Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)"

Transcript

1 Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ (1.184): «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί να αναπτύξει εσωτερικές δυνάμεις (π.χ. Ελαστικότητας, εσωτερικής τριβής) κι έχει τέτοιο χαρακτήρα, ώστε μπορεί να διεγείρει το αισθητήριο της ακοής και να προκαλέσει ακουστικό αίσθημα» Ακουστική " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) Ψυχοακουστική " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία(του(ήχου " Διαχείριση(του(ήχου(από(το(στάδιο(της(καταγραφής(έως(το(στάδιο(της( αναπαραγωγής " Επιμέρους(πεδία:(Ηλεκτροακουστική,(ηχητικές(εγκαταστάσεις,(ηχοληψία( κ.λπ

2 Ηχογράφηση(και(αναπαραγωγή(του(ήχου Η( αλυσίδα (ηχογράφησης(και(αναπαραγωγής(μπορεί(να( περιγραφεί(ως(διαδοχή(επιμέρους(υποσυστημάτων: Το*γενικό*πλαίσιο*της*τεχνολογίας*του*ήχου " Ακουστικών,(ηλεκτρικών(και(ηλεκτροακουστικών((μετατροπέων) Η(ύλη(του(μαθήματος Τεχνολογία(του(ήχου Ακουστικές(διατάξεις(και(συστήματα:(ηλεκτρικά,(μηχανικά,(ακουστικά(υποσυστήματα( και( μετατροπείς.( Συστήματα( αναπαραγωγής( και( εγγραφής( ηχητικών( σημάτων:( η( αλυσίδα( της( ηχητικής( αναπαραγωγής( και( ηχογράφησης.( Αρχές( στερεοφωνίας,( αναλογικά(πρότυπα(πολυκαναλικού(ήχου.(αναλογικά(συστήματα(υψηλής(πιστότητας:( συστήματα( βινυλίου,( αναλογικής( κασέτας( και( ραδιοφωνικής( μετάδοσης/λήψης( AM( και( FM.( Αναλογικές( τεχνολογίες( κινηματογραφικού( ήχου.( Μετατροπή( αναλογικού( ηχητικού( σήματος( σε( ψηφιακό,( συστήματα( μετατροπής( αναλογικόyσεyψηφιακό( και( ψηφιακόyσεyαναλογικό.( Το( φαινόμενο( της( αναδίπλωσης,( τεχνικές( dithering,( υπερδειγματοληψίας(και(διαμόρφωσης(θορύβου.(κωδικοποίηση(ψηφιακών(ηχητικών( σημάτων((pcm,(dsd,(pwm).(τεχνολογίες(και(πρότυπα(συμπίεσης(μη(απωλεστικής(και( απωλεστικής( συμπίεσης:( FLAC,( ADPCM,( ACY3( MPEG( Audio.( Ψηφιακά( πολυκάναλα( συστήματα/πρότυπα(ήχου(και(εφαρμογές(πολυκαναλικού(ήχου((studio(και(οικιακού(ή( επαγγελματικού( κινηματογράφου).( Τεχνολογίες( αποθήκευσης( ηχητικών( σημάτων:( αποθήκευση( σε( αρχεία( υπολογιστή,( σε( φορητά( ψηφιακά( μέσα( και( σε( οπτικούς( δίσκους.( Πρότυπα( οπτικών( και( ψηφιακών( μαγνητικών( δίσκων( για( αποθήκευση( ηχητικών( δεδομένων.( Ψηφιακή( εκπομπή,( τεχνολογίες( ψηφιακής( ραδιοφωνικής( μετάδοσης.( Αναλογική " Διαχείριση(αναλογικού(σήματος " Αναλογικά(συστήματα Ψηφιακή " Διαχείριση(ψηφιακού(σήματος " Ψηφιακά(συστήματα Σύγκριση;

3 Οργάνωση(του(μαθήματος Οργάνωση(μαθήματος((2) Διδάσκων " " Ωρολόγιο(πρόγραμμα(του(μαθήματος " Διαλέξεις((θεωρία):(Δευτέρα,(16:00(Y(18:00 " Εργαστήριο((πρακτική(εξάσκηση):(Ομάδες Εκπόνηση(εργασίας(/(εργασιών " Ατομικές " Συμμετοχή(στη(βαθμολογία((~30%) Γραπτή(εξέταση Υλικό(αναφοράς((προτεινόμενο) " Λ.(Χαδέλης,(«Τεχνολογία(Ήχου»,(Εκδ.(ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ(ΠΑΝΤΕΛΗΣ,(ISBN:( 978Y960Y9474Y00Y9,(2010([eudoxus:(3784] " Brice(Richard,(«Τεχνολογία(Μουσικής»,(ΕΚΔΟΣΕΙΣ(Α.(ΤΖΙΟΛΑ(&(ΥΙΟΙ(Α.Ε.,( ISBN:(978Y960Y8129Y10Y8,(2000([eudoxus:( ] Λίγη(ιστορία(Y(Φωνόγραφος Λίγη(Ιστορία(Y(Φωνόγραφος((2) Φωνόγραφος((1877) " Thomas(Edison( Έδωσε(την(δυνατότητα(αναπαραγωγή(του(ήχου Δημιούργησε(περαιτέρω(αναζητήσεις,(γύρω(από( θέματα(όπως: " της(επαναληπτικότητας,( " την(αποδέσμευση(από(το(χρόνο( " τη(μεταθανάτια(ύπαρξη(της(φωνής.( «Mary(had(a(liôle(lamb».( " Αυτές(ήταν,(οι(πρώτες(λέξεις(που(ηχογραφήθηκαν(από(τον(Edison Η(ηχογράφηση(γινόταν(σε(έναν(κύλινδρο((únfoil)(με(τη(βοήθεια(μιας( βελόνας(και(ενός(διαφράγματος Aρχική(χρήση: " καταγραφή(σημειώσεων,(ηχογράφηση(επιστολών(και(αρχειοθέτηση.( " η(κακή(ποιότητα(του(ήχου(απέτρεπε(την(ηχογράφηση(μουσικής

4 Λίγη(Ιστορία(Y(Φωνόγραφος((3) Φωνόγραφος(Y(Ηχογραφήσεις((1) ηχητική(επιστολή (του( Edison " περιγράφει(ένα(ταξίδι(στον( κόσμο( " ηχητικής(αφήγηση(που( διεγείρει(την(φαντασία(του( ακροατή " κάτι(που(αργότερα( αξιοποιήθηκε(στο( ραδιοφωνικό(θέατρο Uh, now, Mr. Blaine, as you've been nearly around the world, I'll take you around the world on the phonograph. I'll not charge you anything. I'll take you on a steamer, eh, a Cunard steamer to Liverpool, and from Liverpool to London, from London on the London & Brighton Railroad to Brighton, and from Brighton we'll go on those little two-cent steamers across the English Channel to Calais. And from Calais we'll go on the chemin du fer du nord. I can't give you the exact Parisian pronunciation of this railroad, but I guess you'll understand it. We'll get into Paris and make for the, uh, Grand Hotel. And then in the morning we'll go to our bankers and get you some money on our letters of credit. And then we'll go and stay around Paris for about two weeks and go to Berlin. After we've stayed about two, three days in Berlin and got the blues, why, we'll go to St. Petersburg. And St. Petersburg we'll go to Moscow, and from Moscow back by the same route to Berlin Φωνόγραφος(Y(Ηχογραφήσεις((2) The Absent-Minded Beggar Company Columbia Phonograph Company Cylinder # (5-inch "grand" cylinder) Category Standard poem Title The Absent-Minded Beggar Performed by Harry Spencer Circa 1900 Announcement "Rudyard Kipling's poem 'The Absent-Minded Beggar' by Mr. Harry Spencer for Columbia Phonograph Company of New York and Paris." Frances Densmore recording Blackfoot chief Mountain Chief on a cylinder phonograph for the Bureau of American Ethnology (1916)

5 Φωνόγραφος(Y(Ηχογραφήσεις((3) And Her Golden Hair Was Hanging Down Her Back Company Chicago Talking Machine Company Cylinder # 410 Category Orchestra Title And Her Golden Hair Was Hanging Down Her Back Performed by Banta's Orchestra Circa 1895 Announcement "Banta's Orchestra will play, And Her Golden Hair Was Hanging Down Her Back." The*voice*of*the*violin*/*Thomas*A.*Edison,*Inc.*(1915)

6 Λίγη(ιστορία((συν.) Λίγη(ιστορία((συν.) 1906 " Lee(DeForest(invents(the(triode(vacuum(tube,(the(first(electronic(signal( amplifier 1910 " Enrico(Caruso(is(heard(in(the(first(live(broadcast(from(the(Metropolitan( Opera,(NYC 1921 " The(first(commercial(AM(radio(broadcast(is(made(by(KDKA,(Piôsburgh(PA 1931 " Alan(Blumlein,(working(for(Electrical(and(Musical(Industries((EMI)(in(London,( in(effect(patents(stereo 1940 " Walt(Disney's("Fantasia"(is(released,(with(eightYtrack(stereophonic(sound 1963 " Philips(introduces(the(Compact(Casseôe(tape(format,(and(offers(licenses( worldwide. Πηγή: Πηγή: Λίγη(ιστορία((συν.) Λίγη(ιστορία((συν.) 1969 " Dr.(Thomas(Stockham(begins(to(experiment(with(digital(tape(recording 1980 " 3M,(Mitsubishi,(Sony(and(Studer(each(introduces(a(mulútrack(digital( recorder 1981 " Philips(demonstrates(the(Compact(Disc((CD). " MIDI(is(standardized(as(the(universal(synthesizer(interface " The(Philips(DCC(and(Sony's(MiniDisc,(using(digital(audio(dataYreducúon,(are( offered(to(consumers(as(record/play(hardware(and(so ware 1997 " DVD(videodiscs(and(players(are(introduced.(An(audio(version(with(6Ychannel( surround(sound(is(expected(to(eventually(supplant(the(cd(as(the(chosen( playback(medium(in(the(home 1999 " Audio(DVD(Standard(1.0(agreed(upon(by(manufacturers

7 Η(πραγματικότητα(σήμερα DAWs Portable/Compressed Η(πραγματικότητα(σήμερα HiOFi*για*πάντα... Multichannel / home Multichannel / professional

8 Πεδία(εφαρμογών Audio(Engineering(Society Μουσική(παραγωγή " Δισκογραφία,(ζωντανές(συναυλίες Διαφήμιση " Ιδιαιτερότητα(λόγω(του(περιορισμένου(χρόνου(μετάδοσης(του(ηχητικού( μηνύματος Ραδιόφωνο(και(Τηλεόραση Θέατρο(και(Κινηματογράφος Ιδιωτική(ψυχαγωγία Εκπαίδευση The(Audio(Engineering(Society(is(the(only( professional(society(devoted(exclusively(to( audio(technology.(founded(in(the(united(states( in(1948,(the(aes(has(grown(to(become(an( internaúonal(organizaúon(that(unites(audio( engineers,(creaúve(arústs,(scienústs(and( students(worldwide(by(promoúng(advances(in( audio(and(disseminaúng(new(knowledge(and( research.

9 ΤΕΛΟΣ (για σήμερα...) Ανδρέας*Φλώρος hôp://www.ionio.gr/~floros

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Εκτίμηση φασματικής απόδοσης ιστορικών τεχνολογιών ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: 1977-08-01 Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Σχετικά με την ερώτηση σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Σχετικά με την ερώτηση σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα: Πιο κάτω θα βρείτε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις καταναλωτών από την Ομάδα Διαφώτισης για την διακοπή των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την Ψηφιοποίηση του ηχητικού Υλικού

Προδιαγραφές για την Ψηφιοποίηση του ηχητικού Υλικού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (KEE) ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κ. Ανδρέου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου Μάριος Ζέρβας, Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010)

Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Ακολουθεί κείμενο που δημοσιεύεται σε τρία μέρη στο Πολύδρομο 2 (2009-2010) και Πολύδρομο 3 & 4 (2010) Διδακτικές προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης, ευαισθησίας και διγλωσσικής συνειδητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue Paintball Junkie All you need to know about paintball 1st issue Got???Balls??? 2 4.Τι είναι η χρωματοσφάιριση; What is paintball? 5. Newbie knowledge. Συμβουλές για νέους. 11. BT-4 COMBAT review. 8. Field

Διαβάστε περισσότερα

Breast cancer treatments

Breast cancer treatments Breast cancer treatments Greek English About us Breast Cancer Network Australia (BCNA) is the peak organisation for all people affected by breast cancer in Australia. We provide a range of free resources,

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter June 2013

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter June 2013 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ ξανά από ένα ακόμη τεύχος του Mind

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα