Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακουστική)και)Ψυχοακουστική"

Transcript

1 Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί να αναπτύξει εσωτερικές δυνάμεις (π.χ. Ελαστικότητας, εσωτερικής τριβής) κι έχει τέτοιο χαρακτήρα, ώστε μπορεί να διεγείρει το αισθητήριο της ακοής και να προκαλέσει ακουστικό αίσθημα» Φλώρος'Ανδρέας Επίκουρος'Καθηγητής Ήχος'και'Θόρυβος Παραγωγή'και'διάδοση'του'ήχου Διάκριση μεταξύ ήχου και θορύβου Ο ήχος προκαλεί ευχάριστο συναίσθημα Π.χ. Η μουσική Ο θόρυβος ορίζεται σαν κάθε ανεπιθύμητος ήχος Είναι δυσάρεστος και προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες Απώλεια ακοής Ενόχληση Δυσκολία στην επικοινωνία... όμως και η μουσική κάποιου μπορεί να αποτελεί θόρυβο για το γείτονά του... Ο'ήχος'παράγεται'από'την'μηχανική'ταλάντωση'ενός'μέσου' μετάδοσης " Υγρό,'στερεό'ή'αέριο'(π.χ.'ο'αέρας) " Το'μέσο'αυτό'χαρακτηρίζεται'από'αδράνεια'και'ελαστικότητα Εξωτερική δύναμη Θέση ηρεμίας Γειτονικό μόριο Διάδοση του ήχου Μόριο μέσου Επιστροφή στη θέση ηρεμίας λόγω ελαστικότητας

2 Παραγωγή και διάδοση του ήχου (συν.) H ταχύτητα διάδοσης και η ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων του μέσου σε κάθε σημείο είναι παράλληλες Η ποσοτική περιγραφή του ηχητικού κύματος γίνεται μέσω της ακουστικής πίεσης p Είναι το μέγεθος που «καταγράφουν» τα μικρόφωνα Ορισμός ακουστικής πίεσης Η δημιουργούμενη από την μετακίνηση των μορίων του αέρα υπερπίεση ή υποπίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση πηγή: H'φυσική'περιγραφή'του'ήχου'U'Κυματική'εξίσωση H ταχύτητα διάδοσης με την ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων του μέσου σε κάθε σημείο είναι κάθετες πηγή: c η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στο μέσο μετάδοσης x, y, z οι μεταβλητές του χώρου t η μεταβλητή που αντιστοιχεί στο χρόνο Προσοχή στις αρχικές συνθήκες

3 Παραγωγή'και'διάδοση'του'ήχου'U'Σύνοψη Η'παραγωγή'και'διάδοση'του'ήχου'γίνεται'μέσω " ταλάντωσης'των'μορίων'του'μέσου "...'κι'όχι'μετακίνησης'των'μορίων'του'μέσου Ο'ήχος'μεταδίδεται'στο'χώρο'ως'σφαιρικό'διαμήκες'κύμα Εάν'θεωρήσουμε'μηδενικές'απώλειες'στο'μέσο'μετάδοσης " η'επιφάνεια'της'σφαίρας'μεγαλώνει'με'το'τετράγωνο'της'ακτίνας σε'επόμενη'θέση,'η'ενέργεια'κατανέμεται'σε'μεγαλύτερη'επιφάνεια " η'«επιφανειακή'πυκνότητα'ενέργειας»'μειώνεται'με'το'τετράγωνο'της' απόστασης'από'την'πηγή Με'τί'ταχύτητα'διαδίδεται'ο'ήχος; H'ταχύτητα'διάδοσης'του'ήχου Πρώτος'υπολογισμός'από'τον'Mersenne'(1633) " Υπολογισμός'με'βάση'το'χρόνο'μεταξύ'της'παραγωγής'ενός'ήχου'και'της' άφιξης'της'ηχούς'του'λόγω'της'ύπαρξης'ενός'εμποδίου'σε'σταθερή' απόσταση Η'ταχύτητα'του'ήχου'εξαρτάται'από'τη'θερμοκρασία'Τ'του'αέρα: " c'='316m/sec Απόσταση d Ηχητική πηγή " Για'Τ=20 0 C,'c=344m/sec Σε'άλλα'μέσα'διάδοσης'ισχύουν'αντίστοιχες'εξισώσεις " Στο'νερό'c=1500m/sec " Στο'ξύλο'c=3800m/sec " Στον'χάλυβα'c=5050m/sec " Στη'γυψοσανίδα'c=6800m/sec

4 H'ταχύτητα'διάδοσης'του'ήχου'στο'νερό Περιοδικές'Ταλαντώσεις'U'Βασικά'μεγέθη Μέτρηση'από'Colladon' 'Sturn,'1826 " Στη'λίμνη'Γενεύης Βάρκες'σε'απόσταση'13km Ταυτόχρονη'καύση'πυρίτιδας Μέτρηση'χρονικού'διαστήματος'άφιξης'λάμψης'και'ήχου " 1435m/sec Περιοδική'κίνηση:'τιμές'των'μεγεθών'της' επαναλαμβάνονται'σε'τακτά'διαστήματα " Μετατόπιση'από'τη'θέση'ηρεμίας " Ταχύτητα " Επιτάχυνση Περίοδος'(Τ):'Το'χρονικό'διάστημα'που'μεσολαβεί' μεταξύ'δύο'ίδιων'καταστάσεων'της'κίνησης Συχνότητα'(f):'Ο'αριθμός'των'επαναλήψεων'μιας' κατάστασης'της'κίνησης'στην'μονάδα'του'χρόνου " Εάν'η'μονάδα'του'χρόνου'είναι'1'sec,'τότε'μονάδα' συχνότητας'το'hz Περιοδική'ταλάντωση'U'Παράδειγμα Περιοδικές'Ταλαντώσεις'U'Βασικά'μεγέθη'(2) Μήκος'κύματος'(λ):'η'απόσταση'μεταξύ'δύο' μεγίστων'(ή'ελαχίστων)'της'πίεσης H'διαφορά'φάσης'μεταξύ'δύο'σημείων'ή'των' μεγεθών'του'ίδιου'σημείου'μετριέται'σε'radians' (rad) " 2π'rad'='μια'ολόκληρη'περίοδος'

5 Περιοδικές'Ταλαντώσεις'U'Βασικά'μεγέθη'(3) Η'συχνότητα'του'ήχου Ακουστή'περιοχή'συχνοτήτων Υπόηχοι Ακουστοί (για τον άνθρωπο) ήχοι Υπέρηχοι 16Hz 20kHz πηγή: Η'συχνότητα'του'ήχου'(2) Η'συχνότητα'του'ήχου'(3) H'συχνότητα'του'ήχου'είναι'σημαντική'γιατί'η'(υποκειμενική)' ακουστότητα'των'ήχων'εξαρτάται'από'αυτήν " Οι'ακουστικές'ιδιότητες'των'υλικών'εξαρτώνται'επίσης'από'τη'συχνότητα " Μη'γραμμικές'αποκρίσεις'συστημάτων'πηγής/δέκτη/μέσου'μετάδοσης'ως' προς'τη'συχνότητα Αναγκαία'η'μελέτη'ακουστικών'φαινομένων'στη'συχνότητα " Χωρισμός'των'ακουστών'συχνοτήτων'σε'ζώνες'σταθερού'ή'μεταβλητού' εύρους Κάθε'ζώνη'συχνότητας'περιγράφεται'από " Τις'πλευρικές'συχνότητες'f 1'και'f 2 " Την'κεντρική'συχνότητα'f 0 Εύρος'ζώνης:'τo'πλήθος'των'συχνοτήτων'που'περιλαμβάνονται' μεταξύ'των'πλευρικών'συχνοτήτων " Για'ζώνες'μεταβλητού'εύρους " Για'ζώνες'σταθερού'εύρους'(γραμμική'κλίμακα'συχνοτήτων)

6 Ζώνες'ακουστικών'συχνοτήτων Ζώνες'ακουστικών'συχνοτήτων'(ISO/ΕΛΟΤ) Κυριότερες ζώνες μεταβλητού εύρους Οκτάβες Τριτοκτάβες Δεκατοκτάβες Ποσοτική'μοντελοποίηση'του'ήχου Μέτρηση'ακουστικής'πίεσης Ακουστική'πίεση'(p) " H'υπερπίεση'ή'υποπίεση'(σε'σχέση'με'την'ατμοσφαιρική'πίεση)'που' δημιουργείται'κατά'τη'διάδοση'του'ηχητικού'κύματος " Μονάδα'μέτρησης'το'Pascal'(N/m 2 ) Η'ακουστική'πίεση'σε'κάποιο'σημείο'του'χώρου'είναι'συνάρτηση' του'χρόνου Πλάτος'της'πίεσης:'Η'μέγιστη'διαφορά'της'στιγμιαίας'πίεσης'από' την'ατμοσφαιρική'πίεση " Σχετίζεται'άμεσα'με'το'πόσο'έντονα'θα'«ακουσθεί»'ένας'ήχος Συνήθως'μετράμε'μέσες'απόλυτες'τιμές'ηχητικής'πίεσης...'ή'rms'τιμές Η'ακουστική'πίεση'είναι'βαθμωτό'μέγεθος

7 Γιατί'RMS'τιμές; Γιατί'RMS'τιμές; Λοιπά)μεγέθη)του)ήχου Η'μέση'τιμή'μας'δίνει'το'DCUoffset " Το'πλάτος'της'πίεσης'στα'0'Ηz Ηχητική'ένταση Ηχητική'ένταση'(2) Η'ηχητική'ένταση'είναι'μέγεθος'διανυσματικό " Απαιτείται'η'γνώση'διεύθυνσης,'φοράς'και'μέτρου " Δυσκολία'στη'μέτρησή'της Εκφράζει'τη'ροή'της'ηχητικής'ενέργειας " Μονάδα'μέτρησης'W/m 2 Σύμφωνα'με'τον'ΕΛΟΤ'(κανονισμός'556.1) " «Ηχητική'ένταση'σε'ένα'σημείο'του'ηχητικού'πεδίου'και'προς'μια' καθορισμένη'διεύθυνση'είναι'το'πηλίκο'της'μέσης'ηχητικής'ισχύος'που' διαπερνά'κάθετα'μια'στοιχειώδη'επιφάνεια'διά'του'εμβαδού'της' επιφανείας» Σχέση'έντασης/πίεσης'για'ελεύθερη''διάδοση Σχέση'έντασης/πίεσης'σε'διάχυτο'ακουστικό'πεδίο ρ:'η'πυκνότητα'του'μέσου'διάδοσης'(kg/m 3 ) c:'η'ταχύτητα'του'ήχου'στο'μέσο'διάδοσης

8 Ηχητική'ένταση'(3) Λοιπά'βασικά'μεγέθη'ακουστικής Για'μη'οριακά'σημεία'του'χώρου,'η' συνισταμένη'ένταση'είναι'μηδενική " Λόγω'της'«διάχυτης»'ηχητικής'ακτινοβολίας Μόνο'σε'σημεία'που'ορίζουν'επιφάνειες' του'χώρου'η'ένταση'είναι'μη'μηδενική " Μονόπλευρη'ένταση Ταχύτητα'σωματιδίων'(u):'η'ταχύτητα'της'ταλάντωσης'των' σωματιδίων'(κι'όχι'των'μορίων)'του'μέσου Ταχύτητα'όγκου'(U=su):'ο'ρυθμός'ροής'του'μέσου'μετάδοσης'από' μια'επιφάνεια'εμβαδού's'κάθετη'στην'ταχύτητα'ροής Ταχύτητα'του'ήχου'(c):'η'ταχύτητα'διάδοσης'της'διαταραχής'στο' υλικό'μέσο'διάδοσης " Ταχύτητα'του'κύματος Λοιπά'βασικά'μεγέθη'ακουστικής'(2) Λοιπά βασικά μεγέθη ακουστικής (3) Ακουστική'εμπέδηση " Το'πλάτος'της'ακουστικής'πίεσης'αυξάνει'με'την'αύξηση'της'ταχύτητας' σωματιδίων'(v) "...'αλλά'εξαρτάται'και'από'τις'ιδιότητες'του'μέσου'μετάδοσης'οι'οποίες' περιγράφονται'από'την'ακουστική'εμπέδηση'ζ: Ακουστική εμπέδηση (συν.) Αναλογία με ηλεκτρική αντίσταση: Σταθερή για συγκεκριμένο υλικό / μέσο Σχετίζεται με την ακουστική ισχύ (P) ως:

9 Περίθλαση'(diffracåon) Κυματικά φαινόμενα διάδοσης Μετάδοση'πίσω'από'εμπόδια Διείσδυση'μέσα'από'σχισμές Εξάρτηση'από'το'μήκος'κύματος Για'διαστάσεις'εμποδίων'μεγαλύτερες'από' το'μήκος'κύματος'έχουμε'το'φαινόμενο'της' ανάκλασης Παράδειγμα:'όταν'εντός'ενός'σπιτιού' αναπαράγεται'σε'κάποιο'δωμάτιο'μουσική,' στα'πιο'μακρινά'δωμάτια'οι'χαμηλές' συχνότητες'θα'είναι'περισσότερο'αντιληπτές Περίθλαση'(2) Περίθλαση'(3) Ηχητική σκιά Μικρό μήκος κύματος Μεγάλο μήκος κύματος

10 Περίθλαση'U'Demo'#1 Περίθλαση'U'Demo'#2 Διάθλαση'(refracåon) Διάθλαση: αλλαγή της διεύθυνσης διάδοσης του ηχητικού κύματος, όταν αυτό περνά από ένα υλικό σε ένα άλλο Κατά'την'μετάβαση'μεταξύ'δύο'υλικών'με' διαφορετικές'ταχύτητες'διάδοσης'το'ηχητικό' κύμα'αλλάζει'διεύθυνση Υπολογισμός'της'νέας'πορείας'βάσει'του' νόμου'του'snell: sinθ 1 c 1 = sinθ 2 c 2 Μέσο μετάδοσης 1 Θ1 Θ2 Μέσο μετάδοσης 2 c1,'c2'οι'ταχύτητες'διάδοσης'στα'δύο'υλικά πηγή:

11 Διάδοση παλμικού σφαιρικού κύματος Φαινόμενο Ανάκλασης c=343m/sec c=(1-0.05*y)*343m/sec c=(1+0.05*y)*343m/sec y Φαινόμενο Διάχυσης Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος Φαινόμενο'Doppler Φαινόμενο'Doppler'(2) Όταν'η'απόσταση'ηχητικής'πηγής/δέκτη'μικραίνει,'η'τονικότητα'του' αντιληπτού'ήχου'αυξάνει Όσο'πηγή/δέκτης'πλησιάζουν,'η'διαδοχή'πυκνωμάτων'και' αραιωμάτων'του'μέσου'γίνεται'πιο'γρήγορη'και'το'μήκος'κύματος' μικραίνει Το'αντίθετο'συμβαίνει'όταν'η'απόσταση'μεγαλώνει' Σχέση'μεταξύ'πραγματικής'(f 0)'και'παρατηρούμενης'(f)'συχνότητας u r'η'ταχύτητα'του'δέκτη'(πρόσημο'«u»'εάν'ο'παρατηρητής' απομακρύνεται'από'την'πηγή) u s'η'ταχύτητα'της'πηγής'(πρόσημο'«u»'εάν'η'πηγή'κινείται'προς'τον' παρατηρητή)

12 Doppler'Demo'#1 Doppler'Demo'#2 Αύξηση απόστασης Μείωση απόστασης Doppler'και'υπερηχητικές'ταχύτητες <1Μαch =1Μαch Μονάδα'μέτρησης'ταχύτητας'αεροσκαφών " 1'Mach Όταν'η'ταχύτητα'υπερβεί'την'ταχύτητα'του'ήχου'παράγεται'υψηλός' κρουστικός'θόρυβος " Sonic'boom " Περίπου'130dB " Διάρκεια'θορύβου'περίπου'300ms >1Μαch

13 ΤΕΛΟΣ (για σήμερα...) Ανδρέας)Φλώρος hîp://www.ionio.gr/~floros

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα ΦΥΣ 131 - Διαλ.38 1 Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα Τα ηχητικά κύματα χρειάζονται ένα μέσο για να μεταδοθούν π.χ. αέρας Δεν υπάρχει ήχος στο κενό Ηχητικές συχνότητες 20Ηz 20ΚΗz Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Ηλεκτρονικής Βιοµηχανική Κατεύθυνση Εξάµηνο ΣΤ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ Ονοµατεπώνυµο: Ρουµελιώτη Αγγελική Α.Ε.Μ.: 3559 ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι Μαγνητική Τομογραφία Απεικόνιση μέσω μαγνητικού συντονισμού Τομογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες. Κεραίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες. Κεραίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κεραίες Κεραίες Η κατάλληλη χρήση των κεραιών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός WLAN εντυπωσιακά. Στην πραγματικότητα, οι κεραίες είναι πιθανώς ο ευκολότερος τρόπος να βελτιωθεί η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα