ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής"

Transcript

1 ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Φορείς του κινούμενου φορτίου στα μέταλλα είναι α. αρνητικά ιόντα και ηλεκτρόνια. β. μόνο θετικά ιόντα. γ. μόνο τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. δ. θετικά και αρνητικά ιόντα. Πριν από την εφαρμογή του ηλεκτρικού πεδίου τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των μεταλλικών αγωγών α. είναι ακίνητα. β. εκτελούν προσανατολισμένη κίνηση. γ. κινούνται άτακτα. δ. κινούνται με την ταχύτητα του φωτός Ένας λαμπτήρας που διαρρέεται από ρεύμα α. φορτίζεται. β. μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική. γ. καταναλώνει ηλεκτρικό φορτίο. δ. τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με το δεύτερο κανόνα του Kirchhoff α. κατά μήκος ενός κλειστού κυκλώματος το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού είναι ίσο με μηδέν. β. σ ένα κλειστό κύκλωμα το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων είναι ίσο με μηδέν. γ. η ενέργεια που ένα κύκλωμα απορροφά είναι ίση με μηδέν. δ. το φορτίο ενός κυκλώματος είναι ίσο με μηδέν. Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής σ ένα κύκλωμα είναι α. να παράγει ηλεκτρικά φορτία. β. να δημιουργεί διαφορά δυναμικού. γ. να μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε χημική. δ. να δημιουργεί ενέργεια από το μηδέν. Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού σταθερής θερμοκρασίας είναι α. ανάλογη της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του. β. αντιστρόφως ανάλογη της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του. γ. ανεξάρτητη από την τιμή και την πολικότητα της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του. δ. ανάλογη με το τετράγωνο της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του. Ο νόμος του Ohm ισχύει α. για τις λυχνίες κενού. β. για τους κρυσταλλικούς ανορθωτές. γ. για τους μεταλλικούς αγωγούς σταθερής θερμοκρασίας. δ. για τους αγωγούς για τους οποίους ισχύει η σχέση = /. Σε ηλεκτρική θερμάστρα αναγράφονται τα στοιχεία 0 /1000 W. υτό σημαίνει ότι α. λειτουργεί μόνο υπό τάση 0. β. μπορεί να καταναλώνει ισχύ μόνο 1000 W. γ. καταναλώνει ισχύ 1000 W, όταν λειτουργεί σε τάση 0. δ. διαρρέεται από ρεύμα, όταν λειτουργεί κανονικά. 9. Δύο ομογενείς χάλκινοι κυλινδρικοί αγωγοί και ίδιας θερμοκρασίας και ίδιου εμβαδού διατομής, έχουν μήκη L και L = L A, αντίστοιχα. Οι αντιστάσεις A και B των αγωγών συνδέονται με τη σχέση B α. A = B, β. B = A, γ. B = 8 A, δ. 10. = A 4 Όταν ανάμεσα σε δύο σημεία ενός κυκλώματος υπάρχει τάση 6, τότε το τμήμα που οριοθετείται από τα δύο αυτά σημεία α. διαρρέεται από ρεύμα 6.

2 β. καταναλώνει ισχύ 6 W για κάθε Coulomb μετακινούμενου φορτίου. γ. καταναλώνει ενέργεια 6 J για κάθε Coulomb μετακινούμενου φορτίου. δ. αποκτά φορτίο 6 C. Κεφάλαιο 3.1 Τα ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας μιας συσκευής είναι 0 /1100 W. Συνδέουμε τη συσκευή σε τάση 0. Τότε α. η ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή ανά δευτερόλεπτο είναι 0 J. β. η αντίστασή της είναι 0 Ω. γ. η ισχύς της είναι 4000 W. δ. η συσκευή διαρρέεται από ρεύμα 5. Στα άκρα ενός χάλκινου σύρματος, σταθερής θερμοκρασίας, εφαρμόζεται τάση. ν διπλασιάσουμε την τάση, τότε α. θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύματος. β. θα διπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος. γ. θα διπλασιαστεί και η ένταση του ρεύματος και η αντίσταση του σύρματος. δ. θα υποδιπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος. Η αντίσταση ενός χάλκινου σύρματος που υπακούει στο νόμο του Οhm, εξαρτάται από α. την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του. β. την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. γ. τη τάση και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. δ. τη θερμοκρασία του. Το αγώγιμο μέρος ενός ηλεκτρικού κινητήρα αποτελείται από καλώδιο, του οποίου η αντίσταση είναι ίση με. ν το ρεύμα που διαρρέει τον κινητήρα είναι Ι, το γινόμενο Ι (πτώση τάσης) είναι α. μικρότερο από την τάση στα άκρα του κινητήρα. β. μεγαλύτερο από την τάση στα άκρα του κινητήρα. γ. ίσο την τάση στα άκρα του κινητήρα. δ. άλλοτε μικρότερο και άλλοτε μεγαλύτερο από την τάση στα άκρα του κινητήρα. Για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τους λαμπτήρες Λ 1, Λ και Λ 3 ισχύει α. Ι 1 > Ι > Ι 3 β. Ι 1 = Ι = Ι 3 γ. Ι 1 = Ι 3 > Ι δ. Ι 3 > Ι > Ι 1 Οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις είναι χαρακτηριστικές καμπύλες τεσσάρων διαφορετικών διπόλων. Ο νόμος του Ohm α. ισχύει και για τα τέσσερα δίπολα. β. ισχύει μόνο για το δίπολο του οποίου χαρακτηριστική είναι η (). γ. ισχύει μόνο για το δίπολο του οποίου χαρακτηριστική είναι η (1). δ. δεν ισχύει για κανένα από τα δίπολα αυτά. Λ 3 Λ Ε Λ (1) () Το φαινόμενο Joule εμφανίζεται α. σε κάθε συσκευή στην οποία οι ρευματοφόροι αγωγοί έχουν έστω και μικρή ωμική αντίσταση. (3) (4) 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης

3 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ β. μόνο στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες. γ. μόνο στους αγωγούς που υπακούουν στο νόμο του Ohm. δ. μόνο στο εσωτερικό των ηλεκτρικών πηγών. 17. Η σχέση ορισμού της αντίστασης είναι l α. = β. = γ. = ρ δ. = S Οι μετρητές της ΔΕΗ (ρολόγια) μετράνε α. το φορτίο που καταναλώνουμε. β. το ρεύμα που καταναλώνουμε. γ. την ενέργεια που καταναλώνουμε. δ. την ισχύ που καταναλώνουμε. Μια ηλεκτρική κουζίνα έχει χαρακτηριστικά λειτουργίας 4400 W/0. Η ασφάλεια προστασίας της πρέπει να είναι α. 10, β. 11, γ. 16, δ Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας γεννήτριας είναι α. η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί στα φορτία για να τα θέσει σε κίνηση. β. η ενέργεια που καταναλώνεται στο εσωτερικό της. γ. η ενέργεια που παρέχει στο κύκλωμα. δ. ανεξάρτητη της έντασης του ρεύματος που τη διαρρέει. 1. Δίνονται οι παρακάτω σχέσεις:. = /. P = t Γ. W = t Δ. P= Για αντιστάτη με αντίσταση ισχύουν α. οι σχέσεις και. β. οι σχέσεις, και Γ. γ. η σχέση Δ. δ. όλες οι προηγούμενες σχέσεις. Μια πηγή είναι βραχυκυκλωμένη όταν α. δε διαρρέεται από ρεύμα. β. παρέχει ρεύμα στο εξωτερικό κύκλωμα. γ. οι δύο πόλοι της έχουν το ίδιο δυναμικό. δ. έχει μηδενιστεί η εσωτερική της αντίσταση. ντιστάτης συνδέεται στους πόλους μιας γεννήτριας που έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση. ν συνδέσουμε σε σειρά με τον αντιστάτη άλλον όμοιο αντιστάτη τότε η ένταση του ρεύματος α. θα διπλασιαστεί. β. θα παραμείνει σταθερή. γ. θα υποδιπλασιαστεί. δ. θα τετραπλασιαστεί. Όταν δυο αντιστάτες 1 και ( 1 ) συνδέονται παράλληλα α. έχουν στα άκρα τους ίδια τάση. β. διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. γ. καταναλώνουν την ίδια ηλεκτρική ενέργεια στη μονάδα του χρόνου. δ. η ισοδύναμη αντίστασή τους προκύπτει από τη σχέση = Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας πηγής φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σημείο τομής της καμπύλης με τον άξονα της πολικής τάσης της μπαταρίας, εκφράζει A α. την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής. β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. γ. την τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης. δ. την ισχύ της πηγής. O B 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης / ΚΕΕ

4 µ σ 4 Κεφάλαιο Η πολική τάση μιας πηγής ισούται με την ηλεκτρεγερτική της δύναμη α. όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα. β. όταν είναι βραχυκυκλωμένη. γ. σε κάθε περίπτωση. δ. ουδέποτε. 7. Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας μπαταρίας φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σημείο τομής της καμπύλης με τον άξονα της έντασης του ρεύματος εκφράζει α. την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής. β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. γ. την τιμή του ρεύματος βραχυκύκλωσης. δ. την ισχύ της πηγής Όταν δυο αντιστάτες 1 και ( 1 ) συνδέονται σε σειρά α. έχουν στα άκρα τους ίδια τάση. β. διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. γ. καταναλώνουν την ίδια ηλεκτρική ενέργεια στη μονάδα του χρόνου δ. η ισοδύναμη αντίστασή τους προκύπτει από τη σχέση = + 1 Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής α. είναι πάντοτε μεγαλύτερη από τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των πόλων της. β. είναι πάντοτε μικρότερη από τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των πόλων της. γ. μετριέται σε Ν/C. δ. είναι ίση με την τάση στους πόλους της, όταν δε διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής α. αναφέρεται σε δύο σημεία του κυκλώματος. β. εκφράζει την ανά μονάδα φορτίου ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία τροφοδοτείται ολόκληρο το κύκλωμα. γ. εκφράζει την ανά μονάδα φορτίου ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται στο εξωτερικό τμήμα του κυκλώματος. δ. δεν αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της πηγής. 31. Στοιχείο ταυτότητας μιας ηλεκτρικής πηγής είναι α. η ηλεκτρεγερτική της δύναμη Ε και η ισχύς της P. β. η ισχύς Ρ και η πολική της τάση. γ. η πολική της τάση και η εσωτερική της αντίσταση r. δ. η ηλεκτρεγερτική της δύναμη Ε και η εσωτερική της αντίσταση r. A O B Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράμμα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το γράμμα Λ αν την κρίνετε λανθασμένη. Στους μεταλλικούς αγωγούς οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τα θετικά φορτία. Η διαφορά δυναμικού είναι η αιτία του ηλεκτρικού ρεύματος στους αγωγούς. Το 1 ma είναι μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Η απόκλιση του δείκτη ενός αμπερόμετρου είναι ανεξάρτητη από το ρεύμα που περνάει μέσα από αυτό. Το αμπερόμετρο μετράει τάση. Η λειτουργία του αμπερόμετρου στηρίζεται στα χημικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εσωτερική αντίσταση των αμπερομέτρων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Το βολτόμετρο πρέπει να έχει μεγάλη εσωτερική αντίσταση. Το βολτόμετρο συνδέεται σε διακλάδωση στο κύκλωμα. 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης

5 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Η εκτροπή του δείκτη του βολτόμετρου είναι ανεξάρτητη από την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. Η ηλεκτρική ισχύς σε τμήμα κυκλώματος δίνεται από τη σχέση P = Η λειτουργία των ηλεκτρικών ασφαλειών (στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού μας) βασίζεται στο φαινόμενο Joule. Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει σε τμήμα κυκλώματος δίνεται από τον τύπο W = AB Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει σ ένα αντιστάτη μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερμική. Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει σ ένα αντιστάτη δίνεται από τη σχέση W = t. Το φαινόμενο Joule παρατηρείται και σ ένα ηλεκτρικό κινητήρα. Πτώση τάσης παρατηρούμε σ ένα αντιστάτη, αλλά όχι σ ένα κινητήρα. Το φαινόμενο Joule αποτελεί το μοναδικό ενεργειακό μετασχηματισμό που συμβαίνει στην περίπτωση των αντιστατών. Το υλικό κατασκευής του μεταλλικού νήματος στο λαμπτήρα πυρακτώσεως έχει χαμηλό σημείο τήξης. Δύο μεταλλικοί κυλινδρικοί αγωγοί του ίδιου μήκους και εμβαδού διατομής, παρουσιάζουν πάντα την ίδια αντίσταση. Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών οι αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Στην κατά σειρά σύνδεση ανόμοιων αντιστατών, ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας είναι ίδιος για όλους τους αντιστάτες. Στην παράλληλη σύνδεση ανόμοιων αντιστατών, ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας είναι ίδιος για όλους τους αντιστάτες. Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών ισχύει ισ = ν Στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών προκύπτει αντιστάτης με αγωγιμότητα ίση με το άθροισμα των α- γωγιμοτήτων των αντιστατών. Σε κάθε σύνδεση αντιστατών, η ηλεκτρική ισχύς που μεταβιβάζεται από την πηγή στο σύστημα είναι ίση με το ά- θροισμα των ισχύων που καταναλώνουν οι αντιστάτες. Το γινόμενο της πολικής τάσης π μιας γεννήτριας επί την ένταση Ι του ρεύματος που τη διαρρέει εκφράζει την ανά μονάδα χρόνου ενέργεια που προσφέρεται από τη γεννήτρια στο εξωτερικό κύκλωμα. Σε ένα κλειστό κύκλωμα με πηγή (E, r) και αντιστάτη η πολική τάση της πηγής είναι μικρότερη από την ηλεκτρεγερτική της δύναμη. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής εκφράζει την ανά μονάδα φορτίου ποσότητα ολικής ενέργειας με την οποία αυτή τροφοδοτεί το κύκλωμα. Οι μπαταρίες μετατρέπουν χημική ενέργεια σε ηλεκτρική. Το γινόμενο της πολικής τάσης μιας γεννήτριας ( π ) επί την ένταση του ρεύματος (Ι) που την διαρρέει, είναι μικρότερο από την ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα. Μονάδα μέτρησης της ΗΕΔ μιας πηγής είναι το 1 J (Joule). 5 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Σε κάθε περίπτωση να θεωρήσετε ότι το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι (κατ απόλυτο τιμή) ίσο με e= 1610, 19 C 1. Συναρμολογούμε το παραπλεύρως κύκλωμα, που αποτελείται από δύο όμοιους λαμπτήρες Λ 1 και Λ, την πηγή Ε και το διακόπτη δ. Κλείνοντας το διακόπτη, το κύκλωμα αρχίζει να διαρρέεται από ρεύμα. Θα φωτοβολούν το ίδιο οι δύο λαμπτήρες Λ 1 και Λ ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Λ Λ 1 Ε δ. Όταν κλείσουμε το διακόπτη στο κύκλωμα του προηγούμενου σχήματος, οι δύο λαμπτήρες Λ 1 και Λ α. θα ανάψουν ταυτόχρονα. β. δεν θα ανάψουν ταυτόχρονα, θα ανάψει πρώτα ο Λ 1 και μετά ο Λ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. A Γ 3. Ο κυλινδρικός αγωγός του σχήματος στενεύει στην περιοχή, ενώ στις περιοχές και Γ έχει την ίδια διατομή. Η ρευματική ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων - e υ του έχει φορά από το προς το Γ. 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης / ΚΕΕ

6 6. Η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι α. από το προς το Γ. β. από το Γ προς το.. Για την ένταση του ρεύματος ισχύει α. Ι = Ι = Ι Γ, β. Ι > Ι > Ι Γ, γ. Ι < Ι < Ι Γ, δ. Ι = Ι Γ < Ι Γ. Για τις ρευματικές ταχύτητες, ισχύει α. υ = υ = υ Γ, β. υ < υ < υ Γ, γ. υ = υ Γ > υ, δ. υ = υ Γ < υ Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις και να τις δικαιολογήσετε. 4. Συνδέουμε ένα λαμπάκι 6 /15 W με μπαταρία 4,5. Συνεπώς το λαμπάκι α. θα λειτουργεί κανονικά. β. θα καεί. γ. θα λειτουργεί αποδίδοντας μικρότερη ισχύ από την αναγραφόμενη. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 5. Το κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από έναν αντιστάτη και μια πηγή (E, r). Σε κοινούς άξονες σχεδιάζουμε τη χαρακτηριστική του αντιστάτη (1) και της πηγής (). Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω ισχυρισμούς, δικαιολογώντας την άποψή σας. α. Η κλίση της γραμμής (1) εκφράζει την αντίσταση του αντιστάτη. β. Το σημείο Γ εκφράζει το ρεύμα βραχυκύκλωσης. γ. Το σημείο εκφράζει την ΗΕΔ της πηγής. E δ. Η ένταση του ρεύματος, που εκφράζει το σημείο Γ, είναι + r 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης Κεφάλαιο Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω ισχυρισμούς: α. Στην κατά σειρά σύνδεση δύο αντιστατών, προκύπτει αντιστάτης με αντίσταση μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη των δύο αντιστάσεων. β. Στην παράλληλη σύνδεση δύο αντιστατών, προκύπτει αντιστάτης με αντίσταση μικρότερη από τη μικρότερη των δύο αντιστάσεων. 7. ντιστάτης συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση. ν συνδέσουμε παράλληλα με τον αντιστάτη άλλον όμοιο αντιστάτη, τότε η ένταση του ρεύματος α. θα διπλασιαστεί. β. θα παραμείνει σταθερή. γ. θα υποδιπλασιαστεί. δ. θα τετραπλασιαστεί. Με ποιο από τα παραπάνω συμφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 8. ντιστάτης συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση. ν συνδέσουμε σε σειρά με τον αντιστάτη άλλον όμοιο αντιστάτη, τότε η ισχύς στο εξωτερικό κύκλωμα της γεννήτριας α. θα διπλασιαστεί. β. θα παραμείνει σταθερή. γ. θα υποδιπλασιαστεί. δ. θα τετραπλασιαστεί. Με ποιο από τα παραπάνω συμφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 9. ντιστάτης συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση. ν συνδέσουμε σε σειρά με τη γεννήτρια άλλην όμοια γεννήτρια, τότε η θερμική ισχύς στον αντιστάτη α. θα διπλασιαστεί. β. θα παραμείνει σταθερή. γ. θα υποδιπλασιαστεί. δ. θα τετραπλασιαστεί. Με ποιο από τα παραπάνω συμφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 10. Ποιο στοιχείο κυκλώματος ονομάζεται δίπολο; Να αναφέρεται τρία γνωστά δίπολα. 11. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισμό: Σε κύκλωμα με πηγή και αντιστάτη, η σύνδεση του A 1 E, r Γ

7 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ βολτόμετρου στα άκρα του αντιστάτη έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση του μεγέθους που θέλουμε να μετρήσουμε. Για το λόγο αυτό πρέπει το βολτόμετρο να έχει μεγάλη αντίσταση σε σχέση με την αντίσταση του αντιστάτη. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Με τη βοήθεια των σχέσεων ορισμού των μεγεθών: ένταση Ι ρεύματος, τάση και ισχύς Ρ να αποδείξετε τη σχέση που τα συνδέει. 13. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εννοιών αντιστάτης και αντίσταση ; 14. Δύο αντιστάτες συνδέονται α. σε σειρά β. παράλληλα. Να αποδείξετε σε κάθε μία περίπτωση τη σχέση που δίνει την ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας που προκύπτει. 15. πό τι εξαρτάται η αντίσταση μεταλλικού κυλινδρικού αγωγού; Να γραφεί η σχετική μαθηματική εξίσωση και να εξηγηθούν τα σύμβολα. 16. Κόψαμε ένα ομογενές κυλινδρικό σύρμα σε δύο μέρη και και σχεδιάσαμε σε κοινούς άξονες τις χαρακτηριστικές τους. πό αυτές προκύπτει ότι το μήκος του είναι α. μεγαλύτερο από το μήκος του. β. μικρότερο από το μήκος του. γ. ίσο με το μήκος του. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 17. Ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται θερμότητα σε έναν αντιστάτη δίνεται από τη σχέση P = είτε από τη σχέση P=. Σύμφωνα με την πρώτη σχέση, ο ρυθμός αυτός είναι ανάλογος της αντίστασης, ενώ σύμ- φωνα με τη δεύτερη σχέση είναι αντιστρόφως ανάλογος της αντίστασης. Πώς το εξηγείτε; 18. γωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 m. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά το φορτίο που διέρχεται από διατομή του αγωγού, σε συνάρτηση με το χρόνο. [π.(α) 1, ηλεκτρόνια] 19. Θεωρούμε ότι το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά με συχνότητα f = 5, Hz. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που παράγει. [π. 8, ] 0. Σύρμα από υλικό με ειδική αντίσταση ρ 1 =, Ω m έχει μήκος 314 km και διάμετρο δ 1 = 1 mm. Να υπολογίσετε α. την αντίσταση του σύρματος. β. την ειδική αντίσταση του υλικού ενός άλλου σύρματος, μήκους 471 km και διαμέτρου 1,5 mm, που έχει την ίδια αντίσταση με το πρώτο σύρμα. [π.(α) 1, Ω, (β) 4, Ω m] 1. Ένα σύρμα από χρωμονικελίνη μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια που του προσφέρεται σε θερμική, με ρυθμό 880 J/s, όταν στα άκρα του εφαρμόζεται τάση 0. α. Ποιο φυσικό μέγεθος εκφράζει το ρυθμό μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική; Ποια σχέση συνδέει το μέγεθος αυτό με την αντίσταση του αγωγού και την τάση στα άκρα του; β. Να υπολογίσετε την αντίσταση του σύρματος και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. γ. Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε κατά λεπτό από μια διατομή του σύρματος; [π. (β) 55 Ω, 4 A, (γ) 1, ηλεκτρόνια]. Τρεις αντιστάτες 1 = 10 Ω, = 0 Ω και 3 = 30 Ω συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται τάση. Η τάση στα άκρα του είναι = 0. Να βρείτε α. την τάση στα άκρα καθενός από τους άλλους δύο αντιστάτες. β. την τάση τροφοδοσίας. γ. τη συνολικά καταναλισκόμενη ισχύ. [π. (α) 10, 30, (β) 60, (γ) 60 W] 7 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης / ΚΕΕ

8 8 Κεφάλαιο Στο κύκλωμα του σχήματος να βρείτε α. την ισοδύναμη αντίσταση του διπόλου που προκύπτει από τη σύνδεση των τριών αντιστατών. β. τη διαφορά δυναμικού. γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. δ. την ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης 1 Ω. [π. (α) Ω, (β) 4, (γ), 4, 6, (δ) 48 W] 4. Στη συνδεσμολογία του σχήματος να βρείτε α. την ισοδύναμη αντίσταση του διπόλου που προκύπτει από τη σύνδεση των αντιστατών 1, 3 και 4. β. την ισοδύναμη αντίσταση μεταξύ των σημείων και. γ. τη διαφορά δυναμικού AB αν το ρεύμα στη είναι = 1 A. [π. (α) 9 Ω, (β) 0 Ω, (γ) 40 ] 5. Δύο αντιστάτες 1 = 10 Ω και = 0 Ω συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται τάση = 60. Να βρείτε α. την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο αντιστατών. β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. γ. την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη. δ. την ενέργεια που μεταβιβάζεται στο σύστημα των δύο αντιστατών σε χρονικό διάστημα 1 min. [π. (α) 30 Ω, (β), (γ) 0, 40, (δ) 700 J] 6. Στη συνδεσμολογία του σχήματος να βρείτε α. πόση είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων και Γ, αν AB = 5. 1 β. πόσος είναι ο λόγος των αντιστάσεων των δύο αντιστατών. γ. τις τιμές των 1 και, αν η ισοδύναμη αντίσταση του διπόλου Γ είναι ολ = 1 Ω. 5 1 [π.(α) 1, (β) = 1, (γ) 1 = 10 Ω, = Ω] 7. Στο διάγραμμα του σχήματος έχει παρασταθεί γραφικά η ένταση Ι του (ma) ρεύματος σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού, για δύο σύρματα χαλκού (1) και () ίδιου μήκους. 6 α. Πόση είναι η αντίσταση κάθε σύρματος; β. ν το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του σύρματος () είναι 6 mm, πόσο είναι το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του σύρματος (1); [π.(α) 6 kω, kω, (β) mm ] Ι = 1 8. Τρεις αντιστάτες με αντίσταση ο καθένας συνδέονται σε σειρά. ν στα άκρα του συστήματος εφαρμοστεί τάση = 30, η συνολική ισχύς που καταναλώνεται είναι ίση με P = 30 W. α. Πόση είναι η αντίσταση κάθε αντιστάτη; β. Να βρείτε τη συνολική ισχύ που καταναλώνεται, αν οι τρεις αντιστάτες συνδεθούν παράλληλα προς την τάση. [π. (α) 10 Ω, (β) 70 W] 9. Ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας ισχύος 480 W είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με τάση 10. α. Πόση είναι η αντίσταση του θερμαντήρα; β. Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει όταν λειτουργεί κανονικά; γ. Πόση ισχύ καταναλίσκει ο θερμαντήρας, αν η τάση στα άκρα του γίνει 90 ; Υποθέτουμε ότι η αντίστασή του παραμένει σταθερή. [π. (α) 30 Ω, (β) 4, (γ) 70 W] 30. Ένας αντιστάτης, του οποίου η αντίσταση είναι 10 kω, καταναλώνει 4 W. α. Πόση είναι η τάση στα άκρα του; β. Πόση ισχύ καταναλώνει, αν στα άκρα του εφαρμοστεί τάση 100 ; [π. (α) 00, (β) 1 W] = 11 Ω 4 = 18 Ω Ω 6 Ω 4 Ω = 6 - () 1 1 = 4 Ω = 8 Ω 3 = 6 Ω A Γ (1) 1 (olt) 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης

9 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Καθένας από τους τρεις αντιστάτες του σχήματος έχει αντίσταση 3 Ω. Δεδομένου ότι στον αντιστάτη 3 καταναλώνεται ενέργεια με ρυθμό 48 J/s, να βρείτε α. την ένταση του ρεύματος στον αντιστάτη 3. β. την ισχύ που καταναλίσκεται στον αντιστάτη 1. γ. τη συνολική ισχύ που καταναλίσκεται στη συνδεσμολογία. [π. (α) 4, (β) 1 W, (γ) 7 W] Θέλουμε να κατασκευάσουμε δυο αντιστάτες, οι οποίοι όταν συνδέονται κατά σειρά έχουν ισοδύναμη αντίσταση 10 Ω, ενώ όταν συνδέονται παράλληλα έχουν ισοδύναμη αντίσταση,4 Ω. Διαθέτουμε ομογενές σύρμα, σταθερής διατομής, που παρουσιάζει αντίσταση Ω κατά μέτρο μήκους. Να υπολογίσετε α. την αντίσταση κάθε αντιστάτη. β, το απαιτούμενο μήκος σύρματος για κάθε αντιστάτη. [π.(α) 6 Ω, 4 Ω, (β) 3 m, m] 33. α. ντιστάτης 1 = 100 Ω συνδέεται παράλληλα με αντιστάτη = 5 Ω. Να βρείτε την τιμή της αντίστασης 3 ενός άλλου αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με το συνδυασμό των 1 και, ώστε η ισοδύναμη αντίσταση να είναι ίση με 1. β. ντιστάτης 1 = 100 Ω συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη = 5 Ω. Να βρείτε την τιμή της αντίστασης 3 ενός άλλου αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουμε παράλληλα με το συνδυασμό των 1 και, ώστε η ισοδύναμη αντίσταση να είναι ίση με 1. [π.(α) 80 Ω, (β) 500 Ω] 34. Διαθέτουμε δύο λαμπτήρες, με στοιχεία κανονικής λειτουργίας 30W/60 και 60W/60. Συνδέουμε τους λαμπτήρες σε σειρά και στα άκρα τους εφαρμόζουμε τάση 180. Υποθέτουμε ότι οι αντιστάσεις των λαμπτήρων παραμένουν σταθερές. Να βρείτε α. την αντίσταση κάθε λαμπτήρα. β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το νήμα κάθε λαμπτήρα. γ. την ισχύ που καταναλίσκεται σε κάθε λαμπτήρα. δ. ποιος από τους δύο λαμπτήρες κινδυνεύει να καταστραφεί. [π.(α) 10 Ω, 60 Ω, (β) 1 A, (γ) 10 W, 60 W] 35. Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται 1 = 0 Ω, = 3 = 10 Ω, 4 = 5 Ω, 1 5 = 18 Ω και Ι = 30. Να υπολογίσετε 4 α. την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. 3 β. την τάση. γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. [π.(α) 6 Ω, (β) 180, (γ) 4 A, 8 A, 8 A, 0 A, 10 A] 36. Σε ένα απλό κύκλωμα που αποτελείται από πηγή (E, r) και αντιστάτη, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη είναι 5. Όταν στο κύκλωμα παρεμβληθεί, σε σειρά με τον αντιστάτη, άλλος αντιστάτης του οποίου η αντίσταση είναι Ω, η ένταση του ρεύματος μεταβάλλεται κατά 0 %. Να υπολογίσετε α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα στη δεύτερη περίπτωση. β. την τιμή της ολικής αντίστασης του αρχικού κυκλώματος. γ. την ΗΕΔ της πηγής. [π. (α) 4, (β) 8 Ω, (γ) 40 ] 37. Στο κύκλωμα του σχήματος η πηγή έχει ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση. α. Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση με το, την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. β. Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση με το και το E, την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. [π. (α) 10/11, (β) 11E/10] 38. Ηλεκτρική πηγή όταν συνδέεται με αντιστάτη 1 = 4 Ω, παρέχει ρεύμα Ι 1 =, ενώ όταν συνδέεται με αντιστάτη = 9 Ω παρέχει ρεύμα έντασης Ι = 1. Να βρείτε α. την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. β. την ΗΕΔ Ε της πηγής. [π. (α) 1 Ω, (β) 10 ] 39. μπερόμετρο εσωτερικής αντίστασης 1 Ω συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη Ω. Τα άκρα του συστήματος συνδέονται με τα άκρα αντιστάτη 6 Ω. Το σύστημα που προκύπτει συνδέεται μέσω αντιστάτη 8 Ω, με τους 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης / ΚΕΕ 5 Ε, r = 0

10 10 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης Κεφάλαιο 3.1 πόλους πηγής, οπότε το αμπερόμετρο δείχνει A.. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.. Δεδομένου ότι το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι 18 A, να βρείτε α. την τάση στα άκρα του αντιστάτη 6 Ω. β. την ένταση του ρεύματος στον αντιστάτη 8 Ω. γ. την εσωτερική αντίσταση και την ΗΕΔ της πηγής. [π. (α) 6, (β) 3 A, (γ) Ω, 36 ] 40. Στο κύκλωμα του σχήματος η γεννήτρια έχει ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση, ενώ τα δύο όργανα θεωρούνται ιδανικά (η παρεμβολή τους δεν επηρεάζει το κύκλωμα). Δίνονται 1 = 100 Ω, = 3 = 50 Ω και η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 0,8 A. Να υπολογίσετε α. την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. γ. την ένδειξη του βολτόμετρου. [π. (α) 15 Ω, (β) 1,6, 0,8, 0,8, (γ) 00 ] 41. Μια πηγή που έχει ΗΕΔ 1 και εσωτερική αντίσταση 0,4 Ω, τροφοδοτεί κύκλωμα με σταθερό ρεύμα. α. Να υπολογίσετε το λόγο της θερμικής ισχύος που καταναλώνεται στο εσωτερικό της προς την συνολική ισχύ που αυτή παρέχει στο κύκλωμα, αν το ρεύμα στην πηγή είναι 1. β. Να υπολογίσετε τον ίδιο λόγο, αν το ρεύμα είναι 10. γ. Τι είναι προτιμότερο για την πηγή, να δίνει μικρό ή μεγάλο ρεύμα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [π. (α) 1/30, (β) 1/3] 4. Συνδέουμε σε σειρά μια πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης 30 και εσωτερικής αντίστασης Ω, έναν αντιστάτη 15 Ω και δύο αμπερόμετρα 1 και με εσωτερικές α- ντιστάσεις 1 Ω και Ω αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω ισχυρισμούς, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. α. Η ένδειξη του αμπερόμετρου 1 είναι μεγαλύτερη από την ένδειξη του. β. Η θερμική ισχύς στο αμπερόμετρο είναι διπλάσια από τη θερμική ισχύ στο 1. γ. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι ίση με την πολική τάση της πηγής.. Να υπολογίσετε δ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη. ε. την πτώση τάσης στα δύο αμπερόμετρα. ζ. τη συνολική ισχύ που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα. [π. (δ) 1,5, (ε) 1,5, 3, (ζ) 45 W] 43. Όταν ο διακόπτης δ του σχήματος είναι ανοικτός, η πολική τάση της πηγής είναι 7,5. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, η πολική τάση της πηγής γίνεται 7, και το αμπερόμετρο δείχνει 1, A. Δεδομένου ότι το αμπερόμετρο έχει αμελητέα ε- σωτερική αντίσταση, να υπολογίσετε α. την ΗΕΔ και την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. β. την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη. γ. το ρυθμό με τον οποίο μετατρέπεται σε ηλεκτρική η εσωτερική (χημική) ενέργειας της πηγής: i) στο εσωτερικό της, ii) στον αντιστάτη και iii) στο συνολικό κύκλωμα. [π. (α) 7,5, 0,5 Ω, (β) 6 Ω, (γ) 0,36 W, 8,64 W, 9 W] 44. Θερμαντική συσκευή έχει ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας 100 /50 W. α. Να βρείτε την αντίσταση Σ της θερμαντικής συσκευής. β. Να βρείτε την αντίσταση του αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με τη συσκευή, ώστε να λειτουργεί κανονικά αν στα άκρα του συστήματος εφαρμοστεί τάση = 00. γ. ν διαθέτουμε αντιστάτες με αντίσταση 1 = 0 Ω ο καθένας, πόσους πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά μεταξύ τους για να προκύψει η αντίσταση ; [π.(α) 00 Ω, (β) 00 Ω, (γ) 10 αντιστάτες] 45. Ηλεκτρική πηγή ΗΕΔ Ε = 1 και εσωτερικής αντίστασης r = Ω, συνδέεται με αντιστάτη = 4 Ω. Να βρείτε α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώματος. E 1 δ A 1 A Ε, r 3 E, r

11 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ δ. την ισχύ που προσφέρεται στο εξωτερικό κύκλωμα. ε. τη μεταβιβαζόμενη ενέργεια στον αντιστάτη σε χρόνο t = 100 s. [π. (α) A, (β) 8, (γ) 4 W, (δ) 16 W, (ε) 1600 J] 46. Η τάση στους πόλους μιας πηγής, όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα, είναι = 18 ενώ η ένταση του ρεύματος βραχυκύκλωσης είναι β = 18. Συνδέουμε τους πόλους της πηγής με αντιστάτη = 5 Ω. Να βρείτε α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη. β. την ενέργεια που μεταβιβάζεται στον αντιστάτη σε χρόνο t = 10 min. [π. (α) 3 A, (β) 7000 J] 47. Τρεις αντιστάτες 1 = 0 Ω, = 5 Ω και 3 = 4 Ω συνδέονται παράλληλα προς τους πόλους πηγής ΗΕΔ Ε = 0 και εσωτερικής αντίστασης r. Ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι =. Να βρείτε α. την ισοδύναμη αντίσταση των τριών αντιστατών. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει καθένα από τους αντιστάτες 1 και 3. δ. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. [π. (α) Ω, (β) 10, (γ) 0,5,,5, (δ) Ω] 48. Δύο αντιστάτες 1 = 3 Ω και = 6 Ω συνδέονται παράλληλα προς τους πόλους πηγής εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. ν ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 1, να βρείτε α. την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής. β. την ισχύ που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα. γ. την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώματος. δ. την ισχύ που καταναλώνει κάθε αντιστάτης. ε. την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής. [π. (α) 9, (β) 18 W, (γ) 7 W, (δ) 1 W, 6 W, (ε) 9 W] 49. Δύο αντιστάτες 1 = 9 Ω και = 18 Ω συνδέονται παράλληλα και έχουν κοινά τα άκρα τους και. Το δίπολο που σχηματίζεται συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη Γ αντίστασης 3 = 3 Ω. Τα άκρα και Γ του νέου διπόλου που σχηματίζεται συνδέονται μέσω διακόπτη με τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ΗΕΔ Ε = 30 και εσωτερικής αντίστασης r. ν ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 1, να βρείτε α. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. β. την πολική τάση της πηγής. γ. την ισχύ που προσφέρει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα. δ. την ισχύ που καταναλώνει κάθε αντιστάτης. [π. (α) 1 Ω, (β) 7, (γ) 81 W, (δ) 36 W, 18 W, 7 W] 50. Όταν μια πηγή Π άγνωστης ηλεκτρεγερτικής δύναμης και εσωτερικής αντίστασης r = Ω τροφοδοτεί αντιστάτη, μετράμε ένταση ρεύματος 1 = 3 A. Συνδέουμε σε σειρά με τον αντιστάτη ένα άλλο αντιστάτη 1 = 10 Ω. Το δίπολο που σχηματίζεται το συνδέουμε στους πόλους της πηγής Π και μετράμε ένταση ρεύματος Ι =. Να βρείτε α. την αντίσταση. β. την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής. [π. (α) 18 Ω, (β) 60 ] 51. Λαμπτήρας αντίστασης 1 = 40 Ω συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη = 15 Ω και το δίπολο που σχηματίζεται συνδέεται με τους πόλους πηγής ΗΕΔ Ε = 10 και εσωτερικής αντίστασης r = 5 Ω. α. Να υπολογίσετε την ισχύ που καταναλώνει ο λαμπτήρας. β. Παράλληλα με το λαμπτήρα συνδέεται αντιστάτης 3 = 40 Ω. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της ισχύος που καταναλώνει ο λαμπτήρας. [π. (α) 160 W, (β) 70 W] 11 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης / ΚΕΕ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Β Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Β _005 Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται θερµότητα σε έναν αντιστάτη δίνεται από τη σχέση P=I 2 R είτε από τη σχέση P=V 2 /R. Σύµφωνα µε τη πρώτη σχέση, ο ρυθµός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V. 2.. 2.1.Κανόνες Kirchhoff Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση =40. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α 1 είναι 5 Α, ενώ του Α 3 =2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1)  2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Να αντιστοιχίσετε τις μονάδες της αριστερής στήλης με τα μεγέθη στα οποία αντιστοιχούν και βρίσκονται στη δεξιά στήλη. 1. Ω.m

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο :Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων μιας δυναμικής γραμμής, ομογενούς ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. +Q + (α ) R 1 E Vv R 2 Ι 1 Ι 2 (β) (γ) +q Αν θέλαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα -  Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 2 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου 5 N E 8 10. C E Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2017 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμόό καθεμιάς από τις παρακάτω π ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός χάλκινου αγωγού σταθερής θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής Υπολογισμός ηλεκτρικού φορτίου σε αγωγό ή κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 1. Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Με την εμπειρία μας διαπιστώνουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Α. Η σωστή απάντηση είναι η β. ΘΕΜΑ Β1 (15055) Β. Οι R 1, R 2, R 3 δίνονται από τις σχέσεις: 1 = 1 R 1 R + 1 R + 1 R = 3 R R 1 = R 3 1 = 1

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΓΓ/Μ1 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου 1. Το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα ΓΕΛ Ιανουάριος 05 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Τζαγκαράκης Γιάννης, Δημοπούλου Ηρώ, Κούζιλου Τάνια, Μαρκαντωνάκη Χριστίνα, Τσαγκαροπούλου Στέλλα, Τσάφος Γιάννης, Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο.

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο. 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Α. Όταν τα άτομα προσλάβουν ή αποβάλουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια γίνονται ιόντα. Β. Όταν ένα άτομο αποβάλει ηλεκτρόνια φορτίζεται αρνητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Φυσική Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Στα άκρα ενός χάλκινου σύρματος, σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα -. Ηλεκτρική πηγή Ηλεκτρικό ρεύμα Ο ρόλος της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 [1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) ΘΕΜΑ Β2 (14731) Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Β. Από τον ορισμό της έντασης: = = = 10 5 = 50 Β. Η σύνδεση που προτείνεται στο α δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Φυσική Γενικής Β Λυκείου Κεφάλαιο: Ηλεκτρικό ρεύμα - Φως Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 26-02-2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης I = 0,3 Α. Να υπολογίσετε: α. το φορτίο που διέρχεται µέσα από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

α. 0,05C γ. 0,5C β. 2C δ. 200CC σύρματος, σταθερής δ. Ι 4 =1Α Ι 2 2=3Α γ. Ι 4 =0Α Ι 2 =2Α Ι 1 Ι 2 Ι 4 Ι 5 =3ΑΑ Σελίδα 1 από 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑ 1

α. 0,05C γ. 0,5C β. 2C δ. 200CC σύρματος, σταθερής δ. Ι 4 =1Α Ι 2 2=3Α γ. Ι 4 =0Α Ι 2 =2Α Ι 1 Ι 2 Ι 4 Ι 5 =3ΑΑ Σελίδα 1 από 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/ /201 ΘΕΜΑ 1 Να γράψετεε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις ε και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η εξοικείωση με τη σύνδεση και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 014-015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-1-014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α ΟΔΗΓΙΑ: Να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων. 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία λειτουργίας μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά)

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά) 1. Ηλεκτρικέ πηγέ Η ηλεκτρική πηγή είναι συσκευή η οποία δηµιουργεί στα άκρα της τάση και προσφέρει σε εξωτερικό κύκλωµα την ενέργειά της. Τα άκρα της ονοµάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Τα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου.

1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου. ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου Θέμα Α: (Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ Γυμνασίου. ΘΕΜΑΤΑ 7 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ Γυμνασίου. ΘΕΜΑΤΑ 7 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΘΕΜΑΤΑ 7 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σελίδα 1 από 11 ΘΕΜΑ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Να χαρακτηρίσετε στο απαντητικό φύλλο, χωρίς αιτιολόγηση, καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή ως Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία 8 Ηλεκτρικό κύκλωµα Ηλεκτρικό κύκλωµα Βασική θεωρία Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γνωριμία με τη ηλεκτρική δύναμη. 1. Ποιες δυνάμεις λέγονται ηλεκτρικές; Λέμε τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που έχουμε τρίψει προηγουμένως δηλαδή σωμάτων ηλεκτρισμένων. 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου.

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Φροντιστήριο Φάσμα 1 Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Ζήτημα 1 ο. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1.1. Οι ρευματοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια μας λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες μέτρησης της στήλης Β.

ΘΕΜΑ 5ο Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες μέτρησης της στήλης Β. ΘΕΜΑ 1ο A. Να γράψετε τον μαθηματικό τύπο του Νόμου του Ohm και να ονομάσετε τα μεγέθη που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν. B. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές έντασης και τάσης που παίρνουμε με ένα πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική. Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο

Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική. Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Ποιές οι δυο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου ; 2. Α. Πόσα στοιχειώδη φορτία χαρακτηρίζουν ένα φορτίο q = 0.032mC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Δυο ακίνητα σημειακά φορτία Q 1=10μC και Q 2=40μC απέχουν μεταξύ τους απόσταση r=3m.να βρείτε: A) το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1) Ηλεκτρισμένα ονομάζουμε τα σώματα τα οποία, αφού τα τρίψουμε έχουν την ιδιότητα να έλκουν μικρά αντικείμενα. 2) Οι ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται στο διπλανό κύκλωμα είναι σωστές, αν R 1 > R 2. i. Ι 1 = Ι 2 ii. V = V 1 + V 2 iii. I = I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΙΟΣ 2016

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΙΟΣ 2016 [1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΙΟΣ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Κύκλωμα είναι ένα σύνολο ηλεκτρικών πηγών και άλλων στοιχείων που είναι συνδεμένα μεταξύ τους και διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα από

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 [1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΘΕΜΑ 1 Ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΗΓΗΣ Η ηλεκτρική πηγή είναι μια αντλία φορτίων ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ένα πλήρες ή κλειστό κύκλωμα είναι αγωγός σε σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ξέρουμε ότι είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. 3. Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιάς εξωτερικής περιοδικής δύναμης

Μονάδες 4. 3. Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιάς εξωτερικής περιοδικής δύναμης ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2015

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 05-06 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6//05 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2)

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2) ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2) A Ερώτηση παρακίνησης: 1 Συνολικοί Πόντοι: 2 Όταν αυξήσουμε την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της ηλ. πηγής τότε η ηλεκτρική ενέργεια που διαβιβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν:

ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2017 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 10/12/2016 Σύνολο μορίων:..... 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα 2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών 1. Τι είναι η ισοδύναμη αντίσταση; Γενικά ονομάζουμε σύστημα (συνδεσμολογία) αντιστατών ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM (ΩΜ) Για πολλά υλικά ο λόγος της πυκνότητας του ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο Οµάδα Α: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης Εργαστήριο Φυσικής Λυκείου Επιμέλεια: Κ. Παπαμιχάλης, Δρ Φυσικής Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου Σελ. 1 από 9

Γ Γυμνασίου Σελ. 1 από 9 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Oι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να αναγραφούν στο Φύλλο Απαντήσεων που θα σας δοθεί μαζί με τις εκφωνήσεις. 2. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε φύλλα Α4 ή σε τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1. Προσανατολισμένη κίνηση σημαίνει: a. Ατακτη κίνηση. b. Κίνηση προς μία κατεύθυνση. c. Κίνηση προς κάθε κατεύθυνση. d. Μία ευθύγραμμη κίνηση. 2. Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις Ονοματεπώνυμο Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα Γ Γυμνασίου Τμήμα Βαθμός Ημερομηνία ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις Η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα