Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων"

Transcript

1 Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η πληροφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελληνική επικράτεια, σχετικά με την παραγωγή δευτερογενούς βιοκαυσίμου ή/και απορριμματογενούς καυσίμου (Solid Recovered Fuel, SRF/ Refused Derived Fuel, RDF) μέσω της Μηχανικής μεθόδου, της Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) για την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων, τόσο σε διάφορους λέβητες, όσο και στην ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία, κλπ. Στην παρουσίαση παρατίθενται, μεταξύ άλλων, οι ουσιαστικικές διαφορές της Σουηδικής ΜΒΤ σε σύγκριση με άλλες εμπορικές μεθόδους ΜΒΤ, μια δε από αυτές είναι ο σύντομος χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη μονάδα (μόνο μία ώρα από της εισόδου των), μια άλλη είναι τα ασύγκριτα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου βιοκαυσίμου και βεβαίως όλα αυτά χωρίς την απαίτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Στην παρουσίαση αυτή επίσης γίνεται αναφορά της ανάγκης της τυποποίησης των απορριμματογενών καυσίμων που θα ολοκληρωθεί απο τις τεχνικές επιτροπές CEN/TC335 και CEN/TC 343 με την συμμετοχή του Σουηδικού Ινστιτούτου Τυποποίησης. Ιούνιος 2011

2 Σουηδική εφαρμογή για καθαρές λύσεις με την αξιοποίηση των αποβλήτων/απορριμμάτων σε αναβαθμισμένο προϊόν παραγωγής ενέργειας Ο όρος Mechanical, Biological Treatment (MBT) χρησιμοποιείται για τις τεχνολογίες εκείνες και τους συνδυασμούς τους, που στόχο έχουν την προεπεξεργασία των αστικών και βιομηχανικών στερεών αποβλήτων. Ουσιαστικά, πρόκειται για μηχανικές μεθόδους επεξεργασίας, συνδυασμένες με σκοπό την αξιοποίηση της οργανικής ύλης (βιοαποδομήσιμα, οργανικές ουσίες, υπολείμματα, κλπ) στα απόβλητα, μετά απο μακροχρόνια βιολογική διεργασία ή και αντίστροφα. Οι τεχνικές ΜΒΤ εφαρμόζονται στον διαχωρισμό των πλαστικών υλικών, συσκευασιών και άλλων βιολογικών κλασμάτων στα σύμμεικτα απόβλητα, μέσω προηγμένων συστημάτων, με αποτέλεσμα την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων (Refuse Derived Fuel ή RDF, Solid Recovered Fuel ή SRF, βιομάζα, κλπ) και κατ επέκταση την ενεργειακή αξιοποιησή τους. Οι διάφορες τεχνικές MBT αφορούν την προεπεξεργασία των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Μια μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ για κάθε τύπο των οργανικών και βιολογικά αδρανών κλασμάτων δεν θεωρείται και μια ξεχωριστή MBT εγκατάσταση. Οι διάφορες μονάδες μηχανικής επεξεργασίας (MT) περιλαμβάνονται στις «παραλαγές» της MBT, εφόσον έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας τόσο των σύμμεικτων αποβλήτων, οσο και των επιλεγμένων ρευμάτων για παραγωγή υλικών κλασμάτων υψηλής θερμαντικής αξίας. Στα περισσότερα συστήματα προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης των αποβλήτων, οι τεχνικές MBT συνδιάζονται γενικά από την ενεργειακή αξιοποιήση των τελικών προϊόντων, εφαρμόζοντας θερμικές τεχνολογίες (οπως η μικτή, η άμεση και η έμμεση καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη, αποτέφρωση, υποκατάσταση καυσίμου σε ξεχωριστούς λέβητες και καυστήρες, λέβητες, κλπ). Κατά συνέπεια θα ήτανε δυνατόν σε μελλοντικές συζητήσεις για τα συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων, αυτά να δηλώνονται και ως μονάδες συμβατικής ενεργειακής αξιοποίησης έναντι συνδυασμένης επεξεργασίας και οι μονάδες θερμικής αξιοποίησης έναντι μονάδων μηχανικής, βιολογικής επεξεργασίας.

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MBT ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ Στην Ευρώπη η μεθόδος ανάκτησης ενέργειας από την αξιοποίηση των αποβλήτων, [Waste-to-Energy (WtE)], προτιμάται εκεί όπου δεν εφαρμόζονται συγκεκριμένες τεχνολογίες MBT. Στη Σκανδιναβία παραδείγματος χάριν οι παράγοντες αυτοί προκύπτουν απο την μεγάλη εμπειρία και το know-how. Ενδεικτικά η συνδιαχείριση των απορριμμάτων από δημοτικές και ιδιωτικές εταιρίες αποτελεί καθεστώς για πολλές δεκαετίες. Στην Ελλάδα, εφ όσον η θερμική επεξεργασία δεν εφαρμόζεται, συγκρίνοντας παράλληλα τα κόστη μιας επένδυσης, μπορούμε να επιλέξουμε τον σχεδιασμό ενός συστήματος MBT σαν μια σωστή επιλογή. Σύμφωνα με τη Σουηδική πρακτική δύο ξεχωριστά εργοστάσια, ένα για την παραγωγή του SRF/RDF και ένα δεύτερο για την αξιοποιήση τους, δεν προσφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. διαχείρισης των υποχρέωση. αποβλήτων, περισσότερο ως επιθυμία και λιγότερο ως Στην Ελλάδα λειτουργεί ενα εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης του ΕΣΔΚΝΑ στο ΧΥΤΑ των Α. Λιοσίων κοντά στην Αθήνα, όπου καταβάλονται σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλίσουν τη διάθεση του παραγόμενου RDF και του τύπου κομπόστ προϊόντος, με την διαδικασία αυτή να είναι σε εξέλιξη μέχρι σήμερα. Στην Κρήτη, το νέο ανεγερθέν ΜΒΤ εργοστάσιο, που βρίσκεται κοντά στη πόλη του Ηρακλείου, είναι εξοπλισμένο για βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων (μια τεχνολογία που παρέχεται από Ιταλική εταιρεία). Επί του παρόντος, η ποιότητα των υλικών και αυτή του SRF οδηγούνται προς ταφή. Σε Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ανεπτυγμένα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, οι μονάδες MBT εφαρμόζονται ως μια αξιόπιστη μεθόδος πριν από την υγειονομική ταφή (Ισπανία, Ιταλια, κ.λπ). Στη Σκανδιναβία οι οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές κ.λ.π. συνθήκες δεν ευνοούν τη χρήση ΜΒΤ επειδή δίδεται προτεραιότητα στη καθιερωμένη επιλογή WtE.Τα διάφορα εμπορικά συστήματα ΜΒΤ που έχουν αναπτυχθεί είναι σχεδόν προς διάθεση στο εξωτερικό. Γενικά, τα κριτήρια εφαρμογής συστημάτων MBT στην Ευρώπη καθορίζονται από δύο παράγοντες: από τα ιστορικά δεδομένα εξέλιξης των εγκαταστάσεων της λιπασματοποίησης των αποβλήτων και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στα κράτημέλη αλλά και στην εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών 2009/28, 2008/98 και 1999/31για την υγειονομική ταφή όπου σταδιακά μειώνει το ποσοστό του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων που προορίζεται για εδαφική διάθεση. ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ RDF/SRF ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το δευτερογενές καύσιμο SRF/RDF με θερμογόνο δύναμη που κυμαίνεται συνήθως μεταξύ GJ/τόνο περιέχει πλαστικό, χαρτί και οργανικά από τα σύμμεικτα απορρίμματα. Το βιοκαύσιμο αυτό με συγκεκριμένες προδιαγραφές σύστασης και τυποποίησης μπορεί να αξιοποιηθεί σε ενεργοβόρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως υποκατάστατο καύσιμο και στη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα τεχνικές, κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές οφέλειες. Σε Ευρωπϊκό επίπεδο οι προσπάθειες τυποποίησης και διασφάλισης της ποιότητας των δευτερογενών καυσίμων απο στερεά αστικά και ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα αναπτύσσονται και εποπτεύονται απο τις τεχνικές επιτροπές CEN/TC335 Solid Biofuels και CEN/TC 343 Solid Recovered Fuels. Έτσι, η απόδοση του καυσίμου θα πρέπει να εξαρτάται απο τις προδιαγραφές της ποιότητας και τον σχεδιασμό μιας μονάδας για να είναι η χρήση του αειφόρος, CO 2-ουδέτερο και περιβαλλοντικές επιδόσεις που υποστηρίζονται από τη απαραίτητη συντήρηση των μονάδων και των εργοστασίων. Αυτό αποδεικνύεται από την Σκανδιναβική κλίμακα εμπορικής χρήσης καλής ποιότητας και μεγάλης καθαρότητας καυσίμου και από τις τρέχουσες συνεργασίες ενεργειακής αξιοποίησης στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ RDF/SRF Το γεγονός είναι ότι σε επίπεδο Ε.Ε, η προτυποποίηση των δευτερογενών καυσίμων δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί, περιορίζοντας τη δημόσια αποδοχή και τις δυνατότητες παραγωγής τους. Τις εξελίξεις παρακολουθεί το Σουηδικό Ινστιτούτο Τυποποίησης, ως μέλος των τεχνικών επιτροπών CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) και ISO (International Organizatiοn for Standardization) και συνδράμει στο έργο της διεθνούς τυποποίησης, θέτοντας τα πλαίσια κανόνων και συστάσεων προς τη CEN. Οι δυνατότητες των ΜΒΤ και της ενεργειακής αξιοποίησης του SRF/RDF, της μόνης αποδεδειγμένης τεχνολογίας αυτής της θερμικής επεξεργασίας, για ποσοτική εκτροπή των βιοαποδομήσιμων, είναι πολύ μεγαλύτερες και η επικρατούσα άποψη είναι ότι το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ μιας χώρας θα πρέπει να περιέχει διάφορες μεθόδους επεξεργασίας, ώστε να πετύχει τα ποσοστά εκτροπής που απαιτεί η Ευρωπαϊκή πολιτική. Τα νέα πρότυπα θα συμβάλουν στην ευρεία χρήση της βιομάζας ή SRF/RDF σε εμπορικές εφαρμογές ακόμα πιο γρήγορα, ώστε να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές CO 2. Η βιομάζα χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντικά ουδέτερο καύσιμο, λόγω των μηδενικών της εκπομπών CO 2. Η θέσπιση προδιαγραφών είναι απαραίτητη καθότι θα δώσει μια απλούστερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη ανάπτυξη της αγοράς των στερεών βιοκαυσίμων. Χαμηλή ή μόνο μικρή αύξηση Μετατροπή του υφιστάμενου δυναμικού ΜΒΤ Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ΜΒΤ Εγκατάσταση συστημάτων low-tech ΜΟΝΑΔΕΣ MBT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι τεχνολογίες ΜΒΤ στην Ελλάδα παρουσιάζουν προβλήματα εφαρμογής που σχετίζονται μεταξύ άλλων και με επιχειρησιακά συμφέροντα. Η προτυποποίηση για το επεξεργασμένο κλάσμα που ανακτάται απο αστικά απόβλητα το λεγόμενο RDF/SRF, όπως αυτό περιγράφεται στην Ελληνική Νομοθεσία, απαιτεί υγρασία κάτω του 20% και περιεκτικότητα σε χαρτί άνω του 95% δεδομένου ότι τα πλαστικά δύσκολα ανακτώνται σε ένα εργοστάσιο ΜΒΤ. Ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα στην Ελληνική Κοινότητα είναι η έλλειψη μέτρων ελέγχου και η μη συμμόρφωση προς τη θεσμική ανάπτυξη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην αντιμετώπιση της νομοθεσίας περί Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η μέχρι πρότινος πρακτική σχετικά με τη χρήση των βιογενών καυσίμων και την εφοδιαστική αλυσίδα τους υποστηρίζονταν τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τις εμπορικές εφαρμογές τους από κατασκευαστικές εταιρίες των συστημάτων εξοπλισμού και τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών-μελών. Στον τομέα των απορριμματογενών καυσίμων τα νέα πρότυπα θα διευκολύνουν, μεταξύ άλλων, την ταξινόμηση ανά κατηγορία ιδιότητας, την ποιότητα και την εμπορική τελική μορφή τους για δυνητική απορρόφησή τους σε βιομηχανικούς κλάδους, κλπ.

4 Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΒΤ Η Σουηδική ΜΒΤ είναι μια διαδικασία state-of-the-art που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των μονάδων μηχανικής, βιολογικής επεξεργασίας και βασίζεται στην αντίληψη της Σουηδικής βιομηχανίας χαρτοπολτού ή χάρτου. Η βιομηχανία χαρτοπολτού έχει μακρά παράδοση πολύ υψηλών προδιαγραφών. Η κοινοτική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Σκανδιναβούς παραγωγούς, οι οποίοι παράγουν στην Κοινότητα περίπου τα 2/3 της συνολικής παραγωγής τους σε πολτό αγοράς. Η διαδικασία ΜΒΤ με βάση την τεράστια εμπειρία που έχει αποκτηθεί έχει σαν στόχο να μεγιστοποιήσει την ανάκτηση υλικών από τα απόβλητα, τα οποία θα ανακυκλωθούν στη συνέχεια και θα παραχθεί απορριμματογενές καύσιμο, τελική δε επίτευξη είναι το αμελητέο υπόλειμμα, το οποίο τελικά θα οδηγηθεί για ταφή. Κατά την μετατροπή των αποβλήτων σε πολτό, αναπτύσσεται θερμοκρασία 70 o C περίπου, κατά την οποία καταστρέφονται κάθε είδους βλαβεροί μικροοργανισμοί. Μετά ο πολτός στραγγίζεται, και το βιογενές προϊόν πηγαίνει σε πρέσες όπου συμπιέζεται για να πάρουμε την επιθυμητή ποιότητα. Τελικά μετά απο ξήρανση το RDF/SRF παίρνει την τελική του μορφή με θερμιδική ικανότητα πάνω απο 25% από τις άλλες διαθέσιμες ΜΒΤ τεχνολογίες. Αξιοσημείωτον είναι ότι η διαδικασία οδηγεί σε λιγότερα απόβλητα προς ταφή σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΒΤ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΒΤ Το Σουηδικό σύστημα ΜΒΤ θεωρεί και θέτει σαν σκοπό ότι τα απόβλητα είναι ζήτημα διαθέσιμων πόρων. Οπως γίνεται κατανοητό, με δεδομένες τις τεχνολογικές γνώσεις, know-how, κλπ και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τεχνικές διαδικασίες παράγεται ομογενοποιημένο βιογενές υλικό υψηλής θερμογόνου δύναμης με καλές φυσικές και χημικές ιδιότητες για παραγωγή θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας. H εγκατάσταση ΜΒΤ μπορεί και συνδυάζει την επεξεργασία τόσο των σύμμεικτων απορριμμάτων όσο και των βιοαποδομήσιμων μετά από Διαλογή στην Πηγή. Το εργοστάσιο ΜΒΤ τοποθετείται και λειτουργεί μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης ως μια αυτόνομη μονάδα και είναι πλήρους κλειστού κυκλώματος. Αξίζει να τονιστεί οτι η παραμονή των απορριμμάτων εντός της εγκατάστασης πρακτικά διαρκεί μόνο μία ώρα (1), ο λεγόμενος και χρόνος παραμονής. Ο εν λόγω χρόνος παραμονής των αποβλήτων των άλλων τεχνολογιών, ή απλά η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ποικίλλει από λιγότερο από επτά ημέρες σε περισσότερες εβδομάδες. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Οι μονάδες MBT αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από Σουηδική εταιρεία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΒΤ Σχετικά με τις πατέντες που απαρτίζουν την παραγωγική διαδικασία, με πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες, η ΜΒΤ δεν απαιτεί καμία αλλαγή στις τρέχουσες μεθόδους συλλογής των ΑΣΑ. Στον τεράστιο όγκο των κυτταρικών απορριμμάτων/αποβλήτων συμβάλλει επίσης οτιδήποτε είναι οργανικής προέλευσης και δεν εξαιρούνται επίσης οι χάρτινες συσκευασίες που έχουν επίστρωση αλουμινίου ή είναι πλαστικοποιημένες (συσκευασίες χυμών, σάλτσας, γάλακτος κ.λ.π.). Η διαδικασία της πολτοποίησης χρησιμοποιείται για την ανάκτηση της κυτταρίνης από ανακυκλωμένο χαρτί και οργανικά υλικά, τα απόβλητα δηλ. μετατρέπονται σε ένα είδος πολτού. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΒΤ H δυναμικότητα της Σουηδικής μονάδας ΜΒΤ εξαρτάται από τη σύνθεση και τον όγκο των αποβλήτων. Τεχνοοικονομικές αναλύσεις της εταιρείας προδίδουν χαμηλό κόστος επεξεργασίας προσφέροντας θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Ενώ η ΜΒΤ διαδικασία έχει σχεδιαστεί κυρίως για τα στερεά αστικά απόβλητα και άλλοι τύποι βιομηχανικών αποβλήτων είναι κατάλληλοι προς επεξεργασία. Η απλότητα και τα περιβαλλοντικά οφέλη της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί επεξεργασίας και αξιοποίησης των στερεών απορριμμάτων και το παραγόμενο επιθυμητό και καθαρό βιογενές καύσιμο RDF/SRF, κάνει προφανές την οικονομική διαφορά που προσφέρεται στην Ελληνική αγορά. Για παράδειγμα έχει υπολογισθεί ότι ένας τόνος σύμμεικτων Σουηδικών στερεών αστικών αποβλήτων παρέχει ωφέλιμη ενέργεια ίση με 300 λίτρα πετρελαίου ντίζελ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ενα εργοστάσιο ΜΒΤ Σουηδικής κατασκευής με τις εξειδικευμένες ευρεσιτεχνίες και τεχνολογίες που το απαρτίζουν βασίζεται σε γνωστές Σουηδικές τεχνικές παραγωγής χάρτου και χαρτοπολτού. Οι έν λόγω Σουηδικές διεργασίες και το ντιζάιν που συμπεριλαμβάνονται μειώνουν σημαντικά κάθε τεχνικό κίνδυνο. Η Σουηδική εταιρία προσφέρεται για τη μελέτη, τη βιομηχανοποίηση και την ανέργεση μιας μονάδας. Το παραγόμενο ομογενοποιημένο βιογενές καύσιμο RDF/SRF έχει υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι σταθερό και μπορεί να αποθηκευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών με την ορθή διαχείρισή τους συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Εξίσου σημαντικό είναι να τονιστεί ότι διάφορα εργοστάσια ΜΒΤ Σουηδικής τεχνολογίας, διαχειριζόμενα τόνους στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων που διαστασιολογήθηκαν με την απευθείας ενεργειακή αξιοποίησή τους, κατασκευάζονται στην Κίνα. Όλες οι προκύπτουσες επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι κατά πολύ κατώτερες των φυσιολογικών, δεδομένου ότι η διαδικασία ΜΒΤ είναι ένα κλειστό σύστημα και μπορεί να ανεγερθεί μια μονάδα κοντά ή μέσα σε μια πόλη. Το καύσιμο RDF/SRF, έχει σταθερή περιεκτικότητα σε υγρασία και μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη κατά 25% σε σχέση με ότι προσφέρουν οι άλλες εμπορικά διαθέσιμες ΜΒΤ διαδικασίες. Η υγρασία και η υφή του καύσμου υλικού μπορεί να προσαρμοστεί για διάφορους ανεξάρτητους λέβητες, μονάδες παραγωγής ενέργειας, κλπ.

5 S.E.P. Scandinavian Energy Project AB Head office: Bror Nilssons Gata 16 S Gothenbourg SWEDEN Telephone: +46-(0) Facsimile: +46-(0) Homepage:

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF)

Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) Eνεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και βιομάζας Η σημασία των δευτερογενών καυσίμων (RDF, SRF) 14o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2009 Ι. Μπούκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα