Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

2

3 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν τις εξατοµικευµένες υποδείξεις των ειδικών. ιατηρούµε το δικαίωµα αλλαγών. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, είµαστε στη διάθεσή σας. ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του διαδρόµου. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Πάντα να βγάζετε το διάδροµο από την πρίζα αµέσως µετά την ολοκλήρωση τής χρήσης / άσκησης και επίσης πριν το καθαρισµό του. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τον τραυµατισµό ατόµων: Ο διάδροµος δεν πρέπει να µένει αφύλακτος όταν είναι στην πρίζα. Βγάλτε τον από την πρίζα όταν δεν τον χρησιµοποιείτε και πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήµατα / κοµµάτια. Προσεκτική επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν γίνεται χρήση του οργάνου από παιδιά ή όταν αυτά είναι κοντά και επίσης όταν υπάρχουν κοντά στο διάδροµο ανάπηρα άτοµα ή κατοικίδια ζώα. Χρησιµοποιήστε το διάδροµο αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό που σας περιγράφουµε σε αυτό το εγχειρίδιο, βάδισµα ή τρέξιµο. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν βάλετε άλλα εξαρτήµατα πάνω στο όργανο. Ποτέ µην λειτουργείτε το διάδροµο εάν έχει φθαρεί το καλώδιο ή η πρίζα, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή χαλάσει ή έχει πέσει µέσα νερό. Επιστρέψτε το όργανο στο κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή. Μην µετακινείτε το όργανο τραβώντας το από το καλώδιο και µην χρησιµοποιείτε το καλώδιο σαν χερούλι. Κρατάτε το καλώδιο µακριά από ζεστές επιφάνειες και πηγές θερµότητας. Μην λειτουργείτε το διάδροµο µε τα ανοίγµατα εξαερισµού µπλοκαρισµένα. Κρατάτε τα ανοίγµατα εξαερισµού καθαρά από χνούδια, τρίχες και παρόµοια εµπόδια. Ποτέ να µην κάνετε εισαγωγή οποιαδήποτε αντικειµένου µέσα στο διάδροµο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Προσέξτε ώστε να µην πέφτουν ή να εισάγονται αντικείµενα σε οποιοδήποτε άνοιγµα του διαδρόµου. Μην χρησιµοποιείτε το διάδροµο σε εξωτερικούς χώρους. Μην λειτουργείτε τον διάδροµο κάτω από καταστάσεις αυξηµένης υγρασίας ή πάνω σε βρεγµένες επιφάνειες και επίσης σε µέρη όπου υπάρχουν προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) και χρησιµοποιούνται ή όπου παρέχεται οξυγόνο. Κρατάτε το διάδροµο στεγνό. Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τον διάδροµο ή όταν έχετε τελειώσει, παρακαλούµε να αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας από την κονσόλα και µετά να τοποθετείτε το κλειδί σε θέση που τα παιδιά δεν µπορούν να φτάσουν. Για να αποσυνδέσετε το διάδροµο, βάλτε τους διακόπτες στην θέση off και µετά βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Συνδέστε το όργανο στην κατάλληλη πρίζα γείωσης και µόνο. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 2

4 Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Εάν λειτουργήσει λανθασµένα ή παρουσιαστεί βλάβη, η γείωση παρέχει στο ηλεκτρικό ρεύµα µια δίοδο µε µικρότερη αντίσταση και µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν είναι εφοδιασµένο µε ένα καλώδιο που έχει αγωγό γείωσης και υποδοχή / πρίζα γείωσης. Η πρίζα πρέπει να µπει στην κατάλληλη πρίζα ρεύµατος που είναι σωστά εγκαταστηµένη και γειωµένη σύµφωνα µε τις τοπικές οδηγίες και κανονισµούς. ΚΙΝ ΥΝΟΣ- Μη σωστή σύνδεση του αγωγού γείωσης µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν έχετε κάποια αµφιβολία, συµβουλευτείτε ηλεκτρολόγο ή το σέρβις για το κατά πόσο το προϊόν είναι σωστά γειωµένο. Μην κάνετε µετατροπές στην πρίζα που σας δίνουµε µαζί µε το προϊόν - εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, ζητήστε από διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει την κατάλληλη υποδοχή. Αυτό το όργανο λειτουργεί σε κανονικό κύκλωµα 220~240-volt και έχει πρίζα γείωσης που είναι σαν αυτή που σας δείχνουµε στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σε παρόµοια πρίζα µε τις ίδιες προδιαγραφές όπως το φις. Χρησιµοποιείτε πάντα την κατάλληλη επέκταση καλωδίου για αυτό το προϊόν. Εικόνα Μέθοδος ηλεκτρικής γείωσης ΕΞΟ ΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ PIN ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εφαρµόζετε σωστά όλες τις αναφερόµενες οδηγίες, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή / και ζηµιά του διαδρόµου. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 3

5 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑ ΡΟΜΟΥ Computer = κοµπιούτερ διαδρόµου, Circuit Breaker = ελαστικό προστατευτικό, Power Switch = διακόπτης λειτουργίας, Power Cord = καλώδιο παροχής ρεύµατος, Power Cord Socket = υποδοχή καλωδίου ρεύµατος, Frame = πλατφόρµα διαδρόµου (πλαίσιο εκγύµνασης). ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 4

6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Απεικόνιση για τα αξεσουάρ εξαρτήµατα 1. Ο καρδιακός ρυθµός µπορεί να µετρηθεί σε αυτό το διάδροµο µε διάφορους τρόπους. Βάλτε την ειδική ζώνη στο στήθος (στα µοντέλα που συµπεριλαµβάνονται) και ο καρδιακός παλµός θα εµφανιστεί στην οθόνη «PULSE». 2. Εκτός από τη χρήση του πλήκτρου ελέγχου στην κονσόλα του κοµπιούτερ, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί το πλήκτρο ελέγχου στο χερούλι / χειρολαβή (στα µοντέλα που συµπεριλαµβάνονται) κατά τη διάρκεια της άσκησης για να ρυθµίσετε την ταχύτητα και την κλίση. Το πλήκτρο ελέγχου στο αριστερό χερούλι είναι για την κλίση και το δεξί πλήκτρο για τη ρύθµιση της ταχύτητας. 3. Όταν είστε στην κατάσταση START / READY, εάν δεν κρατάτε τον αισθητήρα χεριού τότε το παράθυρο του PULSE θα εµφανίσει HP. Όταν κρατάτε και µε τα δυο χέρια τους αισθητήρες παλµού θα δείτε στο παράθυρο του PULSE τις τιµές του καρδιακού ρυθµού. Κοµµάτια διαδρόµου Τεµ. Περιγραφή Ποσότητα A Κονσόλα Κοµπιούτερ 1 B Πλαίσιο 1 C Κάθετος /ορθοστάτης (αριστερός) 1 D Κάθετος /ορθοστάτης (δεξιός) 1 E Βάση συγκράτησης υδροδοχείου 2 F Υδροδοχείο 1 Τεµ. Περιγραφή Ποσότητα a Άλεν βίδα M10xP1.5x70 8 b Άλεν βίδα M8xP1.25x15 4 c Κάλυµµα διακόπτη ηλεκτρικού καλωδίου 1 d Άλεν κλειδί 5mm x 80mm x 80mm 1 e Άλεν κλειδί 10mm x 80mm x 80mm 1 f T-σχήµα 10mm x 200mm 1 g Sleeve + Κατσαβίδι 1 h ΣΙΛΙΚΟΝΗ 1 I Ηλεκτρικό καλώδιο 1 ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 5

7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία στησίµατος του διαδρόµου, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης. Παρακαλούµε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συναρµολόγηση και να πάρετε τις ανάλογες προφυλάξεις για την ασφάλεια σας. Προσοχή! Χρειάζονται δυο άτοµα για όλα τα βήµατα της συναρµολόγησης (Παρακαλούµε σηµειώστε: ακολουθήστε ένα-ένα τα βήµατα των οδηγιών συναρµολόγησης). 1. Αφαιρέστε το πάνω µέρος του καλύµµατος του κινητήρα από το Πλαίσιο (Β), στερεώστε τους ορθοστάτες (C,D) πάνω στο πλαίσιο και σφίξτε τους µε βίδες (a). Επανατοποθετήστε το πάνω µέρος του καλύµµατος του κινητήρα, σφίξτε µε τις βίδες. Σκεπάστε τον κάτω κινητήρα µε το κάλυµµα του διακόπτη ηλεκτρικού καλωδίου (c) για να µην πέσει έξω / εκτός το ηλεκτρικό καλώδιο. Σηµ. Για προφύλαξη από τραυµατισµό, απαιτούνται δυο άτοµα για τη συναρµολόγηση του προϊόντος. Παρακαλούµε µην κάνετε τη συναρµολόγηση µόνοι σας Σηµ. Παρακαλούµε να έχετε στο νου σας ότι ένα άτοµο θα πρέπει να κρατάει κάθετα τους σωλήνες κατά τη διάρκεια της συναρµολόγησης, στην περίπτωση που πέσουν οι σωλήνες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 6

8 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 2. Τοποθετήστε το πλαίσιο µε το κοµπιούτερ (Α) πάνω στους ορθοστάτες (C,D) και περάστε τα καλώδια ελέγχου στους ορθοστάτες µέσα από το σωλήνα, µετά βγάλτε τα έξω από την τρύπα στο πάνω µέρος του πλαισίου του κοµπιούτερ των ορθοστατών και στερεώστε µε παξιµάδια (b). Σηµ. Όταν βάζετε τις βίδες, βεβαιωθείτε ότι δεν χαλάτε / τσακίζετε το καλώδια ελέγχου µέσα στο σωλήνα. Σηµ. Όταν συνδέετε τα καλώδια ελέγχου, παρακαλούµε σηµειώστε τα χρώµατα που αντιστοιχούν κόκκινο στο κόκκινο, άσπρο στο άσπρο. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 7

9 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Κεντράρισµα του τάπητα βαδίσµατος Εάν ο τάπητας φεύγει / αποκλίνει από το κέντρο προς τα δεξιά της πλατφόρµας βαδίσµατος, πρώτα σβήστε το όργανο. Μετά χρησιµοποιήστε ένα Άλεν κλειδί για να σφίξετε την πίσω κυλινδρική βίδα στο πλάι του διαδρόµου προς την µεριά που κινείται ο τάπητας. Για παράδειγµα, εάν ο τάπητας είναι προς τα αριστερά και η πλατφόρµα είναι εκτεθειµένη στα δεξιά, σφίξτε την βίδα στην δεξιά πλευρά του πλαισίου. Σφίξτε περίπου 1/4 της στροφής (δεξιόστροφα). Εάν ο τάπητας δεν γυρίζει πίσω στο κέντρο του διαδρόµου, κάντε µια ακόµα προσαρµογή στην ίδια βίδα. Από τη στιγµή που ο τάπητας έχει διορθωθεί κοντά στο κέντρο, ο διάδροµος µπορεί να ξεκινήσει. Εάν η πλατφόρµα είναι εκτεθειµένη στα αριστερά, γυρίζετε την βίδα ¼ (αριστερόστροφα). (Σηµ.1: Αυτά που σας επισηµαίνουµε είναι πολύ σηµαντικά, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την διαδικασία.) (Σηµ.2: Η θέση του τάπητα µπορεί να µην παραµένει ακριβώς στο κέντρο και να έχει κάποια µικρή κίνηση προς αριστερά ή δεξιά, και αυτό εξαρτάται µόνο από τη θέση και το βάρος σας. Όταν τον χρησιµοποιείτε σωστά, τότε ο τάπητας δεν θα λοξεύει αριστερά ή δεξιά). 2. Σας προτείνουµε να λιπαίνετε την πλατφόρµα άσκησης (ταπέτο) κάθε 6-12 µήνες σύµφωνα µε τη συχνότητα της χρήσης. Πρώτα, χρησιµοποιήστε το κλειδί για να χαλαρώσετε τις βίδες που είναι στο τέλος των καπακιών. Τραβήξτε προς τα πάνω τον τάπητα βαδίσµατος, µοιράστε την λίπανση στην πλατφόρµα και απλώστε την οµοιόµορφα. Αφού έχετε λιπάνει καλά την πλατφόρµα, κεντράρετε τον τάπητα και τεντώστε τον. Προσαρµόστε τον τάπητα όπως σας περιγράφουµε στο βήµα 1. (Σηµ. Εάν ο τάπητας ολισθαίνει /γλιστράει, ακολουθήστε τα πιο πάνω βήµατα και λιπάνετε την πλατφόρµα.) Για να τεντώνουµε τον τάπητα περιστρέφουµε και τις 2 βίδες δεξιόστροφα µε το ίδιο µέγεθος περιστροφής. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ Μέτρηση Ταχύτητα Χρόνος Κάτω από 6KM/ώρα 1 έτος ιεθνές 6~12KM/ώρα 6 µήνες σύστηµα Πάνω από 12K M/ώρα 3 µήνες Κάτω από 4 µίλια /ώρα 1 χρόνο Αγγλικό 4~8 µίλια/ώρα 6 µήνες σύστηµα Πάνω από 8 µίλια/ώρα 3 µήνες Σηµείωση: Αυτό το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης είναι για όργανα που χρησιµοποιούνται στο σπίτι. Για εµπορική χρήση, σας προτείνουµε να συντηρείτε το όργανο κάθε µήνα ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 8

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMPUTER 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1. Σε κατάσταση POWER ON [ενεργοποίηση], το παράθυρο της ψηφιακής οθόνης εµφανίζει την έκδοση του λογισµικού για τρία δευτερόλεπτα. Μετά το κοµπιούτερ µπαίνει σε κατάσταση αναµονής (standby status). 2. Στην κατάσταση αναµονής, η οθόνη rice-character θα εµφανίσει τη γραµµή / φράση SELECT PROGRAM OR QUICK START {Επιλέξτε πρόγραµµα ή Γρήγορο ξεκίνηµα}. 3. Εάν το Κλειδί Ασφαλείας (safety key) λείπει, η οθόνη rice-character θα εµφανίσει τη φράση PLEASE ATTACH SAFETY KEY {Παρακαλούµε βάλτε το κλειδί ασφαλείας}. 4. Πατήστε το πλήκτρο PROGRAM (πρόγραµµα) για να µπείτε στο κεντρικό πρόγραµµα. Η οθόνη rice-character θα εµφανίσει αρχικά το όνοµα του κυρίου προγράµµατος και µετά από τρία δευτερόλεπτα εµφανίζει το όνοµα των λεπτοµερών προγραµµάτων που περιέχονται στο κυρίως πρόγραµµα. Κάθε πρόγραµµα που εµπεριέχεται χαρακτηρίζεται µε ένα αριθµό στο εµπρόσθιο µέρος, από το 1 έως το τελευταίο πρόγραµµα. Για παράδειγµα, εάν µπείτε στο κυρίως πρόγραµµα του GOAL, η οθόνη rice-character θα εµφανίσει: 1. TIME GOAL 2. DISTANCE GOAL 3. CALORIES GOAL 5. Εάν το κοµπιούτερ ξεκινήσει µε το ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ {QUICK START}, η οθόνη θα δουλεύει µε αντίστροφη µέτρηση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου, η LED οθόνη φωτίζεται µια προς µια και κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου η LED σβήνει µια προς µια, κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου αυτό που γινόταν στον πρώτο κύκλο επαναλαµβάνεται και ο τέταρτος κύκλος επαναλαµβάνει το δεύτερο κύκλο σε κυκλοφορία. 6. Ενώ λειτουργεί ο στίβος, στο µέσο του στίβου γραφικών εµφανίζεται ο τρέχων κύκλος, ξεκινώντας τον υπολογισµό από το Ένας γύρος του στίβου είναι 0.4 χιλιόµετρα (400 µέτρα), που ισούται µε 0.25 µίλια. 8. Το κοµπιούτερ στην οθόνη δείχνει τον πραγµατικό χρόνο ταχύτητας, δηλαδή την τρέχουσα ταχύτητα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 9

11 9. Πατώντας το πλήκτρο STOP κατά το τρέξιµο και όταν σταµατήσει, το παράθυρο SPEED εµφανίζει το µέσο όρο της ταχύτητας. 10. Μετά την ολοκλήρωση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, το παράθυρο SPEED εµφανίζει το µέσο όρο της ταχύτητας και η ψηφιακή οθόνη εµφανίζει END {ΤΕΛΟΣ}. Μετά από τριάντα δευτερόλεπτα, το κοµπιούτερ γυρίζει σε κατάσταση αναµονής. 11. Με την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, η οθόνη rice-character δείχνει το όνοµα του προγράµµατος και µετά από τρία δευτερόλεπτα αλλάζει και δείχνει τις προκαθορισµένες τιµές κάθε τµήµατος. 12. Οθόνη της LED του καρδιακού ρυθµού: θα διαφέρει σύµφωνα µε τις διαφορετικές ηλικίες / ανάλογα µε την ηλικία. 13. WORKOUT PROFILE WINDOW {Παράθυρο προφίλ προγράµµατος} - το παράθυρο προγράµµατος εµφανίζει τις διακυµάνσεις της κλίσης κατά τη διαδικασία τρεξίµατος και αυξοµείωση στην LED σηµαίνει το ποσοστό της κλίσης. 14. Εάν η ανύψωση δεν είναι στην αρχική γραµµή του µέτρου, κάτω από την παρακάτω κατάσταση η ανύψωση δεν θα εκτελέσει τον αυτόµατο µηδενισµό: 1. Επανεκκίνηση 2. ιακόπτης ασφαλείας 15. Όταν ο στόχος της απόστασης επιτευχθεί, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία προειδοποίησης για να προστεθεί σιλικόνη (η προειδοποίηση θα ενεργοποιείται κάθε 2000 χιλιόµετρα) και θα εµφανίζεται µε τα εξής λόγια SILICON LUBRICANT IN BETWEEN RUNNING BELT AND DECK {λιπαντικό σιλικόνης µεταξύ του τάπητα και του καταστρώµατος} στην οθόνη rice-character στην κατάσταση αναµονής. Αφού εµφανιστεί συνεχόµενα για 5 δευτερόλεπτα, το κοµπιούτερ θα γυρίσει στην κανονική οθόνη αναµονής. Αφού βάλετε λιπαντικό σιλικόνης, πατήστε τα πλήκτρα SPEED UP & SPEED DOWN ταυτόχρονα για να γίνει ο µηδενισµός και να ακυρώσετε τη γραµµή / φράση προειδοποίησης για τη λίπανση. ΙΙ. ΟΘΟΝΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 1. ERROR 6 σηµαίνει ότι ο κινητήρας κλίσης απέτυχε και αυτό εµφανίζεται στη ψηφιακή οθόνη. 2. CM: ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3. OV: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 4. OC: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 5. OT: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6. LV: ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κάθε πλήκτρο λειτουργίας θα δηµιουργεί / παράγει ένα ήχο. QUICK START: Πατήστε το QUICK START πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το σύστηµα του προγράµµατος και να προστεθούν οι ανάλογες τιµές. Stop Πλήκτρο: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να σταµατήσετε το µέτρηµα σε κάθε πρόγραµµα. Enter Πλήκτρο: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τις εισαγωγές ή τις µετατροπές των επιβεβαιωµένων δεδοµένων. SPEED UP: Πατώντας αυτό το πλήκτρο αυξάνετε την ταχύτητα ενώ τρέχετε. SPEED DOWN: Πατώντας αυτό το πλήκτρο µειώνετε την ταχύτητα ενώ τρέχετε. INCLINE UP: Πατώντας αυτό το πλήκτρο αυξάνετε την κλίση ενώ τρέχετε. INCLINE DOWN: Πατώντας αυτό το πλήκτρο µειώνετε την κλίση ενώ τρέχετε. FAN ΠΛΗΚΤΡΟ: Πατώντας αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείτε τον ανεµιστήρα και όταν ο ανεµιστήρας λειτουργεί, πατώντας αυτό το πλήκτρο τον κλείνετε. Low Πλήκτρο: Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ο ανεµιστήρας θα περιστρέφεται σε χαµηλή ταχύτητα. High Πλήκτρο: Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ο ανεµιστήρας θα περιστρέφεται σε υψηλή ταχύτητα. Program Πλήκτρο: Πατώντας αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση αναµονής, θα µπείτε στο PROFILE που θέλετε. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 10

12 0~9 ψηφιακά ΠΛΗΚΤΡΑ: SPEED ή INCLINE (ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ή ΚΛΙΣΗ) εισαγωγή αριθµών και αριθµητική εισαγωγή στη ρύθµιση του PROFILE. CLEAR ΠΛΗΚΤΡΟ: Καθαρίζει / µηδενίζει τις τιµές της εισαγωγής. INSTANT SPEED: Όταν το όργανο ξεκινάει, πατώντας αυτό το πλήκτρο στο ξεκίνηµα η ταχύτητα υπερπηδάει στη ρύθµιση πλήκτρου. INSTANT INCLINE: Όταν το όργανο ξεκινάει, πατώντας αυτό το πλήκτρο στο ξεκίνηµα η κλίση υπερπηδάει στη ρύθµιση του πλήκτρου. IV ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. GOAL {ΣΤΟΧΟΣ} 1-1. Time Goal {Στόχος Χρόνου} Ρυθµίστε το στόχο χρόνου που απαιτείται εάν τρέχετε σε προκαθορισµένη περιοχή και όταν ο στόχος επιτευχθεί το πρόγραµµα θα σταµατήσει αυτόµατα. Εύρος ρύθµισης: ο προκαθορισµένος χρόνος είναι 20 λεπτά και το Εύρος Distance Goal {Στόχος Απόστασης} Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να γίνει έλεγχος της αντοχής του χρήστη. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τον αριθµό των χιλιοµέτρων / µιλίων µέσα σε περιορισµένο χρόνο και φτάσει το στόχο του, το πρόγραµµα θα σταµατήσει τη λειτουργία αυτόµατα. Εύρος ρύθµισης: Απόσταση 5 χιλιόµετρα. Εύρος Calories Goal {Στόχος Θερµίδων} Αυτό το πρόγραµµα προάγει το χάσιµο και τον έλεγχο βάρους / κιλών. Όταν µια προκαθορισµένη ποσότητα θερµίδων εξαντληθεί/«καεί» µέσα σε ορισµένο χρόνο, το πρόγραµµα θα σταµατήσει τη λειτουργία αυτόµατα. Εύρος ρύθµισης: Θερµίδες 200. Εύρος HRC 2-1. Hill Heart Rate Control Ο προκαθορισµένος στόχος του καρδιακού ρυθµού είναι 80% του µέγιστου, ο οποίος µπορεί να καθοριστεί ξανά σύµφωνα µε τη σωµατική σας κατάσταση. Το ύψος της στήλης αναπαριστά το ποσοστό του µέγιστου καρδιακού ρυθµού. Υπάρχουν συνολικά επτά στόχοι καρδιακού ρυθµού σε αυτό το πρόγραµµα, µεταξύ των οποίων τρεις στόχοι διαφέρουν, αντιστοίχως µεταξύ 70%, 75% και 80%. Οι υπόλοιποι στόχοι περιέχουν σαν κατώτερο όριο το 65%. ( είτε επόµενη εικόνα). Μετά από τρία λεπτά καθιερωµένο ζέσταµα µε άσκηση, ο καρδιακός ρυθµός θα αυξηθεί µέχρι το 70%. ιατηρήστε αυτόν το ρυθµό ενώ τρέχετε για ένα λεπτό και µετά µειώστε την κλίση για να µειώσετε το ρυθµό στο 65% για ένα λεπτό. Κάθε καρδιακός ρυθµός θα διατηρείτε για ένα λεπτό. Κάντε την άσκηση στους όρους λειτουργίας του προγράµµατος και όταν η περίοδος λειτουργίας ολοκληρωθεί, το πρόγραµµα µπαίνει στο στάδιο της αποθεραπείας. Κατά την περίοδο λειτουργίας, εάν ο καρδιακός ρυθµός είναι 45 δευτερόλεπτα µεγαλύτερος από τη µέγιστη τιµή, το όργανο θα αναστείλει την λειτουργία αυτόµατα, αν ο καρδιακός ρυθµός δεν φτάνει τον στόχο και περιφέρεται µεταξύ των δυο στόχων, η οθόνη θα υποδεικνύει να αυξήσετε ή να µειώσετε την ταχύτητα. Εάν ο πρώτος στόχος καρδιακού ρυθµού επιτευχθεί, το πρόγραµµα δεν θα «πηδήσει» στον επόµενο στόχο. Κατά τη διάρκεια του τρεξίµατος, θα γίνεται επιβεβαίωση για τον αισθητήρα ζώνης στήθους κατά πόσο δηλαδή είναι σωστά τοποθετηµένη ή κατά πόσο οι αισθητήρες καρδιακού ρυθµού στις χειρολαβές είναι σταθερά κρατηµένοι. Αλλιώς, το πρόγραµµα δεν θα λειτουργεί κανονικά. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 11

13 Εµφάνιση εικόνας ελέγχου καρδιακού ρυθµού Αντιστοιχία στόχου καρδιακής συχνότητας Έστω για παράδειγµα ένας σαραντάχρονος χρήστης, για παράδειγµα ο στόχος καρδιακού ρυθµού είναι 80% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας: (220 40) x 80% = 144 καρδιακοί παλµοί ανά λεπτό Interval Heart Rate Control Το Interval Heart Rate Control είναι παρόµοιο του προγράµµατος ελέγχου καρδιακού ρυθµού και οι διαφορές είναι: πρώτον, οι στόχοι του καρδιακού ρυθµού είναι 80% του µέγιστου καρδιακού ρυθµού. εύτερον, ο χρόνος παραµονής για τον κάθε στόχο καρδιακού ρυθµού είναι 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, θα γίνεται επιβεβαίωση για τον αισθητήρα ζώνης στήθους κατά πόσο είναι σωστά τοποθετηµένη η ζώνη ή ο αισθητήρας καρδιακού ρυθµού στις χειρολαβές κατά πόσο είναι σταθερά κρατηµένος. Αλλιώς, το πρόγραµµα δεν θα λειτουργεί κανονικά. Εµφάνιση εικόνας του Interval Heart Rate Control ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 12

14 Αντιστοιχία στόχου καρδιακής συχνότητας Πάρετε για παράδειγµα έναν σαραντάχρονο χρήστη, για παράδειγµα ο στόχος του καρδιακού ρυθµού είναι 80% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας: (220 40) x 80% = 144 καρδιακοί κτύποι ανά λεπτό Intensive Heart Rate Το πρόγραµµα Intensive Heart Rate εφαρµόζεται / απευθύνεται σε έµπειρους, γυµνασµένους, χρήστες που «σπάζουν» το γενικό επίπεδο σωµατικής κατάστασης και προκαλούν το όριο. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο καρδιακός ρυθµός αλλάζει γρήγορα µεταξύ δυο στόχων καρδιακού ρυθµού (65%-85%), παρόµοια µε τις αλλαγές µικρής απόστασης στο τρέξιµο. Κατά τη διάρκεια του τρεξίµατος, θα γίνεται επιβεβαίωση για τον αισθητήρα ζώνης στήθους, δηλαδή κατά πόσο είναι σωστά τοποθετηµένη η ζώνη ή κατά πόσο είναι σταθερά κρατηµένος ο αισθητήρας καρδιακού ρυθµού στις χειρολαβές. Αλλιώς, το πρόγραµµα δεν θα λειτουργεί κανονικά. Σηµείωση: εάν η ταχύτητα µε την οποία τρέχει ο χρήστης ξεπεράσει τα 7.5 χιλιόµετρα / ώρα, να φοράτε τον αισθητήρα στήθους / ζώνη στήθους - δεν είναι απαραίτητο να πιάνετε τους αισθητήρες καρδιακού ρυθµού στις χειρολαβές. o o Βάλτε το πρόγραµµα να καθορίσει τους στόχους καρδιακού ρυθµού και επιλέξτε ταχύτητα βαδίσµατος και jog. Μετά από τρία λεπτά προετοιµασίας (ζέσταµα), το κοµπιούτερ του οργάνου αυξάνει την ταχύτητα και την κλίση της πλατφόρµας για να κάνει τον καρδιακό ρυθµό του χρήστη να φτάσει το 85% HRmax. Αφού ο ρυθµός διατηρηθεί σταθερός για µια περίοδο χρόνου, το κοµπιούτερ µειώνει την κλίση στους 0 βαθµούς και η ταχύτητα κατεβαίνει σε ταχύτητα βαδίσµατος, ο καρδιακός ρυθµός είναι 65% HRmax που είναι ο ελάχιστος στόχου καρδιακού ρυθµού. Αφού ο καρδιακός ρυθµός διατηρηθεί σταθερός για µια περίοδο χρόνου, το κοµπιούτερ επιταχύνει και αυξάνει την κλίση και η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι το τέλος του χρόνου που έχει οριστεί / ρυθµιστεί. Εάν ο χρήστης δεν φτάσει τους στόχους του καρδιακού ρυθµού µετά από 5 λεπτά, η οθόνη πληροφόρησης θα προτρέψει για επιτάχυνση ή µείωση και η κατάσταση των επιµέρους λεπτοµερειών του προγράµµατος θα καθορίζεται από το τρέχων στάδιο. Εάν ο πρώτος στόχος καρδιακού ρυθµού επιτευχθεί, το πρόγραµµα δεν θα πάει στον επόµενο στόχο. Εικόνα οθόνης ορίου HR [καρδιακών παλµών] ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 13

15 Τιµή στόχου καρδιακού ρυθµού Πάρτε για παράδειγµα ένα σαραντάχρονο χρήστη, για παράδειγµα ο στόχος καρδιακού ρυθµού είναι 85% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας: (220 40) x 85% = 153 καρδιακοί παλµοί ανά λεπτό. V PHYSICAL TEST {Σωµατικό τεστ / τεστ φυσικής κατάστασης} 1. ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Τεστ πνευµονικής λειτουργίας, µυϊκής αντοχής και αγγειολογικής λειτουργίας (εφαρµόζεται στους στρατιώτες των USA). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα στοιχεία για αναφορά / συγκρίσεις: Τρέξιµο 2 µιλίων, Age group = Οµάδα ηλικίας, Μ= άντρας, F= γυναίκα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 14

16 Τρέξιµο 2 µιλίων, Age group = Οµάδα ηλικίας, Μ= άντρας, F= γυναίκα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 15

17 Τρέξιµο 2 µιλίων, Age group = Οµάδα ηλικίας, Μ= άντρας, F= γυναίκα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 16

18 Τρέξιµο 2 µιλίων, Age group = Οµάδα ηλικίας, Μ= άντρας, F= γυναίκα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 17

19 2. ΑΚΡΑΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Τεστ σωµατικής φυσικής κατάστασης του ναυτικού, απαιτεί να διανυθεί το 1.5 µίλι µε τρέξιµο µέσα σε προκαθορισµένο χρόνο, και µετράει τον αερόβιο µεταβολισµό. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα στοιχεία για αναφορά και συγκρίσεις: Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 18

20 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 19

21 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 20

22 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 21

23 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 22

24 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 23

25 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 24

26 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 25

27 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 26

28 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 27

29 ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 28

30 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 29

31 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 30

32 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push- Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 31

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΖΟΥΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙ ΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Manual ALPINE FITNESS ΠΑΓΚΟΣ B-3 2 Συγχαρητήρια

Διαβάστε περισσότερα

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3 TR800 / TR1200 μ μ μ μ, μ, μ,. 3 3 μ μ 5 6 μ ( μ ), 7 μ μ 7 μ 9 μ 10 11 μ / μ 11 μ ; 11 11 μ μ 12 13 μ " " 13 / 14 15 μ μμ 15 / 17 17 ( ) 18 μ 19 μ 19 20 μμ Sports Training [ ] 20 μμ Health Living ( )

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν τις εξατοµικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3 MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ...3... μ........................ 3 μ -... μ... μ... μμ μ... μ μ, μ μ, μ μ μ : μ μ μ. μ μ, μ μμ,, μ μ, μ. μ, μ μ, μ. μ μ. μ, μ μ μ., μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ / μ ( 1 μ ) μ. μ

Διαβάστε περισσότερα

...3... 5 ... 21 ... 16 ... 20 ... 28 ... 31

...3... 5 ... 21 ... 16 ... 20 ... 28 ... 31 MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ...3...5... 5 μ μ... 6 μμ... 7 μ ( μ )... 7 μ μ... 8 μ... 8 μ... 10... 11 μ / μ... 11... 12 /... 13... 14... 16 μ... 20... 20... 20... 21 μ... 22 μ... 23 μμ... 24 MF100 μ μμ

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu μ ALPINE MF100 MF210 - Οδηγός Άσκησης

www.kinissis.eu μ ALPINE MF100 MF210 - Οδηγός Άσκησης MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ......3 μ μ...4 μμ...5 μ μ...5 μ...5 μ...7... μ / μ...8...9 /... 10... 11... μ...14 μ...15 μμ...16 MF100 μ μμ (Km/h)...16 MF210 μ μμ (Km/h)...17 μ μμ [Custom User Programs]...18

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ & ΤΡΟΧΑΛΙΑ Β-7

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ & ΤΡΟΧΑΛΙΑ Β-7 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ & ΤΡΟΧΑΛΙΑ Β-7 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu, μ μ μ ALPINE TR800- R1200-3

www.kinissis.eu, μ μ μ ALPINE TR800- R1200-3 TR800 / TR1200 μ μ μ μ, μ, μ,. 3 5 μμ 6 μ μ 7 μ 1: μ 7 μ 2: μ 7 μ 3: μ μ μ 8 μ 4: μ - 8 μ 5: μ μμ 9 μ 6: 9 10 10 μ 10 11 μ μ 11 μ μ 12 13 μ 14 μμ μ 14 μ μ, μ μ, μ μ μ : μ μ μ. μ μ, μ μμ,, μ μ, μ. μ, μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P Εγχειρίδιο λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Λίστα Εξαρτημάτων A Βασικό πλαίσιο Β Μπροστινός σταθεροποιητής Γ Πίσω σταθεροποιητής Ε Λαβή τιμονιού Κεντρικός σωλήνας στήριξης ΣΤ Σέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος MI 260

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος MI 260 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Διάδρομος MI 260 Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας διαδρόμου. Για να τον ευχαριστηθείτε και για να γυμναστείτε αποδοτικά και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

μ ALPINE TR3000- R4000-2

μ ALPINE TR3000- R4000-2 TR3000 / TR4000 μ μ μ μ, μ, μ,. ...4...6...9...13...19 /...25...28...40...44 -...47...4...6...6 μ μ...7...9 μ ( μ ),...9 μ μ...10 μ...10 μ...11...13 μ / μ...13 μ ;...13...13 μ μ...14...14 μ " "...14 /...15...16

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 1. Συναρμολογήστε το μηχάνημα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 2 LOHAS T5-T6 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 3 LOHAS T5/Τ6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B4706.1-2005/6B4706.10-2003 Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε κυρίως τις οδηγίες ασφαλείας για να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA. (κωδ ) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA. (κωδ ) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA (κωδ. 7877-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Πριν συναρµολογήσετε ή χρησιµοποιήσετε το συγκεκριµένο όργανο άσκησης, παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

(INDOOR 7137-000, OUTDOOR

(INDOOR 7137-000, OUTDOOR Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΤΡΑΠΕΖΙΑ PING PONG CHAMP 3.0 (INDOOR 7137-000, OUTDOOR 7177-000) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας παιχνιδιού. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000)

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT (κωδ )

FAVORIT (κωδ ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ FAVORIT (κωδ. 7978-900) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

MINI STEPPER ME COMPUTER (7873-600)

MINI STEPPER ME COMPUTER (7873-600) MINI STEPPER ME COMPUTER (7873-600) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Manual KETTLER ΜΙΝΙ STEPPER ΜΕ COMPUTER 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε αποδοτικά και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: E60. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: E60. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: E60 R Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή ΕΛΛΗΝΙΚΑ Συναρμολόγηση A Κυρίως Πλαίσιο E Κονσόλα C Πίσω πόδι B Κεντρικός Ορθοστάτης (F3)Σταθερή Λαβή D Εμπρός πόδι (H7)Δοχείο Νερού (F1) Αριστερή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ : ΙΑ205 NK-0205 (ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ) ΠΡΟΣΟΧΗ: - Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραµµα γυµναστικής, συµβουλευτείτε το γιατρό σας για να σας δώσει την έγκρισή του. - ιαβάστε µε προσοχή όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ SR146-40 ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ! Συμβουλές Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Διάδρομος PX-109

Ηλεκτρικός Διάδρομος PX-109 Ηλεκτρικός Διάδρομος PX-109 Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Όλες οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λοιπές πληροφορίες για το προϊόν που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο, μπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ X-FIT 800. Εγχειρίδιο Χρήστη ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ X-FIT 800. Εγχειρίδιο Χρήστη ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ X-FIT 800 Εγχειρίδιο Χρήστη ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλώ διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεχτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Τα χαρακτηριστικά αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον F5 (ELLIPTICAL TRAINER) και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3 (7883-800) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ολα τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDING BIKE X-FIT 200. Εγχειρίδιο Χρήσης

SPEEDING BIKE X-FIT 200. Εγχειρίδιο Χρήσης SPEEDING BIKE X-FIT 200 Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο εκγύμνασης. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος LOHAS T4

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος LOHAS T4 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Διάδρομος LOHAS T4 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. www.kinissis.eu www.kinissis.eu αριστερά εμπρός δεξιά ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ LOHAS T4 Αφού βγάλετε το όργανο γυμναστικής

Διαβάστε περισσότερα

U POWER 1250 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

U POWER 1250 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ U POWER 1250 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Πριν από την συναρµολόγηση και λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Παρακαλούµε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ SR-146

ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ SR-146 ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ SR-146 Εγχειρίδιο Χρήσης Συμβουλές Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε το καθιστό ποδήλατο σε χαλί με βαθιά επένδυση,

Διαβάστε περισσότερα

SU ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΡΘΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ!

SU ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΡΘΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ! SU135-30 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΡΘΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ! Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειµένου αφενός µεν να αποφευχθούν ατυχήµατα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ( )

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ( ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK PERFORMANCE (7885-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος MI 260

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος MI 260 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Διάδρομος MI 260 Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας διαδρόμου. Για να τον ευχαριστηθείτε και για να γυμναστείτε αποδοτικά και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά του διαδρόμου ------------------------------- P1 2. Προσοχή και προφυλάξεις ---------------------------- P1-2 3. Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ WBX-50 μ, μ μ μ, μ, μ. Προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος Το προϊόν αποτελείται από κινητά μέρη, τα ποία μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ PK-07

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ PK-07 PowerKing ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ PK-07 ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις προφυλάξεις και τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την χρήση αυτού του εξοπλισμού. Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

TRACK MOTION (7881-300)

TRACK MOTION (7881-300) TRACK MOTION (7881-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Οδηγίες προπόνησης Το τρέξιµο είναι µια πολύ αποδοτική µορφή άσκησης για να διατηρήστε σε φόρµα. Με το διάδροµο, µπορείτε να εκτελείτε ελεγχόµενες και ρυθµιζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ!

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες όσον αφορά την διάρκεια της άσκησης.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες όσον αφορά την διάρκεια της άσκησης. DYACO CT80 44803 Συνδέστε το διάδρομο σε πρίζα σούκο, χωρίς τη μεσολάβηση πολύμπριζου και με ασφάλεια 16 Amp. Το μικρότερο μοτέρ διαδρόμου είναι πολύ μεγαλύτερο από το μοτέρ ενός πλυντηρίου ρούχων. Λιπαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus

Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 7 Λίστα εξαρτηµάτων & Σχεδιάγραµµα 4 Συµβουλές προπόνησης 8 Βήµατα συναρµολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειπτικό DE E-RIVAL

Ελλειπτικό DE E-RIVAL ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ελλειπτικό DE E-RIVAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Οδηγίες λειτουργίας κοµπιούτερ 11 Σχεδιάγραµµα ελλειπτικού 4 Συµβουλές προπόνησης 17 Λίστα εξαρτηµάτων 5 Εγγύηση 18 Βήµατα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο Γυµναστικής Επαγγελµατικό Spin Bike Fassi R26 Club

Ποδήλατο Γυµναστικής Επαγγελµατικό Spin Bike Fassi R26 Club ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο Γυµναστικής Επαγγελµατικό Spin Bike Fassi R26 Club ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Βήµατα συναρµολόγησης 7 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου 4 Συµβουλές προπόνησης 10 Λίστα εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ (BR-55) EΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ (BR-55) EΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ (BR-55) EΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούµε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για να µπορείτε να ανατρέξετε εύκολα. 1. Είναι σηµαντικό να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

flï flè flá fló flì fi Ì - 2 -

flï flè flá fló flì fi Ì - 2 - B600 - - flï flè fló flì flá fl fl fi Ì Ó Ô - - ΕΙΚΟΝΑ 3 ΕΙΚΟΝΑ 3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΔΙΟΥ Σταθεροποιήστε το πίσω πόδι (C) στο κεντρικό πλαίσιο (Α), χρησιμοποιώντας δύο βίδες (Ν), τις ροδέλες (Ν3) και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Παρόµοιες Απεικονίσεις Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν τις εξατοµικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION ( )

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION ( ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION (7881-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΖΥΓΟ - ΔΙΖΥΓΟ COMBI WBX-75

ΜΟΝΟΖΥΓΟ - ΔΙΖΥΓΟ COMBI WBX-75 ΜΟΝΟΖΥΓΟ - ΔΙΖΥΓΟ COMBI WBX-75 μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειπτικό CIRCLE CROSS

Ελλειπτικό CIRCLE CROSS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ελλειπτικό CIRCLE CROSS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Οδηγίες λειτουργίας κοµπιούτερ 11 Σχεδιάγραµµα ελλειπτικού 5 Συµβουλές προπόνησης 12 Λίστα εξαρτηµάτων 6 Εγγύηση 13

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT

Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT # 43335 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: Ε1000P Εγχειρίδιο λειτουργίας Οδηγίες συναρμολόγησης του FB1032M Εντοπίστε το μπροστινό πόδι [2], το οποίο διαθέτει ένα κάλυμμα μπροστινού ποδιού [3] στο άκρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - KL 1301 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος

- 1 - KL 1301 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος - 1 - KL 1301 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος Σας ευχαριστούµε για την επιλογή της συσκευής. Πριν τη χρήση, να διαβάσετε προσεκτικά τις προδιαγραφές. Περιεχόµενα Ⅰ. Προειδοποιήσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα