Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e"

Transcript

1 Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e

2

3 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες συναρμολόγησης. ΟΘΟΝΗ Για να αλλάξετε από Μετρικό σε Αγγλικό σύστημα, διαβάστε το κεφάλαιο «Αλλαγή μετρικού σε Αγγλικό» (2) ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (8) Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να επιλέξετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ από U1 έως U9. ΥΨΟΣ (7) Η οθόνη HEIGHT δείχνει το εύρος από 50 έως 250 cm. Το αρχικό ΥΨΟΣ είναι 170 cm. Η οθόνη HEIGHT δείχνει το εύρος από 20 έως 100 inch. Το αρχικό ΥΨΟΣ είναι 67 inch. ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (8) Το εύρος του ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι από L1 έως L8, το αρχικό επίπεδο είναι L1. Ο χρήστης μπορεί να το επιλέξει κυκλικά και να το τοποθετήσει. Το διάγραμμα του προγράμματος θα εμφανιστεί αμέσως μετά την τοποθέτηση. Κάθε επίπεδο αντιπροσωπεύει δύο βήματα αντίστασης. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (9;16) Το εύρος του ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ είναι από ΒΑΡΟΣ (6) Η οθόνη WEIGHT δείχνει το εύρος από 20 έως 200 kg. Το αρχικό ΒΑΡΟΣ είναι 68 kg. Η οθόνηweight δείχνει το εύρος από 44 έως 440 lbs. Το αρχικό ΒΑΡΟΣ είναι 150 lbs. ΗΛΙΚΙΑ (5) Το εύρος της ΗΛΙΚΙΑΣ είναι από 10 έως 99. Η αρχική ΗΛΙΚΙΑ είναι 35. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (11) Το εύρος των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ είναι από P1 έως P9, το αρχικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι το P1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ RPM (15) Το εύρος του διαγράμματος RPM είναι από 0 έως150. Το διάγραμμα των RPM θα εμφανιστεί σε ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα: οι RPM είναι μεταξύ 30 και 39, η LCD θα δείξει 30. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (8) Το εύρος της ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ είναι από 0.0 έως 99.9 km/h; Mph. WATT (13) Το εύρος ένδειξης των WATT είναι από 0 έως 999.

4 ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ (PULSE) (10) Το εύρος του ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ είναι από 0 έως 199 BPM. ΘΕΡΜΙΔΕΣ (12) Το εύρος των θερμίδων είναι από 0 έως 999. RPM (1) Το εύρος των RPM είναι από 0 έως 999. ΑΠΟΣΤΑΣΗ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (11) Το εύρος της ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ είναι από 0.0 έως 99 km/h; Mph. Το εύρος των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ είναι από P1 έως P9. ΧΡΟΝΟΣ (14) Το εύρος του ΧΡΟΝΟΥ είναι από 0:00 έως 99:00. Ο αρχικός ΧΡΟΝΟΣ είναι 32:00 ΦΥΛΟ (3) Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να επιλέξετε το φύλο. ΠΟΣΟΣΤΟ (2) Δείχνει το ποσοστό της ζώνης στόχου προγράμματος. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Πλήκτρο START Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε την άσκηση. Πλήκτρο STOP Πιέστε το πλήκτρο STOP για να παύσετε τις λειτουργίας κατά την διάρκεια του προγράμματος. Πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη. Πλήκτρο RESISTANCE up Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε το επίπεδο αντίστασης ή για να τοποθετήσετε ένα πρόγραμμα. Πλήκτρο RESISTANCE down button Πιέστε το πλήκτρο για να μειώσετε το επίπεδο αντίστασης ή για να τοποθετήσετε ένα πρόγραμμα. Πλήκτρο ENTER Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την τοποθέτηση του προγράμματος. Πλήκτρο Mode Πιέστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τις ενδείξεις.

5 ΑΝΟΙΓΜΑ Μετά την σύνδεση της παροχής, ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη. Η LCD οθόνη, ανάβει. Για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη μετά την χρήση του διαδρόμου πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Όταν η κονσόλα είναι στην αρχική οθόνη πιέστε το πλήκτρο START για να ενεργοποιήσετε την ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Ο ΧΡΟΝΟΣ, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω μόλις ξεκινήσετε την άσκηση. ΑΝΑΜΟΝΗ Μόλις ο διάδρομος ανοίξει, αν για 3 λεπτά η κονσόλα δεν λάβει καμία εντολή αυτόματα εισάγεται στην επιλογή της ΑΝΑΜΟΝΗΣ, όταν είστε σε κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΥΣΗΣ Ενώ είστε στην επιλογή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, χωρίς να ξεκινήσετε την λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα, ο αισθητήρας ταχύτητας που βρίσκεται μέσα στον διάδρομο δεν μπορεί να ανιχνεύσει οποιοδήποτε σήμα περιστροφής/λεπτό, η κονσόλα θα εισαγάγει την ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΥΣΗΣ. Κατά την διάρκεια τηε ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΥΣΗΣ, αν πιέσετε το πλήκτρο START, η κονσόλα θα επιστρέψει στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και θα συνεχίσει το αρχικό προγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο STOP για να ΠΑΥΣΕΤΕ το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές και η LCD οθόνη θα επανέλθει στην αρχική οθόνη.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Για να επιλέξετε ένα από τα προγράμματα χρηστών, θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα τον ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να επιλέξετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ από U1 έως U9. Αυτό θα φανεί στην SPEED οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ. Αν οι πληροφορίες χρηστών έχουν εισαχθεί προηγουμένως, πιέστε το πλήκτρο ENTER και κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα. Η κονσόλα θα εισαχθεί στην διαδικασία τοποθέτησης πληροφοριών χρήστη και θα εισαχθεί η επίλεκτη διαδικασία προγράμματος. Για να εισαγάγετε τις νέες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία. ΥΨΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Μετά την επιλογή του ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ και την επιβεβαίωση της ένδειξης, στην SPEED οθόνη θα φανεί η ένδειξη του ΥΨΟΥΣ ή η προηγούμενη ρύθμιση και θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε το ύψος του χρήστη, και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Μετά την τοποθέτηση του ΥΨΟΥΣ και την επιβεβαίωση, στην TIME οθόνη θα φανεί η ένδειξη του ΒΑΡΟΥΣ ή η προηγούμενη ρύθμιση και θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε το βάρος του χρήστη, και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση.

7 ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΤΗ Μετά την τοποθέτηση του ΒΑΡΟΥΣ και την επιβεβαίωση, στην SPEED οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη της ΗΛΙΚΙΑΣ ή η προηγούμενη ρύθμιση και θα αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για τα ρυθμίσετε την ηλικία του χρήστη, και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Μόλις η ΗΛΙΚΙΑ τοποθετηθεί, η πληροφορία του καρδιακού σφυγμού θα ρυθμιστεί αυτόματα την ίδια στιγμή. Κατ' εκτίμηση κανονικό ποσοστό καρδιακού σφυγμού = (220 ΗΛΙΚΙΑ) X 65% Κατ' εκτίμηση μέγιστο ποσοστό καρδιακού σφυγμού = (220 ΗΛΙΚΙΑ) X 85% ΦΥΛΟ ΧΡΗΣΤΗ Μετά τον ορισμό του χρήστη, το εικονίδιο του ΦΥΛΟΥ θα φανεί στην LCD οθόνη, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να αλλάξετε το εικονίδιο μεταξύ άρρεν και θύλη, μετά πιέστε ENTER για να επιλέξετε το ΦΥΛΟ σας. P 1- P9 Πρόγραμμα επιλογής διαδικασίας Μετά την τοποθέτηση του φύλου και πιέσετε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση, η LCD οθόνη θα δείξει και θα αναβοσβήνει η ένδειξη P1, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να επιλέξετε. Μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση και αποθήκευση.

8 P1: Πρόγραμμα με χρονικό στόχο Μετά την επιλογή του P1-Πρόγραμμα με χρονικό στόχο, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Η TIME οθόνη θα σας δείξει 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να ρυθμίσετε τον χρονικό στόχο σας, μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα άσκησης. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα τον τοποθετημένο χρόνο, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να επανέλθετε στην άσκηση, πιέστε το πλήκτρο START. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα και στο τέλος του προγράμματος η κονσόλα θα ηχήσει. P2: Πρόγραμμα με στόχο απόστασης Μετά την επιλογή του P2- Πρόγραμμα με στόχο απόστασης, η DISTANCE οθόνη θα σας δείξει την τοποθετημένη ΑΠΟΣΤΑΣΗ των 5, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον στόχο της ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ, μετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα την τοποθετημένη ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ο ΧΡΟΝΟΣ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να επανέλθετε στην άσκηση, πιέστε το πλήκτρο START. Η απόσταση θα μετρηθεί αντίστροφα και στο τέλος του προγράμματος η κονσόλα θα ηχήσει.

9 P3: Πρόγραμμα με στόχο θερμίδων Μετά την επιλογή του P3- Πρόγραμμα με στόχο θερμίδων, η CALORIES οθόνη θα σας δείξει τις τοποθετημένες ΘΕΡΜΙΔΕΣ των 50, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε τον στόχο θερμίδων, μετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα τις τοποθετημένες ΘΕΡΜΙΔΕΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ και η ΑΠΟΣΤΑΣΗ θα μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P4: Πρόγραμμα RANDOM Μετά την επιλογή του P4- Πρόγραμμα RANDOM, η TIME οθόνη δείχνει τον τοποθετημένο χρόνο άσκησης των 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο άσκησης, μετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Η resistance οθόνη δείχνει 1. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P5: Πρόγραμμα Fat burning Μετά την επιλογή του P5 Πρόγραμμα Fat burning, η TIME οθόνη θα σας δείξει τον τοποθετημένο χρόνο άσκησης των 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο άσκησης, μετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το Fat burning πρόγραμμα. Ο στόχος του προγράμματος FAT BURNING είναι να ασκήσει για μια μακρύτερη χρονική περίοδο σε μειωμένο επίπεδο έντασης. Αυτό θα επιτρέψει σε σας για να καταναλώσετε περισσότερες θερμίδες από το αν χρησιμοποιούσατε ένα πρόγραμμα που έχει τα πιό υψηλά επίπεδα αντίστασης κατά τη διάρκεια μιας μικρότερης χρονικής περιόδου. Η RESISTANCE οθόνη δείχνει 1. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP /DOWN. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω.

10 Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P6: Πρόγραμμα INTERVAL ΕΠΙΠΕΔΟ Μετά την επιλογή του P6- Πρόγραμμα INTERVAL, η SPEED οθόνη θα σας δείξει την ένδειξη L1. Πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε το επίπεδο από L1 έως L8, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε το πρόγραμμα. ΧΡΟΝΟΣ Μετά την τοποθέτηση του επιπέδου, πιέστε το πλήκτρο ENTER, η TIME οθόνη θα σας δείξει τον χρόνο άσκησης των 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ, πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Η RESISTANCE οθόνη θα σας δείξει το επίπεδο που τοποθετήσατε. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αντίσταση κατά την διάρκεια της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P7: Πρόγραμμα ENDURANCE ΕΠΙΠΕΔΟ Μετά την επιλογή του P7- Πρόγραμμα ENDURANCE, η SPEED οθόνη θα σας δείξει την ένδειξη L1. Πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε το επίπεδο από L1 έως L8, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε το πρόγραμμα. ΧΡΟΝΟΣ Μετά την τοποθέτηση του επιπέδου, πιέστε το πλήκτρο ENTER, η TIME οθόνη θα σας δείξει τον χρόνο άσκησης των 32:00, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ, πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Η RESISTANCE οθόνη θα σας δείξει το επίπεδο που τοποθετήσατε. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αντίσταση κατά την διάρκεια της άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν προς τα επάνω.

11 Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. P8: C1 - C5 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΌΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μόλις ο χρήστης επιλέξει το P8 CUSTOM program και πιέσει το πλήκτρο ENTER, η ένδειξη C1 θα αναβοσβήνει στην LCD οθόνη. Το πρόγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει 5 μεμονωμένα προσαρμοζόμενα προγράμματα και να αποθηκεύσει τις τοποθετήσεις για επαναλαμβανόμενες ασκήσεις. Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα από C1 έως C5, πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση της επιλογής σας και για να συνεχίσετε την τοποθέτηση. Μόλις επιλέξετε ένα προσαρμοζόμενο πρόγραμμα, η LCD οθόνη θα σας δείξει το προεγκατεστημένο γραφικό. Ο μέγιστος χρόνος άσκησης για κάθε χρήστη είναι 60 λεπτά. Ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα από τον εμφανιζόμενο χρόνο. Για να παραιτηθείτε από το πρόγραμμα, πιέστε το το πλήκτρο STOP δύο φορές. Για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο START. Κύριο μεμονωμένο σύνηθες πρόγραμμα Μόλις ο χρήστης επιλέξει ένα πρόγραμμα και πιέσει το πλήκτρο ENTER για τοποθέτηση, ο χρήστης εισάγεται στην επιλογή τοποθέτησης WATT και Χρόνου. Στην οθόνη η ένδειξη των 5 λεπτών αναβοσβήνει. Για να ρυθμίσετε τα WATT, πιέστε το πλήκτρο UP και DOWN. Μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση και συνέχιση της τοποθέτησης του επόμενου μονόλεπτου κ.λ.π. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη τοποθέτηση, πιέστε το πλήκτρο MODE για να αλλάξετε. Μετά την τοποθέτηση του Χρόνου και των WATT, πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε.

12 Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα άσκησης. Η LCD δείχνει την ένδειξη των WATT που ο χρήστης τοποθέτησε. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τα WATT ενώ ξεκινήσατε την άσκηση, πιέστε το πλήκτρο UP /DOWN. Ο χρονικός στόχος του προγράμματος θα μετρήσει αντίστροφα από τον τοποθετημένο χρόνο. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θε μετρηθούν από το 0. Για να παύσετε το πρόγραμμα κατά την διάρκεια της άσκησης, πιέστε το πήκτρο STOP. Για να σταματήσετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος μόλις ο στόχος έχει ολοκληρωθεί, η κονσόλα θα ηχήσει. P 9: Πρόγραμμα με στόχο καρδιακό σφυγμό Τοποθέτηση καρδιακού σφυγμού Μετά την επίλογή του P9- Πρόγραμμα με στόχο καρδιακό σφυγμό. Η PULSE οθόνη θα δείξει και θα αναβοσβήνει την ένδειξη 157. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε τον ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΦΥΓΜΟ, μετά την τοποθέτηση του ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε την τοποθέτηση του προγράμματος. Χρόνος Μετά την επιλογή του P9- Πρόγραμμα με στόχο καρδιακό σφυγμό, η TIME οθόνη θα σας δείξει τον χρόνο άσκησης ως 32:00. Πιέστε τα πλήκτρα UP/DOWN για να ρυθμίσετε τον χρόνο άσκησης και πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα άσκησης. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα άσκησης, πιέστε το πλήκτρο STOP. Για να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. Στο τέλος του προγράμματος όταν επιτευχθεί ο προετοιμασμένος στόχος, η κονσόλα θα ηχήσει. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Πρόγραμμα με στόχο καρδιακό σφυγμό Μετά την ολοκλήρωση τοποθέτησης του ΧΡΟΝΟΥ και την εκκίνηση του προγράμματος, υπάρχει ένα 3λεπτο προθερμανσης. Το 3λεπτο τμήμα της ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα κλείσει. Το τμήμα της ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ είναι σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να πιάσετε τον στόχο του ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ. Η αντίσταση θα αρχίσει από το 2. Μόλις το τμήμα της ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ξεκινήσει, η LCD οθόνη θε δείξει τρεις φορές την ένδειξη WARM UP. Όταν ο χρήστης είναι στο τμήμα της προθέρμανσης, η κονσόλα θα ανιχνεύσει τον ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΦΥΓΜΟ του χρήστη και θα συγκρίνει την τοποθετημένη εκτίμηση των ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΣΦΥΓΜΩΝ κάθε 15 δευτερόλεπτα. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τους τοποθετημένους καρδιακούς σφυγμούς άσκησης, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN. Αν κατά την διάρκεια της προθερμανσης ο πραγματικός ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ δεν πιάνει το στόχο ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ, η αντίσταση θα αυξήσει ένα επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα. Αν η κονσόλα δεν ανιχνεύει τον πραγματικό ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΦΥΓΜΟ, η κονσόλα θα περάσει στη λειτουργία προσωρινής παύσης και θα σταματήσει να αυξάνει την αντίσταση. Η LCD οθόνη θα σας δείξει την ένδειξη NO PULSE. Μόλις η κονσόλα ανιχνεύσει ότι ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός έφασε στο ελάχιστο όριο στόχου καρδιακού σφυγμού κατά την διάρκεια της προθέρμανσης, η αντίσταση θα σταματήσει να αυξάνει και θα συνεχίσει με την ίδια αντίσταση, μέχρι η 3λεπτη λειτουργία της προθέρμανσης ολοκληρωθεί και μετά θα εισαχθεί στο βασικό πρόγραμμα καρδιακού σφυγμού. Αν δεν μπορείτε να πιάσετε το ελάχιστο όριο καρδιακού σφυγμού στο 3λεπτο, το πρόγραμμα θα επαναλάβει ένα ακόμα 3λεπτο πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Αν και μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου τμήματος ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ δεν μπορέσετε να πιάσετε το

13 ελάχιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η κονσόλα θα το επαναλάβει για τρίτη φορά. Αν για τρίτη φορά στο τμήμα της ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ δεν πιάσει ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός το ελάχιστο όριο ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ, η κονσόλα θα ηχήσει, και σε λίγο το πρόγραμμα θα ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, και η TIME οθόνη θα σας δείξει FAIL, 10 δευτερόλεπτα μετά, το πρόγραμμα θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη. Βασικό πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού Αφού καταφέρετε ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός να πιάσει το ελάχιστο όριο καρδιακού σφυγμού και ολοκληρώσετε το τμήμα της προθέρμανσης, η κονσόλα θα εισαχθεί στο βασικό πρόγραμμα και ο χρόνος θα μετρήσει αντίστροφα από την τοποθετημένη αξία. Κατά την διάρκεια του βασικού προγράμματος, η κονσόλα θα ανιχνεύει τον καρδιακό σφυγμό κάθε 15 δευτερόλεπτα. Η ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρούν προς τα επάνω. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τους επιλεγμένους καρδιακούς σφυγμού που υπάρχουν, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN. Αν η κονσόλα δεν ανιχνεύει τον πραγματικό καρδιακό σφυγμό του χρήστη, θα σταματήσει να συγκρίνει τη λειτουργία και θα σταματήσει την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Η LCD θα σας δείξει NO PULSE. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός δεν μπορεί να πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η αντίσταση θα αυξάνεται κατά 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα, μέχρι οι καρδιακοί σφυγμοί φτάσουν το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού. Το πιό υψηλό επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο 16. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η αντίσταση θα μειώνεται κατά 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα, μέχρι οι καρδιακοί σφυγμοί φτάσουν το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού. Το χαμηλότερο επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο 1. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού για 3 λεπτά ή και περισσότερο, ή αν ο τοποθετημένος χρόνος ολοκληρωθεί, η κονσόλα θα σταματήσει το Βασικό πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού και θα ξεκινήσει την λειτουργία ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ. ΧΑΛΑΡΩΣΗ Πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Στόχου Καρδιακού Σφυγμού και την ολοκλήρωση του ΧΡΟΝΟΥ, ένα, ενός λεπτού πρόγραμμα ΧΑΛΡΩΣΗΣ θα ξεκινήσει. Η TIME οθόνη θα σας δείξει COOL για 10 δευτερόλεπτα και θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Η αντίσταση θα επιστρέψει στο επίπεδο 1 μόλις ο χρόνος ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα από το 1:00 (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των 10 δευτερολέπτων της COOL οθόνης). Μόλις η κονσόλα ξεκινήσει το πρόγραμμα ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ, η αντίσταση θα επιστρέψει στο επίπεδο 1, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θε μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP. Πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορέςγια να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα UP, DOWN, START, MODE στο πρόγραμμα ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ.

14 P 10: Πρόγραμμα ζώνης στόχων Μέγιστος Στόχος Σφυγμού % έχει 3 κανονικούς τοποθετημένους τρόπους στο πρόγραμμα ζώνης στόχων. Μόλις ο χρήστης τοποθετήσει την ΗΛΙΚΙΑ του, το πρόγραμμα αυτόματα θα τοποθετήσει το κατ εκτίμηση μέγιστο ποσοστό σφυγμού. Μόλις ο χρήστης επιλέξει το P10 Πρόγραμμα ζώνης στόχων και πιέσει το πλήκτρο ENTER, η LCD θα δείξει και θα αναβοσβήνει την ένδειξη 65%. Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να επιλέξετε και να τοποθετήσετε το Ανώτατο ποσοστό στόχων που είναι είτε το 65%, 75% ή 85%. Μετά από την τοποθέτηση του ανώτατου ποσοστού στόχων, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε την τοποθέτηση του προγράμματος. Ζώνη Στόχου: 65%: Υγεία / Κάυση Λίπους 75%: Ικανότητα / Διαμόρφωση σώματος 85%: Απόδοση Αφότου τοποθετήσετε το ανώτατο ποσοστό στόχων και πιέσετε το πλήκτρο ENTER, η οθόνη TIME θα σας δείξει το χρόνο άσκησης των 32:00. Πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN για να ρυθμίσετε το χρόνο της άσκησης και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Πιέστε το START tγια να ξεκινήσετε το πρόγραμμα άσκησης. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (WARM UP) Πρόγραμμα Ζώνης Στόχου Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του ΧΡΟΝΟΥ, πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα 3λεπτο τμήμα προθέρμανσης. Το τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα μετρήσει αντίστροφα από τα 3 λεπτά. Το τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα σας βοηθήσει να φτάσετε τον ελάχιστο στόχο καρδιακού σφυγμού άσκησης. Μόλις ξεκινήσετε το τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, η LCD οθόνη θα σας δείξει την λέξη WARM UP τρεις φορές. Η οθόνη TIME θα μετρήσει αντίστροφα από τον τοποθετημένο χρόνο, οι οθόνες DISTANCE και CALORIES θα μετρήσουν από το 0. Η κονσόλα θα ανιχνεύσει το ποσοστό σφυγμού του χρήστη και θα συγκρίνει με το τοποθετημένο κανονικό ποσοστό σφυγμού εκτίμησης κάθε 15 δευτερόλεπτα. Κατά την διάρκεια του 3λεπτου τμήματος προθέρμανσης ο χρόνος θα μετρηθεί αντίστροφα και η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν από το 0. Αν το πραγματικό ποσοστό σφυγμού δεν φθάνει στο ποσοστό σφυγμού στόχων άσκησης, η αντίσταση θα αυξήθει 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα. Αν η κονσόλα δεν ανιχνεύσει το πραγματικό ποσοστό σφυγμού, θα σταματήσει να συγκρίνει τη λειτουργία και θα σταματήσει την αντίσταση. Η LCD θα σας δείξει NO PULSE. Όταν η κονσόλα ανιχνεύει ότι το πραγματικό ποσοστό σφυγμού που φθάνει στο ελάχιστο ποσοστό στόχων σφυγμού άσκησηςστην διαδικασία Προθερμανσης, η αντίσταση θα σταματήσει και θα συνεχιστεί στην ίδια αντίσταση έως ότου η 3 λεπτη προθέρμανση να είναι πλήρης και πηγαίνει έπειτα στο κύριο πρόγραμμα ζώνης στόχων. Αν δεν μπορέσετε να φθάσετε στο ελάχιστο ποσοστό σφυγμού στόχων άσκησης σε 3 λεπτά, το πρόγραμμα θα συνεχίσει ένα δεύτερο τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Αν κατά την διάρκεια του δεύτερου τμήματος ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣIf ο χρήστης δεν μπορεί να φτάσει το ελάχιστο ποσοστό σφυγμών στόχου άσκησης, η κονσόλα θα προχωρήσει σε τρίτο τμήμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για 3 λεπτά. Αν αφότου δεν μπορείτε με το τρίτο πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ να φτάσετε το πραγματικό ποσοστό σφυγμού στο ελάχιστο ποσοστό σφυγμού στόχων άσκησης, η κονσόλα θα ηχήσει, εν τω μεταξύ το πρόγραμμα θα σταματήσει και η οθόνη TIME θα σας δείξει FAIL. 10 δευτερόλεπτα μετά το πρόγραμμα θα επανέλθει στην αρχική οθόνη.

15 Βασικό πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού Αφού καταφέρετε ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός να πιάσει το ελάχιστο όριο καρδιακού σφυγμού και ολοκληρώσετε το τμήμα της προθέρμανσης, η κονσόλα θα εισαχθεί στο βασικό πρόγραμμα και ο χρόνος θα μετρήσει αντίστροφα από την τοποθετημένη αξία. Κατά την διάρκεια του βασικού προγράμματος, η κονσόλα θα ανιχνεύει τον καρδιακό σφυγμό κάθε 15 δευτερόλεπτα. Η ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρούν προς τα επάνω. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τους επιλεγμένους καρδιακούς σφυγμού που υπάρχουν, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN. Αν η κονσόλα δεν ανιχνεύει τον πραγματικό καρδιακό σφυγμό του χρήστη, θα σταματήσει να συγκρίνει τη λειτουργία και θα σταματήσει την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Η LCD θα σας δείξει NO PULSE. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός δεν μπορεί να πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η αντίσταση θα αυξάνεται κατά 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα, μέχρι οι καρδιακοί σφυγμοί φτάσουν το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού. Το πιό υψηλό επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο 16. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού, η αντίσταση θα μειώνεται κατά 1 επίπεδο κάθε 15 δευτερόλεπτα, μέχρι οι καρδιακοί σφυγμοί φτάσουν το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού. Το χαμηλότερο επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο 1. Αν ο πραγματικός καρδιακός σφυγμός πιάσει το μέγιστο όριο καρδιακού σφυγμού για 3 λεπτά ή και περισσότερο, ή αν ο τοποθετημένος χρόνος ολοκληρωθεί, η κονσόλα θα σταματήσει το Βασικό πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού και θα ξεκινήσει την λειτουργία ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ. ΧΑΛΑΡΩΣΗ Πρόγραμμα στόχου καρδιακού σφυγμού Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Στόχου Καρδιακού Σφυγμού και την ολοκλήρωση του ΧΡΟΝΟΥ, ένα, ενός λεπτού πρόγραμμα ΧΑΛΡΩΣΗΣ θα ξεκινήσει. Η TIME οθόνη θα σας δείξει COOL για 10 δευτερόλεπτα και θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Η αντίσταση θα επιστρέψει στο επίπεδο 1 μόλις ο χρόνος ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα από το 1:00 (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των 10 δευτερολέπτων της COOL οθόνης). Μόλις η κονσόλα ξεκινήσει το πρόγραμμα ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ, η αντίσταση θα επιστρέψει στο επίπεδο 1, η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θε μετρηθούν προς τα επάνω. Για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP. Πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορέςγια να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα UP, DOWN, START, MODE στο πρόγραμμα ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ.

16 GR P11: 30 ΛΕΠΤΩΝ Εντατικό πρόγραμμα διαστήματος Μόλις ο χρήστης επιλέξει το P11-30 ΛΕΠΤΩΝ Εντατικό πρόγραμμα διαστήματος και πιέσει το πλήκτρο ENTER, η LCD οθόνη θα δείξει αρχικά L-1. Για να επιλέξετε το επίπεδο του προγράμματος από L1 έως L3, πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN, μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για να αποθηκεύσετε τις τοποθετήσεις ώστε να συνεχίσει για να οργανώσετε το πρόγραμμα. 300 Watts Level 1 Level 2 Level Time/Min Μόλις ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο START, η LCD οθόνη δείχνει το σχεδιάγραμμα των WATT βασισμένο στις μεμονωμένες τοποθετήσεις χρηστών. Για να ρυθμίσετε τα WATT, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN, το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα από τον τοποθετημένο χρόνο, και η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν από το μηδέν. Μόλις ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP για να παύσετε το πρόγραμμα, το πρόγρμμα θα περάσει στην αρχική οθόνη μόλις ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο STOP για δεύτερη φορά. Όταν η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρωθεί, η LCD οθόνη θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα ηχήσει. P 12: 45 ΛΕΠΤΩΝ Πρόγραμμα άσκησης καρδιάς Μόλις ο χρήστης επιλέξει το P12-45 ΛΕΠΤΩΝ Πρόγραμμα άσκησης καρδιάς και πιέσει το πλήκτρο ENTER, η LCD οθόνη θα δείξει αρχικά L-1. Για να επιλέξετε το επίπεδο του προγράμματος από L1 έως L3, πιέστε το πλήκτρο UP/DOWN, μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER για να αποθηκεύσετε τις τοποθετήσεις ώστε να συνεχίσει για να οργανώσετε το πρόγραμμα.

17 GR 250 Watts Level 1 Level 2 Level Time/Min Μόλις ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο START, η LCD οθόνη δείχνει το σχεδιάγραμμα των WATT βασισμένο στις μεμονωμένες τοποθετήσεις χρηστών. Για να ρυθμίσετε τα WATT, πιέστε τα πλήκτρα UP και DOWN, το πρόγραμμα θα μετρήσει αντίστροφα από τον τοποθετημένο χρόνο, και η ΑΠΟΣΤΑΣΗ και οι ΘΕΡΜΙΔΕΣ θα μετρηθούν από το μηδέν. Μόλις ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο STOP για να παύσετε το πρόγραμμα, το πρόγρμμα θα περάσει στην αρχική οθόνη μόλις ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο STOP για δεύτερη φορά. Όταν η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρωθεί, η LCD οθόνη θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα ηχήσει. Μετατροπή Μετρικού Συστήματος (KM) σε Αγγλικό (ML) Η κονσόλα μπορεί να σας δείξει τις πληροφορίες και σε Μετρικό και σε Αγγλικό σύστημα, αν θέλετε να αλλάξετε από Μετρικό σε Αγγλικό, παρακαλούμς ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Όταν η κονσόλα είναι στην αρχική οθόνη. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο STOP και μετά πιέστε το πλήκτρο UP. Η LCD οθόνη θα σας δείξει E-I και το νούμερο 1, μπορείτε να επιλέξετε το νούμερο 2 πιέζοντας το πλήκτρο UP/DOWN. Πιέστε το πλήκτρο START κατά τη διάρκεια του τρόπου επιλογής, η LCD οθόνη θα σας δείξει την ένδειξη KM/H ή MPH. Επιλέξτε την τοποθέτηση των KM/H ή MPH πιέζοντας τα πλήκτρα UP/DOWN, και πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση. Η οθόνη παρουσιάζει KM/H αν ο χρήστης δεν τοποθετήσει το πρόγραμμα. Η κονσόλα θα παρουσιάζει την απόσταση ανάογα με την επιλογή του χρήστη. Στην κονσόλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα UP, DOWN και STOP κατά την τοποθέτηση του προγράμματος.

18 Λειτουργία Καρδιακού Σφυγμού Ο διάδρομος παρέχεται με αισθητήρες καρδιακού σφυγμού που βρίσκονται στις χειρολαβές. Για να λειτουργήσετε τη λειτουργία ποσοστού καρδιακού σφυγμού, τοποθετήστε τις παλάμες σας στους αισθητήρες. Θα διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα για το ποσοστό σφυγμού σας που θα επιδεικνύεται στην κονσόλα. Για να συνεχίσει, συνεχίστε να κρατάτε τους αισθητήρες, αν οι αναγνώσεις είναι διαλείπουσες μπορεί να μην έχετε πλήρη επαφή με τους αισθητήρες ή όχι καλά τοποθετημένες τις παλάμες σας στους αισθητήρες. Αφαιρέστε τα χέρια σας και τοποθετήστε τα πάλι στους αισθητήρες. Κατάρτιση ποσοστού καρδιακού σφυγμού Για να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματά σας από την άσκηση είναι ουσιαστικό να ελεγχθεί η ένταση της άσκησής σας μέσω του ποσοστού καρδιακών σφυγμών σας. Είναι επιτακτικό ότι καθορίζετε ακριβώς το στόχο του ποσοστού καρδιακού σφυγμού μέσα στο οποίο να εκπαιδευτείτε για μπορείτε να βελτιώσετε την ικανότητά σας σε ασφαλές, άνετο και βιώσιμο επίπεδο. Ο ακόλουθος πίνακας στην επόμενη σελίδα είναι ένας ευρύς οδηγός για να καθορίσετε το επίπεδο στο οποίο πρέπει να ασκηθείτε βασίζόμενοι στο μέγιστο ποσοστό καρδιακών σφυγμών σας (MHR). Αντίσταση Επίπεδο Watt Table B 5.7e: RPM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L Αντίσταση Επίπεδο Watt Table C 5.7e: RPM L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 Βιβλίο Οδηγιών Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------------------------------------- 2-7 Σημαντικές πληροφορίες άσκησης, που στηρίζουν τις οδηγίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ELITE 7 και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA Μαγνητικό ποδήλατο AMILA # 43326 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) 182 cm 80 cm 134 cm. max. 120 kg. 79 kg. ca 30 45 Min.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) 182 cm 80 cm 134 cm. max. 120 kg. 79 kg. ca 30 45 Min. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) A B C A B C 182 cm 80 cm 134 cm 79 kg max. 120 kg ca 30 45 Min. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 (7883-600) 180 cm 85 cm 151 cm. max. 135 kg. 93 kg. ca 30 45 Min.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 (7883-600) 180 cm 85 cm 151 cm. max. 135 kg. 93 kg. ca 30 45 Min. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 (7883-600) A C A B C 180 cm 85 cm 151 cm 93 kg max. 135 kg ca 30 45 Min. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Διάδρομος F63 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διάδρομος F63 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διάδρομος F63 44825 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Συνδέστε το διάδρομο σε πρίζα σούκο, χωρίς τη μεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GR Συγχαρητήρια Με την επιλογή σας να αγοράσετε το VDO Z2 PC-Link έχετε στα χέρια σας ένα υψηλής ποιότητας υπολογιστή για το ποδήλατό σας. Προκειμένου να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

www.dkn-technology.com R-400

www.dkn-technology.com R-400 www.dkn-technology.com R-400 ALL RIGHTS RESERVED TM 2012 Εγγύηση Αυτή η εγγύηση καλύπτει το μηχάνημα και τα μέρη αυτού για μία περίοδο δύο (2) ετών από την αγορά, όπως αποδεικνύεται από το παραστατικό

Διαβάστε περισσότερα

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΑ ΡΟΜΟ, ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ Η ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ, ΥΣΚΟΛΙΑ Η ΚΑΙ ΥΣΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Τα πρώτα βήματα... 9 2.1 Κουμπιά και μενού... 9 2.2 Διαμόρφωση... 10 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 13 3 Χαρακτηριστικά... 15 3.1 Παρακολούθηση δραστηριότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Κ-7.9Η-8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Power, Upright Bike

Magnet Power, Upright Bike Magnet Power, Upright Bike 44214 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ # 44214 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 2. Το ποδήλατο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS- Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΟΔΗΓΙΕΣ Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus-consumer.com/register και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus! GR Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας 12 Απόσταση 17 Οδηγός µέτρησης παλµών 19 Συντήρηση 12 Ενέργεια (KJoule/kcal) 17 Με κλίπ παλµών

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας αυτό το στεγνωτήριο. Το νέο σας στεγνωτήριο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko. ...,,., Olympus Olympus. AIKO HELLAS S.A., Archelaou Str., 6 Athens Tel. +0 0 79068, Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.gr PCM LS-0 IBM PC/AT International Business Machines Corporation. Microsoft,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο mg/dl εμφανίζεται mmol/l διαθέσιμο Model MGH-BT1 Rev 7-9.14 GR/el ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το MyGlucoHealth προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο μέτρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Εμφάνιση εικονιδίων και τμημάτων... 9 3 Χρήση κουμπιών... 11 3.1 Χρήση οπίσθιου φωτισμού και κλειδώματος κουμπιών... 13 4 Τα πρώτα βήματα... 15 5 Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα