Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. :15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Θ.Μπάρτζη, M. Ιωαννίδου. Τηλ.: Fax: Ιστοσελίδα : Αθήνα 30/ 7/07 Αρ. Πρωτ / Γ2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Τοµέα Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος της Β Τάξης ΕΠΑ.Λ. Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόµο 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α ) << Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις >>. 2. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε µε την υπ αριθµ. 13 / Συνεδρίασή του. 3. Την υπ αριθµ. Γ2/ 36620/ Υπουργική Απόφαση µε θέµα << Ωρολόγιο Πρόγραµµα της B και Γ Τάξης Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ >>. 4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε µε την υπ αριθµ. 18 / Συνεδρίασή του, σχετικά µε τα Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών Β, Γ και Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) και 1

2 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισµού. 6. Την αναγκαιότητα καθορισµού Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών για την Β Τάξη ΕΠΑ.Λ Αποφασίζουµε : Τον καθορισµό του Προγράµµατος Σπουδών των µαθηµάτων του Τοµέα Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος της Β Τάξης ΕΠΑ.Λ. 1. ΜΑΘΗΜΑ : «ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενικός Σκοπός του µαθήµατος Να φέρει τους µαθητές σε επαφή µε την Επιστήµη της Γεωπονίας και τις γεωργικές δραστηριότητες που απορρέουν από αυτήν, ώστε να γνωρίζουν την επίδρασή τους στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Να τους γνωρίσει το ρόλο της Γεωργίας στη παραγωγή τροφίµων και στη διατροφή του ανθρώπου. Να τους κάνει γνωστά τα εγχώρια γεωργικά προϊόντα, τα βασικά τους χαρακτηριστικά και να τους φέρει σε επαφή µε τις συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά. Να τους φέρει σε επαφή µε τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας και τα µέτρα αντιµετώπισής τους. Να τους ενηµερώσει για την ασκούµενη αγροτική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους γνωστοποιήσει τα µέτρα εθνικής αγροτικής πολιτικής. Να τους φέρει σε επαφή µε τις διάφορες µορφές οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής. Να τους πληροφορήσει σχετικά µε φορείς, Οργανισµούς, Υπηρεσίες, Ινστιτούτα που ασχολούνται µε τη γεωπονική έρευνα, εκπαίδευση και ενηµέρωση και που 2

3 υποστηρίζουν την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Τέλος, να τους ευαισθητοποιήσει σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος κατά την άσκηση των γεωργικών δραστηριοτήτων. Κεφάλαιο 1 ο : Γεωπονία Γεωργία Γενική Θεώρηση Να κατανοεί τις βασικές έννοιες του µαθήµατος 1.1 Γεωπονία 1.2 Γεωργία 1.3 Ανάπτυξη 1.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Ανάπτυξη αγροτικού χώρου) και Γεωργική Ανάπτυξη -συζήτηση Slides Φωτογραφίες ιαφάνειες (ο καθηγητής ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το περιεχόµενο του µαθήµατος) Κεφάλαιο 2 ο : Ιστορική Εξέλιξη της Γεωργίας Να γνωρίσει την εξέλιξη της γεωργίας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 2.1 Η γεωργία στην προϊστορική εποχή 2.2 Η γεωργία στην αρχαιότητα 2.3 Η γεωργία στον Μεσαίωνα 2.4 Η γεωργία στους νεώτερους χρόνους 2.5 Η γεωργία σήµερα -συζήτηση slides Φωτογραφίες ιαφάνειες (ο καθηγητής ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το περιεχόµενο του µαθήµατος) Κεφάλαιο 3 ο : Γεωργία και ιατροφή Να αντιληφθεί τη συµβολή της γεωργίας στην κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου, σε τρόφιµα 3.1 Κύρια προϊόντα διατροφής 3.2 Επίπεδο διατροφής 3.3 διατροφικές συνήθειες στην Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αµερική 3.4 Σύγχρονες τάσεις. 3.5 Πλεονάσµατα, ελλείµµατα τροφίµων. 3.6 Τρόποι αντιµετώπισης της έλλειψης τροφίµων. -συζήτηση slides φωτογραφίες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µονάδες παραγωγής και µεταποίησης τροφίµων. Εργαστήριο: ιενέργεια έρευνας σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου µέσω της σύνταξης, διανοµής και επεξεργασίας ανάλογων ερωτηµατολογίων (π.χ. οι µαθητές καταγράφουν τις διατροφικές συνήθειές τους στη διάρκεια ενός µικρού χρονικού διαστήµατος) 3

4 Πρόσκληση σε διαιτολόγο για την ενηµέρωση των µαθητών Συλλογή στοιχείων µέσω Internet. Κεφάλαιο 4 ο : Αναπτυξιακή διάσταση της Γεωργίας Να καταδείξει το ρόλο του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα στην εθνική οικονοµία. Να συσχετίσει το επίπεδο οικονοµικής και γεωργικής ανάπτυξης και να τα συνδέσει µε το κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσµού. 4.1 Ο πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τοµέας και η συµβολή τους στην εθνική οικονοµία. 1.2 Σχέση οικονοµικής ανάπτυξης, γεωργικών εισοδηµάτων και απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα. 1.3 Συγκριτική αξιολόγηση µορφωτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσµού και του βαθµού αγροτικής ανάπτυξης. 1.4 Η κοινωνική θέση του αγρότη. -συζήτηση Slides Φωτογραφίες Επισκέψεις Εργαστήριο: Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικών µε οικονοµικές µονάδες της περιοχής (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα) Κεφάλαιο 5 ο : Η Γεωργία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και Παγκόσµια Να γνωρίσει τους επιµέρους βασικούς κλάδους της ελληνικής γεωργίας και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Να τα συγκρίνει όταν αυτό είναι απαραίτητο µε εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της παγκόσµιας γεωργίας. 5.1 Η γεωργία σε παγκόσµιο επίπεδο (καλλιεργούµενα φυτά και εκτρεφόµενα είδη ζώων, εκτάσεις, όγκος παραγωγής). 5.2 Η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (καλλιεργούµενα φυτά και εκτρεφόµενα είδη ζώων, εκτάσεις, όγκος παραγωγής) 5.3 Η γεωργία στην Ελλάδα Φυτική Παραγωγή Ζωική Παραγωγή ελλείµµατα και πλεονάσµατα αγροτικών προϊόντων -συζήτηση ιαφάνειες µε διαγράµµατα (ο καθηγητής ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το περιεχόµενο του µαθήµατος) Slides Φωτογραφίες Επισκέψεις Εργαστήριο: Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων στη περιοχή και δηµιουργία γεωγραφικών χαρτών µε σηµειωµένα τα παραγωγικά κέντρα των κυριότερων γεωργικών προϊόντων (η έρευνα µπορεί να υποστηριχθεί µε τη χρήση Internet) 4

5 Κεφάλαιο 6 ο : Κλάδοι της Γεωργικής Παραγωγής Να κατανοήσει την οικονοµική σηµασία και τα βασικά τεχνικοοικονοµικά στοιχεία των κυριότερων καλλιεργούµενων ειδών και των εκτρεφοµένων ζώων στην Ελλάδα. Να γνωρίσει βασικά στοιχεία σχετικά µε τα δάση και τις υδατοκαλλιέργειες. 6.1 Σύνθεση της ελληνικής γεωργίας (Αξία παραγωγής των βασικών γεωργικών προϊόντων και συµµετοχή αυτών στη διαµόρφωση του Ακαθάριστου Γεωργικού Προϊόντος της χώρας µας). 6.2 Τεχνικοοικονοµικά στοιχεία καλλιεργούµενων ειδών και εκτρεφοµένων ζώων στην Ελλάδα Φυτική Παραγωγή Συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων καλλιεργειών: Φυτά µεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, βιοµηχανικά φυτά, κτηνοτροφικά φυτά) ενδρώδεις καλλιέργειες (ελιά, εσπεριδοειδή, λοιπές καλλιέργειες) Άµπελοι και σταφιδάµπελοι Κηπευτικά (υπαίθριες και θερµοκηπιακές καλλιέργειες) Ανθοκοµικά φυτά Ζωϊκή παραγωγή Συνοπτική περιγραφή των βασικών κλάδων: Αιγοπροβατοτροφία Βοοτροφία Χοιροτροφία Πτηνοτροφία Μελισσοκοµία Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες άση -συζήτηση Επίδειξη φωτογραφικού υλικού Προβολή slides Προβολή βιντεοταινιών Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µονάδες παραγωγής Εργαστήριο: ηµιουργία φυτολογίου και συλλογής εντόµων Κεφάλαιο 7 ο : Οργάνωση της Γεωργικής Παραγωγής Να γνωρίσει τις µορφές οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής Να αντιληφθεί τη µετεξέλιξή τους και τη συµµετοχή των διαφόρων µορφών οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής στην ελληνική γεωργία. 7.1 Επιχειρήσεις (έννοια, ορισµός) 7.2 Γεωργικές εκµεταλλεύσεις (δοµή, λειτουργία) 7.3 Συνεταιρισµοί (δοµή, λειτουργία ) 7.4 νοµικό καθεστώς 7.5 Οµάδες Παραγωγών (αναγκαιότητα, δυνατότητες θεσµικού πλαισίου όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία) Συζήτηση Εκπαιδευτικές επισκέψεις Εργαστήριο: Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικών µε την οργάνωση της γεωργικής παραγωγής 5

6 7.6 ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις (κανόνες λειτουργίας στις χώρες της Ε.Ε.) Κεφάλαιο 8 ο : ιαρθρωτικά Προβλήµατα της Ελληνικής Γεωργίας Να εντοπίσει τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας Να προσεγγίσει τρόπους αντιµετώπισής των διαρθρωτικών προβληµάτων της ελληνικής γεωργίας. 8.1 Αριθµός και µέγεθος γεωργικών εκµεταλλεύσεων 8.2Πολυτεµαχισµός της γεωργικής γης 8.3 Ορεινές, ηµιορεινές και νησιωτικές περιοχές 8.4 Ηλικιακή πυραµίδα 8.5 Μορφωτικό επίπεδο αγροτών 8.6 Σχέση φυτικής και ζωικής παραγωγής 8.7 Κατανοµή αρδευόµενων και ξηρικών εκτάσεων 8.8 Επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών στους αγρότες 8.9 Έργα υποδοµής 8.10 Καλλιέργεια προϊόντων χαµηλής ζήτησης 8.11 Μέτρα για την αντιµετώπιση πλεονασµάτων Κεφάλαιο 9 ο : Αγροτική Πολιτική -συζήτηση ιαφάνειες µε διαγράµµατα (ο καθηγητής ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το περιεχόµενο του µαθήµατος) Προβολή slides Εργαστήριο: Έρευνα καταγραφής και αποτύπωσης διαρθρωτικών προβληµάτων ορισµένης γεωργικής περιοχής (π.χ. οι µαθητές διανέµουν ερωτηµατολόγια ή διενεργούν συνεντεύξεις µε αγρότες και υπεύθυνους γεωργικών επιχειρήσεων κυρίως σε αγροτικές περιοχές). Να κατανοήσει τους τοµείς δράσης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής πολιτικής στον αγροτικό τοµέα. Να ενηµερωθεί για την εφαρµοζόµενη αγροτική πολιτική. 9.1 Σκοποί και µέτρα αγροτικής πολιτικής 9.2 Εθνική αγροτική πολιτική Πολιτική γης Αναδασµοί Φορολογικό καθεστώς Εγγειοβελτιωτικά έργα Αγροτικός εξηλεκτρισµός Αγροτική οδοποιία Αγροτική πίστη Αγροτική ασφάλεια 9.3 Αγροτική πολιτική της Ε.Ε. (Κ.Α.Π.) Αρµόδια κοινοτικά όργανα Πολιτική εγγυήσεων τιµών αγροτικών προϊόντων ιαρθρωτική πολιτική (εκσυγχρονισµός εκµεταλλεύσεων, νέοι αγρότες, κλπ) -συζήτηση Προβολή slides ιαφάνειες (ο καθηγητής ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το περιεχόµενο του µαθήµατος) Γνωριµία µέσω Internet των διαφόρων θεσµικών και χρηµατοδοτικών οργάνων 6

7 Κεφάλαιο 10 ο : Υπηρεσίες Υποστήριξης της Αγροτικής Ανάπτυξης Να ενηµερωθεί σχετικά µε τις υπηρεσίες και φορείς που παρέχουν υποστήριξη στους τοµείς της γεωργικής εκπαίδευσης, έρευνας, χρηµατοδότησης και ασφάλισης Γεωργικές εφαρµογές και εκπαίδευση Υπουργείο Γεωργίας Υπουργείο Παιδείας ΑΕΙ και ΤΕΙ 10.2 Αγροτική Έρευνα ΑΕΙ Υπουργείο Γεωργίας (ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτα) 10.3 Υπηρεσίες χρηµατοδότησης του αγροτικού τοµέα Α.Τ.Ε Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες της αγροτικής ανάπτυξης Ο.Γ.Α., Ε.Λ.Γ.Α ιεθνείς Οργανισµοί (F.A.O., Ο.Ο.Σ.Α.) -συζήτηση Προβολή slides Επίδειξη φωτογραφιών Εργαστήριο: Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε υπηρεσίες υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης Προσκλήσεις σε αρµόδιους υπαλλήλους σχετικών φορέων για την ενηµέρωση των µαθητών) Κεφάλαιο 11 ο : Προστασία και ιαχείριση Περιβάλλοντος Μέθοδοι Γεωργικής Παραγωγής Φιλικές προς το Περιβάλλον Να ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος Να γνωρίσει µεθόδους γεωργικής παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον Να ενηµερωθεί σε θέµατα παραγωγής υγιεινών προϊόντων Αγροχηµικά και περιβάλλον 11.2 Προστασία παραγωγού και καταναλωτή 11.3 Αγροπεριβαλλοντικές εφαρµογές άσωση γεωργικών εκτάσεων Τεχνικές µειωµένης κατεργασίας εδάφους 11.4 Βιολογική γεωργία 11.5 Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία 11.6 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και γεωργία 11.7 Συσκευασία αγροτικών προϊόντων φιλική προς το περιβάλλον (ανακυκλούµενα υλικά) -συζήτηση Προβολή slides και βιντεοταινιών Επίδειξη φωτογραφιών Εργαστήριο: Συλλογή άρθρων σχετικών µε το περιβάλλον ορισµένης περιοχής και εκπαιδευτικές επισκέψεις -Συλλογή σχετικών στοιχείων µέσω Internet Κεφάλαιο 12 ο : Συµπληρωµατικές ραστηριότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης Να ενηµερώσει σε 12.1 Αγροτουρισµός, συζήτηση πρόσθετες δραστηριότητες αγροτικής ανάπτυξης που 12.2 Αγροβιοτεχνία 12.3Αγροτουριστικοί Προβολή slides και βιντεοταινιών συµπληρώνουν το γεωργικό συνεταιρισµοί στην Ελλάδα Επίδειξη φωτογραφιών εισόδηµα Εργαστήριο: 7

8 Συλλογή στατιστικών στοιχείων και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αγροτουριστικές και αγροβιοτεχνικές µονάδες της περιοχής (τα στοιχεία µπορούν να συλλεχθούν µέσω Internet) 2. ΜΑΘΗΜΑ : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΓενικΓενικός Σκοπός του µαθήµατος Να γνωρίσει στους µαθητές το αντικείµενο και την σηµασία της Οικονοµίας και ειδικότερα της Γεωργικής Οικονοµίας. Να τους εξοικειώσει µε βασικές έννοιες στην οικονοµική της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Να τους κάνει γνωστούς τους διάφορους τύπους οργάνωσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Να τους φέρει σε επαφή µε τους παράγοντες που προσδιορίζουν την επιλογή της παραγωγικής κατεύθυνσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Να τους γνωρίσει τους συντελεστές παραγωγής και να τους συνδέσει µε τον υπολογισµό των παραγωγικών δαπανών. Τέλος, να τους εξοικειώσει στον υπολογισµό των παραγωγικών δαπανών. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή στην Οικονοµία και στη Γεωργική Οικονοµία Να αποκτήσει σαφή εικόνα 1.1 Έννοια της Οικονοµίας, συζήτηση. της έννοιας της Οικονοµίας 1.2 Περιεχόµενο της Οικονοµίας ιαφάνειες (ο Να γνωρίζει τους 1.3 Σκοπός της Οικονοµίας καθηγητής ετοιµάζει βοηθητικούς κλάδους και 1.4 Κλάδοι της Οικονοµίας υλικό ανάλογο µε το επιστήµες που στηρίζεται η 1.5 Βοηθητικοί κλάδοι της περιεχόµενο του Οικονοµία Οικονοµίας µαθήµατος). Να συνδέει την επιστήµη της 1.6 Συγγενείς Επιστήµες Οικονοµίας µε τη Γεωργική 1.7 Σύνδεση της Γεωργικής Οικονοµία Οικονοµίας µε την Οικονοµία Να γνωρίζει την έννοια, το 1.8 Ορισµός, αντικείµενο και σκοπό και το περιεχόµενο της σηµασία της Γεωργικής Γεωργικής Οικονοµίας Οικονοµίας 8

9 Κεφάλαιο 2 ο : Βασικές έννοιες στην Οικονοµική της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων Να παρουσιάζει τις εισαγωγικές έννοιες της οικονοµικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων Να συνδέει τις εισαγωγικές έννοιες στη λειτουργία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 2.1 Ορισµοί της γεωργικής εκµετάλλευσης, του κλάδου παραγωγής, των συντελεστών παραγωγής, των παραγωγικών δαπανών και των εσόδων. 2.2 Η οικονοµική λειτουργία της γεωργικής εκµετάλλευσης 2.3 Έννοια γεωγραφικής Περιοχής Γεωγραφική περιοχή ως οµάδα γεωργικών εκµεταλλεύσεων 2.4 Έννοια αγροτικού χώρου, συζήτηση ιαφάνειες (ο καθηγητής ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το περιεχόµενο του µαθήµατος) Κεφάλαιο 3 ο : Μορφές Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων Να ταξινοµεί τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις σύµφωνα µε σηµαντικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. µέγεθος, τρόπος και τύποι εκµεταλλεύσεων) 3.1 Μέγεθος εκµετάλλευσης 3.2 Τρόπος εκµετάλλευσης Ιδιόκτητες Ενοικιαζόµενες Συγκαλλιεργούµενες 3.3 Τύποι εκµεταλλεύσεων Ατοµικές Οµαδικές (συνεταιριστικές και ιδιωτικές), συζήτηση Φωτογραφίες Slides ιαφάνειες (ο καθηγητής ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το περιεχόµενο του µαθήµατος) Εργαστήριο: -Επισκέψεις ατοµικών και οµαδικών εκµεταλλεύσεων (συνεταιριστικών και ιδιωτικών) -Ετοιµασία ερωτηµατολογίων που θα δοθούν στον υπεύθυνο της εκµετάλλευσης Κεφάλαιο 4 ο : Παράγοντες Επιλογής της Παραγωγικής Κατεύθυνσης Να κατανοήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των παραγωγικών κλάδων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 4.1 Γενική προσέγγιση 4.2 Φυσικοί παράγοντες (Έδαφος Κλίµα κλπ) 4.3 Κοινωνικοί και πολιτισµικοί παράγοντες (Μέγεθος και σύνθεση οικογένειας, Ηλικία Μορφωτικό επίπεδο εξιότητες και εµπειρίες) 4.4 Οικονοµικοί παράγοντες 4.5 Πολιτικοί και θεσµικοί παράγοντες 4.6 Τεχνικοί και τεχνολογικοί παράγοντες 4.7 Υποκειµενικοί παράγοντες 4.8 Κίνδυνος και αβεβαιότητα, συζήτηση ιαφάνειες (ο καθηγητής ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το περιεχόµενο του µαθήµατος) Φωτογραφίες, σλάϊτς Εργαστήριο: - Επισκέψεις εκµεταλλεύσεων µε σκοπό το προσδιορισµό των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγική τους κατεύθυνση. - ιανοµή ερωτηµατολογίων στους µαθητές 9

10 Κεφάλαιο 5 ο : Συντελεστές Γεωργικής Παραγωγής Να διακρίνει τις 5.1 Κατηγορίες συντελεστών ιάλεξη, συζήτηση κατηγορίες συντελεστών γεωργικής παραγωγής Παραδείγµατα παραγωγής 5.2 Έδαφος Εργαστήριο: έννοια - Κατηγοριοποίηση των Να αντιληφθεί τη ιδιότητες συντελεστών παραγωγής σε σηµασία των συντελεστών 5.3 Εργασία εκµεταλλεύσεις διαφορετικής παραγωγής ιάκριση παραγωγικής κατεύθυνσης Αµοιβή (φυτική και ζωική παραγωγή) 5.4 Κεφάλαιο Μόνιµο Ηµιµόνιµο Κυκλοφοριακό (αναλώσιµα) 5.5 ιευθύνουσα εργασία Κεφάλαιο 6 ο : Παραγωγικές απάνες Να κατανοήσει τη 6.1 Βασικές παραγωγικές συµµετοχή των συντελεστών δαπάνες: Συζήτηση παραγωγής στον υπολογισµό των Ενοίκιο εδάφους ιαφάνειες (ο καθηγητής δαπανών γεωργικής παραγωγής (καταβαλλόµενο και τεκµαρτό) ετοιµάζει υλικό ανάλογο µε το Αµοιβή εργασίας περιεχόµενο του µαθήµατος) ( ανθρώπινη, µηχανική) Παραδείγµατα απάνες αναλωσίµων Εργαστήριο: υλικών - Ασκήσεις υπολογισµού Αποσβέσεις βασικών παραγωγικών Τόκοι κεφαλαίων δαπανών σε γεωργικές Συντήρηση και επισκευές εκµεταλλεύσεις διαφορετικής Ασφάλιστρα παραγωγικής κατεύθυνσης Φόροι (φυτική και ζωική παραγωγή) Γενικά έξοδα 6.2 ιάκριση παραγωγικών δαπανών Κεφάλαιο 7 ο : Υπολογισµός Παραγωγικών απανών Να προσεγγίσει µε απλό τρόπο τον υπολογισµό των δαπανών γεωργικής παραγωγής. 7.1 Κλάδοι Φυτικής παραγωγής 7.2 Κλάδοι Ζωικής παραγωγής Παραδείγµατα Εργαστήριο: -Ασκήσεις υπολογισµού του συνόλου των παραγωγικών δαπανών γεωργικών εκµεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Να γνωρίσει την έννοια 1. Το γραφείο, επίδειξη και την σηµασία του Έννοια και σηµασία γραφείου Εκπαιδευτικές γραφείου µιας σύγχρονης επιχείρησης καθώς και τα τµήµατα και τις αρµοδιότητες της. Τµήµατα / αρµοδιότητες επιχείρησης Οργανόγραµµα επιχείρησης επισκέψεις Να γνωρίσει τον εξοπλισµό και την χρήση των διαφόρων µηχανών στις σύγχρονες επιχειρήσεις Να εξοικειωθεί µε τη χρήση των διαφόρων µηχανών Να γνωρίσει την σηµασία της ύπαρξης αρχείων και να ενηµερωθεί στις διάφορες µεθόδους αρχειοθέτησης Να πληροφορηθεί για τα είδη εγγράφων και να γνωρίσει την χρησιµότητά τους Να εξοικειωθεί µε τον τρόπο σύνταξης των εγγράφων Να γνωρίσει την έννοια, τα είδη και την σκοπιµότητα των αξιόγραφων 2. Οι µηχανές γραφείου Η χρησιµότητα των µηχανών γραφείου στις σύγχρονες επιχειρήσεις Κατηγορίες και είδη µηχανών γραφείου: Τηλέφωνο Τηλεφωνητής Γραφοµηχανές Η/Υ Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα Εκτυπωτικά Ταµειακές µηχανές Πολύγραφος Fax Telex 3. Το αρχείο Χρησιµότητα αρχείου Συστήµατα αρχειοθέτησης Εκκαθάριση αρχείου 4.Οι κυριότερες µορφές εγγράφων Έγγραφα Αναφορές Εξουσιοδοτήσεις Υπεύθυνες δηλώσεις Αιτήσεις Βιογραφικά σηµειώµατα Εκθέσεις 5.Παραστατικά συναλλαγών αξιόγραφα Συναλλαγµατικές Επιταγές Γραµµάτια Φορτωτικές ιάλεξη Επίδειξη φωτογραφικών slides Εκπαιδευτικές επισκέψεις Εργαστήριο Επισκέψεις Εργαστήριο Εργαστήριο ( ασκήσεις) Επίδειξη Υποδείγµατα σύνταξης αξιογράφων 11

12 3. ΜΑΘΗΜΑ : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» Γενικός σκοπός του µαθήµατος Να δώσει στο µαθητή τις βασικές αρχές φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και τη δυνατότητα να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των γεωργικών µηχανηµάτων. Να δώσει επίσης στον µαθητή τη δυνατότητα να δει τη γεωργική παραγωγή σαν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Κεφάλαιο 1: Φυτική Παραγωγή Κεφάλαιο 2: Ζωική Παραγωγή Κεφάλαιο 3: Γεωργικά Μηχανήµατα 1: Εισαγωγή Μέρος 1 ο : ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Να διατυπώνει τον ορισµό της φυτικής παραγωγής Να περιγράφει το αντικείµενο της φυτικής παραγωγής Να αναφέρει τους στόχους της φυτικής παραγωγής Να αναφέρει την οικονοµική σηµασία της φυτικής παραγωγής 1.1 Ορισµός της φυτικής παραγωγής 1.2 Αντικείµενο της φυτικής παραγωγής 1.3 Στόχοι της φυτικής παραγωγής 1.4 Σηµασία της φυτικής παραγωγής για την εθνική οικονοµία Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides µε οικονοµικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην ελληνική φυτική παραγωγή. Προβολή slides που να δείχνουν φάσεις από γεωργικές δραστηριότητες. ίνεται έµφαση στη συµβολή των γεωργικών µηχανηµάτων και των γεωργικών εφοδίων για την επιτυχία των γεωργικών δραστηριοτήτων. 2: Η καλλιέργεια στο χωράφι 12

13 Να αναγνωρίζει φυτά µεγάλης καλλιέργειας Να αναφέρει τις φυτοτεχνικές δραστηριότητες στο χωράφι 2.1 Προετοιµασία εδάφους 2.2 Κατεργασία εδάφους 2.3 Σπορά 2.4 Λίπανση 2.5 Αρδευση 2.6 Φυτοπροστασία 2.7 Συγκοµιδή 2.8 Εφόδια 2.9 Μηχανήµατα 2.10 Εργασία 2.11 Προγραµµατισµός Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides που να δείχνουν εικόνες προετοιµασίας εδάφους, σποράς, άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας, καλλιεργητικών φροντίδων, συγκοµιδής, γεωργικών εφοδίων, γεωργικών µηχανηµάτων. Επίσκεψη στο χωράφι. Επιλογή τυπικής καλλιέργειας της περιοχής ή επιλογή δραστηριοτήτων ανάλογα µε την εποχή διδασκαλίας. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, συζήτηση για τα πλεονεκτήµατα της εκµηχανισµένης εργασίας. Συζήτηση για να κατανοήσουν οι µαθητές την αναγκαιότητα του προγραµµατισµού της εργασίας. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα τη σπορά. 3: Τα καλλιεργούµενα φυτά Να αναγνωρίζει τα καλλιεργούµενα φυτά µε έµφαση στο συγκοµιζόµενο προϊόν και την οικονοµική σηµασία του φυτού 3.1 Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, σίκαλη, καλαµπόκι, ρύζι, σόργο, κεχρί) 3.2 Ψυχανθή (φακή, βίκος, µπιζέλι, κουκιά, ρεθύθι, ρόβη, σόγια, Προβολή slides για κάθε καλλιεργούµενο φυτό. Κατά την παρουσίαση ο διδάσκων περιγράφει συνοπτικά την καλλιέργεια και δίνει έµφαση στο συγκοµιζόµενο προϊόν 13

14 φασόλια, αραχίδα) 3.3 Βιοµηχανικά φυτά (βαµβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλα) 3.4 Κλωστικά φυτά (λινάρι, κάνναβι) 3.5 Ελαιοδοτικά φυτά (ηλίανθος, σουσάµι, ατρακτυλίδα) 3.6 Αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά 3.7 Λαχανικά 3.8 ενδρώδεις Καλλιέργειες (Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεµόνια, Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, αµάσκηνα, Βερίκοκα, Κεράσια, Αµύγδαλα, Καρύδια, Φουντούκια, Φιστίκια, Ελιά, Συκιά) και την οικονοµική σηµασία του φυτού. Ακολουθεί συζήτηση µε θέµα τα καλλιεργούµενα φυτά της περιοχής και τα προϊόντα που παράγει η περιοχή. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα την αναγνώριση φυτών και φυτικών προϊόντων. 3.9 Αµπέλι 3.10 Φράουλα 4: Το θερµοκήπιο Να αναγνωρίζει καλλιέργεια λαχανικών Να περιγράφει τις φυτοτεχνικές δραστηριότητες στο θερµοκήπιο Να διακρίνει τις διαφορές µεταξύ των δύο τύπων καλλιεργειών 4.1 Γνωριµία µε το θερµοκήπιο Εγκαταστάσεις Φυτά Εφόδια Εργασία Φυτοπροστασία 4.2 Οι ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας στο θερµοκήπιο 4.3 ιαφορές από την καλλιέργεια στο Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides. Παρουσιάζεται η δοµή του θερµοκηπίου και οι εγκαταστάσεις µέσα σ αυτό. Επίσκεψη σε θερµοκήπιο. Επιλογή τυπικού θερµοκηπίου της περιοχής ή επιλογή θερµοκηπιακής καλλιέργειας της περιοχής ανάλογα µε την εποχή διδασκαλίας. Μετά την επίσκεψη γίνεται συζήτηση στην τάξη, όπου συγκρίνονται 14

15 χωράφι οι δραστηριότητες στο χωράφι και στο θερµοκήπιο. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα την αναγνώριση φυτών και φυτικών προϊόντων. 5: Το φυτώριο Να περιγράφει τις φυτοτεχνικές δραστηριότητες στο φυτώριο Να αναγνωρίζει τα υποστρώµατα καλλιέργειας των φυτών Να αναγνωρίζει τους διάφορους τρόπους πολλαπλασιασµού των φυτών 5.1 Το φυτώριο ως επιχειρηµατική δραστηριότητα 5.2 Υποστρώµατα 5.3 Καλλιέργεια σε δοχεία 5.4 Πολλαπλασιασµός Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides µε δραστηριότητες από το φυτώριο (τα διάφορα υποστρώµατα και η παρασκευή τους, καλλιέργεια φυτών σε δοχεία, παρουσίαση των διάφορων τρόπων πολλαπλασιασµού των φυτών, τα γεωργικά εφόδια που χρησιµοποιούνται στο φυτώριο, διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες). Προµήθεια φυτών από φυτώριο. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα την παρασκευή καλλιεργητικού υποστρώµατος. 15

16 6: Οι δενδρώδεις καλλιέργειες 6.1 Γνωριµία µε τον οπωρώνα Καλλιεργητικές φροντίδες Συγκοµιδή Εφόδια Μηχανήµατα Εργασία Προγραµµατισµός Να περιγράφει τις φυτοτεχνικές δραστηριότητες στον οπωρώνα Να αναφέρει τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα στην καλλιέργεια ετήσιου φυτού και δένδρου στο χωράφι 6.2 ιαφορές µεταξύ πόας & δένδρου Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides, όπου σχολιάζονται οι καλλιεργητικές φροντίδες στον οπωρώνα, τα γεωργικά µηχανήµατα καλλιέργειας στον οπωρώνα και η συγκοµιδή των φρούτων. Επίσκεψη σε τυπικό οπωρώνα της περιοχής ή επιλογή δραστηριοτήτων ανάλογα µε την εποχή διδασκαλίας. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα την καλλιέργεια φυτών σε δοχεία. 7: Η επιχείρηση αγροχηµικών & γεωργικών εφοδίων Να περιγράφει την εµπορική δραστηριότητα µίας επιχείρησης αγροχηµικών και γεωργικών εφοδίων 7.1 Γνωριµία µε το γεωργικό κατάστηµα Να διακρίνει αντιπροσωπευτικά γεωργικά εφόδια Να αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά γεωργικά µηχανήµατα 7.2 Τα βασικά γεωργικά εφόδια Σπόροι Λιπάσµατα Γεωργικά φάρµακα Εργαλεία Αρδευτικά Γλάστρες Καλλιεργητικά υποστρώµατα 7.3 Τα βασικά γεωργικά µηχανήµατα Καλλιέργεια σε κήπο Παρουσίαση των βασικών γνώσεων µε διάλεξη. Προβολή slides, όπου σχολιάζονται εικόνες µε σπόρους, λιπάσµατα, γεωργικά φάρµακα, γεωργικά εργαλεία, αρδευτικά συστήµατα, γλάστρες, συσκευασµένα καλλιεργητικά υποστρώµατα και βασικά γεωργικά µηχανήµατα που πωλούνται σε ένα γεωργικό κατάστηµα για καλλιέργεια στον κήπο από ερασιτέχνες ή επαγγελµατίες κηπουρούς ή για 16

17 Καλλιέργεια στο χωράφι Καλλιέργεια στο φυτώριο Καλλιέργεια στο θερµοκήπιο επαγγελµατική καλλιέργεια στο χωράφι, στο φυτώριο ή στο θερµοκήπιο. Επίσκεψη σε γεωργικό κατάστηµα της περιοχής. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα την εφαρµογή µεθόδων πολλαπλασιασµού 8: Ανθοκοµικές δραστηριότητες και εφαρµογές 8.1 Ο σχεδιασµός και η κατασκευή ενός κήπου Φυτεύσεις και φροντίδες των καλλωπιστικών φυτών Βραχόκηπος Χλοοτάπητας ενδροστοιχίες Να αναγνωρίζει έναν κήπο ή έναν φυτοτεχνικά διαµορφωµένο χώρο από επαγγελµατία Να παραθέτει τα βασικά σηµεία για την κηποτεχνία και τη διαµόρφωση χώρων γενικά Να περιγράφει τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα δρεπτά άνθη Να συνθέτει τις δραστηριότητες µεταξύ φυτωρίου, θερµοκηπίου και ανθοπωλείου Να περιγράφει τη φροντίδα που θέλει το κοµµένο άνθος 8.2 Το ανθοπωλείο 8.3 Συλλογή και διατήρηση των ανθέων 8.4 Τα φυτά εσωτερικού χώρου 8.5 Ανθοδετική 8.6 ιακοσµητική εσωτερικού χώρου Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides, όπου σχολιάζονται εικόνες από δηµόσιους και ιδιωτικούς κήπους, χλοοτάπητες και δενδροστοιχίες υπό κατασκευή ή σε χρήση και εικόνες µε φροντίδες κήπων. Επίσκεψη σε ιδιωτικό κήπο ή σε πλατεία της περιοχής µε κήπο. Επίσκεψη σε ανθοπωλείο της περιοχής. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα το κλάδεµα. 9: Αποθήκευση, µεταφορά και εµπορία των φυτικών προϊόντων 9.1 Η συλλογή φυτικών προϊόντων Να αναφέρει τις εργασίες συγκοµιδής και αποθήκευσης Να περιγράφει πως µεταφέρεται το φυτικό υλικό και ιδιαίτερα το φαγώσιµο 2. Κριτήρια συγκοµιδής 3. Ποιότητα προϊόντος 4. Τυποποίηση Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides σχετικά µε την συλλογή, 17

18 5. Συσκευασία 9.2 Η αποθήκη φυτικών προϊόντων 9.3 Το φορτηγόψυγείο 9.4 Συµβατότητα κοινής µεταφοράς συγκοµισµένων φυτικών ειδών 9.5 Η µετασυλλεκτική φροντίδα των συγκοµισµένων φυτικών ειδών µέχρι τον καταναλωτή τυποποίηση και συσκευασία φυτικών προϊόντων. Παρουσιάζεται και αναλύεται αποθήκη φυτικών προϊόντων και αυτοκίνητοψυγείο. Παρουσιάζεται και σχολιάζεται ο τρόπος διακίνησης των γεωργικών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα τις καλλιεργητικές φροντίδες. 10: Η βιολογική γεωργία 10.1 Ορισµός της βιολογικής γεωργίας Να εξηγεί γιατί η άσκηση της γεωργίας απαιτεί σεβασµό προς το περιβάλλον Να παραθέτει τις διαφορές µεταξύ της συµβατικής και βιολογικής γεωργίας 10.2 Συγκαλλιέργεια 10.3 Γεωργία και ανακύκλωση 10.4 Η σηµασία της κοπριάς 10.5 Οργανικά λιπάσµατα 10.6 Χλωρή Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides µε εικόνες από βιολογική καλλιέργεια όπου σχολιάζονται η χρήση της κοπριάς και των οργανικών λιπασµάτων και η προστασία των φυτών χωρίς φυτοφάρµακα. Επίσκεψη σε 18

19 λίπανση 10.7 Προστασία των φυτών χωρίς φυτοφάρµακ α. βιολογική καλλιέργεια. Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα την λίπανση. 11: Το δάσος Να περιγράφει τη πολύπλευρη 11.1 Ορισµός σηµασία του δάσους για τον του δάσους άνθρωπο Να αναγνωρίζει τα δασοπονικά είδη 11.2 Περιβαλλον τική και οικονοµική σηµασία του δάσους για τον άνθρωπο 11.3 ασοπονικά είδη φυτών 11.4 Τα δάση της Ελλάδας 11.5 Οι κίνδυνοι που απειλούν το δάσος Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides σχετικά µε την οικονοµική σηµασία του δάσους. Παρουσιάζονται τα δασικά φυτά και εικόνες από τα δάση της Ελλάδας. Επίσκεψη στην πλησιέστερη δασική υπηρεσία (γνωριµία µε τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα ορεινά της χώρας µας). Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα την αναγνώριση δασοπονικών ειδών. 19

20 12: Χορτολιβαδικές εκτάσεις ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ Να περιγράφει τη πολύπλευρη σηµασία του λιβαδιού για τον άνθρωπο Να αναφέρει τους τύπους και τη χρήση των λιβαδιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Ο 12.1 Ορισµοί Τύποι λιβαδιών 12.2 Λιβαδική βλάστηση 12.3 Περιβαλ λοντική και οικονοµική σηµασία του λιβαδιού για τον άνθρωπο 12.4 Χρήση λιβαδιών ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ενότητας µε διάλεξη. Προβολή slides όπου προβάλλονται εικόνες µε λιβαδική βλάστηση και χρήση λιβαδιών). Εργαστηριακή άσκηση µε θέµα την αναγνώριση τύπων λιβαδιών και της λιβαδικής βλάστησης Μέρος 2ο: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Να διατυπώνει τον ορισµό της ζωικής παραγωγής. Να αναφέρει το αντικείµενο της ζωικής παραγωγής. Να αναφέρει τους στόχους της ζωικής παραγωγής. Να αξιολογεί την οικονοµική σηµασία της ζωικής παραγωγής. Ορισµός της ζωικής παραγωγής. Αντικείµενο της ζωικής παραγωγής (εκτροφή αγροτικών παραγωγικών ζώων, υδροβίων οργανισµών και λοιπών ζώων). Στόχοι της ζωικής παραγωγής (παραγωγή γάλακτος, κρέατος, ερίου, αυγών, δέρµατος, µελιού, µετάξης, κ.λ.π.). Σηµασία της ζωικής Παραγωγής στην εθνική οικονοµία. Συζήτηση µε θέµα το περιεχόµενο του µαθήµατος. Προβολή slides που δείχνουν διάφορα αγροτικά ζώα (π.χ. αγελάδες, πρόβατα, κότες, κ.λ.π. ), ψάρια ( π.χ. πέστροφες, τσιπούρες, κ.λ.π.), µέλισσες, µεταξοσκώληκες, σαλιγκάρια, ζώα συντροφιάς (π.χ. γάτες, σκύλους κ.λ.π. ),κ.ά. Προβολή slides που δείχνουν προϊόντα της ζωικής παραγωγής όπως γάλα, κρέας, µαλλί, µετάξι, µέλι, αυγά κ.λ.π. Προβολή slides που δείχνουν πίνακες µε στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν τη συµµετοχή της ζωικής παραγωγής στην εθνική οικονοµία. 20

21 1. Βοοτροφία ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Να αναγνωρίζει τα εκτρεφόµενα είδη βοοειδών. Να ορίζει το σκοπό της εκτροφής τους. Να αναφέρει τις διάφορες µορφές εκτροφής των βοοειδών. Να περιγράφει τις διάφορες φροντίδες εκτροφής των βοοειδών Να περιγράφει τον τρόπο αναπαραγωγής των βοοειδών. Να περιγράφει τον τρόπο άµελξης της αγελάδας για παραγωγή υγιεινού γάλακτος. Να αναφέρει τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται στο βουστάσιο. Να περιγράφει τον τρόπο αποκοµιδής της κόπρου. Να περιγράφει περιληπτικά ένα βουστάσιο. 1.1 Είδη βοοειδών- Φυλές αγελάδων (γαλακτοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής). Σκοπός εκτροφής (γαλακτοπαραγωγήκρεοπαραγωγή) 1.2 Μορφές εκτροφής : Ενσταυλισµένη ή εντατική αγελαδοτροφία - Αγελαία (ελευθέρας βοσκής) ή εντατική αγελαδοτροφία. Ενσταυλισµένη : Τεχνική διατροφής - Περιποίηση και υγιεινή προστασίας. Αγελαία : Προγραµµατισµός βόσκησης και συµπληρωµατική διατροφή - Περιποίηση και υγιεινή προστασίας. 1.3 Αναπαραγωγή 1.4 ιατροφή 1.5 Τρόπος άµελξης Αµελκτήρια. Κανόνες υγιεινής αµελκτηρίου 1.6 Βουστάσια γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων Προβολή slides τα οποία θα δείχνουν διάφορες φυλές αγελάδων, βουστάσιο και διάφορους χώρους του. Προβολή video µε θέµα την εκτροφή αγελάδας. Συζήτηση - σχολιασµός του video και των slides που είδαν. Προετοιµασία µαθητών για την επίσκεψη στο βουστάσιο (σχετικά µε τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας στο βουστάσιο, τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας εργαζόµενος σε αυτό, τρόποι συµπεριφοράς τους προς τους πελάτες, όπως επίσης και ποια θα πρέπει να είναι η σωστή συµπεριφορά των µαθητών απέναντι στο προσωπικό κατά την επίσκεψη). Επίσκεψη σε βουστάσιο όπου οι µαθητές θα δουν και θα παρατηρήσουν : Φυλές αγελάδων, χώρους βουστασίου (τµήµατα βουστασίου όπου στεγάζονται αγελάδες, µοσχίδες, ταύροι, παχυνόµενοι µόσχοι - αµελκτήριο - αποθήκες ζωοτροφών - αίθουσες συγκεντρώσεως γάλακτος ), χώρους συγκεντρώσεως κόπρου, τρόπο χορήγησης τροφής αγελάδας, άµελγµα, τρόπο απολύµανσης σκευών π.χ. αµελκτηρίου. Να ενηµερωθούν για τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρεί το προσωπικό του βουστασίου. Κατά την επίσκεψη στο βουστάσιο, οι µαθητές εάν επιθυµούν, και κάτω από την επίβλεψη του καθηγητού τους και των εργαζοµένων εκεί, µπορούν να βοηθήσουν στην εκτέλεση κάποιων εργασιών. 2. Αιγoπροβατοτροφία ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Να αναγνωρίζει τα εκτρεφόµενα είδη αιγών και προβάτων. 2.1 Φυλές αιγοπροβάτων 2.2 Συστήµατα εκτροφής Προβολή slides, τα οποία θα δείχνουν τις διάφορες φυλές αιγοπροβάτων, 21

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 9 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85030/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες Κωδικός (ΑΑ) Ώρες ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 6 1. Ξενάγηση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά δικαιώματα

Επαγγελματικά δικαιώματα Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΙΕΞΟ ΟΙ Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Αγροδιατροφή Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΤΘ Συντονιστής Πλατφόρμας Αγροδιατροφής Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την αύξηση της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.3: Βασικές Αρχές Βιολογικής Πτηνοτροφίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Προέλευση πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ράση 1.1.: ράση 1.2.: ράση 1.3.: ράση 1.4.: ράση 1.5.: ράση 1.6.: ράση 1.7.: ράση 1.8.: ράση 1.9.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία;

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία; ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τι είναι η βιολογική γεωργία; είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση (Κοµοτηνή) 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-) 1. Συνάφεια/επάρκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: (Παγκόσμια Σύνοδος για το κλίμα, Παρίσι, Δεκέμβριος 2015)

ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: (Παγκόσμια Σύνοδος για το κλίμα, Παρίσι, Δεκέμβριος 2015) ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: «Η διάβρωση και η ρύπανση του εδάφους έχουν οδηγήσει σε απώλεια του ενός τρίτου περίπου της καλλιεργήσιμης γης στον πλανήτη κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Η διάβρωση λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail:

Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) Τα παραγόμενα από τον πρωτογενή τομέα τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους και την προέλευση τους, κατατάσσονται σε παραγωγικούς κλάδους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. Επωνυμία εταιρείας/αγροτικής εκμετάλλευσης: Διεύθυνση: Τηλέφωνο : Νόμιμος εκπρόσωπος:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. Επωνυμία εταιρείας/αγροτικής εκμετάλλευσης: Διεύθυνση: Τηλέφωνο : Νόμιμος εκπρόσωπος: Αγαπητή Κυρία Αγαπητέ Κύριε, Η παρούσα έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος RURAL / ITER, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEONARDO και εκπονείτε από μια ομάδα εκπαιδευτικών και ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Αυγούστου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ESCAPE MIA EKΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών

Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνάφεια/επάρ κεια επαγγελματικ ών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας 2. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήματα 3. Εισοδηματικά κριτήρια Α/Α 1.1 2.1 3.1 Μ 6.1:

Διαβάστε περισσότερα

Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο

Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο Σύνθετες Ζωοτροφές «αιτωλία» το Εργοστάσιο Οι ζωοτροφές «αιτωλία» παρασκευάζονται στην υπερσύγχρονη νέα βιομηχανική μονάδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τίτλος ράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΚΑΛ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ., έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 786 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

α) ΔΡΑΣΗ Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν)

α) ΔΡΑΣΗ Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν) Μέτρο 4.2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξ(ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» Το Μέτρο αποτελείται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2015. 1. Πρόγραμμα Σπουδών και 2. N. 1474, άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2015. 1. Πρόγραμμα Σπουδών και 2. N. 1474, άρθρο 25 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2015 1. Πρόγραμμα Σπουδών και 2. N. 1474, άρθρο 25 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ KAI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 201-2016 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γενική και Ανόργανη Χηµεία Μαθηµατικά 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Γενετική Λειτουργική Ανατοµία Φυτών Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας 4 Εισαγωγή στη Γεωπονία

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1336/Β /26-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα