ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ)"

Transcript

1 Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Τ Μ ε σ ο γ ε ί ω ν Α γ ί α Πα ρ α σ κ ε υ ή Τ η λ F a x w w w. p a s ι m i t e. g r e m a i l : p a s i m i t e r t. g r M e s o g e i o n A v e A g i a P a r a s k e v i T e l. : F a x : w w w. p a s ι m i t e. g r e m a i l : p a s i m i t e r t. g r E N G I N E E R S A N D T E C H N I C I A N S A S S O C I A T I O N O F E R T Αγία Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2012 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ) Θέμα : Σχέδιο Οργανογράμματος ΕΡΤ Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ( ) της ΠΟΣΠΕΡΤ να καταθέσουμε τις απόψεις μας, συντάξαμε την επιστολή που ακολουθεί με τις γενικές μας παρατηρήσεις, επί της ουσίας, στα σημεία που μας αφορούν άμεσα και για τα οποία μπορούμε να εκφράσουμε εμπεριστατωμένη άποψη. Η τεχνολογική εξέλιξη αλλάζει το τοπίο στα μέσα ενημέρωσης και θέτει υπό αμφισβήτηση τα παραδοσιακά μοντέλα παροχής οπτικοαουστικού περιεχομένου. Η μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές επιφέρει πολλές αλλαγές, που αναπόφευκτα οδηγούν και στην ανάγκη ύπαρξης σύγχρονου οργανογράμματος. Είναι σημαντικό οι στόχοι και οι σκοποί να κατανέμονται ισορροπημένα και να αφορούν όλα τα επιμέρους τμήματα. Κάθε εταιρεία πρέπει να καταρτίζει ένα ξεκάθαρο οργανόγραμμα και έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, όπου θα περιγράφονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες όλων των μελών του προσωπικού, καθώς και οι απαιτήσεις που έχει από τους ίδιους η επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι για ουσιαστική αποτύπωση απόψεων θα ήταν απαραίτητο να μας είχε γνωστοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά την ΕΡΤ, το οποίο είναι σημαντικό για την δομή του οργανογράμματος. Θα είχαμε την εικόνα και του αριθμού του προσωπικού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των αρμοδιοτήτων διευθύνσεων και τμημάτων. Θέση μας είναι ο δημιουργικός συγκερασμός των προτάσεων με την εμπειρία και την άποψη του «στελεχικού δυναμικού» της Εταιρείας, αλλά και την διεθνή εμπειρία των Δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών δικτύων. Θεωρούμε ότι η προετοιμασία και η δρομολόγηση του νέου οργανογράμματος έχει γίνει αποσπασματικά, και με προχειρότητα. Κάτι που φαίνεται και από τις σημαντικές ελλείψεις που εντοπίσαμε και αναφέρουμε παρακάτω. Η υιοθέτηση οργανωτικού σχήματος που δίνει αναπτυξιακή προοπτική λύνοντας ταυτόχρονα τις καταγεγραμμένες δυσλειτουργίες του προηγούμενου οργανογράμματος, απαιτεί χρόνο και προγραμματισμό. Στην ΕΡΤ είναι γεγονός ότι ο χρόνος από πέρυσι δαπανήθηκε χωρίς αποτέλεσμα. Η οργανωτική δομή που προτείνεται έχει διοικητικό-διαχειριστικό χαρακτήρα. Το οργανόγραμμα είναι διοικητικό εργαλείο, αλλά στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της ψηφιακής εποχής που διανύουμε και παράγει ενημέρωση και πολιτισμό είναι κάτι παραπάνω. Είναι εργαλείο παραγωγής δημιουργικής εργασίας και ανάπτυξης πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να διαπνέεται και από μια ανάσα δημιουργικότητας, αξιών και πολιτισμού. Παρατηρούμε μια λογική αναλωσιμότητας των εργαζομένων οι οποίοι θεωρούνται πολυχρηστικά αντικείμενα. Η εμπειρία στην Ευρώπη έχει δείξει την απόλυτη αξία της εξειδίκευσης στα επαγγέλματα του χώρου μας. Η ουσιαστική οργανωτική ανασυγκρότηση και η αναπτυξιακή προοπτική της Εταιρείας, για μας, προϋποθέτουν και πρέπει να συνοδεύονται από την αξιοποίηση του προσωπικού με διαδικασίες διαφάνειας και αξιοκρατίας παράλληλα με την συνεχή κατάρτιση και επαγγελματική ενημέρωση. Σελίδα 1 από 5

2 Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα μεγάλα ζητήματα το οποίο θεωρούμε ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά και αποτελεσματικά, το προτεινόμενο οργανόγραμμα είναι η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων. Το ζήτημα αυτό το οποίο αποτελεί κορυφαία επιλογή και θεωρείται επιτελικής σημασίας στις ευρωπαϊκές Δημόσιες Ραδιοτηλεοράσεις, στην ΕΡΤ-ΑΕ έχει αντιμετωπιστεί αποσπασματικά χωρίς να εντάσσεται στην αναπτυξιακή προοπτική και την συνολική δράση της Εταιρείας. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο το «σχέδιο Οργανογράμματος» που δόθηκε στον συνδικαλιστικό μας φορέα αποτελεί ερέθισμα για έναρξη συζήτησης που αντανακλά διαθέσεις της Διοίκησης, ή ολοκληρωμένη πρόταση που θα αποτελέσει και αντικείμενο συστηματικής πίεσης από μεριάς της για την εφαρμογή του στα περισσότερα τουλάχιστον σημεία. Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων συνολικά των Γενικών Διευθύνσεων, των επιμέρους Διευθύνσεων αλλά και των τμημάτων θα έπρεπε να μας είχε γνωστοποιηθεί όπως και η σκοπιμότητα του οργανογράμματος. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε στην Ομοσπονδία ένα έγγραφο εργασίας, υπάρχουν τόσα βασικά σφάλματα σε αυτή την αρχική δομή, που είμαστε υποχρεωμένοι να επιστήσουμε την προσοχή σας πάνω τους. Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε τις αγαθές προθέσεις του συντάκτη του εγγράφου. Εν τούτοις, η προτεινόμενη δομή στερείται έστω και την στοιχειώδη λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και επάρκεια προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η ΕΡΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την (απ τη φύση της ήδη επιβαρυμένη) Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας να «φορτώνεται» επιπλέον τη Διεύθυνση Δομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. Αρκεί να φανταστούμε το Γενικό με τη μέγιστη ευθύνη για την απρόσκοπτη ροή του προγράμματος, με την πολυπλοκότητα και την ένταση των υποχρεώσεών του, να διακόπτει τη ροή επικοινωνίας και επιλογών, για να πάρει απόφαση πάνω στη μελέτη για την επέκταση του parking και την κατασκευή καινούριου φυλακίου, ενώ ταυτόχρονα να του φέρνουν τη μελέτη για επέκταση του κεραιοσυστήματος στο Δοβρούτσι. Πρόκειται για διαφορετικά αντικείμενα που δεν πρέπει να τα μπλέξουμε. Ελλείψεις υπάρχουν επίσης στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Νέων Μέσων, όπου κάποιες βασικές Διευθύνσεις Έρευνας Νέων Τεχνολογιών και Ανάπτυξης & Μελετών Τ/Ο, Ρ/Φ παρουσιάζονται σαν να μην έχουν τμήματα. Τη στιγμή που όλη η ανάπτυξη της ΕΡΤ περνάει μέσα από αυτές. Είναι αυτές που μαζί με τους τεχνικούς των Διευθύνσεων Λειτουργίας μας έκαναν πρωτοπόρους στο θέμα της ψηφιακής τηλεόρασης και στο High Definition. Το τι θα είναι η ΕΡΤ σε 2 ή 3 ή 5 χρόνια, εξαρτάται από αυτές τις Διευθύνσεις. Η σωστή δομή τους μπορεί να οδηγεί την ΕΡΤ σε σωστές επιλογές τεχνολογίας και σε σωστότερη, αποτελεσματικότερη, ποιοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία. Στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας παρατηρούμε την ύπαρξη σε μια Διεύθυνση Λειτουργίας των τομέων Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας. Λόγω του γεγονότος ότι ακόμη και σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης γίνεται αντιληπτή η ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστής Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας προτείνουμε να υπάρχουν ξεχωριστές διευθύνσεις Λειτουργίας, μια που θα αφορά το Ραδιόφωνο και θα περιλαμβάνει τα τμήματα Κεντρικού Ελέγχου, Μεταδόσεων Ι & ΙΙ, Ηχογραφήσεων, Μουσικών Συνόλων και Εγκατάστασης και Συντήρησης και μια που θα αφορά την Ενημέρωση και Πρόγραμμα με τα αντίστοιχα προς αυτή τμήματα. Αντιλαμβανόμαστε την πρόθεση της Διοίκησης για συρρίκνωση και περιορισμό των προϊσταμένων και διευθυντών, διαπιστώνουμε όμως ελλείψεις σημαντικών τμημάτων και δραστηριοτήτων, όπως: Τμήμα Μετάδοσης Προγράμματος (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΠΡΙΣΜΑ+, CINE/SPORT, ERTHD, ERTWORLD) Τμήμα Κινηματογραφίας Τμήμα Εργαστηρίου Πομπών, Αναμεταδοτών και Κεραιών Βορείου Ελλάδος Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Ανάπτυξης και Εποπτείας Τηλεόρασης Τμήμα Ανάπτυξης και Εποπτείας Ραδιόφωνου Τμήμα Δορυφορικών και Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Teletext & Εφαρμογής Τεχνολογιών Τμήμα Σχεδιασμού Φάσματος Συχνοτήτων Σελίδα 2 από 5

3 Τμήμα Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Νέων Μέσων Τμήμα Υποτιτλισμού-Μεταγλωττισμού & Ελέγχου Τμήμα Ταινιοθήκης Τμήμα Σκηνικών * οι αρμοδιότητες των παραπάνω τμημάτων αποτυπώνονται στον ισχύοντα υπηρεσιακό οργανισμό και είναι σημαντική η ύπαρξη των τμημάτων αυτών. Υπάρχει η Διεύθυνση Εποπτείας των Ραδιοφωνικών Σταθμών αλλά δεν βλέπουμε τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς στην Κρήτη και στην Πάτρα. Τούτο είναι απαραίτητο σύμφωνα και με την πρόταση που έχουμε κάνει ως Σύλλογος για την ανάπτυξη τηλεοπτικών studio συστεγασμένων σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ, ανά την Ελλάδα. Θα έπρεπε το τεχνικό κομμάτι της περιφέρειας να αποτυπωνόταν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Λειτουργίας Ενημέρωσης & Προγράμματος, Ραδιοφωνίας, όπως και στους υπόλοιπους τομείς αντίστοιχα. Δεν έχει προβλεφθεί τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου στη Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου.. Επίσης, στη Διεύθυνση Πολυμέσων θα έπρεπε να υπάρχει τμήμα Κοινωνικών Δικτύων και τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Δεν υπάρχει τμήμα Πρωτοκόλλου-Αλληλογραφίας Σε σχέση με την ονοματοδοσία τμημάτων θα προτιμούσαμε ο τίτλος των εργαστηρίων να είναι ίδιος σε όλα τα εργαστήρια και να αναφέρονται ως τμήματα Εγκατάστασης και Συντήρησης. Η Διεύθυνση Έργων και το τμήμα Συντήρησης και Επισκευών είναι σωστότερο να ονομάζονται ως Διεύθυνση Δομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και τμήμα Συντήρησης Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, αντίστοιχα. Παρατηρείται εξαιρετική ανάλυση για κάποια θέματα σε αντίθεση με αυτό που αποτυπώνεται για τις τεχνικές δραστηριότητες της εταιρείας και δεν υπάρχει γενικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.. Χρειάζεται να προβλεφθεί η Λειτουργία και ένταξη του Εικονικού Μουσείου Ραδιοτηλεόρασης & Κινηματογραφίας στο οργανόγραμμα της ΕΡΤ. Αυτό πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Ένας τομέας θα αφορά το τεχνικό κομμάτι και θα χρειαστεί να ενταχθεί στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας και ένας τομέας θα αφορά την αρχειακή & καλλιτεχνική υποστήριξη. Για το λόγο τούτο η Διεύθυνση Αρχείου, Μουσείου & Κινηματογραφίας που τώρα αναφέρεται ως απλά Διεύθυνση Μουσείου θα πρέπει να ενταχθεί εντός της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης και Προγράμματος, όπου θα έχει τμήματα που θα αφορούν τη Διαχείριση των αρχείων, το Εικονικό Μουσείο, την τεκμηρίωση, κ.α. Το τεχνικό κομμάτι που θα αφορά την ψηφιοποίηση, συντήρηση, μεταγραφές (Telecine HD, 2 ίντσες, κ.α.), τη λειτουργία του Εικονικού Μουσείου Ραδιοτηλεόρασης & Κινηματογραφίας θα πρέπει να ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας, ως Διεύθυνση Λειτουργίας Αρχείου, Μουσείου & Κινηματογραφίας. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Μελετών Τ/Ο & Ρ/Φ είναι σωστότερο ως τίτλος να είναι Ανάπτυξης και Εποπτείας Τ/Ο & Ρ/Φ με τα αρμόδια τμήματα Θαλάμων Παραγωγής, Εξωτερικών Μεταδόσεων, Πολυμέσων, Αρχείου-Μουσείου & Κινηματογραφίας. Επίσης στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας χρειάζεται να υπάρχει τμήμα Μελετών Πομπών, Αναμεταδοτών και Κεραιοσυστημάτων.. Ένα ερώτημα που προκύπτει, είναι το πως θα μπορέσουν τα τμήματα που συγχωνεύονται να λειτουργήσουν ομαλά και εύρυθμα, καθώς ο κάθε τομέας απαιτεί διαφορετική εξειδίκευση και είναι διαφορετικό το αντικείμενο της εργασίας π.χ. στον τομέα προγράμματος σε σχέση με τον τομέα ενημέρωσης.. Δεν ξέρουμε και αν θα μπορέσει να αποδώσει ένας συνάδελφος όσο ένας άλλος που ενώ έχουν την ίδια ειδικότητα, λόγω εμπειρίας έχουν αποκτήσει διαφορετική ειδίκευση. Στο όνομα της συρρίκνωσης δεν θα ήταν σωστό να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι. Θα χρειαστεί να προβλεφθεί o απαραίτητος χρόνος εκπαίδευσης-επιμόρφωσης που σίγουρα θα είναι μεγάλος, και λόγω της έλλειψης προσωπικού- έτσι ώστε άμεσα να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να αποδώσουν όλοι σε όλα Αναφερθήκαμε συνοπτικά σε σοβαρά θέματα και δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, γιατί πιστεύουμε πως το συγκεκριμένο «Οργανόγραμμα» έχει σοβαρά δομικά προβλήματα και χρήζει αντικατάστασης ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η οργάνωση της ΕΡΤ ΑΕ έχει γίνει με την φιλοσοφία της οριζόντιας οργάνωσης. Σελίδα 3 από 5

4 Δεν έχουν καθορισθεί σαφώς τα πλαίσιο μέσα στα οποία κάθε βαθμίδα αυτενεργεί, αλλά αυτό γίνεται μέσα στα όρια που θέτει η κάθε ανώτερη βαθμίδα διοίκησης στην χαμηλότερη.. Έτσι η λειτουργία του θεσμών παίρνει κι έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα ανώτερου στελέχους κάθε βαθμίδας. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου που να είναι προσαρμοσμένες στο ισχύον οργανόγραμμα, αλλά εφαρμόζονται διαδικασίες που υπήρχαν όταν η εταιρεία ήταν οργανωμένη με την μορφή πυραμίδας. Με αυτό τον τρόπο δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ο οργανισμός και απαιτούνται διορθώσεις. Επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες και σαφείς διαδικασίες μπορεί να λαμβάνονται και να εκτελούνται αποφάσεις οι οποίες δεν κοινοποιούνται άμεσα προς τους χρήστες και άρα να μη χρησιμοποιούνται από τους χρήστες. Για τον παραπάνω λόγο επίσης άλλες να είναι οι ανάγκες οι πραγματικές ανάγκες του χρήστη και άλλες αποφάσεις να λαμβάνονται. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι προτάσεις αφορούν κυρίως τον τεχνικό κλάδο. Δημιουργία Υπηρεσίας Λειτουργίας και Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού παρά τω Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε οργανογράμματος, είναι το να διαπιστώνουμε τι δεν λειτουργεί σωστά και να βρίσκουμε τρόπους να το διορθώσουμε. Στόχος είναι η πρόληψη και όχι μόνο η εκ των υστέρων πυροσβεστική παρέμβαση. Σε κάθε Διεύθυνση του οργανισμού ορίζεται άτομο ή ομάδα που αρμοδιότητά τους θα είναι η τήρηση και ο έλεγχος των διαδικασιών, καθώς και η τροποποίηση αυτών σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας. Το άτομο ή η ομάδα αυτή λογοδοτεί στον Διευθυντή του και στην Υπηρεσία Λειτουργίας και Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Τα άτομα που ασχολούνται με το θέμα Λειτουργίας και Ελέγχου Διαδικασιών παρακολουθούν την εξέλιξη των θεμάτων και τα στάδια αυτών που αφορούν τις Διευθύνσεις που εργάζονται. Οι Διευθύνσεις Λειτουργίας να συμμετέχουν με προτάσεις και γνωμοδότηση στην βελτίωση και την ανάπτυξη του εξοπλισμού τους, οι δε Διευθύνσεις Ανάπτυξης να λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα λειτουργίας και τη γνώμη των Διευθύνσεων Λειτουργίας για να αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες αργότερα. Χρειάζεται να ενταχθούν οι υπηρεσίες νέων τεχνολογιών που μέχρι σήμερα αφορούν ΑΜΕΑ (υποτιτλισμός, ακουστική περιγραφή, νοηματική γλώσσα, sms, κ.α.) στο Τμήμα Teletext & Εφαρμογής Τεχνολογιών Να δημιουργηθεί Οπτικοαουστικό Εργαστήρι το οποίο θα λειτουργεί υπό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που θα παρακολουθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης της Ε.Ε., και θα μεριμνά για την Τεχνική, κυρίως εκπαίδευση του προσωπικού, γιατί με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της καλής απόδοσης του προσωπικού. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να θεσμοθετείτο Τεχνικό Συμβούλιο ΕΡΤ, όπου θα συμμετείχαν οι Γενικοί Διευθυντές με τους αντίστοιχους Διευθυντές του τεχνικού κλάδου, το οποίο θα συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή ανάλογα με τα θέματα αιχμής όπου θα συζητώνται θέματα που αφορούν τον τεχνικό σχεδιασμό και τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, κ.α. Με τη σειρά του ο κάθε Διευθυντής θα συγκαλεί τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα συνάντηση εργασίας και επικοινωνίας με τους υφιστάμενους του., και ούτω καθεξής (αυτό θα έπρεπε να γίνεται σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις. Στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Νέων Μέσων και της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας να διαρθρωθούν υπηρεσίες που θα έχουν ως καθήκον τη διαμόρφωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της ραδιοτηλεοπτικής αλυσίδας. Σε ότι αφορά την υλοποίηση καινούργιων εγκαταστάσεων σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι σχέσεις και οι ρόλοι. Ο σχεδιασμός των νέων έργων θα πρέπει να γίνεται από την Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Νέων Μέσων με συμμετοχή στο στάδιο της μελέτης, της αντίστοιχης ανά περίπτωση Διεύθυνσης Λειτουργίας. Στη συνέχεια η Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Νέων Μέσων παρακολουθεί από τεχνικής πλευράς την υλοποίηση των προμηθειών και η Διεύθυνση Λειτουργίας αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση σε συνεργασία με το μελετητή για να ακολουθούνται τα συμφωνημένα σχέδια και να γίνονται τυχόν αναγκαίες διορθώσεις. Tέλος καταθέτει εγγράφως τυχόν διαφωνίες. Τα μη εργαστηριακά τμήματα των Διευθύνσεων Λειτουργίας, εκτός από την υποβολή προτάσεων, συμμετέχουν στο βαθμό που τους αναλογεί στην υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων. Επίσης, έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο και τη συντήρηση σε πρώτο βαθμό όχι μόνο του εξοπλισμού αλλά και λογισμικού, μεμονωμένου ή στα πλαίσια ολοκληρωμένων λύσεων. Τέλος σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Νέων Μέσων που παρέχει την απαιτούμενη θεωρητική υποστήριξη δημιουργούν προτυποποιημένες διαδικασίες για την παραγωγικότερη και πιο αξιόπιστη υλοποίηση των εργασιών τους και ειδικότερα αυτών που Σελίδα 4 από 5

5 είναι πλέον νευραλγικές (ζωντανές μεταδόσεις, ροή). Η ροή εργασίας και διαδικασιών να είναι συμφωνημένη και προτυποποιημένη, καθώς η σημαντικότερη παράμετρος δεν είναι τα χρησιμοποιούμενα ανά περίπτωση εργαλεία, αλλά η διαμόρφωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της ραδιοτηλεοπτικής αλυσίδας. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Νέων Μέσων στις διεθνείς συναντήσεις της EBU και η συνεργασία με άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Να υπάρχει σενάριο εκτάκτου ανάγκης και σενάριο εναλλακτικών δυνατοτήτων για τη διασφάλιση πρωτίστως του ραδιοτηλεοπτικού σήματος καθώς και των διαφόρων εργασιών, τα οποία να είναι γνωστά σε όλο το τεχνικό προσωπικό ανά αντικείμενο και κομβικά στην ιεραρχία για να μην προκύπτει πανικός και ο οποιοσδήποτε μέσα στο δικό του ζόρι και πανικό να παρεμβαίνει και... να εκτίθεται η ΕΡΤ. Να καθορισθούν με ακρίβεια οι εργασίες στις οποίες χρειάζεται τεχνικός συγκεκριμένης ειδικότητας, ώστε να μην υποκαθίσταται για λόγους οικονομίας, κατά κανόνα εις βάρος της ποιότητας και της αξιοπιστίας από άλλες αναρμόδιες ειδικότητες Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες φορές λόγω προσωπικών γνωριμιών αλλάζει η φιλοσοφία διεκπεραίωσης, αυτό είναι ανακατωσούρα και αταξία, και όταν προκύψει πρόβλημα... τα ρίχνουν συνήθως στον τεχνικό φταίει δε φταίει εξ αντικειμένου. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουν οι σχέσεις και οι ρόλοι και να μην επαναληφθούν φαινόμενα κατά τα οποία άτομα εκτός υπηρεσιακής αλυσίδας και μη θεσμοθετημένα να είναι αρμόδια για σημαντικές επιλογές για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ΕΡΤ. Αυτό εκτός άλλων προβλημάτων και καθυστερήσεων που φέρει υποτιμά σύσσωμο το προσωπικό και τη διοίκηση του οργανισμού. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι η αμφίδρομη επικοινωνία των εργαζομένων στην υπηρεσιακή αλυσίδα (οριζόντια και κατακόρυφα) και να σταματήσει να παρατηρείται το φαινόμενο να λαμβάνονται αποφάσεις σε θέματα εκτός αρμοδιότητας και να εκτίθεται τελικά η εταιρεία. Να υποστηριχθεί η Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Νέων Μέσων με αντίστοιχο εργαστήριο, ώστε να μπορεί η ΕΡΤ να έχει άποψη για την εισαγωγή τουλάχιστον των κυριότερων νέων τεχνολογιών. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού οργάνων μέτρησης στους χώρους των εργαστηρίων της ΕΡΤ, επιβάλει την περιοδική διακρίβωση τους, με σκοπό την βελτίωση του παραγόμενου έργου και την πιστοποίηση του. Η διακρίβωση μπορεί να πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Νέων Μέσων. Το σχέδιο Οργανογράμματος το οποίο μας δόθηκε συρρικνώνει τις δραστηριότητες της εταιρείας. Δεν γίνεται απλά μια οργανωτική ανασυγκρότηση. Το Οργανόγραμμα μιας υγιούς εταιρείας θα πρέπει να εξασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εύρυθμη λειτουργία, να είναι ελαστικό και να προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Πέραν αυτών, πρόθεση της πρότασής μας ήταν να συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κατά προτεινόμενη διεύθυνση και τμήμα, γιατί κατά τη γνώμη μας σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα «αταξίας και ανακατωσούρας». Είναι επίσης σημαντικό να προβλεφθεί η ετήσια βελτιστοποίηση με τις αλλαγές που θα προκύπτουν λόγω της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση η όποια οργανωτική και προγραμματική αναδιάρθρωση στην ΕΡΤ, όπως άλλωστε και σε όλο το δημόσιο τομέα γενικότερα, πρέπει να έχει σαν αφετηρία ένα όραμα για την εξυπηρέτηση της Ελληνικής Κοινωνίας, ασφαλώς σχεδιασμένη για την βελτιστοποίηση του κόστους, αξιοποίηση προσωπικού, αποφυγή σπατάλης και όχι αντίθετα να προτάσσει την προσαρμογή ενός αναιμικού προγράμματος στη λογική προαποφασισμένων περικοπών και «συρρικνώσεων». Για κάθε διευκρίνιση στη διάθεσή σας. Η Πρόεδρος Με εκτίμηση, Για το Δ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας Μηλιά Κοτσιώνη Κωνσταντίνος Μαντάς Σελίδα 5 από 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα: Παρατηρήσεις- απόψεις επί του προτεινόμενου οργανογράμματος της Γ.Γ.Δ.Ε. και καθορισμός συνάντησης με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα: Παρατηρήσεις- απόψεις επί του προτεινόμενου οργανογράμματος της Γ.Γ.Δ.Ε. και καθορισμός συνάντησης με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 Αθήνα, 30-5 - 2013 114 71 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ : 101 ΤΗΛ. : 210-6440873 FAX : 210-6454223 SITE: www.poseypexode.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα