονται από επιχειρήσεις προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ, διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το κύριο µέρος του προγράµµατός τους σκοπό έχουν την ενηµέρωση επαγγελµατιών υγείας για προϊόντα αρµοδιότητας ΕΟΦ.. Επιστηµονικές εκδηλώσεις ( Τύπου ) από Εταιρείες Εσωτερικού Εξωτερικού α) Επιστηµονικές εκδηλώσεις (τύπου ) στην Ελλάδα, οργανώνονται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ µε έδρα εκτός Ελλάδος, οι οποίες αναλαµβάνουν όλο το κόστος της εκδήλωσης, δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν εξειδικευµένα fora, έχουν πλήρες επιστηµονικό πρόγραµµα και συγκεντρώνουν οµιλητές υψηλού κύρους ( π.χ. εκπαιδευτικά σεµινάρια για οµιλητές ή για συγγραφή επιστηµονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, ερευνητικά προγράµµατα κλπ). Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις τύπου από εταιρείες του Εξωτερικού, δύναται να είναι απεριόριστος, και µε απεριόριστο αριθµό συµµετοχών. Οι εκδηλώσεις τύπου από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ του εξωτερικού δεν υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης (έντυπο αίτησης τύπου ). 2

3 β) Επιστηµονικές εκδηλώσεις (τύπου ) στην Ελλάδα, οργανώνονται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ µε έδρα εντός Ελλάδος, οι οποίες αναλαµβάνουν όλο το κόστος της εκδήλωσης, δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν εξειδικευµένα fora, έχουν πλήρες επιστηµονικό πρόγραµµα και συγκεντρώνουν οµιλητές υψηλού κύρους ( π.χ. εκπαιδευτικά σεµινάρια για οµιλητές ή για συγγραφή επιστηµονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, ερευνητικά προγράµµατα κλπ). Πραγµατοποιούνται στην έδρα της εταιρείας. Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις τύπου από φαρµακευτικές εταιρείες µε έδρα εντός Ελλάδος, δύναται να είναι απεριόριστος, µε ανώτερο αριθµό εκδηλώσεων δέκα (10) εκδηλώσεις/εταιρεία ετησίως. Η οργάνωση εκδηλώσεων τύπου από εταιρείες µε έδρα εντός Ελλάδος, υπόκεινται στον ίδιο χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης µε τις εκδηλώσεις τύπου Β & Γ (έντυπο αίτησης τύπου ). εν προβλέπεται διανυκτέρευση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις για Ε.Υ. της περιφέρειας και για µία µόνο διανυκτέρευση και εφόσον το πρόγραµµα είναι πέραν των πέντε ωρών. Για τις εκδηλώσεις τύπου εφόσον το κόστος καλύπτεται αποκλειστικά από την εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ ή την µητρική εταιρεία του εξωτερικού, δεν απαιτείται κατάθεση απολογιστικών στοιχείων. Σε περίπτωση οργάνωσης από εταιρεία µε έδρα εντός Ελλάδος (παράγραφος περίπτωση β) τα απολογιστικά στοιχεία κατατίθενται στον ΕΟΦ, από την εταιρεία µε έδρα την Ελλάδα, εντός 2 µηνών από την διοργάνωση της εκδήλωσης µαζί µε το τελικό πρόγραµµα της εκδήλωσης, τον αριθµό των συµµετεχόντων και αντίγραφα παραστατικών των δαπανών, εφόσον ζητηθούν. Ισχύουν τα όρια διατροφής για συνέδρια εσωτερικού, τύπου Α. Ε. Παροχή πρόσβασης σε επιστηµονικές εκδηλώσεις / συνέδρια ή και ερευνητικές εκδηλώσεις στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό, µέσω διαδικτύου σε Ε.Υ. ανεξαρτήτως φορέα εργασίας Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, µπορούν να υποστηρίζουν οικονοµικά τους επαγγελµατίες υγείας (ατοµικά ή οµαδικά), µε την παροχή κωδικών πρόσβασης, για τη συνέχιση της εκπαίδευσης, µέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.. Για την επιχορήγηση (οµαδικής/ατοµικής) παρακολούθησης µέσω διαδικτύου επιστηµονικών εκδηλώσεων Εσωτερικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διοργανωτής επιστηµονικός φορέας να έχει λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ για την εκδήλωση συµπεριλαµβανοµένης της αναµετάδοσης. Για τις οµαδικές παρακολουθήσεις µέσω διαδικτύου, τα έξοδα για το χώρο και τις εγκαταστάσεις δύνανται να καλύπτονται από την εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ. Επιτρέπεται µόνο η προσφορά καφέ/ αναψυκτικού, στις οµαδικές παρακολουθήσεις. εν απαιτείται προ-έγκριση ή υποβολή απολογιστικών στοιχείων από τις εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, για ατοµικές ή οµαδικές δραστηριότητες αυτού του τύπου. 3

4 ΣΤ. Εκδηλώσεις ενηµέρωσης του κοινού Για τις εκδηλώσεις ενηµέρωσης του κοινού, που οργανώνονται από Επιστηµονικούς φορείς, δεν απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ, εκτός εάν χρηµατοδοτούνται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, οπότε ως προς την υποβολή αίτησης - έγκριση - απολογισµό ισχύει ότι και στις περιπτώσεις τύπου Α Εσωτερικού. Ζ. Προϊόντα αρµοδιότητας του ΕΟΦ Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις τύπου Α που απαιτούν έγκριση του ΕΟΦ, σύµφωνα µε τον Ν. 1316/83 είναι όσες ο επιστηµονικός φορέας οργάνωσης, ή/ και το αντικείµενο τους, ή /και η πλειοψηφία των συµµετεχόντων σε αυτές, σχετίζονται µε τα εξής προϊόντα αρµοδιότητας του ΕΟΦ. Φαρµακευτικά προϊόντα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης Φαρµακούχα ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών Τρόφιµα ειδικής διατροφής και συµπληρώµατα διατροφής Βιοκτόνα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Καλλυντικά Η. Έξοδα προώθησης φαρµακευτικών προϊόντων Σύµφωνα µε άρθρο 86 της Υπουργικής Απόφασης ΥΓ3α/οικ.82161/2012 (ΦΕΚ 2374/Β/ ) µε την οποία έχει ενταχθεί στην Ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία ΕΚ 2001/83, όπως ισχύει σήµερα, αποδέκτες προωθητικών ενεργειών που χρηµατοδοτούνται από τα έξοδα προώθησης εταιρειών προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, είναι µόνο «τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν τις σχετικές συνταγές ή να προµηθεύουν φάρµακα» (άρθρο 94, παρ. 1). Βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας στα έξοδα προώθησης των εταιρειών αρµοδιότητας ΕΟΦ, περιλαµβάνονται οι χορηγίες για την οργάνωση εκδηλώσεων από επιστηµονικούς φορείς που το αντικείµενό τους σχετίζεται αποκλειστικά ή κατά το µεγαλύτερο µέρος µε τη χορήγηση ή προώθηση φαρµάκων και λοιπών προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ (σύµφωνα µε το των ορισµών του παρόντος). Τα έξοδα αυτά πρέπει να αφορούν την προβολή συγκεκριµένων προϊόντων µέσω εκθέσεων, επιδείξεων, εντύπων, stands, κ.λ.π. Στα έξοδα προώθησης περιλαµβάνονται επίσης τα έξοδα οργάνωσης των εκδηλώσεων (ενοικίαση χώρου, συνεδριακό υλικό, οπτικοακουστικός εξοπλισµός, φιλοξενία οργανωτών και προσκεκληµένων, εστίαση συµµετεχόντων). εν θεωρούνται έξοδα προώθησης η κάλυψη των εξόδων µετάβασης και συµµετοχής των επαγγελµατιών υγείας στις επιστηµονικές εκδηλώσεις τύπου Α, B & στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και οι χορηγίες για εκδηλώσεις που οργανώνουν φορείς που το αντικείµενο τους δεν σχετίζεται µε τη χορήγηση ή προώθηση φαρµάκων και λοιπών προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ (π.χ. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας). Θ. Έξοδα Φιλοξενίας Τα έξοδα φιλοξενίας περιλαµβάνουν αποκλειστικά τα έξοδα για την εγγραφή συµµετοχής, στην αντίστοιχη εκδήλωση, για τη διαµονή και διατροφή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και την µετακίνηση από τον τόπο άσκησης του επαγγέλµατος µέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης, πρέπει να είναι εύλογα τόσο ως προς το επίπεδο, όσο και ως προς το κόστος τους, σε σχέση µε τις τιµές αγοράς και σε σχέση µε τον κύριο επιστηµονικό στόχο της εκδήλωσης. 4

5 Ι. Εκπαιδευτική άδεια Ε. Υ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του Επαγγελµατία Υγείας, που επιχορηγείται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια τύπου Α, Εσωτερικού ή/και Εξωτερικού είναι: Η λήψη εκπαιδευτικής άδειας από τον φορέα εργασίας του ή σε περίπτωση Σαββατοκύριακου ή αργίας η γνωστοποίηση της συµµετοχής του, στον φορέα εργασίας, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας ( Ν. 2889/2001). Η συµπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του ισχύοντα νόµου που απευθύνεται προς τον ΕΟΦ - για τον αριθµό των µέχρι τούδε συµµετοχών του κατά το τρέχον έτος, καθώς και ότι βάσει των ανωτέρω έχει αιτηθεί τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ή έχει γνωστοποιήσει τη συµµετοχή του, στον φορέα εργασίας (η Υ.. θα κατατίθεται στην χορηγό/εταιρεία). Ο Επαγγελµατίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών, που αναφέρει στην Υ.. Η εταιρεία / χορηγός δεν υποχρεούται να λαµβάνει αντίγραφο της εκπαιδευτικής άδειας του Ε.Υ. Λήψη εκπαιδευτικής άδειας : Ιατρός ΕΣΥ - Κέντρου Υγείας, από την προϊσταµένη αρχή του Νοσοκοµείου Πανεπιστηµιακός Ιατρός, από την Προϊσταµένη αρχή - ιατρός συµβεβληµένος µε ασφαλιστικό Φορέα ( έµµισθη σχέση) από την /νση του ασφαλιστικού φορέα. Για τη συµµετοχή σε Επιστηµονικές Εκδηλώσεις στο Εσωτερικό Εξωτερικό, καθώς επίσης και για την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, στους ιατρούς του ΕΣΥ Πανεπιστηµιακούς, στρατιωτικούς, ιατρούς του ΕΟΠΠΥ και όλων των ασφαλιστικών ταµείων του ηµοσίου, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 18, άρθρο 11 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37Α /2001). Κ. Τιµητικές αµοιβές (Honorarium) 1. Επιτρέπεται η καταβολή τιµητικής αµοιβής (honorarium) από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, στους προσκεκληµένους οµιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των Επιστηµονικών εκδηλώσεων τύπου Α, B, Γ και εφόσον είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του N. 2889/2001 όπως ισχύει, µε την υποχρέωση ενηµέρωσης του ΕΟΦ από τους οργανωτές της εκδήλωσης του ονοµατεπώνυµου, της ειδικότητας, του επαγγελµατικού φορέα και του ύψους τιµητικής αµοιβής, για κάθε οµιλητή. 2.Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται τιµητική αµοιβή στους οµιλητές, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά στον οικονοµικό απολογισµό. Η τυχόν τιµητική αµοιβή προς ιατρούς του ΕΣΥ ή Πανεπιστηµιακούς η οποία δίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο Κ.1. κατατίθεται στον ΕΛΚΕΑ ή τον ΕΛΚΕ αντίστοιχα, οι οποίοι την αποδίδουν στον δικαιούχο µετά τις κατά περίπτωση παρακρατήσεις, και στο τέλος τους έτους εκδίδουν σχετική βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση του αµειβοµένου. Στους ιδιώτες Ε.Υ. η καταβολή της τιµητικής αµοιβής θα γίνεται σε τραπεζικό λογ/σµό του εσωτερικού µετά την έκδοση του απαραίτητου φορολογικού παραστατικού. 3.Οι ιατροί και οι άλλοι Επαγγελµατίες Υγείας που λαµβάνουν τιµητική αµοιβή για οµιλία οφείλουν να το αναφέρουν στην 2η διαφάνεια που προβάλλεται µε την έναρξη 5

6 της εκδήλωσης (conflict of interest). Για διάστηµα δύο ετών θα πρέπει να αναφέρεται η λίστα των εταιρειών από τις οποίες έχει λάβει τιµητική αµοιβή α) στην αρχή της κάθε οµιλίας τους και β) σε κάθε επόµενη δηµοσίευση τους, που ενδεχοµένως σχετίζεται µε τα προϊόντα της εταιρείας, σε Ελληνικά ή ιεθνή επιστηµονικά περιοδικά. 4.Η καταβολή των τιµητικής αµοιβής (Honorarium) των ξένων προσκεκληµένων οµιλητών, δεν υπόκειται στην υποχρέωση κατάθεσης τους, στους λογαριασµούς ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ. ΚA. Συγκρότηση Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Συγκροτείται στον ΕΟΦ 9µελής Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, µε τη συµµετοχή εκπροσώπου του ΚΕΣΥ (από την Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ) και του ΠΙΣ (που έχει την ευθύνη χορήγησης µορίων Σ.Ι.Ε.), καθώς και επτά ιατρών και άλλων επαγγελµατιών υγείας που ορίζει ο ΕΟΦ. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τα αιτήµατα για τη διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων Εσωτερικού τύπου Α, ως προς το επιστηµονικό τους περιεχόµενο, συνεκτιµώντας τις τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις, τη δυναµική και το ενδιαφέρον των προτεινόµενων γνωστικών αντικειµένων, το εύρος, την πρωτοτυπία και γενικά την ποιότητα των κατατεθειµένων προγραµµάτων, την εγκυρότητα και την υπευθυνότητα του φορέα διοργάνωσης, καθώς και την επιστηµονική οµάδα που απευθύνεται και τον αριθµό των ειδικευµένων ιατρών αυτής. Σε συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση του ΕΟΦ, η οποία θα ελέγχει το οργανωτικό και οικονοµικό τους περιεχόµενο, θα εισηγείται προς την ιοίκηση του ΕΟΦ την έγκριση ή την απόρριψη των σχετικών αιτήσεων. KB. Σύγκλιση ευρύτερης σύσκεψης από τους εµπλεκόµενους φορείς ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ Τέσσερις (4) φορές ετησίως θα συγκαλείται ευρύτερη σύσκεψη, από τους εµπλεκόµενους φορείς ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ, µε σκοπό την ενηµέρωση, την ανταλλαγή απόψεων για την εφαρµογή της εγκυκλίου και θα προτείνονται παρεµβάσεις στα πλαίσια διαφάνειας, κοινής αποδοχής και αµοιβαίου οφέλους. ΙΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΙΙΙ. Α. Επιστηµονικές Εκδηλώσεις/Συνέδρια Εσωτερικού ( τύπου Α ) 1. Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν συνέδρια Εσωτερικού τύπου Α, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµά τους στον ΕΟΦ πέντε (5) φορές το χρόνο, τους µήνες: Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Σεπτέµβριο και Νοέµβριο, καταθέτοντας: α) Όνοµα επιστηµονικού φορέα β) Όνοµα επιστηµονικού υπεύθυνου γ) Τίτλο και βασική θεµατολογία δ) Χρόνο και τόπο διεξαγωγής ε) Αρχικό προϋπολογισµό (έσοδα - έξοδα, πηγές εσόδων-εξόδων) Οι αιτήσεις δεν περιορίζονται στις εκδηλώσεις του προσεχούς τριµήνου αλλά µπορούν να αφορούν σε οποιαδήποτε µελλοντική ηµεροµηνία. Ο κάθε φορέας θα πρέπει να µεριµνά για την έγκαιρη κατάθεση της αίτησης του, ώστε να µεσολαβεί ικανό χρονικό διάστηµα µεταξύ της συνεδρίασης της Επιτροπής και της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της εκδήλωσης. 6

7 Με την διαδικασία αυτή αποφεύγονται οικονοµικές ζηµίες και άσκοπη προετοιµασία των οµιλητών στην περίπτωση µη εγκρίσεως, από τον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ κάθε Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και εκέµβριο αντιστοίχως, θα ανακοινώνει τις εγκρίσεις των εκδηλώσεων, για τους προσεχείς 12 µήνες. Ο ΕΟΦ θα δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του ( public view) τον τίτλο της εκδήλωσης, τον επιστηµονικό φορέα οργάνωσης και το ύψος του προϋπολογισµού. Τα Νοσοκοµεία, Πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια, κλινικές του ΕΣΥ έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης µόνοι ή από κοινού, µόνο Επιστηµονικών Εκδηλώσεων. Η διάρκεια των εκδηλώσεων δεν µπορεί να ξεπερνά τις δύο µέρες και η χορηγία από το σύνολο των εταιρειών/χορηγών δύναται να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ηµερησίως. Με ελεύθερη συµµετοχή Εγγύς της πόλης, που βρίσκεται το Νοσοκοµείο (εντός των ορίων πρώην νοµού ή παρακείµενου πρώην νοµού) Κατά προτίµηση στο αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου Χωρίς stands φαρµακευτικών Εταιρειών 2. Απολογιστικά στοιχεία του Φορέα ιοργάνωσης Μετά το πέρας της Επιστηµονικής εκδήλωσης Εσωτερικού τύπου Α και εντός 4 µηνών, ο φορέας διοργάνωσης υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραµµα της εκδήλωσης, τον οικονοµικό απολογισµό της εκδήλωσης, την ονοµαστική κατάσταση χορηγών και το ύψος χορηγιών, τον αριθµό των συµµετεχόντων, όπως προκύπτει από τις εγγραφές που έγιναν, καθώς επίσης υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο, µε την οποία θα δηλώνουν ότι τα στοιχεία των εσόδων εξόδων, τα οποία αναφέρονται στον απολογισµό είναι αληθή. Επίσης οφείλουν να προσκοµίσουν θεωρηµένα αντίγραφα παραστατικών στον ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν. εν επιτρέπεται η υπέρβαση του 25% του αρχικού προϋπολογισµού, εκτός και αν είναι πλήρως αιτιολογηµένη, βάσει αντίστοιχων αυξήσεων των µεγεθών της επιστηµονικής εκδήλωσης. 3 Σύµβαση µε γραφείο διοργάνωσης Επιστηµονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων (PCO) Στο πλαίσιο της σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ των δύο µερών, πρέπει να περιλαµβάνονται τα κάτωθι: Πλήρη στοιχεία συµβαλλοµένων ( έδρα, επωνυµία, ΑΦΜ, ΟΥ, νοµική µορφή, νόµιµη εκπροσώπηση κ.λ.π.) Ακριβή οικονοµικά στοιχεία ( προϋπολογισµός που να ανταποκρίνεται στα στοιχεία της αίτησης, αµοιβή P.C.O και τυχόν λοιπά στοιχεία). Γενικά θα πρέπει να απεικονίζεται και να περιγράφεται µε ακρίβεια η συµφωνία. 7

8 4. Χορηγίες Επιστηµονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων που διοργανώνονται στην Ελλάδα Η υποστήριξη (συµπεριλαµβανοµένου ή µη του χορηγικού πακέτου) Επιστηµονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, που οργανώνονται στο Εσωτερικό µε έγκριση του ΕΟΦ, µε εκθετήρια, δορυφορικά συµπόσια, διαλέξεις, διαφηµίσεις, οργανωµένα γεύµατα καθώς επίσης και η γενική χορηγία, δεν µπορεί να υπερβαίνει ανά εταιρία αρµοδιότητας ΕΟΦ τα παρακάτω όρια (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ): 8 Επιστηµονικές εκδηλώσεις ιεθνείς, (Παγκόσµιες/Πανευρωπαϊκές), που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα από επιστηµονικούς φορείς του Εξωτερικού ή από κοινού µε Ελληνικό επιστηµονικό φορέα, έως ανά εταιρεία/χορηγό. Επιστηµονικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται από επιστηµονικούς φορείς Πανελλήνιας εµβέλειας, διάρκειας των τριών (3) ηµερών και µε αριθµό συµµετεχόντων 100, έως , ανά εταιρεία/χορηγό. Επιστηµονικές εκδηλώσεις διάρκειας των δύο (2) ηµερών και αριθµό συµµετεχόντων 100, έως , ανά εταιρεία/χορηγό. Επιστηµονικές εκδηλώσεις διάρκειας µιας (1) ηµέρας, ανεξαρτήτως συµµετοχής αριθµού συµµετεχόντων, έως , ανά εταιρεία/χορηγό Τα Πανελλήνια συνέδρια πραγµατοποιούνται όχι περισσότερο από µία φορά ανά έτος και ανά φορέα αναγνωρισµένης ειδικότητας. Οι χορηγίες κατατίθενται σε λογαριασµό που διατηρεί ο δικαιούχος επιστηµονικός φορέας, που αναφέρεται στο κεφάλαιο Α των ορισµών ή στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) των οικείων Υ.ΠΕ., εάν πρόκειται για κλινικές ή εργαστήρια κρατικών Νοσοκοµείων, ή στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστηµίων (ΕΛΚΕ), εάν πρόκειται για Πανεπιστήµια και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε την έκδοση των σχετικών παραστατικών, προς τον χορηγό. Σε περίπτωση που ο Επιστηµονικός φορέας διοργάνωσης δεν διαθέτει επάρκεια ή από τη φύση του νοµικού του προσώπου δεν µπορεί να προβεί σε έκδοση σχετικού παραστατικού, αυτός δύναται, να προβεί στην ανάθεση διοργάνωσης της εκδήλωσης σε PCO (Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίων). Η σύµβαση που υπογράφεται µε τον ανάδοχο, θα αναφέρεται ρητά στην εγκριτική απόφαση του ΕΟΦ. Ανατίθεται στον P.C.O η είσπραξη των χορηγιών, η τιµολόγηση προς τους χορηγούς και η εν γένει οικονοµική διαχείριση της εκδήλωσης/ συνεδρίου, καθώς και η έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών, προς τις εταιρείες χορηγούς. Ο ανάδοχος P.C.O υποχρεούται µετά το πέρας της εκδήλωσης να προβεί σε εκκαθάριση και απολογισµό και να αποδώσει το τυχόν πλεόνασµα στους υπεύθυνους επιστηµονικούς φορείς. 5. Κανένα δορυφορικό συµπόσιο επιχορηγούµενο από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ δεν µοριοδοτείται (ισχύει σε ΗΠΑ. και χώρες ΕΕ.) 6. Ο ετήσιος αριθµός συµµετοχών σε επιστηµονικές εκδηλώσεις/ Συνέδρια Εσωτερικού τύπου A, των Επαγγελµατιών Υγείας, που επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συµµετοχές ανά Επαγγελµατία Υγείας.. 7. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: Εάν o επαγγελµατίας υγείας, συµµετέχει ενεργά ως οµιλητής, πρόεδρος, µέλος της οργανωτικής επιτροπής, 1ος 2ος και τελευταίος

9 συγγραφέας σε εργασία ( προφορική ανακοίνωση ή poster) που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στο συνέδριο, µε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Εάν η οµιλία ή ανακοίνωση είναι προϊόν συνεργασίας παραπάνω της µιας κλινικής ή του ενός εργαστηρίου τότε η εν λόγω εξαίρεση περιλαµβάνει και τον τρίτο καθώς και τον προτελευταίο συγγραφέα ( 1ος 2ος 3ος προτελευταίος και τελευταίος συγγραφέας). Συµµετοχή σε εκδηλώσεις /συνέδρια της ειδικότητας ή συναφών ειδικοτήτων. Σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συµµετοχής σε αυτές (πχ. Εκδροµές). 8. Πιστοποίηση της παρουσίας του Ε.Υ. σε εκδηλώσεις Εσωτερικού Ο διοργανωτής της εκδήλωσης/συνεδρίου: διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές καταλόγους µε ονόµατα και barcodes για κάθε σύνεδρο. Με την παρουσία στην είσοδο γίνεται η εγγραφή, παραλαβή της κάρτας (π.χ ονοµατεπώνυµο /ιδιότητα /χώρα / και γραµµωτός κωδικός) Στην είσοδο κάθε αίθουσας υπάρχει scanner που σκανάρει την κάρτα. Αν υπάρχουν και CMEs τότε αυτά πιστώνονται στον σύνεδρο αναλόγως. Όταν τελειώσει το συνέδριο παραλαµβάνει το πιστοποιητικό παρακολούθησης, αφού έχει συµπληρώσει ποσοστό 60% επί των συνολικών ωρών του προγράµµατος και τα CMEs που έχουν υπολογιστεί βάσει παρακολούθησης/ συµµετοχής. Εξαιρούνται οι Επιστηµονικές εκδηλώσεις κάτω των εκατό (100) συνέδρων. 9. Συµµετοχή Επαγγελµατιών Υγείας σε εκδηλώσεις Εσωτερικού (Τύπου Α )οι οποίοι επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ Για τη συµµετοχή Επαγγελµατιών Υγείας οι οποίοι επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, δεν απαιτείται προέγκριση (είτε είναι χορηγοί των επιστηµονικών εκδηλώσεων οι εταιρείες είτε καλύπτουν µόνο τα έξοδα των συµµετεχόντων). Στις περιπτώσεις αυτές θα ενηµερώνεται απολογιστικά και εντός δύο (2) µηνών από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης/συνεδρίου - από την εταιρεία/χορηγό η βάση δεδοµένων του ΕΟΦ, µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο - Ειδικότητα - ΑΜΚΑ - Φορέας εργασίας των συµµετεχόντων- τελικό κόστος ανά σύνεδρο - αριθµός συµµετοχών για το τρέχον έτος (για τον αριθµό των συµµετοχών καθώς και για την εκπαιδευτική άδεια ή τη γνωστοποίηση στον φορέα εργασίας θα λαµβάνει η χορηγός εταιρεία, σχετική υπεύθυνη δήλωση του ισχύοντα νόµου). 10. Όρια Φιλοξενίας Ε.Υ. στο Εσωτερικό Το κόστος φιλοξενίας (διαµονή και διατροφή) των Επαγγελµατιών Υγείας σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν µπορεί να υπερβαίνει ηµερησίως τα 70,00 ανώτερο κόστος διατροφής, χωρίς ΦΠΑ και 180,00 το ανώτερο κόστος διαµονής, χωρίς ΦΠΑ. Καθορίζεται πλαφόν στην δαπάνη του ξενοδοχείου, για τις εκδηλώσεις Εσωτερικού, βάσει της τιµής διανυκτέρευσης και όχι αξιολόγηση βάσει των αστεριών του ξενοδοχείου. Απαγορεύεται η οικονοµική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών µελών ( ΚΥΑ ΥΓ3α/οικ.82161/ ) Τέλος η φιλοξενία θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στον κύριο επιστηµονικό στόχο της εκδήλωσης. 9

10 ΙΙΙ.Β. ιοργάνωση Επιστηµονικών Εκδηλώσεων/Συνεδρίων (τύπου Α ) στο Εξωτερικό από Ελληνικούς επιστηµονικούς φορείς σε συνεργασία µε Επιστηµονικούς φορείς του Εξωτερικού Για την οργάνωση στο εξωτερικό εκδηλώσεων τύπου Α Ελληνικών Επιστηµονικών φορέων, θα παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση, µόνο εφόσον α)συντρέχουν σοβαροί επιστηµονικοί λόγοι (π.χ. διεθνείς υποχρεώσεις) β) εφόσον υπάρχει επιστηµονικός φορέας συνδιοργανωτής της αλλοδαπής (όχι P.C.O.), ο οποίος συµµετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% στα έξοδα, εξαιρουµένων των εξόδων µετάβασης και διαµονής των Ελλήνων επιστηµόνων. ΙΙΙ.Γ. ιοργάνωση ιεθνών και Παγκόσµιων Eπιστηµονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα, από φορείς του εξωτερικού Οι ιεθνείς ή παγκόσµιες Επιστηµονικές Εκδηλώσεις που οργανώνονται στην Ελλάδα από φορείς του Εξωτερικού, α) δεν υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης. β) Οι εγκριτικές αποφάσεις των διοργανώσεων αυτών, θα ανακοινώνονται το αργότερο εντός ενός µηνός, από την ηµεροµηνία κατάθεσης. γ) Όσο για τα απολογιστικά στοιχεία, θα κατατίθενται στον ΕΟΦ, εφόσον είναι συνδιοργανωτές επιστηµονικοί φορείς, από την Ελλάδα και χρηµατοδοτούνται από Ελληνικές εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ. δ) Συµµετοχή Ε.Υ. σε ιεθνή Συνέδρια που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα Η συµµετοχή Ε.Υ. σε διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα, που διοργανώνονται από επιστηµονικούς φορείς του Εξωτερικού ή σε συνεργασία µε Ελληνικούς επιστηµονικούς φορείς, θεωρείται συµµετοχή σε Επιστηµονική Εκδήλωση Εσωτερικού. Η επιχορήγηση Ε.Υ. µόνον της εγγραφής, για την συµµετοχή του σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις Εσωτερικού δεν προσµετρείται στα αριθµητικά όρια συµµετοχής (παρ. 6), εφόσον δεν συνοδεύεται µε έξοδα µεταφοράς ή και παραµονής. IV. Συµµετοχή Επαγγελµατιών Υγείας σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού 1.Επιτρέπεται η κάλυψη από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων συµµετοχής Επαγγελµατία Υγείας, για µετακίνηση, εγγραφή, διαµονή, διατροφή µε την προϋπόθεση έγκρισης ΕΟΦ και έγκρισης του φορέα εργασίας (Πανεπιστήµιο Νοσοκοµείο ΕΟΠΠΥ - Ασφαλιστικός φορέας). 2.Οι Ε.Υ. συµµετέχουν στο Εξωτερικό, σε εκδηλώσεις (τύπου Α ) µεγάλου επιστηµονικού ενδιαφέροντος, όπως : ιεθνείς Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκών χωρών (Εθνικά) Εκδηλώσεις χωρών Β. Αµερικής (Εθνικά) που διοργανώνονται από επιστηµονικούς φορείς αναγνωρισµένων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. 10

11 3. Ο ετήσιος αριθµός που ένας Επαγγελµατίας Υγείας µπορεί να επιχορηγηθεί από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, για τη συµµετοχή του σε Επιστηµονική εκδήλωση / Συνέδριο Εξωτερικού, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις φορές (3) ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο (2) στην Ευρώπη. 4. Συµµετοχή σε συνέδρια της ειδικότητας ή συναφών ειδικοτήτων. Σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συµµετοχής σε αυτές (πχ. Εκδροµές). 5. Απαγορεύεται η οικονοµική κάλυψη από τις εταιρείες οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών µελών ( ΚΥΑ ΥΓ3α/οικ.82161/ ). 6. Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, υποβάλλουν έντυπο αίτησης (έντυπο ΕΟΦ) για έγκριση συµµετοχής του επαγγελµατία υγείας σε επιστηµονική εκδήλωση/συνέδριο του εξωτερικού, προς τον ΕΟΦ, ένα µήνα πριν την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης και το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα, (π.χ. εάν η αίτηση κατατεθεί τον Ιανουάριο, θα είναι για τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν µετά την 1η Μαρτίου και για όλους τους υπόλοιπους µήνες του έτους ), όπου θα αναγράφονται: Στοιχεία της εταιρείας /χορηγού Ονοµατεπώνυµο Ε.Υ. Ειδικότητα Φορέας εργασίας ΑΜΚΑ και Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για τον µέχρι τούδε αριθµό των συµµετοχών του, για το τρέχον έτος, καθώς και γνωστοποίηση για την λήψη εκπαιδευτικής άδειας για συµµετοχή του, προς το φορέα εργασίας του. Ενδεικτικό κόστος ανά επαγγελµατία υγείας Θέµα Τόπος - Χρόνος - ιοργανωτής της εκδήλωσης (διοργανωτής Επιστηµονικός φορέας και όχι P.C.O) Μετά την υποβολή θα αποστέλλονται από την χορηγό εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικά (xl) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αντικατάσταση Ε.Υ είναι δυνατή µέχρι και 5 ηµέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, ενώ ακύρωση (χωρίς αντικατάσταση) επιτρέπεται µέχρι και την ηµέρα έναρξης. Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, θα πρέπει να ζητήσουν µετά το πέρας της εκδήλωσης από τον Επαγγελµατία Υγείας του οποίου επιχορήγησαν τη συµµετοχή, αντίγραφο του πιστοποιητικού συµµετοχής. Απολογιστικά ενηµερώνεται από την εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, η βάση δεδοµένων του ΕΟΦ, µε όλα τα ανωτέρω στοιχεία και το τελικό κόστος. 7. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε Επιστηµονικές Εκδηλώσεις/συνέδρια Εξωτερικού (Τύπου Α ) Για τις εκδηλώσεις/ συνέδρια εντός Ευρώπης έως τριάντα (30) Επαγγελµατίες Υγείας/συνέδριο. Για την Β. Αµερική δέκα (10) Επαγγελµατίες Υγείας/συνέδριο. Για τον υπόλοιπο κόσµο, πέντε (5) Επαγγελµατίες Υγείας/συνέδριο, εκτός των εξαιρέσεων α, β, γ που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο V. 11

12 V. Εξαιρέσεις του ετήσιου αριθµού συµµετοχών Ε. Υ. σε επιστηµονικές εκδηλώσεις Εξωτερικού (τύπου Α και στοχευµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες) α. Εάν ο Επαγγελµατίας Υγείας είναι οµιλητής, πρόεδρος, µέλος της οργανωτικής επιτροπής, 1ος 2ος και τελευταίος συγγραφέας σε εργασία ( προφορική ανακοίνωση ή poster) που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στην εκδήλωση. Εάν η οµιλία ή ανακοίνωση είναι προϊόν συνεργασίας παραπάνω της µιας κλινικής ή του ενός εργαστηρίου τότε η εξαίρεση τύπου (α) περιλαµβάνει και τον τρίτο καθώς και τον προτελευταίο συγγραφέα ( 1ος 2ος 3ος προτελευταίος και τελευταίος συγγραφέας). β. Οι συµµετέχοντες Επαγγελµατίες Υγείας σε ιεθνείς κλινικές µελέτες συναφούς θεµατολογίας, εγκεκριµένες από τον ΕΟΦ, : ο επικεφαλής του προγράµµατος, ο τεχνικός και ο ιατρός που εκτελεί την µελέτη. γ. υνατότητα συµµετοχής σε στοχευµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εξωτερικό επί τη βάσει του προγράµµατός τους π.χ. συµµετοχή σε ειδικά workshops (εκµάθηση ειδικών τεχνικών ενδοσκόπησης, ή χειρουργικής), ερευνητικά σεµινάρια (research seminars), εκπαιδευτικά µονοθεµατικά σχολεία (π.χ. Εuropean Respiratory School on monitoring airways diseases). ύναται η κάθε εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, να αποστέλλει έως πέντε (5) Ε.Υ. ανά εκδήλωση και οι Ε.Υ. δύνανται να συµµετάσχουν σε τρείς (3) εκδηλώσεις, ετησίως. Για όλες τις ανωτέρω εξαιρέσεις θα συµπληρώνεται από τον αιτούντα Επαγγελµατία Υγείας ειδικό έντυπο αίτησης, για την χορήγηση ειδικής άδειας (έντυπο ΕΟΦ), στην αίτηση θα αναγράφονται: Ονοµατεπώνυµο ειδικότητα φορέας εργασίας ΑΜΚΑ του Επαγγελµατία Υγείας Ενδεικτικό κόστος ανά Επαγγελµατία Υγείας Θέµα - Τόπος - Χρόνος - ιοργανωτής της εκδήλωσης Ακριβής περιγραφή του τύπου της εξαίρεσης (π.χ. 1 ος συγγραφέας κ.λ.π) Επίσης θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συµµετοχή του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ισχύοντα νόµου, ότι έχει γνωστοποιήσει στον φορέα εργασίας του, τη συµµετοχή του στην επιστηµονική εκδήλωση. Για τη συµµετοχή σε ιεθνείς κλινικές µελέτες, θα επισυνάπτεται η εγκριτική απόφαση του ΕΟΦ. Όλα τα ανωτέρω θα υποβάλλονται στον ΕΟΦ από την εταιρεία/ χορηγό που αναλαµβάνει την επιχορήγηση του/ των αιτούντα/ντων, µε συνοδευτικό έγγραφο. Μετά την υποβολή θα αποστέλλονται από τη χορηγό εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικά (xl) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 12

13 Όρια Φιλοξενίας Ε.Υ. στο Εξωτερικό Για τις αεροπορικές µεταβάσεις θα πρέπει να εκδίδονται εισιτήρια οικονοµικής θέσης και µόνο σε ταξίδια διάρκειας άνω των 4 ωρών, θα µπορεί να εκδίδονται, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, εισιτήρια business class. To κόστος φιλοξενίας (διαµονή - διατροφή) των Επαγγελµατιών Υγείας σε επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται: 70,00 το ανώτερο κόστος διατροφής, χωρίς ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος διαµονής 280,00,χωρίς ΦΠΑ. Η φιλοξενία Ε.Υ. σε συνέδρια Εξωτερικού θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε ξενοδοχεία 4 αστέρων και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων κατόπιν αιτιολόγησης. Τέλος η φιλοξενία θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στον κύριο επιστηµονικό στόχο της εκδήλωσης. VI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ Β Γ 1.Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκδηλώσεις τύπου Β, Γ, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµα προς έγκριση στον ΕΟΦ, ένα µήνα πριν την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Για τις εκδηλώσεις τύπου Β,Γ, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται το πρώτο δεκαήµερο κάθε διµήνου αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο (π.χ. εάν η αίτηση κατατεθεί τον Ιανουάριο, θα είναι για τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν µετά την 1η Μαρτίου και για όλους τους υπόλοιπους µήνες του έτους). 2.Οι εκδηλώσεις τύπου Β, Γ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε (5) εκδηλώσεις/εταιρεία/περίοδο υποβολής αιτήσεων (5Β+5Γ/ΦΕ/δίµηνο) 3. Η αίτηση (έντυπα ΕΟΦ τύπου Β, Γ, ) θα περιλαµβάνει: Όνοµα εταιρείας και στοιχεία συνεργαζόµενου επιστηµονικού φορέα, για τις εκδηλώσεις τύπου Β Πρόγραµµα εκδήλωσης Χρόνο και τόπο διεξαγωγής Αρχικό προϋπολογισµό Η διαδικασία έγκρισης δεν προϋποθέτει την θετική εισήγηση της επιστηµονικής επιτροπής, όπως για τις εκδηλώσεις τύπου Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των εκδηλώσεων τύπου Β, Γ είναι η οργάνωση εκπαιδευτικού προγράµµατος τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών, για κάθε ηµέρα της εκδήλωσης, εφόσον υπάρχει διανυκτέρευση των συνέδρων και τουλάχιστον δύο (2) ωρών, αν δεν υπάρχει διανυκτέρευση. Οι εκδηλώσεις τύπου Γ εγκρίνονται µόνον εφόσον έχουν σκοπό την προώθηση φαρµάκων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ ΥΓ3 (α) (ΦΕΚΒ 59/2006). 2. Η ειδικότητα ή το αντικείµενο εργασίας / ενασχόλησης των Επαγγελµατιών Υγείας πρέπει να είναι συναφής µε τη θεµατολογία της εκδήλωσης. 3. εν επιτρέπεται οργάνωση εκδηλώσεων τύπου Β,Γ, στο εξωτερικό από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, εγκατεστηµένες στην Ελλάδα. 4. Η φιλοξενία των συµµετεχόντων δεν πρέπει να περιλαµβάνει εκδηλώσεις αµιγώς ψυχαγωγικού χαρακτήρα, η δε επιλογή των χώρων πρέπει να είναι προσεκτική µε κριτήριο τις συνεδριακές εγκαταστάσεις και όχι την αναψυχή και διασκέδαση. Απαγορεύεται η οικονοµική κάλυψη από τις εταιρείες/χορηγούς οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών µελών. 5. εν επιτρέπεται η συµµετοχή ιατρών του ΕΣΥ και Πανεπιστηµιακών ιατρών στις εκδηλώσεις τύπου Γ (άρθρο 11, παρ 18 Ν.2889/2001) 13

14 6. Επιτρέπεται η καταβολή τιµητικής αµοιβής (honorarium) από τις εταιρείες/ χορηγούς, στους οµιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστηµονικών εκδηλώσεων τύπου Β και Γ σύµφωνα µε τους όρους που έχουν διατυπωθεί στην ενότητα (Κ) της παρούσας εγκυκλίου. 7. Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, πρέπει να φροντίζουν ώστε τα έξοδα προώθησης για τύπου Β, Γ, εκδηλώσεις να µην επηρεάζουν αρνητικά τις χορηγίες για τα συνέδρια τύπου Α. 8. Μετά το πέρας της επιστηµονικής εκδήλωσης και εντός δύο(2) µηνών, η εταιρεία/ χορηγός υποβάλλει στον ΕΟΦ, το τελικό πρόγραµµα της εκδήλωσης, τον αριθµό των συµµετεχόντων και αντίγραφα παραστατικών των δαπανών, εφόσον ζητηθούν. 9. Τα όρια διαµονής και διατροφής στις εκδηλώσεις τύπου Β, Γ, είναι σύµφωνα µε τα όρια φιλοξενίας, σε εκδηλώσεις τύπου Α Εσωτερικού. 10. VIΙ. Ενστάσεις Ένσταση κατά απορριπτικής απόφασης για εκδηλώσεις τύπου Α, Β, Γ, υποβάλλεται από τον αιτούντα, εντός δέκα ()10 ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. VIΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ- ΠΟΙΝΕΣ 1. Ο ΕΟΦ δύναται να πραγµατοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ή των εκδηλώσεων δια των οργάνων του ή σε συνεργασία µε τις αρµόδιες φορολογικές αρχές και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται µη τήρηση των εγκεκριµένων στοιχείων ή/και δεν κατατίθενται απολογιστικά στοιχεία, δεν θα δίνεται έγκριση στον υπεύθυνο φορέα για µελλοντικές εκδηλώσεις για διάστηµα 2 ετών. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής υπέρβασης (άνω του 25%) του απολογισµού από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές µπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες. 2. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθµού των συµµετοχών των επαγγελµατιών υγείας σε εκδηλώσεις/συνέδρια Τύπου Α Εσωτερικού (5 ανά επαγγελµατία υγείας /έτος) και Εξωτερικού ( 3 ανά επαγγελµατία υγείας /έτος εκ των οποίων 2 στην Ευρώπη) ή δεν υποβάλλουν στην εταιρεία /χορηγό πιστοποιητικό παρακολούθησης ή δεν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια από τον φορέα εργασίας, θα αποκλείεται η επιχορηγούµενη συµµετοχή τους, για ένα έτος από οποιαδήποτε Επιστηµονική εκδήλωση. 3. Οι Εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, που δεν εισάγουν απολογιστικά στοιχεία στη βάση δεδοµένων (Data base) του ΕΟΦ, θα αποκλείονται για ένα έτος από οποιαδήποτε πραγµατοποίηση Εκδήλωσης τύπου Β Γ ή αποστολή Ε.Υ. στο Εξωτερικό σε εκδηλώσεις τύπου Α. IΧ. ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι εταιρείες που ανήκουν στον ΣΦΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση τους στον Κώδικα εοντολογίας και στους περιορισµούς των εξόδων φιλοξενίας. 2. Οι εταιρείες που δεν ανήκουν στο ΣΦΕΕ, καλούνται να υιοθετήσουν αντίστοιχο Κώδικα εοντολογίας. 3. Για οποιοδήποτε θέµα που δεν διευκρινίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, θα αποφασίζει η διοίκηση του ΕΟΦ, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής της ενότητας ΙΙ της παρούσης. 14

15 Συνηµµένα: Έντυπα αιτήσεων τύπου Α (Εσωτερικού Εξωτερικού), Β, Γ, ειδική αίτηση εξαιρέσεων, υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης. Eσωτερική ιανοµή Γραφείο Προέδρου Γραφείο Α Αντιπροέδρου Γραφείο Β Αντιπροέδρου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΤΟΥΝΤΑΣ Συνηµµένα :Έντυπα Αιτήσεων Τύπου Α - Β - Γ - - Α Εξωτερικού Αίτηση ειδικών εξαιρέσεων Αίτηση τύπου Α στην Αγγλική Υπεύθυνη ήλωση 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός, Αθήνα Γραφείο Προέδρου 16 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (81867/ εγκυκλίου) Χολαργός, 19 Απριλίου αριθ. πρωτ Eπιχορήγηση Εταιρειών προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ προς Επαγγελµατίες Υγείας - Επιστήµονες που εργάζονται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας, για τη συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις εξωτερικού, τύπου Α Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, δύνανται να επιχορηγούν για την συµµετοχή τους σε Eπιστηµονικές Εκδηλώσεις/Συνέδρια του Εξωτερικού (τύπου Α ), Επιστήµονες Υγείας καθώς και επιστήµονες που εργάζονται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση, το θέµα της Επιστηµονικής Εκδήλωσης/ Συνεδρίου να συνάδει µε την ειδικότητα και το αντικείµενο του συµµετέχοντα επιστήµονα. 2. Οι Ε.Υ. συµµετέχουν σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις Εξωτερικού (τύπου Α ) µεγάλου επιστηµονικού ενδιαφέροντος, όπως : ιεθνείς Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκών χωρών (Εθνικά) Εκδηλώσεις χωρών Β. Αµερικής (Εθνικά) που διοργανώνονται από επιστηµονικούς φορείς αναγνωρισµένων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. 3.Τα Πανελλήνια Συνέδρια πραγµατοποιούνται όχι περισσότερο από µία φορά ετησίως. 4.Χορηγίες Επιστηµονικών εκδηλώσεων: Η υποστήριξη (συµπεριλαµβανοµένου ή µη του χορηγικού πακέτου) Επιστηµονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, που οργανώνονται στο Εσωτερικό µε έγκριση του ΕΟΦ, µε εκθετήρια,

17 δορυφορικά συµπόσια, διαλέξεις, διαφηµίσεις, οργανωµένα γεύµατα καθώς επίσης και γενική επιχορήγησή τους, δεν µπορεί να υπερβαίνει ανά εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, τα παρακάτω όρια συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 17 Επιστηµονικές εκδηλώσεις ιεθνείς, (Παγκόσµιε/Πανευρωπαϊκά), που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα από επιστηµονικούς φορείς του Εξωτερικού ή από κοινού µε Ελληνικό επιστηµονικό φορέα, έως , ανά εταιρεία/χορηγό Επιστηµονικές εκδηλώσεις Πανελλήνιας εµβέλειας, διάρκειας των τριών (3) ηµερών και αριθµό ατόµων 100, έως , ανά εταιρεία/χορηγό Επιστηµονικές εκδηλώσεις των δύο (2) ηµερών και αριθµό ατόµων 100, έως , ανά φαρµακευτική εταιρεία. Επιστηµονικές εκδηλώσεις διάρκειας µιας (1) ηµέρας ανεξαρτήτου συµµετοχής ατόµων, έως ανά εταιρεία/χορηγό. 5. Επιστηµονικές εκδηλώσεις ( Τύπου ) Εσωτερικού Εξωτερικού: α) Επιστηµονικές εκδηλώσεις (τύπου ) στην Ελλάδα, οργανώνονται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ µε έδρα εκτός Ελλάδος οι οποίες αναλαµβάνουν όλο το κόστος της εκδήλωσης, δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν εξειδικευµένα fora, έχουν πλήρες επιστηµονικό πρόγραµµα και συγκεντρώνουν οµιλητές υψηλού κύρους ( π.χ. εκπαιδευτικά σεµινάρια για οµιλητές ή για συγγραφή επιστηµονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, ερευνητικά προγράµµατα κλπ). Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις τύπου, από εταιρείες του εξωτερικού, δύναται να είναι απεριόριστος και µε απεριόριστο αριθµό συµµετοχών. Οι εκδηλώσεις τύπου από εταιρείες του εξωτερικού δεν υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης (έντυπο αίτησης τύπου ). β) Επιστηµονικές εκδηλώσεις (τύπου ) στην Ελλάδα, οργανώνονται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, µε έδρα εντός Ελλάδος, οι οποίες αναλαµβάνουν όλο το κόστος της εκδήλωσης, δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν εξειδικευµένα fora, έχουν πλήρες επιστηµονικό πρόγραµµα και συγκεντρώνουν οµιλητές υψηλού κύρους ( π.χ. εκπαιδευτικά σεµινάρια για οµιλητές ή για συγγραφή επιστηµονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, ερευνητικά προγράµµατα κλπ). Πραγµατοποιούνται στην έδρα της εταιρείας, προσφέρεται καφές ή αναψυκτικό. εν προβλέπεται διανυκτέρευση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις για Ε.Υ. της περιφέρειας και για µία µόνο διανυκτέρευση, εφόσον το πρόγραµµα είναι πέραν

18 των πέντε ωρών ( ισχύουν τα όρια δαπανών των εκδηλώσεων τύπου Α Εσωτερικού, Β & Γ ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων τύπου, από εταιρείες µε έδρα εντός Ελλάδος υπόκεινται στον ίδιο χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης µε τις εκδηλώσεις τύπου Β & Γ (έντυπο αίτησης τύπου ). Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις τύπου, από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ µε έδρα εντός Ελλάδος, δύναται να είναι απεριόριστος, µε ανώτερο αριθµό εκδηλώσεων δέκα (10) εκδηλώσεις/εταιρεία ετησίως. 6. Συµµετοχή Ε.Υ. σε εκδηλώσεις Εσωτερικού- Εξωτερικού, εξαίρεση (α) Εάν ο Επαγγελµατίας Υγείας είναι οµιλητής, πρόεδρος, µέλος της οργανωτικής επιτροπής, 1ος 2ος και τελευταίος συγγραφέας σε εργασία (προφορική ανακοίνωση ή poster) που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στην εκδήλωση. Εάν η οµιλία ή ανακοίνωση είναι προϊόν συνεργασίας παραπάνω της µιας κλινικής ή του ενός εργαστηρίου τότε η εξαίρεση τύπου (α) περιλαµβάνει και τον τρίτο καθώς και τον προτελευταίο συγγραφέα ( 1ος 2ος 3ος προτελευταίος και τελευταίος συγγραφέας). 7. Συµµετοχή Ε.Υ. σε εκδηλώσεις Εξωτερικού, εξαίρεση (γ) υνατότητα συµµετοχής σε στοχευµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εξωτερικό επί τη βάσει του προγράµµατός τους, π.χ. συµµετοχή σε ειδικά workshops (εκµάθηση ειδικών τεχνικών ενδοσκόπησης, ή χειρουργικής), ερευνητικά σεµινάρια (research seminars), εκπαιδευτικά µονοθεµατικά σχολεία (π.χ Εuropena Respiratory School on monitoring airways diseases). Στις Εκδηλώσεις/Συνέδρια της εξαίρεσης (γ) δύναται η κάθε εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, να αποστέλλει έως πέντε (5) Ε.Υ. ανά εκδήλωση και οι Ε.Υ. δύνανται να συµµετάσχουν σε τρείς (3) εκδηλώσεις, ετησίως. 8. Συµµετοχή Ε.Υ. σε ιεθνείς εκδηλώσεις/συνέδρια που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα 9.Η συµµετοχή Ε.Υ. σε διεθνείς Επιστηµονικές εκδηλώσεις/ Συνέδρια στην Ελλάδα, που διοργανώνονται από Επιστηµονικούς φορείς του Εξωτερικού ή σε συνεργασία µε Ελληνικούς επιστηµονικούς φορείς, θεωρείται συµµετοχή σε Επιστηµονική Εκδήλωση Εσωτερικού. 10. Η επιχορήγηση Ε.Υ. σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις Εσωτερικού µόνο της εγγραφής δεν προσµετρείται στα αριθµητικά όρια συµµετοχής, εφόσον δεν συνοδεύεται µε έξοδα µεταφοράς και παραµονής. 11. Οι Eταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, που δεν εισάγουν απολογιστικά στοιχεία στη βάση δεδοµένων (Data base) του ΕΟΦ, θα αποκλείονται για ένα έτος 18

19 από οποιαδήποτε πραγµατοποίηση Εκδήλωσης τύπου Β Γ ή αποστολή Ε.Υ. στο Εξωτερικό, σε εκδηλώσεις τύπου Α. 12. Οι Ε.Υ. που ξεπερνούν το όριο συµµετοχών τους σε εκδηλώσεις Εσωτερικού Εξωτερικού ή δεν υποβάλλουν στην εταιρεία /χορηγό πιστοποιητικό παρακολούθησης ή δεν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια από τον φορέα εργασίας, θα αποκλείεται η επιχορηγούµενη συµµετοχή τους, για ένα έτος, από οποιαδήποτε Επιστηµονική εκδήλωση. 13. Τα Νοσοκοµεία, Πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια, κλινικές του ΕΣΥ έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης µόνοι ή από κοινού, Επιστηµονικών εκδηλώσεων. Η διάρκεια των εκδηλώσεων δεν µπορεί να ξεπερνά τις δύο ηµέρες και η επιχορήγηση έως το ποσό των ηµερησίως, συνολικά. 19 Με ελεύθερη συµµετοχή Εγγύς της πόλης, που βρίσκεται το Νοσοκοµείο (πρώην νοµό ή παρακείµενο πρώην νοµό) Κατά προτίµηση στο αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου Χωρίς stands φαρµακευτικών Εταιρειών 14. Η φιλοξενία Ε.Υ σε συνέδρια Εξωτερικού θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε ξενοδοχεία 4 αστέρων και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων κατόπιν αιτιολόγησης. 15.Το ανώτερο κόστος, συµµετοχής των Επαγγελµατιών Υγείας σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται για διαµονή στα 280,00 και για διατροφή στα 70,00 ηµερησίως, χωρίς ΦΠΑ. 16. Το κόστος φιλοξενίας των Επαγγελµατιών Υγείας σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 250 ηµερησίως 70 το ανώτερο κόστος διατροφής και 180,00 το ανώτερο κόστος διαµονής, χωρίς ΦΠΑ. 17.Καθορισµός πλαφόν στην δαπάνη του ξενοδοχείου, για τις εκδηλώσεις Εσωτερικού, βάσει της τιµής και όχι αξιολόγηση βάσει των αστεριών του ξενοδοχείου. 18. Προσθήκη µιας ακόµη περιόδου υποβολής αιτήσεων ( Μάρτιος), για τις εκδηλώσεις (τύπου Α ) Εσωτερικού. 19. Απαγορεύεται η οικονοµική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών µελών (ΚΥΑ ΥΓ3α/οικ.82161/ ) 20. Παροχή πρόσβασης σε επιστηµονικές εκδηλώσεις / Συνέδρια ή και ερευνητικές εκδηλώσεις, στο Εξωτερικό Εσωτερικό, µέσω διαδικτύου

20 Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, µπορούν να υποστηρίζουν οικονοµικά τους Επαγγελµατίες Υγείας (ατοµικά ή οµαδικά), µε την παροχή κωδικών πρόσβασης, για τη συνέχιση της εκπαίδευσης, µέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Επιχορήγηση παρακολούθησης µέσω διαδικτύου, Επιστηµονικών εκδηλώσεων Εσωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση ο διοργανωτής /επιστηµονικός φορέας να έχει έγκριση από τον ΕΟΦ για την εκδήλωση, συµπεριλαµβανοµένης της αναµετάδοσής της. Για τις οµαδικές παρακολουθήσεις µέσω διαδικτύου, επιτρέπεται µόνο η προσφορά καφέ/ αναψυκτικού τα έξοδα για το χώρο και τις εγκαταστάσεις καλύπτονται από την εταιρεία/χορηγό. 21. Σύγκλιση ευρύτερης σύσκεψης µε τους εµπλεκόµενους φορείς ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ Τέσσερις (4) φορές ετησίως θα συγκαλείται ευρύτερη σύσκεψη από τους εµπλεκόµενους φορείς ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ, µε σκοπό την ενηµέρωση, την ανταλλαγή απόψεων για την εφαρµογή της εγκυκλίου και θα προτείνονται παρεµβάσεις στα πλαίσια διαφάνειας, κοινής αποδοχής και αµοιβαίου οφέλους. Εσωτερική διανοµή Γραφείο Προέδρου Γραφείο Α Αντιπροέδρου Γραφείο Β Αντιπροέδρου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΤΟΥΝΤΑΣ 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr τηλ.210.6507203 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / / / / /19.11.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / / / / /19.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr Χολαργός, 19 Απριλίου αριθ. πρωτ. 81867 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof. ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr Χολαργός, 1 Σεπτεμβρίου αριθ. πρωτ. 64740 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 15-12-2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Αρ. Πρωτ. :106329 Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / / / /4.7.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ / / / /4.7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr Χολαργός, 26.11.2012 αριθ. πρωτ. 81867

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός,Αθήνα Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr Χολαργός, 1 Σεπτεμβρίου αριθ. πρωτ. 64740 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων για την άσκηση της αρμοδιότητας του ΕΟΦ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

α) Στην παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων για την άσκηση της αρμοδιότητας του ΕΟΦ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Γραφείο Προέδρου Email: med_conf@eof.gr Χολαργός, 19 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 17702 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Χολαργός, 30 Σεπτεμβρίου 2010 αριθ. πρωτ. 66500 Ως ο πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αναθεώρηση 2012

Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. Αναθεώρηση 2012 Νέος Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ Αναθεώρηση 2012 1 Βασικές Αλλαγές του Κώδικα Δεοντολογίας Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ Πλήρης ευθυγράμμιση ΣΦΕΕ - ΕΟΦ Εναρμόνιση ΕΟΦ-ΣΦΕΕ προς τη κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚEΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas

Μεθοδολογικό Σημείωμα. Servier Hellas Μεθοδολογικό Σημείωμα Servier Hellas Α. Σύνοψη Το παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα, είναι συνοδευτικό του Εντύπου Δημοσιοποίησης και διευκρινιστικό των διαφόρων θεμάτων του εντύπου, μέσω του οποίου η ΣΕΡΒΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εισαγωγή Oι επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας

Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας Δημοσιοποίηση 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Sanofi Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και μεθόδους της Sanofi που χρησιμοποιήθηκαν για να προετοιμαστεί αυτή η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος : Σ. Δούμα Αντιπρόεδρος : Γ. Στεργίου Γεν. Γραμματέας : Π. Ζεμπεκάκης Ειδ. Γραμματέας : Μ. Δούμας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 18.03-20.03.2016 Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 18.03-20.03.2016 Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 18.03-20.03.2016 Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες, Η Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, διοργανώνει το 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Ημερομηνία αποστολής προκαταρκτικού προγράμματος: 30 Δεκεμβρίου 2014 Ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή με ένα από τα χορηγικά πακέτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Η Επιτροπή Ερευνών (ΕΕ) του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πακέτου συμμετοχής Ε.Υ.\Ομιλητών\ Συνεργατών Φαρμακευτικών Εταιρειών:

Κόστος πακέτου συμμετοχής Ε.Υ.\Ομιλητών\ Συνεργατών Φαρμακευτικών Εταιρειών: Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, διοργανώνει το 4ο Συνέδριό της, στο ξενοδοχείο Αμαλία στo Ναύπλιο από 30 Μαρτίου έως

Διαβάστε περισσότερα

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών

Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών Κώδικας εοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών Πεδίο εφαρµογής O Κώδικας αυτός καλύπτει τις σχέσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 1. Άρθρο 5.1.α. Σελ.9. 2. 16.3. Σελ. 17. 3. 17.3. Ζ. Σελ. 19. 4. 18.3.2. Σελ. 20 ΝΕΟ. 5. 18.8. Σελ.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 1. Άρθρο 5.1.α. Σελ.9. 2. 16.3. Σελ. 17. 3. 17.3. Ζ. Σελ. 19. 4. 18.3.2. Σελ. 20 ΝΕΟ. 5. 18.8. Σελ. ΣΥΝΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Άρθρο 5.1.α. Σελ.9 2. 16.3. Σελ. 17 3. 17.3. Ζ. Σελ. 19 4. 18.3.2. Σελ. 20 ΝΕΟ 5. 18.8. Σελ. 21 Στίχοι 9-15 6. 19.2.3. Σελ. 23 Στίχοι 8-11 7. 19.2.7. Σελ. 23 ΝΕΟ 8. 19.7. Σελ. 25

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)

4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29 Maΐου έως 01 Ιουνίου 2015 ΤΟΠΟΣ Καλαμάτα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 600 ιατροί ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 27o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Συνεδριακό Κέντρο Terra Maris 15 18 Απριλίου 2015 Χερσόνησος Ηρακλείου - Κρήτη 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / CYPRUS CONVENTION BUREAU / CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 Η προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προκηρύσσει το 12 ο πρόγραµµα χορηγιών σε µέλη του Συνδέσµου Υποτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ εγκρίθηκε στην 299/22-3-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου και τίθεται σε ισχύ µετά την θετική γνώµη της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίαση 379/14-9-2012 Η εξασφάλιση της αντικειµενικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr Ε Ν Τ Υ Π Ο Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιότιμοι κύριοι, Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει το 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

«Το μέλλον της ρευματολογίας στην Ελλάδα της κρίσης»

«Το μέλλον της ρευματολογίας στην Ελλάδα της κρίσης» Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ) «Επικαιροποίηση των θερπευτικών επιλογών στη ρευματολογία με προσαρμογές στην οικονομική κρίση» ΠΟΡΤΑΡΙΑ 20 Οκτωβρίου 2012 «Το μέλλον της ρευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)

3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 έως 9 Ιουνίου 2014 ΤΟΠΟΣ Πόρτο Χέλι ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 400 ιατροί ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Ξενοδοχείου AKS HINITSA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-09-2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: Υ9α/76908 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σχετ.: 58892, 58020 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα. για το έτος Μεθοδολογικό σημείωμα

Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα. για το έτος Μεθοδολογικό σημείωμα Pfizer Hellas A.E. Δημοσιοποίηση παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4316/2014 & τον κώδικα δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ/EFPIA για το έτος 2015 Μεθοδολογικό σημείωμα Pfizer Hellas A.E. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αθήνα, 15/04/2009 ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης - 30 Ιουνίου 2016

Ημερομηνία δημοσίευσης - 30 Ιουνίου 2016 Έγγραφο μεθοδολογίας της Bristol-Myers Squibb (BMS) προς υποστήριξη του περί διαφάνειας κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων) για παροχές αξίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 18-21 Μαρτίου 2015 ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο HILTON ΑΤΗΕNS Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι, Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα