ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* Ph.D., Μάστορης ηµήτρης M.Sc. Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, Χολαργός Τηλ , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πλαίσιο των έργων του Γ ΚΠΣ που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. εντάσσεται και η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήµατος Εντοπισµού (HEPOS: HEllenic POsitioning System). Το HEPOS είναι ένα σύστηµα, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες προσδιορισµού θέσης αξιοποιώντας το υφιστάµενο παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού (GPS - Global Positioning System), υλοποιώντας έτσι ένα σύστηµα αντίστοιχο µε αυτά που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστηµα θα αποτελείται από ένα δίκτυο µόνιµων δορυφορικών σταθµών αναφοράς, κατανεµηµένων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι µετρήσεις των σταθµών αυτών θα συγκεντρώνονται σε πραγµατικό χρόνο σε ένα Κέντρο Ελέγχου, το οποίο θα τα επεξεργάζεται και θα αποστέλλει στους χρήστες τα δεδοµένα σταθµού αναφοράς, τα οποία απαιτούνται για το σχετικό προσδιορισµό θέσης µε GPS. Με άλλα λόγια, οι χρήστες θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν µε τοπογραφική ακρίβεια τη θέση ενός σηµείου, χωρίς να χρειάζεται να τοποθετούν σταθµό αναφοράς σε σηµείο γνωστών συντεταγµένων. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης απαλλάσσεται από το κόστος προµήθειας δέκτη αναφοράς και το κόστος λειτουργίας αυτού του δέκτη στην εκάστοτε περιοχή ενδιαφέροντος. Το HEPOS θα εξυπηρετεί τόσο εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (RTK), όσο και εφαρµογές επεξεργασίας µετρήσεων στο γραφείο (post-processing). Το HEPOS υλοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου για τα επόµενα χρόνια. Παράλληλα όµως θα µπορεί να χρησιµοποιείται και σε άλλους τοµείς, για εφαρµογές µε απαιτήσεις ακρίβειας εκατοστού αλλά και εφαρµογές µε απαιτήσεις ακρίβειας της τάξης του 0.5m. Τα κύρια πεδία εφαρµογών του συστήµατος αποτελούν οι κτηµατολογικές, τοπογραφικές και γεωδαιτικές εργασίες, η συλλογή δεδοµένων GIS µε αυξηµένες απαιτήσεις χωρικής ακρίβειας, τα µεγάλα κατασκευαστικά έργα και η επιστηµονική έρευνα. Σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει το σχεδιασµό του HEPOS, τον τρόπο λειτουργίας του, τον τρόπο χρήσης του, τις εφαρµογές του και την παρούσα κατάσταση σε ότι αφορά την υλοποίησή του. Λέξεις κλειδιά: HEPOS, Εθνικό Κτηµατολόγιο, GPS, RTK, Μόνιµοι Σταθµοί Αναφοράς

2 ΙΚΥΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Από τη δεκαετία του 1990 οι µόνιµοι σταθµοί αναφοράς άρχισαν να χρησιµοποιούνται από κρατικούς φορείς για την υλοποίηση εθνικών γεωδαιτικών συστηµάτων αναφοράς εξυπηρετώντας επαγγελµατίες µηχανικούς. Ο χρήστης δεν ήταν πλέον αναγκασµένος να τοποθετεί το δικό του σταθµό αναφοράς (base) σε κάποιο τριγωνοµετρικό σηµείο, αλλά µπορούσε µε ένα µόνο δέκτη να διεξάγει σχετικό εντοπισµό µε γεωδαιτική ακρίβεια. Η τακτική αυτή, αν και αποτελούσε µία σηµαντική πρόοδο, είχε κάποιους περιορισµούς. Η ακρίβεια εντοπισµού µειωνόταν όσο αύξανε η απόσταση µεταξύ του σταθµού αναφοράς και του κινητού δέκτη (rover) και αυτό οδηγούσε στην ανάγκη ίδρυσης ενός πυκνού δικτύου µόνιµων σταθµών αναφοράς. Μετά το 2000 άρχισε να εφαρµόζεται η τεχνική της δικτύωσης των µόνιµων σταθµών αναφοράς. Τα δεδοµένα των σταθµών συλλέγονται σε ένα κέντρο όπου γίνεται η από κοινού επεξεργασία τους µε σκοπό τη µοντελοποίηση των σφαλµάτων (τροχιές, ιονόσφαιρα, τροπόσφαιρα κ.λ.π.) και τον υπολογισµό στοιχείων, µε τα οποία ο χρήστης θα µπορεί να έχει πρακτικά την ίδια ακρίβεια ανεξάρτητα από την απόστασή του από τον πλησιέστερο σταθµό. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της δικτύωσης των µόνιµων σταθµών αναφοράς είναι ότι επιτρέπει την κάλυψη µίας περιοχής µε λιγότερους σταθµούς, καθώς αυτοί µπορούν να τοποθετούνται σε µεγαλύτερες αποστάσεις µεταξύ τους, σε σχέση µε αυτόνοµους, µηδικτυωµένους σταθµούς αναφοράς. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ Για τη δικτύωση των µόνιµων σταθµών αναφοράς χρησιµοποιούνται σήµερα κυρίως δύο τεχνικές, αυτή του «Εικονικού Σταθµού Αναφοράς» (VRS: Virtual Reference Station) και αυτή των «Παραµέτρων Επιφανειακών ιορθώσεων» (FKP: Flächenkorrekturparameter, Area Correction Parameters). Μία σηµαντική διαφορά των δύο τεχνικών έγκειται στο ότι η τεχνική VRS είναι κατάλληλη τόσο για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (RTK) όσο και για εφαρµογές επεξεργασίας στο γραφείο (post-processing), ενώ η τεχνική FKP χρησιµοποιείται µόνο σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Με την τεχνική VRS υπολογίζονται δεδοµένα (διορθώσεις RTCM για RTK ή αρχεία RINEX για post-processing) για ένα τυχαίο σηµείο εντός της περιοχής του δικτύου. Τα δεδοµένα που υπολογίζονται, είναι πρακτικά τα ίδια µε αυτά που θα είχαν παραχθεί από ένα σταθµό αναφοράς, εάν αυτός είχε λειτουργήσει στη θέση του τυχαίου αυτού σηµείου (εικονικός σταθµός αναφοράς). Με την τεχνική FKP υπολογίζεται µία επιφάνεια διορθώσεων, οι παράµετροι της οποίας αποστέλλονται στον δέκτη RTK. Το λογισµικό του δέκτη RTK υπολογίζει µε παρεµβολή τις τιµές των διορθώσεων για τη θέση που βρίσκεται. Αναλυτικές περιγραφές των τεχνικών δικτύωσης υπάρχουν σε πολλές εργασίες, όπως στις εργασίες των Landau et. al. (2002) και Wübbena et. al. (2005). ΙΚΤΥΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Συστήµατα όπως το HEPOS λειτουργούν σήµερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αγγλία (OSNET), η Αυστρία (APOS), το Βέλγιο (FLEPOS, WALCORS), η Γερµανία (SAPOS, ASCOS), η ανία (GPSnet.dk), η Ελβετία (SWIPOS, SWISSAT), η

3 Ολλανδία (NETPOS, 06-GPS), η Σουηδία (SWEPOS) και η Φινλανδία (GPSnet.fi). Τα περισσότερα από αυτά τα συστήµατα παρέχουν κάλυψη στο σύνολο της κάθε χώρας. Επιµέρους συστήµατα µε τοπική κάλυψη λειτουργούν σε Ιταλία και Ισπανία (ERGPS). Η Γαλλία (TERIA) και η Τσεχία (CZEPOS) βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης τέτοιων συστηµάτων. Στην πλειοψηφία τους τα παραπάνω συστήµατα τα έχουν εγκαταστήσει και τα λειτουργούν οι κρατικές γεωδαιτικές και χαρτογραφικές Υπηρεσίες, υπάρχουν όµως και συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί µε ιδιωτική πρωτοβουλία. Ενδεικτικά της αποδοχής και της εξέλιξης των συστηµάτων αυτών από τους χρήστες είναι τα στατιστικά µεγέθη της λειτουργίας τους. Για παράδειγµα αναφέρεται ότι σε ένα από τα 16 κρατίδια της Γερµανίας ο αριθµός των χρηστών εφαρµογών πραγµατικού χρόνου υπερδιπλασιάστηκε µέσα σε ένα χρόνο φτάνοντας από 103 χρήστες το 11/2002 σε 242 χρήστες το 11/2003 µε αντίστοιχη αύξηση του µηνιαίου αριθµού των κλήσεων για RΤΚ από σε Επίσης αναφέρεται ότι σε ένα από τα δύο δίκτυα που λειτουργούν στο Βέλγιο καταγράφηκαν περισσότερες από κλήσεις για δεδοµένα RTK µέσα στον Ιούλιο του 2004 που αντιστοιχούν σε χρήση του συστήµατος για περισσότερο από λεπτά της ώρας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ HEPOS Το HEPOS θα αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες: Τους Σταθµούς Αναφοράς (ΣΑ) Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Το Κέντρο Ελέγχου (ΚΕ) Σταθµοί αναφοράς Οι σταθµοί αναφοράς του HEPOS, οι οποίοι θα είναι περίπου 100, θα κατανέµονται σε ολόκληρη τη χώρα και διακρίνονται σε σταθµούς δικτυακής λύσης και µεµονωµένους σταθµούς. Για τους σταθµούς δικτυακής λύσης θα εφαρµόζονται οι τεχνικές δικτύωσης VRS και FKP, που περιγράφηκαν παραπάνω. Τα δεδοµένα των µεµονωµένων ΣΑ θα χρησιµοποιούνται για γεωδαιτικές εφαρµογές (µετρήσεις φάσης) αυτόνοµα, χωρίς δηλαδή να εφαρµόζονται τεχνικές δικτύωσης. Για εφαρµογές DGPS (µετρήσεις κώδικα) θα αξιοποιούνται τα δεδοµένα όλων των ΣΑ του HEPOS. Η δικτύωση των ΣΑ προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ελάχιστου αριθµού ΣΑ, τοποθετηµένων µε κατάλληλη διάταξη σε αποστάσεις µεταξύ τους µέχρι περίπου 70 Km. Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, το 90% των ΣΑ θα είναι ΣΑ δικτυακής λύσης. Μεµονωµένοι ΣΑ θα τοποθετηθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου η εγκατάσταση ΣΑ δικτυακής λύσης δεν ενδείκνυται από τεχνικοοικονοµική άποψη. Στο Σχήµα 1 δίνεται ο σχεδιασµός του HEPOS. Οι κύκλοι κάλυψης των µεµονωµένων ΣΑ έχουν ακτίνα 20 Km, η οποία αντιστοιχεί στο σύνηθες όριο απόστασης του κινητού δέκτη από το ΣΑ για εφαρµογές RTK. Η δικτυακή κάλυψη παρέχεται και σε µία ζώνη λίγων Km έξω από την περιµετρική γραµµή των ΣΑ δικτυακής λύσης. Επίσης οι ΣΑ δικτυακής λύσης θα µπορούν να χρησιµοποιούνται και ως µεµονωµένοι ΣΑ επεκτείνοντας έτσι ακόµα περισσότερο την κάλυψη έξω από την περιµετρική γραµµή.

4 Σχήµα 1: Σχεδιασµός του HEPOS

5 Επιλογή θέσεων σταθµών αναφοράς Η επιλογή των θέσεων των ΣΑ αποτελεί έναν ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για τη λειτουργικότητα του HEPOS. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται σε ένα ΣΑ είναι συνοπτικά οι εξής: Απρόσκοπτη ορατότητα προς τους δορυφόρους, η οποία δεν εµποδίζεται από το ανάγλυφο της γύρω περιοχής ή άλλα εµπόδια Περιβάλλον πρακτικά απαλλαγµένο από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές και φαινόµενα πολλαπλής ανάκλασης σήµατος (multipath) Σταθερότητα εγκατάστασης της κεραίας. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα ακόλουθα: ιαθεσιµότητα υποδοµών όπως υφιστάµενα κτίρια, ηλεκτρικό ρεύµα και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Προσβασιµότητα κατά το δυνατόν σε 24ωρη βάση όλο το χρόνο, προκειµένου να µπορούν να αντιµετωπίζονται άµεσα βλάβες Ελεγχόµενη πρόσβαση µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα προς αποφυγή πρόκλησης ζηµιών υνατότητες αλεξικεραυνικής προστασίας των κεραιών GPS Ύπαρξη αρµόδιων ατόµων µε τα οποία θα µπορεί να επικοινωνεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για οποιοδήποτε πρόβληµα. Για τον έλεγχο της ορατότητας προς τους δορυφόρους αναπτύχθηκε από στελέχη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ειδική εφαρµογή σε περιβάλλον GIS. Με την εφαρµογή αυτή ελέγχεται, µε βάση το ανάγλυφο της περιοχής, η ορατότητα προς τους δορυφόρους για οποιοδήποτε σηµείο στην Ελλάδα για γωνία ανύψωσης µεγαλύτερη από κάποια συγκεκριµένη τιµή (elevation mask). Ως µοντέλο για το ανάγλυφο χρησιµοποιήθηκε αυτό της αποστολής SRTM-3 της NASA, το οποίο ελέγχθηκε και κρίθηκε ικανοποιητικό για τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής. Στο Σχήµα 2 δίνονται ενδεικτικά δύο διαγράµµατα ορατότητας προς τους δορυφόρους για δύο σηµεία στην Πελοπόννησο. Το αριστερό διάγραµµα δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα περιοχής όπου η εγκατάσταση σταθµού αναφοράς είναι απαγορευτική. Το δεξί διάγραµµα αναφέρεται σε µία περιοχή, όπου ελλείψει άλλης καταλληλότερης, θα µπορούσε να τοποθετηθεί σταθµός αναφοράς. Στην πλειοψηφία τους οι θέσεις των ΣΑ θα εξασφαλίζουν πλήρη ορατότητα προς τους δορυφόρους, για γωνία ανύψωσης µεγαλύτερη των 5 ο. Με βάση τον έλεγχο ορατοτήτων και λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τη διαθεσιµότητα υποδοµών έγινε η επιλογή των περιοχών των ΣΑ που φαίνονται στο Σχήµα 1. Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Η τεχνική της δικτύωσης των ΣΑ προϋποθέτει ότι οι µετρήσεις των δεκτών GPS των ΣΑ θα µεταφέρονται σε πραγµατικό χρόνο σε ένα Κέντρο Ελέγχου όπου θα γίνεται η από κοινού επεξεργασία τους για τον υπολογισµό των παραµέτρων δικτυακής λύσης. Για το λόγο αυτό, κάθε ΣΑ θα είναι µόνιµα συνδεδεµένος µε το Κέντρο Ελέγχου µέσω τηλεπικοινωνιακής ζεύξης. Επίσης για κάθε σταθµό αναφοράς προβλέπεται και

6 εφεδρική σύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόµατα σε περίπτωση αστοχίας της κύριας γραµµής επικοινωνίας. Η εφεδρική σύνδεση θα υλοποιείται µε διαφορετικό τρόπο απ ότι η κύρια γραµµή, προκειµένου να αποκλείεται η περίπτωση ταυτόχρονης αστοχίας της κύριας και της εφεδρικής γραµµής. Αν και η µεταφορά των δεδοµένων θα γίνεται ως επί το πλείστον από τους ΣΑ προς το ΚΕ, πρέπει να είναι εφικτή και η µεταφορά δεδοµένων από το ΚΕ προς κάθε ΣΑ προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και ρύθµισης του δέκτη GPS καθώς και αναβάθµισης του λογισµικού λειτουργίας του δέκτη (firmware). Για τους λόγους αυτούς τόσο οι κύριες όσο και οι εφεδρικές τηλεπικοινωνιακές γραµµές θα υλοποιούν αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ ΣΑ και ΚΕ. Σχήµα 2: ιαγράµµατα ορατότητας προς τους δορυφόρους Κέντρο Ελέγχου Την καρδιά του HEPOS αποτελεί το Κέντρο Ελέγχου. Στο Κέντρο Ελέγχου εκτελούνται κατά κύριο λόγο οι εξής λειτουργίες: Η συγκέντρωση των δεδοµένων των ΣΑ και η προώθησή τους στο λογισµικό δικτύωσης Η λειτουργία του λογισµικού δικτύωσης

7 Η εξυπηρέτηση των χρηστών εφαρµογών τόσο πραγµατικού χρόνου (RTK) όσο και επεξεργασίας στο γραφείο (post-processing) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήµατος και η λειτουργία της ανοιχτής γραµµής επικοινωνίας µε τους χρήστες Η αρχειοθέτηση των δεδοµένων. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την υλοποίηση των παραπάνω λειτουργιών είναι κατά κύριο λόγο: Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός («routers» κ.λ.π.) για την συγκέντρωση και δροµολόγηση των εισερχόµενων δεδοµένων των ΣΑ Οι Η/Υ για τη λειτουργία του λογισµικού δικτύωσης Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός για τη διαχείριση των κλήσεων των χρηστών εφαρµογών πραγµατικού χρόνου (RTK) Ο εξοπλισµός για τη λειτουργία του διαδικτυακού εξυπηρετητή των εφαρµογών επεξεργασίας στο γραφείο (post-processing) Τα τερµατικά χειρισµού του συστήµατος Ο εξοπλισµός για τη µόνιµη αρχειοθέτηση των δεδοµένων, µετά την πάροδο του διαστήµατος κατά το οποίο τα δεδοµένα θα είναι on-line διαθέσιµα στους χρήστες Υποστηρικτικός εξοπλισµός όπως UPS, firewall κ.λ.π. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS Οι ΣΑ αναφοράς θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία και θα αποστέλλουν ανά δευτερόλεπτο τις µετρήσεις τους προς το Κέντρο Ελέγχου. Η αποστολή των µετρήσεων στο ΚΕ θα γίνεται σε 24ωρη βάση και σε πραγµατικό χρόνο. Το λογισµικό δικτύωσης του ΚΕ θα συγχρονίζει τις µετρήσεις που αναφέρονται στην ίδια εποχή (epoch), στο ίδιο δηλαδή δευτερόλεπτο του χρόνου GPS, και θα τις επεξεργάζεται για τη µοντελοποίηση των σφαλµάτων και τον υπολογισµό των δεδοµένων σταθµού αναφοράς, τα οποία απαιτούνται για το σχετικό προσδιορισµό θέσης µε GPS. Οι χρήστες θα µπορούν να παίρνουν τα δεδοµένα είτε σε πραγµατικό χρόνο µέσω GSMmodem ή GPRS για εφαρµογές RTΚ, είτε µέσω διαδικτυακού εξυπηρετητή (web server) για εφαρµογές επεξεργασίας στο γραφείο. Για εφαρµογές RTK οι χρήστες θα συνδέουν το δέκτη µε ένα GSM ή GPRS modem, µέσω του οποίου θα καλούν το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS, το οποίο αυτόµατα θα αποστέλλει τα απαιτούµενα δεδοµένα διορθώσεων. Για εφαρµογές επεξεργασίας στο γραφείο ο χρήστης θα συνδέεται µε το διαδικτυακό εξυπηρετητή στο ΚΕ και θα λαµβάνει δεδοµένα RINEX µε ρυθµό καταγραφής και διάρκεια που θα ορίζει αυτός. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι είτε αυτά που κατέγραψε ένας (πραγµατικός) ΣΑ είτε αυτά που υπολογίστηκαν από το ΚΕ για έναν εικονικό ΣΑ (βλ. παράγραφο «τεχνικές δικτύωσης), τις συντεταγµένες του οποίου προσδιόρισε ο χρήστης. Ένας ιδιαίτερα κρίσιµος παράγοντας για την οµαλή λειτουργία κάθε δικτύου όπως το HEPOS είναι η εξασφάλιση πολύ µικρών καθυστερήσεων σε κάθε στάδιο της λειτουργίας του συστήµατος, δηλαδή κατά τη µεταφορά των µετρήσεων των ΣΑ, την επεξεργασία τους από το λογισµικό δικτύωσης, τη διαχείριση των αιτηµάτων των

8 χρηστών και την αποστολή δεδοµένων σε αυτούς. Για την εκτέλεση µετρήσεων RTK, οι διορθώσεις RTCM που αποστέλλονται από το Κέντρο Ελέγχου προς το χρήστη πρέπει να φτάνουν σε αυτόν µε µέγιστη καθυστέρηση 2-3 sec. Το χρονικό αυτό διάστηµα βρίσκεται εντός των ορίων λειτουργίας όλων πρακτικά των δεκτών RTK που χρησιµοποιούνται σήµερα. Εξάλλου η µικρή αυτή καθυστέρηση δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα της τεχνικής RTK µε µοναδική εξαίρεση κινηµατικές µετρήσεις, κατά τις οποίες ο δέκτης βρίσκεται σε όχηµα και κινείται µε µεγάλη ταχύτητα. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Το HEPOS υλοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου για τα επόµενα χρόνια. Παράλληλα όµως θα µπορεί να χρησιµοποιείται και σε όλους τους άλλους τοµείς είτε απαιτείται ακρίβεια εκατοστού είτε ακρίβεια της τάξης του 0.5m. Τα κύρια πεδία εφαρµογών του συστήµατος αποτελούν οι κτηµατολογικές, τοπογραφικές και γεωδαιτικές εργασίες, τα µεγάλα κατασκευαστικά έργα, η επιστηµονική έρευνα και η συλλογή δεδοµένων για εφαρµογές GIS µε αυξηµένες απαιτήσεις χωρικής ακρίβειας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Για εφαρµογές RTK, oι δέκτες που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια είναι πλήρως συµβατοί µε τον τρόπο λειτουργίας συστηµάτων όπως το HEPOS και το µόνο που θα χρειάζεται είναι η προµήθεια ενός GSM ή GPRS modem. To modem αυτό συχνά ενσωµατώνεται στο δέκτη, διατηρώντας στο ακέραιο την ευχρηστία του δέκτη στο πεδίο. έκτες της προηγούµενης γενιάς µε δυνατότητες RTK είναι κατά κανόνα αναβαθµίσιµοι µέσω ανανέωσης του λογισµικού λειτουργίας τους (firmware). Για εφαρµογές «post-processing» το HEPOS θα µπορεί να χρησιµοποιείται από όλους πρακτικά τους σηµερινούς χρήστες GPS, καθώς η µόνη απαίτηση από πλευράς εξοπλισµού είναι η δυνατότητα του λογισµικού γραφείου να εισάγει δεδοµένα σε µορφή RINEX, κάτι που προσφέρουν όλα τα πακέτα λογισµικού της αγοράς. Επισηµαίνεται ότι σε µορφή RINEX θα παρέχονται τόσο τα δεδοµένα των πραγµατικών σταθµών όσο και τα δεδοµένα εικονικού σταθµού αναφοράς, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω στην περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του HEPOS. Η παροχή δεδοµένων RINEX εικονικού σταθµού αναφοράς είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για τους κατόχους γεωδαιτικών δεκτών µίας συχνότητας. Όπως είναι γνωστό, η χρήση δεκτών µίας συχνότητας επιβάλει περιορισµούς στο µήκος της βάσης που µετριέται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη σταθµού αναφοράς σε κοντινή απόσταση από την περιοχή εργασίας. Η τεχνική του εικονικού σταθµού αναφοράς επιτρέπει στο χρήστη να µετράει µε δέκτη µίας συχνότητας σε οποιοδήποτε σηµείο του δικτύου και στη συνέχεια να ζητάει από το διαδικτυακό εξυπηρετητή του HEPOS να του παρέχει δεδοµένα (εικονικού σταθµού αναφοράς) για το κέντρο της περιοχής που µέτρησε, εξασφαλίζοντας έτσι µικρά µήκη βάσεων, εντός των δυνατοτήτων του εξοπλισµού του. Στην περίπτωση δεκτών δύο συχνοτήτων, τα µεγάλα µήκη βάσεων δεν είναι απαγορευτικά, απαιτούν όµως αύξηση του χρόνου παρατήρησης κατά τις στατικές

9 µετρήσεις. Η τεχνική του εικονικού σταθµού αναφοράς που θα προσφέρει το HEPOS θα επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί µικρά µήκη βάσεων, απαλλάσσοντας τον έτσι από τη δέσµευση αυξηµένων χρόνων παρατήρησης. ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με το HEPOS ο χρήστης θα είναι σε θέση να προσδιορίζει µε γεωδαιτική ακρίβεια τη θέση ενός σηµείου, χωρίς να χρειάζεται να τοποθετεί σταθµό αναφοράς σε σηµείο γνωστών συντεταγµένων. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα για το χρήστη είναι ότι: απαλλάσσεται από το κόστος προµήθειας δέκτη αναφοράς και το κόστος λειτουργίας αυτού στην εκάστοτε περιοχή ενδιαφέροντος µπορεί να διπλασιάσει την παραγωγικότητά του εάν διαθέτει ήδη ένα ζεύγος δεκτών GPS, καθώς οι δύο δέκτες θα µπορούν να µετράνε ταυτόχρονα σε δύο (προς προσδιορισµό) σηµεία επωφελείται από την ενιαία ακρίβεια που προσφέρει το σύστηµα, αλλά και από το γεγονός ότι η αποδοτικότητα της τεχνικής RTK µέσω δικτύου σταθµών αναφοράς είναι σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε την κλασική περίπτωση, όπου οι διορθώσεις για RTK προέρχονται από ένα µόνο σταθµό αναφοράς. Με βάση την εµπειρία από αντίστοιχα συστήµατα χωρών της Ε.Ε., εκτιµάται ότι το HEPOS θα ενταχθεί εύκολα και γρήγορα στην καθηµερινή πρακτική και θα αποτελέσει τον κύριο τρόπο εκτέλεσης γεωδαιτικών µετρήσεων GPS. Εκτιµάται επιπλέον ότι το HEPOS θα οδηγήσει σε αύξηση των αριθµού των χρηστών GPS καθώς ο χρήστης θα χρειάζεται να προµηθευτεί ένα µόνο δέκτη GPS. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ανάπτυξη του HEPOS θα ανατεθεί µέσω διεθνούς διαγωνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού και έτοιµου προς χρήση συστήµατος. Ο διαγωνισµός προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2005 και κατά το χρόνο συγγραφής της παρούσας εργασίας βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του έργου η λειτουργία του HEPOS προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2007 (Γιαννίου, Μάστορης, 2006). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γιαννίου, Μ., Μάστορης., 2006, Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS, Ενηµερωτικό ελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τεύχος 176, Ιανουάριος Φεβρουάριος 2006, Σελ. 16. Landau Η., Vollath, U., Xiaoming C., 2002, Virtual Reference Station Systems, Journal of Global Positioning Systems, Vol. 1, No. 2. pp Wübbena, G, Schmitz M., Bagge, A., 2005, PPP-RTK: Precise Point Positioning Using State-Space Representation in RTK Networks, Proceedings of the 18th International Technical Meeting, ION GNSS-05, September 13-16, 2005.

10 Σηµείωση: Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 2.9 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.): "Κοινωνία της Πληροφορία - ΚτΠ" και θα χρηµατοδοτηθεί σε ποσοστό 50% από το ιαρθρωτικό Ταµείο "Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ" και 50% από Εθνικούς πόρους.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Σχεδιασμός του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου - Κων/νος Αυγερινός ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του

Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του Σύντοµη περιγραφή του HEPOS και της χρήσης των υπηρεσιών του ηµήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες της παρουσίασης

Ενότητες της παρουσίασης Σύντομη ενημέρωση για το HEPOS Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-834, -677

Διαβάστε περισσότερα

4. Περιγραφή του HEPOS

4. Περιγραφή του HEPOS Περιγραφή του HEPOS και των υπηρεσιών που παρέχει Μιχ. Γιαννίου Ph.D. - ηµ. Μάστορης M.Sc. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832, -828 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης HEPOS και σύγχρονες δικτυακές τεχνικές GPS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS

Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική Δρ. Μιχ. Γιαννίου Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του HEPOS. Περιεχόμενα

Περιγραφή του HEPOS. Περιεχόμενα Περιγραφή του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Περιγραφή του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός Σύμβουλος Δημήτρης Μάστορης, Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών μετεπεξεργασίας του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS

Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Χρήση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ, Operator του HEPOS Τµήµα Γεωδαιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42

9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία μέσω ικτύων 9ο Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-42 4 Νοεμβρίου, 2006 ιαφαινόμενες προοπτικές από τη δικτυακή υποδομή του HEPOS για

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS

Γεωδαιτικές δράσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS - Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του HEPOS ηµήτριος Μάστορης Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι; (Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS Η σελίδα αυτή περιέχει: νέα σχετικά µε το HEPOS ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος, όπως προγραµµατισµένες διακοπές λειτουργίας του συστήµατος για

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Αυγερινός Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, Χολαργός - Αθήνα

Κώστας Αυγερινός Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, Χολαργός - Αθήνα Διάθεση των υπηρεσιών του HEPOS Κώστας Αυγερινός Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τa έργα του HEPOS συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS

Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή. Ο ρόλος του HEPOS Εξελίξεις στην Εθνική Γεωδαιτική Υποδοµή - Ο ρόλος του HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων Tel. +30-210-6505832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr Ηµερίδα «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87.και τώρα τι;

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δρ. Μιχ. Γιαννίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Το έργο των μετρήσεων του HEPOS Δρ. Μιχ. Γιαννίου Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-832 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS

ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ GIS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης* ρ. ΑΤΜ, Σταυροπούλου Ιφιγένεια ΑΤΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505832, e-mal: mgannu@ktmatologo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα της παρουσίασης

Περιεχόμενα της παρουσίασης Ο ρόλος του HEPOS στα έργα της Καθηγητής Γ. Κατσιάρης Διευθύνων Σύμβουλος Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τa έργα του HEPOS συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS. Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα

HEPOS. Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα Χρήση του HEPOS μέχρι σήμερα Κατηφέογλου Στέφανος, Μητροπούλου Ελένη, Σταυροπούλου Ιφιγένεια Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής -Operators του HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 50100 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344 24610-34068 dkon@kozanh.gr Ελληνική Εκδήλωση ενδιαφέροντος gps Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 20-08- 2 0 1 5 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 4 6 3 1 7 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα

και μοντέλου γεωειδούς Περιεχόμενα Ανάπτυξη και διάθεση μοντέλου μετασχηματισμού HTRS07 - ΕΓΣΑ87 και μοντέλου γεωειδούς Κώστας Αυγερινός, Διευθυντής Δ/νσης Υπηρεσιών & Προϊόντων Δρ. Μιχάλης Γιαννίου, Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS

χρήσης Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS Το πλαίσιο χρήσης του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το πλαίσιο χρήσης του HEPOS Δημ. Μάστορης M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Επιβλέπων συμβάσεων HEPOS ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα Τηλ. (210) 6505-828 E-mail: dmastori@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Δορυφορική Γεωδαισία (GPS)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 4 : Η χρήση του G.P.S. Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 1.0 Αθήνα, Ιανουάριος 2008 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή...3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...3

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS

Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS Αναγκαίες αλλαγές στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας εξ αιτίας της λειτουργίας του HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος

Σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS και του HEPOS: Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος : Εμπειρίες από τα 10 χρόνια λειτουργίας του συστήματος Μιχάλης Γιαννίου Δημήτης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων Tel. +30-210-6505832,

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές.

HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26 / 9 / 2008 Συνδιοργάνωση : TATM/ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Αξιοποίηση του HΕPOS στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ακρίβειας εντοπισµού της τεχνικής RTK µε χρήση GNSS µόνιµων σταθµών αναφοράς

Αξιολόγηση ακρίβειας εντοπισµού της τεχνικής RTK µε χρήση GNSS µόνιµων σταθµών αναφοράς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία: Αξιολόγηση ακρίβειας εντοπισµού της τεχνικής RTK µε χρήση GNSS µόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δ. ΔΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ GPS 4 ομάδες σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Εφαρμογές Παγκοσμίου

Διαβάστε περισσότερα

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011

SmartNet Greece. Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 SmartNet Greece Αντώνης Αντωνακάκης Απρίλιος 2011 41 ταθμοί Αναφοράς (Απρίλιος 2011) Ιζηοπικά ζηοισεία Ξεκίνησε το 2005 (ΜΕΣ0) Σο 2006 προστέθηκαν άλλοι δύο σταθμοί (THIV, ANAV) 2008 έγιναν συνεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System)

Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System) Αποτύπωση ορίων θαμνολίβαδου με χρήση μόνιμων σταθμών αναφοράς του HEPOS (HEllenic POsitioning System) Χ. Αργυροπούλου 1, Κ. Α. Δούκας 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών, Τ.Κ. 62125, Σέρρες, υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Αναβάθμισης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS» Απαντήσεις στις ερωτήσεις επί του ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 2.0 Αθήνα, Μάιος 2009 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος

Διαβάστε περισσότερα

[Global Navigation Satellite Systems]

[Global Navigation Satellite Systems] Οι σύγχρονες εξελίξεις στον προσδιορισμό θέσης με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS [Global Navigation Satellite Systems] Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς ΑΠΘ - Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ HEPOS ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ HEPOS ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών School of Rural & Surveying Εngineering G GEEO OIIN NFFO OR RM MA ATTIIC CSS ΓΓΕΕΩ ΩΠ ΠΛΛΗ ΗΡΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Ιφιγένεια Σταυροπούλου Δημήτρης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού, 17 και 18 Νοεμβρίου 2008

ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού, 17 και 18 Νοεμβρίου 2008 Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα

4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα 4. Μετρήσεις GPS Προβλήµατα 4.1. Μέθοδοι µετρήσεων. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιήσουµε για τον προσδιορισµό θέσης µε το GPS εξαρτάται κυρίως από την ακρίβεια που απαιτείται σε κάθε εφαρµογή και από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε; Ημερίδα 6/12/2007: «HEPOS - Ένα ενιαίο σύστημα εντοπισμού για την Ελλάδα - Υλοποίηση, Επιπτώσεις, Προοπτικές» Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;. εληκαράογλου Εκδηλώσεις Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

NEWSLETTER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 NEWSLETTER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νέος Δέκτης SGNSS RTK L/L2 GPS GLONASS από τον Ευρωπαίο κατασκευαστή GNSS συστημάτων STONEX 2. Προσφορά απόσυρσης τοπογραφικού η κατασκευαστικού οργάνου και απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS Αργυροπούλου Χρυσάνθη 1, Δούκας Κοσμάς 2 1 Δασολόγος MSc, Δασαρχείο Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS

Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Το νέο ελληνικό σύστημα υπηρεσιών εντοπισμού HEPOS Μερικές εισαγωγικές έννοιες για τις γεωδαιτικές τεχνικές GPS στις οποίες βασίζεται η λειτουργία συστημάτων όπως το HEPOS Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις από

Διαβάστε περισσότερα

Χωροστάθμηση GNSS (Η αρχή του τέλους της κλασικής χωροστάθμησης;) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Χωροστάθμηση GNSS (Η αρχή του τέλους της κλασικής χωροστάθμησης;) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. Χωροστάθμηση GNSS (Η αρχή του τέλους της κλασικής χωροστάθμησης;) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. Αντικείμενο της παρουσίασης Σχέση συστημάτων υψών Γεωδαισίας και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Αναβάθμισης του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS» Απαντήσεις στη Δημόσια Διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΔΑΤΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Γρηγόριος Καλημέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 15 / 2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (RTK GNSS ).

Α. Μ. 15 / 2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (RTK GNSS ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Καλαµβόκη 2α 151 27 Μελίσσια Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 8040438 Πληροφορίες: Σκλήρης Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια διαφορά θέσης μεταξύ των δικτύων HEPOS - Metrica με χρήση της τεχνικής Nearest 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0.

Οριζόντια διαφορά θέσης μεταξύ των δικτύων HEPOS - Metrica με χρήση της τεχνικής Nearest 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0. Συγκρίσεις αποτελεσµάτων του METRICA_ ET µε το δίκτυο HEPOS σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (RTK GPS) Στο πλαίσιο της συνεργασίας η ΕΟ/ΑΠΘ πραγµατοποιεί ελέγχους ποιότητας των προϊόντων του δικτύου METRICA_

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Η εισαγωγή χωρικών ψηφιακών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ είναι μια απολύτως απαραίτητη εργασία για τον σχηματισμό του ψηφιακού υποβάθρου πάνω στο οποίο θα στηθεί και θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ιδακτικές σηµειώσεις Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/116894 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Konstantinos Lakakis, Associate Professor Faculty of Engineering, School of Civil Engineering, A.U.Th. Το GPS (Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία µέσω ικτύων (Πρακτικά 9 ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Χανιά 2-4 Νοεµβρίου 2006) ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των δικτύων μόνιμων σταθμών GNSS στον προσδιορισμό υψομέτρων μέσω τεχνικών NRTK

Αξιολόγηση των δικτύων μόνιμων σταθμών GNSS στον προσδιορισμό υψομέτρων μέσω τεχνικών NRTK 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΤΜ: Πραγματικότητα & Προοπτικές 14 & 15 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα Αξιολόγηση των δικτύων μόνιμων σταθμών GNSS στον προσδιορισμό υψομέτρων μέσω τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΤΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.)

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Distributed Announcement System DAS Thesa S.A. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Η Thesa A.E. σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ και στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΠΕΠΕΡ1996

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης Χρήση HEPOS στην παραγωγή LSO/VLSO Ευάγγελος Καράμπελας Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Στοιχείων & Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός Τηλ: 210 6505 833 E-mail: vkarabel@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου METRICANET και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Α. Φωτίου καθηγητής, N. Χατζηνίκος Υπoψ. Διδάκτωρ και Χ. Πικριδάς Αναπληρωτής Καθηγητής. «Σύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

«Γεωχωρικές Υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε.»

«Γεωχωρικές Υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε.» 1 Σύντομο Ιστορικό Ορόσημα (1) 1999: Δημιουργία τοπικού δικτύου (Intranet) 2002-2003: Σχεδιασμός και υλοποίηση Συστήματος Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) για το Λειτουργούν Κτηματολόγιο. 2003:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ηµήτρης Μάστορης* ΑΤΜ, Ελένη Μητροπούλου ΑΤΜ Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505828,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 10.0 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS - Global Positioning System) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστημα GPS επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων μιας οποιασδήποτε θέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Χανιά, 22.03.2017 Αρ. Πρωτ: 3976 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 4: Μοντέλα Ανάλυσης και Εξισώσεις Παρατηρήσεων Δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ PALMERA Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Ταχ. Θυρ. 1447 Τηλέφωνο: 2810-391928 Fax: 2810-391929 E-mail: louridas@palmera.gr dialynas@palmera.gr 16/7/2003

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δικτύου μέσω εξισώσεων παρατήρησης

Μοντελοποίηση δικτύου μέσω εξισώσεων παρατήρησης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 017-018 Μοντελοποίηση δικτύου μέσω εξισώσεων παρατήρησης Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Ο Δορυφορικός Ανιχνευτής Στίγµατος (GPS) Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... 4 2. Ο ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΜΠΟΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΜΠΟΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα