ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ. Κωστής Πατεράκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ. Κωστής Πατεράκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc."

Transcript

1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κωστής Πατεράκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Δ/ντής Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων

2 ΚΟΥΡΟΥΠΗΤΟΣ

3 ΜΕΣΟΜΟΥΡΙ-ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23 ΕΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ: 235 ΣΤΡ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 2,3 MW ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ: ΕΚΤΑΣΗ: 130 ΣΤΡ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,1 ΕΚ m 3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ο ΚΛΙΝΕΣ ΕΜΑΚ & ΧΥΤ Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης & Χώρος Υγειονομικής Ταφής

6 Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης της ΔΕΔΙΣΑ υπακούει απόλυτα στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, ενώ ακολουθεί πιστά την περιβαλλοντική ηθική. Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ν. Χανίων της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. είναι αδειοδοτημένη ως προς κάθε επιμέρους τμήμα της. α. Άδεια εγκατάστασης του Ε.Μ.Α.Κ.-Χ.Υ.Τ. Φ14.438/ β. Άδεια τροποποίησης Ε.Μ.Α.Κ.-Χ.Υ.Τ Φ14.438/ γ. Έγκριση μελέτης πυροπροστασίας 2699 Φ701.20/ δ. Άδεια εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 3519/ ε. Άδεια διάθεσης χώρου υγειονομικής ταφής 12178/ ζ. Άδεια εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 4029/ η. Άδεια διάθεσης χώρου υγειονομικής ταφής 12381/ θ. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας Ε.Μ.Α.Κ Φ701.4/ ι. Άδεια λειτουργίας του Ε.Μ.Α.Κ

7 Εγκατάσταση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ Για τις άδειες αυτές έχει προηγηθεί σειρά ελέγχων από διάφορες υπηρεσίες και αρχές, από το 2005 και ένθεν. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΝΙΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ. Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ν. Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ εξυπηρετεί τους Δήμους της Α Διαχειριστικής Ενότητας σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Κρήτης

8 Κομποστοποίηση η( (σύμμεικτα-μηχανική μηχ ή διαλογή) Κάθε μέρα διαχωρίζονται μηχανικά 110 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων και οδηγούνται προς κομποστοποίηση 60 τόνοι ζυμώσιμων και οργανικών υλικών, στα οποία προστίθενται τεμαχισμένα κλαδιά από κλαδέματα. Το παραγόμενο κόμποστ ελέγχεται σε για μια σειρά από φυσικοχημικές παραμέτρους προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα του. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από το Χημικό Εργαστήριο του Ε.Μ.Α.Κ. ενώ η διασφάλιση της ποιότητάς του επιβεβαιώνεται και από το χημικό εργαστήριο του ΜΑΙΧ. Πειράματα για την καταλληλότητά του κομπόστ έχουν γίνει και από το ΤΕΙ Κρήτης, και μακροσκοπικά από καθηγητές του ΠΚ. Έχει διατεθεί για αξιοποίηση ως φυτόχωμα,στους πρώην ΧΑΔΑ Μεσομουρίου και Κουρουπητού, για αναδασώσεις στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, για την κατασκευή αθλητικών πεδίων ενώ έχει διατεθεί ως υπόστρωμα σε φυτώρια για πιλοτική χρήση με άριστα αποτελέσματα.

9 Κομποστοποίηση (Αξιοποίηση) Τέλος για την εμπορική διάθεση του προϊόντος η ΔΕΔΙΣΑ συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΘΙΑΓΕ που αποτελεί τον εθνικό φορέα για την Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία στην Ελλάδα ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει την ποιότητα του κόμποστ, τόσο ως προς τη σύστασή του, όσο και ως προς τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, σύμφωνα με πρότυπα πιστοποίησης που ισχύουν σε χώρες της Ε.Ε. (οι οποίες διαθέτουν πληρέστερο σύστημα ποιοτικής αξιολόγησης κόμποστ (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), που λειτουργεί απρόσκοπτα) και να παρέχει προτάσεις για βελτιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος. Η δυσκολία στην ολοκλήρωση λή των τυπικών διαδικασιώνδ έγκειται στο ότι για το είδος του προϊόντος αυτού (κόμποστ από απορρίμματα) είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που αναζητούμε τη νομότυπη διαδικασία διάθεσης στην αγορά, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν και αυτές από τη μεριά τους επιπλέον πληροφορίες από ερευνητικά ινστιτούτα διαδικασία που έχει ήδη αποβεί χρονοβόρα. Τ έ ή ί δί ό Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι το παραγόμενο κόμποστ από την ΔΕΔΙΣΑ θα αποτελέσει την λύση στα φαινόμενα ερημοποίησης της Χανιώτικης υπαίθρου

10 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Κάθε μέρα οδηγούνται για διάθεση στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 174 τόνοι απορριμμάτων. Στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής τα απορρίμματα: 1. συμπιέζονται και χωματοκαλύπτονται με τόνους ανά έτος αδρανών υλικών με στόχο : α. την αποτροπή εισροής των όμβριων υδάτων στην απορριμματική μάζα β. την αποτροπή επαφής των πουλιών, των τρωκτικών και του αέρα με τα απορρίμματα. 2. μετά την πλήρωση του ΧΥΤ προβλέπεται η διαχείριση του βιοαερίου σε πυρσό καύσης. Το προσδόκιμο επάρκειας του ΧΥΤ υπολογίζεται σε περισσότερο από 4 χρόνια με τα σημερινά δεδομένα παραγωγής, επεξεργασίας και ανάκτησης των απορριμμάτων.

11 Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Κάθε μέρα οδηγούνται για επεξεργασία 50 m 3 στραγγισμάτων. Στην Μονάδα Επεξεργασίας υφίστανται: 1. Βιολογική Επεξεργασία σε δεξαμενές SBR 2. Κροκίδωση 3. Χημική Οξείδωση. 4. Τελική Επεξεργασία με φίλτρα άμμου και προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα καταλήγουν στη δεξαμενή αποθήκευσης-άρδευσης για την τροφοδοσία του δικτύου άρδευσης των χώρων πρασίνου Εναλλακτικά οδηγούνται στην δεξαμενή επανακυκλοφορίας προς το χώρο του Χ.Υ.Τ.

12

13 Εγκαταστάσεις Περιβαλλοντικής Προστασίας Αποτελούνται από: 1. Σακόφιλτρα για την κατακράτηση της σκόνης από το εσωτερικό των κτιρίων 2. Βιόφιλτρα για την κατακράτηση των οσμών

14 Αποτελέσματα και Στόχοι ΕΜΑΚ και ΧΥΤ Από την άνοιξη του 2005 μέχρι σήμερα έχουν ανακτηθεί και πουληθεί στην βιομηχανία της ανακύκλωσης τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών χαρτί πλαστικό αλουμίνιο σιδηρούχα και γυαλί, και έχουν οδηγηθεί προς κομποστοποίηση τόνοι ζυμώσιμων και οργανικών υλικών, παρατείνοντας κατά ένα χρόνο την διάρκεια ζωής του ΧΥΤ. Σήμερα η ΔΕΔΙΣΑ εκτρέπει από τον Χώρο υγειονομικής ταφής το 30% του συνόλου των απορριμμάτων που παράγονται. Με την προγραμματισμένη ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων και των διπλασιασμό των δρομολογίων της ανακύκλωσης σε συνδυασμό με την σταθερά και συστηματικά αναπτυσσόμενη μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση η εκτροπή από τον ΧΥΤ αναμένεται να φτάσει το 50% εντός του Το Ε.Μ.Α.Κ. δέχεται συνεχώς αιτήματα εκπαιδευτικών επισκέψεων και συγκεκριμένα έχουν γίνει επισκέψεις από γυμνάσια και λύκεια, δήμους, τμήματα του πολυτεχνείου Κρήτης, μέσων μαζικής ενημέρωσης τοπικών και εθνικών, οικολογικών οργανώσεων κλπ. Για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης έχουν προταθεί για χρηματοδότηση: Εξοπλισμός ανάδευσης κόμποστ, τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων, εξοπλισμός χημικής επεξεργασίας στραγγισμάτων και βελτίωση του διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών.

15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ αντιλαμβανόμενο την ευθύνη της κοινωνικής αποδοχής των εγκαταστάσεών της έχει προχωρήσει στον δημόσιο έλεγχο, με την ανάθεση της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Και τα δύο αυτά Ιδρύματα είναι ανεξάρτητοι, αξιόπιστοι επιστημονικοί φορείς με συσσωρεμένη γνώση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Διαθέτουν οργανωμένα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, ικανά για κάθε εξιδανικευμένη ανάλυση. Η επιχείρηση δεσμεύεται να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση που θα θέσουν τα συμπεράσματα των ελέγχων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος. Αναλύσεις παραγόμενου βιοαερίου. Αναλύσεις παραγόμενων στραγγισμάτων. Αναλύσεις υπογείων υδάτων. Αναλύσεις εδάφους. Αναλύσεις ποιότητας Και συγκεκριμένα: Παρακολούθηση οργανικών τοξικών ενώσεων. Ανάλυση φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων. Ανάλυση βαρέων μετάλλων. Ανάλυση μικροβιολογικών παραμέτρων. Μετρήσεις φυτοτοξικότητας. Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων

16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Για την παρακολούθηση της χλωρίδας και πανίδας περιλαμβάνει: Πουλιά. Αρθρόποδα. Σαλιγκάρια. Θηλαστικά. Φυτά.

17 Τίτλος Εγκεκριμένης Πρότασης με αρ. πρωτ: EL0031 από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ Συνολικός προϋπολογισμός : (50%ΧΜ ΕΟΧ, 50%ΠΔΕ) Περίοδος Υλοποίησης : Στόχος : Βελτιστοποίηση Ανάκτησης και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων και ΑποτελεσματικήΑξιοποίηση Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Βελτίωση της Ποιότητας των Εισερχομένων Οργανικών Υπολειμμάτων Δικαιούχος: ΔΕΔΙΣΑ Εταίροι: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Γεωπονίας ΤΕΙ Κρήτης, Bioforsk, soil and Environment Section (Νορβηγία-Bioforsk), β ί Δ/νση ΥΕΒ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, Δασαρχείο Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, Δημοτική Επιχείρηση ΎδρευσηςΑποχέτευσης Χανίων ΔΕΥΑΧ Βελτίωση της Διαδικασίας Διαχείρισης των Παραγόμενων Κόμποστ Δημιουργία Συστήματος Αξιοποίησης Προϊόντων - Δημοσιοποίηση Βελτιστοποίηση της Διαδικασίας Κομποστοποίησης

18 Αξιοποίηση βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας Στόχος: - Συλλογή και επεξεργασία του βιοαερίου από το ΧΥΤ - Επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων πριν την δξ δεξαμενή αερόβιας κομποστοποίησης, με προσθήκη μονάδας Αναερόβιας Χώνευσης (ΑΧ) για την παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ή και θερμότητας. Κόστος επένδυσης: Παραγωγή βιοαερίου: m 3 /έτος Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: MWh Έσοδα από πωλήσεις: /έτος Παραγωγή θερμικής ενέργειας: GJ

19 Προβληματισμοί: μ Το βήμα από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στην πολυεπίπεδη και σύνθετη επεξεργασία είναι τεράστιο. Νέες απαιτήσεις μπαίvoυv, vέoι πρoβληματισμoί και vέες oργαvωτικές δoμές. Απαιτούνται λοιπόν σύγχρονες στρατηγικές που θα οδηγήσουν επιτέλους στην λύση του προβλήματος ώστε να σταματήσουν να υπάρχουν Κουρουπητοί στην Ελλάδα. Η ενημέρωση η των πολιτών,, που παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό,, αφού η προβολή για το περιβάλλον εστιάζει στην ανακύκλωση που σίγουρα είναι σημαντική, όχι όμως πιο σημαντική από τον περιορισμό της παραγωγής των απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών πριν γίνουν απορρίμματα. Ο μεγάλος στόχος είναι τα βελτιωμένα καταναλωτικά πρότυπα και η αποφυγή της υπερκατανάλωσης. Πρέπει να προβληθεί ως πρώτη προτεραιότητα η μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και στη συνέχεια η επαναχρησιμοποίηση η η και η ανακύκλωση.

20 Η αποδοχή τoυ κόστoυς διαχείρισης, τo ότι δηλαδή oφείλoυμε ε vα α πληρώσoυμε πρoκειμέvoυ oυ vα α εξασφαλίσoυμε έvα καλύτερo περιβάλλov, ακόμη δεv έχει περάσει στη vooτρoπία τωv πoλιτώv αλλά και τωv Δημάρχωv σε πoλλές περιπτώσεις. Η γνώση και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι η μόνη ελπίδα εφαρμογής από τις τοπικές ηγεσίες, των επιστημονικών μεθόδων και των πρακτικών, που θα κάνουν τα έργα αποδεκτά, γιατί θα λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά. Η αλλαγή του τρόπου κοστολόγησης με σύγχρονα εργαλεία ώστε επιτέλους να ανταμείβεται ο ευαισθητοποιημένος πολίτης ενώ να τιμωρείται αντίστοιχα ο μη έχων περιβαλλοντική συνείδηση.

21 Τέλος Η εμπειρία μας στα Χανιά είναι ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για επιμονή στην σωστή κατεύθυνση, δηλαδή την ενημέρωση για ενεργότερη συμμετοχή στα θέματα περιβάλλοντος και τη μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων, ακολουθώντας ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται στη χώρα μας. Από την άλλη μεριά οι Χανιώτες έχουν αποδείξει ότι είναι καλοί αποδέκτες της πληροφορίας και διαθέτουν υψηλή φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση ώστε να συμμετέχουν στη μεγάλη προσπάθεια και να ανταποκριθούν με επιτυχία στο διαρκές κάλεσμα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε., για να παραμείνουν τα Χανιά αν όχι η καθαρότερη περιβαλλοντικά πόλη της χώρας μας, μία από τις καθαρότερες.

22 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου.

Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Εισήγηση στο δ.σ. σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων Ηρακλείου. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι: Σε συνέχεια της με αρ. 831/21-11-2014 αποφάσεως του ΔΣ, καθώς και της παραλαβής της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η Εκδοση 1936 Χρονικά CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists

Διαβάστε περισσότερα

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017 Municipality of Hersonisos, Greece Having been assessed accurately, Municipality of Hersonisos was awarded the European Energy Award on May 2013 in recognition of its communal energy policies of sustainability

Διαβάστε περισσότερα