0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός"

Transcript

1 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

2 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα -. Ηλεκτρική πηγή Ηλεκτρικό ρεύμα Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής σε ένα κύκλωμα είναι να δημιουργεί στα άκρα της διαφορά δυναμικού (τάση) και να προσφέρει στο κύκλωμα την ενέργειά της. Τα άκρα της πηγής ονομάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που βρίσκεται σε υψηλότερο δυναμικό λέγεται θετικός πόλος (+) και ο πόλος που βρίσκεται σε χαμηλότερο δυναμικό λέγεται αρνητικός πόλος (-). Είδη ηλεκτρικών πηγών Πηγή συνεχούς τάσης, στην οποία ο θετικός και ο αρνητικός πόλος είναι καθορισμένοι. Πηγή εναλλασσόμενης τάσης, στην οποία ο θετικός και ο αρνητικός πόλος εναλλάσσονται με τη πάροδο του χρόνου. Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων προς ορισμένη κατεύθυνση, η οποία συμβαίνει μέσα στους αγωγούς εξ αιτίας κάποιας διαφοράς δυναμικού. Προκειμένου για μεταλλικούς αγωγούς τα κινούμενα φορτία είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Αυτά με την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί μια πηγή κινούνται μέσα στους αγωγούς με μια ταχύτητα η οποία δεν αυξάνεται επ άπειρο γιατί συγκρούονται με τα ιόντα του πλέγματος. Την ταχύτητα αυτή την οποία αποκτούν με αυτό τον τρόπο θα τη θεωρούμε σταθερή, θα λέγεται ταχύτητα διολίσθησης υ, και θα είναι της τάξης των mm. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα σ s ένα μεταλλικό αγωγό από σημεία χαμηλότερου δυναμικού σε σημεία ψηλότερου. Έτσι: Πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων, που γίνεται στο εξωτερικό κύκλωμα από το (-) στο (+). Συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η αντίθετη από την πραγματική φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων και γίνεται από το (+) στο (-). d

3 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Προσοχή : Η πηγή δεν παράγει φορτία αλλά δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο κατά μήκος των αγωγών το οποίο εφαρμόζει δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια που ήδη προϋπάρχουν στους μεταλλικούς αγωγούς και έτσι κινούνται κατά μια φορά. Υδραυλικό ανάλογο της ηλεκτρικής πηγής είναι η αντλία. Η αντλία δεν παράγει νερό, αλλά δημιουργεί διαφορά πίεσης (με δαπάνη ενέργειας), εξαιτίας της οποίας έχουμε ροή του νερού που προϋπάρχει στους αγωγούς. Στο μηχανικό ανάλογο ο άνθρωπος δεν παράγει σφαιρίδια, αλλά δημιουργεί διαφορά δυναμικού με δαπάνη χημικής ενέργειας (κουράζεται), ώστε να έχουμε συνεχή ροή των σφαιριδίων. Αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος α) Θερμικά. Πρόκειται για το φαινόμενο Joule δηλαδή το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας ενός αγωγού λόγω των κρούσεων των ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα ιόντα του πλέγματος (εφαρμογές έχουμε στις λάμπες, στις ηλεκτρικές θερμάστρες, ηλεκτρική κουζίνα, θερμοσίφωνας κ.ά.). β) Χημικά. Τέτοια είναι η ηλεκτρόλυση, το άδειασμα μιας μπαταρίας, η ηλεκτροπληξία, κ.ά. γ) Μαγνητικά. Ένα πηνίο, ένας ευθύγραμμος αγωγός κ.ά. δημιουργούν μαγνητικό πεδίο όταν διαρρέονται από ρεύμα, αλλά και δέχονται δυνάμεις όταν τοποθετηθούν σε μαγνητικό πεδίο και διαρρέονται από ρεύμα.. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα αγωγό ονομάζεται το φυσικό μονόμετρο μέγεθος του οποίου το μέτρο θα δίνεται από το πηλίκο του φορτίου Δq που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε κάποιο χρόνο Δ, προς το χρόνο αυτό. Δq I Δ

4 3 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Η ένταση λοιπόν του ηλεκτρικού ρεύματος εκφράζει το ρυθμό διέλευσης του ηλεκτρικού φορτίου από μια διατομή του αγωγού. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Ρυθμός μεταβολής ηλεκτρικού φορτίου Όταν ο ρυθμός διέλευσης του φορτίου είναι σταθερός τότε ισχύει q I όπου q η απόλυτη τιμή του συνολικού φορτίου που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο. Μονάδα μέτρησης της έντασης του ρεύματος στο S.I. είναι το Ampère (A) που σύμφωνα με τον ορισμό της θα ισχύει ότι A Cb s Συνεχές λέγεται το ηλεκτρικό ρεύμα που η φορά του δε μεταβάλλεται. Αν και η έντασή του παραμένει σταθερή τότε λέγεται συνεχές σταθερό. Εναλλασσόμενο λέγεται το ηλεκτρικό ρεύμα που η φορά του και η έντασή του μεταβάλλονται περιοδικά με το χρόνο. Υπολογισμός φορτίου όταν γνωρίζουμε την ένταση του ρεύματος Α) Αν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σταθερή και ζητάμε το φορτίο που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε κάποιο χρονικό διάστημα τότε χρησιμοποιούμε τον ορισμό της έντασης: q I q I Β) Αν όμως η ένταση δεν είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο δηλαδή I f, τότε το φορτίο υπολογίζεται από τη γραφική παράσταση της έντασης Ι με το χρόνο και είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν κάτω από το γράφημα. I(A) q εμβαδόν (s)

5 4 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3. Βασικές έννοιες Ηλεκτρικό κύκλωμα είναι μια διάταξη που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή, αγωγούς, διακόπτη και καταναλωτές. Ανοικτό λέμε ένα κύκλωμα αν δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. (Ο διακόπτης είναι ανοικτός). Κλειστό λέμε ένα κύκλωμα αν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. (Ο διακόπτης είναι κλειστός). Κόμβος ονομάζεται το σημείο του κυκλώματος στο οποίο συναντιούνται τουλάχιστον τρεις ρευματοφόροι αγωγοί. Κλάδος ονομάζεται το τμήμα του κυκλώματος που βρίσκεται μεταξύ δύο κόμβων και επομένως διαρρέεται από το ίδιο ρεύμα. Βρόχος ονομάζεται κάθε κλειστή αγώγιμη διαδρομή ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Έτσι για το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε ότι κόμβοι είναι τα σημεία Β και Ζ, κλάδοι τα τμήματα ΒΑΗΖ, ΒΖ και ΒΓΔΖ και τέλος βρόχοι είναι οι κλειστές διαδρομές ΑΒΖΗΑ, ΒΓΔΖΒ και ΑΒΓΔΖΗΑ.

6 5 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 4. ος Κανόνας του Kirchhoff (Κίρχοφ) ή Κανόνας των κόμβων Το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που εισέρχονται σ ένα κόμβο, ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που εξέρχονται απ αυτόν Ι εισ. Ι εξ. Έτσι για τον κόμβο Α του διπλανού σχήματος έχουμε: I I I I I - I I 0 I Με βάση την τελευταία σχέση ο ος Κανόνας του Kirchhoff διατυπώνεται και ως εξής: Το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων σ ένα κόμβο είναι μηδέν. ΣΙ 0 Συνήθως τις εντάσεις των ρευμάτων που φτάνουν σ ένα κόμβο τις θεωρούμε αυθαίρετα θετικές και τις εντάσεις των ρευμάτων που φεύγουν από ένα κόμβο τις θεωρούμε αρνητικές. Ο ος Κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. Έτσι όσο ηλεκτρικό φορτίο φτάνει στον κόμβο στη μονάδα του χρόνου, τόσο φορτίο απομακρύνεται στη μονάδα του χρόνου. Οπότε οι κόμβοι ενός κυκλώματος δεν είναι ούτε πηγές, ούτε καταβόθρες ηλεκτρικού φορτίου. 5. Αντίσταση Αντιστάτης Νόμος του Ohm Ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού ονομάζουμε το φυσικό μονόμετρο μέγεθος του οποίου το μέτρο θα δίνεται από το σταθερό πηλίκο της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του, προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Ι που τον διαρρέει. I

7 6 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Μονάδα μέτρησης της αντίστασης στο S.I. είναι το Ω (Ohm). Από τον ορισμό φαίνεται ότι Ω. A Ω είναι η αντίσταση αγωγού ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Α, όταν στα άκρα του επικρατεί τάση. Τι εκφράζει η αντίσταση ενός αγωγού και που οφείλεται; Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα από αυτόν, και οφείλεται στη δυσκολία διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των συγκρούσεων των ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα. Προσοχή : Οι όροι αντιστάτης και αντίσταση διαφέρουν. Ο αντιστάτης είναι ο αγωγός ενώ η αντίσταση είναι το μέγεθος που χαρακτηρίζει τον αγωγό (κάτι αντίστοιχο ισχύει για τον πυκνωτή και την χωρητικότητα που τον χαρακτηρίζει). Κανονικά όταν αναφερόμαστε σε έναν αντιστάτη θα έπρεπε να λέμε ένας αντιστάτης που έχει αντίσταση Ω αλλά για λόγους συντομίας λέμε μια αντίσταση Ω. Νόμος του Ohm Αν η θερμοκρασία ενός μεταλλικού διατηρείται σταθερή, η ένταση του ρεύματος Ι που τον διαρρέει είναι ανάλογη προς τη διαφορά δυναμικού, η οποία εφαρμόζεται στα άκρα του. I με σταθερό Διάγραμμα έντασης τάσης (Ι-) Τα ποσά ένταση τάση είναι ανάλογα επομένως το διάγραμμά τους θα είναι μια ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων. I I ω

8 7 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Από το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να υπολογίσουμε από την κλίση της ευθείας το αντίστροφο της αντίστασης του αγωγού. εφω I I y A x Ερώτηση: Στο παρακάτω διάγραμμα είναι σχεδιασμένες οι χαρακτηριστικές ευθείες για δύο διαφορετικούς αντιστάτες. Σε ποιον από τους δύο αντιστάτες η αντίσταση είναι μεγαλύτερη; I I I ω ω 0 Α τρόπος Από την κλίση της ευθείας μπορούμε να υπολογίσουμε το αντίστροφο της αντίστασης για κάθε αντιστάτη χωριστά. Έτσι: εφω και εφω Όμως ω ω εφω εφω Β τρόπος Από τον ορισμό της αντίστασης έχουμε ότι. Άρα για κάθε I αντιστάτη όπως φαίνεται και από το σχήμα θα έχουμε: 0 0 και I I Επειδή Ι > Ι θα έχουμε ότι. Συμπέρασμα : Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση στο διάγραμμα Ι, τόσο μικρότερη είναι η αντίσταση του αγωγού. Το αντίστροφο της αντίστασης ονομάζεται αγωγιμότητα του αγωγού και συμβολίζεται με G. Ισχύει δηλαδή G.

9 8 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Πειραματικά αποδεικνύεται ότι η αντίσταση ενός πρισματικού ή κυλινδρικού αγωγού: α) είναι ανάλογη με το μήκος ( ) του αγωγού β) είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το εμβαδόν (S) της διατομής του γ) εξαρτάται από το υλικό του αγωγού δ) εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αγωγού Η μαθηματική σχέση που συνδέει τα παραπάνω μεγέθη είναι ρ S όπου η αντίσταση του αγωγού, το μήκος του, S το εμβαδόν διατομής του και ρ ένας συντελεστής που λέγεται ειδική αντίσταση, αναφέρεται στο υλικό του αγωγού, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και μετριέται σε Ωm. Η ειδική αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία θ ακολουθώντας τη σχέση: ρ θ ρ0 ( αθ) όπου ρ θ και ρ 0 είναι οι τιμές της ειδικής αντίστασης στους θ C και 0 C αντίστοιχα και α μια σταθερά που λέγεται θερμικός συντελεστής αντίστασης. Η σταθερά α εξαρτάται από το υλικό του αγωγού και μετριέται σε grad -. Για τα καθαρά μέταλλα (π.χ. Αl, Cu) είναι α>0, συνεπώς η ειδική αντίσταση αυξάνεται, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία. Για τους ημιαγωγούς (Ge, Si), το γραφίτη (C) και τους ηλεκτρολύτες είναι α<0, συνεπώς η ειδική αντίσταση μειώνεται, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία. Για ορισμένα κράματα όπως η κονσταντάνη, η μαγγανίνη κ.ά., είναι α 0 συνεπώς η ειδική αντίσταση δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σχέση αντίστασης θερμοκρασίας Η αντίσταση ενός αγωγού στους θ C είναι: θ ρ θ () S όπου ρ θ ρ0 ( αθ) () θ

10 9 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - ρ 0 0 () S ( ) θ ρ0( αθ) θ ρ0 ( αθ) θ 0( αθ) S S Η γραφική παράσταση της αντίστασης ενός αγωγού με τη θερμοκρασία για τις διάφορες τιμές του θερμικού συντελεστή α φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. θ 0 α 0 α 0 α 0 Μέταλλα Κράματα Ημιαγωγοί θ 6. Σύνδεση αντιστάσεων Ολική αντίσταση ή ισοδύναμη αντίσταση ολ μιας συνδεσμολογίας αντιστάσεων, ονομάζουμε την αντίσταση ενός αγωγού ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης ίσης με την ένταση του ολικού ρεύματος της συνδεσμολογίας, αν στα άκρα του εφαρμοστεί τάση ίση με την ολική τάση στα άκρα της συνδεσμολογίας. Α) Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά Δύο ή περισσότερες αντιστάσεις συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά αν συνδεθούν διαδοχικά η μια μετά την άλλη, ώστε να διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Χαρακτηριστικά συνδεσμολογίας: α) Όλες οι αντιστάσεις διαρρέονται από ρεύμα της ίδιας έντασης, ίσης με την ένταση του ολικού ρεύματος. I I I I 3 β) Το άθροισμα των τάσεων στις άκρες των αντιστάσεων είναι ίσο με την ολική τάση στα άκρα της συνδεσμολογίας. 3

11 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Ολική αντίσταση 3 I I I3 I I I 3 I33 I ολ Γενικά ισχύει: ολ... Παρατήρηση : Η ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι μεγαλύτερη και από τη μεγαλύτερη αντίσταση που συμμετέχει στη συνδεσμολογία. Παρατήρηση : Αν συνδέσουμε σε σειρά ν όμοιες αντιστάσεις, η ολική αντίσταση είναι ν. ολ I I I33 Ioλ ολ 3 v Β) Παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων Δύο ή περισσότερες αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα, αν τα άκρα τους συνδεθούν με δύο κοινά σημεία. Χαρακτηριστικά συνδεσμολογίας: α) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης είναι η ίδια και ίση με την ολική τάση στα άκρα της συνδεσμολογίας. 3 β) Το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τις αντιστάσεις είναι ίσο με το ολικό ρεύμα που διαρρέει τη συνδεσμολογία (αποτέλεσμα του ου κανόνα του Kirchhoff). I I I Ολική αντίσταση I I I I 3 3 I I I3 I 3 3 ολ I ολ ολ 3

12 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Γενικά ισχύει: ολ... Παρατήρηση : Η ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι μικρότερη και από τη μικρότερη αντίσταση που συμμετέχει στη συνδεσμολογία. Παρατήρηση : Αν συνδέσουμε ν όμοιες αντιστάσεις παράλληλα μεταξύ τους, η ολική αντίσταση είναι ολ. ν Παρατήρηση 3 : Για δύο μόνο αντιστάσεις που συνδέονται παράλληλα ισχύει: ολ ολ 7. Αμπερόμετρο Βολτόμετρο Α) Αμπερόμετρο Το αμπερόμετρο είναι ένα όργανο με το οποίο μετράμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν κλάδο ενός κυκλώματος. Το αμπερόμετρο συνδέεται σε σειρά στον κλάδο του κυκλώματος, στον οποίο θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα θεωρούμε ότι τα αμπερόμετρα έχουν πολύ μικρή (εσωτερική) αντίσταση περίπου ίση με μηδέν. Έτσι η παρεμβολή ενός αμπερομέτρου σ έναν κλάδο ενός κυκλώματος δεχόμαστε ότι δεν επηρεάζει το κύκλωμα και επομένως το ρεύμα πριν και μετά τη σύνδεση του οργάνου. (Πρακτικά είναι αδύνατο να κατασκευαστούν αμπερόμετρα με μηδενική αντίσταση.) Β) Βολτόμετρο Το βολτόμετρο είναι ένα όργανο με το οποίο μετράμε τη διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος. Το βολτόμετρο συνδέεται με τα σημεία των οποίων θέλουμε να μετρήσουμε την τάση, δηλαδή συνδέεται παράλληλα ή σε διακλάδωση. Θα θεωρούμε ότι τα βολτόμετρα έχουν πολύ μεγάλη (εσωτερική) αντίσταση σχεδόν άπειρη. Έτσι ο κλάδος του βολτομέτρου θα θεωρούμε ότι δεν θα διαρρέεται από ρεύμα. (Πρακτικά είναι αδύνατο να κατασκευαστούν βολτόμετρα με άπειρη εσωτερική αντίσταση.) v

13 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 8. Ενέργεια Ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια Έστω ένα τμήμα κυκλώματος ΑΒ που στις άκρες του εφαρμόζεται τάση και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Σε χρόνο μετακινείται από το Α στο Β φορτίο q = I. Κατά τη μεταφορά αυτή παράγεται έργο W q W I W I Αυτό το έργο εκφράζει την ενέργεια που δαπανάται για τη μεταφορά του φορτίου από το Α στο Β και μετατρέπεται στο τμήμα αυτό σε άλλες μορφές ενέργειας. Έτσι η ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα τμήμα ΑΒ κυκλώματος είναι: W I Αν ανάμεσα στα Α και Β υπάρχει μόνο (ωμική) αντίσταση, τότε: W I W Ι I και W I I W Προσοχή: Οι δύο τελευταίες εξισώσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση ωμικής αντίστασης και δίνουν την ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα πάνω στην αντίσταση αυτή. Ισχύς Η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο δαπανάται η ηλεκτρική ενέργεια στα στοιχεία του κυκλώματος. ΔW P Δ Αν ο ρυθμός αυτός είναι σταθερός, τότε η ηλεκτρική ισχύς P ορίζεται το πηλίκο της ηλεκτρικής ενέργειας W που προσφέρεται σε χρόνο, προς το χρόνο αυτό. W P

14 3 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος στο διεθνές σύστημα S.I. είναι το Wa (W). Ισχύει: W J s Στην πράξη χρησιμοποιούνται πολλαπλάσια του Wa: KW = 0 3 W (Kilowa) και MW = 0 6 W (Megawa) Η ισχύς που καταναλώνεται σ ένα τμήμα κυκλώματος ΑΒ είναι: W P W I P I Αν ανάμεσα στα Α και Β υπάρχει μόνο (ωμική) αντίσταση, τότε: W P W I P Ι και W P W P Προσοχή: Οι δύο τελευταίες εξισώσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση ωμικής αντίστασης και δίνουν το ρυθμό μετατροπής της ενέργειας σε θερμότητα (θερμική ισχύς). Ερώτηση: Τι είναι η βατώρα και τι η κιλοβατώρα; Από τη σχέση W P παίρνουμε: W P Αν την ισχύ τη μετρήσουμε σε Wa (βατ) και τον χρόνο σε h (ώρες), τότε προκύπτει μια καινούρια μονάδα μέτρησης της ενέργειας, η Wh (βατώρα). Wh (βατώρα) είναι η ενέργεια που απορροφά μια συσκευή ισχύος W σε χρόνο μίας ώρας (h).

15 4 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Αν την ισχύ τη μετράμε σε ΚW (κιλοβάτ) και το χρόνο σε h (ώρες), τότε την ενέργεια θα τη μετράμε σε ΚWh (κιλοβατώρες). Ισχύουν: J Wh 3600 s 3600 J Wh 3600 J s J KWh s J KWh 3,6 0 s J Προσοχή: Στη Δ.Ε.Η. πληρώνουμε ΚWh και όχι KW. Νόμος του Joule Φαινόμενο Joule λέμε το φαινόμενο κατά το οποίο το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί αύξηση της θερμοκρασίας των αγωγών. Το ποσό τη θερμότητας που εκλύεται σ ένα αγωγό ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα είναι ανάλογο προς το τετράγωνο του ρεύματος, ανάλογο προς την αντίσταση του αγωγού και ανάλογο προς το χρόνο κατά τον οποίο ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα. Σημείωση : Αν θέλουμε να μετατρέψουμε τα Joule σε cal τότε πολλαπλασιάζουμε με το συντελεστή α 0,4 cal. Joule 9. Κλειστό κύκλωμα Q Ι Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής (Η.Ε.Δ.) α ορισμός Ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε μιας πηγής ονομάζεται το σταθερό πηλίκο της ενέργειας W που προσφέρει η πηγή σε φορτίο q, προς το φορτίο αυτό. W E q Η μονάδα της Η.Ε.Δ. στο S.I. είναι το ol ( J ). Cb Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής εκφράζει την ενέργεια ανά μονάδα φορτίου που προσφέρει η πηγή στ κύκλωμα.

16 5 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - β ορισμός Αν διαιρέσουμε στην παραπάνω σχέση τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρονομαστή με το χρόνο, παίρνουμε: P E I E Σύμφωνα με την τελευταία σχέση, η ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε μιας πηγής δίνεται και από το σταθερό πηλίκο της ισχύος που Ρ που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα προς την ένταση Ι του ρεύματος που τη διαρρέει. Εσωτερική αντίσταση πηγής (r) Οι πραγματικές πηγές δεν συμπεριφέρονται ακριβώς με τον τρόπο που έχουμε περιγράψει, επειδή τα φορτία κατά την κίνησή τους μέσω των υλικών οποιασδήποτε πραγματικής πηγής αντιμετωπίζουν αντίσταση. Ονομάζουμε αυτή την αντίσταση της πηγής εσωτερική αντίσταση της πηγής και τη συμβολίζουμε με r. Αυτή εκφράζει τη δυσκολία διέλευσης των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό της πηγής. Έτσι αν η πηγή διαρρέεται από Ι, τότε δημιουργείται μια πτώση τάσης Ιr στην εσωτερική αντίσταση. Επίσης έχουμε μια ισχύ Ι r που χάνεται στην αντίσταση αυτή. Συμβολισμός πηγής με εσωτερική αντίσταση W q ή Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα Θεωρούμε κλειστό κύκλωμα με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής αντίστασης r. Η ενέργεια που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα σε χρόνο είναι: W EI

17 6 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Στον ίδιο χρόνο στις αντιστάσεις και r αναπτύσσεται θερμότητα: Q I και Q I r Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε: W Q Q r οπότε: E EI I I r E I I r E I r I r Γενικά λοιπόν ισχύει: E I r ολ r Η τελευταία σχέση αποτελεί τη μαθηματική διατύπωση του νόμου του Ohm για κλειστό κύκλωμα. Ο νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα ως εξής: Σε κλειστό κύκλωμα που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή και ωμικές αντιστάσεις, η ένταση του ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα είναι ίση με το πηλίκο της Η.Ε.Δ. της πηγής προς την ολική αντίσταση του κυκλώματος. Πολική τάση πηγής Πολική τάση είναι η τάση που επικρατεί στους πόλους της πηγής. Στο παραπάνω κύκλωμα η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα σημεία Α και Β είναι ίση με την πολική τάση της πηγής, δηλαδή: () Όμως π AB A B I () Από το νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα έχουμε: E I E I r E I I r I E - I r (3) r Από (), (), (3) παίρνουμε τελικά ότι: π Ε Ιr Δηλαδή, η πολική τάση είναι όση και η ηλεκτρεγερτική δύναμη ελαττωμένη κατά την πτώση τάσης στην εσωτερική αντίσταση, άρα π Ε. Προσοχή: Η πολική τάση της πηγής είναι ίση πάντα με το δυναμικό του θετικού πόλου μείον το δυναμικό του αρνητικού πόλου. π ( ) (-)

18 7 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Παρατήρηση : Υπάρχει περίπτωση η πολική τάση της πηγής να δίνεται από τον τύπο Ε Ιr π Αυτό γίνεται όταν το ρεύμα έχει φορά από το θετικό προς τον αρνητικό πόλο της πηγής. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η πηγή λειτουργεί σαν αποδέκτης. Παρατήρηση : Η πολική τάση της πηγής είναι ίση με την τάση του εξωτερικού κυκλώματος και όχι η ηλεκτρεγερτική της δύναμη. Έτσι για το παρακάτω παράδειγμα ισχύει: π Πότε η πολική τάση της πηγής είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική της δύναμη; π Ε Ιr π Ε Ir 0 α) Αν το κύκλωμα είναι ανοικτό, τότε το ρεύμα είναι μηδέν (Ι = 0) και η πολική τάση είναι ίση με την Η.Ε.Δ. της πηγής. β) Αν η πηγή είναι ιδανική, δηλαδή η εσωτερική της αντίσταση θεωρείται αμελητέα (r=0), τότε η πολική τάση είναι ίση με την Η.Ε.Δ. της πηγής. Ρεύμα βραχυκύκλωσης Μια ηλεκτρική πηγή είναι βραχυκυκλωμένη, όταν οι πόλοι της συνδεθούν με αγωγό αμελητέας αντίστασης, δηλαδή =0. στην περίπτωση αυτή το ρεύμα παίρνει τη μέγιστη έντασή του και ονομάζεται ρεύμα βραχυκύκλωσης Ιβ. Το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι ίσο με: 0 E I r E I β r

19 8 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής Είναι η γραφική παράσταση της πολικής τάσης πηγής σε συνάρτηση με το ρεύμα που τη διαρρέει. Παρατηρούμε ότι η τάση στα άκρα της δεν μένει σταθερή, γιατί υπακούει στη σχέση Ε Ιr. π π () Ε εφθ r θ E I β r Ι(A) Παρατήρηση: Η πηγή προσφέρει έργο στους φορείς ηλεκτρικού φορτίου που φθάνουν σ αυτήν. Έτσι τους αυξάνει τη δυναμική ενέργεια. Άρα τα μεταφέρει από περιοχές χαμηλού δυναμικού σε περιοχές μεγαλύτερου. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν είναι πηγή ηλεκτρικού φορτίου απλώς μεταφέρει τα ηλεκτρόνια από τον αρνητικό πόλο στο θετικό. Η γεννήτρια αποτελεί έναν ενεργειακό μετατροπέα. Καταναλώνει ενέργεια κάποιας μορφής (μηχανική, θερμική, χημική) και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια, με την οποία τροφοδοτεί το κύκλωμα. 0. Αποδέκτης Αποδέκτης ονομάζεται μια συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε ενέργεια άλλης μορφής διαφορετικής από θερμότητα. Για παράδειγμα ο ανεμιστήρας μετατρέπει κατά το μεγαλύτερο μέρος την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια (δαπανώμενη) σε μηχανική ενέργεια (ωφέλιμη) των πτερυγίων του και το υπόλοιπο μέρος σε θερμότητα (απώλειες). Ο συντελεστής απόδοσης (α) ενός αποδέκτη ορίζεται ως το πηλίκο της ωφέλιμης ισχύος, προς τη δαπανώμενη ισχύ. Δηλαδή: P α P ωφελ. δαπαν. Απόδοση αποδέκτη ονομάζεται το: α00%

20 9 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Για τις ασκήσεις. Όταν σε άσκηση μας ζητάνε να βρούμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή ενός αγωγού σε κάποιο χρόνο, τότε ισχύει q N q e q N q I e I I N q e όπου Ν ο αριθμός των ηλεκτρονίων και q e το φορτίο του ηλεκτρονίου.. Όταν ένας αγωγός έχει σταθερή διατομή, τότε ο όγκος του θα είναι S όπου S το εμβαδόν διατομής του και το μήκος του. 3. Δύο αντιστάσεις συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά όταν το σύρμα που τους συνδέει δεν διακλαδίζεται. Για παράδειγμα στις παρακάτω περιπτώσεις οι αντιστάσεις, συνδέονται σε σειρά. 4. Δύο αντιστάσεις συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα, αν συνδέονται με σύρματα στα ίδια σημεία του κυκλώματος (τα άκρα του ενός είναι και άκρα του άλλου). Για παράδειγμα στις παρακάτω περιπτώσεις οι αντιστάσεις, συνδέονται παράλληλα.

21 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 5. Για να βρούμε την ολική αντίσταση μιας συνδεσμολογίας αντιστάσεων με μεικτή σύνδεση, χωρίζουμε την συνδεσμολογία σε μικρότερα τμήματα που περιλαμβάνουν αντιστάσεις μόνο σε σειρά ή μόνο σε παράλληλη σύνδεση. Τις αντιστάσεις κάθε τμήματος τις αντικαθιστούμε με την ολική τους αντίσταση. Έτσι προχωράμε μέχρι να φτάσουμε σε μια αντίσταση ίση με την ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας. 6. Τα ηλεκτρόνια σε ένα κύκλωμα κινούνται από σημεία με χαμηλό προς σημεία με υψηλό δυναμικό. Επομένως η συμβατική φορά του ρεύματος είναι από σημεία με υψηλό προς σημεία με χαμηλό δυναμικό. Διατρέχοντας λοιπόν ένα αγωγό κατά τη φορά (συμβατική) του ρεύματος το δυναμικό κατά μήκος του αγωγού μειώνεται. I I A B A B 7. Βραχυκύκλωμα ονομάζεται η σύνδεση δύο σημείων ενός κυκλώματος με αγωγό μηδενικής αντίστασης. Ο κλάδος του κυκλώματος μεταξύ των σημείων που βραχυκυκλώνονται παραλείπεται, καθώς δεν διαρρέεται από ρεύμα. Όλο το ρεύμα περνάει από το σύρμα βραχυκύκλωσης. Για παράδειγμα στο κύκλωμα του σχήματος, τα σημεία Β και Γ είναι βραχυκυκλωμένα οπότε ο αντιστάτης δεν διαρρέεται από ρεύμα. 8. Γείωση ονομάζεται η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου του κυκλώματος με τη Γη. Α) Αν το κύκλωμα περιέχει μια μόνο γείωση Αν ένα μόνο σημείο του κυκλώματος γειώνεται, τότε ο κλάδος γείωσης δεν διαρρέεται από ρεύμα, συνεπώς οι εντάσεις των ρευμάτων στους διαφόρους κλάδους του κυκλώματος δεν αλλάζουν. Κατά τη γείωση ενός σημείου του κυκλώματος το σημείο αυτό αποκτά το δυναμικό της Γης το οποίο κατά σύμβαση λαμβάνεται ίσο με μηδέν. Η γείωση σε ένα κύκλωμα μας βοηθάει στην εύρεση δυναμικών σημείων κυκλώματος.

22 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Β) Αν το κύκλωμα περιέχει δύο ή περισσότερες γειώσεις Αν δύο ή περισσότερα σημεία του κυκλώματος συνδεθούν αγώγιμα με τη Γη (πολλές γειώσεις), τότε θεωρούμε ότι αυτά ενώνονται μεταξύ τους με σύρμα αμελητέας αντίστασης (διαμέσου της Γης) και φυσικά αποκτούν δυναμικό μηδέν (συνδέουμε μια από αυτές με τη γη). Γενικά τα σύρματα γείωσης διαρρέονται από ρεύμα. 9. Όταν ένας πυκνωτής συνδέεται σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, τότε φορτίζεται πολύ γρήγορα και αποκτά την τάση των σημείων του κυκλώματος στα οποία συνδέθηκε. Ο φορτισμένος πυκνωτής αποτελεί στη συνέχεια ανοιχτό διακόπτη, συνεπώς ο κλάδος που τον περιέχει δεν διαρρέεται από ρεύμα. Συνήθως θα μας ζητάνε να υπολογίσουμε το φορτίο του πυκνωτή. Αυτό θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση: Q C Q C C C Για το παράδειγμα του σχήματος, ο κλάδος ΑΒΓΔ δεν διαρρέεται από ρεύμα και η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι ίση με τη τάση στα άκρα της αντίστασης. 0. Διαφορά δυναμικού δύο σημείων ενός κυκλώματος Α, Β Ξεκινάμε από το δυναμικό του πρώτου σημείου και προσθέτουμε αλγεβρικά τις μεταβολές του δυναμικού μέχρι να φτάσουμε στο σημείο Β όπου θα πάρουμε το δυναμικό B. Δηλαδή: ΣΕ ΣΙ A B Τέλος η διαφορά δυναμικού των σημείων Α, Β θα βρίσκεται χωρίζοντας γνωστούς από αγνώστους. Τα αλγεβρικά αθροίσματα ΣΕ και ΣΙ γράφονται με τις εξής συμβάσεις: α) Αν καθώς πηγαίνουμε από το Α στο Β, συναντήσουμε πρώτα τον αρνητικό πόλο μιας πηγής, η ΗΕΔ Ε της πηγής θα θεωρείται θετική, ενώ αν συναντήσουμε πρώτα το θετικό της πόλο, θα θεωρείται αρνητική. β) Αν η φορά του ρεύματος που διαρρέει μια αντίσταση είναι αντίθετη με τη φορά που πηγαίνουμε από το Α στο Β, τότε η τάση Ι θα θεωρείται A

23 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - θετική. Αν η φορά του ρεύματος που διαρρέει μια αντίσταση είναι η ίδια με τη φορά που πηγαίνουμε από το Α στο Β, τότε η τάση Ι θα θεωρείται αρνητική. Για το παράδειγμα του σχήματος έχουμε: A I E I E B A B I E I E I E I E AB. Κανονική λειτουργία συσκευής Κάθε συσκευή φέρει τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας της: τάση και ισχύς P. Τα στοιχεία αυτά δηλώνουν ότι, όταν στα άκρα της κ συσκευής εφαρμοστεί τάση κ, τότε αυτή καταναλώνει ισχύ P κ. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά και διαρρέεται από ρεύμα κανονικής λειτουργίας εντάσεως: Pκ Ικ Αν στα άκρα της συσκευής εφαρμοστεί τάση μικρότερη της τάσης κανονικής λειτουργίας, τότε η συσκευή υπολειτουργεί. Αν στα άκρα κ της συσκευής εφαρμοστεί τάση μεγαλύτερη της τάσης κανονικής λειτουργίας, τότε η συσκευή υπερλειτουργεί. Στην περίπτωση αυτή η κ συσκευή κινδυνεύει να καεί. Αντίσταση θερμικής συσκευής Σ Από τα αναγραφόμενα στοιχεία μιας συσκευής, που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική, υπολογίζουμε την αντίσταση της συσκευής με βάση τον τύπο: P κ κ Σ κ Σ P. Για την προφύλαξη των κυκλωμάτων από υπερβολική αύξηση της έντασης του ρεύματος χρησιμοποιούνται οι "ασφάλειες". Η ασφάλεια είναι μια διάταξη που συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα. Μόλις η ένταση του ρεύματος ξεπεράσει την τιμή που αναγράφει η ασφάλεια, διακόπτεται το ρεύμα στο κύκλωμα. 3. Η θερμότητα Q που εκλύεται σε έναν αντιστάτη όταν διαρρέεται από ρεύμα υπολογίζεται από το νόμο του Joule: κ κ Q Ι Η θερμότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της θερμοκρασίας κατά Δθ ορισμένης μάζας m νερού. Σ κ

24 3 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας: Q mc Δθ cal όπου c η ειδική θερμότητα του νερού c. gr grad 4. Η Η.Ε.Δ. Ε αναφέρεται σε ολόκληρο το κύκλωμα, το εσωτερικό της πηγής και το εξωτερικό κύκλωμα. Ως εξωτερικό κύκλωμα εννοούμε ολόκληρη την συνδεσμολογία που αναπτύσσεται μεταξύ του ενός και του άλλου πόλου της πηγής. 5. Μεθοδολογία στις ισχύεις α) Ισχύς που παρέχει η πηγή σε ολόκληρο το κύκλωμα: P ολ ΕΙ ή β) Ισχύς που παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα: Pεξ πι Pεξ P P... P ν όπου,,..., οι αντιστάσεις του εξωτερικού κυκλώματος. ν γ) Ισχύς στην εσωτερική αντίσταση της πηγής: δ) Επίσης ισχύει η σχέση: P ολ P r P 6. Αν η ίδια πηγή (Ε, r) τροφοδοτεί δύο διαφορετικά εξωτερικά κυκλώματα εφαρμόζουμε το νόμο του Ohm ή τον τύπο της πολικής τάσης της πηγής ξεχωριστά για κάθε κύκλωμα. Έτσι δημιουργούμε ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, η λύση του οποίου μας δίνει τα Ε και r. 7. Αν βολτόμετρο είναι συνδεμένο στα άκρα μιας πηγής, τότε αυτό μετράει πάντα την πολική τάση της πηγής ( ). Επίσης αν το κύκλωμα είναι ανοικτό, τότε η ένδειξη του βολτομέτρου θα είναι η Η.Ε.Δ. Ε της πηγής ( E ). 8. Μεθοδολογία στους αποδέκτες α) Όταν ένας αποδέκτης συνδέεται σε ηλεκτρικό κύκλωμα και εμποδίζεται να λειτουργήσει, τότε συμπεριφέρεται ως ωμικός αντιστάτης. Για παράδειγμα, αν συνδέσουμε έναν ανεμιστήρα σε ηλεκτρικό κύκλωμα και δεν του επιτρέπουμε να περιστρέφει, τότε όλη η προσφερόμενη ηλεκτρική ενέργεια στον ανεμιστήρα μετατρέπεται σε θερμότητα. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο νόμος του Ohm για το κλειστό κύκλωμα, αλλά και για τον αποδέκτη. Έτσι υπολογίζουμε την εσωτερική ωμική αντίσταση r του αποδέκτη. β) Όταν ένας αποδέκτης συνδέεται σε ηλεκτρικό κύκλωμα και επιτρέπεται να λειτουργήσει, τότε μετατρέπει το μεγαλύτερο μέρος της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ενέργεια άλλης μορφής εκτός από θερμότητα. Για παράδειγμα, όταν ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται με Ι εξ r P r π

25 4 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - τάση και στρέφεται, το μεγαλύτερο μέρος της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται κινητική και το υπόλοιπο σε θερμότητα. Όταν ο αποδέκτης λειτουργεί, δεν ισχύει για αυτόν ο νόμος του Ohm. Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας για τον αποδέκτη έχουμε: W ηλεκτρ W μηχαν Q θερμ I W μηχαν I r' W μηχαν I- I r' Wμηχαν I - I r' Pμηχαν I - I r' Συντελεστής απόδοσης αποδέκτη Pμηχαν α P δαπαν P α I όπου η τάση στα άκρα του αποδέκτη. μηχαν 9. Σε πολλές ασκήσεις δίνεται η αντίσταση ανά μονάδα μήκους την οποία ισχύει: *. * για

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 1. Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Με την εμπειρία μας διαπιστώνουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V. 2.. 2.1.Κανόνες Kirchhoff Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση =40. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α 1 είναι 5 Α, ενώ του Α 3 =2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γνωριμία με τη ηλεκτρική δύναμη. 1. Ποιες δυνάμεις λέγονται ηλεκτρικές; Λέμε τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που έχουμε τρίψει προηγουμένως δηλαδή σωμάτων ηλεκτρισμένων. 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου 5 N E 8 10. C E Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής Υπολογισμός ηλεκτρικού φορτίου σε αγωγό ή κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Κύκλωμα είναι ένα σύνολο ηλεκτρικών πηγών και άλλων στοιχείων που είναι συνδεμένα μεταξύ τους και διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Τα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM (ΩΜ) Για πολλά υλικά ο λόγος της πυκνότητας του ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά)

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά) 1. Ηλεκτρικέ πηγέ Η ηλεκτρική πηγή είναι συσκευή η οποία δηµιουργεί στα άκρα της τάση και προσφέρει σε εξωτερικό κύκλωµα την ενέργειά της. Τα άκρα της ονοµάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Α. Η σωστή απάντηση είναι η β. ΘΕΜΑ Β1 (15055) Β. Οι R 1, R 2, R 3 δίνονται από τις σχέσεις: 1 = 1 R 1 R + 1 R + 1 R = 3 R R 1 = R 3 1 = 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος Έστω ότι σε ένα τμήμα του κυκλώματος έχουμε τη συσκευή Σ η οποία έχει στα άκρα της τάση V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Ι V

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΓΓ/Μ1 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου 1. Το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο :Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων μιας δυναμικής γραμμής, ομογενούς ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Β Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Β _005 Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ροή ηλεκτρικών φορτίων. Θεωρούμε ότι έχουμε για συγκέντρωση φορτίου που κινείται και διέρχεται κάθετα από

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) ΘΕΜΑ Β2 (14731) Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Β. Από τον ορισμό της έντασης: = = = 10 5 = 50 Β. Η σύνδεση που προτείνεται στο α δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα 1. Ρεύμα Ρεύμα είναι οποιαδήποτε κίνηση φορτίων μεταξύ δύο περιοχών. Για να διατηρηθεί σταθερή ροή φορτίου σε αγωγό πρέπει να ασκείται μια σταθερή δύναμη στα κινούμενα φορτία. r F r qe Η δύναμη αυτή δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων. 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία λειτουργίας μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα -  Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 2 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Ηλεκτρική ενέργεια

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Ηλεκτρική ενέργεια ΓΓ/Μ3 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 3ο: Ηλεκτρική ενέργεια ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου. Φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ a. Σ τ α τ ι κ ό ς Η λ ε κ τ ρ ι σ µ ό ς Ερ.1 Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο; Απ.1 Κανείς δεν γνωρίζει τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1)  2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Να αντιστοιχίσετε τις μονάδες της αριστερής στήλης με τα μεγέθη στα οποία αντιστοιχούν και βρίσκονται στη δεξιά στήλη. 1. Ω.m

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας. ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω προτάσεις 1 ως και 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μία σε κάθε πρόταση είναι η σωστή απάντηση.

Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας. ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω προτάσεις 1 ως και 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μία σε κάθε πρόταση είναι η σωστή απάντηση. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω προτάσεις 1 ως και 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση Μία σε κάθε πρόταση είναι η σωστή απάντηση 1 Με δεδοµένη την ποσότητα 19 e = 1,6 10 του ηλεκτρισµού, από

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. +Q + (α ) R 1 E Vv R 2 Ι 1 Ι 2 (β) (γ) +q Αν θέλαμε να

Διαβάστε περισσότερα

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2 3 ο ΓΕΛ ΧΑΝΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: Α Λυκείου 17/5/2011 Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 3 επιλέξτε το γράµµα µε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου.

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Φροντιστήριο Φάσμα 1 Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Ζήτημα 1 ο. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1.1. Οι ρευματοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια μας λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός χάλκινου αγωγού σταθερής θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 16 Συνεχή ρεύματα και κανόνες του Kirchhoff ΦΥΣ102 1 Ηλεκτρεγερτική δύναμη Ένα ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκείου ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Φυσική Β Λυκείου ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Φυσική Β Λυκείου ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Που χρησιμοποιούνται οι Ηλεκτρικές πηγές; Από την καθημερινότητα ξέρουμε ότι για να λειτουργήσει οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή χρειάζεται μια μπαταρία. Οι ι ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 014-015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-1-014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α ΟΔΗΓΙΑ: Να

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η6. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος

Κεφάλαιο Η6. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος Κεφάλαιο Η6 Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος Ανάλυση κυκλωμάτων Τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα μπορεί να περιέχουν μπαταρίες, αντιστάτες, και πυκνωτές σε διάφορες συνδεσμολογίες. Κάποια κυκλώματα μπορούμε να τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΗΓΗΣ Η ηλεκτρική πηγή είναι μια αντλία φορτίων ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ένα πλήρες ή κλειστό κύκλωμα είναι αγωγός σε σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2 και 3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Δυο ακίνητα σημειακά φορτία Q 1=10μC και Q 2=40μC απέχουν μεταξύ τους απόσταση r=3m.να βρείτε: A) το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Ρόλος της πηγής : Η ηλετριή πηγή δημιουργεί στα άρα της τάση αι προσφέρει στο ύλωμα την ενέργεια της. Η προσανατισμένη ίνηση των ελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια Είναι αυτή που μεταφέρεται από τα φορτία (ηλεκτρόνια στους μεταλλικούς αγωγούς). Εμφανίζεται στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Εύκολα μεταφέρεται από τους τόπου «παραγωγής», στους τόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία 8 Ηλεκτρικό κύκλωµα Ηλεκτρικό κύκλωµα Βασική θεωρία Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται θερµότητα σε έναν αντιστάτη δίνεται από τη σχέση P=I 2 R είτε από τη σχέση P=V 2 /R. Σύµφωνα µε τη πρώτη σχέση, ο ρυθµός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2017 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμόό καθεμιάς από τις παρακάτω π ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού

Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη Ηλεκτρισμένα σώματα: Τα σώματα που όταν τα τρίψουμε πάνω σε κάποιο άλλο σώμα αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο.

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο. 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Α. Όταν τα άτομα προσλάβουν ή αποβάλουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια γίνονται ιόντα. Β. Όταν ένα άτομο αποβάλει ηλεκτρόνια φορτίζεται αρνητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Τζαγκαράκης Γιάννης, Δημοπούλου Ηρώ, Κούζιλου Τάνια, Μαρκαντωνάκη Χριστίνα, Τσαγκαροπούλου Στέλλα, Τσάφος Γιάννης, Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 .1 ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Ας θεωρούμε το μαγνητικό πεδίο ενός κινούμενου σημειακού φορτίου q. Ονομάζουμε τη θέση του φορτίου σημείο πηγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η εξοικείωση με τη σύνδεση και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1) Ηλεκτρισμένα ονομάζουμε τα σώματα τα οποία, αφού τα τρίψουμε έχουν την ιδιότητα να έλκουν μικρά αντικείμενα. 2) Οι ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η ηλεκτρική ενέργεια: a. Δε μεταφέρεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. b. Μεταφέρεται μέσω ανοιχτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. c. Μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας με τη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το παρόν φυλλάιο θα αυτοκαταστραφεί αν προσπαθήσεις να το ιαβάσεις χωρίς να έχεις ιαβάσει ούτε μια φορά το βιβλίο, σε 3...2... Ένα καλώιο έχει από μέσα σύρμα, ηλαή αγωγό και από έξω πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα