Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας"

Transcript

1 Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που δεν εισήλθαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα εξοικειωμένη με τις έννοιες / μεθόδους των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) και τα Μαθηματικά, γι αυτό και αποφεύγεται η χρήση μαθηματικών τύπων. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους είναι είτε άνεργοι είτε υποαπασχολούμενοι και στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων είναι τα 25 έτη (περίπου) και έχουν από μηδενική έως μικρή επαγγελματική εμπειρία. Γ Αναλυτικό Περιεχόμενο Προγράμματος Εκπαίδευσης Α/Α Τίτλος Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Διάρκεια (ώρες) 1 Φυσικά μεγέθη Μετρήσεις. 1, 2, 4, Η έννοια της κίνησης Χαρακτηριστικά της. 1, 3, Είδη κινήσεων. 1, 2, 4, Νόμοι της κίνησης (Νewton). 1, 3, Δυνάμεις και χαρακτηριστικά τους Κατηγορίες δυνάμεων. 1, 3, Η Τριβή και οι νόμοι της. 1, 3, 4, 5, Ορμή και Ενέργεια. 1, 3, 4, 5, Θερμότητα και θερμοκρασία. 1, 2, 4, 5, Νόμοι αερίων. 1, 3, Θερμοδυναμικοί κύκλοι. 1, 3, Βασικά χαρακτηριστικά θερμικών μηχανών. 1, 3, 4, Το ηλεκτρικό κύκλωμα πηγές, διακόπτες, καταναλωτές. 1, 3, 4, Τρόποι σύνδεσης πηγών και καταναλωτών. 1, 4, 5, Συνεχές και εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. 1, 3, 4, Ηλεκτρικοί κινητήρες. 1, 3, 4, 5, Το Φυσικό Περιβάλλον Απλοί κανόνες προστασίας του. 1, 2, 4, 5, 7, 8 3 Συνολική διάρκεια 25 Δ Ενέργειες σχεδιασμού Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μια σφαιρική άποψη για τις Φ.Ε. ως ενεργοί πολίτες, ώστε να μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες. Επίσης οι

2 γνώσεις που θα πάρουν πρέπει να είναι ικανές ώστε να τους βοηθήσουν στην μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση, σε τεχνικά κυρίως επαγγέλματα. Για το λόγο αυτό συνεργάστηκα με Τεχνικές Επαγγελματικές Ενώσεις ώστε να πάρω πληροφορίες για τις απαραίτητες γνώσεις που θα ήθελαν να έχουν τα μέλη τους. Συμπέρανα λοιπόν πως θα πρέπει να γνωρίζουν κομμάτια των ΦΕ που σχετίζονται με: α την μέτρηση φυσικών μεγεθών / ποσοτήτων β την κίνηση γ τη θερμότητα / θερμοκρασία δ τη λειτουργία των κινητήρων εσωτερικής καύσης ε το ηλεκτρικό ρεύμα στ τα ηλεκτρικά κυκλώματα και τους ηλεκτροκινητήρες. ζ την προστασία του περιβάλλοντος Η τελευταία ενότητα κρίνεται σημαντική αφού θα διαχειρίζονται αναλώσιμα ανταλλακτικά, τα περισσότερα των οποίων είναι ρυπογόνα για τα περιβάλλον. Γιʼ αυτό πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Ε Εκπαιδευτικοί στόχοι α Γνώσεις: Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας της ενότητας i Να ορίζουν τα φυσικά μεγέθη που συναντάμε συνήθως την καθημερινή ζωή. ii Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών. iii Nα απαριθμούν και να ονομάζουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων φυσικών μεγεθών και να διατυπώνουν τις σχέσεις μεταξύ τους iv Να αναγνωρίσουν και να άρουν παρανοήσεις που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες που προέρχονται είτε από λαθεμένες αντιλήψεις είτε από λανθασμένη χρήση της γλώσσας, όπως π.χ.: η τριβή πάντοτε επιβραδύνει την κίνηση και κλείνω τον διακόπτη για να σβήσει το φως στο κύκλωμα. v Να προσδιορίζουν τα διάφορα είδη κινήσεων, δυνάμεων, θερμοδυναμικών κύκλων, ηλεκτρικών κυκλωμάτων και κινητήρων που συνδέονται με τη λειτουργία του αυτοκινήτου και απλών καθημερινών συσκευών. vi Να καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ μόλυνσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς επίσης και να απαριθμούν τρόπους προστασίας του. β Ικανότητες: Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας της ενότητας να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που πήραν ώστε: Να πραγματοποιούν σωστές διαγνώσεις: σε προβληματικές καταστάσεις στη ζωή τους ως ενεργοί πολίτες, καθώς επίσης και κατά την προβληματική λειτουργία απλών συσκευών της καθημερινής ζωής. Να συντάσσουν, όσο γίνεται περισσότερο, ακριβείς και πλήρεις εκθέσεις, χρησιμοποιώντας σωστά όρους των Φυσικών Επιστημών. Να εφαρμόζουν τις αρχές των Φυσικών Επιστημών για να εξηγήσουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου ή απλών καθημερινών συσκευών. Να διορθώνουν τη λαθεμένη φραστική διατύπωση του συμπολίτη τους ή πελάτη τους σε επιστημονικά ορθή, για ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τις ΦΕ

3 Να εκτελούν κατάλληλες μετρήσεις και να τις χρησιμοποιούν σωστά. Να διορθώσουν πιθανή λαθεμένη συμπεριφορά που σχετίζεται με τη προστασία του περιβάλλοντος. γ Στάσεις: Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι: Να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη στάση προς τους συμπολίτες τους και την πολιτεία σε θέματα των ΦΕ. Να τεκμηριώνουν, με λόγο που να προσεγγίζει τον επιστημονικό, τις συμβουλές / προτροπές που δίνουν σε συμπολίτες / πελάτες για θέματα των ΦΕ. Να απομυθοποιήσουν τις Φ.Ε. και να τις συνδέουν με την καθημερινή ζωή. Να κινητοποιηθούν θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Να προσαρμοστούν στην υιοθέτηση της επιστημονικής ορολογίας για την περιγραφή φυσικών φαινομένων και καταστάσεων. ΣΤ Εκπαιδευτικές Τεχνικές Επειδή το περιεχόμενο των υποενοτήτων είναι θεωρητικής φύσεως, θα πρέπει: οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν να ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή τους. οι εκπαιδευτικές τεχνικές να χρησιμοποιούνται με τρόπο που οι γνώσεις να παρουσιάζονται με σαφήνεια, ακρίβεια και εγκυρότητα. τα εκπαιδευτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν να αξιοποιηθούν λειτουργικά για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. να αποφευχθούν όσο γίνεται περισσότερο οι μαθηματικοί τύποι. Έτσι για κάθε ενότητα επέλεξα να χρησιμοποιήσω τις ακόλουθες τεχνικές: 1. Εμπλουτισμένη εισήγηση στην αρχή για να κάνω μια σύνδεση / υπενθύμιση των προηγούμενων θεματικών ενοτήτων και να αναφέρω τι θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ώστε να εστιάσω την προσοχή των εκπαιδευομένων και να διεγείρω το ενδιαφέρον τους. 2. Καταιγισμός ιδεών ώστε να απελευθερωθεί η σκέψη των συμμετεχόντων, να αναπτυχθεί η κριτική τους σκέψη και να εξετασθεί το κάθε ζήτημα από νέες και πολλαπλές οπτικές γωνίες. 3. Επίδειξη φαινομένου, με χρήση προσομοίωσης, για να δείξω στους συμμετέχοντες τα φαινόμενα που ενδιαφέρουν, με ταυτόχρονη χρήση γραφικών, ώστε οι πολλαπλές αναπαραστάσεις να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν καλή γνωστική δομή για τα υπόψη θέματα. 4. Εργασία σε ομάδες με χρήση φύλλου εργασίας ώστε να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας και να κατορθώσουν μέσα από διάλογο να φτάσουν στο αποτέλεσμα. 5. Ερωτήσεις απαντήσεις ώστε να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι κατάλληλα να εστιάσουν την προσοχή τους σε εκείνα τα χαρακτηριστικά του φαινομένου ή της προσομοίωσης που τους οδηγούν στο συμπέρασμα. 6. Καθοδηγούμενη καταγραφή σημειώσεων στο τέλος κάθε ενότητας ώστε να έχουν με μορφή σημειώσεων τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Ειδικά για την τελευταία ενότητα θα χρησιμοποιήσω επιπλέον: 7. Μελέτη περίπτωσης μετά από προβολή δεκάλεπτου βίντεο (που σχετίζεται με τη ρύπανση του - 3 -

4 περιβάλλοντος). 8. Παιχνίδι ρόλων ανάμεσα στους εκπαιδευομένους με εικονική συνέντευξη από ειδικούς σε θέματα ρύπανσης περιβάλλοντος και τρόπους προστασίας του. Ζ Κριτήρια επιλογής Εκπαιδευτικών Τεχνικών Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα ή καθόλου εξοικειωμένη με τις έννοιες των Φ.Ε. Οι εκπαιδευόμενοι είναι μάλλον άνεργοι και στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων είναι τα 25 έτη και μάλλον δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία. Τον βασικό σκοπό του προγράμματος κατάρτισης. Εκμάθηση και χρήση των Βασικών Εννοιών και Αρχών των ΦΕ. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης. Εξοικείωση (ποιοτική) με τις έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών. Τον χώρο διδασκαλίας των μαθημάτων. Αίθουσα με θρανία τοποθετημένα σε σχήμα Π και ύπαρξη οπτικοακουστικών μέσων. Τη χρονική διάρκεια και το ωράριο διδασκαλίας. 2 ώρες σε απογευματινό ωράριο, 3 φορές την εβδομάδα σε 4 εβδομάδες διδασκαλίας. Τα διαθέσιμα μέσα. α Πρόγραμμα προσομοίωσης (Interactive Physics) για την κατασκευή προσομοιώσεων ή έτοιμα Applets στο διαδίκτυο. β Πρόγραμμα παρουσίασης διαφανειών (PowerPoint) για την παρουσίαση των βασικών σημείων των εισηγήσεων. γ Πρόγραμμα ψηφιακής βιντεογράφησης (Camptasia) για τη μετατροπή των προσομοιώσεων σε βίντεο. δ Σύστημα υπολογιστή προβολέα δεδομένων (βιντεοπροβολέα) με ηχεία για την επίδειξη διαφανειών και προσομοιώσεων. ε Φύλλα εργασίας. στ Πίνακας (ενδεχόμενη χρήση) για την πιθανή αναγραφή απαντήσεων και επεξηγήσεων. Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης καθώς επίσης και με τους υπεύθυνους του ΚΔΒΜ. Οι πρώτοι έχοντας εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων θα με ενημερώσουν για θέματα που έχουν σχέση π.χ. με το ρυθμό μετάδοσης των γνώσεων ώστε αυτές να αφομοιωθούν, με το βαθμό δυσκολίας των εργασιών που θα δοθούν στους συμμετέχοντες κ.λπ. Οι δεύτεροι θα με βοηθήσουν στην προετοιμασία και οργάνωση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής

5 Α Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της τριβής. (Εντάσσεται στη υποενότητα 6: Η τριβή και η νόμοι της.) Β Εκπαιδευτικοί στόχοι Μικροδιδασκαλίας: α Γνώσεις: i Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας της μικροδιδασκαλίας να προσδιορίζουν τον ρόλο της τριβής στην κίνηση (επιτάχυνση επιβράδυνση) ενός σώματος άρα και του αυτοκινήτου. ii Να αναγνωρίσουν και να άρουν παρανοήσεις όπως: η τριβή πάντοτε επιβραδύνει την κίνηση και εξαρτάται μόνο από το είδος των επιφανειών που εφάπτονται. iii Να καταλάβουν τη σχέση ανάμεσα στην τριβή και την κάθετη δύναμη από επαφή. iv Να κατανοούν το ρόλο των ελατηρίων και αμορτισέρ των αυτοκινήτων. β Ικανότητες: Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας της μικροδιδασκαλίας να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που πήραν ώστε: Nα ελέγχουν τα χαρακτηριστικά των ελαστικών των αυτοκινήτων. Nα χρησιμοποιούν την έννοια της κάθετης δύναμης από επαφή για την πρόσφυση του ελαστικού. Να εφαρμόζουν τα δύο χαρακτηριστικά της τριβής για να εξηγήσουν μια συγκεκριμένη προβληματική συμπεριφορά κατά την κίνηση του αυτοκινήτου. Να πραγματοποιούν σωστές διαγνώσεις σε προβληματικές καταστάσεις κατά την κίνηση ή το φρενάρισμα του αυτοκινήτου. Να συντάσσουν ακριβείς και πλήρεις εκθέσεις, χρησιμοποιώντας σωστά όρους και γνώσεις που αναφέρονται στην τριβή. γ Στάσεις: Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι: Να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη στάση για τη σπουδαιότητα της τριβής στην ασφαλή κίνηση του αυτοκινήτου (πιθανόν και απέναντι στον μελλοντικό πελάτη τους). Να προσαρμόσουν το λόγο τους ώστε να προσεγγίζει τον επιστημονικό, σε συμβουλές / προτροπές που δίνουν στον συμπολίτη ή / και πελάτη τους. Να κινητοποιηθούν θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος κατά την αλλαγή των ελαστικών. Γ Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εμπλουτισμένη εισήγηση Για να κάνω μια σύνδεση / υπενθύμιση των προηγούμενων θεματικών ενοτήτων και να αναφέρω τι θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια της μικροδιδασκαλίας ώστε να εστιάσω την - 5 -

6 προσοχή των εκπαιδευομένων και να διεγείρω το ενδιαφέρον τους. Προσομοίωση φαινομένου Για να δείξω στους συμμετέχοντες τα φαινόμενα που ενδιαφέρουν με ταυτόχρονη χρήση γραφικών, ώστε οι πολλαπλές αναπαραστάσεις να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν καλή γνωστική δομή για τα υπόψη θέματα. Εργασία σε ομάδες Για να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας και να κατορθώσουν μέσα από διάλογο να φτάσουν στο αποτέλεσμα. Ερωτήσεις Απαντήσεις Για να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις να εστιάσουν την προσοχή τους σε εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσομοίωσης που τους οδηγούν στο συμπέρασμα. Καθοδηγούμενη καταγραφή Ώστε να έχουν γραπτώς τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Δ Εποπτικά μέσα Σύστημα Η/Υ Βιντεοπροβολέα Διότι δημιουργεί πολλαπλές αναπαραστάσεις. Φύλλο εργασίας Διότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να ακολουθούν οδηγίες. Πίνακας Για να καταγράφω μέρος ή όλες τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων και στη συνέχεια αν χρειαστεί να τις αντιγράφουν. Ε Πίνακας αναλυτικού σχεδιασμού της μικροδιδασκαλίας ΘΕΜΑΤΑ (Υποενότητες) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ (σε min) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ 1 Εισαγωγή 2 Εμπλουτισμένη Εισήγηση Σύστημα Η/Υ Βιντεοπροβολέα 2α Η τριβή μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει ένα σώμα 2β Η τριβή είναι ανάλογη της κάθετης δύναμης 8 Προσομοίωση φαινομένου Εργασία σε ομάδες Απαντήσεις 7 Προσομοίωση φαινομένου Ερωτήσεις Απαντήσεις 3 Ανακεφαλαίωση 3 Καθοδηγούμενη καταγραφή Πίνακας Σύστημα Η/Υ Βιντεοπροβολέα Φύλλο εργασίας Σύστημα Η/Υ Βιντεοπροβολέα Πίνακας - 6 -

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ΙΔΕΕΣ για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ιδeες για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς Παραγγελία της Microsoft Ουγγαρίας Επιστημονική επιμέλεια: Ádám Merényi, Vince Szabó, Attila Takács Μετάφραση: Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. ΕΚεΠις

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. ΕΚεΠις Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Μάρτιος 2007 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΕΚεΠις Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 λεπτών Εκπαιδευτής : Παναγιώτα Αγγελίδου ( paggelidou@yahoo.gr ) Εκπαιδευόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα