Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας"

Transcript

1 Σήµανση -CE Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα Μηχανική Αντοχή Ασφαλής Χρήση Εξοικονόµηση Ενέργειας

2 Ο ρόλος του Σύγχρονου Κατασκευαστή Καλός Τεχνίτης Γνώστης του αντικειµένου + Κατασκευαστικό µε οργάνωση, FPC ή ISO Σύγχρονος Κατασκευαστής

3 Ταυτότητα του προϊόντος Καταγραφή των παραγωγικών διαδικασιών Έλεγχος σε όλα τα επίπεδα ιορθωτικές κινήσεις Τυποποίηση σε όλα τα επίπεδα Ικανότητα µέτρησης της Ποιότητας

4 Τι είναι η σήµανση CE; Το σύµβολο CE είναι τα αρχικά των Γαλλικών λέξεων Communautes Europenes που σηµαίνουν Ευρωπαϊκή Ένωση Ησήµανση CE σε ένα προϊόν βεβαιώνει ότι το προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νοµοθεσίας Την ευθύνη της συµµόρφωσης του προϊόντος και εποµένως της σήµανσης CE έχει ο κατασκευαστής Ησήµανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν µπορεί να κυκλοφορήσει νόµιµα στην Ευρωπαϊκή αγορά

5 Συνοπτική διαδικασία σήµανσης CE ήλωση Συµµόρφωσης + Αρχικές οκιµές Τύπου (ITT) + Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) Σήµανση CE

6 ήλωση Συµµόρφωσης Βεβαίωση Αξιολόγησης του προϊόντος από κοινοποιηµένο φορέα Καταγραφή των Τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος Η δήλωση συµµόρφωσης επιτρέπει στον κατασκευαστή να τοποθετεί τη σήµανση CE στο προϊόν του (ή σε στερεωµένη στο προϊόν ετικέτα, ή στη συσκευασία του ή στα συνοδευτικά έγγραφα) Υπεύθυνος για την δήλωση συµµόρφωσης είναι ο κατασκευαστής

7 Προϋποθέσεις συµµόρφωσης; Να έχω πιστοποιητικά από Αρχικές οκιµές Τύπου (ITT) Να εφαρµόζω στην επιχείρησή µου ένα Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής (FPC)

8 Αρχικες οκιµές Τύπου (ITT) Ποιός είναι υπεύθυνος να τις κάνει: Ο ίδιος ο κατασκευαστής ή Μια οµάδα κατασκευαστών ή Ο παραγωγός του συστήµατος Πού γίνονται: Σε διαπιστευµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση εργαστήρια (ΕΚΑΝΑΛ, IFT Rosenheim, CSTB, κ.α.)

9 Αποδεικτικό Επιδόσεων ή Πιστοποιητικό οκιµές σε: Αεροπερατότητα Υδατοστεγανότητα Αντοχή σε ανεµοπίεση Αντοχή σε κρούση Θερµοπερατότητα Ηχοµείωση

10 Τεχνικά Εγχειρίδια Οδηγίες κατασκευής των σειρών Οδηγίες τοποθέτησης Οδηγίες συντήρησης

11 Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) Επιχείρηση µε ISO 9001 έχει Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής Χρειάζεται µόνο ενηµέρωσή του ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Καταµερισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων Εξοπλισµός και όργανα ελέγχου Παραγωγικές διαδικασίες ιαχείριση εισερχόµενων υλικών Κτιριακές υποδοµές Προσόντα εργαζοµένων Εκπαίδευση εργαζοµένων

12 Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (αποδείξεις µε αρχεία-στοιχεία) Καταγράφονται οι διαδικασίες παραγωγής Πραγµατοποιείται Επαλήθευση Πραγµατοποιείται Έλεγχος Οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες στους εργαζοµένους Υπάρχει απόδειξη καταγεγραµµένων διαδικασιών

13 Από πότε ισχύει η σήµανση CE; Υαλοπετάσµατα Από τον εκέµβριο του 2005 Παράθυρα και πόρτες Υποχρεωτικά από Φεβρουάριο του 2010

14 Μεταβίβαση πιστοποιητικού δοκιµής Απαιτείται υπογραφή συµφωνητικού µεταξύ του παραγωγού και του κατασκευαστή Προϋποθέσεις σύναψης συµφωνίας: Την εφαρµογή: Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής (FPC) ή ISO 9001 ή Q System 2 (ΣΕΚΑ) Κατασκευή σύµφωνα µε τις οδηγίες των Τεχνικών Εγχειριδίων

15 Εργαστηριακές οκιµές Επιδόσεις Συστηµάτων Σκοπός της παρουσίασης είναι να λυθούν οι απορίες που αφορούν στα εξής: Σε ποιά προϊόντα γίνονται δοκιµές Ποιά χαρακτηριστικά µετρώνται Θερµοµόνωση κουφωµάτων Ηχοµόνωση κουφωµάτων οκιµές Πιστοποιητικά Τεχνική Υποστήριξη

16 Σε ποια προϊόντα γίνονται δοκιµές Παράθυρα και πόρτες Υαλοπετάσµατα

17 Ποιά χαρακτηριστικά ελέγχονται - Αεροπερατότητα - Υδατοστεγανότητα - Αντίσταση σε ανεµοπίεση - Θερµοµόνωση - Ηχοµόνωση

18 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Κουφωµάτων - ΕΚΑΝΑΛ Γίνεται µέτρηση της: Αεροπερατότητας Κατηγορίες 1,2,3,4 Υδατοστεγανότητας Κατηγορίες 1Αέως9Α και ειδικές Ε Αντίστασης στην ανεµοπίεση Κατηγορίες από 1 έως 5 για βέλη κάµψης A, B και C

19 Ταξινόµηση Κουφωµάτων

20 Θερµοµόνωση κουφωµάτων - Εκφράζεται µε ένα ενιαίο συντελεστή Uwindow - Αυτός ο συντελεστής εξαρτάται κατά το 1/3 απότοπλαίσιοτουκουφώµατος (Uframe) και κατά τα 2/3 απότησυµµετοχή του υαλοπίνακα (Uglass) Κάθε υλικό έχει διαφορετική τιµή Θερµικής αγωγιµότητας λ W/m*K Εποµένως κάθε διατοµή έχει διαφορετική τιµή Ufr (W/m 2 K) Σε συνδυασµό µε τηντιµή Ug µπορεί να υπολογιστεί η συνολική θερµοµονωτική επίδοση του κουφώµατος

21 Θερµοµόνωση Ένα µη θερµοµονωτικό πλαίσιο έχει διπλάσιες απώλειες Πρόσθετες απώλειες από: Κουτί ρολού και µαρµαροποδιά Αντίστοιχα και στα υαλοπετάσµατα οσυντελεστήςucurtain-wall

22 Ηχοµόνωση Σταθµισµένος είκτης Ηχοµείωσης (σε db) ιαφορετικά πάχη εσωτερικού και εξωτερικού τζαµιού για την αποφυγή φαινοµένων συντονισµού Συµµετοχή της αεροπερατότητας και της σωστής περιµετρικήςσφράγισηςστιςαπώλειεςαερόφερτουήχου Ο σηµαντικός ρόλος των υαλοπινάκων Γιαυψηλέςαπαιτήσειςσεηχοµόνωση: - Πλαίσια µε δυνατότητα υάλωσης µεγάλου πάχους, και καλή επίδοση σε δοκιµή αεροπερατότητας -Υαλοπίνακες µε µεγάλο διάκενο και ειδικές ηχοαπορροφητικές µεµβράνες, ή αέρια µε υψηλό µοριακό βάρος

23 Ηχοµόνωση

24 Ταξινόµηση Υαλοπετασµάτων

25 EXALCO - Υαλοπετάσµατα ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ

26 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Υαλοπετασµάτων Ift ROSENHEIM

27 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Υαλοπετασµάτων Ift ROSENHEIM

28 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Υαλοπετασµάτων Ift ROSENHEIM

29 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Υαλοπετασµάτων Ift ROSENHEIM

30 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Υαλοπετασµάτων Ift ROSENHEIM

31 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Υαλοπετασµάτων Ift ROSENHEIM

32 EXALCO Πιστοποιητικά Υαλοπετασµάτων

33 EXALCO Τεχνικά Εγχειρίδια Κουφωµάτων Επιλογή κατάλληλων διατοµών Κοπές διατοµών Κατεργασίες διατοµών Ελαστικά παρεµβύσµατα Σύνδεση και ευθυγράµµιση διατοµών Μηχανισµός Υάλωση Τοποθέτηση κουφώµατος Συντήρηση κουφώµατος

34 EXALCO Τεχνικά Εγχειρίδια Υαλοπετασµάτων Γενικά χαρακτηριστικά Περιγραφή υαλοπετάσµατος Τοποθέτηση υαλοπετάσµατος Βάσεις στήριξης Στατικός έλεγχος Περιµετρική στεγάνωση Απορροές και εξαερισµός Ελαστικά παρεµβύσµατα Προβαλλόµενα παράθυρα Υάλωση Συντήρηση υαλοπετάσµατος

35 Αποτελέσµατα δοκιµών Απλά ίφυλλα ALBIO ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αεροδιαπερατότητα A4 A4 A4 Α4 A4 Υδατοστεγανότητα Αντοχή σε ανεµοπίεση C4 C3 C4 C3 C4 600 Pa = 110 Km/h = 11 Beufaurt 450 Pa = 85 Km/h = 9 Beufaurt Κατηγορίες Αεροδιαπερατότητας: Α Αντοχή σε ανεµοπίεση: A B C

36 Αποτελέσµατα δοκιµών ίφυλλα µε περιµετρικό µηχανισµό ALBIO ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 101C 108C 109C 120C Αεροδιαπερατότητα A4 A4 A4 Α4 Υδατοστεγανότητα E E Αντοχή σε ανεµοπίεση C4 C3 C4 C3/B4 Κατηγορίες Αεροδιαπερατότητας: Α Pa = 85 Km/h = 9 Beufaurt 600 Pa = 110 Km/h = 11 Beufaurt Αντοχή σε ανεµοπίεση: A B C ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε750 Ε900 Ε1050

37 Αποτελέσµατα δοκιµών - Συρόµενο ALBIO ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αεροδιαπερατότητα Υδατοστεγανότητα Αντοχή σε ανεµοπίεση A C4 Κατηγορίες Αεροδιαπερατότητας: Α Pa = 85 Km/h = 9 Beufaurt 600 Pa = 110 Km/h = 11 Beufaurt Αντοχή σε ανεµοπίεση: A B C ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε750 Ε900 Ε1050

38 Αποτελέσµατα δοκιµών Υαλοπετασµάτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αεροδιαπερατότητα Υδατοστεγανότητα στατική Αντοχή σε ανεµοπίεση Αντοχή σε κρούση 102 AE RE kN/2.25kN Ι5/Ε5 ALBIO 130 AE RE kN/2.25kN Ι3/Ε4 600 Pa = 110 Km/h = 11 Beufaurt 450 Pa = 85 Km/h = 9 Beufaurt Κατηγορίες Αεροδιαπερατότητας: Α ΑΕ (ειδική κατηγορία) Αντοχή σε κρούση: Ε0, Ε1-200, Ε2-300, Ε3-450, Ε4 700

39 Συντελεστής Θερµοπερατότητας U f Albio 109 Albio 109C SuperThermo U f = 2,2-2,8 Watt/m 2 K U f = 1,6-2,0 Watt/m 2 K U f : Συντελεστής πλαισίου Μόνο αλουµινίου

40 Συντελεστής Θερµοπερατότητας U f Albio 225 Albio 230 U f = 3,1-5,1 Watt/m 2 K U f : Συντελεστής πλαισίου Μόνο αλουµινίου U f = 2,4-6,2 Watt/m 2 K

41

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Product portfolio ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Έργα ΕΤΕΜ:... ΕΛΛΑ Α: 1. Athens Metro Mall 2. Βιοιατρική ιαγνωστικό Κέντρο 3. Εµπορική Τράπεζα 4.

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια Προστασία του περιβάλλοντος Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 «Kανονισμός Δομικών Προϊόντων» Έλλη Γκανάκου Γ. Διυεθύντρια ΕΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2003-2013 2003: πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον;

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ομάδα Εργασίας: Γ. Αλέξανδρος, Δ. Λαμπρινή, Κ. Χαραλαμπία, Κ. Θεόδωρος, Κ. Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN

Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γνωριμία με την εταιρία TSIGAS A.E. 3 Oι εγκαταστάσεις μας 4 2 Υαλοστάσια Παντζούρια Εξωτερικές πόρτες Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα Της Πηνελόπης Λεονταρά Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια υποστήριζαν οι πρόγονοί μας. Και είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί όταν κανείς δεν ξέρει, ενημερώνεται και μαθαίνει. Όταν όμως ξέρει τα μισά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π Σ που εκπονήθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα