Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

2

3 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν τις εξατοµικευµένες υποδείξεις των ειδικών. ιατηρούµε το δικαίωµα αλλαγών. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, είµαστε στη διάθεσή σας. ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του διαδρόµου. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Πάντα να βγάζετε το διάδροµο από την πρίζα αµέσως µετά την ολοκλήρωση τής χρήσης / άσκησης και επίσης πριν το καθαρισµό του. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τον τραυµατισµό ατόµων: Ο διάδροµος δεν πρέπει να µένει αφύλακτος όταν είναι στην πρίζα. Βγάλτε τον από την πρίζα όταν δεν τον χρησιµοποιείτε και πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήµατα / κοµµάτια. Προσεκτική επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν γίνεται χρήση του οργάνου από παιδιά ή όταν αυτά είναι κοντά και επίσης όταν υπάρχουν κοντά στο διάδροµο ανάπηρα άτοµα ή κατοικίδια ζώα. Χρησιµοποιήστε το διάδροµο αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό που σας περιγράφουµε σε αυτό το εγχειρίδιο, βάδισµα ή τρέξιµο. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν βάλετε άλλα εξαρτήµατα πάνω στο όργανο. Ποτέ µην λειτουργείτε το διάδροµο εάν έχει φθαρεί το καλώδιο ή η πρίζα, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή χαλάσει ή έχει πέσει µέσα νερό. Επιστρέψτε το όργανο στο κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή. Μην µετακινείτε το όργανο τραβώντας το από το καλώδιο και µην χρησιµοποιείτε το καλώδιο σαν χερούλι. Κρατάτε το καλώδιο µακριά από ζεστές επιφάνειες και πηγές θερµότητας. Μην λειτουργείτε το διάδροµο µε τα ανοίγµατα εξαερισµού µπλοκαρισµένα. Κρατάτε τα ανοίγµατα εξαερισµού καθαρά από χνούδια, τρίχες και παρόµοια εµπόδια. Ποτέ να µην κάνετε εισαγωγή οποιαδήποτε αντικειµένου µέσα στο διάδροµο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Προσέξτε ώστε να µην πέφτουν ή να εισάγονται αντικείµενα σε οποιοδήποτε άνοιγµα του διαδρόµου. Μην χρησιµοποιείτε το διάδροµο σε εξωτερικούς χώρους. Μην λειτουργείτε τον διάδροµο κάτω από καταστάσεις αυξηµένης υγρασίας ή πάνω σε βρεγµένες επιφάνειες και επίσης σε µέρη όπου υπάρχουν προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) και χρησιµοποιούνται ή όπου παρέχεται οξυγόνο. Κρατάτε το διάδροµο στεγνό. Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τον διάδροµο ή όταν έχετε τελειώσει, παρακαλούµε να αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας από την κονσόλα και µετά να τοποθετείτε το κλειδί σε θέση που τα παιδιά δεν µπορούν να φτάσουν. Για να αποσυνδέσετε το διάδροµο, βάλτε τους διακόπτες στην θέση off και µετά βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Συνδέστε το όργανο στην κατάλληλη πρίζα γείωσης και µόνο. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 2

4 Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Εάν λειτουργήσει λανθασµένα ή παρουσιαστεί βλάβη, η γείωση παρέχει στο ηλεκτρικό ρεύµα µια δίοδο µε µικρότερη αντίσταση και µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν είναι εφοδιασµένο µε ένα καλώδιο που έχει αγωγό γείωσης και υποδοχή / πρίζα γείωσης. Η πρίζα πρέπει να µπει στην κατάλληλη πρίζα ρεύµατος που είναι σωστά εγκαταστηµένη και γειωµένη σύµφωνα µε τις τοπικές οδηγίες και κανονισµούς. ΚΙΝ ΥΝΟΣ- Μη σωστή σύνδεση του αγωγού γείωσης µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν έχετε κάποια αµφιβολία, συµβουλευτείτε ηλεκτρολόγο ή το σέρβις για το κατά πόσο το προϊόν είναι σωστά γειωµένο. Μην κάνετε µετατροπές στην πρίζα που σας δίνουµε µαζί µε το προϊόν - εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, ζητήστε από διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει την κατάλληλη υποδοχή. Αυτό το όργανο λειτουργεί σε κανονικό κύκλωµα 220~240-volt και έχει πρίζα γείωσης που είναι σαν αυτή που σας δείχνουµε στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σε παρόµοια πρίζα µε τις ίδιες προδιαγραφές όπως το φις. Χρησιµοποιείτε πάντα την κατάλληλη επέκταση καλωδίου για αυτό το προϊόν. Εικόνα Μέθοδος ηλεκτρικής γείωσης ΕΞΟ ΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ PIN ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εφαρµόζετε σωστά όλες τις αναφερόµενες οδηγίες, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή / και ζηµιά του διαδρόµου. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 3

5 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑ ΡΟΜΟΥ Computer = κοµπιούτερ διαδρόµου, Circuit Breaker = ελαστικό προστατευτικό, Power Switch = διακόπτης λειτουργίας, Power Cord = καλώδιο παροχής ρεύµατος, Power Cord Socket = υποδοχή καλωδίου ρεύµατος, Frame = πλατφόρµα διαδρόµου (πλαίσιο εκγύµνασης). ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 4

6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Απεικόνιση για τα αξεσουάρ εξαρτήµατα 1. Ο καρδιακός ρυθµός µπορεί να µετρηθεί σε αυτό το διάδροµο µε διάφορους τρόπους. Βάλτε την ειδική ζώνη στο στήθος (στα µοντέλα που συµπεριλαµβάνονται) και ο καρδιακός παλµός θα εµφανιστεί στην οθόνη «PULSE». 2. Εκτός από τη χρήση του πλήκτρου ελέγχου στην κονσόλα του κοµπιούτερ, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί το πλήκτρο ελέγχου στο χερούλι / χειρολαβή (στα µοντέλα που συµπεριλαµβάνονται) κατά τη διάρκεια της άσκησης για να ρυθµίσετε την ταχύτητα και την κλίση. Το πλήκτρο ελέγχου στο αριστερό χερούλι είναι για την κλίση και το δεξί πλήκτρο για τη ρύθµιση της ταχύτητας. 3. Όταν είστε στην κατάσταση START / READY, εάν δεν κρατάτε τον αισθητήρα χεριού τότε το παράθυρο του PULSE θα εµφανίσει HP. Όταν κρατάτε και µε τα δυο χέρια τους αισθητήρες παλµού θα δείτε στο παράθυρο του PULSE τις τιµές του καρδιακού ρυθµού. Κοµµάτια διαδρόµου Τεµ. Περιγραφή Ποσότητα A Κονσόλα Κοµπιούτερ 1 B Πλαίσιο 1 C Κάθετος /ορθοστάτης (αριστερός) 1 D Κάθετος /ορθοστάτης (δεξιός) 1 E Βάση συγκράτησης υδροδοχείου 2 F Υδροδοχείο 1 Τεµ. Περιγραφή Ποσότητα a Άλεν βίδα M10xP1.5x70 8 b Άλεν βίδα M8xP1.25x15 4 c Κάλυµµα διακόπτη ηλεκτρικού καλωδίου 1 d Άλεν κλειδί 5mm x 80mm x 80mm 1 e Άλεν κλειδί 10mm x 80mm x 80mm 1 f T-σχήµα 10mm x 200mm 1 g Sleeve + Κατσαβίδι 1 h ΣΙΛΙΚΟΝΗ 1 I Ηλεκτρικό καλώδιο 1 ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 5

7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία στησίµατος του διαδρόµου, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης. Παρακαλούµε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συναρµολόγηση και να πάρετε τις ανάλογες προφυλάξεις για την ασφάλεια σας. Προσοχή! Χρειάζονται δυο άτοµα για όλα τα βήµατα της συναρµολόγησης (Παρακαλούµε σηµειώστε: ακολουθήστε ένα-ένα τα βήµατα των οδηγιών συναρµολόγησης). 1. Αφαιρέστε το πάνω µέρος του καλύµµατος του κινητήρα από το Πλαίσιο (Β), στερεώστε τους ορθοστάτες (C,D) πάνω στο πλαίσιο και σφίξτε τους µε βίδες (a). Επανατοποθετήστε το πάνω µέρος του καλύµµατος του κινητήρα, σφίξτε µε τις βίδες. Σκεπάστε τον κάτω κινητήρα µε το κάλυµµα του διακόπτη ηλεκτρικού καλωδίου (c) για να µην πέσει έξω / εκτός το ηλεκτρικό καλώδιο. Σηµ. Για προφύλαξη από τραυµατισµό, απαιτούνται δυο άτοµα για τη συναρµολόγηση του προϊόντος. Παρακαλούµε µην κάνετε τη συναρµολόγηση µόνοι σας Σηµ. Παρακαλούµε να έχετε στο νου σας ότι ένα άτοµο θα πρέπει να κρατάει κάθετα τους σωλήνες κατά τη διάρκεια της συναρµολόγησης, στην περίπτωση που πέσουν οι σωλήνες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 6

8 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 2. Τοποθετήστε το πλαίσιο µε το κοµπιούτερ (Α) πάνω στους ορθοστάτες (C,D) και περάστε τα καλώδια ελέγχου στους ορθοστάτες µέσα από το σωλήνα, µετά βγάλτε τα έξω από την τρύπα στο πάνω µέρος του πλαισίου του κοµπιούτερ των ορθοστατών και στερεώστε µε παξιµάδια (b). Σηµ. Όταν βάζετε τις βίδες, βεβαιωθείτε ότι δεν χαλάτε / τσακίζετε το καλώδια ελέγχου µέσα στο σωλήνα. Σηµ. Όταν συνδέετε τα καλώδια ελέγχου, παρακαλούµε σηµειώστε τα χρώµατα που αντιστοιχούν κόκκινο στο κόκκινο, άσπρο στο άσπρο. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 7

9 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Κεντράρισµα του τάπητα βαδίσµατος Εάν ο τάπητας φεύγει / αποκλίνει από το κέντρο προς τα δεξιά της πλατφόρµας βαδίσµατος, πρώτα σβήστε το όργανο. Μετά χρησιµοποιήστε ένα Άλεν κλειδί για να σφίξετε την πίσω κυλινδρική βίδα στο πλάι του διαδρόµου προς την µεριά που κινείται ο τάπητας. Για παράδειγµα, εάν ο τάπητας είναι προς τα αριστερά και η πλατφόρµα είναι εκτεθειµένη στα δεξιά, σφίξτε την βίδα στην δεξιά πλευρά του πλαισίου. Σφίξτε περίπου 1/4 της στροφής (δεξιόστροφα). Εάν ο τάπητας δεν γυρίζει πίσω στο κέντρο του διαδρόµου, κάντε µια ακόµα προσαρµογή στην ίδια βίδα. Από τη στιγµή που ο τάπητας έχει διορθωθεί κοντά στο κέντρο, ο διάδροµος µπορεί να ξεκινήσει. Εάν η πλατφόρµα είναι εκτεθειµένη στα αριστερά, γυρίζετε την βίδα ¼ (αριστερόστροφα). (Σηµ.1: Αυτά που σας επισηµαίνουµε είναι πολύ σηµαντικά, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την διαδικασία.) (Σηµ.2: Η θέση του τάπητα µπορεί να µην παραµένει ακριβώς στο κέντρο και να έχει κάποια µικρή κίνηση προς αριστερά ή δεξιά, και αυτό εξαρτάται µόνο από τη θέση και το βάρος σας. Όταν τον χρησιµοποιείτε σωστά, τότε ο τάπητας δεν θα λοξεύει αριστερά ή δεξιά). 2. Σας προτείνουµε να λιπαίνετε την πλατφόρµα άσκησης (ταπέτο) κάθε 6-12 µήνες σύµφωνα µε τη συχνότητα της χρήσης. Πρώτα, χρησιµοποιήστε το κλειδί για να χαλαρώσετε τις βίδες που είναι στο τέλος των καπακιών. Τραβήξτε προς τα πάνω τον τάπητα βαδίσµατος, µοιράστε την λίπανση στην πλατφόρµα και απλώστε την οµοιόµορφα. Αφού έχετε λιπάνει καλά την πλατφόρµα, κεντράρετε τον τάπητα και τεντώστε τον. Προσαρµόστε τον τάπητα όπως σας περιγράφουµε στο βήµα 1. (Σηµ. Εάν ο τάπητας ολισθαίνει /γλιστράει, ακολουθήστε τα πιο πάνω βήµατα και λιπάνετε την πλατφόρµα.) Για να τεντώνουµε τον τάπητα περιστρέφουµε και τις 2 βίδες δεξιόστροφα µε το ίδιο µέγεθος περιστροφής. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ Μέτρηση Ταχύτητα Χρόνος Κάτω από 6KM/ώρα 1 έτος ιεθνές 6~12KM/ώρα 6 µήνες σύστηµα Πάνω από 12K M/ώρα 3 µήνες Κάτω από 4 µίλια /ώρα 1 χρόνο Αγγλικό 4~8 µίλια/ώρα 6 µήνες σύστηµα Πάνω από 8 µίλια/ώρα 3 µήνες Σηµείωση: Αυτό το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης είναι για όργανα που χρησιµοποιούνται στο σπίτι. Για εµπορική χρήση, σας προτείνουµε να συντηρείτε το όργανο κάθε µήνα ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 8

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMPUTER 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1. Σε κατάσταση POWER ON [ενεργοποίηση], το παράθυρο της ψηφιακής οθόνης εµφανίζει την έκδοση του λογισµικού για τρία δευτερόλεπτα. Μετά το κοµπιούτερ µπαίνει σε κατάσταση αναµονής (standby status). 2. Στην κατάσταση αναµονής, η οθόνη rice-character θα εµφανίσει τη γραµµή / φράση SELECT PROGRAM OR QUICK START {Επιλέξτε πρόγραµµα ή Γρήγορο ξεκίνηµα}. 3. Εάν το Κλειδί Ασφαλείας (safety key) λείπει, η οθόνη rice-character θα εµφανίσει τη φράση PLEASE ATTACH SAFETY KEY {Παρακαλούµε βάλτε το κλειδί ασφαλείας}. 4. Πατήστε το πλήκτρο PROGRAM (πρόγραµµα) για να µπείτε στο κεντρικό πρόγραµµα. Η οθόνη rice-character θα εµφανίσει αρχικά το όνοµα του κυρίου προγράµµατος και µετά από τρία δευτερόλεπτα εµφανίζει το όνοµα των λεπτοµερών προγραµµάτων που περιέχονται στο κυρίως πρόγραµµα. Κάθε πρόγραµµα που εµπεριέχεται χαρακτηρίζεται µε ένα αριθµό στο εµπρόσθιο µέρος, από το 1 έως το τελευταίο πρόγραµµα. Για παράδειγµα, εάν µπείτε στο κυρίως πρόγραµµα του GOAL, η οθόνη rice-character θα εµφανίσει: 1. TIME GOAL 2. DISTANCE GOAL 3. CALORIES GOAL 5. Εάν το κοµπιούτερ ξεκινήσει µε το ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ {QUICK START}, η οθόνη θα δουλεύει µε αντίστροφη µέτρηση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου, η LED οθόνη φωτίζεται µια προς µια και κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου η LED σβήνει µια προς µια, κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου αυτό που γινόταν στον πρώτο κύκλο επαναλαµβάνεται και ο τέταρτος κύκλος επαναλαµβάνει το δεύτερο κύκλο σε κυκλοφορία. 6. Ενώ λειτουργεί ο στίβος, στο µέσο του στίβου γραφικών εµφανίζεται ο τρέχων κύκλος, ξεκινώντας τον υπολογισµό από το Ένας γύρος του στίβου είναι 0.4 χιλιόµετρα (400 µέτρα), που ισούται µε 0.25 µίλια. 8. Το κοµπιούτερ στην οθόνη δείχνει τον πραγµατικό χρόνο ταχύτητας, δηλαδή την τρέχουσα ταχύτητα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 9

11 9. Πατώντας το πλήκτρο STOP κατά το τρέξιµο και όταν σταµατήσει, το παράθυρο SPEED εµφανίζει το µέσο όρο της ταχύτητας. 10. Μετά την ολοκλήρωση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, το παράθυρο SPEED εµφανίζει το µέσο όρο της ταχύτητας και η ψηφιακή οθόνη εµφανίζει END {ΤΕΛΟΣ}. Μετά από τριάντα δευτερόλεπτα, το κοµπιούτερ γυρίζει σε κατάσταση αναµονής. 11. Με την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, η οθόνη rice-character δείχνει το όνοµα του προγράµµατος και µετά από τρία δευτερόλεπτα αλλάζει και δείχνει τις προκαθορισµένες τιµές κάθε τµήµατος. 12. Οθόνη της LED του καρδιακού ρυθµού: θα διαφέρει σύµφωνα µε τις διαφορετικές ηλικίες / ανάλογα µε την ηλικία. 13. WORKOUT PROFILE WINDOW {Παράθυρο προφίλ προγράµµατος} - το παράθυρο προγράµµατος εµφανίζει τις διακυµάνσεις της κλίσης κατά τη διαδικασία τρεξίµατος και αυξοµείωση στην LED σηµαίνει το ποσοστό της κλίσης. 14. Εάν η ανύψωση δεν είναι στην αρχική γραµµή του µέτρου, κάτω από την παρακάτω κατάσταση η ανύψωση δεν θα εκτελέσει τον αυτόµατο µηδενισµό: 1. Επανεκκίνηση 2. ιακόπτης ασφαλείας 15. Όταν ο στόχος της απόστασης επιτευχθεί, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία προειδοποίησης για να προστεθεί σιλικόνη (η προειδοποίηση θα ενεργοποιείται κάθε 2000 χιλιόµετρα) και θα εµφανίζεται µε τα εξής λόγια SILICON LUBRICANT IN BETWEEN RUNNING BELT AND DECK {λιπαντικό σιλικόνης µεταξύ του τάπητα και του καταστρώµατος} στην οθόνη rice-character στην κατάσταση αναµονής. Αφού εµφανιστεί συνεχόµενα για 5 δευτερόλεπτα, το κοµπιούτερ θα γυρίσει στην κανονική οθόνη αναµονής. Αφού βάλετε λιπαντικό σιλικόνης, πατήστε τα πλήκτρα SPEED UP & SPEED DOWN ταυτόχρονα για να γίνει ο µηδενισµός και να ακυρώσετε τη γραµµή / φράση προειδοποίησης για τη λίπανση. ΙΙ. ΟΘΟΝΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 1. ERROR 6 σηµαίνει ότι ο κινητήρας κλίσης απέτυχε και αυτό εµφανίζεται στη ψηφιακή οθόνη. 2. CM: ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3. OV: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 4. OC: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 5. OT: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6. LV: ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κάθε πλήκτρο λειτουργίας θα δηµιουργεί / παράγει ένα ήχο. QUICK START: Πατήστε το QUICK START πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το σύστηµα του προγράµµατος και να προστεθούν οι ανάλογες τιµές. Stop Πλήκτρο: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να σταµατήσετε το µέτρηµα σε κάθε πρόγραµµα. Enter Πλήκτρο: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τις εισαγωγές ή τις µετατροπές των επιβεβαιωµένων δεδοµένων. SPEED UP: Πατώντας αυτό το πλήκτρο αυξάνετε την ταχύτητα ενώ τρέχετε. SPEED DOWN: Πατώντας αυτό το πλήκτρο µειώνετε την ταχύτητα ενώ τρέχετε. INCLINE UP: Πατώντας αυτό το πλήκτρο αυξάνετε την κλίση ενώ τρέχετε. INCLINE DOWN: Πατώντας αυτό το πλήκτρο µειώνετε την κλίση ενώ τρέχετε. FAN ΠΛΗΚΤΡΟ: Πατώντας αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείτε τον ανεµιστήρα και όταν ο ανεµιστήρας λειτουργεί, πατώντας αυτό το πλήκτρο τον κλείνετε. Low Πλήκτρο: Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ο ανεµιστήρας θα περιστρέφεται σε χαµηλή ταχύτητα. High Πλήκτρο: Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ο ανεµιστήρας θα περιστρέφεται σε υψηλή ταχύτητα. Program Πλήκτρο: Πατώντας αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση αναµονής, θα µπείτε στο PROFILE που θέλετε. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 10

12 0~9 ψηφιακά ΠΛΗΚΤΡΑ: SPEED ή INCLINE (ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ή ΚΛΙΣΗ) εισαγωγή αριθµών και αριθµητική εισαγωγή στη ρύθµιση του PROFILE. CLEAR ΠΛΗΚΤΡΟ: Καθαρίζει / µηδενίζει τις τιµές της εισαγωγής. INSTANT SPEED: Όταν το όργανο ξεκινάει, πατώντας αυτό το πλήκτρο στο ξεκίνηµα η ταχύτητα υπερπηδάει στη ρύθµιση πλήκτρου. INSTANT INCLINE: Όταν το όργανο ξεκινάει, πατώντας αυτό το πλήκτρο στο ξεκίνηµα η κλίση υπερπηδάει στη ρύθµιση του πλήκτρου. IV ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. GOAL {ΣΤΟΧΟΣ} 1-1. Time Goal {Στόχος Χρόνου} Ρυθµίστε το στόχο χρόνου που απαιτείται εάν τρέχετε σε προκαθορισµένη περιοχή και όταν ο στόχος επιτευχθεί το πρόγραµµα θα σταµατήσει αυτόµατα. Εύρος ρύθµισης: ο προκαθορισµένος χρόνος είναι 20 λεπτά και το Εύρος Distance Goal {Στόχος Απόστασης} Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να γίνει έλεγχος της αντοχής του χρήστη. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τον αριθµό των χιλιοµέτρων / µιλίων µέσα σε περιορισµένο χρόνο και φτάσει το στόχο του, το πρόγραµµα θα σταµατήσει τη λειτουργία αυτόµατα. Εύρος ρύθµισης: Απόσταση 5 χιλιόµετρα. Εύρος Calories Goal {Στόχος Θερµίδων} Αυτό το πρόγραµµα προάγει το χάσιµο και τον έλεγχο βάρους / κιλών. Όταν µια προκαθορισµένη ποσότητα θερµίδων εξαντληθεί/«καεί» µέσα σε ορισµένο χρόνο, το πρόγραµµα θα σταµατήσει τη λειτουργία αυτόµατα. Εύρος ρύθµισης: Θερµίδες 200. Εύρος HRC 2-1. Hill Heart Rate Control Ο προκαθορισµένος στόχος του καρδιακού ρυθµού είναι 80% του µέγιστου, ο οποίος µπορεί να καθοριστεί ξανά σύµφωνα µε τη σωµατική σας κατάσταση. Το ύψος της στήλης αναπαριστά το ποσοστό του µέγιστου καρδιακού ρυθµού. Υπάρχουν συνολικά επτά στόχοι καρδιακού ρυθµού σε αυτό το πρόγραµµα, µεταξύ των οποίων τρεις στόχοι διαφέρουν, αντιστοίχως µεταξύ 70%, 75% και 80%. Οι υπόλοιποι στόχοι περιέχουν σαν κατώτερο όριο το 65%. ( είτε επόµενη εικόνα). Μετά από τρία λεπτά καθιερωµένο ζέσταµα µε άσκηση, ο καρδιακός ρυθµός θα αυξηθεί µέχρι το 70%. ιατηρήστε αυτόν το ρυθµό ενώ τρέχετε για ένα λεπτό και µετά µειώστε την κλίση για να µειώσετε το ρυθµό στο 65% για ένα λεπτό. Κάθε καρδιακός ρυθµός θα διατηρείτε για ένα λεπτό. Κάντε την άσκηση στους όρους λειτουργίας του προγράµµατος και όταν η περίοδος λειτουργίας ολοκληρωθεί, το πρόγραµµα µπαίνει στο στάδιο της αποθεραπείας. Κατά την περίοδο λειτουργίας, εάν ο καρδιακός ρυθµός είναι 45 δευτερόλεπτα µεγαλύτερος από τη µέγιστη τιµή, το όργανο θα αναστείλει την λειτουργία αυτόµατα, αν ο καρδιακός ρυθµός δεν φτάνει τον στόχο και περιφέρεται µεταξύ των δυο στόχων, η οθόνη θα υποδεικνύει να αυξήσετε ή να µειώσετε την ταχύτητα. Εάν ο πρώτος στόχος καρδιακού ρυθµού επιτευχθεί, το πρόγραµµα δεν θα «πηδήσει» στον επόµενο στόχο. Κατά τη διάρκεια του τρεξίµατος, θα γίνεται επιβεβαίωση για τον αισθητήρα ζώνης στήθους κατά πόσο δηλαδή είναι σωστά τοποθετηµένη ή κατά πόσο οι αισθητήρες καρδιακού ρυθµού στις χειρολαβές είναι σταθερά κρατηµένοι. Αλλιώς, το πρόγραµµα δεν θα λειτουργεί κανονικά. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 11

13 Εµφάνιση εικόνας ελέγχου καρδιακού ρυθµού Αντιστοιχία στόχου καρδιακής συχνότητας Έστω για παράδειγµα ένας σαραντάχρονος χρήστης, για παράδειγµα ο στόχος καρδιακού ρυθµού είναι 80% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας: (220 40) x 80% = 144 καρδιακοί παλµοί ανά λεπτό Interval Heart Rate Control Το Interval Heart Rate Control είναι παρόµοιο του προγράµµατος ελέγχου καρδιακού ρυθµού και οι διαφορές είναι: πρώτον, οι στόχοι του καρδιακού ρυθµού είναι 80% του µέγιστου καρδιακού ρυθµού. εύτερον, ο χρόνος παραµονής για τον κάθε στόχο καρδιακού ρυθµού είναι 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, θα γίνεται επιβεβαίωση για τον αισθητήρα ζώνης στήθους κατά πόσο είναι σωστά τοποθετηµένη η ζώνη ή ο αισθητήρας καρδιακού ρυθµού στις χειρολαβές κατά πόσο είναι σταθερά κρατηµένος. Αλλιώς, το πρόγραµµα δεν θα λειτουργεί κανονικά. Εµφάνιση εικόνας του Interval Heart Rate Control ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 12

14 Αντιστοιχία στόχου καρδιακής συχνότητας Πάρετε για παράδειγµα έναν σαραντάχρονο χρήστη, για παράδειγµα ο στόχος του καρδιακού ρυθµού είναι 80% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας: (220 40) x 80% = 144 καρδιακοί κτύποι ανά λεπτό Intensive Heart Rate Το πρόγραµµα Intensive Heart Rate εφαρµόζεται / απευθύνεται σε έµπειρους, γυµνασµένους, χρήστες που «σπάζουν» το γενικό επίπεδο σωµατικής κατάστασης και προκαλούν το όριο. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο καρδιακός ρυθµός αλλάζει γρήγορα µεταξύ δυο στόχων καρδιακού ρυθµού (65%-85%), παρόµοια µε τις αλλαγές µικρής απόστασης στο τρέξιµο. Κατά τη διάρκεια του τρεξίµατος, θα γίνεται επιβεβαίωση για τον αισθητήρα ζώνης στήθους, δηλαδή κατά πόσο είναι σωστά τοποθετηµένη η ζώνη ή κατά πόσο είναι σταθερά κρατηµένος ο αισθητήρας καρδιακού ρυθµού στις χειρολαβές. Αλλιώς, το πρόγραµµα δεν θα λειτουργεί κανονικά. Σηµείωση: εάν η ταχύτητα µε την οποία τρέχει ο χρήστης ξεπεράσει τα 7.5 χιλιόµετρα / ώρα, να φοράτε τον αισθητήρα στήθους / ζώνη στήθους - δεν είναι απαραίτητο να πιάνετε τους αισθητήρες καρδιακού ρυθµού στις χειρολαβές. o o Βάλτε το πρόγραµµα να καθορίσει τους στόχους καρδιακού ρυθµού και επιλέξτε ταχύτητα βαδίσµατος και jog. Μετά από τρία λεπτά προετοιµασίας (ζέσταµα), το κοµπιούτερ του οργάνου αυξάνει την ταχύτητα και την κλίση της πλατφόρµας για να κάνει τον καρδιακό ρυθµό του χρήστη να φτάσει το 85% HRmax. Αφού ο ρυθµός διατηρηθεί σταθερός για µια περίοδο χρόνου, το κοµπιούτερ µειώνει την κλίση στους 0 βαθµούς και η ταχύτητα κατεβαίνει σε ταχύτητα βαδίσµατος, ο καρδιακός ρυθµός είναι 65% HRmax που είναι ο ελάχιστος στόχου καρδιακού ρυθµού. Αφού ο καρδιακός ρυθµός διατηρηθεί σταθερός για µια περίοδο χρόνου, το κοµπιούτερ επιταχύνει και αυξάνει την κλίση και η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι το τέλος του χρόνου που έχει οριστεί / ρυθµιστεί. Εάν ο χρήστης δεν φτάσει τους στόχους του καρδιακού ρυθµού µετά από 5 λεπτά, η οθόνη πληροφόρησης θα προτρέψει για επιτάχυνση ή µείωση και η κατάσταση των επιµέρους λεπτοµερειών του προγράµµατος θα καθορίζεται από το τρέχων στάδιο. Εάν ο πρώτος στόχος καρδιακού ρυθµού επιτευχθεί, το πρόγραµµα δεν θα πάει στον επόµενο στόχο. Εικόνα οθόνης ορίου HR [καρδιακών παλµών] ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 13

15 Τιµή στόχου καρδιακού ρυθµού Πάρτε για παράδειγµα ένα σαραντάχρονο χρήστη, για παράδειγµα ο στόχος καρδιακού ρυθµού είναι 85% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας: (220 40) x 85% = 153 καρδιακοί παλµοί ανά λεπτό. V PHYSICAL TEST {Σωµατικό τεστ / τεστ φυσικής κατάστασης} 1. ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Τεστ πνευµονικής λειτουργίας, µυϊκής αντοχής και αγγειολογικής λειτουργίας (εφαρµόζεται στους στρατιώτες των USA). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα στοιχεία για αναφορά / συγκρίσεις: Τρέξιµο 2 µιλίων, Age group = Οµάδα ηλικίας, Μ= άντρας, F= γυναίκα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 14

16 Τρέξιµο 2 µιλίων, Age group = Οµάδα ηλικίας, Μ= άντρας, F= γυναίκα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 15

17 Τρέξιµο 2 µιλίων, Age group = Οµάδα ηλικίας, Μ= άντρας, F= γυναίκα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 16

18 Τρέξιµο 2 µιλίων, Age group = Οµάδα ηλικίας, Μ= άντρας, F= γυναίκα. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 17

19 2. ΑΚΡΑΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ Τεστ σωµατικής φυσικής κατάστασης του ναυτικού, απαιτεί να διανυθεί το 1.5 µίλι µε τρέξιµο µέσα σε προκαθορισµένο χρόνο, και µετράει τον αερόβιο µεταβολισµό. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα στοιχεία για αναφορά και συγκρίσεις: Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 18

20 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 19

21 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 20

22 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 21

23 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 22

24 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 23

25 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 24

26 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 25

27 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 26

28 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 27

29 ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 28

30 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 29

31 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push-Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 30

32 Γλωσσάριο Age = ηλικία. Performance = απόδοση. Points = πόντοι / βαθµολογία. Curl-ups: κάµψεις κορµού (κοιλιακοί). Push- Ups = πους-απ. Run = τρέξιµο. 1,5 mile = 1, 5 µίλια, περίπου µέτρα. Swim = κολύµβηση. Category = κατηγορία. Level = επίπεδο. Outstanding = εκτός σταθερών / προδιαγραφών [πολύ υψηλό]. Excellent = εξαιρετικά. Good = καλά. Satisfactory = ικανοποιητικά. Probationary = εκτός προδιαγραφών δοκιµασίας [πολύ χαµηλό]. High = υψηλό. Medium = µέτριο. Low = χαµηλό. Navy = ναύτες. Male = άντρες. Female = γυναίκες. ιάδροµος ALPINE FITNES PROFIT EX-T1 - Εγχειρίδιο χρήστη 31

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΑ ΡΟΜΟ, ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ Η ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ, ΥΣΚΟΛΙΑ Η ΚΑΙ ΥΣΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 Βιβλίο Οδηγιών Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------------------------------------- 2-7 Σημαντικές πληροφορίες άσκησης, που στηρίζουν τις οδηγίες,

Διαβάστε περισσότερα

Διάδρομος F63 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διάδρομος F63 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διάδρομος F63 44825 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Συνδέστε το διάδρομο σε πρίζα σούκο, χωρίς τη μεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TFK SLIM MAG μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ROWER COMPACT

ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ROWER COMPACT ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ROWER COMPACT μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρεται η ταυτότητα του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA Μαγνητικό ποδήλατο AMILA # 43326 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GAZELLE FREESTYLE KΩ.: ΓΚΑ1105 Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το video που τις συνοδεύει πριν χρησιµοποιήσετε το Gazelle Freestyle.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WBX-60

ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WBX-60 ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WBX-60 μ, μ μ μ, μ, μ. Κίνδυνο οι κατά τη χρήση του προϊόντος Ο πάγκος ασκήσεων αποτελείται από αφαιρούμενα κομμάτια τα οποία μπορείί να είναι επικύνδυνα αν δεν τηρούνται οι οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ TOTAL GYM 1000 - ΤΟΤΑΛ ΤΖYΜ 1000 Οδηγίες Χρήσεως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΩ : ΤΓ0649 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GR Συγχαρητήρια Με την επιλογή σας να αγοράσετε το VDO Z2 PC-Link έχετε στα χέρια σας ένα υψηλής ποιότητας υπολογιστή για το ποδήλατό σας. Προκειμένου να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC.

Η µετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τη JGC. 1 Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του οργάνου. Αφού διαβάσετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

BOWFLEX XTREME ΚΩ : ΜΠΟΟΥ Γνωρίστε το Μηχάνηµά σας ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την απόφασή σας να αδυνατίσετε! Με το Bowflex Xtreme για σύντροφό σας στις ασκήσεις σας, γνωρίζετε ότι διαθέτετε πλέον το εργαλείο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα