Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e"

Transcript

1 Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e

2

3 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες συναρμολόγησης. ΟΘΟΝΗ Για να αλλάξετε από Μετρικό σε Αγγλικό σύστημα, διαβάστε το κεφάλαιο «Αλλαγή μετρικού σε Αγγλικό» (2) ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (8) Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να επιλέξετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ από U1 έως U9. ΥΨΟΣ (7) Η οθόνη HEIGHT δείχνει το εύρος από 50 έως 250 cm. Το αρχικό ΥΨΟΣ είναι 170 cm. Η οθόνη HEIGHT δείχνει το εύρος από 20 έως 100 inch. Το αρχικό ΥΨΟΣ είναι 67 inch. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (8) Το εύρος του ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι από L1 έως L8, το αρχικό επίπεδο είναι L1. Ο χρήστης μπορεί να το επιλέξει κυκλικά και να το τοποθετήσει. Το διάγραμμα του προγράμματος θα εμφανιστεί αμέσως μετά την τοποθέτηση. Κάθε επίπεδο αντιπροσωπεύει δύο βήματα αντίστασης. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (9;16) Το εύρος του ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ είναι από ΒΑΡΟΣ (6) Η οθόνη WEIGHT δείχνει το εύρος από 20 έως 200 kg. Το αρχικό ΒΑΡΟΣ είναι 68 kg. Η οθόνηweight δείχνει το εύρος από 44 έως 440 lbs. Το αρχικό ΒΑΡΟΣ είναι 150 lbs. ΗΛΙΚΙΑ (5) Το εύρος της ΗΛΙΚΙΑΣ είναι από 10 έως 99. Η αρχική ΗΛΙΚΙΑ είναι 35. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (11) Το εύρος των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ είναι από P1 έως P9, το αρχικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι το P1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ RPM (15) Το εύρος του διαγράμματος RPM είναι από 0 έως150. Το διάγραμμα των RPM θα εμφανιστεί σε ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα: οι RPM είναι μεταξύ 30 και 39, η LCD θα δείξει 30. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (8) Το εύρος της ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ είναι από 0.0 έως 99.9 km/h; Mph. WATT (13) Το εύρος ένδειξης των WATT είναι από 0 έως 999.

4 ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ (PULSE) (10) Το εύρος του ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ είναι από 0 έως 199 BPM. ΘΕΡΜΙΔΕΣ (12) Το εύρος των θερμίδων είναι από 0 έως 999. RPM (1) Το εύρος των RPM είναι από 0 έως 999. ΑΠΟΣΤΑΣΗ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (11) Το εύρος της ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ είναι από 0.0 έως 99 km/h; Mph. Το εύρος των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ είναι από P1 έως P9. ΧΡΟΝΟΣ (14) Το εύρος του ΧΡΟΝΟΥ είναι από 0:00 έως 99:00. Ο αρχικός ΧΡΟΝΟΣ είναι 32:00 ΦΥΛΟ (3) Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να επιλέξετε το φύλο. ΠΟΣΟΣΤΟ (2) Δείχνει το ποσοστό της ζώνης στόχου προγράμματος. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Πλήκτρο START Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε την άσκηση. Πλήκτρο STOP Πιέστε το πλήκτρο STOP για να παύσετε τις λειτουργίας κατά την διάρκεια του προγράμματος. Πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη. Πλήκτρο RESISTANCE up Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε το επίπεδο αντίστασης ή για να τοποθετήσετε ένα πρόγραμμα. Πλήκτρο RESISTANCE down button Πιέστε το πλήκτρο για να μειώσετε το επίπεδο αντίστασης ή για να τοποθετήσετε ένα πρόγραμμα. Πλήκτρο ENTER Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την τοποθέτηση του προγράμματος. Πλήκτρο Mode Πιέστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τις ενδείξεις.

5 ΑΝΟΙΓΜΑ Μετά την σύνδεση της παροχής, ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη. Η LCD οθόνη, ανάβει. Για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη μετά την χρήση του διαδρόμου πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Όταν η κονσόλα είναι στην αρχική οθόνη πιέστε το πλήκτρο START για να ενεργοποιήσετε την ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Ο ΧΡΟΝΟΣ, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω μόλις ξεκινήσετε την άσκηση. ΑΝΑΜΟΝΗ Μόλις ο διάδρομος ανοίξει, αν για 3 λεπτά η κονσόλα δεν λάβει καμία εντολή αυτόματα εισάγεται στην επιλογή της ΑΝΑΜΟΝΗΣ, όταν είστε σε κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΥΣΗΣ Ενώ είστε στην επιλογή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, χωρίς να ξεκινήσετε την λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα, ο αισθητήρας ταχύτητας που βρίσκεται μέσα στον διάδρομο δεν μπορεί να ανιχνεύσει οποιοδήποτε σήμα περιστροφής/λεπτό, η κονσόλα θα εισαγάγει την ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΥΣΗΣ. Κατά την διάρκεια τηε ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΥΣΗΣ, αν πιέσετε το πλήκτρο START, η κονσόλα θα επιστρέψει στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και θα συνεχίσει το αρχικό προγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο STOP για να ΠΑΥΣΕΤΕ το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές και η LCD οθόνη θα επανέλθει στην αρχική οθόνη.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Για να επιλέξετε ένα από τα προγράμματα χρηστών, θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα τον ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να επιλέξετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ από U1 έως U9. Αυτό θα φανεί στην SPEED οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ. Αν οι πληροφορίες χρηστών έχουν εισαχθεί προηγουμένως, πιέστε το πλήκτρο ENTER και κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα. Η κονσόλα θα εισαχθεί στην διαδικασία τοποθέτησης πληροφοριών χρήστη και θα εισαχθεί η επίλεκτη διαδικασία προγράμματος. Για να εισαγάγετε τις νέες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία. ΥΨΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Μετά την επιλογή του ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ και την επιβεβαίωση της ένδειξης, στην SPEED οθόνη θα φανεί η ένδειξη του ΥΨΟΥΣ ή η προηγούμενη ρύθμιση και θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε το ύψος του χρήστη, και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Μετά την τοποθέτηση του ΥΨΟΥΣ και την επιβεβαίωση, στην TIME οθόνη θα φανεί η ένδειξη του ΒΑΡΟΥΣ ή η προηγούμενη ρύθμιση και θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε το βάρος του χρήστη, και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση.

7 ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΤΗ Μετά την τοποθέτηση του ΒΑΡΟΥΣ και την επιβεβαίωση, στην SPEED οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη της ΗΛΙΚΙΑΣ ή η προηγούμενη ρύθμιση και θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για τα ρυθμίσετε την ηλικία του χρήστη, και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Μόλις η ΗΛΙΚΙΑ τοποθετηθεί, η πληροφορία του καρδιακού σφυγμού θα ρυθμιστεί αυτόματα την ίδια στιγμή. Κατ' εκτίμηση κανονικό ποσοστό καρδιακού σφυγμού = (220 ΗΛΙΚΙΑ) X 65% Κατ' εκτίμηση μέγιστο ποσοστό καρδιακού σφυγμού = (220 ΗΛΙΚΙΑ) X 85% ΦΥΛΟ ΧΡΗΣΤΗ Μετά τον ορισμό του χρήστη, το εικονίδιο του ΦΥΛΟΥ θα φανεί στην LCD οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να αλλάξετε το εικονίδιο μεταξύ άρρεν και θύλη, μετά πιέστε ENTER για να επιλέξετε το ΦΥΛΟ σας. P 1- P9 Πρόγραμμα επιλογής διαδικασίας Μετά την τοποθέτηση του φύλου και πιέσετε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση, η LCD οθόνη θα δείξει και θα αναβοσβήνει η ένδειξη P1, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να επιλέξετε. Μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση και αποθήκευση.

8 P1: Πρόγραμμα με χρονικό στόχο Μετά την επιλογή του P1-Πρόγραμμα με χρονικό στόχο, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Η TIME οθόνη θα σας δείξει 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να ρυθμίσετε τον χρονικό στόχο σας, μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα άσκησης. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα τον τοποθετημένο χρόνο, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να επανέλθετε στην άσκηση, πιέστε το πλήκτρο START. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα και στο τέλος του προγράμματος η κονσόλα θα ηχήσει. P2: Πρόγραμμα με στόχο απόστασης Μετά την επιλογή του P2- Πρόγραμμα με στόχο απόστασης, η DISTANCE οθόνη θα σας δείξει την τοποθετημένη ΑΠΟΣΤΑΣΗ των 5, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον στόχο της ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ, μετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα την τοποθετημένη ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ο ΧΡΟΝΟΣ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να επανέλθετε στην άσκηση, πιέστε το πλήκτρο START. Η απόσταση θα μετρηθεί αντίστροφα και στο τέλος του προγράμματος η κονσόλα θα ηχήσει.

9 P3: Πρόγραμμα με στόχο θερμίδων Μετά την επιλογή του P3- Πρόγραμμα με στόχο θερμίδων, η CALORIES οθόνη θα σας δείξει τις τοποθετημένες ΘΕΡΜΙΔΕΣ των 50, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε τον στόχο θερμίδων, μετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα τις τοποθετημένες ΘΕΡΜΙΔΕΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ και η ΑΠΟΣΤΑΣΗ θα μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P4: Πρόγραμμα RANDOM Μετά την επιλογή του P4- Πρόγραμμα RANDOM, η TIME οθόνη δείχνει τον τοποθετημένο χρόνο άσκησης των 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο άσκησης, μετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Η resistance οθόνη δείχνει 1. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P5: Πρόγραμμα Fat burning Μετά την επιλογή του P5 Πρόγραμμα Fat burning, η TIME οθόνη θα σας δείξει τον τοποθετημένο χρόνο άσκησης των 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο άσκησης, μετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το Fat burning πρόγραμμα. Ο στόχος του προγράμματος FAT BURNING είναι να ασκήσει για μια μακρύτερη χρονική περίοδο σε μειωμένο επίπεδο έντασης. Αυτό θα επιτρέψει σε σας για να καταναλώσετε περισσότερες θερμίδες από το αν χρησιμοποιούσατε ένα πρόγραμμα που έχει τα πιό υψηλά επίπεδα αντίστασης κατά τη διάρκεια μιας μικρότερης χρονικής περιόδου. Η RESISTANCE οθόνη δείχνει 1. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω.

10 Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P6: Πρόγραμμα INTERVAL ΕΠΙΠΕΔΟ Μετά την επιλογή του P6- Πρόγραμμα INTERVAL, η SPEED οθόνη θα σας δείξει την ένδειξη L1. Πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε το επίπεδο από L1 έως L8, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε το πρόγραμμα. ΧΡΟΝΟΣ Μετά την τοποθέτηση του επιπέδου, πιέστε το πλήκτρο ENTER, η TIME οθόνη θα σας δείξει τον χρόνο άσκησης των 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ, πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Η RESISTANCE οθόνη θα σας δείξει το επίπεδο που τοποθετήσατε. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αντίσταση κατά την διάρκεια της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P7: Πρόγραμμα ENDURANCE ΕΠΙΠΕΔΟ Μετά την επιλογή του P7- Πρόγραμμα ENDURANCE, η SPEED οθόνη θα σας δείξει την ένδειξη L1. Πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε το επίπεδο από L1 έως L8, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε το πρόγραμμα. ΧΡΟΝΟΣ Μετά την τοποθέτηση του επιπέδου, πιέστε το πλήκτρο ENTER, η TIME οθόνη θα σας δείξει τον χρόνο άσκησης των 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ, πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Η RESISTANCE οθόνη θα σας δείξει το επίπεδο που τοποθετήσατε. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αντίσταση κατά την διάρκεια της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω.

11 Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P8: C1 - C5 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΌΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μόλις ο χρήστης επιλέξει το P8 CUSTOM program και πιέσει το πλήκτρο ENTER, η ένδειξη C1 θα αναβοσβήνει στην LCD οθόνη. Το πρόγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει 5 μεμονωμένα προσαρμοζόμενα προγράμματα και να αποθηκεύσει τις τοποθετήσεις για επαναλαμβανόμενες ασκήσεις. Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα από C1 έως C5, πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση της επιλογής σας και για να συνεχίσετε την τοποθέτηση. Μόλις επιλέξετε ένα προσαρμοζόμενο πρόγραμμα, η LCD οθόνη θα σας δείξει το προεγκατεστημένο γραφικό. Ο μέγιστος χρόνος άσκησης για κάθε χρήστη είναι 60 λεπτά. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα από τον εμφανιζόμενο χρόνο. Για να παραιτηθείτε από το πρόγραμμα, πιέστε το το πλήκτρο STOP δύο φορές. Για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο START. Κύριο μεμονωμένο σύνηθες πρόγραμμα Μόλις ο χρήστης επιλέξει ένα πρόγραμμα και πιέσει το πλήκτρο ENTER για τοποθέτηση, ο χρήστης εισάγεται στην επιλογή τοποθέτησης WATT και Χρόνου. Στην οθόνη η ένδειξη των 5 λεπτών αναβοσβήνει. Για να ρυθμίσετε τα WATT, πιέστε το πλήκτρο UP και DOWN. Μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση και συνέχιση της τοποθέτησης του επόμενου μονόλεπτου κ.λ.π. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη τοποθέτηση, πιέστε το πλήκτρο MODE για να αλλάξετε. Μετά την τοποθέτηση του Χρόνου και των WATT, πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε.

12 Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα άσκησης. Η LCD δείχνει την ένδειξη των WATT που ο χρήστης τοποθέτησε. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τα WATT ενώ ξεκινήσατε την άσκηση, πιέστε το πλήκτρο UP /DOWN. Ο χρονικός στόχος του προγράμματος θα μετρήσει αντίστροφα από τον τοποθετημένο χρόνο. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θε μετρηθούν από το 0. Για να παύσετε το πρόγραμμα κατά την διάρκεια της άσκησης, πιέστε το πήκτρο STOP. Για να σταματήσετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος μόλις ο στόχος έχει ολοκληρωθεί, η κονσόλα θα ηχήσει. P 9: Πρόγραμμα με στόχο καρδιακό σφυγμό Τοποθέτηση καρδιακού σφυγμού Μετά την επίλογή του P9- Πρόγραμμα με στόχο καρδιακό σφυγμό. Η PULSE οθόνη θα δείξει και θα αναβοσβήνει την ένδειξη 157. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε τον ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΦΥΓΜΟ, μετά την τοποθέτηση του ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε την τοποθέτηση του προγράμματος. Χρόνος Μετά την επιλογή του P9- Πρόγραμμα με στόχο καρδιακό σφυγμό, η TIME οθόνη θα σας δείξει τον χρόνο άσκησης ως 32:00. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο άσκησης και πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα άσκησης. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Πρόγραμμα με στόχο καρδιακό σφυγμό Μετά την ολοκλήρωση τοποθέτησης του ΧΡΟΝΟΥ και την εκκίνηση του προγράμματος, υπάρχει ένα 3λεπτο προθερμανσης. Το 3λεπτο τμήμα της ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα κλείσει. Το τμήμα της ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ είναι σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να πιάσετε τον στόχο του ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ. Η αντίσταση θα αρχίσει από το 2. Μόλις το τμήμα της ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ξεκινήσει, η LCD οθόνη θε δείξει τρεις φορές την ένδειξη WARM UP. Όταν ο χρήστης είναι στο τμήμα της προθέρμανσης, η κονσόλα θα ανιχνεύσει τον ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΦΥΓΜΟ του χρήστη και θα συγκρίνει την τοποθετημένη εκτίμηση των ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΣΦΥΓΜΩΝ κάθε 15 δευτερόλεπτα. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τους τοποθετημένους καρδιακούς σφυγμούς άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN. Αν κατά την διάρκεια της προθερμανσης ο πραγματικός ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ δεν πιάνει το στόχο ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ, η αντίσταση θα αυξήσει ένα επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα. Αν η κονσόλα δεν ανιχνεύει τον πραγματικό ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΦΥΓΜΟ, η κονσόλα θα περάσει στη λειτουργία προσωρινής παύσης και θα σταματήσει να αυξάνει την αντίσταση. Η LCD οθόνη θα σας δείξει την ένδειξη NO PULSE. Μόλις η κονσόλα ανιχνεύσει ότι ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός έφασε στο ελάχιστο όριο στόχου καρδιακού σφυγμού κατά την διάρκεια της προθέρμανσης, η αντίσταση θα σταματήσει να αυξάνει και θα συνεχίσει με την ίδια αντίσταση, μέχρι η 3λεπτη λειτουργία της προθέρμανσης ολοκληρωθεί και μετά θα εισαχθεί στο βασικό πρόγραμμα καρδιακού σφυγμού. Αν δεν μπορείτε να πιάσετε το ελάχιστο όριο καρδιακού σφυγμού στο 3λεπτο, το πρόγραμμα θα επαναλάβει ένα ακόμα 3λεπτο πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Αν και μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τμήματος ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ δεν μπορέσετε να πιάσετε το

13 ελάχιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η κονσόλα θα το επαναλάβει για τρίτη φορά. Αν για τρίτη φορά στο τμήμα της ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ δεν πιάσει ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός το ελάχιστο όριο ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ, η κονσόλα θα ηχήσει, και σε λίγο το πρόγραμμα θα ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, και η TIME οθόνη θα σας δείξει FAIL, 10 δευτερόλεπτα μετά, το πρόγραμμα θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη. Βασικό πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού Αφού καταφέρετε ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός να πιάσει το ελάχιστο όριο καρδιακού σφυγμού και ολοκληρώσετε το τμήμα της προθέρμανσης, η κονσόλα θα εισαχθεί στο βασικό πρόγραμμα και ο χρόνος θα μετρήσει αντίστροφα από την τοποθετημένη αξία. Κατά την διάρκεια του βασικού προγράμματος, η κονσόλα θα ανιχνεύει τον καρδιακό σφυγμό κάθε 15 δευτερόλεπτα. Η ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρούν προς τα επάνω. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τους επιλεγμένους καρδιακούς σφυγμού που υπάρχουν, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN. Αν η κονσόλα δεν ανιχνεύει τον πραγματικό καρδιακό σφυγμό του χρήστη, θα σταματήσει να συγκρίνει τη λειτουργία και θα σταματήσει την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Η LCD θα σας δείξει NO PULSE. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός δεν μπορεί να πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η αντίσταση θα αυξάνεται κατά 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα, μέχρι οι καρδιακοί σφυγμοί φτάσουν το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού. Το πιό υψηλό επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο 16. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η αντίσταση θα μειώνεται κατά 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα, μέχρι οι καρδιακοί σφυγμοί φτάσουν το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού. Το χαμηλότερο επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο 1. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού για 3 λεπτά ή και περισσότερο, ή αν ο τοποθετημένος χρόνος ολοκληρωθεί, η κονσόλα θα σταματήσει το Βασικό πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού και θα ξεκινήσει την λειτουργία ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ. ΧΑΛΑΡΩΣΗ Πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Στόχου Καρδιακού Σφυγμού και την ολοκλήρωση του ΧΡΟΝΟΥ, ένα, ενός λεπτού πρόγραμμα ΧΑΛΡΩΣΗΣ θα ξεκινήσει. Η TIME οθόνη θα σας δείξει COOL για 10 δευτερόλεπτα και θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Η αντίσταση θα επιστρέψει στο επίπεδο 1 μόλις ο χρόνος ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα από το 1:00 (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των 10 δευτερολέπτων της COOL οθόνης). Μόλις η κονσόλα ξεκινήσει το πρόγραμμα ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ, η αντίσταση θα επιστρέψει στο επίπεδο 1, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θε μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP. Πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορέςγια να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα UP, DOWN, START, MODE στο πρόγραμμα ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ.

14 P 10: Πρόγραμμα ζώνης στόχων Μέγιστος Στόχος Σφυγμού % έχει 3 κανονικούς τοποθετημένους τρόπους στο πρόγραμμα ζώνης στόχων. Μόλις ο χρήστης τοποθετήσει την ΗΛΙΚΙΑ του, το πρόγραμμα αυτόματα θα τοποθετήσει το κατ εκτίμηση μέγιστο ποσοστό σφυγμού. Μόλις ο χρήστης επιλέξει το P10 Πρόγραμμα ζώνης στόχων και πιέσει το πλήκτρο ENTER, η LCD θα δείξει και θα αναβοσβήνει την ένδειξη 65%. Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να επιλέξετε και να τοποθετήσετε το Ανώτατο ποσοστό στόχων που είναι είτε το 65%, 75% ή 85%. Μετά από την τοποθέτηση του ανώτατου ποσοστού στόχων, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε την τοποθέτηση του προγράμματος. Ζώνη Στόχου: 65%: Υγεία / Κάυση Λίπους 75%: Ικανότητα / Διαμόρφωση σώματος 85%: Απόδοση Αφότου τοποθετήσετε το ανώτατο ποσοστό στόχων και πιέσετε το πλήκτρο ENTER, η οθόνη TIME θα σας δείξει το χρόνο άσκησης των 32:00. Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να ρυθμίσετε το χρόνο της άσκησης και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το START tγια να ξεκινήσετε το πρόγραμμα άσκησης. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (WARM UP) Πρόγραμμα Ζώνης Στόχου Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του ΧΡΟΝΟΥ, πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα 3λεπτο τμήμα προθέρμανσης. Το τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα μετρήσει αντίστροφα από τα 3 λεπτά. Το τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα σας βοηθήσει να φτάσετε τον ελάχιστο στόχο καρδιακού σφυγμού άσκησης. Μόλις ξεκινήσετε το τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, η LCD οθόνη θα σας δείξει την λέξη WARM UP τρεις φορές. Η οθόνη TIME θα μετρήσει αντίστροφα από τον τοποθετημένο χρόνο, οι οθόνες DISTANCE και CALORIES θα μετρήσουν από το 0. Η κονσόλα θα ανιχνεύσει το ποσοστό σφυγμού του χρήστη και θα συγκρίνει με το τοποθετημένο κανονικό ποσοστό σφυγμού εκτίμησης κάθε 15 δευτερόλεπτα. Κατά την διάρκεια του 3λεπτου τμήματος προθέρμανσης ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα και η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν από το 0. Αν το πραγματικό ποσοστό σφυγμού δεν φθάνει στο ποσοστό σφυγμού στόχων άσκησης, η αντίσταση θα αυξήθει 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα. Αν η κονσόλα δεν ανιχνεύσει το πραγματικό ποσοστό σφυγμού, θα σταματήσει να συγκρίνει τη λειτουργία και θα σταματήσει την αντίσταση. Η LCD θα σας δείξει NO PULSE. Όταν η κονσόλα ανιχνεύει ότι το πραγματικό ποσοστό σφυγμού που φθάνει στο ελάχιστο ποσοστό στόχων σφυγμού άσκησηςστην διαδικασία Προθερμανσης, η αντίσταση θα σταματήσει και θα συνεχιστεί στην ίδια αντίσταση έως ότου η 3 λεπτη προθέρμανση να είναι πλήρης και πηγαίνει έπειτα στο κύριο πρόγραμμα ζώνης στόχων. Αν δεν μπορέσετε να φθάσετε στο ελάχιστο ποσοστό σφυγμού στόχων άσκησης σε 3 λεπτά, το πρόγραμμα θα συνεχίσει ένα δεύτερο τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Αν κατά την διάρκεια του δεύτερου τμήματος ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣIf ο χρήστης δεν μπορεί να φτάσει το ελάχιστο ποσοστό σφυγμών στόχου άσκησης, η κονσόλα θα προχωρήσει σε τρίτο τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για 3 λεπτά. Αν αφότου δεν μπορείτε με το τρίτο πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ να φτάσετε το πραγματικό ποσοστό σφυγμού στο ελάχιστο ποσοστό σφυγμού στόχων άσκησης, η κονσόλα θα ηχήσει, εν τω μεταξύ το πρόγραμμα θα σταματήσει και η οθόνη TIME θα σας δείξει FAIL. 10 δευτερόλεπτα μετά το πρόγραμμα θα επανέλθει στην αρχική οθόνη.

15 Βασικό πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού Αφού καταφέρετε ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός να πιάσει το ελάχιστο όριο καρδιακού σφυγμού και ολοκληρώσετε το τμήμα της προθέρμανσης, η κονσόλα θα εισαχθεί στο βασικό πρόγραμμα και ο χρόνος θα μετρήσει αντίστροφα από την τοποθετημένη αξία. Κατά την διάρκεια του βασικού προγράμματος, η κονσόλα θα ανιχνεύει τον καρδιακό σφυγμό κάθε 15 δευτερόλεπτα. Η ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρούν προς τα επάνω. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τους επιλεγμένους καρδιακούς σφυγμού που υπάρχουν, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN. Αν η κονσόλα δεν ανιχνεύει τον πραγματικό καρδιακό σφυγμό του χρήστη, θα σταματήσει να συγκρίνει τη λειτουργία και θα σταματήσει την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Η LCD θα σας δείξει NO PULSE. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός δεν μπορεί να πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η αντίσταση θα αυξάνεται κατά 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα, μέχρι οι καρδιακοί σφυγμοί φτάσουν το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού. Το πιό υψηλό επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο 16. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η αντίσταση θα μειώνεται κατά 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα, μέχρι οι καρδιακοί σφυγμοί φτάσουν το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού. Το χαμηλότερο επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο 1. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού για 3 λεπτά ή και περισσότερο, ή αν ο τοποθετημένος χρόνος ολοκληρωθεί, η κονσόλα θα σταματήσει το Βασικό πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού και θα ξεκινήσει την λειτουργία ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ. ΧΑΛΑΡΩΣΗ Πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Στόχου Καρδιακού Σφυγμού και την ολοκλήρωση του ΧΡΟΝΟΥ, ένα, ενός λεπτού πρόγραμμα ΧΑΛΡΩΣΗΣ θα ξεκινήσει. Η TIME οθόνη θα σας δείξει COOL για 10 δευτερόλεπτα και θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Η αντίσταση θα επιστρέψει στο επίπεδο 1 μόλις ο χρόνος ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα από το 1:00 (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των 10 δευτερολέπτων της COOL οθόνης). Μόλις η κονσόλα ξεκινήσει το πρόγραμμα ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ, η αντίσταση θα επιστρέψει στο επίπεδο 1, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θε μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP. Πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορέςγια να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα UP, DOWN, START, MODE στο πρόγραμμα ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ.

16 GR P11: 30 ΛΕΠΤΩΝ Εντατικό πρόγραμμα διαστήματος Μόλις ο χρήστης επιλέξει το P11-30 ΛΕΠΤΩΝ Εντατικό πρόγραμμα διαστήματος και πιέσει το πλήκτρο ENTER, η LCD οθόνη θα δείξει αρχικά L-1. Για να επιλέξετε το επίπεδο του προγράμματος από L1 έως L3, πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN, μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για να αποθηκεύσετε τις τοποθετήσεις ώστε να συνεχίσει για να οργανώσετε το πρόγραμμα. 300 Watts Level 1 Level 2 Level Time/Min Μόλις ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο START, η LCD οθόνη δείχνει το σχεδιάγραμμα των WATT βασισμένο στις μεμονωμένες τοποθετήσεις χρηστών. Για να ρυθμίσετε τα WATT, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN, το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα από τον τοποθετημένο χρόνο, και η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν από το μηδέν. Μόλις ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP για να παύσετε το πρόγραμμα, το πρόγρμμα θα περάσει στην αρχική οθόνη μόλις ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο STOP για δεύτερη φορά. Όταν η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρωθεί, η LCD οθόνη θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα ηχήσει. P 12: 45 ΛΕΠΤΩΝ Πρόγραμμα άσκησης καρδιάς Μόλις ο χρήστης επιλέξει το P12-45 ΛΕΠΤΩΝ Πρόγραμμα άσκησης καρδιάς και πιέσει το πλήκτρο ENTER, η LCD οθόνη θα δείξει αρχικά L-1. Για να επιλέξετε το επίπεδο του προγράμματος από L1 έως L3, πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN, μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για να αποθηκεύσετε τις τοποθετήσεις ώστε να συνεχίσει για να οργανώσετε το πρόγραμμα.

17 GR 250 Watts Level 1 Level 2 Level Time/Min Μόλις ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο START, η LCD οθόνη δείχνει το σχεδιάγραμμα των WATT βασισμένο στις μεμονωμένες τοποθετήσεις χρηστών. Για να ρυθμίσετε τα WATT, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN, το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα από τον τοποθετημένο χρόνο, και η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν από το μηδέν. Μόλις ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP για να παύσετε το πρόγραμμα, το πρόγρμμα θα περάσει στην αρχική οθόνη μόλις ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο STOP για δεύτερη φορά. Όταν η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρωθεί, η LCD οθόνη θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα ηχήσει. Μετατροπή Μετρικού Συστήματος (KM) σε Αγγλικό (ML) Η κονσόλα μπορεί να σας δείξει τις πληροφορίες και σε Μετρικό και σε Αγγλικό σύστημα, αν θέλετε να αλλάξετε από Μετρικό σε Αγγλικό, παρακαλούμς ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Όταν η κονσόλα είναι στην αρχική οθόνη. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο STOP και μετά πιέστε το πλήκτρο UP. Η LCD οθόνη θα σας δείξει E-I και το νούμερο 1, μπορείτε να επιλέξετε το νούμερο 2 πιέζοντας το πλήκτρο UP/DOWN. Πιέστε το πλήκτρο START κατά τη διάρκεια του τρόπου επιλογής, η LCD οθόνη θα σας δείξει την ένδειξη KM/H ή MPH. Επιλέξτε την τοποθέτηση των KM/H ή MPH πιέζοντας τα πλήκτρα UP/DOWN, και πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Η οθόνη παρουσιάζει KM/H αν ο χρήστης δεν τοποθετήσει το πρόγραμμα. Η κονσόλα θα παρουσιάζει την απόσταση ανάογα με την επιλογή του χρήστη. Στην κονσόλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα UP, DOWN και STOP κατά την τοποθέτηση του προγράμματος.

18 Λειτουργία Καρδιακού Σφυγμού Ο διάδρομος παρέχεται με αισθητήρες καρδιακού σφυγμού που βρίσκονται στις χειρολαβές. Για να λειτουργήσετε τη λειτουργία ποσοστού καρδιακού σφυγμού, τοποθετήστε τις παλάμες σας στους αισθητήρες. Θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα για το ποσοστό σφυγμού σας που θα επιδεικνύεται στην κονσόλα. Για να συνεχίσει, συνεχίστε να κρατάτε τους αισθητήρες, αν οι αναγνώσεις είναι διαλείπουσες μπορεί να μην έχετε πλήρη επαφή με τους αισθητήρες ή όχι καλά τοποθετημένες τις παλάμες σας στους αισθητήρες. Αφαιρέστε τα χέρια σας και τοποθετήστε τα πάλι στους αισθητήρες. Κατάρτιση ποσοστού καρδιακού σφυγμού Για να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματά σας από την άσκηση είναι ουσιαστικό να ελεγχθεί η ένταση της άσκησής σας μέσω του ποσοστού καρδιακών σφυγμών σας. Είναι επιτακτικό ότι καθορίζετε ακριβώς το στόχο του ποσοστού καρδιακού σφυγμού μέσα στο οποίο να εκπαιδευτείτε για μπορείτε να βελτιώσετε την ικανότητά σας σε ασφαλές, άνετο και βιώσιμο επίπεδο. Ο ακόλουθος πίνακας στην επόμενη σελίδα είναι ένας ευρύς οδηγός για να καθορίσετε το επίπεδο στο οποίο πρέπει να ασκηθείτε βασίζόμενοι στο μέγιστο ποσοστό καρδιακών σφυγμών σας (MHR). Αντίσταση Επίπεδο Watt Table B 5.7e: RPM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L Αντίσταση Επίπεδο Watt Table C 5.7e: RPM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L

19 Διάγραμμα Καρδιακού Σφυγμού Μπορείτε να υπολογίσετε το στόχο καρδιακού σφυγμού για την άσκησή σας ως εξής: Μέγιστος καρδιακός σφυγμός = 220 μείον την ηλικία Για τους διαφορετικούς στόχους άσκησης πρέπει να εκπαιδεύτείτε με το ακόλουθο ποσοστό μέγιστού καρδιακού σφυγμού σας: Υγεία/Απώλεια Λίπους: 50 70% του μέγιστου καρδιακού σφυγμού Ικανότητα / διαμόρφωση σώματος: 70 80% του μέγιστου καρδιακού σφυγμού Απόδοση: 80-90% του μέγιστου καρδιακού σφυγμού Παράδειγμα: Είστε 25 ετών και θέλετε να εκπαιδεύτείτε για την ικανότητα και την διαμόρφωση σώματος: = % of 195 = 136,5 80% of 195 = 156 Το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, πρέπει να είναι μεταξύ 136,5 και 156 σφυγμούς ανά λεπτό.! Αυτές οι πληροφορίες είναι για την αναφορά σας μόνο. Για να καθορίσετε τη μεμονωμένη ένταση της άσκησή σας ή σε περίπτωση που να έχετε περιορισμούς υγείας παρακαλώ συμβουλεύετείτε τον παθολόγο σας πρίν αρχίσετε την άσκηση.

20 Εξυπηρέτηση Πελατών Παραγγελία ανταλλακτικών: Δίνοντας τον αύξοντα αριθμό του προϊόντος σας μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά στο τηλέφωνο: (210) ή επικοινωνήστε μαζί μας στο Επαφή ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Τηλέφωνo: (210) Fax: (210) web: Τεχνική υποστήριξη: Τηλ.: (210) Συμβουλή Το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για την αναφορά του πελάτη. Η Reebok δεν μπορεί να εγγυηθεί για τα λάθη που εμφανίζονται λόγω της μετάφρασης ή της αλλαγής στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ!

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ SR146-40 ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ! Συμβουλές Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ELITE 7 και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικό Ελλειπτικό Κ-8703ΗΡ

Ηλεκτρομαγνητικό Ελλειπτικό Κ-8703ΗΡ Ηλεκτρομαγνητικό Ελλειπτικό Κ-8703ΗΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA Μαγνητικό ποδήλατο AMILA # 43261 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E850. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή

E850. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή E850 Λίστα Μερών Κεντρικό Πλαίσιο Κεντρικός Ορθοστάτης Εμπρός Χειρολαβή Πλαϊνές Χειρολαβές Πόδι Εμπρός Πόδι Πίσω Εργαλεία Πεντάλ Ποτηροθήκη Δοχείο Νερού N Βίδα N Παξιμάδι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ενημέρωσης λογισμικού Bluetooth CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt

Εγχειρίδιο ενημέρωσης λογισμικού Bluetooth CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt Εγχειρίδιο ενημέρωσης λογισμικού Bluetooth CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt 1 Οδηγία Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την ενημέρωση του Bluetooth firmware της μονάδας. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης

Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού. Οδηγίες χρήσης Ζυγαριά μέτρησης και ανάλυσης σωματικού λίπους, μυϊκής μάζας και νερού Οδηγίες χρήσης Οι λειτουργίες οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, υπόκεινται σε μελλοντικές αλλαγές. 1 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον F5 (ELLIPTICAL TRAINER) και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

# 43347 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43347 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Μαγνητικό ποδήλατο # 43347 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TRACK MOTION (7881-300)

TRACK MOTION (7881-300) TRACK MOTION (7881-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Οδηγίες προπόνησης Το τρέξιµο είναι µια πολύ αποδοτική µορφή άσκησης για να διατηρήστε σε φόρµα. Με το διάδροµο, µπορείτε να εκτελείτε ελεγχόµενες και ρυθµιζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

...3... 5 ... 21 ... 16 ... 20 ... 28 ... 31

...3... 5 ... 21 ... 16 ... 20 ... 28 ... 31 MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ...3...5... 5 μ μ... 6 μμ... 7 μ ( μ )... 7 μ μ... 8 μ... 8 μ... 10... 11 μ / μ... 11... 12 /... 13... 14... 16 μ... 20... 20... 20... 21 μ... 22 μ... 23 μμ... 24 MF100 μ μμ

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK. 211 cm 91,5 cm 142 cm. max. 150 kg. 123 kg. ca 30 45 Min.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK. 211 cm 91,5 cm 142 cm. max. 150 kg. 123 kg. ca 30 45 Min. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK (7885-) A C A B C 211 cm 91,5 cm 142 cm 123 kg max. 150 kg ca 30 45 Min. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ FC 35 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΕΙΑΚΗ TFT LCD ΟΘΟΝΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕΝΟΥ ΑΓΚΥΣΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu μ ALPINE MF100 MF210 - Οδηγός Άσκησης

www.kinissis.eu μ ALPINE MF100 MF210 - Οδηγός Άσκησης MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ......3 μ μ...4 μμ...5 μ μ...5 μ...5 μ...7... μ / μ...8...9 /... 10... 11... μ...14 μ...15 μμ...16 MF100 μ μμ (Km/h)...16 MF210 μ μμ (Km/h)...17 μ μμ [Custom User Programs]...18

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειπτικό Ποδήλατο AMILA

Ελλειπτικό Ποδήλατο AMILA Ελλειπτικό Ποδήλατο AMILA # 43236 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ AL-908B ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ AL-908B ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ AL-908B ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Απαραίτητο! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την χρήση. Απαραίτητες Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούμε κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 Βιβλίο Οδηγιών Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------------------------------------- 2-7 Σημαντικές πληροφορίες άσκησης, που στηρίζουν τις οδηγίες,

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3 TR800 / TR1200 μ μ μ μ, μ, μ,. 3 3 μ μ 5 6 μ ( μ ), 7 μ μ 7 μ 9 μ 10 11 μ / μ 11 μ ; 11 11 μ μ 12 13 μ " " 13 / 14 15 μ μμ 15 / 17 17 ( ) 18 μ 19 μ 19 20 μμ Sports Training [ ] 20 μμ Health Living ( )

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

TMC-212 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

TMC-212 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ TMC-212 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΑΜΟΥ 22 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΗΛ. 2102321942-3 FAX: 2102321944 SITE: www.gardener.gr EMAIL: info@gardener.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εξαρτήµατα προγραµµατιστή......... σελ 3 Β. Επιλογή προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητο! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την χρήση.

Απαραίτητο! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την χρήση. ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ AL-432B ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Απαραίτητο! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την χρήση. Απαραίτητες Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Εφαρμογή EXTRA Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Αυτόματης Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA Μαγνητικό ποδήλατο AMILA # 43320 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Διάδρομος QT-450 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης

Ηλεκτρικός Διάδρομος QT-450 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Ηλεκτρικός Διάδρομος QT-450 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Ειδικές Συμβουλές: Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ALAN 48 PLUS MULTI ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

OHH OHS. SnA. Snb. SnS

OHH OHS. SnA. Snb. SnS Αρχική εκκίνηση. Όταν το Swimspa ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά θα έρθει σε κατάσταση Priming mode (αφού εµφανιστούν κάποιες πληροφορίες ρύθµισης) Παρακαλούµε δείτε πρώτα το Οδηγίες σύνδεσης ηλεκτρικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

GOLF P ECO (7663-600)

GOLF P ECO (7663-600) GOLF P ECO (7663-600) Οδηγίες προπόνησης Η αθλητική ιατρική και η επιστήµη της φυσικής αγωγής χρησιµοποιούν την εργοµετρία, µεταξύ άλλων, για την εξέταση της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς, του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ BJ-80 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί και έχει εκδοθεί για τους χρήστες για να γνωρίζουν περισσότερα για τις οδηγίες χειρισμού και τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά του διαδρόμου ------------------------------- P1 2. Προσοχή και προφυλάξεις ---------------------------- P1-2 3. Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Ελλειπτικό Κ-8708Η

Μαγνητικό Ελλειπτικό Κ-8708Η Μαγνητικό Ελλειπτικό Κ-8708Η Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προσέξτε τις ακόλουθες προφυλάξεις πριν την συναρμολόγηση και την λειτουργία του μηχανήματος. 1. Συναρμολογήστε το μηχάνημα ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Power, Upright Bike

Magnet Power, Upright Bike Magnet Power, Upright Bike 44214 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ # 44214 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 2. Το ποδήλατο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 Συσκευή και Έλεγχοι Οθόνη Πλήκτρο ON / OFF (ενεργοπ. / απενεργοπ.) Πλήκτρο UP (πάνω) Πλήκτρο DOWN (κάτω) Πλήκτρο SET (ρύθμισης) Θήκη μπαταριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. 0 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT

Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT # 43335 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Διάδρομος XT285 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο πριν λειτουργήσετε τον νέο σας διάδρομο

Ηλεκτρικός Διάδρομος XT285 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο πριν λειτουργήσετε τον νέο σας διάδρομο Ηλεκτρικός Διάδρομος XT285 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο πριν λειτουργήσετε τον νέο σας διάδρομο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας 3 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Κ-7.9Η-8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

DC-192 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DC-192 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DC-192 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της κονσόλας DC-192. Έχετε στα χέρια σας μια συσκευή μεγάλης ποιότητας που είμαστε σίγουροι ότι θα σας ικανοποιήσει πλήρως σε όλες σας

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Power, Recumbent Bike

Magnet Power, Recumbent Bike Magnet Power, Recumbent Bike 44286 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ # 44286 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας 12 Απόσταση 17 Οδηγός µέτρησης παλµών 19 Συντήρηση 12 Ενέργεια (KJoule/kcal) 17 Με κλίπ παλµών

Διαβάστε περισσότερα