ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 9 ης /23 Μαρτίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 9 ης /23 Μαρτίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 9 ης /23 Μαρτίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 196/2009 Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας Υπουργείου Πολιτισµού Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και χορού ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας - ψήφιση πίστωσης» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 23 του µηνός Μαρτίου του έτους 2009, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 18 Μαρτίου 2009 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 95 παρ. 1,2 εδαφ. 1, 3 εδαφ. 1, και 6, του Ν. 3463/2006. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Αθανασιάδης Ελευθέριος, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γράσος Ανδρέας, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Κακουλίδης Αναστάσιος, Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κούτρας Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μητσίνης ηµήτριος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Βασιλική, Νικηφορίδης Γεώργιος, Νικολαΐδης Αχιλλέας, Νίκου Νικόλαος, Παππάς Λεωνίδας, Πεταλωτής Σταύρος, Σαρικλόγλου Σάββας, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σουρέτης Βασίλειος, Σπανδώνη Παράσχου Άννα, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 9/2009 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: εµερτζίδης Παύλος, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Παππάς Ευάγγελος. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Μιχαλάκης Χριστόδουλος, µετά την αριθ. 194/2009 Α Σ. Απεχώρησαν: Αθανασιάδης Ελευθέριος, µετά τη συζήτηση των προ ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. Κουνάκος Κων/νος, µετά την αριθ. 195/2009 Α Σ. Σαρικλόγλου Σάββας, Τσανάκα ήµητρα, µετά την αριθ. 196/2009 Α Σ. Ιατρού Σωτήριος, µετά την αριθ. 202/2009 Α Σ. Βέρρος Αριστείδης, µετά την αριθ. 214/2009 Α Σ. Κακουλίδης Αναστάσιος, Νικολαΐδης Αχιλλέας, µετά την αριθ. 216/2009 Α Σ. Πεταλωτής Σταύρος, µετά την αριθ. 218/2009 Α Σ. Σαρικλόγλου Σάββας, µετά την αριθ. 222/2009 Α Σ. Επανήλθαν: Σαρικλόγλου Σάββας, µετά την αριθ. 204/2009 Α Σ. Κακουλίδης Αναστάσιος, µετά την αριθ. 219/2009 Α Σ. 1

2 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας Υπουργείου Πολιτισµού Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και χορού ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας - ψήφιση πίστωσης», ανέγνωσε το αριθ. 4358/2009 έγγραφο του ηµάρχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε σε σχέδιο Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ήµου Καβάλας, Υπουργείου Πολιτισµού, Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και χορού και ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας που έχει ως αντικείµενο: Την ενίσχυση της θεατρικής ανάπτυξης της πόλης της Καβάλας. Τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόµενης θεατρικής και γενικότερα καλλιτεχνικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα. Την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής µε τη συµµετοχή του στις διαδικασίες για την θεατρική και πολιτιστική ανάπτυξη και τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής. Την προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση στην πράξη της θεατρικής τέχνης, µε την παραγωγή, οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, καθώς και άλλων πολύπλευρων εκδηλώσεων. Στον κωδικό του προϋπολογισµού εξόδων οικ. έτους 2009, Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε Η.ΠΕ.ΘΕ., έχει εγγραφεί πίστωση ποσού ,00 για την υλοποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Παρακαλούµε σύµφωνα µε τα άρθρα 225 και 93 του Ν.3463/2006, να εγκρίνετε την σύναψη της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο, να ψηφίσετε πίστωση ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α , κωδικού εξόδων οικ. έτους 2009, για την υλοποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 93 και 225 του Ν. 3463/2006, το προαναφερθέν σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης και το ανωτέρω έγγραφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας Υπουργείου Πολιτισµού Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας, η οποία έχει ως εξής: Στην Αθήνα, σήµερα την 2009, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: α) Το Υπουργείο Πολιτισµού νόµιµα εκπροσωπούµενο, εν προκειµένω, από τον Υπουργό Αντώνιο Σαµαρά β) Το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού νόµιµα εκπροσωπούµενο, εν προκειµένω, από τον Πρόεδρο και τον ιευθυντή του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. Γιώργο Θ. ραγώνα και Ηρακλή. Λογοθέτη. γ) Ο ήµος Καβάλας νόµιµα εκπροσωπούµενος από το ήµαρχο Κωνσταντίνο Σιµιτσή και δ) Το ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο ( Η.ΠΕ.ΘΕ.) Καβάλας νόµιµα εκπροσωπούµενο από την Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, Θεοδώρα Βαβαλέσκου συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 2

3 Προοίµιο Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας µεταξύ του ΥΠ.ΠΟ. του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ., του ήµου Καβάλας και του ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας µε έδρα την Καβάλα σε ένα επιχορηγούµενο από το ΥΠ. ΠΟ. ίκτυο περιφερειακών θεάτρων, το οποίο καθιερώνεται προκειµένου να ενισχυθεί η όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική και ολοκληρωµένη θεατρική ανάπτυξη της περιφέρειας, µέσω των εντασσόµενων σ αυτό συγκεκριµένων πόλεων και των περιοχών τους. Αρθρο 1 ο Αντικείµενο της σύµβασης Μεταξύ των συµβαλλοµένων υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2, εδαφ. ε του Ν. 3565/2007. Η προγραµµατική σύµβαση αφορά την εκπόνηση και εφαρµογή ενός προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ ΥΠ.ΠΟ, ΕΚΕΘΕΧ και του ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου προκειµένου: α. Να ενισχυθεί γενικότερα η θεατρική ανάπτυξη της πόλης της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής των Νοµών Καβάλας, ράµας, Ξάνθης και να δηµιουργηθεί και να ενισχυθεί η απαραίτητη υποδοµή προς τούτο. β. Να βελτιωθεί το επίπεδο της παρεχόµενης θεατρικής και γενικότερα καλλιτεχνικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα. γ. Να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό της περιοχής, συµµετέχοντας στις διαδικασίες για τη θεατρική και γενικότερα πολιτιστική ανάπτυξη και την τόνωση της καλλιτεχνικής ζωής. Να συστηµατοποιηθεί η συνεργασία των τοπικών καλλιτεχνικών δυνάµεων µε τις καλλιτεχνικές δυνάµεις της υπόλοιπης περιφέρειας αλλά και του κέντρου και του εξωτερικού, για εµπλουτισµό της όλης καλλιτεχνικής και ιδιαίτερα θεατρικής δραστηριότητας. Και να αναληφθεί ουσιαστικά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και άλλους ειδικούς το έργο της θεατρικής δραστηριότητας, τόσο από πλευράς προγραµµατισµού όσο και υλοποίησης. δ. Να προωθηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί στην πράξη η θεατρική τέχνη, µε την παραγωγή, οργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, καθώς και άλλων πολύπλευρων εκδηλώσεων. Αρθρο 2 Περιεχόµενο της σύµβασης Η προγραµµατική σύµβαση περιέχει τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς για τη συµµετοχή της στο κοινό πρόγραµµα θεατρικής και λοιπής καλλιτεχνικής ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο υλοποιείται µέσω της ίδιας της σύµβασης. Ειδικότερα περιέχει από πλευράς: Α. ΥΠ.ΠΟ. - Τους όρους χρηµατοδότησης Β. Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. - Τους όρους χρηµατοδότησης και τις λοιπές υποχρε3ώσεις συνδροµής και εξυπηρέτησης του Η.ΠΕ.ΘΕ. Γ. ΗΜΟΥ - Τις οικονοµικές υποχρεώσεις του ήµου. - Γενικές ρήτρες ως προς την επιχορήγηση του Η.ΠΕ.ΘΕ. από το ήµο. - Τις λοιπές υποχρεώσεις συνδροµής και εξυπηρέτησης του Θεάτρου.. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - Τη δραστηριότητα σε γενικές γραµµές του Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας ώστε να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα ευρύτερης θεατρικής ανάπτυξης της πόλης της Καβάλας και της περιοχής των Νοµών Καβάλας, ράµας, Ξάνθης. 3

4 - Τους πόρους, τη λοιπή χρηµατοδότηση, τον προγραµµατισµό, την υποδοµή, τον εξοπλισµό και το πλαίσιο λειτουργίας του Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των όρων της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης, καθώς και όλες τις άλλες υποχρεώσεις του, προκειµένου να συµµετάσχει και να παραµείνει στο επιχορηγούµενο δίκτυο περιφερειακών θεάτρων. - Τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης και το χρόνο ισχύος της σύµβασης καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής της. Αρθρο 3 Ισχύς της σύµβασης Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αφορά τη µεταβατική περίοδο των δεκαοκτώ (18) µηνών που αρχίζει από την και λήγει στις , προκειµένου το ΕΚΘΕΧ να εκπονήσει ένα πλήρες σχέδιο ριζικού αναπρογραµµατισµού των όρων και των προϋποθέσεων της λειτουργίας των Η.ΠΕ.ΘΕ. Η σύµβαση θα ανανεωθεί στη συνέχεια, µε ενδεχόµενη αλλαγή ορισµένων όρων της, κατόπιν κοινής συµφωνίας. Αρθρο 4 Υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ. και του ΕΚΕΘΕΧ Α. Οικονοµικές υποχρεώσεις 1. Το ΥΠ.ΠΟ. υποχρεούται, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης και για την πραγµατοποίηση των σκοπών της, να καταβάλει στο Η.ΠΕ.ΘΕ. οικονοµική ενίσχυση, υπό µορφή επιχορήγησης. Η επιχορήγηση αυτή συµφωνείται να είναι στο ύψος των ,00 για το διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου Ενώ από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010, συµφωνείται να είναι στο ύψος των ,00 εφόσον και από την πλευρά του ήµου επιχορηγηθεί αποδεδειγµένα το Η.ΠΕ.ΘΕ., τουλάχιστον µε ίσο ποσό για την εξυπηρέτηση των ιδίων σκοπών, αντιστοίχως. Αλλως και εφόσον η επιχορήγηση εκ µέρους τουτ ήµου προς το Η.ΠΕ.ΘΕ. είναι µικρότερη, η επιχορήγηση του ΕΚΕΘΕΧ θα ανέλθει σε ποσό ίσο προς την επιχορήγηση του Η.ΠΕ.ΘΕ. από το ήµο. 2. Πέραν της βασικής επιχορήγησης, το ΕΚΕΘΕΧ µπορεί να χρηµατοδοτεί εκτάκτων και µε ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις ,00 (υπό τον απαράβατο όρο ισόποσης έκτακτης χρηµατοδότησης από το ήµο) και µετά από αξιολόγηση της αρµόδιας Επιτροπής Εποπτείας ΗΠΕΘΕ και την έγκριση της εισήγησης από τον ιευθυντή και το.σ. του ΕΚΕΘΕΧ. 3. Καθοριστικά κριτήρια για κάθε έκτακτη επιχορήγηση είναι ο συνδυασµός ποικίλων κριτηρίων ποιοτικών και ποσοτικών, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: α. Τη συµπαραγωγή µε θεατρικό σχήµα του εξωτερικού, τη µετάκληση του σχήµατος αυτού στην έδρα του Η.ΠΕ.ΘΕ. καθώς και τη συµµετοχή του σε διεθνείς έγκυρες φεστιβαλικές διοργανώσεις. β. Την ανάθεση συγγραφής ελληνικού έργου ή την ανάθεση µετάφρασης αρχαίου δράµατος ή ξένου έργου, εκεί όπου υπάρχει κενό στο δραµατολόγιο ή όπου το πρωτότυπο χρήζει νέας µετάφρασης. γ. Τη συµπαραγωγή και τη συνεργασία µε καταξιωµένα χορευτικά σχήµατα και µουσικά σύνολα καθώς και µε καλλιτεχνικά σωµατεία και λαογραφικούς φορείς αναγνωρισµένης προσφοράς. δ. Τη συνεργασία µε πανεπιστηµιακούς φορείς σε ερευνητικό έργο το οποίο θα κριθεί αναγκαίο για την ανάπτυξη της θεατρικής περιφέρειας καθώς και την οργάνωση θεατρικών σεµιναρίων, συνεδρίων, εκδόσεων, εκθέσεων, κ.λπ. ε. Την περιοδεία σε σηµαντικές εστίες του απόδηµου ελληνισµού. στ. Την εκπόνηση ειδικού θεατρικού προγράµµατος σε παραµεθόρια ή προβληµατική ή δυσπρόσιτη νησιωτική περιοχή ή προγράµµατος που αφορά ειδικές κοινωνικές οµάδες, 4

5 πληθυσµιακές γλωσσικές ή πολιτιστικές µειονότητες µε σκοπό την τόνωση του κοινωνικού ιστού της περιφέρειας. ζ. Συνεκτιµάται η αξιολόγηση του υψηλού επιπέδου του παραγόµενου καλλιτεχνικού, οργανωτικού και διοικητικού έργου. Η επιχορήγηση του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. προς το Η.ΠΕ.ΘΕ. βάσει της παρούσης, εξυπακούεται ότι δεν σχετίζεται, ούτε αποτελεί εµπόδιο για την ύπαρξη άλλων πόρων του Η.ΠΕ.ΘΕ. (περαιτέρω επιχορήγησης εκ µέρους του ήµου Καβάλας), έσοδα του Η.ΠΕ.ΘΕ. από τις δραστηριότητες του, χρηµατοδότηση ή χορηγίες από άλλους φορείς (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα) κ.α. Β. Άλλες υποχρεώσεις α. Το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. πέραν της επιχορήγησης, υποχρεούται να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και συµπαράσταση προς το Η.ΠΕ.ΘΕ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι θεατρικοί και εν γένει καλλιτεχνικοί σκοποί της σύµβασης. β. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδροµή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης, το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρεµβαίνει και να συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται προς τους φορείς αυτούς. Αρθρο 5 Καταβολή της επιχορήγησης του ΥΠ.ΠΟ. Η επιχορήγηση του ΥΠ.ΠΟ. καταβάλλεται σε τέσσερις (4) δόσεις ανάλογα µε την πορεία εκτέλεσης του προγραµµατισµού δραστηριοτήτων του Η.ΠΕ.ΘΕ. και του προϋπολογισµού του. ιακόπτεται αυτοδίκαια σε περίπτωση µη πιστής τήρησής του. Ειδικότερα: Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο τον µήνα Φεβρουάριο, η δεύτερη το Μάιο, η τρίτη τον Αύγουστο και η τελευταία µέχρι το µήνα Νοέµβριο. Αρθρο 6 Υποχρεώσεις του ήµου Α. Οικονοµικές υποχρεώσεις α. Ο ήµος Καβάλας υποχρεούται, για την πραγµατοποίηση των σκοπών της παρούσης προγραµµατικής, να καταβάλει στο Η.ΠΕ.ΘΕ. οικονοµική ενίσχυση (για το διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου 2009) ποσού ,00 τουλάχιστον, ενώ από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010, ποσού ,00 αντιστοίχως. β. Αποκλείεται συµψηφισµός της επιχορήγησης του ήµου µε παροχή οποιασδήποτε µορφής υπηρεσιών του ήµου προς το Θέατρο. γ. Η επιχορήγηση του ήµου πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει καταβληθεί µέχρι τέλους της θεατρικής σεζόν, άλλως το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. αποκτά δικαίωµα καταγγελίας της προγραµµατικής σύµβασης. Β. Λοιπές υποχρεώσεις του ήµου Ο ήµος υποχρεούται να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρµογή των προβλεποµένων ρυθµίσεων της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης. Αρθρο 7 Οργανα ιοίκησης Κανόνες λειτουργίας Τα όργανα ιοίκησης του ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας είναι το ιοικητικό Συµβούλιο και ο Καλλιτεχνικός ιευθυντής. 5

6 Α. ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά έως έντεκα µέλη, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους κατά τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 261). Από τα µέλη αυτά ένα µέλος υποδεικνύεται από το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. όπως και ο αναπληρωτής του. Μέλος που διορίζεται στη θέση θανόντος, παραιτηθέντος ή σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά (κάθε µήνα) ή έκτακτα, όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό του ή ζητηθεί µε έγγραφη αίτηση τεσσάρων τουλάχιστον µελών του. Το.Σ. εγκρίνει τον ετήσιο προγραµµατισµό που υποβάλλει ο ιευθυντής και παρακολουθεί την εφαρµογή του. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του Καλλιτεχνικού ιευθυντή και του.σ. του Η.ΠΕ.ΘΕ. επί θεµάτων προϋπολογισµού, απολογισµού και εφαρµογής του καλλιτεχνικού προγράµµατος, το.σ. του Η.ΠΕ.ΘΕ. ενηµερώνει το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. το οποίο επιλύει τη διαφωνία µέσω των αρµοδίων οργάνων του (Επιτροπή Εποπτείας Η.ΠΕ.ΘΕ. και.σ.). Το.Σ. έχει, επίσης, όσες άλλες αρµοδιότητες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό του Θεάτρου πλην εκείνων του ιευθυντή, που ορίζονται στην παρούσα σύµβαση και υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης. Β. Καλλιτεχνικός ιευθυντής Ο Καλλιτεχνικός ιευθυντής πρέπει να προέρχεται από το χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί µε θέµατα θεάτρου επαγγελµατικά και να έχει µία από τις εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, µεταφραστής θεατρικών έργων, ηθοποιός, σκηνογράφος, ενδυµατολόγος, θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου, συνθέτης ή χορογράφος µε αναγνωρισµένη προσφορά ή επαγγελµατική εργασία στο θέατρο. Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. Με απόφαση του.σ. και σύµφωνη γνώµη του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ., ο διορισµός του Καλλιτεχνικού ιευθυντή είναι δυνατόν να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του, είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισµός του έργου του ιευθυντή καταψηφισθεί οµόφωνα και πλήρως αιτιολογηµένα από το.σ., είτε για άλλο, ιδιαζόντως, σοβαρό λόγο. Εκλογή του Καλλιτεχνικού ιευθυντή: Η προκήρυξη της θέσης του Καλλιτεχνικού ιευθυντή γίνεται κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως προς το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. από το.σ. του Η.ΠΕ.ΘΕ. και δηµοσιεύεται σε εφηµερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καθώς και στον τοπικό τύπο της πόλης έδρας του Η.ΠΕ.ΘΕ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων (αναλυτικά και τεκµηριωµένα) µαζί µε και το σκεπτικό τους για τη λειτουργία και τον προγραµµατισµό του θεάτρου αποστέλλονται στο Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. το οποίο µέσω των αρµοδίων οργάνων του (Επιτροπή Εποπτείας Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ., Η.ΠΕ.ΘΕ., ιευθυντής,.σ.) προχωρείς την κατάρτιση πίνακα µε τους επικρατέστερους κατά σειρά αξιολόγησης υποψηφίους και από τον πίνακα αυτόν, επιλέγει τελικά το.σ. του Η.ΠΕ.ΘΕ. τον Καλλιτεχνικό ιευθυντή. Η θητεία του ιευθυντή είναι 3ετής και µπορεί να ανανεώνεται. Η ανανέωση της θητείας γίνεται µε σύµφωνη γνώµη του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναµίας άσκησης των καθηκόντων του ιευθυντή, ο νέος ιευθυντής επιλέγεται για µία 3ετία και όχι για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουµένου. Εάν η παραίτηση ή η αδυναµία επισυµβεί εντός του τελευταίου διµήνου της θητείας του ιευθυντή, τότε και µέχρι τη λήξη της κανονικής θητείας τα καθήκοντα θα ασκεί µέλος του.σ. κατ ανάθεση. Σε καµιά περίπτωση η θητεία του ιευθυντή δεν ξεπερνά τη λήξη της προγραµµατικής σύµβασης µε το Θέατρο. Είναι όµως δυνατό να παραταθεί η θητεία του µέχρι να συµπληρωθεί η 3ετία, εφόσον υπογραφεί η νέα σύµβαση. Η προκήρυξη της θέσης του ιευθυντή γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούµενου ιευθυντή. Το ίδιο χρονικό διάστηµα ισχύει και για την περίπτωση ανανέωσης της θητείας. 6

7 Ο υποψήφιος για τη θέση του ιευθυντή οφείλει µαζί µε την αίτηση να υποβάλει φάκελο µε τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το Η.ΠΕ.ΘΕ. και ένα γενικό πλάνο προγραµµατισµού ( ραµατολόγιο κ.λπ.) για ολόκληρη τη θητεία του. Ο ιευθυντής έχει την ολοκληρωτική ευθύνη λειτουργίας του Η.ΠΕ.ΘΕ. και την ευθύνη υλοποίησης του προγραµµατισµού του, τον οποίο συντάσσει, σε ετήσια βάση, ο ίδιος και στη συνέχεια εγκρίνει το.σ. του Θεάτρου πριν υποβληθεί στο Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ., πριν την έναρξη κάθε χειµερινής θεατρικής περιόδου. Ειδικότερα ο ιευθυντής έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Καταρτίζει το δραµατολόγιο κάθε περιόδου. β. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό όλου του θεάτρου. γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη, εντός του προϋπολογισµού του Θεάτρου προετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιµασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιµών και παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία του κάθε κατηγορίας προσωπικού που ασχολείται µε το ανέβασµα των έργων και µε κάθε παραγωγή, γενικά του Θεάτρου. δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, µουσική, ενδυµατολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιµασία, δοκιµή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεµία από τις οποίες εγκρίνει τις επί µέρους δαπάνες για το ανέβασµα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισµού τους. ε. Στα πλαίσια του προϋπολογισµού και του προγραµµατισµού, προσλαµβάνει, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις έργου το καλλιτεχνικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό, ειδικούς συνεργάτες, µετακαλεί συγκροτήµατα ή καλλιτέχνες, υπογράφει συµβάσεις πρόσληψης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και µη όρους της απασχόλησης τους και τις αµοιβές τους, συµφωνεί τους όρους και τις αµοιβές της σύµβασης εργασίας κάθε µέλους του καλλιτεχνικού και άλλου προσλαµβανόµενου προσωπικού και έχει πειθαρχική εξουσία, σε πρώτο βαθµό, για το σύνολο του προσωπικού. στ. Αποφασίζει για τις παραστάσεις και τις διανοµές µετά από έγγραφη εισήγηση του σκηνοθέτη καθώς και τις εµφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις ή περιοδείες, µε τη σύµφωνη γνώµη του.σ., εφόσον δεν περιλαµβάνονται στον εγκεκριµένο ετήσιο προγραµµατισµό. Επίσης, εισηγείται για την καλύτερη δυνατή προβολή των εκδηλώσεων του Θεάτρου και για τα έξοδα που θα καταβληθούν γι αυτό. ζ. Προτείνει στο.σ. σχέδιο εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Θεάτρου. η. προτείνει την αγορά του αναγκαίου εξοπλισµού για την ικανοποιητική λειτουργία του θεάτρου και των παραστάσεών του. Κατ εξαίρεση, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται µε τις θεατρικές παραγωγές, αποφασίζει για τις ανάλογες δαπάνες, εφόσον το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/10 της συνολικής ετήσιας επιχορήγησης προς το Η.ΠΕ.ΘΕ. από το ΥΠ.ΠΟ. και το ήµο. θ. Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Θεάτρου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών του και του.σ., των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού, ασκεί επιπλέον αρµοδιότητες που του παραχωρεί το.σ., έχει δικαίωµα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριµένου από το.σ. ετήσιου προϋπολογισµού και γενικά, έχει κάθε αρµοδιότητα που έχει σχέση µε τη λειτουργία των υπηρεσιών του Θεάτρου. ι. Εποπτεύει τη ραµατική Σχολή του Θεάτρου εάν λειτουργεί νόµιµα, καθώς και όλων των άλλων µόνιµων δραστηριοτήτων του θεάτρου (θεατρικών σεµιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων κ.λπ.). ια. Υποβάλλει κατ έτος, και µετά την ολοκλήρωση της θεατρικής περιόδου, απολογισµό του έργου του καθώς και οικονοµικό απολογισµό στο.σ. του Η.ΠΕ.ΘΕ., για έγκριση, ο οποίος στη συνέχεια υπόκειται και στην έγκριση του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. 7

8 Αρθρο 8 ραστηριότητες του Η.ΠΕ.ΘΕ. Μεταξύ των συµβαλλοµένων συµφωνείται η τήρηση ενός προγράµµατος δραστηριοτήτων του Η.ΠΕ.ΘΕ., βάσει ενός καθορισµένου ετήσιου προγραµµατισµού και κάτω από ορισµένους όρους λειτουργίας, που εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο τις δραστηριότητες αυτές. Πυρήνα των δραστηριοτήτων θα αποτελεί η πραγµατοποίηση από το Η.ΠΕ.ΘΕ. σειράς θεατρικών παραστάσεων κάθε χρόνο, οι οποίες µπορεί να πλαισιώνονται από άλλες παράλληλες εκδηλώσεις καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως ανταλλαγές παραστάσεων µε άλλα θέατρα, µετακλήσεις άλλων Η.ΠΕ.ΘΕ. ή κρατικών ή ιδιωτικών θιάσων της Ελλάδος και του εξωτερικού, διοργάνωση φεστιβάλ, θεατρικών σεµιναρίων, οµιλιών, εκθέσεων κ.α.. Η µη τήρηση του προγράµµατος δραστηριοτήτων του Η.ΠΕ.ΘΕ. αποτελεί καθοριστική αιτία διακοπής της σύµβασης και αποµάκρυνσης του από το δίκτυο επιδοτουµένων περιφερειακών θεάτρων. Αρθρο 9 Υποχρεώσεις του Η.ΠΕ.ΘΕ. Προσδιορίζονται σαφέστερα οι υποχρεώσεις των Η.ΠΕ.ΘΕ. σχετικά µε την κατεύθυνση, τον προγραµµατισµό και την αποδοτικότητα των παραγωγών και της συνολικής τους πολιτικής: 1. Το Η.ΠΕ.ΘΕ. καλύπτει θεατρικά εκτός από την πόλη της Καβάλας και την ευρύτερη περιοχή, η οποία θα περιλαµβάνει και τους νοµούς Καβάλας, ράµας και Ξάνθης. 2. Η διάρκεια λειτουργίας του θεάτρου είναι ετήσια και συνεχής. Η θεατρική περίοδος αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου. 3. Η 1 η Σεπτεµβρίου δεν σηµαίνει υποχρεωτικά έναρξη των παραστάσεων του Θεάτρου, αλλά τη χρησιµοποίηση ηθοποιών, τεχνικών και άλλων καλλιτεχνικών συντελεστών για την προετοιµασία (πρόβες). Η έναρξη των παραστάσεων θα γίνεται όταν ετοιµασθεί το ή τα έργα του προγραµµατισµού και πάντως όχι µετά τις 30 Νοεµβρίου. α. Τα Η.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούνται στην πραγµατοποίηση τριών τουλάχιστον παραγωγών ετησίως (δύο χειµερινών και µίας θερινής) καθώς και στην παραγωγή έργου της παιδικής σκηνής. Μία τουλάχιστον από τις παραγωγές αυτές να αφορά ελληνικό έργο. β. Μία εκ των τριών παραγωγών (εξαιρουµένου του παιδικού έργου) θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συµπαραγωγή µε όµορα κατά προτίµηση Η.ΠΕ.ΘΕ. γ. Μετάκληση για περιορισµένο αριθµό παραστάσεων τριών τουλάχιστον θεατρικών και χορευτικών σχηµάτων και οµάδων. δ. Περιοδεία κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου σε προσδιορισµένους χώρους των πρωτευουσών τουλάχιστον των νοµών της ευθύνης τους. ε. Η στήριξη της ερασιτεχνικής θεατρικής και χορευτικής δηµιουργίας στην περιοχή της ευθύνης τους η οποία πρέπει να περιλαµβάνει συνεργασία µε σκοπό εξεύρεση χώρων και κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών σχηµάτων. στ. Τα Η.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούνται να καταγράφουν να αξιολογούν και να προφυλάσσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και να προχωρήσουν στην οργάνωση αρχείου (µακέτες, αφίσες, παρτιτούρες πρωτότυπης µουσικής, κλπ.), βιβλιοθήκης και βιντεοθήκης και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτό το υλικό στα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας καθώς και σε ανεξάρτητους ερευνητές. ζ. Τα Η.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούνται να συµβάλλουν στην αυτοχρηµατοδότησή τους µέσω του ταµείου σε ποσοστό 20% επί της συνολικής τους επιχορήγησης από το ήµο και το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. η. Τα Η.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούνται να πραγµατοποιούν κατά τη διάρκεια της χειµερινής θεατρικής περιόδου, η οποία αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31 η Μαΐου κάθε έτους, εκατό τουλάχιστον παραστάσεις στην έδρα τους εξαιρουµένων των παραγωγών παιδικού έργου. Η τήρηση των όρων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την εκταµίευση του συνολικού ποσού της προγραµµατικής σύµβασης ενώ η αθέτησή τους παρέχει στο ΥΠ.ΠΟ. τη δυνατότητα περικοπής 8

9 σύµφωνα µε εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής Εποπτείας Η.ΠΕ.ΘΕ. και έγκρισή του από το.σ. του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. Σε περίπτωση που το Η.ΠΕ.ΘΕ. δεν µπορεί να τηρήσει έναν από τους όρους α, β, γ, δ, η, λόγω και της µεταβατικότητας της παρούσας Σύµβασης, υποχρεούται να αιτιολογήσει επαρκώς την αδυναµία του αυτή. 4. Ο αριθµός των απασχολουµένων επαγγελµατιών ηθοποιών στο σύνολό τους, σε ετήσια βάση - και ανεξάρτητα από το χρόνο διάρκειας της σύµβασής τους δεν πρέπει να είναι µικρότερος των δέκα (10) άσχετα αν για κάποιο έργο η διανοµή περιορίζεται σε λιγότερα πρόσωπα. 5. Τα Η.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούνται να περιορίσουν τις ανελαστικές τους δαπάνες και να απασχολούν τον αναγκαίο αριθµό εργαζοµένων χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό τους µε πλεονάζον προσωπικό. Ως εκ τούτου το µόνιµο προσωπικό του Η.ΠΕ.ΘΕ. (διοικητικό και τεχνικό) δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) άτοµα. Για τις έκτακτες ανάγκες των παραγωγών µπορεί να προσλαµβάνεται το ανάλογο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου η οποία δεν ανανεώνεται. Το επιπλέον προσωπικό που επιβαρύνει ήδη κάποια θέατρα µπορεί να περιέλθει στην οικονοµική ευθύνη του ήµου. 6. Οι ηθοποιοί που θα απασχολούνται στο Η.ΠΕ.ΘΕ. θα είναι κατά 80% µέλη του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και οι τεχνικοί τουλάχιστον κατά τα 2/3 µέλη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Προσδιορίζεται ο ανώτατος µισθός των προσλαµβανόµενων ηθοποιών σύµφωνα µε το µισθολόγιο του Εθνικού Θεάτρου. 7. Στα προγράµµατα, τις αφίσες, τις συνεντεύξεις τύπου και γενικά σε όλο το έντυπο και προφορικό υλικό διαφήµισης του έργου και των παραστάσεων του Η.ΠΕ.ΘΕ. θα αναφέρεται η συµµετοχή και η συµβολή του ΥΠ.ΠΟ. και του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. 8. Επειδή η συγκεντρωτική παρουσίαση της θεατρικής δηµιουργίας των Η.ΠΕ.ΘΕ. αποτελεί µοναδικό εργαλείο αξιολόγησης και τεκµηρίωσης της καλλιτεχνικής τους προσφοράς τα Η.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούνται να συµµετέχουν µε µια εκ των χειµερινών τους παραγωγών (εξαιρούνται οι συµπαραγωγές και τα παιδικά έργα) στο ετήσιο Φεστιβάλ των Η.ΠΕ.ΘΕ. το οποίο πρόκειται να θεσµοθετηθεί. 9. Μαζί µε τον ετήσιο προγραµµατισµό που θα υποβάλλει το Η.ΠΕ.ΘΕ. στο Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. οφείλει να υποβάλλει οικονοµικό και καλλιτεχνικό απολογισµό της θεατρικής περιόδου που πέρασε στον οποίο να επισυνάπτονται βεβαίωση του Η.ΠΕ.ΘΕ. περί εξοφλήσεως των συνεργατών του καθώς και βεβαίωση των αρµοδίων φορέων (ΕΕΘΣ, ΑΕΠΙ κ.λπ.) περί εξοφλήσεως πνευµατικών δικαιωµάτων. Ο απολογισµός υποβάλλεται στο Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνου, µε πλήρη στοιχεία για τη µέχρι τις 31 Μαρτίου θεατρική δραστηριότητα του θεάτρου, (έργα που παρουσιάστηκαν, ηθοποιοί και τεχνικοί που συµµετείχαν, αριθµός παραστάσεων και εισιτηρίων, στην πόλη της Καβάλας και την περιφέρειά της χωριστά, προγράµµατα και άλλα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα). Αρθρο 10 Ανάθεση συγγραφής ελληνικού θεατρικού έργου α. Το Η.ΠΕ.ΘΕ. αναθέτει τη συγγραφή ελληνικού θεατρικού έργου σε συγγραφέα, έργο το οποίο πρέπει να έχει παιχθεί από επαγγελµατικό θίασο ή ο οποίος θα έχει βραβευθεί σε κρατικό διαγωνισµό. β. Με την πράξη ανάθεσης καταβάλλεται από το Η.ΠΕ.ΘΕ. στο συγγραφέα το µισό τουλάχιστον της συµφωνηθείσης χρηµατοδότησης. Το υπόλοιπο καταβάλλεται µε την παράδοση του έργου. γ. Η ανάθεση δεν γίνεται σε καµία περίπτωση δεκτή αν ο συγγραφέας εµφανίζεται εντός του Η.ΠΕ.ΘΕ. και µε οποιαδήποτε ιδιότητα, πέραν της συγγραφικής. δ. Η ανάθεση συγγραφής γνωστοποιείται στο Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. µαζί µε τον προγραµµατισµό ή εν πάση περιπτώσει µε την ε ναρξη της χειµερινής περιόδου και η αρµόδια επιτροπή θεάτρου αποφασίζει για το ύφος της αµοιβής του συγγραφέα, µετά από πρόταση του Θεάτρου. ε. Το έργο που παραγγέλθηκε θα συµπεριληφθεί στο δραµατολόγιο του Θεάτρου της επόµενης θεατρικής περιόδου. Εάν δεν παρουσιασθεί την επόµενη θεατρική περίοδο ο συγγραφέας αποδεσµεύεται και µπορεί κατά την κρίση του να διαθέσει το έργο. 9

10 στ. Το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. χρηµατοδοτεί το Η.ΠΕ.ΘΕ. για τη συγκεκριµένη ανάθεση συγγραφής µε ποσό ίσο µε το ποσό που το Η.ΠΕ.ΘΕ. κατέβαλε στο συγγραφέα. Όταν το παραγγελθέν έργο ανεβεί από το Η.ΠΕ.ΘΕ., το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ., µετά γνώµη της αρµόδια επιτροπής θεάτρου θα επιχορηγήσει µε επιπλέον ποσό το Η.ΠΕ.ΘΕ. Αρθρο 11 Πόροι Χρηµατοδότηση Οι πόροι για τη λειτουργία του ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου θα προέρχονται κυρίως από επιχορηγήσεις από: α. Το ΥΠ.ΠΟ. β. Το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. γ. Το ήµο Καβάλας δ. Τα έσοδα του Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας. Ακόµη, στους πόρους του Η.ΠΕ.ΘΕ. εντάσσονται τυχόν ειδικές χρηµατοδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισµού, χρηµατοδοτήσεις από άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα, από διεθνείς οργανισµούς ή άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή από χορηγίες. Τα έσοδα και οι επιπλέον χρηµατοδοτήσεις πλην των βασικών επιχορηγήσεων του ΥΠ.ΠΟ. και του ήµου Καβάλας δεν επηρεάζουν το ύψος των βασικών αυτών χρηµατοδοτήσεων. Αρθρο 12 Κτηριακή υποδοµή εξοπλισµός Για την εκτέλεση του προγράµµατος της παρούσας σύµβασης οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδοµής σε κτηριακό, µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό. Ετσι ο ήµος υποχρεούται να παρέχει: α. Κατάλληλους χώρους (µιας τουλάχιστον θεατρικής αίθουσας) για αποκλειστική χρήση του Η.ΠΕ.ΘΕ. β. Κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, χώρους γραφείων και λοιπών βοηθητικών χώρων για τις ανάγκες του Θεάτρου. γ. Τον απαραίτητο τεχνικό και λοιπό εξοπλισµό για τις ανάγκες των παραστάσεων. δ. Οχηµα για τη µεταφορά του θιάσου και των υλικών της παράστασης. Η παραχώρηση του οχήµατος δυνατόν να πραγµατοποιηθεί εντός διετίας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτού θα είναι εξασφαλισµένη κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η ύπαρξη της υποδοµής αυτής θα πρέπει να βεβαιώνεται από το Η.ΠΕ.ΘΕ. και να πιστοποιείται από την επιτροπή εποπτείας των Η.ΠΕ.ΘΕ. Η µη τήρηση των παραπάνω αποτελεί καθοριστική αιτία διακοπής της σύµβασης και αποµάκρυνσης του Η.ΠΕ.ΘΕ. από το δίκτυο επιδοτουµένων περιφερειακών θεάτρων. Αρθρο 13 Ειδικές ρυθµίσεις 1. Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, συνιστάται επιτροπή εποπτείας Η.ΠΕ.ΘΕ. η οποία απαρτίζεται από δύο (2) µέλη που προτείνει το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. και ένα (1) µέλος που προτείνει η ιεύθυνση Θεάτρου και Χορού του ΥΠ.ΠΟ. και διορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισµού. Στις αρµοδιότητες της επιτροπής περιλαµβάνονται: ο έλεγχος του προϋπολογισµού και του απολογισµού των Η.ΠΕ.ΘΕ., η πορεία του καλλιτεχνικού τους προγράµµατος και οι ποιοτικοί όροι της πραγµατοποίησης του, ο έλεγχο των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους εφόσον τα Η.ΠΕ.ΘΕ. έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. ειδικά γι αυτούς τους σκοπούς και ο ετήσιος οικονοµικός έλεγχος για τον οποίο τα Η.ΠΕ.ΘΕ. οφείλουν να προσκοµίζουν στο Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. πλήρη και αναλυτικά στοιχεία. 10

11 2. Το δικαίωµα εκµετάλλευσης της παραγωγής κάθε έργου ανήκει αποκλειστικά στο Η.ΠΕ.ΘΕ. 3. Σε περίπτωση που ο Καλλιτεχνικός ιευθυντής του Η.ΠΕ.ΘΕ. έχει την ιδιότητα του σκηνοθέτη ή του σκηνογράφου, µπορεί να κάνει ως µία (1) σκηνοθεσία ή δύο (2) σκηνογραφίες κάθε χρόνο σε άλλο θέατρο, εφόσον η απασχόλησή του αυτή δεν εµποδίζει το κύριο χρέος του προς το Η.ΠΕ.ΘΕ. Σε περίπτωση που ο Καλλιτεχνικός ιευθυντής του Θεάτρου είναι ηθοποιός δεν µπορεί µε την ιδιότητα αυτή να απασχολείται εκτός του Η.ΠΕ.ΘΕ., εκτός έκτακτης συµµετοχής σε παράσταση Κρατικού θεάτρου, κλασικού δραµατολογίου και για µέγιστο διάστηµα τριών µηνών, µε ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. του Η.ΠΕ.ΘΕ., στην οποία θα ορίζεται και ο προσωρινός αντικαταστάτης. Είναι όµως δυνατόν να κάνει χρήση της ιδιότητας αυτής εντός του Η.ΠΕ.ΘΕ. αλλά µόνο για ένα έργο. 4. Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση είναι πλαίσιο σύµβασης και το περιεχόµενο της µπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά µε ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε όσα παραπάνω ορίζονται, στις οποίες είναι δυνατή η συµµετοχή και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του προγράµµατος του Η.ΠΕ.ΘΕ. Αρθρο 13 Μεταβατική διάταξη Για την περίπτωση που το Η.ΠΕ.ΘΕ. ανήκει σε συγχωνευµένη ηµοτική Επιχείρηση, οφείλει ο ήµος να ορίσει ειδικό κέντρο κόστους καθώς και τον αντίστοιχο ειδικό κωδικό, για την καταβολή της επιχορήγησης από το ΥΠ.ΠΟ. και για την καταβολή τουλάχιστον του ισόποσου της επιχορήγησης από το ήµο. Αρθρο 15 Γενικές αρχές α. Η επιχορήγηση του ΥΠ.ΠΟ. είναι ανεκχώρητη. Εκχώρηση απαιτήσεων κατά του ΥΠ.ΠΟ. ή σύναψη δανείων µε ενέχυρο απαίτηση κατά του ΥΠ.ΠΟ. θεµελιώνει λόγο καταγγελίας της σύµβασης από πλευράς ΥΠ.ΠΟ. Οιαδήποτε άλλη συµφωνία που αντίκειται στην παρούσα γενική αρχή είναι άκυρη. β. Το Η.ΠΕ.ΘΕ. είναι υποχρεωµένο να δεχθεί οποτεδήποτε οικονοµικό και καλλιτεχνικό έλεγχο από το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. και οικονοµικό έλεγχο από τις αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. γ. Ολοι οι όροι της παρούσης σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωµα στα συµβαλλόµενα µέρη να καταγγείλουν και να λύσουν τη σύµβαση. 4. Ψηφίζει πίστωση ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2009, για την υλοποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Παύλος Ι. Γεωργιάδης Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 24 Μαρτίου 2009 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα την. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο, εν προκειμένω, από τον Υπουργό κ. Πάνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /12 Απριλίου 2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 193/2010 ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΝ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣA 28 / 01 /2016 Α.Π.: 190 Προς: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ.Ε..Κ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ.Ε..Κ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ.Ε..Κ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 12ης/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (10-08 - 2015) ΘΕΜΑ 1 Ο : «Έγκριση τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 523/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Κατανοµή των δηµοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων»

Θ Ε Μ Α «Κατανοµή των δηµοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 15 ης /25 Μαΐου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 350/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΡΩ10-ΛΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΨΡΩ10-ΛΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 31 / 21-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 996 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 20 ης /19 Ιουνίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 350/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 457/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 98/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθ. Αποφάσεως 98/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5 ης /4 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 98/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 υπογραφής Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 127 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 127 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 127 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ :«Έγκριση Προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 468 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 468 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-ΤΚΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 468 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ηµοτικών Γυµναστηρίων ηµοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καβάλας ψήφιση πίστωσης»

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ηµοτικών Γυµναστηρίων ηµοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καβάλας ψήφιση πίστωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 3 ης /19 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 32/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 444/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 13 ης Α/25 Μαΐου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 341/2011 Α Α: 4ΑΘΑΩΕ6-Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 45Β ΩΕ6-ΛΝΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 28ης /31 Οκτωβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση για ένσταση του ήµου Καβάλας κατά της 107 πράξης της 16 ης Συνεδρίασης της 20-05-09 του Κεντρικού ΣΧΟΠ»

Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση για ένσταση του ήµου Καβάλας κατά της 107 πράξης της 16 ης Συνεδρίασης της 20-05-09 του Κεντρικού ΣΧΟΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 23 ης /31 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 561/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 18 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Μείωση δηµοτικών φόρων και τελών σε ειδικές κατηγορίες δηµοτών»

Θ Ε Μ Α «Μείωση δηµοτικών φόρων και τελών σε ειδικές κατηγορίες δηµοτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 33 ης /30 Νοεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 731/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για τη διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των Φιλαρμονικών των τέως Δήμων Αλυκών, Αρκαδίων και Λαγανά, που σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΖΩΕ6-ΖΗΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 10ης / 22 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996»

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ. πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/ τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 7/26-08-2014 τακτικής συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. απόφ. 222/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 2ης Α/3 Φεβρουαρίου 2012 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 41/2012 Α Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 10ης/30-9-2011 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών»

Θ Ε Μ Α «ιαγραφές οφειλών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΨΩΕ6-Ν3Φ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 26ης / 7 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 575/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΨΟ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 313/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 3/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α.Π.Κ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμός απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 13 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 13 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.13/13-7-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.»

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19-2-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα