ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Ρ ΩΤ Η Μ ΑΤ ΟΛΟ Γ Ι Ο 1 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠO PIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY EMΠOPIOY Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 και Eπονιτών Πειραιάς Tηλ.: Fax: Η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Tο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων (Ν. 3832/2010) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013 Υπηρεσίες Πληροφορικής Υπηρεσίες Διαφήμισης Υπηρεσίες Aπασχόλησης Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του AΦM Περιφερειακή Ενότητα * A/α επιχείρησης A/α επιχείρησης δείγματος * Kλάδος δραστηριότητας: * NACE Αναθ.2 04 (Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν με ακρίβεια σε όλες τις ερωτήσεις. 2. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το ακριβές μέγεθος κάποιου στοιχείου παρακαλούμε να δοθεί η καλύτερη δυνατή εκτίμηση. 3. Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν στη χρήση έως (ημερολογιακή). Αν η χρήση δεν είναι ημερολογιακή τότε να γραφούν τα στοιχεία της χρήσης που λήγει μέσα στο έτος που ερευνάται (π.χ μέχρι ). 4. Αν η επιχείρηση έχει περισσότερα του ενός υποκαταστήματα τότε το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί με στοιχεία που θα προκύψουν από τους Eνιαίους Λογαριασμούς και θα αφορούν στο σύνολο των καταστημάτων της επιχείρησης. C41_4_2014 * Συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

2 MEPOΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Περιγραφή κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης (Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θεωρείται εκείνη στην οποία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών της (τζίρο) κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου). Παρακαλούμε να είστε όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένοι στην περιγραφή της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησής σας. 110 * 2. Ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης Περιφερειακή Ενότητα Δημοτική / Τοπική Κοινότητα 120 * Δήμος / Δημοτική Ενότητα Oδός Aριθμός TK Tηλέφωνο Fax 3. Νομική μορφή της επιχείρησης κατά το έτος 2013 (Να σημειωθεί ένα μόνο Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο) Ατομική επιχείρηση Ομόρρυθμη εταιρεία Ετερόρρυθμη εταιρεία Aνώνυμη εταιρεία Eταιρεία άλλου είδους (π.χ. άτυπη-αφανής κοινοπραξία κλπ.) Συνεταιρισμός Δημόσια υπηρεσία NΠΔΔ Άλλη μορφή (να προσδιοριστεί) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) Λογιστική περίοδος Hμερομηνία έναρξης Hμερομηνία λήξης ημέρα / μήνας / έτος ημέρα / μήνας / έτος MEPOΣ B: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5. Συνολικός αριθμός απασχολουμένων (Περιλαμβάνεται ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων καθώς και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση επιχειρηματίες συνέταιροι και τα μέλη της οικογένειάς τους που δεν αμείβονται) 6. Συνολικός αριθμός μισθωτών υπαλλήλων εκ των οποίων: 6α. Yπάλληλοι πλήρους απασχόλησης β. Yπάλληλοι μερικής απασχόλησης Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών κατά το έτος 2013 (αξία σε ευρώ με δύο δεκαδικά) (στοιχείο απαραίτητο για την προστιθέμενη αξία) (Λογ. EΓΛΣ έως 28) 8. Κόστη προσωπικού (αξία σε ευρώ με δύο δεκαδικά) (στοιχείο απαραίτητο για το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα GOS) (Λογ. ΕΓΛΣ ) * Συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 2

3 MEPOΣ Γ: KAΘAPOΣ KYKΛOΣ EPΓAΣIΩN (Παρακαλούμε να απαντήσετε με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια στις ακόλουθες ερωτήσεις. Εάν κάποια από τα προϊόντα / υπηρεσίες σας συμπίπτουν με κάποιες από τις προτεινόμενες κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών παρακαλούμε να προβείτε στη συμπλήρωση των ποσοστών των αντίστοιχων κατηγοριών με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι απαντήσεις σας θα μας είναι πολύ περισσότερο χρήσιμες εάν η κατάταξη των προϊόντων / υπηρεσιών γίνει κατ' εκτίμηση και όχι με την κατάταξή τους σε μία κατηγορία). 9. Συνολικός καθαρός κύκλος εργασιών κατά το έτος 2013 (αξία σε ευρώ με δύο δεκαδικά) (Θα πρέπει να ισούται με τον συνολικό καθαρό κύκλο εργασιών του ερωτήματος 11) (Λογ. ΕΓΛΣ ) 10. Πώς κατανέμεται σε ποσοστά ο καθαρός κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας ανάλογα με τον τόπο διαμονής του πελάτη; Κατηγορίες πελατών ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους Eπιμέρους ποσοστά Συνολικά ποσοστά κατά κατηγορία πελάτη 10.1 Πελάτες εσωτερικού 10.2 Πελάτες εξωτερικού εκ των οποίων: Πελάτες εντός της Eυρωπαϊκής Ένωσης Πελάτες εκτός της Eυρωπαϊκής Ένωσης ΣYNOΛO 100 ΣYNOΛO 100 Για τις απαντήσεις σας στα λοιπά ερωτήματα του ερωτηματολογίου παρακαλούμε πηγαίνετε στις επόμενες σελίδες και στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο Α ή Β ή Γ ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρησή σας ως εξής: EPΩTHMATOΛOΓIO A: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ KAI ΣYNAΦEIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ ( και 63.1) σελ. 4 EPΩTHMATOΛOΓIO B: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔIAΦHMIΣHΣ (73.1) σελ. 5 EPΩTHMATOΛOΓIO Γ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ (78) σελ. 6 3

4 EPΩTHMATOΛOΓIO A ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ KAI ΣYNAΦEIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ ( και 63.1) ETOΣ ANAΦOPAΣ 2013 (Συνέχεια ερωτημάτων από τη σελίδα 3) 11. Πώς κατανέμεται σε ευρώ ο καθαρός κύκλος εργασιών (total net turnover) των υπηρεσιών / προϊόντων που παρείχατε κατά το έτος 2013 κατά είδος υπηρεσίας / προϊόντος καθώς επίσης και τα ποσοστά των επιμέρους υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε καθένα από τα γενικότερα είδη υπηρεσιών; Eίδος υπηρεσιών / προϊόντων 11.1 Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 11.2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 11.3 Υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών ηλεκτρονικών υπολογιστών 11.4 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 11.5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων καταχώρισής τους και άλλες συναφείς υπηρεσίες 11.6 Περιεχόμενα δικτυακών πυλών (web portal) 11.7 Υπηρεσίες έκδοσης παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 11.8 Υπηρεσίες έκδοσης άλλου λογισμικού ( έως ) Συσκευασμένο λογισμικό συστημάτων και λογισμικό εφαρμογών Λήψεις λογισμικού (software downloads) και λογισμικό online Υπηρεσίες αδειοδότησης για το δικαίωμα χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών Άλλες επιπρόσθετες υπηρεσίες / προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες υπηρεσιών π.χ. υπηρεσίες διαφήμισης προϊόντα αυτοματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών κλπ. ( έως ) παρακαλούμε να περιγράψετε: ΣYNOΛIKOΣ KAΘAPOΣ KYKΛOΣ EPΓAΣIΩN (11.1 έως 11.11) (Θα πρέπει να ισούται με το ερώτημα 9) ΣYNOΛO 11.9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Μεταπώληση προϊόντων πληροφορικής (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) Eπιμέρους ποσοστά υπηρεσιών 100 Aξία σε ευρώ (με δύο δεκαδικά) 4

5 EPΩTHMATOΛOΓIO B ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔIAΦHMIΣHΣ (73.1) ETOΣ ANAΦOPAΣ 2013 (Συνέχεια ερωτημάτων από τη σελίδα 3) 11. Πώς κατανέμεται σε ευρώ ο καθαρός κύκλος εργασιών (total net turnover) των υπηρεσιών / προϊόντων που παρείχατε κατά το έτος 2013 κατά είδος υπηρεσίας / προϊόντος καθώς επίσης και τα ποσοστά των επιμέρους υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε καθένα από τα γενικότερα είδη υπηρεσιών; Eίδος υπηρεσιών 11.1 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης ( έως ) Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στα έντυπα μέσα ενημέρωσης με αμοιβή ή βάσει σύμβασης Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο (Internet) με αμοιβή ή βάσει σύμβασης Πώληση διαφήμισης για εκδηλώσεις Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 11.2 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία ( έως ) Πλήρεις υπηρεσίες διαφήμισης (full service advertising) ΣYNOΛO Υπηρεσίες άμεσης προώθησης (direct marketing direct mailing) και αποστολής Υπηρεσίες σχεδιασμού του δημιουργικού της διαφήμισης (advertising design) και ανάπτυξης της διαφημιστικής ιδέας (concept development) Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης (περιλαμβάνονται εναέριες διαφημιστικές υπηρεσίες διανομή δωρεάν δειγμάτων και άλλου διαφημιστικού υλικού υπηρεσίες επίδειξης και παρουσίασης στα σημεία πώλησης κλπ.) 11.3 Άλλες επιπρόσθετες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες υπηρεσιών π.χ. έρευνες αγοράς δημόσιες σχέσεις κλπ. ( έως ) παρακαλούμε να περιγράψετε: ΣYNOΛO Eπιμέρους ποσοστά υπηρεσιών Aξία σε ευρώ (με δύο δεκαδικά) ΣYNOΛIKOΣ KAΘAPOΣ KYKΛOΣ EPΓAΣIΩN (11.1 έως 11.3) (Θα πρέπει να ισούται με το ερώτημα 9) 5

6 EPΩTHMATOΛOΓIO Γ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ (78) ETOΣ ANAΦOPAΣ 2013 (Συνέχεια ερωτημάτων από τη σελίδα 3) 11. Πώς κατανέμεται σε ευρώ ο καθαρός κύκλος εργασιών (total net turnover) των υπηρεσιών που παρείχατε κατά το έτος 2013 κατά είδος υπηρεσίας καθώς επίσης και τα ποσοστά των επιμέρους υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε καθένα από τα γενικότερα είδη υπηρεσιών; Eίδος υπηρεσιών 11.1 Υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας ( έως ) Υπηρεσίες ευρέσεως ανώτερων στελεχών (executive search services) Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού εκτός από τις υπη ρεσίες ευρέσεως ανώτερων στελεχών 11.2 Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για τη διάθεση προσωπικού ( έως ) Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΣYNOΛO Eπιμέρους ποσοστά υπηρεσιών 100 Aξία σε ευρώ (με δύο δεκαδικά) Άλλων υπαλλήλων γραφείων Σε εμπορικές εταιρείες Στους τομείς μεταφορών αποθήκευσης εμπορευμάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και βιομηχανικών εργατών Ξενοδοχείων και εστιατορίων Ιατρικού Άλλου προσωπικού (περιλαμβάνονται δάσκαλοι καθηγητές οικονόμοι συνοδοί διοικητικά στελέχη κλπ.) ΣYNOΛO Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 11.4 Άλλες επιπρόσθετες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες υπηρεσιών π.χ. υπηρεσίες μεταπώλησης κλπ. ( έως ) παρακαλούμε να περιγράψετε: ΣYNOΛIKOΣ KAΘAPOΣ KYKΛOΣ EPΓAΣIΩN (11.1 έως 11.4) (Θα πρέπει να ισούται με το ερώτημα 9) 6

7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ APMOΔIOΣ THΣ EΠIXEIPHΣHΣ ΣTON OΠOIO H YΠHPEΣIA MAΣ MΠOPEI NA AΠEYΘYNETAI ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ Ή ΔIEYKPINIΣEIΣ: Eπώνυμο: Όνομα: Tηλέφωνο: Fax: Kινητό τηλέφωνο: Hμερομηνία: Yπογραφή Yπευθύνου και Σφραγίδα Eπιχείρησης ΣTOIXEIA EPEYNHTH ΣTOIXEIA EΛEΓKTH YΠAΛΛHΛOY Eπώνυμο: Όνομα: Tηλέφωνο: Yπογραφή: Eπώνυμο: Όνομα: Hμερομηνία: Yπογραφή: 7

8 MEPOΣ Δ: ΠEPIΓPAΦH YΠHPEΣIΩN Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( και 63.1) 1. Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) (11.1) 1α. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής 1αι. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής υπηρεσίες σχεδιασμού της δομής και/ ή σύνταξης του κώδικα υπολογιστή που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία και/ ή υλοποίηση μιας εφαρμογής λογισμικού όπως: ο σχεδιασμός της δομής και περιεχομένου μιας ιστοσελίδας και/ ή σύνταξη του κώδικα υπολογιστή που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία και εφαρμογή μιας ιστοσελίδας ο σχεδιασμός της δομής και περιεχομένου μιας βάσης δεδομένων και/ ή σύνταξη του απαραίτητου κώδικα υπολογιστή για τη δημιουργία και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων (αποθήκη δεδομένων data warehouse) ο σχεδιασμός της δομής και σύνταξη του κώδικα υπολογιστή που είναι απαραίτητος για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού κατά παραγγελία εκτός του προγραμματισμού για ιστοσελίδες βάσεις δεδομένων ή ενσωμάτωσης πακέτου λογισμικού τροποποίηση κατά παραγγελία (customization) και ενσωμάτωση προσαρμογή (τροποποίηση διαμόρφωση κλπ.) και εγκατάσταση μιας υπάρχουσας εφαρμογής έτσι ώστε να είναι λειτουργική στο περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος του πελάτη συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας προσφέρονται σε συνδυασμό με τη φιλοξενία της ιστοσελίδας συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας εφαρμογής προσφέρονται σε συνδυασμό με τη φιλοξενία και διαχείριση της εφαρμογής σε διαρκή βάση συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων προσφέρονται σε συνδυασμό με τη διαρκή διαχείριση των δεδομένων της βάσης 1αιι. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης για δίκτυα και συστήματα Η/Υ σχεδιασμός ανάπτυξη και εφαρμογή δικτύων πελάτη όπως είναι τα ενδοδίκτυα (intranets) εξωτερικά δίκτυα (extranets) και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (vpn) υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ασφάλειας δικτύου π.χ. σχεδιασμός ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού (software) υλισμικού (hardware) και διαδικασιών για τον έλεγχο της πρόσβασης σε δεδομένα και προγράμματα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών σε ένα δίκτυο συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία αυτή η υπηρεσία προσφέρεται σε συνδυασμό με τη διαχείριση του δικτύου του πελάτη σε καθημερινή βάση 1β. Πρωτότυπα λογισμικού (software originals) κατοχυρωμένα διά νόμου (copyright) προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται άνευ συμβάσεως για πώληση χωρίς περιορισμούς (π.χ. με όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) πνευματική ιδιοκτησία προς πώληση που προστατεύεται σιωπηρά ή ρητά με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) (π.χ. λογισμικό υπολογιστή) 1βι. Πρωτότυπα λογισμικού παιχνιδιών για Η/Υ 1βιι. Άλλα πρωτότυπα λογισμικού λογισμικό που παρήχθη δυνάμει σύμβασης για άλλους υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής πώλησης λογισμικού 2. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τους Η/Υ (11.2) συμβόλαια παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οποία η συμβουλή παρέχεται σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας λύσης στον τομέα της πληροφορικής (ιστοσελίδα βάση δεδομένων ειδική εφαρμογή δίκτυο κλπ.) συμβουλές για θέματα σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική όπως είναι παροχή συμβουλών για την ανάπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) 2α. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με το υλισμικό (hardware) παροχή συμβουλών ή γνώμη εμπειρογνώμονα σε θέματα πληροφορικής που έχουν να κάνουν με το υλισμικό του υπολογιστή (hardware) όπως για παράδειγμα συμβουλές σχετικά με τις προδιαγραφές ή προμήθεια υλισμικού (hardware) υπολογιστή πραγματογνωμοσύνη σε θέματα μου σχετίζονται με το υλισμικό του υπολογιστή (hardware) πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει την εκτίμηση των αναγκών ενός οργανισμού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές την παροχή συμβουλών σχετικά με την αγορά/ προμήθεια λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) την ανάπτυξη ενός 8

9 συγκεκριμένου συστήματος και την εγκατάστασή του υπηρεσίες ολοκλήρωσης συστημάτων υπολογιστή δηλαδή ανάλυση του τρέχοντος πληροφοριακού συστήματος του πελάτη εκτίμηση σχετικά με τις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές αγορά νέου υλισμικού (hardware) και λογισμικού και ο συνδυασμός των νέων και παλαιών συστατικών μερών του συστήματος για τη δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος 2β. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα και λογισμικό παροχή συμβουλών ή γνώμη εμπειρογνώμονα σε θέματα πληροφορικής σχετικά με πληροφοριακά συστήματα και λογισμικό όπως: συμβουλές για θέματα όπως προδιαγραφές και προμήθεια λογισμικού ασφάλεια συστημάτων 2γ. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της πληροφορικής παροχή εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο πελάτης κατά τη χρησιμοποίηση λογισμικού υλισμικού (hardware) ή ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματος όπως: παροχή υποστήριξης στον πελάτη κατά τη χρησιμοποίηση του λογισμικού ή κατά τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης του λογισμικού υπηρεσίες αναβάθμισης και παροχή πρόχειρων διορθώσεων (patches) και επικαιροποιήσεων (updates) παροχή υποστήριξης στον πελάτη κατά τη χρησιμοποίηση του υλισμικού (hardware) ή κατά τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης στο υλισμικό του υπολογιστή συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου και καθαρισμού σε τακτική βάση καθώς και της επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού τεχνική συνδρομή κατά τη μετακίνηση του πληροφοριακού συστήματος ενός πελάτη σε μια καινούρια θέση παροχή υποστήριξης στον πελάτη κατά τη χρησιμοποίηση και εντοπισμό/ αποκατάσταση βλάβης τόσο στο υλισμικό (hardware) όσο και στο λογισμικό ενός υπολογιστή παροχή εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο πελάτης κατά τη χρησιμοποίηση του πληροφοριακού συστήματος όπως είναι οι υπηρεσίες ελέγχου ή εκτίμησης λειτουργιών υπολογιστή. Εξαιρείται η παροχή συμβουλών ή άλλων περαιτέρω συναφών δράσεων συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου αξιολόγησης και τεκμηρίωσης ενός διακομιστή (server) ενός δικτύου ή μίας διαδικασίας αναφορικά με τα συστατικά μέρη δυνατότητες απόδοση ή ασφάλεια υπηρεσίες αποκατάστασης από καταστροφή του Η/Υ 3. Υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών Η/Υ (11.3) υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης της πληροφοριακής υποδομής του πελάτη συμπεριλαμβανομένου του υλισμικού (hardware) του λογισμικού και των δικτύων 3α. Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης επικοινωνιακών δικτύων και του συνδεδεμένου υλισμικού (hardware) για τη διάγνωση προβλημάτων δικτύωσης και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χωρητικότητα και τη χρήση ώστε να διασφαλίζεται η διαχείριση και βελτιστοποίηση της κίνησης του δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες αφορούν επίσης στην εξ αποστάσεως διαχείριση συστημάτων ασφάλειας ή σε άλλες συναφείς υπηρεσίες ασφάλειας 3β. Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων Η/Υ παροχή καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος του πελάτη 4. Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική και τους Η/Υ (11.4) 4α. Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού υπηρεσίες εγκατάστασης των υπολογιστών της κεντρικής μονάδας 4β. Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική και τους Η/Υ που δεν περιλαμβάνοναι αλλού υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων δηλαδή ανάκτηση δεδομένων ενός πελάτη από έναν κατεστραμμένο ή ασταθή σκληρό δίσκο ή άλλο αποθηκευτικό μέσο ή η παροχή εφεδρικού υπολογιστή και αντίγραφου ασφαλείας του λογισμικού σε μια ξεχωριστή θέση έτσι ώστε να μπορέσει ο πελάτης να επανεντοπίσει τα απαραίτητα στοιχεία για την έναρξη και διατήρηση συνήθων αυτοματοποιημένων λειτουργιών σε περίπτωση καταστροφής όπως είναι η φωτιά ή η πλημμύρα υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού άλλες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συναφείς με την πληροφορική που δεν περιλαμβάνοναι αλλού υπηρεσίες προγραμματισμού Η/Υ υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών συναφών με την πληροφορική υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και φιλοξενίας 5. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων καταχώρισής τους και άλλες συναφείς υπηρεσίες (11.5) 5α. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων υπηρεσίες πλήρους επεξεργασίας και εξειδικευμένες εκθέσεις που προκύπτουν από δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί 9

10 από τον πελάτη ή παροχή υπηρεσιών αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και καταχώρισης στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων 5β. Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδας παροχή υποδομής για τη φιλοξενία ιστοσελίδων και συναφών αρχείων σε μια θέση που θα παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο και μπορεί: να περιορίζεται στην αποθήκευση σε έναν μόνο διακομιστή (server) είτε αυτός είναι κοινόχρηστος (shared capacity) είτε είναι για αποκλειστική χρήση (dedicated capacity) χωρίς ο πάροχος της υπηρεσίας να διαχειρίζεται και να ενσωματώνει εφαρμογές λογισμικού (το λογισμικό που φιλοξενείται στον διακομιστή αποτελεί ευθύνη του πελάτη ενώ οι εγγυημένες από τον πάροχο υπηρεσίες είναι τυποποιημένες και περιορισμένου εύρους) να αποτελεί πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη φιλοξενία και διαχείριση ιστοσελίδας και συναφών εφαρμογών. Σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του πακέτου είναι ότι προβλέπεται η διασφάλιση μιας αξιόπιστης ιστοσελίδας και σύνδεσης στο διαδίκτυο που μπορεί να κλιμακώνεται γρήγορα ώστε να διευθετούνται οι διάφορες διακυμάνσεις του φορτίου κυκλοφορίας. Συχνά στο συνολικό πακέτο περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες τροποποίηση κατά παραγγελία (customization) και ολοκλήρωση συστημάτων. Οι εφαρμογές έχουν να κάνουν συχνά με το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέροντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές βιτρίνες ηλεκτρονικά καλάθια αγορών και καταλόγους με προηγμένες και πολυσύνθετες λειτουργίες όπως είναι η επεξεργασία παραγγελιών διεκπεραίωση προμηθειών τιμολόγηση επεξεργασία συναλλαγών διαχείριση πελατειακών σχέσεων και υπηρεσίες ολοκλήρωσης και μετεγκατάστασης για βάσεις και αποθήκες δεδομένων του διακομιστή 5γ. Υπηρεσίες προπαρασκευής (provisioning) εφαρμογών παροχή εφαρμογών μισθωμένου λογισμικού από ένα κεντροποιημένο υπολογιστικό περιβάλλον που παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και διαχείρισης: με ολοκλήρωση στα συστήματα και υποδομή του πελάτη (συχνά οι υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών τροποποίησης κατά παραγγελία (customization) και ολοκλήρωσης συστημάτων προσφέρονται σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες φιλοξενίας και διαχείρισης της εφαρμογής) σε περιπτώσεις όπου η μισθωμένη εφαρμογή δεν είναι ατομικά προσαρμοσμένη για τον πελάτη ούτε ενσωματωμένη με άλλες εφαρμογές του πελάτη (η εφαρμογή είναι συνήθως προσπελάσιμη από τον παγκόσμιο ιστό Word Wide Web. Ένα κοινό παράδειγμα είναι οι ολοκληρωμένες εφαρμογές γραφείου) 5δ. Υπηρεσίες προπαρασκευής (provisioning) για άλλα προϊόντα φιλοξενίας και υποδομών πληροφορικής υπηρεσίες συνεγκατάστασης (collocation services) π.χ. παροχή χώρου εγκατάστασης (rack space) σε μια ασφαλή περιοχή προκειμένου να τοποθετηθούν οι διακομιστές μιας επιχείρησης (η υπηρεσία περιλαμβάνει τον χώρο για το υλισμικό και το λογισμικό του πελάτη σύνδεση με το διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα επικοινωνίας και περιοδική εποπτεία και έλεγχο των διακομιστών. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του λειτουργικού συστήματος του υλισμικού και του λογισμικού) υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης και εποπτείας της αποθήκευσης και της δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων όπως είναι οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων εξ αποστάσεως αποθήκευσης ή υπηρεσίες ιεραρχικής διαχείρισης αρχείων υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων π.χ. διαρκής διαχείριση και εποπτεία δεδομένων ως επιχειρησιακός πόρος (οι υπηρεσίες μπορεί να συμπεριλάβουν την εκτέλεση μοντελοποίησης δεδομένων (data modeling) κινητοποίησης δεδομένων(data mobilization) αντιστοίχιση/ εκλογίκευση δεδομένων (data mapping/ rationalization) εξόρυξης δεδομένων (data mining) και την αρχιτεκτονική συστημάτων) 5ε. Δεδομένα βίντεο συνεχούς ροής 5στ. δεδομένα βίντεο συνεχούς ροής που στέλνονται στο διαδίκτυο Δεδομένα ήχου συνεχούς ροής δεδομένα ήχου συνεχούς ροής που στέλνονται στο διαδίκτυο 5ζ. Διαφημιστικός χώρος ή χρόνος στο διαδίκτυο διαφημιστικός χώρος σε ηλεκτρονικά βιβλία εφημερίδες και περιοδικά 6. Περιεχόμενα δικτυακών πυλών (web portal) (11.6) περιεχόμενο που παρέχεται από πύλες αναζήτησης στον ιστό (web search portals) π.χ. εκτεταμένες βάσεις δεδομένων με διευθύνσεις του διαδικτύου και περιεχόμενο σε τέτοια μορφή που κάνει την αναζήτηση πολύ εύκολη δημοσιοποιημένοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι και λίστες αλληλογραφίας (mailing lists) 7. Υπηρεσίες έκδοσης παιχνιδιών για Η/Υ (11.7) 7α. Πακέτα παιχνιδιών για Η/Υ 7β. Λήψεις (downloads) παιχνιδιών για Η/Υ ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν παιχνίδια υπολογιστή τα οποία είναι δυνατόν να ληφθούν από το διαδίκτυο και αποθηκευτούν σε μια τοπική συσκευή 10

11 7γ. Παιχνίδια online παροχή παιχνιδιών που προορίζονται να παιχτούν στο διαδίκτυο όπως είναι η παροχή: παιχνιδιών ανάληψης ρόλων (RPGs) παιχνιδιών στρατηγικής παιχνιδιών δράσης παιχνιδιών με τράπουλα παιχνιδιών για παιδιά Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή συνδρομής ή πληρωμή ανά παιχνίδι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών online 7δ. Υπηρεσίες αδειοδότησης για το δικαίωμα χρήσης παιχνιδιών Η/Υ υπηρεσίες αδειοδότησης για το δικαίωμα αναπαραγωγής διανομής ή ενσωμάτωσης προγραμμάτων υπολογιστή περιγραφών προγραμμάτων και υλικού υποστήριξης για παιχνίδια υπολογιστή απόκτηση δικαιωμάτων και υπηρεσιών έκδοσης συσκευασμένο (off the shelf) λογισμικό (που πωλείται εκτός διαδικτύου π.χ. σε βιβλιοπωλεία) περιορισμένης εμβέλειας άδειες τελικού χρήστη σαν μέρος πακέτων λογισμικού 8. Υπηρεσίες έκδοσης άλλου λογισμικού (11.8) 8α. Συσκευασμένο λογισμικό συστημάτων και λογισμικό εφαρμογών (11.8.1) 8αι. Συσκευασμένο λογισμικό συστημάτων Περιλαμβάνει: 8αι1. Συσκευασμένα λειτουργικά συστήματα λογισμικό χαμηλού επιπέδου που χειρίζεται την επικοινωνία με το περιφερειακό υλισμικό προγραμματίζει βασικές εργασίες κατανέμει την αποθήκευση και παρουσιάζει ένα προτερόθετο (default) περιβάλλον διεπαφής (interface) στον χρήστη όταν δεν τρέχει καμιά εφαρμογή. Συμπεριλαμβάνει όλα τα συστήματα λειτουργίας πελάτη και δικτύου 8αι2. Συσκευασμένο λογισμικό δικτύου λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο παρακολούθηση και επικοινωνία με τα λειτουργικά συστήματα δίκτυα υπηρεσίες δικτύου βάσεις δεδομένων εφαρμογές αποθήκευσης και δικτυώσεις ενός δικτύου με έναν ολοκληρωμένο και συνεργατικό τρόπο από μια κεντρική θέση. Συμπεριλαμβάνει όλο το λογισμικό διαχείρισης δικτύου λογισμικό διακομιστή (server) και λογισμικό και ενδιάμεσο λογισμικό ασφάλειας και κρυπτογράφησης κλπ. 8αι3. Συσκευασμένο λογισμικό διαχείρισης βάσης δεδομένων συλλογή/ σειρά προγραμμάτων λογισμικού που καθιστούν δυνατή την αποθήκευση τροποποίηση και εξαγωγή πληροφοριών από μια βάση δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη συστημάτων διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMSs) από μικρά συστήματα που τρέχουν σε υπολογιστές μέχρι τεράστια συστήματα που λειτουργούν σε κεντρικούς υπολογιστές π.χ. Oracle 8αι4. Συσκευασμένα εργαλεία ανάπτυξης και λογισμικό προγραμματισμού γλωσσών λογισμικό που χρησιμοποιείται για να συνδράμει την ανάπτυξη και/ ή συγγραφή ηλεκτρονικών προγραμμάτων. Επίσης προϊόντα λογισμικού που στηρίζουν τον επαγγελματία εκδότη λογισμικού στον σχεδιασμό ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων και λύσεων λογισμικού 8αιι. Συσκευασμένο λογισμικό εφαρμογής Περιλαμβάνει: 8αιι1. Συσκευασμένες εφαρμογές για γενική επιχειρηματική παραγωγικότητα και εφαρμογές για οικιακή χρήση Περιλαμβάνει: λογισμικό που χρησιμοποιείται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ή στο σπίτι για διασκέδαση ή για εκπαιδευτικούς επιμορφωτικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνει σειρές εφαρμογών γραφείου όπως είναι οι επεξεργαστές κειμένου word μεγάλα λογιστικά φύλλα απλές βάσεις δεδομένων εφαρμογές γραφικών λογισμικό διαχείρισης έργου λογισμικό εκπαίδευσης με βάση τον υπολογιστή επιμόρφωση στο σπίτι κλπ.) 8αιι2. Συσκευασμένο λογισμικό άλλων εφαρμογών λογισμικό διακλαδικών εφαρμογών π.χ. λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί και/ ή διαχειρίζεται μια συγκεκριμένη επιχειρηματική λειτουργία ή διαδικασία που δεν είναι μοναδική για έναν συγκεκριμένο κλάδο (τομέα επιχειρηματικότητας). (Συμπεριλαμβάνει λογισμικό επαγγελματικής λογιστικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 11

12 λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS λογισμικό σχεδιασμού ιστοσελίδων κλπ.) λογισμικό κάθετης αγοράς π.χ. λογισμικό που εκτελεί μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών λειτουργιών για έναν συγκεκριμένο κλάδο όπως π.χ. μεταποίηση λιανικό εμπόριο υγεία μηχανολογία εστιατόρια κλπ. λογισμικό βοηθητικών προγραμμάτων π.χ. ένα μικρό υπολογιστικό πρόγραμμα που εκτελεί μια πολύ ειδική εργασία όπως είναι τα προγράμματα συμπίεσης αντιϊικά μηχανές αναζήτησης γραμματοσειρές προγράμματα προβολής αρχείων και λογισμικό αναγνώρισης φωνής (τα βοηθητικά προγράμματα διαφέρουν από το λογισμικό άλλων εφαρμογών ως προς το μέγεθος κόστος και πολυπλοκότητα) λογισμικό εφαρμογών που δεν περιλαμβάνεται αλλού 8β. Λήψεις λογισμικού (software downloads) και λογισμικό online (11.8.2) 8βι. Λήψεις λογισμικού (software downloads) ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν λογισμικό που μπορεί να ληφθεί και αποθηκευτεί σε μία τοπική συσκευή για μετέπειτα εκτέλεση/ εγκατάσταση 8βι1. Λήψεις λογισμικού συστημάτων 8βι2. Λήψεις λογισμικού εφαρμογών 8βιι. Λογισμικό online λογισμικό που προορίζεται για online εκτέλεση παιχνίδια online λήψεις λογισμικού υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών online 8γ. Υπηρεσίες αδειοδότησης για το δικαίωμα χρήσης λογισμικού Η/Υ (11.8.3) υπηρεσίες αδειοδότησης για το δικαίωμα αναπαραγωγής διανομής ή ενσωμάτωσης προγραμμάτων υπολογιστή περιγραφών προγραμμάτων και υλικού υποστήριξης τόσο για συστήματα όσο και λογισμικό εφαρμογών. Αυτό ισχύει για διάφορα επίπεδα δικαιωμάτων άδειας: δικαιώματα αναπαραγωγής και διανομής λογισμικού δικαιώματα χρησιμοποίησης συστατικών μερών λογισμικού για τη δημιουργία άλλων προϊόντων λογισμικού περιορισμένες άδειες τελικού χρήστη σαν μέρος του πακέτου λογισμικού 9. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού (11.9) Περιλαμβάνονται υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού 10. Μεταπώληση προϊόντων πληροφορικής (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) (11.10) Περιλαμβάνεται κάθε μεταπώληση λογισμικού και υλισμικού (hardware) που δεν αναπτύσσεται από την επιχείρηση Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔIAΦHMIΣHΣ (73.1) 1. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης (11.1) υπηρεσίες πώλησης ή εκμίσθωσης του διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με βάση αμοιβή ή συμβόλαιο υπηρεσίες αγοράς διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από τα διαφημιστικά γραφεία των μέσων ενημέρωσης (services of media buying agencies) τα οποία αγοράζουν από τα μέσα ενημέρωσης διαφημιστικό χώρο ή χρόνο για λογαριασμό των διαφημιστών ή των διαφημιστικών γραφείων υπηρεσίες επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων 1α. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στα έντυπα μέσα ενημέρωσης με αμοιβή ή βάσει σύμβασης (11.1.1) Εξαιρείται: πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στα έντυπα μέσα από εκδότες 1β. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης (11.1.2) Εξαιρείται: πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο από τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εταιρείες 1γ. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο (internet) με αμοιβή ή βάσει σύμβασης (11.1.3) 1δ. Πώληση διαφήμισης για εκδηλώσεις (11.1.4) πώληση δικαιωμάτων επωνυμίας για αθλητικούς αγώνες στάδια κλπ. 12

13 1ε. Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης (11.1.5) πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε υπαίθριες πινακίδες διαφημίσεων κτίρια οχήματα κλπ. πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης εκτός των online πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε βίντεο και κινηματογραφικές ταινίες (τοποθέτηση του προϊόντος) 2. Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία (11.2) 2α. Πλήρεις υπηρεσίες διαφήμισης (full service advertising) (11.2.1) παροχή ενός ολοκληρωμένου συνόλου διαφημιστικών υπηρεσιών όπου συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες σχεδιασμού δημιουργίας και εκτέλεσης όπως: επιλογή των μέσων ενημέρωσης που θα χρησιμοποιηθούν σχεδιασμός των διαφημίσεων των εικόνων των αφισών κλπ. συγγραφή σεναρίων για διαφημιστικές ταινίες τοποθέτησή τους στα μέσα ενημέρωσης σχεδιασμός (χωρίς παραγωγή) των διαφημιστικών αντικειμένων ή φιλμ διοργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών (διαφημιστική καμπάνια) άμεσης προώθησης (direct marketing) ή άμεσης ταχυδρόμησης (direct mailing) παραγωγή και υλοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών κινηματογραφικών ταινιών υπηρεσίες δημόσιων σχέσεων υπηρεσίες έρευνας αγοράς φωτογραφικές υπηρεσίες συναφείς με τη διαφήμιση 2β. Υπηρεσίες άμεσης προώθησης και αποστολής (direct marketing and direct mailing) (11.2.2) η ανάπτυξη και οργάνωση της διαφημιστικής εκστρατείας (καμπάνιας) άμεσης προώθησης δηλαδή αποστολή και προώθηση των διαφημιστικών μηνυμάτων κατευθείαν στους καταναλωτές αντί στα μέσα ενημέρωσης Περιλαμβάνονται μέθοδοι όπως άμεση ταχυδρόμηση (direct mailing) και τηλεπωλήσεις (telemarketing) 2γ. Υπηρεσίες σχεδιασμού του δημιουργικού της διαφήμισης (advertising design) και ανάπτυξης της διαφημιστικής ιδέας (concept development) (11.2.3) δημιουργία της βασικής ιδέας για μια διαφήμιση προσχεδιασμός κειμένου σχεδιασμός και στήσιμο του περιγράμματος (layout) μιας έντυπης διαφήμισης εικονογράφηση αφίσες συγγραφή σεναρίων για διαφημιστικές ταινίες 2δ. Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης (11.2.4) εναέριες διαφημιστικές υπηρεσίες υπηρεσίες διανομής δωρεάν δειγμάτων και άλλου διαφημιστικού υλικού διαφημιστικές υπηρεσίες επίδειξης και παρουσίασης στα σημεία πώλησης υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων (εάν δεν έχουν δοθεί εντολές) δημοσίευση εμπορικού διαφημιστικού υλικού υπηρεσίες πρακτορείων μοντέλων υπηρεσίες ταχυδρομικής αποστολής διαφημιστικού υλικού υπηρεσίες τηλεπωλήσεων (telemarketing) υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (78) 1. Υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας (11.1) 1α. Υπηρεσίες ευρέσεως ανώτερων στελεχών (executive search services) (11.1.1) εξειδικευμένες υπηρεσίες ευρέσεως και πρόσληψης που περιορίζονται στην πλήρωση κενών επαγγελματικών θέσεων για υψηλά αμειβόμενα διευθυντικά στελέχη ή ανώτερα εκτελεστικά στελέχη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη Περιλαμβάνονται επίσης: διενέργεια λεπτομερών συνεντεύξεων με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας του πελάτη ανάπτυξη εργασιακού προφίλ διεξαγωγή αρχικής έρευνας και διαφημιστικών δράσεων για τον εντοπισμό πιθανών υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης δοκιμασία αξιολόγηση πιθανών υποψηφίων προετοιμασία σύνταξη και παρουσίαση μιας εμπιστευτικής λίστας υποψηφίων που συγκεντρώνουν πολλά προσόντα και συζήτηση με τον πελάτη σχετικά με τη λίστα αυτή διευθέτηση των συναντήσεων για τις συνεντεύξεις διαπραγμάτευση αποδοχών και παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης (follow-up) μετά την πρόσληψη. Ο μελλοντικός υπάλληλος/ πελάτης αποφασίζει ποιον υποψήφιο θα προσλάβει. Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καταβάλλεται είτε ο υποψήφιος προσλαμβάνεται είτε όχι. Αυτή η υπηρεσία είναι και ως παρακρατηθείσα έρευνα (retained research) online υπηρεσίες ευρέσεως ανώτερων στελεχών 13

14 1β. Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού εκτός από τις υπηρεσίες ευρέσεως ανώτερων στελεχών (11.1.2) δοκιμασία έλεγχος συνέντευξη εξακρίβωση συστάσεων του υποψηφίου αξιολόγηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πιθανούς υποψηφίους (υπαλλήλους) πρόσληψη επιλογή και παραπομπή των υποψηφίων στον πελάτη για την κάλυψη θέσεων εργασίας σε μόνιμη βάση (αορίστου χρόνου) Οι υπηρεσίες μπορεί να παρασχεθούν από τους μελλοντικούς εργοδότες ή τους πιθανούς υπαλλήλους. Ο υποψήφιος επιλέγεται και προσλαμβάνεται από τον πιθανό (μελλοντικό) εργοδότη. Καταβάλλεται σχετική αμοιβή στην εταιρεία ευρέσεως προσωπικού μόνο σε περίπτωση που ο υποψήφιος προσληφθεί τοποθετηθεί. Αυτή η υποκατηγορία συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης πρόσληψης για μια ευρεία γκάμα επαγγελμάτων από υπαλλήλους χαμηλού επιπέδου μέχρι διοικητικούς υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στελεχών πλην εκείνων που προσλαμβάνονται μέσω της μεθόδου της παρακρατηθείσας έρευνας (retained research) και αφορά προσλήψεις τοποθετήσεις για θέσεις εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό Περιλαμβάνονται επίσης: online υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού υπηρεσίες γραφείων ή πρακτορείων εξεύρεσης καλλιτεχνών για κινηματογραφικά τηλεοπτικά και θεατρικά έργα και θεάματα (casting) όπως είναι τα γραφεία διανομής θεατρικών ρόλων υπηρεσίες προσωπικών θεατρικών ή καλλιτεχνικών πρακτόρων ή γραφείων 2. Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας (11.2) υπηρεσίες στελέχωσης για την εύρεση προσωπικού για θέσεις προσωρινής εργασίας Η εταιρεία προσωρινής στελέχωσης μισθώνει ή προσλαμβάνει τους δικούς της υπαλλήλους και τους παρέχει στους πελάτες (ή τους μεταθέτει στον πελάτη) με σκοπό να συνδράμουν ή να συμπληρώσουν το εργατικό δυναμικό του πελάτη σε περιπτώσεις όπως απουσία υπαλλήλου προσωρινές ελλείψεις αναφορικά με απαιτούμενα προσόντα δεξιότητες εποχιακός φόρτος εργασίας και τέλος σε περιπτώσεις εξειδικευμένων έργων και αποστολών. Οι υπάλληλοι υπάγονται μισθολογικά στην εταιρεία προσωρινής στελέχωσης η οποία είναι νομικά υπεύθυνη για τις πράξεις αυτών των υπαλλήλων όμως κατά τον χρόνο εργασίας τους αυτοί οι υπάλληλοι βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία επίβλεψη του πελάτη. Η εταιρεία προσωρινής στελέχωσης προσδιορίζει τις αμοιβές επιδόματα κλπ. του υπαλλήλου 2α. Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για προσωπικό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (11.2.1) υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για την παροχή προσωπικού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών όπως είναι προσωπικό για υποστήριξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ανάπτυξη λογισμικού και επεξεργασία δεδομένων κλπ. 2β. Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για άλλους υπαλλήλους γραφείου (11.2.2) υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για παροχή βοηθητικού προσωπικού γραφείου όπως είναι οι γραμματείς υπάλληλοι λογιστές δακτυλογράφοι κλπ. 2γ. Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για τη διάθεση προσωπικού σε εμπορικές εταιρείες (11.2.3) υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης προσωπικού για τη διάθεση υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πωλήσεις ή σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης όπως προσωπικό λιανικής/ χονδρικής πώλησης πωλητές κλπ. 2δ. Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για τη διάθεση προσωπικού για τους τομείς των μεταφορών αποθήκευσης εμπορευμάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και για τη διάθεση βιομηχανικών εργατών (11.2.4) υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για τη διάθεση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού για αποθήκευση εμπορευμάτων διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) ή διάθεση βιομηχανικών εργατών όπως είναι εργάτες για κατασκευές εργάτες συντήρησης οδηγοί συναρμολογητές χειριστές μηχανημάτων εργάτες γενικά προσωπικό για μετακομίσεις φορτώσεις εκφορτώσεις κλπ. 2ε. Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για τη διάθεση προσωπικού ξενοδοχείων και εστιατορίων (11.2.5) υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για τη διάθεση ξενοδοχοϋπαλλήλων και υπαλλήλων εστιατορίου όπως είναι οι μάγειροι υπάλληλοι υποδοχής (receptionist) 2στ. Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για τη διάθεση ιατρικού προσωπικού κλπ. (11.2.6) υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης προσωπικού για τη διάθεση ιατρών και άλλου ιατρικού προσωπικού 2ζ. Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για τη διάθεση άλλου προσωπικού (11.2.7) υπηρεσίες προσωρινής στελέχωσης για τη διάθεση δασκάλων καθηγητών διευθυντικών στελεχών και άλλου προσωπικού που δεν περιλαμβάνεται αλλού 14

15 3. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού (11.3) παροχή υπηρεσιών στελέχωσης σε συνδυασμό με την επίβλεψη και τη λειτουργία της επιχείρησης (βλέπε την κατηγορία στον αντίστοιχο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας αυτής της επιχείρησης) παροχή υπηρεσιών στελέχωσης μόνο για μια συγκεκριμένη θέση λειτουργία (βλέπε την κατηγορία στον αντίστοιχο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για αυτή τη θέση) υπηρεσίες για τη διάθεση προσωπικού για εκτεταμένες αναθέσεις εργασιών Σύμφωνα με τους όρους αυτής της ρύθμισης συμφωνίας ο πελάτης μπορεί να προσλάβει το άτομο ή τα άτομα που έχουν προσληφθεί από την εταιρεία ευρέσεως προσωπικού ή να μεταφέρει μέρος του εργασιακού τους φορτίου στην εταιρεία ευρέσεως προσωπικού. Οι υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου εντάσσονται στους μισθολογικούς καταλόγους της εταιρείας ευρέσεως προσωπικού η οποία είναι και νομικά υπεύθυνη για τις πράξεις τους όμως όταν εργάζονται είναι υπό την επίβλεψη του πελάτη. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει εκμίσθωση εργασίας εκμίσθωση προσωπικού εκμίσθωση υπαλλήλων παρατεταμένη στελέχωση και καταχώριση στο μισθολόγιο των υπαλλήλων παροχή άλλων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για προσωπικό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών υπηρεσίες στελέχωσης και διαχείρισης για τη διάθεση προσωπικού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών όπως είναι το προσωπικό για υποστήριξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων για ανάπτυξη λογισμικού και επεξεργασία δεδομένων κλπ. παροχή άλλων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για τη διάθεση βοηθητικών υπαλλήλων γραφείου υπηρεσίες στελέχωσης και διαχείρισης για τη διάθεση άλλων βοηθητικών υπαλλήλων γραφείου όπως είναι οι γραμματείς υπάλληλοι λογιστές δακτυλογράφοι κλπ. παροχή άλλων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για εμπορικό προσωπικό παροχή άλλων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για προσωπικό στους τομείς των μεταφορών αποθήκευσης εμπορευμάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και βιομηχανίας υπηρεσίες στελέχωσης και διαχείρισης για τη διάθεση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού στους τομείς των μεταφορών αποθήκευσης εμπορευμάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και βιομηχανίας όπως είναι εργάτες για κατασκευές εργάτες στον τομέα συντήρησης οδηγοί οχημάτων τεχνίτες συναρμολογητές (μονταδόροι) χειριστές στα μηχανήματα απλοί ανειδίκευτοι εργάτες εργάτες για μετακομίσεις φορτώσεις εκφορτώσεις κλπ. παροχή άλλων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για προσωπικό ξενοδοχείων και εστιατορίων υπηρεσίες στελέχωσης και διαχείρισης για τη διάθεση προσωπικού ξενοδοχείων και εστιατορίων όπως είναι μάγειροι σερβιτόροι υπάλληλοι υποδοχής στα ξενοδοχεία (receptionist) κλπ. παροχή άλλων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για διάθεση ιατρικού προσωπικού παροχή άλλων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται αλλού υπηρεσίες στελέχωσης και διαχείρισης για τη διάθεση δασκάλων καθηγητών διευθυντικών στελεχών και άλλου προσωπικού που δεν περιλαμβάνεται αλλού. 15

16 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Ρ Ω Τ Η Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 3 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠO PIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 79XXXXXX

CPV κωδικοί «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 79XXXXXX CPV κωδικοί «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 79XXXXXX CODE 79000000-4 EL Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραλαβή του

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραλαβή του ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠOPIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY EMΠOPIOY Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ τρίμηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γ 20 Η εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5711/02-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5711/02-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5711/02-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020 ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020 Εισηγητής Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Συνιδρυτής, Γενικός Διευθυντής PK Consulting Group Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 9, 546 29 Tηλ: +30 2310 512 409

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4592 /04-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Λειτουργία Ηλεκτρονικής Επιχείρησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. για. Παροχή Άδειας Χρήσης/ Αναπαραγωγής Πληροφοριών. από. Εντύπους Ναυτικούς Χάρτες & Εκδόσεις. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ

Α Ι Τ Η Σ Η. για. Παροχή Άδειας Χρήσης/ Αναπαραγωγής Πληροφοριών. από. Εντύπους Ναυτικούς Χάρτες & Εκδόσεις. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Α Ι Τ Η Σ Η για Παροχή Άδειας Χρήσης/ Αναπαραγωγής Πληροφοριών από Εντύπους Ναυτικούς Χάρτες & Εκδόσεις Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ (για την δημιουργία παράγωγων προϊόντων) Hellenic Navy Hydrographic Service

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Tο ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του

Tο ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠOPIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY EMΠOPIOY Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Δεκεμβρίου 2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» Αρ. Πρωτ.: ΕΞ-22/27-01-2014 Αθήνα, 27/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» Μετά την έγκριση του έργου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIM Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: 400 συνεντεύξεις Ημερομηνία διεξαγωγής: Μάρτιος 2015 Κάλυψη: Επιλογή δείγματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Το Μοντέλο της Συμπεριφοράς των Καταναλωτών στο Η.Ε. Τύποι Καταναλωτών ανεξάρτητοι και μεμονωμένοι καταναλωτές, στους οποίους στοχεύουν τα ΜΜΕ οργανισμοί-αγοραστές αγοραστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη:

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη: Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος Με την υποστήριξη: Ubifrance UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2019 / 25-04-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), β) τον Νόμο 2783/2000, ΦΕΚ Α 1/7-1-2000

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα