1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου."

Transcript

1 Εφαρμογή Πιλοτικών Δράσεων 1. Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 2. Εξωραϊσμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου ποταμού ο οποίος διασχίζει τη Λακατάμια από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. Προκλήσεις και Προτάσεις Στα πλαίσια της προσπάθειας για αύξηση των επιπέδων αποδοτικότητας, ενδυνάμωσης των θεσμών και διευκόλυνσης της ανάπτυξης γνώσεως επί του θέματος της βιομάζας, ο Δήμος Λακατάμιας έχει προβεί στην εκπόνηση δύο τεχνοοικονομικών μελετών, για την εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του δημοτικού κολυμβητηρίου καθώς και για την αξιοποίηση της βιομάζας του Δήμου. Στα εργαστήρια που έγιναν στην Κύπρο και αφορούσαν τη βιομάζα και την ηλιακή ενέργεια, έγινε εστίαση στα περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για τη χρήση βιομάζας ως καύσιμο και της εγκατάστασης παθητικού ηλιακού συστήματος. Το αποτέλεσμα των εμπειριών αυτών ήταν ότι το πρόκειται για υποσχόμενο σχέδιο και ότι οι εφαρμογές μεθόδων πράσινης ενέργειας θα επιφέρουν σημαντικές πρακτικές αλλαγές. Ο Δήμος Λακατάμιας προέβηκε σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για τρία κτίρια που αποτελούν μέρος του αστικού πάρκου Πεδιαίου ποταμού που θα γίνει με σκοπό τον εξωραϊσμό της δυτικής όχθης του ποταμού. Οι δύο τεχνοοικονομικές μελέτες που εκπόνησε το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για λογαριασμό του Δήμου Λακατάμιας έδειξαν ότι η καλύτερη λύση στο πρόβλημα της θέρμανσης της υδατοδεξαμενής του Δημ. Κολυμβητηρίου είναι η χρήση θρυμματισμένου ξύλου, το οποίο θα παράγεται από την επεξεργασία των πράσινων αποβλήτων του Δήμου, ως καύσιμη ύλη για τον λέβητα της βιομάζας. Μέσω των μελετών αποδεικνύεται ότι ο Δήμος, δύναται να επεξεργαστεί τα πράσινα απόβλητα του, να παράγει θρυμματισμένο ξύλο και να θερμαίνει τη δημοτική δεξαμενή. Τουτέστιν ο Δήμος λύνει δύο προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει, τη θέρμανση της δημοτικής δεξαμενής και την διαχείριση των πράσινων αποβλήτων. Υιοθετώντας αυτές τις προτάσεις, οι στόχοι της αύξησης των επιπέδων της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της εξασφάλισης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αειφόρας ανάπτυξης επιτυγχάνονται. Τα οφέλη από την εφαρμογή αυτών των συστημάτων είναι επίσης η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας, την εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων για τη βιομάζα και την ηλιακή ενέργεια, καθώς επίσης και η αλλαγή των προοπτικών για τους ενδιαφερόμενους μέσω των δύο συναντήσεων που έχουν εκπονηθεί σχετικά με το θέμα. Από οικονομική άποψη, η χρήση του χαμηλού κόστους της βιομάζας μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγόμενες πηγές ενέργειας με εξοικονόμηση 700 ανά 10 τόνους στη συλλογή και τη μεταφορά των βιοκαυσίμων, που θα παρέχονται χωρίς επιπλέον κόστος, σαν μέρος των σταθερών εργασιών του Δήμου. Από περιβαλλοντικής άποψης, με την εγκατάσταση του λέβητα βιομάζας θα υπάρξει σημαντική αλλαγή στην ποιότητα του αέρα και στα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας που θα προκύπτει από τη μείωση των εκπομπών και τα υπολείμματα σκόνης που θα παράγονται από τον φιλικό προς το περιβάλλον και χαμηλό σε θόρυβο καυστήρα βιομάζας. Σε ό, τι αφορά τη χρήση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, τα μεγάλα πλεονεκτήματα είναι το χαμηλό κόστος συντήρησης, το χαμηλό κόστος της ενέργειας. Εκτός από το γεγονός ότι συζητήθηκαν τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, των δύο εφαρμογών, των φωτοβολταϊκών και της βιομάζας και τα έργα αύξησαν αισθητά την ευαισθητοποίηση

2 σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους ενέργειας και τα πρακτικά οφέλη τους, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τη θεσμική ικανότητα του δήμου και δημιούργησε τη δυνατότητα μεταφοράς γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του προγράμματος. Αποτελέσματα και Ευκαιρίες 1. Η εφαρμογή των δύο προγραμμάτων των φωτοβολταϊκών και της βιομάζας έχει αυξήσει σημαντικά την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους ενέργειας, 2. Έχει δημιουργήσει θεσμική ικανότητα εντός του δήμου επί των θεμάτων αυτών και enabling knowledge transfer of best practices among Green Partnerships members. 3. δημιούργησε τη δυνατότητα μεταφοράς γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του προγράμματος. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προτεινόμενες Λύσεις Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων για τη βιομάζα και την ηλιακή ενέργεια στην Κύπρο, τα βασικά θέματα συζήτησης αφορούσαν τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τη χρήση της βιομάζας ως καυσίμου, τη φύση και την παραγωγή του κομπόστ, τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός καυστήρα βιομάζας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, τη χρήση της τέφρας του καυστήρα ως υλικό για λίπανση, τη μεταφορά γνώσης και ορθών πρακτικών που χρησιμοποιούνται υποδειγματικά στα φωτοβολταϊκά έργα στην Ευρώπη, συζητώντας τις βασικές αρχές των παθητικών ηλιακών κτιρίων και τα οφέλη από την εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων. Προς βαθύτερη διερεύνηση των θεμάτων πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε κολυμβητήριο της Λευκωσίας που χρησιμοποιεί λέβητα βιομάζας καθώς και στο κτήριο του δημαρχείου όπου υπάρχει εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα. Έγιναν επίσης παρουσιάσεις σχετικά με τα θέματα της βιομάζας και της ηλιακής ενέργειας. Κατά την αξιολόγηση των εργαστηρίων, τα συνολικά σχόλια ήταν πολύ θετικά και η συμβολή τους ιδιαίτερα σημαντική. Βιομάζα Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομάζα δεν συμβάλλει σε περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής, η χρήση της έχει αποδειχθεί ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον. Η χρήση βιομάζας ως καυσίμου είναι επίσης εύκολο να διαχειριστεί και μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενες πηγές ενέργειας. Από οικονομικής άποψης, είναι χαμηλού κόστους. Στην πραγματικότητα, ο Δήμος Λακατάμιας εξοικονομεί 700 ανά 10 τόνους στη συλλογή και τη μεταφορά των καυσίμων, τα οποία παρέχονται χωρίς επιπλέον κόστος εφόσον προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του Δήμου για την συντήρηση του αστικού πρασίνου. Επιπλέον, ο Δρ Πολυδωρίδης σημείωσε ότι οι στάχτες του καυστήρα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες των στερεών αποβλήτων και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως λιπάσματα, όπου το PH του εδάφους παραμένει ανεπηρέαστο. Επίσης το γεγονός ότι ο καυστήρας βιομάζας συνεισφέρει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα για την χρήση του. Ως αποτέλεσμα των οικονομικών και των περιβαλλοντικών τους πλεονεκτημάτων οι λέβητες βιομάζας είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς παγκοσμίως ως επιλογή για καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά τη χρήση του κομπόστ την παραγωγή του και τις θετικές επιδράσεις του που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού εδάφους, όπως η διήθηση και η εκμετάλλευση του νερού, το προστατευτικό στρώμα και την καταστολή των ασθενειών. Καθ 'όλη τη διαδικασία της κομποστοποίησης, παράγονται προϊόντα απαλλαγμένα από παθογόνα και τα ζιζάνια. Δύναται επίσης με την χρήση του κόμποστ να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα σε περιοχές πρασίνου απαλλαγμένες από φυτοφάρμακα. Για τους λόγους αυτούς, η αξιοποίηση των πράσινων αποβλήτων συμβάλλει σε μια βιώσιμη πράσινη οικονομία, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, τη δημιουργία νέων προϊόντων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με βάση αυτή την αντίληψη, ο δήμος έχει εστιάσει

3 στην αξιοποίηση αυτών των πράσινων αποβλήτων για πολλά οφέλη τους. Με τον τρόπο αυτό, έχει ενισχυθεί η θεσμική ικανότητα και τις εμπειρίες όσον αφορά τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βιοκλιματικός Σχεδιαμός Καθώς το γραμμικό πάρκο Πεδιαίου αντιπροσωπεύει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα έργα που αναφέρονται παραπάνω να σχεδιαστούν με πλήρη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού, την εγκατάσταση αυτόνομων ηλιακών συλλεκτών για τον δημόσιο φωτισμό κ.λπ. Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού θα πρέπει να ακολουθούνται για την προετοιμασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των κτιρίων που αναφέρονται παραπάνω. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Συνεργασία Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα: Συμβόλαιο ενέργειας με συμβαλλόμενους το Δήμο Λακατάμιας και ιδιωτικούς φορείς και επενδυτές υπό την μορφή του Public Private Pertnerships. Σημαντικά Βήματα Στάδια Εφαρμογής 1. Αναγνώριση των δυνατοτήτων της περιοχής. συντονισμός συναντήσεων και εργαστήριων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δήμαρχο, δημοτικό συμβούλιο και μηχανικοί αξιολόγηση της περιοχής και της τεχνογνωσίας 2. Ανάπτυξη της τεχνικής λύσης και επιχειρησιακή προσέγγιση προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου για την πραγματοποίηση των επενδύσεων τη σύσταση του μοντέλου της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα επιλογή κατάλληλων τεχνικών λύσεων προετοιμασία των διαδικασιών επιλογής του αναδόχου για την παροχή θερμότητας από τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις σε σύστημα θέρμανσης με βιομάζα προσφορά για την παραχώρηση θέρμανσης άδειες οικοδομής 3. Εκτέλεση Υπογραφή σύμβασης / προσφορών για την αρχιτεκτονική και την ερευνητική εφαρμογή Έρευνα και οικονοµική ανάλυση της εφαρµογής της βιοµάζας και άδειες οικοδόµησης Εγκατάσταση του συστήµατος του λέβητα βιοµάζας.

4 ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1. Χρήση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μετά από τις εισηγήσεις των εκθέσεων του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών. 2. Συνεχές εκπαίδευση του προσωπικού. 3. Στόχος να εφαρμοστούν στρατηγικές που θα βοηθήσουν να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική η εξοικονόμηση ενέργειας. 4. Συνεχής ανταλλαγή γνώσεων μέσω του προγράμματος Green Partnerships. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. θα γίνει ο σχεδιασμός των ακόλουθων: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Βασικές Πιλοτικές Ενέργειες 1. Μελέτη σκοπιμότητας από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών το Μάρτιο του 2014 με τίτλο «Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας για τη διαχείριση της βιομάζας και της χρήσης πράσινων αποβλήτων στο Δήμο Λακατάμιας». 2. Μελέτη σκοπιμότητας από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών το Μάρτη του 2014 με τίτλο «Δημοτικό Κολυμβητήριο Λακατάμιας Συνοπτικός Ενεργειακός Έλεγχος με βάση την Κ.Δ.Π. 171/2012». 3. Μέχρι τον Μάιο του 2015 θα ολοκληρωθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια και το χωροταξικό σχέδιο για το χώρο πρασίνου της δυτικής όχθης του Πεδιαίου Ποταμού.» Λεπτομερής βιοκλιματικός σχεδιασμός για το περιβαλλοντικό κέντρο. Βοτανικός κήπος και αστικό πάρκο. Εξωραϊσμός της όχθης του Πεδιαίου ποταμού. Το Δεκέμβριο του 2014 ολοκληρώθηκε το προκαταρτικό χωροταξικό σχέδιο για το χώρο πρασίνου μήκους 2km κατά μήκος της όχθης του Πεδιαίου Ποταμού. Ετοιμάστηκαν τα έγγραφα προσφορών ( για να επιλεγεί η ομάδα των σχεδιαστών, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιμετρητές ), έχουν γίνει προκηρύξεις και δημιουργήθηκε τεχνική επιτροπή για να αξιολογήσει τις προσφορές που έχουν παραληφθεί. Ο σχεδιασμός έχει ανατεθεί στον Χρ. Αβρααμίδη & συνεργάτες, ο σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί το Μάιο του Έχει εκπονηθεί επίσης γεωλογική μελέτη της περιοχής για να μπορέσουν οι μηχανικοί να υπολογίσουν το είδος της θεμελίωσης του προτεινόμενου κτιρίου. Μελλοντικές Ενέργειες 1. Τοποθέτηση/Χρήση/έλεγχος Εφαρμογή της χρήσης της βιομάζας και των δημοτικών πράσινων αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, ως κύρια ανανεώσιμη πηγή. Ο λέβητας βιομάζας, ο θρυμματιστής ξυλείας και ο αφυγραντήρας θα εγκατασταθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Εξωραϊσμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου Ποταμού 4. Βιοκλιματικός σχεδιασμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου Ποταμού και του περιβαλλοντικού κέντρου εκπαίδευσης.

5 5. Εφαρμογή φωτιστικών LED σε όλα τα αστικά πάρκα και δημοτικά κτίρια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ Η περιοχή βρίσκεται στο κέντρο του δήμου και καλύπτει έναν ανοιχτό χώρο πρασίνου έκτασης περίπου 2 χιλιομέτρων και περίπου 50 μέτρα πλάτους. Ο στόχος του Δήμου είναι να προχωρήσει σε λεπτομερή αρχιτεκτονικό χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής για να παρέχουν ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες όχι μόνο για τους κατοίκους του δήμου αλλά για όλη την περιοχή της Λευκωσίας. Ένα τέτοιο μακροπρόθεσμο σχέδιο θα παρέχει στο Δήμο Λακατάμιας την ταυτότητα που δεν έχει τώρα η περιοχή. Ως εκ τούτου ο Δήμος έχει εργαστεί στην προετοιμασία των δραστηριοτήτων και των σχεδίων που θα περιληφθούν στην περιοχή, έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας και έχουν γίνει διάφορες συναντήσεις με τα σχετικά κυβερνητικά τμήματα για να συμφωνηθεί η διαδικασία και το πλαίσιο των ενεργειών / σχεδίων. Ο προκαταρτικός κατάλογος των ενεργειών περιλαμβάνει: Κεντρική Πλατεία. Μουσείο. Ανοικτό κινηματογράφο και μικρό αμφιθέατρο. τοίχους αντιστήριξης εντός της κοίτης του ποταμού. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης. Βοτανικό κήπο, παιδικές χαρές, χώρο αναψυχή, καθιστικά. Φυσικά μονοπάτια για πεζούς και ποδηλάτες. Αθλητικές δραστηριότητες και χώρους στάθμευσης. Καθώς το γραμμικό πάρκο Πεδιαίου αντιπροσωπεύει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα έργα που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να σχεδιαστούν με πλήρη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρήση ανακυκλωμένου νερού, αυτόνομους ηλιακούς συλλέκτες για τον ανοικτό δημόσιο φωτισμό κ.λπ. Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη προετοιμασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των κτιρίων που αναφέρονται παραπάνω. Φωτογραφικό Υλικό

6 Η τρέχουσα χρήση των λεβήτων πετρελαίου θα αντικατασταθεί από την πρόσθετη χρήση του λέβητα βιομάζας. Θρυμματιστής + λέβητας αφυγραντήρας πρόκειται να εγκατασταθούν και να συνδεθούν με τους σωλήνες νερού. Πλεονέκτημα: Ο καυστήρας βιομάζας είναι κινητός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση και άλλων δημοτικών κτιρίων. Τοποθεσία: από το Κέντρο Υγείας μέχρι τη Λεωφόρο Αγίου Γεωργίου 1200 χ 45 μ. Κατά μέσο όρο = 55000m 2.

7

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ]

[ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ] Σεπτέμβριος 2012 Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών [ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 10 ΜW ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα