ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Από τον Ιούλιο στην Ευρώπη, οι κανονισμοί κατασκευής στις μεταλλικές κατασκευές αλλάζουν. Είστε έτοιμοι; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία που θα έχει ισχή από την 1 η Ιουλίου όλοι οι κατασκευαστές μεταλλικών κτιρίων αλλά και αυτοί που εκτελούν διαδικασίες ανέγερσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ

2 Τι είναι το πρότυπο ΕΝ 1090; Το ΕΝ 1090 είναι μια σειρά από Ευρωπαϊκά πρότυπα που ορίζουν τους κανόνες της κατασκευής και συναρμολόγησης χαλύβδινων και αλουμινένιων δομών. Το ΕΝ 1090 αποτελείται από τρία μέρη: -1. ΕΝ Απαιτήσεις συμμόρφωσης για τα δομικά στοιχεία (Σήμανση CE, πιστοποιημένο ΕΠΕ, (Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου)) -2. ΕΝ Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση κατασκευών από χάλυβα -3. ΕΝ Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση κατασκευών από αλουμίνιο Το πρότυπο EN απαιτεί ο μελετητής του έργου να καθορίζει το επίπεδο του ελέγχου της ποιότητας στη διαδικασία κατασκευής, και αυτό ονομάζεται Execution Class (EXC). Τα επίπεδα ελέγχου κυμαίνονται από EXC 1 έως EXC 4, με το επίπεδο EXC1 να είναι το λιγότερο απαιτητικό και το επίπεδο EXC4 το πιο απαιτητικό. Οι εργασίες που αναφέρονται στο κάθε επίπεδο είναι χονδρικά οι ακόλουθες: EXC 1 Φάρμες. EXC 2 Κτίρια κατοικιών και γραφείων. Αφορά το προεπιλεγμένο επίπεδο ελέγχου όταν αυτό είναι απροσδιόριστο. EXC 3 - Γέφυρες και άλλες δομές που εκτίθενται σε κόπωση. EXC 4 - Ειδικές κατασκευές, όπως γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ. Για την πλειοψηφία των κτιρίων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, το επίπεδο EXC 2 θα είναι το κατάλληλο. Για την πιστοποίηση κάποιου κατασκευαστή με το EN θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα 5 βήματα: 1. Έρευνα πληροφοριών, Το πρότυπο ΕΝ 1090 πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για όλα τα είδη μεταλλικών κατασκευών: 89/106/ΕΟΚ, και επομένως απαιτείται η εξοικείωση με αυτό. Βρείτε το επίπεδο ελέγχου (EXC). Το πρότυπο EN δίνει τη δυνατότητα σε κατασκευαστές να καθορίσουν το επίπεδο ελέγχου σύμφωνα με την δυνατότητα της παραγωγής τους. Αυτό είναι ένα κύριο βήμα, διότι οι τεχνικές προδιαγραφές εξαρτώνται από το επίπεδο ελέγχου. 2. Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου (FPC), Η εισαγωγή ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3834: Αποθήκευση και ιχνηλασιμότητα κομματιών, βαθμονόμηση (calibration) μηχανημάτων συγκόλλησης, τα προσόντα του προσωπικού και άλλα. Ένα υπάρχον σύστημα πιστοποίησης κατά ISO 9001 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά. 3. Η κατάρτιση του προσωπικού, Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει: Πιστοποιημένους συγκολλητές. Συντονιστές των εργασιών συγκόλλησης (IWS, IWT, IWE). 2

3 4. Κατάρτιση WPS, Για να πιστοποιηθεί, ένας κατασκευαστής θα πρέπει να έχει το έγγραφο Προδιαγραφών Διαδικασιών Συγκόλλησης (WPS), στο οποίο όλα τα βήματα συγκόλλησης είναι εισηγμένα (παράμετροι συγκόλλησης, πάσα συγκόλλησης, αέριο συγκόλλησης, αναλώσιμα...). Το WPS σχεδιάζεται σε συνάρτηση με το πεδίο εφαρμογής του PQR. 5. Έλεγχος, Ένας κατάλληλος οργανισμός θα ελέγχει όλες τις διαδικασίες. Η πιστοποίηση ΕΝ 1090 θα παραδίδεται μόνο όταν εφαρμόζονται και τα παραπάνω 4 βήματα. Η πιστοποίηση EN-1090 θα δώσει το δικαίωμα να χρησιμοποιείται το σήμα CE σε όλα τα μεταλλικά προϊόντα που το εργοστάσιο θέλει να εμπορευματοποιήσει στην Ευρώπη Ένωση. Τι είναι το έγγραφο WPS Το WPS περιλαμβάνει οδηγίες συγκόλλησης. Σχεδιάζεται ώστε να βοηθά στην εξασφάλιση της ποιότητας των συγκολλημένων προϊόντων καθώς και τις μελλοντικές αναπαραγωγές του προϊόντος. Παράμετροι συγκόλλησης όπως η σχεδίαση συνδέσμων, η θέση συγκόλλησης, τα μέταλλα βάσης, το ρεύμα συγκόλλησης, τα υλικά συγκόλλησης (π.χ. τύπος ηλεκτροδίων), η μέθοδος συγκόλλησης, το αέριο, η προθέρμανση είναι όλα λεπτομερώς καταγεγραμμένα στο έγγραφο WPS. Το WPS εξηγεί τους κανόνες και τις λεπτομέρειες των δοκιμών και πώς τα κομμάτια πρέπει να συναρμολογηθούν. Με απλά λόγια, ένα WPS είναι μια «Βίβλος» για τους συγκολλητές ώστε να παράγουν συγκολλημένα προϊόντα με την ίδια ποιότητα ξανά και ξανά. Το PQR είναι ένα άλλο έγγραφο που αναφέρεται επίσης στην συγκόλληση. Ωστόσο, σε αντίθεση με το WPS, σκοπός του PQR είναι να χρησιμεύσει ως μια λίστα ελέγχου ή καταγραφή της συμμόρφωσης όσον αφορά τις απαιτήσεις μιας κατάλληλης διαδικασίας συγκόλλησης. Έτσι χρησιμοποιεί τις παραμέτρους που αναφέρονται στο WPS ώστε να δείξει αν επιβεβαιώνεται το πρότυπο ή όχι. Το PQR καλύπτει όλες τις παραμέτρους συγκόλλησης του WPS. Επιπλέον, περιλαμβάνει ορισμένες παρατηρήσεις ή άλλα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες συγκόλλησης και συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές θα πρέπει να γίνουν από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό και κάποιες από αυτές είναι ο οπτικός έλεγχος, η δοκιμή κάμψης, η δοκιμή εφελκυσμού, ο έλεγχος με ραδιογραφία, ο έλεγχος με υπέρηχους, ο έλεγχος με διείσδυση κ.α Στο PQR αναγράφονται πληροφορίες, όπως το όνομα του συγκολλητή και το όνομα του αρμόδιου επιθεωρητή. Αρμόδιοι ή πιστοποιημένοι μηχανικοί ετοιμάζουν το PQR και το υποβάλλουν στα ενδιαφερόμενα άτομα. Κατόπιν ο επιθεωρητής είναι αυτός που θα εγκρίνει την εταιρεία και τα προϊόντα της στην αγορά. WPS. Το PQR θεωρείται ως συμπληρωματικό του WPS, επειδή αυτό χρησιμοποιείται για την δημιουργία του 3

4 Kemppi: Ένα βήμα πιο μπροστά σε όλο τον κόσμο Η εταιρεία Kemppi είναι ο πρώτος κατασκευαστής μηχανών συγκόλλησης στον κόσμο που προσφέρει πακέτα WPS που υποστηρίζουν τα συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα των εργοστασίων και εργοταξίων, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για σαφείς και απλές οδηγίες. Τα πακέτα αυτά είναι έγκυρα για εργοστάσια ή εργοτάξια που υφίστανται στον ίδιο τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο. Έτσι δεν χρειάζεται ξεχωριστή άδεια για κάθε διαθέσιμη μηχανή συγκόλλησης. Τα WPS του Kemppi, τόσο για συγκολλήσεις MIG / MAG όσο και για συγκολλήσεις ηλεκτροδίου (MMA), είναι συμβατά με όλες τις μάρκες μηχανών συγκόλλησης (Universal). Ένας πολυποίκιλος στόλος μηχανημάτων συγκόλλησης δεν αποτελεί πρόβλημα αν χρησιμοποιείτε τα WPS του Kemppi. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα μηχανήματα που διαθέτετε. Τα WPS της εταιρείας Kemppi συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο EN ISO και μπορούν να χρησιμοποιούνται για μεταλλικές κατασκευές στα επίπεδα ελέγχου Exc1 και EXC2 σύμφωνα με το πρότυπο EN Η εταιρεία Kemppi μπορεί να αναπτύξει WPS ανά περίπτωση (custom made) επειδή είναι ο πρώτος κατασκευαστής μηχανών συγκόλλησης στον κόσμο, του οποίου οι εργασίες συγκόλλησης είναι πιστοποιημένες με ISO Αυτό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ικανότητας του Kemppi να αναπτύσσει και να προσφέρει πακέτα WPS ανεξάρτητα των υπολοίπων δραστηριοτήτων του, που καθιστά τις υπηρεσίες του γρήγορες και εξαιρετικές. Universal πακέτο WPS για συγκολλήσεις σύρματος (MIG/MAG) Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο περιέχει 84 WPS για MIG / MAG, που είναι συμβατά με όλες τις συσκευές συγκόλλησης σύρματος. Τα WPS αυτά είναι επίσης έγκυρα όταν ισχύουν απαιτήσεις αντοχής σε κρούση, και καλύπτουν μερικά από τα πιο κοινά σύρματα. Universal πακέτο WPS για συγκολλήσεις ηλεκτροδίου (MMA) Το πακέτο WPS για συγκολλήσεις ηλεκτροδίου είναι το πρώτο στον κόσμο για το απαιτητικό περιβάλλον των εργοταξίων. Περιέχει 28 WPS, που είναι συμβατά με όλες τις συσκευές συγκόλλησης ηλεκτροδίου. Είναι επίσης έγκυρα όταν ισχύουν απαιτήσεις αντοχής σε κρούση και προσφέρουν χρήσιμες και πρακτικές οδηγίες για την συγκόλληση αντηρίδων σύνδεσης. 4

5 Κλασική μέθοδος έκδοσης WPS μέσω αρμοδίων εταιρειών ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα συσκευασίας Η συσκευασία περιέχει ένα ντοσιέ και ένα USB stick. Το ντοσιέ περιέχει την EULA(Άδεια χρήσης τελικού χρήστη), οδηγίες για την εγγραφή και τη χρήση, τον σειριακό αριθμό του πακέτου και τα πλαστικοποιημένα έγγραφα WPS. Το USB stick περιέχει τα έγγραφα WPS ηλεκτρονική μορφή και ένα link αναβάθμισης. Πλεονεκτήματα χρήσης των πακέτων WPS της εταιρείας Kemppi Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος! Δείτε την επόμενη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Η ανάπτυξη των WPS απαιτεί βαθιά γνώση και εμπειρία των ευρωπαϊκών προτύπων και ερμηνεία αυτών. Τα WPS του Kemppi καλύπτουν τόσο τη συγκόλληση σύρματος (MIG / MAG) όσο και τη συγκόλληση ηλεκτροδίου (MMA). Τα WPS για συγκόλληση MIG / MAG καλύπτουν επίσης και την παλμική συγκόλληση. Τα WPS της εταιρείας Kemppi για συγκόλληση MMA και MIG/MAG είναι κατάλληλα για όλες τις μάρκες μηχανών συγκόλλησης. Τα WPS της εταιρείας Kemppi για συγκόλληση MMA και MIG/MAG είναι επίσης έγκυρα όταν ισχύουν απαιτήσεις αντοχής σε κρούση. Τα WPS για συγκόλληση ΜΜΑ προσφέρουν πρακτικές πληροφορίες για τη συγκόλληση αντηρίδων σύνδεσης. Οι online υπηρεσίες του Kemppi σας βοηθούν να διαχειριστείτε τα WPS και τα WPQR και παρέχουν νέες γλώσσες και αναθεωρήσεις των WPS. Παράδειγμα συγκριτικού υπολογισμού κόστους μεταξύ ενός πακέτου WPS και κλασικής μεθόδου δοκιμίων για συγκόλληση ηλεκτροδίου Έργο Αποτελείται από Νούμερο Δοκιμές συγκολλήσεων Διαχείριση προγράμματος και ανάπτυξη WPS Υλικά(μέταλλα δοκιμίων, αναλώσιμα), Συγκολλήσεις(εργατοώρες), έλεγχοι (π.χ. μη καταστροφικοί έλεγχοι NDT), επίβλεψη έργου, έκδοση PQR Συντονισμός στις εργασίες συγκόλλησης. Τιμή ανά δοκιμή (Μέση τιμή ΕΕ) Σύνολο 24 δοκιμές εργατοώρες Σύνολο τιμής Ενδεικτικό κόστος WPS 950 Kemppi Εξοικονόμηση

6 6

7 7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 1 / 16 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα» Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΑ.ΠΙ.Σ) Έκδοση : 03 Συντάχθηκε από : Ν.KOYΣΙΔΗΣ Ημερομηνία έκδοσης : 18.07.2014 Ελέγχθηκε από : Μ. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ Ελέγχθηκε από Δ.Δ.Π : Α. ΖΟΥΛΟΣ Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα